4 fine arrangementer på 1 uge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 fine arrangementer på 1 uge"

Transkript

1 KLUBBEN ØK ØK ØK 11. årgang nr. 1 4 fine arrangementer på 1 uge Der forestår fire fine arrangementer for klubbens medlemmer: Klubbens generalforsamling torsdag kl i Asia House, Medlemsmøde umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor ØKs nye formand, Henning Kruse Petersen, præsenterer Kompagniets regnskab for 2007 og fortæller om forventningerne til indeværende år. Åbent hus - i dobbelt forstand - i Asia House kl. 17, hvor medlemmerne kan bese den historiske bygning efter den omfattende renovation. Medlemmer og deres ledsagere har fri adgang til generalforsamlingen, og efter denne og medlemsmødet serverer Britha og Kaj Runchel en varm ret, efterfulgt af dessert, til alle fremmødte. I år er også denne del af medlemsmødet gratis, men tilmelding udbedes af hensyn til det praktiske arrangement. Besøg i ØKs tidligere hovedsæde, Holbergsgade 2, torsdag kl Se indstikket fra Danske Bank om programmet og deltagelse af klubbens medlemmer. Hurtig tilmelding til klubben tilrådes, da det kan blive nødvendigt at begrænse deltagerantallet. Denne side af Asia House præger den nye hjemmeside, der omtales på side 6. Jazz-aften igen i Asia House den 9. April Onsdag den 9. april kl. 19 inviterer klubben igen til jazz-aften i Asia House med underholdning af det populære orkester Copenhagen Washboard Five. Det er internationalt anerkendt, og dets fantastiske fortolkning af traditionel jazz vil ganske givet få hele huset til at svinge fra første takt. Skønt der i aftenens løb serveres en let anretning, er prisen uændret 100 kr. pr. person. Beløbet bedes ved indtegningen indbetalt til klubbens bankkonti: Nordea nr eller Danske Bank nr Bliver man forhindret i at deltage, bedes man straks afmelde deltagelsen og dermed slippe for betaling for et arrangement, man gik glip af.

2 Mærkedage - med en hjertelig lykønskning! 85 år: Preben A. Riis, Hestehaven 3, 3520 Farum 80 år: Gvido Grinvalds, Thors Kvarter 9, st. tv., 2670 Greve Birthe Morsbøl, Birkeengen 13, 2680 Solrød Strand Per Koch, Tilegade 38, 2., 4900 Nakskov Inge Svane, Højdevej 45, 2. th., 2300 København S Leif Saalbach Andersen, Gardes Allé 1, 2900 Hellerup Helge Schibsbye, Fördebogen 37, D Harrislee, Tyskland 75 år: Ole Waage Pedersen, Lucernemarken 18, 3060 Espergærde Birger Svenning Hansen, Tennisvej 4, 3100 Hornbæk 70 år: Erik Henrichsen, Rådyrvej 7, Nødebo, 3480 Fredensborg Erik Gwinner, Rødegårdsvej 3, 3500 Værløse Ejner Søndberg, Rønnebakken 6, 3460 Birkerød 65 år: Lisbeth Hjørne, Amagerfælledvej 23, 2300 København S Svend Erling Larsen, Elkærdamvej 11, 6800 Varde Asbjørn Holst Larsen, Ledreborg Allé 18, 2820 Gentofte William Olsen, Bovangen 33, 4660 Store Heddinge Kristian Bonnichsen, ScanEast Maritime (S) Pte. Ltd., 20 Maxwell Road Hex 10-02, Singapore år: Freddy Thykær Larsen, Alex. Svedstrupsvej 10, 3140 Ålsgårde John Busch, Griffenfeldsgade 33, 4., 2200 København N Jogvan Møller Olesen, Søparken 60, Svogerslev, 4000 Roskilde Preben A. Riis Gvido Grinvalds Per Koch Inge Svane Ole Waage Pedersen Leif Saalbach A. Erik Henrichsen Ejner Søndberg Fire fotos må af pladshensyn vente tll April-nr. 2

3 Klubbens historie fortsat 2003 forhøjes prisen for medlemskab af Asia House fra til kr, svarende til det kontingent, medlemmerne af Asia Business Forum betaler. Eilif Jensen vælges til revisor efter Børge Larsson, der har været revisor for ØK Sport og ØK Klubben i mere end 30 år og ønsker at trække sig,- og desværre dør senere på året ændres medlemskriteriet på ny, så at også ansatte i ØKs datterselskaber nu kan blive medlemmer. Benny Ljungqvist og Jørgen Reinholdt, der ikke ønsker genvalg, efterfølges i bestyrelsen af Bent K. Kierkegaard og Jens Mortensen går Peer Rosenfeldt på pension fra stillingen som sekretariatschef i Asia House og ønsker også at fratræde posten som næstformand. Lars Boe indvælges i bestyrelsen og bliver det følgende år valgt til ny næstformand. På forslag fra Erik Eriksen lanceres en klub-akvavit, hvis flotte etiket er designet af John Busch vælges Engelbert Mertens og Jens Høding til bestyrelsen efter Bent Kierkegaard og Jens Mortensen, der ønsker at give plads for yngre kræfter. Og den første golfturnering, tilrettelagt af Diana og Ole Møller på Gilleleje Golf Klubs baner, gennemføres med ØK som sponsor indvælger den ordinære generalforsamling Erik Bøgh Christensen i bestyrelsen, som på sit konstituerende møde i april vælger ham til formand efter Ole John Mohrsen, der allerede året før havde bebudet sin afgang, men lover at fortsætte som råd- giver for klubben. Da Eilif Jensen heller ikke ønsker genvalg, vælges Ejner Søndberg til revisor markeres 60-års dagen for klubbens stiftelse med en sammenkomst i Asia House, med causeri af Ole J. Mohrsen. Golfturneringen gentages (med støtte fra ØK til både turneringen og bankoaftenen). Og medlemstallet når ved årets udgang op på 558 dvs. 498 flere end ved klubfornyelsen 9 år tidligere. To af de store arrangementer i klubbens historie: Middagen, hvormed Kaj Runchel skaber den festlige opvarmning til friluftsforestillingen i Grønnegårds Teatret (i 2007 "Erasmus Montanus") og "Honorar-bisserne"s traditionelle julefrokost, hvor hovedgevinsten, en Wegner-stol, i år gik til Jens Mortensen. Fotos:Ole John Mohrsen og JensMortensen. 3

4 Gennemførte arrangementer Det sidste arrangement i 2007, den traditionelle og meget populære banko aften gennemførtes onsdag i Asia House med mere end 90 deltagere - i år med ØK som sponsor og Jens Høding som leder af spillenes gang. Meget professionelt afviklede han smidigt ikke mindre end seks spil - heraf ét, hvor spillerne stod op - plus det efterfølgende spil om hovedpræmien. Der var mange fine præmier til vinderne, også sidegevinster og side-sidegevinster til naboerne til vinderne, hvilket øgede efter- spørgslen på plader. Efter første periode med seks spil serverede Britha og Kaj Runchel gløgg og æbleskiver, hvorefter alle genoptog spillet intenst håbende på at vinde hoved- præmien: en kæmpe- kurv med alt godt til julen. Irene von Eggers blev den lykkelige vinder, og aftenen var en fornøjelig afslutning på årets mange aktivi- teter. Til venstre nogle af deltagerne i banko-spillet. I den årlige bowling aften i Bowling Centret på Islands Brygge deltog en halv snes af vore bowlingspillere.vi spillede på 3 baner, hver med 3 4 spillere. Vinder af både bedste serie, flest point samt gruppe-spil blev Erik Solbjerg med Britha Runchel som runner-up. Svend Mathiesen blev belønnet som den i bedste gruppe med færrest individuelle point. Oven på de fysiske udfoldelser samledes vi til spisning i cafeteriet, hvor der blev serveret Chili con Carne. OJM. Æresdoktor fejret. Den tidligere Tahsis- præsident Jørgen Vibe Christensen, æresdoktor ved Simon Fraser Univer- sity i British Columbia, blev fejret på 90-årsdagen. Billedet herover af ham blev taget ved Vancouvermedlemmers julefrokost af Poul Hansen, som fyldte 76 år på Vibes 90 års dag. 4

5 i Vancouver og København Julefrokost i Vancouver. Traditionen tro mødtes tidligere ØKmedarbejdere i Canada til en gedigen julefrokost i Scandinavian Centre i Burnaby, British Columbia. Det var 20. gang, denne sammen- komst arrangeredes, og den blev som sædvanlig en stor succes med 18 deltagere, deriblandt Jack Vibe Christensen, Torben Søderlund og Bjørn Møller, som blev hyldet for deres runde fødselsdage hhv. 90, 75 og 50 år i det forløbne år. Bodil blev også hyldet, fordi hun som kok og Et glimt af deltagerne i julefrokosten i Vancouver. værtinde virkelig levede op til sit ry og klarede en overdådig frokost til en så beskeden pris som 65 C$ per næse. Der skal også lyde en varm tak til Washington Snaps Express for leveringen af Linje Akvavit og Rød Aalborg og til Henrik Laursen for et fint arrangement. Det vedtoges at gentage frokosten den samme sted. Kenneth Olsen Honorarbissernes julefrokost afvkledes for 47. gang torsdag i Cirkel-Ordenens Sel- skabslokaler med 38 deltagere deriblandt to nye: Knud Erik Hansen og Kenneth P.Luciani, og med Ole Brask som aftenens kassemester. Stemningen var som sædvanlig i top, og det samme gjaldt køk- kenets indsats og perso- nalets attention af de sultne og tørstige del- tagere. Mellem retterne blev stemmebåndene rørt med bistand af Knud Erik Nielsen ved klaveret, og det efterfølgende lotteri gjorde ligeledes stor lykke takket være fine præmier doneret af John Lind Jans, Per Schmidt fra Copenhagen Malmö Port, Eitzen Bulk og Knud Erik Hansen. Sidstnævnte havde doneret en fornem Y-stol (Hans Wegner og Carl Hansen & Søn's mest berømte stol), der blev vundet af Jens Mortensen (se næstnederste billede). Medlemmerne af julekomiteen blev genvalgt, og den har siden konstitueret sig for 2008 med undertegnede som ny formand, Ole F. Thomsen som ny næstformand samt Ole Møller og Lars Boe. Keglespillet blev styret med hård hånd af John Lind Jans og Jens Mortensen, og det blev vundet af en glad Frank Rossing. Engelbert Mertens Nogle af deltagerne i de honorarlønnedes sammenkomst. Næstøverst den nye formand, Engelbert Mertens. 5

6 Mellem os sagt... ved Erik Eriksen Nyt bladhoved og brevpapir. Klubben har fået nyt brevpapir med bomærket anbragt ude til højre. Som følge deraf har klubbladets hoved også fået en ansigtsløftning i form af en udvidelse med bomærket, som ses på forsiden. Klubbens hjemmeside er ligeledes moderniseret, så at den indeholder mere information om klubben, dens medlemmer og aktiviteter. Den rummer desuden en brevkasse (weblog), som står til medlemmernes rådighed og vil gøre det lettere for dem at udveksle emner, erfaring og nostalgi, ligesom der er indsat en kalender med dato for arrangementer og mærkedage. Webloggen gør det også nemt at kommentere klubbladets indhold, fremkomme med ris eller ros og fremsætte forslag til redaktionen. Hjemmesiden er tilgængelig for alle, men fortrolige oplysninger som medlemslisterne kræver login. Indtil videre anvendes den hidtidige login-kode i både brugernavn og kode, men der arbejdes på en ændring. Kommentér venligst tre ting! Bestyrelsen betegner den nye hjemmeside som både brugervenlig og interessant, men hører meget gerne medlemmernes mening derom. Det samme gælder interessen for forslag til to nye arrangementer, man arbejder med: 1.En heldags-udflugt med bus til Nakskov lørdag efter indbydelse fra vort medlem, Per Koch, som gerne vil præsentere det renoverede og stærkt udvidede Søfartsmuseum (omtalt senere i denne rubrik) og den gamle værftsby med de smukke omgivelser. Han er ved at arrangere en postbåds-udflugt på fjorden med frokost på Restaurant Fjorden, som nogle af vore medlemmer var svært tilfredse med ved klubbens besøg for nogle år siden. Per garanterer, at udflugten vil blive en helt unik oplevelse, såvel naturmæssigt med besøg på øer, der ellers er utilgængelige, som mht. museumsarbejde, skibsteknik og søfartshistorie. Blog venligst Din mening om et sådant arrangement til klubbens sekretær, Inger Holbech, som er meget begejstret for samarbejdet med Per og vil fortælle nærmere om planen, pris m.m. i klubbladet i april. 2. Et besøg i Estland, som flere medlemmer har opfordret Vibeke Lund til at arrangere. Hun er som bekendt en både livsglad og rejsevant dame og har fundet ud af, at bureauet Riis Rejser tilbyder en interessant 7-dages tur med busrejse København-Stockholm og retur, sørejse Stockholm-Tallinn t/r og 6 døgn på hotel i Tallinn med 6 gange morgenmad og middag, 4 gange frokost, indkvartering i dobbeltværelse og et tæt program i den smukke, gamle by, hvor Dannebrog iflg. sagnet faldt ned fra himlen i Med bus- og skibsrejse i indvendig dobbeltkahyt, dansk guide på udflugterne og hjemrejse via Riga, Letland, på 6. og 7. dagen tilbydes dette arrangement, med afrejse 26.5., for kr.per person. Vibeke vil gerne kende medlem- mernes interesse for en sådan rejse, der ganske givet er en stor oplevelse, enten via mail på klubbens mailadresse eller telefonisk på eller pr. Brev. Markant bygningsværk i Riga. 6

7 Ny hjemmeside - Spørgsmål til medlemmerne om klub-udflugter til Estland og Nakskov - Hvem var Balotti - Nye beskatningsregler - Nye medlemmer. 3. Hvem var Balotti? spørger Kurt Kaysen. Han har fået spørgsmålet stillet af en anden tidl. ØK-søfarer, Henning Thalund, senere mangeårig forstander på Svendborg Søfartsskole, i en af deres mange diskussioner om søværts sager. De var begge klar over, at betegnelsen Balottigæng blev brugt om de sømandshold, der i gamle dage blev hyret til eftersyn og rengøring etc. på linjeskibe, når disse ankom til Frihavnen og deres faste besætninger gik på orlov eller blev afmønstret. Hvert gæng var ledet af en officer eller bådsmand, sorterede under skibsinspektionen og varetog også vagt m.m. Både ØK, DFDS og J. Lauritzen havde sådanne gangs, og blandt dem, der kunne fortælle om deres arbejde, viste sig at være ØK-folk som Svend Borg, Bjørn Myrtue og Svend Jagd samt den senere direktør i Rederiforeningen Anton Vognsen. Veteraner, vi har spurgt, kunne alle bekræfte Kurts oplysninger. Men ingen ved tilsyneladende, hvem banderne var opkaldt efter. Kan nogen af vore læsere løse problemet? Håndmalet spisestel til salg. Vort medlem Jarne Petersen og hans kone Lizzi har af pladshensyn besluttet at skille sig af med et fint stykke husgeråd, et spisestel til 12 personer, som de har samlet på siden Det er dekoreret med ØK-skibe og - bygninger og er håndmalet af kunstneren Jytte Kondrup, svigerdatter til kaptajnen på Jutlandia. Læsere, som måtte være interesseret i at købe stellet, kan kontakte Jarne Petersen, der nu Jarne Petersen og en af bor i Taastrup, på tlf spisestellets flotte tallerkner. Ny dobbeltbeskatnings-aftale. Foreningen Danes Worldwide venter, at en aftale mellem Danmark og USA om social sikring vil træde i kraft i år. USA har tilhørt rækken af lande, som Danmark ikke havde en sådan aftale med, og danske pensionister bosat i USA har hidtil måttet opfylde 30-års reglen for at få dansk folkepension m.v. Når Kongressen har godkendt aftalen, som vedtoges i fjor, er kravet ændret til, at man skal have boet i Danmark i mindst tre år mellem det fyldte 15. og 65. år for at være berettiget til pension. 8 nye medlemmer - som bydes hjerteligt velkomne! Jørgen Blom, Vejle (tidl. EAC Thailand) - Torben Dal, Churt, Surrey, UK (tidl. EAC Shipping, Kbh.) - Hartvig Jensen, Brønshøj (tidl. EAC Timber, Afrika & Sydøstasien) - John Kejlhof, Ho Chi Minh City, Vietnam (tidl. EAC Printing) - Jørgen Kraunsøe, Vedbæk (tidl. EAC Thailand og Vietnam) - Ole Kristiansen, Phuket, Thailand (tidl. EAC Shipping) - Peter Neess, Bellevue WA, USA (tidl. ScanDutch) - Sven Ladefoged Olsen, Taipei, Taiwan (tidl. EAC Graphics). Dødsfald Svend Aage Hansen, tidl. maskinmester EAC Shipping, afgik ved døden , 77 år gammel. Æret være hans minde! 7

8 Støtte fra ØKs Almennyttige Fond har gjort det muligt for Nakskov Skibs- og Søfartsmuseum at udvide sin fine samling af skibsmodeller med to kendte fartøjer, oplyser Per Koch. Det drejer sig om Nakskov Skibsværfts nybygning nr. 89, M/S Chrobry, som værftet leverede til Gdynia-America Line 1939, og nybygning nr. 98, M/S Falstria, der blev bygget i 1941, men først afleveret til ØK i 1945 efter nybygningens oplægning under Besættelsen for ikke at falde i den tyske krigsmarines hænder. Chrobry var et passager- og fragtskib, der var planlagt til sejlads på Sydamerika, fortæller Per. Det havde - ligesom rederiets store passagerskibe Pilsudski og Batory, der sejlede på ruten Gdynia-København-Halifax-New York - et fint design, men kun én skorsten mod amerikabådenes to. ØK havde siden begyndelsen af 1900-tallet været engageret i både et russisk rederi (RUØK) og to baltiske (Baltic America Line og United Baltic Corp.), og mange udvandrere fra Rusland, Baltikum og Polen drog over Atlanten på skibe fra disse rederier. Men Chrobry fik en kort levetid. Det blev efter krigsudbruddet i 1939 opbragt af briterne, indsat i troppetransport mellem britiske havne og Nordnorge og sænket af tyske fly. Falstria II (t.v.) og Chrobry, som krigsforliste på vej til Nordnorge Falstria var Kompagniets andet skib med dette navn. Det blev den 3. maj kun et døgn før tyskernes overgivelse til Montgomery - sammen med Java og Jutlandia (det senere hospitalsskib under Korea-krigen ) forhalet fra Nakskov havn til Slotø i fjorden og blev dér angrebet af en eskadrille RAF-fly ved en fejltagelse. Briterne havde ordre til at angribe tyske skibe i de danske farvande, antog de tre ØKskibe for flygtende tyske fartøjer og nåede at sænke Java, før eskadrillen måtte afbryde angrebet for at have brændstof nok til hjemturen til England. Efter krigen fik Kompagniet erstatning af en engelsk kommission, der besøgte Nakskov og godkendte skaden på Falstria, som blev indsat på ØK-ruten til USA's østkyst og linjen til Bangkok indtil salget i Falstria-navnet gik videre til Danmarks første rigtige containerskib, som blev bygget i Nakskov til ØK. John Busch har været ude på en ny, spændende udlandsrejse for - til brug for forskellige rejsebureauer - at filme et krydstogt i form af flodsejlads fra Donaudeltaet ved Sortehavet til Wien med det gode skib Der Kleine Prinz. Carsten Dencker Nielsen er af Rotary's Der Kleine Prinz verdenspræsident udnævnt til medlem af The Birmingham Promotion Committee, der forbereder en verdenskonference i juni Og havde han besøg af Rotaract, organisationen af Rotary-kvinder, der gerne ville høre om hans liv i ØK og se Asia House, Kompagniets første hovedkontor. 8

9 Medie-omtale af ØK-folk og ØK Personligt: H.N.Andersen sluttede sig under påskekrisen i 1920 til den radikale regerings standpunkt vedr. salget af Jomfruøerne, oplyser forfatteren Knud J.V.Jespersen i bog om Christian X's dagbog. J-P Jørgen Vibe Christensens 90-års dag omtalt i BERL. TID. og KR. D samt J-P Mich. Fiorinis 60-års dag omtalt i BERL.TID og BØR Niels W. Holm, Birkerød, fylder i morgen 70. BERL Niels H. Jensen rykket op på 5. pladsen blandt de mest populære topchefer i Danmark, skrev BERL. NYHEDSM Henning Kruse Petersens 60-års dag omtalt 2-sp. i DET GRØNNE OMRÅDE , i BØR under 4-sp. overskrift Fortsat fin finansforstand, i BERL under 2-sp. overskrift Tænk stort og i J-P under 3-sp. overskrift Respekt og ordentlighed. - Jan Larssons debutroman Diamanthandleren anmeldt 5- sp. i BØR Per Schmidt fortæller i 1½ sides artikel i rejsebladet STAND BY om krydstogt-anløbene. Boganmeldelse. Den nye ØK-bog er omtalt i BERL.TID med 11 linjer og med helside og overskriften Svanen, der blev en grim ælling BERL.TID I BØRSEN som nr. 4 på liste over de mest solgte Henning Kruse Petersen management bøger i Danmark (Den er trykt i et oplag på EE). I J-P under 3-sp. overskrift Mastodont glemte fremtiden. ØK vil fordoble indisk forretning i løbet af 2 år var overskriften på helsides artikel i BERL.BUSINESS 18.1.med udtalelser af Sanjay Gupta og Niels Henrik Jensen om bl.a. ØKs aktiviteter siden 1933, opkøbene i fjor og nutidige importproblemer. - BERL.NYHEDSMAG er et særnummer om Indien med artikler om Carlsberg i den store indiske ølkrig, ISS' rolle i hovedrengøringen, boom i biotek, 42 danske firmaers beskæftigelse af over samt planer om ansættelse af yderligere 7000 i år og Indiens beskidte slum og vækst-eufori med ønske om at hale ind på Kina. ØKs selskabsstruktur hæmmer aktiekursen var den 6-sp. overskrift på Ugens aktie -artikel i ERHVERVSBL Tre dage senere bragte avisens moderorgan BERL.TID. artiklen i koncentreret form som Ugens langsigtede aktietip. ØK-boss tager tilløb til nyt kraftspring var overskriften på en 2-siders artikel i BØR om og med Niels H. Jensen, der røber, at ØK i marts tager 40 ledere med på et 3-dages seminar på business-skolen IMD i Schweiz skriver BERL., at ØK udvider kapaciteten hos EAC Foods og iflg. adm. direktør Niels Henrik Jensen venter at få en betydeligt højere effektivitet ud af den nuværende arbejdsstyrke. Aktiekursen ved redaktionens slutning: 358. EE. Niels H. Jensen 9

10 ØK-mands samling af orientalsk kunst Til venstre: En konge-kåbe, vævet af guldtråde, til højre: Anders Normann foran en af de fine reoler med Ming-porcelæn Anders Normanns kunstsamling af først og fremmest antikke, asiatiske klenodier anses for at være enten uvurderlig eller millioner af US$ værd, og er nu blevet verdenskendt. Det skyldes, at Anders - som 62-årig dansk generalkonsul og formand for EAC Thailand - dels har åbnet dørene til sine luksuøse lejligheder og hans 2-år gamle wellness-center Nicolie, der danner rammen om nogle af samlingens største trofæer, dels har fortalt nogle seriøse mediefolk om sine 40 år i Thailand, som han formentlig kender bedre end nogen anden dansker. Til Ugebladet Søndag røbede Anders 7.1., ( fortsættes næste side) Til venstre: andre af samlingens attraktioner i en af Anders Normanns luksuøse lejligheder, til højre: Præsentationen af Normanns samling i Thailand Tattler December. 10

11 vækker opsigt i Thailand og hele Norden Foto: Pressefotograf Henrik Bjerg, Skanderborg Et af de flotte fotos i Ugebladet Søndag: Anders i sit hjem med en pragt-figur og en storslået udsigt over Bangkok og floden. at han har planer om at skænke en stor del af skatten til Thailands Nationalmuseum og dermed til den thailandske befolkning. Åbenheden har medført store, prominente artikler i det engelsksprogede dagblad Bangkok Post og , femsiders omtale i Thailands ledende livsstils-magasin Thailand Tattler's december nummer, to hele sider i Børsen Magasin , fem sider i det eksklusive magasin Antik & Auktion og fire sider i Ugebladet Søndag samt billeder og fornem omtale i det store skandinaviske ugeblad Amelia , som udkommer i Sverige, Norge og Finland. Billederne på disse side er lånt fra de nævnte publikationer. Et andet hjørne af lejligheden med nogle af samlingens orientalske kunstværker 11

12 33 interessante sider i bog om ØKs 110 år Den nye bog om ØK, der blev introduceret ved klubbens arrangement 5.12., er nu i handlen. Den hedder Kompagniet / H.N.Andersens ØK (Jyllands- Postens Forlag, 299 kr.), og er skrevet af Søren Ellemose. Han er iflg. forlaget 35 år, civiløkonom og forfatter af tidligere erhvervsbøger om APM-gruppen, F.L.Smidth og Dansk Supermarked. Bogen er velskrevet og læseværdig - især for ikke-øk-folk. De første 125 sider skildrer H.N.Andersens eventyrlige karriere, der kronedes med udnævnelse til Ridder af Elefanten i Derpå følger afsnit om bl.a. 2. verdenskrig, hvor ØK mistede flere skibe end de 11, der nævnes på side 142, om Konglomeratet med Mogens Pagh ved roret, om Years of Hardship med efterfølgerne Henning H. Sparsø og Michael Fiorini, om det følgende tiår med Mark Wilson som topchef, om De lange linjer, som forfatteren selv kalder Bagklogskab og Efterskrift, samt 30 siders bilag, omfattende lister over topfolk og udvalgte skibe, et persongalleri med 19 navne og et navneregister med godt 100 navne, en kildehenvisning til 82 bøger, mere end sider på Erhvervsbiblioteket i Århus samt interviews med 5 personer, hvoraf de 4 er ØK-folk med Jan Erlund i spidsen. De 33 sider med Erlund vil nok være det mest interessante for ØK-folk, da Erlund åbenhjertigt omtaler grundene til både Fiorini og Wilsons ansættelser og fratræden samt fremtidens ØK. Til gengæld vil ØK-kendere savne flere ting i bogen, fra nærmere omtale af Etatsråden og Mogens Paghs betydning for dansk luftfart og af Kompagniets globale indsats (inden for skibsfart, plantagedrift, industri og handel) til Sydafrika- og Ghana-sagerne, olie-kriserne i 70'erne, der slog benene væk under skibsafdelingens nye, avancerede flåde, og kompetente menneskers afvisning af beskyldninger, der fremsattes mod H.N.Andersen længe efter hans død i Kenderne finder det nok også mærkeligt, at personale- og informationspolitikens modernisering i 70'erne heller ikke er kommet med, at det samme gælder et nyvalg til bestyrelsen i 1981, der spillede en vis rolle for paladsrevolutionens iværksættelse, at en adm. direktør omtales med forkert efternavn flere steder og ikke er med i person-galleriet, at Henrik Cavlings store Østen-bog (som Politiken-journalisten tilegnede H.N.Andersen i hengivenhed og med tak for venskab ), ikke er med i bog-listen, og at klubbens nuværende formand kun nævnes for sin deltagelse i de første forhandlinger om linjefartens salg, mens hans store indsats i Kina-forretningen ikke omtales. Forklaringen må være, at forfatteren har haft for kort tid og for få bogsider til løsningen af en så kompliceret opgave som skildring af verdensfirmaet, der faktisk skabtes Han slutter dog bogen med at strø sukker på en lidt nedladende tone i et tidligere kapitel ved at rose ØK-medarbejderne for at holde splitflaget højt for Kompagniet, også i nedgangstider og betegne ØK som et hæderkronet selskab med en stærk kultur, der har lagt hårde tider bag sig og nu kan tillade sig at se lyst på fremtiden. Men først og fremmest er Kompagniet historien om et dansk selskab med et globalt udsyn fra første færd og 110 år på kontoen som aktivt selskab. Det er ingen ringe bedrift, fastslår han i efterskriften. Erik Eriksen. (Bogen kan også købes gennem klubben) NYT FRA KLUBBEN udgives af ØK Klubben, hvis bestyrelse består af Erik Bøgh Christensen (formand), Lars Boe (næstfmd.), Vibeke Lund (kasserer), tlf , Ved Klosteret 19, 1. th, 2100 Khv. Ø., Inger Holbech (sekretær), tlf , Banefløjen 16, 1 tv, 2700 Brønshøj, Engelbert Mertens og Jens Høding. Redaktion: Erik Eriksen, Ved Fortunen 21, 2800 Kgs. Lyngby, tlf Lay-out: John Busch, Næste nr. ventes udsendt primo april.

JULEHILSEN. Derfor kom dette foto på forsiden. November 2007 10. årgang nr. 6. www.eacclub.dk

JULEHILSEN. Derfor kom dette foto på forsiden. November 2007 10. årgang nr. 6. www.eacclub.dk 10. årgang nr. 6 www.eacclub.dk JULEHILSEN Klubbens medlemmer og deres familier ønskes en Glædelig Jul og et Godt og Lykkebringende Nytår. Det er med stor glæde, bestyrelsen kan konstatere, at interessen

Læs mere

Stor ombygning af ASIA HOUSE

Stor ombygning af ASIA HOUSE 10. årgang nr. 4 www.eacclub.dk To store arrangementer forude Der venter klubbens medlemmer to store sommero plevelser: TEATER- AFTENEN 16.8. i Grønnegårds Teatret med opførelse af Holberg-stykket Erasmus

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 november 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 133 Juni 2013. 34. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 133 Juni 2013. 34. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 133 Juni 2013 INNER WHEEL 34. Årgang HKH Kronprinsesse Mary Protector for 16th Convention in Denmark may 2015 2 3 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 IW-Nyt s historie...6

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING DECEMBER 06 14 Formandsmødet i Rørvig SIDE 4 Ansøgning om ferieophold 2015 SIDE 18 LEDER: Samarbejde på tværs Indhold 4 FORMANDSMØDET I RØRVIG

Læs mere

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub VETER ANEN Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang Danmarks Veteran Motorcykleklub 3-2010 1 Officielt organ for Danmarks Veteran Motorcykleklub (medlem af Danmarks Motor Union) 45. årgang - 3. nummer - ISSN 0105-9025

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

DVS s hjemmeside: www.dwis.dk

DVS s hjemmeside: www.dwis.dk ISSN 0909-4391 Januar 2006 41. årgang nr. 1 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Et Hjørne af Torvet, St. Thomas 1906. Se og hør om maleren Hugo Larsen på medlemsmødet søndag

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen

INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen Indhold Ja, så er efteråret kommet og jeg skal til at redigere

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver).

Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). ISSN 0909-4391 November 2007 42. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Dansk Vestindisk Selskab s nye emblem (i farver). Kan købes: Se side 29 for neden! Så er det

Læs mere

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL 60 ÅR Jubilæumsudgave af Prikken - Sommer 2012 Sejlklubben Greve Strand på tryk PRIKKEN SPECIAL 1952-2012 RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012 Jørgen Jespersen ser tilbage

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR Juniorugen igen en succes Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks flotteste bagerafdeling. Med de dygtigste bagerekspedienter. Velkommen

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 04/09 august Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Lynet slog ned i landpostbudet Sommertræf 2009 Side 4 Side 8 postpensionister på flyvestation karup Side 10 posten vejle på tur

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 6, december 2012. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 6, december 2012 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

DANSK POSTORKESTER FORBUND

DANSK POSTORKESTER FORBUND DANSK POSTORKESTER FORBUND Nr. 2 40. årgang Juni 2015 APO spiller op til rytmisk ballade ISSN 1902-2360 FORBUNDS NYT DANSK POST-ORKESTER FORBUND FORBUNDSFORMAND Martin Ørgård Hansen Spaniensgade 15A, 3.th

Læs mere