1 - FEBRUAR ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 - FEBRUAR 2009 66 ÅRGANG"

Transkript

1 1 - FEBRUAR ÅRGANG

2 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn Ole Peter Larsen Boelsmindevej Sæby Tlf. pr.: tlf. tj.: FIIN: OLSF-1100A SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KORSØR Formand: Overassistent Gert Werner Hansen Majsvænget Høng Tlf. pr.: tlf. tj.: FIIN: FPT-PF794 FORSVARETS IDRÆTSFORENING NYHOLM Formand: RTLG Peter Wulff Andreas Bjørns Gade 28.3 th København K Tlf.pr.: tlf. tj.: FIIN: FSU-FNA322 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING ÅRHUS Formand: Seniorsergent Steen Rørbæk Jensen Sandagervej 2, Dejberg 6900 Skjern Tlf.pr.: tlf. tj.: FIIN: SOK-KP007 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SEKRETARIAT A.H. Vedels Plads 1439 København K. Tlf.: Sekretariatet er åbent: Tirsdag og torsdag; kl SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS ÆRESMEDLEMMER Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christiansen, Hans Aage Pedersen, Henning Grevelund, Karl Sortberg, Johnny Bannow, Knud Sørensen, Egon Persson, Viggo Nielsen, Per Fl. Jensen, Poul Erik Thyland, Viggo Thorlacius Kurt B. Rasmussen Kent Ravn TRYK: Forsvarets Trykkeri Flådestation Korsør, Depot Noret, Norvangen, 4220 Korsør. MARINEIDRÆT: Ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Redaktion og layout: Claus Gustafsen, OPLOG FRH, tlf. tj.: FIIN: OLSF-1100B HJEMMESIDE: SIF findes på Internettet på adressen: Webmaster: Claus Gustafsen, MARINEIDRÆT Er blad for Søværnets Idrætsforeninger og findes i elektronisk form på hjemmesiden. Medlem af Danmarks Idrætsforbund og Dansk Militært Idrætsforbund Forsidefoto: SIF medlemmer kommer langt omkring, her i Bagdad. Marineidræt 1/2009 side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIF adresser m.m. 2 Indholdsfortegnelse 3 Redaktørens klumme 4 Formændene har ordet 4 Mindeord for Einar Christensen 5 Julebadminton i Århus 6 Forsvarets Idrætsforening Nyholm ordinær generalforsamling 7 SIF Frederikshavn ordinær generalforsamling 8 SIF Korsør ordinær generalforsamling 9 SIF Århus ordinær generalforsamling 10 Søværnets Badmintonklub - København 11 SIF ÅRH Golfudvalg 12 SIF Frederikshavn Floorball Klub 14 SIF Korsør Sportsfiskere 15 DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND Invitation til Landsmesterskab 16 Program for DMI Bordtennis Redaktørens klumme I sidste nummer talte jeg om, at året var ved at gå på hæld, men nu er vi allerede i fuld gang med et nyt år. Dette nummer indeholder opfølgende resultater på juleturneringerne i Københavns Kredsen og i SIF ÅRH. Nummeret indeholder også de for årstiden traditionelle indkaldelser til generalforsamlinger. Husk at deltage, for uden deltagelse ingen chance for indflydelse. Desuden viser en stor deltagelse i generalforsamlingerne, at I bakker op om de siddende bestyrelser,og det er måske det, der skal til for at holde på bestyrelsesmedlemmer. I har sikkert alle hørt, at det frivillige arbejde ikke er særligt godt stillet med deltagere i denne tid. Lad denne tendens ikke ramme SIF. Desværre har vi også i dette nummer mindeord over et æresmedlem, der ikke længere er iblandt os. Redaktionelt vil jeg meget gerne have jeres tekster elektronisk som word eller . I behøver ikke gøre det store arbejde med opsætning, da alt skal hentes ind i et andet program, men I må meget gerne sikre en god billedtekst til alle billeder. Med hensyn til billeder, så vil jeg meget gerne have dem som separate billedfiler ved siden af dokumentet med teksten, det giver det bedste resultat. Claus Gustafsen Marineidræt 1/2009 side 3

4 FORMÆNDENE HAR ORDET! Hermed ønskes alle læsere et godt nytår, med ønsket om et udbytterigt år inden for både den frivillige og militære sport, på såvel det sportslige som sociale område. Idrætsforeningerne, DMI og Forsvaret står også i 2009 med store udfordringer på det idrætslige område, hvor jeg med et blik over skulderen til 2008 skal fremhæve betydningen af den frivillige hjælp, der er blevet ydet på tværs af idrætsgrene for afvikling af mesterskaber i såvel SIF landsmesterskaber, DMI mesterskaber samt til VM i sejlsport. Her har de frivillige hjælpere fra idrætsforeningerne haft stor betydning for stævnernes afvikling, og denne indsats fra frivillige vil også i 2009 og årene fremover være af stor betydning for stævnernes afvikling, da der er behov for støtte til arrangørerne, fra ankomst til afrejse, både på det administrative som det sportslige felt. Idrætsforeningernes medlemmer udgør bredden i idrætten, herfra udspringer eliten, der igen er med til at stille Forsvarets militære landshold. Fællesudvalget har vedtaget et budget for 2009, der udviser et underskud, der ikke umiddelbart vil kunne udlignes i årets løb, så derfor skal der opfordres til, at driftstilskuddene i de enkelte udvalg bruges med omtanke, således at der er balance mellem de sportslige og sociale udgifter. Skulle foreningskassereren i løbet af året ligge inde med en pose penge, betyder det ikke, at driftstilskuddet det efterfølgende år reguleres ned, da det er de nye budgetter, der ligger til baggrund, men at det samlede underskud formindsket. Det er tid til generalforsamling i foreningerne. Mød op til denne, da der, som nævnt i sidste Marineidræt formands indlæg, er ny struktur under opbygning i SIF, så alle gode ideer og synspunkter skulle gerne frem, så jeres repræsentanter på landsmødet er godt påklædt med jeres input til fremtiden og styrkelsen af det sociale samvær og idrætten i idrætsforeningerne. Steen Rørbæk Jensen Formand SIF ÅRH Deadlines for Marineidræt 2009 / 2010 Nummer/Periode Til Redaktøren Udkommer 2/ Maj 20. april UGE 19 3/ September 17. august UGE 36 4/ Oktober 19. oktober UGE 45 1/ Februar 29. januar UGE 07 Marineidræt 1/2009 side 4

5 Mindeord Einar Christiansen Det er med sorg, at vi 2. februar modtog besked om, at Søværnets Idrætsforeningers æresmedlem nr. 4, OK Einar Georg Christiansen var afgået ved døden 30. januar efter længere tids sygdom og umiddelbart før sin 82 års fødselsdag. Einar, også kendt som Einar Gadedreng, har hele sin karriere i Søværnet, som strakte sig over 43 år, haft fokus på idrætten. Personlig var Einar en meget dygtig håndboldspiller og badmintonspiller. Håndboldspillet bragte ham langt i civilt regi, idet han i en periode var assisterende landstræner for damelandsholdet i håndbold. I 1955 gennemgik Einar gymnastiklæreruddannelsen ved Forsvarets Gymnastikskole, så vi er nogle få, der kan huske ham som en lidt brysk men meget engageret gymnastiklærer. Einar engagerede sig også i den frivillige idræt, idet han gennem en lang årrække sad i den daværende SIF bestyrelse, hvor han også i en periode var næstformand. Som næstformand i det daværende SIF var han også naturligt en af arkitekterne bag den organisation, SIF har i dag. Også i DMI sammenhæng var Einar meget engageret, idet han i DMI var formand for DMI atletikudvalg og medlem af DMI svømmeudvalg, og derigennem medlem af bestyrelse og forretningsudvalg gennem mange år, et arbejde han modtog DMI hæderstegn for. Selv efter sin pensionering, hvor Einar flyttede til Ebeltoft, fulgte han ivrigt med i, hvad der rørte sig i SIF, og var gennem en årrække dirigent ved SIF Landsmøde, samt dirigent ved SIF Århus generalforsamlinger. Et hverv han gennemførte på en meget fin og autoritær måde. Der er ingen tvivl om, at vi har mistet et medlem med et meget stort idrætshjerte. Æret være hans minde! Kent Ravn Marineidræt 1/2009 side 5

6 Julebadminton i SIF Århus SIF ÅRHUS BADMINTONUDVALGS JULETURNERING Tirsdag morgen den 25. november startede ikke godt for mig. Djursland havde fået et snelag på cm om natten, og da jeg bor ved bunden af en stejl bakke, havde jeg store problemer med at komme af sted til tiden. Samme morgen skulle SIF Århus badmintonudvalg afholde den årlige juleturnering. Jeg kom fashionabelt lidt for sent, men det gik heldigvis kun ud over morgenmaden. Resten af formiddagen gik dog forrygende. Vi var 5 doubler, og resultatet blev som følger: 1. plads: Kim Larsen og John Jensen. 2. plads: Aksel Vest og Lars Svendsen. 3. plads: Emil Olsen og Michael Senger. 4. plads: Peter Mouritzen og Heinz Thompson 5. plads: Susanna Graabæk og Peter Mølgaard Efter overrækkelse af præmier satte vi os til julefrokostbordet og fortsatte med at hygge os. Susanne Graabæk 1. præmie John og Kim 2. præmie Lars og Aksel 3. præmie Emil og Michael 4. præmie Peter og Heinz Marineidræt 1/2009 side 6

7 FIN Ordinær generalforsamling FORSVARETS IDRÆTSFORENING NYHOLM Med følgende dagsorden: ORDINÆR GENERALFORSAMLING FIN indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. marts kl. 18:30 på SOS a. b. c. d. e. f. g. h. Valg af dirigent Beretning Regnskabet Behandling af forslag Fastsættelse af evt. særlige kontingenter Valg af bestyrelse og suppleanter Valg af revisor og revisorsuppleant Eventuelt Tilmelding senest tirsdag den 03. marts på tlf eller på FIIN SIF-02. Peter Wulf Marineidræt 1/2009 side 7

8 SIF Frederikshavn ordinær generalforsamling SIF FRH Indkaldelse til generalforsamling DAGSORDEN Generalforsamling tirsdag 10. marts 2009 kl. 19:00 i Cafeteriet, Flådestation Frederikshavn a. Valg af dirigent. b. Beretning. c d Regnskaber. Behandling af forslag. e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter. f. Valg af bestyrelse og suppleanter Bestyrelsen Formand. O.P. Larsen på valg Næstformand. Anders Larsen ej på valg B-medlem. Britta Thomsen på valg B-medlem. Thomas Jensen ej på valg Kasserer. Willy Kristiansen ej på valg B-suppleant. Jan Sørensen på valg B-suppleant. på valg g. Valg af revisor og revisorsuppleant h. Eventuelt. Revisor. Thorkil Carlsen på valg Revisor. Viggo Nielsen ej på valg R-suppleant. Finn Egebjerg ej på valg Efter generalforsamlingen vil SIF være vært ved et mindre traktement, derfor bedes alle, der ønsker at deltage heri, tilmelde sig til Willy tlf eller mail OLSF-2131b - Senest torsdag den. 26. feb kl O. P. Larsen Marineidræt 1/2009 side 8

9 SIF Korsør ordinær generalforsamling SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KORSØR Generalforsamling Afholdes torsdag den 5. marts 2009 kl i cafeteriet på Flådestation Korsør DAGSORDEN a. Valg af dirigent b. Beretning c. Regnskab d. Behandling af indkomne forslag e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter f. Valg af bestyrelse og suppleanter Bestyrelsens sammensætning Valgt til Vælges til Formand Gert Hansen, afgår 2010 Næstformand Anton Andersen 2011 Kasserer Peder Madsen 2011 B-medlem Niels Jansson 2010 B-medlem Anita Christensen 2010 B-suppleant Mogens Larsen 2010 B-suppleant Benny Mortensen 2010 g. Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor Jes Hansen R-suppleant Ledig h. Eventuelt Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et beskedent traktement. Medlemmer, som ønsker at deltage i dette, bedes tilmelde sig til Gert Hansen på tlf.: eller Peder Madsen, Havnetjenesten. Sidste frist for tilmelding: Mandag den 2. marts Gert Hansen Marineidræt 1/2009 side 9

10 SIF Århus ordinær generalforsamling SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING - ÅRHUS Generalforsamling afholdes Onsdag den 11. marts 2009 kl i Jægerhytten, bunker II Dagsorden: a. Valg af dirigent b. Beretning (ved formand og udvalgsformændene) c. Regnskab d. Behandling af forslag e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter. f. Valg af bestyrelse og suppleanter: Formand: Steen Rørbæk Jensen - på valg, modtager ikke genvalg, Næstformand: Lars R. Stenholdt - ej på valg, Kasserer: Flemming Pallesen - ej på valg, Sekretær: Kirsten Skou - på valg, B-medlem: Niels C.K. Hansen - på valg, B-suppleant: Henrik B. Nielsen - ej på valg, B-suppleant: Steen Munksgaard - på valg. g. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor: Birgitte Vagnholm, på valg, Revisor: Orla L. Christoffersen, på valg, Revisorsuppl.: Keld Hentze - på valg h. Eventuelt. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et lettere traktement. Medlemmer, der ønsker at deltage heri, bedes tilmelde sig til SIF Århus sekretær, Kirsten Skou, SOK, lokal 3048 eller på FIIN SOK-LE044 Sidste frist for tilmelding: Tirsdag den 10. marts 2009 Steen Rørbæk Jensen Marineidræt 1/2009 side 10

11 Søværnets Badmintonklub i København Vi er nu halvvejs i denne sæson, og der er godt gang i den på banerne. Der er blevet plads til et par venskabskampe mod FE, hvilket har været rigtig hyggeligt. Aftalen er, at vi vil forsøge at arrangere tilsvarende kampe ca. hver 2. måned gennem sæsonen. Juleturnering Fredag den 28. november afholdt vi juleturnering. Jens Søgaard var arrangør af selve spillet, hvor der blev spillet alle mod alle i kampe af 15 minutters varighed. I pauserne mellem kampene var der gløgg og pebernødder, som jo nok har hjulpet benene lidt på gled på banerne. Der var højt humør på banerne og gang i ketcherne. Resultatet af turneringen blev: Mia og Erik Hanne og Kim Anton og Steen Deltagerne i Juleturneringen Marineidræt 1/2009 side 11

12 Efter kampene var der lidt mad og julehygge med gaverafling i frokoststuen. Omkring midnat var det tid til oprydning og opbrud. KBKr Vi mangler at spille 2 kampe i denne sæson og ligger på en pæn 3. plads i rækken, og dette til trods for at vi tabte en kamp uden at have spillet den. HIA skulle desværre bruges til julefrokost, og opdækning skulle foretages den dag, vi skulle have hjemmekamp. Vore modstandere kunne ikke spille andre dage, så vi måtte give de 2 point væk. Kalender KBKr turnering september 08 - April 09 Klubturnering 27. januar - 3. marts 09 - fri uge 7 SIF mesterskab marts 09 i Frederikshavn Anders Open 26. maj 09 Husk også at besøge vor hjemmeside Mia Heinecke SIF Århus Golfudvalg Hurra for global opvarmning i Danmark. Golf er en idræt og et spil, der kan dyrkes hele året. Den globale opvarmning har gennem de seneste par år synligtgjort ovennævnte udsagn endnu mere rigtigt. Nu kan der på mange golfbaner i Danmark spilles til sommergreens gennem hele vinteren. For få år siden bestod vintergolf bare af styrketræning og en middelmådig runde på en vinterbane til i bedste fald klippede fairway-greens eller i værste fald til nedtrampet rough. Som ivrig golfer synes udviklingen at gå i den rigtige retning. Spørgsmålet er dog bare, om vi er klar til Costa del Kalundborg, eller om sædernes skiften passer bedre til os i modsætning til pro ernes evige jagt på rigtige greens året rundt. Uanset vejret udenfor er det nødvendigt at planlægge i god tid, og planlægningen af den nye sæson har været i gang et stykke tid. Vi håber endnu en gang på en fantastisk sæson og gerne med deltagelse i andre foreningers matcher og de i vores. Golf er jo også et socialt spil både på og udenfor banen. SIF ÅRH Golf har planlagt følgende aktiviteter i 2009, som andre SIF-medlemmer er meget velkomne til at deltage i. Dato Aktivitet Sted Bemærkninger 18. april Opstartsmatch Hammel Golfklub Generalforsam. April (Dato kommer) PRØV GOLF Århus Ådal Golfklub Ådal arr. 23. maj (Tentativ) Forårsmatch Lübker Golfklub 26. maj Værnenes Match Gyldensteen Golfklub 20. juni Sommermatch Mollerup Golfklub 30. og 31. juli SIF mesterskab Korsør Golfklub 8. og 9. sep DMI mesterskab Sønderjylland Baner kommer 20. sep (Tentativ) Strygematch Odder Golfklub Marineidræt 1/2009 side 12

13 For egne medlemmer gennemfører vi desuden fællestræning i Århus Ådal Golfklub, ca. hver anden onsdag i april og maj samt august og september fra kl til time med træner 2. time med os selv. Værnenes Match Idrætsforeningerne ved SOK og FSNKAR inviterer for 7. gang alle golfspillere indenfor de tre værn og civile til Værnenes Match, tirsdag 26. maj Værnenes Match gennemføres som en stableford holdmatch, hvor alle scorer tæller. Vin der er det værn/civile med den bedste gennemsnitsscore. Sideløbende afvikles individuel stablefordkonkurrence. I år gennemføres Værnenes Match på Gyldensteen Golfklub tirsdag den 26. maj. Gunstart klokken 10:00. (se Alle informationer, herunder invitation, tilmelding, startliste og andre praktiske oplysninger lægges på internettet: senest tirsdag den 19. maj. Tilmeldingsfrist er 14. maj Vel mødt til en ny sæson. Torben T. Kjærulff Udvalgsformand SIF ÅRH GOLF PS. På forsiden ser I SIF ÅRH Golf formand, der træner udenfor præsidentpaladset i Bagdad! Gyldensteen Golfklub Marineidræt 1/2009 side 13

14 SIF Frederikshavn Floorball klub SFFK Firmahold - Flådens Friske Fyre. Den nyligt oprettede floorball klub under SIF i Frederikshavn, Søværnets Frederikshavn Floorball Klub (SFFK) spillede 28. november deres første kamp i Nordjysk Firma Cup 2008/2009. Holdet, som går under navnet Flådens Friske Fyre, mødte i den første kamp Team Viktor, og efter en chokstart, hvor holdet kom bagud 0 3 efter 5 minutters spil, strammede holdet sig an, og vandt med resultatet 6 5 efter de 2 x 20 minutters spilletid. Et udpluk af holdet ses ovenfor i deres nye spillerdragter. Holdet består af personel fra søværnets myndigheder i Frederikshavnsområdet. SFFK blev stiftet i oktober måned 2008 og tæller i øjeblikket ca. 20 spillende medlemmer. SFFK forventer en yderligere forøgelse af medlemstallet, når kendskabet til klubben udbredes i området. Oprettelsen af SFFK under SIF Frederikshavn er forløbet meget tilfredsstillende, og tildelte midler er brugt på indkøb af spillertøj og udstyr samt tilmelding til Firma Cup turneringen. Ny spillerdragt Lars Eriksen Marineidræt 1/2009 side 14

15 SIF Korsør Sportsfiskerudvalg Sportsfiskeri SIFKOR Den 8. november skulle vi lige prøve, om Omø stadig var villig til at afgive lidt af sin fiskerigdom. Desværre, som sædvanlig fristes man til at sige, blæste det ret godt fra en sydlig retning. Men da det jo er en ø, er der vel flere muligheder, så vi prøvede på revet mod øst. Det gav ikke noget, så tre af os kørte over til fyret. Gert stod dog af lidt før og prøvede at finde et sted, hvor der kunne være lidt flade. De to på fyret havde kontakt med nogle små ørreder, men ikke rigtig til nogen redelighed. Gert havde dog lidt mere held, idet det kun tog ganske få minutter at lande to flade. Herefter døde fiskeriet helt ud. Så de to eneste fisk der blev fanget, gik til samme mand. Myrup P&T var vores næste tur, den 22. november. Desværre var vi kun fire, der deltog, men da det lige havde sneet, inden vi skulle køre derned, tog turen lidt længere end beregnet, men frem kom vi da. Der var da også fisk i søen, og i alt fik vi syv fisk på land. De var dog ikke ligeligt fordelt, idet Henrik måtte gå tomhændet hjem. Jeg selv fik en, Søren to og Jes havde tur i den med hele fire stk. Vores sidste tur i år var en kyst tur. Igen i rigtig hår vind, og det var helt umuligt at finde fisk nogle steder. Der blev ellers prøvet flere steder, men med samme resultat, så efter få timer kørte vi hjem igen. Efter sammentælling af årets pointhøst, kunne Gert kåres som lokalmester med 141 point. Herefter kom Søren121 point, Jes 120, Kurth 102 og Henrik 84. Tak for deltagelsen på vores ture, håber vi ses igen i det nye år. Gert Hansen Hvem behøver et målebånd, bare man har fantasi så... Marineidræt 1/2009 side 15

16 DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND Protektor: Hans kgl. Højhed Kronprinsen Medlem af Danmarks Idræts-Forbund Postboks København Ø Tlf.: * FAX: E-post: Nr.: Dato: (Bedes anført ved henvendelse) Til Idrætsforeninger m.fl. Emne: Indbydelse til DMI forbundsmesterskab bordtennis Ref.: a. DMI bestemmelser for stævnevirksomhed b. DMI stævnekalender Bilag: 1-5: Tilmeldingsskemaer - Administrativt, damer, herrer, super veteran og hold. 6. Praktiske oplysninger. 1. Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder herved til forbundsmesterskaber i bordtennis 2009, der afvikles TOR d.12 & FRE d.13 MAR 2009 i Danske Artilleri Regiments gymnastiksal Hjertingvej 127, 6800 Varde med Forsvarets Idrætsforening Varde Garnison, som arrangør. Kontaktperson KN M. Johannessen, tlf.: / FIIN: 3DARLV-100AX 2. Bestemmelser Jf. DMI Love og Bestemmelser for stævnevirksomhed side 505 og Medlemskontrol Der vil blive foretaget stikprøvevis medlemskontrol, jf. Bestemmelser for DMI stævnevirksomhed kap 3, pkt. 2 og 3 side 302. Foreningerne anmodes derfor om at kontrollere medlemskab for deres deltagere. Såfremt der konstateres ulovlig deltagelse fratages evt. præmier. Marineidræt 1/2009 side 16

17 4. Tentativ tidsplan TOR 12 MAR kl FRE 13 MAR kl Præmieoverrækkelse ca. kl Kammeratskabsaften Torsdag den 12. MAR afholdes kammeratskabsaften Parolesalen / OFF-messen kl Pris: Kr.130,- der betales ved stævnestart. Bindende tilmelding, jf. tilmeldingsskema. 6. Indkvartering Der kan tilbydes indkvartering, på enkelt kvarterer, dog tages der forbehold, såfremt tilmeldingerne overstiger det antal kvarterer der er til rådighed, hvor evt. belægningsstuer vil kunne komme på tale. 7. Tilmelding Foretages på vedlagte tilmeldingsskemaer, der tilsendes på FIIN til eller som alm. post til: DMI-3 Dansk Militært Idrætsforbund Postboks København Ø således at de er fremme med morgenposten senest MAN 02 MAR Økonomi Ydelser (transport og kostpenge) i henhold til Forsvarskommandobefaling nr af Stævneprogram Udleveres på stævnedagen. Med venlig hilsen Ib P. Jensen vicegeneralsekretær Marineidræt 1/2009 side 17

18 PROGRAM DMI FORBUNDSMESTERSKAB I BORDTENNIS 12. & 13. MAR 2009 ARRANGØR: IDRÆTSFORENING VARDE GARNISON Marineidræt 1/2009 side 18

19 Instruktion Mødetid / sted: Befordring: Bordtennismesterskabet afholdes i gymnastiksalen på Varde Kaserne, Hjertingvej 127, 6800 Varde. Første kamp starter kl Deltagerne møder senest 0800 for registrering stævneåbning starter kampudråb og derefter afvikling. Organiseres ved eget tjenestested. Overnatning: Book via administrativ tilmelding bilag 1. Træning: Forplejning: Der er mulighed for træning fra onsdag d.11 MAR kl Åbningstider: Morgen: Cafeteria , frokost: Cafeteria eller messeområde byg og aften: Cafeteria Stævneorganisation: KN Michael Johannessen - SSG Kurt B. Rasmussen Jury: OK Søren Munk Madsen - KN Michael Johannessen - SSG Kurt B. Rasmussen Stævnekontor: Gymnastiksal. Kammeratskabsaften: Afholdes parolesalen eller OFF-messen. Bestående af en tre retters menu. Drikkevarer for egen regning. Tilmelding er bindende og skal betales på 1. spilledag. Spørgsmål kan rettes til Kaptajn Michael Johannessen.: , eller fiin: 3DARLV-100AX Turneringsregler: Dansk Bordtennis Unions (DBTU) regelsæt anvendes. Kampafvikling: Holdturnering starter kl (alle rækker). Der spilles på 12 borde på tværs i hallen. Marineidræt 1/2009 side 19

20 SIF Landsmøde. Torsdag d. 16. april klokken Afholder SIF landsmøde Landsmødet finder sted i Idrættens hus i Brøndby.

1 - FEB 2010 67 ÅRGANG

1 - FEB 2010 67 ÅRGANG 1 - FEB 2010 67 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

DMI Badminton MARTS 2017

DMI Badminton MARTS 2017 PROGRAM FORBUNDSMESTERSKABER I BADMINTON 29-30 MARTS 2017 ARRANGØR: Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG) 1 VELKOMST Kære badmintonspiller. På Varde Garnisons og Idrætsforeningen Varde Garnisons vegne,

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

SIF ÅRH GENERALFORSAMLING DEN 17. marts 2010

SIF ÅRH GENERALFORSAMLING DEN 17. marts 2010 SIF ÅRH GENERALFORSAMLING DEN 17. marts 2010 FM, Flemming Pallesen bød velkommen, a. Valg af dirigent. Søren Madsen fra FU blev valgt med akklamation. Søren Madsen konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

DMI FLUGTSKYDNING onsdag 10. og torsdag 11. juni 2015

DMI FLUGTSKYDNING onsdag 10. og torsdag 11. juni 2015 PROGRAM DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS MESTERSKABER I FLUGTSKYDNING Onsdag 10. og torsdag 11. juni ARRANGØR: Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG) 1 VELKOMST Det er med stor fornøjelse, at Hærens Efterretningscenter

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2017 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 16. juni 2017 Molskroen Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement i Danske

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere 3) Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år 4) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

1 - MAJ 2015 42 ÅRGANG

1 - MAJ 2015 42 ÅRGANG 1 - MAJ 2015 42 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING Formand: Klaus Hjorth Bredekærs Vænge 121 2635 Ishøj Tlf. 4130 9818 Privat: Klaus.hjorth@mil.dk FIIN: d24-k2-tkbf SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN - GOLFAFDELINGEN Foreningens hjemsted er: Flådestation Frederikshavn, 9900 Frederikshavn. SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

3 - OKT 2015 42 ÅRGANG

3 - OKT 2015 42 ÅRGANG 3 - OKT 2015 42 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING Formand: Seniorsergent Klaus Hjorth Tlf. 4130 9818 Privat: Klaus.hjorth@mil.dk FIIN: d24-k2-tkbf SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Invitation til generalforsamling i

Invitation til generalforsamling i Til medlemmer af Danske Råstoffer Maj 2016 Invitation til generalforsamling i Danske Råstoffer Fredag den 17. juni 2016 Hindsgavl Slot Kære medlemmer I indkaldes hermed til generalforsamlingsarrangement

Læs mere

NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR

NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR SUPERVETERANERNE NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR Kvartalets side 2 mand G O D Man tror det er løgn, når nogen siger at manden T bliver 52 til januar, men det er rigtigt. Jeg vil vove at påstå at

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

1 Februar 2007 64. Årgang

1 Februar 2007 64. Årgang 1 Februar 2007 64. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christiansen Vedbyholm

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Landsmesterskaber for ungdom

Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaber 2011 Landsmesterskaber for ungdom Landsmesterskaberne for ungdomsspillere samler alle ungdomsspillere fra de yngste minipuslinge til de ældste juniorspillere til en sjov og spændende

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Tilstede: 81 personer inkl. bestyrelsen: Svend Tøfting, Kim Johansen, Morten Bech, Jan Ulrik Hansen og John

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

NYHEDSBREV NR Pink Cup. 17. maj Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite

NYHEDSBREV NR Pink Cup. 17. maj Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite 1. Pink Cup 2. Familie-Golf 3. Golf & Gourmet 4. Wilson Demo dag 5. Resultater klubbens hold og Elite 1. Pink Cup Skynd dig - at tilmelde dig Pink Cup - den meget farverige og festlige golfturnering som

Læs mere

Emne: Indbydelse til Dansk Militært Idrætsforbunds 100-års jubilæumsstævne i Region Syd/Vest 2018.

Emne: Indbydelse til Dansk Militært Idrætsforbunds 100-års jubilæumsstævne i Region Syd/Vest 2018. DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND Protektor: Hans kgl. Højhed Kronprinsen Medlem af Danmarks Idrætsforbund Ryvangs Allé 3, 2100 København Ø Tlf.: 2210 0950 E-post: dmif@dmif.dk www.dmif.dk Nr.: 120.3-005 Dato:

Læs mere

1 - FEB 2015 72 ÅRGANG

1 - FEB 2015 72 ÅRGANG 1 - FEB 2015 72 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGER Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 rk17@webspeed.dk 2670 Greve Strand Tlf. 2235 1392 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand:

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE 2014 I BIF MOTION Kl. 19.00 Velkomst AGENDA FOR AFTENEN AGENDA FOR AFTENEN Kl. 19.00 Velkomst Kl. 19.10 Årsberetning fra Motionsudvalget - Højdepunkter fra året der gik i BIF Motion

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Bordtennis

Danske Politimesterskaber i Bordtennis Danske Politimesterskaber i Bordtennis Tirsdag den 9. og onsdag den 10. april 2013 Valby-Hallen Julius Andersens Vej 3, 2450 Købehavn SV Arrangør: PI- Velkommen Som formand for Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2014 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2014 NCC 2014-03-26 1 Agenda Velkomst & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2014-03-26 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Arrangør: PI Roskilde. DPM i Håndbold den 19. og 20. maj 2014. Dansk Politiidrætsforbund

Arrangør: PI Roskilde. DPM i Håndbold den 19. og 20. maj 2014. Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI Roskilde DPM i Håndbold den 19. og 20. maj 2014 Dansk Politiidrætsforbund Velkommen til DPM i håndbold 2014 Det er med stor glæde, at vi i Midt- og Vestsjælland lægger by til et af dansk politiidræts

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 28 JANUAR 2013 ÅRGANG 8. Det har i følge avisen ( D. 5/10-12) vist sig, at der ikke findes nogen bedre kur mod forhøjet

SUPERVETERANERNE NR. 28 JANUAR 2013 ÅRGANG 8. Det har i følge avisen ( D. 5/10-12) vist sig, at der ikke findes nogen bedre kur mod forhøjet SUPERVETERANERNE NR. 28 JANUAR 2013 ÅRGANG 8 Derfor spiller vi også fodbold i 2013 - GODT NYTÅR Det har i følge avisen ( D. 5/10-12) vist sig, at der ikke findes nogen bedre kur mod forhøjet blodtryk end

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

Årsmøde 2013/2014. Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn

Årsmøde 2013/2014. Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn Årsmøde 2013/2014 Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn med 395 klubber. Velkommen til vores gæst: Jeanette vores formand for firmasporten storkøbenhavn. Firmaidræt StorKøbenhavn

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling

Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Velkommen til Odder Golfklubs ordinære generalforsamling Mandag 8. april 2013 Odder Gymnasium Dagsorden Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Forord: Vi glæder os til mange gode og hyggelige golfstunder i sæson 2014-15. Hilsen Bestyrelsen.

Forord: Vi glæder os til mange gode og hyggelige golfstunder i sæson 2014-15. Hilsen Bestyrelsen. Forord: Vi har i bestyrelsen indlagt forskellige nye spil i den kommende sæson. Vi håber, at medlemmerne tager godt imod initiativet. Hvis du har et forslag til et spil, hører vi gerne fra dig. Vi glæder

Læs mere

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012 Generalforsamling efterår 202 - referat Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 202 Afholdt i Stensballegaard Golfklub Deltagere: Distriktsledelsen: Peter Bøgelund Riis (PBR), Bjarne Nielsen, Bjarne

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling. Tirsdag d. 25. november 2008

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling. Tirsdag d. 25. november 2008 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 25. november 2008 Dagsorden 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Valg af dirigent. Valg af stemmetællere Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år Fremlæggelse

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Vand på banen Generationsturnering 14. august Greensome 120 spillere Matas Elite Am/Am den 20. og 21. august Tilmelding i klubhuset eller til sekretariatet

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

1 - MAR 2012 69 ÅRGANG

1 - MAR 2012 69 ÅRGANG 1 - MAR 2012 69 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand Tlf. 2235 1392 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand:

Læs mere

Generalforsamling KGK-seniorklub

Generalforsamling KGK-seniorklub Generalforsamling KGK-seniorklub Tirsdag d. 29. oktober 2013 Dirigent: Referent: Peter Rørdam Anne Rygaard Beretning for Seniorklubben 2013 Når jeg kigger tilbage på året, som gik, tænker jeg, at det var

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Kære Medlem velkommen til sæson 2013 / 2014

Kære Medlem velkommen til sæson 2013 / 2014 Kære Medlem velkommen til sæson 2013 / 2014 Vi er nu godt i gang, med 34 par, og flere nye spillere, så det er dejligt. Vi har 60 jubilæum i år så vi afholder en guldturnering den 21 September så husk

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

4 - OKTOBER ÅRGANG

4 - OKTOBER ÅRGANG 4 - OKTOBER 2008 65 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

2 - JUN 2014 71 ÅRGANG

2 - JUN 2014 71 ÅRGANG 2 - JUN 2014 71 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGER Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 rk17@webspeed.dk 2670 Greve Strand Tlf. 2235 1392 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand:

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening

Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Generalforsamling Rolfsted Idrætsforening Tirsdag d. 21.februar 2017 kl. 19.00 Rolfhallen. 1. Valg af dirigent og referent: Steen Lindegaard vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Læs mere