1 - FEBRUAR ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 - FEBRUAR 2009 66 ÅRGANG"

Transkript

1 1 - FEBRUAR ÅRGANG

2 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn Ole Peter Larsen Boelsmindevej Sæby Tlf. pr.: tlf. tj.: FIIN: OLSF-1100A SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KORSØR Formand: Overassistent Gert Werner Hansen Majsvænget Høng Tlf. pr.: tlf. tj.: FIIN: FPT-PF794 FORSVARETS IDRÆTSFORENING NYHOLM Formand: RTLG Peter Wulff Andreas Bjørns Gade 28.3 th København K Tlf.pr.: tlf. tj.: FIIN: FSU-FNA322 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING ÅRHUS Formand: Seniorsergent Steen Rørbæk Jensen Sandagervej 2, Dejberg 6900 Skjern Tlf.pr.: tlf. tj.: FIIN: SOK-KP007 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SEKRETARIAT A.H. Vedels Plads 1439 København K. Tlf.: Sekretariatet er åbent: Tirsdag og torsdag; kl SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS ÆRESMEDLEMMER Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christiansen, Hans Aage Pedersen, Henning Grevelund, Karl Sortberg, Johnny Bannow, Knud Sørensen, Egon Persson, Viggo Nielsen, Per Fl. Jensen, Poul Erik Thyland, Viggo Thorlacius Kurt B. Rasmussen Kent Ravn TRYK: Forsvarets Trykkeri Flådestation Korsør, Depot Noret, Norvangen, 4220 Korsør. MARINEIDRÆT: Ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Redaktion og layout: Claus Gustafsen, OPLOG FRH, tlf. tj.: FIIN: OLSF-1100B HJEMMESIDE: SIF findes på Internettet på adressen: Webmaster: Claus Gustafsen, MARINEIDRÆT Er blad for Søværnets Idrætsforeninger og findes i elektronisk form på hjemmesiden. Medlem af Danmarks Idrætsforbund og Dansk Militært Idrætsforbund Forsidefoto: SIF medlemmer kommer langt omkring, her i Bagdad. Marineidræt 1/2009 side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIF adresser m.m. 2 Indholdsfortegnelse 3 Redaktørens klumme 4 Formændene har ordet 4 Mindeord for Einar Christensen 5 Julebadminton i Århus 6 Forsvarets Idrætsforening Nyholm ordinær generalforsamling 7 SIF Frederikshavn ordinær generalforsamling 8 SIF Korsør ordinær generalforsamling 9 SIF Århus ordinær generalforsamling 10 Søværnets Badmintonklub - København 11 SIF ÅRH Golfudvalg 12 SIF Frederikshavn Floorball Klub 14 SIF Korsør Sportsfiskere 15 DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND Invitation til Landsmesterskab 16 Program for DMI Bordtennis Redaktørens klumme I sidste nummer talte jeg om, at året var ved at gå på hæld, men nu er vi allerede i fuld gang med et nyt år. Dette nummer indeholder opfølgende resultater på juleturneringerne i Københavns Kredsen og i SIF ÅRH. Nummeret indeholder også de for årstiden traditionelle indkaldelser til generalforsamlinger. Husk at deltage, for uden deltagelse ingen chance for indflydelse. Desuden viser en stor deltagelse i generalforsamlingerne, at I bakker op om de siddende bestyrelser,og det er måske det, der skal til for at holde på bestyrelsesmedlemmer. I har sikkert alle hørt, at det frivillige arbejde ikke er særligt godt stillet med deltagere i denne tid. Lad denne tendens ikke ramme SIF. Desværre har vi også i dette nummer mindeord over et æresmedlem, der ikke længere er iblandt os. Redaktionelt vil jeg meget gerne have jeres tekster elektronisk som word eller . I behøver ikke gøre det store arbejde med opsætning, da alt skal hentes ind i et andet program, men I må meget gerne sikre en god billedtekst til alle billeder. Med hensyn til billeder, så vil jeg meget gerne have dem som separate billedfiler ved siden af dokumentet med teksten, det giver det bedste resultat. Claus Gustafsen Marineidræt 1/2009 side 3

4 FORMÆNDENE HAR ORDET! Hermed ønskes alle læsere et godt nytår, med ønsket om et udbytterigt år inden for både den frivillige og militære sport, på såvel det sportslige som sociale område. Idrætsforeningerne, DMI og Forsvaret står også i 2009 med store udfordringer på det idrætslige område, hvor jeg med et blik over skulderen til 2008 skal fremhæve betydningen af den frivillige hjælp, der er blevet ydet på tværs af idrætsgrene for afvikling af mesterskaber i såvel SIF landsmesterskaber, DMI mesterskaber samt til VM i sejlsport. Her har de frivillige hjælpere fra idrætsforeningerne haft stor betydning for stævnernes afvikling, og denne indsats fra frivillige vil også i 2009 og årene fremover være af stor betydning for stævnernes afvikling, da der er behov for støtte til arrangørerne, fra ankomst til afrejse, både på det administrative som det sportslige felt. Idrætsforeningernes medlemmer udgør bredden i idrætten, herfra udspringer eliten, der igen er med til at stille Forsvarets militære landshold. Fællesudvalget har vedtaget et budget for 2009, der udviser et underskud, der ikke umiddelbart vil kunne udlignes i årets løb, så derfor skal der opfordres til, at driftstilskuddene i de enkelte udvalg bruges med omtanke, således at der er balance mellem de sportslige og sociale udgifter. Skulle foreningskassereren i løbet af året ligge inde med en pose penge, betyder det ikke, at driftstilskuddet det efterfølgende år reguleres ned, da det er de nye budgetter, der ligger til baggrund, men at det samlede underskud formindsket. Det er tid til generalforsamling i foreningerne. Mød op til denne, da der, som nævnt i sidste Marineidræt formands indlæg, er ny struktur under opbygning i SIF, så alle gode ideer og synspunkter skulle gerne frem, så jeres repræsentanter på landsmødet er godt påklædt med jeres input til fremtiden og styrkelsen af det sociale samvær og idrætten i idrætsforeningerne. Steen Rørbæk Jensen Formand SIF ÅRH Deadlines for Marineidræt 2009 / 2010 Nummer/Periode Til Redaktøren Udkommer 2/ Maj 20. april UGE 19 3/ September 17. august UGE 36 4/ Oktober 19. oktober UGE 45 1/ Februar 29. januar UGE 07 Marineidræt 1/2009 side 4

5 Mindeord Einar Christiansen Det er med sorg, at vi 2. februar modtog besked om, at Søværnets Idrætsforeningers æresmedlem nr. 4, OK Einar Georg Christiansen var afgået ved døden 30. januar efter længere tids sygdom og umiddelbart før sin 82 års fødselsdag. Einar, også kendt som Einar Gadedreng, har hele sin karriere i Søværnet, som strakte sig over 43 år, haft fokus på idrætten. Personlig var Einar en meget dygtig håndboldspiller og badmintonspiller. Håndboldspillet bragte ham langt i civilt regi, idet han i en periode var assisterende landstræner for damelandsholdet i håndbold. I 1955 gennemgik Einar gymnastiklæreruddannelsen ved Forsvarets Gymnastikskole, så vi er nogle få, der kan huske ham som en lidt brysk men meget engageret gymnastiklærer. Einar engagerede sig også i den frivillige idræt, idet han gennem en lang årrække sad i den daværende SIF bestyrelse, hvor han også i en periode var næstformand. Som næstformand i det daværende SIF var han også naturligt en af arkitekterne bag den organisation, SIF har i dag. Også i DMI sammenhæng var Einar meget engageret, idet han i DMI var formand for DMI atletikudvalg og medlem af DMI svømmeudvalg, og derigennem medlem af bestyrelse og forretningsudvalg gennem mange år, et arbejde han modtog DMI hæderstegn for. Selv efter sin pensionering, hvor Einar flyttede til Ebeltoft, fulgte han ivrigt med i, hvad der rørte sig i SIF, og var gennem en årrække dirigent ved SIF Landsmøde, samt dirigent ved SIF Århus generalforsamlinger. Et hverv han gennemførte på en meget fin og autoritær måde. Der er ingen tvivl om, at vi har mistet et medlem med et meget stort idrætshjerte. Æret være hans minde! Kent Ravn Marineidræt 1/2009 side 5

6 Julebadminton i SIF Århus SIF ÅRHUS BADMINTONUDVALGS JULETURNERING Tirsdag morgen den 25. november startede ikke godt for mig. Djursland havde fået et snelag på cm om natten, og da jeg bor ved bunden af en stejl bakke, havde jeg store problemer med at komme af sted til tiden. Samme morgen skulle SIF Århus badmintonudvalg afholde den årlige juleturnering. Jeg kom fashionabelt lidt for sent, men det gik heldigvis kun ud over morgenmaden. Resten af formiddagen gik dog forrygende. Vi var 5 doubler, og resultatet blev som følger: 1. plads: Kim Larsen og John Jensen. 2. plads: Aksel Vest og Lars Svendsen. 3. plads: Emil Olsen og Michael Senger. 4. plads: Peter Mouritzen og Heinz Thompson 5. plads: Susanna Graabæk og Peter Mølgaard Efter overrækkelse af præmier satte vi os til julefrokostbordet og fortsatte med at hygge os. Susanne Graabæk 1. præmie John og Kim 2. præmie Lars og Aksel 3. præmie Emil og Michael 4. præmie Peter og Heinz Marineidræt 1/2009 side 6

7 FIN Ordinær generalforsamling FORSVARETS IDRÆTSFORENING NYHOLM Med følgende dagsorden: ORDINÆR GENERALFORSAMLING FIN indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. marts kl. 18:30 på SOS a. b. c. d. e. f. g. h. Valg af dirigent Beretning Regnskabet Behandling af forslag Fastsættelse af evt. særlige kontingenter Valg af bestyrelse og suppleanter Valg af revisor og revisorsuppleant Eventuelt Tilmelding senest tirsdag den 03. marts på tlf eller på FIIN SIF-02. Peter Wulf Marineidræt 1/2009 side 7

8 SIF Frederikshavn ordinær generalforsamling SIF FRH Indkaldelse til generalforsamling DAGSORDEN Generalforsamling tirsdag 10. marts 2009 kl. 19:00 i Cafeteriet, Flådestation Frederikshavn a. Valg af dirigent. b. Beretning. c d Regnskaber. Behandling af forslag. e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter. f. Valg af bestyrelse og suppleanter Bestyrelsen Formand. O.P. Larsen på valg Næstformand. Anders Larsen ej på valg B-medlem. Britta Thomsen på valg B-medlem. Thomas Jensen ej på valg Kasserer. Willy Kristiansen ej på valg B-suppleant. Jan Sørensen på valg B-suppleant. på valg g. Valg af revisor og revisorsuppleant h. Eventuelt. Revisor. Thorkil Carlsen på valg Revisor. Viggo Nielsen ej på valg R-suppleant. Finn Egebjerg ej på valg Efter generalforsamlingen vil SIF være vært ved et mindre traktement, derfor bedes alle, der ønsker at deltage heri, tilmelde sig til Willy tlf eller mail OLSF-2131b - Senest torsdag den. 26. feb kl O. P. Larsen Marineidræt 1/2009 side 8

9 SIF Korsør ordinær generalforsamling SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING KORSØR Generalforsamling Afholdes torsdag den 5. marts 2009 kl i cafeteriet på Flådestation Korsør DAGSORDEN a. Valg af dirigent b. Beretning c. Regnskab d. Behandling af indkomne forslag e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter f. Valg af bestyrelse og suppleanter Bestyrelsens sammensætning Valgt til Vælges til Formand Gert Hansen, afgår 2010 Næstformand Anton Andersen 2011 Kasserer Peder Madsen 2011 B-medlem Niels Jansson 2010 B-medlem Anita Christensen 2010 B-suppleant Mogens Larsen 2010 B-suppleant Benny Mortensen 2010 g. Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor Jes Hansen R-suppleant Ledig h. Eventuelt Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et beskedent traktement. Medlemmer, som ønsker at deltage i dette, bedes tilmelde sig til Gert Hansen på tlf.: eller Peder Madsen, Havnetjenesten. Sidste frist for tilmelding: Mandag den 2. marts Gert Hansen Marineidræt 1/2009 side 9

10 SIF Århus ordinær generalforsamling SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING - ÅRHUS Generalforsamling afholdes Onsdag den 11. marts 2009 kl i Jægerhytten, bunker II Dagsorden: a. Valg af dirigent b. Beretning (ved formand og udvalgsformændene) c. Regnskab d. Behandling af forslag e. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter. f. Valg af bestyrelse og suppleanter: Formand: Steen Rørbæk Jensen - på valg, modtager ikke genvalg, Næstformand: Lars R. Stenholdt - ej på valg, Kasserer: Flemming Pallesen - ej på valg, Sekretær: Kirsten Skou - på valg, B-medlem: Niels C.K. Hansen - på valg, B-suppleant: Henrik B. Nielsen - ej på valg, B-suppleant: Steen Munksgaard - på valg. g. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor: Birgitte Vagnholm, på valg, Revisor: Orla L. Christoffersen, på valg, Revisorsuppl.: Keld Hentze - på valg h. Eventuelt. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et lettere traktement. Medlemmer, der ønsker at deltage heri, bedes tilmelde sig til SIF Århus sekretær, Kirsten Skou, SOK, lokal 3048 eller på FIIN SOK-LE044 Sidste frist for tilmelding: Tirsdag den 10. marts 2009 Steen Rørbæk Jensen Marineidræt 1/2009 side 10

11 Søværnets Badmintonklub i København Vi er nu halvvejs i denne sæson, og der er godt gang i den på banerne. Der er blevet plads til et par venskabskampe mod FE, hvilket har været rigtig hyggeligt. Aftalen er, at vi vil forsøge at arrangere tilsvarende kampe ca. hver 2. måned gennem sæsonen. Juleturnering Fredag den 28. november afholdt vi juleturnering. Jens Søgaard var arrangør af selve spillet, hvor der blev spillet alle mod alle i kampe af 15 minutters varighed. I pauserne mellem kampene var der gløgg og pebernødder, som jo nok har hjulpet benene lidt på gled på banerne. Der var højt humør på banerne og gang i ketcherne. Resultatet af turneringen blev: Mia og Erik Hanne og Kim Anton og Steen Deltagerne i Juleturneringen Marineidræt 1/2009 side 11

12 Efter kampene var der lidt mad og julehygge med gaverafling i frokoststuen. Omkring midnat var det tid til oprydning og opbrud. KBKr Vi mangler at spille 2 kampe i denne sæson og ligger på en pæn 3. plads i rækken, og dette til trods for at vi tabte en kamp uden at have spillet den. HIA skulle desværre bruges til julefrokost, og opdækning skulle foretages den dag, vi skulle have hjemmekamp. Vore modstandere kunne ikke spille andre dage, så vi måtte give de 2 point væk. Kalender KBKr turnering september 08 - April 09 Klubturnering 27. januar - 3. marts 09 - fri uge 7 SIF mesterskab marts 09 i Frederikshavn Anders Open 26. maj 09 Husk også at besøge vor hjemmeside Mia Heinecke SIF Århus Golfudvalg Hurra for global opvarmning i Danmark. Golf er en idræt og et spil, der kan dyrkes hele året. Den globale opvarmning har gennem de seneste par år synligtgjort ovennævnte udsagn endnu mere rigtigt. Nu kan der på mange golfbaner i Danmark spilles til sommergreens gennem hele vinteren. For få år siden bestod vintergolf bare af styrketræning og en middelmådig runde på en vinterbane til i bedste fald klippede fairway-greens eller i værste fald til nedtrampet rough. Som ivrig golfer synes udviklingen at gå i den rigtige retning. Spørgsmålet er dog bare, om vi er klar til Costa del Kalundborg, eller om sædernes skiften passer bedre til os i modsætning til pro ernes evige jagt på rigtige greens året rundt. Uanset vejret udenfor er det nødvendigt at planlægge i god tid, og planlægningen af den nye sæson har været i gang et stykke tid. Vi håber endnu en gang på en fantastisk sæson og gerne med deltagelse i andre foreningers matcher og de i vores. Golf er jo også et socialt spil både på og udenfor banen. SIF ÅRH Golf har planlagt følgende aktiviteter i 2009, som andre SIF-medlemmer er meget velkomne til at deltage i. Dato Aktivitet Sted Bemærkninger 18. april Opstartsmatch Hammel Golfklub Generalforsam. April (Dato kommer) PRØV GOLF Århus Ådal Golfklub Ådal arr. 23. maj (Tentativ) Forårsmatch Lübker Golfklub 26. maj Værnenes Match Gyldensteen Golfklub 20. juni Sommermatch Mollerup Golfklub 30. og 31. juli SIF mesterskab Korsør Golfklub 8. og 9. sep DMI mesterskab Sønderjylland Baner kommer 20. sep (Tentativ) Strygematch Odder Golfklub Marineidræt 1/2009 side 12

13 For egne medlemmer gennemfører vi desuden fællestræning i Århus Ådal Golfklub, ca. hver anden onsdag i april og maj samt august og september fra kl til time med træner 2. time med os selv. Værnenes Match Idrætsforeningerne ved SOK og FSNKAR inviterer for 7. gang alle golfspillere indenfor de tre værn og civile til Værnenes Match, tirsdag 26. maj Værnenes Match gennemføres som en stableford holdmatch, hvor alle scorer tæller. Vin der er det værn/civile med den bedste gennemsnitsscore. Sideløbende afvikles individuel stablefordkonkurrence. I år gennemføres Værnenes Match på Gyldensteen Golfklub tirsdag den 26. maj. Gunstart klokken 10:00. (se Alle informationer, herunder invitation, tilmelding, startliste og andre praktiske oplysninger lægges på internettet: senest tirsdag den 19. maj. Tilmeldingsfrist er 14. maj Vel mødt til en ny sæson. Torben T. Kjærulff Udvalgsformand SIF ÅRH GOLF PS. På forsiden ser I SIF ÅRH Golf formand, der træner udenfor præsidentpaladset i Bagdad! Gyldensteen Golfklub Marineidræt 1/2009 side 13

14 SIF Frederikshavn Floorball klub SFFK Firmahold - Flådens Friske Fyre. Den nyligt oprettede floorball klub under SIF i Frederikshavn, Søværnets Frederikshavn Floorball Klub (SFFK) spillede 28. november deres første kamp i Nordjysk Firma Cup 2008/2009. Holdet, som går under navnet Flådens Friske Fyre, mødte i den første kamp Team Viktor, og efter en chokstart, hvor holdet kom bagud 0 3 efter 5 minutters spil, strammede holdet sig an, og vandt med resultatet 6 5 efter de 2 x 20 minutters spilletid. Et udpluk af holdet ses ovenfor i deres nye spillerdragter. Holdet består af personel fra søværnets myndigheder i Frederikshavnsområdet. SFFK blev stiftet i oktober måned 2008 og tæller i øjeblikket ca. 20 spillende medlemmer. SFFK forventer en yderligere forøgelse af medlemstallet, når kendskabet til klubben udbredes i området. Oprettelsen af SFFK under SIF Frederikshavn er forløbet meget tilfredsstillende, og tildelte midler er brugt på indkøb af spillertøj og udstyr samt tilmelding til Firma Cup turneringen. Ny spillerdragt Lars Eriksen Marineidræt 1/2009 side 14

15 SIF Korsør Sportsfiskerudvalg Sportsfiskeri SIFKOR Den 8. november skulle vi lige prøve, om Omø stadig var villig til at afgive lidt af sin fiskerigdom. Desværre, som sædvanlig fristes man til at sige, blæste det ret godt fra en sydlig retning. Men da det jo er en ø, er der vel flere muligheder, så vi prøvede på revet mod øst. Det gav ikke noget, så tre af os kørte over til fyret. Gert stod dog af lidt før og prøvede at finde et sted, hvor der kunne være lidt flade. De to på fyret havde kontakt med nogle små ørreder, men ikke rigtig til nogen redelighed. Gert havde dog lidt mere held, idet det kun tog ganske få minutter at lande to flade. Herefter døde fiskeriet helt ud. Så de to eneste fisk der blev fanget, gik til samme mand. Myrup P&T var vores næste tur, den 22. november. Desværre var vi kun fire, der deltog, men da det lige havde sneet, inden vi skulle køre derned, tog turen lidt længere end beregnet, men frem kom vi da. Der var da også fisk i søen, og i alt fik vi syv fisk på land. De var dog ikke ligeligt fordelt, idet Henrik måtte gå tomhændet hjem. Jeg selv fik en, Søren to og Jes havde tur i den med hele fire stk. Vores sidste tur i år var en kyst tur. Igen i rigtig hår vind, og det var helt umuligt at finde fisk nogle steder. Der blev ellers prøvet flere steder, men med samme resultat, så efter få timer kørte vi hjem igen. Efter sammentælling af årets pointhøst, kunne Gert kåres som lokalmester med 141 point. Herefter kom Søren121 point, Jes 120, Kurth 102 og Henrik 84. Tak for deltagelsen på vores ture, håber vi ses igen i det nye år. Gert Hansen Hvem behøver et målebånd, bare man har fantasi så... Marineidræt 1/2009 side 15

16 DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND Protektor: Hans kgl. Højhed Kronprinsen Medlem af Danmarks Idræts-Forbund Postboks København Ø Tlf.: * FAX: E-post: Nr.: Dato: (Bedes anført ved henvendelse) Til Idrætsforeninger m.fl. Emne: Indbydelse til DMI forbundsmesterskab bordtennis Ref.: a. DMI bestemmelser for stævnevirksomhed b. DMI stævnekalender Bilag: 1-5: Tilmeldingsskemaer - Administrativt, damer, herrer, super veteran og hold. 6. Praktiske oplysninger. 1. Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder herved til forbundsmesterskaber i bordtennis 2009, der afvikles TOR d.12 & FRE d.13 MAR 2009 i Danske Artilleri Regiments gymnastiksal Hjertingvej 127, 6800 Varde med Forsvarets Idrætsforening Varde Garnison, som arrangør. Kontaktperson KN M. Johannessen, tlf.: / FIIN: 3DARLV-100AX 2. Bestemmelser Jf. DMI Love og Bestemmelser for stævnevirksomhed side 505 og Medlemskontrol Der vil blive foretaget stikprøvevis medlemskontrol, jf. Bestemmelser for DMI stævnevirksomhed kap 3, pkt. 2 og 3 side 302. Foreningerne anmodes derfor om at kontrollere medlemskab for deres deltagere. Såfremt der konstateres ulovlig deltagelse fratages evt. præmier. Marineidræt 1/2009 side 16

17 4. Tentativ tidsplan TOR 12 MAR kl FRE 13 MAR kl Præmieoverrækkelse ca. kl Kammeratskabsaften Torsdag den 12. MAR afholdes kammeratskabsaften Parolesalen / OFF-messen kl Pris: Kr.130,- der betales ved stævnestart. Bindende tilmelding, jf. tilmeldingsskema. 6. Indkvartering Der kan tilbydes indkvartering, på enkelt kvarterer, dog tages der forbehold, såfremt tilmeldingerne overstiger det antal kvarterer der er til rådighed, hvor evt. belægningsstuer vil kunne komme på tale. 7. Tilmelding Foretages på vedlagte tilmeldingsskemaer, der tilsendes på FIIN til eller som alm. post til: DMI-3 Dansk Militært Idrætsforbund Postboks København Ø således at de er fremme med morgenposten senest MAN 02 MAR Økonomi Ydelser (transport og kostpenge) i henhold til Forsvarskommandobefaling nr af Stævneprogram Udleveres på stævnedagen. Med venlig hilsen Ib P. Jensen vicegeneralsekretær Marineidræt 1/2009 side 17

18 PROGRAM DMI FORBUNDSMESTERSKAB I BORDTENNIS 12. & 13. MAR 2009 ARRANGØR: IDRÆTSFORENING VARDE GARNISON Marineidræt 1/2009 side 18

19 Instruktion Mødetid / sted: Befordring: Bordtennismesterskabet afholdes i gymnastiksalen på Varde Kaserne, Hjertingvej 127, 6800 Varde. Første kamp starter kl Deltagerne møder senest 0800 for registrering stævneåbning starter kampudråb og derefter afvikling. Organiseres ved eget tjenestested. Overnatning: Book via administrativ tilmelding bilag 1. Træning: Forplejning: Der er mulighed for træning fra onsdag d.11 MAR kl Åbningstider: Morgen: Cafeteria , frokost: Cafeteria eller messeområde byg og aften: Cafeteria Stævneorganisation: KN Michael Johannessen - SSG Kurt B. Rasmussen Jury: OK Søren Munk Madsen - KN Michael Johannessen - SSG Kurt B. Rasmussen Stævnekontor: Gymnastiksal. Kammeratskabsaften: Afholdes parolesalen eller OFF-messen. Bestående af en tre retters menu. Drikkevarer for egen regning. Tilmelding er bindende og skal betales på 1. spilledag. Spørgsmål kan rettes til Kaptajn Michael Johannessen.: , eller fiin: 3DARLV-100AX Turneringsregler: Dansk Bordtennis Unions (DBTU) regelsæt anvendes. Kampafvikling: Holdturnering starter kl (alle rækker). Der spilles på 12 borde på tværs i hallen. Marineidræt 1/2009 side 19

20 SIF Landsmøde. Torsdag d. 16. april klokken Afholder SIF landsmøde Landsmødet finder sted i Idrættens hus i Brøndby.

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter

Søværnets Idrætsforening Frederikshavn - Golfafdelingen Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN - GOLFAFDELINGEN Foreningens hjemsted er: Flådestation Frederikshavn, 9900 Frederikshavn. SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

1 Februar 2007 64. Årgang

1 Februar 2007 64. Årgang 1 Februar 2007 64. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christiansen Vedbyholm

Læs mere

1 - FEB 2015 72 ÅRGANG

1 - FEB 2015 72 ÅRGANG 1 - FEB 2015 72 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGER Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 rk17@webspeed.dk 2670 Greve Strand Tlf. 2235 1392 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand:

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

2 - MAJ 2010 67 ÅRGANG

2 - MAJ 2010 67 ÅRGANG 2 - MAJ 2010 67 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund

Dansk Militært Idrætsforbund Dansk Militært Idrætsforbund DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS MESTERSKABER I CROSS COUNTRY 2015 DATO: Fredag 6. marts Arrangør: Idrætsforening Flyvestation Skrydstrup 1 VELKOMST Som chef for Flyvestation

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

3 - OKT 2011 68 ÅRGANG

3 - OKT 2011 68 ÅRGANG 3 - OKT 2011 68 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING

LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING Slagelse, marts 2014 LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING 1 NAVN. Foreningens navn: Forkortet: Hjemsted og adresse: Slagelse Garnisons Idrætsforening. SLGI. Gardehusarregimentet, Antvorskov Kaserne,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub Sæson 2015 Eventyr Golf Erhvervsklub Erhvervsklubbens formål Odense Eventyr Golf Erhvervsklub har som formål at forene det sportslige med det forretningsmæssige og skabe et stærkt socialt og forretningsmæssigt

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT KEMI & LIFE SCIENCE Torsdag den 19. marts 2015 NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ 2, 5800 NYBORG VIGTIGT! Der er vigtige vedtægtsændringer til afstemning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere