Vækst, frihed og fair vilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst, frihed og fair vilkår"

Transkript

1 Beretning /

2 FORORD Vækst, frihed og fair vilkår De sidste års økonomiske krise har været benhård for mange af vores medlemmer. Branchen har oplevet konkurser, drastiske fald i omsætningen og knivskarp konkurrence, og det har præget arbejdet i DRC. Beretning / Men som denne beretning også afspejler, har vi også holdt stædigt fast i en dagsorden med fokus på vækst, udvikling og bedre rammevilkår, som en vej ud af krisen for vores medlemmer. Beretning / Nu spirer optimismen, og vi begynder at tro på, at udviklingen endelig er vendt. Det er på alle måder blevet forår også i DRC. Denne udgivelse er en beretning om vores arbejde, mål og resultater i perioden Samtidig er det fortællingen om et branchefællesskab, der sætter frihed og fair vilkår i højsædet. Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC) arbejder for at forbedre forholdene for vores cirka medlemmer og for generelt at styrke branchen både regionalt, på landsplan og internationalt. Vores medlemmer er restauranter, cafeer, barer, diskoteker og overnatningssteder over hele Danmark. Vi taler deres sag over for politikere og myndigheder. Vi rådgiver dem om løn og ansættelse, forpagtnings- og lejekontrakter og om love og regler. Og vi forhandler kontante fordele hjem til dem, så de står stærkere i konkurrencen på markedet. DRC s vision er at vokse. Et stort fællesskab er et stærkt fællesskab, og vi ønsker at blive den største sammenslutning af virksomheder i restaurationsbranchen herhjemme. Det giver os styrken til at skaffe branchen gode rammer for udvikling og vækst. UDGIVER: DRC, Islands Brygge 26, 3. sal, 2300 København S, tlf , REDAKTION: Kirsten Hauge, Marianne Bolvig og Lene Finnemann, DRC LAYOUT OG PRODUKTION: Mediegruppen FORSIDEFOTO: Visitdenmark OPLAG: 300 UDGIVET: 15. marts Mediegruppen Mogens Brinkmann Formand 2 / BERETNING /

3 INDHOLD INDHOLD Beretning / Vækst Vi tror på vækst og fremgang for branchen. 06 Uddannelse og de unge Nye tiltag skal gøre det nemmere og mere attraktivt for unge at tage en uddannelse. 10 Rammevilkår Restaurations- og hotelbranchen er udsat for voldsom konkurrence fra foreninger, kommunale institutioner og private virksomheder udenfor restaurationsbranchen. 12 Bevillinger og natteliv Bevillinger og tildeling af nattilladelser er væsentlige indsatsområder i DRC. 16 Fødevareområdet DRC arbejder konsekvent for at sikre medlemmernes interesser på fødevareområdet. 18 Finansiering og kapitalfremskaffelse Finanskrisen er langsomt ved at klinge af både ude i verden og herhjemme. 20 Løn og ansættelsesvilkår DRC kæmper for, at den enkelte restauratør selv kan afgøre løn- og ansættelsesvilkår for deres medarbejdere. 21 DRC s organisation 22 DRC og dagligdagen BERETNING / / 3

4 VÆKST Vækst Vi tror på vækst og fremgang for branchen. Vi tror på, at virksomhederne får bedre vilkår og bliver mere konkurrencedygtige i fremtiden. Det har vi også brug for efter et par smalle år. Som brancheorganisation skal vi understøtte medlemmernes vilkår og muligheder for at blive større, stærkere og hurtigere, og det gør vi på en række områder. Turisme DRC arbejder for at skabe bedre rammer for turisme i Danmark. Vi arbejder på flere planer, og vi tror på, at vi sammen med andre aktører i turismebranchen står stærkere. Derfor er DRC medlem af Turisterhvervets Samarbejdsforum (TS), der er et samarbejde mellem de væsentligste organisationer inden for dansk turisme. TS arbejder sammen om at forbedre turisterhvervets rammevilkår, både ved at forbedre virksomhedernes indtægtsgrundlag og ved at reducere omkostningerne ved skatte- og afgiftsreduktioner. Den store fordel ved det brede samarbejde er, at branchen står samlet, når vi retter henvendelser til ministerier og folketingsmedlemmer, hvilket vi løbende gør. TS og DRC har de seneste to år været en del af Folkemødet på Bornholm. I 2013 valgte TS at sætte turismen til debat i et moderne sommerhus for at drøfte, hvordan vi skaber vækst og arbejdspladser i Danmark. TS og DRC deltager i Folkemødet på Bornholm igen i juni Vækstplan for turisme I januar 2014 kom regeringens vækstplan for turisme. Og der er nok at tage fat på, for overalt i verden er turismen i betydelig vækst blot ikke i Danmark. Vi har brug for en vækstplan for vores område, og vi hilser den velkommen. For det er dyrt at være turist i Danmark, og meget tyder på, at turisterne ikke oplever sammenhæng mellem pris og kvalitet. Så vi skal arbejde på to planer. Kvaliteten skal være bedre, og vi skal i de kommende år arbejde for at øge servicen i branchen. Men vi skal også arbejde for at forbedre branchens rammevilkår. Vi ser frem til, at regeringen endnu engang ser nærmere på den moms og de afgifter, der lige nu er med til at holde det danske turismeerhverv nede, men også giver bedre muligheder for kredit og investering. Kommunikation og markedsføring I DRC har vi i de sidste to år formidlet ny viden om kommunikation og markedsføring til medlemmerne, fordi dette område har været i voldsom udvikling. Men det er også her, der kan være en hurtig vej til vækst og øget indtjening. Vi har arrangeret kurser i markedsføring på sociale medier og skrevet diverse artikler i bladet om emnet, fx: 11 gode råd om Facebook, Optimer dit Facebook coverbillede og Effektmåling på de sociale medier. Vi har også gennemført flere netværksmøder, hvor medlemmer har delt erfaringer om markedsføring på de sociale medier, og endelig har en række artikler i bladet behandlet emner som fx: Gang i salget med et nyhedsbrev, Udnyt Google virksomhedsbilleder og Menukortet som vigtigste salgsværktøj. De kommende år vil vi intensivere hele dette område, fordi brugen af big data, digitalisering, markedsføring på sociale medier og lignende bliver vigtige og nødvendige vækstvilkår for virksomheder i branchen. 4 / BERETNING /

5 August 2013 VÆKST Branchens mest læste magasin / 74. årgang Mikkel Borg Bjergsø: jeg kan ikke gøre noget halvt! læs side fokus mobile salgsvogne skaber ulige konkurrence Læs side 18 Iværksætteri og forretningsudvikling I DRC har vi stærkt fokus på vækst, det har vi lært på den hårde måde under krisen, hvor mange virksomheder bukkede under. Derfor arbejder vi for at understøtte, at flere iværksættere får lyst til at starte bæredygtige virksomheder i branchen, og vi hjælper dem, der allerede er i gang med at skabe et solidt fundament og større overskud. De unge iværksættere Mange iværksættere starter med en vision og en passion, men de har måske ikke den viden og det overskud, der skal til for at skabe en mere varig succes. DRC s konsulenter besøger de nye virksomheder og rådgiver dem fx om, hvordan de med DRC s fordelsprogram kan indgå fordelagtige indkøbsaftaler. DRC s jurister rådgiver dem om ansættelsesforhold, lejekontrakter og andre forhold, og DRC arrangerer netværksmøder og kurser, der har fokus på forretningsudvikling. Endelig har DRC samarbejde med en række organisationer, der via forskellige ordninger kan tilføre viden og nye kompetencer til virksomheden. Som noget nyt startede vi i 2014 DRC Akademi, der blandt andet tilbyder kurser i forretningsudvikling, bedre service og lederuddannelse et indsatsområde, som vi vil udbygge de kommende år. Som brancheorganisation skal vi understøtte medlemmernes vilkår og muligheder for at blive større, stærkere og hurtigere, og det gør vi på en række områder. FAKTA I bladet Restaurant og Cafe fortæller vi løbende historier om succesfulde iværksættere, der via deres personlige historie kan inspirere andre fx: Kim Thygesen, Restaurant Komfur Martin Hildebrandt, Sokkelund Café & Brasserie Louise Ertman Baunsgaard, Letz Sushi Adam Falbert, Restaurations Kompagniet Mikkel Borg Bjergsø, Mikkeller Beer FAKTA debat fokus mad À la carte produktnyt klumme branchejura DRC afholdt blandt andet følgende kurser og arrangementer i : Vil du have hjælp til at komme på Yelp? Få styr på personalejuraen Nøglehullet på spisesteder Mere salg og bedre service Netværksdage med værdi Tag styringen på Facebook Betaler du for meget? Forpagtning og leje Mental power og motivation Kundefokus og service. Aktuelle trends og tendenser BERETNING / / 5

6 UDDANNELSE Uddannelse og de unge I starten af 2012 vakte en undersøgelse stor bekymring hos regeringen og arbejdsmarkedets parter: unge havde hverken været under uddannelse eller i arbejde i de seneste seks måneder. Siden hen fulgte en uddannelsesgaranti, og i starten af 2014 kom regeringens uddannelsesreform. Alt sammen tiltag, der skal gøre det nemmere og mere attraktivt for unge at tage en uddannelse. Vi vil rigtig gerne understøtte, at flere unge søger uddannelse i vores branche, det har også været et fokusområde de seneste år. Samtidig skal vi også have fokus på de unge, der i en kortere eller længere periode ønsker at arbejde i vores branche. De skal tilbydes ordentlige forhold og en god introduktion til jobbet og dermed til branchen. Elever i branchen DRC gennemførte i starten af 2013 en undersøgelse blandt medlemmerne for at få nogle bud på, hvorfor tilgangen af elever til vores fag går lidt trægt. Resultatet af undersøgelsen pegede på, at medlemmerne gerne vil påtage sig et ansvar, men at der er for meget bureaukrati forbundet med at have elever. Så der skal gøres noget, hvis vi også i fremtiden vil have dygtige, faguddannede medarbejdere i vores virksomheder. Tilskuddet der forsvandt DRC har efterlyst en bedre økonomisk incitamentsordning, der belønner de virksomheder, som opretter praktikpladser. I 2013 halverede man det tilskud, der skal gøre det attraktivt for virksomhederne at tage elever. Og selv om vi og mange andre interesseorganisationer protesterede, så indgik regeringen en ny finanslov for 2014, hvor den hidtidige praktikpladspræmie og bonus til virksomheder, der ansætter elever helt blev afskaffet. Så det er ikke længere muligt at søge om praktikpladspræmie til sine nyansatte elever og dermed forsvinder det økonomiske incitament. Vi spår, at dette får en negativ indflydelse på, hvor mange virksomheder, der opretter elevpladser i fremtiden. Hjælp til de svageste unge Den undersøgelse DRC gennemførte viste også, at netop restaurationsbranchen har mulighed for at tilbyde unge, der af den ene eller anden årsag har særlige udfordringer, en uddannelse. Det kræver bare, at der er et nært samarbejde mellem arbejdsgiveren, kommunen og skolen. Vi har flere gode eksempler på, at virksomheder tager unge ind, der ikke har de samme muligheder for at gennemføre en uddannelse som andre. I de eksempler, hvor det lykkes, har medlemmerne haft et tæt samarbejde med skole og kommune, så både arbejdsgiver og elev har fået den ekstra støtte, der var nødvendig. DRC har besøgt hotel- og restaurantskolerne rundt om i landet, og vi vil sammen med dem arbejde videre med de gode erfaringer, så flere unge med særlige udfordringer i rygsækken kan få en uddannelse i vores branche. Ufleksible regler er en stopklods Det er besværligt og tidsrøvende at have elever, sagde mange af DRC s medlemmer i den undersøgelse, vi gennemførte i starten af Undersøgelsen peger på, at der er for stor forskel på de generelle personale- 6 / BERETNING /

7 UDDANNELSE Foto: David Rasted Maj Toppenberg, Nørrebros Bryghus, stod i januar 2013 frem og fortalte om udfordringer med elevaftalerne. BERETNING / / 7

8 UDDANNELSE regler, der gælder i mange af virksomhederne og de regler, der gælder for eleverne. Et stort antal af de adspurgte har anført, at netop de mange og ufleksible regler og det anstrengte forhold til 3F, der varetager elevernes overenskomst, som direkte årsag til, at de ikke ønsker at ansætte elever. Foto: David Rasted Skoleperioderne spænder ben I mange mindre virksomheder, der ligger i sommerlandet, ansætter man nye elever lige inden den travle sommersæson starter. Det gør de for at give den nye elev en stille og rolig start, så de kan blive trygge ved forholdene inden det går løs. Uddannelsesstart på dette tidspunkt medfører, at elevernes læretid er overstået midt på sommeren. Eleven skal derfor på sidste skoleforløb og til svendeprøve lige i den periode, hvor der er allermest travlt i forretningen. For de små virksomheder er det svært at undvære eleven midt i sommersæsonen, og det vil naturligvis være en stor fordel, hvis eleverne kan komme på skole og til svendeprøve om vinteren. Men erhvervsuddannelsesloven siger, at eleven tidligst kan tage svendeprøven tre måneder før, læretiden er udstået. Denne regel kan der dog dispenseres fra. Men det ønsker det faglige udvalg ikke. De har flere gange afvist at dispensere. Og denne mangel på fleksibilitet betyder, specielt for sæsonforretningerne, at virksomhederne dropper at have elever. Tættere samarbejde med skolerne Vi har en regering, der slår på, at det er lige så vigtigt for vores samfund, at de unge tager en håndværksmæssig uddannelse som en akademisk uddannelse, hvilket vi kun kan være enige i. Men der er en række forhindringer. Derfor ønsker DRC at få et tættere samarbejde med skolerne. Og rundturen til hotel- og restaurantskolerne over hele landet er blot første skridt til dette samarbejde, som vi skal udbygge de kommende år. 8 / BERETNING /

9 UDDANNELSE Unge i branchen Mange unge finder vej til vores branche, hvor de arbejder i restauranter og cafeer som sommermedhjælpere, eller de tager et studiejob, mens de er under uddannelse. Vi skal som brancheforening være med til at sikre, at de unge møder en branche med gode arbejdsforhold, og hvor der gives en god introduktion til jobbet. Kort serviceuddannelse for unge Mange af DRC s medlemmer har efterlyst et kursus for sæsonmedhjælpere og nye medarbejdere, hvor kundebetjening, mersalg og service er centralt. Derfor har vi under DRC Akademi udviklet et kort og effektivt kursus, der i løbet af en enkelt dag klæder nye medarbejdere på til at yde bedre service. Kurset henvender sig til unge medarbejdere, der er under uddannelse, og unge som i en kortere eller længere periode ønsker at arbejde i branchen. Unge under 18 år Unge under 18 må i dag ikke arbejde i serveringsområderne på restauranter og cafeer. Men unge er i dag langt mere modne, og arbejdsklimaet i restaurationsbranchen et ganske andet, end da man for snart mange århundreder siden indførte loven for at beskytte de unge. Mange unge vil gerne have en sommertjans på en cafe, og DRC mener, at der kan etableres særlige ungejob, hvor de unge fx kunne fungere som afryddere eller yde ekstra service. En lempelse af loven kunne give virksomhederne en god mulighed for at rekruttere ekstra arbejdskraft. Desuden vil en sådan lempelse betyde, at flere unge fik lejlighed til at stifte bekendtskab med branchen og derved måske give dem lyst til at gå ind i faget, fx som elev. DRC har selv, men også sammen med TS, rettet henvendelse til skiftende ministre for området. Endnu har ingen ministre ønsket at gå videre med forslaget. 3F ønsker heller ikke udvidelsen. Det betyder dog ikke, vi lægger forslaget på hylden. Vi mener stadig, at forslaget er relevant og vil fortsat føre det frem overfor ministre og folketingsmedlemmer. Prøvevagter Der har i perioden været en del debat i medierne om prøvevagter i restaurationsbranchen. Og mange har fået det indtryk, at det er ulovligt at aftale, at en mulig kommende medarbejder indgår i en prøvevagt uden aflønning, inden man bliver endeligt ansat. DRC mener, at der kan etableres særlige ungejob, hvor de unge fx kunne fungere som afryddere eller yde ekstra service. Derfor har DRC i flere kommunikationskanaler oplyst om spørgsmålet. Og prøvevagter er ikke reguleret ved lov eller overenskomst inden for branchen. Generelt vil det klare udgangspunkt være, at en lønmodtager har krav på løn for udført arbejde, med mindre andet er aftalt. Og her kan en prøvevagt komme på tale. For det er DRC s opfattelse, at en helt uerfaren medarbejder, der aldrig tidligere har haft et job i branchen, er godt tjent med at indgå i en prøvevagt. På en prøvevagt kan den pågældende nemlig afprøve, om jobbet og virksomheden lever op til de forventninger, den enkelte har. Samtidig kan virksomheden få lejlighed til at give den evt. nye medarbejder en god introduktion til jobbet. FAKTA Figuren viser udvikling i antallet af elever inden for branchen, Kilde: UNI C Statistik & Analyse på data fra Danmarks Statistik Gastronomi Receptionist Tjener BERETNING / / 9

10 RAMMEVILKÅR Rammevilkår Restaurations- og hotelbranchen er udsat for voldsom konkurrence fra foreninger, kommunale institutioner og private virksomheder udenfor restaurationsbranchen. DRC arbejder for klarere og mere restriktive regler for, i hvilket omfang institutioner og andre udenfor branchen må tilbyde borgerne bespisning og overnatning. Leje- og forpagtningaftaler er også en udfordring. Nogle medlemmer er bundet hårdt af kontrakterne, og DRC arbejder for at begrænse de økonomiske konsekvenser mest muligt gennem forhandling. Konkurrenceforvridning Foto: Henning Kyed Rasmussen Siden 2012 har DRC oplevet en overraskende stigning i sager om erhvervsdrivende, der er udsat for konkurrence fra stat og kommuner. Når kommunerne bevæger sig ind på erhvervslignende områder, gælder den såkaldte kommunalfuldmagt. Fuldmagten er ikke en lov, men snarere et sæt spilleregler, som kommunen skal følge, hvis den bevæger sig ind i rollen som erhvervsdrivende. Reglerne siger blandt andet, at en kommune, der vil drive cafe i sine lokaler, har pligt til at udleje eller bortforpagte driften på sædvanlige markedsvilkår i hvert fald hvis der er tale Dorthe Kristine og Bjarne Madsen, Jelling Kro. om en cafe i konkurrence med andre private restaurationer i lokalområdet. Det er problemer med sager af denne type, vi har oplevet flere af i DRC. Bogense Havn I Bogense Havn ligger en kommunal ejendom med en restaurant, der er i direkte konkurrence med de øvrige restaurationsvirksomheder på havnen. I sommeren 2012 bortforpagtede kommunen restauranten på en kortvarig kontrakt, som DRC anmodede om at se. Kommunen sendte den øjeblikkeligt, og der var ikke noget at komme efter i den. Få måneder senere indgik kommunen en ny og længerevarende kontrakt med restauranten, der i mellemtiden havde skiftet navn. Vi bad på ny om at se kontrakten, men hørte ikke fra kommunen i månedsvis på trods af et antal rykkere. Først i august 2013 sendte kommunen en forpagtningskontrakt. Her var alle de punkter, der dannede grundlag for en vurdering af, om der var tale om unfair konkurrence, streget ud. DRC protesterede med henvisning til reglerne om aktindsigt, men kommunen fastholdt, at hvis den afslørede de nærmere forpagtningsvilkår, ville den svække sin egen forhandlingssituation, når den næste gang skulle forhandle kontrakten. Denne forklaring kunne DRC ikke acceptere, og vi indbragte sagen for Konkurrencestyrelsen, hvorfra vi afventer at høre nærmere. Kongernes Jelling En anden stor konkurrencesag stammer fra Jelling, hvor kommunen har involveret sig i et kulturprojekt kaldet Byens Hus. Sagen er yderst kompleks med flere elementer, hvor det er uklart, i hvilket omfang kommunen er involveret i driften. Også en bank, en forening samt Nationalmuseet er omfattet af sagen, der rigtig kom i gang, da Vejle Amts Folkeblad tog den op. Et af elementerne omfatter Nationalmuseet, der driver den institution på stedet, der hedder Kongernes Jelling. Her er en restaurant/cafe, og man er også i gang med at udvide tagterrassen. I museets egen optik er man nødt til at have et sted, hvor gæsterne kan få en bid brød, som det hedder. Men ifølge hjemmesiden tilbyder cafeen alt fra kaffe og rundstykker over lette frokostretter til større bespisninger og flere retter for selskaber op til 90 personer. I DRC s optik ligger det en del ud over en bid brød. 10 / BERETNING /

11 RAMMEVILKÅR Museet får lokalerne stillet gratis til rådighed af kommunen, der også giver museet et større årligt tilskud, som netop er blevet hævet. Efter DRC s opfattelse er alle forudsætninger for unfair konkurrence klart tilstede. Vi er i dialog med parterne, men sagen vil beskæftige os en rum tid endnu. Mobile salgsvogne i Blåvand I nogle byer i Danmark kan hvem som helst slå sig ned som gaderestauratør og sælge mad fra mobile salgssteder. Ingen regulerer, hvor mange mobile salgssteder der kan være på byens pladser. Der betales ikke husleje eller leje af stadeplads. Der er ingen hygiejnekrav, og ingen interesserer sig for, om de ansatte behandles efter gældende arbejdsmiljøregler. Sådan var det også i Blåvand. Et af DRC s medlemmer, der i 17 år har drevet fiskerestaurant og fiskebutik midt i byen, oplever en stigende konkurrence fra de mobile salgsvogne, der også optager byens sparsomme parkeringspladser. DRC tog i marts 2013 kontakt til Varde Kommune for at høre, hvordan kommunen forholdt sig til problemet. Først efter sommerferien fik DRC et svar. I august måned 2013 afholdt Varde Kommune et borgermøde, hvor DRC også deltog. Mødet resulterede i, at der fra og med i år, bliver indført nye regler. Der indrettes tre stadepladser for salgsvogne i Samtidig skal der ikke længere søges om tilladelse til at have en specifik salgsvogn eller salgsbod i Blåvand, men om tilladelse til at placere den på en specifik stadeplads. Leje og forpagtning DRC får mange leje- og forpagtningskontrakter til gennemgang og vurdering. Alene i den første uge af 2014 fik vi fire nye lejesager ind ad døren. Mange ønsker at udtræde i utide, når huslejen er blevet for høj. Det kan enten skyldes alt for store årlige reguleringer, eller at omsætningen er svigtet, så huslejen nu tager en alt for stor mundfuld af udgifterne og efterlader forretningen uden overskud eller som regel med direkte underskud. DRC som mediator Vi får løbende sager, hvor restauratøren har måttet kaste håndklædet i ringen og bare vil ud af kontrakten, selvom der måske er flere måneder eller år tilbage af uopsigelighedsperioden. Selvom udlejer/bortforpagter har en tabsbegrænsningspligt og derfor skal gøre en indsats for at finde en ny lejer hurtigst muligt, kan man ofte komme til at betale husleje i halve eller hele år, så den økonomiske situation bliver forværret. DRC anbefaler medlemmerne at forsøge sig med en forhandling med udlejer. I mange tilfælde er forholdet mellem lejer og udlejer dog så belastet, at de ikke selv kan kommunikere fornuftigt med hinanden. I de tilfælde kan DRC træde ind som en slags formidler eller mediator. Nogle gange bliver udlejeren så irriteret over DRC s mellemkomst, at det bliver endnu sværere at nå en løsning, men i flere tilfælde har vi fået en fornuftig forhandling. Fx har vi i et tilfælde haft held til at få udlejer til at nedsætte huslejen i en periode, og i et andet tilfælde fået udlejer til at eftergive en huslejerestance. Andre aktiviteter Efter de senere års skybrud og storme har DRC også beskæftiget sig med en række sager, hvor lejer og udlejer har været uenige om, hvem der havde ansvaret for vand- og stormskader. I forbindelse med leje- og forpagtningsforhold har DRC desuden gennemført en del vurderingsforretninger for private udlejere og kommuner. Kroner og kroer I efteråret 2013 startede der en sag på Fanø. Rigsarkivet henvendte sig til en række kroer, blandt andet Fanø Krogaard, og bad dem fjerne kongekronen fra deres logo. Mange danske kroer prydes af en kongekrone, der er et levn fra gammel tid, hvor kroerne havde ret til at betegne sig som kongeligt priviligeret og benytte det tilhørende kronesymbol. Det er imidlertid over 100 år siden, at denne ret formelt blev inddraget, da beværterloven blev ændret i Loven er dog ikke blevet håndhævet, og en stor del af kroerne har derfor indtil nu fortsat brugt det kongelige symbol. Henvendelsen fra Rigsarkivet til kroerne skabte en del debat i medierne. Derfor tog DRC kontakt til Rigsarkivet. Dialogen førte til en præcisering af, hvori problemet med kronelogoet består. En krone er ikke bare en krone der findes både lukkede og åbne kroner. Det er de lukkede kroner, Rigsarkivet finder problematiske, fordi de kan forveksles med den officielle danske kongekrone. Og det er dem kroerne skal fjerne fra deres skilte og hjemmesider. DRC har kommunikeret denne præcisering til medlemmerne. BERETNING / / 11

12 BEVILLINGER OG NATTELIV Bevillinger og natteliv Bevillinger og tildeling af nattilladelser er væsentlige indsatsområder i DRC. Vi mener, at det skal gøres obligatorisk for kommunerne at nedsætte bevillingsnævn, og at brancherepræsentanter for arbejdsgiverorganisationerne skal have plads i nævnene. DRC har forsøgt at sætte dette synspunkt på dagsordenen i forbindelse med kommunalvalget i november Desuden er det på høje tid, at reglerne om udeservering og tildeling af nattilladelser gøres mere fleksible. DRC anbefaler, at udeserveringen bliver givet fri naturligvis stadig under hensyntagen til støjregler m.v. og at afgifterne bliver ophævet. Udeservering Hovedstaden Regler og vilkår for udeservering i byerne har været et højaktuelt emne i den forgangne periode. For flere år siden lykkedes det DRC at medvirke til at få lempet reglerne i København. Restauratørerne kan nu opretholde udeservering hele året, så længe det kun sker i én række langs facaden og op til 80 cm fra husmuren. Siden har Borgerrepræsentationen desuden helt ophævet afgiften for udeservering. Det er en yderst positiv og tilfredsstillende udvikling i København. Lempelserne påvirker både udviklingen af turismen i byen og beskæftigelsen i branchen. I København er udeservering tilladt indtil midnat, men undtagelsesvis kan man i Nyhavn og i den såkaldte metropolzone have udeservering til kl. 02. Betragtningen er, at der er trafik og folk på gaden hele natten i disse områder af byen, og derfor forøger udeserveringen ikke støjniveauet og er ikke til gene for de omkringboende. Kommunen anlægger desuden den betragtning, at udeserveringen kan udvides til kl. 02 i områder, hvor der ikke er tætliggende privat beboelse. Synspunktet holder dog ikke. For eksempel i Nyhavn og på Halmtorvet er der tætliggende privat beboelse, men her må der gerne serveres udendørs til kl. 02. Derfor har DRC støttet medlemmer i andre områder af byen med et lignende støjbillede. Det gælder blandt andet Vesterbros Torv, hvor DRC er i dialog med kommunens Teknik- og Miljøforvaltning og borgmester Morten Kabell for at finde ud af, hvordan vi kan udvide serveringen udendørs og på hvilke vilkår. Andre byer I Aarhus var afgifterne efterhånden nået op på et niveau, som flere restauratører ikke længere havde økonomi til at betale. Derfor var det miljø, byen har lagt mange kræfter i at skabe bl.a. langs Åen i fare for at gå tabt. På vegne af en række restauratører langs Åen havde vi i begyndelsen af 2013 møde med den daværende rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus, Bünyamin Simsek. Han var positiv overfor at tage en lempelse eller fjernelse af afgiften for udeservering op i byrådet. DRC afventer, at den nye rådmand tager sagen op, så en lempelse kan træde i kraft allerede fra sommersæsonen Helsingør havde tidligere en af landets højeste afgifter for udeservering. Men da kommunen i foråret 2013 sendte deres udearealer i udbud endte prisen med at stige fra 799 kroner per kvadratmeter til i gennemsnit 1306 kroner. Det svarer til en merindtægt til kommunen på rundt regnet 60 procent. I samråd med restauratører og det øvrige erhvervsliv i Helsingør vil DRC overveje, hvorledes vi kan arbejde på en lempelse eller fjernelse af udeserveringsafgiften også i den nordsjællandske turistby. 12 / BERETNING /

13 BEVILLINGER OG NATTELIV Foto: Visitdenmark Tryghed og sikkerhed Afpresning På baggrund af en konkret sag fra Nørrebro i København kom afpresning og beskyttelsespenge, også kaldet dummebøder, pludselig højt på dagsordenen. En kvindelig værtshusejer på Nørrebro stod frem med historien om, hvordan et par unge fyre forlangte beskyttelsespenge under slet skjulte trusler om, hvad der ville ske, hvis hun ikke betalte. Værtshusejeren afslog og få dage efter røg to mursten ind gennem vinduerne til restaurationen. Værtshusejeren tog kampen op, og i samarbejde med DRC blev hele kvarteret indbudt til møde med politiet og et sikkerhedsfirma. Der dukkede mange op, og sagen fik massiv omtale i medierne. Såvel mødet, som DRC s efterfølgende undersøgelse blandt medlemmerne, viste, at selvom der ikke er tale om et omfattende problem, så er de sager, der findes, ganske alvorlige for de implicerede. Undersøgelsen understøtter desuden politiets opfattelse af et vist mørketal. Nogle forretninger tør simpelthen ikke stå frem især ikke, hvis de allerede betaler beskyttelsespenge og bliver truet til at holde mund om det. På baggrund af mødet udarbejdede DRC en 8-punkts vejledning i, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af afpresning. Det største problem er at få virksomhederne til at gå til politiet, og her har DRC påtaget sig en formidlingsrolle, hvor vi prøver at sikre større anonymitet, når man anmelder sagerne. I november 2013 deltog DRC i et møde i Odense, hvor politiet og borgmesteren drøftede afpresning med en række af byens natrestauranter. På mødet var der opbakning til DRC s retningslinjer. Tryghed i nattelivet De senere år har flere større byer drøftet og også lanceret programmer, der skal give, BERETNING / / 13

14 BEVILLINGER OG NATTELIV især de unge, større sikkerhed og tryghed, når de færdes ude om aftenen og natten. Generelt er det magtpåliggende for DRC, at restauratørernes deltagelse i denne form for kampagner sker helt frivilligt og ikke bliver kædet sammen med tildeling eller fornyelse af bevillinger. Desuden er det vigtigt, at kampagnerne ikke kun fokuserer på restauranterne. Der er mange andre aktører i nattelivet, og ofte er de unge mere sikre inde på restauranter og diskoteker, hvor der er ansvarshavende personale, end de er ude på gaden, hvor de er på egen hånd. I København anlagde kommunen en storstilet kampagne, som branchen var inddraget i fra første færd. Den hed Tryg den af og var tiltænkt en tre-årig indkøringsperiode. Som en del af Tryg den af -kampagnen i København var det planen at certificere en række natforretninger som særligt betryggende steder at komme, fordi man dér overholdt en række regler og retningslinjer. Denne del af kampagnen blev et eklatant fejlskud. Ganske få restauranter gik ind i ordningen, og kommunen valgte at indstille bevillingen til kampagnen, der blev lukket ned i juni Dog har man tilbudt DRC at overtage kampagnens rådgivningsportal, der var en del af indsatsen. DRC overvejer tilbuddet. Desuden er det vigtigt, at kampagnerne ikke kun fokuserer på restauranterne. Der er mange andre aktører i nattelivet, og ofte er de unge mere sikre inde på restauranter og diskoteker, hvor der er ansvarshavende personale, end de er ude på gaden, hvor de er på egen hånd. Bevillingsnævn Flere bevillingsnævn uden 3F I mange år har det været DRC s politik, at der skal oprettes så mange bevillingsnævn som muligt i landets kommuner. Desuden har vi arbejdet ihærdigt på at få branchen repræsenteret i nævnene. Der er stadig mange kommuner, som synes, de kan klare sig uden den specialviden, der typisk ligger i nævnene. Dermed forhindrer de også muligheden for at anke et afslag fra et bevillingsnævn til den samlede kommunalbestyrelse. Her er afgørelsen endelig og kan således ikke ankes videre i det administrative system, men man kan altid rejse en sag ved domstolene. Siden kommunalvalget i 2013 er der ikke blevet oprettet flere bevillingsnævn, men branchen har fået sæde flere steder end tidligere, og DRC planlægger særlige seminarer for disse repræsentanter. Det giver branchefolkene større kompetence og indsigt i det grundlag, bevillingsansøgningerne hviler på. Brancherepræsentanterne får også indsigt i følsomme oplysninger om ansøgernes planer og økonomiske forhold, og de er pålagt tavshedspligt. Alligevel undrer DRC sig over, at også fagforeningerne som regel 3F sidder med om bordet flere steder. DRC nærer ikke speciel mistillid til medarbejderrepræsentanternes omgang med fortrolige oplysninger, men principielt kan vi ikke se, hvorfor en medarbejderrepræsentant for tjenere, kokke eller smørrebrødsjomfruer skal have indflydelse på de vilkår, en arbejdsgiver etablerer sig på. Det findes næppe på ret mange andre områder, og DRC vil fortsat arbejde på at rette den misforståelse. DRC i bevillingsnævnet i København Frem til kommunalvalget i efteråret 2013 har DRC været udpeget som observatør i Bevillingsnævnet i København. Vi afventer Borgerrepræsentationens beslutning om at fortsætte ordningen, sådan som Kultur- og Fritidsudvalget har indstillet. Deltagelsen i bevillingsnævnets arbejde udviklede sig dramatisk, da nævnet, med den daværende kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev i spidsen, nægtede bevilling og nattilladelse til seks restauranter. Ansøgerne fandt begrundelserne helt uholdbare. I en af sagerne havde politiet for eksempel skiftet holdning på kun tre måneder, hvilket sidenhen viste sig at skyldes en henvendelse fra bevillingssekretariatet med ønske om en skærpet indstilling til den pågældende ansøgning. Sagerne blev anket til Kultur- og Fritidsudvalget, som sendte samtlige ansøgninger retur til bevillingsnævnet med anmodning om enten at finde bedre begrundelser for afslagene eller at imødekomme ansøgningerne. Højst overraskende fastholdt nævnet afslagene og ønskede heller ikke at tilføje andre begrundelser. Der var tale om en juridisk uprøvet situation, hvor nævnet altså afslog at rette sig efter ankemyndigheden. 14 / BERETNING /

15 BEVILLINGER OG NATTELIV Politikere på Københavns Rådhus tyggede lidt på den uholdbare situation og besluttede sig så for at indhente en ekstern advokatredegørelse. Og den 30 sider lange redegørelse er lysende klar i sine konklusioner: Bevillingsnævnet har handlet i strid med loven, truffet usaglige afgørelser i strid med lighedsprincipper, og det er uantageligt, at man ikke retter sig efter ankemyndighedens anvisninger. På dette grundlag havde bevillingsnævnet ingen anden udvej end at ændre sine afgørelser og imødekomme de pågældende ansøgninger. Tilbage står et økonomisk efterspil, fordi ansøgerne har lidt større tab ved ikke at kunne komme i gang med driften i månedsvis. DRC bistår naturligvis de involverede forretninger, hvis de ønsker det. Flere sager på vej Også i andre bevillingsnævn fortrinsvis på Sjælland har der været et stigende antal sager, hvor nævnet, som i København, har truffet beslutninger på et utilstrækkeligt eller ligefrem ulovligt grundlag. talt om rockere og hård udskænkning noget, som altså ikke hidtil er ført til politirapporter eller påtaler. Kommunen har erkendt, at den uden politiets modstand ville have givet 05-tilladelsen uden betingelser. På sin vis er kommunen taget som gidsel, fordi en nattilladelse kræver politiets samtykke. DRC har givet kommunen alle muligheder for at revurdere sagen, og vi har fremsendt den førnævnte advokatredegørelse, der efter vores opfattelse klart belyser, at også Stevns Kommune handler i strid med loven. Kommunen har sendt sagen videre til politiet, men vi forbereder nu i samarbejde med diskotekets advokat et sagsanlæg mod kommunen. Der er flere sager på vej, og DRC forbereder sig på at gå på barrikaderne for medlemmerne. Foto: Peter Hove Olsen I Egedal Kommune havde man således betinget en bevilling af, at der ikke måtte være unge under 18 år i forretningen om aftenen. Det pågældende diskotek havde ellers gjort alt for at sikre sig, at de unge ikke fik udskænket stærke drikke, hvilket jo er det forbud, loven indeholder. Derfor var der ingen reel begrundelse for betingelsen, og DRC fik kommunen til at stryge den. I Stevns Kommune har en tilsvarende sag ikke fundet en løsning lige så let. Her er der også tale om et diskotek, der gennem de seneste 10 år har holdt arrangementer for de årige, uden at det har givet anledning til én eneste politirapport eller anden påtale. Ved ansøgning om fornyelse af bevillingen med 05-tilladelse gør nævnet pludselig nattilladelsen betinget af, at der ikke må være unge under 18 år efter kl. 23. Et indgreb, der reelt vil lukke forretningen. Kommunen indrømmer, at det er politiet, der har sat sig på bagbenene. Politiet har Adam Falbert, Restaurations Kompagniet. BERETNING / / 15

16 FØDEVAREOMRÅDET Fødevareområdet DRC arbejder konsekvent for at sikre medlemmernes interesser på fødevareområdet. Vi følger myndighedernes fødevarekontrol tæt og hjælper restauratørerne med at tolke og efterleve de mange regler og kontrolforanstaltninger. Her er markante regelforenklinger og lettelse af de administrative byrder mærkesager for DRC. Som brancheforening tager vi vores del af ansvaret for fødevaresikkerheden, men det skal ske på ordentlige og rimelige vilkår, der ikke uretmæssigt mistænkeliggør og udstiller vores medlemmer. Derfor holder vi nøje øje med, at restauranternes retssikkerhed bliver tilgodeset i kontrollerne. DRC arbejder også for en fair og forenklet smileyordning og for en revision af Næringsbasen. Foto: Erik Zappon Stig Kruse Hansen, Trinity Hotel & Konference Center, Nøglehul på spisesteder. 16 / BERETNING /

17 FØDEVAREOMRÅDET Kontrolkampagner Fødevareregionerne især på Sjælland holder DRC travlt beskæftiget. De mange regelsæt og hyppige ændringer stiller høje krav til hyppig information og rådgivning af medlemmerne. De senere år har fødevaremyndighederne gennemført flere kontrolkampagner på særlige fokusområder. Et af dem har været anprisninger dvs. reglerne for, hvad man må og ikke må, når man fremhæver et produkts fortræffeligheder. Her har myndighederne bevæget sig langt udover deres traditionelle overvågning af fødevaresikkerheden, og i stedet gjort sig til markedsføringspoliti, når de afgør, om et menukort er vildledende for kunden. Til gengæld kan vi rose Fødevarestyrelsen for, at de nu på forhånd orienterer os om, hvilke kampagner de planlægger at gennemføre. Selvfølgelig kan forretningerne ikke få at vide, præcis hvornår de får uanmeldt besøg, men vi kan på forhånd orientere medlemmerne om, at et bestemt fokusområde for eksempel nedkøling eller brug af frossen frugt vil komme i søgelyset i en given periode. Elite-smiley På Christiansborg har de hyppige udskiftninger på ministertaburetten slået knuder på den røde tråd i regeringens arbejde med fødevarepolitikken. Siden 2012 har tre socialdemokratiske fødevareministre varetaget posten. Først Mette Gjerskov, så Karen Hækkerup og senest Dan Jørgensen. Den nye minister har fra første dag sat dyrevelfærd på dagsordenen, og han har også sat spørgsmålstegn ved nytteværdien af elite-smiley-ordningen. DRC håber, at vi endelig har fået en minister, der forstår vores mangeårige kritik af hele smiley-ordningen. Ministerens bevæggrunde for at ville ændre ordningen bunder dog nok især i utilfredshed med, at så mange forretninger har opnået en elite-smiley, fordi reglerne ikke er skrappe nok. Vi håber alligevel at kunne trænge igennem til ministeren med vores argument om, at årsagen lige så vel kan skyldes, at forretningerne er blevet bedre til at overholde reglerne. Men DRC vil særdeles gerne være med til at rydde op i smiley-ordningen, så vi får færre kategorier med klarere forskelle. Nøglehul på spisesteder DRC har siden 2013 haft et nært samarbejde med Fødevareministeriet, der har etableret det officielle ernæringsmærke Nøglehullet på spisesteder. Nøglehullet på spisesteder er en frivillig certificeringsordning, der gør det muligt for spisesteder at tilbyde nøglehulsmærkede madretter. Nøglehulsmærkede madretter lever op til et eller flere krav til indholdet af fedt, sukker, salt og kostfibre. Et nøglehulscertificeret spisested skal minimum tilbyde én nøglehulsmærket madret hver dag samt nøglehulsmærket mælk eller vand. DRC forsøger at få flere af vores medlemsvirksomheder til at blive certificeret og bragte blandt andet et tema om emnet i bladet i starten af Fødevarepolitisk netværk DRC vil tages med på råd, når den politiske fødevareagenda bliver sat. Derfor deltager vi i et fødevarepolitisk netværk sammen med bl.a. Fødevarestyrelsen, NNF, Landbrug & Fødevarer, McDonalds og flere andre. Netværket deler viden på tværs af brancher og drøfter aktuelle temaer, som fx. landbrugets rolle i klimaforandringerne, økologi, fremtidens fødevarer og deslige. Hver gang inviteres en kendt figur fra fødevaresektoren til at give netværket ny viden og inspiration til arbejdet. Vi har bl.a. DRC forsøger at få flere af deres medlemsvirksomheder til at blive certificeret og bragte blandt andet et tema om emnet i starten af haft besøg af fødevareministeren, direktøren fra Fødevarestyrelsen, EU-parlamentsmedlemmer, forskere og erhvervsrepræsentanter. FAKTA Gæsterne ønsker sundere retter 93 % af danskerne kender Nøglehullet. 74 % af danskerne forbinder Nøglehullet med et sundere valg. 58 % af danskerne ved, at det er et officielt mærke. 74 % af danskerne har tillid til Nøglehullet. 45 % af danskerne ønsker flere sundere retter på farten. Mere end hver 3. dansker ønsker mulighed for at købe madretter med Nøglehullet på restauranter, cafeer, fastfood-steder, tankstationer og i kantiner. 4 ud af 10 danskere ønsker flere sundere retter på restauranter og cafeer. Kilde: YouGov-analyse fra 2012 FAKTA Udvalgte kontrolkampagner rettet mod branchen Storkøkken anprisning af økologiske råvarer Styr på nedkølingen Skyl grøntsagerne, kog bærrene Tjek på menuen Køligt blik på temperaturen hos sushirestauranterne Er kapaciteten i orden til konfirmations- og juletravlhed Personlig hygiejne hos køkkenmedarbejdere Har virksomheden næringsbrev? BERETNING / / 17

18 FINANSIERING OG KAPITALFREMSKAFFELSE Finansiering og kapitalfremskaffelse Finanskrisen er langsomt ved at klinge af både ude i verden og herhjemme. Virksomhederne er igen mere optimistiske, ledigheden i Danmark er rekordlav, og især den danske eksport viser rigtig gode takter. Alligevel er branchens adgang til finansiering af moderniseringer, udvidelser eller et salg fortsat håbløs. DRC arbejder for at sikre virksomhederne nogle bedre finansieringsvilkår, hvor de gode og veldrevne forretninger bør kunne opnå lån og kreditter i det mindste på samme vilkår som andre servicefag. Problemet her er, at sporene fra firserne skræmmer det var dengang, især hotelbranchen var præget af fyrstelig ovebelåning fra generøse kreditforeninger, så de bagefter sad tilbage med ejendomme, der ikke kunne sælges. Det lider mange restauranter og kroer stadig under. En branche i fokus Hotel- og restaurantbranchen har været påvirket af krisen på flere niveauer. Antallet af gæster er dalet, og især udespisningen er blevet ramt på grund af besparelser i privatøkonomien. Men der er tegn på, at optimismen i branchen er ved at vende tilbage. Den økonomiske krise er ved at slippe sit tag i os til fordel for vækst, udvikling og iværksætteri. Samtidig er mad, vin og råvarer kommet på alles læber de senere år. Aldrig har restauranter og spisesteder fået så god pressedækning som nu, og stort set alle tv-stationerne har et eller flere madprogrammer, der gør kokke til kendisser og gode ambassadører for vores branche. Det økonomiske opsving smitter også af på overnatningerne. Hotellerne især i de større byer har haft det godt. Flere hoteller er åbnet i København de sidste par år, og udvidelser er på vej. Det tyder på en tiltro til, at det nu går fremad. Mangel på finansiering Men branchens adgang til finansiering af moderniseringer, udvidelser eller blot helt almindelige salg af virksomheder er dog fortsat håbløs. Ingen banker eller kreditinstitutioner vil give sig i kast med branchen, og de private investorer, DRC gennem flere år har haft samarbejde med, er blevet langt mindre investerings- og risikovillige. De manglende finansieringsmuligheder fortsætter med at give sig udslag i mange sager om ændring af leje- og forpagtningskontrakter. Mange forretninger magter ikke at betale leje, og den aftalte lejeregulering har måske bevæget sig meget langt væk fra det aktuelle lejeniveau. Muligheder i Vækstfonden Et lille lyspunkt i denne sammenhæng har været Vækstfonden, der også kan yde støtte til serviceerhverv. DRC har dog kun haft en enkelt sag igennem denne kanal, så vi kan ikke påstå, at der her er åbnet en ny og brugbar finansieringskilde. Det skyldes til dels også, at vi ikke har modtaget projekter og støtteanmodninger fra medlemmer, som ville kunne slippe igennem fondens nåleøje. Arbejdet for at skaffe branchen nogle bedre finansieringsvilkår er bestemt op ad bakke. Det er faktisk hele branchens image, der skal forbedres, og det kan nok kun ske gennem en holdningsændring blandt både private og institutionelle investorer og et mere imødekommende politisk klima. 18 / BERETNING /

19 FINANSIERING OG KAPITALFREMSKAFFELSE Det økonomiske opsving smitter også af på overnatningerne. Hotellerne især i de større byer har haft det godt. Flere hoteller er åbnet i København de sidste par år, og udvidelser er på vej. Det tyder på en tiltro til, at det nu går fremad. Foto: Colourbox FAKTA Figuren viser erklærede konkurser for hoteller og restauranter i Kilde: Danmarks Statistik BERETNING / / 19

20 LØN OG ANSÆTTELSE Foto: Colourbox Løn og ansættelsesvilkår DRC kæmper for, at den enkelte restauratør selv kan afgøre løn- og ansættelsesvilkår for sine medarbejdere, herunder valg af overenskomst. Vi har ingen interesse i at påvirke medlemmernes valg, men kan hjælpe med at komme fri af overenskomster, de ikke er tilfredse med. Det lykkedes i mere end 50 tilfælde i På elevområdet fortsætter striden om ansættelsesvilkårene. Det er for dyrt og for svært for medlemmerne at ansætte elever. DRC ønsker lempeligere vilkår og skal nu i samråd med undervisningsministeren om sagen. Frihed til at aftale løn- og ansættelsesvilkår DRC får ofte henvendelser fra medlemmer, som er frustrerede over, at overenskomsten med Horesta og 3F er vanskelig at arbejde med og på mange punkter forældet og utidssvarende, som de derfor gerne vil ud af. Overenskomsten udløb i 2012, og i den forbindelse fik DRC henvendelser fra mere end 100 medlemmer, som ønskede hjælp til at blive frigjort. Det lykkedes at få mere end 50 af restauratørerne ud af overenskomsten. Processen foregik nogenlunde samtidig med, at Vejlegården blev ramt af 3F s sympatikonflikt i Ingen af de 50 medlemmer af DRC blev konfliktramt, og de er alle i dag frigjort af overenskomsten. I forbindelse med udløbet af overenskomsten i 2014 har DRC imidlertid oplevet et markant fald i henvendelser om frigørelse af overenskomsten. Elevsager og Tvistighedsnævnet I flere år har der på flere fronter været strid om vilkårene for ansættelse af elever. Striden har både stået mellem arbejdsgivere, lønmodtagere og deres respektive organisationer og blandt dommerne i Tvistighedsnævnet, som afgør tvister mellem elever og praktikvirksomheder. Problemet handler om, hvordan man skal tolke erhvervsuddannelseslovens regler om aflønning af elever, og i hvilket omfang arbejdsgiverne er forpligtede til at følge branchernes overenskomster. Striden har i vidt omfang skadet arbejdsgiverne, fordi et flertal af Tvistighedsnævnets syv dommere mener, at elever skal aflønnes efter branchens overenskomst. Det har affødt store krav mod arbejdsgiverne om efterbetaling. DRC har i flere år kæmpet for en mere lempelig fortolkning af erhvervsuddannelseslovens regler om elevers løn- og ansættelsesvilkår, men nævnet er fortsat splittet, og usikkerheden om fortolkningen af reglerne betyder, at færre og færre restauratører ønsker at stille praktikpladser til rådighed for elevernes uddannelse. Derfor har DRC henvendt sig til undervisningsminister Christine Antorini og skal i samråd med undervisningsministeren om sagen i maj Samarbejder med andre organisationer DRC har et godt og konstruktivt samarbejde med en lang række organisationer. DRC bor sammen med BKD Bager- og Konditormestre i Danmark i dejlige lokaler på Islands Brygge. Medarbejderne sparrer med hinanden, og i de politiske sager, hvor vi har sammenfaldende interesser, arbejder vi tæt sammen. Med alle organisationer i Turisterhvervets Samarbejdsforum TS har vi ligeledes et tæt og konstruktivt samarbejde, som kommer hele branchen til gode. DRC er fortsat medlem af Dansk Erhverv, hvilket indebærer samarbejde og gensidig orientering på en lang række områder. DRC sidder med i en koordineringsgruppe, hvor medlemmer i Dansk Erhverv udveksler branche- og erhvervspolitiske tiltag. Via dette medlemskab er DRC medunderskriver på en lang række henvendelser til politikere og ministre. Derudover sidder DRC i Dansk Erhvervs oplevelsesudvalg. DRC varetager fortsat sekretariatet for RAF- 2000, der har overenskomst med Kristelig Fagforening. Endelig er Foreningen af Udendørsrestauranter i København FUK overført i DRC regi. Foreningen hedder nu: Foreningen DRC Udeservering København eller i daglig tale DUK, og den hører under DRC. Det sidste skud på stammen er, at DRC med Arbejdsgiverforeningen Danske Service, der bor i hus med DRC, har indgået en aftale om at bistå dem med juridisk arbejdsretlig rådgivning. 20 / BERETNING /

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013 Indledning Kun det talte ord gælder Ligesom formanden vil jeg også indlede med at sige velkommen til landsmødet. Jeg er meget glad

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! BAGER- OG KONDITORMESTRE I DANMARK ER OGSÅ FOR ETNISKE BAGERE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * bliver

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsesmøde

Referat fra Havnebestyrelsesmøde Referat fra Havnebestyrelsesmøde Mødedato 30. juni 2014 Tid Kl. 15.30 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné (deltog ikke i sag 81-85) Otto Vølund

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

CAMPINGRÅDET INFORMERER

CAMPINGRÅDET INFORMERER S i d e 1 Indhold Ulovlig campering med autocampere Nye standarter for hoppepuder Nyt notat: Proceduren for klager Viasat opkræver ekstra betaling for offentlig visning Susanne Dalum stopper i Campingrådet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere