Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen."

Transkript

1 Fokus Sparekassen udvider med tre nye afdelinger De tre nye afdelinger i Skovlund, Alslev og Billum har fået solidt fodfæste. Side 18 september 2010 Side 5 Århus-virksomhed har valgt Sparekassen Den tætte kontakt mellem rådgiver og kunde var afgørende, da virksomhederne Arsi og XEJS valgte pengeinstitut. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen Side 12 Side 19 Stor arbejdsglæde Det skal være sjovt at komme og være på arbejde. Sådan er filosofien i Sparekassen. Vorbasse: Hejnsvig: Hovborg: Billund: Århus:

2 Afdelinger Vorbasse: Vestergade 10, 6623 Vorbasse Tlf Hejnsvig: Torvegade 2, 7250 Hejnsvig Tlf Hovborg: Holmeåvej 12, 6682 Hovborg Tlf Billund: Hovedgaden 30, 7190 Billund Tlf Århus: Søndergade 32, 2. sal, 8000 Århus C Tlf Skovlund Sparekasse Nørremarken 17, Skovlund, 6823 Ansager Tlf Åbningstider: Mandag-fredag Torsdag Billum Sparekasse Kirkebyvej 20, 6852 Billum Tlf Åbningstider: Mandag Torsdag Alslev Sparekasse Bredgade 29, Alslev, 6800 Varde Tlf Åbningstider: Tirsdag Fredag Mail: Administration/direktion: Hovborgvej 1, 6623 Vorbasse Tlf Vi holder også kundemøder udenfor normal arbejdstid efter aftale. Ansvarshavende chefredaktør Joan Møller Rusbjerg Produktion Gitte Glibstrup Grafisk produktion og tryk GP Ribe Oplag Kommentarer til magasinet eller ideer til eventuelle historier, kan skrives til marketingchef Joan Møller Rusbjerg på eller Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, Vestergade 10, 6623 Vorbasse. LEDER Vi er godt rustet til fremtiden Af Erik Rasmussen Direktør Velkommen til FOKUS. Her i magasinet præsenterer vi en del af det, som vi går og arbejder med i hverdagen. Siden sidste magasin er der sket en masse for os. Vi har åbnet tre nye afdelinger, vi har sikret os mod Bankpakke I s udløb, og vi har introduceret et nyt rentekoncept, hvor kunderne deles op i tre kategorier. Mere om det senere. Det har som bekendt været et par turbulente år for finansverdenen. Nye ord som finanskrise og bankpakker er kommet ind i vores ordforråd, og mange er blevet lidt nervøse for deres opsparede penge. Men jeg kan heldigvis berolige og sige, at vi sidder utroligt godt og sikkert i sadlen. Vi er godt rustet til fremtiden, og vi ser frem til at fortsætte det gode parløb, vi har med vores kunder. Der er i det hele taget ingen grund til bekymring. Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse har udnyttet bankpakkerne optimalt. Vi har fået kr. 35 mio. i hybrid kernekapital via Bankpakke II, og det beløb styrker vores kapitalgrundlag. Vi har fået en statsgaranti på kr. 300 mio., hvoraf vi dog alene har udnyttet de kr. 150 mio. For at skabe bedre overblik har vi delt vores kunder op i tre niveauer, hvor man får flere fordele alt efter hvor mange forretninger, man lægger hos os. Vi vil gerne belønne de kunder, som eksempelvis tegner pensionsordninger eller forsikringer igennem os. Vi mener selv, at vi har nogle gode produkter, så jeg vil opfordre alle til at tage et møde med deres rådgiver og høre om vores forskellige tilbud, så man kan stige i niveau og dermed få bedre rentesatser samt andre fordele. Læs mere om Kunde, Helkunde og Helkunde+ her i magasinet. Vi bestræber os på at tale i et forståeligt sprog, så alle kan være med for sådan er vi: Nede på jorden og til at snakke med. Vi har siden sidst udvidet vores forretning med tre nye filialer, som er blevet taget meget godt imod af de lokale samfund i henholdsvis Alslev, Billum og Skovlund. Vi blev af borgerne opfordret til at gå ind i de byer, og vi er stolte over og glade for, at det var os, der blev spurgt. Vi er glade for den massive opbakning, vi har fået og byerne har til gengæld fået et sundt og godt pengeinstitut, som vil være en del af det lokale liv, hvilket Sparekassen prioriterer højt. Vi håber, at vi kan få opbygget tre sunde filialer til glæde for både borgere og os selv. p Vorbasse: Hejnsvig: Hovborg: Billund: Århus:

3 Spændende halvår med åbning af 3 nye afdelinger Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse er efter første halvår fortsat godt polstret til fremtiden med en likviditetsmæssig overdækning på 307,8 % i forhold til lovens krav. Solvensen lå pr på 20,0 %, hvilket er langt højere end lovens minimumskrav på 8 %. Den individuelle solvens lå på 11,1 %, hvilket giver en solvensoverdækning på 8,9 %. Halvårsrapport viser et resultat før skat på kr. -11,0 mio. og efter skat på kr. -8,3 mio. Det er ikke tilfredsstillende, udtaler direktør Erik Rasmussen. Balancen Halvårsregnskabet viser, at balancen er vokset fra kr mio. pr til kr mio. pr Indlån er vokset fra kr. 745 mio. til kr. 814 mio. Udlån er vokset fra kr. 755 mio. til kr. 797 mio. Garantkapitalen er vokset fra kr. 69,3 mio. til kr. 73,3 mio.stillede garantier er faldet fra kr. 508 mio. til kr. 352 mio., hvilket skyldes, at Sparekassen har taget mange finanslån hjem i egne bøger, færre tinglysningsgarantier på grund af den nye digitale tinglysning. Udstedte obligationer er steget fra kr. 101,7 mio. til kr. 252,3 mio., hvilket udelukkende skyldes hjemtagelsen af likviditet med statsgaranti på kr. 150 mio. Sparekassen er godkendt af den danske stat til at fremskaffe likviditet med statsgaranti (via Bankpakke II) frem til 2013 mod betaling. Af Sparekassens tildelte statsgaranti på kr. 300 mio. er blot kr. 150 mio. hjemtaget. Herved har Sparekassen polstret sig til udløbet af Bankpakke I. Baggrunden for hjemtagelsen af lånet er ønsket om at sikre, at Sparekassen efter 30. september 2010 har rigelig likviditet, hvis indskyderne forlanger at få deres penge udbetalt. kr. 1,9 mio. af den hybride kernekapital. Gebyrindtægterne er stort set uændrede i kr. 10,0 mio. Samlet faldt netto renteog gebyrindtægterne fra kr. 39,1 mio. til kr. 33,7 mio. Der er foretaget nedskrivninger og afskrivninger på kr. 28,1 mio. på udlån og garantier hovedsageligt på grund af kursstigning på schweizerfrancen, hvilket har øget låntagernes gæld. Udgifter til personale og administration er steget fra kr. 22,1 mio. til kr. 25,0 mio. grundet etableringen af de nye afdelinger og heraf nyansættelser samt den generelle lønstigning. Sparekassen kan glæde sig over en positiv kursregulering på kr. 11,2 mio., samt at der i første halvår 2010 er etableret 958 nye kundeengagementer i hele Sparekassen. Bankpakker Sparekassen har i første halvår 2010 udgiftsført kr. 2,26 mio. for Bankpakke I og kr. 1,9 mio. i rente for den hybride Invitation til kernekapital Bankpakke II. Desuden koster hjemtagelsen af likviditeten på kr. 150 mio. med statsgaranti 0,95 % p.a. for selve garantien udover selve renten. Vi ved endnu ikke, hvad Bankpakke III kommer til at koste, udtaler Erik Rasmussen. Forventet resultat for hele 2010 Forventningerne til Sparekassens resultat for hele 2010 er ret forsigtige. Forretningsomfanget forventes at stige i den resterende del af 2010, idet de tre nye afdelinger vil bidrage hertil. Resultatet vil være påvirket af kursreguleringer, eventuelle nedskrivninger og den øvrige samfundsudvikling. Program Velkomst og orientering om Sparekassens virksomhed det forløbne år, ved bestyrelsesformand Erik Møberg 2010 torsdag den 7. oktober 2010 kl i Vorbasse Fritidscenter Driftsresultat Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse har i 1. halvår 2010 haft en negativ udvik- Musik og underholdning ling i driftsindtjeningen. Nettorenteindtægterne leveres af er faldet fra kr. 29,5 mio. Tørfisk pr til kr. 24,1 mio. pr En del af dette fald kr. 2,6 mio. skyldes en tilbageførsel af renteindtægter Tilmeldingen skal ske til en af vedr. nedskrivninger. Desuden vores afdelinger eller på mail til senest har der været pres på rentemarginalen, den 20. september færre renteindtægter af Sparekassens Arrangementet er gratis fondsbeholdning samt renteudgifter på Vorbasse: Hejnsvig: Hovborg: Billund: Århus: Invitationen sendes med post til Sparekassens garanter Gennemgang af regnskabstal, ved direktør Erik Rasmussen Buffet

4 Dine penge er sikre i Sparekassen Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse er godt polstret til Bankpakke I s udløb den 30. september. Af Erik Rasmussen Direktør Der har været megen snak og skriverier om Bankpakke I og dermed den ubegrænsede indskydergaranti, der udløber den 30. september. Som kunde i Sparekassen er der ikke noget at være bekymret for, forsikrer Erik Rasmussen, direktør i Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse. 99 pct. af vores kunder er dækket fuldstændigt, hvis det værste skulle ske, så der er kun ganske små chancer for at miste en del af sin opsparing, forklarer han. Bankpakke I blev vedtaget i efteråret 2008 af Folketinget for at sikre finansiel stabilitet i Danmark. Pakken gav en toårig statsgaranti, hvor indskyderne var garanteret deres indskud i pengeinstitutterne fuldt ud det er den garanti, som udløber om få uger. Men fra den 1. oktober bliver pengene i stedet dækket af Indskydergarantifonden, som dækker netto-indlån op til Euro (ca. kr ) pr. pengeinstitut pr. person derudover dækkes eksempelvis pensioner og børneopsparinger 100 pct. Er man et ægtepar, som har en konto sammen, får begge dækket de kr , og er man selvstændig erhvervsdrivende og har et firma i selskabsform (som f.eks. et A/S eller ApS), er virksomheden dækket op til kr samtidig med, at man selv er dækket op til kr som privatperson. Likviditet med statsgaranti Med Bankpakke II fik pengeinstitutterne mulighed for at fremskaffe likviditet med statsgaranti frem til 2013 mod betaling. I praksis betyder det, at pengeinstitutterne sikrer sig likviditet og udsteder et obligationslån med en statsgaranti. Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse har fået en statsgaranti på kr. 300 mio. men alene udnyttet kr. 150 mio. til likviditetsfremskaffelse. På den måde har Sparekassen polstret sig til Bankpakke I s udløb. Sparekassens solvens var pr på 20,0 pct. hvilket er langt højere end lovkravet på minimum 8 pct. Den individuelle solvens var 11,1 pct., hvilket giver Sparekassen en friværdi på 8,9 pct. I almindeligt sprog betyder det, at der er RIGTIGT meget, der skal gå galt, før indskydernes penge er i fare. Sparekassen har en balance på kr mia., en basiskapital på kr. 244 mio. (tal fra halvårsregnskabet 2010). Så Sparekassen skal tabe hele basiskapitalen svarende til kr. 244 mio., før indskydernes penge er i fare og stadig får hver enkelt indskyder dækket kr plus pensionskonti, børneopsparinger mv. Vi er altså ganske godt rustet til fremtidige udfordringer, og indskydernes penge er i trygge hænder hos os, siger Erik Rasmussen. Sundheden er afgørende Generelt kan man sige, at ens penge er lige så sikre i et mindre pengeinstitut som i et stort. Det er ikke størrelsen men sundhedstilstanden, der er afgørende. Vi har set under finanskrisen, at selv de største finanshuse kan få problemer, så man er helt på vildspor, hvis man er bange for at sætte sine penge i et pengeinstitut, blot fordi det er lille. Langt de fleste lokale pengeinstitutter stod krisen igennem på en god måde, siger Erik Rasmussen. Man skal også tænke på, at tilsynet med den finansielle sektor er strammet. Åbenheden og gennemsigtigheden er blevet større, og reglerne justeres løbende. Der er samtidig luget ud blandt pengeinstitutterne. De, der er kommet gennem krisen, har bestået virkelighedens hårdeste stresstest og er klar til fremtiden. Høj rente på børneopsparingen Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse vil gerne give sine alleryngste kunder den bedste start i livet. Derfor giver vi en ekstra høj rente på hele tre pct. på børneopsparingen. En børneopsparing kan oprettes allerede ved barnets fødsel og senest det år, hvor barnet fylder 14 år. Pengene er bundet i min. 7 år. Opsparingen er en god gave fra forældre, der ønsker at opspare et beløb til barnet. Det kan vokse til en betragtelig sum, hvis man starter tidligt og det er en god start til f.eks. en uddannelse, at flytte hjemmefra eller andre udgifter. Der kan indsættes kr årligt på børneopsparingen og i alt kr p Vorbasse: Hejnsvig: Hovborg: Billund: Århus:

5 XEJS udlejer 600 kølere Solide Århus-virksomheder sætter pris på Sparekassens fleksibilitet. Hvad gør man lige, hvis man vil arrangere et stort udendørs fødevaremarked en varm sommerdag? Eller hvis man har fået nogle ekstra varer hjem til sin butik? Eller man pludselig står og mangler en køler? Så ringer man til XEJS a/s, som står for udlejningen af 600 impulskølere på landsplan. Det er ægteparret John og Grethe Nielsen, som står bag XEJS med hovedsæde i Århus og lagerafdelinger i både Nordjylland, Kolding, Sjælland og Århus. Parret driver også virksomheden Arsi Stål a/s. Nemt og bekvemt En køler fra XEJS leveres på den ønskede adresse, og den bliver også sat op og sat til. Det er det nemmeste for kunderne, siger John Nielsen, der selv kører, leverer og monterer en stor del af kølerne samt står for reparationer mv. XEJS er oprindeligt udsprunget af virksomheden Arsi Stål a/s, som producerer kølerne. Den virksomhed blev grundlagt i 1948 af Johns far, og har været en stor produktionsvirksomhed. Men en omstrukturering og effektivisering i 2002 betød, at Arsi i dag mest tager sig af vedligehold og reparation af kølerne. Men der produceres også nye, når behovet er der. John og Grethe Nielsen har været gift i 34 år, og når de ikke passer de to virksomheder, vil de gerne rejse. Den interesse har bragt dem til både Australien, Afrika og Caribien, og de drømmer om at se både USA og Canada. Flytter med Lars Parret har været kunde hos Vorbasse- Hejnsvig Sparekasse i nogle år nu. De har lige skullet vænne sig til, at der ikke findes en traditionel afdeling i Århus, men det betyder ikke noget mere. Når Lars (Lars Bohnstedt, rådgiver i Århus, red.) skifter job eller pengeinstitut, så flytter vi med. Det er ikke pengeinstituttets navn, der er afgørende, det er rådgiveren, siger Grethe Nielsen. Du får god rådgivning hos Sparekassen, og der er plads til både folk i blanke sko og træsko. Samtidig er Vorbasse- John Nielsen med en af sine kølere. Kølerne er pakket og klar. Hejnsvig Sparekasse meget god til pension og investering, så vi føler, at vi er på forkant, supplerer John Nielsen. Parret har kendt Lars Bohnstedt som rådgiver siden 1980, hvor han var chef i Provinsbanken i Trøjborg, og så er de ellers fulgt med ham rundt. Både Arsi Stål og XEJS er nogle sunde virksomheder, og John og Grethe regner da også med at skulle fortsætte nogle år endnu. Men de er samtidig ved at overveje, hvordan deres otium skal planlægges og også her er Sparekassen med på sidelinjen, så alt bliver gjort mest hensigtsmæssigt. Tættere på kunden Lars Bohnstedt Rådgiver Vorbasse-Hejnsvig Sparekasses afdeling i Århus gør meget ud af, at besøge kunderne på deres hjemmebane. Lars Bohnstedt er afdelingens eneste faste mand, og han bruger en stor del af sin tid på landevejen og på kundemøder. Vi vil være tættere på vores kunder end andre pengeinstitutter. Det er vores styrke, og det er sådan, vi skal overleve. Der er stor opbakning til den tankegang i hele organisationen, fortæller han. Afdelingen i Århus flyttede sidste år ind på gågaden, og selvom det stadig er en pengeløs afdeling på anden sal, så er det en god placering. Afdelingen oplever stor vækst, og især er henvisninger og mund-tilmund metoden med til at skaffe mange nye kunder. Find Århus-afdelingen på: Søndergade 32, 2. sal 8000 Århus C Tlf Vorbasse: Hejnsvig: Hovborg: Billund: Århus:

6 Livrente sikrer dig mod fallit i pensionsalderen Peter Ravn Pensions- og forsikringschef En lang alderdom med børnebørn, rejser og oplevelser drømmer de fleste af os om. Vi ved også godt, at det koster penge at leve det otium, vi drømmer om. Vi sparer op med kapitalpension, ratepension osv., og nu får vi endnu en mulighed, der kan sikre os i alderdommen: Livrente. Livrente er, at man sammen med andre i fællesskab skyder penge ind i en kollektiv ordning hos et forsikringsselskab, forklarer pensionschef Peter Ravn. På den måde deler man risikoen og gevinsten med andre. Vinderne er dem, der lever længst. Livrente udbetales nemlig som en månedlig ydelse, så længe du lever. Den er altså en slags udbygget ratepension, som ikke løber tør, hvis du lever længe. Samtidig har du også mulighed for at sikre dine indbetalinger, så pengene udbetales til dine efterladte, hvis du dør, inden udbetalingen er begyndt. Du kan også vælge, at din ægtefælle eller samlever skal overtage udbetalingerne, hvis du dør i perioden, hvor udbetalingen er begyndt. Det vil sige, at man sikrer livsvarig udbetaling til den, der lever længst. Godt supplement Der findes to måder at indbetale til livrente på. Enten løbende eller som et engangsbeløb. Peter Ravn mener, at man fortsat skal udnytte de kr., som man kan indbetale til sin ratepension, og derefter kan man supplere med livrente. Kapitalpensionen er stadig en pensionsopsparing, der er interessant for alle, da den er den eneste slags pension, som ikke bliver modregnet i de offentlige ydelser. For at summe op vil jeg sige, at livrente er et godt supplement til rate- og kapitalpensionen. Det er en forsikring mod, at pengene slipper op i alderdommen, og sikrer dig en minimums indtægt hele livet, siger Peter Ravn. Er du interesseret i at høre mere om livrente, så kontakt pensionsteamet Peter Ravn, tlf og Kurt Hansen, tlf , der vil hjælpe og vejlede dig. Fakta om livrente Indbetalinger bliver ikke medregnet under den nye kr grænse. For private indbetalinger op til kr om året gælder, at de kan stoppes når som helst. For indbetalinger, som kommer via arbejdsgiveren, er der ikke nogen beløbsgrænse. Her kan du uanset beløbets størrelse ændre din aftale når som helst. Du kan fradrage indbetalinger til en livsvarig livrente i topskatten. Udbetaling fra livrenten kan starte fra 60 år eller senere. Udbetalingen er livsvarig. Din ægtefælle/samlever kan knyttes til livrenten, og du vil på den måde sikre en livsvarig udbetaling til den af jer, som lever længst. Hvis du gerne vil sikre dine arvinger, er det også muligt. Du skal betale indkomstskat af udbetalingen fra din livrente, dog ikke arbejdsmarkedsbidrag. Udbetaling fra din livrente kan få indflydelse på beregningen af offentlige ydelser. Få mest muligt ud af din pension Det kan koste dig tusindvis af kroner, hvis du ikke bruger din opsparede pension rigtigt. Kurt Hansen Pensions- og forsikringsrådgiver I årtier sparer du sammen til din pension. Du vil gerne have en aktiv pensionsalder, hvor det i hvert fald ikke er økonomien, der sætter grænser for, hvad du kan. Derfor er det virkelig vigtigt, at du også får en plan for, hvordan de opsparede penge skal bruges. Det kan faktisk betyde helt op til pct. flere penge til dig, hvis du håndterer det rigtigt. Derfor anbefaler Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse, at du får lavet en personlig nedsparingsplan. Det er et fantastisk redskab, der giver dig overblik over din situation, når du skal til at forlade eller har forladt arbejdsmarkedet. Nedsparingsplanen tager udgangspunkt i, hvornår du ønsker at gå på pension, hvor længe og hvor stor en indtægt, du vil have, siger Kurt Hansen, pensions- og forsikringsrådgiver. Snak med os Der er mange penge at tjene ved at tilrettelægge tingene rigtigt. Efterløn, folkepension og skat spiller en afgørende rolle for planlægningen af netop din økonomi, for det er bestemt ikke ligegyldigt, hvilken rækkefølge du bruger pengene i. Du kan få nedsat de offentlige ydelser, hvis du gør det forkert. De fleste vil gerne have pensionspengene ud hurtigt, men det er skattemæssigt ikke det smarteste, så det er vigtigt, at du tager en snak med os, inden du selv sætter noget i gang, siger Kurt Hansen opfordrende. Sammen med din rådgiver laves en personlig nedsparingsplan, der detaljeret beskriver, hvordan og hvornår, du skal bruge dine penge for at få mest ud af dem i forhold til egne ønsker og behov. Du sparer op i mange år, så dine penge skal altså forvaltes rigtigt, slår Kurt Hansen fast. Når man fylder 50 år, begynder de fleste at tænke på livet som efterlønner eller pensionist, og det er et godt tidspunkt at kigge på sin nedsparing. Ønsker du klarhed over, hvordan du får mest muligt ud af dine pensionsmidler, så kontakt din rådgiver for at få et overklik. p Vorbasse: Hejnsvig: Hovborg: Billund: Århus:

7 MyWay-teamet består af: Anders Smed Nielsen, Sanne Hviid Kristensen, Elisabeth Elgaard og Tina Risbjerg Christensen. MyWay for dig under 25 år Unge kunder har særlige fordele, og de får deres egne unge rådgivere. Elisabeth Elgaard Rådgiver 18 års samtale Når du fylder 18 år, bliver du inviteret til en samtale med din egen unge rådgiver. Her snakker I lidt om Sparekassen, men selvfølgelig mest om dig og dine tanker og drømme for de kommende år. Det er sikkert første gang, du møder din rådgiver, og det er rart for jer begge at få hilst på hinanden så er det nemmere at tage telefonen eller kigge forbi en anden gang. Din placering og dermed dine fordele afhænger af, hvor meget og hvordan du bruger Sparekassen. Vil du vide mere om MyWay og dine muligheder og fordele, så kontakt din rådgiver eller kig ind på og læs mere om MyWay. Som ung kunde i Sparekassen har du et andet behov for rådgivning end dine forældre. Derfor har Sparekassen gruppen MyWay, som servicerer alle under 25 år. Som helt lille er det oftest blot en børneopsparing og evt. en alm. opsparingskonto, Fakta der er relevant. Men jo ældre du Faste arrangementer: bliver, jo flere behov får du. Måske skal Tre nivauer Hvert år står MyWay gruppen bag to du flytte hjemmefra? Måske skal der laves faste arrangementer for yngre kunder. budget? Måske drømmer du om at Ganske som for kunder over 25 år er Vinterferiesjov i uge 7 i hallen i Vor- få din egen bil? MyWay kunderne delt op i tre kategorier basse er et tilløbsstykke for de helt Der er mange udfordringer i den periode eller niveauer om man vil. små, hvor der er underholdning, musik af dit liv, og Sparekassen vil gerne være Jo flere forretninger, du laver med Sparekassen, og frokost. en aktiv hjælp i de situationer. Derfor får jo bedre renter og vilkår får du ekstra gode renter på dine konti og en du. Det er princippet om noget-for-noget, For de større (16-17-årige) arrangeres fortæller Elisabeth Elgaard. i forsommeren en køreskoleaften, hvor række andre fordele som gratis kort og MyWay gruppen fortæller om lån til gratis veksling af valuta. køb af bil og forsikringer. Man får lov Vi giver unge særlige fordele og mindre De tre niveauer er: til at køre bil på en bane, hører om at gebyrer, for vi vil gerne investere i dem, tage kørekort af en kørelærer og får et deres uddannelse og fremtid. De unge MyWay Kunde foredrag af en trafikinformatør, der har skal behandles godt, for de er noget MyWay Helkunde været udsat for et alvorligt trafikuheld, særligt nemlig Sparekassens fremtid, MyWay Helkunde+ og som fortæller om konsekvenserne siger Elisabeth Elgaard, ung rådgiver og af det. en del af MyWay gruppen. Vorbasse: Hejnsvig: Hovborg: Billund: Århus:

8 Fakta Tre niveauer Sparekassen har delt kunderne op i tre niveauer: Kunde Helkunde Helkunde+ Din placering i hierarkiet - og dermed dine fordele - afhænger af, hvor meget og hvordan du bruger Sparekassen. Altså lån, opsparinger, produkter og serviceydelser. Du er som udgangspunkt helt almindelig Kunde. Din rådgiver kan vejlede dig om rentekonceptet. Bliv Helkunde eller Helkunde+ Hvis du samler alle dine økonomiske forretninger i Sparekassen, tilbyder vi dig bedre vilkår. Saml dine bankforretninger i Sparekassen og bliv Helkunde eller Helkunde+. Princippet bag Helkunde og Helkunde+ er noget-for-noget. Som Helkunde og Helkunde+ får du en række fordele og fordelagtige rentesatser. Så jo flere opgaver og forretninger du giver Sparekassen, jo bedre vilkår giver Sparekassen dig. Samtidig er tanken naturligvis, at det skal være til fordel for kunden, så du får præsenteret en række muligheder, som du selv kan vælge til og fra. Sammen med din rådgiver gennemgås din økonomi, pension og forsikringer, så du kan se, hvordan du kan blive løftet. På /rentekoncept kan du finde rentesatserne og læse mere om at blive Helkunde eller Helkunde+. For at blive Helkunde kræves følgende: Kr ,- i samlet lån og opsparing Garantkapital på kr ,- To produkter fra kategori I To produkter fra kategori II For at blive Helkunde+ kræves følgende: Kr ,- i samlet lån og opsparing Garantkapital på kr ,- Fire produkter fra kategori I To produkter fra kategori II Kategori I er pensionskonto, pensionsinvest, forsikringer, realkreditlån mv. Kategori II er netbank, diverse kort, investeringsgennemgang mv. Se den fulde oversigt på /rentekoncept Garantkapital en tillidserklæring og en god forretning For kr kan du blive garant i Sparekassen og få en god rente på din garantkapital samt andre fordele. Du har mulighed for at blive garant i Sparekassen. Det betyder, at du køber medindflydelse i Sparekassen for dine penge og samtidig opnår kundefordele. Garantbeviser sælges for kr stykket, og du skal minimum købe tre. Så hvis du har en opsparing stående, kan du vælge at lade en del af denne være garantkapital, som giver en ekstra høj rente. Det anbefales dog, at det ikke er hele opsparingen, der investeres i garantkapital, da det er risikovillig kapital. Det betyder, at det er en del af Sparekassens ansvarlige kapital og dermed ikke er dækket af statsgarantien/indskydergarantifonden. Altså kan pengene mistes, hvis Sparekassen skulle gå konkurs men det er der nu absolut ingen grund til at være bekymret for, når man ser på Sparekassens solvens. Flere fordele Mange af Sparekassens kunder er garanter. Udover forretningsfordelen for kunden ser vi nemlig tegning af garantkapital som en tillidserklæring til os. Vore garanter har gennemsnitligt tegnet garantkapital for ca. kr Udover den gode rente, får garanter også mulighed for indflydelse. Som garant kan du nemlig stille op som kandidat til repræsentantskabsvalget, som foregår hvert 4. år, og samtidig få stemmeret til dette valg. Repræsentantskabet vælger herefter Sparekassens bestyrelse. At være garant giver også en fordel i rentekonceptet. Som Helkunde og Helkunde+ får du vekslet gratis valuta som garant, og du inviteres til et årligt garantmøde med mad og musik, som flere hundrede glæder sig til hvert år. p Vorbasse: Hejnsvig: Hovborg: Billund: Århus: Fakta Et garantbevis koster kr , og du skal minimum købe tre stk. Din garantkapital er bundet i tre år, og derefter er der en måneds opsigelse. Sparekassens samlede minimums garantkapital er jvf. vedtægterne kr. 65. mio. Ønsker man sin garantkapital udbetalt, og Sparekassens samlede kapital når ned på minimumsniveauet kr. 65. mio., må man vente med sin udbetaling, til der er sket nytegning. Sparekassens garantkapital var pr kr. 73,3 mio. Du kan købe garantbeviser for både frie midler samt kapital-, rate- og selvpensionsmidler. Tag en snak med din rådgiver, hvis du også vil have garantfordelene!

9 1,2 mio. samlet sammen til Bakkehallen Hejnsvigs borgere ønsker en ny hal og samler penge sammen til projektet. Britta Mathiasen Afdelingsleder i Hejnsvig Hejnsvig savner en ny hal, og det projekt er både byens borgere og erhvervsdrivende gået ind i. Der samles penge ind på både mulige og umulige måder. Senest er startet en støtteforening for hallen, der nu også har fået sit eget logo og et navn: Bakkehallen. Det er som om, at det kommer lidt tættere på og bliver mere virkeligt, når vi har navn og logo, fortæller Sparekassens afdelingsleder i Hejnsvig filialen, Britta Mathiasen. Den nye hal skal gerne være et samlingssted for alle. Lige fra de små børn i dagplejen til pensionisterne, der vil spille bingo. Der skal være cafe, mødelokale, fitnessrum og en scene. Det er hal-projektet, som er omdrejningspunktet i byen, og overskuddet fra stort set alle aktiviteter ryger over på hal-kontoen. Det kan være byens julefrokost, et slankeprojekt, den nye støtteforening osv. Sparekassen er også dybt involveret i projektet og støtter med både sponsorkroner og masser af aktiviteter. Britta Mathiasen nævner eksempelvis markedsdagene i Hejnsvig, hvor Sparekassen havde en fin stand og en flagkonkurrence. Der er indtil videre samlet over 1,2 mio. kr. sammen til hallen og arbejdet fortsætter. Lektiebøger Men trods det store fokus på hallen, så er Sparekassen også aktiv andre steder i Uddeling af lektiebøger i Stenderup Skole. lokalsamfundet. For nylig var Britta Mathiasen og Bärbel Willems på Stenderup Skole for at uddele lektiebøger. De var på besøg i 6. klasse, og blev rigtig godt modtaget i klassen. Resten af skolens elever fik også lektiebøger. Også de lidt ældre har fået opmærksomhed, idet Sparekassen har skænket borde og bænke til Madpakkehuset ved Øparkens nye petanque-baner i Stenderup-Krogager. Hovborg vil gå forrest sine 70 elever en af de mindste skoler i kommunen og dermed truet af lukning. Men planen er, at den nye skole i Landsbyhuset Landsbyhus i Hovborg skal være hele byens samlingssted. skal stå klar til skolestart i 2012 og at den i øvrigt bliver Danmarks bedste Som så mange gange før står borgerne Byen sprudler af foreninger og liv, og der skole. i Hovborg sammen om endnu et spændende er både butikker og erhverv, skole, SFO I skolen skal der tænkes nyt i undervis- projekt og Sparekassen følger og kombineret vuggestue/børnehave. ning og pædagogik, og byen er i dialog selvfølgelig med i forløbet, som vil blive Men landsbyerne er pressede i dag, så med store virksomheder som LEGO og endnu et positivt aktiv for hele byen. Projektet vi arbejder for et landsbyhus med alt det, Apple om at indgå nogle sponsorsamar- er et landsbyhus. som en moderne landsby har brug for i bejder om leg og læring, fortæller Kurt Borgerne i Hovborg vil være et forbillede dag, fortæller Kurt Schmidt, der bor i Schmidt. for andre landsbyer, og derfor arbejdes der Hovborg og sidder i arbejdsgruppen for Den øverste etage af landsbyhuset skal intenst på at få sit helt eget landsbyhus. landsbyhuset. indeholde bl.a. turistkontor, landsbykøkken, Hovborg er en landsby med ca. 600 indbyggere. motionscenter, ildsjæle- og innova- Landsbyen har altid ligget ved tionskontor med fælles administration Bedste skole den yderste kommunegrænse, og efter for børnehus, forretninger og erhverv, et kommunesammenlægningen er der nu Huset skal være i to etager. Stueetagen fælles landsby-bibliotek, teater, mødelokaler, blevet endnu længere til den store by, skal være et børneunivers med plads til forskningsfaciliteter mm. Vejen, og derfor skal der tænkes nyt i børnene fra vuggestue til 7. klasse. Hovborg. Den nuværende Hovborg Skole er med Vorbasse: Hejnsvig: Hovborg: Billund: Århus:

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. marts Overskud til dig

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. marts Overskud til dig Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. marts 2017 Overskud til dig 2 Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Tag hånd om din formue

Tag hånd om din formue Tag hånd om din formue -Skal du spare op i din virksomhed eller via din pension? v/formuekonsulent Susanne Rømer Strategi - risikospredning er sund fornuft Frie midler Manglende risikospredning Ejendom

Læs mere

GARANTKAPITAL. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. august 2016.

GARANTKAPITAL. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. august 2016. GARANTKAPITAL Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. august 2016. 02 // Garantkapital GARANTKAPITAL I MIDDELFART SPAREKASSE Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder Dine medarbejderes firmapension Få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grakom har vi valgt Nordea

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Sikkerhed i sparekassen - Fakta om Broager Sparekasse og indskydergarantien

Sikkerhed i sparekassen - Fakta om Broager Sparekasse og indskydergarantien Indskydergaranti Sikkerhed i sparekassen - Fakta om Broager Sparekasse og indskydergarantien Er dine penge i sikkerhed hos os? Den nye indskydergaranti Den 1. oktober 2010 indførtes en permanent forhøjelse

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING

PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PERSONLIG PENSIONSRÅDGIVNING PENSIONS- INTRODUKTION Pension og livsforsikring er ikke emner, som vi tænker meget over i det daglige. Ikke desto mindre er det spørgsmål, som kan have stor betydning for

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Tryghed, frihed og sundhed En god pensionsordning skaber tryghed. En god pensionsordning giver dig frihed i form af en fornuftig opsparing, når du ikke længere

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Med denne guide vil vi gerne give dig en forståelse af, hvorfor

Læs mere

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed

Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra. pensionsordninger med indbygget tryghed Velfærdspakken Basis og Velfærdspakken Ekstra pensionsordninger med indbygget tryghed Selvstændige sparer op hos Pension For Selvstændige Pension For Selvstændige (PFS) er etableret for at give dig adgang

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende

Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Bilag 12: Meningskondensering af interview 1 med ung mand, udeboende Overordnet kløft Viden Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi med?

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere