Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen."

Transkript

1 Fokus Sparekassen udvider med tre nye afdelinger De tre nye afdelinger i Skovlund, Alslev og Billum har fået solidt fodfæste. Side 18 september 2010 Side 5 Århus-virksomhed har valgt Sparekassen Den tætte kontakt mellem rådgiver og kunde var afgørende, da virksomhederne Arsi og XEJS valgte pengeinstitut. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen Side 12 Side 19 Stor arbejdsglæde Det skal være sjovt at komme og være på arbejde. Sådan er filosofien i Sparekassen. Vorbasse: Hejnsvig: Hovborg: Billund: Århus:

2 Afdelinger Vorbasse: Vestergade 10, 6623 Vorbasse Tlf Hejnsvig: Torvegade 2, 7250 Hejnsvig Tlf Hovborg: Holmeåvej 12, 6682 Hovborg Tlf Billund: Hovedgaden 30, 7190 Billund Tlf Århus: Søndergade 32, 2. sal, 8000 Århus C Tlf Skovlund Sparekasse Nørremarken 17, Skovlund, 6823 Ansager Tlf Åbningstider: Mandag-fredag Torsdag Billum Sparekasse Kirkebyvej 20, 6852 Billum Tlf Åbningstider: Mandag Torsdag Alslev Sparekasse Bredgade 29, Alslev, 6800 Varde Tlf Åbningstider: Tirsdag Fredag Mail: Administration/direktion: Hovborgvej 1, 6623 Vorbasse Tlf Vi holder også kundemøder udenfor normal arbejdstid efter aftale. Ansvarshavende chefredaktør Joan Møller Rusbjerg Produktion Gitte Glibstrup Grafisk produktion og tryk GP Ribe Oplag Kommentarer til magasinet eller ideer til eventuelle historier, kan skrives til marketingchef Joan Møller Rusbjerg på eller Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, Vestergade 10, 6623 Vorbasse. LEDER Vi er godt rustet til fremtiden Af Erik Rasmussen Direktør Velkommen til FOKUS. Her i magasinet præsenterer vi en del af det, som vi går og arbejder med i hverdagen. Siden sidste magasin er der sket en masse for os. Vi har åbnet tre nye afdelinger, vi har sikret os mod Bankpakke I s udløb, og vi har introduceret et nyt rentekoncept, hvor kunderne deles op i tre kategorier. Mere om det senere. Det har som bekendt været et par turbulente år for finansverdenen. Nye ord som finanskrise og bankpakker er kommet ind i vores ordforråd, og mange er blevet lidt nervøse for deres opsparede penge. Men jeg kan heldigvis berolige og sige, at vi sidder utroligt godt og sikkert i sadlen. Vi er godt rustet til fremtiden, og vi ser frem til at fortsætte det gode parløb, vi har med vores kunder. Der er i det hele taget ingen grund til bekymring. Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse har udnyttet bankpakkerne optimalt. Vi har fået kr. 35 mio. i hybrid kernekapital via Bankpakke II, og det beløb styrker vores kapitalgrundlag. Vi har fået en statsgaranti på kr. 300 mio., hvoraf vi dog alene har udnyttet de kr. 150 mio. For at skabe bedre overblik har vi delt vores kunder op i tre niveauer, hvor man får flere fordele alt efter hvor mange forretninger, man lægger hos os. Vi vil gerne belønne de kunder, som eksempelvis tegner pensionsordninger eller forsikringer igennem os. Vi mener selv, at vi har nogle gode produkter, så jeg vil opfordre alle til at tage et møde med deres rådgiver og høre om vores forskellige tilbud, så man kan stige i niveau og dermed få bedre rentesatser samt andre fordele. Læs mere om Kunde, Helkunde og Helkunde+ her i magasinet. Vi bestræber os på at tale i et forståeligt sprog, så alle kan være med for sådan er vi: Nede på jorden og til at snakke med. Vi har siden sidst udvidet vores forretning med tre nye filialer, som er blevet taget meget godt imod af de lokale samfund i henholdsvis Alslev, Billum og Skovlund. Vi blev af borgerne opfordret til at gå ind i de byer, og vi er stolte over og glade for, at det var os, der blev spurgt. Vi er glade for den massive opbakning, vi har fået og byerne har til gengæld fået et sundt og godt pengeinstitut, som vil være en del af det lokale liv, hvilket Sparekassen prioriterer højt. Vi håber, at vi kan få opbygget tre sunde filialer til glæde for både borgere og os selv. p Vorbasse: Hejnsvig: Hovborg: Billund: Århus:

3 Spændende halvår med åbning af 3 nye afdelinger Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse er efter første halvår fortsat godt polstret til fremtiden med en likviditetsmæssig overdækning på 307,8 % i forhold til lovens krav. Solvensen lå pr på 20,0 %, hvilket er langt højere end lovens minimumskrav på 8 %. Den individuelle solvens lå på 11,1 %, hvilket giver en solvensoverdækning på 8,9 %. Halvårsrapport viser et resultat før skat på kr. -11,0 mio. og efter skat på kr. -8,3 mio. Det er ikke tilfredsstillende, udtaler direktør Erik Rasmussen. Balancen Halvårsregnskabet viser, at balancen er vokset fra kr mio. pr til kr mio. pr Indlån er vokset fra kr. 745 mio. til kr. 814 mio. Udlån er vokset fra kr. 755 mio. til kr. 797 mio. Garantkapitalen er vokset fra kr. 69,3 mio. til kr. 73,3 mio.stillede garantier er faldet fra kr. 508 mio. til kr. 352 mio., hvilket skyldes, at Sparekassen har taget mange finanslån hjem i egne bøger, færre tinglysningsgarantier på grund af den nye digitale tinglysning. Udstedte obligationer er steget fra kr. 101,7 mio. til kr. 252,3 mio., hvilket udelukkende skyldes hjemtagelsen af likviditet med statsgaranti på kr. 150 mio. Sparekassen er godkendt af den danske stat til at fremskaffe likviditet med statsgaranti (via Bankpakke II) frem til 2013 mod betaling. Af Sparekassens tildelte statsgaranti på kr. 300 mio. er blot kr. 150 mio. hjemtaget. Herved har Sparekassen polstret sig til udløbet af Bankpakke I. Baggrunden for hjemtagelsen af lånet er ønsket om at sikre, at Sparekassen efter 30. september 2010 har rigelig likviditet, hvis indskyderne forlanger at få deres penge udbetalt. kr. 1,9 mio. af den hybride kernekapital. Gebyrindtægterne er stort set uændrede i kr. 10,0 mio. Samlet faldt netto renteog gebyrindtægterne fra kr. 39,1 mio. til kr. 33,7 mio. Der er foretaget nedskrivninger og afskrivninger på kr. 28,1 mio. på udlån og garantier hovedsageligt på grund af kursstigning på schweizerfrancen, hvilket har øget låntagernes gæld. Udgifter til personale og administration er steget fra kr. 22,1 mio. til kr. 25,0 mio. grundet etableringen af de nye afdelinger og heraf nyansættelser samt den generelle lønstigning. Sparekassen kan glæde sig over en positiv kursregulering på kr. 11,2 mio., samt at der i første halvår 2010 er etableret 958 nye kundeengagementer i hele Sparekassen. Bankpakker Sparekassen har i første halvår 2010 udgiftsført kr. 2,26 mio. for Bankpakke I og kr. 1,9 mio. i rente for den hybride Invitation til kernekapital Bankpakke II. Desuden koster hjemtagelsen af likviditeten på kr. 150 mio. med statsgaranti 0,95 % p.a. for selve garantien udover selve renten. Vi ved endnu ikke, hvad Bankpakke III kommer til at koste, udtaler Erik Rasmussen. Forventet resultat for hele 2010 Forventningerne til Sparekassens resultat for hele 2010 er ret forsigtige. Forretningsomfanget forventes at stige i den resterende del af 2010, idet de tre nye afdelinger vil bidrage hertil. Resultatet vil være påvirket af kursreguleringer, eventuelle nedskrivninger og den øvrige samfundsudvikling. Program Velkomst og orientering om Sparekassens virksomhed det forløbne år, ved bestyrelsesformand Erik Møberg 2010 torsdag den 7. oktober 2010 kl i Vorbasse Fritidscenter Driftsresultat Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse har i 1. halvår 2010 haft en negativ udvik- Musik og underholdning ling i driftsindtjeningen. Nettorenteindtægterne leveres af er faldet fra kr. 29,5 mio. Tørfisk pr til kr. 24,1 mio. pr En del af dette fald kr. 2,6 mio. skyldes en tilbageførsel af renteindtægter Tilmeldingen skal ske til en af vedr. nedskrivninger. Desuden vores afdelinger eller på mail til senest har der været pres på rentemarginalen, den 20. september færre renteindtægter af Sparekassens Arrangementet er gratis fondsbeholdning samt renteudgifter på Vorbasse: Hejnsvig: Hovborg: Billund: Århus: Invitationen sendes med post til Sparekassens garanter Gennemgang af regnskabstal, ved direktør Erik Rasmussen Buffet

4 Dine penge er sikre i Sparekassen Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse er godt polstret til Bankpakke I s udløb den 30. september. Af Erik Rasmussen Direktør Der har været megen snak og skriverier om Bankpakke I og dermed den ubegrænsede indskydergaranti, der udløber den 30. september. Som kunde i Sparekassen er der ikke noget at være bekymret for, forsikrer Erik Rasmussen, direktør i Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse. 99 pct. af vores kunder er dækket fuldstændigt, hvis det værste skulle ske, så der er kun ganske små chancer for at miste en del af sin opsparing, forklarer han. Bankpakke I blev vedtaget i efteråret 2008 af Folketinget for at sikre finansiel stabilitet i Danmark. Pakken gav en toårig statsgaranti, hvor indskyderne var garanteret deres indskud i pengeinstitutterne fuldt ud det er den garanti, som udløber om få uger. Men fra den 1. oktober bliver pengene i stedet dækket af Indskydergarantifonden, som dækker netto-indlån op til Euro (ca. kr ) pr. pengeinstitut pr. person derudover dækkes eksempelvis pensioner og børneopsparinger 100 pct. Er man et ægtepar, som har en konto sammen, får begge dækket de kr , og er man selvstændig erhvervsdrivende og har et firma i selskabsform (som f.eks. et A/S eller ApS), er virksomheden dækket op til kr samtidig med, at man selv er dækket op til kr som privatperson. Likviditet med statsgaranti Med Bankpakke II fik pengeinstitutterne mulighed for at fremskaffe likviditet med statsgaranti frem til 2013 mod betaling. I praksis betyder det, at pengeinstitutterne sikrer sig likviditet og udsteder et obligationslån med en statsgaranti. Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse har fået en statsgaranti på kr. 300 mio. men alene udnyttet kr. 150 mio. til likviditetsfremskaffelse. På den måde har Sparekassen polstret sig til Bankpakke I s udløb. Sparekassens solvens var pr på 20,0 pct. hvilket er langt højere end lovkravet på minimum 8 pct. Den individuelle solvens var 11,1 pct., hvilket giver Sparekassen en friværdi på 8,9 pct. I almindeligt sprog betyder det, at der er RIGTIGT meget, der skal gå galt, før indskydernes penge er i fare. Sparekassen har en balance på kr mia., en basiskapital på kr. 244 mio. (tal fra halvårsregnskabet 2010). Så Sparekassen skal tabe hele basiskapitalen svarende til kr. 244 mio., før indskydernes penge er i fare og stadig får hver enkelt indskyder dækket kr plus pensionskonti, børneopsparinger mv. Vi er altså ganske godt rustet til fremtidige udfordringer, og indskydernes penge er i trygge hænder hos os, siger Erik Rasmussen. Sundheden er afgørende Generelt kan man sige, at ens penge er lige så sikre i et mindre pengeinstitut som i et stort. Det er ikke størrelsen men sundhedstilstanden, der er afgørende. Vi har set under finanskrisen, at selv de største finanshuse kan få problemer, så man er helt på vildspor, hvis man er bange for at sætte sine penge i et pengeinstitut, blot fordi det er lille. Langt de fleste lokale pengeinstitutter stod krisen igennem på en god måde, siger Erik Rasmussen. Man skal også tænke på, at tilsynet med den finansielle sektor er strammet. Åbenheden og gennemsigtigheden er blevet større, og reglerne justeres løbende. Der er samtidig luget ud blandt pengeinstitutterne. De, der er kommet gennem krisen, har bestået virkelighedens hårdeste stresstest og er klar til fremtiden. Høj rente på børneopsparingen Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse vil gerne give sine alleryngste kunder den bedste start i livet. Derfor giver vi en ekstra høj rente på hele tre pct. på børneopsparingen. En børneopsparing kan oprettes allerede ved barnets fødsel og senest det år, hvor barnet fylder 14 år. Pengene er bundet i min. 7 år. Opsparingen er en god gave fra forældre, der ønsker at opspare et beløb til barnet. Det kan vokse til en betragtelig sum, hvis man starter tidligt og det er en god start til f.eks. en uddannelse, at flytte hjemmefra eller andre udgifter. Der kan indsættes kr årligt på børneopsparingen og i alt kr p Vorbasse: Hejnsvig: Hovborg: Billund: Århus:

5 XEJS udlejer 600 kølere Solide Århus-virksomheder sætter pris på Sparekassens fleksibilitet. Hvad gør man lige, hvis man vil arrangere et stort udendørs fødevaremarked en varm sommerdag? Eller hvis man har fået nogle ekstra varer hjem til sin butik? Eller man pludselig står og mangler en køler? Så ringer man til XEJS a/s, som står for udlejningen af 600 impulskølere på landsplan. Det er ægteparret John og Grethe Nielsen, som står bag XEJS med hovedsæde i Århus og lagerafdelinger i både Nordjylland, Kolding, Sjælland og Århus. Parret driver også virksomheden Arsi Stål a/s. Nemt og bekvemt En køler fra XEJS leveres på den ønskede adresse, og den bliver også sat op og sat til. Det er det nemmeste for kunderne, siger John Nielsen, der selv kører, leverer og monterer en stor del af kølerne samt står for reparationer mv. XEJS er oprindeligt udsprunget af virksomheden Arsi Stål a/s, som producerer kølerne. Den virksomhed blev grundlagt i 1948 af Johns far, og har været en stor produktionsvirksomhed. Men en omstrukturering og effektivisering i 2002 betød, at Arsi i dag mest tager sig af vedligehold og reparation af kølerne. Men der produceres også nye, når behovet er der. John og Grethe Nielsen har været gift i 34 år, og når de ikke passer de to virksomheder, vil de gerne rejse. Den interesse har bragt dem til både Australien, Afrika og Caribien, og de drømmer om at se både USA og Canada. Flytter med Lars Parret har været kunde hos Vorbasse- Hejnsvig Sparekasse i nogle år nu. De har lige skullet vænne sig til, at der ikke findes en traditionel afdeling i Århus, men det betyder ikke noget mere. Når Lars (Lars Bohnstedt, rådgiver i Århus, red.) skifter job eller pengeinstitut, så flytter vi med. Det er ikke pengeinstituttets navn, der er afgørende, det er rådgiveren, siger Grethe Nielsen. Du får god rådgivning hos Sparekassen, og der er plads til både folk i blanke sko og træsko. Samtidig er Vorbasse- John Nielsen med en af sine kølere. Kølerne er pakket og klar. Hejnsvig Sparekasse meget god til pension og investering, så vi føler, at vi er på forkant, supplerer John Nielsen. Parret har kendt Lars Bohnstedt som rådgiver siden 1980, hvor han var chef i Provinsbanken i Trøjborg, og så er de ellers fulgt med ham rundt. Både Arsi Stål og XEJS er nogle sunde virksomheder, og John og Grethe regner da også med at skulle fortsætte nogle år endnu. Men de er samtidig ved at overveje, hvordan deres otium skal planlægges og også her er Sparekassen med på sidelinjen, så alt bliver gjort mest hensigtsmæssigt. Tættere på kunden Lars Bohnstedt Rådgiver Vorbasse-Hejnsvig Sparekasses afdeling i Århus gør meget ud af, at besøge kunderne på deres hjemmebane. Lars Bohnstedt er afdelingens eneste faste mand, og han bruger en stor del af sin tid på landevejen og på kundemøder. Vi vil være tættere på vores kunder end andre pengeinstitutter. Det er vores styrke, og det er sådan, vi skal overleve. Der er stor opbakning til den tankegang i hele organisationen, fortæller han. Afdelingen i Århus flyttede sidste år ind på gågaden, og selvom det stadig er en pengeløs afdeling på anden sal, så er det en god placering. Afdelingen oplever stor vækst, og især er henvisninger og mund-tilmund metoden med til at skaffe mange nye kunder. Find Århus-afdelingen på: Søndergade 32, 2. sal 8000 Århus C Tlf Vorbasse: Hejnsvig: Hovborg: Billund: Århus:

6 Livrente sikrer dig mod fallit i pensionsalderen Peter Ravn Pensions- og forsikringschef En lang alderdom med børnebørn, rejser og oplevelser drømmer de fleste af os om. Vi ved også godt, at det koster penge at leve det otium, vi drømmer om. Vi sparer op med kapitalpension, ratepension osv., og nu får vi endnu en mulighed, der kan sikre os i alderdommen: Livrente. Livrente er, at man sammen med andre i fællesskab skyder penge ind i en kollektiv ordning hos et forsikringsselskab, forklarer pensionschef Peter Ravn. På den måde deler man risikoen og gevinsten med andre. Vinderne er dem, der lever længst. Livrente udbetales nemlig som en månedlig ydelse, så længe du lever. Den er altså en slags udbygget ratepension, som ikke løber tør, hvis du lever længe. Samtidig har du også mulighed for at sikre dine indbetalinger, så pengene udbetales til dine efterladte, hvis du dør, inden udbetalingen er begyndt. Du kan også vælge, at din ægtefælle eller samlever skal overtage udbetalingerne, hvis du dør i perioden, hvor udbetalingen er begyndt. Det vil sige, at man sikrer livsvarig udbetaling til den, der lever længst. Godt supplement Der findes to måder at indbetale til livrente på. Enten løbende eller som et engangsbeløb. Peter Ravn mener, at man fortsat skal udnytte de kr., som man kan indbetale til sin ratepension, og derefter kan man supplere med livrente. Kapitalpensionen er stadig en pensionsopsparing, der er interessant for alle, da den er den eneste slags pension, som ikke bliver modregnet i de offentlige ydelser. For at summe op vil jeg sige, at livrente er et godt supplement til rate- og kapitalpensionen. Det er en forsikring mod, at pengene slipper op i alderdommen, og sikrer dig en minimums indtægt hele livet, siger Peter Ravn. Er du interesseret i at høre mere om livrente, så kontakt pensionsteamet Peter Ravn, tlf og Kurt Hansen, tlf , der vil hjælpe og vejlede dig. Fakta om livrente Indbetalinger bliver ikke medregnet under den nye kr grænse. For private indbetalinger op til kr om året gælder, at de kan stoppes når som helst. For indbetalinger, som kommer via arbejdsgiveren, er der ikke nogen beløbsgrænse. Her kan du uanset beløbets størrelse ændre din aftale når som helst. Du kan fradrage indbetalinger til en livsvarig livrente i topskatten. Udbetaling fra livrenten kan starte fra 60 år eller senere. Udbetalingen er livsvarig. Din ægtefælle/samlever kan knyttes til livrenten, og du vil på den måde sikre en livsvarig udbetaling til den af jer, som lever længst. Hvis du gerne vil sikre dine arvinger, er det også muligt. Du skal betale indkomstskat af udbetalingen fra din livrente, dog ikke arbejdsmarkedsbidrag. Udbetaling fra din livrente kan få indflydelse på beregningen af offentlige ydelser. Få mest muligt ud af din pension Det kan koste dig tusindvis af kroner, hvis du ikke bruger din opsparede pension rigtigt. Kurt Hansen Pensions- og forsikringsrådgiver I årtier sparer du sammen til din pension. Du vil gerne have en aktiv pensionsalder, hvor det i hvert fald ikke er økonomien, der sætter grænser for, hvad du kan. Derfor er det virkelig vigtigt, at du også får en plan for, hvordan de opsparede penge skal bruges. Det kan faktisk betyde helt op til pct. flere penge til dig, hvis du håndterer det rigtigt. Derfor anbefaler Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, at du får lavet en personlig nedsparingsplan. Det er et fantastisk redskab, der giver dig overblik over din situation, når du skal til at forlade eller har forladt arbejdsmarkedet. Nedsparingsplanen tager udgangspunkt i, hvornår du ønsker at gå på pension, hvor længe og hvor stor en indtægt, du vil have, siger Kurt Hansen, pensions- og forsikringsrådgiver. Snak med os Der er mange penge at tjene ved at tilrettelægge tingene rigtigt. Efterløn, folkepension og skat spiller en afgørende rolle for planlægningen af netop din økonomi, for det er bestemt ikke ligegyldigt, hvilken rækkefølge du bruger pengene i. Du kan få nedsat de offentlige ydelser, hvis du gør det forkert. De fleste vil gerne have pensionspengene ud hurtigt, men det er skattemæssigt ikke det smarteste, så det er vigtigt, at du tager en snak med os, inden du selv sætter noget i gang, siger Kurt Hansen opfordrende. Sammen med din rådgiver laves en personlig nedsparingsplan, der detaljeret beskriver, hvordan og hvornår, du skal bruge dine penge for at få mest ud af dem i forhold til egne ønsker og behov. Du sparer op i mange år, så dine penge skal altså forvaltes rigtigt, slår Kurt Hansen fast. Når man fylder 50 år, begynder de fleste at tænke på livet som efterlønner eller pensionist, og det er et godt tidspunkt at kigge på sin nedsparing. Ønsker du klarhed over, hvordan du får mest muligt ud af dine pensionsmidler, så kontakt din rådgiver for at få et overklik. p Vorbasse: Hejnsvig: Hovborg: Billund: Århus:

7 MyWay-teamet består af: Anders Smed Nielsen, Sanne Hviid Kristensen, Elisabeth Elgaard og Tina Risbjerg Christensen. MyWay for dig under 25 år Unge kunder har særlige fordele, og de får deres egne unge rådgivere. Elisabeth Elgaard Rådgiver 18 års samtale Når du fylder 18 år, bliver du inviteret til en samtale med din egen unge rådgiver. Her snakker I lidt om Sparekassen, men selvfølgelig mest om dig og dine tanker og drømme for de kommende år. Det er sikkert første gang, du møder din rådgiver, og det er rart for jer begge at få hilst på hinanden så er det nemmere at tage telefonen eller kigge forbi en anden gang. Din placering og dermed dine fordele afhænger af, hvor meget og hvordan du bruger Sparekassen. Vil du vide mere om MyWay og dine muligheder og fordele, så kontakt din rådgiver eller kig ind på og læs mere om MyWay. Som ung kunde i Sparekassen har du et andet behov for rådgivning end dine forældre. Derfor har Sparekassen gruppen MyWay, som servicerer alle under 25 år. Som helt lille er det oftest blot en børneopsparing og evt. en alm. opsparingskonto, Fakta der er relevant. Men jo ældre du Faste arrangementer: bliver, jo flere behov får du. Måske skal Tre nivauer Hvert år står MyWay gruppen bag to du flytte hjemmefra? Måske skal der laves faste arrangementer for yngre kunder. budget? Måske drømmer du om at Ganske som for kunder over 25 år er Vinterferiesjov i uge 7 i hallen i Vor- få din egen bil? MyWay kunderne delt op i tre kategorier basse er et tilløbsstykke for de helt Der er mange udfordringer i den periode eller niveauer om man vil. små, hvor der er underholdning, musik af dit liv, og Sparekassen vil gerne være Jo flere forretninger, du laver med Sparekassen, og frokost. en aktiv hjælp i de situationer. Derfor får jo bedre renter og vilkår får du ekstra gode renter på dine konti og en du. Det er princippet om noget-for-noget, For de større (16-17-årige) arrangeres fortæller Elisabeth Elgaard. i forsommeren en køreskoleaften, hvor række andre fordele som gratis kort og MyWay gruppen fortæller om lån til gratis veksling af valuta. køb af bil og forsikringer. Man får lov Vi giver unge særlige fordele og mindre De tre niveauer er: til at køre bil på en bane, hører om at gebyrer, for vi vil gerne investere i dem, tage kørekort af en kørelærer og får et deres uddannelse og fremtid. De unge MyWay Kunde foredrag af en trafikinformatør, der har skal behandles godt, for de er noget MyWay Helkunde været udsat for et alvorligt trafikuheld, særligt nemlig Sparekassens fremtid, MyWay Helkunde+ og som fortæller om konsekvenserne siger Elisabeth Elgaard, ung rådgiver og af det. en del af MyWay gruppen. Vorbasse: Hejnsvig: Hovborg: Billund: Århus:

8 Fakta Tre niveauer Sparekassen har delt kunderne op i tre niveauer: Kunde Helkunde Helkunde+ Din placering i hierarkiet - og dermed dine fordele - afhænger af, hvor meget og hvordan du bruger Sparekassen. Altså lån, opsparinger, produkter og serviceydelser. Du er som udgangspunkt helt almindelig Kunde. Din rådgiver kan vejlede dig om rentekonceptet. Bliv Helkunde eller Helkunde+ Hvis du samler alle dine økonomiske forretninger i Sparekassen, tilbyder vi dig bedre vilkår. Saml dine bankforretninger i Sparekassen og bliv Helkunde eller Helkunde+. Princippet bag Helkunde og Helkunde+ er noget-for-noget. Som Helkunde og Helkunde+ får du en række fordele og fordelagtige rentesatser. Så jo flere opgaver og forretninger du giver Sparekassen, jo bedre vilkår giver Sparekassen dig. Samtidig er tanken naturligvis, at det skal være til fordel for kunden, så du får præsenteret en række muligheder, som du selv kan vælge til og fra. Sammen med din rådgiver gennemgås din økonomi, pension og forsikringer, så du kan se, hvordan du kan blive løftet. På /rentekoncept kan du finde rentesatserne og læse mere om at blive Helkunde eller Helkunde+. For at blive Helkunde kræves følgende: Kr ,- i samlet lån og opsparing Garantkapital på kr ,- To produkter fra kategori I To produkter fra kategori II For at blive Helkunde+ kræves følgende: Kr ,- i samlet lån og opsparing Garantkapital på kr ,- Fire produkter fra kategori I To produkter fra kategori II Kategori I er pensionskonto, pensionsinvest, forsikringer, realkreditlån mv. Kategori II er netbank, diverse kort, investeringsgennemgang mv. Se den fulde oversigt på /rentekoncept Garantkapital en tillidserklæring og en god forretning For kr kan du blive garant i Sparekassen og få en god rente på din garantkapital samt andre fordele. Du har mulighed for at blive garant i Sparekassen. Det betyder, at du køber medindflydelse i Sparekassen for dine penge og samtidig opnår kundefordele. Garantbeviser sælges for kr stykket, og du skal minimum købe tre. Så hvis du har en opsparing stående, kan du vælge at lade en del af denne være garantkapital, som giver en ekstra høj rente. Det anbefales dog, at det ikke er hele opsparingen, der investeres i garantkapital, da det er risikovillig kapital. Det betyder, at det er en del af Sparekassens ansvarlige kapital og dermed ikke er dækket af statsgarantien/indskydergarantifonden. Altså kan pengene mistes, hvis Sparekassen skulle gå konkurs men det er der nu absolut ingen grund til at være bekymret for, når man ser på Sparekassens solvens. Flere fordele Mange af Sparekassens kunder er garanter. Udover forretningsfordelen for kunden ser vi nemlig tegning af garantkapital som en tillidserklæring til os. Vore garanter har gennemsnitligt tegnet garantkapital for ca. kr Udover den gode rente, får garanter også mulighed for indflydelse. Som garant kan du nemlig stille op som kandidat til repræsentantskabsvalget, som foregår hvert 4. år, og samtidig få stemmeret til dette valg. Repræsentantskabet vælger herefter Sparekassens bestyrelse. At være garant giver også en fordel i rentekonceptet. Som Helkunde og Helkunde+ får du vekslet gratis valuta som garant, og du inviteres til et årligt garantmøde med mad og musik, som flere hundrede glæder sig til hvert år. p Vorbasse: Hejnsvig: Hovborg: Billund: Århus: Fakta Et garantbevis koster kr , og du skal minimum købe tre stk. Din garantkapital er bundet i tre år, og derefter er der en måneds opsigelse. Sparekassens samlede minimums garantkapital er jvf. vedtægterne kr. 65. mio. Ønsker man sin garantkapital udbetalt, og Sparekassens samlede kapital når ned på minimumsniveauet kr. 65. mio., må man vente med sin udbetaling, til der er sket nytegning. Sparekassens garantkapital var pr kr. 73,3 mio. Du kan købe garantbeviser for både frie midler samt kapital-, rate- og selvpensionsmidler. Tag en snak med din rådgiver, hvis du også vil have garantfordelene!

9 1,2 mio. samlet sammen til Bakkehallen Hejnsvigs borgere ønsker en ny hal og samler penge sammen til projektet. Britta Mathiasen Afdelingsleder i Hejnsvig Hejnsvig savner en ny hal, og det projekt er både byens borgere og erhvervsdrivende gået ind i. Der samles penge ind på både mulige og umulige måder. Senest er startet en støtteforening for hallen, der nu også har fået sit eget logo og et navn: Bakkehallen. Det er som om, at det kommer lidt tættere på og bliver mere virkeligt, når vi har navn og logo, fortæller Sparekassens afdelingsleder i Hejnsvig filialen, Britta Mathiasen. Den nye hal skal gerne være et samlingssted for alle. Lige fra de små børn i dagplejen til pensionisterne, der vil spille bingo. Der skal være cafe, mødelokale, fitnessrum og en scene. Det er hal-projektet, som er omdrejningspunktet i byen, og overskuddet fra stort set alle aktiviteter ryger over på hal-kontoen. Det kan være byens julefrokost, et slankeprojekt, den nye støtteforening osv. Sparekassen er også dybt involveret i projektet og støtter med både sponsorkroner og masser af aktiviteter. Britta Mathiasen nævner eksempelvis markedsdagene i Hejnsvig, hvor Sparekassen havde en fin stand og en flagkonkurrence. Der er indtil videre samlet over 1,2 mio. kr. sammen til hallen og arbejdet fortsætter. Lektiebøger Men trods det store fokus på hallen, så er Sparekassen også aktiv andre steder i Uddeling af lektiebøger i Stenderup Skole. lokalsamfundet. For nylig var Britta Mathiasen og Bärbel Willems på Stenderup Skole for at uddele lektiebøger. De var på besøg i 6. klasse, og blev rigtig godt modtaget i klassen. Resten af skolens elever fik også lektiebøger. Også de lidt ældre har fået opmærksomhed, idet Sparekassen har skænket borde og bænke til Madpakkehuset ved Øparkens nye petanque-baner i Stenderup-Krogager. Hovborg vil gå forrest sine 70 elever en af de mindste skoler i kommunen og dermed truet af lukning. Men planen er, at den nye skole i Landsbyhuset Landsbyhus i Hovborg skal være hele byens samlingssted. skal stå klar til skolestart i 2012 og at den i øvrigt bliver Danmarks bedste Som så mange gange før står borgerne Byen sprudler af foreninger og liv, og der skole. i Hovborg sammen om endnu et spændende er både butikker og erhverv, skole, SFO I skolen skal der tænkes nyt i undervis- projekt og Sparekassen følger og kombineret vuggestue/børnehave. ning og pædagogik, og byen er i dialog selvfølgelig med i forløbet, som vil blive Men landsbyerne er pressede i dag, så med store virksomheder som LEGO og endnu et positivt aktiv for hele byen. Projektet vi arbejder for et landsbyhus med alt det, Apple om at indgå nogle sponsorsamar- er et landsbyhus. som en moderne landsby har brug for i bejder om leg og læring, fortæller Kurt Borgerne i Hovborg vil være et forbillede dag, fortæller Kurt Schmidt, der bor i Schmidt. for andre landsbyer, og derfor arbejdes der Hovborg og sidder i arbejdsgruppen for Den øverste etage af landsbyhuset skal intenst på at få sit helt eget landsbyhus. landsbyhuset. indeholde bl.a. turistkontor, landsbykøkken, Hovborg er en landsby med ca. 600 indbyggere. motionscenter, ildsjæle- og innova- Landsbyen har altid ligget ved tionskontor med fælles administration Bedste skole den yderste kommunegrænse, og efter for børnehus, forretninger og erhverv, et kommunesammenlægningen er der nu Huset skal være i to etager. Stueetagen fælles landsby-bibliotek, teater, mødelokaler, blevet endnu længere til den store by, skal være et børneunivers med plads til forskningsfaciliteter mm. Vejen, og derfor skal der tænkes nyt i børnene fra vuggestue til 7. klasse. Hovborg. Den nuværende Hovborg Skole er med Vorbasse: Hejnsvig: Hovborg: Billund: Århus:

GarantenEfterår 2010

GarantenEfterår 2010 GarantenEfterår 21 Rekordresultat Det bedste halvårsresultat i sparekassens historie! www.sparv.dk Historisk resultat i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Erhvervsbesøg ved Expert, Brovst 4 Fokus

Læs mere

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op?

pengenyt Prøv vores pensions-quiz Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? 3 pengenyt 2013 Obligationer når ikke aktier til sokkeholderne... eller er det for firkantet sat op? Bliver det i lystyacht, du sejler dit livs solnedgang i møde? Prøv vores pensions-quiz Hvorfor dømmer

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Morten Ankerdal Man skal bekæmpe magelighed

Morten Ankerdal Man skal bekæmpe magelighed Din digitale bank Kombiner den personlige rådgivning med "at gå i banken elektronisk 2. kvartal 2014 Tønder Festival Vind partout-armbånd og musik Hvilket boliglån skal du vælge? Prioritetslån, realkredit,

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen

En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / december 2012 En trist dag/2 Til tops med Danske Bank/4 Vi mistede kassen den 4.juli/6 Det var det eneste rigtige/8 Tænk dig godt

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet nr. 2 efterår 2014 indhold Fælleskonference hvad ønsker medlemmerne? Læs side

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Årsrapport 21 acceptabelt resultat med plus på bundlinjen Lillebror-ånd giver succes tv-værten Peter Ingemann er årets gæstetaler på aktionærmøderne 1 års

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Folkesparekassen også oparbejdet sin egen kundekreds bl.a. igennem fusioner med en række JAK

Folkesparekassen også oparbejdet sin egen kundekreds bl.a. igennem fusioner med en række JAK ret en medvirkende årsag til, at JAK andelskasserne kunne yde deres kunder en service og muligheder, som svarer til niveauet i andre danske pengeinstitutter. Derudover har Folkesparekassen også oparbejdet

Læs mere

AktionærNYT.» August 2011 «

AktionærNYT.» August 2011 « AktionærNYT» August 2011 « Væsentligt forbedret resultat i 2. kvartal 2011 2 Oluf Vestergaard, bankdirektør i Hvidbjerg Bank. AktionærNYT Udgives af: Hvidbjerg Bank / Østergade 2 / 7790 Thyholm Tlf. 9695

Læs mere

Unge ledere vil være perfekte Side 28. Finansforbundets magasin nr. 3, 2015

Unge ledere vil være perfekte Side 28. Finansforbundets magasin nr. 3, 2015 forbundets magasin nr. 3, 2015 Unge ledere vil være perfekte Side 28 GøR plads til de ældre Vi ældre har vist os i stand til at skabe værdi på arbejdsmarkedet i mange år. Vi har ingen børnesygdomme. Vi

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far 2 PENGENYT 2008 Når knægten har X FACTOR: Vi har talt med MARTINs far 1001 TEHUSE Bliv hjemme, det er det sikreste. Ellers: HUSK REJSE- FORSIKRINGEN 45 Storebæltsbroer styrtet i havet INDLÅN så godt som

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Vi kan. gøre en. forskel

Vi kan. gøre en. forskel Finansforbundets magasin nr. 8, 2014 Vi kan gøre en forskel Louise Byssing og Jens Erik Bjørn fra Danske Bank er blandt det hastigt voksende antal compliancemedarbejdere i bankerne, der skal få juraen

Læs mere

pengenyt i år 29 Elektronisk Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser på italiensk pensionen olie nok? hvad betyder det for dig?

pengenyt i år 29 Elektronisk Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser på italiensk pensionen olie nok? hvad betyder det for dig? 3 pengenyt 2009 Betal mere til pensionen i år du må, og du får mere ud af det Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser spændende bud på, hvordan verden ser ud, når du går på pension 29 Elektronisk

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension I værste fald bliver du grebet tema om forsikringer i din pensionsordning

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension I værste fald bliver du grebet tema om forsikringer i din pensionsordning pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension I værste fald bliver du grebet tema om forsikringer i din pensionsordning nr. 2 oktober 2011 indhold "Det siger specialisten" - Professor Michael

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere