Dansk Pædagogisk Historisk Forening DPHF Nyhedsbrev - marts 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.paedhist.dk Dansk Pædagogisk Historisk Forening DPHF Nyhedsbrev - marts 2009"

Transkript

1 Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Kære Medlemmer Tiden er inde til Årsmøde og generalforsamling i vor lille forening. Det bliver Torsdag den 23. april kl. 17 på Borgbygård, Englandsvej 358. Og kommer man i god tid, kan man se vuggestue- og børnehave-udstillingen i stueetagen. 1 Indhold 2 Invitation til Årsmøde og generalforsamling Dagsorden og regnskab for DPHF Regnskab for DPHF s samling, Glimt fra Nilles 90-årsdag 6 Da børnene erobrede det offentlige rum af Agnete Engberg 10 Medlemsliste 14 Adresseoplysninger ERNAudvalget har i år besluttet at tildele tidligere børnehaveleder, forfatter, underviser- og foredragsholder, Lene Lind, ERNAprisen. Traditionen tro vil Lene komme med et foredrag, som hun har kaldt Pædagogisk praksis - fra kreativ udvikler til illoyal bestyrer. Småskriftet er i år erstattet af bogen Et liv i bevægelse af Lis Sabber fra Det er en beskrivelse af hendes arbejdsliv med børn og bevægelse siden hun blev uddannet på Kursus for Småbørns-pædagoger fra Erindringsbogen supplerer fint småskriftet Erindringsblade fra min børnehaveklasse som vi udgav i Vi fik for nogle år siden restoplaget fra Bogans forlag, og har nu af flere grunde besluttet at bogen skulle erstatte årets småskrift. Dels fordi vi havde et stort lager af den og dels fordi det igangværende småskrifts-projekt har måtte udskydes. At det så også er en økonomisk god ide, gør det jo ikke ringere. Vi er i øjeblikket i bestyrelsen ved at undersøge, hvordan vi finder en afløser til kasserer-jobbet, som Karen-Lise for længst har varslet, at hun fratræder ved årsskiftet. Det er endnu ikke lykkedes, så skulle der blandt medlemmerne være en, der vil være assisterende kasserer, må man endelig henvende sig. Kontakt Drude Helweg på tlf i dagtimerne, eller Tilsidst vil vi lige fortælle, at er man en lille gruppe, der har lyst til at besøge Samlingen og se udstillingen, skal man blot ringe/maile og lave en aftale med en af bestyrelsens medlemmer. Foreningen tager en entré på 25 kr. pro pers., og 15 kr. når der er flere end 10. Venlig hilsen fra bestyrelsen

2 DPHF Nyhedsbrev - marts 2009 Invitation til Årsmøde og generalforsamling i Dansk Pædagogisk Historisk Forening Torsdag 23. april 2009 kl til ca. kl. 21 på Borgbygård, Englandsvej 358, 2770 Kastrup Program: Velkomst + kaffe/te Overrækkelse af Erna Prisen Erna Prisen går i år til tidligere institutionsleder, forfatter og foredragsholder Lene Lind Janni Milsted begrunder valget på Erna-udvalgets vegne Der er kun parkeringsmuligheder uden for gårdområdet på Englandsvej. Øresundstoget til Tårnby station +10 minutters gang eller en af busserne 30, 34, 36 til Tårnby Kirke+3. min. gang. 2 Prismodtageren Lene Lind kvitterer for modtagelsen med oplægget Pædagogisk praksis fra kreativ udvikler til illoyal bestyrer Der serveres sandwich Drikkevarer kan købes Generalforsamling Afslutning

3 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 23. april 2009 DANSK PÆDAGOGISK HISTORISK FORENING Årsregnskab Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Godkendelse af foreningens regnskab 5. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår 6. Indkomne forslag 7. Valg 1) Bestyrelsen: Ulla Fischer Janni Milsted Britta Ulnits Følgende er ikke på valg i år: Karen-Lise Lohmann Ole Schultze Henriksen Kirsten Nøhr Drude Helweg 2) Suppleanter: Birgit Lerstrup Birte Rugbjerg Bodil Johanson 3) Revisorer : Vagn Olsen Ingelise Overgaard 4) ERNA - UDVALGET Stoffer Inger Marie Larsen Inger Lunn på valg i følge vedtægterne Kalis Helweg-Nielsen på valg i følge vedtægterne Janni Milsted (udpeget af bestyrelsen) 8. Eventuelt INDTÆGTER: Overført fra 2007 kr ,09 Kontingent kr ,00 Småskrifter m.v. kr ,00 Forsendelse kr. 515,00 Gaver + Gæster kr ,50 Kulturarvstyrelsen kr ,50 Renter kr. 294,16 I alt kr ,25 UDGIFTER: Bestyrelsesmøder kr ,70 Rengøring kr. 450,00 Forsendelser kr. 540,50 Vitrineskab kr. 379,00 Plastomslag kr. 139,85 Plader til skilt kr. 456,00 Spot kr ,00 El pærer kr. 80,00 Diverse kr. 580,00 Kontingenter kr. 500,00 Gebyrer kr. 250,00 Trykning af småskrift kr ,00 Nyhedsbrev kr ,15 I alt kr ,20 Indtægter kr ,25 Udgifter kr ,20 Iflg. Regnskab 2008 og Kontoudtog overføres til 2009 kr ,05 Revision d Ingelise Overgaard Vagn Olsen Karen-Lise Lohmann 3

4 DANSK PÆDAGOGISK HISTORISK SAMLING Årsregnskab INDTÆGTER: Overført fra 2007 kr ,04 Renter kr. 27,30 I alt kr ,34 UDGIFTER: Telefon kr ,51 Dansikring kr ,14 Gebyrer kr. 395,00 Århus museumsforening (Ole Birthe) 1.364,00 Årsmøde kr ,00 Udstilling/Foto/print m.v. kr. 720,00 Reoler kr ,00 Nyhedsbrev kr ,00 DVD kr ,00 I alt kr ,65 Indtægter kr ,34 Udgifter kr ,65 I alt i flg. Regnskab og Bank overføres til 2009 kr. 158,69 Revision d Ingelise Overgaard Vagn Olsen Karen-Lise Lohmann, kasserer 4 Har du en GINE du ikke bruger, på dit loft eller i din kælder, så er vi meget interesseret i at få den til vores udstillinger, og henter den gerne på din bopæl Karen-Lise

5 DPHF Nyhedsbrev - marts 2009 Glimt fra Nilles 90-års dag Nille Zahle, tidligere praktikleder på Seminariet for Småbørnspædagoger og medstifter af DPHF fyldte 90 år d.13. februar 2009 Ulla Fischer overrækker Nille en buket blomster fra DPHF, mens tre andre medlemmer, Agnete Engberg, Ulla Liberg og Solvej Georg ser på. mange mennesker og I kom med så åbenlys kærlighed og respekt og lyst til at fejre hende. Nille holdt ud til det sidste, og hun var rigtig glad. Hun blev godt no ki sin seng hele næste da g, og blev nurset af personalet, som også fik lov til at læse i hendes mappe med billeder og hilsner. Kære gæster til Nille s 90-års fødselsdag d.13.februar 2009 Hermed en kæmpe sto r tak til alle jer, som kom og gav Nille en flo t fest. Nille lever jo et godt liv i Rosenborg et stilfærdigt liv i forhold til den aktivitet, hun ellers altid har udvist, men det var vigtigt for os, at hendes 90-års fød selsdag blev indbudt til en bred kreds af gaml e venner, kollegaer og kampfæller. Det var en stor, stor op 5 levelse, at I kom så Vi er lykkelige for, at de t lykkedes at få indfriet vores drøm om at fejre Nille stort og give jer mulighed for at hilse på hende, - og vi er lykkelige for, at det ble v så god en oplevelse for hende og for os all e sammen. Tusind tak til jer alle. Udover at Nille fik dejlig e gaver selv, blev der indsamlet 5000,-kr. til Mødrehjælpen, som vi har sendt. Lad os mødes igen, nå r Nille bliver 100 år! De kærligste hilsner fra Nille og familien.

6 Da børnene erobrede det offentlige rum Af Agnete Engberg tidl. undervisningsinspektør Dette er ikke en historisk videnskabelig afhandling, men en slags længdesnit gennem en periode på et par hundrede år, hvor vort samfund forandrede sig radikalt. Vi plejer jo ellers at interessere os for små udsnit af tidsforløb og grundige studier af detaljer, som belyser de mange små skridt der er taget inden for vort felt. Det er ikke tilfældet her. Jeg har haft lyst til at gå med lange skridt og kigge flere generationer tilbage, og specielt på demokratisering og kvinders vej mod ligestilling, som så afgørende har påvirket småbørnslivet. Kilder og inspiration har der været masser af. Jeg vil med store håndbevægelser takke Jens Sigsgaard, Ning de Coninck- Smith, Hedevig Bagger, Bertha Wulff, Helga Schwede, Karen Hossy, Carsten Rasmussen, Anne Løkke og Hans Vejleskov, Børnesagens Tidende og Socialforskningsinstituttet m.fl. for oplysninger om børnesagen og danske familiers forhold. Om de kulturradikale hentes viden og synspunkter hos bl.a. Elias Bredsdorff, Jørgen Knudsen og Sven Møller Kristensen. Om demokrati hos Hal Koch og Alf Ross. Om kvindesagen har f.eks. Kamma Struwe, Gretelise Holm, Bente Rosenbeck og Pil Dahlerup skrevet. Siden 2.verdenskrig har der været betænkninger og rapporter fra offentlige udrednings-arbejder i diverse kvinde- og Over en ca. 200-årig periode har danske småbørn flyttet sig fra privatlivet til at være synlige og bekostelige - i samfundet. I det tidsperspektiv er det interessant, at børne-havesagen har haft særlig gode vækstbetin-gelser i perioder med bevægelser for demokrati og ligestilling. Det ser ud til, at der er en sammenhæng - eller er det bare tilfældige historiske sammenfald? 1 Slut med enevælden Den danske asylbevægelse startedes som en slags gadebørnsprojekt af Det kvindelige Velgjørenhedsselskab omkring I spidsen for selskabet stod Dronning Marie, men hurtigt tog borgerskabet over: Det Kjøbenhavnske Asylselskabs første institution kom til at hedde Asylet af 28. maj, som slet ikke var stiftelsesdagen, men derimod dagen for kongelig anordning om oprettelse af provincialstænder, som var forløber for grundloven af Det handlede om at afskaffe enevælden. I asylselskabets ledelse sad mænd, hvis navne samtidig optrådte i reformklubber, trykkefrihedsselskaber o.l. Det var deres fruer, som sørgede for omsorg og pædagogisk indhold, for kvinder var umyndige på det tidspunkt og kunne ikke stå som ansvarlige. Fx. var den navnkundige brygger Jacobsen og hans kone hver på sin måde aktive vedrørende Valby Børneasyl. Han sad i styrelsen, hun tilså børnene. Den første danske grundlov indførte kun stemmeret for mænd. Kvinder, børn, tyende og andre uværdige var ikke med. 6 I Tyskland udviklede Friedrich Fröbel på samme tid sine tanker om et undervisningssystem og fællesopdragelse af småbørn, som resulterede i oprettelse af den første børnehave i Hertil udvikledes også en læreruddannelse og produktion af legemateriale. De første børnehaver måtte lukke. Fröbel og

7 7 navnlig hans nevø Karl Fröbel blev nemlig sat i forbindelse med politisk venstreorienterede kredse. Mistanken til dem havde relation til arbejderopstande og mere eller mindre revolutionære bevægelser i Europa i midten af det 19. århundrede. I forbød Preussen de fröbelske børnehaver på grund af deres nære sammenhæng med nedbrydende tendenser på religionens og politikkens område. Det moderne gennembruds kvinder I 1871, samme år som Georg Brandes holdt sine berømte forelæsninger på Københavns Universitet, oprettede Erna Juel-Hansen (søster til Holger Drachmann) Danmarks første børnehave. Hun havde taget en tysk Fröbellærerinde-uddannelse. Børnehaverne var i starten ikke beregnet til pasning af arbejderbørn, men rettede sig mod bedre folks børn og fik snart følgeskab af andre, specielt knyttet til private skoler. Årene var politisk bevægede i Danmark, med provisoriske finanslove og start af venstrepartier, alle mulige kulturelle og folkelige rørelser, højskoler, idræts- og skyttekorps, religiøs folkelighed, og kvindesag især. 2 Fröbels børnehaveidéer kom under kritik, men blev forsvaret af bl.a. Herman Trier, intellektuel Venstrepolitiker startede ægteparret Hedevig og Sophus Bagger lærerindeuddannelsen på Fröbelseminariet. De var bredt samfundsengagerede og havde forbindelser til bl.a. Dansk Kvindesamfund, Afholdsbevægelsen, Dansk Fredsforening, Arbejdernes Læseselskab, Henry George Foreningen og Højskolebevægelsen. Bagger var med til at oprette Skolehaver og Gabriel Jensens ferieudflugter som socialt og pædagogisk arbejde for københavnerbørn. Børnehavesagen fik også støtte fra højeste sted: den tyskfødte kronprinsesse Alexandrine blev protektrice for de fröbelske foreninger og indrettede en lille børnehave på Amalienborg for prinserne Frederik og Knud. Børnehavesagen bliver en folkesag Dansk Folkebørnehaveforening blev startet i 1901 af Socialdemokratiets 13. kreds på Vesterbro, samme år som det politiske systemskifte. Ved indvielsen af den første folkebørnehave i Folkets Hus på Enghave Plads skrev A.C.Meyer en prolog. (Det var ham der leverede den første danske oversættelse af Internationale.) Det blev efterhånden en mærkesag for både borgerlige og socialdemokratiske kredse at oprette børnehaver, og børnesagen fik mange andre aktører: menigheder, politiske partier og faggrupper som læger og kommunelærerinder mv. Man nærmede sig en almindelig opfattelse af, at børnehaver var et offentligt anliggende. Kommuner gav tilskud, og i 1919 blev det ved lov besluttet, at Undervisningsministeriet skulle give tilskud til forebyggende børneinstitutioner. Offentlig finansiering og tilsyn blev yderligere lovfæstet ved Socialreformen i 1933, hvor børnehaver blev flyttet over under socialpolitikken. De rent pædagogiske halvdags-børnehaver forblev privatfinansierede. Moderne pædagogik I mellemkrigstiden fik børnehavebevægelsen mange udløbere, både pædagogisk og

8 8 socialt. Maria Montessori s naturvidenskabeligt baserede småbørnsundervisning fik tilhængere i både etablerede og samfundskritiske kredse, og knyttede sig til reformpædagogikken. Børnesagen blev også støttet af såkaldt progressive kræfter, der også stod bag reformer på andre samfundsområder. Mange af navnene findes i kredse, som sene-re er identificeret som kulturradikale, en slags arvtagere fra Det moderne gennembrud. Men også konservative og kirkelige kræfter bar børnesagen frem. Man skulle efterhånden tro, at den politiske luft var taget ud af sagen, som nu nærmest kunne sammenlignes med oplysningstidens bevægelse for skolegang for alle børn. Stigende viden om børn gav sig udslag i oplysning til forældre i Statsradiofonien, gratis børneundersøgelser, sundhedsplejersker, skolepsykologi og skoleforsøg. Efter 2. verdenskrig med økonomisk vækst indså alle, at der var behov for kvindelig arbejdskraft, og kvinderne selv ønskede økonomisk selvstændighed. Børne- og ungdomsforsorgen fik i 1964 sin egen lov, hvor også halvdagsbørnehaverne blev berettiget til offentlige tilskud. Der var politisk fred om børnesagen, men stor utålmodighed hos mødrene over det langsomme udbygningstempo i det moderne industrisamfund. I 1959 holdt Danske Kvinders Nationalråd en konference på Christiansborg: Hvor må børnene være? Samme år vedtog FN deklarationen om børns rettigheder. 3 Ungdomsoprør og rødstrømper Børnehavesagen og børnesag (nu forstået som børns rettigheder) kom igen til at indgå i konfrontationer i politiske sammenhænge, meget tydeligt i demokratibevægelsens efterdønninger efter 1968-oprøret. Danmarks første lov om uddannelse af børnehave- og fritidspædagoger blev vedtaget i 1969 af et enigt Folketing (foreslået af en borgerlig regering) under megen påskønnelse af børnehavers sociale og kultu-relle betydning. Trods denne enighed blev pædagoger i de turbulente 70-ere nærmest lagt for had som fanebærere for ungdommens revolter. Det var de til en vis grad også, deres fagforening BUPL blev politisk venstredomineret, men reelt var de uden særlig indflydelse i hverdagens små-børnsliv. Ude i børnehaverne byggede man på de barnlige Fröbeltraditioner, pudset op med den nyere tids humanistiske reformpædagogik. Op gennem 70-erne med strejker, demonstrationer og regeringsskift blev pædagoger pludselig en provokation ikke bare for borgerlige partier men også ind i Socialdemokratiet, i et sammenrod med Statsradiofoniens røde lejesvende, BZ-bevægelse og lokale sammenstød som fx. Byggeren, et areal på det boligsane-rede Nørrebro. Man talte om socialistiske læreres indoktrinering i skolen og var på vagt over for disse venstreorienterede kræfter. Den konservative Lis Møller stiftede foreningen Danske Daginstitutioner. Børnekommission Da den socialdemokratiske regering i 1975 besluttede at nedsætte en børnekommission til belysning af småbørns samlede levekår, var der tilfredshed blandt fagfolk (læger, lærere, pædagoger, bolig- og trafikplanlæggere, kulturarbejdere og administratorer), fordi man håbede på omsider at få et tiltrængt overblik over en befolkningsgruppe, hvis livsvilkår formelt havde tilhørt privatsfæren, og stort set ikke var kendt i Danmarks statistik. Der blev iværksat forskning og indsamlet erfaringer, og kommissionen indgik i debat med fagfolk og forældre. (Lis Møller var fra starten medlem af kommissionen.) Efterhånden tegnede der sig et billede af forældres erhvervsarbejde, børnefamiliers økonomi, boligforhold, sundhedsforhold, pasningsforhold, trafik osv. som førte til en række forslag om lovgivning og foranstaltninger.

9 om ligestilling i det danske samfund. Der er almindelig enighed om nødvendigheden af børnehaver og andre dagtilbud. Et nationalt Børneråd overvåger børns velfærd. 9 Børnekommissionen kom i kritisk søgelys, angrebet af en lille kreds i Jylland (omkring præsterne Krarup og Langballe), som oprettede Forældrenes børnekommission, der hidsigt modsatte sig forslag om afskaffelse af forældres revselsesret og børns egen indflydelse på deres liv, f.eks. i sager om forældremyndighed. Krarups påstand var og er tilsyneladende endnu jfr. Politiken 11.nov., - at samfundet ikke skal have en børnepolitik, men at børn er et rent privat anliggende for familien. Regeringens børnekommission afsluttede sit arbejde i 1981, og de fleste af dens forslag er nu realiseret, dog ikke om centrale forhold mellem familie og arbejdsmarked, som politikerne nødigt lovgiver om (fædres barsel, børns sygedage ol.). Der er indført forældreindflydelse i daginstitutioner og skoler, og demokratiske regler for personaleindflydelse som på andre offentlige arbejdspladser. Der er indført læreplaner i daginstitutioner og test af børnehave- og skolebørn. På kulturens område ser vi også kvalitetsmæssig indflydelse i form af diverse kanon, der autoriserer bestemte værker. Børns liv er i høj grad reguleret og finansieret af det offentlige. 4 Børnestemmeret? Her i det nye århundrede er der ingen demokratibevægelser og kun beskeden diskussion Man kan så spørge, om alle mål er nået, om demokratiet har nået sin højeste grad af blomstring. Man tager jo ikke stemmeretten fra os pensionister, så burde de yngste borgere i grunden ikke have politisk indflydelse? Når man tænker på, at børn har pligt til at overholde love, lade sig undervise og kontrollere ved tests ol., ville det så ikke være rimeligt? Hertil vil de fleste sige, at det ville være helt absurd at give direkte stemmeret til børn, men kunne man så sætte valgretsalderen ned til fx 16 år, hvor den obligatoriske skolegang ophører, og den grundlæggende borgeruddannelse er fuldført? Det har man i nogle andre europæiske lande. For småbørn og skolebørn må FN-konventionen om børns rettigheder forstås således, at nok har de pligter, men de er under voksnes beskyttelse og varetægt. Det er så at sige deres ret at være børn og ansvarsfrie. Det giver sig også udslag ved, at de ikke kan straffes efter Straffeloven. De kan blive idømt erstatning ved forvoldt skade, så det er forældrenes ansvar at forsikre sig. Økonomisk magt har børn i vore dage: det siges, at de har betydelig indflydelse på familiernes forbrugsvalg. Nogen af dem har selv mange penge mellem hænderne, og de disponerer således over milliarder af kroner, så man må begrænse reklamer rettet mod børn for at det ikke skal løbe helt grassat. Men børnene kunne godt få indirekte politisk indflydelse f. eks. ved at man tildeler forældrene et ekstra børnestemmekort ved kommunevalg. Man kunne da forsøge det i udvalgte kommuner. Det ville give spændende diskussioner i samtalekøkkenet.

10 MEDLEMSLISTE Marts 2009 A Lis Agersnap, CF Richsvej 83, Frederiksberg Lene Ahlmann, Engen Birkerød. Annelise Andersen,Vietoften Vedbæk Annette Andersen, Hvidovregade 14 A Hvidovre Hertha Andersen, Fortvej Rødovre. Alice Andersen, Kirketorvet 182, Fakse Erna Andersen, Daruplund 65, 1.mf Brøndby Strand Kirsten Andersen, Blokland 86.1.th Albertslund Steen Andersen, Amager Landevej 4,1.th Kastrup Tove Kyhl Andersen, Vestermark Lemvig Trille Musfelth Andersen, Hyben Alle tv Kastrup Winnie Andersen, Smedestræde Valby. B Kirsten Balle, Bøgebakken Herlev. Tove Balslev, Gurrelund Brøndby Strand. Rita Balslev, Spættevej Kolding. Birte Bang, Ved Fortunen 29, 2800 Lyngby. Henrik Bech, Strandvej 7, Keldernes, 4952 Stokkemarke Palle Berg, Classensgade 36, Else-Marie Berggreen, Sognegårds Alle 19, st. th Hvidovre. Irene Berri, Søhøj Skibby. Elsebeth Berthelsen, Kjeldgårdsvej 24, 2500 Valby. Bevaringsforeningen for Tårnby kommune, Langbakken Kastrup Grethe Billesbølle, Møllehaven 48, 4300 Holbæk. Lizzi Birkefeldt, Præsteengen 7, Holløselund 3210 Vejby Inge Birkvad, Borgmester Jensens Alle 31A,4.th Kbh. Ø Jørgen og Birgit Boelskov, Stor Glasvej 38, st. th Odense C. Niels K. Boelskov, Boyesgade 5, 1.tv Kbh. V. Birte Borrebye, Spurveskjulsparken 14, 2830 Virum. Rille Bredsdorff, Borgmester Jensens Alle 31 A,st-1. Inger Marie Brogaard, Lundtoftevej Lyngby Stig Brostrøm og Jette Schytte, Nordre Strandvej 26 E 3000 Helsingør. Karen Brus, Søsvinget Køge. 10 Johnni Buch, Hårbøllevej 45, 4792 Askeby. Marianne Boye, Mimersgade Th Kbh. N Jens Busk, Christiansgade 29, 3.th Aarhus BUPL Storkøbenhavn, Lindevænget 19, 2750 Ballerup BUPL Syd Øst, Kirketorvet 11, 4760 Vordingborg. BUPL Sydjylland, Gejlhavegård 14 B Kolding BUPL Midtvestjylland, Stationsvej 8 A. Postboks Holstebro. BUPL Blegdamsvej 124, Att. Henning Petersen BUPL Sydjylland, Gejlhavegård 14 B Kolding. BUPL Nord, Klokkestøbergade Aalborg Betlehem Sogns Menigheds Bhv.Tømrergade Kbh N Børnegården Olgas Minde, Parkvej 2, 7400 Herning. Børnehaven Humlebo, Vallekildevej 88-90, 2700 Brønshøj. Børnehaven Kongerosen, Valdemarsgade København V. Børnehaven Kløverparken, Rødkløvervej 4, 8200 Århus N. Børnehaven Læssøegården, Læssøegade 22, 2200 København N. Børnehaven Stadens Vænge 5, Børnehuset Stakhaven, Stakledet Valby C Dagmar Carstens, Murergade 9 E. 2.mf Helsingør K.irsten Nøhr Christiansen, Zolas Alle 7, 2860 Søborg Lisbet Christiansen. Korsgade 13. 3th Kbh.N. Hanne Christensen, Amager Strandvej København S. Elna Borup Clemmensen, Vermundsgade 28. st. Ingrid Colmorten, Tagensvej 165,2.tv Kbh. NV Birgitte Correl, Sølvgade 87, København K. Kirsten Sommer Christiansen, Greisvej København S. CVU Vest. Postboks 2009, Skolebakken 171, 6705 Esbjerg Øst. CVU Midt Vest, Rødevej Viborg CVU Syd. Næstvedvej 2 V Vordingborg Proffessionshøjskolen Syd, Lemckesvej Haderslev Pædagoguddannelsen Proffessionshøjskolen Nordjylland, Sognegårdholmsvej 51 A Aalborg D Jytte Dysted Dahl,Torvegade 158, 6700 Esbjerg Daginstitutionernes Museumsforening, att. Marianne Altschuler, Møllestien Århus C. Danner Seminariet,Hovedgden 29, POSTBOKS Jægerspris. Dansk Skolemuseum, Rådhussstræde 6, 1466 København K. Lene Degn, Harevænget Kolding Vibeke Due, Korsgade tv København N.

11 Ning De Coninck-Smith, Rymarksvej 58, 2900 Hellerup Tove Ditlevsen,Trægården 5, 4.th Roskilde. Dosseringens Vuggestue, Ewaldsgade 1, 2200 København N. Emmy Dynesen,Grønnevej 249 X Virum E Eva Elming, Toftagervej 13, 2700 Brønshøj Agnete Engberg, Lyngbyvej 135, Hanna Engelbrecht, Lystoftevej 80, 2800 Lyngby Ivan Enoksen, Klintevej Brønshøj. Esbjerg Museum, Torvegade Esbjerg Kirsten Balle Eskildsen, Bøgebakken Herlev F Jytte Falcham, Lillevangen Køge Annie Fink, Brøndby Nordvej th Brøndby. Ulla Fischer, Gråbrødre Stræde 23, København K Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9, 2100 København Ø Birthe Frederiksen, Abildvang 4. 1.th Brønshøj. Anne-Lise Frederiksen Hestelangsvej Farum Bjarne Fritzbøger, Vestre Kvartergade 12,st.mf. Avedørelejren, 2650 Hvidovre Frøbel Seminariet, Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C. G Garnison Sogns Menighedsbørnehave, Sct. Annæ Plads 4, 1250 København K. att Karen Poulsen-Hansen Lis Garmund, Søndervangen Asnæs Dorrit Gejsing, Amagervej Esbjerg. Solveig Georg Borgmester Jensens Alle 31 A.1-2. Ellen Georg og Lasse Rydberg, Borgm. Jensens Alle 31 A,2. Gentofte Seminarium, Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup. Grethe Gogge, Prinsesse Maries Alle tv Frb. C. Lis Groos, Kong Georgsvej th Frederiksb. Dorris Grothe, Wiemosen tv Roskilde H Kirsten Helk, Knastebakken 33, 2750 Ballerup. Kirsten Fasmer Hansen, Maglevangen Lynge Marie Hansen, Banevolden 40, Valby. Pia Honore Hansen, Gadevangen 10 B, 2800 Lyngby. Birgith Reinholdt Hansen, Uffesvej 1. B Ringsted Tove Hammar, Berners Vænge 20,1.tv Hvidovre Ellen Hauberg, Borgmester Jensens Alle 31 A Gunhild Haxthausen, Borgmester Jensens Alle 31 A København Ø Fru Hedevig Baggers Børnehave, Frederiksborgvej 156 A, 2400 København NV. Grethe Gogge Hejgaard, Prinsesse Maries Alle Frederiksberg. Elsebeth Hein, Tåsingegade 20 st. tv Kbh. Ø Finn og Inga Held, Carl Bernhardsvej 13. st. th Frederiksberg Lis Helles, Kongebrovej 16, 4180 Sorø. Birgitte Helmo, Røsågade 1.st.tv København S. Kalis Helweg-Nielsen, Røglebakken 17, 4320 Lejre. Drude Helweg og Knud Stougaard, Sprogøvej 7, st. mf Frederiksberg. Ole Schultze Henriksen og Birgitte West, Kulhusvej 39, 3630 Jægerspris. Att.Pædagoguddannelsen Biblioteket. Lærer- og Pædagoguddannelsen UCSJ Søndergade 12, 4690 Haslev Bodil Holmegaard, Læssøegade 130, 5320 Odense Holmens sogns Udflytterbørnehave, Rosenlundsvej 27, 3540 Lynge. Bente Hvelplund, Gammel Kongevej 91 B.2.tv Frederiksberg C. Lise Højrup, Holsteinsgade th Kbh Ø. Pia Garn Holgersen, Kodrivervej 9, 4700 Næstved Hovedstadens Pædagog-Seminarium, Linde Alle 51-53, 2720 Vanløse. Højvangseminariet Biblioteket, Skolevej 6, 2600 Glostrup. I Ruth Ingemann, Galgebakken Sønder 8-3 a Albertslund. Lisbeth Cronberg Ipsen, Norasvej 4, 3.tv Frederiksberg C. Institut for Psykologi og uddannelsesforskning, Roskilde universitetscenter Universitetesvej Roskilde. Att. Søren Dupont J Lis Jacobsen, Harestrupvej 154, 2740 Skovlunde. Annette Husum Jensen, Rønne Alle 6, 7451 Sunds Conny Jensen, Nonbo Hede 6. Hald Ege, 8800 Viborg Inge-Lise Møller Jensen, Marienborg Alle Søborg//Gladsaxe Tonny Jensen Varmingsgade 18, 6000 Kolding. Minna Jensen, Guldborgvej 35 st. th Frb. Søren Erik Jepsen, Münstervej 27, Strib, 5500 Middelfart. Jens Peter L. Jensen, Aabergsvej 10, 7700 Thisted. Tove Jensen, Frankrigsgade 5, 1.1v Kbh. S. Karen Efsen Johansen, Castor Alle 21, 2770 Kastrup. Bodil Johanson, Tranehusene 67, 2620 Albertslund. Birte Johnbeck, Hegnedevejen 2, Aaker Aakirkeby Anne-Lise Jørgensen, Nørrebrogade 49 C,2.th København N.

12 Ebba Jørgensen, Havdrupvej Vanløse Karen Jørgensen, Asylgade 20, Roskilde. Marie Jørgensen, Vestbanevej 11,3.th Valby. Martin Jørgensen, Havdrupvej 124, 2720 Værløse Jydsk Pædagog - Seminarium, Biblioteket, Skejbyvej 29, 8240 Risskov K Gyvel Kallan, Søkildevej 3, 5700 Svendborg. Christina Kamp, Olaf Ryesgade Kolding Jan Kampmann, Eckersbergsgade 7, Kirsten Kjærulff, Vandværksvej 3, Landerslev 3630 Jægerspris Anette Kock, Aldersrogade 37 E. st th København N. Jytte Kofoed, Bangsbrovej 77, 4800 Nykøbing F. Mette Lise Kofoed, Sophus Schandorffsvej 18, 2800 Lyngby. AnneMarie Kongsløv, Søndervangsvej Glostrup Kirsten Wraa Konradsen, Branderlev Lodder Næstved Henning H. Kopart, Amagergade 4 C København K. Inger Kristiansen, Ananasvej Aalborg Lotte Kærså, Mars Alle Søborg Tove Kümmel, Matrosvænget 163, 6710 Esbjerg V. Københavns Pædagogseminarium, Strandvejen 93, L Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, Klerkegade 10 B, 1308 København K. Landsforeningen for Socialpædagoger, Rosenvængets Alle Kbh.Ø Att. Kirsten Anette Christensen. Inger Marie/Stoffer Larsen, Gammel Strandvej 22, 3050 Humlebæk. Tut Larsen, Faksemosevej 11, 3230 Græsted. Mette Lauridsen, Helene Stien 9, 3500 Værløse. Lil Eggert og Fin Alfred Larsen, Lodsstræde 6, 1791 Dragør. Marianne Bruijn Larsen. Rosenvej Vestbjerg Birgit Kragh Larsen, Flodvej 1, Smørumnedre 2765 Smørum Aase Laursen, Riiskær 15. 1th Rødovre Birgit Lerstrup, J.P.E. Hartmanns Alle 2-B, 2500 Valby Else Lindow, Harrestrupvej 154, 2740 Skovlunde. Ulla Liberg, Berggrensgade 54, Karen-Lise Lohmann, Tagensvej th København NV. Gert Lorentzen, Angelikvej 9. Marielyst 4873 Væggerløse 12 Lise Lohse, Vangeleddet 11, 2830 Virum. Inge Luffe, Kærmindevej Vordingborg Inger Lunn, Rødegårdsvænget Odense M. M Inga Madsen, Søtoftsvej 28, 4720 Præstø Marianne Madsen, Bybækpark 75,3520 Farum. Jytte Rømer Madsen, Hirsevej Ålborg Jonna Willum Madsen, Helder Alle 17,2791 Dragør. Tue Magnussen, Goldschmidtsvej Frederiksb. Anette Due Malmose, Heibergvej Vordingborg Ora Mcyrowitsch, Rialtovej 12, 2300 København S. Menighedsbørnehaven Kirketorvet Fakse. Att. Bente Nellemann Menighedernes Daginstitutioner att. Birgit Boelskov. Enghavevej 31, København V. Menighedsbørnehaven, Livjægergade tv København Ø Vagn Michelsen, Rosenvængets Alle 19, 2.tv. Pia Bøge Mikkelsen. Skjalm Hvidesgade th Kbh. V. Janni Milsted, Jørslevlyst Køgevej 15, 4653 Karise. Hilmar Kirkegaard Mikkelsen, Bytoften 39 C. Hjerting Esbjerg V. Birthe Molbæk, Buderupvej 14, 2730 Herlev Hanne Molin, Hvidtjørnen Dragør. Søster Mortensen, Vintervej 14, 2920 Charlottenlund. Ulla R. Mortensen, Høvedstensvej 15. 2tv Hvidovre Jytte Mølgaard, Guldbergsplads th København N. Kis Møldrup, Stægers Alle 1.1.th Frederiksberg Birthe Mørck, Borgmester Jensens Alle 31 A Kbh. Ø. N Erik Nejrup, Engsvinget 14, 2635 Ishøj. Lene Nilausen, Åkandevej Køge Birte Nielsen, Erik Eriksensgade 4. 2.th København S. Bjarne Nielsen, H.F.Kalvebod København SV. Sesse Collatz Nielsen, Læhegnet Albertslund Ellen Nielsen, Muldager th Brønshøj Laila Nielsen, Amager Fælledvej 115, 2300 Kbh. S. Susanne Holm Nielsen, Børkop Alle Kastrup Vibeke Sallerup Nielsen, Nebbegårdsparken 37, 2400 København NV. Inger/Niller Nielsen, Sauntevej 44, 3100 Hornbæk. Jytte Nielsen, Præstehusene Albertslund. Beth Nilsson, Vinkelhuse 13 1.th Kastrup. Pia Gilsgaard Nordstrøm, Bogtrykkervej 18, København NV. Else Novrup, Søbakken Esbjerg.

13 O Vagn Olsen, Kærhaven Brøndby Strand. Helle Reslow Olsen, Grønsvinget 36 A Herlev. Ruth Borg Olsen, St. Havelsesvej Ølsted OMEP att. Karen Meincke, Frie Børnehaver-og Fritidshjem, Klerkegade 10 B København K. Merle Arina Ott, Lyngbygårdsvej 25, Lyngby. Ingelise Overgaard, Poppelvej 2, 2970 Hørsholm. P Jens Pallesgaard, Hollænderdybet 25. st.th København S. Lilian Vangsgaard Pedersen, Køgevej 27, Store Tårnby 4652 Haarlev Sif Berger Pilsø, Parkvej th Tåstrup Ane Stahl Pedersen, Sohlsvej 13.st Haderslev. Kristina Peterson, Skjulhøj Alle tv Vanløse Lone Petersen, Petersborgvej 2. 1.th København Ø Ulla Petersen, Sydvej 3,1.tv Helsingør. Ulla D.Petersen, Bøgeparken 181, 2800 Lyngby. Ellis Ann-Brit Petersen, Tordenskjoldsgade tv Kbh.K. Ruth Petersen, Dannersvej Kolding Hanne Pedersen, Vinkelhuse th Kastrup. Aksel Poulsen, Havnevej 24, 4895 Errindlev. R Ranum Stats Seminarium, Seminarievej Ranum Bente Rasmussen, Åbækken 16. Gyngebro 4700 Næstved Lise Rasmussen, Sandbechs Alle Hvalsø. Lise Hertel Rasmussen, Marskensgade tv København Ø Lizzie Lutzau Rasmussen, Emil Pipersvej 28, 2.tv Lyngby Birgit Reigstad, Hørvænget Herfølge Birte Rugbjerg, Marskensgade København Ø S Sankt. Johannesgaardens Børnehave,att. Annette Petersen. Blegdamsvej 1.C København N. Sankt Markus Sogns Børnehave, Amalievej 5, 1875 Frederiksberg C. Sundby Asyl, Frankrigsgade Kbh. S. Ulla Scheel, Strandvej 272 B Charlottenlund. Merete Schneidermann, Borgmester Jensens Alle 31 A. Helle Schultz, Nyvej 3, 1851 Frederiksberg C. Helga Schwede, Banevolden 40, 2500 Valby. Hafsteinn Sigurdsson, Grønnevang 304, 3250 Gilleleje. Bente Sidenius, Æblevej København NV.. Inger Sjøntoft, Asylgade 24, st.tv Roskilde. Anna-Marie 13 Skonberg, Jasminhaven 8, 2630 Tåstrup. Skrammellegepladsen Emdrup, Keldsøvej 5. Att.Jannie Madsen Helle Sparrevohn, Vagtelvej 34, 4681 Herfølge Anette Stalmose, Heibergsvej 61, 4760 Vordingborg Lykke Steffensen, Hothersplads 31, 1.tv København N. Søren Stenbæk, Nyskiftevej Rødovre Birgit Stove, Ved Fæstningen Rødovre. Ebba Strange, Gartnervænget 29, 8310 Tranbjerg. Birthe Kockendorff Støvring, Bissensgade 9, 1773 København V. Anne-Vibeke Svarre, Rosenvængets Hovedvej 26, st.th. Lene Søndergaard, Torvegade 13, 6800 Varde. Hanne Juul Sørensen, Villetofte Hegnet 61, 5210 Odense NV. Annibeth Skovmand, Kronprinsessegade 32 A, København K. Kirsten Sonnenschein, Urtehaven 24, 2500 Valby. T Gitte Taglioni, J.E. Ohlsensgade 18, 2100 Kbh. Ø Susan L. Tallent, Vesterledet Køge Ruth Thams, Fyrparken 572, 6710 Esbjerg V. Dorte Thode, Pilevej Stensved Rigmor Thomasen, Hammershusvej 72 1.tv Århus. Margit Thomsen, Sorgenfrivænget 39, 2830 Virum. Annie Thorbek, Poppel Alle 72, 3500 Værløse. Jeanette Thillerup, Korsgade 22, København N. Anette Tingberg, Færøvej 18. 2,tv Slagelse. Inger Marie Toft, Borgmester Jensens Alle 31 B, 3.tv Kbh. Ø. Anni K. Truesen, Vestre Hovvej Svinninge. Susanne Tryggedsson, Georgsgade 87, 5000 Odense C. Karsten Tuft, Dr. Holshvej 5, 8230 Åbyhøj. U Britta Ulnits, Raunstrupvej 7, 2720 Vanløse. V, W Cecilia Vestergaard, Tranevænget Nørre Nebel. Margit Vinther, Anekæret 31, 3520 Farum. Hans Vejleskov, Reventlowsgade 32, 1.tv København V Viborg-Seminariet Biblioteket, Reberbanegade 13, 8800 Viborg Karin Vilien, Egebakken 7. Nøddebo 3480 Fredensborg Suz Wang, Ved Volden 13, st.tv København K. Edith Wanscher, Emdrupvænge 1, 2100 København Ø Birte Sylvest Wilhelm, Boeslundevej 83, 2700 Brønshøj Else Winding, Vangeleddet 3, st.tv Virum Z Lone Zacko, Nordhøjvej Hillerød

14 Adresseliste 14 Bestyrelsen Drude Helweg, forretningsfører Sprogøvej 7. st. mf., 2000 Frederiksberg Tlf mobil: arb.: arb. privat Ole Schultze Henriksen Kulhusvej 39, 3630 Jægerspris Tlf arb.: Ulla Fischer Gråbrødrestræde 23, 5. sal, 1156 Kbh. K Tlf Kirsten Nøhr Chriansen Zolas Allé 7, 2860 Søborg Tlf Janni Milsted Jørslevlyst, Køgevej 15, 4653 Karise Tlf mobil: Britta Ulnits Raunstrupvej 7, 2720 Vanløse Tlf mobil: arb.: privat arb. Karen-Lise Lohmann Tagensvej th, 2400 Kbh. NV Tlf Suppleanter Birgit Lerstrup J.P.E. Hartmanns Allé 2-B, 2500 Valby Tlf mobil: Birte Rugbjerg Marskensgade 25, 1., 2100 Kbh. Ø Tlf mobil: Bodil Johanson Tranehusene 67, 2620 Albertslund Tlf Praktisk hjælp til bestyrelsen Mette Lauritsen Helenestien 9, 3500 Værløse Tlf ERNA-udvalget Inger Marie Larsen /Stoffer Gammel Strandvej 22, 3050 Humlebæk Tlf Kalis Helweg-Nielsen Røglebakken 17, 4320 Lejre Tlf Inger Lunn Rødegårdsvænget 14, 5230 Odense M Tlf Fra bestyrelsen: Janni Milsted Revisorer Vagn Olsen Kærhaven 19, 2660 Brøndby Strand Tlf Ingelise Overgaard Poppelvej 2, 2970 Hørsholm Tlf FORENINGENS POSTADRESSE Sprogøvej 7, st. midtfor 2000 Frederiksberg Tlf Giro SAMLINGEN Borgbygård Englandsvej 358, 2770 Kastrup Nyhedsbrevet er redigeret af Ulla Fischer og Birgit Lerstrup Artikler og indlæg til kommende numre modtages gerne og sendes på mail til redaktørerne.

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. Kære medlemmer. Med venlig hilsen Bestyrelsen

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. Kære medlemmer. Med venlig hilsen Bestyrelsen Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV www.paedhist.dk Indhold side 2 Invitation til Årsmøde og generalforsamling 16. april 2008 på Borgbygård 3 Dagsorden Medlemsliste 7 Omtale af medlemsmødet

Læs mere

NYHEDSBREV. .paedhist.dk. www. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. DPHF Nyhedsbrev - marts 2010

NYHEDSBREV. .paedhist.dk. www. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. DPHF Nyhedsbrev - marts 2010 DPHF Nyhedsbrev - marts 2010 Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Kære medlemmer Marts 2010 Dette forårs nyhedsbrev indeholder også indbydelse til foreningens årsmøde, som i år afholdes mandag

Læs mere

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014.

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014. Seniorafdelingen af 01.01.2003 Medlemsliste 2014. Seniorudvalget 2014. Knud & Lilli Madsen 48263381 Bryggerengen 34 bil 24275958 3210 Helsinge knud@mgv.dk (Formand) ansvarlig for julefrokost Erling Andersen

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning 8 Det har været et år som har været præget af arbejdet med at indrette os på Borgbygård. Vi har samtidigt brugt tid på at kortlægge forudsætningerne for at kunne etablere et kulturhistorisk

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

NYHEDSBREV. FAKTURA. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. Kære Medlem

NYHEDSBREV.  FAKTURA. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. Kære Medlem Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Medlemskontingent bedes venligst indbetalt inden d. 15. februar 2018 Vi modtager stadig med tak ekstra gavebeløb samtidig med kontingent indbetalingen. www.paedhist.dk

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15 Navn By Gevinst Per Kragelund Christensen Randers Nø et gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Hanne Nielsen Veksø gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Bente vinter smørum en goodiebag med skønhedsprodukter

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Medl.nr. Fornavn Efternavn Mobiltelefon 623 Hanne Andersen Hanne Andreassen Grethe Arntzen Elisabeth

Medl.nr. Fornavn Efternavn Mobiltelefon 623 Hanne Andersen Hanne Andreassen Grethe Arntzen Elisabeth Medl.nr. Fornavn Efternavn Mobiltelefon 623 Hanne Andersen 4541162510 2818 Hanne Andreassen 4520814489 2024 Grethe Arntzen 51328199 2191 Elisabeth Asger Olsen 24421091 2626 Lis Astor 4560709908 3798 Alis

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 23 april 1988-23 april 2013. DPHF Nyhedsbrev - marts 2013.

NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 23 april 1988-23 april 2013. DPHF Nyhedsbrev - marts 2013. Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR 23 april 1988-23 april 2013 Kære Medlemmer www.paedhist.dk Indhold side 2 Indvitation til Generalforsamling og Årsmøde 2013 3 Dagsorden og regnskab

Læs mere

2009/2010. 19. oktober 2009

2009/2010. 19. oktober 2009 19. oktober 2009 2009/2010 REPRÆSENTANTER 0a Miriam Friis-Hasché Holmestien 5 2720 Vanløse P: 38 79 83 55 40 61 83 55 mfh1974@gmail.com SUPPLEANTER 0a Dana Stastna Goltermann Peter Bangs Vej 139, 4.th

Læs mere

Badmintonstævne for 60+`ere

Badmintonstævne for 60+`ere Badmintonstævne for 60+`ere hallerne Kongens Enge 42 2690 Tlf.: 46 15 16 76 Torsdag d. 8. november 2012 kl. 09.00 Der deltager ialt 104 spillere fra 11 foreninger. Der er én præmie pr. påbegyndt 5 deltagere

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen.

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen. Børge Rødkjær Andersen Fjordvej 2 Vedr. ejendommen Fjordvej 2 Svend Ingvard Søndergaard Porsevej 2 Vedr. ejendommen Porsevej 2 Wendy Nørgaard Porsevej 4 Vedr. ejendommen Porsevej 4 Karsten Iversen Rubyvej

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Udbydere af danskuddannelse

Udbydere af danskuddannelse NOTAT Dato: 12. september 2011 Kontor: Integrationskontoret Sagsbeh.: YKT Udbydere af danskuddannelse AOF Center Fyn Sprogskole Leder: Marianne Krammer Vestergade 23 5700 Svendborg Tlf.: 62 21 73 73 E-post:

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 10. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Armin Weiss Speakere Calle Buhl Hørsholm EL - tidtagning Karsten Elm Heintz Tore Stamp Kirkeby 2,6 AGF Annette Hørlykke 2 Gentofte

Læs mere

Hvidovre Badminton Club

Hvidovre Badminton Club Støt vore sponsorer Deltagerliste Brøndby BK Henning Elmelund (HD) Esbjerg ESG Jean Christensen (HS+HD) Finland Arto Kauppinen (HD) Heikki Väisänen (HS) Juan Rafols (HD) Frederiksberg Anders Thomsen (HD)

Læs mere

Filialens åbningstider:

Filialens åbningstider: Adresse Information Vænget 13 4400 Kalundborg Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Søndergade 44 8000 Aarhus C Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Juleaften, :, Nytårsaften, :, Holmens

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Dansk Vandrelaug repræsentanter i Friluftsrådet

Dansk Vandrelaug repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel Kredsbestyrelsessekretær 143 Kreds 3 - Himmerland-aalborg 143 Kreds 3 - Himmerland-aalborg 144 Kreds 4 - LimfjordSyd 147 Kreds 7 - Søhøjlandet 147 Kreds 7 - Søhøjlandet Jens Kølbæk

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Egelundsvej 5 2620 Albertslund Shell / 7-Eleven 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 07:00-22:00 07:00-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 Roskildevej 117 2620 Albertslund

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Tak til alle for en rigtig dejlig dag.

Tak til alle for en rigtig dejlig dag. Kære Kontoret 27. oktober Kære Henning Emil Albeck 27. oktober Kære Pia Susanne Andersen 27. oktober Kære Marianne Maja Arentzen 27. oktober Kære Inge-lise Bagge 27. oktober Kære Lis Frydenlund Batiste

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. DPHF Nyhedsbrev - april 2011. Kære medlemmer April 2011

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. DPHF Nyhedsbrev - april 2011. Kære medlemmer April 2011 Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Kære medlemmer April 2011 Nu nærmer foråret sig med raske skridt og dermed også foreningens årsmøde og generalforsamling, som i år holdes tirsdag den 26.

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Kommune mailadresse uddannelseskonsulenter postadresse telefonnr.

Kommune mailadresse uddannelseskonsulenter postadresse telefonnr. Kontaktadresser i kommunerne i Center for HR E-mail, adresser tlf. nr. til kommunerne i Region Hovedstaden samt kontaktpersoner i Center for HR: Kommune mailadresse uddannelseskonsulenter postadresse telefonnr.

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Green Cities efterårskonference 2015

Green Cities efterårskonference 2015 Deltagerliste Green Cities efterårskonference 2015 Design skaber en grøn fremtid Workshop CO2-neutrale kommuner Anders Keldorff Albertslund Kommune adf@albertslund.dk Anders Kirkegaard Brandt Sønderborg

Læs mere

Kommune mailadresse uddannelseskonsulenter postadresse telefonnr.

Kommune mailadresse uddannelseskonsulenter postadresse telefonnr. Kontaktadresser i kommunerne i Center for HR E-mail, adresser tlf. nr. til kommunerne i Region Hovedstaden samt kontaktpersoner i Center for HR: Kommune mailadresse uddannelseskonsulenter postadresse telefonnr.

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune

Personaleoversigt - Ansatte på Rådhuset i Dronninglund Kommune DIREKTION Ove Thomsen Kommunaldirektør (ordførende) TJ Kristian Østergaard Direktør for Borgerbetjening TJ Lene D. Faber Vicekommunaldirektør OK SEKRETARIAT Else Larsen Ekspeditionssekretær 37t. TJ Britta

Læs mere

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig

Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Fornavn Efternavn Årgang Gitte Bundgaard 1967 Peter Petersen 1967 Anne Grethe Hansen 1967 Bente Rye 1967 Tove Aagaard Christensen 1968 Hedvig Barkholt 1968 Anni Johnstad-Møller 1968 Jens Randbøll Rasmussen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287

sep-14 aug-14 jul-14 Km Navn Km Navn Km Navn 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 sep-14 aug-14 jul-14 1914 Jette Vestergaard 1777 Jan Sørensen 1734 Jan Sørensen 1777 Jan Sørensen 1617 Jette Vestergaard 1287 Jette Vestergaard 1364 Hanne Doeleman 1244 Hanne Doeleman 1063 Hanne Doeleman

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 2. februar 2017 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Ølstykke Badminton Club Herredouble Mesterrække Pulje 1. 1 Bo Sørensen Hvidovre

Ølstykke Badminton Club Herredouble Mesterrække Pulje 1. 1 Bo Sørensen Hvidovre Herredouble Mesterrække 40 +45 Pulje 1 1 1 Bo Sørensen Hvidovre Brian Juul Solrød 2 Henrik Poulsen Jesper Jensen Såby 3 Dan Togo Jensen Charlottenlund Jan Henneberg 4 Birger Steenberg FKIF Carsten Steenberg

Læs mere

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35 Herresingle Veteran M +35 Pulje 1 DBF Midtjylland JM-Veteraner 200 1 Leif Søndergaard 3. 2 Jakob Østergaard Horsens 1. 1-2 / / (2) 1-3 /2 / (3) 2-3 / /8 (2) 3 Michael G. Larsen Aalborg Triton 2. Herredouble

Læs mere

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center November 2004 Kreds 17

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center November 2004 Kreds 17 Resultatliste - DAMER Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center 27. - 28. November 2004 Kreds 17 Placering Holdnr. Navn Klub Kegler Hcp Holdtotal Point 1 6 Inge V. Johansen CKC 697 144 Lisbeth

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

KLUBREKORDER DAMER. JUNIOR DAMER Pr. 19. januar 2009 KORTBANE

KLUBREKORDER DAMER. JUNIOR DAMER Pr. 19. januar 2009 KORTBANE DAMER 50 fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 50 fri Mie Refn, 93 0.27.64 26-09-2008 Tåstrup 100 fri Annette Hansen, 84 0.55.30 26-10-2006 100 fri Maja Mattsson, 86 1.00.10 24-11-2001 200 fri Annette

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Afholdt mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00 i Skt. Andreas Kirkes kirkesal i Gothersgade 148, København K 1. Formand

Læs mere

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 00:20:51 K 4,5 Stephanie Sørensen Grenaa 3 163 00:22:05 K 4,5 Sanne Brix Grenaa Grenaa Motionsløbeklub 4 151 00:22:27 K 4,5 Lotte Rasmussen Grenaa

Læs mere

Prøveafholdende udbydere af danskuddannelse (oktober 2015) AOF Center Fyn Sprogcenter. AOF Nord Frederikshavn Sprogcenter

Prøveafholdende udbydere af danskuddannelse (oktober 2015) AOF Center Fyn Sprogcenter. AOF Nord Frederikshavn Sprogcenter Prøveafholdende udbydere af danskuddannelse (oktober 2015) Udbydere markeret med (SP) afholder Studieprøven. AOF Center Fyn Sprogcenter Leder: Marianne Krammer Vestergade 23 5700 Svendborg Tlf.: 62 21

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde 198 VIGGO STEN CHRISTENSEN Skærbæk Børn og Skole Børn og Skolechef 299 TOVE RISBJERG NIELSEN Bredebro Børn og Skole Konsulent 205 INGE MARIE FJORDHAUGE

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere