REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig"

Transkript

1 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: DKF s Årsmøde 2009 NIKKB NYT: Behandling af spædbørnskolik REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig NR KIROPRAKTOREN NR

2 Bestyrelsens leder December 2009 Tværfaglige behandlingstilbud udfordrer journalregler Før sommeren fik Dansk Kiropraktor Forening kendskab til en række udfordringer vedr. videregivelse af helbredsoplysninger og journalregler. De gældende regler er ganske komplekse og langt fra enkle at håndtere i dagligdagen. Dansk Kiropraktor Forening er blevet opmærksom på, at der er risiko for, at praktiserende kiropraktorer kan komme til at overtræde gældende lovgivning om patientjournaler og reglerne om videregivelse af helbredsoplysninger, når de behandler patienter, der er omfattet af en sundhedsordning, og/eller når de samarbejder med andre selvstændige behandlere. Problemets kerne består i, at behandlere ikke må føre fælles journaler med hinanden, men er forpligtet til at føre egne journaler. Dette gælder også, når en patient behandles i tværfagligt regi, hvor der benyttes et tværfagligt journalsystem. Tværfaglige journalsystemer anvendes i sundhedsforsikrings- eller medarbejdersundhedsordninger, fx Falck Healthcare, men kendes også fra klinikfællesskaber, hvor autoriserede sundhedspersoner arbejder sammen som selvstændige behandlere. Det er vigtigt at slå fast, at det først og fremmest er sundhedsudbydere, der har et ansvar for at tilrettelægge deres forretningskoncepter således, at det er muligt for de tilknyttede behandlere at overholde reglerne. Falck Healthcare har da også erkendt sit ansvar og arbejder på at få bragt forholdene i orden. Sagen har højeste prioritet, men Ikke mindst af hensyn til patienterne er det på høje tid, at journallovgivningen kommer i bedre overensstemmelse med de nye former for tværfagligt arbejde, som eksisterer i dag. det er ikke enkelt at ændre på tingene, så det kan ikke ske over night. Der er ingen tvivl om, at Dansk Kiropraktor Forening også har et ansvar. Foreningen har i de snart 10 år, disse former for fælles journalsystemer har eksisteret, ikke set, at de ikke lever op til de gældende regler. Det skal vi i bestyrelsen være de første til at beklage. Fremgangsmåden er herfra nu den, at Dansk Kiropraktor Forening i samarbejde med Dansk Kiropraktor Råd og med rådgivning fra Sundhedsstyrelsen vil udarbejde nærmere vejledninger og evt. kursusvirksomhed til kiropraktorklinikkerne, når sagen er afklaret til bunds. Uanset Falck Healthcare og Dansk Kiropraktor Forenings ansvar kommer vi ikke uden om, at det formelle og juridiske ansvar for at overholde journalreglerne påhviler den enkelte autoriserede sundhedsperson, i denne sammenhæng Dansk Kiropraktor Forenings medlemmer. Dette uanset om patientbehandlingen foregår i egen klinik, Falck Healthcare-regi eller i anden sammenhæng. Når det er sagt, så kunne Dansk Kiropraktor Forening godt ønske sig, at lovgivningen dels var mere gennemsigtig, dels mere fleksibelt indrettet i forhold til at imødekomme et tværfagligt behandlingsregi. Især hvor det er åbenlyst for patienten, at vedkommende behandles i et tværfagligt regi med flere skift mellem behandlere, som eksempelvis sundhedsordninger eller klinikfællesskaber med tværfaglige behandlingstilbud. Fra alle steder lyder et stadigt større krav om opgaveglidning og øget samarbejde på tværs af sundhedsfag. Ikke mindst af hensyn til patienterne er det på høje tid, at journallovgivningen kommer i bedre overensstemmelse med de nye former for tværfagligt arbejde, som allerede eksisterer i dag. 2 KIROPRAKTOREN NR

3 Indhold 02 Leder: Tværfaglige behandlingstilbud udfordrer journalregler 04 tema: NY MODIC-VIDEN OG TVÆRFAGLIG DEBAT I weekenden den 13. og den 14. november 2009 fandt DKF s årsmøde sted i Vejle. Årsmødet blev skudt i gang fredag aften med et fagligt arrangement afholdt af Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (DSKKB). 06 tema: GENVALGT BESTYRELSE OG LIVLIG DEBAT Igen i år lykkedes det at samle omkring halvdelen af medlemmerne til årsmødet, som fandt sted på Hotel Munkebjerg. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, blev genvalgt, og medlemmerne førte spændende diskussioner om bl.a. ansættelsesforhold, kiropraktoruddannelsen og turnus. 10 Tema: INTERNT FOKUS OG FORBEREDELSE - uddrag af formandens beretning Det forgangne år har været præget af internt fokus og forberedelse af nogle af de store opgaver, der banker på døren sammen med det ny årti, berettede formand Peter Kryger-Baggesen. 15 NIKKB-NYT 22 WCCS - Verdenskongres for kiropraktorstuderende i New Zealand Forkortelsen WCCS dækker over: World Congress of Chiropractic Students, som er en kongres for repræsentanter fra kiropraktoruddannelser fra hele verden. Årets kongres fandt sted i august i Auckland, New Zealand. 23 uddannelser var repræsenteret med en klar overrepræsentation af amerikanske skoler, da de udgør den største andel af uddannelser på verdensplan. 24 KORT NYT MARKEDSPLADSEN Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening ISSN Dansk Kiropraktor Forening Vendersgade 6, 2.tv København K Telefon Artikelforslag modtages gerne. Kontakt redaktionen. Redaktionsgruppe Redaktør (ansvarshavende): Peter Kryger-Baggesen Redaktionen: Jakob Bjerre Tanja Skov Carlsen Annoncedeadline KIROPRAKTOREN nr. 1 Udkommer i uge 06 Deadline for annoncer: 15. januar 2010 Tilrettelæggelse og produktion Tuen-media as Forsidefoto: Anne Styrbech. Bearbejdning af Maja Bech. KIROPRAKTOREN NR

4 TEMA: DKF S ÅRSMØDE 2009 NY MODIC-VIDEN OG TVÆRFAGLIG DEBAT TIL DSKKB S FAGLIGE FREDAG I weekenden den 13. og den 14. november 2009 fandt DKF s årsmøde sted i Vejle. Årsmødet blev skudt i gang fredag aften med et fagligt arrangement afholdt af Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (DSKKB). Af Thomas Skytthe Jakobsen, DSKKB. Fotograf: Morten Piper 180 fagligt interesserede kiropraktorer havde trodset regn og rusk, og havde indfundet sig i Munkebjerg Hotel til en aften med præsentation af ny viden og spændende debat. Den nye Modic-ph.d. Kiropraktor Tue Secher Jensen var første mand på scenen. Han præsenterede sin nye ph.d.-afhandling Modic-forandringer og lændesmerter. Det veloplagte foredrag blev efterfulgt af spørgsmål fra salen. Tværfaglig debat Næste punkt på aftenens program var en nyskabelse, som DSKKB s bestyrelse havde set frem til med spænding. Selskabet havde inviteret repræsentanter fra 3 forskellige faggrupper, som fra hver deres perspektiv skulle diskuterede håndtering af lumbal rygbesvær. DSKKB s formand Lars Rud Rasmussen faciliterede mødet, og de inviterede fagpersoner var kiropraktor Jonas Krogh Loft, reumatolog Claus Rasmussen samt rygkirurg René Tyranski Nielsen. Paneldebatten blev indledt med 15. minutters oplæg fra hver deltager. Fagpersonerne præsenterede sig selv og deres indgangsvinkel til håndtering af lumbal rygbesvær. Herefter blev 3 cases fremlagt. På baggrund af de konkrete scenarier blev kliniske problemstillinger omkring indikationer, behandlingsvalg, forventede resultater og faglige overlap diskuteret indgående. Lars Rud Rasmussen stillede dybdegående spørgsmål og fra salen kom også mange input og indlæg. Kiropraktoren, reumatologen og rygkirurgen viste sig at være overraskende enige om, hvordan mange af de forskellige kliniske udfordringer skal gribes an. I det hele taget forløb debatten så vellykket, at det ikke er sidste gang, at selskabet vil ty til denne form for faglig mødediskussion. Kiropraktor Jonas Krogh Loft, reumatolog Claus Rasmussen samt rygkirurg René Tyranski Nielsen i tværfaglig debat. Henrik Hein Lauridsen med de to vindere af ECU s specialepris. 4 0KIROPRAKTOREN NR

5 stillingsopslag Interesseret I forskning? nikkb forventer at starte to nye potentielle ph.d.-projekter i 2010 og søger derfor kiropraktorer, der har lyst til at gå ind i forskning med henblik på et senere ph.d.-forløb, der skal etableres ved syddansk Universitet. i første omgang kan vi ansætte forsker-spirer, der skal udforme detaljerne i projektbeskrivelserne sammen med en vejleder. arbejdstiden er fleksibel, men vi forventer en til to dage om ugen. Der skal senere søges penge til gennemførelse af et ph.d.-forløb på baggrund af projektbeskrivelserne. Projekt 1: Har til formål at finde tidlige prædiktorer for rygproblemer (herunder kiropraktisk undersøgelse) og mulige indfaldsvinkler til forebyggelse. Projektet er epidemiologisk, og dataindsamling vil foregå blandt skolebørn. Projektansvarlig: Lise Hestbæk. Projekt 2: Har til formål at finde undergrupper blandt patienter med lændesmerter baseret bl.a. på en standardiseret undersøgelse. Projektet er meget klinisk orienteret, og dataindsamling vil foregå i kiropraktorpraksis. Projektansvarlig: Alice Kongsted. spørgsmål kan rettes til: lise Hestbæk: alice Kongsted: Motiveret ansøgning sendes til forskningsleder og direktør Henrik Wulff Christensen på mail: ansøgningsfrist: 4. januar 2010 Det er nikkb s vision at være internationalt førende Center for forskning, vidensformidling og KvalitetsUDviKling inden for KiropraKtiK Nordisk institut for kiropraktik og klinisk BiomekaNik - forskerparken odense m

6 TEMA: DKF S ÅRSMØDE 2009 GENVALGT BESTYRELSE OG LIVLIG DEBAT Igen i år lykkedes det at samle omkring halvdelen af medlemmerne til DKF s årsmøde og generalforsamling, som fandt sted på Hotel Munkebjerg 14. november Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt, og medlemmerne førte spændende diskussioner om bl.a. ansættelsesforhold, kiropraktoruddannelsen og turnus. Fotograf: Anne Styrbech Med en anerkendelse af at kiropraktorer er veluddannede, evidensbaserede specialister inden for en af de største folkesygdomme, ondt i ryggen, åbnede regionsnæstformand Poul-Erik Svendsen årsmødet. Han beskrev, hvordan Region Syddanmark er med i front, når det gælder anvendelsen af kiropraktorernes kompetencer i regionale sundhedstilbud, og kunne bl.a. fortælle om regionens nye patientforløbsprogram for lænderygpatienter, hvor kiropraktorerne har været tænkt med fra start. Stolt påpegede Poul-Erik Svendsen, at Region Syddanmark er et kiropraktorfagligt centrum. Regionen huser både uddannelsen, forskningsinstituttet og det kiropraktorfagligt enestående Rygcenter Syddanmark, tidligere Rygcentret i Ringe. Hæder til Ole Bolding Ole Bolding Jensen modtog stående applaus, da han blev udnævnt til æresmedlem, og opremsningen af hans bedrifter levnede ingen tvivl om, at hyldesten var fortjent. Efter at have været formand for DKF i årene , gjorde Ole Bolding tjeneste i Dansk Kiropraktor Råd i 12 år. Foreningens første turnusudvalg var han desuden også medlem af. Patientklagenævnet var han tilknyttet i 14 år. Også lokalt var Ole Bolding aktiv som medlem af det amtslige kontaktudvalg. Han har deltaget i samtlige generalforsamlinger siden sin optagelse i 1962, på nær sidste år, hvor årsmødet var blevet rykket en uge frem i forhold til tidligere praksis. Ole Bolding kommer fra en rigtig kiropraktorfamilie. Både hans bror, søster og niece er også kiropraktorer, og niecen praktiserer stadig i dag i Roskilde. Selv har han drevet solopraksis i Nakskov indtil for 2 ½ år siden. Ole Bolding takkede for udnævnelsen, og via referencer til den tyske digter og filosof Friedrich Schiller takkede han sine kolleger og samarbejdspartnere for godt samarbejde og opbakning. Specialepris Efter den traditionsrige optagelse af nyuddannede kiropraktorer var det tid til uddeling af DKF s specialepris, som blev uddelt for anden gang. Prisen er stiftet i samarbejde med SDU, og blev tildelt Mads Juul Kristiansen og Thomas Jonas Larsen for specialet Analyse af cavitationslyden ved manipulationsbehandling. Specialet er en opvisning i absolut grund- og metodeforskning, og giver basis for at gå videre med forskning i, hvad nøjagtigt lyden, som ofte observeres ved kiropraktorbehandling, betyder, konkluderede professor Jan Hartvigsen i begrundelsen, som blev læst op. Hilsen fra NIKKB Sædvanen tro bragte formanden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB), 1.næstformand for regionsrådet Poul-Erik Svendsen, Region Syddanmark, åbnede DKF s årsmøde. 6 0KIROPRAKTOREN NR

7 TEMA: DKF S ÅRSMØDE 2009 De nyudklækkede kiropraktorer aflagde kiropraktorløftet og modtog en rose. Karsten Uno Petersen, sin hilsen til årsmødet. Han annoncerede, at kiropraktor Henrik Wulff Christensen pr.1.december 2009 ikke længere er konstituerende leder, men fastansat direktør. Desuden gennemgik han årets primære aktiviteter, og fremhævede bl.a. forskningsprojekter inden for kolik, hofteartrose, brystsmerter samt etablering af forskningsklinikker. Beretninger DKF s formand Peter Kryger-Baggesen aflagde sin åbne mundtlige beretning, som primært omhandlede forberedelsen af næste års to store opgaver, nemlig forhandling af ny landsoverenskomst og udvikling af nye politiske målsætninger. Efter gæsterne var sendt hjem, fortsatte mødet for lukkede døre med, at formanden aflagde resten af sin mundtlige beretning. Beretningerne blev tiltrådt af forsamlingen uden afstemning, men affødte en vidtspændende debat om emner som det praktiske indhold i kiropraktoruddannelsen, forsikringsforhold samt en undersøgelse af klinikejeres holdninger. Rådsberetning Formanden for Dansk Kiropraktor Råd (DKR), Nis Alnor, berettede nu om den verserende sag om journalregler og videregivelse af helbredsoplysninger, der udfordres af de journalsystemer, som sundhedsudbydere, fx Falck Healthcare, stiller til rådighed for kiropraktorerne. Sammen med DKF og med rådgivning fra Sundhedsstyrelsen vil DKR udarbejde nærmere vejledning og evt. kursusvirksomhed om dette. Nis Alnor berettede også om en ny type sager, hvor brystopererede i to tilfælde har oplevet blødninger omkring implantater efter kiropraktisk behandling. Patientforsikringen har endnu ikke færdigbehandlet sagerne, så indtil videre vides ikke, hvilken indflydelse behandlingen har haft for hændelserne. Afslutningsvist berettede rådsformanden om rådets procedure i kollegiale klager. Proceduren følger nidkært retsprincippet om partshøring og Mads Juul Kristiansen og Thomas Jonas Larsen modtog specialeprisen for speciale om cavitationslyden ved manipulationsbehandling. Kiropraktor Ole Bolding Jensen blev velfortjent udnævnt til æresmedlem. KIROPRAKTOREN NR

8 TEMA: DKF S ÅRSMØDE 2009 Formand for NIKKB, Karsten Uno Petersen, berettede om årets gang på instituttet. Karsten Uno Petersen er også formand for Kiropraktorfonden. Formand Peter Kryger-Baggesen og næstformand Jacob West bød de nye kiropraktorer velkommen i DKF. giver henholdsvis klager og anklaget mulighed for at komme til orde i en fastlagt hørings- og afrapporteringsrutine. Kassereren afskaffet intern revisor beholdt For at smidiggøre arbejdsgangene i foreningen og bringe disse up to date i overensstemmelse med nuværende god forretningsskik havde bestyrelsen stillet forslag om at afskaffe kassererposten. Forslaget indebar, at bestyrelsen skal udpege en økonomiansvarlig, der får til opgave at følge med i den løbende drift og sammen med sekretariatet varetage økonomistyringen og opgaven med at sikre god, sikker anbringelse af foreningens midler. Bestyrelsen havde desuden foreslået, at den interne revisorfunktion (den kritiske revisor) nedlægges, idet alle dens funktioner varetages af den eksterne revision. Kassererposten var et flertal af forsamlingen enige om at afskaffe, men den interne kritiske revisor ville et overvældende flertal ikke af med. Den afgåede kasserer Kent Højer Kristensen aflagde derefter foreningens regnskab, som blev godkendt med enkelte medlemskommentarer og spørgsmål på vejen. Tidligere har DKF oplevet store hop i kontingentet, hvilket bestyrelsen gerne ville imødegå. Bestyrelsen stillede derfor forslag om kontingentforhøjelse med løbende pris- og lønfremskrivning. Medlemmerne tiltrådte ved skriftlig afstemning bestyrelsens principforslag, som indebar en konkret kontingentforhøjelse efter AC s pris- og lønfremskrivningssats på 2,48 % med virkning fra 1. januar Genvalg De fremmødte medlemmer genvalgte med stort bifald formand Peter Kryger-Baggesen, som nu kan tage hul på sit 5. år som politisk leder af DKF. Kent Højer Kristensen, Jakob van Dijk og Line Press Sørensen, som også var på valg, blev ligeledes genvalgt til klapsalver. Rådsmedlemmerne Anders Tromholt og Tue Secher Jensen samt rådssuppleant Frank Føns Jensen blev også genvalgt. Udvalg og turnus 3 forslag var indsendt af medlemmer til generalforsamlingen. Alle forslag affødte principielle diskussioner, bl.a. omkring ansættelsesforhold i kiropraktorklinikker, varetagelsen af interessekonflikten mellem ansatte og selvstændige samt turnusuddannelsen. På baggrund af de indkomne forslag blev det besluttet, at medlemmer til udvalgene, som repræsenterer henholdsvis klinikejerne, de privatansatte og de offentligt ansatte, skal udvælges ved en form for vejledende afstemning. Derudover blev bestyrelsen pålagt at afsøge muligheder for sanktioner over for tutorer, der ikke lever op til deres uddannelsesforpligtelse i turnusuddannelsesforløb. Generalforsamlingen sluttede med præsentation af næste års mødested, som bliver i Region Midtjylland den 12.og 13. november TSC 8 0KIROPRAKTOREN NR

9 Shock wave therapy -vi hjælper dig på vej Storz Medical AG er verdens førende producent af chokbølgeapparatur. Sortimentet forhandles eksklusivt i Danmark af FITPartner Aps. FITPartner tilbyder såvel den fokuserende som den radierende teknologi. Hos FITPartner kan du få teknologierne hver for sig eller samlet i én og samme maskine. Priser fra kr ekskl. moms Prisidé for patienten kr. 400,- pr. behandling For spørgsmål omkring chokbølge behandling, aftale om demo eller yderligere information om hele sortimentet - kontakt os på Annonce Telefon eller Den viste model: Storz Masterpuls MP200 - pris kr ekskl. moms. Mulighed for leasing fra kr ekskl. moms pr. måned. Tekniske data: Frekvens: 1-21 Hz. Tryk: 1-5 bar. Leveres inklusive 5 applikatorer (6 mm Accupuncture, 15 mm Standard, Deep Impact, D-Actor 20 mm, D-Actor 35 mm), undervisning og marketing supportmateriale. Mulighed for tilkøb af V-Actor, som muliggør vibrationsmassage med op til 35 Hz. Vesterparken 5C 2630 Taastrup KIROPRAKTOREN NR

10 Tema: årsmøde og generalforsamling 2009 ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING INTERNT FOKUS OG FORBEREDELSE - uddrag af formandens beretning Det forgangne år har været præget af internt fokus og forberedelse af nogle af de store opgaver, der banker på døren sammen med det ny årti, berettede formand Peter Kryger-Baggesen. Fotograf: Anne Styrbech Der skal forhandles ny overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Der skal udvikles nye politiske målsætninger. Og endelig skal foreningens muligheder for intern kommunikation og debat samt ekstern synlighed forbedres igennem ny hjemmeside med nyt intranet. Vi har med succes gennemført et planlagt direktørskifte i sekretariatet. Ole Rasmussen forlod posten som direktør i august efter ti års trofaste og produktive år, hvor han på et vanskeligt grundlag med bortfaldet af vores forrige direktør formåede at fortsætte opbygningen af et lille, men meget stærkt sekretariat. Den nye direktør Jakob Bjerre er en yngre model, der med friske øjne er fortsat, hvor Ole slap med at se på foreningen i et udviklingsperspektiv med omdrejningspunkterne: professionalisme, grundighed, analytisk forberedelse, vidensindsamling og ikke mindst aktiv medlemsinddragelse. Ny landsoverenskomst Den ene store opgave, som står for døren i det nye år, er overenskomstforhandlinger. Oprindeligt var det meningen, at en ny overenskomst skulle være færdigforhandlet med udgangen af 2009, så den kunne træde i kraft den 1.april Men da Regionernes Lønnings- og Takstnævn har været mere end travlt optaget af forhandlinger med Praktiserende Lægers Organisation, og da vi i DKF også selv havde behov for mere forberedelsestid, blev det i marts måned aftalt at udskyde forhandlingerne og ny overenskomst. Udveksling af krav finder nu sted inden jul, og forhandlingerne gennemføres i løbet af foråret med henblik på, at 10 0KIROPRAKTOREN NR

11 Tema: DKF S ÅRSMØDE 2009 en ny aftale forhåbentlig kan træde i kraft den 1. oktober For at sikre en høj grad af medlemsinddragelse har vi i løbet af efteråret afholdt såkaldte gå hjemmøder i kiropraktorkredsforeningerne. Vi samlede 120 af foreningens godt 500 erhvervsaktive medlemmer på fire møder. Debatten på møderne var meget konstruktiv og bestyrelsen fik mange gode input til overenskomstkrav. Udvalgsarbejde Overenskomstkravene vil bl.a. basere sig på resultaterne af arbejdet i de to udvalg, som blev nedsat med sidste overenskomst, nemlig Moderniseringsudvalget vedrørende billeddiagnostik og Udvalg til fremme af Kvalitetsudvikling på Kiropraktorområdet. Det billeddiagnostiske område er af helt afgørende betydning for den kiropraktiske virksomhed, for fagets position og for de fortsatte muligheder for at sikre det differentieldiagnostiske ansvar. Vi anser derfor dette tema som helt centralt i overenskomstforhandlingerne. Vi har heldigvis både fra regionerne og Sundhedsstyrelsen oplevet en stor imødekommenhed og lydhørhed i forhold til modernisering af det billeddiagnostiske område, men undervejs i udvalgsarbejdet er opstået en knast. Det kom frem, at Sundhedsstyrelsen var af den opfattelse, at kiropraktorernes røntgenbilleder skal beskrives af en radiolog, før de kan bruges som basis for lægelig behandling. DKF opfattede styrelsens holdning som udtryk for en vis grad af usikkerhed og uvidenhed om kiropraktorområdet, men ikke desto mindre var holdningen principielt helt uacceptabel i forhold til kiropraktorens position i sundhedsvæsenet, hvilket vi meddelte styrelsen. Sundhedsstyrelsen har efterfølgende præciseret, at røntgenbilleder og beskrivelser af disse udført i kiropraktorpraksis kan anvendes af andre faggrupper. Anvender en læge en beskrivelse af et røntgenbillede udført af en kiropraktor, er det den behandlende læges ansvar, som ved al anden behandling, at tage stilling til, om patienten forsvarligt kan behandles ud fra de pågældende oplysninger, om billedet skal beskrives på ny, eller om der evt. er brug for et nyt røntgenbillede. Omvendt mener Sundhedsstyrelsen ikke, at kiropraktorklinikker kan fungere som røntgenklinikker for patienter, vi ikke har undersøgt. Efter styrelsens opfattelse falder det uden for vores virksomhedsområde at fungere som røntgenansvarlige og i den sammenhæng at vurdere berettigelsen af den lægelige indikation for røntgenundersøgelse. Vi forventer derfor, at vi nu kan genoptage dialogen i udvalget, så vi kan sikre en mere praktisk og effektiv udnyttelse af sundhedsvæsenets samlede billeddiagnostiske ressourcer. Det andet udvalg, Kvalitetsudviklingsudvalget, gennemfører et banebrydende pilotprojekt, NIP- Kiropraktik, som høster værdifulde erfaringer med sygdomsspecifik kvalitetsudvikling. På nuværende tidspunkt tegner sig umiddelbart et billede af, at erfaringerne med pilotprojektet bliver så gode, at måling af indikatorer og standarder for god kiropraktisk behandling i denne form på den ene eller anden led indgår som tema i overenskomstsammenhænge. Regionale resultater I hver region arbejder kiropraktorer, regionspolitikere og regionale embedsmænd i de såkaldte samarbejdsudvalg med at planlægge rammerne for regionens kiropraktiske behandling og nedfælde dem i egentlige praksisplaner. Arbejdet er forløbet meget forskelligt fra region til region. I to regioner, Hovedstaden og Sjælland, er planlægningsrunden afsluttet allerede tilbage i I Syd- KIROPRAKTOREN NR

12 Tema: DKF S ÅRSMØDE 2009 Forrest bestyrelsesmedlemmerne Rikke Krüger Jensen, Kent Højer Kristensen og Jakob van Dijk Tidligere bestyrelsesmedlem gennem mange år, ph.d. Alice Kongsted. danmark er planen snart klar til endelig behandling i samarbejdsudvalget, og i Region Midtjylland er praksisplanen i høring. I Region Nordjylland er man fortsat i gang med planlægningsarbejdet. Kapacitetsspørgsmålet har fyldt meget i arbejdet. Generelt kan vi sige, at regionerne vogter over antallet af nye ydernumre med en nidkærhed, der er en større sag værdig. Regionerne betaler jo mindre end 20 procent af patienternes udgifter til kiropraktisk behandling, og klinikkerne kan desuden ansætte alle de kiropraktorer, de vil. I Region Hovedstaden glæder vi os dog over, at der er udløst 8 nye ydernumre. I Region Sjælland kæmper kiropraktorerne stadig en brav kamp. Lige nu er der ikke nogen tegn på succes, selvom det er år og dage siden, der er kommet nye ydernumre i dette område, og at denne region nu indtager sidstepladsen i kapacitetssammenligningen. Om det lykkes i de øvrige regioner har vi endnu til gode at se, men flere steder er der heldigvis stadig en vis tro på, at det gør. 24 af landets ca. 250 kiropraktorklinikker har ikke ydernummer, og de bidrager gennem deres aktivitet til, at ganske mange patienter måske modtager kiropraktisk behandling, men altså uden offentligt tilskud. Det viser med al ønskelig tydelighed, at der er et behov for flere ydernumre. Selvom kiropraktorområdet næppe er den største politiske sællert, så vil jeg mene, at det er en god sag at kæmpe for, at patienterne sikres lige økonomiske muligheder, når de skal have behandling for problemer i bevægeapparatet. Praksisplaner er andet og mere end ydernumre. De kan også rumme planer for nye indplaceringer af kiropraktorerne i sundhedsvæsenet. I Region Syddanmark kan vi fx glæde os over, at der helt aktuelt pågår forhandlinger om indgåelse af en meget visionær aftale om forløbsprogrammer for lænderygpatienter. Programmer hvori kiropraktorer fra start er tiltænkt en central rolle. Nye målsætninger Den anden store opgave, som er startet op, og som vil fylde en hel del i det næste år, er udviklingen af et nyt politisk målsætningsprogram. Vi har valgt ikke kun at drømme indenfor vores egen lille osteklokke, men har hyret ekstern konsulenthjælp, som skal hjælpe os både med metode og strategi. Desuden vil vi basere målsætningerne på viden om, hvad vores omverden mener om os som stand og samarbejdspart. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med næstformand Jacob West i spidsen. Gruppen er allerede godt undervejs med arbejdet og har allerede drømt lidt. Og så skal vi ud og afsøge medlemmernes holdninger på to interne topmøder ude i landet til foråret. De store milepæle i vores historie er indtil videre: overenskomsten med den offentlige sygesikring, opnåelse af autorisation, og senest en dansk universitetsuddannelse. Men hvad skal vores næste store skridt være? Vi forventer at få svar på dette spørgsmål og ser frem til en spændende proces funderet på viden og en åben, engageret medlemsdebat, der skal udstikke rammer og anvise pejlemærker for foreningens virke i de kommende 5 10 år. Kiropraktorfagligt samarbejde Samarbejdet med andre kiropraktorfaglige organisationer har høj prioritet for DKF. I det daglige vedligeholder vi tætte relationer til de nære institutioner som forskningsinstituttet Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB), selskabet Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (DSKKB) og uddannelsen både på SDU og Rygcenter Syddanmark. 12 0KIROPRAKTOREN NR

13 Tema: DKF S ÅRSMØDE 2009 DKF s næstformand Jacob West. Medlemmerne lyttede opmærksomt. Det nordiske samarbejde i Nordisk Kiropraktor Råd lægger vi også mange kræfter i at deltage meget aktivt i. I det forgangne års møder har drøftelserne her igen kredset om den uacceptable kiropraktoruddannelse på Skandinaviska Kiropraktorhögskola i Stockholm, som pga. den nordiske overenskomst om fri bevægelighed inden for sundhedsområdet er et fællesnordisk problem. meget høj prioritet i DKF. På det prægraduate niveau dyrker DKF i vid udstrækning samarbejdet med SDU, som huser den fællesnordiske kiropraktoruddannelse. Via DKF s Turnusudvalg og Uddannelsesråd for kiropraktorers turnustjeneste tilrettelægger og organiserer DKF fortsat kiropraktorernes supplerende praktiske turnusuddannelse. Gennem vores store engagement Internationale forpligtelser I maj måned afholdt kiropraktorernes internationale sammenslutning World Federation of Chiropractic (WFC) sin 10. verdenskongres i Montreal. WFCkongressen viste, at de forhold som kiropraktik fungerer under herhjemme, er ganske enestående. Lovgivningsmæssigt, tilskudsmæssigt og organisatorisk er situationen for kiropraktikken her til lands gunstig, men især de danske kiropraktorers uddannelses- og forskningsmæssige forhold er helt unikke. Selvfølgelig er det dejligt og flot at være indehaver af førertrøjen! Men det forpligter også. De unikke forhold her til lands har givet os en række erfaringer, som vi bør give videre, så flere kolleger rundt om i verden kan virke under forhold på niveau med vores. For vores eget perspektiv er det uholdbart, at der er en så stor variation internationalt. Det gør vores fundament skrøbeligt. Forskning og uddannelse DKF promoverer og understøtter kiropraktisk forskning primært gennem Kiropraktorfonden, som er en helt afgørende forudsætning for den danske forsknings styrkeposition. Forsknings- og uddannelsesmiljøet omkring NIKKB, SDU og Rygcenter Syddanmark med fastansatte forskere skaber mange flotte resultater, og er i stadig fremadrettet udvikling båret af målrettede indsatser og passionerede ildsjæle. Uddannelsesområdet har ligesom forskning fortsat» De unikke forhold her til lands har givet os en række erfaringer, som vi bør give videre, så flere kolleger rundt om i verden kan virke under forhold på niveau med vores. i Kiropraktorfonden og tætte relationer til NIKKB søger vi at sikre den fortsatte udvikling af kiropraktorernes efteruddannelse. Rekruttering Det forgangne år bød på et spændende samarbejde mellem SDU og DKF. Samarbejdet udsprang af det chokerende lave studenteroptag sidste år, hvor kun 34 af de i alt 65 studiepladser blev opfyldt. I foråret gik vi sammen om at få produceret en film, og SDU udgav en ny folder om uddannelsen. Filmen og folderen skal på nettet og messer o.lign. synliggøre kiropraktorstudiet og dets høje kvalitet og brede anvendelsesmuligheder. Aller er meget velkomne til at link e til filmen på klinikhjemmesider m.v. og rekvirere foldere til venteværelser. KIROPRAKTOREN NR

14 Tema: årsmøde og generalforsamling 2009» Heldigvis var optaget her i sommer igen fuldt tilfredsstillende. Fortsat er der dog utvivlsomt god mening i at have øje for, hvordan vi til stadighed sikrer et stort optag via rekruttering og fortsat udvikling af uddannelsen. Det er fantastisk at være formand for en forening, hvor næsten halvdelen af medlemmerne møder op til vores årlige træf. Selvom der er lidt fætter-kusinefest over det, så tager jeg det først og fremmest som udtryk for et stort engagement og et kæmpe sammenhold. Specialuddannelse Et særligt uddannelsestiltag er udviklingen af en specialuddannelse for kiropraktorer i sekundærsektoren. Netop i disse måneder tager projektet på Rygcenter Syddanmark så meget form, at det første specialuddannelsesforløb kan igangsættes på forsøgsbasis i det nye år. Uddannelsesforløbet, som består af en 1-årig introduktionsuddannelse og en 4-årig hoveduddannelse, er beskrevet i en netop færdig målbeskrivelse. Der er tilsagn om uddannelsesstillinger på reumatologiske og ortopædkirurgiske afdelinger, og de første kiropraktorer har meldt sig klar til at gennemføre uddannelsesforløbet. Bestyrelsen glæder sig til at følge specialuddannelsen, som vi betragter som et flagskib i vores videre færd ind i sekundærsektoren. Måske skal vil til at vænne os til benævnelserne: Yngre kiropraktor, 1. reservekiropraktor og overkiropraktor - ja, hvem ved?! På Glostrup Hospital er man gået i gang med opbygningen af et Videncenter for Rygsygdomme. Her er kiropraktorerne skrevet ind fra starten som en del af personalet. I Hjørring er der desuden også en stilling i spil på reumatologisk afdeling, og på Vejle Sygehus er der ansat en kiropraktor til at beskrive billeder på en radiologisk afdeling. Afslutning DKF går et spændende år i møde! Store opgaver står for døren og kræver koncentration og fordybelse, men det er heldigvis to ting, vi er skarpe til. Jeg har flere gange berettet om omverdenen omkring os; om hvordan vi på det sidste i stadig stigende grad har sat fokus på de aktører omkring os, vi er forbundet med. Det er en bevidst ny strategi for bestyrelsens side, at vi i højere grad end måske tidligere også fokuserer udad. Dette gør vi for at konsolidere vores egen position i det danske sundhedsvæsen og udbygge den med fokus på, at patienternes vej gennem det store væsen bliver så meningsfyldt og gnidningsfrit som muligt. Det er fantastisk at være formand for en forening, hvor næsten halvdelen af medlemmerne møder op til vores årlige træf. Selvom der er lidt fætterkusinefest over det, så tager jeg det først og fremmest som udtryk for et stort engagement og et kæmpe sammenhold. Beretningerne kan læses i deres fulde længde på de lukkede medlemssider på DKF s hjemmeside. 14 0KIROPRAKTOREN NR

15 Dansk Kiropraktor Forening ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår Dansk forskerteam bag C-sock C-sock har hjulpet tusindvis af motionister og top atleter med deres seneskader. Det danske forskerteam; ByDoctors, har udviklet en kompressionsstrømpe C-sock som vækker stor begejstring blandt sportsudøvere. C-sock kan nemlig hjælpe med at forebygge og behandle skader i akillessenen, der normalt bliver udsat for stor belastning ved fysisk aktivitet som for eksempel boldspil, løb og atletik. Det betyder, at flere sportsudøvere kan fortsætte deres træning på trods af en seneskade. Man kan behandle skader på akillessenen med kompressionsbind og bandager, men de fylder ofte meget og kan være besværlige at lægge. C-sock er til gengæld et nemt alternativ en helhedsløsning, der hurtigt kan trækkes på foden, og som støtter de rigtige steder, forklarer læge, Ph.D. Morten Boesen, der sammen med Ph.D. dr.med. Henning Langberg udgør ByDoctors. C-sock er også en kompressionsstrømpe Mange har overset, at C-sock også er en kompressionsstrømpe og tror, at den kun skal anbefales til folk med deciderede akillesseneproblemer. C-sock er en fremragende kompressionsstrømpe med alle de fordele der er ved en strømpe af denne type. Derudover er C-sock den eneste strømpe på markedet, som samtidig yder støtte til akillessenen så næste gang du har en kunde, som efterspørger en kompressionsstrømpe, kan du roligt anbefale en C-sock og så forebygger kunden samtidig evt. fremtidige akillesseneproblemer. Ny C-sock model C-sock kommer nu i en ny hvid model som tillæg til den sorte. C-sock er videnskabeligt udviklet så form og funktion er optimale, men når det gælder garn og fibre er kvaliteten også helt enestående. C-sock indeholder CoolMax garn, som er én af markedets bedste til at transportere sved. Det betyder, at man ikke får fugtige eller våde fødder, når man træner. Derudover er der iblandet X-STATIV fibre, som blandt andet indeholder ægte sølv. Dette sikrer en permanent kraftig reduktion af lugtgener, samt gør den anti-bakteriel (mange typer garn er behandlet med antibakterielle midler, som bliver vasket ud). Endvidere er det et ugiftigt materiale. Kombinationen af ovenstående garn og fibre gør sokken termo/temperatur-regulerende. (Se de forskellige uvildige test på vores hjemmeside Startpakke på C-sock Sekretariatet holder lukket fra den til og med den Ønsker du at blive forhandler, så ring til Clinical Innovation ApS på telefon og hør nærmere om vores startpakke. Vi ser frem til at høre fra dig.

16 Region Hovedstaden Koncern Praksis 2 ledige ydernumre som kiropraktor 2 ydernumre som kiropraktor i Region Hovedstaden er ledige til besættelse i følgende områder: Der vil blive lagt vægt på følgende kvalifikationer: Der vil endvidere blive set på: Ansøgningsfrist: Yderligere oplysninger Ansøgningsskema vedlægges relevant dokumentation og sendes til: Har du lyst til at være en del af underviserteamet på klinisk biomekanik? Institut for Idræt og Biomekanik har brug for dygtige kiropraktorer til et antal faste videnskabelige assistentstillinger i klinisk biomekanik 2 dage om ugen (3-årig kontrakt). Som videnskabelig assistent underviser du de kiropraktorstuderende på professionsporet. Efter en indkøringsfase får du ansvaret for planlægning og afvikling af undervisningen indenfor netop det fag du brænder for. Derudover deltager du i den daglige drift af studiet, og har du lyst, kan du også blive involveret i forskningsprojekter (dette er ikke et krav). Som videnskabelig assistent aflønnes man efter AC s takster for videnskabelige assistenter. Har du lyst til at være en del af det kiropraktiske underviserteam eller har du brug for mere information, så kontakt: Uddannelsessekretær Anni Johansson Syddansk Universitet Institut for Idræt og Biomekanik Campusvej Odense M Tlf.:

17 NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik Spændende forskningsprojekt om kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Af Anders Lyck Fogh-Schultz kommunikationskonsulent på NIKKB Kiropraktorer har gode erfaringer med at behandle spædbørn, forældrene efterspørger behandlingen, og der behandles årligt mere end 4000 spædbørn i de danske kiropraktorklinikker. Det er derfor vigtigt at få belyst, om kiropraktisk behandling har en effekt. Indtil videre er kiropraktisk behandling af spædbørnskolik blevet undersøgt i to videnskabelige forsøg med modstridende resultater. Den første undersøgelse viste en klar positiv effekt af behandlingen, men forældrene i denne undersøgelse vidste, om barnet blev behandlet eller ej. Det kan derfor ikke udelukkes, at den positive effekt kan tilskrives forældrenes positive forventninger. Den anden undersøgelse viste ikke en effekt af behandlingen. Den undersøgelse er blevet kritiseret for selve typen af behandling, der ifølge kiropraktiske klinikere ikke var optimal og ikke svarede til den behandling, der oftest udbydes i de danske kiropraktorklinikker. NIKKB og Syddansk Universitet gennemfører derfor nu et videnskabeligt projekt, der skal afdække effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik. Projektet ledes af kiropraktor, ph.d. Lise Hestbæk, der er seniorforsker på NIKKB og lektor på SDU. Projektet går i korte træk ud på, at spædbørn med kolik bliver henvist fra deres egen sundhedsplejerske til en af projektets koordinerende sundhedsplejersker. Efter en samtale og grundig undersøgelse hos hende, bliver barnet, hvis det opfylder kriterierne for projektet, videresendt til en af de deltagende kiropraktorer. Hos kiropraktoren bliver der ligeledes, som normalt, optaget grundig sygehistorie samt foretaget en undersøgelse af barnet med forældrenes tilstedeværelse. Når behandlingen skal til at begynde, skal forældrene imidlertid forlade lokalet, så de ikke ved, om barnet får behandling eller ej. Halvdelen af børnene vil modtage behandling. Børnene kommer til kiropraktor 4 gange i løbet af en 2-ugers periode, og i denne periode skal forældrene føre dagbog over barnets gråd. På denne måde får man nogle helt objektive mål for, om de børn, der bliver behandlet, kommer til at græde mindre end de, der ikke bliver behandlet og man kommer tættere på et dokumenteret behandlingstilbud til spædbørn med kolik. Seniorforsker Lise Hestbæk gør status på projektet, der nu har kørt i godt en måned: Projektet er blevet godt modtaget blandt de kommunale sundhedsplejersker, og vi har mødt mange positive og meget engagerede sundhedsplejersker i både Vest- og Østdanmark. Vi har også modtaget henvisninger fra praktiserende læger, hvilket er meget glædeligt. Akilleshælen i projektet er som ventet at få forældrene til at indgå i et lodtrækningsforsøg, når deres baby har det dårligt. De forældre, der har indvilliget og gennemført, har dog været meget tilfredse med forløbet og har samvittighedsfuldt udfyldt skemaer og indsendt rigtig meget information. Alt i alt ser tingene ud til at køre, så vi er fortrøstningsfulde og meget spændte. FAKTA: Projektet foregår sideløbende to steder i landet: I Jylland i Ringkøbing, Skjern, Herning, Skive, Struer, Holstebro, Lemvig og Ikast-Brande kommuner. På Sjælland i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Herlev, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal kommuner. Patienterne i projektet får behandlingen gratis, og projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité og Datatilsynet.

18 NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik Visionen: Internationalt førende center for forskning, vidensformidling og kvalitetsudvikling inden for kiropraktik Vision & Mission for NIKKB: - Byggeklodser til nødvendig udvikling Missionen: NIKKB er et dynamisk vidensmiljø, der løfter kvaliteten inden for kiropraktik internationalt gennem partnerskaber og netværk original forskning, større fokus på sammenhæng og Af Anders Lyck Fogh-Schultz kommunikationskonsulent på NIKKB dialog mellem forskning og praksis og gennem aktiv deltagelse i og påvirkning af den løbende samfundsdebat om sundhed kiropraktor, læge, ph.d. Henrik Wulff Christensen Ifølge den almindelige definition er en vision en virksomheds langsigtede mål (det visionære som tilstræbes), mens missionen mere snævert beskriver virksomhedens kortsigtede mål typisk formuleret som en bestemt relation, arbejdsopgaver eller væremåde altså virksomhedens grund til at eksistere. Kunsten ved formulering af vision og mission er dels at udtrykke virksomhedens mål, så alle, der er involveret i virksomheden (stakeholders), kan forholde sig til dem, og dels at inkludere forretningsstrategien og virksomhedens identitet (brand) så præcist som muligt. Med udgangspunkt i ovenstående har NIKKB i løbet af det sidste år arbejdet intensivt med at formulere en samlet vision og mission for instituttets virke. Dette er sket dels for at skabe fælles mål og fælles referenceramme for medarbejdere og ledelse og dels for at sikre instituttets berettigelse over for vores interessenter og samarbejdspartnere i årene fremover. Arbejdet med vision og mission er sket som en naturlig proces i instituttets udvikling, i takt med at NIK- KB er vokset, medarbejderstaben er øget, at der er sket en udflytning til det dynamiske forskningsmiljø i og omkring Forskerparken og Syd- dansk Universitet, samt at medarbejdere og bestyrelse har valgt en ny ledelsesstruktur for instituttet, der implementeres med ansættelsen af Henrik Wulff Christensen som direktør pr. 1. december Ved bestyrelsens vedtagelse af vision og mission i september måned har NIKKB fået et unikt sæt af pejlemærker, der som elementer i afdelingernes kommende handlingsplaner, skal være med til at sikre udvikling af instituttet hen imod det internationalt førende center, som visionen skitserer, samt hen imod en moderne og professionel arbejdsplads. Kontorfuldmægtig Ulla Dinesen, der har været på NIKKB i næsten hele instituttets 20-årige levetid, fortæller om arbejdet med vision og mission, og hvad det betyder i hverdagen: Arbejdet har været interessant, og jeg håber personligt, at det vil udmønte sig i en mere effektiv organisation. At vi alle inddrages i processerne gør, at fællesskabet styrkes. Vi har gennem processen både fået fælles byggeklodser, der kan udvikle NIKKB og fælles ejerskab for udviklingen af vores arbejdsplads. Det motiverer altid, når alle føler sig som del af et team med samme mål. Både vision og mission er ambitiøse i deres sproglige udsagn, og de forpligter enhver handling, der udgår fra instituttet, og enhver medarbejder eller aktør med daglig gang på eller med tilknytning til NIKKB. Især visionens internationale sigte vil være et centralt omdrejningspunkt i årene fremover. Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik ansætter direktør Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik har pr. 1. december 2009 ansat kiropraktor, læge, ph.d. Henrik Wulff Christensen som ny direktør i en nyoprettet fuldtidsstilling. Henrik vil sideløbende fungere som instituttets forskningsleder. Henrik, der har været ansat på NIKKB siden 2000 som seniorforsker, er uddannet kiropraktor fra Anglo-European College of Chiropractic (AECC) i Bournemouth i England i 1988, læge fra Odense Universitet i 1993 og ph.d. fra SDU i Henrik har i de senere år forsket primært i sammenhængen mellem brystsmerter (angina pectoris) og smerter fra rygsøjlen og brystkassen. Henrik har arbejdet parallelt som forsker og praktiserende kiropraktor igennem de seneste 10 år og har samlet mere end 20 års erfaring fra kiropraktorpraksis. Han vil fortsat være tilknyttet privat kiropraktorpraksis én dag om ugen. Denne kontakt til praksis er væsentlig både i relation til vidensoverførsel mellem forskning og praksis og i forhold til at kunne følge fagets udvikling og dagligdag på tætteste hold. Henrik udtaler om ansættelsen: Jeg gælder mig utroligt meget til at påbegynde denne nyoprettede stilling. Nu skal medarbejderne og jeg med afsæt i de snart 20 års historie og resultater, som NIKKB har opnået, kigge fremad og sammen arbejde mod nye mål. Vi skal blandt andet have omsat vores vision og mission i konkret handling. Det bliver en fantastisk spændende opgave og proces. Alt i alt skal vi i fællesskab skabe fremtidens NIKKB, der som arbejdsplads og videnscenter skal imødegå et akademisk fag i hastig udvikling.

19 1. Beliggenheden af et akupunkturpunkt på indersiden af knæet 3. Neurofysiologisk forståelse af akupunkturs virkningsmekanisme 2. Udstrålingsmønster fra triggerpunkt i ballen Akupunkturuddannelsen for kiropraktorer: - hvor langt er vi kommet, og hvad er vore visioner? Af Palle Rosted, speciallæge i akupunktur og almen medicin og Mads Bundgaard, praktiserende læge For 2-3 år siden blev vi af NIKKB s efteruddannelsesenhed bedt om at skræddersy et kursus i akupunktur til kiropraktorer. Det var noget af en udfordring, for hvad vidste vi egentligt om kiropraktorer? Hvilken rolle skulle akupunktur spille i kiropraktorers hverdag? Var det en teknik, der skulle overtage kiropraktikkens rolle, eller skulle akupunktur bare være et ekstra værktøj? Svaret var indlysende: Da det er vist i flere undersøgelser, at akupunktur og kiropraktik har en additiv effekt, er det klart, at de to teknikker skal arbejde sideløbende. Hvilke lidelser, vi skulle belyse, var let nok, da det udelukkende drejede sig om lidelser i bevægeapparatet. Vor næste overvejelse var, hvilke forudsætninger kiropraktorerne havde, og hvorledes deres tankegang var ved problemløsning? Vi kunne konkludere, at kiropraktorer havde nøje kendskab til bevægeapparatet og dets biomekanik, og vor tankegang og problemløsning havde mange lighedspunkter. Den sidste overvejelse var, hvor langt kursusforløbet skulle være? I samråd med efteruddannelsesenheden valgte vi at sætte basisuddannelsen til tre moduler af hver en weekends varighed. Kursisten bliver gradvist indført i såvel den teoretiske som den praktiske forståelse af akupunktur. De tre moduler er opbygget som en logisk fortsættelse, hvor man på det første modul gennemgår alle de fundamentale begreber og begynder en teoretisk og praktisk gennemgang af de enkelte lidelser i bevægeapparatet samt hovedpine og migræne. På modul II er det mere specifikke problemstillinger, der belyses både teoretisk og praktisk. Ligeledes udbygges udvalget af akupunktur- og triggerpunkter, således at kursisten nu er i stand til at behandle mere komplicerede lidelser. Endelig introduceres begrebet diagnostisk akupunktur, hvor akupunkturnålen bruges som et diagnostisk redskab. På modul III går vi helt væk fra receptakupunktur, og kursisten må nu arbejde på egen hånd. I samtlige tilfælde vil problemet blive forelagt i form af en case, hvor det ikke kun drejer sig om en simpel dysfunktion, men mere komplicerede tilfælde, hvor nålen skal anvendes som et diagnostikum. Der bliver fokuseret mere på akutte skader, herunder idrætsmedicin, hvor opståelsesmåden adskiller sig markant fra de mere almindelige lidelser i bevægeapparatet. Dette var det kursusforløb, vi i fællesskab fandt frem til. Og hvordan blev det så modtaget? Bedømt udelukkende på evalueringen, kunne vi bestemt være godt tilfredse; men hvad var vores opfattelse som undervisere? Nåede vi det mål, vi havde sat os, og opfyldte vi forventningerne? På det første modul fornemmede vi, at alle havde fået blod på tanden og havde lyst til at komme i gang med det samme. På det andet modul mødte vi det samme engagement hos kursisterne, og de kunne berette om alle de lidelser, de havde behandlet med held efter det første kursus. Efter at have afholdt alle tre moduler var vor overvejelse, om uddannelsen var tilstrækkelig, eller om yderligere undervisning var nødvendig? Man kan altid lære mere, men det er vigtigt at sammenholde dette spørgsmål med, hvilken plads akupunkturen skal have i den enkelte kiropraktors hverdag. Ligeledes er det vigtigt at illustrere, hvorledes læger, tandlæger og kiropraktorer kan supplere hinanden. Der er derfor i Dansk Selskab for Evidensbaseret Akupunkturs regi nedsat et udvalg med deltagelse af en kiropraktor, der vil belyse dette spørgsmål og komme med en anbefaling. Efter vor opfattelse har deltagerne, når de har gennemgået de tre moduler, fået en grundig basisuddannelse, som gør dem i stand til at anvende akupunktur som et naturligt værktøj i dagligdagen. Hvis vi skal pege på relevante opfølgningskurser, vil vi især pege på tværfaglige kurser, hvor flere forelæsere belyser problemet fra forskellige synsvinkler. Formålet ved enhver kursusrække er at give kursisten en ekstra tangent at spille på, og det mål mener vi, at vi har nået. Om disse tre moduler om akupunktur er tilstrækkelige, må vurderes af de kursister, der efterfølgende har anvendt teknikken i deres behandling.

20 NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik KirPACS-NIKKB: - Workshop for klinikkernes it-leverandører Af Anders Lyck Fogh-Schultz kommunikationskonsulent på NIKKB Tirsdag d. 27. oktober havde NIKKB inviteret til kursus og workshop for it-systemleverandører for at informere om status på røntgenbilledserveren KirPACS, der nu har eksisteret i godt et år. Workshoppen, der primært var rettet mod it-folk, der arbejder med DICOMstandarder og opkobling til Sundhedsdatanettet og KirPACS, havde samtidig til formål at sikre, at klinikkernes it-leverandører var bedre klædt på til at foretage opkoblingerne til KirPACS. Disse har i praksis vist sig at være en udfordring for mange. Klaus Doktor, der er NIKKB s røntgenkonsulent, bød velkommen og forklarede tilhørerne, at KirPACS er kiropraktorernes eget billedarkiverings- og kommunikationssystem, Picture Archiving and Communication System, til lagring af digitale billeder finansieret af kiropraktorerne selv gennem tilskud fra Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse. Klaus Doktor forklarede: KirPACS-projektets succes afhænger af, at der kan leveres problemfrie opkoblinger til systemet. For at tilslutning til KirPACS kan foregå sikkert og problemfrit ude i klinikkerne, er det nødvendigt, at it-folket forstår perspektiverne bag billedserveren og er opdateret på nyeste teknologi på området. NIKKB har således ønsket, at workshoppen skulle være baseret på udveksling af erfaring fra både klinikker og it-branchen selv, og på den måde være med til at løse nogle af de tekniske problemer, der ofte er i en opstartsfase. Dagens program bød også på præsentationer fra Peter Illum fra MedCom, Mek Buhl Nielsen fra Agfa og Peter Grøn, der er Røntgenenhedens ansvarlige fysiker. Kurset havde en flot deltagelse på 20 tilmeldte fra hele 11 it- og røntgenfirmaer, og set i forhold til spørgelysten på mødet, var erfaringsudvekslingen nødvendig. Fremtiden tegner således god for KirPACS, der i dag har 26 tilmeldte kiropraktorklinikker fra hele landet. Dagligt uploades der store mængder af røntgenbilleder til systemet, hvis server fysisk er placeret i korrekte og brandsikre rammer på Syddansk Universitet og har uendelig kapacitet. Kir- PACS er kiropraktorstandens eget system og er en ikke-kommerciel løsning, der kun tjener kiropraktorernes interesser, og som dækker standens behov for sikker og lovmæssig forsvarlig opbevaring af billedmateriale. KirPACS-løsningen er fra både NIKKB s og DKF s side tænkt som en national billedserver, der muliggør, at alle danske kiropraktorers billeder kan opbevares sikkert og på samme sted. Peter Kryger- Baggesen fra Dansk Kiropraktor Forening udtaler: Med etableringen af den fælles billedserver på NIKKB er danske kiropraktorer med til at sætte standarden og understrege professionens ansvarlighed inden for billeddiagnostik. Mulighederne er enorme, og mit håb er, at alle vil være med. Så du præsentationen af KirPACS på årsmødet i november? Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Tlf.: Fax: Redaktion: Anders Lyck Fogh-Schultz (ansv.) Henrik Wulff Christensen Jan Hartvigsen Part of NIKKB s opgaver fastsættes og finansieres af Dansk Kiropraktor Forening og Regionerne

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

STUDENTERINFO OOO. Information til DKFs studentermedlemmer. September 2009. Indhold Orientering fra formanden

STUDENTERINFO OOO. Information til DKFs studentermedlemmer. September 2009. Indhold Orientering fra formanden Information til DKFs studentermedlemmer September 2009 Indhold Orientering fra formanden Information til medlemmer 1. Journalpligt 2. Provision i turnus 3. Influenza A 4. Årsmøde og generalforsamling 2009

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening ÅRSMØDE 2010: generalforsamling 13. november 2010 FORMANDENS ÅBNE MUNDTLIGE BERETNING Indledning Jeg er en glad mand - det næste lille stykke tid vil jeg bruge til at fortælle hvorfor. Kiropraktorerne

Læs mere

Kiropraktikkens historie i Danmark

Kiropraktikkens historie i Danmark Per Jørgensen Kiropraktikkens historie i Danmark UNIVtRSITÅl SBISLiO) HCK Klél. - ZENTRAL6I5UGTHEK - Syddansk Universitetsforlag 2014 Indhold Formandens forord 10 Forord 11 1. del: "Kiropraktikkens rødder"

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Nyt målprogram tiltrådt

Nyt målprogram tiltrådt Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NYT NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Kiropraktorfonden Rekordbevilling til efteruddannelse NR.6

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Rapport fra Moderniseringsudvalget for billeddiagnostik

Rapport fra Moderniseringsudvalget for billeddiagnostik Rapport fra Moderniseringsudvalget for billeddiagnostik Udarbejdet af moderniseringsudvalget - et udvalg nedsat af dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn April 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsberetning NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK

Årsberetning NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK Årsberetning 2011 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik NIKKB Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Forskerparken

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Overskrift 1. Praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark

Overskrift 1. Praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark Overskrift 1 Praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark Gældende fra xx.xx.2010 2 Forord I forbindelse med udmøntningen af nye ydernumre, skal det prioriteres, at disse kun udløses, når det

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

TEMA: NY PRAKSISOVERENSKOMST Billeddiagnostisk pakke giver flot resultat. NY PH.D.: På vej mod diagnose for brystsmerter udløst af muskler og led

TEMA: NY PRAKSISOVERENSKOMST Billeddiagnostisk pakke giver flot resultat. NY PH.D.: På vej mod diagnose for brystsmerter udløst af muskler og led Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: NY PRAKSISOVERENSKOMST Billeddiagnostisk pakke giver flot resultat NY PH.D.: På vej mod diagnose for brystsmerter udløst af muskler og led NIKKB

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NR.5 2008 Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

K I R O P R A K T O R E N

K I R O P R A K T O R E N 9 NOV 2006 K I R O P R A K T O R E N T i d s s k r i f t f o r m e d l e m m e r a f D a n s k K i r o p r a k t o r F o r e n i n g NIKKB NYT Ny viden essentiel for sundhedsområdet Forskningstemadag blev

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled NR.3 2008 NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Overskrift 1. Praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark

Overskrift 1. Praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark Overskrift 1 Praksisplan på kiropraktorområdet i Region Syddanmark Gældende fra 1. juli 2015 0 Indhold Kapitel 1 - Indledning 4 1.1 Baggrund for praksisplanen.............................................

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening FOKUS: Kommunale sundhedscentre Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik NR.2 2009 NIKKB NYT: Kollegialitet til

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 6. marts 2013 Birte Mikkelsen Birte.mikkelsen@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat af 5. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere