Lovgivningen er en labyrint... Læs Vibeke Broman s indlæg på side 13 Værd at vide på side 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovgivningen er en labyrint... Læs Vibeke Broman s indlæg på side 13 Værd at vide på side 15"

Transkript

1 44. årgang Nr. 1 arts 2011 Lovgivning labyrint... Læs Vibeke Broman s indlæg side 13 Værd vide side 15

2 Indhold Landsing VIRKSOE kvind Stift 11. novemb lokaldeling i hele land. Landsmand: Ann Harkjær Frediks Søgevej Ringe Tlf Fax ail: Næstmand IT-kooror: Bte Svds Jorisvej 21c S Tlf Fax ail: Landskass: Dorthe ehlbye Langelinje Ottup Tlf Fax Bank: Reg.nr Kontonr ail: Kursusled: Elisabh Web Hostrupvej Esbjg V Tlf Fax obil ail: edlem landsledels: Laila Haahr Hans Stærevej Esbjg Ø Tlf Fax Tlf. t ail: Suppleant: Inge Ands svej Slangup obil ail: Brigitte Bruhn alle Jnbanegade 4-60 Hadslev Tlf Fax obil ail: edlemssvice: Gitte Hans arbækvej Esbjg Tlf ail: Lovgivningsvalg: Vibeke Broman Stærevæng B Dagør Tlf ail: Hvad VIRKSO kvinde?... 3 Anvdelse fotriske billed i markedsføring... 5 d lige ny mestlære?... 6 Nem lønbehandling høj psonlig svice... 7 Redaktion: Redaktør Birgitte Vieck Hirsevej Hadslev Tlf Fax ail: Annie Christs Bispegade Hadslev Tlf Fax ail: Fru gods skyd dt!... 9 Landsgalsamling i Nyborg sluttes edrag... Landsgalsamling Lovvalg orit VÆRD AT VIDE Nwork Landsseminar Få plads bage Lokalstof Velkomm nye lemm Stt Startede firma 2x5 ugs karantæne Vi sig lykke Vil Pol? Elisabh Web Esbjg arrang ig tur Pol. D egår septemb Udgivelse: Blad komm i 1400 eksemplar. Indlevingsfrist 44. årgang nr april Udkomm primo maj VIRKSOE kvind ISSN Papirm ISSN Online Lone Hans Sohlsvej 6A - 60 Hadslev obil: Tlf Fax ail: Lone Toft Axels Ledd 14, Lund Horss Tlf ail: Forsi: Labyrint Idé: Redaktør Årskontingt 2011 kr ,- Gra månedsvis ved indmeldelse Ggivelse blads tekst billed mm. ikke ladt u gåde tale 2 VIRKSOE kvind 1/2011

3 Led Ann H. Frediks Hvad VIRKSO kvinde? Hvad kunne tænke få dit lemskab i 2011? Vi i landsledels hovedbestyrelsesmødne ht skærp antall lemm i vores ing. ed vores mangeårige faring, d brede vifte nye såvel farne lemm, jeg fuld håb vores ing i dag, i ti d komm. I kdels, d i dag mange gode siøse kvinværk, så m jeg, VIRKSOE kvind ikke blot repræst niche blandt kvinværk, m vi i høj grad står stærkt vores tværfaglighed kneværdi: Nværk dannelse lovgivning. Fle lokaldeling i de se år vær indsl gøre skel, prøve nye tag, få nye lemm i bestyrelsne sætte vikling lemmne nværk i højsæde. Fra Landledelss side vi gjort planlagt aktivit tag undstøtte lokaldelingnes arbejde. D skal vi landsseminar i Horss, altid jeg ovbevist om, d bliv god oplevelse samm VIRKSOE kvind få ny vi sig hjem. Seminar omhandle andringsledelse konflikthåndting. Jeg læst, vi ikke skal så bange konflikt ikke prøve undgå dem hv pris. At undgå konflikt give anledning negiv gi, d hindre i lægge mærke nyde de positive ting. Så i virkelighe konflikt god ting, man skal respekte dem. Jeg m nu så, vi skal vælge vores konflikt omhu. Lige jeg hell ikke synes, jeg glad fuld positive følels hele ti Liv bliv balancegang. hvad VIRKSO kvinde? Hvad kunne tænke få dit lemskab i 2011? Og me, hvad kunne tænke bidrage selv andre? H i start år d god ovvejelse gøre sig, jeg håb, I så i ti, d komm, blive ved gøre dte! At I gøre positiv skel j selv andre omkring j. Så hold vores vision ts: Vi skal ing kvind, væstligste drivkrt i dansk hvvsliv. Ann Frediks Landsmand VIRKSOE kvind VIRKSOE kvind 1/2011 3

4 4 VIRKSOE kvind 1/2011

5 Anvdelse fotriske billed i markedsføring Strfelov D to helt ctrale regl i strfelov, når man skal se, om billede lovligt optag; 264. ed bøde ell fængsel ind 6 måned strfes, ubtig 1) skf sig adgang frem hus ell and ikke frit gængeligt sted, 2) undlad lade frem grund eft opdr d. 264 a. D, ubtig fotr pson, d befind sig ikke frit gængeligt sted, strfes bøde ell fængsel i ind 6 måned. D samme gæld, d ved hjælp kikkt ell and appar ubtig iagttag sådanne pson. D strbare gørde, fotrede ell iagttagne skal ikke frit gængeligt sted. Fotring ell iagttagels skal ubtig. D typisk, når fotrede ell iagttagne ikke giv sin ladelse. an altså fotre frit gængelige sted, man må så fotre pson, d disse sted. Ophavsrslov Ophavsrslov indehold ing regl om, hvad man må fotre borts de fælde, hvor man fotr ophavsrligt beskyttede værk hund om beskyttelse privlivs fred mod fotring. D gæld grundsætning om Rt eg billede. Grundlæggde vi alle rt eg billede. Et bagevde problem ejdomsrt billede, bliv tag én, når man befind sig offtligt sted, m ikke klar ov, man bliv fotr. Hvem så rt billed? otiv ell fotr? D absolutte gangspunkt i ne situion, d ikke n ulovligt i tage sådant billede. D straks me problemisk offtliggørels. Normalt skelnes mellem to situion. D hvor d tale om billede, tag fælt pson i samling, hvor d tale om billede hånd valgt pson. Er man i samling bliv fælt fotr, d normalt ikke store tvivl. Fotr rt billed. Optages billede hånd valgt pson rssling normalt samme. D klareste undtagelse d, hvor d tale om billede må anses krænkde. Har pson sætligt ell uagtt krænk ans r, man eft dansk rs almindelige grundsætning pligtede bale godtgørelse ell stning. Kommciel billed Et bagevde, når man gne e fotos i sin markedsføring, fx hjemmesid i brochur, ejdomsrt d gælde billede. In billede anvdes i reklame, skal modell altid give sit samtykke. D u bydning, om modell kdt pson ell ej. Brug billed samling Er d lovligt e billed arrangemt, hvor man ikke spørge alle, om d i or e billedne bageft? I principp skal man altid sørge samtykke, når man fotos ell optagels, hvor privpson deltag. D væstlig holdsregel tage. Krine Zehava Abrahamovitz Advok Krine Hvad Zehava hvis Abrahamovitz man blot oplys, man i giv sammhæng tag fotos optagels, se skal es fx Advok hjemmeside? D sta d sikreste skfe samtykke. D d de færreste, d imod, billed ell optagels bliv t, når de proc Strfelov ved almindelige begivhed konfc, lovligt optag; mød så vide. Som privpson må man så accepte, hvis man færdes offtlige ubtig områd, hvor d optages fx nyhedssdels ell and, man risike virke. Når kdt pson offtligt sted, hovedregl, han/hun må ubtig iagttag sådanne pson. finde sig i blive fotr i, fotri bliv offtliggjort. Ig d d sjælt, folk protest giv sin ell ladelse. lægg sag an, mindre billed dem bliv t i sammhænge, de ikke bryd sig om, fx politiske sammhænge. Ophavsrslov Nle pson ikke selv give samtykke. D drej sig om børn pson, d grund sygdom ell lignde ikke handle nuftsmæssigt. Fotr bør sikre sig ældres samtykke, når han/hun fotre barn. Anvdelse fotriske billed i markedsfør D to helt ctrale regl i strfelov, når man sk 264. ed bøde ell fængsel ind 6 måned stra 1) skf sig adgang frem hus ell and ikk 2) undlad lade frem grund eft 264 a. D, ubtig fotr pson ikke frit gængeligt sted, strfes bøde ell fæng D samme gæld, d ved hjælp kikkt ell a D strbare gørde, fotrede elle ikke frit gængeligt sted. Fotring ell ia ubtig. D typisk, når fotrede el an altså fotre frit gængelige sted, fotre pson, d disse sted. Ophavsrslov indehold ing regl om, hvad man borts de fælde, hvor man fotr ophavsre hund om beskyttelse privlivs f D gæld grundsætning om Rt ege Grundlæggde vi alle rt eg billede. Besøg Klampborg Galopbane Resv søndag 15. maj 2011 spænde besøg Klampborg Galopbane. D start Famili så velkomm. Hør om galopban sports historie v/leif Schubt. Vi komm tæt heste i paddock ved startvn. Få staldtips hvordan vinde store gevinst. Nærme melg sdes i april måned. Håb sætte dag dte spænde arrangemt. Vlig hils Virkme kvind Nordsjælland VIRKSOE kvind 1/2011 5

6 d lige ny mestlære? Heike Hoffmann Uddannelsespolitisk arbejd Håndværksråd Når mest skole mødes om lærling, d skal i ny mestlære, s vi tit, d skellige tolkning de regl, d gæld ny mestlære. For de mange mestre, d diskut hvvsskolne om reglne, Håndværksråd bedt Undvisningsministi om tolkning reglne, I e, når ny mestlærekontraktne diskutes. Grundløbseksam ell praktisk prøve? Udgangspunkt, ny mestlæres første år sluttes praktisk prøve, typisk gnemføres i virkhe. D byd, lærlinge i ny mestlære ikke skal bestå almindelige grundløbseksam, m de skal nurligvis bestå evtuelle ctifikfag, hvis d står i bekdtgørels dannels. Nle dannels ctifikfag (fx hygiejnekurs bagdannels), skal gnemføres skol, ms andre dannels ikke specifikke krav, d skal eksamines. H gæld ale praktiske prøve. D meg skelligt de kelte dannels, d altid god idé undsøge hos fx d faglige valg ell brancheorganision, om d særlige krav ctifik ell lignde, skal bestås /ell gnemføres skol. Når praktiske prøve eft mestlærs første år skal bedømmes, handl d om, hvorvidt lærling klar begynde dannelss hovedløb. D skal ikke bedømmes, om lærling opnå præcis de samme kompc elev d orære grundløb, grundløbselevne skal ofte opnå kompc, ikke nødve keltes specifikke hovedløb. D sidste gæld selvfølgelig de grundløb, d før vide fle skellige dannels. Et godt eksempel, grundløbs undvisning i dreje fræse ikke relevant vvs-gitekniklærlinges hovedløb. D skal kompcne dreje fræse hvk indgå i praktiske prøve ell bedømmes, da de ikke relevans lærlings evne indgå i hovedløb. Grundløbsfag ell praktisk oplæring? ange mestre oplev, skol tag gangspunkt i, virkhe tag an undvisning i samtlige grundløbsfag. Som eksempel d nævnes, bagmestre blev præst liste ov grundløbsfag, gnemgås de an. est bliv så hvt kelt fag spurgt, om han ell hun undvise i fag eksempl bagdannels Køb, salg kalkulion, Salg svice samt Iværksætti innovion Når skol sl krav om undvisning, sk d ofte d, mest ikke ønsk tage an konkre fag. Result, mange ny mestlæral d orære dannelsestal, di mest selvfølgelig t ikke ell ikke ønsk undvise i fag gangspunkt i teori. Ude virkhedne d jo sådan, d indgår fle fag i arbejdsproces, d mest godt dække fage u undvise i dem sådan. Faktum, d ikke skal ske --sammligning grundløbsfage. D, d egtlig skal ske,, skol mest samm rtelægg mestlæreår, så lærling lær d, d skal læres, m i m praktisk gang fage, d gnemføres i virkhe, ikke i hold d teoriske gangspunkt, skols. ed andre ord: D skal result ( lærling optages hovedløb) ikke process ( lærling undvisning i de kelte grundløbsfag). Vis praktiske prøve, d slutt mestlæreår, lærling mangl kompc, man i de fleste fælde skyde undvisning ell oplæring hovedløb. Skoleundvisning, hør grundløb, så begyndels planlagt skulle gnemføres, når elev begyndt hovedløb. Supplde undvisning i hovedløb Undvisning, ells hør i grundløb, flyttes hovedløb eft tale mellem mest hvvsskole ( lærling). D ekstra undvisning i hovedløb gnemføres, hvis d indgår i d løb, skol, virkhe elev planlagt talt, ell hvis praktiske prøve vis, d nødvt, di lærling mangl bestemte kompc. estlærling opnå de manglde kompc t i m ekstra praktisk oplæring i virkhe ell i m ekstra skoleundvisning i hovedløb. D byd, hvis lærling mangl konkre kompc, egtlig skulle have vær plads eft mestlæreår, så man faktisk flytte hvvels disse kompc hovedløb. Og vigtig pointe så kompcne i mange fælde opnås via tal om praktisk arbejde i virkhe ikke nødvvis konkr undvisning skol. an d sagts tale, de manglde kompc skal opnås skol d både nødvt praktisk i mange fælde. D huske, supplde undvisning ikke altid giv længede skoleophold i hovedløb. Ifølge bekdtgørels (Bekdtgørelse nr decemb 20 om hvvsdannels) skal supplde undvisning så vidt muligt gnemføres led i elevs orære skoleundvisning i hovedløb. Har I andre problem? Fortolkningne ov dækk nurligvis ikke alle de situion, mestre mød i arbejd ny mestlære. D I me d velkomne kontakte mig, hvis I eksempl, I skol ikke ige om, hvordan ny mestlæralne skal funge. Så sørg jeg følge op dem. D så mass god inmion hte und tema Praktik. H hvises d direkte inmion om ny mestlære. Kontaktinmion: Uddannelsespolitisk arbejd Heike Hoffmann 6 VIRKSOE kvind 1/2011

7 Nem lønbehandling høj psonlig svice Susanne Lauritz Salgskonsult ProLøn Susanne Lauritz Salgskonsult ProLøn Susanne Lauritz salgskonsult hos ProLøn, hun klar, alle lemm VIRKSOE kvind mulighed melde sig ProLøns lønsystem u ekstra begning, samti de få hjælp opstart. Vi kdskab ovskomstne i 15 branch in Håndværksråd, d vores lønkonsult ofte ved tvivls lønn, sig Susanne Lauritz. D psonlige svice vægtes højt ProLøns kund. D direkte kontakt lønkonsult hurtige, byd meg i hvdag, hvor d mange andre gøremål d lønindbning. ProLøn gjort god svice des kdegn, d altid i højsæd: Vi lev fredse kund, fastslår hun. Stor fleksibilit Lønindbning egår via intnt ages alle tid døgn. Stor fleksibilit kdtegn i d hele tag system, d bl.a. giv adgang sikkt ovskueligt arkiv, lønhåndb samt direkte psonlig kontakt lønkonsultne. 20 års faring d sidste nye ProLøn lav løn virkhed ignem 20 år, de Nem vikl lønbehandling selv løbde lønsystem, høj så psonlig de se Susanne hv Lauritz tid salgskonsult t nyhed, hos ProLøn, hun alle lovændring lemm VIRKSOE reguling kvind - sidste mulighed fo ProLøns nye tag lønsystem lønsedl u via ekstra eboks. begning, samti opstart. Se ProLøns annonce side 12. Vi kdskab ovskomstne i 15 branch ind d vores lønkonsult ofte ved tvivlssp Susanne Lauritz. D psonlige svice vægtes højt ProLøns kund. D lønkonsult hurtige, byd m mange andre gøremål d lønindbning. Jeg skiftede ProLøn, eft vi i ProLøn Erfa-gruppe gjort h god i Søndjylland svice des havde kdegn, df besøg Susanne Lauritz, d jeg Vi ikke lev trt. fredse Har kund, jeg problem, fastslår hun. ell jeg i tvivl om n, så ring jeg ProLøn. D hør sjælhedne, Stor fleksibilit jeg ikke træffe rigtige pson, Lønindbning hvis uheld e, egår jeg via intnt altid sikk ag, ProLøn ring hurtigt bage. Stor fleksibilit kdtegn i d hele tag system, Redaktør sikkt ovskueligt arkiv, lønhåndb samt direkte o lønkonsultne. 20 års faring d sidste nye ProLøn lav løn virkhede selv løbde lønsystem, så de hv tid ka lovændring reguling - sidste nye tag lønsed Indmeldelse i VIRKSOE kvind UDFYLD VENLIGST ED BLOKBOGSTAVER * = skal fyldes Se ProLøns annonce side 12. Navn: * CVR nr.: * Firmanavn: * Firmaadresse: * Postnr./By: * Firma tlf.: * Fax: ail: * Branche: * Evt. brancheorg.: * Privadresse: Postnr./By: Priv tlf.: Fødselsdag/År: * Vi følg dit sikkt vej an skal huske se sig både højre vstre, in man går ov. d svært nå, når man travlt. artins hjælp, rådgivning bgt. artins lem d landsdækkde samarbejde Revisorgrupp Danmark samt IGAF Intnional Group of Accounting Firms. Hvor hørt om os: * Undskrift: * Sdes : VIRKSOE kvind Att.: Ann Harkjær Frediks Søgevej 5, 5750 Ringe Fax: VIRKSOE kvind 1/2011 7

8 BUNDLINJE - VIRKSOHED - BUNDLINJE, VIRKSOHED ikke så kedeligt dda. FOREDRAG byd velkomm spænde t, hvor find N VIRKSOHED BUNDLINJE 30 (Baghus) edillustrive eksempl virkhed FOREDRAG FOREDRAG FOREDRAG byd velkomm spænde t, hvor -find 15.,illustrive ikke så kedeligt dda. 30 (Baghus) VIRKSOHED BUNDLINJE ed eksempl virkhed guid Ante Regnskabsskol gnem jungl 15. byd spænde spænde find byd velkomm t, hvor find, ikke så kedeligt dda. VIRKSOHED BUNDLINJE byd velkomm velkomm spænde t, hvor t, findhvor 15. guid Ante Regnskabsskol gnem jungl VIRKSOHED BUNDLINJE 15. drag, momsregl, nøglal, aktiv passiv., så kedeligt dda.,ikke ikke kedeligt dda. ikke (Baghus), t, så kedeligt dda. omm spænde hvor så find FOREDRAG VIRKSOHED -- BUNDLINJE ed illustrive eksempl virkhed drag, momsregl, nøglal, aktiv passiv. FOREDRAG 30 (Baghus) VIRKSOHED VIRKSOHED BUNDLINJE BUNDLINJE 15. ed illustrive eksempl virkhed b ikke så kedeligt dda. byd velkomm spænde t, hvor find guid Ante Regnskabsskol gnem jungl FOREDRAG (Baghus) ed illustrive eksempl virkhed 30 (Baghus) Dit byd velkomm spænde t, hvor find 30 ed illustrive eksempl virkhed (Baghus) FOREDRAG 15. ed illustrive eksempl virkhed guid Ante Regnskabsskol gnem jungl, ikke så kedeligt dda. byd velkomm spænde t, hvor find drag, momsregl, aktiv passiv. Ante Regnskabsskol? gnem jungl Dit ikke FOREDRAG FOREDRAG Helnan nøglal, Får guid de oplysning d, (Baghus), så kedeligt dda. guid Ante Regnskabsskol gnem jungl byd velkomm spænde t, hvor find 30 drag, momsregl, nøglal, aktiv passiv. guid Ante Regnskabsskol gnem jungl ksempl virkhed, ikke så kedeligt dda. Helnan drag, momsregl, nøglal, aktiv passiv. Får de oplysning d,? byd velkomm byd velkomm spænde spænde t, hvor t, find hvor find s bankrådgiv virkhed? 15. drag, momsregl, nøglal, aktiv passiv.,illustrive ikke så kedeligt 30 (Baghus) radrag, momsregl, nøglal, aktiv passiv. d Regnskabsskol gnem jungl ed eksempl dda. virkhed Brabrand 30 (Baghus), sså bankrådgiv s dda. virkhed?, Dit ikke kedeligt ikke så dda. kedeligt virkhed? ed illustrive eksempl virkhed (Baghus) Dit l, nøglal, aktiv passiv. Helnan guid Ante Regnskabsskol gnem jungl Dit Får de oplysning d,? ed illustrive eksempl virkhed 8220 Brabrand s virkhed? 23. Hvad virkhed egtlig 30 (Baghus) guid Ante Regnskabsskol gnem 23. eksempl virkhed Helnan Helnan Dit des oplysning d,? 900 aktiv Får de oplysning jungl d,? Dit ed elustrive drag, momsregl, passiv. guid Ante nøglal, Regnskabsskol gnem jungl Får bankrådgiv virkhed? 30 (Baghus) 30 (Baghus) : de virkhed egtlig ed illustrive ed eksempl illustrive eksempl virkhed virkhed Helnan momsregl, nøglal, aktiv passiv. 900 Hvad Får oplysning d,? Helnan guid Ante Regnskabsskol gnem jungl s bankrådgiv virkhed? Får de drag, oplysning d,? s bankrådgiv virkhed? 8220 Brabrand drag, momsregl, aktiv passiv. s edrage virkhed? : Torsdag 24. guid Ante guid Ante Regnskabsskol nøglal, Regnskabsskol gnem jungl gnem jungl 18 Helnan 21 gris Brabrand 8220 bankrådgiv s bankrådgiv virkhed? aktiv s virkhed? 900 Brabrand drag, momsregl, nøglal, passiv. 23. virkhed? s virkhed? ning s d,? Dit Hvad virkhed egtlig Torsdag 24. Innovionsctr 23. edrage aktiv 18 Hvad 21 gris drag, momsregl, drag, momsregl, nøglal, nøglal, passiv. passiv. 8220Helnan Brabrand D l traktemt. Dit virkhed? aktiv virkhed egtlig s lemm. virkhed? Brabrand Hvad virkhed s : 23. nkrådgiv Dit Får virkhed? de oplysning egtlig d,? Innovionsctr H.C. Ørstedsvej 2D : Helnan lemm. D l traktemt. 23. Får de oplysning d,? virkhed Hvad s virkhed egtlig Dit egtlig : Brabrand 900 Torsdag 24. Hvad virkhed? Helnan AT bankrådgiv virkhed? DitFår des oplysning 18d,? edrage 21 gris 8220 H.C. Ørstedsvej 2D Torsdag Dit edrage gris : melde arrangemnt via: Helnan bankrådgiv virkhed? Torsdag 24. : Får ded oplysning 18 d, 21? 8220 Brabrand 900 edrage gris - hed egtlig Innovionsctr s virkhed? lemm. l traktemt. Innovionsctr s bankrådgiv virkhed? 7900 Helnan Helnan lemm. D l traktemt Brabrand melde arrangemnt via: Får deoplysning Får de oplysning d, d,?? Torsdag s virkhed? gris 24. Brabrand s bankrådgiv virkhed? Innovionsctr : Torsdag edrage edrage virkhed gris 8220 lemm. D traktemt. H.C. Ørstedsvej Hvad egtlig s l virkhed? 900Brabrand 900 2D H.C. Ørstedsvej 2D s bankrådgiv s bankrådgiv virkhed? virkhed? Torsdag 24. Innovionsctr Innovionsctr 8220 Hvad virkhed egtlig lemm. D l traktemt. s virkhed? H.C. Ørstedsvej 2D : emm. l traktemt. D gris arrangemnt melde arrangemnt via: virkhed melde via: 8220 Brabrand 8220 Brabrand :24. s Hvad s virkhed? egtlig virkhed? H.C. 2D 7900 H.C. Ørstedsvej 2DØrstedsvej Hvad virkhed Innovionsctr Torsdag : edrage melde ære l traktemt. arrangemnt egtlig 18 21via: gris Torsdag 24. Hvad Hvad virkhed melde virkhed egtlig egtlig 7900 : edrage gris arrangemnt via: 7900 H.C. Ørstedsvej 2D Innovionsctr melde arrangemnt lemm. D via: l18 traktemt. edrage 21 gris Torsdag : :24. Innovionsctr Torsdag 24. lemm. D l traktemt. edrage gris 7900 H.C. Ørstedsvej 2D Innovionsctr ig arrangemnt via:d lemm. 18 l traktemt. Torsdag Torsdag 24.Ørstedsvej 24. H.C. edrage edrage D 2118 gris 21 gris Innovionsctr lemm. l traktemt D H.C. Ørstedsvej melde arrangemnt via: Innovionsctr Innovionsctr 7900Ørstedsvej 2D lemm. D lemm. D l traktemt. l traktemt. H.C. 2D melde arrangemnt via: 7900 melde arrangemnt via: H.C. Ørstedsvej H.C. 2D 7900Ørstedsvej 2D melde arrangemnt via: melde melde arrangemnt arrangemnt via: via: SÅDAN! DU DIT SÅDAN! DU DIT SÅDAN! DU DIT GRATIS WORKSHOP SÅDAN! DU DIT GRATIS WORKSHOP i samarbejde Institut Salgsvikling, SÅDAN! DU DIT GRATIS WORKSHOP i samarbejde Institut Salgsvikling, 16. vikl gris, målrt selvstæn. SÅDAN! DU DIT SÅDAN! DU DIT i samarbejde Institut Salgs- vikling, GRATIS WORKSHOP 16. vikl gris, målrt selvstæn. Skiveegns & Turistct undvis arbejd ÅDAN! DU DIT 16.Erhvvs vikl Institut gris, målrt selvstæn. GRATIS WORKSHOP i samarbejde Salgsvikling, - Skiveegns Erhvvs& Turistct undvis arbejd Østbro 7 Erhvvs- & Turistct salg si GRATIS WORKSHOP Skiveegns undvis arbejd SÅDAN! DU DIT i samarbejde Institut Salgsvikling, GRATIS WORKSHOP vikl gris målrt selvstæn. Østbro salg, si DU 7800 Skive Østbro 7 si isådan! samarbejde Institut salg Salgsvikling, - DIT 16. i samarbejde Institut Salgsvikling, - vikl gris, målrt selvstæn. HOP SÅDAN! DU DIT Skiveegns Erhvvs& Turistct undvis arbejd 7800 Skive Disse måldu DIT styrke 7800 Skive SÅDAN! 16. vikl gris, målrt selvstæn. 16. Skiveegns ikl gris, målrt selvstæn. undvis salg arbejd bejde Institut Salgsvikling, GRATIS WORKSHOP Østbro 7 Erhvvs- & Turistct si SÅDAN! SÅDAN! DU DIT DU DIT Disse mål styrke Disse mål styrke Ose: e egskab større GRATIS WORKSHOP Skiveegns Erhvvs& Turistct undvis Østbro 7 salg si Skiveegns Erhvvs& Turistct arbejd 16. undvis arbejd is, målrt selvstæn. i samarbejde Institut Salgs- vikling, 7800 Skive 7800 Skive GRATIS WORKSHOP Ose: e egskab Salgs større Ose: e egskab salg større 22. isi samarbejde Institut vikling, Østbro si GRATIS WORKSHOP Østbro Skive Skiveegns Erhvvs& Turistct salg l arbejd vikl gris, målrt selvstæn. i samarbejde Institut Salgsvikling, Disse mål styrke 22. GRATIS WORKSHOP GRATIS WORKSHOP Forskpark, aitori I løb dag : 16. vikl gris, målrt selvstæn Skive i samarbejde Institut Salgsvikling, - Skive 7800 Østbro 7 Skiveegns Erhvvs& Turistctaitori Disse mål større styrke salg si undvis arbejd Ose: e egskab Forskpark, 16. I løb : vikl gris, målrt selvstæn. Forskpark, aitori IDisse løb dag : i samarbejde i samarbejde Institut SalgsInstitut vikling, Salgsvikling, - Forskpark dag stå kundes adfærd Skiveegns Erhvvs& Turistct undvis arbejd mål styrke 16. vikl gris, målrt selvstæn. Ose: 7800 Skive Østbro 7ErhvvsDisse mål styrke e egskab si større salg Forskpark stå kundes adfærd Skiveegns & Turistct 22. undvis arbejd Forskpark e gris stå kundes vikl vikl gris,, målrt målrt adfærd selvstæn. selvstæn. Ose stærke e salgssid Østbro 7 salg si Ose: egskab større Skiveegns Erhvvs& Turistct undvis arbejd 22. Ose Ose: 7800 stærke e : salgssid Skive e egskab salg større mål styrke Østbro 7 Forskpark, aitori si I løb dag Ose Skiveegns Erhvvs&ErhvvsTuristct & Turistct stærke e salgssid undvis undvis ordr arbejdskiveegns dygtige arbejd Skive 22. Østbro 7 salg si dygtige ordr Forskpark, aitori Ose: I løb større dag mål : l Disse styrke Forskpark Skive stå kundes adfærd Østbro Østbro 7 dygtige ordr salg si salg si skarpe Disse mål styrke Forskpark, aitori I løb dag : 7800 Skive skarpe Forskpark, aitori Forskpark styrke 22. Ose: løb dag : stå e egskab e kundes Ose stærke salgssid Disse måladfærd større 7800 Skive7800 Skive skarpe Ose: e egskab e kundes Forskpark kundes stå måladfærd større styrkeaitori stærke salgssid Forskpark Ose Forskpark, 22. stå adfærd Disse : Ose: e egskab større dygtige ordr 29. Disse Disse mål mål styrke styrke vte nle siøse 22. vte nle siøse stærke salgssid Ose: egskab e større : Ose Ose Forskpark Forskpark, aitori orstå stærke e salgssid dygtige ordr kundes adfærd Ie løb dag 22. skarpe Ose: Ose: nle siøse e egskab e egskab vte større større 3535 høj gi høj gi Forskpark, aitori løb dag : dygtige ordr 22. Ose Forskpark e dygtige ordr skarpe IIsalgssid stå kundes adfærd 29. Forskpark, aitori løb dag : høj gi Forskpark stå kundes adfærd skarpe Forskpark, aitori I løb dag : 29. Ose skarpe ordr stærke stå e salgssid Forskpark I løb kundes adfærd nle siøse gris Forskpark, Forskpark, aitori aitori I løb dag vte dag : : gris Ose stærke e salgssid 29. Forskpark stå kundes vte nle siøse adfærd 29. dygtige ordr Ose 35 lemm. stærke e salgssid høj gi Forskpark Forskpark 14 gris stå kundes stå adfærd kundes adfærd lemm. dygtige ordr vte nle siøse Ose 35 stærke e salgssid 29. vte nle siøse høj gi skarpe 5. april dygtige ordr Ose Ose lemm. stærke stærke e e salgssid salgssid 5. april skarpe 35 høj gi dygtige ordr høj gi le siøse skarpe 14 gris 5. april dygtige dygtige ordr ordr 29. skarpe 30 (Baghus) siøse 14 gris Tilmelg: 35 us vte nle 29. lemm. skarpe skarpe 30 (Baghus) Tilmelg: vte nle siøse gris 14melde gris 29. kurs via lemm. høj gi 5. april vte nle siøse (Baghus) 29. Tilmelg: melde kurs via 35 høj gi lemm. vte nle siøse 5. april lemm. høj gi 14 gris 35 kurs melde via vte nle vte siøse nle siøse 5. april 35 høj gi 5. april 14 gris 30 (Baghus) høj gi højtilmelg: gi 14 gris 30 (Baghus) 5. april Tilmelg: lemm. via 14 gris melde kurs lemm. 30 (Baghus) Tilmelg: via 14 gris 30 (Baghus) 5. april Tilmelg: melde kurs lemm. 14 gris 14 gris 5. april kurs melde lemm. 30 (Baghus) melde via kurs via 5. april lemm. lemm. 5. april 30 (Baghus) g kurs viatilmelg: 5. april 5. april 30 (Baghus) Tilmelg: melde kurs via 30 (Baghus) Tilmelg: melde kurs via 30 (Baghus) Tilmelg: melde kurs via 30 (Baghus) 30 (Baghus) Tilmelg: Tilmelg: melde kurs via melde melde kurs via kurs via Er selvstæn, ell ved blive d? Fle dele Psonling svice Attraktive lemsb Gris rådgivning via -N Nværk selvstæne Adgang viklde arrangemt CHRISTINA DUEDAHL JENSEN TEL VIRKSOE kvind 1/2011

9 Fru gods skyd dt! D utroligt, hvad vi oplev, når vi går jagt eft vores Side 9-pig, ne gang fik vi syn sag, hvad d nedlægges, når VIRK- SO kvinde går jagt. Vi vær spænde besøg hos Anne Stevnhoved Nakkebølle Gods i Aastrup lige u Fåborg. Anne vær lem VIRKSOE kvind i cirka 5 år, suppleant i bestyrels Fyn. Anne gift ads 27. år, samm de tlingne Louise Pnille 24 år, d begge bor i. Parr bor i nærhe Svdborg, m des arbejdsplads/virkhed Nakkebølle Gods, h d rigeligt beskæftige sig. Gods blev købt i 1997, straks gik parr i gang nedbryde gamle bygning rove de andre bygning. D e bygning var kampest, ne blev rev ned, alle ste blev anvdt langs hele gods. Land omkring 250 hektar drives dyrkning traditionelle grød, så raps, hvede m.v. For par år si begyndtes roving selve hovedbygning, d opført i år Vi fik par tims rundvisning gods, d var meg intessant, h kunne vi blandt and se hovedbygnings oprindelige jnbeslagne egræsdør, omkrans meg smuk sandstsportal, lukkes sta meg tung egræs bom, d skydes ind i mur. Und rundvisning fik vi godt indblik i, hvad Anne sin arbejdsdag gå. Hun ægtefæll lav nemlig næst selv alting gods. D bliv d rekvir hjælp del arbejdsopgavne roving gods så und selve høst, m ells klar de selv de fleste opgavne. En de lidt me seje opgav Anne arbejd i bindelse roving, var da hun malede alle vinne i hele hovedbygning, d var mange, nemlig godt vel 200 stk. Da gods del vores kulturarv egår roving meg nænt, int må ændres u accept Kulturarvsstyrels, Anne d så mange tim mød Styrels håndværke m.fl. Gods nle utroligt smukke stuk-loft, d desværre blev vandskadede, så h så stor opgave finde rte måde, hvor man få t skadne. Endvide roving stk. gobelin 1700-tall debragt i 20. Dte kostede større millionbeløb, konsving kelt gobelin tag cirka års tid. D findes gods så mange fine kamin. Værelsne i godss to tårne meg specielle, vi sikre, d hele bliv rigtig flot, når d står fært. Anne tæll os, d ikke n tidsplan færgørels gods, m når d gang fært, d ming, de flytte ind Nakkebølle Gods. I godss tidlige driftsbygning, man i dag jagtstue, består tre sammhængde stu, h fik vi s, hvad Anne ads lav, når de ikke pass gods. De går nemlig begge jagt, d var meg imponde syn, d mødte os. D var rigtig mange flotte jagttrofæ utroligt smukke dyr både ind- land. Blandt and mange Sydriske trofæ, hvor parr mange gange besøgt samme farm. Vi sluttede vort besøg kontor, d ligg i tidlige badehus hørde gods, Anne kunne tælle, filmselskab vis Preb Phillips mange år si ejede Nakkebølle Gods. Hus blev t huse skuespille, blandt andre Dirch Pass, Preb Kaas Jørg Ryg opholdt sig d. Vi fik fremvist billed, hvordan gods så ved ovtagels i 1997, d må konstes, d sk mange ting si da. D imponde, hvad disse to mnesk må få s i stand, de går ikke vej n. Vi fik lidt me vide om nle Annes mange arbejdsopgav, blandt and pass hun så hav, sidd i lille robåd, når ukrt omkring godss voldgrav skal fjnes, pass bholdi, administr lejning samt vedligeholdels huse, d hør gods samt mange andre opgav. D i øvrigt femte ejdom Anne ads i gang rove, gods største opgave, de vær i gang. De andre ejdomme videsolgt. I friti man ofte se Anne ads drøne sted des to flotte motorcykl, når de ikke lige jagt. D bare fart ov felt hos dte aktive ægtepar. De oplev meg, Anne kunne da så tælle om hk kæmpeoplevelse, d var springe tandemspring i faldskærm. Ti hos Anne fløj sted os, d var meg spænde få indblik i VIRKSO kvindes hvdag helt andledes arbejdsopgav, d hvad vi selv vant beskæftige os. Tusind tak dejlig eftmiddag Nakkebølle Gods. Lone Hans Redaktion VIRKSOE kvind 1/2011 9

10 Landsgalsamling i Nyborg sluttes edrag Eft galsamling Tessa Gjødes, d ctled hvvsskningsctr Link.SDU Syddansk Univsit, komme tælle om, hvordan virkhed have gavn samarbejde Univsitne. Link.SDU mch teorike praktike i bindelse konkre samarbejdsprojekt. De skræddsyr projektne, så begge part maximalt bytte. D korte samarbejde, hvor skne bistår specialvi, d relevant i hold sag, virkhe arbejd lige h nu - ell længevarde projekt, eksempel fælles finansiing Ph.d.-stde, hvor virkhed ag case skningsprojekt i 3-årig piode. Ann H. Frediks Landsmand Landsgalsamling i Nyborg slutt edrag Tessa Gjødes A D V O K A T E N Eft galsamling Tessa Gjødes, d hvvsskningsctr Link.SDU Syddansk tælle om, hvordan virk samarbejde Univsitne. Link.SDU mch teorike praktike i b samarbejdsprojekt. De skræddsyr projektne, så begge part korte samarbejde, hvor skne bistå E D H Å N D E N P Å H J E R T E T relevant i hold sag, virkhe a Fruebjgvej 3, 20 ell Ø længevarde projekt, eksempe Ring: Ph.d.-stde, hvor virkhed ag cas 3-årig piode. Krine Zehava Abrahamovitz w w w. a b r a h a m o v i t z. d k Ann H. Frediks Landsmand aj blads side 9 pige hedd Diana Aarup 30 år. Diana gift ort, samm de fire børn. To pig drg... så lige firma Trædballe Skov Have Svice!! Ikke nok arbejd dhjemme, så pass Diana så 15 tims job i ariehøn. læse me om Diana i blad 2 Vælg Holbæk Go-Kart Land firmest, salgsmød, temadag, familiefest, julefrokost, c. I 20 vi få nyt asfalt banne, nye gokarts lys ban, så nu d mulighed køre år rundt. Vi klar l arrangemt op 0 deltage. Dte gæld både gokart kørsel bespisning. Vi : m lang ørs gokartbane - 22 nye hurtige Caroli-gokarts - 8 nye Caroli børnekarts - Gokartklub børn unge 6-21 år - Siorklub voksne ov 21 år - 18 huls intnional minigolfbane - Hyggelig Pit-restaurant, d anvdelig selskab mød m.m. - Stor ovdækk trasse grill Ring få upligtde b. Husk vi åbt HELE ÅRET imod besling. eld jes firma vor Le ans løb. Ring hør nærme , ell klik ind VIRKSOE kvind 1/2011

11 Landsgalsamling d. 25. maj Nyborg Strand, Østøvej 2, 5800 Nyborg Kom dag oplevels i d fynske samm andre dejlige VIRKSOE kvind Dagsor: 1. Valg dirigt d. 25. maj Formans bning 3. Aflæggelse godkdelse Nyborg, Strand, samt Østøvej oriting om 2, bg 5800 Nyborg 4. Valg næstmand, lig gvalg 5. Valg kass, lig gvalg Kom dag oplevels i d fynske 6. Valg revisor samm andre dejlige VIRKSOE kvind 7. Kontingt, hund deling mellem landsing lokalingne 8. Behandling Dagsor: indkomne slag 9. Fastsættelse do næste års galsamling. Evtuelt 1. Valg dirigt 2. Formans bning 3. Aflæggelse godkdelse, samt oriting om bg Pris deltagelse kr ,00 Valg pr. pson. næstmand Indeholdt i pris galsamling, 5. Valg kass kfe, frokost incl. 1 øl/vand samt edrag. 6. Valg revisor Tilmelg skal ske lokalmand, gne hurtigst muligt, 7. Kontingt, hund deling mellem landsing d sest mandag 9. maj lokalingne 8. Behandling indkomne slag Binde melg baling skal ske lokaldeling. 9. Fastsættelse do næste års galsamling Aktive lemm. stemm, Evtuelt m passive så meg velkomne. Regnskab sdes lokalmæne. Landsgalsamling D skriftlige mandsbning Pris deltagelse sdes kr. via 345,00 pr. pson. de modtag Indeholdt nyhedsbrev i pris VIRKSOE galsamling, kvind. kfe, frokost 1 øl/vand. De, d ikke modtag nyhedsbrev, rekvire bning hos lokalman. Tilmelg skal ske lokalmand, gne hurtigst muligt, d sest mandag 9. maj Husk navneskilt, dagsor, visitkort godt humør. Binde melg baling skal ske lokaldeling. Vel mødt Landsledels Aktive lemm stemm, m passive så meg velkomne. Landsmand Ann H. Frediks Regnskab deles lokalbestyrelsne deltagne. VIRKSOE kvind 1/2011 D skriftlige mandsbning sdes via de modtag nyhedsbrev VIRKSOE kvind. De, d ikke modtag nyhedsbrev, 11

12 .000 virkhed i dag ProLøn Kontakt vores salgsdeling allede i dag lad os igang. Vi h! TiLb ViRKSOE kvind - lemm anste Gris oprtelse virkhed Gris oprtelse arbejde Gris lønkørsel i op 2 måned ved ovgang and lønsystem Gris hotline indbning via intnt eindkomst eboks se meg me tronholm rands sø telefon telefax VIRKSOE kvind 1/2011

13 Lov valg orit APV-regl ejne virkhe I vor hvdelse Udvalg vedr. Selvstæne havde vi så bedt om kdegivelse, hvordan reglne om APV ved 1 ans skulle stås, di man i nle situion ans i eg firma, f.eks. arbejde ægtefælle løntale, eje selskab. Vi få følgde Afdelingschef P Stsgaard ørch i Beskæftigelsesministi: Resume ov rapport vedr. de selvstæne Beslutningsslag B juni 20, omhandlde de selvstænes hold, vi tidlige omtalt h i blad. D tværministielle valg, d blev neds hblik undsøge hole de selvstænt hvvsdrivde sdt apporting i januar (78 sid). D blev i bindelse givelse rapport sdt nle pressedelels skellig side, d lyd bl.a. h: Bedre trædelsesmulighed virkhe arbejde ægtefælle (Tro- loveklæring). Forbedring mulighedne få sygedagpge (Fem-dages uge u begrænsning hke ugs dage, d drej sig om). Bedre me målrt vejledning selvstæne via nye sktekurs. Hvis ovnævnte vedtages, d nurligvis væstlig bedring de selvstæne, såvel de arbejde ægtefæll, m sl ikke nok. ange de slag, vi i organisionne fremsdt, i rapport, m anbefales ikke. F.eks. man ved registring virkhed selvstæn bør gøres opmærk, man nu aktivt selv skal sørge divse sygedagpge- arbejdsskade- AES- ATP-melg, hvis man ønsk disse dækning. Alt ofte hør vi om selvstæne/ arbejde, d uvihed røg i sorte hull. At de tre førstnævnte privgift, d ikke indføres i virkhes driftsgift, bekymr ikke valg, d blot konst, d dyrt gnemføre, d ligg u valgs kommissorium sle ufinansiede slag. Hvis virkhe imidltid ændr m selskab, disse gift u problem driftsgift nurligvis! Vedrørde sociale sikring bør d ikke skel imellem virkhedsmne. D skrives nurligvis del om ltelse administrive byrd, bl.a. ved itale indbning, m dte jo allede i fuld gang, så d jo ikke n nyt. Problem jo, d hele ti opfindes nye byrd, u man lytt virkhednes indsigels (giftne vedrørde faldshåndting grelt eksempel). D del stistik i rapport, m hvorom alting, så drej d sig sta om, man beholde de selvstæne, d bage (mange konkurs i 20) samt inspire fle blive selvstæne, skal rammekåre. Danmark ligg i bund m.h.t. iværksætte (iflg. globale GE-rapport). Vort slag om monise beløbsgrænsne definition mindre virkhed in samme ministium (Beskæftigelses-), tag valg så stand. D drej sig om sygedagpgeordning mindre arbejdsgive trædelsesregl arbejde ægtefæll. D to skellige græns bureaukrisk uhsigtsmæssigt skade de træde ægtefæll, d bliv fang i ægte fælde. Barselsligningsordningne selvstæne arbejde ægtefæll hvis valg politiske revision lov, hvor ligskreds skal tage sling evtuelle pasning justing. Vibeke Broman VIRKSOE kvind Lovgivningsvalg Arbejdssyn oplyst, d ikke skal arbejdes APV i de fælde, hvor arbejd ale føres selvstæne hvvsdrivde selv /ell gældes ægtefælle. D gæld uans om d tale om psonlig ej virkhed, ell om virkhe drives selskab. Ændring pasning in de skellige områd i rapport hæng politiske je konkre bedring de selvstæne kontra flotte ord om de selvstæne. Vi skal i VIRKSOE kvind i måned have mød vore samarbejdspartne i Håndværksråd samt i Fællesvalg (Land De samvirkde Købmænd). H vi drøfte rapports indhold hke tag, vi gøre i fællesskab. Rapport, d hedd Apporting valg om bedring hole selvstænt hvvsdrivde, læses : Økonomi- Erhvvsministis hjemmeside: oem.dk und aktuelt pressedelels Fakta om GE Global Entrepreurship onitor (GE) giv årlige rapport, GE-rapport, d undsøg iværksættaktivit nionalt globalt plan bas spørgeskemaundsøgels repræstive snit befolkningne v ov. I 20 i alt 59 lande v ov lev input, d tæll om de deltagde landes treprørielle aktivit. ed gangspunkt i de kelte deltagde landes aktivit karaktistika hvv, beskæftigelse treprørkår m.m. redegør rapport sammhæng mellem treprørskab de kelte landes økonomiske vækst samt ag global sammligning lanes result. Se me om GE GE-rapport VIRKSOE kvind 1/

14 AKE UP LUP elefant-lo-p151.pdf 27/05/05 9:16:57 C Y C Y CY CY K HUSU SPECIAL OPTIK Hadslev Slamsug Svice A/S spuling slamsugning TV-inspektion Langkær Hadslev Tlf vi rs så dit køkkløb! a r kedsføring d virke r Vi sætt virkhed landkort skab løsning, d sælg var. arkedsføring, salgsmiale, design, hjemmesid, PR kommunikion. Startpakke iværksætte. Jesp Bo Bojes Ko m mu n i t i o n Gildegade Aabraa Telefon Gør d ikke selv tag kontakt Risløv El Søgevej 5, Søge 5750 Ringe Tlf Fax Risløv El A/S Aut. El installør Alt arbejde in svag- stærkstrøm samt edb føres. Int t int stort, kontakt os vi giv upligtde b. Fridtjof Nanss Plads 4 20 Ø Tlf mail: Gejlhavegård 23 DK-6000 Kolg Tlf Fax Tal os! Revisionsctr Hadslev Bispegade 15 Tlf revisor.dk 14 VIRKSOE kvind 1/2011

15 VÆRD AT VIDE Regl godtgørelse ændr D pr. 1. januar 2011 vedtag nye regl godtgørelse vedrørde Arbejdsmarkedsdannels, kurs m.m. Fremov d blandt and fuld deltagbaling pson videgåde dannelse VEU- godtgørels rec. Nye ss ved elevrefusion Vær opmærk nye ss i 2011, når søg lønrefusion Arbejdsgivnes Elevrefusion (AER). D muligt få elevrefusion, når lærling i skole und dannels. Arbejdssyn i år 2011 ekstra nedslidningstruede branch. H de opmærkme, hvordan vi i dial, hvordan vi vejled vore arbejde. uskel- skelbesvær vi alle blive s, nærmest alle ell and tidspunkt ondt i muskl ell led. Vi nu læst, de, d bliv langtidssyge, få d værre. Så vi skal sørge holde både vore arbejde os selv i gang, selvom de ell vi smt! Inmion vedrørde lønindbning Sk indfør begyndels 2011 automisk kontrol de oplysning, de modtag. Tidlige kunne lønmodtagne selv rte slags fejl, m lønmodtagnes årsopgørelse 20 d indkomstfelt, d bliv låst, så hvis d rtels, så d arbejdsgiv, d skal rte evtuelle fejl. finde me inmion www. sk.dk/eindkomst und mupunkt - seste nyt. Nwork011 i Ose torsdag 1. septemb 2011 NETWORK FOREDRAG - WORKSHOPS - INSPIRATION I bindelse arrangemt Nwork011 septemb i Ose man Ann H. Frediks undtegnede deltag i møde 15. decemb 20 arrangørne Væksthus Ose. Repræst ved mød var: Ose Sport & Evt A/S, VIRKSOE kvind, JCI Sct. Kn, Global Nwork, Dana, Ste Of ind, Jesp Christs Udvikling Ose. Vi var invit mød, di vi i både , havde få delt stand del VIRKSOE kvind. var ige om, Nwork0 hid var d bedste arrangemt, m d sta var ting, d kunne gøres. D var mulighed komme input dte års arrangemt ting i hold edragsholdne: Kvalit frem kvantit. D blev eslå pointsystem, så nværkne kvalifice sig stand nværke, d de bedste b/ide komme. For os, frilige tag fri arbejde ing, jeg se problem i dte. Nemlig d mangle frilige både in selve dag, da vi ikke kapacit dte. VIRKSOE kvind esl i sted, d kostede nværke beløb deltage. Jeg selv deltag to gange, d rigtig god dag, hvor vi hv især komme nle gode edrag, samti vi mulighed møde kvind, d have glæde vide n om vores ing VIRKSOE kvind. Sidste år var pris 450,- kr. pr. deltag, hk meg lidt, når man tænk, man mulighed nå høre omkring 3 edragsholde. Hk pris d bliv i år, ved jeg ikke dnu, m jeg synes alligevel, allede nu skal sætte dag Nwork011 i Ose. Redaktør ultiiesk Bal arbejdsgiv prive gift telefon, bærbar pc, bredbåndsn ell lignde skal besktes 3.000,- kr. pr. år, psonlig indkomst samme måde løn. Ægtefæll, d begge multii råhed rab 25%. D d bingelse, de samlevde ved års løb de samm besktes mindst 4.000,- kr. Dte regnes først i bindelse årsopgørels. Lønmodtag skal så besktes, når lønmodtag tag arbejdsgivs i hjem uans om styr ikke es priv, bare d råhed gæld regl om beskning. HUSK, an dit! Er ikke opd dte, så kig ind ell tal revisor. Nye ss i 2011 G-dage Hel godtgørelse 766,00 kr. Halv godtgørelse 383,00 kr. Lone Hans Redaktør Landsseminar Ledelse i andlig v Få plads bage.. Se info hjemmesi Har få hul i kald ell bare trt, ikke meldt Landsseminar i Horss fredaglørdag , så nå d dnu! Hvd direkte Elisabh Web mobil ell mail Pris pr. pson: Dobbeltlse: kr ,00 Enkeltlse: kr ,00 Begge dage u/ovnning: kr ,00 Redaktør VIRKSOE kvind 1/

16 LOKALSTOF Fyn 12. januar holdt VIRKSOE kvind Fyn møde Ctrovice i Vissbjg 42 deltage. ariann Fisch Boel holdt edrag ov tema Kvinde i mandev. ariann gnemgik sit politiske løb de unge år lem Folking ( ) Fødevareminist ( ) i Ands Fh Rasmusss reging si de 5 år ( ) Europa- kommissær an land vikling landdistriktne. ariann talte om sammsætning EU om de mange mød teknikk nå ønsk result. D ing, d i tvivl om, ariann sit stof, hun komm ignem mange nuftige initiiv. Nle kelte ord sætning, printede sig, : Samfund = os Nværkssamarbejde blandt ligesindede Hvis dit stof, så På bundlinj d om vide, hvad tal om Jeg elsk brede v D ikke n altniv europæ D var ydst intessant. D blive indvi i EU s dagligdag, eftfølgde spørgunde/ deb var både livlig oplysde. De 20 gæst d nordfynske område viste, de både var meg vide gagede i landsv, d skabte livlig deb ariann. Hvis ikke man var ovbevist EU-hæng in mød, gik man d bevidsthe om, d arianns bskab om, Vi lem EU, d ikke an vej nok korrekt. Vi høre glade have hørt The grand old Lady in dansk europæisk politik. Soya Niels Omegn Sk besøg nværk i kør i bedste velgåde. ange spænde emn tag op. D meg lærigt. D havde vi Sk besøg. Tre kvind Kirst Wulff, Agne Christians Heidi Svane troppede op, trods snevejr glte veje. Hv især sit speciale, bee så mange muligt. D de ikke vidste, le de undsøge os straks vde bage. De klarede os, de meg gne have god dial de selvstæne, de begyndt tage de nystartede selvstæne, dem i gang. D nyt dem komme hvvsdrivde, d vær i gang i fle år, m de meg lige prøve d belige. ange blev sl, blandt and om: Psonalegod, arbejdstøj, drag julegav drag ægtefælls gift, når de julefrokost, E-indkomst, multiie sk, processgift, nemid osv. Sk indrøme, nemid ikke helt plads dnu. N de var stolte var des Binde Svar, des Nyhedsmail abonnemtsordning. Binde Svar gæld i 5 år langt billige d hvde sig sin revisor. D kost 300,00 kr. plus moms. De tag alle op, d jo især de s, d intessante få stykke papir Sk, så binde i 5 år, så man ved, hvad man rte sig eft. Gå ind des hjemmeside Sk - kig und Rådgiv - søg om Binde Svar. Jeg anmod om Binde Svar. Så godt i gang. Gitte Jagd Lars Geolisk useum Vi begyndte år 2011 søndagstur, hvor vi så invitede vore ægtefæll/samlev. Tur gik GEOLOGISK USEU, Øst Voldgade 5-7, K. D viste sig utrolig intessant oplevelse. in umiddelbare reaktion, da Inge Køj esl ne tur, var lidt negiv Geolisk useum ups!, m.d blev gjort skamme. Gui P var bare rigtig frisk fyr, sk fantastisk midle d lidt tørre stof. Han brændte dte museum, så ti løb hurtigt. Vi mødtes.30 skulle vide Sts useum Kunst spise frokost i ce 13.00, så P måtte skynde sig tælle så meg muligt. uses samling rødd helt bage D Kongelige Kunstkamm 1600-tall. På rundvisning fik vi fremvist nle de mange fantastiske unikke gstande lige st i v, d d ældste tegn liv meg meg me. P Kirkeby-rotun Kongsbg sølv fik P så talt os lidt om. Festvalg Vivi Jørgs Nordjylland Rigtig godt nytår alle VIRKSOE kvind. I oktob var vi lemm virkhedsbesøg hos Helle-E s glaskunst. Vi skulle ne t selv kunstne, d var meg spænde. D blev fremsl nle fine ting, billed, lysestag, gle meg and. D var meg sjov hyggelig t sjovt vide, hvor kreive vore lemm. julemøde var sædvanlig dejlig t, hvor vi rigtig få snakk grin, glæde os ov de fine pakk vi hjem. Også ne t var vi lemm, d var mødt op hos mig. Januarmød bliv birtur. D svært samle mange møde i ne kolde mørke måned, så vi s frem lidt lyse tid, så vi få vores lemm nord fjor arrangemtne. Aase Kram Nordvestjylland 11. januar 2011 skulle vi glførkursus/teoriprøve, d blev teoriprøve, da d ikke var lyst nok køre glførban. N os bestod ikke - m d var da skel, hvor mange fejl vi havde. Lasse trøstede os, d var første gang. Skulle man op prøve, havde vi jo mange tims bedelse. Vi fik rigtig hyggelig t meg grin d. Vi fik så skellige ting, jo relevante, da vi alle kør bil daglig. Jeg går bage vort julemøde. Vi holdt julemød 9.12., nop var 35 års dag vores stiftelse. Vi besøgte Hanne Lars, Solbjg ors, Glas Uld, d ligg rigtig langt e land skøn ejdom, m vi fandt frem. D var lav værksted i e bygning. Ul var e går. Glaskunst var stor mangfol, d var alt store fade, skåle, vas spænd nåle - jo d var ovvælde. Hanne havde lav masse beslingsarbejd, alle disse beslingsarbejd så vi billed. Vi havde invit landsman Ann Frediks vores dag, så vi dag kunne høre lidt om ing landsplan. Dte egik eft andledes julemu hotel Vildsund Strand. Et par skønne mød vi ht i d Nordvestlige Danmark. Gda Ands Sydvestjylland I slutning novemb mødtes vi vores årlige julemøde, hvor d var rigtigt flot fremmøde. D blev sædvanlig hyggelig t julemad, julesange pakkespil. -D var gang, d sige i start 1960 ne, hvor mestkonne sl ikke eksistede i hvt fald ikke officielt! (cit VIRKSOE kvinds hjemmeside) På dte tidspunkt var d nle friske pig i Esbjg, startede lokaling h i Ribe Amt. Iblandt disse var Stella Erdts, positiv festlig dame, vær fast invtar ved de fleste vores 16 VIRKSOE kvind 1/2011

17 mød. Desværre var hun indlagt sygehus, da vi havde julemød. Vi skrev fælles julekort Stella vedt, hun fremov æreslem eft alle disse år. mand Laila t se julebesøg, hvor hun ovrakte diplom kurv julehygge. Stella blev rigtig glad, m så rørt. Nu glæd vi os mødne i 2011, hvor vi bl.a. skal besøge Fib Vision i Varde TV Syd i Kolg. Anna Birthe Peds Søhøjland D 23. novemb var d Kreiv t hos Kirsts blomst, hvor vi var 12 pig, d lavede dekorion m.v. Kirst, kreive læremest. Aft sluttede Kirsts gløgg, æbleskiv hyggesnak - Og så fik vi advtsgav hjem. En rigtig hyggelig t stor tak Kirst. Års julefrokost var 2. decemb Nørre Vissing Kro. Vi var 12 VIRKSOE kvind glædede sig rigtig meg ne t dejlig mad lille julekonkurrce, Dorthe ads Kirst Laurs havde arrang. D var altid rigtigt hyggeligt, vi meg glade, Dorthe Kirst le tage slæb opgav tak dem. Ante Laurs Vejle Opland D 20. januar var vi Vejle Opland besøg hos Sct. aria Hospice i Vejle. Vi havde invit Horss deltage i besøg 20 kvind mødte op. Sygeplejske P Christs havde indg i e par tim tælle os om dagligdag Hospice. Han talte om d kæmpe arbejde d går indlæggelse Hospice. an meg lang tid in indlæggels tale pitne des rørde få så godt løb muligt. Bl.a. talte han, hvis pit havde ht stort alkohol var d, de sta kunne drikke alkohol, når de kom Hospice ells havde man simpelth s ved styre smtebehandling. Også alle de tank, d om dø, angst var n, man te meg tid snakke folk om. Dagligdag især præg søge lindre de g symptom, pitne. Når man komm Hospice, find d ikke længe behandling sygdomm sted, så d elukkde om lindre symptomne. På Sct. aria Hospice gør man meg, d pit, d. D kok, d knytt hospice, tal pitne hv dag om, hvad de lyst spise. an have sine egne møbl ting, d mulighed have rørde bo hos sig, man må have husdyr o.s.v. d altså pits behov, d i ctrum. P talte så om d ans sted. D lik, d kræv meg d psonale, d arbejd dø så tæt, han talte så, d ikke var muligt and d, man involvede sig følelsesmæssigt, når pitne døde, man så oplevede de rørdes sorg. D man sted meg opmærkme, hvordan psonal d. an pligt modtage supvision, d daglige psonalemød samt mød gang ugtlig psykol. D var meg spænde edrag, hvor d gnemgåde ord var respekt pitne des liv. Vi var alle meg børte høre P tælle sin historie. Eft edrag gik vi lille tur lige ryste oplevels lidt plads gik deft Ce Conrad, hvor vi havde par hyggelige tim fik talt om løst fast. Hanne Lund Vestsjælland arrangemt i eftår egik langt e land. Ad smalle veje idtsjælland kom vi sted omkrans dtvoksde hyld brænæld. Vi fandt hul i dniss bag ved lå lille landejdom, h blev vi, 37 pson, modtag Ritt Bjregaard, viste os rundt sin æbleplantage. Ritt Bjregaards ældre købte sted i halvfjdsne, lte økonomi købte Ritt sig ind halvpart, si så ovtag an halvdel. I hav Ritt del bede i græsplæn, hvor hun ignem åre plant sjældne træ, alle omkrans hyld, brænæld hvad plæneklipp ikke kunn døje, m trods nødtørftigt pasning idyllisk hyggelig have. Bag d hele ligg så æbleplantag, h dyrk Ritt så sine økoliske æbl, kun ved hjælp psionist, d 200 tim om år, samt vn bekdte. Hun talte levde meg gag om, hvordan hun kom i gang, hvordan hun bragt pasning plantag slapning. Hun talte om alle sortne, vi kunne bare smage, hvis vi havde lyst. Ritt talte om nordmand, d skabt nyt æble kaldt d Ritt Bjregaard - æble u så meg syre, d ells i de fleste danske æbl. Ud ov æbl Ritt lav del æblemost, vi fik lov slukke tørst eft rundvisning. Vi havde par dejlige tim, hvad Ritt Bjregaard ikke ved om æbl, ikke værd tale om. I novemb havde vi besøg ads Lindelof Holbæk Erhvvsråd, han talte om, hvad vi kunne e hvvsråd, om hvordan de, hvis vi løb ind i problem, vi ikke selv klare. Eft mød ads blev mæne i Holbæk Go-kart Land drøftede vssituion, ms vi pig besøgte Tina, d ej Frediksbg Chokolade. De lav fyldte chokolad si 1926, h fik vi lov prøve lave flødeboll, behøv jeg sige nle flødebollne så r ejdommelige. Vi lavede ekstra arrangemt i decemb hos Tina, hvor vi lavede fyldte chokolad jul, aldrig jeg få fyldt chokolade så meg smag, især de chokolad d hold, d lavede nle spiritus, d var ikke spar de stærke var! Gly Lars indeord Aase øll 5. decemb 20 gå ved dø. Aase var meg gag aktivt lem, d altid tænkte VIRK- SOE kvinds ve vel. D kom tryk mange måd. Kort nævnes hdes store altid uklagelige arbejde kass i bestyrels u d øvrige arbejde blandt and ved arrangemt, omdeling Lands- lokalblae samt hdes kæmpe arbejde d lokale blad hund skfe sponsor, opsætning indhold kontakt trykki. Aase var trofast lem delt regel i alle Søhøjlands arrangemt, lige hun gne t aktivitne landsplan. Vi, d bage, altid huske hde hdes gode humør ligefremhed, hvor hun gagemt, iv lyst delt i debt, i dial mingsveksling om såvel ing alm samfundsmæssige ting, d lå hde sinde. Til d sidste mødte hun troligt op d kursus, hvor hun gne le blive priorite sin tid, skønt hun ikke havde d godt bidr hun konstruktivt. Hun var pige, vi alle huske, vi sikre, hun sta del os de næste mange år, såvel i vore tank ved arrangemt, hvor vi veksle mindne. Ær Aases minde. På bestyrelss vegne Ante Laurs VIRKSOE kvind 1/

18 Velkomm nye lemm Fyn Joan Thules P.T.Flexible A/S Rønne 29 A 5700 Svdborg Ere Styrbæk-Lars Stokkødgård Land Frus Have V.Skninge Omegn Krine Abrahamovitz Advok Krine Abrahamovitz Fruebjg 3 20 Ø Hanne Niels Brylau Rgøring Bovelgårdsvej 41 Gshøj 4070 Kr. Hyllinge Birgitte Kaastrup Linsoft Økonomi Da Web Bjringbrovej Rødovre Birthe Kns Klinikk Sltoft Zonapeut / assør Sltoft Tåstrup Annegrhe Jansl CVJOB Rekrutting Åboulevar N Søndjylland Bina Sørs Tis Hegn Flagstæng A/S Kongevej 243, Tis 65 Gram Vi lem : håndværksråd - Erhvvspolitisk intesseorganision, d mål virke bedst mulige kår virkhed i Danmark. Kvindåd - Paraplyorgani sa tion lang ing, d arbejd kvinds rtighed sociale, fag lige, økonomiske kulturelle intess. Nværk Lovgivning Uddannelse De 3 niveau: D psonlige - lokale/virkhedsmæssige samfundsmæssige niveau Stregi Virkme kvind arbejd lovgivning, nværk dannelse tre niveau: D psonlige niveau: Hvad d bydning pson. D lokale-/virkhedsmæssige niveau: Hvad d bydning virkhed. D samfundsmæssige niveau: Hvad d bydning s samfundsmæssigt synspunkt. ission At give kvind i selvstænt hvv optimale bingels succes vikling. Vision Vi skal ing kvind, væstligste drivkrt i dansk hvvsliv. Lokalmænd Fyn: Soya Niels Tlf ail: Hning Omegn: Wche Fløe Tlf Fax Aft: ail: Horss Omegn: Elsebh Dige Tlf ail: Omegn: Telse Risløv Tlf Fax ail: Nordjylland: (Aalborg/Vdsyssel) Jte Bay Lars Tlf Fax ail: Nordsjælland: Kirst Gotfreds Tlf / ail: Nordvestjylland: Gda Sloth Ands Tlf ail: Sydsjælland: Dorthe Hans Tlf ail: Sydvestjylland: Laila Haahr Hans Tlf Fax Aft ail: Søhøjland: Ida Karls Tlf. firma priv Fax ail: Søndjylland: Birgit Lorz Tlf Fax ail: Vejle Opland: Hanne Lund Tlf ail: Vestsjælland: Gly Lars Tlf Fax ail: Kontaktpson: Bornholm: Pia Bybech Gbgs Tlf Fax ail: Lolland/Falst: Laila Jørgs Tlf ail : Indmeldelse ske : Landsman ell lokalmæne 18 VIRKSOE kvind 1/2011

19 Stt... nr. Startede firma 2x5 ugs karantæne Jeg hedd Jte Lars 57 år gift Bjarne Lars. Bjarne almest i øjeblikk 5 malsvde ans. Vi startede selvstæne i maj 1981, så d nærm sig 30 år. Jeg dann i iskram Færøplads i Aalborg i 1973 var in fag i års tid eft dannels. I 1975 startede jeg i køkk Aalborg Sygehus, d passede arbejdsmæssigt, da vi fik dt i 73 søn i 78. I 1981 bekdtgjorde min mand, han havde sagt sit job op, nu le han selvstæn, jeg havde samti sagt mit arbejde op, di jeg trængte n nyt, d vidste han ikke, så vi stod 2x5 ugs karantæne, m vi kom da ignem d. Vi startede i maj 1981 annonc i lokalavis (i start troede jeg næst, telefon var død) i mange år var d hovedsageligt trepris, vi bød arbejdede. D gå op ned i malfag, m sådan d jo in alle fag i byggebranch. I mange år havde jeg job u firma samti bholdi + alt d løse, m i de se år jeg elukkde vær ans i vores firma. Bedriftsundhedsctr i Aalborg havde i 1985 i samarbejde Dansk Håndværks Kvind edrag om alsyndrom, si ikke kun handlede om male, m så mange andre fag, d tændte mig. Jeg kom blev hængde h dnu. I mange år jeg vær mand i Aalborg træng nok blive vælt pin, m d ikke n skubbe. Vi efthån lille deling, m vi godt nværk, d gæld så landsplan. Jeg via mit lemskab i VIRKSOE kvind snart vær rundt i hele land Landskonfc, kurs, besøg i vore kontor i EU Christiansborg (meg intessant) alle sted knytt bånd søde, dygtige, kle kvind, så riv sig i hår hv gang reging find nye ltels/byrd/bøvl. D 8. oktob 20 var 12 kvind Nord- Nordvestjylland tur i Paris direkte fly Aalborg, vi havde rigtig god tur-, godt hotel fik s lille del by fik så s lidt pge int officielt fagligt, m masse hygge. Friti går te bir - linedans ind decemb 20. Nu jeg prøve zumba, så jeg min dejlige familie gode vn. giv stt vide... Jte Bay Lars Nordjylland Sussie Dorthe Dehli Omegn Vi sig lykke Fyn Kirst Drej Niels år Hning Omegn Wche Fløe år Omegn Bte Kjehr Js år Sydsjælland Birgit Hans år Søhøjland Ing Nordesgaard Niels år Søndjylland Anne V. Js år Vestsjælland Dorrit Js år Bte Echbg år Ønskes mærkedage ikke offtliggjort kontakt redaktør skriftligt mail, fax ell i brev. Bed om kvitting modtagelse. VIRKSOE kvind 1/

20 Afsd: VIRKSOE kvind Bte Svds Ped Lykkesvej S Lev liv - -

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til:

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: 1 Professoren -udforsker Skoven! 2016 af Kim Christensen Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: Lars. Naturstyrelsen Til minde om

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Der er desværre ikke så meget læsestof denne gang, så jeg beder Jer se på hjemmesiden www.nihekla.dk, hvor der vil stå en masse om arrangementer.

Der er desværre ikke så meget læsestof denne gang, så jeg beder Jer se på hjemmesiden www.nihekla.dk, hvor der vil stå en masse om arrangementer. Hekla Nyt Så blev det tid til næste Hekla Nyt. Jeg beklager, det er kommet så sent, men der har været problemer med elektronikken og været ramt af sygdom, så har først kunne færdiggøre bladet nu. Der er

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Madglæde. En guide til restauranter og caféer i Viborg og omegn

Madglæde. En guide til restauranter og caféer i Viborg og omegn Madglæde En guide til restauranter og caféer i Viborg og omegn 1 Tokyo Hut Running Sushi & Take Away Som den første Running Sushi restaurant i Viborg præsenterer Tokyo Hut vores mange menuer og retter

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

FjörðurNyt. Hvor skal I hen? Juni 2014

FjörðurNyt. Hvor skal I hen? Juni 2014 FjörðurNyt Juni 2014 Deltagere til klubaften på Skive Trav Hvor skal I hen? I denne udgave af vores nyhedsbrev giver vi en samlet opdatering på debat, begivenheder og medlemsspørgsmål i den forgangne måned

Læs mere

Nyhedsbrev december 2013. STU 2 i Møllehuset

Nyhedsbrev december 2013. STU 2 i Møllehuset Året 2013 er ved at nærme sig sin afslutning og det er tid til at kigge tilbage på det første halve skoleår. Det har været et helt fantastisk halvt år med masser af undervisning, aktivitet og gode, sjove

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015

GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 GULDBORGSUND SÆT- TER FOKUS PÅ MILJØET Energiavisen Oktober 2015 Børn og unge har i denne uge påbegyndt et forløb om miljø. I skolerne er der startet et forløb om miljø, da Guldborgsund Kommune sætter

Læs mere

Vi tilbyder - du vælger

Vi tilbyder - du vælger w w w. EU C VE S T. d k Sundhed og Trivsel Vi tilbyder - du vælger 2 I EUC Vest EUC Vest arbejder med sundheden EUC Vests vision er frem mod 2010 fortsat at øge tilfredsheden blandt elever, kunder og medarbejdere.

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

Som 2 1 kunde får du:

Som 2 1 kunde får du: 21.landbobanken.dk For Dobbelt alle 18-25 så årige godt Som 2 1 kunde får du: dobbelt så gode priser på relevante bankprodukter direkte invitationer til arrangementer rabatter på fitness, solcenter, bowling,

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE Vi har på Aalborg Friskole torsdag og fredag d. 19.04 & 20.04 haft 2 spændende Temadage i musikkens og oplevelsernes tegn. Alle klasser er blevet opdelt på tværs og fordelt ud i forskellige workshops.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: + oplæring Ansøgt om Bevilget apr. 2014 mv. Bevilget sep. 2014 mv. Bevilget apr. 2015 mv. Bevilget sep. 2015 Bevilget apr. 2016

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Bryggeri Skovlyst's nyhedsbrev november 2009. Genopfyldningssted af 1 og 2 l. flasker i Indre København

Bryggeri Skovlyst's nyhedsbrev november 2009. Genopfyldningssted af 1 og 2 l. flasker i Indre København Bryggeri Skovlyst's nyhedsbrev november 2009 Julen 2009 i restauranten Året går med raske skridt, og snart er det juletid. Der er nu mulighed for at afholde julefrokost mellem kl. 12-16.30 og kl. 17.30-22.30

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

NYHEDSBREV. April 2005. Venner

NYHEDSBREV. April 2005. Venner NYHEDSBREV April 2005 Venner 1 Velkommen Der er naturligvis igen i år fejret fastelavn på behørig vis i Paletten. De var en dag med mange rigtig flotte børn. I kan læse om både børnehavens og vuggestuens

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 Så er det lige før juleferien begynder - en tid, hvor der er nisser, mystik og spænding alle vegne. Hjertelig velkommen til Jul og Nytår. Julebehovspasning Da vi ingen tilmeldinger

Læs mere

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG 5. April 2011 Fremtidens Plejehjem som levende laboratorium Njalsgade 106,2 5. april 2011.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28 1 4.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 18. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 90/gloria og 80/76,v.1-2/91//86/439/71/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /93. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere