4 fine arrangementer på 1 uge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 fine arrangementer på 1 uge"

Transkript

1 KLUBBEN ØK ØK ØK årgang nr. 1 4 fine arrangementer på 1 uge Der forestår fire fine arrangementer for klubbens medlemmer: Klubbens generalforsamling torsdag kl i Asia House, Medlemsmøde umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor ØKs nye formand, Henning Kruse Petersen, præsenterer Kompagniets regnskab for 2007 og fortæller om forventningerne til indeværende år. Åbent hus - i dobbelt forstand - i Asia House kl. 17, hvor medlemmerne kan bese den historiske bygning efter den omfattende renovation. Medlemmer og deres ledsagere har fri adgang til generalforsamlingen, og efter denne og medlemsmødet serverer Britha og Kaj Runchel en varm ret, efterfulgt af dessert, til alle fremmødte. I år er også denne del af medlemsmødet gratis, men tilmelding udbedes af hensyn til det praktiske arrangement. Besøg i ØKs tidligere hovedsæde, Holbergsgade 2, torsdag kl Se indstikket fra Danske Bank om programmet og deltagelse af klubbens medlemmer. Hurtig tilmelding til klubben tilrådes, da det kan blive nødvendigt at begrænse deltagerantallet. Denne side af Asia House præger den nye hjemmeside, der omtales på side 6. Jazz-aften igen i Asia House den 9. April Onsdag den 9. april kl. 19 inviterer klubben igen til jazz-aften i Asia House med underholdning af det populære orkester Copenhagen Washboard Five. Det er internationalt anerkendt, og dets fantastiske fortolkning af traditionel jazz vil ganske givet få hele huset til at svinge fra første takt. Skønt der i aftenens løb serveres en let anretning, er prisen uændret 100 kr. pr. person. Beløbet bedes ved indtegningen indbetalt til klubbens bankkonti: Nordea nr eller Danske Bank nr Bliver man forhindret i at deltage, bedes man straks afmelde deltagelsen og dermed slippe for betaling for et arrangement, man gik glip af.

2 Mærkedage - med en hjertelig lykønskning! 85 år: Preben A. Riis, Hestehaven 3, 3520 Farum 80 år: Gvido Grinvalds, Thors Kvarter 9, st. tv., 2670 Greve Birthe Morsbøl, Birkeengen 13, 2680 Solrød Strand Per Koch, Tilegade 38, 2., 4900 Nakskov Inge Svane, Højdevej 45, 2. th., 2300 København S Leif Saalbach Andersen, Gardes Allé 1, 2900 Hellerup Helge Schibsbye, Fördebogen 37, D Harrislee, Tyskland 75 år: Ole Waage Pedersen, Lucernemarken 18, 3060 Espergærde Birger Svenning Hansen, Tennisvej 4, 3100 Hornbæk 70 år: Erik Henrichsen, Rådyrvej 7, Nødebo, 3480 Fredensborg Erik Gwinner, Rødegårdsvej 3, 3500 Værløse Ejner Søndberg, Rønnebakken 6, 3460 Birkerød 65 år: Lisbeth Hjørne, Amagerfælledvej 23, 2300 København S Svend Erling Larsen, Elkærdamvej 11, 6800 Varde Asbjørn Holst Larsen, Ledreborg Allé 18, 2820 Gentofte William Olsen, Bovangen 33, 4660 Store Heddinge Kristian Bonnichsen, ScanEast Maritime (S) Pte. Ltd., 20 Maxwell Road Hex 10-02, Singapore år: Freddy Thykær Larsen, Alex. Svedstrupsvej 10, 3140 Ålsgårde John Busch, Griffenfeldsgade 33, 4., 2200 København N Jogvan Møller Olesen, Søparken 60, Svogerslev, 4000 Roskilde Preben A. Riis Gvido Grinvalds Per Koch Inge Svane Ole Waage Pedersen Leif Saalbach A. Erik Henrichsen Ejner Søndberg Fire fotos må af pladshensyn vente tll April-nr. 2

3 Klubbens historie fortsat 2003 forhøjes prisen for medlemskab af Asia House fra til kr, svarende til det kontingent, medlemmerne af Asia Business Forum betaler. Eilif Jensen vælges til revisor efter Børge Larsson, der har været revisor for ØK Sport og ØK Klubben i mere end 30 år og ønsker at trække sig,- og desværre dør senere på året ændres medlemskriteriet på ny, så at også ansatte i ØKs datterselskaber nu kan blive medlemmer. Benny Ljungqvist og Jørgen Reinholdt, der ikke ønsker genvalg, efterfølges i bestyrelsen af Bent K. Kierkegaard og Jens Mortensen går Peer Rosenfeldt på pension fra stillingen som sekretariatschef i Asia House og ønsker også at fratræde posten som næstformand. Lars Boe indvælges i bestyrelsen og bliver det følgende år valgt til ny næstformand. På forslag fra Erik Eriksen lanceres en klub-akvavit, hvis flotte etiket er designet af John Busch vælges Engelbert Mertens og Jens Høding til bestyrelsen efter Bent Kierkegaard og Jens Mortensen, der ønsker at give plads for yngre kræfter. Og den første golfturnering, tilrettelagt af Diana og Ole Møller på Gilleleje Golf Klubs baner, gennemføres med ØK som sponsor indvælger den ordinære generalforsamling Erik Bøgh Christensen i bestyrelsen, som på sit konstituerende møde i april vælger ham til formand efter Ole John Mohrsen, der allerede året før havde bebudet sin afgang, men lover at fortsætte som råd- giver for klubben. Da Eilif Jensen heller ikke ønsker genvalg, vælges Ejner Søndberg til revisor markeres 60-års dagen for klubbens stiftelse med en sammenkomst i Asia House, med causeri af Ole J. Mohrsen. Golfturneringen gentages (med støtte fra ØK til både turneringen og bankoaftenen). Og medlemstallet når ved årets udgang op på 558 dvs. 498 flere end ved klubfornyelsen 9 år tidligere. To af de store arrangementer i klubbens historie: Middagen, hvormed Kaj Runchel skaber den festlige opvarmning til friluftsforestillingen i Grønnegårds Teatret (i 2007 "Erasmus Montanus") og "Honorar-bisserne"s traditionelle julefrokost, hvor hovedgevinsten, en Wegner-stol, i år gik til Jens Mortensen. Fotos:Ole John Mohrsen og JensMortensen. 3

4 Gennemførte arrangementer Det sidste arrangement i 2007, den traditionelle og meget populære banko aften gennemførtes onsdag i Asia House med mere end 90 deltagere - i år med ØK som sponsor og Jens Høding som leder af spillenes gang. Meget professionelt afviklede han smidigt ikke mindre end seks spil - heraf ét, hvor spillerne stod op - plus det efterfølgende spil om hovedpræmien. Der var mange fine præmier til vinderne, også sidegevinster og side-sidegevinster til naboerne til vinderne, hvilket øgede efter- spørgslen på plader. Efter første periode med seks spil serverede Britha og Kaj Runchel gløgg og æbleskiver, hvorefter alle genoptog spillet intenst håbende på at vinde hoved- præmien: en kæmpe- kurv med alt godt til julen. Irene von Eggers blev den lykkelige vinder, og aftenen var en fornøjelig afslutning på årets mange aktivi- teter. Til venstre nogle af deltagerne i banko-spillet. I den årlige bowling aften i Bowling Centret på Islands Brygge deltog en halv snes af vore bowlingspillere.vi spillede på 3 baner, hver med 3 4 spillere. Vinder af både bedste serie, flest point samt gruppe-spil blev Erik Solbjerg med Britha Runchel som runner-up. Svend Mathiesen blev belønnet som den i bedste gruppe med færrest individuelle point. Oven på de fysiske udfoldelser samledes vi til spisning i cafeteriet, hvor der blev serveret Chili con Carne. OJM. Æresdoktor fejret. Den tidligere Tahsis- præsident Jørgen Vibe Christensen, æresdoktor ved Simon Fraser Univer- sity i British Columbia, blev fejret på 90-årsdagen. Billedet herover af ham blev taget ved Vancouvermedlemmers julefrokost af Poul Hansen, som fyldte 76 år på Vibes 90 års dag. 4

5 i Vancouver og København Julefrokost i Vancouver. Traditionen tro mødtes tidligere ØKmedarbejdere i Canada til en gedigen julefrokost i Scandinavian Centre i Burnaby, British Columbia. Det var 20. gang, denne sammen- komst arrangeredes, og den blev som sædvanlig en stor succes med 18 deltagere, deriblandt Jack Vibe Christensen, Torben Søderlund og Bjørn Møller, som blev hyldet for deres runde fødselsdage hhv. 90, 75 og 50 år i det forløbne år. Bodil blev også hyldet, fordi hun som kok og Et glimt af deltagerne i julefrokosten i Vancouver. værtinde virkelig levede op til sit ry og klarede en overdådig frokost til en så beskeden pris som 65 C$ per næse. Der skal også lyde en varm tak til Washington Snaps Express for leveringen af Linje Akvavit og Rød Aalborg og til Henrik Laursen for et fint arrangement. Det vedtoges at gentage frokosten den samme sted. Kenneth Olsen Honorarbissernes julefrokost afvkledes for 47. gang torsdag i Cirkel-Ordenens Sel- skabslokaler med 38 deltagere deriblandt to nye: Knud Erik Hansen og Kenneth P.Luciani, og med Ole Brask som aftenens kassemester. Stemningen var som sædvanlig i top, og det samme gjaldt køk- kenets indsats og perso- nalets attention af de sultne og tørstige del- tagere. Mellem retterne blev stemmebåndene rørt med bistand af Knud Erik Nielsen ved klaveret, og det efterfølgende lotteri gjorde ligeledes stor lykke takket være fine præmier doneret af John Lind Jans, Per Schmidt fra Copenhagen Malmö Port, Eitzen Bulk og Knud Erik Hansen. Sidstnævnte havde doneret en fornem Y-stol (Hans Wegner og Carl Hansen & Søn's mest berømte stol), der blev vundet af Jens Mortensen (se næstnederste billede). Medlemmerne af julekomiteen blev genvalgt, og den har siden konstitueret sig for 2008 med undertegnede som ny formand, Ole F. Thomsen som ny næstformand samt Ole Møller og Lars Boe. Keglespillet blev styret med hård hånd af John Lind Jans og Jens Mortensen, og det blev vundet af en glad Frank Rossing. Engelbert Mertens Nogle af deltagerne i de honorarlønnedes sammenkomst. Næstøverst den nye formand, Engelbert Mertens. 5

6 Mellem os sagt... ved Erik Eriksen Nyt bladhoved og brevpapir. Klubben har fået nyt brevpapir med bomærket anbragt ude til højre. Som følge deraf har klubbladets hoved også fået en ansigtsløftning i form af en udvidelse med bomærket, som ses på forsiden. Klubbens hjemmeside er ligeledes moderniseret, så at den indeholder mere information om klubben, dens medlemmer og aktiviteter. Den rummer desuden en brevkasse (weblog), som står til medlemmernes rådighed og vil gøre det lettere for dem at udveksle emner, erfaring og nostalgi, ligesom der er indsat en kalender med dato for arrangementer og mærkedage. Webloggen gør det også nemt at kommentere klubbladets indhold, fremkomme med ris eller ros og fremsætte forslag til redaktionen. Hjemmesiden er tilgængelig for alle, men fortrolige oplysninger som medlemslisterne kræver login. Indtil videre anvendes den hidtidige login-kode i både brugernavn og kode, men der arbejdes på en ændring. Kommentér venligst tre ting! Bestyrelsen betegner den nye hjemmeside som både brugervenlig og interessant, men hører meget gerne medlemmernes mening derom. Det samme gælder interessen for forslag til to nye arrangementer, man arbejder med: 1.En heldags-udflugt med bus til Nakskov lørdag efter indbydelse fra vort medlem, Per Koch, som gerne vil præsentere det renoverede og stærkt udvidede Søfartsmuseum (omtalt senere i denne rubrik) og den gamle værftsby med de smukke omgivelser. Han er ved at arrangere en postbåds-udflugt på fjorden med frokost på Restaurant Fjorden, som nogle af vore medlemmer var svært tilfredse med ved klubbens besøg for nogle år siden. Per garanterer, at udflugten vil blive en helt unik oplevelse, såvel naturmæssigt med besøg på øer, der ellers er utilgængelige, som mht. museumsarbejde, skibsteknik og søfartshistorie. Blog venligst Din mening om et sådant arrangement til klubbens sekretær, Inger Holbech, som er meget begejstret for samarbejdet med Per og vil fortælle nærmere om planen, pris m.m. i klubbladet i april. 2. Et besøg i Estland, som flere medlemmer har opfordret Vibeke Lund til at arrangere. Hun er som bekendt en både livsglad og rejsevant dame og har fundet ud af, at bureauet Riis Rejser tilbyder en interessant 7-dages tur med busrejse København-Stockholm og retur, sørejse Stockholm-Tallinn t/r og 6 døgn på hotel i Tallinn med 6 gange morgenmad og middag, 4 gange frokost, indkvartering i dobbeltværelse og et tæt program i den smukke, gamle by, hvor Dannebrog iflg. sagnet faldt ned fra himlen i Med bus- og skibsrejse i indvendig dobbeltkahyt, dansk guide på udflugterne og hjemrejse via Riga, Letland, på 6. og 7. dagen tilbydes dette arrangement, med afrejse 26.5., for kr.per person. Vibeke vil gerne kende medlem- mernes interesse for en sådan rejse, der ganske givet er en stor oplevelse, enten via mail på klubbens mailadresse eller telefonisk på eller pr. Brev. Markant bygningsværk i Riga. 6

7 Ny hjemmeside - Spørgsmål til medlemmerne om klub-udflugter til Estland og Nakskov - Hvem var Balotti - Nye beskatningsregler - Nye medlemmer. 3. Hvem var Balotti? spørger Kurt Kaysen. Han har fået spørgsmålet stillet af en anden tidl. ØK-søfarer, Henning Thalund, senere mangeårig forstander på Svendborg Søfartsskole, i en af deres mange diskussioner om søværts sager. De var begge klar over, at betegnelsen Balottigæng blev brugt om de sømandshold, der i gamle dage blev hyret til eftersyn og rengøring etc. på linjeskibe, når disse ankom til Frihavnen og deres faste besætninger gik på orlov eller blev afmønstret. Hvert gæng var ledet af en officer eller bådsmand, sorterede under skibsinspektionen og varetog også vagt m.m. Både ØK, DFDS og J. Lauritzen havde sådanne gangs, og blandt dem, der kunne fortælle om deres arbejde, viste sig at være ØK-folk som Svend Borg, Bjørn Myrtue og Svend Jagd samt den senere direktør i Rederiforeningen Anton Vognsen. Veteraner, vi har spurgt, kunne alle bekræfte Kurts oplysninger. Men ingen ved tilsyneladende, hvem banderne var opkaldt efter. Kan nogen af vore læsere løse problemet? Håndmalet spisestel til salg. Vort medlem Jarne Petersen og hans kone Lizzi har af pladshensyn besluttet at skille sig af med et fint stykke husgeråd, et spisestel til 12 personer, som de har samlet på siden Det er dekoreret med ØK-skibe og - bygninger og er håndmalet af kunstneren Jytte Kondrup, svigerdatter til kaptajnen på Jutlandia. Læsere, som måtte være interesseret i at købe stellet, kan kontakte Jarne Petersen, der nu Jarne Petersen og en af bor i Taastrup, på tlf spisestellets flotte tallerkner. Ny dobbeltbeskatnings-aftale. Foreningen Danes Worldwide venter, at en aftale mellem Danmark og USA om social sikring vil træde i kraft i år. USA har tilhørt rækken af lande, som Danmark ikke havde en sådan aftale med, og danske pensionister bosat i USA har hidtil måttet opfylde 30-års reglen for at få dansk folkepension m.v. Når Kongressen har godkendt aftalen, som vedtoges i fjor, er kravet ændret til, at man skal have boet i Danmark i mindst tre år mellem det fyldte 15. og 65. år for at være berettiget til pension. 8 nye medlemmer - som bydes hjerteligt velkomne! Jørgen Blom, Vejle (tidl. EAC Thailand) - Torben Dal, Churt, Surrey, UK (tidl. EAC Shipping, Kbh.) - Hartvig Jensen, Brønshøj (tidl. EAC Timber, Afrika & Sydøstasien) - John Kejlhof, Ho Chi Minh City, Vietnam (tidl. EAC Printing) - Jørgen Kraunsøe, Vedbæk (tidl. EAC Thailand og Vietnam) - Ole Kristiansen, Phuket, Thailand (tidl. EAC Shipping) - Peter Neess, Bellevue WA, USA (tidl. ScanDutch) - Sven Ladefoged Olsen, Taipei, Taiwan (tidl. EAC Graphics). Dødsfald Svend Aage Hansen, tidl. maskinmester EAC Shipping, afgik ved døden , 77 år gammel. Æret være hans minde! 7

8 Støtte fra ØKs Almennyttige Fond har gjort det muligt for Nakskov Skibs- og Søfartsmuseum at udvide sin fine samling af skibsmodeller med to kendte fartøjer, oplyser Per Koch. Det drejer sig om Nakskov Skibsværfts nybygning nr. 89, M/S Chrobry, som værftet leverede til Gdynia-America Line 1939, og nybygning nr. 98, M/S Falstria, der blev bygget i 1941, men først afleveret til ØK i 1945 efter nybygningens oplægning under Besættelsen for ikke at falde i den tyske krigsmarines hænder. Chrobry var et passager- og fragtskib, der var planlagt til sejlads på Sydamerika, fortæller Per. Det havde - ligesom rederiets store passagerskibe Pilsudski og Batory, der sejlede på ruten Gdynia-København-Halifax-New York - et fint design, men kun én skorsten mod amerikabådenes to. ØK havde siden begyndelsen af 1900-tallet været engageret i både et russisk rederi (RUØK) og to baltiske (Baltic America Line og United Baltic Corp.), og mange udvandrere fra Rusland, Baltikum og Polen drog over Atlanten på skibe fra disse rederier. Men Chrobry fik en kort levetid. Det blev efter krigsudbruddet i 1939 opbragt af briterne, indsat i troppetransport mellem britiske havne og Nordnorge og sænket af tyske fly. Falstria II (t.v.) og Chrobry, som krigsforliste på vej til Nordnorge Falstria var Kompagniets andet skib med dette navn. Det blev den 3. maj kun et døgn før tyskernes overgivelse til Montgomery - sammen med Java og Jutlandia (det senere hospitalsskib under Korea-krigen ) forhalet fra Nakskov havn til Slotø i fjorden og blev dér angrebet af en eskadrille RAF-fly ved en fejltagelse. Briterne havde ordre til at angribe tyske skibe i de danske farvande, antog de tre ØKskibe for flygtende tyske fartøjer og nåede at sænke Java, før eskadrillen måtte afbryde angrebet for at have brændstof nok til hjemturen til England. Efter krigen fik Kompagniet erstatning af en engelsk kommission, der besøgte Nakskov og godkendte skaden på Falstria, som blev indsat på ØK-ruten til USA's østkyst og linjen til Bangkok indtil salget i Falstria-navnet gik videre til Danmarks første rigtige containerskib, som blev bygget i Nakskov til ØK. John Busch har været ude på en ny, spændende udlandsrejse for - til brug for forskellige rejsebureauer - at filme et krydstogt i form af flodsejlads fra Donaudeltaet ved Sortehavet til Wien med det gode skib Der Kleine Prinz. Carsten Dencker Nielsen er af Rotary's Der Kleine Prinz verdenspræsident udnævnt til medlem af The Birmingham Promotion Committee, der forbereder en verdenskonference i juni Og havde han besøg af Rotaract, organisationen af Rotary-kvinder, der gerne ville høre om hans liv i ØK og se Asia House, Kompagniets første hovedkontor. 8

9 Medie-omtale af ØK-folk og ØK Personligt: H.N.Andersen sluttede sig under påskekrisen i 1920 til den radikale regerings standpunkt vedr. salget af Jomfruøerne, oplyser forfatteren Knud J.V.Jespersen i bog om Christian X's dagbog. J-P Jørgen Vibe Christensens 90-års dag omtalt i BERL. TID. og KR. D samt J-P Mich. Fiorinis 60-års dag omtalt i BERL.TID og BØR Niels W. Holm, Birkerød, fylder i morgen 70. BERL Niels H. Jensen rykket op på 5. pladsen blandt de mest populære topchefer i Danmark, skrev BERL. NYHEDSM Henning Kruse Petersens 60-års dag omtalt 2-sp. i DET GRØNNE OMRÅDE , i BØR under 4-sp. overskrift Fortsat fin finansforstand, i BERL under 2-sp. overskrift Tænk stort og i J-P under 3-sp. overskrift Respekt og ordentlighed. - Jan Larssons debutroman Diamanthandleren anmeldt 5- sp. i BØR Per Schmidt fortæller i 1½ sides artikel i rejsebladet STAND BY om krydstogt-anløbene. Boganmeldelse. Den nye ØK-bog er omtalt i BERL.TID med 11 linjer og med helside og overskriften Svanen, der blev en grim ælling BERL.TID I BØRSEN som nr. 4 på liste over de mest solgte Henning Kruse Petersen management bøger i Danmark (Den er trykt i et oplag på EE). I J-P under 3-sp. overskrift Mastodont glemte fremtiden. ØK vil fordoble indisk forretning i løbet af 2 år var overskriften på helsides artikel i BERL.BUSINESS 18.1.med udtalelser af Sanjay Gupta og Niels Henrik Jensen om bl.a. ØKs aktiviteter siden 1933, opkøbene i fjor og nutidige importproblemer. - BERL.NYHEDSMAG er et særnummer om Indien med artikler om Carlsberg i den store indiske ølkrig, ISS' rolle i hovedrengøringen, boom i biotek, 42 danske firmaers beskæftigelse af over samt planer om ansættelse af yderligere 7000 i år og Indiens beskidte slum og vækst-eufori med ønske om at hale ind på Kina. ØKs selskabsstruktur hæmmer aktiekursen var den 6-sp. overskrift på Ugens aktie -artikel i ERHVERVSBL Tre dage senere bragte avisens moderorgan BERL.TID. artiklen i koncentreret form som Ugens langsigtede aktietip. ØK-boss tager tilløb til nyt kraftspring var overskriften på en 2-siders artikel i BØR om og med Niels H. Jensen, der røber, at ØK i marts tager 40 ledere med på et 3-dages seminar på business-skolen IMD i Schweiz skriver BERL., at ØK udvider kapaciteten hos EAC Foods og iflg. adm. direktør Niels Henrik Jensen venter at få en betydeligt højere effektivitet ud af den nuværende arbejdsstyrke. Aktiekursen ved redaktionens slutning: 358. EE. Niels H. Jensen 9

10 ØK-mands samling af orientalsk kunst Til venstre: En konge-kåbe, vævet af guldtråde, til højre: Anders Normann foran en af de fine reoler med Ming-porcelæn Anders Normanns kunstsamling af først og fremmest antikke, asiatiske klenodier anses for at være enten uvurderlig eller millioner af US$ værd, og er nu blevet verdenskendt. Det skyldes, at Anders - som 62-årig dansk generalkonsul og formand for EAC Thailand - dels har åbnet dørene til sine luksuøse lejligheder og hans 2-år gamle wellness-center Nicolie, der danner rammen om nogle af samlingens største trofæer, dels har fortalt nogle seriøse mediefolk om sine 40 år i Thailand, som han formentlig kender bedre end nogen anden dansker. Til Ugebladet Søndag røbede Anders 7.1., ( fortsættes næste side) Til venstre: andre af samlingens attraktioner i en af Anders Normanns luksuøse lejligheder, til højre: Præsentationen af Normanns samling i Thailand Tattler December. 10

11 vækker opsigt i Thailand og hele Norden Foto: Pressefotograf Henrik Bjerg, Skanderborg Et af de flotte fotos i Ugebladet Søndag: Anders i sit hjem med en pragt-figur og en storslået udsigt over Bangkok og floden. at han har planer om at skænke en stor del af skatten til Thailands Nationalmuseum og dermed til den thailandske befolkning. Åbenheden har medført store, prominente artikler i det engelsksprogede dagblad Bangkok Post og , femsiders omtale i Thailands ledende livsstils-magasin Thailand Tattler's december nummer, to hele sider i Børsen Magasin , fem sider i det eksklusive magasin Antik & Auktion og fire sider i Ugebladet Søndag samt billeder og fornem omtale i det store skandinaviske ugeblad Amelia , som udkommer i Sverige, Norge og Finland. Billederne på disse side er lånt fra de nævnte publikationer. Et andet hjørne af lejligheden med nogle af samlingens orientalske kunstværker 11

12 33 interessante sider i bog om ØKs 110 år Den nye bog om ØK, der blev introduceret ved klubbens arrangement 5.12., er nu i handlen. Den hedder Kompagniet / H.N.Andersens ØK (Jyllands- Postens Forlag, 299 kr.), og er skrevet af Søren Ellemose. Han er iflg. forlaget 35 år, civiløkonom og forfatter af tidligere erhvervsbøger om APM-gruppen, F.L.Smidth og Dansk Supermarked. Bogen er velskrevet og læseværdig - især for ikke-øk-folk. De første 125 sider skildrer H.N.Andersens eventyrlige karriere, der kronedes med udnævnelse til Ridder af Elefanten i Derpå følger afsnit om bl.a. 2. verdenskrig, hvor ØK mistede flere skibe end de 11, der nævnes på side 142, om Konglomeratet med Mogens Pagh ved roret, om Years of Hardship med efterfølgerne Henning H. Sparsø og Michael Fiorini, om det følgende tiår med Mark Wilson som topchef, om De lange linjer, som forfatteren selv kalder Bagklogskab og Efterskrift, samt 30 siders bilag, omfattende lister over topfolk og udvalgte skibe, et persongalleri med 19 navne og et navneregister med godt 100 navne, en kildehenvisning til 82 bøger, mere end sider på Erhvervsbiblioteket i Århus samt interviews med 5 personer, hvoraf de 4 er ØK-folk med Jan Erlund i spidsen. De 33 sider med Erlund vil nok være det mest interessante for ØK-folk, da Erlund åbenhjertigt omtaler grundene til både Fiorini og Wilsons ansættelser og fratræden samt fremtidens ØK. Til gengæld vil ØK-kendere savne flere ting i bogen, fra nærmere omtale af Etatsråden og Mogens Paghs betydning for dansk luftfart og af Kompagniets globale indsats (inden for skibsfart, plantagedrift, industri og handel) til Sydafrika- og Ghana-sagerne, olie-kriserne i 70'erne, der slog benene væk under skibsafdelingens nye, avancerede flåde, og kompetente menneskers afvisning af beskyldninger, der fremsattes mod H.N.Andersen længe efter hans død i Kenderne finder det nok også mærkeligt, at personale- og informationspolitikens modernisering i 70'erne heller ikke er kommet med, at det samme gælder et nyvalg til bestyrelsen i 1981, der spillede en vis rolle for paladsrevolutionens iværksættelse, at en adm. direktør omtales med forkert efternavn flere steder og ikke er med i person-galleriet, at Henrik Cavlings store Østen-bog (som Politiken-journalisten tilegnede H.N.Andersen i hengivenhed og med tak for venskab ), ikke er med i bog-listen, og at klubbens nuværende formand kun nævnes for sin deltagelse i de første forhandlinger om linjefartens salg, mens hans store indsats i Kina-forretningen ikke omtales. Forklaringen må være, at forfatteren har haft for kort tid og for få bogsider til løsningen af en så kompliceret opgave som skildring af verdensfirmaet, der faktisk skabtes Han slutter dog bogen med at strø sukker på en lidt nedladende tone i et tidligere kapitel ved at rose ØK-medarbejderne for at holde splitflaget højt for Kompagniet, også i nedgangstider og betegne ØK som et hæderkronet selskab med en stærk kultur, der har lagt hårde tider bag sig og nu kan tillade sig at se lyst på fremtiden. Men først og fremmest er Kompagniet historien om et dansk selskab med et globalt udsyn fra første færd og 110 år på kontoen som aktivt selskab. Det er ingen ringe bedrift, fastslår han i efterskriften. Erik Eriksen. (Bogen kan også købes gennem klubben) NYT FRA KLUBBEN udgives af ØK Klubben, hvis bestyrelse består af Erik Bøgh Christensen (formand), Lars Boe (næstfmd.), Vibeke Lund (kasserer), tlf , Ved Klosteret 19, 1. th, 2100 Khv. Ø., Inger Holbech (sekretær), tlf , Banefløjen 16, 1 tv, 2700 Brønshøj, Engelbert Mertens og Jens Høding. Redaktion: Erik Eriksen, Ved Fortunen 21, 2800 Kgs. Lyngby, tlf Lay-out: John Busch, Næste nr. ventes udsendt primo april.

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

NYHEDSBREV. af Lis Göddert

NYHEDSBREV. af Lis Göddert Dato 1. september 2008 Årgang 2, nr. 11 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen 1 Betaling af kontingent 1 Nedlægning af petanquebanerne i San Luis 2 Efterårsfesten 3 Udflugt til Cartagena 4 Klublokalet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

NYHEDSBREV Side 1. Ana Tora, der her overrækker 7 stk. dame og 7 stk. herreparfumer.

NYHEDSBREV Side 1. Ana Tora, der her overrækker 7 stk. dame og 7 stk. herreparfumer. NYHEDSBREV Side 1 Ny rekord satte deltagerantallet ved Danske Venners Klubs forårsfest. 156 personer nåede at tilmelde sig, inden fristen for tilmelding udløb. Desværre var det ikke alle, der nåede det.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Betaling af kontingent

Betaling af kontingent NYHEDSBREV Dato 1. maj 2008 Årgang 2, nr. 9 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen 1 Betaling af kontingent 1 Danish Design 2 Sønderborg Køkkenet 3 Stavgang m.m. Sankt Hans Aften Arrangement 4 5 Maleriudstilling

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling 11.februar 2012 kl. 09.15 i Gimles Cafe Helligkorsvej 2, Roskilde Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Ib Trelby blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Udenrigsministeriet holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 3. april 2014 i Udenrigsministeriets kantine. Dagsorden 1.

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Mest storbyferie for pengene

Mest storbyferie for pengene Mest storbyferie for pengene Se hvor dine lommepenge rækker til flest middage, øl og museumsbesøg. Af Trine Steengaard, 24. september 2012 03 Guide: Mest storbyferie for pengene 04 Spar på ferien 07 Rejseredaktørens

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN Bus IMANTA Riga Letland Historien om tøjindsamling og Bus til Letland Et tilbageblik den 13. januar 1995. For 20 år siden sendte Århus Sporveje en Gammel bus fyldt med uniformer til Riga i Letland, modtageren

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 Referat fra generalforsamling 2016 Formand Steen Fischer byder velkommen. Beder forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Jepsen, som vi mistede først på året. 1. Valg af dirigent. Som blev Frank Rasmussen.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007)

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Page 1 of 5 Indhold: Denne liste er dannet af Mix A Mix B Mix C Mix D Mix E Mix M Mix A

Læs mere