Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15"

Transkript

1 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2014/15 Børn, unge og læring november

2 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver Karakterer ift. socioøkonomi Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derudover i både dansk og matematik Andel elever der har aflagt alle prøver i 9. klasse Resultater af nationale test i dansk og matematik Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse Resultater af den obligatoriske trivselsmåling Elevfravær Oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning Kompetencedækning Inklusion Udgifter til folkeskolen pr. elev Handlingsplan m.v Skolerapport for Arresø Skole Skolebestyrelsens udtalelse Data om Arresø Skole Skolerapport for Skole Skolebestyrelsens udtalelse Data om Skole Skolerapport for Hundested Skole Skolebestyrelses udtalelse Data om Hundested Skole 31 2

3 1. Indledning Kvalitetsrapporten for skolevæsenet skal udarbejdes hvert andet år i henhold til folkeskolelovens 40a. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, vurdering af niveauet og opfølgning herpå og opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter. Er niveauet i skolevæsenet eller på en skole ikke tilfredsstillende, skal der som en del af kvalitetsrapporten udarbejdes en handlingsplan med opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på skolen. Kvalitetsrapporten skal drøftes på et møde i Byrådet, der tager stilling til rapporten, herunder opfølgning herpå. Forinden drøftelsen i Byrådet indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten skal offentliggøres med eventuelle handlingsplaner og skolebestyrelsers udtalelser herom på internettet. Oplysninger omfattet af tavshedspligt må ikke offentliggøres. I henhold til kvalitetsrapportbekendtgørelsen skal der udarbejdes kvalitetsrapporter i skoleårene 2014/15 og 2015/16. Dernæst skal der udarbejdes 2-årige kvalitetsrapporter. Data til kvalitetsrapporten indsamles og offentliggøres centralt i LIS (ledelsesinformationssystem) på Undervisningsministeriets hjemmeside. Der er ved udarbejdelsen af kvalitetsrapporten primo november 2015 endnu ikke blevet offentliggjort alle data. De vil blive tilføjet til rapporten i det omfang det er muligt undervejs. Det omfatter den socioøkonomiske reference ift. 9. klasseprøver. Der er i efteråret 2015 fundet fejl i oplysninger fra Danmarks statistik, idet elevtallet fra Hundested Skole ikke har fremgået af Danmarks statistiks tal for skoleårene 2013/14, 2014/15 og 2015/16. Administrationen har været i dialog med Danmarks statistik, der har erkendt fejlen og vil rette fejlen i deres databaser både fremadrettet og bagudrettet. Denne korrektion af deres tal vil dog først være gennemført i januar/februar Det betyder, at enkelte data i sidste års kvalitetsrapport er ukorrekte og det fremgår undervejs i årets kvalitetsrapport, hvor data ikke indgår grundet denne fejl fra Danmarks statistik. Der vil efterfølgende blive fulgt op på at lave opdaterede statistikker på området, når data er blevet opdateret. Dette års kvalitetsrapport er udvidet med en række nye dataområder, som besluttet på møde i Udvalget for Skole, Familie og Børn den 21. september Det omfatter: Andel elever der har aflagt alle prøver i 9. klasse Andel der har fuldført en ungdomsuddannelse Tilmelding til ungdoms Uddannelsesparathedsvurdering Elevfravær Udgifter til folkeskolen pr. elev 3

4 2. Vurdering af skolevæsenets niveau Det faglige niveau på folkeskolerne i Halsnæs Kommune er under landsgennemsnittet. Det gælder for samtlige indikatorer for fagligheden: afgangsprøver i bundne prøvefag, i de enkelte fag, ved andelen af elever der får mindst 2 i dansk og matematik, nationale test samt i forhold til andelen af unge, der starter og gennemfører en ungdomsuddannelse. I forhold til sidste år kan der konstateres en stigning i karakterniveauet i de bundne prøvefag for 9. klasserne. Det gælder samlet såvel som specifikt for fagene fysik/kemi, matematik og dansk. Karakterniveauet var faldende i faget engelsk sidste år efter en markant stigning de forrige år. Landsgennemsnittet kan samtidig konstateres at stige, hvilket vanskeliggør opfyldelsen af det politiske fastsatte mål om at tilstræbe landsgennemsnittet i Herudover kan der konstateres positive tegn i en række områder, hvor der er en positiv progression i udviklingen. Det omfatter resultaterne i dansk og matematik i de nationale test. Andelen af unge der tilmelder sig en ungdomsuddannelse er stigende og nu oppe på 95 %, samtidig er der en stigende andel af de unge der er fastholdt i ungdoms efter 3 og 15 måneder. Kompetencedækningen i fagene er stigende, hvor det nu er ca. 80 % af undervisningstimerne der bliver varetaget af en lærer med linjefagskompetencer i det pågældende fag. Trivselsundersøgelsen viser samtidig, at eleverne i Halsnæs Kommune trives marginalt dårligere end landsgennemsnittet. Udviklingen på dette område følges tæt med handlingsplaner på skolerne for forbedring af trivslen. Resultaterne og dermed udviklingen på området vil blive fulgt tæt i foråret. Elevfraværet ses at være faldende på skolerne i Halsnæs Kommune over de seneste 3 år, men fraværet er stadig højere end landsgennemsnittet. 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver Opgørelsen af karakterer består af et gennemsnit af alle skoler: - Arresø Skole - Skole - Hundested Skole - Halsnæs Heldagsskole Karaktergennemsnittet omfatter ikke elever fra 10. klasse, der tager en 9. klasseprøve. Idet Halsnæs Heldagsskole indgår som specialskole er det holdt op imod landsgennemsnittet for folkeskoler inkl. specialskoler. Nogle kommuner har ikke specialskoler, mens andre kommuner har en større andel elever, der går i specialskole. Landsgennemsnittet dækker derfor over denne variation. Karaktergennemsnit i bundne prøvefag, 9. klasse, Halsnæs Skoleår Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver 2012/2013 5, /2014 5, /2015 6,1 244 Skoleår Karaktergennemsnit, hele landet Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver, hele landet 2012/2013 6, /2014 6, /2015 7,

5 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. fag, 9. klasse, Halsnæs Fag Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver Dansk 6,0 244 Engelsk 7,0 235 Matematik 5,8 244 Fysik/kemi 6,6 231 Fag Karaktergennemsnit, hele landet Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver, hele landet Dansk 6, Engelsk 7, Matematik 7, Fysik/kemi 6, I Halsnæs Kommune er der formuleret en række brændende platforme. I dem er det formuleret, at man sigter imod, at karaktergennemsnittet efter 9. klasse skal stige, indtil Halsnæs ligger på landsgennemsnittet, senest i Karaktergennemsnit i dansk, 9. klasse, Halsnæs Skoleår Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én dansk karakter 2012/2013 5, /2014 5, /2015 6,0 245 Skoleår Karaktergennemsnit, hele landet Antal elever med mindst én dansk karakter, hele landet 2012/2013 6, /2014 6, /2015 6,

6 Karaktergennemsnit i dansk pr. fagdisciplin, 9. klasse, Halsnæs Skoleår Fag Fagdisciplin Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én dansk karakter 2012/2013 Dansk Fagspecifik /2013 Dansk Læsning 5, /2013 Dansk Mundtlig 6, /2013 Dansk Orden /2013 Dansk Retskrivning 4, /2013 Dansk Skriftlig 5, /2014 Dansk Fagspecifik /2014 Dansk Læsning 5, /2014 Dansk Mundtlig 7, /2014 Dansk Orden /2014 Dansk Retskrivning 5, /2014 Dansk Skriftlig 5, /2015 Dansk Fagspecifik /2015 Dansk Læsning 5, /2015 Dansk Mundtlig 7, /2015 Dansk Orden /2015 Dansk Retskrivning 5, /2015 Dansk Skriftlig 6,1 242 Karaktergennemsnit i matematik, 9. klasse, Halsnæs Skoleår Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én matematik karakter 2012/2013 5, /2014 5, /2015 5,8 245 Skoleår Karaktergennemsnit, hele landet Antal elever med mindst én matematik karakter, hele landet 2012/2013 6, /2014 6, /2015 7,

7 Karaktergennemsnit i matematik pr. fagdisciplin, 9. klasse, Halsnæs Skoleår Fag Fagdisciplin Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én matematik karakter 2012/2013 Matematik Fagspecifik /2013 Matematik Matematisk problemløsning 4, /2013 Matematik Matematiske færdigheder 5, /2013 Matematik Mundtlig /2013 Matematik Skriftlig /2014 Matematik Fagspecifik /2014 Matematik Matematisk problemløsning 2013/2014 Matematik Matematiske færdigheder 4, , /2014 Matematik Mundtlig /2014 Matematik Skriftlig /2015 Matematik Fagspecifik /2015 Matematik Matematisk problemløsning 2014/2015 Matematik Matematiske færdigheder 5, , /2015 Matematik Mundtlig /2015 Matematik Skriftlig 0 Karaktergennemsnit i Bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver Arresø Skole, Folkeskoler 6,5 91 skole, Folkeskoler 6,1 36 Skole, Melby Folkeskoler 5,7 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,3 6 Hundested Skole Folkeskoler 6,2 67 Karaktergennemsnit i dansk pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én dansk karakter Arresø Skole, Folkeskoler 6,5 91 skole, Folkeskoler 5,9 36 Skole, Melby Folkeskoler 5,6 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,8 7 Hundested Skole Folkeskoler 5,8 67 7

8 Karaktergennemsnit i matematik pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én matematik karakter Arresø Skole, Folkeskoler 5,9 91 skole, Skole, Melby Folkeskoler 5,8 36 Folkeskoler 5,0 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,4 7 Hundested Skole Folkeskoler 6, Karakterer ift. socioøkonomi Socioøkonomisk reference af de bundne prøver i 9. klasse forstået som elevernes karaktergennemsnit i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariabler. Data er ikke blevet offentliggjort i LIS. *Signifikant forskel fra den socioøkonomiske reference. 2.3 Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derudover i både dansk og matematik Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik, 9. klasse, Halsnæs Skoleår Andel Antal elever, der overholder kriteriet Antal elever i alt 2012/ ,9% / ,0% / ,2% Skoleår Andel, land Antal elever, der overholder kriteriet, land Antal elever i alt, land 2012/ ,2% / ,6% / ,6% Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Andel Antal elever, der overholder kriteriet Antal elever i alt Arresø Skole, 77,7% skole, 83,8% Skole, Melby 88,9% Halsnæs Heldagsskole 42,9% 3 7 Hundested Skole 95,5%

9 2.4 Andel elever der har aflagt alle prøver i 9. klasse Andel elever, der har aflagt alle prøver, 9. klasse, Halsnæs Skoleår Andel Antal elever, der overholder kriteriet Antal elever i alt 2012/ ,9% / ,6% / ,2% Skoleår Andel, hele landet Antal elever, der overholder kriteriet, land Antal elever i alt, land 2012/ ,3% / ,3% / ,0% Andel elever, der har aflagt alle prøver pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Skoleår Institution Andel Antal elever, der overholder kriteriet Antal elever i alt 2014/2015 Arresø Skole, 75,7% /2015 skole, 86,5% /2015 Skole, Melby 95,6% /2015 Halsnæs Heldagsskole 42,9% /2015 Hundested Skole 92,5% Resultater af nationale test i dansk og matematik Data fra de nationale test er omfattet af fortrolighedskrav jf. folkeskolelovens 13, stk. 3, og 55 b, samt at det skal foregå på en sådan måde, at det er muligt for offentligheden at læse og forstå rapporten, selv om de pågældende oplysninger ikke indgår ved offentliggørelsen af rapporten, jf. folkeskolelovens 40 a, stk. 4. Resultaterne fra de nationale test, som skal danne baggrund for de faglige vurderinger i kvalitetsrapporten er: Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test. Andel elever, der er gode til dansk læsning og matematik i de nationale test. Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund. Af de nationale mål på området fremgår det at: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. 9

10 Læsning Resultaterne fra de nationale test i dansk, læsning i Halsnæs Kommune over de seneste 3 skoleår viser at: Der er en faldende andel elever med gode resultater i læsning i 2. og 4. klasse Der er en stabil andel af elever med gode resultater i læsning i 6. klasse Der er en stigende andel elever med gode resultater i læsning i 8. klasse Der er en faldende andel af de allerdygtigste elever i læsning i 2. klasse Der er en stigende andel af de allerdygtigste elever i læsning i 4., 6. og 8. klasse Der er en stabil andel elever med dårlige resultater i læsning i 6. og 8. klasse Der er en stigende andel elever med dårlige resultater i læsning i 2. og 4. klasse Matematik Resultaterne fra de nationale test i matematik i Halsnæs Kommune over de seneste 3 skoleår viser at: Der er en stigende andel elever med gode resultater i matematik i 3. klasse Der er en stabil andel elever med gode resultater i læsning i 6. klasse Der er en stigende andel af de allerdygtigste elever i matematik i 3. klasse Der er en stabil andel af de allerdygtigste elever i matematik i 6. klasse Der er en stabil andel elever med dårlige resultater i matematik i 3. klasse Der er en faldende andel elever med dårlige resultater i matematik i 6. klasse Resultaterne dækker over betydelige variationer mellem skolerne. Resultaterne bekræfter den generelle vurdering af fagligheden i skolevæsenet. 2.6 Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse Der ses en generelt positiv tendens til at der er flere unge der vælger en ungdomsuddannelse og en positiv tendens til at flere unge fortsat følger ungdomsuddannelsen 3 og 15 måneder efter 9. klasse. Den stigende tendens ses at ske ved en stigning i andelen af unge der vælger en erhvervsuddannelse. Samtidig viser tallene for gennemførslen af ungdomsne, at der er en faldende tendens, idet en lavere andel af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, Halsnæs År Andel Antal elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse ,8% ,2% ,3%

11 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, pr. skole, Halsnæs År Institution Institutionstype Andel Antal elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 2014 Arresø Skole, Kregme 2014 Arresø Skole, 2014 skole, 2014 Skole, Melby Folkeskoler 51,6% 32 Folkeskoler 33,3% 8 Folkeskoler 55,2% 48 Folkeskoler 61,0% 25 Grundet fejl i Danmark statistik, så indgår Hundested Skole ikke i ovenstående tabel. Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, Halsnæs År Andel Antal elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse ,4% ,3% ,1% 263 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, pr. skole, Halsnæs År Institution Institutionstype Andel Antal elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 2013 Arresø Skole, Kregme Folkeskoler 88,2% Arresø Skole, 2013 skole, 2013 Skole, Melby 2013 Hundested Skole, Storebjerg Folkeskoler 80,0% 40 Folkeskoler 87,0% 60 Folkeskoler 95,1% 39 Folkeskoler 85,9% 61 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, pr uddannelse, Halsnæs År Ungdomsuddannelse Andel Antal elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 2011 Gymnasiale 62,3% Erhvervsfaglige 21,5% Gymnasiale 57,9% Erhvervsfaglige 21,4% Gymnasiale 61,2% Erhvervsfaglige 23,6% 73 11

12 Andel af 9. klasse årgang, der forventes at fuldføre mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse, Halsnæs Årgang Andel ,5% ,9% ,3% Andel elever, der har fuldført mindst en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter 9. klasse, Halsnæs Årgang Andel med uddannelse Antal med uddannelse Antal total ,1% ,5% ,1% Fordeling af elever, som forlader grundskolen, efter tilmelding til ungdomsuddannelse som første prioritetsvalg, Halsnæs Skoleår Ansøgt ungdomsuddannelse Andel elever fordelt på ansøgt ungdomsuddannelse Antal elever, der har søgt uddannelsen Antal elever, som forlader grundskolen 2012/2013 Gymnasiale 78% /2013 Erhvervs 16% /2014 Gymnasiale 76% /2014 Erhvervs 18% /2015 Gymnasiale 75% /2015 Erhvervs 20%

13 Fordeling af elever, som forlader grundskolen, efter tilmelding til ungdomsuddannelse som første prioritetsvalg pr. skole, Halsnæs Institution Institutionstype Ansøgt ungdomsuddannelse Arresø Skole, Arresø Skole, skole, skole, Skole, Melby Skole, Melby Halsnæs Heldagsskole Folkeskoler Gymnasiale Andel elever fordelt på ansøgt ungdomsuddannelse Antal elever, der har søgt uddannelsen Antal elever, som forlader grundskolen 71% Folkeskoler Erhvervs 24% Folkeskoler Gymnasiale 87% Folkeskoler Erhvervs 13% 3 23 Folkeskoler Gymnasiale 68% Folkeskoler Erhvervs 24% 6 25 Specialskoler for børn Hundested Skole Folkeskoler Erhvervs Gymnasiale 81% Hundested Skole Folkeskoler Erhvervs 17% 8 47 Det er en høj andel af de unge der tilmelder sig ungdoms. Fra 92 % af de unge fra Skole, Melby til 100 % på Skole,. Når man kigger på det konkrete antal unge, der ikke har tilmeldt sig en ungdomsuddannelse, så drejer det sig om i alt 6 unge ud af 150 unge på tværs af skolerne. Vejleders uddannelsesparathedsvurdering pr. 1. marts, Halsnæs Skoleår Parathed Andel Antal fordelt på Antal der er parathedsvurdering vurderet 2012/2013 Parat 94,1% /2013 Ikke parat 5,9% /2014 Parat 93,4% /2014 Ikke parat 6,6% /2015 Parat 93,8% /2015 Ikke parat 6,2%

14 Andel, som vurderes parat af vejleder pr. 1. marts pr. skole og uddannelse, Halsnæs Institution Institutionstype Til Uddannelsekategori Andel der er vurderet parat Antal der er vurderet parat Antal der er vurderet Arresø Skole, Folkeskoler Gymnasiale 97,4% Arresø Skole, skole, skole, Skole, Melby Skole, Melby Folkeskoler Erhvervs 100,0% Folkeskoler Gymnasiale 85,0% Folkeskoler Erhvervs 100,0% 3 3 Folkeskoler Gymnasiale 88,2% Folkeskoler Erhvervs 100,0% 6 6 Hundested Skole Folkeskoler Gymnasiale 94,7% Hundested Skole Folkeskoler Erhvervs 100,0% 8 8 Det er en forholdsvis stabil andel af de unge, der vurderes uddannelsesparate af vejleder pr. 1. marts på ca. 94 % af de unge. Alle unge til erhvervsne er blevet vurderet uddannelsesparate. Ca. 93 % af de unge til de gymnasiale ungdoms er blevet vurderet uddannelsesparate. 2.7 Resultater af den obligatoriske trivselsmåling Trivselsundersøgelsen viser overordnet, at elevernes trivsel i Halsnæs Kommune er lavere end landsgennemsnittet. Det gælder også specifikt for de enkelte hovedområder i trivselsundersøgelsen; social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration i undervisningen samt ro og orden. Halsnæs Kommune ligger 0,1 til 0,2 under landsgennemsnittet på en skala fra 1 til 5 på alle indikatorer. Trivsel, samlet indikator, gennemsnit pr år, Halsnæs, 2014/2015 Skoleår Samlet Antal samlet 2014/2015 3, Skoleår Samlet, land Antal Samlet Indikatorsvar, land 2014/2015 3,

15 Trivsel, samlet indikator, fordeling pr år, Halsnæs, 2014/2015 Skoleår Indikatorsvar Andel samlet Antal samlet 2014/2015 4,1 til 5 18% /2015 3,1 til 4 69% /2015 2,1 til 3 13% / til 2 1% 11 Skoleår Indikatorsvar Andel samlet, land Antal Samlet Indikatorsvar, land 2014/2015 4,1 til 5 29% /2015 3,1 til 4 63% /2015 2,1 til 3 7% / til 2 0% 758 Trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr indikator, Halsnæs, 2014/2015 Indikator Indikatorsvar Antal Indikatorsvar landsgennemsnit Antal, land Social trivsel 3, , Faglig trivsel 3, , Støtte og inspiration i undervisningen 3, , Ro og orden 3, , Trivsel, social trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal Arresø Skole, Folkeskoler 3,9 318 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,8 88 skole, Folkeskoler 3,9 283 Skole, Melby Folkeskoler 4,0 254 Skole, Vinderød Folkeskoler 4,1 61 Hundested Skole Folkeskoler 3,9 505 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,6 24 Den sociale trivsel på Skole er højst (tæt på landsgennemsnittet), mens den er lavest på Halsnæs Heldagsskole. 15

16 Trivsel, faglig trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal Arresø Skole, Folkeskoler 3,5 317 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,5 87 skole, Folkeskoler 3,6 281 Skole, Melby Folkeskoler 3,6 252 Skole, Vinderød Folkeskoler 3,8 59 Hundested Skole Folkeskoler 3,6 503 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,4 24 Den faglige trivsel på Skole er højst (tæt på landsgennemsnittet), mens den er lavest på Halsnæs Heldagsskole. Trivsel, støtte og inspiration i undervisningen, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal Arresø Skole, Folkeskoler 3,2 316 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,0 88 skole, Folkeskoler 3,2 280 Skole, Melby Folkeskoler 3,1 254 Skole, Vinderød Folkeskoler 3,3 60 Hundested Skole Folkeskoler 3,0 505 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,9 24 Eleverne syntes de får mest støtte og inspiration i undervisningen på Skole (tæt på landsgennemsnittet), mens eleverne på Halsnæs Heldagsskole syntes de får mindst. Trivsel, ro og orden, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal Arresø Skole, Folkeskoler 3,5 317 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,4 88 skole, Folkeskoler 3,5 281 Skole, Melby Folkeskoler 3,5 254 Skole, Vinderød Folkeskoler 3,5 60 Hundested Skole Folkeskoler 3,4 507 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,

17 Eleverne på Skole og til dels Arresø Skole syntes der er mest ro og orden, men eleverne på Halsnæs Heldagsskole vurderer det lidt lavere. 2.8 Elevfravær Gennemsnitligt elevfravær, Halsnæs Skoleår Fraværtype Fraværsprocent 2012/2013 Lovligt fravær 1,8% 2012/2013 Fravær pga. sygdom 4,2% 2012/2013 Ulovligt fravær 1,6% 2013/2014 Lovligt fravær 1,9% 2013/2014 Fravær pga. sygdom 3,6% 2013/2014 Ulovligt fravær 1,7% 2014/2015 Lovligt fravær 1,6% 2014/2015 Fravær pga. sygdom 3,9% 2014/2015 Ulovligt fravær 1,4% Udviklingen i det samlede elevfravær i Halsnæs Kommune kan ses at gå fra 7,6 % i skoleåret 2012/13, til 7,2 % i skoleåret 2013/14 og til 6,9 % i skoleåret 2014/15. Skoleår Fraværtype Fraværsprocent, landsgennemsnit 2012/2013 Lovligt fravær 1,5% 2012/2013 Fravær pga. sygdom 3,4% 2012/2013 Ulovligt fravær 0,8% 2013/2014 Lovligt fravær 1,5% 2013/2014 Fravær pga. sygdom 3,0% 2013/2014 Ulovligt fravær 0,9% 2014/2015 Lovligt fravær 1,4% 2014/2015 Fravær pga. sygdom 3,0% 2014/2015 Ulovligt fravær 1,0% Udviklingen i det samlede elevfravær på landsplan kan ses at gå fra 5,7 % i skoleåret 2012/13 til 5,4 % i skoleårene 2013/14 og 2014/15. Elevfraværet i Halsnæs Kommune har i hele perioden ligget over landsgennemsnittet, men således at differencen er reduceret fra 1,9 % point i skoleåret 2012/13 til 1,5 % point i skoleåret 2014/15. 17

18 Gennemsnitligt elevfravær, pr. skole, Halsnæs Institution Institutionstype Fraværtype Fraværsprocent Arresø Skole, Arresø Skole, Arresø Skole, Arresø Skole, Ølsted Arresø Skole, Ølsted Arresø Skole, Ølsted skole, skole, skole, Skole, Melby Skole, Melby Skole, Melby Halsnæs Heldagsskole Halsnæs Heldagsskole Halsnæs Heldagsskole Folkeskoler Lovligt fravær 1,4% Folkeskoler Fravær pga. sygdom 3,8% Folkeskoler Ulovligt fravær 1,8% Folkeskoler Lovligt fravær 1,4% Folkeskoler Fravær pga. sygdom 3,8% Folkeskoler Ulovligt fravær 0,9% Folkeskoler Lovligt fravær 1,9% Folkeskoler Fravær pga. sygdom 4,4% Folkeskoler Ulovligt fravær 1,8% Folkeskoler Lovligt fravær 1,3% Folkeskoler Fravær pga. sygdom 3,9% Folkeskoler Ulovligt fravær 0,4% Specialskoler for børn Lovligt fravær 5,1% Specialskoler for børn Fravær pga. sygdom 3,4% Specialskoler for børn Ulovligt fravær 1,2% Hundested Skole Folkeskoler Lovligt fravær 1,4% Hundested Skole Folkeskoler Fravær pga. sygdom 3,8% Hundested Skole Folkeskoler Ulovligt fravær 1,5% Skole, Melby har det laveste samlede elevfravær på 5,6 %, mens Halsnæs Heldagsskole har det højeste elevfravær med 9,7 %. 2.9 Oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning År Antal klager Medhold til forældre Medhold til kommunen 2012/ / / Der opleves en markant nedgang i antallet af klager til klagenævnet for specialundervisning. 18

19 Det samlede antal af klager dækker også over klagesager, hvor klagen er trukket tilbage eller hvor klagen ikke har været færdigbehandlet Kompetencedækning Målet er, at alle elever i folkeskolen i 2020 skal undervises af lærere, som enten har undervisningskompetencer (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. Målsætningen om fuld kompetencedækning indeholder alle fag og alle klassetrin og skal gælde på kommuneniveau. Målet er et niveau på mindst 85 pct. i 2016 og mindst 90 pct. i 2018 opgjort på kommuneniveau. Regeringen og KL drøfter i 2018 det resterende løft til 95 pct. kompetencedækning under hensyntagen til de muligheder, de planlægningsmæssige hensyn tillader. Niveauet for kompetencedækning i Halsnæs Kommune er udtryk for, hvor en stor andel af undervisningstimerne der varetages af lærere med linjefagskompetence eller tilsvarende kompetencer i det pågældende fag. At have kompetencer svarende til undervisningskompetence betyder, at underviseren fx har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til undervisningskompetence. Skolens leder må foretage et skøn i denne forbindelse. Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning, Halsnæs Skoleår Andel 2012/ ,7% 2013/ ,1% 2014/ ,4% Skoleår Andel, hele landet 2012/ ,5% 2013/ ,3% 2014/ ,5% Andelen af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning er steget markant i Halsnæs Kommune, således at det nærmer sig et landsgennemsnitligt niveau. Aktuelt er ca. 40 lærere ved at tage en linjefagsuddannelse i enten matematik, natur/teknologi eller håndværk og design, som afsluttes i foråret Der er afsat kompetenceudviklingsmidler de kommende år til, at endnu flere lærere får linjefag. På den baggrund forventes kompetencedækningen at stige yderligere de kommende år. 19

20 Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning pr. fag, Halsnæs Fag Andel Dansk 88,0% Engelsk 84,8% Tysk (tilbudsfag) 92,6% Fransk (tilbudsfag) 90,9% Kristendomskundskab 15,7% Historie 61,1% Samfundsfag 87,5% Idræt 79,6% Musik 66,1% Billedkunst 74,7% Håndværk og design 97,4% Madkundskab 77,8% Matematik 81,8% Fysik/kemi 100,0% Geografi 72,0% Biologi 95,9% Natur/teknik 45,2% Der er en tendens til, at fagene med få timer i indskolingen har en meget lav kompetencedækning. Dette skyldes sandsynligvis en pædagogisk tradition, hvor man har få lærere omkring børnene i de små klasser. Det kan som eksempel betyde, at dansklæreren i indskolingen også varetager undervisningen i kristendomskundskab uden at have linjefagskompetence heri, mens matematiklæreren måske varetager undervisningen i natur/teknik uden at have linjefagskompetence heri. I fagene i udskolingen er der en større tradition for faglig specialisering i fag som fysik/kemi, biologi og geografi Inklusion Oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning. Oplysningerne skal indgå i kvalitetsrapporter, der udarbejdes i skoleårene 2014/15, 2015/16, 2017/18 og 2019/20. Der er en national målsætning om, at 96 % af børnene skal være inkluderet i den almene undervisning ved udgangen af På landsplan er der en stigende andel elever der inkluderes i almenmiljøet. Det er en tendens der ligeledes forventes at være i Halsnæs Kommune med nedlæggelserne af læseklasserne, specialklasser samt den forestående reduktion af antallet af pladser på Halsnæs Heldagsskole. 20

21 Der foreligger ikke data på dette parameter grundet fejl i Danmarks statistiks elevtal. Hundested Skoles elevtal indgår grundet fejl hos Danmarks statistik ikke i Halsnæs Kommunes elevtal hverken i det samlede elevtal eller i antallet af segregerede elever. Halsnæs Kommune er i dialog med Danmarks statistik om fejlen, som ifølge tilbagemeldingen fra Danmarks statistik vil være tilrettet primo Statistikker på området vil om muligt fremsendes til den endelige behandling af kvalitetsrapporten i marts 2016 efter høringsperioden Udgifter til folkeskolen pr. elev Udgifter til folkeskolen pr. elev, Halsnæs Skoleår Gennemsnitligt beløb pr elev 2012/ / / Udgifterne er nettoudgifter til folkeskolen. Det vil sige bruttoudgifterne fratrukket indtægter og statsrefusion på funktion Elevtallet omfatter normalklasseelever i klasse. Udgifterne er korrigeret for udviklingen i priser og lønninger med 2014 som basisår. Der er usikkerhed i tallene grundet tidligere fejlkontering af Halsnæs Heldagsskole under folkeskoleområdet. Dette blev der redegjort for til det politiske udvalg primo De fremadrettede budgettal vil være korrigeret herfor. 21

22 3. Handlingsplan m.v. Som del af kvalitetsrapporten har Byrådet mulighed for at udarbejde en handlingsplan med henblik på at styrke niveauet på skolerne. Det faglige niveau er fortsat for lavt i skolevæsenet i Halsnæs Kommune til trods for positive tendenser inden for flere indikatorer. Der er det seneste års tid igangsat eller ved at blive igangsat en lang række af tiltag til at forbedre fagligheden på folkeskolerne. Det omfatter: - Læringskonsulent og læringsvejleder indsats ift. bl.a. læringsmålsstyring - Matematikambassadører - Udskolingslinjer - Udbud af nye valgfag bl.a. via Unge- og kulturcenteret - Talenthold i matematik - Holddelingstimer i matematik på mellemtrinnet - Kompetencesamtaler - A.P.Møller fonden støttet projekt om styrkelse af faglige teams på skolerne Hertil kommer en række tiltag lokalt på skolerne med henblik at styrke fagligheden. På den baggrund anbefaler administrationen, at tiltagene får tid og fokus til at virke og få effekt på de faglige præstationer hos eleverne. Trivselsniveauet på skolerne er ligeledes for lavt i skolevæsenet i Halsnæs Kommune. De enkelte skoler arbejder aktuelt med handlingsplaner med henblik på at forbedre trivslen. 22

23 4. Skolerapport for Arresø Skole Det faglige niveau på Arresø Skole er under landsgennemsnittet. Arresø Skole er den skole i Halsnæs Kommune med de bedste faglige resultater målt ved 9. klasseprøverne. Arresø Skole har samtidig en bekymrende stor andel af unge der får mindre end 2 i dansk og matematik, hvilket stiller over 20 % af eleverne med svære betingelser for at kunne starte på en ungdomsuddannelse. Samtidig har Arresø Skole en lav andel af elever der følger ungdomsne. Dette til trods for en høj andel af de unge på Arresø Skole, der er blevet vurderet uddannelsesparat. Trivslen blandt eleverne er ud fra resultaterne i trivselsundersøgelsen under landsgennemsnittet og lidt under kommunens gennemsnit. Særligt ligger trivselsindikatorerne på Arresø Skole, Ølsted lidt lavere, hvor indikatorerne på Arresø Skole, ligger ca. på det kommunale gennemsnit. 4.1 Skolebestyrelsens udtalelse 4.2 Data om Arresø Skole Karaktergennemsnit i Bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver Arresø Skole, Folkeskoler 6,5 91 skole, Folkeskoler 6,1 36 Skole, Melby Folkeskoler 5,7 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,3 6 Hundested Skole Folkeskoler 6,2 67 Karaktergennemsnit i dansk pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én dansk karakter Arresø Skole, Folkeskoler 6,5 91 skole, Folkeskoler 5,9 36 Skole, Melby Folkeskoler 5,6 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,8 7 Hundested Skole Folkeskoler 5,8 67 Karaktergennemsnit i matematik pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én matematik karakter Arresø Skole, Folkeskoler 5,9 91 skole, Skole, Melby Folkeskoler 5,8 36 Folkeskoler 5,0 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,4 7 Hundested Skole Folkeskoler 6,

24 Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Andel Antal elever, der overholder kriteriet Antal elever i alt Arresø Skole, 77,7% skole, 83,8% Skole, Melby 88,9% Halsnæs Heldagsskole 42,9% 3 7 Hundested Skole 95,5% Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske referencer, 9. klasse, Arresø Skole, Halsnæs Data er ikke blevet offentliggjort i LIS. Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, pr. skole, Halsnæs År Institution Institutionstype Andel Antal elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 2014 Arresø Skole, Kregme 2014 Arresø Skole, 2014 skole, 2014 Skole, Melby Folkeskoler 51,6% 32 Folkeskoler 33,3% 8 Folkeskoler 55,2% 48 Folkeskoler 61,0% 25 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, pr. skole, Halsnæs År Institution Institutionstype Andel Antal elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 2013 Arresø Skole, Kregme Folkeskoler 88,2% Arresø Skole, 2013 skole, 2013 Skole, Melby 2013 Hundested Skole, Storebjerg Folkeskoler 80,0% 40 Folkeskoler 87,0% 60 Folkeskoler 95,1% 39 Folkeskoler 85,9% 61 24

25 Andel, som vurderes parat af vejleder pr. 1. marts pr. skole og uddannelse, Halsnæs Institution Institutionstype Til Uddannelsekategori Arresø Skole, Arresø Skole, skole, skole, Skole, Melby Skole, Melby Folkeskoler Gymnasiale Andel der er vurderet parat Antal der er vurderet parat Antal der er vurderet 97,4% Folkeskoler Erhvervs 100,0% Folkeskoler Gymnasiale 85,0% Folkeskoler Erhvervs 100,0% 3 3 Folkeskoler Gymnasiale 88,2% Folkeskoler Erhvervs 100,0% 6 6 Hundested Skole Folkeskoler Gymnasiale 94,7% Hundested Skole Folkeskoler Erhvervs 100,0% 8 8 Trivsel, social trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal Arresø Skole, Folkeskoler 3,9 318 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,8 88 skole, Folkeskoler 3,9 283 Skole, Melby Folkeskoler 4,0 254 Skole, Vinderød Folkeskoler 4,1 61 Hundested Skole Folkeskoler 3,9 505 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,6 24 Trivsel, faglig trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal Arresø Skole, Folkeskoler 3,5 317 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,5 87 skole, Folkeskoler 3,6 281 Skole, Melby Folkeskoler 3,6 252 Skole, Vinderød Folkeskoler 3,8 59 Hundested Skole Folkeskoler 3,6 503 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,

26 Trivsel, støtte og inspiration i undervisningen, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal Arresø Skole, Folkeskoler 3,2 316 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,0 88 skole, Folkeskoler 3,2 280 Skole, Melby Folkeskoler 3,1 254 Skole, Vinderød Folkeskoler 3,3 60 Hundested Skole Folkeskoler 3,0 505 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,9 24 Trivsel, ro og orden, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal Arresø Skole, Folkeskoler 3,5 317 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,4 88 skole, Folkeskoler 3,5 281 Skole, Melby Folkeskoler 3,5 254 Skole, Vinderød Folkeskoler 3,5 60 Hundested Skole Folkeskoler 3,4 507 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,

27 5. Skolerapport for Skole Det faglige niveau på Skole er under landsgennemsnittet. Skole er den folkeskole i Halsnæs Kommune med de laveste faglige resultater målt ved 9. klasseprøverne. Skole har en forholdsvis stor andel af unge, der får mindre end 2 i dansk og matematik, hvilket stiller over 13 % af eleverne med svære betingelser for at kunne starte på en ungdomsuddannelse. Omvendt har Skole en forholdsvis høj andel af elever, der følger ungdomsne og som er blevet vurderet uddannelsesparat. Trivslen blandt eleverne er ud fra resultaterne i trivselsundersøgelsen tæt landsgennemsnittet og lidt over kommunens gennemsnit. 5.1 Skolebestyrelsens udtalelse 5.2 Data om Skole Karaktergennemsnit i Bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver Arresø Skole, Folkeskoler 6,5 91 skole, Folkeskoler 6,1 36 Skole, Melby Folkeskoler 5,7 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,3 6 Hundested Skole Folkeskoler 6,2 67 Karaktergennemsnit i dansk pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én dansk karakter Arresø Skole, Folkeskoler 6,5 91 skole, Folkeskoler 5,9 36 Skole, Melby Folkeskoler 5,6 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,8 7 Hundested Skole Folkeskoler 5,8 67 Karaktergennemsnit i matematik pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én matematik karakter Arresø Skole, Folkeskoler 5,9 91 skole, Folkeskoler 5,8 36 Skole, Melby Folkeskoler 5,0 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,4 7 Hundested Skole Folkeskoler 6,

28 Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Andel Antal elever, der overholder kriteriet Antal elever i alt Arresø Skole, 77,7% skole, 83,8% Skole, Melby 88,9% Halsnæs Heldagsskole 42,9% 3 7 Hundested Skole 95,5% Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske referencer, 9. klasse, Skole, Halsnæs Data er ikke blevet offentliggjort i LIS. Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, pr. skole, Halsnæs År Institution Institutionstype Andel Antal elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 2014 Arresø Skole, Kregme 2014 Arresø Skole, 2014 skole, 2014 Skole, Melby Folkeskoler 51,6% 32 Folkeskoler 33,3% 8 Folkeskoler 55,2% 48 Folkeskoler 61,0% 25 Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, pr. skole, Halsnæs År Institution Institutionstype Andel Antal elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 2013 Arresø Skole, Kregme Folkeskoler 88,2% Arresø Skole, 2013 skole, 2013 Skole, Melby 2013 Hundested Skole, Storebjerg Folkeskoler 80,0% 40 Folkeskoler 87,0% 60 Folkeskoler 95,1% 39 Folkeskoler 85,9% 61 28

29 Andel, som vurderes parat af vejleder pr. 1. marts pr. skole og uddannelse, Halsnæs Institution Institutionstype Til Uddannelsekategori Arresø Skole, Arresø Skole, skole, skole, Skole, Melby Skole, Melby Folkeskoler Gymnasiale Andel der er vurderet parat Antal der er vurderet parat Antal der er vurderet 97,4% Folkeskoler Erhvervs 100,0% Folkeskoler Gymnasiale 85,0% Folkeskoler Erhvervs 100,0% 3 3 Folkeskoler Gymnasiale 88,2% Folkeskoler Erhvervs 100,0% 6 6 Hundested Skole Folkeskoler Gymnasiale 94,7% Hundested Skole Folkeskoler Erhvervs 100,0% 8 8 Trivsel, social trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal Arresø Skole, Folkeskoler 3,9 318 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,8 88 skole, Folkeskoler 3,9 283 Skole, Melby Folkeskoler 4,0 254 Skole, Vinderød Folkeskoler 4,1 61 Hundested Skole Folkeskoler 3,9 505 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,6 24 Trivsel, faglig trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal Arresø Skole, Folkeskoler 3,5 317 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,5 87 skole, Folkeskoler 3,6 281 Skole, Melby Folkeskoler 3,6 252 Skole, Vinderød Folkeskoler 3,8 59 Hundested Skole Folkeskoler 3,6 503 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,

30 Trivsel, støtte og inspiration i undervisningen, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal Arresø Skole, Folkeskoler 3,2 316 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,0 88 skole, Folkeskoler 3,2 280 Skole, Melby Folkeskoler 3,1 254 Skole, Vinderød Folkeskoler 3,3 60 Hundested Skole Folkeskoler 3,0 505 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,9 24 Trivsel, ro og orden, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal Arresø Skole, Folkeskoler 3,5 317 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,4 88 skole, Folkeskoler 3,5 281 Skole, Melby Folkeskoler 3,5 254 Skole, Vinderød Folkeskoler 3,5 60 Hundested Skole Folkeskoler 3,4 507 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,

31 6. Skolerapport for Hundested Skole Det faglige niveau på Hundested Skole er under landsgennemsnittet. Hundested Skole har faglige resultater lige over kommunes gennemsnit målt ved 9. klasseprøverne. Særligt har resultaterne i matematik forbedret sig markant. Hundested Skole har den laveste andel af unge, der får mindre end 2 i dansk og matematik, hvilket betyder at det er under 5 % af eleverne, der stilles med svære betingelser for at kunne starte på en ungdomsuddannelse. Samtidig har Hundested Skole en forholdsvis høj andel af elever, der følger ungdomsne og som er blevet vurderet uddannelsesparat. Trivslen blandt eleverne er ud fra resultaterne i trivselsundersøgelsen under landsgennemsnittet og tæt på kommunens gennemsnit. 6.1 Skolebestyrelses udtalelse 6.2 Data om Hundested Skole Karaktergennemsnit i Bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med karakterer i mindst 4 bundne prøver Arresø Skole, Folkeskoler 6,5 91 skole, Folkeskoler 6,1 36 Skole, Melby Folkeskoler 5,7 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,3 6 Hundested Skole Folkeskoler 6,2 67 Karaktergennemsnit i dansk pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én dansk karakter Arresø Skole, Folkeskoler 6,5 91 skole, Folkeskoler 5,9 36 Skole, Melby Folkeskoler 5,6 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,8 7 Hundested Skole Folkeskoler 5,8 67 Karaktergennemsnit i matematik pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Institutionstype Karaktergennemsnit Antal elever med mindst én matematik karakter Arresø Skole, Folkeskoler 5,9 91 skole, Skole, Melby Folkeskoler 5,8 36 Folkeskoler 5,0 44 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,4 7 Hundested Skole Folkeskoler 6,

32 Andel elever med mindst 2 i både dansk og matematik pr. skole, 9. klasse, Halsnæs Institution Andel Antal elever, der overholder kriteriet Antal elever i alt Arresø Skole, 77,7% skole, 83,8% Skole, Melby 88,9% Halsnæs Heldagsskole 42,9% 3 7 Hundested Skole 95,5% Opnået karaktergennemsnit i bundne prøvefag og socioøkonomiske referencer, 9. klasse, Hundested Skole, Halsnæs Data er ikke blevet offentliggjort i LIS. Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, pr. skole, Halsnæs År Institution Institutionstype Andel Antal elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 2014 Arresø Skole, Kregme 2014 Arresø Skole, 2014 skole, 2014 Skole, Melby Folkeskoler 51,6% 32 Folkeskoler 33,3% 8 Folkeskoler 55,2% 48 Folkeskoler 61,0% 25 Grundet fejl i Danmark statistik, så indgår Hundested Skole ikke i ovenstående tabel. Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse, pr. skole, Halsnæs År Institution Institutionstype Andel Antal elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 2013 Arresø Skole, Kregme Folkeskoler 88,2% Arresø Skole, 2013 skole, 2013 Skole, Melby 2013 Hundested Skole, Storebjerg Folkeskoler 80,0% 40 Folkeskoler 87,0% 60 Folkeskoler 95,1% 39 Folkeskoler 85,9% 61 32

33 Andel, som vurderes parat af vejleder pr. 1. marts pr. skole og uddannelse, Halsnæs Institution Institutionstype Til Uddannelsekategori Arresø Skole, Arresø Skole, skole, skole, Skole, Melby Skole, Melby Folkeskoler Gymnasiale Andel der er vurderet parat Antal der er vurderet parat Antal der er vurderet 97,4% Folkeskoler Erhvervs 100,0% Folkeskoler Gymnasiale 85,0% Folkeskoler Erhvervs 100,0% 3 3 Folkeskoler Gymnasiale 88,2% Folkeskoler Erhvervs 100,0% 6 6 Hundested Skole Folkeskoler Gymnasiale 94,7% Hundested Skole Folkeskoler Erhvervs 100,0% 8 8 Trivsel, social trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal Arresø Skole, Folkeskoler 3,9 318 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,8 88 skole, Folkeskoler 3,9 283 Skole, Melby Folkeskoler 4,0 254 Skole, Vinderød Folkeskoler 4,1 61 Hundested Skole Folkeskoler 3,9 505 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,6 24 Trivsel, faglig trivsel, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal Arresø Skole, Folkeskoler 3,5 317 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,5 87 skole, Folkeskoler 3,6 281 Skole, Melby Folkeskoler 3,6 252 Skole, Vinderød Folkeskoler 3,8 59 Hundested Skole Folkeskoler 3,6 503 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,

34 Trivsel, støtte og inspiration i undervisningen, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal Arresø Skole, Folkeskoler 3,2 316 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,0 88 skole, Folkeskoler 3,2 280 Skole, Melby Folkeskoler 3,1 254 Skole, Vinderød Folkeskoler 3,3 60 Hundested Skole Folkeskoler 3,0 505 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 2,9 24 Trivsel, ro og orden, differentierede indikatorer, gennemsnit pr institution, Halsnæs, 2014/2015 Institution Institutionstype Indikatorsvar Antal Arresø Skole, Folkeskoler 3,5 317 Arresø Skole, Ølsted Folkeskoler 3,4 88 skole, Folkeskoler 3,5 281 Skole, Melby Folkeskoler 3,5 254 Skole, Vinderød Folkeskoler 3,5 60 Hundested Skole Folkeskoler 3,4 507 Halsnæs Heldagsskole Specialskoler for børn 3,

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2014/15 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2014/15 Børn, unge og læring februar 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2015/16 Børn, Unge og Læring november 2016 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2015/16 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2015/16 Børn, Unge og Læring februar 2017 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17

Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17 Udkast til kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2016/17 Børn, Unge og Læring november 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2017/18

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2017/18 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2017/18 Børn, Unge og Læring december 2018 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3

1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 1. Indledning 2 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 3 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver 3 2.2 Karakterer ift.

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2017/18

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2017/18 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2017/18 Børn, Unge og Læring februar 2019 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2013/14 Børn, unge og læring februar 2015 version 2 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning

Læs mere

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17

Kvalitetsrapport for skolevæsenet. i Halsnæs Kommune for. skoleåret 2016/17 Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune for skoleåret 2016/17 Børn, Unge og Læring februar 2018 Indhold 1. Indledning 3 2. Vurdering af skolevæsenets niveau 4 2.1 Karaktergivning ved folkeskolens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Lillebæltskolen Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Lillebæltskolen Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Anna Trolles Skole Middelfart Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Anna Trolles Skole Middelfart Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune FOTOGRAF: JENS PETER ENGEDAL KVALITETSRAPPORT 2014/15 Mølleskolen Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Sølystskolen Silkeborg Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Sølystskolen Silkeborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang

Læs mere

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i

Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Furesø Kommune Center for Dagtilbud og Skole Bilag 1: Datarapport Kvalitetsrapport 2016-2017 for skolevæsenet i Furesø Kommune www.furesoe.dk Udgivet: 24. april 2018 Redaktion: Center for Dagtilbud og

Læs mere

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato:

Samlet skolerapport. Side 1 af 73. Kørt af bruger: i:0e.t idp Kørselsdato: Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data.

Faglige resultater. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15. Bilag 3. visning af data. Oversigt over kvalitetsindikatorer (resultatoplysninger) i kvalitetsrapporten 2014/15 Mål Måltal Kvalitetsindikator Er indikatoren obligatorisk jf. bekendtgørelsen Hvor er data trukket Nive for visning

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 AK10VET FAXE KOMMUNES 10. KLASSER Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret

Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 1 Roskilde Kommunes Kvalitetsrapport Skoleåret 2015-2016 FAGLIGE RESULTATER Bundne prøvefag Dansk: Matematik: Engelsk: Fysik/kemi: Læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig Matematiske

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Selsmoseskolen Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 20 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING Alle grafer bliver der ikke kommenteret på i selve rapporten men hovedkonklusionerne fremhæves i dette afsnit. Kompetencedækningen afspejler

Læs mere

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold Notat Til: Fra: Notat til sagen: Anne Gaarde Fisker Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Indhold 1.0 Baggrund... 1

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud

Statusnotat. for skoleåret 2017/2018. Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 28-02-2019 Statusnotat for skoleåret /2018 Allerød Kommune Skole og Dagtilbud 1 Indhold Statusnotat /2018...2 Indledning...2 Mål og resultatmål...2 Trivsel...3 Elevernes trivsel skal øges...3 Trivsel i

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Fårvang Skole Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Fårvang Skole Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3.1 Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Kjellerup Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Kjellerup Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Kjellerup Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Sjørslev Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Sjørslev Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Sjørslev Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 3.1. Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige,

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Fløng Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2 Elevernes

Læs mere

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74

Samlet skolerapport. Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS. elevernes trivsel. Side 1 af 74 Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder

Bilag 2. Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Bilag 2 Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder Skoleårene og 1 Indhold 1. Trivsel... 3 1.1. Faglig trivsel... 3 1.2. Ro og orden... 5 1.3. Social trivsel... 7 1.4. Støtte og inspiration... 9

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole

STATUSRAPPORT 2017/2018. Rødovre Skole STATUSRAPPORT 2017/201 Rødovre Skole INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RAMMEBETINGELSER... 2 1.1 Kompetencedækning... 2 1.2 Elever... 3 1.3 Undervisning... 3 2 ELEVERNES TRIVSEL... 4 2.1 Trivsel i 0.-3. klasse...

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014

Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken Glostrup. Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Center for Dagtilbud og Skole Rådhusparken 2 2600 Kvalitetsrapport Folkeskolen i skoleåret 2013/2014 Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Valsgaard Skole Mariagerfjord Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Valsgaard Skole Mariagerfjord Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Mariagerfjord Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Sprog 9 2 TRIVSEL 10 2.1 Elevernes trivsel 10 2.2 Fravær 14 3 INKLUSION 15 4

Læs mere

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14,

Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14. Hører til journalnummer: 17.01.10-G01-1-14 Udskrevet den 23-04-2015. 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, 1 - Kvalitetsrapport 2013-14, Modelfoto, colourbox.com Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14 1 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse Kvalitetsrapport på skoleområdet 2013-14... 1 1. Indledning... 3 1.1 Perspektiver

Læs mere

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten. Der er

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Strandskolen Greve Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Strandskolen Greve Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 3 1.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 9 1.3 Overgang til

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 20 FORORD Her har du mulighed for at indsætte en tekst, der beskriver skolens forord til kvalitetsrapporten. LÆSEVEJLEDNING Formål med kvalitetsrapporten Her har du

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Mølleholmskolen 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet

Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet Notatark Emne: Orientering om justering af kvalitetsrapporten på skoleområdet 22. maj 2019 - Sagsnr. 19/13962 - Løbenr. 125981/19 Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen justerer i kommunens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Dybkærskolen Silkeborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Dybkærskolen Silkeborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Dybkærskolen Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015

BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 BILAG Kvalitetsrapport 2014/2015 Indholdsfortegnelse Nationale måltal på baggrund af testresultater.. Trivsel, differentierede indikatorer for trivsel Side 1 Side 8 Kompetencedækning. Side 18 Karaktergennemsnit..

Læs mere

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling

Godkendelse af Kvalitetsrapport behandling Punkt 5. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2018-2. behandling 2018-003138 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender Kvalitetsrapport 2018. Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Magistraten anbefaler

Læs mere

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik

Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og Frederiksberg bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik Datasamling 2017 Indhold 1. Karaktergennemsnit lands- og bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne prøvefag Dansk Matematik 2. Karaktergennemsnit folkeskoler - bundne prøvefag, dansk og matematik Bundne

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 6. Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender 2. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. Beslutning: Godkendt. Kristoffer Hjort Storm

Læs mere

Svendborg Kommunes Progressionsrapport. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Svendborg Kommunes Progressionsrapport. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Svendborg Kommunes Progressionsrapport Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Svendborg Kommune 17/13745 Progressionsmål for skolerne 2014/15 2015/16

Læs mere

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler

Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Kvalitetsrapport Hørsholm Kommunes fire folkeskoler Skoleåret 2017/2018 Udarbejdet af: Center for Dagtilbud og Skole Udgivet: April 2019 Kontakt Center for Dagtilbud og Skole www.horsholm.dk Indhold 1.

Læs mere

Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Skolernes kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Dokumentnr.: 727-2016-40223 side 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Karaktergivning ved folkeskolens 9.klasseprøver... 3 2.1 Karaktergennemsnit i folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Kommunerapport

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Kommunerapport Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Resultat bemærkninger... 4 Resultater... 6 Socioøkonomiske forskelle...

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 1. november 2018 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 BUU

Læs mere

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17

Kvalitetsrapport. Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Folkeskolen i skoleårene 2015/16 og 2016/17 Januar 2018 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Læsevejledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Fra handleplaner til kommunale mål... 4 2.1.1. Ledelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2016/2017 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Januar 2018 Dokument nr. 480-2018-63198 Sags nr. 480-2017-34500 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018.

Bilag til kvalitetsrapporten skoleåret 2016/2017. Oversigt over sygefravær blandt personale. Bundne prøvefag. Tal fra september 2018. Oversigt over sygefravær blandt personale Tal fra september 2018. Bundne prøvefag 1 Karaktergennemsnit i bundne prøvefag pr. skole, 9. klasse, Skoleår: 2016/2017 Institutionstype: Folkeskoler, Kommunale

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2018 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Stokkebækskolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Stokkebækskolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Stokkebækskolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2018 Indhold INDLEDNING...1 KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING...1

Læs mere

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport - for folkeskoleområdet 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.1. Kvalitetsrapporten... 2 1.2. Rapportens opbygning... 2 Sammenfattende helhedsvurdering... 3 Mål

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport

Udkast til Kvalitetsrapport Skabelon for Kvalitetsrapport 2.0 Udkast til Kvalitetsrapport [2013/2014] Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Nationalt fastsatte mål og

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gedved Skole Horsens Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Gedved Skole Horsens Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Gedved Skole Horsens Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 RESULTATER 5 2.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 2.2 Elevernes faglige niveau når de forlader folkeskolen 11

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen

Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen Kvalitetsrapport for Nordfyns Skolevæsen 2015/2016 Skole- og Dagtilbudsafdelingen 12. januar 2016 Dokument nr. 480-2016-316328 Sags nr. 480-2016-34770 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering

Læs mere

Skolenavn: Issø-skolen Elever på skolen: 409. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Skolenavn: Issø-skolen Elever på skolen: 409. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Skolenavn: Issø-skolen Elever på skolen: 409 Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Målområde Målbeskrivelse Nationaletest - Målsætninger for Dansk og

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2017/18

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2017/18 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 20 FORORD Denne kvalitetsrapport er udarbejdet under stort tidspres, da fristerne for aflevering har været meget kort. Bl.a. af denne årsag er kvalitetsrapporten forlagt

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Torstorp Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Torstorp Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING...

Læs mere

Notat. 1 - Kompetencedækning i folkeskolen Hører til journalnummer: A Udskrevet den

Notat. 1 - Kompetencedækning i folkeskolen Hører til journalnummer: A Udskrevet den Notat 1 - Kompetencedækning i folkeskolen 20172018 Modtager(e): Børne og Skoleudvalget cc: [Navn(e)] Kompetencedækning i folkeskolen 2017/2018 Undervisere med undervisningskompetencer i det pågældende

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. Dragør skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 Dragør skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2017 Indhold FIGUROVERSIGT...3 TABELOVERSIGT...3 INDLEDNING...1

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Resultater Tidspunkt 2016/2017 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne

Læs mere

Kvalitetsrapport Datarapport Sulsted Skole

Kvalitetsrapport Datarapport Sulsted Skole Kvalitetsrapport 2015 Datarapport Sulsted Skole Elevtal Elevtal pr. 5. september 2014 for skoleåret 2014/2015, Sulsted Skole Elever i 0.- 9. klasse Elever i 10. klasse Elever i specialklasser/ modtageklasser

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 205 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole Specialskole Indholdsfortegnelse Skolens vurdering.... Skoleåret 204/205.. Antal elever 202/203-204/205 Side 3 Side 4 Side 5 Trivsel 4.-

Læs mere

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014

Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Kvalitetsrapport Dragør Kommune 2014 Udarbejdet af Skoleafdelingen januar 2015 med bidrag fra skolelederne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 3. Mål og resultatmål...

Læs mere

Skolenavn: Rantzausminde Skole Elever på skolen: 543. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Skolenavn: Rantzausminde Skole Elever på skolen: 543. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Skolenavn: Rantzausminde Skole Elever på skolen: 543 Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Målområde Målbeskrivelse Nationaletest - Målsætninger for

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen

Kvalitetsredegørelse Egedal Kommunes skolevæsen Kvalitetsredegørelse 2016 Egedal Kommunes skolevæsen 1 Indhold INDLEDNING...4 EGEDAL KOMMUNE...5 RESULTATOPLYSNINGER...6 9. klasse prøverne...6 Karaktergennemsnit 9. klasseprøverne...6 Karaktergennemsnit

Læs mere

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune

Kvalitetsrapport, statusrapport. Skoleåret 2014-2015. Aabenraa Kommune Kvalitetsrapport, statusrapport Skoleåret 2014-2015 Aabenraa Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 5 3.

Læs mere

Gennemsnitlige afgangskarakterer

Gennemsnitlige afgangskarakterer Gennemsnitlige afgangskarakterer Tidspunkt 2015/2016 Karaktergennemsnit i afgangsprøve for alle 9. klasser i folkeskolen samt kommunale specialskoler. Tæller: Summen af karakterer i afgangsprøverne i dansk

Læs mere

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016

Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 Kvalitetsrapport For skoleåret 2015/2016 UNGDOMSSKOLENS HELTIDSUNDERVISNING Hovedrapport med resultater, analyser og refleksioner Denne kvalitetsrapport indeholder skolens resultater for skoleåret 2015/2016.

Læs mere

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer

Bilag 1 KR8. Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Bilag 1 KR8 Obligatoriske indikatorer - udvalgte figurer Obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapport 2.0 Denne rapport indeholder forslag til visninger af de obligatoriske indikatorer i kvalitetsrapporten.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39

Varde Kommune Kvalitetsrapport Side 1 af 39 Side 1 af 39 Indhold Indledende bemærkninger...3 1. Indledning...3 Kvalitetsrapportens fortrolighed...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...4 3. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016. St. Magleby skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 St. Magleby skole Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2016 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 30.03.2017 Indhold Indledning... 1 Kvalitetsrapportens opbygning...

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune

Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018. Dragør Kommune Kvalitetsrapport for skoleåret 2017/2018 Dragør Kommune Udarbejdet af Skoleafdelingen december 2018 1 Indhold Indledning...1 Kvalitetsrapportens opbygning...1 Datagrundlag...2 Del 1: Mål og resultatmål...3

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2015/16. Skanderborg Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2015/16. Skanderborg Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2015/16 Skanderborg Kommune INDHOLD 1. LÆSEVEJLEDNING... 2 1.1. Kvalitetsrapportens datagrundlag... 2 1.2. Rapportens opbygning... 4 2. RESULTATER... 5 2.1. Elevernes faglige

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Skolenavn: Vestre Skole Elever på skolen: 301. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder

Skolenavn: Vestre Skole Elever på skolen: 301. Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Skolenavn: Vestre Skole Elever på skolen: 301 Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune: Mod, mening og muligheder Progressionsrapport Målområde Målbeskrivelse Nationaletest - Målsætninger for Dansk og

Læs mere

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften

Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14. Version torsdag aften Ekstraordinær Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet skoleåret 2013/14 Version torsdag aften Forslag til godkendelse i børne- og uddannelsesudvalget den 2. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen

Holbæk Kommune. Kvalitetsrapport. Udarbejdet i skoleåret Fagcenter for Læring og Trivsel Skoledelen Holbæk Kommune Kvalitetsrapport Fagcenter for Læring og Trivsel Udarbejdet i skoleåret 2015-16 2015-16 Skoledelen Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen...5 Indledning...6 Resultatoplysninger...6 Karaktergennemsnit,

Læs mere