REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig"

Transkript

1 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: DKF s Årsmøde 2009 NIKKB NYT: Behandling af spædbørnskolik REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig NR KIROPRAKTOREN NR

2 Bestyrelsens leder December 2009 Tværfaglige behandlingstilbud udfordrer journalregler Før sommeren fik Dansk Kiropraktor Forening kendskab til en række udfordringer vedr. videregivelse af helbredsoplysninger og journalregler. De gældende regler er ganske komplekse og langt fra enkle at håndtere i dagligdagen. Dansk Kiropraktor Forening er blevet opmærksom på, at der er risiko for, at praktiserende kiropraktorer kan komme til at overtræde gældende lovgivning om patientjournaler og reglerne om videregivelse af helbredsoplysninger, når de behandler patienter, der er omfattet af en sundhedsordning, og/eller når de samarbejder med andre selvstændige behandlere. Problemets kerne består i, at behandlere ikke må føre fælles journaler med hinanden, men er forpligtet til at føre egne journaler. Dette gælder også, når en patient behandles i tværfagligt regi, hvor der benyttes et tværfagligt journalsystem. Tværfaglige journalsystemer anvendes i sundhedsforsikrings- eller medarbejdersundhedsordninger, fx Falck Healthcare, men kendes også fra klinikfællesskaber, hvor autoriserede sundhedspersoner arbejder sammen som selvstændige behandlere. Det er vigtigt at slå fast, at det først og fremmest er sundhedsudbydere, der har et ansvar for at tilrettelægge deres forretningskoncepter således, at det er muligt for de tilknyttede behandlere at overholde reglerne. Falck Healthcare har da også erkendt sit ansvar og arbejder på at få bragt forholdene i orden. Sagen har højeste prioritet, men Ikke mindst af hensyn til patienterne er det på høje tid, at journallovgivningen kommer i bedre overensstemmelse med de nye former for tværfagligt arbejde, som eksisterer i dag. det er ikke enkelt at ændre på tingene, så det kan ikke ske over night. Der er ingen tvivl om, at Dansk Kiropraktor Forening også har et ansvar. Foreningen har i de snart 10 år, disse former for fælles journalsystemer har eksisteret, ikke set, at de ikke lever op til de gældende regler. Det skal vi i bestyrelsen være de første til at beklage. Fremgangsmåden er herfra nu den, at Dansk Kiropraktor Forening i samarbejde med Dansk Kiropraktor Råd og med rådgivning fra Sundhedsstyrelsen vil udarbejde nærmere vejledninger og evt. kursusvirksomhed til kiropraktorklinikkerne, når sagen er afklaret til bunds. Uanset Falck Healthcare og Dansk Kiropraktor Forenings ansvar kommer vi ikke uden om, at det formelle og juridiske ansvar for at overholde journalreglerne påhviler den enkelte autoriserede sundhedsperson, i denne sammenhæng Dansk Kiropraktor Forenings medlemmer. Dette uanset om patientbehandlingen foregår i egen klinik, Falck Healthcare-regi eller i anden sammenhæng. Når det er sagt, så kunne Dansk Kiropraktor Forening godt ønske sig, at lovgivningen dels var mere gennemsigtig, dels mere fleksibelt indrettet i forhold til at imødekomme et tværfagligt behandlingsregi. Især hvor det er åbenlyst for patienten, at vedkommende behandles i et tværfagligt regi med flere skift mellem behandlere, som eksempelvis sundhedsordninger eller klinikfællesskaber med tværfaglige behandlingstilbud. Fra alle steder lyder et stadigt større krav om opgaveglidning og øget samarbejde på tværs af sundhedsfag. Ikke mindst af hensyn til patienterne er det på høje tid, at journallovgivningen kommer i bedre overensstemmelse med de nye former for tværfagligt arbejde, som allerede eksisterer i dag. 2 KIROPRAKTOREN NR

3 Indhold 02 Leder: Tværfaglige behandlingstilbud udfordrer journalregler 04 tema: NY MODIC-VIDEN OG TVÆRFAGLIG DEBAT I weekenden den 13. og den 14. november 2009 fandt DKF s årsmøde sted i Vejle. Årsmødet blev skudt i gang fredag aften med et fagligt arrangement afholdt af Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (DSKKB). 06 tema: GENVALGT BESTYRELSE OG LIVLIG DEBAT Igen i år lykkedes det at samle omkring halvdelen af medlemmerne til årsmødet, som fandt sted på Hotel Munkebjerg. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, blev genvalgt, og medlemmerne førte spændende diskussioner om bl.a. ansættelsesforhold, kiropraktoruddannelsen og turnus. 10 Tema: INTERNT FOKUS OG FORBEREDELSE - uddrag af formandens beretning Det forgangne år har været præget af internt fokus og forberedelse af nogle af de store opgaver, der banker på døren sammen med det ny årti, berettede formand Peter Kryger-Baggesen. 15 NIKKB-NYT 22 WCCS - Verdenskongres for kiropraktorstuderende i New Zealand Forkortelsen WCCS dækker over: World Congress of Chiropractic Students, som er en kongres for repræsentanter fra kiropraktoruddannelser fra hele verden. Årets kongres fandt sted i august i Auckland, New Zealand. 23 uddannelser var repræsenteret med en klar overrepræsentation af amerikanske skoler, da de udgør den største andel af uddannelser på verdensplan. 24 KORT NYT MARKEDSPLADSEN Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening ISSN Dansk Kiropraktor Forening Vendersgade 6, 2.tv København K Telefon Artikelforslag modtages gerne. Kontakt redaktionen. Redaktionsgruppe Redaktør (ansvarshavende): Peter Kryger-Baggesen Redaktionen: Jakob Bjerre Tanja Skov Carlsen Annoncedeadline KIROPRAKTOREN nr. 1 Udkommer i uge 06 Deadline for annoncer: 15. januar 2010 Tilrettelæggelse og produktion Tuen-media as Forsidefoto: Anne Styrbech. Bearbejdning af Maja Bech. KIROPRAKTOREN NR

4 TEMA: DKF S ÅRSMØDE 2009 NY MODIC-VIDEN OG TVÆRFAGLIG DEBAT TIL DSKKB S FAGLIGE FREDAG I weekenden den 13. og den 14. november 2009 fandt DKF s årsmøde sted i Vejle. Årsmødet blev skudt i gang fredag aften med et fagligt arrangement afholdt af Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (DSKKB). Af Thomas Skytthe Jakobsen, DSKKB. Fotograf: Morten Piper 180 fagligt interesserede kiropraktorer havde trodset regn og rusk, og havde indfundet sig i Munkebjerg Hotel til en aften med præsentation af ny viden og spændende debat. Den nye Modic-ph.d. Kiropraktor Tue Secher Jensen var første mand på scenen. Han præsenterede sin nye ph.d.-afhandling Modic-forandringer og lændesmerter. Det veloplagte foredrag blev efterfulgt af spørgsmål fra salen. Tværfaglig debat Næste punkt på aftenens program var en nyskabelse, som DSKKB s bestyrelse havde set frem til med spænding. Selskabet havde inviteret repræsentanter fra 3 forskellige faggrupper, som fra hver deres perspektiv skulle diskuterede håndtering af lumbal rygbesvær. DSKKB s formand Lars Rud Rasmussen faciliterede mødet, og de inviterede fagpersoner var kiropraktor Jonas Krogh Loft, reumatolog Claus Rasmussen samt rygkirurg René Tyranski Nielsen. Paneldebatten blev indledt med 15. minutters oplæg fra hver deltager. Fagpersonerne præsenterede sig selv og deres indgangsvinkel til håndtering af lumbal rygbesvær. Herefter blev 3 cases fremlagt. På baggrund af de konkrete scenarier blev kliniske problemstillinger omkring indikationer, behandlingsvalg, forventede resultater og faglige overlap diskuteret indgående. Lars Rud Rasmussen stillede dybdegående spørgsmål og fra salen kom også mange input og indlæg. Kiropraktoren, reumatologen og rygkirurgen viste sig at være overraskende enige om, hvordan mange af de forskellige kliniske udfordringer skal gribes an. I det hele taget forløb debatten så vellykket, at det ikke er sidste gang, at selskabet vil ty til denne form for faglig mødediskussion. Kiropraktor Jonas Krogh Loft, reumatolog Claus Rasmussen samt rygkirurg René Tyranski Nielsen i tværfaglig debat. Henrik Hein Lauridsen med de to vindere af ECU s specialepris. 4 0KIROPRAKTOREN NR

5 stillingsopslag Interesseret I forskning? nikkb forventer at starte to nye potentielle ph.d.-projekter i 2010 og søger derfor kiropraktorer, der har lyst til at gå ind i forskning med henblik på et senere ph.d.-forløb, der skal etableres ved syddansk Universitet. i første omgang kan vi ansætte forsker-spirer, der skal udforme detaljerne i projektbeskrivelserne sammen med en vejleder. arbejdstiden er fleksibel, men vi forventer en til to dage om ugen. Der skal senere søges penge til gennemførelse af et ph.d.-forløb på baggrund af projektbeskrivelserne. Projekt 1: Har til formål at finde tidlige prædiktorer for rygproblemer (herunder kiropraktisk undersøgelse) og mulige indfaldsvinkler til forebyggelse. Projektet er epidemiologisk, og dataindsamling vil foregå blandt skolebørn. Projektansvarlig: Lise Hestbæk. Projekt 2: Har til formål at finde undergrupper blandt patienter med lændesmerter baseret bl.a. på en standardiseret undersøgelse. Projektet er meget klinisk orienteret, og dataindsamling vil foregå i kiropraktorpraksis. Projektansvarlig: Alice Kongsted. spørgsmål kan rettes til: lise Hestbæk: alice Kongsted: Motiveret ansøgning sendes til forskningsleder og direktør Henrik Wulff Christensen på mail: ansøgningsfrist: 4. januar 2010 Det er nikkb s vision at være internationalt førende Center for forskning, vidensformidling og KvalitetsUDviKling inden for KiropraKtiK Nordisk institut for kiropraktik og klinisk BiomekaNik - forskerparken odense m

6 TEMA: DKF S ÅRSMØDE 2009 GENVALGT BESTYRELSE OG LIVLIG DEBAT Igen i år lykkedes det at samle omkring halvdelen af medlemmerne til DKF s årsmøde og generalforsamling, som fandt sted på Hotel Munkebjerg 14. november Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt, og medlemmerne førte spændende diskussioner om bl.a. ansættelsesforhold, kiropraktoruddannelsen og turnus. Fotograf: Anne Styrbech Med en anerkendelse af at kiropraktorer er veluddannede, evidensbaserede specialister inden for en af de største folkesygdomme, ondt i ryggen, åbnede regionsnæstformand Poul-Erik Svendsen årsmødet. Han beskrev, hvordan Region Syddanmark er med i front, når det gælder anvendelsen af kiropraktorernes kompetencer i regionale sundhedstilbud, og kunne bl.a. fortælle om regionens nye patientforløbsprogram for lænderygpatienter, hvor kiropraktorerne har været tænkt med fra start. Stolt påpegede Poul-Erik Svendsen, at Region Syddanmark er et kiropraktorfagligt centrum. Regionen huser både uddannelsen, forskningsinstituttet og det kiropraktorfagligt enestående Rygcenter Syddanmark, tidligere Rygcentret i Ringe. Hæder til Ole Bolding Ole Bolding Jensen modtog stående applaus, da han blev udnævnt til æresmedlem, og opremsningen af hans bedrifter levnede ingen tvivl om, at hyldesten var fortjent. Efter at have været formand for DKF i årene , gjorde Ole Bolding tjeneste i Dansk Kiropraktor Råd i 12 år. Foreningens første turnusudvalg var han desuden også medlem af. Patientklagenævnet var han tilknyttet i 14 år. Også lokalt var Ole Bolding aktiv som medlem af det amtslige kontaktudvalg. Han har deltaget i samtlige generalforsamlinger siden sin optagelse i 1962, på nær sidste år, hvor årsmødet var blevet rykket en uge frem i forhold til tidligere praksis. Ole Bolding kommer fra en rigtig kiropraktorfamilie. Både hans bror, søster og niece er også kiropraktorer, og niecen praktiserer stadig i dag i Roskilde. Selv har han drevet solopraksis i Nakskov indtil for 2 ½ år siden. Ole Bolding takkede for udnævnelsen, og via referencer til den tyske digter og filosof Friedrich Schiller takkede han sine kolleger og samarbejdspartnere for godt samarbejde og opbakning. Specialepris Efter den traditionsrige optagelse af nyuddannede kiropraktorer var det tid til uddeling af DKF s specialepris, som blev uddelt for anden gang. Prisen er stiftet i samarbejde med SDU, og blev tildelt Mads Juul Kristiansen og Thomas Jonas Larsen for specialet Analyse af cavitationslyden ved manipulationsbehandling. Specialet er en opvisning i absolut grund- og metodeforskning, og giver basis for at gå videre med forskning i, hvad nøjagtigt lyden, som ofte observeres ved kiropraktorbehandling, betyder, konkluderede professor Jan Hartvigsen i begrundelsen, som blev læst op. Hilsen fra NIKKB Sædvanen tro bragte formanden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB), 1.næstformand for regionsrådet Poul-Erik Svendsen, Region Syddanmark, åbnede DKF s årsmøde. 6 0KIROPRAKTOREN NR

7 TEMA: DKF S ÅRSMØDE 2009 De nyudklækkede kiropraktorer aflagde kiropraktorløftet og modtog en rose. Karsten Uno Petersen, sin hilsen til årsmødet. Han annoncerede, at kiropraktor Henrik Wulff Christensen pr.1.december 2009 ikke længere er konstituerende leder, men fastansat direktør. Desuden gennemgik han årets primære aktiviteter, og fremhævede bl.a. forskningsprojekter inden for kolik, hofteartrose, brystsmerter samt etablering af forskningsklinikker. Beretninger DKF s formand Peter Kryger-Baggesen aflagde sin åbne mundtlige beretning, som primært omhandlede forberedelsen af næste års to store opgaver, nemlig forhandling af ny landsoverenskomst og udvikling af nye politiske målsætninger. Efter gæsterne var sendt hjem, fortsatte mødet for lukkede døre med, at formanden aflagde resten af sin mundtlige beretning. Beretningerne blev tiltrådt af forsamlingen uden afstemning, men affødte en vidtspændende debat om emner som det praktiske indhold i kiropraktoruddannelsen, forsikringsforhold samt en undersøgelse af klinikejeres holdninger. Rådsberetning Formanden for Dansk Kiropraktor Råd (DKR), Nis Alnor, berettede nu om den verserende sag om journalregler og videregivelse af helbredsoplysninger, der udfordres af de journalsystemer, som sundhedsudbydere, fx Falck Healthcare, stiller til rådighed for kiropraktorerne. Sammen med DKF og med rådgivning fra Sundhedsstyrelsen vil DKR udarbejde nærmere vejledning og evt. kursusvirksomhed om dette. Nis Alnor berettede også om en ny type sager, hvor brystopererede i to tilfælde har oplevet blødninger omkring implantater efter kiropraktisk behandling. Patientforsikringen har endnu ikke færdigbehandlet sagerne, så indtil videre vides ikke, hvilken indflydelse behandlingen har haft for hændelserne. Afslutningsvist berettede rådsformanden om rådets procedure i kollegiale klager. Proceduren følger nidkært retsprincippet om partshøring og Mads Juul Kristiansen og Thomas Jonas Larsen modtog specialeprisen for speciale om cavitationslyden ved manipulationsbehandling. Kiropraktor Ole Bolding Jensen blev velfortjent udnævnt til æresmedlem. KIROPRAKTOREN NR

8 TEMA: DKF S ÅRSMØDE 2009 Formand for NIKKB, Karsten Uno Petersen, berettede om årets gang på instituttet. Karsten Uno Petersen er også formand for Kiropraktorfonden. Formand Peter Kryger-Baggesen og næstformand Jacob West bød de nye kiropraktorer velkommen i DKF. giver henholdsvis klager og anklaget mulighed for at komme til orde i en fastlagt hørings- og afrapporteringsrutine. Kassereren afskaffet intern revisor beholdt For at smidiggøre arbejdsgangene i foreningen og bringe disse up to date i overensstemmelse med nuværende god forretningsskik havde bestyrelsen stillet forslag om at afskaffe kassererposten. Forslaget indebar, at bestyrelsen skal udpege en økonomiansvarlig, der får til opgave at følge med i den løbende drift og sammen med sekretariatet varetage økonomistyringen og opgaven med at sikre god, sikker anbringelse af foreningens midler. Bestyrelsen havde desuden foreslået, at den interne revisorfunktion (den kritiske revisor) nedlægges, idet alle dens funktioner varetages af den eksterne revision. Kassererposten var et flertal af forsamlingen enige om at afskaffe, men den interne kritiske revisor ville et overvældende flertal ikke af med. Den afgåede kasserer Kent Højer Kristensen aflagde derefter foreningens regnskab, som blev godkendt med enkelte medlemskommentarer og spørgsmål på vejen. Tidligere har DKF oplevet store hop i kontingentet, hvilket bestyrelsen gerne ville imødegå. Bestyrelsen stillede derfor forslag om kontingentforhøjelse med løbende pris- og lønfremskrivning. Medlemmerne tiltrådte ved skriftlig afstemning bestyrelsens principforslag, som indebar en konkret kontingentforhøjelse efter AC s pris- og lønfremskrivningssats på 2,48 % med virkning fra 1. januar Genvalg De fremmødte medlemmer genvalgte med stort bifald formand Peter Kryger-Baggesen, som nu kan tage hul på sit 5. år som politisk leder af DKF. Kent Højer Kristensen, Jakob van Dijk og Line Press Sørensen, som også var på valg, blev ligeledes genvalgt til klapsalver. Rådsmedlemmerne Anders Tromholt og Tue Secher Jensen samt rådssuppleant Frank Føns Jensen blev også genvalgt. Udvalg og turnus 3 forslag var indsendt af medlemmer til generalforsamlingen. Alle forslag affødte principielle diskussioner, bl.a. omkring ansættelsesforhold i kiropraktorklinikker, varetagelsen af interessekonflikten mellem ansatte og selvstændige samt turnusuddannelsen. På baggrund af de indkomne forslag blev det besluttet, at medlemmer til udvalgene, som repræsenterer henholdsvis klinikejerne, de privatansatte og de offentligt ansatte, skal udvælges ved en form for vejledende afstemning. Derudover blev bestyrelsen pålagt at afsøge muligheder for sanktioner over for tutorer, der ikke lever op til deres uddannelsesforpligtelse i turnusuddannelsesforløb. Generalforsamlingen sluttede med præsentation af næste års mødested, som bliver i Region Midtjylland den 12.og 13. november TSC 8 0KIROPRAKTOREN NR

9 Shock wave therapy -vi hjælper dig på vej Storz Medical AG er verdens førende producent af chokbølgeapparatur. Sortimentet forhandles eksklusivt i Danmark af FITPartner Aps. FITPartner tilbyder såvel den fokuserende som den radierende teknologi. Hos FITPartner kan du få teknologierne hver for sig eller samlet i én og samme maskine. Priser fra kr ekskl. moms Prisidé for patienten kr. 400,- pr. behandling For spørgsmål omkring chokbølge behandling, aftale om demo eller yderligere information om hele sortimentet - kontakt os på Annonce Telefon eller Den viste model: Storz Masterpuls MP200 - pris kr ekskl. moms. Mulighed for leasing fra kr ekskl. moms pr. måned. Tekniske data: Frekvens: 1-21 Hz. Tryk: 1-5 bar. Leveres inklusive 5 applikatorer (6 mm Accupuncture, 15 mm Standard, Deep Impact, D-Actor 20 mm, D-Actor 35 mm), undervisning og marketing supportmateriale. Mulighed for tilkøb af V-Actor, som muliggør vibrationsmassage med op til 35 Hz. Vesterparken 5C 2630 Taastrup KIROPRAKTOREN NR

10 Tema: årsmøde og generalforsamling 2009 ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING INTERNT FOKUS OG FORBEREDELSE - uddrag af formandens beretning Det forgangne år har været præget af internt fokus og forberedelse af nogle af de store opgaver, der banker på døren sammen med det ny årti, berettede formand Peter Kryger-Baggesen. Fotograf: Anne Styrbech Der skal forhandles ny overenskomst med Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Der skal udvikles nye politiske målsætninger. Og endelig skal foreningens muligheder for intern kommunikation og debat samt ekstern synlighed forbedres igennem ny hjemmeside med nyt intranet. Vi har med succes gennemført et planlagt direktørskifte i sekretariatet. Ole Rasmussen forlod posten som direktør i august efter ti års trofaste og produktive år, hvor han på et vanskeligt grundlag med bortfaldet af vores forrige direktør formåede at fortsætte opbygningen af et lille, men meget stærkt sekretariat. Den nye direktør Jakob Bjerre er en yngre model, der med friske øjne er fortsat, hvor Ole slap med at se på foreningen i et udviklingsperspektiv med omdrejningspunkterne: professionalisme, grundighed, analytisk forberedelse, vidensindsamling og ikke mindst aktiv medlemsinddragelse. Ny landsoverenskomst Den ene store opgave, som står for døren i det nye år, er overenskomstforhandlinger. Oprindeligt var det meningen, at en ny overenskomst skulle være færdigforhandlet med udgangen af 2009, så den kunne træde i kraft den 1.april Men da Regionernes Lønnings- og Takstnævn har været mere end travlt optaget af forhandlinger med Praktiserende Lægers Organisation, og da vi i DKF også selv havde behov for mere forberedelsestid, blev det i marts måned aftalt at udskyde forhandlingerne og ny overenskomst. Udveksling af krav finder nu sted inden jul, og forhandlingerne gennemføres i løbet af foråret med henblik på, at 10 0KIROPRAKTOREN NR

11 Tema: DKF S ÅRSMØDE 2009 en ny aftale forhåbentlig kan træde i kraft den 1. oktober For at sikre en høj grad af medlemsinddragelse har vi i løbet af efteråret afholdt såkaldte gå hjemmøder i kiropraktorkredsforeningerne. Vi samlede 120 af foreningens godt 500 erhvervsaktive medlemmer på fire møder. Debatten på møderne var meget konstruktiv og bestyrelsen fik mange gode input til overenskomstkrav. Udvalgsarbejde Overenskomstkravene vil bl.a. basere sig på resultaterne af arbejdet i de to udvalg, som blev nedsat med sidste overenskomst, nemlig Moderniseringsudvalget vedrørende billeddiagnostik og Udvalg til fremme af Kvalitetsudvikling på Kiropraktorområdet. Det billeddiagnostiske område er af helt afgørende betydning for den kiropraktiske virksomhed, for fagets position og for de fortsatte muligheder for at sikre det differentieldiagnostiske ansvar. Vi anser derfor dette tema som helt centralt i overenskomstforhandlingerne. Vi har heldigvis både fra regionerne og Sundhedsstyrelsen oplevet en stor imødekommenhed og lydhørhed i forhold til modernisering af det billeddiagnostiske område, men undervejs i udvalgsarbejdet er opstået en knast. Det kom frem, at Sundhedsstyrelsen var af den opfattelse, at kiropraktorernes røntgenbilleder skal beskrives af en radiolog, før de kan bruges som basis for lægelig behandling. DKF opfattede styrelsens holdning som udtryk for en vis grad af usikkerhed og uvidenhed om kiropraktorområdet, men ikke desto mindre var holdningen principielt helt uacceptabel i forhold til kiropraktorens position i sundhedsvæsenet, hvilket vi meddelte styrelsen. Sundhedsstyrelsen har efterfølgende præciseret, at røntgenbilleder og beskrivelser af disse udført i kiropraktorpraksis kan anvendes af andre faggrupper. Anvender en læge en beskrivelse af et røntgenbillede udført af en kiropraktor, er det den behandlende læges ansvar, som ved al anden behandling, at tage stilling til, om patienten forsvarligt kan behandles ud fra de pågældende oplysninger, om billedet skal beskrives på ny, eller om der evt. er brug for et nyt røntgenbillede. Omvendt mener Sundhedsstyrelsen ikke, at kiropraktorklinikker kan fungere som røntgenklinikker for patienter, vi ikke har undersøgt. Efter styrelsens opfattelse falder det uden for vores virksomhedsområde at fungere som røntgenansvarlige og i den sammenhæng at vurdere berettigelsen af den lægelige indikation for røntgenundersøgelse. Vi forventer derfor, at vi nu kan genoptage dialogen i udvalget, så vi kan sikre en mere praktisk og effektiv udnyttelse af sundhedsvæsenets samlede billeddiagnostiske ressourcer. Det andet udvalg, Kvalitetsudviklingsudvalget, gennemfører et banebrydende pilotprojekt, NIP- Kiropraktik, som høster værdifulde erfaringer med sygdomsspecifik kvalitetsudvikling. På nuværende tidspunkt tegner sig umiddelbart et billede af, at erfaringerne med pilotprojektet bliver så gode, at måling af indikatorer og standarder for god kiropraktisk behandling i denne form på den ene eller anden led indgår som tema i overenskomstsammenhænge. Regionale resultater I hver region arbejder kiropraktorer, regionspolitikere og regionale embedsmænd i de såkaldte samarbejdsudvalg med at planlægge rammerne for regionens kiropraktiske behandling og nedfælde dem i egentlige praksisplaner. Arbejdet er forløbet meget forskelligt fra region til region. I to regioner, Hovedstaden og Sjælland, er planlægningsrunden afsluttet allerede tilbage i I Syd- KIROPRAKTOREN NR

12 Tema: DKF S ÅRSMØDE 2009 Forrest bestyrelsesmedlemmerne Rikke Krüger Jensen, Kent Højer Kristensen og Jakob van Dijk Tidligere bestyrelsesmedlem gennem mange år, ph.d. Alice Kongsted. danmark er planen snart klar til endelig behandling i samarbejdsudvalget, og i Region Midtjylland er praksisplanen i høring. I Region Nordjylland er man fortsat i gang med planlægningsarbejdet. Kapacitetsspørgsmålet har fyldt meget i arbejdet. Generelt kan vi sige, at regionerne vogter over antallet af nye ydernumre med en nidkærhed, der er en større sag værdig. Regionerne betaler jo mindre end 20 procent af patienternes udgifter til kiropraktisk behandling, og klinikkerne kan desuden ansætte alle de kiropraktorer, de vil. I Region Hovedstaden glæder vi os dog over, at der er udløst 8 nye ydernumre. I Region Sjælland kæmper kiropraktorerne stadig en brav kamp. Lige nu er der ikke nogen tegn på succes, selvom det er år og dage siden, der er kommet nye ydernumre i dette område, og at denne region nu indtager sidstepladsen i kapacitetssammenligningen. Om det lykkes i de øvrige regioner har vi endnu til gode at se, men flere steder er der heldigvis stadig en vis tro på, at det gør. 24 af landets ca. 250 kiropraktorklinikker har ikke ydernummer, og de bidrager gennem deres aktivitet til, at ganske mange patienter måske modtager kiropraktisk behandling, men altså uden offentligt tilskud. Det viser med al ønskelig tydelighed, at der er et behov for flere ydernumre. Selvom kiropraktorområdet næppe er den største politiske sællert, så vil jeg mene, at det er en god sag at kæmpe for, at patienterne sikres lige økonomiske muligheder, når de skal have behandling for problemer i bevægeapparatet. Praksisplaner er andet og mere end ydernumre. De kan også rumme planer for nye indplaceringer af kiropraktorerne i sundhedsvæsenet. I Region Syddanmark kan vi fx glæde os over, at der helt aktuelt pågår forhandlinger om indgåelse af en meget visionær aftale om forløbsprogrammer for lænderygpatienter. Programmer hvori kiropraktorer fra start er tiltænkt en central rolle. Nye målsætninger Den anden store opgave, som er startet op, og som vil fylde en hel del i det næste år, er udviklingen af et nyt politisk målsætningsprogram. Vi har valgt ikke kun at drømme indenfor vores egen lille osteklokke, men har hyret ekstern konsulenthjælp, som skal hjælpe os både med metode og strategi. Desuden vil vi basere målsætningerne på viden om, hvad vores omverden mener om os som stand og samarbejdspart. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med næstformand Jacob West i spidsen. Gruppen er allerede godt undervejs med arbejdet og har allerede drømt lidt. Og så skal vi ud og afsøge medlemmernes holdninger på to interne topmøder ude i landet til foråret. De store milepæle i vores historie er indtil videre: overenskomsten med den offentlige sygesikring, opnåelse af autorisation, og senest en dansk universitetsuddannelse. Men hvad skal vores næste store skridt være? Vi forventer at få svar på dette spørgsmål og ser frem til en spændende proces funderet på viden og en åben, engageret medlemsdebat, der skal udstikke rammer og anvise pejlemærker for foreningens virke i de kommende 5 10 år. Kiropraktorfagligt samarbejde Samarbejdet med andre kiropraktorfaglige organisationer har høj prioritet for DKF. I det daglige vedligeholder vi tætte relationer til de nære institutioner som forskningsinstituttet Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB), selskabet Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (DSKKB) og uddannelsen både på SDU og Rygcenter Syddanmark. 12 0KIROPRAKTOREN NR

13 Tema: DKF S ÅRSMØDE 2009 DKF s næstformand Jacob West. Medlemmerne lyttede opmærksomt. Det nordiske samarbejde i Nordisk Kiropraktor Råd lægger vi også mange kræfter i at deltage meget aktivt i. I det forgangne års møder har drøftelserne her igen kredset om den uacceptable kiropraktoruddannelse på Skandinaviska Kiropraktorhögskola i Stockholm, som pga. den nordiske overenskomst om fri bevægelighed inden for sundhedsområdet er et fællesnordisk problem. meget høj prioritet i DKF. På det prægraduate niveau dyrker DKF i vid udstrækning samarbejdet med SDU, som huser den fællesnordiske kiropraktoruddannelse. Via DKF s Turnusudvalg og Uddannelsesråd for kiropraktorers turnustjeneste tilrettelægger og organiserer DKF fortsat kiropraktorernes supplerende praktiske turnusuddannelse. Gennem vores store engagement Internationale forpligtelser I maj måned afholdt kiropraktorernes internationale sammenslutning World Federation of Chiropractic (WFC) sin 10. verdenskongres i Montreal. WFCkongressen viste, at de forhold som kiropraktik fungerer under herhjemme, er ganske enestående. Lovgivningsmæssigt, tilskudsmæssigt og organisatorisk er situationen for kiropraktikken her til lands gunstig, men især de danske kiropraktorers uddannelses- og forskningsmæssige forhold er helt unikke. Selvfølgelig er det dejligt og flot at være indehaver af førertrøjen! Men det forpligter også. De unikke forhold her til lands har givet os en række erfaringer, som vi bør give videre, så flere kolleger rundt om i verden kan virke under forhold på niveau med vores. For vores eget perspektiv er det uholdbart, at der er en så stor variation internationalt. Det gør vores fundament skrøbeligt. Forskning og uddannelse DKF promoverer og understøtter kiropraktisk forskning primært gennem Kiropraktorfonden, som er en helt afgørende forudsætning for den danske forsknings styrkeposition. Forsknings- og uddannelsesmiljøet omkring NIKKB, SDU og Rygcenter Syddanmark med fastansatte forskere skaber mange flotte resultater, og er i stadig fremadrettet udvikling båret af målrettede indsatser og passionerede ildsjæle. Uddannelsesområdet har ligesom forskning fortsat» De unikke forhold her til lands har givet os en række erfaringer, som vi bør give videre, så flere kolleger rundt om i verden kan virke under forhold på niveau med vores. i Kiropraktorfonden og tætte relationer til NIKKB søger vi at sikre den fortsatte udvikling af kiropraktorernes efteruddannelse. Rekruttering Det forgangne år bød på et spændende samarbejde mellem SDU og DKF. Samarbejdet udsprang af det chokerende lave studenteroptag sidste år, hvor kun 34 af de i alt 65 studiepladser blev opfyldt. I foråret gik vi sammen om at få produceret en film, og SDU udgav en ny folder om uddannelsen. Filmen og folderen skal på nettet og messer o.lign. synliggøre kiropraktorstudiet og dets høje kvalitet og brede anvendelsesmuligheder. Aller er meget velkomne til at link e til filmen på klinikhjemmesider m.v. og rekvirere foldere til venteværelser. KIROPRAKTOREN NR

14 Tema: årsmøde og generalforsamling 2009» Heldigvis var optaget her i sommer igen fuldt tilfredsstillende. Fortsat er der dog utvivlsomt god mening i at have øje for, hvordan vi til stadighed sikrer et stort optag via rekruttering og fortsat udvikling af uddannelsen. Det er fantastisk at være formand for en forening, hvor næsten halvdelen af medlemmerne møder op til vores årlige træf. Selvom der er lidt fætter-kusinefest over det, så tager jeg det først og fremmest som udtryk for et stort engagement og et kæmpe sammenhold. Specialuddannelse Et særligt uddannelsestiltag er udviklingen af en specialuddannelse for kiropraktorer i sekundærsektoren. Netop i disse måneder tager projektet på Rygcenter Syddanmark så meget form, at det første specialuddannelsesforløb kan igangsættes på forsøgsbasis i det nye år. Uddannelsesforløbet, som består af en 1-årig introduktionsuddannelse og en 4-årig hoveduddannelse, er beskrevet i en netop færdig målbeskrivelse. Der er tilsagn om uddannelsesstillinger på reumatologiske og ortopædkirurgiske afdelinger, og de første kiropraktorer har meldt sig klar til at gennemføre uddannelsesforløbet. Bestyrelsen glæder sig til at følge specialuddannelsen, som vi betragter som et flagskib i vores videre færd ind i sekundærsektoren. Måske skal vil til at vænne os til benævnelserne: Yngre kiropraktor, 1. reservekiropraktor og overkiropraktor - ja, hvem ved?! På Glostrup Hospital er man gået i gang med opbygningen af et Videncenter for Rygsygdomme. Her er kiropraktorerne skrevet ind fra starten som en del af personalet. I Hjørring er der desuden også en stilling i spil på reumatologisk afdeling, og på Vejle Sygehus er der ansat en kiropraktor til at beskrive billeder på en radiologisk afdeling. Afslutning DKF går et spændende år i møde! Store opgaver står for døren og kræver koncentration og fordybelse, men det er heldigvis to ting, vi er skarpe til. Jeg har flere gange berettet om omverdenen omkring os; om hvordan vi på det sidste i stadig stigende grad har sat fokus på de aktører omkring os, vi er forbundet med. Det er en bevidst ny strategi for bestyrelsens side, at vi i højere grad end måske tidligere også fokuserer udad. Dette gør vi for at konsolidere vores egen position i det danske sundhedsvæsen og udbygge den med fokus på, at patienternes vej gennem det store væsen bliver så meningsfyldt og gnidningsfrit som muligt. Det er fantastisk at være formand for en forening, hvor næsten halvdelen af medlemmerne møder op til vores årlige træf. Selvom der er lidt fætterkusinefest over det, så tager jeg det først og fremmest som udtryk for et stort engagement og et kæmpe sammenhold. Beretningerne kan læses i deres fulde længde på de lukkede medlemssider på DKF s hjemmeside. 14 0KIROPRAKTOREN NR

15 Dansk Kiropraktor Forening ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår Dansk forskerteam bag C-sock C-sock har hjulpet tusindvis af motionister og top atleter med deres seneskader. Det danske forskerteam; ByDoctors, har udviklet en kompressionsstrømpe C-sock som vækker stor begejstring blandt sportsudøvere. C-sock kan nemlig hjælpe med at forebygge og behandle skader i akillessenen, der normalt bliver udsat for stor belastning ved fysisk aktivitet som for eksempel boldspil, løb og atletik. Det betyder, at flere sportsudøvere kan fortsætte deres træning på trods af en seneskade. Man kan behandle skader på akillessenen med kompressionsbind og bandager, men de fylder ofte meget og kan være besværlige at lægge. C-sock er til gengæld et nemt alternativ en helhedsløsning, der hurtigt kan trækkes på foden, og som støtter de rigtige steder, forklarer læge, Ph.D. Morten Boesen, der sammen med Ph.D. dr.med. Henning Langberg udgør ByDoctors. C-sock er også en kompressionsstrømpe Mange har overset, at C-sock også er en kompressionsstrømpe og tror, at den kun skal anbefales til folk med deciderede akillesseneproblemer. C-sock er en fremragende kompressionsstrømpe med alle de fordele der er ved en strømpe af denne type. Derudover er C-sock den eneste strømpe på markedet, som samtidig yder støtte til akillessenen så næste gang du har en kunde, som efterspørger en kompressionsstrømpe, kan du roligt anbefale en C-sock og så forebygger kunden samtidig evt. fremtidige akillesseneproblemer. Ny C-sock model C-sock kommer nu i en ny hvid model som tillæg til den sorte. C-sock er videnskabeligt udviklet så form og funktion er optimale, men når det gælder garn og fibre er kvaliteten også helt enestående. C-sock indeholder CoolMax garn, som er én af markedets bedste til at transportere sved. Det betyder, at man ikke får fugtige eller våde fødder, når man træner. Derudover er der iblandet X-STATIV fibre, som blandt andet indeholder ægte sølv. Dette sikrer en permanent kraftig reduktion af lugtgener, samt gør den anti-bakteriel (mange typer garn er behandlet med antibakterielle midler, som bliver vasket ud). Endvidere er det et ugiftigt materiale. Kombinationen af ovenstående garn og fibre gør sokken termo/temperatur-regulerende. (Se de forskellige uvildige test på vores hjemmeside Startpakke på C-sock Sekretariatet holder lukket fra den til og med den Ønsker du at blive forhandler, så ring til Clinical Innovation ApS på telefon og hør nærmere om vores startpakke. Vi ser frem til at høre fra dig.

16 Region Hovedstaden Koncern Praksis 2 ledige ydernumre som kiropraktor 2 ydernumre som kiropraktor i Region Hovedstaden er ledige til besættelse i følgende områder: Der vil blive lagt vægt på følgende kvalifikationer: Der vil endvidere blive set på: Ansøgningsfrist: Yderligere oplysninger Ansøgningsskema vedlægges relevant dokumentation og sendes til: Har du lyst til at være en del af underviserteamet på klinisk biomekanik? Institut for Idræt og Biomekanik har brug for dygtige kiropraktorer til et antal faste videnskabelige assistentstillinger i klinisk biomekanik 2 dage om ugen (3-årig kontrakt). Som videnskabelig assistent underviser du de kiropraktorstuderende på professionsporet. Efter en indkøringsfase får du ansvaret for planlægning og afvikling af undervisningen indenfor netop det fag du brænder for. Derudover deltager du i den daglige drift af studiet, og har du lyst, kan du også blive involveret i forskningsprojekter (dette er ikke et krav). Som videnskabelig assistent aflønnes man efter AC s takster for videnskabelige assistenter. Har du lyst til at være en del af det kiropraktiske underviserteam eller har du brug for mere information, så kontakt: Uddannelsessekretær Anni Johansson Syddansk Universitet Institut for Idræt og Biomekanik Campusvej Odense M Tlf.:

17 NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik Spændende forskningsprojekt om kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Af Anders Lyck Fogh-Schultz kommunikationskonsulent på NIKKB Kiropraktorer har gode erfaringer med at behandle spædbørn, forældrene efterspørger behandlingen, og der behandles årligt mere end 4000 spædbørn i de danske kiropraktorklinikker. Det er derfor vigtigt at få belyst, om kiropraktisk behandling har en effekt. Indtil videre er kiropraktisk behandling af spædbørnskolik blevet undersøgt i to videnskabelige forsøg med modstridende resultater. Den første undersøgelse viste en klar positiv effekt af behandlingen, men forældrene i denne undersøgelse vidste, om barnet blev behandlet eller ej. Det kan derfor ikke udelukkes, at den positive effekt kan tilskrives forældrenes positive forventninger. Den anden undersøgelse viste ikke en effekt af behandlingen. Den undersøgelse er blevet kritiseret for selve typen af behandling, der ifølge kiropraktiske klinikere ikke var optimal og ikke svarede til den behandling, der oftest udbydes i de danske kiropraktorklinikker. NIKKB og Syddansk Universitet gennemfører derfor nu et videnskabeligt projekt, der skal afdække effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik. Projektet ledes af kiropraktor, ph.d. Lise Hestbæk, der er seniorforsker på NIKKB og lektor på SDU. Projektet går i korte træk ud på, at spædbørn med kolik bliver henvist fra deres egen sundhedsplejerske til en af projektets koordinerende sundhedsplejersker. Efter en samtale og grundig undersøgelse hos hende, bliver barnet, hvis det opfylder kriterierne for projektet, videresendt til en af de deltagende kiropraktorer. Hos kiropraktoren bliver der ligeledes, som normalt, optaget grundig sygehistorie samt foretaget en undersøgelse af barnet med forældrenes tilstedeværelse. Når behandlingen skal til at begynde, skal forældrene imidlertid forlade lokalet, så de ikke ved, om barnet får behandling eller ej. Halvdelen af børnene vil modtage behandling. Børnene kommer til kiropraktor 4 gange i løbet af en 2-ugers periode, og i denne periode skal forældrene føre dagbog over barnets gråd. På denne måde får man nogle helt objektive mål for, om de børn, der bliver behandlet, kommer til at græde mindre end de, der ikke bliver behandlet og man kommer tættere på et dokumenteret behandlingstilbud til spædbørn med kolik. Seniorforsker Lise Hestbæk gør status på projektet, der nu har kørt i godt en måned: Projektet er blevet godt modtaget blandt de kommunale sundhedsplejersker, og vi har mødt mange positive og meget engagerede sundhedsplejersker i både Vest- og Østdanmark. Vi har også modtaget henvisninger fra praktiserende læger, hvilket er meget glædeligt. Akilleshælen i projektet er som ventet at få forældrene til at indgå i et lodtrækningsforsøg, når deres baby har det dårligt. De forældre, der har indvilliget og gennemført, har dog været meget tilfredse med forløbet og har samvittighedsfuldt udfyldt skemaer og indsendt rigtig meget information. Alt i alt ser tingene ud til at køre, så vi er fortrøstningsfulde og meget spændte. FAKTA: Projektet foregår sideløbende to steder i landet: I Jylland i Ringkøbing, Skjern, Herning, Skive, Struer, Holstebro, Lemvig og Ikast-Brande kommuner. På Sjælland i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Herlev, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal kommuner. Patienterne i projektet får behandlingen gratis, og projektet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité og Datatilsynet.

18 NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik Visionen: Internationalt førende center for forskning, vidensformidling og kvalitetsudvikling inden for kiropraktik Vision & Mission for NIKKB: - Byggeklodser til nødvendig udvikling Missionen: NIKKB er et dynamisk vidensmiljø, der løfter kvaliteten inden for kiropraktik internationalt gennem partnerskaber og netværk original forskning, større fokus på sammenhæng og Af Anders Lyck Fogh-Schultz kommunikationskonsulent på NIKKB dialog mellem forskning og praksis og gennem aktiv deltagelse i og påvirkning af den løbende samfundsdebat om sundhed kiropraktor, læge, ph.d. Henrik Wulff Christensen Ifølge den almindelige definition er en vision en virksomheds langsigtede mål (det visionære som tilstræbes), mens missionen mere snævert beskriver virksomhedens kortsigtede mål typisk formuleret som en bestemt relation, arbejdsopgaver eller væremåde altså virksomhedens grund til at eksistere. Kunsten ved formulering af vision og mission er dels at udtrykke virksomhedens mål, så alle, der er involveret i virksomheden (stakeholders), kan forholde sig til dem, og dels at inkludere forretningsstrategien og virksomhedens identitet (brand) så præcist som muligt. Med udgangspunkt i ovenstående har NIKKB i løbet af det sidste år arbejdet intensivt med at formulere en samlet vision og mission for instituttets virke. Dette er sket dels for at skabe fælles mål og fælles referenceramme for medarbejdere og ledelse og dels for at sikre instituttets berettigelse over for vores interessenter og samarbejdspartnere i årene fremover. Arbejdet med vision og mission er sket som en naturlig proces i instituttets udvikling, i takt med at NIK- KB er vokset, medarbejderstaben er øget, at der er sket en udflytning til det dynamiske forskningsmiljø i og omkring Forskerparken og Syd- dansk Universitet, samt at medarbejdere og bestyrelse har valgt en ny ledelsesstruktur for instituttet, der implementeres med ansættelsen af Henrik Wulff Christensen som direktør pr. 1. december Ved bestyrelsens vedtagelse af vision og mission i september måned har NIKKB fået et unikt sæt af pejlemærker, der som elementer i afdelingernes kommende handlingsplaner, skal være med til at sikre udvikling af instituttet hen imod det internationalt førende center, som visionen skitserer, samt hen imod en moderne og professionel arbejdsplads. Kontorfuldmægtig Ulla Dinesen, der har været på NIKKB i næsten hele instituttets 20-årige levetid, fortæller om arbejdet med vision og mission, og hvad det betyder i hverdagen: Arbejdet har været interessant, og jeg håber personligt, at det vil udmønte sig i en mere effektiv organisation. At vi alle inddrages i processerne gør, at fællesskabet styrkes. Vi har gennem processen både fået fælles byggeklodser, der kan udvikle NIKKB og fælles ejerskab for udviklingen af vores arbejdsplads. Det motiverer altid, når alle føler sig som del af et team med samme mål. Både vision og mission er ambitiøse i deres sproglige udsagn, og de forpligter enhver handling, der udgår fra instituttet, og enhver medarbejder eller aktør med daglig gang på eller med tilknytning til NIKKB. Især visionens internationale sigte vil være et centralt omdrejningspunkt i årene fremover. Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik ansætter direktør Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik har pr. 1. december 2009 ansat kiropraktor, læge, ph.d. Henrik Wulff Christensen som ny direktør i en nyoprettet fuldtidsstilling. Henrik vil sideløbende fungere som instituttets forskningsleder. Henrik, der har været ansat på NIKKB siden 2000 som seniorforsker, er uddannet kiropraktor fra Anglo-European College of Chiropractic (AECC) i Bournemouth i England i 1988, læge fra Odense Universitet i 1993 og ph.d. fra SDU i Henrik har i de senere år forsket primært i sammenhængen mellem brystsmerter (angina pectoris) og smerter fra rygsøjlen og brystkassen. Henrik har arbejdet parallelt som forsker og praktiserende kiropraktor igennem de seneste 10 år og har samlet mere end 20 års erfaring fra kiropraktorpraksis. Han vil fortsat være tilknyttet privat kiropraktorpraksis én dag om ugen. Denne kontakt til praksis er væsentlig både i relation til vidensoverførsel mellem forskning og praksis og i forhold til at kunne følge fagets udvikling og dagligdag på tætteste hold. Henrik udtaler om ansættelsen: Jeg gælder mig utroligt meget til at påbegynde denne nyoprettede stilling. Nu skal medarbejderne og jeg med afsæt i de snart 20 års historie og resultater, som NIKKB har opnået, kigge fremad og sammen arbejde mod nye mål. Vi skal blandt andet have omsat vores vision og mission i konkret handling. Det bliver en fantastisk spændende opgave og proces. Alt i alt skal vi i fællesskab skabe fremtidens NIKKB, der som arbejdsplads og videnscenter skal imødegå et akademisk fag i hastig udvikling.

19 1. Beliggenheden af et akupunkturpunkt på indersiden af knæet 3. Neurofysiologisk forståelse af akupunkturs virkningsmekanisme 2. Udstrålingsmønster fra triggerpunkt i ballen Akupunkturuddannelsen for kiropraktorer: - hvor langt er vi kommet, og hvad er vore visioner? Af Palle Rosted, speciallæge i akupunktur og almen medicin og Mads Bundgaard, praktiserende læge For 2-3 år siden blev vi af NIKKB s efteruddannelsesenhed bedt om at skræddersy et kursus i akupunktur til kiropraktorer. Det var noget af en udfordring, for hvad vidste vi egentligt om kiropraktorer? Hvilken rolle skulle akupunktur spille i kiropraktorers hverdag? Var det en teknik, der skulle overtage kiropraktikkens rolle, eller skulle akupunktur bare være et ekstra værktøj? Svaret var indlysende: Da det er vist i flere undersøgelser, at akupunktur og kiropraktik har en additiv effekt, er det klart, at de to teknikker skal arbejde sideløbende. Hvilke lidelser, vi skulle belyse, var let nok, da det udelukkende drejede sig om lidelser i bevægeapparatet. Vor næste overvejelse var, hvilke forudsætninger kiropraktorerne havde, og hvorledes deres tankegang var ved problemløsning? Vi kunne konkludere, at kiropraktorer havde nøje kendskab til bevægeapparatet og dets biomekanik, og vor tankegang og problemløsning havde mange lighedspunkter. Den sidste overvejelse var, hvor langt kursusforløbet skulle være? I samråd med efteruddannelsesenheden valgte vi at sætte basisuddannelsen til tre moduler af hver en weekends varighed. Kursisten bliver gradvist indført i såvel den teoretiske som den praktiske forståelse af akupunktur. De tre moduler er opbygget som en logisk fortsættelse, hvor man på det første modul gennemgår alle de fundamentale begreber og begynder en teoretisk og praktisk gennemgang af de enkelte lidelser i bevægeapparatet samt hovedpine og migræne. På modul II er det mere specifikke problemstillinger, der belyses både teoretisk og praktisk. Ligeledes udbygges udvalget af akupunktur- og triggerpunkter, således at kursisten nu er i stand til at behandle mere komplicerede lidelser. Endelig introduceres begrebet diagnostisk akupunktur, hvor akupunkturnålen bruges som et diagnostisk redskab. På modul III går vi helt væk fra receptakupunktur, og kursisten må nu arbejde på egen hånd. I samtlige tilfælde vil problemet blive forelagt i form af en case, hvor det ikke kun drejer sig om en simpel dysfunktion, men mere komplicerede tilfælde, hvor nålen skal anvendes som et diagnostikum. Der bliver fokuseret mere på akutte skader, herunder idrætsmedicin, hvor opståelsesmåden adskiller sig markant fra de mere almindelige lidelser i bevægeapparatet. Dette var det kursusforløb, vi i fællesskab fandt frem til. Og hvordan blev det så modtaget? Bedømt udelukkende på evalueringen, kunne vi bestemt være godt tilfredse; men hvad var vores opfattelse som undervisere? Nåede vi det mål, vi havde sat os, og opfyldte vi forventningerne? På det første modul fornemmede vi, at alle havde fået blod på tanden og havde lyst til at komme i gang med det samme. På det andet modul mødte vi det samme engagement hos kursisterne, og de kunne berette om alle de lidelser, de havde behandlet med held efter det første kursus. Efter at have afholdt alle tre moduler var vor overvejelse, om uddannelsen var tilstrækkelig, eller om yderligere undervisning var nødvendig? Man kan altid lære mere, men det er vigtigt at sammenholde dette spørgsmål med, hvilken plads akupunkturen skal have i den enkelte kiropraktors hverdag. Ligeledes er det vigtigt at illustrere, hvorledes læger, tandlæger og kiropraktorer kan supplere hinanden. Der er derfor i Dansk Selskab for Evidensbaseret Akupunkturs regi nedsat et udvalg med deltagelse af en kiropraktor, der vil belyse dette spørgsmål og komme med en anbefaling. Efter vor opfattelse har deltagerne, når de har gennemgået de tre moduler, fået en grundig basisuddannelse, som gør dem i stand til at anvende akupunktur som et naturligt værktøj i dagligdagen. Hvis vi skal pege på relevante opfølgningskurser, vil vi især pege på tværfaglige kurser, hvor flere forelæsere belyser problemet fra forskellige synsvinkler. Formålet ved enhver kursusrække er at give kursisten en ekstra tangent at spille på, og det mål mener vi, at vi har nået. Om disse tre moduler om akupunktur er tilstrækkelige, må vurderes af de kursister, der efterfølgende har anvendt teknikken i deres behandling.

20 NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik KirPACS-NIKKB: - Workshop for klinikkernes it-leverandører Af Anders Lyck Fogh-Schultz kommunikationskonsulent på NIKKB Tirsdag d. 27. oktober havde NIKKB inviteret til kursus og workshop for it-systemleverandører for at informere om status på røntgenbilledserveren KirPACS, der nu har eksisteret i godt et år. Workshoppen, der primært var rettet mod it-folk, der arbejder med DICOMstandarder og opkobling til Sundhedsdatanettet og KirPACS, havde samtidig til formål at sikre, at klinikkernes it-leverandører var bedre klædt på til at foretage opkoblingerne til KirPACS. Disse har i praksis vist sig at være en udfordring for mange. Klaus Doktor, der er NIKKB s røntgenkonsulent, bød velkommen og forklarede tilhørerne, at KirPACS er kiropraktorernes eget billedarkiverings- og kommunikationssystem, Picture Archiving and Communication System, til lagring af digitale billeder finansieret af kiropraktorerne selv gennem tilskud fra Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse. Klaus Doktor forklarede: KirPACS-projektets succes afhænger af, at der kan leveres problemfrie opkoblinger til systemet. For at tilslutning til KirPACS kan foregå sikkert og problemfrit ude i klinikkerne, er det nødvendigt, at it-folket forstår perspektiverne bag billedserveren og er opdateret på nyeste teknologi på området. NIKKB har således ønsket, at workshoppen skulle være baseret på udveksling af erfaring fra både klinikker og it-branchen selv, og på den måde være med til at løse nogle af de tekniske problemer, der ofte er i en opstartsfase. Dagens program bød også på præsentationer fra Peter Illum fra MedCom, Mek Buhl Nielsen fra Agfa og Peter Grøn, der er Røntgenenhedens ansvarlige fysiker. Kurset havde en flot deltagelse på 20 tilmeldte fra hele 11 it- og røntgenfirmaer, og set i forhold til spørgelysten på mødet, var erfaringsudvekslingen nødvendig. Fremtiden tegner således god for KirPACS, der i dag har 26 tilmeldte kiropraktorklinikker fra hele landet. Dagligt uploades der store mængder af røntgenbilleder til systemet, hvis server fysisk er placeret i korrekte og brandsikre rammer på Syddansk Universitet og har uendelig kapacitet. Kir- PACS er kiropraktorstandens eget system og er en ikke-kommerciel løsning, der kun tjener kiropraktorernes interesser, og som dækker standens behov for sikker og lovmæssig forsvarlig opbevaring af billedmateriale. KirPACS-løsningen er fra både NIKKB s og DKF s side tænkt som en national billedserver, der muliggør, at alle danske kiropraktorers billeder kan opbevares sikkert og på samme sted. Peter Kryger- Baggesen fra Dansk Kiropraktor Forening udtaler: Med etableringen af den fælles billedserver på NIKKB er danske kiropraktorer med til at sætte standarden og understrege professionens ansvarlighed inden for billeddiagnostik. Mulighederne er enorme, og mit håb er, at alle vil være med. Så du præsentationen af KirPACS på årsmødet i november? Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Tlf.: Fax: Redaktion: Anders Lyck Fogh-Schultz (ansv.) Henrik Wulff Christensen Jan Hartvigsen Part of NIKKB s opgaver fastsættes og finansieres af Dansk Kiropraktor Forening og Regionerne

Nyt målprogram tiltrådt

Nyt målprogram tiltrådt Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NYT NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Kiropraktorfonden Rekordbevilling til efteruddannelse NR.6

Læs mere

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket? Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: ULTRALYD I KIROPRAKTORPRAKSIS Uddannelse afgørende NIKKB NYT Ny MTV om tværfaglig indsats for rygpatienter UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

Læs mere

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NR.5 2008 Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring. DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter. NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet

TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring. DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter. NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet NR.5 2009 KIROPRAKTOREN

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling

NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: Kiropraktik verden rundt PRÆSENTATION: DKF s nye direktør NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling NR.3 2009 KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer

Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Læsevejledning 1.0 Indledning Del 1 2.0 Hvad er forandring? 2.1 Eksempler på forandringer Nye arbejdsrutiner indføres At ændre produktionsformer Større omlægningsprojekter 3.0 Værktøjer i forandringsarbejdet

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne

midt nyt Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! Nr. 5 11. marts 2009 X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne Nr. 5 11. marts 2009 midt nyt FOTOS: JØRN GADE, KOMMUNIKATION Udvid rammerne for innovation - Flyt dig! X-factor-dommeren Thomas Blachman var blandt oplægsholderne ved MidtLab s konference om innovation.

Læs mere

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen? RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010 VERDENSKONGRES DOWN UNDER Ledigheden rammer nu også radiografer PROJEKT- KONFERENCE CONRAD Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010

Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Medlemsorientering for Praktiserende Tandlægers Organisation 4 / 2010 Brug af hjælp i tandlægepraksis 4 PTO Årsmøde 2011 8 Tandlægeoverenskomsten 14 Udvikling der gør en forskel 20 www.tandklage.dk 22

Læs mere

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte

MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013. Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 2 / 2013 Tænder vs. Astrid Krag PTO årsmøde Der mangler tillid Lønsomhed ved ansatte 3 INDHOLD Tænder vs. Astrid Krag...4 Brugerbetaling i tandplejen...6

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere