Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning...5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...4 1.1 Problemformulering...5 1.2 Afgrænsning...5"

Transkript

1 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Projektstyring og metodeudvikling Projektstyring Metodeudvikling Risikovurdering Metodeafsnit og teorivalg Vurderinger og kritik af teori og metoder Gantt-kort Budget Brancheanalyse SWOT analyse Porters 5 Forces Porters Generiske Strategi Bridges to profit Delkonklusion på brancheanalysen Strategisk analyse Produktlivscyklus-kurve (PLC) Strategisk planlægningsgab Ansoffs vækstmatrice CRM-strategi Delkonklusion på den strategiske analyse Branding Kvalitative- og kvantitative testresultater Spørgeskemaundersøgelse Usabilitytest SMP Segmentering Målgruppevalg Persona Differentiering og positionering Konceptbeskrivelse Club Remix AIDA-model Kommunikationsplan Handlingsplan Designmanual Logo Slogan Farver Typografi Billedstil Sitedokumentation

3 11. Teknisk dokumentation Boksstrukturdiagram over e-shoppen Navigationsdiagram Dynamiske elementer Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag

4 1. Indledning Modebranchen er en attraktiv branche, der er mange udbydere og nye designs bliver hurtigere og hurtigere til realiteter. Virksomhederne er i hård konkurrence konstant, hvilket betyder at designerne har travlere end nogensinde før. De enkelte virksomheder lancerer nemlig oftest op til 12 kollektioner om året, fremfor de to halvårlige kollektioner, som virksomhederne almindeligvis lancerede for få år tilbage 1. På dette konkurrencemindede marked er det vigtigt at have en klarlagt strategi for, hvor man ønsker at positionere sig og hvilke værdi ens produkter skal udstråle. Hvis disse ting ikke er klarlagt for den enkelte virksomhed kan den havne i en situation, hvor de strategiske intentioner og salgstal ikke stemmer overens. Det strategiske reglement gælder både for fysiske butikker såvel som det gælder for salget på det elektroniske marked. Modebranchen står for 12 % af det elektroniske marked 2. Det betyder, at det er en af de største procentvise brancher inden for elektronisk handel, samtidig tydeliggøres det også, at modebranchen er en af de brancher med størst procentvis fremgang af salget på 2 % fra år 2010 til år Det leder videre til at være fokuseret på, at øge denne fremgang over den næste årrække, så denne branche ikke er dalende, og hvorvidt det overhovedet er muligt. Designers Remix er her et godt eksempel på at have fastlagt en veludført strategi, som har fået virksomheden til at positionere sig henrivende på det danske marked. Med kåringen som Brand of the year , har de en stærk position, spørgsmålet er bare om den er vedvarende. Designers Remix er i den halvdyre ende af prisskalaen 5, hvilket betyder, at ikke alle og enhver har råd til at eje disse produkter. Det stiller nogle krav til, hvordan virksomheden tilrettelægger deres strategiske overvejelser i forbindelse med markedsføringen af deres brand, så de vedvarende har den førende position. Designers Remix vil få udarbejdet en løsning, hvor deres brandværdi på længere sig vil fastholde den førende position, samtidig med at der vil udarbejdes en optimering af salget gennem elektronisk handel til det eksisterende kundesegment. 1 Andersen, 2012, side: Dansk e- handelanalyse af FDIH Dansk e- handelanalyse af FDIH 4 Designers Remix 5 Maria,

5 1.1 Problemformulering Hvordan kan man skabe en forårskampagne, der øger salget hos det eksisterende kundesegment og derigennem styrke brandværdien for Designers Remix? 1.2 Afgrænsning I dette projekt udformes en kampagne for en af Designers Remix kollektioner. Herunder er det væsentligt at pointere at Designers Remix er ejet af IC Companys, men på baggrund af, at det er kun en enkelt kollektion der sættes i fokus under denne kampagne, så udføres analyserne på Designers Remix og ikke deres besiddere IC Companys. Der udarbejdes derudover også en forbedret CRM-strategi, som tager udgangspunkt i hvordan Designers Remix kan øge salget til deres eksisterende kundesegment. Her er der fokuseret på trinnet fra at være kunder, til hvordan Designers Remix kan få dem op på trinnet til at være loyale kunder. Det kunne her have været relevant at se på, hvordan mersalg kunne skabes i forbindelse med at kunderne var rykket op på det loyale kundetrin. Endvidere kunne der være opstillet et paradigme i, hvordan Designers Remix kunne skabe en samfundsmæssig bredere kendskab igennem en fokuseret brandingkampagne. Dette trin ligger dog også udenfor problemstillingen, men det kunne have været relevant i den forstand, at skabe et samfundsmæssigt kendskab til Designers Remix. I og med at virksomheden ikke skal have ændringer i deres organisationskultur, er det ikke relevant at inddrage Edgar Scheins kulturanalyse og Henry Mintzbergs strukturanalyse til at lave en identitets- og værdi analyse. Disse analyser er irrelevante, da der ikke skal laves om på virksomhedens image, men derimod skal bibeholde kerneværdierne og det allerede eksisterende brand. Der kunne med fordel have været udformet en brandingkampagne, da det ville være en kampagne der kunne have spredt Designers Remix brand ud til et langt bredere segment. Dette vil dog ikke være fordelagtigt i forbindelse med at salget hos det eksisterende kundesegment skal øges, det vil tværdigmod gøre det modsatte. Der er derfor kun taget højde for brandingen gennem salgskampagnen i denne udformning af Designers Remixs kampagne. 5

6 2. Projektstyring og metodeudvikling For at sikre en struktureret og velplanlagt projektudvikling, er det væsentligt at være bevidste om, hvilken metodeudvikling projektet arbejder ud fra. Det vil gøre det lettere og mere overskueligt for hvert enkelt gruppemedlem, idet procesmetoden på forhånd er fastlagt. 2.1 Projektstyring Den valgte projektleder står for at uddelegere projektets opgaver til de forskellige gruppemedlemmer i projektgruppen. Det betyder dermed også, at det er projektlederens opgave at opdatere og ændre i Gantt-kortet, hvis der sker ændringer undervejs i færdiggørelsen af projektets opgaver. Derudover er metodeudviklingsprocessen væsentlig i forbindelse med løsningen af de forskellige opgaver. 2.2 Metodeudvikling Indledningsvist blev projektet startet med at lave en grundig research omkring den valgte virksomhed, for at sikre at der er materiale nok til at danne grundlag for en veldokumenteret og argumenteret rapport. Igennem udviklingen af kampagnen for Designers Remix, er det essentielt at fastlægge en udviklingsmetode til projektets forløb. Udviklingsmetoden evolutionær prototyping idet det er en udforskende fremgangsmåde 6. Fordelen ved at benytte denne udviklingsmetode er, at der indgår kvalitative undersøgelser under forløbet, så der er mulighed for at tilpasse kampagnen efter de resultater der udledes. Det er igennem usabilitytest af prototypen, at det er muligt at få konstruktiv feedback på kampagnesitet. Dette gøres to gange under projektforløbet, så det sikres en så valid og præcis målrettet kampagne ud fra målgruppens ønsker og præferencer. Den dokumenterende rapport der udvikles til kampagnesitet, baseres på iterativ og inkrementel udvikling 7. Denne udviklingsmetode giver projektgruppen mulighed for trinvist at følge op på eventuelle oversete elementer i dokumentationen for de trufne valg. Dette vil løbende styrke analysernes troværdighed, idet det tilbagevende skarpe øje vil kunne præcisere analyserne. 6 Busch, Busch,

7 2.3 Risikovurdering I et gruppearbejde er der altid risici for komplikationer. Der opstå uenigheder og splid i gruppen, hvis de rent formelle aftaler så ikke overholdes som ikke at overholde mødetider og manglende deltagende engagement. Her kan rammerne for gruppearbejdet indskærpes, så man opnår en tilfredsstillende løsning for alle gruppemedlemmerne. Dette kan ske ved hjælp af en gruppekontrakt, man indbyrdes laver i gruppen, hvor alle parter bliver enige om eventuelle konsekvenser. For minimering af lav arbejdsindsats, laves der i gruppen et Gantt-kort, som opstiller en oversigt over de respektive arbejdsopgaver, fordelt over den rådige tid. På den måde sikres at der er deadlines på de enkelte opgaver, så gruppen ikke kommer bagud med opgaven. Ved optimal forberedelse i alle henseender, vil gruppen være beredt på uforudsete hændelser, og det vil ikke påvirke gruppearbejdet i større grad. Dog kan ualmindelige situationer opstå, så som dødsfald, alvorlige sygdomme og lignende. 3. Metodeafsnit og teorivalg I dette projekt er der anvendt forskellige analysemodeller og metoder til at opbygge en struktureret handlingsplan, som bidrager til en dybdegående analyse af, hvordan Designers Remix markedsføringsstrategi bør se ud til en salgskampagne. Målgruppen er ved hjælp af segmenteringsvariabler specificeret samtidig med at den er understøttet af den kvalitative metodiske empiriindsamling ud fra en spørgeskemaundersøgelse. Denne metode er benyttet for at skabe induktivt materiale til at lave en generalisering der kan bruges i analysen. Til den dokumenterende del af projektet, arbejdes der ud fra den iterative og inkrementelle udviklingsmetode, hvilket medvirker til at projektets troværdighed øges, i og med at der har været flere personer over samme analyse. Indledningsvis udarbejdes en brancheanalyse, hvor der anvendes situationsanalysen SWOT, til at anskueliggøre Designers Remixs samlede image. Disse anskueliggørelser sammenfattes med Porters Five Forces, for at placere Designers Remix på markedet og til at danne grundlag for en fremtidig strategi til deres levevej. Derudover fastlægges der hvilke fordele som Designers Remix kan anvende i deres strategiske planlægning, til at sikre dem succes igennem valg af Porters konkurrencestrategi. I den sammenhæng kortlægges det værdisæt og tiltag som placerer kunden øverst i virksomhedens strategiske beslutninger, så kunderelationen og forholdet styrkes. Dettes benyttes Bridges to Profit til. 7

8 I arbejdet med den strategiske analyse lægges ud med at analysere, hvordan salgssituationen ser ud på nuværende tidspunkt. Herunder ses på hvilke faktorer, der kan have indflydelse på salget gennem PLC-kurven. For at sørge for, at der i produktets nedgangsfase ikke mistet for meget af omsætningen, udvælges en strategisk intensiverings strategi til at opretholde omsætningen kontinuerlig. Ansoffs vækstmatrice anvendes efterfølgende til at nuancere, hvilken vækststrategi der vil være fordelagtig, for at øge salget hos den valgte målgruppe. Idet der produceres nogle nye tiltag og videreudvikles på deres eksisterende kundeklub, anskueliggøres der, hvorledes dette vil kunne implementeres i deres CRM-system og de vil kunne skabe et mere solidt kundesystem. Dernæst analyseres det, hvorledes deres værdier og deres personlige fase i brandingen går ind og skaber en merværdi hos kunden, og hvorledes kunden derigennem agerer ambassadører for Designers Remix. Til udarbejdelsen af kampagnesitet er der brugt en anden udviklingsmetode nemlig evolutionær prototyping. Denne udviklingsmetode gør det muligt at vende tilbage og rette i sitet, og derigennem blev den kvalitative materiale fra usabilitytesten benyttet undervejs til at gå ind og rette kritikpunkter og fejl på sitet. 2.1 Vurderinger og kritik af teori og metoder For at forholde os metodekritiske, kan man når emnet elektronisk handel skal analyseres, se om det er væsentligt at være opmærksom på at udviklingen går ekstremt hurtigt inden for teknologien. Den teknologiske udviklings hurtige fremtoning, kan stille spørgsmålstegn ved hvor vidt modellen taget højde for faktorer som dette, da analysemodellen er udviklet længe før det teknologiske gennembrud 8. Det at modellen ikke er tidsorienteret, men nærmere indholdsorienteret, skabet ikke nogen problematikker i forbindelse med dette projekt. Derudover har det vil nogle mene, at Ansoffs vækstmartice kan være utilstrækkelig, idet at der stilles spørgsmålstegn ved, om man ud fra en strategisk strategi kan forudse, hvorvidt virksomheden vil nå det planlagte resultat 9. Da dette projekt ikke kan tage højde for faktorer som dette, er der ikke diskuteret dette i ydermere. 2.2 Gantt-kort Der er udarbejdet et Gantt-kort til at strukture projektarbejdets forløb. Det blev endvidere benyttet til at fastlægge deadlines, til den enkelte som sad med en given opgave. I projektets forløb, har det vist sig, at de forskellige deadlines er blevet overskredet, hvilket har medvirket til, at der har været nogle tidspresset situationer i forbindelse med projektets afslutning. Hvis Gantt-kort version (nedenfor) sammenlignes med den første version (se Bilag 1.), fremgår disse skridninger 8 Poulsen, Volberda,

9 også klart. Grunden til at deadlinesne er skredet, er manglende struktur og koordinering i de daglige opgaver. Dette blev rettet op i slutningen af forløbet, hvilket også har betydet en mere presset dagligdag, som har medvirket til nogle lange dage. Hvert gruppemedlem har fået tildelt et såkaldt kerneområde, som vedkommende har ansvaret for. Dette har resulteret i, at de enkelte gruppemedlemmer har været fokuseret på det pågældende område, og kun til dels har deltaget i udarbejdelsen af de andre opgaver i projektet. Dog har der stadig været god kommunikation og hjælp at hente hos ens gruppemedlemmer, hvilket derfor også har resulteret i at nogle opgaver er løst i fællesskab. Dette har været en god og styrkende arbejdsmetode, idet dét har sikret, at eventuelle fejl, måtte være blevet rettet. Gantt-kort version De grå felter demonstrerer arbejdsdagene fra start på den pågældende opgave, til deadline som er de grønne felter. X erne anviser at den pågældende opgave er løst, hvilket giver anledning til at varetage næste opgave. 9

10 2.3 Budget Det udarbejde budget illustrere, hvilke omkostninger der er forbundet med projektet. Hvert gruppemedlem har udfyldt en eller flere roller i forbindelse med projektet. Der er dog tendens til at hvert gruppemedlem har haft et overordnet ansvarsområde indenfor de forskellige givne opgaver. Den beregnede arbejdsindsats tager udgangspunkt i gennemsnitsløn ud fra de forskellige roller i projektarbejdet. Budget for Designers Remix kampagneprojekt 3. Brancheanalyse Det er væsentligt at have en gennemarbejdet forståelse af virksomhedens image udadtil og hvordan virksomheden selv strategisk har valgt af fokusere på forskellige punkter i forbindelse med måden de vælger at ønske at vise deres produktværdier til omverdenen. I dette afsnit tages der fat i netop de faktorer, for at opbygge et grundlag til at basere den videre markedsføring på. 3.1 SWOT analyse Situationsanalysen, SWOT giver et overblik over Designers Remixs samlede image. Der er her mulighed for at anskueliggøre styrker, svagheder, mulighed og trusler som Designers Remixs er påvirket af og danne grundlag for, hvad der fremadrettet skal ligges vægt på at forbedre eller 10

11 udnytte 10. Det giver samtidig et overblik over hvordan både interne og eksterne forhold for Designers Remix kan spille en rolle i fremtidige strategier. Nedenstående punkter redegøre for de styrker og den trussel, som er relevante i forbindelse med udformningen af markedsanalysen. S3 Det er et stærkt anerkendt brand Designers Remix er et stærkt internationalt brand. De florerer på det europæiske-, amerikanske-, mellemøstlige- og japanske marked, hvilket får Designers Remix til at fremstå som et yderst attraktivt brand. Udover den store markedsspænd, er Charlotte Eskildsen, designeren bag Designers Remix blevet kåret som The rising star, hvilket kun underbygger brandets succes 11. S4 De brander sig igennem stilikoner (eksempelvis Medina og Christiane) Designers Remix har udvalgt sig to af Danmarks stilikoner, til at brande netop deres designs gennem. Medina er i sig selv et brand 12, og hun er i samme aldersklasse som målgruppen, og de følger anviste trends. Dette er en fordel for Designers Remix, idet de gennem store danske stilikoner, kan opnå at få udsendt deres budskabet gennem eksempelvis Medinas stil. S5 Moden skifter hurtigt Markedet indenfor beklædningsdele er stort og moden skifter hurtigt, hvilket betyder der er konstant behov for fornyelse, hvis en virksomhed skal kunne følge med 13. Designers Remix har derfor en fordel, da det er med til at øge deres omsætning. T4 Hård konkurrence i beklædningsbranchen/-industrien 14 Der er hård konkurrence i modebranchen og det er kun de stærkeste der overlever. Det er nødvendigt med et stærkt og solidt brand, for at sikre sig en god position på markedet. De overordnede punkter Designers Remix står for, leder videre til en gennemgang af konkurrencesituationen i modebranchen. Endvidere er punkterne væsentlige i forbindelse med udformningen af en fremtidig strategi, og vil berige virksomheden med i forbindelse med udformningen af denne. Det er nogle fokuspunkter, der vil repræsentere og være med til at styrke Designers Remixs brand, og det er elementært i forbindelse med styrkelsen af dette. 10 Kjær m.fl., Zesler, Redaktionen, Sørensen, Bonde,

12 3.2 Porters 5 Forces Porters 5 Forces giver et overblik over Designers Remixs placering på markedet i beklædningsbranchen. Samtidig skabes et fremtidigt overblik over markedet, da der ved hjælp af analyserne vælges en fremtidig strategi, som danner grundlag for den levevej Designers Remix vil blive rådet. Truslen fra nye udbydere Truslen fra nye konkurrenter er lav. Designers Remix er et allerede så stort anerkendt brand, og der skal derfor mere til få at det er en trussel for dem. Det er de implementerede udbydere af modetøj, der kan være en trussel for Designers Remix, da det er dem der også har kendt brand og derfor ligger i høj konkurrence med dem. På den anden side kan nye udbydere udvikle sig til en konkurrent på sigt, idet trends og trendsættere kan påvirke markedet og sætte nye upcomming brands i fokus, hvilket vil betyde at nye udbydere hurtigt vil kunne skabe sig meget omtale. Købernes forhandlingsstyrke Køberenes forhandlingsstyrke deles op i to - slutkundernes forhandlingsstyrke og mellemhandlernes forhandlingsstyrke. Herunder vil de to grene af købernes forhandlingsstyrke defineres. Mellemhandlernes forhandlingsstyrke er middel. Designers Remix har mulighed for at give en større rabat til mellemhandleren, og kan derfor få alle varerne afsat med det samme, i stedet for at brande inde med dem i sidste ende, og sluttelig må sælge produkterne med tab. Dette er en fordel for virksomheden, da det som nævnt ikke er dem, der står med et eventuelt underskud for varerne. Som der indledningsvist blev nævnt, er der mange udbydere i beklædningsbranchen, hvilket giver mellemhandlerne mange muligheder, og dermed højere forhandlingsstyrke. Slutkundernes forhandlingsstyrke er høj, idet der er mange udbydere af samme produkt. Det betyder, at Designers Remix skal sælge noget unikt, så kunderne vil foretrække dem, fremfor konkurrenterne. Designers Remix kan med fordel gå ind og påvirke kunderne med fordelagtige tilbud og eksklusive events. Konkurrence fra Substituerende produkter Designers Remix ligger i snæver konkurrence med Baum und Pfedergarten, Zara, Malene Birger og lignende. Omstillingsperioden er nem og kunderne skifter ofte fra det ene mærke til det andet. Kunderne kan let påvirkes til at købe konkurrenternes produkter, fordi produkterne dækker samme behov hos forbrugeren. Konkurrencen mellem de forskellige udbydere konkurrerer om forbrugerens rådighedsbeløb. 12

13 Leverandørernes forhandlingsstyrke Leverandørens forhandlingsstyrke er lav. Designers Remix har forskellige kollektioner og kan tilpasse deres design med billige materialer. Der bliver brugt mange forskellige materialer til Designers Remix kollektioner, så hvis en leverandør er for dyr, er der mulighed for at udskifte dem eller ændre materialet til noget billigere 15. IC Companys som er ejere af Designers Remix får 70 % af deres tekstil fra Kina. Der er stor fokus på om tekstiler er allergi- og kræftfremkaldende og der kan derfor ligges pres på leverandørerne for at få de bedste tekstiler 16. Konkurrencesituation i branchen Konkurrencesituationen i modebranchen er høj, og der er en stor rivalisering blandt virksomhederne. Designers Remix er på nuværende tidspunkt førende indenfor denne branche og det vil kræve en veludformet strategi at bibeholde denne position. Konkurrencesituationen i branchen er høj, det er kun de stærkeste der overlever i modebranchen. Der kommer hele tiden nye til og der er tendens til at det er de store virksomheder, som får succes i udlandet. Heriblandt ligger Designers Remix som er en del af IC Companys som har en omsætning på over 2,5 milliarder kroner om året Porters Generiske Strategi Med et unikt produkt i en lille andel af totalmarkedet, gør Designers Remix brug af konkurrencestrategien fokuseret differentiering. Designers Remix har en høj pris og unikke produkter i form af, at Designers Remix skaber design ud fra geometri, silhuetter, asymmetri og organiske former. Derudover er der allerede etableret et marked globalt set, men det er i denne sammenhæng det danske marked der fokuseres på. En af de væsentligste faktorer for en virksomhed som Designers Remix, er at tiltrække konsumenterne gennem fordelagtige ydelse, der skaber en tilfredshedsdækkende følelse. Designers Remix gør brug af Delighters 18 ved at yde en ekstra service i form af gratis levering ved køb over 1500 kr. samtidig med gratis indpakning af ens produkt. 15 Würgler, Lindeberg, Bonde, Andersen, 2012, side: 40 13

14 3.4 Bridges to profit Bridges to profit er en vigtig del af markedsføringsstrategien, da virksomheden skal indarbejde et værdisæt som placerer kunden øverst i virksomhedens strategiske beslutninger. Her under er det væsentligt at se på, hvordan der konkurreres i modebranchen og hvordan Designers Remix positionerer sig. Costumer interface Designers Remix når ud til konsumenterne og supporter gennem deres hjemmeside. Her har konsumenterne mulighed for at få information omkring virksomheden, deres værdier og der er en store locator, det gør det muligt for kunderne at lokalisere nærmeste butik 19. Derudover har Designers Remix en kanal til den online community igennem en kundeklub, hvor kundernes kontooplysninger gemmes, samtidig med at der udsendes nyhedsbreve. De benytter samtidig de sociale medier til at indhente kundeoplysningerne, for hver enkelt person der eksempelvis har liket Designers Remix på Facebook og Pinterest, kan de indsamle data. Igennem de online comminuties skabes det solide grundlag for virksomhedens CRM-system. Det er herigennem Designers Remix kan forstå kundens forventninger til produkterne og igennem disse informationer kan vil de kunne overgå konkurrenterne. Herunder er det væsentligt at pointere Designers Remixs høje punkt på prisskalaen, som er med til at gøre produkterne til enestående og ikke et allemandseje. Core strategy Designers Remixs mission er at få kvinder til at føle sig smukke, når de bærer tøjet. Derudover vil de have kvinderne til at beholde tøjet i årtier 20, idet Designers Remix skaber tidsløse kreationer. Visionen er at skabe feminine og karakteristiske produkter, som skal få kvinderne til at føle sig smukke. De fokuserer på positive, sofistikerede kvinder med værdighed og selvtillid. Det er for livsglade og nysgerrige kvinder, der er villige til at udfordre sig selv 21. Det er en del af Designers Remixs identitet, at skabe bæredygtigt design og støtte velgørenhedsorganisationer. De går ind for at følge alle reglementerne som FN har opsat i forbindelse med virksomhedens sociale ansvar. Strategic resources Det er en konkurrencefordel for Designers Remix at det er dansk design, hvilket er en eftertragtet vare ude på det internationale marked 22. En faktor der kan påvirke Designers Remixs placering på markedet, kan være deres fokus på bæredygtighed og deres pels- og skin etik, hvor de udelukkende anvender pels og skind fra dyr i fødevareindustrien. Dette er faktorer der kan tiltrække købere. 19 Designers Remix 20 (ibid.) 21 (ibid.) 22 Zesler,

15 Kunderne har i forvejen ikke viden om dette, hvilket i en fremtidige strategi kunne blive til en konkurrencefordel. Designers Remix er blevet kåret til Brand of the year hvilket giver dem en strategisk fordel, som kan gavne dem fremadrettet. Brandet kan skabe en positiv kundeværdi, i og med at kundernes opfattelse af brandet positivt forstærkes. Value network Designers Remix har samarbejdspartnere, og benytter sig af mellemhandlere, dette betyder at deres indkomst er afhængigt af et godt og stabilt samarbejde. Hvis der ikke er en rød tråd mellem website og butikkerne, så kan det i værste fald ødelægge deres samarbejde hos mellemhandlerne. I og med at Designers Remix er et stort internationalt brand er der mulighed for at presse leverandørerne i pris. Eftersom Designers Remix er ejet af IC Companys, er der mulighed for at skabe et samarbejde om aftaler med leverandøre for at få en eventuelt stor mængderabat, hvilket vil berige virksomheden da deres profit i sidste ende vil blive større. 3.5 Delkonklusion på brancheanalysen Det er essentielt i forbindelse med at øge salget og derigennem styrke brandet, at tage udgangspunkt i de styrker som Designers Remix har og kan benytte sig af i fremtidige strategier og kampagner. Idet Designers Remix allerede har et stærkt brand og brander sig gennem danske stilikoner, skaber det et grundlag for at henvende sig til en målgruppe, der interessere sig for stil og følger moden. I og med at moden er så omskiftelig, er det fordelagtigt for Designers Remix at have stilikoner som ambassadører for dem, da de florerer ude i det offentlige rum. Omskifteligheden i moden kan være en trussel i form af høj konkurrence, da det gør, at modebranchen skal lancere væsentlig flere forskellige kollektioner, for at være frontspillere i konkurrencen. Designers Remixs situation på markedet er truet af de andre implementerede udbydere på markedet. I og med de udbyder de samme produkter, skal der fra virksomhedens side af være noget ekstravagant, for at kunderne føler sig unikke ved at bære kreationerne. På den måde kan de differentiere sig fra konkurrenterne, og skabe et eftertragtet design som slutbrugeren ønsker at eje. Indtjeningsniveauet ligger højt og stabilt i Designers Remixs virksomhed. Det gør at de ligger sikkert på markedet og at de har mulighed for succes i udlandet, da de har ressourcer til at forbedre deres globale brand. Ydermere har virksomheden mulighed for at presse leverandørerne på priser, da de er en så stor og global virksomhed. Fra leverandørernes side af, er der derudover mulighed for at indgå et større samarbejde med modervirksomheden IC Companys, og få en endnu større leveranceaftale. 15

16 Designers Remix drager stor fordel af at følge konkurrencestrategien fokuseret differentiering. De vil gerne have deres loyale, faste kundebase til at holde sig opdateret på de nye kollektioner. Derudover vil Designers Remix også kunne drage fordel af optimering af deres webshop, da meget af deres nuværende ikke er funktionsdygtig. Designers Remix har et godt netværk og mulighed for at skabe et endnu bedre gennem IC Companys. Der er mulighed for at skabe et bedre CRM-system gennem deres hjemmeside, kundeklub og deres florering på de sociale medier. Det er et stort internationalt anerkendt brand, og dette er en faktorer, som der bør benyttes i den fremtidige strategiske planlægning. Med mulighed for at starte et positivt boost af brandet til kunderne, øges chancen for at salget stiger i kombination med at de associerer Designers Remix med noget positivt. 4. Strategisk analyse Den strategiske analyse vil kortlægge, hvilke strategier der vil være fordelagtige for Designers Remix, for at bibeholde deres førende markedsposition. Hvordan det er muligt at henvende sig til samme kundesegment at skabe en kontinuerlig omsætning, som ikke vil sætte Designers Remix i en situation, hvor de skal sælge deres produkter med tab. 4.1 Produktlivscyklus-kurve (PLC) I forbindelse med udformningen af en strategi, for at sikre at Designers Remixs markedsposition opretholdes, er PLC-kurven et element i den strategiske analyse. Når der er tale om PLC-kurven, er det vigtigt at være opmærksom på, at det er kollektionen, i dette tilfælde Designers Remixs Pre-spring kollektion, som beses på i de forskellige faser. Til brands som lancerer beklædning har forbrugerne en forventning om, at deres udvalg kollektioner hele tiden fornys og følger med tidens trends 23. Designers Remix følger dette bestandige krav og lancere årligt fire kollektioner med tre kollektionerslinjer 24, for at indfri kundernes behov til brandet og dets værdiskabende følelse for kunden. I forbindelse med udformningen af PLC-kurven, der viser kollektionernes introduktionsfase, vækstfase, modenhedsfase og nedgangsfase, er det klart i Designers Remixs tilfælde, at produkts levetiden er relativ kort. Dette skyldes forventningerne til brandets fornyende udvalg. 23 Andersen, 2012 side: Designers Remix 16

17 Designers Remix PLC-kurve Introduktionsfasen kan kendetegnes som stadiet, hvor Designers Remix lancerer deres nyeste kollektion. Kunderne føler inerti ved produkterne og skal løbe en risiko ved at købe produktet 25, da det ikke er et produkt som kunden har ønsket sig gennem længere tid, men som kunden rent faktisk kan tage en chance med. Kunden kan dog ved denne chance starte en trend i sin omgangskreds. Dette betyder også, at omsætningen kan være svagt stigende i introduktionsfasen 26. Vækstfasen er generelt karakteriseret ved, at der kommer nye kundegrupper til, som er med til at skabe vækst og øge indtjeningen. I Designers Remixs tilfælde, karakteriseres denne fase en smule anderledes, det er nemlig her, hvor virksomheden ønsker at bibeholde det allerede eksisterende kundesegment, deres hovedmål er ikke, at få flere segmenter til at købe deres produkter. Dette skyldes, at de stadig vil være et brand af en vis kvalitet og at de vil udstråle den eksklusivitet, som de anser deres produkter for at være. Her ville det kunne blive et problem, hvis deres produkter blev et allemandseje, som eksempelvis H&M s produkter er. Derimod skal Designers Remix i denne fase fokusere på, at deres konkurrenter som eksempelvis Malene Birger og Baum und Pfedergarten ikke går ind og stjæler deres eksisterende kundesegment, idet de er brands som har samme status i det offentlige, som er det de selv strategisk forsøger at bibeholde. Modenhedsfasen er den fase, hvor Designers Remix har fået indarbejdet deres produkter hos kundesegmentet og væksten aftager følgelig og det kan betyde, at der er en markedsmæthed 27, hvilket for Designers Remix vil betyde, at der er færre og færre fra deres mærkeloyale kundesegment, som ikke ejer deres produkter. For at undgå at konkurrenterne headhunter Designers 25 Andersen, 2012, side: Andersen, 2012, side: Andersen, 2012, side:

18 Remixs eksisterende kunder, er der i slutingen af denne fase ekstra fokus på at være klar med den nye kollektion, som skal sørge for at kunderne forbliver mærkeloyale og trofaste i forhold til at købe netop Designers Remixs produkter. Dette sker på grund af den hastigt omskiftelige mode, så det er næsten et krav til virksomhederne, at de i denne fase allerede står klar til næste lancering. I nedgangsfasen er Designers Remixs produktlivscyklus ved at have nået sin ende. Der er måske konkurrenter der har presset virksomheden med ny lancering af deres ny kollektion, hvilket Designers Remix må anse som en stor trussel dette kan i den grad få konsekvenser, da andre brands, så vil kunne være trendsættere og førende på markedet, hvilket er den position Designers Remix ønsker at bibeholde. Desuden vil der i denne fase være konkurrence på prisen, hvilket betyder at Designers Remix må sælge deres produkter ud til udsalgspriser, for være stærke i konkurrencen med konkurrenterne. Nedgangsfasen i en branche som modebranchen er oftest kortvarig 28, da mode er et fænomen med mange nye og omskiftelige gennembrud. 4.2 Strategisk planlægningsgab Hvis Designers Remix fortsætter med deres nuværende strategi, så vil omsætningen automatisk begynde at falde i slutningen af modenhedsfasen. Derfor kigger man på en strategi som kan hjælpe med at øge omsætningen og bibeholde deres markedsposition. Eftersom Designers Remix ønsker at bevare det eksisterende kundesegment, så deres produkter stadig vil have den samme status i samfundet, vil strategien for at indfri dette ønske være en intensivering i det strategiske planlægningsgab. De ønsker ikke at booste deres omsætning ekstremt, deres ønske er blot at have for øje, at omsætningen ikke er faldende, men at den er kontinuerlig som det også er illustreret i det strategiske planlægningsgab nedenfor. Strategisk planlægningsgab Designers Remixs strategiske placering i det Strategiske Planlægningsgab (International markedsføring side 97) 28 Andersen, 2012, side: 65 18

19 Til at understøtte denne intensivering i det strategiske planlægningsgab, kan Igor Ansoffs vækststrategier benyttes til at illustrere, hvilke fremgangsmetode og strategi virksomheden skal have, for at opnå det ønskede resultat. 4.3 Ansoffs vækstmatrice Med udgangspunkt i Ansoffs vækstmatrix, skal Designers Remix benytte sig af vækststrategien markedspenetrering, for at øge markedsandelen og skabe et øget forbrug af deres produkter hos det eksisterende kundesegment 29. Kampagnen reklamerer for Designers Remixs Pre-spring kollektion og vil skabe et kendskab for produkterne hos det eksisterende kundesegment, samtidig med at interessen vækkes, og kunden får et behov for at eje disse produkter. Kampagnen indeholder en rabatkode, hvilket motiverer kunderne til nu og her, at købe flere af Designers Remixs produkter. Ønsket om at forblive på den nuværende position som Designers Remix har, understøttes af denne vækststrategi. Designers Remix bevæger sig ikke ud på et nyt marked og de lancerer heller ikke nogle nye produkter eller produktgrupper. Herunder er det vigtigt at adskille vækstmatrixens betegnelse for nye produkter og Designers Remix opfattelse af nye produkter nye produkter i denne sammenhæng, er produkter eller produktgrupper, som Designers Remix ikke allerede har på markedet, hvilket eksempelvis kunne være, hvis Designers Remix lancerede en paraply-kollektion de har aldrig tidligere produceret sådanne produkter, og det er heller ikke det som virksomheden skal stræbe efter for at bibeholde deres nuværende førende position indenfor at være det førende danske brand. Designers Remix skal som sagt ikke ud og tiltrække nye kundesegmenter, hvilket vil betyde en mere fokuseret kampagne og hvor de er direkte talende til det eksisterende kundesegment. Dette skaber et tættere forhold mellem kunderne og virksomheden. Vækststrategien markedspenetrering vil derfor være fordelagtig for at nå målet om at forblive det førende danske brand. Eftersom det er de allerede eksisterende kunder Designers Remix ønsker at fokusere på og ønsker at få til at blive ved med at købe deres produkter, ville det ikke være en fordel, at de begyndte at lancere nye produktgrupper. Dette vil kunne skabe en forvirring hos kunden og det vil ikke være til fordel for Designers Remix. Derudover ville en kampagne der var tilegnet et nyt kundesegment ligeledes heller ikke være gunstigt, idet de ønsker den samme markedsposition og samme brandværdi. Idet et nyt kundesegment ville komme ind i billedet, vil det kunne betyde, at Designers Remix ikke ville opnå den samme status i samfundet. Hvis produkterne blev spredt ud over alle segmenterne, vil brandværdien kunne falde. Eksklusiviteten vil måske 29 Andersen, 2012, side: 98 19

20 derfor ikke kunne opretholde statussen, eftersom en bredere del af befolkningen bar disse produkter, hvilket ville være fejlagtigt at begive sig ud i som den virksomhed Designers Remix er. Det væsentligste i denne kampagne er, at øge salget hos det eksisterende kundesegment, samtidig med at de fastholder den førende markedsposition og opretholder deres brands værdi som Brand of the year 2012 og ønske samme status fremadrettet. 4.4 CRM-strategi I sammenhæng med fastlæggelse af virksomhedens strategi, er det relevant at se på, hvordan virksomheden arbejder med deres CRM (customer relation management) 30. Det er et essentielt begreb i et strategiplanlægningsforløb, idet kunderelationerne er afgørende i forbindelse med salg og mersalg. Marketingstige 31 Som tidligere nævnt er Designers Remixs ønske at forblive de førende inden for modebranchen og bevare den brandværdi som de har lige nu. Dette fører til at benytte en markedspenetreret vækststrategi, for at styrke og øge salget af produkter til det eksisterende kundesegment. Endvidere er det her vigtigt at pointere, at det i denne strategi kun er relevant at inddrage de to sidste led, som også er markeret i marketingstigen, da det er relationen mellem virksomhed og kunder, samt de loyale kunder som skal styrkes. Det essentielle i virksomhedens mål om at øge salg og relationen til det eksisterende kundesegment, er at styrke deres brand og at styrke deres kundepleje. Det vil sige at Designers Remix vil skabe et endnu stærkere CRM-system, med oplysninger om kunderne og deres vaner. I denne kampagneløsning er der derfor skabt en kundeklub, hvilket vil gøre det nemmere at få oplysninger om deres kunder. Det vil sige, at der igennem den direkte marketing udvikles promotions- 30 Forelæsning om: Customer Relationship Management, slide 3, Toke 31 Forelæsning om: Customer Relationship Management, slide 14, Toke 20

Brugerkontekstuelle analyser

Brugerkontekstuelle analyser Brugerkontekstuelle analyser SMP Analyse og Model Da vi skal udvikle en app, forudsætter det at vi fastlægger vores konsumentenheder til at skulle have en Smartphone. Derudover er appen rettet mod en bestemt

Læs mere

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Foranalyse Cupcakes MulB 2.Semester 2014 Gruppe Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Brancheanalyse: Michael Porter har udviklet 5 Forces modellen til at belyse 5 elementer,

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

E-SHOP VIPP: Jonas Hertz Camilla Nadja Fleron Kristoffer Winther Winberg Søren Jacobsen

E-SHOP VIPP: Jonas Hertz Camilla Nadja Fleron Kristoffer Winther Winberg Søren Jacobsen E-SHOP VIPP: Jonas Hertz Camilla Nadja Fleron Kristoffer Winther Winberg Søren Jacobsen 18/11-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Kap. 1 Indledning...5 1.1 Indledning...5 1.2 Problemstilling...5 1.3 Problemformulering...5

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 10 Virksomhedsbeskrivelse Fur bryggeri er et mikrobryggeri, som blev stiftet i september 2004. Fur brygger specialøl. Da de kom inde på markedet var der 26

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

TEAM1 Christina Feder Svendsen Kasper Hesthaven Rasmus Uta Christensen Sune Reinert

TEAM1 Christina Feder Svendsen Kasper Hesthaven Rasmus Uta Christensen Sune Reinert TEAM1 Christina Feder Svendsen Kasper Hesthaven Rasmus Uta Christensen Sune Reinert KONCEPT Konceptet omhandler oprettelse af en ny kundeklub for smykkekæden Henrik Ørsnes. Diamant Klubben er en kundeklub

Læs mere

Verden omkring IC Companys

Verden omkring IC Companys Verden omkring IC Companys Kunder 2 Konkurrenter 3 Globale kunder og konkurrenter 4 Leverandører 5 Vejret betyder noget 6 Finanskrise 7 Mode og brandværdi 8 Film om IC Companys 9 Malmborg og Achton 1 Kunder

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 Indhold We our costumers... 3 Ingredients of Joe & the Juice... 4 Aim of the game... 5 The spirit of Joe & the Juice... 6 Joe & the Juice meets the world...

Læs mere

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD?

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? 12 TEMA: STRATEGI ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? ARTIKEL AF MIKAEL VEST Oplever I som virksomhed ofte, at dagligdagens udfordringer overskygger langsigtet tænkning? Hvis ja, så er her en række tips

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

3. PROJEKT. Cph Business MULA SIMONE SNEDKER, TOBIAS SONNE, FRIDA MADSEN, ANGELICA OLESEN, ANDERS LAURIDSEN & JAKOB PLENGE.

3. PROJEKT. Cph Business MULA SIMONE SNEDKER, TOBIAS SONNE, FRIDA MADSEN, ANGELICA OLESEN, ANDERS LAURIDSEN & JAKOB PLENGE. 3. PROJEKT Cph Business MULA JB PLASTICS INFOGRAFIK SIMONE SNEDKER, TOBIAS SONNE, FRIDA MADSEN, ANGELICA OLESEN, ANDERS LAURIDSEN & JAKOB PLENGE. INDHOLDSFORTEGNELSE PART 1 - Intro - Brainstorm - PBS -

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing BRANDINGEN Skab troværdighed med dit brand At brande betyder at

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Facebook Annoncering 4 timers kursus Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Sociale Medier Sociale medier er en fællesbetegnelse for digitale tjenester, hvor brugere selv kan skabe og

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Afsætning

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Rapport Cupcake Projekt

Rapport Cupcake Projekt Rapport Cupcake Projekt af Henriette Klindt Mul-B Vi fik en opgave. Lav en webside om cupcakes til en kunde, som ønsker at professionalisere sin cupcake blog. Branchen skal analyseres og processen dokumenteres

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Customer Success Story. webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst

Customer Success Story. webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst Customer Success Story webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst CRM BANEDE VEJEN FOR SUCCESFULD ETABLERING Den danske smykkedesigner SPIASPIA havde en vision om at trænge ind på det

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Mille Blomstercup. Cupcake blogger

Mille Blomstercup. Cupcake blogger Mille Blomstercup Cupcake blogger Indhold Brancheanalyse Porter s 5 Forces Målgruppeanalyse Spørgeskemaundersøgelse Kommunikationsmål AIDA Moodboards Designvalg Blog/website Brancheanalyse Porters 5 forces

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2013 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau A Titel

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Dit udbytte Tradium Erhvervs Turisme Netværk er for dig, der ønsker at deltage i et professionel netværk, som stræber efter, at støtte turisterhvervets

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Innovationsforløb. Trin 4

Innovationsforløb. Trin 4 Innovationsforløb Trin 4 Business Model Canvas Nespresso Business Model Canvas aktiviteter partnere relationer Værditilbud ressourcer Omkostningsstrukturer segmenter Business Model Canvas kan downloades

Læs mere

Kapitel 25 - Branding

Kapitel 25 - Branding Kapitel 25 - Branding Opgave 25.1 1. Hvad betyder begrebet branding? Branding betyder, at et produkt bliver tillagt en symbolsk merværdi. 2. Kan produkterne i de to annoncer betegnes som brands? Du skal

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Side 1 Indledning - Problemstilling Problemformulering Side 2 Projektplanlægning og redegørelse for udviklingsmetode Side 3

Side 1 Indledning - Problemstilling Problemformulering Side 2 Projektplanlægning og redegørelse for udviklingsmetode Side 3 hauger.dk/app INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 - Indledning - Problemstilling Problemformulering Side 2 - Projektplanlægning og redegørelse for udviklingsmetode Side 3 - Konceptbeskrivelse Side 4-5 - Research

Læs mere

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - DETAIL VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Periode: Efterår lektioner á 90 min. Kernestof: - konkurrenceforhold, positionering, valg af konkurrence- og vækststrategi

Periode: Efterår lektioner á 90 min. Kernestof: - konkurrenceforhold, positionering, valg af konkurrence- og vækststrategi Emne: Strategi Periode: Efterår 2017 8 lektioner á 90 min. Kernestof: - konkurrenceforhold, positionering, valg af konkurrence- og vækststrategi Det valgfrie kernestof - Den bæredygtige virksomhed Faglige

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys?

1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys? IC Companys IC Companys A/S er en børsnoteret dansk koncern, som blev dannet gennem fusionen af Carli Gry International A/S og InWear Group A/S i 2001. I dag, er IC Companys A/S er en de største modekoncerner

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Wake up. Plejer er død NU handler det om: Innovation og Differentiering

Wake up. Plejer er død NU handler det om: Innovation og Differentiering Wake up Plejer er død NU handler det om: Innovation og Differentiering Det vil forbrugerne efterspørge: Tilbud, der er målrettet imod dem og deres ønsker Træning skal være tilgængeligt, underholdende og

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Erhvervscase - Fur Bryghus

Erhvervscase - Fur Bryghus Erhvervscase - Fur Bryghus Fur Bryghus er et anpartsselskab, som blev etableret i 2004, og er derfor forholdsvis nyt på markedet. Bryggeriet er placeret i Nordjylland, på limfjordsøen Fur, og er ejet af

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Salg & Service NIVEAU: C. 26. maj 2015 INDHOLD

Salg & Service NIVEAU: C. 26. maj 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Salg & Service NIVEAU: C 26. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Sociale medier en katalysator for salget

Sociale medier en katalysator for salget Sociale medier en katalysator for salget Anne Tingleff 13/9 2012 2 Facebook versus LinkedIn i Danmark Sociale medier i Danmark Danmarks statistik 2011 54% af danskerne bruger sociale medier Ca. 85 % af

Læs mere

kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter

kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter kender i det? Travl hverdag Intet tid Online-shopping Manglende følelse og fornemmelse af produkter appen Se produkter Visuelt udtryk af møbler Gør-det-selv Inspiration Følelse og fornemmelse af produkter

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere