Vækst, frihed og fair vilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst, frihed og fair vilkår"

Transkript

1 Beretning /

2 FORORD Vækst, frihed og fair vilkår De sidste års økonomiske krise har været benhård for mange af vores medlemmer. Branchen har oplevet konkurser, drastiske fald i omsætningen og knivskarp konkurrence, og det har præget arbejdet i DRC. Beretning / Men som denne beretning også afspejler, har vi også holdt stædigt fast i en dagsorden med fokus på vækst, udvikling og bedre rammevilkår, som en vej ud af krisen for vores medlemmer. Beretning / Nu spirer optimismen, og vi begynder at tro på, at udviklingen endelig er vendt. Det er på alle måder blevet forår også i DRC. Denne udgivelse er en beretning om vores arbejde, mål og resultater i perioden Samtidig er det fortællingen om et branchefællesskab, der sætter frihed og fair vilkår i højsædet. Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC) arbejder for at forbedre forholdene for vores cirka medlemmer og for generelt at styrke branchen både regionalt, på landsplan og internationalt. Vores medlemmer er restauranter, cafeer, barer, diskoteker og overnatningssteder over hele Danmark. Vi taler deres sag over for politikere og myndigheder. Vi rådgiver dem om løn og ansættelse, forpagtnings- og lejekontrakter og om love og regler. Og vi forhandler kontante fordele hjem til dem, så de står stærkere i konkurrencen på markedet. DRC s vision er at vokse. Et stort fællesskab er et stærkt fællesskab, og vi ønsker at blive den største sammenslutning af virksomheder i restaurationsbranchen herhjemme. Det giver os styrken til at skaffe branchen gode rammer for udvikling og vækst. UDGIVER: DRC, Islands Brygge 26, 3. sal, 2300 København S, tlf , REDAKTION: Kirsten Hauge, Marianne Bolvig og Lene Finnemann, DRC LAYOUT OG PRODUKTION: Mediegruppen FORSIDEFOTO: Visitdenmark OPLAG: 300 UDGIVET: 15. marts Mediegruppen Mogens Brinkmann Formand 2 / BERETNING /

3 INDHOLD INDHOLD Beretning / Vækst Vi tror på vækst og fremgang for branchen. 06 Uddannelse og de unge Nye tiltag skal gøre det nemmere og mere attraktivt for unge at tage en uddannelse. 10 Rammevilkår Restaurations- og hotelbranchen er udsat for voldsom konkurrence fra foreninger, kommunale institutioner og private virksomheder udenfor restaurationsbranchen. 12 Bevillinger og natteliv Bevillinger og tildeling af nattilladelser er væsentlige indsatsområder i DRC. 16 Fødevareområdet DRC arbejder konsekvent for at sikre medlemmernes interesser på fødevareområdet. 18 Finansiering og kapitalfremskaffelse Finanskrisen er langsomt ved at klinge af både ude i verden og herhjemme. 20 Løn og ansættelsesvilkår DRC kæmper for, at den enkelte restauratør selv kan afgøre løn- og ansættelsesvilkår for deres medarbejdere. 21 DRC s organisation 22 DRC og dagligdagen BERETNING / / 3

4 VÆKST Vækst Vi tror på vækst og fremgang for branchen. Vi tror på, at virksomhederne får bedre vilkår og bliver mere konkurrencedygtige i fremtiden. Det har vi også brug for efter et par smalle år. Som brancheorganisation skal vi understøtte medlemmernes vilkår og muligheder for at blive større, stærkere og hurtigere, og det gør vi på en række områder. Turisme DRC arbejder for at skabe bedre rammer for turisme i Danmark. Vi arbejder på flere planer, og vi tror på, at vi sammen med andre aktører i turismebranchen står stærkere. Derfor er DRC medlem af Turisterhvervets Samarbejdsforum (TS), der er et samarbejde mellem de væsentligste organisationer inden for dansk turisme. TS arbejder sammen om at forbedre turisterhvervets rammevilkår, både ved at forbedre virksomhedernes indtægtsgrundlag og ved at reducere omkostningerne ved skatte- og afgiftsreduktioner. Den store fordel ved det brede samarbejde er, at branchen står samlet, når vi retter henvendelser til ministerier og folketingsmedlemmer, hvilket vi løbende gør. TS og DRC har de seneste to år været en del af Folkemødet på Bornholm. I 2013 valgte TS at sætte turismen til debat i et moderne sommerhus for at drøfte, hvordan vi skaber vækst og arbejdspladser i Danmark. TS og DRC deltager i Folkemødet på Bornholm igen i juni Vækstplan for turisme I januar 2014 kom regeringens vækstplan for turisme. Og der er nok at tage fat på, for overalt i verden er turismen i betydelig vækst blot ikke i Danmark. Vi har brug for en vækstplan for vores område, og vi hilser den velkommen. For det er dyrt at være turist i Danmark, og meget tyder på, at turisterne ikke oplever sammenhæng mellem pris og kvalitet. Så vi skal arbejde på to planer. Kvaliteten skal være bedre, og vi skal i de kommende år arbejde for at øge servicen i branchen. Men vi skal også arbejde for at forbedre branchens rammevilkår. Vi ser frem til, at regeringen endnu engang ser nærmere på den moms og de afgifter, der lige nu er med til at holde det danske turismeerhverv nede, men også giver bedre muligheder for kredit og investering. Kommunikation og markedsføring I DRC har vi i de sidste to år formidlet ny viden om kommunikation og markedsføring til medlemmerne, fordi dette område har været i voldsom udvikling. Men det er også her, der kan være en hurtig vej til vækst og øget indtjening. Vi har arrangeret kurser i markedsføring på sociale medier og skrevet diverse artikler i bladet om emnet, fx: 11 gode råd om Facebook, Optimer dit Facebook coverbillede og Effektmåling på de sociale medier. Vi har også gennemført flere netværksmøder, hvor medlemmer har delt erfaringer om markedsføring på de sociale medier, og endelig har en række artikler i bladet behandlet emner som fx: Gang i salget med et nyhedsbrev, Udnyt Google virksomhedsbilleder og Menukortet som vigtigste salgsværktøj. De kommende år vil vi intensivere hele dette område, fordi brugen af big data, digitalisering, markedsføring på sociale medier og lignende bliver vigtige og nødvendige vækstvilkår for virksomheder i branchen. 4 / BERETNING /

5 August 2013 VÆKST Branchens mest læste magasin / 74. årgang Mikkel Borg Bjergsø: jeg kan ikke gøre noget halvt! læs side fokus mobile salgsvogne skaber ulige konkurrence Læs side 18 Iværksætteri og forretningsudvikling I DRC har vi stærkt fokus på vækst, det har vi lært på den hårde måde under krisen, hvor mange virksomheder bukkede under. Derfor arbejder vi for at understøtte, at flere iværksættere får lyst til at starte bæredygtige virksomheder i branchen, og vi hjælper dem, der allerede er i gang med at skabe et solidt fundament og større overskud. De unge iværksættere Mange iværksættere starter med en vision og en passion, men de har måske ikke den viden og det overskud, der skal til for at skabe en mere varig succes. DRC s konsulenter besøger de nye virksomheder og rådgiver dem fx om, hvordan de med DRC s fordelsprogram kan indgå fordelagtige indkøbsaftaler. DRC s jurister rådgiver dem om ansættelsesforhold, lejekontrakter og andre forhold, og DRC arrangerer netværksmøder og kurser, der har fokus på forretningsudvikling. Endelig har DRC samarbejde med en række organisationer, der via forskellige ordninger kan tilføre viden og nye kompetencer til virksomheden. Som noget nyt startede vi i 2014 DRC Akademi, der blandt andet tilbyder kurser i forretningsudvikling, bedre service og lederuddannelse et indsatsområde, som vi vil udbygge de kommende år. Som brancheorganisation skal vi understøtte medlemmernes vilkår og muligheder for at blive større, stærkere og hurtigere, og det gør vi på en række områder. FAKTA I bladet Restaurant og Cafe fortæller vi løbende historier om succesfulde iværksættere, der via deres personlige historie kan inspirere andre fx: Kim Thygesen, Restaurant Komfur Martin Hildebrandt, Sokkelund Café & Brasserie Louise Ertman Baunsgaard, Letz Sushi Adam Falbert, Restaurations Kompagniet Mikkel Borg Bjergsø, Mikkeller Beer FAKTA debat fokus mad À la carte produktnyt klumme branchejura DRC afholdt blandt andet følgende kurser og arrangementer i : Vil du have hjælp til at komme på Yelp? Få styr på personalejuraen Nøglehullet på spisesteder Mere salg og bedre service Netværksdage med værdi Tag styringen på Facebook Betaler du for meget? Forpagtning og leje Mental power og motivation Kundefokus og service. Aktuelle trends og tendenser BERETNING / / 5

6 UDDANNELSE Uddannelse og de unge I starten af 2012 vakte en undersøgelse stor bekymring hos regeringen og arbejdsmarkedets parter: unge havde hverken været under uddannelse eller i arbejde i de seneste seks måneder. Siden hen fulgte en uddannelsesgaranti, og i starten af 2014 kom regeringens uddannelsesreform. Alt sammen tiltag, der skal gøre det nemmere og mere attraktivt for unge at tage en uddannelse. Vi vil rigtig gerne understøtte, at flere unge søger uddannelse i vores branche, det har også været et fokusområde de seneste år. Samtidig skal vi også have fokus på de unge, der i en kortere eller længere periode ønsker at arbejde i vores branche. De skal tilbydes ordentlige forhold og en god introduktion til jobbet og dermed til branchen. Elever i branchen DRC gennemførte i starten af 2013 en undersøgelse blandt medlemmerne for at få nogle bud på, hvorfor tilgangen af elever til vores fag går lidt trægt. Resultatet af undersøgelsen pegede på, at medlemmerne gerne vil påtage sig et ansvar, men at der er for meget bureaukrati forbundet med at have elever. Så der skal gøres noget, hvis vi også i fremtiden vil have dygtige, faguddannede medarbejdere i vores virksomheder. Tilskuddet der forsvandt DRC har efterlyst en bedre økonomisk incitamentsordning, der belønner de virksomheder, som opretter praktikpladser. I 2013 halverede man det tilskud, der skal gøre det attraktivt for virksomhederne at tage elever. Og selv om vi og mange andre interesseorganisationer protesterede, så indgik regeringen en ny finanslov for 2014, hvor den hidtidige praktikpladspræmie og bonus til virksomheder, der ansætter elever helt blev afskaffet. Så det er ikke længere muligt at søge om praktikpladspræmie til sine nyansatte elever og dermed forsvinder det økonomiske incitament. Vi spår, at dette får en negativ indflydelse på, hvor mange virksomheder, der opretter elevpladser i fremtiden. Hjælp til de svageste unge Den undersøgelse DRC gennemførte viste også, at netop restaurationsbranchen har mulighed for at tilbyde unge, der af den ene eller anden årsag har særlige udfordringer, en uddannelse. Det kræver bare, at der er et nært samarbejde mellem arbejdsgiveren, kommunen og skolen. Vi har flere gode eksempler på, at virksomheder tager unge ind, der ikke har de samme muligheder for at gennemføre en uddannelse som andre. I de eksempler, hvor det lykkes, har medlemmerne haft et tæt samarbejde med skole og kommune, så både arbejdsgiver og elev har fået den ekstra støtte, der var nødvendig. DRC har besøgt hotel- og restaurantskolerne rundt om i landet, og vi vil sammen med dem arbejde videre med de gode erfaringer, så flere unge med særlige udfordringer i rygsækken kan få en uddannelse i vores branche. Ufleksible regler er en stopklods Det er besværligt og tidsrøvende at have elever, sagde mange af DRC s medlemmer i den undersøgelse, vi gennemførte i starten af Undersøgelsen peger på, at der er for stor forskel på de generelle personale- 6 / BERETNING /

7 UDDANNELSE Foto: David Rasted Maj Toppenberg, Nørrebros Bryghus, stod i januar 2013 frem og fortalte om udfordringer med elevaftalerne. BERETNING / / 7

8 UDDANNELSE regler, der gælder i mange af virksomhederne og de regler, der gælder for eleverne. Et stort antal af de adspurgte har anført, at netop de mange og ufleksible regler og det anstrengte forhold til 3F, der varetager elevernes overenskomst, som direkte årsag til, at de ikke ønsker at ansætte elever. Foto: David Rasted Skoleperioderne spænder ben I mange mindre virksomheder, der ligger i sommerlandet, ansætter man nye elever lige inden den travle sommersæson starter. Det gør de for at give den nye elev en stille og rolig start, så de kan blive trygge ved forholdene inden det går løs. Uddannelsesstart på dette tidspunkt medfører, at elevernes læretid er overstået midt på sommeren. Eleven skal derfor på sidste skoleforløb og til svendeprøve lige i den periode, hvor der er allermest travlt i forretningen. For de små virksomheder er det svært at undvære eleven midt i sommersæsonen, og det vil naturligvis være en stor fordel, hvis eleverne kan komme på skole og til svendeprøve om vinteren. Men erhvervsuddannelsesloven siger, at eleven tidligst kan tage svendeprøven tre måneder før, læretiden er udstået. Denne regel kan der dog dispenseres fra. Men det ønsker det faglige udvalg ikke. De har flere gange afvist at dispensere. Og denne mangel på fleksibilitet betyder, specielt for sæsonforretningerne, at virksomhederne dropper at have elever. Tættere samarbejde med skolerne Vi har en regering, der slår på, at det er lige så vigtigt for vores samfund, at de unge tager en håndværksmæssig uddannelse som en akademisk uddannelse, hvilket vi kun kan være enige i. Men der er en række forhindringer. Derfor ønsker DRC at få et tættere samarbejde med skolerne. Og rundturen til hotel- og restaurantskolerne over hele landet er blot første skridt til dette samarbejde, som vi skal udbygge de kommende år. 8 / BERETNING /

9 UDDANNELSE Unge i branchen Mange unge finder vej til vores branche, hvor de arbejder i restauranter og cafeer som sommermedhjælpere, eller de tager et studiejob, mens de er under uddannelse. Vi skal som brancheforening være med til at sikre, at de unge møder en branche med gode arbejdsforhold, og hvor der gives en god introduktion til jobbet. Kort serviceuddannelse for unge Mange af DRC s medlemmer har efterlyst et kursus for sæsonmedhjælpere og nye medarbejdere, hvor kundebetjening, mersalg og service er centralt. Derfor har vi under DRC Akademi udviklet et kort og effektivt kursus, der i løbet af en enkelt dag klæder nye medarbejdere på til at yde bedre service. Kurset henvender sig til unge medarbejdere, der er under uddannelse, og unge som i en kortere eller længere periode ønsker at arbejde i branchen. Unge under 18 år Unge under 18 må i dag ikke arbejde i serveringsområderne på restauranter og cafeer. Men unge er i dag langt mere modne, og arbejdsklimaet i restaurationsbranchen et ganske andet, end da man for snart mange århundreder siden indførte loven for at beskytte de unge. Mange unge vil gerne have en sommertjans på en cafe, og DRC mener, at der kan etableres særlige ungejob, hvor de unge fx kunne fungere som afryddere eller yde ekstra service. En lempelse af loven kunne give virksomhederne en god mulighed for at rekruttere ekstra arbejdskraft. Desuden vil en sådan lempelse betyde, at flere unge fik lejlighed til at stifte bekendtskab med branchen og derved måske give dem lyst til at gå ind i faget, fx som elev. DRC har selv, men også sammen med TS, rettet henvendelse til skiftende ministre for området. Endnu har ingen ministre ønsket at gå videre med forslaget. 3F ønsker heller ikke udvidelsen. Det betyder dog ikke, vi lægger forslaget på hylden. Vi mener stadig, at forslaget er relevant og vil fortsat føre det frem overfor ministre og folketingsmedlemmer. Prøvevagter Der har i perioden været en del debat i medierne om prøvevagter i restaurationsbranchen. Og mange har fået det indtryk, at det er ulovligt at aftale, at en mulig kommende medarbejder indgår i en prøvevagt uden aflønning, inden man bliver endeligt ansat. DRC mener, at der kan etableres særlige ungejob, hvor de unge fx kunne fungere som afryddere eller yde ekstra service. Derfor har DRC i flere kommunikationskanaler oplyst om spørgsmålet. Og prøvevagter er ikke reguleret ved lov eller overenskomst inden for branchen. Generelt vil det klare udgangspunkt være, at en lønmodtager har krav på løn for udført arbejde, med mindre andet er aftalt. Og her kan en prøvevagt komme på tale. For det er DRC s opfattelse, at en helt uerfaren medarbejder, der aldrig tidligere har haft et job i branchen, er godt tjent med at indgå i en prøvevagt. På en prøvevagt kan den pågældende nemlig afprøve, om jobbet og virksomheden lever op til de forventninger, den enkelte har. Samtidig kan virksomheden få lejlighed til at give den evt. nye medarbejder en god introduktion til jobbet. FAKTA Figuren viser udvikling i antallet af elever inden for branchen, Kilde: UNI C Statistik & Analyse på data fra Danmarks Statistik Gastronomi Receptionist Tjener BERETNING / / 9

10 RAMMEVILKÅR Rammevilkår Restaurations- og hotelbranchen er udsat for voldsom konkurrence fra foreninger, kommunale institutioner og private virksomheder udenfor restaurationsbranchen. DRC arbejder for klarere og mere restriktive regler for, i hvilket omfang institutioner og andre udenfor branchen må tilbyde borgerne bespisning og overnatning. Leje- og forpagtningaftaler er også en udfordring. Nogle medlemmer er bundet hårdt af kontrakterne, og DRC arbejder for at begrænse de økonomiske konsekvenser mest muligt gennem forhandling. Konkurrenceforvridning Foto: Henning Kyed Rasmussen Siden 2012 har DRC oplevet en overraskende stigning i sager om erhvervsdrivende, der er udsat for konkurrence fra stat og kommuner. Når kommunerne bevæger sig ind på erhvervslignende områder, gælder den såkaldte kommunalfuldmagt. Fuldmagten er ikke en lov, men snarere et sæt spilleregler, som kommunen skal følge, hvis den bevæger sig ind i rollen som erhvervsdrivende. Reglerne siger blandt andet, at en kommune, der vil drive cafe i sine lokaler, har pligt til at udleje eller bortforpagte driften på sædvanlige markedsvilkår i hvert fald hvis der er tale Dorthe Kristine og Bjarne Madsen, Jelling Kro. om en cafe i konkurrence med andre private restaurationer i lokalområdet. Det er problemer med sager af denne type, vi har oplevet flere af i DRC. Bogense Havn I Bogense Havn ligger en kommunal ejendom med en restaurant, der er i direkte konkurrence med de øvrige restaurationsvirksomheder på havnen. I sommeren 2012 bortforpagtede kommunen restauranten på en kortvarig kontrakt, som DRC anmodede om at se. Kommunen sendte den øjeblikkeligt, og der var ikke noget at komme efter i den. Få måneder senere indgik kommunen en ny og længerevarende kontrakt med restauranten, der i mellemtiden havde skiftet navn. Vi bad på ny om at se kontrakten, men hørte ikke fra kommunen i månedsvis på trods af et antal rykkere. Først i august 2013 sendte kommunen en forpagtningskontrakt. Her var alle de punkter, der dannede grundlag for en vurdering af, om der var tale om unfair konkurrence, streget ud. DRC protesterede med henvisning til reglerne om aktindsigt, men kommunen fastholdt, at hvis den afslørede de nærmere forpagtningsvilkår, ville den svække sin egen forhandlingssituation, når den næste gang skulle forhandle kontrakten. Denne forklaring kunne DRC ikke acceptere, og vi indbragte sagen for Konkurrencestyrelsen, hvorfra vi afventer at høre nærmere. Kongernes Jelling En anden stor konkurrencesag stammer fra Jelling, hvor kommunen har involveret sig i et kulturprojekt kaldet Byens Hus. Sagen er yderst kompleks med flere elementer, hvor det er uklart, i hvilket omfang kommunen er involveret i driften. Også en bank, en forening samt Nationalmuseet er omfattet af sagen, der rigtig kom i gang, da Vejle Amts Folkeblad tog den op. Et af elementerne omfatter Nationalmuseet, der driver den institution på stedet, der hedder Kongernes Jelling. Her er en restaurant/cafe, og man er også i gang med at udvide tagterrassen. I museets egen optik er man nødt til at have et sted, hvor gæsterne kan få en bid brød, som det hedder. Men ifølge hjemmesiden tilbyder cafeen alt fra kaffe og rundstykker over lette frokostretter til større bespisninger og flere retter for selskaber op til 90 personer. I DRC s optik ligger det en del ud over en bid brød. 10 / BERETNING /

11 RAMMEVILKÅR Museet får lokalerne stillet gratis til rådighed af kommunen, der også giver museet et større årligt tilskud, som netop er blevet hævet. Efter DRC s opfattelse er alle forudsætninger for unfair konkurrence klart tilstede. Vi er i dialog med parterne, men sagen vil beskæftige os en rum tid endnu. Mobile salgsvogne i Blåvand I nogle byer i Danmark kan hvem som helst slå sig ned som gaderestauratør og sælge mad fra mobile salgssteder. Ingen regulerer, hvor mange mobile salgssteder der kan være på byens pladser. Der betales ikke husleje eller leje af stadeplads. Der er ingen hygiejnekrav, og ingen interesserer sig for, om de ansatte behandles efter gældende arbejdsmiljøregler. Sådan var det også i Blåvand. Et af DRC s medlemmer, der i 17 år har drevet fiskerestaurant og fiskebutik midt i byen, oplever en stigende konkurrence fra de mobile salgsvogne, der også optager byens sparsomme parkeringspladser. DRC tog i marts 2013 kontakt til Varde Kommune for at høre, hvordan kommunen forholdt sig til problemet. Først efter sommerferien fik DRC et svar. I august måned 2013 afholdt Varde Kommune et borgermøde, hvor DRC også deltog. Mødet resulterede i, at der fra og med i år, bliver indført nye regler. Der indrettes tre stadepladser for salgsvogne i Samtidig skal der ikke længere søges om tilladelse til at have en specifik salgsvogn eller salgsbod i Blåvand, men om tilladelse til at placere den på en specifik stadeplads. Leje og forpagtning DRC får mange leje- og forpagtningskontrakter til gennemgang og vurdering. Alene i den første uge af 2014 fik vi fire nye lejesager ind ad døren. Mange ønsker at udtræde i utide, når huslejen er blevet for høj. Det kan enten skyldes alt for store årlige reguleringer, eller at omsætningen er svigtet, så huslejen nu tager en alt for stor mundfuld af udgifterne og efterlader forretningen uden overskud eller som regel med direkte underskud. DRC som mediator Vi får løbende sager, hvor restauratøren har måttet kaste håndklædet i ringen og bare vil ud af kontrakten, selvom der måske er flere måneder eller år tilbage af uopsigelighedsperioden. Selvom udlejer/bortforpagter har en tabsbegrænsningspligt og derfor skal gøre en indsats for at finde en ny lejer hurtigst muligt, kan man ofte komme til at betale husleje i halve eller hele år, så den økonomiske situation bliver forværret. DRC anbefaler medlemmerne at forsøge sig med en forhandling med udlejer. I mange tilfælde er forholdet mellem lejer og udlejer dog så belastet, at de ikke selv kan kommunikere fornuftigt med hinanden. I de tilfælde kan DRC træde ind som en slags formidler eller mediator. Nogle gange bliver udlejeren så irriteret over DRC s mellemkomst, at det bliver endnu sværere at nå en løsning, men i flere tilfælde har vi fået en fornuftig forhandling. Fx har vi i et tilfælde haft held til at få udlejer til at nedsætte huslejen i en periode, og i et andet tilfælde fået udlejer til at eftergive en huslejerestance. Andre aktiviteter Efter de senere års skybrud og storme har DRC også beskæftiget sig med en række sager, hvor lejer og udlejer har været uenige om, hvem der havde ansvaret for vand- og stormskader. I forbindelse med leje- og forpagtningsforhold har DRC desuden gennemført en del vurderingsforretninger for private udlejere og kommuner. Kroner og kroer I efteråret 2013 startede der en sag på Fanø. Rigsarkivet henvendte sig til en række kroer, blandt andet Fanø Krogaard, og bad dem fjerne kongekronen fra deres logo. Mange danske kroer prydes af en kongekrone, der er et levn fra gammel tid, hvor kroerne havde ret til at betegne sig som kongeligt priviligeret og benytte det tilhørende kronesymbol. Det er imidlertid over 100 år siden, at denne ret formelt blev inddraget, da beværterloven blev ændret i Loven er dog ikke blevet håndhævet, og en stor del af kroerne har derfor indtil nu fortsat brugt det kongelige symbol. Henvendelsen fra Rigsarkivet til kroerne skabte en del debat i medierne. Derfor tog DRC kontakt til Rigsarkivet. Dialogen førte til en præcisering af, hvori problemet med kronelogoet består. En krone er ikke bare en krone der findes både lukkede og åbne kroner. Det er de lukkede kroner, Rigsarkivet finder problematiske, fordi de kan forveksles med den officielle danske kongekrone. Og det er dem kroerne skal fjerne fra deres skilte og hjemmesider. DRC har kommunikeret denne præcisering til medlemmerne. BERETNING / / 11

12 BEVILLINGER OG NATTELIV Bevillinger og natteliv Bevillinger og tildeling af nattilladelser er væsentlige indsatsområder i DRC. Vi mener, at det skal gøres obligatorisk for kommunerne at nedsætte bevillingsnævn, og at brancherepræsentanter for arbejdsgiverorganisationerne skal have plads i nævnene. DRC har forsøgt at sætte dette synspunkt på dagsordenen i forbindelse med kommunalvalget i november Desuden er det på høje tid, at reglerne om udeservering og tildeling af nattilladelser gøres mere fleksible. DRC anbefaler, at udeserveringen bliver givet fri naturligvis stadig under hensyntagen til støjregler m.v. og at afgifterne bliver ophævet. Udeservering Hovedstaden Regler og vilkår for udeservering i byerne har været et højaktuelt emne i den forgangne periode. For flere år siden lykkedes det DRC at medvirke til at få lempet reglerne i København. Restauratørerne kan nu opretholde udeservering hele året, så længe det kun sker i én række langs facaden og op til 80 cm fra husmuren. Siden har Borgerrepræsentationen desuden helt ophævet afgiften for udeservering. Det er en yderst positiv og tilfredsstillende udvikling i København. Lempelserne påvirker både udviklingen af turismen i byen og beskæftigelsen i branchen. I København er udeservering tilladt indtil midnat, men undtagelsesvis kan man i Nyhavn og i den såkaldte metropolzone have udeservering til kl. 02. Betragtningen er, at der er trafik og folk på gaden hele natten i disse områder af byen, og derfor forøger udeserveringen ikke støjniveauet og er ikke til gene for de omkringboende. Kommunen anlægger desuden den betragtning, at udeserveringen kan udvides til kl. 02 i områder, hvor der ikke er tætliggende privat beboelse. Synspunktet holder dog ikke. For eksempel i Nyhavn og på Halmtorvet er der tætliggende privat beboelse, men her må der gerne serveres udendørs til kl. 02. Derfor har DRC støttet medlemmer i andre områder af byen med et lignende støjbillede. Det gælder blandt andet Vesterbros Torv, hvor DRC er i dialog med kommunens Teknik- og Miljøforvaltning og borgmester Morten Kabell for at finde ud af, hvordan vi kan udvide serveringen udendørs og på hvilke vilkår. Andre byer I Aarhus var afgifterne efterhånden nået op på et niveau, som flere restauratører ikke længere havde økonomi til at betale. Derfor var det miljø, byen har lagt mange kræfter i at skabe bl.a. langs Åen i fare for at gå tabt. På vegne af en række restauratører langs Åen havde vi i begyndelsen af 2013 møde med den daværende rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus, Bünyamin Simsek. Han var positiv overfor at tage en lempelse eller fjernelse af afgiften for udeservering op i byrådet. DRC afventer, at den nye rådmand tager sagen op, så en lempelse kan træde i kraft allerede fra sommersæsonen Helsingør havde tidligere en af landets højeste afgifter for udeservering. Men da kommunen i foråret 2013 sendte deres udearealer i udbud endte prisen med at stige fra 799 kroner per kvadratmeter til i gennemsnit 1306 kroner. Det svarer til en merindtægt til kommunen på rundt regnet 60 procent. I samråd med restauratører og det øvrige erhvervsliv i Helsingør vil DRC overveje, hvorledes vi kan arbejde på en lempelse eller fjernelse af udeserveringsafgiften også i den nordsjællandske turistby. 12 / BERETNING /

13 BEVILLINGER OG NATTELIV Foto: Visitdenmark Tryghed og sikkerhed Afpresning På baggrund af en konkret sag fra Nørrebro i København kom afpresning og beskyttelsespenge, også kaldet dummebøder, pludselig højt på dagsordenen. En kvindelig værtshusejer på Nørrebro stod frem med historien om, hvordan et par unge fyre forlangte beskyttelsespenge under slet skjulte trusler om, hvad der ville ske, hvis hun ikke betalte. Værtshusejeren afslog og få dage efter røg to mursten ind gennem vinduerne til restaurationen. Værtshusejeren tog kampen op, og i samarbejde med DRC blev hele kvarteret indbudt til møde med politiet og et sikkerhedsfirma. Der dukkede mange op, og sagen fik massiv omtale i medierne. Såvel mødet, som DRC s efterfølgende undersøgelse blandt medlemmerne, viste, at selvom der ikke er tale om et omfattende problem, så er de sager, der findes, ganske alvorlige for de implicerede. Undersøgelsen understøtter desuden politiets opfattelse af et vist mørketal. Nogle forretninger tør simpelthen ikke stå frem især ikke, hvis de allerede betaler beskyttelsespenge og bliver truet til at holde mund om det. På baggrund af mødet udarbejdede DRC en 8-punkts vejledning i, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af afpresning. Det største problem er at få virksomhederne til at gå til politiet, og her har DRC påtaget sig en formidlingsrolle, hvor vi prøver at sikre større anonymitet, når man anmelder sagerne. I november 2013 deltog DRC i et møde i Odense, hvor politiet og borgmesteren drøftede afpresning med en række af byens natrestauranter. På mødet var der opbakning til DRC s retningslinjer. Tryghed i nattelivet De senere år har flere større byer drøftet og også lanceret programmer, der skal give, BERETNING / / 13

14 BEVILLINGER OG NATTELIV især de unge, større sikkerhed og tryghed, når de færdes ude om aftenen og natten. Generelt er det magtpåliggende for DRC, at restauratørernes deltagelse i denne form for kampagner sker helt frivilligt og ikke bliver kædet sammen med tildeling eller fornyelse af bevillinger. Desuden er det vigtigt, at kampagnerne ikke kun fokuserer på restauranterne. Der er mange andre aktører i nattelivet, og ofte er de unge mere sikre inde på restauranter og diskoteker, hvor der er ansvarshavende personale, end de er ude på gaden, hvor de er på egen hånd. I København anlagde kommunen en storstilet kampagne, som branchen var inddraget i fra første færd. Den hed Tryg den af og var tiltænkt en tre-årig indkøringsperiode. Som en del af Tryg den af -kampagnen i København var det planen at certificere en række natforretninger som særligt betryggende steder at komme, fordi man dér overholdt en række regler og retningslinjer. Denne del af kampagnen blev et eklatant fejlskud. Ganske få restauranter gik ind i ordningen, og kommunen valgte at indstille bevillingen til kampagnen, der blev lukket ned i juni Dog har man tilbudt DRC at overtage kampagnens rådgivningsportal, der var en del af indsatsen. DRC overvejer tilbuddet. Desuden er det vigtigt, at kampagnerne ikke kun fokuserer på restauranterne. Der er mange andre aktører i nattelivet, og ofte er de unge mere sikre inde på restauranter og diskoteker, hvor der er ansvarshavende personale, end de er ude på gaden, hvor de er på egen hånd. Bevillingsnævn Flere bevillingsnævn uden 3F I mange år har det været DRC s politik, at der skal oprettes så mange bevillingsnævn som muligt i landets kommuner. Desuden har vi arbejdet ihærdigt på at få branchen repræsenteret i nævnene. Der er stadig mange kommuner, som synes, de kan klare sig uden den specialviden, der typisk ligger i nævnene. Dermed forhindrer de også muligheden for at anke et afslag fra et bevillingsnævn til den samlede kommunalbestyrelse. Her er afgørelsen endelig og kan således ikke ankes videre i det administrative system, men man kan altid rejse en sag ved domstolene. Siden kommunalvalget i 2013 er der ikke blevet oprettet flere bevillingsnævn, men branchen har fået sæde flere steder end tidligere, og DRC planlægger særlige seminarer for disse repræsentanter. Det giver branchefolkene større kompetence og indsigt i det grundlag, bevillingsansøgningerne hviler på. Brancherepræsentanterne får også indsigt i følsomme oplysninger om ansøgernes planer og økonomiske forhold, og de er pålagt tavshedspligt. Alligevel undrer DRC sig over, at også fagforeningerne som regel 3F sidder med om bordet flere steder. DRC nærer ikke speciel mistillid til medarbejderrepræsentanternes omgang med fortrolige oplysninger, men principielt kan vi ikke se, hvorfor en medarbejderrepræsentant for tjenere, kokke eller smørrebrødsjomfruer skal have indflydelse på de vilkår, en arbejdsgiver etablerer sig på. Det findes næppe på ret mange andre områder, og DRC vil fortsat arbejde på at rette den misforståelse. DRC i bevillingsnævnet i København Frem til kommunalvalget i efteråret 2013 har DRC været udpeget som observatør i Bevillingsnævnet i København. Vi afventer Borgerrepræsentationens beslutning om at fortsætte ordningen, sådan som Kultur- og Fritidsudvalget har indstillet. Deltagelsen i bevillingsnævnets arbejde udviklede sig dramatisk, da nævnet, med den daværende kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev i spidsen, nægtede bevilling og nattilladelse til seks restauranter. Ansøgerne fandt begrundelserne helt uholdbare. I en af sagerne havde politiet for eksempel skiftet holdning på kun tre måneder, hvilket sidenhen viste sig at skyldes en henvendelse fra bevillingssekretariatet med ønske om en skærpet indstilling til den pågældende ansøgning. Sagerne blev anket til Kultur- og Fritidsudvalget, som sendte samtlige ansøgninger retur til bevillingsnævnet med anmodning om enten at finde bedre begrundelser for afslagene eller at imødekomme ansøgningerne. Højst overraskende fastholdt nævnet afslagene og ønskede heller ikke at tilføje andre begrundelser. Der var tale om en juridisk uprøvet situation, hvor nævnet altså afslog at rette sig efter ankemyndigheden. 14 / BERETNING /

Nøglehulsmærket rykker ind på restauranterne

Nøglehulsmærket rykker ind på restauranterne Branchens mest læste magasin / 75. årgang TEMA: Nøglehulsmærket rykker ind på restauranterne 01 JANUAR 2014 FOKUS: DRC STARTER NYT UDDANNELSESAKADEMI Læs side 20 DEBAT FOKUS MAD À LA CARTE PRODUKTNYT KLUMME

Læs mere

Fokus: Uddannelse. Tema: Natrestaurationer Jeg er optaget af det skæve og besværlige. Iværksættere vender underskud til overskud.

Fokus: Uddannelse. Tema: Natrestaurationer Jeg er optaget af det skæve og besværlige. Iværksættere vender underskud til overskud. Branchens mest læste magasin / 74. årgang Tema: Natrestaurationer Jeg er optaget af det skæve og besværlige Læs side 12 03 April 2013 Fokus: Uddannelse Iværksættere vender underskud til overskud. Læs side

Læs mere

TEMA VI REJSER TAG PÅ MADREJSE TIL BERLIN OG PÅ MESSE I PARIS FOKUS: NATRESTAURATER VI HAR ALLE ET ANSVAR FOR ET TRYGT NATTELIV!

TEMA VI REJSER TAG PÅ MADREJSE TIL BERLIN OG PÅ MESSE I PARIS FOKUS: NATRESTAURATER VI HAR ALLE ET ANSVAR FOR ET TRYGT NATTELIV! Branchens mest læste magasin / 75. årgang FOKUS: NATRESTAURATER VI HAR ALLE ET ANSVAR FOR ET TRYGT NATTELIV! LÆS SIDE 10 06 SEPTEMBER 2014 TEMA VI REJSER TAG PÅ MADREJSE TIL BERLIN OG PÅ MESSE I PARIS

Læs mere

PraktikPladser: vigtigt emne i trepartsforhandlingerne

PraktikPladser: vigtigt emne i trepartsforhandlingerne Branchens mest læste magasin / 73. årgang PraktikPladser: vigtigt emne i trepartsforhandlingerne LÆs Leder side 3 04 JUNI 2012 fokus: manden, der gjorde sig fortjent til en fadøl Læs side 6 debat fokus

Læs mere

en tidslomme i præstø

en tidslomme i præstø Branchens mest læste magasin / 72. årgang DRC kom forbi en tidslomme i præstø læs side 30 06 september 2011 FOKUS: slaget om udeservering i Århus Læs side 6 og 32 debat fokus mad a la carte produktnyt

Læs mere

Strakspåbud om rygestop på værtshus underkendt læs mere på side 14

Strakspåbud om rygestop på værtshus underkendt læs mere på side 14 Branchens mest læste magasin / 71. årgang Strakspåbud om rygestop på værtshus underkendt læs mere på side 14 07 oktober 2010 FOKUS: Ffradrag på forretningsfrokosten på vej? Læs mere på side 6 debat fokus

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

SÅDAN VÆKKES PETER AALBÆKS APPETIT: OPLEVELSEN ER LIGE SÅ VIGTIG SOM SMAGEN

SÅDAN VÆKKES PETER AALBÆKS APPETIT: OPLEVELSEN ER LIGE SÅ VIGTIG SOM SMAGEN Branchens mest læste magasin / 75. årgang SÅDAN VÆKKES PETER AALBÆKS APPETIT: OPLEVELSEN ER LIGE SÅ VIGTIG SOM SMAGEN LÆS SIDE 10 03 MAJ 2015 TEMA: TURISME I DANMARK SAMARBEJDE SKABER VÆKSTEN Læs side

Læs mere

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43

3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Nr. 4 - november 2013 3F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl. 17.00 Medlemsblad

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

REGLER FOR VM PÅ STORSKÆRM LÆS SIDE 20 FOKUS: SÆSON FOR UDESERVERING DEBAT FOKUS MAD A LA CARTE PRODUKTNYT KLUMME BRANCHEJURA

REGLER FOR VM PÅ STORSKÆRM LÆS SIDE 20 FOKUS: SÆSON FOR UDESERVERING DEBAT FOKUS MAD A LA CARTE PRODUKTNYT KLUMME BRANCHEJURA Branchens mest læste magasin / 71. årgang 04 JUNI 2010 FOKUS: SÆSON FOR UDESERVERING Men vilkårene for restauratørerne er urimelige flere steder. REGLER FOR VM PÅ STORSKÆRM LÆS SIDE 20 DEBAT FOKUS MAD

Læs mere

Tabu om amning. Sager, der nager: læs side 20. på barer truet af ny lovgivning. debat fokus mad a la carte produktnyt klumme branchejura

Tabu om amning. Sager, der nager: læs side 20. på barer truet af ny lovgivning. debat fokus mad a la carte produktnyt klumme branchejura Branchens mest læste magasin / 72. årgang 07 oktober 2011 FOKUS: Spilleautomater på barer truet af ny lovgivning Læs side 6 Sager, der nager: Tabu om amning på restaurant? læs side 20 debat fokus mad a

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S årsberetning 07-08 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 07-08 Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

SAGER, DER NAGER. FOKUS: RESTAURATØRER PÅ SPIL Læs om spilleautomaters truede vilkår i restaurationsbranchen. NY KLUMME:

SAGER, DER NAGER. FOKUS: RESTAURATØRER PÅ SPIL Læs om spilleautomaters truede vilkår i restaurationsbranchen. NY KLUMME: Branchens mest læste magasin / 71. årgang 02 MARTS 2010 FOKUS: RESTAURATØRER PÅ SPIL Læs om spilleautomaters truede vilkår i restaurationsbranchen. NY KLUMME: SAGER, DER NAGER DEBAT FOKUS MAD A LA CARTE

Læs mere

Flyvsk og alligevel helt tæt på

Flyvsk og alligevel helt tæt på Branchens mest læste magasin / 74. årgang Flyvsk og alligevel helt tæt på Mød Kim Thygesen fra makkerparret bag Restaurant Komfur og Restaurant MellemRum. Læs side 10 07 oktober 2013 Tema: Rundt i Aarhus

Læs mere