Dansk Pædagogisk Historisk Forening DPHF Nyhedsbrev - marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.paedhist.dk Dansk Pædagogisk Historisk Forening DPHF Nyhedsbrev - marts 2009"

Transkript

1 Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Kære Medlemmer Tiden er inde til Årsmøde og generalforsamling i vor lille forening. Det bliver Torsdag den 23. april kl. 17 på Borgbygård, Englandsvej 358. Og kommer man i god tid, kan man se vuggestue- og børnehave-udstillingen i stueetagen. 1 Indhold 2 Invitation til Årsmøde og generalforsamling Dagsorden og regnskab for DPHF Regnskab for DPHF s samling, Glimt fra Nilles 90-årsdag 6 Da børnene erobrede det offentlige rum af Agnete Engberg 10 Medlemsliste 14 Adresseoplysninger ERNAudvalget har i år besluttet at tildele tidligere børnehaveleder, forfatter, underviser- og foredragsholder, Lene Lind, ERNAprisen. Traditionen tro vil Lene komme med et foredrag, som hun har kaldt Pædagogisk praksis - fra kreativ udvikler til illoyal bestyrer. Småskriftet er i år erstattet af bogen Et liv i bevægelse af Lis Sabber fra Det er en beskrivelse af hendes arbejdsliv med børn og bevægelse siden hun blev uddannet på Kursus for Småbørns-pædagoger fra Erindringsbogen supplerer fint småskriftet Erindringsblade fra min børnehaveklasse som vi udgav i Vi fik for nogle år siden restoplaget fra Bogans forlag, og har nu af flere grunde besluttet at bogen skulle erstatte årets småskrift. Dels fordi vi havde et stort lager af den og dels fordi det igangværende småskrifts-projekt har måtte udskydes. At det så også er en økonomisk god ide, gør det jo ikke ringere. Vi er i øjeblikket i bestyrelsen ved at undersøge, hvordan vi finder en afløser til kasserer-jobbet, som Karen-Lise for længst har varslet, at hun fratræder ved årsskiftet. Det er endnu ikke lykkedes, så skulle der blandt medlemmerne være en, der vil være assisterende kasserer, må man endelig henvende sig. Kontakt Drude Helweg på tlf i dagtimerne, eller Tilsidst vil vi lige fortælle, at er man en lille gruppe, der har lyst til at besøge Samlingen og se udstillingen, skal man blot ringe/maile og lave en aftale med en af bestyrelsens medlemmer. Foreningen tager en entré på 25 kr. pro pers., og 15 kr. når der er flere end 10. Venlig hilsen fra bestyrelsen

2 DPHF Nyhedsbrev - marts 2009 Invitation til Årsmøde og generalforsamling i Dansk Pædagogisk Historisk Forening Torsdag 23. april 2009 kl til ca. kl. 21 på Borgbygård, Englandsvej 358, 2770 Kastrup Program: Velkomst + kaffe/te Overrækkelse af Erna Prisen Erna Prisen går i år til tidligere institutionsleder, forfatter og foredragsholder Lene Lind Janni Milsted begrunder valget på Erna-udvalgets vegne Der er kun parkeringsmuligheder uden for gårdområdet på Englandsvej. Øresundstoget til Tårnby station +10 minutters gang eller en af busserne 30, 34, 36 til Tårnby Kirke+3. min. gang. 2 Prismodtageren Lene Lind kvitterer for modtagelsen med oplægget Pædagogisk praksis fra kreativ udvikler til illoyal bestyrer Der serveres sandwich Drikkevarer kan købes Generalforsamling Afslutning

3 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 23. april 2009 DANSK PÆDAGOGISK HISTORISK FORENING Årsregnskab Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Godkendelse af foreningens regnskab 5. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår 6. Indkomne forslag 7. Valg 1) Bestyrelsen: Ulla Fischer Janni Milsted Britta Ulnits Følgende er ikke på valg i år: Karen-Lise Lohmann Ole Schultze Henriksen Kirsten Nøhr Drude Helweg 2) Suppleanter: Birgit Lerstrup Birte Rugbjerg Bodil Johanson 3) Revisorer : Vagn Olsen Ingelise Overgaard 4) ERNA - UDVALGET Stoffer Inger Marie Larsen Inger Lunn på valg i følge vedtægterne Kalis Helweg-Nielsen på valg i følge vedtægterne Janni Milsted (udpeget af bestyrelsen) 8. Eventuelt INDTÆGTER: Overført fra 2007 kr ,09 Kontingent kr ,00 Småskrifter m.v. kr ,00 Forsendelse kr. 515,00 Gaver + Gæster kr ,50 Kulturarvstyrelsen kr ,50 Renter kr. 294,16 I alt kr ,25 UDGIFTER: Bestyrelsesmøder kr ,70 Rengøring kr. 450,00 Forsendelser kr. 540,50 Vitrineskab kr. 379,00 Plastomslag kr. 139,85 Plader til skilt kr. 456,00 Spot kr ,00 El pærer kr. 80,00 Diverse kr. 580,00 Kontingenter kr. 500,00 Gebyrer kr. 250,00 Trykning af småskrift kr ,00 Nyhedsbrev kr ,15 I alt kr ,20 Indtægter kr ,25 Udgifter kr ,20 Iflg. Regnskab 2008 og Kontoudtog overføres til 2009 kr ,05 Revision d Ingelise Overgaard Vagn Olsen Karen-Lise Lohmann 3

4 DANSK PÆDAGOGISK HISTORISK SAMLING Årsregnskab INDTÆGTER: Overført fra 2007 kr ,04 Renter kr. 27,30 I alt kr ,34 UDGIFTER: Telefon kr ,51 Dansikring kr ,14 Gebyrer kr. 395,00 Århus museumsforening (Ole Birthe) 1.364,00 Årsmøde kr ,00 Udstilling/Foto/print m.v. kr. 720,00 Reoler kr ,00 Nyhedsbrev kr ,00 DVD kr ,00 I alt kr ,65 Indtægter kr ,34 Udgifter kr ,65 I alt i flg. Regnskab og Bank overføres til 2009 kr. 158,69 Revision d Ingelise Overgaard Vagn Olsen Karen-Lise Lohmann, kasserer 4 Har du en GINE du ikke bruger, på dit loft eller i din kælder, så er vi meget interesseret i at få den til vores udstillinger, og henter den gerne på din bopæl Karen-Lise

5 DPHF Nyhedsbrev - marts 2009 Glimt fra Nilles 90-års dag Nille Zahle, tidligere praktikleder på Seminariet for Småbørnspædagoger og medstifter af DPHF fyldte 90 år d.13. februar 2009 Ulla Fischer overrækker Nille en buket blomster fra DPHF, mens tre andre medlemmer, Agnete Engberg, Ulla Liberg og Solvej Georg ser på. mange mennesker og I kom med så åbenlys kærlighed og respekt og lyst til at fejre hende. Nille holdt ud til det sidste, og hun var rigtig glad. Hun blev godt no ki sin seng hele næste da g, og blev nurset af personalet, som også fik lov til at læse i hendes mappe med billeder og hilsner. Kære gæster til Nille s 90-års fødselsdag d.13.februar 2009 Hermed en kæmpe sto r tak til alle jer, som kom og gav Nille en flo t fest. Nille lever jo et godt liv i Rosenborg et stilfærdigt liv i forhold til den aktivitet, hun ellers altid har udvist, men det var vigtigt for os, at hendes 90-års fød selsdag blev indbudt til en bred kreds af gaml e venner, kollegaer og kampfæller. Det var en stor, stor op 5 levelse, at I kom så Vi er lykkelige for, at de t lykkedes at få indfriet vores drøm om at fejre Nille stort og give jer mulighed for at hilse på hende, - og vi er lykkelige for, at det ble v så god en oplevelse for hende og for os all e sammen. Tusind tak til jer alle. Udover at Nille fik dejlig e gaver selv, blev der indsamlet 5000,-kr. til Mødrehjælpen, som vi har sendt. Lad os mødes igen, nå r Nille bliver 100 år! De kærligste hilsner fra Nille og familien.

6 Da børnene erobrede det offentlige rum Af Agnete Engberg tidl. undervisningsinspektør Dette er ikke en historisk videnskabelig afhandling, men en slags længdesnit gennem en periode på et par hundrede år, hvor vort samfund forandrede sig radikalt. Vi plejer jo ellers at interessere os for små udsnit af tidsforløb og grundige studier af detaljer, som belyser de mange små skridt der er taget inden for vort felt. Det er ikke tilfældet her. Jeg har haft lyst til at gå med lange skridt og kigge flere generationer tilbage, og specielt på demokratisering og kvinders vej mod ligestilling, som så afgørende har påvirket småbørnslivet. Kilder og inspiration har der været masser af. Jeg vil med store håndbevægelser takke Jens Sigsgaard, Ning de Coninck- Smith, Hedevig Bagger, Bertha Wulff, Helga Schwede, Karen Hossy, Carsten Rasmussen, Anne Løkke og Hans Vejleskov, Børnesagens Tidende og Socialforskningsinstituttet m.fl. for oplysninger om børnesagen og danske familiers forhold. Om de kulturradikale hentes viden og synspunkter hos bl.a. Elias Bredsdorff, Jørgen Knudsen og Sven Møller Kristensen. Om demokrati hos Hal Koch og Alf Ross. Om kvindesagen har f.eks. Kamma Struwe, Gretelise Holm, Bente Rosenbeck og Pil Dahlerup skrevet. Siden 2.verdenskrig har der været betænkninger og rapporter fra offentlige udrednings-arbejder i diverse kvinde- og Over en ca. 200-årig periode har danske småbørn flyttet sig fra privatlivet til at være synlige og bekostelige - i samfundet. I det tidsperspektiv er det interessant, at børne-havesagen har haft særlig gode vækstbetin-gelser i perioder med bevægelser for demokrati og ligestilling. Det ser ud til, at der er en sammenhæng - eller er det bare tilfældige historiske sammenfald? 1 Slut med enevælden Den danske asylbevægelse startedes som en slags gadebørnsprojekt af Det kvindelige Velgjørenhedsselskab omkring I spidsen for selskabet stod Dronning Marie, men hurtigt tog borgerskabet over: Det Kjøbenhavnske Asylselskabs første institution kom til at hedde Asylet af 28. maj, som slet ikke var stiftelsesdagen, men derimod dagen for kongelig anordning om oprettelse af provincialstænder, som var forløber for grundloven af Det handlede om at afskaffe enevælden. I asylselskabets ledelse sad mænd, hvis navne samtidig optrådte i reformklubber, trykkefrihedsselskaber o.l. Det var deres fruer, som sørgede for omsorg og pædagogisk indhold, for kvinder var umyndige på det tidspunkt og kunne ikke stå som ansvarlige. Fx. var den navnkundige brygger Jacobsen og hans kone hver på sin måde aktive vedrørende Valby Børneasyl. Han sad i styrelsen, hun tilså børnene. Den første danske grundlov indførte kun stemmeret for mænd. Kvinder, børn, tyende og andre uværdige var ikke med. 6 I Tyskland udviklede Friedrich Fröbel på samme tid sine tanker om et undervisningssystem og fællesopdragelse af småbørn, som resulterede i oprettelse af den første børnehave i Hertil udvikledes også en læreruddannelse og produktion af legemateriale. De første børnehaver måtte lukke. Fröbel og

7 7 navnlig hans nevø Karl Fröbel blev nemlig sat i forbindelse med politisk venstreorienterede kredse. Mistanken til dem havde relation til arbejderopstande og mere eller mindre revolutionære bevægelser i Europa i midten af det 19. århundrede. I forbød Preussen de fröbelske børnehaver på grund af deres nære sammenhæng med nedbrydende tendenser på religionens og politikkens område. Det moderne gennembruds kvinder I 1871, samme år som Georg Brandes holdt sine berømte forelæsninger på Københavns Universitet, oprettede Erna Juel-Hansen (søster til Holger Drachmann) Danmarks første børnehave. Hun havde taget en tysk Fröbellærerinde-uddannelse. Børnehaverne var i starten ikke beregnet til pasning af arbejderbørn, men rettede sig mod bedre folks børn og fik snart følgeskab af andre, specielt knyttet til private skoler. Årene var politisk bevægede i Danmark, med provisoriske finanslove og start af venstrepartier, alle mulige kulturelle og folkelige rørelser, højskoler, idræts- og skyttekorps, religiøs folkelighed, og kvindesag især. 2 Fröbels børnehaveidéer kom under kritik, men blev forsvaret af bl.a. Herman Trier, intellektuel Venstrepolitiker startede ægteparret Hedevig og Sophus Bagger lærerindeuddannelsen på Fröbelseminariet. De var bredt samfundsengagerede og havde forbindelser til bl.a. Dansk Kvindesamfund, Afholdsbevægelsen, Dansk Fredsforening, Arbejdernes Læseselskab, Henry George Foreningen og Højskolebevægelsen. Bagger var med til at oprette Skolehaver og Gabriel Jensens ferieudflugter som socialt og pædagogisk arbejde for københavnerbørn. Børnehavesagen fik også støtte fra højeste sted: den tyskfødte kronprinsesse Alexandrine blev protektrice for de fröbelske foreninger og indrettede en lille børnehave på Amalienborg for prinserne Frederik og Knud. Børnehavesagen bliver en folkesag Dansk Folkebørnehaveforening blev startet i 1901 af Socialdemokratiets 13. kreds på Vesterbro, samme år som det politiske systemskifte. Ved indvielsen af den første folkebørnehave i Folkets Hus på Enghave Plads skrev A.C.Meyer en prolog. (Det var ham der leverede den første danske oversættelse af Internationale.) Det blev efterhånden en mærkesag for både borgerlige og socialdemokratiske kredse at oprette børnehaver, og børnesagen fik mange andre aktører: menigheder, politiske partier og faggrupper som læger og kommunelærerinder mv. Man nærmede sig en almindelig opfattelse af, at børnehaver var et offentligt anliggende. Kommuner gav tilskud, og i 1919 blev det ved lov besluttet, at Undervisningsministeriet skulle give tilskud til forebyggende børneinstitutioner. Offentlig finansiering og tilsyn blev yderligere lovfæstet ved Socialreformen i 1933, hvor børnehaver blev flyttet over under socialpolitikken. De rent pædagogiske halvdags-børnehaver forblev privatfinansierede. Moderne pædagogik I mellemkrigstiden fik børnehavebevægelsen mange udløbere, både pædagogisk og

8 8 socialt. Maria Montessori s naturvidenskabeligt baserede småbørnsundervisning fik tilhængere i både etablerede og samfundskritiske kredse, og knyttede sig til reformpædagogikken. Børnesagen blev også støttet af såkaldt progressive kræfter, der også stod bag reformer på andre samfundsområder. Mange af navnene findes i kredse, som sene-re er identificeret som kulturradikale, en slags arvtagere fra Det moderne gennembrud. Men også konservative og kirkelige kræfter bar børnesagen frem. Man skulle efterhånden tro, at den politiske luft var taget ud af sagen, som nu nærmest kunne sammenlignes med oplysningstidens bevægelse for skolegang for alle børn. Stigende viden om børn gav sig udslag i oplysning til forældre i Statsradiofonien, gratis børneundersøgelser, sundhedsplejersker, skolepsykologi og skoleforsøg. Efter 2. verdenskrig med økonomisk vækst indså alle, at der var behov for kvindelig arbejdskraft, og kvinderne selv ønskede økonomisk selvstændighed. Børne- og ungdomsforsorgen fik i 1964 sin egen lov, hvor også halvdagsbørnehaverne blev berettiget til offentlige tilskud. Der var politisk fred om børnesagen, men stor utålmodighed hos mødrene over det langsomme udbygningstempo i det moderne industrisamfund. I 1959 holdt Danske Kvinders Nationalråd en konference på Christiansborg: Hvor må børnene være? Samme år vedtog FN deklarationen om børns rettigheder. 3 Ungdomsoprør og rødstrømper Børnehavesagen og børnesag (nu forstået som børns rettigheder) kom igen til at indgå i konfrontationer i politiske sammenhænge, meget tydeligt i demokratibevægelsens efterdønninger efter 1968-oprøret. Danmarks første lov om uddannelse af børnehave- og fritidspædagoger blev vedtaget i 1969 af et enigt Folketing (foreslået af en borgerlig regering) under megen påskønnelse af børnehavers sociale og kultu-relle betydning. Trods denne enighed blev pædagoger i de turbulente 70-ere nærmest lagt for had som fanebærere for ungdommens revolter. Det var de til en vis grad også, deres fagforening BUPL blev politisk venstredomineret, men reelt var de uden særlig indflydelse i hverdagens små-børnsliv. Ude i børnehaverne byggede man på de barnlige Fröbeltraditioner, pudset op med den nyere tids humanistiske reformpædagogik. Op gennem 70-erne med strejker, demonstrationer og regeringsskift blev pædagoger pludselig en provokation ikke bare for borgerlige partier men også ind i Socialdemokratiet, i et sammenrod med Statsradiofoniens røde lejesvende, BZ-bevægelse og lokale sammenstød som fx. Byggeren, et areal på det boligsane-rede Nørrebro. Man talte om socialistiske læreres indoktrinering i skolen og var på vagt over for disse venstreorienterede kræfter. Den konservative Lis Møller stiftede foreningen Danske Daginstitutioner. Børnekommission Da den socialdemokratiske regering i 1975 besluttede at nedsætte en børnekommission til belysning af småbørns samlede levekår, var der tilfredshed blandt fagfolk (læger, lærere, pædagoger, bolig- og trafikplanlæggere, kulturarbejdere og administratorer), fordi man håbede på omsider at få et tiltrængt overblik over en befolkningsgruppe, hvis livsvilkår formelt havde tilhørt privatsfæren, og stort set ikke var kendt i Danmarks statistik. Der blev iværksat forskning og indsamlet erfaringer, og kommissionen indgik i debat med fagfolk og forældre. (Lis Møller var fra starten medlem af kommissionen.) Efterhånden tegnede der sig et billede af forældres erhvervsarbejde, børnefamiliers økonomi, boligforhold, sundhedsforhold, pasningsforhold, trafik osv. som førte til en række forslag om lovgivning og foranstaltninger.

9 om ligestilling i det danske samfund. Der er almindelig enighed om nødvendigheden af børnehaver og andre dagtilbud. Et nationalt Børneråd overvåger børns velfærd. 9 Børnekommissionen kom i kritisk søgelys, angrebet af en lille kreds i Jylland (omkring præsterne Krarup og Langballe), som oprettede Forældrenes børnekommission, der hidsigt modsatte sig forslag om afskaffelse af forældres revselsesret og børns egen indflydelse på deres liv, f.eks. i sager om forældremyndighed. Krarups påstand var og er tilsyneladende endnu jfr. Politiken 11.nov., - at samfundet ikke skal have en børnepolitik, men at børn er et rent privat anliggende for familien. Regeringens børnekommission afsluttede sit arbejde i 1981, og de fleste af dens forslag er nu realiseret, dog ikke om centrale forhold mellem familie og arbejdsmarked, som politikerne nødigt lovgiver om (fædres barsel, børns sygedage ol.). Der er indført forældreindflydelse i daginstitutioner og skoler, og demokratiske regler for personaleindflydelse som på andre offentlige arbejdspladser. Der er indført læreplaner i daginstitutioner og test af børnehave- og skolebørn. På kulturens område ser vi også kvalitetsmæssig indflydelse i form af diverse kanon, der autoriserer bestemte værker. Børns liv er i høj grad reguleret og finansieret af det offentlige. 4 Børnestemmeret? Her i det nye århundrede er der ingen demokratibevægelser og kun beskeden diskussion Man kan så spørge, om alle mål er nået, om demokratiet har nået sin højeste grad af blomstring. Man tager jo ikke stemmeretten fra os pensionister, så burde de yngste borgere i grunden ikke have politisk indflydelse? Når man tænker på, at børn har pligt til at overholde love, lade sig undervise og kontrollere ved tests ol., ville det så ikke være rimeligt? Hertil vil de fleste sige, at det ville være helt absurd at give direkte stemmeret til børn, men kunne man så sætte valgretsalderen ned til fx 16 år, hvor den obligatoriske skolegang ophører, og den grundlæggende borgeruddannelse er fuldført? Det har man i nogle andre europæiske lande. For småbørn og skolebørn må FN-konventionen om børns rettigheder forstås således, at nok har de pligter, men de er under voksnes beskyttelse og varetægt. Det er så at sige deres ret at være børn og ansvarsfrie. Det giver sig også udslag ved, at de ikke kan straffes efter Straffeloven. De kan blive idømt erstatning ved forvoldt skade, så det er forældrenes ansvar at forsikre sig. Økonomisk magt har børn i vore dage: det siges, at de har betydelig indflydelse på familiernes forbrugsvalg. Nogen af dem har selv mange penge mellem hænderne, og de disponerer således over milliarder af kroner, så man må begrænse reklamer rettet mod børn for at det ikke skal løbe helt grassat. Men børnene kunne godt få indirekte politisk indflydelse f. eks. ved at man tildeler forældrene et ekstra børnestemmekort ved kommunevalg. Man kunne da forsøge det i udvalgte kommuner. Det ville give spændende diskussioner i samtalekøkkenet.

10 MEDLEMSLISTE Marts 2009 A Lis Agersnap, CF Richsvej 83, Frederiksberg Lene Ahlmann, Engen Birkerød. Annelise Andersen,Vietoften Vedbæk Annette Andersen, Hvidovregade 14 A Hvidovre Hertha Andersen, Fortvej Rødovre. Alice Andersen, Kirketorvet 182, Fakse Erna Andersen, Daruplund 65, 1.mf Brøndby Strand Kirsten Andersen, Blokland 86.1.th Albertslund Steen Andersen, Amager Landevej 4,1.th Kastrup Tove Kyhl Andersen, Vestermark Lemvig Trille Musfelth Andersen, Hyben Alle tv Kastrup Winnie Andersen, Smedestræde Valby. B Kirsten Balle, Bøgebakken Herlev. Tove Balslev, Gurrelund Brøndby Strand. Rita Balslev, Spættevej Kolding. Birte Bang, Ved Fortunen 29, 2800 Lyngby. Henrik Bech, Strandvej 7, Keldernes, 4952 Stokkemarke Palle Berg, Classensgade 36, Else-Marie Berggreen, Sognegårds Alle 19, st. th Hvidovre. Irene Berri, Søhøj Skibby. Elsebeth Berthelsen, Kjeldgårdsvej 24, 2500 Valby. Bevaringsforeningen for Tårnby kommune, Langbakken Kastrup Grethe Billesbølle, Møllehaven 48, 4300 Holbæk. Lizzi Birkefeldt, Præsteengen 7, Holløselund 3210 Vejby Inge Birkvad, Borgmester Jensens Alle 31A,4.th Kbh. Ø Jørgen og Birgit Boelskov, Stor Glasvej 38, st. th Odense C. Niels K. Boelskov, Boyesgade 5, 1.tv Kbh. V. Birte Borrebye, Spurveskjulsparken 14, 2830 Virum. Rille Bredsdorff, Borgmester Jensens Alle 31 A,st-1. Inger Marie Brogaard, Lundtoftevej Lyngby Stig Brostrøm og Jette Schytte, Nordre Strandvej 26 E 3000 Helsingør. Karen Brus, Søsvinget Køge. 10 Johnni Buch, Hårbøllevej 45, 4792 Askeby. Marianne Boye, Mimersgade Th Kbh. N Jens Busk, Christiansgade 29, 3.th Aarhus BUPL Storkøbenhavn, Lindevænget 19, 2750 Ballerup BUPL Syd Øst, Kirketorvet 11, 4760 Vordingborg. BUPL Sydjylland, Gejlhavegård 14 B Kolding BUPL Midtvestjylland, Stationsvej 8 A. Postboks Holstebro. BUPL Blegdamsvej 124, Att. Henning Petersen BUPL Sydjylland, Gejlhavegård 14 B Kolding. BUPL Nord, Klokkestøbergade Aalborg Betlehem Sogns Menigheds Bhv.Tømrergade Kbh N Børnegården Olgas Minde, Parkvej 2, 7400 Herning. Børnehaven Humlebo, Vallekildevej 88-90, 2700 Brønshøj. Børnehaven Kongerosen, Valdemarsgade København V. Børnehaven Kløverparken, Rødkløvervej 4, 8200 Århus N. Børnehaven Læssøegården, Læssøegade 22, 2200 København N. Børnehaven Stadens Vænge 5, Børnehuset Stakhaven, Stakledet Valby C Dagmar Carstens, Murergade 9 E. 2.mf Helsingør K.irsten Nøhr Christiansen, Zolas Alle 7, 2860 Søborg Lisbet Christiansen. Korsgade 13. 3th Kbh.N. Hanne Christensen, Amager Strandvej København S. Elna Borup Clemmensen, Vermundsgade 28. st. Ingrid Colmorten, Tagensvej 165,2.tv Kbh. NV Birgitte Correl, Sølvgade 87, København K. Kirsten Sommer Christiansen, Greisvej København S. CVU Vest. Postboks 2009, Skolebakken 171, 6705 Esbjerg Øst. CVU Midt Vest, Rødevej Viborg CVU Syd. Næstvedvej 2 V Vordingborg Proffessionshøjskolen Syd, Lemckesvej Haderslev Pædagoguddannelsen Proffessionshøjskolen Nordjylland, Sognegårdholmsvej 51 A Aalborg D Jytte Dysted Dahl,Torvegade 158, 6700 Esbjerg Daginstitutionernes Museumsforening, att. Marianne Altschuler, Møllestien Århus C. Danner Seminariet,Hovedgden 29, POSTBOKS Jægerspris. Dansk Skolemuseum, Rådhussstræde 6, 1466 København K. Lene Degn, Harevænget Kolding Vibeke Due, Korsgade tv København N.

11 Ning De Coninck-Smith, Rymarksvej 58, 2900 Hellerup Tove Ditlevsen,Trægården 5, 4.th Roskilde. Dosseringens Vuggestue, Ewaldsgade 1, 2200 København N. Emmy Dynesen,Grønnevej 249 X Virum E Eva Elming, Toftagervej 13, 2700 Brønshøj Agnete Engberg, Lyngbyvej 135, Hanna Engelbrecht, Lystoftevej 80, 2800 Lyngby Ivan Enoksen, Klintevej Brønshøj. Esbjerg Museum, Torvegade Esbjerg Kirsten Balle Eskildsen, Bøgebakken Herlev F Jytte Falcham, Lillevangen Køge Annie Fink, Brøndby Nordvej th Brøndby. Ulla Fischer, Gråbrødre Stræde 23, København K Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9, 2100 København Ø Birthe Frederiksen, Abildvang 4. 1.th Brønshøj. Anne-Lise Frederiksen Hestelangsvej Farum Bjarne Fritzbøger, Vestre Kvartergade 12,st.mf. Avedørelejren, 2650 Hvidovre Frøbel Seminariet, Grundtvigsvej 11, 1864 Frederiksberg C. G Garnison Sogns Menighedsbørnehave, Sct. Annæ Plads 4, 1250 København K. att Karen Poulsen-Hansen Lis Garmund, Søndervangen Asnæs Dorrit Gejsing, Amagervej Esbjerg. Solveig Georg Borgmester Jensens Alle 31 A.1-2. Ellen Georg og Lasse Rydberg, Borgm. Jensens Alle 31 A,2. Gentofte Seminarium, Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup. Grethe Gogge, Prinsesse Maries Alle tv Frb. C. Lis Groos, Kong Georgsvej th Frederiksb. Dorris Grothe, Wiemosen tv Roskilde H Kirsten Helk, Knastebakken 33, 2750 Ballerup. Kirsten Fasmer Hansen, Maglevangen Lynge Marie Hansen, Banevolden 40, Valby. Pia Honore Hansen, Gadevangen 10 B, 2800 Lyngby. Birgith Reinholdt Hansen, Uffesvej 1. B Ringsted Tove Hammar, Berners Vænge 20,1.tv Hvidovre Ellen Hauberg, Borgmester Jensens Alle 31 A Gunhild Haxthausen, Borgmester Jensens Alle 31 A København Ø Fru Hedevig Baggers Børnehave, Frederiksborgvej 156 A, 2400 København NV. Grethe Gogge Hejgaard, Prinsesse Maries Alle Frederiksberg. Elsebeth Hein, Tåsingegade 20 st. tv Kbh. Ø Finn og Inga Held, Carl Bernhardsvej 13. st. th Frederiksberg Lis Helles, Kongebrovej 16, 4180 Sorø. Birgitte Helmo, Røsågade 1.st.tv København S. Kalis Helweg-Nielsen, Røglebakken 17, 4320 Lejre. Drude Helweg og Knud Stougaard, Sprogøvej 7, st. mf Frederiksberg. Ole Schultze Henriksen og Birgitte West, Kulhusvej 39, 3630 Jægerspris. Att.Pædagoguddannelsen Biblioteket. Lærer- og Pædagoguddannelsen UCSJ Søndergade 12, 4690 Haslev Bodil Holmegaard, Læssøegade 130, 5320 Odense Holmens sogns Udflytterbørnehave, Rosenlundsvej 27, 3540 Lynge. Bente Hvelplund, Gammel Kongevej 91 B.2.tv Frederiksberg C. Lise Højrup, Holsteinsgade th Kbh Ø. Pia Garn Holgersen, Kodrivervej 9, 4700 Næstved Hovedstadens Pædagog-Seminarium, Linde Alle 51-53, 2720 Vanløse. Højvangseminariet Biblioteket, Skolevej 6, 2600 Glostrup. I Ruth Ingemann, Galgebakken Sønder 8-3 a Albertslund. Lisbeth Cronberg Ipsen, Norasvej 4, 3.tv Frederiksberg C. Institut for Psykologi og uddannelsesforskning, Roskilde universitetscenter Universitetesvej Roskilde. Att. Søren Dupont J Lis Jacobsen, Harestrupvej 154, 2740 Skovlunde. Annette Husum Jensen, Rønne Alle 6, 7451 Sunds Conny Jensen, Nonbo Hede 6. Hald Ege, 8800 Viborg Inge-Lise Møller Jensen, Marienborg Alle Søborg//Gladsaxe Tonny Jensen Varmingsgade 18, 6000 Kolding. Minna Jensen, Guldborgvej 35 st. th Frb. Søren Erik Jepsen, Münstervej 27, Strib, 5500 Middelfart. Jens Peter L. Jensen, Aabergsvej 10, 7700 Thisted. Tove Jensen, Frankrigsgade 5, 1.1v Kbh. S. Karen Efsen Johansen, Castor Alle 21, 2770 Kastrup. Bodil Johanson, Tranehusene 67, 2620 Albertslund. Birte Johnbeck, Hegnedevejen 2, Aaker Aakirkeby Anne-Lise Jørgensen, Nørrebrogade 49 C,2.th København N.

12 Ebba Jørgensen, Havdrupvej Vanløse Karen Jørgensen, Asylgade 20, Roskilde. Marie Jørgensen, Vestbanevej 11,3.th Valby. Martin Jørgensen, Havdrupvej 124, 2720 Værløse Jydsk Pædagog - Seminarium, Biblioteket, Skejbyvej 29, 8240 Risskov K Gyvel Kallan, Søkildevej 3, 5700 Svendborg. Christina Kamp, Olaf Ryesgade Kolding Jan Kampmann, Eckersbergsgade 7, Kirsten Kjærulff, Vandværksvej 3, Landerslev 3630 Jægerspris Anette Kock, Aldersrogade 37 E. st th København N. Jytte Kofoed, Bangsbrovej 77, 4800 Nykøbing F. Mette Lise Kofoed, Sophus Schandorffsvej 18, 2800 Lyngby. AnneMarie Kongsløv, Søndervangsvej Glostrup Kirsten Wraa Konradsen, Branderlev Lodder Næstved Henning H. Kopart, Amagergade 4 C København K. Inger Kristiansen, Ananasvej Aalborg Lotte Kærså, Mars Alle Søborg Tove Kümmel, Matrosvænget 163, 6710 Esbjerg V. Københavns Pædagogseminarium, Strandvejen 93, L Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, Klerkegade 10 B, 1308 København K. Landsforeningen for Socialpædagoger, Rosenvængets Alle Kbh.Ø Att. Kirsten Anette Christensen. Inger Marie/Stoffer Larsen, Gammel Strandvej 22, 3050 Humlebæk. Tut Larsen, Faksemosevej 11, 3230 Græsted. Mette Lauridsen, Helene Stien 9, 3500 Værløse. Lil Eggert og Fin Alfred Larsen, Lodsstræde 6, 1791 Dragør. Marianne Bruijn Larsen. Rosenvej Vestbjerg Birgit Kragh Larsen, Flodvej 1, Smørumnedre 2765 Smørum Aase Laursen, Riiskær 15. 1th Rødovre Birgit Lerstrup, J.P.E. Hartmanns Alle 2-B, 2500 Valby Else Lindow, Harrestrupvej 154, 2740 Skovlunde. Ulla Liberg, Berggrensgade 54, Karen-Lise Lohmann, Tagensvej th København NV. Gert Lorentzen, Angelikvej 9. Marielyst 4873 Væggerløse 12 Lise Lohse, Vangeleddet 11, 2830 Virum. Inge Luffe, Kærmindevej Vordingborg Inger Lunn, Rødegårdsvænget Odense M. M Inga Madsen, Søtoftsvej 28, 4720 Præstø Marianne Madsen, Bybækpark 75,3520 Farum. Jytte Rømer Madsen, Hirsevej Ålborg Jonna Willum Madsen, Helder Alle 17,2791 Dragør. Tue Magnussen, Goldschmidtsvej Frederiksb. Anette Due Malmose, Heibergvej Vordingborg Ora Mcyrowitsch, Rialtovej 12, 2300 København S. Menighedsbørnehaven Kirketorvet Fakse. Att. Bente Nellemann Menighedernes Daginstitutioner att. Birgit Boelskov. Enghavevej 31, København V. Menighedsbørnehaven, Livjægergade tv København Ø Vagn Michelsen, Rosenvængets Alle 19, 2.tv. Pia Bøge Mikkelsen. Skjalm Hvidesgade th Kbh. V. Janni Milsted, Jørslevlyst Køgevej 15, 4653 Karise. Hilmar Kirkegaard Mikkelsen, Bytoften 39 C. Hjerting Esbjerg V. Birthe Molbæk, Buderupvej 14, 2730 Herlev Hanne Molin, Hvidtjørnen Dragør. Søster Mortensen, Vintervej 14, 2920 Charlottenlund. Ulla R. Mortensen, Høvedstensvej 15. 2tv Hvidovre Jytte Mølgaard, Guldbergsplads th København N. Kis Møldrup, Stægers Alle 1.1.th Frederiksberg Birthe Mørck, Borgmester Jensens Alle 31 A Kbh. Ø. N Erik Nejrup, Engsvinget 14, 2635 Ishøj. Lene Nilausen, Åkandevej Køge Birte Nielsen, Erik Eriksensgade 4. 2.th København S. Bjarne Nielsen, H.F.Kalvebod København SV. Sesse Collatz Nielsen, Læhegnet Albertslund Ellen Nielsen, Muldager th Brønshøj Laila Nielsen, Amager Fælledvej 115, 2300 Kbh. S. Susanne Holm Nielsen, Børkop Alle Kastrup Vibeke Sallerup Nielsen, Nebbegårdsparken 37, 2400 København NV. Inger/Niller Nielsen, Sauntevej 44, 3100 Hornbæk. Jytte Nielsen, Præstehusene Albertslund. Beth Nilsson, Vinkelhuse 13 1.th Kastrup. Pia Gilsgaard Nordstrøm, Bogtrykkervej 18, København NV. Else Novrup, Søbakken Esbjerg.

13 O Vagn Olsen, Kærhaven Brøndby Strand. Helle Reslow Olsen, Grønsvinget 36 A Herlev. Ruth Borg Olsen, St. Havelsesvej Ølsted OMEP att. Karen Meincke, Frie Børnehaver-og Fritidshjem, Klerkegade 10 B København K. Merle Arina Ott, Lyngbygårdsvej 25, Lyngby. Ingelise Overgaard, Poppelvej 2, 2970 Hørsholm. P Jens Pallesgaard, Hollænderdybet 25. st.th København S. Lilian Vangsgaard Pedersen, Køgevej 27, Store Tårnby 4652 Haarlev Sif Berger Pilsø, Parkvej th Tåstrup Ane Stahl Pedersen, Sohlsvej 13.st Haderslev. Kristina Peterson, Skjulhøj Alle tv Vanløse Lone Petersen, Petersborgvej 2. 1.th København Ø Ulla Petersen, Sydvej 3,1.tv Helsingør. Ulla D.Petersen, Bøgeparken 181, 2800 Lyngby. Ellis Ann-Brit Petersen, Tordenskjoldsgade tv Kbh.K. Ruth Petersen, Dannersvej Kolding Hanne Pedersen, Vinkelhuse th Kastrup. Aksel Poulsen, Havnevej 24, 4895 Errindlev. R Ranum Stats Seminarium, Seminarievej Ranum Bente Rasmussen, Åbækken 16. Gyngebro 4700 Næstved Lise Rasmussen, Sandbechs Alle Hvalsø. Lise Hertel Rasmussen, Marskensgade tv København Ø Lizzie Lutzau Rasmussen, Emil Pipersvej 28, 2.tv Lyngby Birgit Reigstad, Hørvænget Herfølge Birte Rugbjerg, Marskensgade København Ø S Sankt. Johannesgaardens Børnehave,att. Annette Petersen. Blegdamsvej 1.C København N. Sankt Markus Sogns Børnehave, Amalievej 5, 1875 Frederiksberg C. Sundby Asyl, Frankrigsgade Kbh. S. Ulla Scheel, Strandvej 272 B Charlottenlund. Merete Schneidermann, Borgmester Jensens Alle 31 A. Helle Schultz, Nyvej 3, 1851 Frederiksberg C. Helga Schwede, Banevolden 40, 2500 Valby. Hafsteinn Sigurdsson, Grønnevang 304, 3250 Gilleleje. Bente Sidenius, Æblevej København NV.. Inger Sjøntoft, Asylgade 24, st.tv Roskilde. Anna-Marie 13 Skonberg, Jasminhaven 8, 2630 Tåstrup. Skrammellegepladsen Emdrup, Keldsøvej 5. Att.Jannie Madsen Helle Sparrevohn, Vagtelvej 34, 4681 Herfølge Anette Stalmose, Heibergsvej 61, 4760 Vordingborg Lykke Steffensen, Hothersplads 31, 1.tv København N. Søren Stenbæk, Nyskiftevej Rødovre Birgit Stove, Ved Fæstningen Rødovre. Ebba Strange, Gartnervænget 29, 8310 Tranbjerg. Birthe Kockendorff Støvring, Bissensgade 9, 1773 København V. Anne-Vibeke Svarre, Rosenvængets Hovedvej 26, st.th. Lene Søndergaard, Torvegade 13, 6800 Varde. Hanne Juul Sørensen, Villetofte Hegnet 61, 5210 Odense NV. Annibeth Skovmand, Kronprinsessegade 32 A, København K. Kirsten Sonnenschein, Urtehaven 24, 2500 Valby. T Gitte Taglioni, J.E. Ohlsensgade 18, 2100 Kbh. Ø Susan L. Tallent, Vesterledet Køge Ruth Thams, Fyrparken 572, 6710 Esbjerg V. Dorte Thode, Pilevej Stensved Rigmor Thomasen, Hammershusvej 72 1.tv Århus. Margit Thomsen, Sorgenfrivænget 39, 2830 Virum. Annie Thorbek, Poppel Alle 72, 3500 Værløse. Jeanette Thillerup, Korsgade 22, København N. Anette Tingberg, Færøvej 18. 2,tv Slagelse. Inger Marie Toft, Borgmester Jensens Alle 31 B, 3.tv Kbh. Ø. Anni K. Truesen, Vestre Hovvej Svinninge. Susanne Tryggedsson, Georgsgade 87, 5000 Odense C. Karsten Tuft, Dr. Holshvej 5, 8230 Åbyhøj. U Britta Ulnits, Raunstrupvej 7, 2720 Vanløse. V, W Cecilia Vestergaard, Tranevænget Nørre Nebel. Margit Vinther, Anekæret 31, 3520 Farum. Hans Vejleskov, Reventlowsgade 32, 1.tv København V Viborg-Seminariet Biblioteket, Reberbanegade 13, 8800 Viborg Karin Vilien, Egebakken 7. Nøddebo 3480 Fredensborg Suz Wang, Ved Volden 13, st.tv København K. Edith Wanscher, Emdrupvænge 1, 2100 København Ø Birte Sylvest Wilhelm, Boeslundevej 83, 2700 Brønshøj Else Winding, Vangeleddet 3, st.tv Virum Z Lone Zacko, Nordhøjvej Hillerød

14 Adresseliste 14 Bestyrelsen Drude Helweg, forretningsfører Sprogøvej 7. st. mf., 2000 Frederiksberg Tlf mobil: arb.: arb. privat Ole Schultze Henriksen Kulhusvej 39, 3630 Jægerspris Tlf arb.: Ulla Fischer Gråbrødrestræde 23, 5. sal, 1156 Kbh. K Tlf Kirsten Nøhr Chriansen Zolas Allé 7, 2860 Søborg Tlf Janni Milsted Jørslevlyst, Køgevej 15, 4653 Karise Tlf mobil: Britta Ulnits Raunstrupvej 7, 2720 Vanløse Tlf mobil: arb.: privat arb. Karen-Lise Lohmann Tagensvej th, 2400 Kbh. NV Tlf Suppleanter Birgit Lerstrup J.P.E. Hartmanns Allé 2-B, 2500 Valby Tlf mobil: Birte Rugbjerg Marskensgade 25, 1., 2100 Kbh. Ø Tlf mobil: Bodil Johanson Tranehusene 67, 2620 Albertslund Tlf Praktisk hjælp til bestyrelsen Mette Lauritsen Helenestien 9, 3500 Værløse Tlf ERNA-udvalget Inger Marie Larsen /Stoffer Gammel Strandvej 22, 3050 Humlebæk Tlf Kalis Helweg-Nielsen Røglebakken 17, 4320 Lejre Tlf Inger Lunn Rødegårdsvænget 14, 5230 Odense M Tlf Fra bestyrelsen: Janni Milsted Revisorer Vagn Olsen Kærhaven 19, 2660 Brøndby Strand Tlf Ingelise Overgaard Poppelvej 2, 2970 Hørsholm Tlf FORENINGENS POSTADRESSE Sprogøvej 7, st. midtfor 2000 Frederiksberg Tlf Giro SAMLINGEN Borgbygård Englandsvej 358, 2770 Kastrup Nyhedsbrevet er redigeret af Ulla Fischer og Birgit Lerstrup Artikler og indlæg til kommende numre modtages gerne og sendes på mail til redaktørerne.

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 23 april 1988-23 april 2013. DPHF Nyhedsbrev - marts 2013.

NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. 23 april 1988-23 april 2013. DPHF Nyhedsbrev - marts 2013. Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV DPHF 25 ÅR 23 april 1988-23 april 2013 Kære Medlemmer www.paedhist.dk Indhold side 2 Indvitation til Generalforsamling og Årsmøde 2013 3 Dagsorden og regnskab

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. DPHF Nyhedsbrev - april 2011. Kære medlemmer April 2011

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. DPHF Nyhedsbrev - april 2011. Kære medlemmer April 2011 Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Kære medlemmer April 2011 Nu nærmer foråret sig med raske skridt og dermed også foreningens årsmøde og generalforsamling, som i år holdes tirsdag den 26.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. DPHF Nyhedsbrev - marts 2012. Kære medlemmer Marts 2012

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening. DPHF Nyhedsbrev - marts 2012. Kære medlemmer Marts 2012 Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Kære medlemmer Marts 2012 www.paedhist.dk 1 Indhold side 2 Årsmøde 2012 3 Pressemeddelelse om ERNA-prisen 4 Generalforsamling 2012 Dagsorden, forslag, regnskab

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S CVR-nr.: 24210375 Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S Navn: DK HOSTMASTER A/S Hoved P-nr.: 1006410698 Hoved P-enhed: DK HOSTMASTER A/S Stiftelsesdato: 01.07.1999 Adresse: Kalvebod Brygge 45 3 1560

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

21 72 08 06 eca@bosj.dk Åbakken 191 Ågerup 4000 Roskilde Tlf. 46 78 78 19

21 72 08 06 eca@bosj.dk Åbakken 191 Ågerup 4000 Roskilde Tlf. 46 78 78 19 Opdateret den 7. juli 2014 SKUEMESTRE ESL BOLIGSERVICE Ejvind Carlsen Boligselskabet Sjælland Parkvænget 25 21 72 08 06 eca@bosj.dk Åbakken 191 Ågerup Tlf. 46 78 78 19 Ivan Dürr John Nielsen Carsten Pedersen

Læs mere

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Nye ledere fundet til områder og huse Byrådet i Frederikssund Kommune besluttede den 22. juni 2011 en ny

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Annonceopslag - Almen medicin

Annonceopslag - Almen medicin Annonceopslag - Almen medicin 26 hoveduddannelsesforløb i Almen medicin opslås ledige til besættelse 1. halvår 2016 Hovedstaden i Videreuddannelsesregion Øst Almen medicin, som er det største lægelige

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B Station Åbningstider SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B SHELL ALLINGE MANDAG-FREDAG 06:00-22:00 LØRDAG 06:00-22:00 SØNDAG 06:00-22:00 SHELL ANS MANDAG-FREDAG 06:30-22:00 LØRDAG 08:00-22:00 SØNDAG 08:00-22:00

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Mobil:

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 97 SEPTEMBER 2006 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013)

Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013) Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013) AOF Center Fyn Sprogskole Leder: Marianne Krammer Vestergade 23 5700 Svendborg Tlf.: 62 21 73 73 E-post: info@aofcenterfyn.dk AOF Dronninglund Daghøjskole Leder:

Læs mere