4 fine arrangementer på 1 uge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 fine arrangementer på 1 uge"

Transkript

1 KLUBBEN ØK ØK ØK 11. årgang nr. 1 4 fine arrangementer på 1 uge Der forestår fire fine arrangementer for klubbens medlemmer: Klubbens generalforsamling torsdag kl i Asia House, Medlemsmøde umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor ØKs nye formand, Henning Kruse Petersen, præsenterer Kompagniets regnskab for 2007 og fortæller om forventningerne til indeværende år. Åbent hus - i dobbelt forstand - i Asia House kl. 17, hvor medlemmerne kan bese den historiske bygning efter den omfattende renovation. Medlemmer og deres ledsagere har fri adgang til generalforsamlingen, og efter denne og medlemsmødet serverer Britha og Kaj Runchel en varm ret, efterfulgt af dessert, til alle fremmødte. I år er også denne del af medlemsmødet gratis, men tilmelding udbedes af hensyn til det praktiske arrangement. Besøg i ØKs tidligere hovedsæde, Holbergsgade 2, torsdag kl Se indstikket fra Danske Bank om programmet og deltagelse af klubbens medlemmer. Hurtig tilmelding til klubben tilrådes, da det kan blive nødvendigt at begrænse deltagerantallet. Denne side af Asia House præger den nye hjemmeside, der omtales på side 6. Jazz-aften igen i Asia House den 9. April Onsdag den 9. april kl. 19 inviterer klubben igen til jazz-aften i Asia House med underholdning af det populære orkester Copenhagen Washboard Five. Det er internationalt anerkendt, og dets fantastiske fortolkning af traditionel jazz vil ganske givet få hele huset til at svinge fra første takt. Skønt der i aftenens løb serveres en let anretning, er prisen uændret 100 kr. pr. person. Beløbet bedes ved indtegningen indbetalt til klubbens bankkonti: Nordea nr eller Danske Bank nr Bliver man forhindret i at deltage, bedes man straks afmelde deltagelsen og dermed slippe for betaling for et arrangement, man gik glip af.

2 Mærkedage - med en hjertelig lykønskning! 85 år: Preben A. Riis, Hestehaven 3, 3520 Farum 80 år: Gvido Grinvalds, Thors Kvarter 9, st. tv., 2670 Greve Birthe Morsbøl, Birkeengen 13, 2680 Solrød Strand Per Koch, Tilegade 38, 2., 4900 Nakskov Inge Svane, Højdevej 45, 2. th., 2300 København S Leif Saalbach Andersen, Gardes Allé 1, 2900 Hellerup Helge Schibsbye, Fördebogen 37, D Harrislee, Tyskland 75 år: Ole Waage Pedersen, Lucernemarken 18, 3060 Espergærde Birger Svenning Hansen, Tennisvej 4, 3100 Hornbæk 70 år: Erik Henrichsen, Rådyrvej 7, Nødebo, 3480 Fredensborg Erik Gwinner, Rødegårdsvej 3, 3500 Værløse Ejner Søndberg, Rønnebakken 6, 3460 Birkerød 65 år: Lisbeth Hjørne, Amagerfælledvej 23, 2300 København S Svend Erling Larsen, Elkærdamvej 11, 6800 Varde Asbjørn Holst Larsen, Ledreborg Allé 18, 2820 Gentofte William Olsen, Bovangen 33, 4660 Store Heddinge Kristian Bonnichsen, ScanEast Maritime (S) Pte. Ltd., 20 Maxwell Road Hex 10-02, Singapore år: Freddy Thykær Larsen, Alex. Svedstrupsvej 10, 3140 Ålsgårde John Busch, Griffenfeldsgade 33, 4., 2200 København N Jogvan Møller Olesen, Søparken 60, Svogerslev, 4000 Roskilde Preben A. Riis Gvido Grinvalds Per Koch Inge Svane Ole Waage Pedersen Leif Saalbach A. Erik Henrichsen Ejner Søndberg Fire fotos må af pladshensyn vente tll April-nr. 2

3 Klubbens historie fortsat 2003 forhøjes prisen for medlemskab af Asia House fra til kr, svarende til det kontingent, medlemmerne af Asia Business Forum betaler. Eilif Jensen vælges til revisor efter Børge Larsson, der har været revisor for ØK Sport og ØK Klubben i mere end 30 år og ønsker at trække sig,- og desværre dør senere på året ændres medlemskriteriet på ny, så at også ansatte i ØKs datterselskaber nu kan blive medlemmer. Benny Ljungqvist og Jørgen Reinholdt, der ikke ønsker genvalg, efterfølges i bestyrelsen af Bent K. Kierkegaard og Jens Mortensen går Peer Rosenfeldt på pension fra stillingen som sekretariatschef i Asia House og ønsker også at fratræde posten som næstformand. Lars Boe indvælges i bestyrelsen og bliver det følgende år valgt til ny næstformand. På forslag fra Erik Eriksen lanceres en klub-akvavit, hvis flotte etiket er designet af John Busch vælges Engelbert Mertens og Jens Høding til bestyrelsen efter Bent Kierkegaard og Jens Mortensen, der ønsker at give plads for yngre kræfter. Og den første golfturnering, tilrettelagt af Diana og Ole Møller på Gilleleje Golf Klubs baner, gennemføres med ØK som sponsor indvælger den ordinære generalforsamling Erik Bøgh Christensen i bestyrelsen, som på sit konstituerende møde i april vælger ham til formand efter Ole John Mohrsen, der allerede året før havde bebudet sin afgang, men lover at fortsætte som råd- giver for klubben. Da Eilif Jensen heller ikke ønsker genvalg, vælges Ejner Søndberg til revisor markeres 60-års dagen for klubbens stiftelse med en sammenkomst i Asia House, med causeri af Ole J. Mohrsen. Golfturneringen gentages (med støtte fra ØK til både turneringen og bankoaftenen). Og medlemstallet når ved årets udgang op på 558 dvs. 498 flere end ved klubfornyelsen 9 år tidligere. To af de store arrangementer i klubbens historie: Middagen, hvormed Kaj Runchel skaber den festlige opvarmning til friluftsforestillingen i Grønnegårds Teatret (i 2007 "Erasmus Montanus") og "Honorar-bisserne"s traditionelle julefrokost, hvor hovedgevinsten, en Wegner-stol, i år gik til Jens Mortensen. Fotos:Ole John Mohrsen og JensMortensen. 3

4 Gennemførte arrangementer Det sidste arrangement i 2007, den traditionelle og meget populære banko aften gennemførtes onsdag i Asia House med mere end 90 deltagere - i år med ØK som sponsor og Jens Høding som leder af spillenes gang. Meget professionelt afviklede han smidigt ikke mindre end seks spil - heraf ét, hvor spillerne stod op - plus det efterfølgende spil om hovedpræmien. Der var mange fine præmier til vinderne, også sidegevinster og side-sidegevinster til naboerne til vinderne, hvilket øgede efter- spørgslen på plader. Efter første periode med seks spil serverede Britha og Kaj Runchel gløgg og æbleskiver, hvorefter alle genoptog spillet intenst håbende på at vinde hoved- præmien: en kæmpe- kurv med alt godt til julen. Irene von Eggers blev den lykkelige vinder, og aftenen var en fornøjelig afslutning på årets mange aktivi- teter. Til venstre nogle af deltagerne i banko-spillet. I den årlige bowling aften i Bowling Centret på Islands Brygge deltog en halv snes af vore bowlingspillere.vi spillede på 3 baner, hver med 3 4 spillere. Vinder af både bedste serie, flest point samt gruppe-spil blev Erik Solbjerg med Britha Runchel som runner-up. Svend Mathiesen blev belønnet som den i bedste gruppe med færrest individuelle point. Oven på de fysiske udfoldelser samledes vi til spisning i cafeteriet, hvor der blev serveret Chili con Carne. OJM. Æresdoktor fejret. Den tidligere Tahsis- præsident Jørgen Vibe Christensen, æresdoktor ved Simon Fraser Univer- sity i British Columbia, blev fejret på 90-årsdagen. Billedet herover af ham blev taget ved Vancouvermedlemmers julefrokost af Poul Hansen, som fyldte 76 år på Vibes 90 års dag. 4

5 i Vancouver og København Julefrokost i Vancouver. Traditionen tro mødtes tidligere ØKmedarbejdere i Canada til en gedigen julefrokost i Scandinavian Centre i Burnaby, British Columbia. Det var 20. gang, denne sammen- komst arrangeredes, og den blev som sædvanlig en stor succes med 18 deltagere, deriblandt Jack Vibe Christensen, Torben Søderlund og Bjørn Møller, som blev hyldet for deres runde fødselsdage hhv. 90, 75 og 50 år i det forløbne år. Bodil blev også hyldet, fordi hun som kok og Et glimt af deltagerne i julefrokosten i Vancouver. værtinde virkelig levede op til sit ry og klarede en overdådig frokost til en så beskeden pris som 65 C$ per næse. Der skal også lyde en varm tak til Washington Snaps Express for leveringen af Linje Akvavit og Rød Aalborg og til Henrik Laursen for et fint arrangement. Det vedtoges at gentage frokosten den samme sted. Kenneth Olsen Honorarbissernes julefrokost afvkledes for 47. gang torsdag i Cirkel-Ordenens Sel- skabslokaler med 38 deltagere deriblandt to nye: Knud Erik Hansen og Kenneth P.Luciani, og med Ole Brask som aftenens kassemester. Stemningen var som sædvanlig i top, og det samme gjaldt køk- kenets indsats og perso- nalets attention af de sultne og tørstige del- tagere. Mellem retterne blev stemmebåndene rørt med bistand af Knud Erik Nielsen ved klaveret, og det efterfølgende lotteri gjorde ligeledes stor lykke takket være fine præmier doneret af John Lind Jans, Per Schmidt fra Copenhagen Malmö Port, Eitzen Bulk og Knud Erik Hansen. Sidstnævnte havde doneret en fornem Y-stol (Hans Wegner og Carl Hansen & Søn's mest berømte stol), der blev vundet af Jens Mortensen (se næstnederste billede). Medlemmerne af julekomiteen blev genvalgt, og den har siden konstitueret sig for 2008 med undertegnede som ny formand, Ole F. Thomsen som ny næstformand samt Ole Møller og Lars Boe. Keglespillet blev styret med hård hånd af John Lind Jans og Jens Mortensen, og det blev vundet af en glad Frank Rossing. Engelbert Mertens Nogle af deltagerne i de honorarlønnedes sammenkomst. Næstøverst den nye formand, Engelbert Mertens. 5

6 Mellem os sagt... ved Erik Eriksen Nyt bladhoved og brevpapir. Klubben har fået nyt brevpapir med bomærket anbragt ude til højre. Som følge deraf har klubbladets hoved også fået en ansigtsløftning i form af en udvidelse med bomærket, som ses på forsiden. Klubbens hjemmeside er ligeledes moderniseret, så at den indeholder mere information om klubben, dens medlemmer og aktiviteter. Den rummer desuden en brevkasse (weblog), som står til medlemmernes rådighed og vil gøre det lettere for dem at udveksle emner, erfaring og nostalgi, ligesom der er indsat en kalender med dato for arrangementer og mærkedage. Webloggen gør det også nemt at kommentere klubbladets indhold, fremkomme med ris eller ros og fremsætte forslag til redaktionen. Hjemmesiden er tilgængelig for alle, men fortrolige oplysninger som medlemslisterne kræver login. Indtil videre anvendes den hidtidige login-kode i både brugernavn og kode, men der arbejdes på en ændring. Kommentér venligst tre ting! Bestyrelsen betegner den nye hjemmeside som både brugervenlig og interessant, men hører meget gerne medlemmernes mening derom. Det samme gælder interessen for forslag til to nye arrangementer, man arbejder med: 1.En heldags-udflugt med bus til Nakskov lørdag efter indbydelse fra vort medlem, Per Koch, som gerne vil præsentere det renoverede og stærkt udvidede Søfartsmuseum (omtalt senere i denne rubrik) og den gamle værftsby med de smukke omgivelser. Han er ved at arrangere en postbåds-udflugt på fjorden med frokost på Restaurant Fjorden, som nogle af vore medlemmer var svært tilfredse med ved klubbens besøg for nogle år siden. Per garanterer, at udflugten vil blive en helt unik oplevelse, såvel naturmæssigt med besøg på øer, der ellers er utilgængelige, som mht. museumsarbejde, skibsteknik og søfartshistorie. Blog venligst Din mening om et sådant arrangement til klubbens sekretær, Inger Holbech, som er meget begejstret for samarbejdet med Per og vil fortælle nærmere om planen, pris m.m. i klubbladet i april. 2. Et besøg i Estland, som flere medlemmer har opfordret Vibeke Lund til at arrangere. Hun er som bekendt en både livsglad og rejsevant dame og har fundet ud af, at bureauet Riis Rejser tilbyder en interessant 7-dages tur med busrejse København-Stockholm og retur, sørejse Stockholm-Tallinn t/r og 6 døgn på hotel i Tallinn med 6 gange morgenmad og middag, 4 gange frokost, indkvartering i dobbeltværelse og et tæt program i den smukke, gamle by, hvor Dannebrog iflg. sagnet faldt ned fra himlen i Med bus- og skibsrejse i indvendig dobbeltkahyt, dansk guide på udflugterne og hjemrejse via Riga, Letland, på 6. og 7. dagen tilbydes dette arrangement, med afrejse 26.5., for kr.per person. Vibeke vil gerne kende medlem- mernes interesse for en sådan rejse, der ganske givet er en stor oplevelse, enten via mail på klubbens mailadresse eller telefonisk på eller pr. Brev. Markant bygningsværk i Riga. 6

7 Ny hjemmeside - Spørgsmål til medlemmerne om klub-udflugter til Estland og Nakskov - Hvem var Balotti - Nye beskatningsregler - Nye medlemmer. 3. Hvem var Balotti? spørger Kurt Kaysen. Han har fået spørgsmålet stillet af en anden tidl. ØK-søfarer, Henning Thalund, senere mangeårig forstander på Svendborg Søfartsskole, i en af deres mange diskussioner om søværts sager. De var begge klar over, at betegnelsen Balottigæng blev brugt om de sømandshold, der i gamle dage blev hyret til eftersyn og rengøring etc. på linjeskibe, når disse ankom til Frihavnen og deres faste besætninger gik på orlov eller blev afmønstret. Hvert gæng var ledet af en officer eller bådsmand, sorterede under skibsinspektionen og varetog også vagt m.m. Både ØK, DFDS og J. Lauritzen havde sådanne gangs, og blandt dem, der kunne fortælle om deres arbejde, viste sig at være ØK-folk som Svend Borg, Bjørn Myrtue og Svend Jagd samt den senere direktør i Rederiforeningen Anton Vognsen. Veteraner, vi har spurgt, kunne alle bekræfte Kurts oplysninger. Men ingen ved tilsyneladende, hvem banderne var opkaldt efter. Kan nogen af vore læsere løse problemet? Håndmalet spisestel til salg. Vort medlem Jarne Petersen og hans kone Lizzi har af pladshensyn besluttet at skille sig af med et fint stykke husgeråd, et spisestel til 12 personer, som de har samlet på siden Det er dekoreret med ØK-skibe og - bygninger og er håndmalet af kunstneren Jytte Kondrup, svigerdatter til kaptajnen på Jutlandia. Læsere, som måtte være interesseret i at købe stellet, kan kontakte Jarne Petersen, der nu Jarne Petersen og en af bor i Taastrup, på tlf spisestellets flotte tallerkner. Ny dobbeltbeskatnings-aftale. Foreningen Danes Worldwide venter, at en aftale mellem Danmark og USA om social sikring vil træde i kraft i år. USA har tilhørt rækken af lande, som Danmark ikke havde en sådan aftale med, og danske pensionister bosat i USA har hidtil måttet opfylde 30-års reglen for at få dansk folkepension m.v. Når Kongressen har godkendt aftalen, som vedtoges i fjor, er kravet ændret til, at man skal have boet i Danmark i mindst tre år mellem det fyldte 15. og 65. år for at være berettiget til pension. 8 nye medlemmer - som bydes hjerteligt velkomne! Jørgen Blom, Vejle (tidl. EAC Thailand) - Torben Dal, Churt, Surrey, UK (tidl. EAC Shipping, Kbh.) - Hartvig Jensen, Brønshøj (tidl. EAC Timber, Afrika & Sydøstasien) - John Kejlhof, Ho Chi Minh City, Vietnam (tidl. EAC Printing) - Jørgen Kraunsøe, Vedbæk (tidl. EAC Thailand og Vietnam) - Ole Kristiansen, Phuket, Thailand (tidl. EAC Shipping) - Peter Neess, Bellevue WA, USA (tidl. ScanDutch) - Sven Ladefoged Olsen, Taipei, Taiwan (tidl. EAC Graphics). Dødsfald Svend Aage Hansen, tidl. maskinmester EAC Shipping, afgik ved døden , 77 år gammel. Æret være hans minde! 7

8 Støtte fra ØKs Almennyttige Fond har gjort det muligt for Nakskov Skibs- og Søfartsmuseum at udvide sin fine samling af skibsmodeller med to kendte fartøjer, oplyser Per Koch. Det drejer sig om Nakskov Skibsværfts nybygning nr. 89, M/S Chrobry, som værftet leverede til Gdynia-America Line 1939, og nybygning nr. 98, M/S Falstria, der blev bygget i 1941, men først afleveret til ØK i 1945 efter nybygningens oplægning under Besættelsen for ikke at falde i den tyske krigsmarines hænder. Chrobry var et passager- og fragtskib, der var planlagt til sejlads på Sydamerika, fortæller Per. Det havde - ligesom rederiets store passagerskibe Pilsudski og Batory, der sejlede på ruten Gdynia-København-Halifax-New York - et fint design, men kun én skorsten mod amerikabådenes to. ØK havde siden begyndelsen af 1900-tallet været engageret i både et russisk rederi (RUØK) og to baltiske (Baltic America Line og United Baltic Corp.), og mange udvandrere fra Rusland, Baltikum og Polen drog over Atlanten på skibe fra disse rederier. Men Chrobry fik en kort levetid. Det blev efter krigsudbruddet i 1939 opbragt af briterne, indsat i troppetransport mellem britiske havne og Nordnorge og sænket af tyske fly. Falstria II (t.v.) og Chrobry, som krigsforliste på vej til Nordnorge Falstria var Kompagniets andet skib med dette navn. Det blev den 3. maj kun et døgn før tyskernes overgivelse til Montgomery - sammen med Java og Jutlandia (det senere hospitalsskib under Korea-krigen ) forhalet fra Nakskov havn til Slotø i fjorden og blev dér angrebet af en eskadrille RAF-fly ved en fejltagelse. Briterne havde ordre til at angribe tyske skibe i de danske farvande, antog de tre ØKskibe for flygtende tyske fartøjer og nåede at sænke Java, før eskadrillen måtte afbryde angrebet for at have brændstof nok til hjemturen til England. Efter krigen fik Kompagniet erstatning af en engelsk kommission, der besøgte Nakskov og godkendte skaden på Falstria, som blev indsat på ØK-ruten til USA's østkyst og linjen til Bangkok indtil salget i Falstria-navnet gik videre til Danmarks første rigtige containerskib, som blev bygget i Nakskov til ØK. John Busch har været ude på en ny, spændende udlandsrejse for - til brug for forskellige rejsebureauer - at filme et krydstogt i form af flodsejlads fra Donaudeltaet ved Sortehavet til Wien med det gode skib Der Kleine Prinz. Carsten Dencker Nielsen er af Rotary's Der Kleine Prinz verdenspræsident udnævnt til medlem af The Birmingham Promotion Committee, der forbereder en verdenskonference i juni Og havde han besøg af Rotaract, organisationen af Rotary-kvinder, der gerne ville høre om hans liv i ØK og se Asia House, Kompagniets første hovedkontor. 8

9 Medie-omtale af ØK-folk og ØK Personligt: H.N.Andersen sluttede sig under påskekrisen i 1920 til den radikale regerings standpunkt vedr. salget af Jomfruøerne, oplyser forfatteren Knud J.V.Jespersen i bog om Christian X's dagbog. J-P Jørgen Vibe Christensens 90-års dag omtalt i BERL. TID. og KR. D samt J-P Mich. Fiorinis 60-års dag omtalt i BERL.TID og BØR Niels W. Holm, Birkerød, fylder i morgen 70. BERL Niels H. Jensen rykket op på 5. pladsen blandt de mest populære topchefer i Danmark, skrev BERL. NYHEDSM Henning Kruse Petersens 60-års dag omtalt 2-sp. i DET GRØNNE OMRÅDE , i BØR under 4-sp. overskrift Fortsat fin finansforstand, i BERL under 2-sp. overskrift Tænk stort og i J-P under 3-sp. overskrift Respekt og ordentlighed. - Jan Larssons debutroman Diamanthandleren anmeldt 5- sp. i BØR Per Schmidt fortæller i 1½ sides artikel i rejsebladet STAND BY om krydstogt-anløbene. Boganmeldelse. Den nye ØK-bog er omtalt i BERL.TID med 11 linjer og med helside og overskriften Svanen, der blev en grim ælling BERL.TID I BØRSEN som nr. 4 på liste over de mest solgte Henning Kruse Petersen management bøger i Danmark (Den er trykt i et oplag på EE). I J-P under 3-sp. overskrift Mastodont glemte fremtiden. ØK vil fordoble indisk forretning i løbet af 2 år var overskriften på helsides artikel i BERL.BUSINESS 18.1.med udtalelser af Sanjay Gupta og Niels Henrik Jensen om bl.a. ØKs aktiviteter siden 1933, opkøbene i fjor og nutidige importproblemer. - BERL.NYHEDSMAG er et særnummer om Indien med artikler om Carlsberg i den store indiske ølkrig, ISS' rolle i hovedrengøringen, boom i biotek, 42 danske firmaers beskæftigelse af over samt planer om ansættelse af yderligere 7000 i år og Indiens beskidte slum og vækst-eufori med ønske om at hale ind på Kina. ØKs selskabsstruktur hæmmer aktiekursen var den 6-sp. overskrift på Ugens aktie -artikel i ERHVERVSBL Tre dage senere bragte avisens moderorgan BERL.TID. artiklen i koncentreret form som Ugens langsigtede aktietip. ØK-boss tager tilløb til nyt kraftspring var overskriften på en 2-siders artikel i BØR om og med Niels H. Jensen, der røber, at ØK i marts tager 40 ledere med på et 3-dages seminar på business-skolen IMD i Schweiz skriver BERL., at ØK udvider kapaciteten hos EAC Foods og iflg. adm. direktør Niels Henrik Jensen venter at få en betydeligt højere effektivitet ud af den nuværende arbejdsstyrke. Aktiekursen ved redaktionens slutning: 358. EE. Niels H. Jensen 9

10 ØK-mands samling af orientalsk kunst Til venstre: En konge-kåbe, vævet af guldtråde, til højre: Anders Normann foran en af de fine reoler med Ming-porcelæn Anders Normanns kunstsamling af først og fremmest antikke, asiatiske klenodier anses for at være enten uvurderlig eller millioner af US$ værd, og er nu blevet verdenskendt. Det skyldes, at Anders - som 62-årig dansk generalkonsul og formand for EAC Thailand - dels har åbnet dørene til sine luksuøse lejligheder og hans 2-år gamle wellness-center Nicolie, der danner rammen om nogle af samlingens største trofæer, dels har fortalt nogle seriøse mediefolk om sine 40 år i Thailand, som han formentlig kender bedre end nogen anden dansker. Til Ugebladet Søndag røbede Anders 7.1., ( fortsættes næste side) Til venstre: andre af samlingens attraktioner i en af Anders Normanns luksuøse lejligheder, til højre: Præsentationen af Normanns samling i Thailand Tattler December. 10

11 vækker opsigt i Thailand og hele Norden Foto: Pressefotograf Henrik Bjerg, Skanderborg Et af de flotte fotos i Ugebladet Søndag: Anders i sit hjem med en pragt-figur og en storslået udsigt over Bangkok og floden. at han har planer om at skænke en stor del af skatten til Thailands Nationalmuseum og dermed til den thailandske befolkning. Åbenheden har medført store, prominente artikler i det engelsksprogede dagblad Bangkok Post og , femsiders omtale i Thailands ledende livsstils-magasin Thailand Tattler's december nummer, to hele sider i Børsen Magasin , fem sider i det eksklusive magasin Antik & Auktion og fire sider i Ugebladet Søndag samt billeder og fornem omtale i det store skandinaviske ugeblad Amelia , som udkommer i Sverige, Norge og Finland. Billederne på disse side er lånt fra de nævnte publikationer. Et andet hjørne af lejligheden med nogle af samlingens orientalske kunstværker 11

12 33 interessante sider i bog om ØKs 110 år Den nye bog om ØK, der blev introduceret ved klubbens arrangement 5.12., er nu i handlen. Den hedder Kompagniet / H.N.Andersens ØK (Jyllands- Postens Forlag, 299 kr.), og er skrevet af Søren Ellemose. Han er iflg. forlaget 35 år, civiløkonom og forfatter af tidligere erhvervsbøger om APM-gruppen, F.L.Smidth og Dansk Supermarked. Bogen er velskrevet og læseværdig - især for ikke-øk-folk. De første 125 sider skildrer H.N.Andersens eventyrlige karriere, der kronedes med udnævnelse til Ridder af Elefanten i Derpå følger afsnit om bl.a. 2. verdenskrig, hvor ØK mistede flere skibe end de 11, der nævnes på side 142, om Konglomeratet med Mogens Pagh ved roret, om Years of Hardship med efterfølgerne Henning H. Sparsø og Michael Fiorini, om det følgende tiår med Mark Wilson som topchef, om De lange linjer, som forfatteren selv kalder Bagklogskab og Efterskrift, samt 30 siders bilag, omfattende lister over topfolk og udvalgte skibe, et persongalleri med 19 navne og et navneregister med godt 100 navne, en kildehenvisning til 82 bøger, mere end sider på Erhvervsbiblioteket i Århus samt interviews med 5 personer, hvoraf de 4 er ØK-folk med Jan Erlund i spidsen. De 33 sider med Erlund vil nok være det mest interessante for ØK-folk, da Erlund åbenhjertigt omtaler grundene til både Fiorini og Wilsons ansættelser og fratræden samt fremtidens ØK. Til gengæld vil ØK-kendere savne flere ting i bogen, fra nærmere omtale af Etatsråden og Mogens Paghs betydning for dansk luftfart og af Kompagniets globale indsats (inden for skibsfart, plantagedrift, industri og handel) til Sydafrika- og Ghana-sagerne, olie-kriserne i 70'erne, der slog benene væk under skibsafdelingens nye, avancerede flåde, og kompetente menneskers afvisning af beskyldninger, der fremsattes mod H.N.Andersen længe efter hans død i Kenderne finder det nok også mærkeligt, at personale- og informationspolitikens modernisering i 70'erne heller ikke er kommet med, at det samme gælder et nyvalg til bestyrelsen i 1981, der spillede en vis rolle for paladsrevolutionens iværksættelse, at en adm. direktør omtales med forkert efternavn flere steder og ikke er med i person-galleriet, at Henrik Cavlings store Østen-bog (som Politiken-journalisten tilegnede H.N.Andersen i hengivenhed og med tak for venskab ), ikke er med i bog-listen, og at klubbens nuværende formand kun nævnes for sin deltagelse i de første forhandlinger om linjefartens salg, mens hans store indsats i Kina-forretningen ikke omtales. Forklaringen må være, at forfatteren har haft for kort tid og for få bogsider til løsningen af en så kompliceret opgave som skildring af verdensfirmaet, der faktisk skabtes Han slutter dog bogen med at strø sukker på en lidt nedladende tone i et tidligere kapitel ved at rose ØK-medarbejderne for at holde splitflaget højt for Kompagniet, også i nedgangstider og betegne ØK som et hæderkronet selskab med en stærk kultur, der har lagt hårde tider bag sig og nu kan tillade sig at se lyst på fremtiden. Men først og fremmest er Kompagniet historien om et dansk selskab med et globalt udsyn fra første færd og 110 år på kontoen som aktivt selskab. Det er ingen ringe bedrift, fastslår han i efterskriften. Erik Eriksen. (Bogen kan også købes gennem klubben) NYT FRA KLUBBEN udgives af ØK Klubben, hvis bestyrelse består af Erik Bøgh Christensen (formand), Lars Boe (næstfmd.), Vibeke Lund (kasserer), tlf , Ved Klosteret 19, 1. th, 2100 Khv. Ø., Inger Holbech (sekretær), tlf , Banefløjen 16, 1 tv, 2700 Brønshøj, Engelbert Mertens og Jens Høding. Redaktion: Erik Eriksen, Ved Fortunen 21, 2800 Kgs. Lyngby, tlf Lay-out: John Busch, Næste nr. ventes udsendt primo april.

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

!"#$"%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016

!#$%&'()*' TELE ØST TELE ØST. 2015 September nr 2. Bestyrelsen 2015/2016 Generalforsamlingenblevafholdtd. 4.februar2015.128stemmeberettigede medlemmervarmødtop. TELE ØST TELE ØST JørgenWenzelblevvalgttildirigentog ledteslagetsgangpåsinlunemåde. Formandensberetningogregnskabblev

Læs mere

NYHEDSBREV. af Lis Göddert

NYHEDSBREV. af Lis Göddert Dato 1. september 2008 Årgang 2, nr. 11 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen 1 Betaling af kontingent 1 Nedlægning af petanquebanerne i San Luis 2 Efterårsfesten 3 Udflugt til Cartagena 4 Klublokalet

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Til: DAO s medlemsorkestre www.daonet.dk mail@daonet.dk D. 04. marts 2007 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2007 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Lørdag d. 4. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

ØK Klubbens nye bestyrelse

ØK Klubbens nye bestyrelse 10. årgang nr. 3 www.eacclub.dk ØK Klubbens nye bestyrelse På generalforsamlingen 28.3.2007 fik ØK Klubben en ny bestyrelse, som på billedet herover ses efter sit første møde 17.4. med konstituering, fv.

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

Mest storbyferie for pengene

Mest storbyferie for pengene Mest storbyferie for pengene Se hvor dine lommepenge rækker til flest middage, øl og museumsbesøg. Af Trine Steengaard, 24. september 2012 03 Guide: Mest storbyferie for pengene 04 Spar på ferien 07 Rejseredaktørens

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E 21 S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Kommende vinterarrangementer

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E 21 S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Kommende vinterarrangementer 21 Kommende vinterarrangementer 13 Fødselsdag & kommende arrangementer F 24 S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E Gule ærter, Stegte sild & ømme fødder... S 25 40 S E J L A D S M E D G A F F E

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Thai-børnehave reddet af ØK-mand

Thai-børnehave reddet af ØK-mand 10. årgang nr. 5 www.eacclub.dk Thai-børnehave reddet af ØK-mand Anders Normann med en af de små klienter i den nye børnehave. Takket være en fænomenal indsats af vort klubmedlem Anders Normann er en thailandsk

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011

FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR HOTEL NIELS JUHL, KØGE DEN 15. MARTS 2011 FOREDRAGSHOLDERE MARITIM INFRASTRUKTUR DEN 15. MARTS 2011 HOTEL NIELS JUHL, KØGE Foredragsholderne: Gustav Schmidt Hansen Næstformand, Maskinmestrenes Forening 1978: Maskinmestereksamen, Esbjerg 1982:

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

ØK fondsmidler hjælper børn til uddannelse væk fra lim-snifferi

ØK fondsmidler hjælper børn til uddannelse væk fra lim-snifferi Nyt fra KLUBBEN ØKKlubben 16. årgang nr. 1 Februar 2013 ØK fondsmidler hjælper børn til uddannelse væk fra lim-snifferi ØK s Almennyttige Fond har gennem de seneste år bakket økonomisk op om Torben Vennings

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Nyt på foreningens hjemmeside

Nyt på foreningens hjemmeside Nr. 10 21. august 2007 INDHOLD: Nyt på foreningens hjemmeside... 1 Årsmøde i Korsør... 1 TutorShip eksamensresultater... 2 Udbud om sømotorveje i Nordsøområdet... 4 Møde i IMO s Havmiljøkomite... 5 Nyt

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium

Med 2a til New York. Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Med 2a til New York Den 4.-10. marts 2013 Signe Slot & Mimi Olsen Hvidovre Gymnasium Praktiske oplysninger: Adresse i New York The West Side YMCA 5 West 63rd Street New York, NY 10023 Tlf.: +001 212 875

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

A I. ^ uxç{täç. Årets AIK er 2009. AIK ønsker alle en Glædelig jul og godt nytår. December 2009. Linda Groth

A I. ^ uxç{täç. Årets AIK er 2009. AIK ønsker alle en Glædelig jul og godt nytår. December 2009. Linda Groth A I ^ uxç{täç December 2009 K Årets AIK er 2009 Linda Groth AIK ønsker alle en Glædelig jul og godt nytår Bestyrelsen Formand: Torben Amskov Ludvig Holsteins alle 39 2750 Ballerup Tlf.: 4466 0380 E-mail:

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere