Lovgivningen er en labyrint... Læs Vibeke Broman s indlæg på side 13 Værd at vide på side 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovgivningen er en labyrint... Læs Vibeke Broman s indlæg på side 13 Værd at vide på side 15"

Transkript

1 44. årgang Nr. 1 arts 2011 Lovgivning labyrint... Læs Vibeke Broman s indlæg side 13 Værd vide side 15

2 Indhold Landsing VIRKSOE kvind Stift 11. novemb lokaldeling i hele land. Landsmand: Ann Harkjær Frediks Søgevej Ringe Tlf Fax ail: Næstmand IT-kooror: Bte Svds Jorisvej 21c S Tlf Fax ail: Landskass: Dorthe ehlbye Langelinje Ottup Tlf Fax Bank: Reg.nr Kontonr ail: Kursusled: Elisabh Web Hostrupvej Esbjg V Tlf Fax obil ail: edlem landsledels: Laila Haahr Hans Stærevej Esbjg Ø Tlf Fax Tlf. t ail: Suppleant: Inge Ands svej Slangup obil ail: Brigitte Bruhn alle Jnbanegade 4-60 Hadslev Tlf Fax obil ail: edlemssvice: Gitte Hans arbækvej Esbjg Tlf ail: Lovgivningsvalg: Vibeke Broman Stærevæng B Dagør Tlf ail: Hvad VIRKSO kvinde?... 3 Anvdelse fotriske billed i markedsføring... 5 d lige ny mestlære?... 6 Nem lønbehandling høj psonlig svice... 7 Redaktion: Redaktør Birgitte Vieck Hirsevej Hadslev Tlf Fax ail: Annie Christs Bispegade Hadslev Tlf Fax ail: Fru gods skyd dt!... 9 Landsgalsamling i Nyborg sluttes edrag... Landsgalsamling Lovvalg orit VÆRD AT VIDE Nwork Landsseminar Få plads bage Lokalstof Velkomm nye lemm Stt Startede firma 2x5 ugs karantæne Vi sig lykke Vil Pol? Elisabh Web Esbjg arrang ig tur Pol. D egår septemb Udgivelse: Blad komm i 1400 eksemplar. Indlevingsfrist 44. årgang nr april Udkomm primo maj VIRKSOE kvind ISSN Papirm ISSN Online Lone Hans Sohlsvej 6A - 60 Hadslev obil: Tlf Fax ail: Lone Toft Axels Ledd 14, Lund Horss Tlf ail: Forsi: Labyrint Idé: Redaktør Årskontingt 2011 kr ,- Gra månedsvis ved indmeldelse Ggivelse blads tekst billed mm. ikke ladt u gåde tale 2 VIRKSOE kvind 1/2011

3 Led Ann H. Frediks Hvad VIRKSO kvinde? Hvad kunne tænke få dit lemskab i 2011? Vi i landsledels hovedbestyrelsesmødne ht skærp antall lemm i vores ing. ed vores mangeårige faring, d brede vifte nye såvel farne lemm, jeg fuld håb vores ing i dag, i ti d komm. I kdels, d i dag mange gode siøse kvinværk, så m jeg, VIRKSOE kvind ikke blot repræst niche blandt kvinværk, m vi i høj grad står stærkt vores tværfaglighed kneværdi: Nværk dannelse lovgivning. Fle lokaldeling i de se år vær indsl gøre skel, prøve nye tag, få nye lemm i bestyrelsne sætte vikling lemmne nværk i højsæde. Fra Landledelss side vi gjort planlagt aktivit tag undstøtte lokaldelingnes arbejde. D skal vi landsseminar i Horss, altid jeg ovbevist om, d bliv god oplevelse samm VIRKSOE kvind få ny vi sig hjem. Seminar omhandle andringsledelse konflikthåndting. Jeg læst, vi ikke skal så bange konflikt ikke prøve undgå dem hv pris. At undgå konflikt give anledning negiv gi, d hindre i lægge mærke nyde de positive ting. Så i virkelighe konflikt god ting, man skal respekte dem. Jeg m nu så, vi skal vælge vores konflikt omhu. Lige jeg hell ikke synes, jeg glad fuld positive følels hele ti Liv bliv balancegang. hvad VIRKSO kvinde? Hvad kunne tænke få dit lemskab i 2011? Og me, hvad kunne tænke bidrage selv andre? H i start år d god ovvejelse gøre sig, jeg håb, I så i ti, d komm, blive ved gøre dte! At I gøre positiv skel j selv andre omkring j. Så hold vores vision ts: Vi skal ing kvind, væstligste drivkrt i dansk hvvsliv. Ann Frediks Landsmand VIRKSOE kvind VIRKSOE kvind 1/2011 3

4 4 VIRKSOE kvind 1/2011

5 Anvdelse fotriske billed i markedsføring Strfelov D to helt ctrale regl i strfelov, når man skal se, om billede lovligt optag; 264. ed bøde ell fængsel ind 6 måned strfes, ubtig 1) skf sig adgang frem hus ell and ikke frit gængeligt sted, 2) undlad lade frem grund eft opdr d. 264 a. D, ubtig fotr pson, d befind sig ikke frit gængeligt sted, strfes bøde ell fængsel i ind 6 måned. D samme gæld, d ved hjælp kikkt ell and appar ubtig iagttag sådanne pson. D strbare gørde, fotrede ell iagttagne skal ikke frit gængeligt sted. Fotring ell iagttagels skal ubtig. D typisk, når fotrede ell iagttagne ikke giv sin ladelse. an altså fotre frit gængelige sted, man må så fotre pson, d disse sted. Ophavsrslov Ophavsrslov indehold ing regl om, hvad man må fotre borts de fælde, hvor man fotr ophavsrligt beskyttede værk hund om beskyttelse privlivs fred mod fotring. D gæld grundsætning om Rt eg billede. Grundlæggde vi alle rt eg billede. Et bagevde problem ejdomsrt billede, bliv tag én, når man befind sig offtligt sted, m ikke klar ov, man bliv fotr. Hvem så rt billed? otiv ell fotr? D absolutte gangspunkt i ne situion, d ikke n ulovligt i tage sådant billede. D straks me problemisk offtliggørels. Normalt skelnes mellem to situion. D hvor d tale om billede, tag fælt pson i samling, hvor d tale om billede hånd valgt pson. Er man i samling bliv fælt fotr, d normalt ikke store tvivl. Fotr rt billed. Optages billede hånd valgt pson rssling normalt samme. D klareste undtagelse d, hvor d tale om billede må anses krænkde. Har pson sætligt ell uagtt krænk ans r, man eft dansk rs almindelige grundsætning pligtede bale godtgørelse ell stning. Kommciel billed Et bagevde, når man gne e fotos i sin markedsføring, fx hjemmesid i brochur, ejdomsrt d gælde billede. In billede anvdes i reklame, skal modell altid give sit samtykke. D u bydning, om modell kdt pson ell ej. Brug billed samling Er d lovligt e billed arrangemt, hvor man ikke spørge alle, om d i or e billedne bageft? I principp skal man altid sørge samtykke, når man fotos ell optagels, hvor privpson deltag. D væstlig holdsregel tage. Krine Zehava Abrahamovitz Advok Krine Hvad Zehava hvis Abrahamovitz man blot oplys, man i giv sammhæng tag fotos optagels, se skal es fx Advok hjemmeside? D sta d sikreste skfe samtykke. D d de færreste, d imod, billed ell optagels bliv t, når de proc Strfelov ved almindelige begivhed konfc, lovligt optag; mød så vide. Som privpson må man så accepte, hvis man færdes offtlige ubtig områd, hvor d optages fx nyhedssdels ell and, man risike virke. Når kdt pson offtligt sted, hovedregl, han/hun må ubtig iagttag sådanne pson. finde sig i blive fotr i, fotri bliv offtliggjort. Ig d d sjælt, folk protest giv sin ell ladelse. lægg sag an, mindre billed dem bliv t i sammhænge, de ikke bryd sig om, fx politiske sammhænge. Ophavsrslov Nle pson ikke selv give samtykke. D drej sig om børn pson, d grund sygdom ell lignde ikke handle nuftsmæssigt. Fotr bør sikre sig ældres samtykke, når han/hun fotre barn. Anvdelse fotriske billed i markedsfør D to helt ctrale regl i strfelov, når man sk 264. ed bøde ell fængsel ind 6 måned stra 1) skf sig adgang frem hus ell and ikk 2) undlad lade frem grund eft 264 a. D, ubtig fotr pson ikke frit gængeligt sted, strfes bøde ell fæng D samme gæld, d ved hjælp kikkt ell a D strbare gørde, fotrede elle ikke frit gængeligt sted. Fotring ell ia ubtig. D typisk, når fotrede el an altså fotre frit gængelige sted, fotre pson, d disse sted. Ophavsrslov indehold ing regl om, hvad man borts de fælde, hvor man fotr ophavsre hund om beskyttelse privlivs f D gæld grundsætning om Rt ege Grundlæggde vi alle rt eg billede. Besøg Klampborg Galopbane Resv søndag 15. maj 2011 spænde besøg Klampborg Galopbane. D start Famili så velkomm. Hør om galopban sports historie v/leif Schubt. Vi komm tæt heste i paddock ved startvn. Få staldtips hvordan vinde store gevinst. Nærme melg sdes i april måned. Håb sætte dag dte spænde arrangemt. Vlig hils Virkme kvind Nordsjælland VIRKSOE kvind 1/2011 5

6 d lige ny mestlære? Heike Hoffmann Uddannelsespolitisk arbejd Håndværksråd Når mest skole mødes om lærling, d skal i ny mestlære, s vi tit, d skellige tolkning de regl, d gæld ny mestlære. For de mange mestre, d diskut hvvsskolne om reglne, Håndværksråd bedt Undvisningsministi om tolkning reglne, I e, når ny mestlærekontraktne diskutes. Grundløbseksam ell praktisk prøve? Udgangspunkt, ny mestlæres første år sluttes praktisk prøve, typisk gnemføres i virkhe. D byd, lærlinge i ny mestlære ikke skal bestå almindelige grundløbseksam, m de skal nurligvis bestå evtuelle ctifikfag, hvis d står i bekdtgørels dannels. Nle dannels ctifikfag (fx hygiejnekurs bagdannels), skal gnemføres skol, ms andre dannels ikke specifikke krav, d skal eksamines. H gæld ale praktiske prøve. D meg skelligt de kelte dannels, d altid god idé undsøge hos fx d faglige valg ell brancheorganision, om d særlige krav ctifik ell lignde, skal bestås /ell gnemføres skol. Når praktiske prøve eft mestlærs første år skal bedømmes, handl d om, hvorvidt lærling klar begynde dannelss hovedløb. D skal ikke bedømmes, om lærling opnå præcis de samme kompc elev d orære grundløb, grundløbselevne skal ofte opnå kompc, ikke nødve keltes specifikke hovedløb. D sidste gæld selvfølgelig de grundløb, d før vide fle skellige dannels. Et godt eksempel, grundløbs undvisning i dreje fræse ikke relevant vvs-gitekniklærlinges hovedløb. D skal kompcne dreje fræse hvk indgå i praktiske prøve ell bedømmes, da de ikke relevans lærlings evne indgå i hovedløb. Grundløbsfag ell praktisk oplæring? ange mestre oplev, skol tag gangspunkt i, virkhe tag an undvisning i samtlige grundløbsfag. Som eksempel d nævnes, bagmestre blev præst liste ov grundløbsfag, gnemgås de an. est bliv så hvt kelt fag spurgt, om han ell hun undvise i fag eksempl bagdannels Køb, salg kalkulion, Salg svice samt Iværksætti innovion Når skol sl krav om undvisning, sk d ofte d, mest ikke ønsk tage an konkre fag. Result, mange ny mestlæral d orære dannelsestal, di mest selvfølgelig t ikke ell ikke ønsk undvise i fag gangspunkt i teori. Ude virkhedne d jo sådan, d indgår fle fag i arbejdsproces, d mest godt dække fage u undvise i dem sådan. Faktum, d ikke skal ske --sammligning grundløbsfage. D, d egtlig skal ske,, skol mest samm rtelægg mestlæreår, så lærling lær d, d skal læres, m i m praktisk gang fage, d gnemføres i virkhe, ikke i hold d teoriske gangspunkt, skols. ed andre ord: D skal result ( lærling optages hovedløb) ikke process ( lærling undvisning i de kelte grundløbsfag). Vis praktiske prøve, d slutt mestlæreår, lærling mangl kompc, man i de fleste fælde skyde undvisning ell oplæring hovedløb. Skoleundvisning, hør grundløb, så begyndels planlagt skulle gnemføres, når elev begyndt hovedløb. Supplde undvisning i hovedløb Undvisning, ells hør i grundløb, flyttes hovedløb eft tale mellem mest hvvsskole ( lærling). D ekstra undvisning i hovedløb gnemføres, hvis d indgår i d løb, skol, virkhe elev planlagt talt, ell hvis praktiske prøve vis, d nødvt, di lærling mangl bestemte kompc. estlærling opnå de manglde kompc t i m ekstra praktisk oplæring i virkhe ell i m ekstra skoleundvisning i hovedløb. D byd, hvis lærling mangl konkre kompc, egtlig skulle have vær plads eft mestlæreår, så man faktisk flytte hvvels disse kompc hovedløb. Og vigtig pointe så kompcne i mange fælde opnås via tal om praktisk arbejde i virkhe ikke nødvvis konkr undvisning skol. an d sagts tale, de manglde kompc skal opnås skol d både nødvt praktisk i mange fælde. D huske, supplde undvisning ikke altid giv længede skoleophold i hovedløb. Ifølge bekdtgørels (Bekdtgørelse nr decemb 20 om hvvsdannels) skal supplde undvisning så vidt muligt gnemføres led i elevs orære skoleundvisning i hovedløb. Har I andre problem? Fortolkningne ov dækk nurligvis ikke alle de situion, mestre mød i arbejd ny mestlære. D I me d velkomne kontakte mig, hvis I eksempl, I skol ikke ige om, hvordan ny mestlæralne skal funge. Så sørg jeg følge op dem. D så mass god inmion hte und tema Praktik. H hvises d direkte inmion om ny mestlære. Kontaktinmion: Uddannelsespolitisk arbejd Heike Hoffmann 6 VIRKSOE kvind 1/2011

7 Nem lønbehandling høj psonlig svice Susanne Lauritz Salgskonsult ProLøn Susanne Lauritz Salgskonsult ProLøn Susanne Lauritz salgskonsult hos ProLøn, hun klar, alle lemm VIRKSOE kvind mulighed melde sig ProLøns lønsystem u ekstra begning, samti de få hjælp opstart. Vi kdskab ovskomstne i 15 branch in Håndværksråd, d vores lønkonsult ofte ved tvivls lønn, sig Susanne Lauritz. D psonlige svice vægtes højt ProLøns kund. D direkte kontakt lønkonsult hurtige, byd meg i hvdag, hvor d mange andre gøremål d lønindbning. ProLøn gjort god svice des kdegn, d altid i højsæd: Vi lev fredse kund, fastslår hun. Stor fleksibilit Lønindbning egår via intnt ages alle tid døgn. Stor fleksibilit kdtegn i d hele tag system, d bl.a. giv adgang sikkt ovskueligt arkiv, lønhåndb samt direkte psonlig kontakt lønkonsultne. 20 års faring d sidste nye ProLøn lav løn virkhed ignem 20 år, de Nem vikl lønbehandling selv løbde lønsystem, høj så psonlig de se Susanne hv Lauritz tid salgskonsult t nyhed, hos ProLøn, hun alle lovændring lemm VIRKSOE reguling kvind - sidste mulighed fo ProLøns nye tag lønsystem lønsedl u via ekstra eboks. begning, samti opstart. Se ProLøns annonce side 12. Vi kdskab ovskomstne i 15 branch ind d vores lønkonsult ofte ved tvivlssp Susanne Lauritz. D psonlige svice vægtes højt ProLøns kund. D lønkonsult hurtige, byd m mange andre gøremål d lønindbning. Jeg skiftede ProLøn, eft vi i ProLøn Erfa-gruppe gjort h god i Søndjylland svice des havde kdegn, df besøg Susanne Lauritz, d jeg Vi ikke lev trt. fredse Har kund, jeg problem, fastslår hun. ell jeg i tvivl om n, så ring jeg ProLøn. D hør sjælhedne, Stor fleksibilit jeg ikke træffe rigtige pson, Lønindbning hvis uheld e, egår jeg via intnt altid sikk ag, ProLøn ring hurtigt bage. Stor fleksibilit kdtegn i d hele tag system, Redaktør sikkt ovskueligt arkiv, lønhåndb samt direkte o lønkonsultne. 20 års faring d sidste nye ProLøn lav løn virkhede selv løbde lønsystem, så de hv tid ka lovændring reguling - sidste nye tag lønsed Indmeldelse i VIRKSOE kvind UDFYLD VENLIGST ED BLOKBOGSTAVER * = skal fyldes Se ProLøns annonce side 12. Navn: * CVR nr.: * Firmanavn: * Firmaadresse: * Postnr./By: * Firma tlf.: * Fax: ail: * Branche: * Evt. brancheorg.: * Privadresse: Postnr./By: Priv tlf.: Fødselsdag/År: * Vi følg dit sikkt vej an skal huske se sig både højre vstre, in man går ov. d svært nå, når man travlt. artins hjælp, rådgivning bgt. artins lem d landsdækkde samarbejde Revisorgrupp Danmark samt IGAF Intnional Group of Accounting Firms. Hvor hørt om os: * Undskrift: * Sdes : VIRKSOE kvind Att.: Ann Harkjær Frediks Søgevej 5, 5750 Ringe Fax: VIRKSOE kvind 1/2011 7

8 BUNDLINJE - VIRKSOHED - BUNDLINJE, VIRKSOHED ikke så kedeligt dda. FOREDRAG byd velkomm spænde t, hvor find N VIRKSOHED BUNDLINJE 30 (Baghus) edillustrive eksempl virkhed FOREDRAG FOREDRAG FOREDRAG byd velkomm spænde t, hvor -find 15.,illustrive ikke så kedeligt dda. 30 (Baghus) VIRKSOHED BUNDLINJE ed eksempl virkhed guid Ante Regnskabsskol gnem jungl 15. byd spænde spænde find byd velkomm t, hvor find, ikke så kedeligt dda. VIRKSOHED BUNDLINJE byd velkomm velkomm spænde t, hvor t, findhvor 15. guid Ante Regnskabsskol gnem jungl VIRKSOHED BUNDLINJE 15. drag, momsregl, nøglal, aktiv passiv., så kedeligt dda.,ikke ikke kedeligt dda. ikke (Baghus), t, så kedeligt dda. omm spænde hvor så find FOREDRAG VIRKSOHED -- BUNDLINJE ed illustrive eksempl virkhed drag, momsregl, nøglal, aktiv passiv. FOREDRAG 30 (Baghus) VIRKSOHED VIRKSOHED BUNDLINJE BUNDLINJE 15. ed illustrive eksempl virkhed b ikke så kedeligt dda. byd velkomm spænde t, hvor find guid Ante Regnskabsskol gnem jungl FOREDRAG (Baghus) ed illustrive eksempl virkhed 30 (Baghus) Dit byd velkomm spænde t, hvor find 30 ed illustrive eksempl virkhed (Baghus) FOREDRAG 15. ed illustrive eksempl virkhed guid Ante Regnskabsskol gnem jungl, ikke så kedeligt dda. byd velkomm spænde t, hvor find drag, momsregl, aktiv passiv. Ante Regnskabsskol? gnem jungl Dit ikke FOREDRAG FOREDRAG Helnan nøglal, Får guid de oplysning d, (Baghus), så kedeligt dda. guid Ante Regnskabsskol gnem jungl byd velkomm spænde t, hvor find 30 drag, momsregl, nøglal, aktiv passiv. guid Ante Regnskabsskol gnem jungl ksempl virkhed, ikke så kedeligt dda. Helnan drag, momsregl, nøglal, aktiv passiv. Får de oplysning d,? byd velkomm byd velkomm spænde spænde t, hvor t, find hvor find s bankrådgiv virkhed? 15. drag, momsregl, nøglal, aktiv passiv.,illustrive ikke så kedeligt 30 (Baghus) radrag, momsregl, nøglal, aktiv passiv. d Regnskabsskol gnem jungl ed eksempl dda. virkhed Brabrand 30 (Baghus), sså bankrådgiv s dda. virkhed?, Dit ikke kedeligt ikke så dda. kedeligt virkhed? ed illustrive eksempl virkhed (Baghus) Dit l, nøglal, aktiv passiv. Helnan guid Ante Regnskabsskol gnem jungl Dit Får de oplysning d,? ed illustrive eksempl virkhed 8220 Brabrand s virkhed? 23. Hvad virkhed egtlig 30 (Baghus) guid Ante Regnskabsskol gnem 23. eksempl virkhed Helnan Helnan Dit des oplysning d,? 900 aktiv Får de oplysning jungl d,? Dit ed elustrive drag, momsregl, passiv. guid Ante nøglal, Regnskabsskol gnem jungl Får bankrådgiv virkhed? 30 (Baghus) 30 (Baghus) : de virkhed egtlig ed illustrive ed eksempl illustrive eksempl virkhed virkhed Helnan momsregl, nøglal, aktiv passiv. 900 Hvad Får oplysning d,? Helnan guid Ante Regnskabsskol gnem jungl s bankrådgiv virkhed? Får de drag, oplysning d,? s bankrådgiv virkhed? 8220 Brabrand drag, momsregl, aktiv passiv. s edrage virkhed? : Torsdag 24. guid Ante guid Ante Regnskabsskol nøglal, Regnskabsskol gnem jungl gnem jungl 18 Helnan 21 gris Brabrand 8220 bankrådgiv s bankrådgiv virkhed? aktiv s virkhed? 900 Brabrand drag, momsregl, nøglal, passiv. 23. virkhed? s virkhed? ning s d,? Dit Hvad virkhed egtlig Torsdag 24. Innovionsctr 23. edrage aktiv 18 Hvad 21 gris drag, momsregl, drag, momsregl, nøglal, nøglal, passiv. passiv. 8220Helnan Brabrand D l traktemt. Dit virkhed? aktiv virkhed egtlig s lemm. virkhed? Brabrand Hvad virkhed s : 23. nkrådgiv Dit Får virkhed? de oplysning egtlig d,? Innovionsctr H.C. Ørstedsvej 2D : Helnan lemm. D l traktemt. 23. Får de oplysning d,? virkhed Hvad s virkhed egtlig Dit egtlig : Brabrand 900 Torsdag 24. Hvad virkhed? Helnan AT bankrådgiv virkhed? DitFår des oplysning 18d,? edrage 21 gris 8220 H.C. Ørstedsvej 2D Torsdag Dit edrage gris : melde arrangemnt via: Helnan bankrådgiv virkhed? Torsdag 24. : Får ded oplysning 18 d, 21? 8220 Brabrand 900 edrage gris - hed egtlig Innovionsctr s virkhed? lemm. l traktemt. Innovionsctr s bankrådgiv virkhed? 7900 Helnan Helnan lemm. D l traktemt Brabrand melde arrangemnt via: Får deoplysning Får de oplysning d, d,?? Torsdag s virkhed? gris 24. Brabrand s bankrådgiv virkhed? Innovionsctr : Torsdag edrage edrage virkhed gris 8220 lemm. D traktemt. H.C. Ørstedsvej Hvad egtlig s l virkhed? 900Brabrand 900 2D H.C. Ørstedsvej 2D s bankrådgiv s bankrådgiv virkhed? virkhed? Torsdag 24. Innovionsctr Innovionsctr 8220 Hvad virkhed egtlig lemm. D l traktemt. s virkhed? H.C. Ørstedsvej 2D : emm. l traktemt. D gris arrangemnt melde arrangemnt via: virkhed melde via: 8220 Brabrand 8220 Brabrand :24. s Hvad s virkhed? egtlig virkhed? H.C. 2D 7900 H.C. Ørstedsvej 2DØrstedsvej Hvad virkhed Innovionsctr Torsdag : edrage melde ære l traktemt. arrangemnt egtlig 18 21via: gris Torsdag 24. Hvad Hvad virkhed melde virkhed egtlig egtlig 7900 : edrage gris arrangemnt via: 7900 H.C. Ørstedsvej 2D Innovionsctr melde arrangemnt lemm. D via: l18 traktemt. edrage 21 gris Torsdag : :24. Innovionsctr Torsdag 24. lemm. D l traktemt. edrage gris 7900 H.C. Ørstedsvej 2D Innovionsctr ig arrangemnt via:d lemm. 18 l traktemt. Torsdag Torsdag 24.Ørstedsvej 24. H.C. edrage edrage D 2118 gris 21 gris Innovionsctr lemm. l traktemt D H.C. Ørstedsvej melde arrangemnt via: Innovionsctr Innovionsctr 7900Ørstedsvej 2D lemm. D lemm. D l traktemt. l traktemt. H.C. 2D melde arrangemnt via: 7900 melde arrangemnt via: H.C. Ørstedsvej H.C. 2D 7900Ørstedsvej 2D melde arrangemnt via: melde melde arrangemnt arrangemnt via: via: SÅDAN! DU DIT SÅDAN! DU DIT SÅDAN! DU DIT GRATIS WORKSHOP SÅDAN! DU DIT GRATIS WORKSHOP i samarbejde Institut Salgsvikling, SÅDAN! DU DIT GRATIS WORKSHOP i samarbejde Institut Salgsvikling, 16. vikl gris, målrt selvstæn. SÅDAN! DU DIT SÅDAN! DU DIT i samarbejde Institut Salgs- vikling, GRATIS WORKSHOP 16. vikl gris, målrt selvstæn. Skiveegns & Turistct undvis arbejd ÅDAN! DU DIT 16.Erhvvs vikl Institut gris, målrt selvstæn. GRATIS WORKSHOP i samarbejde Salgsvikling, - Skiveegns Erhvvs& Turistct undvis arbejd Østbro 7 Erhvvs- & Turistct salg si GRATIS WORKSHOP Skiveegns undvis arbejd SÅDAN! DU DIT i samarbejde Institut Salgsvikling, GRATIS WORKSHOP vikl gris målrt selvstæn. Østbro salg, si DU 7800 Skive Østbro 7 si isådan! samarbejde Institut salg Salgsvikling, - DIT 16. i samarbejde Institut Salgsvikling, - vikl gris, målrt selvstæn. HOP SÅDAN! DU DIT Skiveegns Erhvvs& Turistct undvis arbejd 7800 Skive Disse måldu DIT styrke 7800 Skive SÅDAN! 16. vikl gris, målrt selvstæn. 16. Skiveegns ikl gris, målrt selvstæn. undvis salg arbejd bejde Institut Salgsvikling, GRATIS WORKSHOP Østbro 7 Erhvvs- & Turistct si SÅDAN! SÅDAN! DU DIT DU DIT Disse mål styrke Disse mål styrke Ose: e egskab større GRATIS WORKSHOP Skiveegns Erhvvs& Turistct undvis Østbro 7 salg si Skiveegns Erhvvs& Turistct arbejd 16. undvis arbejd is, målrt selvstæn. i samarbejde Institut Salgs- vikling, 7800 Skive 7800 Skive GRATIS WORKSHOP Ose: e egskab Salgs større Ose: e egskab salg større 22. isi samarbejde Institut vikling, Østbro si GRATIS WORKSHOP Østbro Skive Skiveegns Erhvvs& Turistct salg l arbejd vikl gris, målrt selvstæn. i samarbejde Institut Salgsvikling, Disse mål styrke 22. GRATIS WORKSHOP GRATIS WORKSHOP Forskpark, aitori I løb dag : 16. vikl gris, målrt selvstæn Skive i samarbejde Institut Salgsvikling, - Skive 7800 Østbro 7 Skiveegns Erhvvs& Turistctaitori Disse mål større styrke salg si undvis arbejd Ose: e egskab Forskpark, 16. I løb : vikl gris, målrt selvstæn. Forskpark, aitori IDisse løb dag : i samarbejde i samarbejde Institut SalgsInstitut vikling, Salgsvikling, - Forskpark dag stå kundes adfærd Skiveegns Erhvvs& Turistct undvis arbejd mål styrke 16. vikl gris, målrt selvstæn. Ose: 7800 Skive Østbro 7ErhvvsDisse mål styrke e egskab si større salg Forskpark stå kundes adfærd Skiveegns & Turistct 22. undvis arbejd Forskpark e gris stå kundes vikl vikl gris,, målrt målrt adfærd selvstæn. selvstæn. Ose stærke e salgssid Østbro 7 salg si Ose: egskab større Skiveegns Erhvvs& Turistct undvis arbejd 22. Ose Ose: 7800 stærke e : salgssid Skive e egskab salg større mål styrke Østbro 7 Forskpark, aitori si I løb dag Ose Skiveegns Erhvvs&ErhvvsTuristct & Turistct stærke e salgssid undvis undvis ordr arbejdskiveegns dygtige arbejd Skive 22. Østbro 7 salg si dygtige ordr Forskpark, aitori Ose: I løb større dag mål : l Disse styrke Forskpark Skive stå kundes adfærd Østbro Østbro 7 dygtige ordr salg si salg si skarpe Disse mål styrke Forskpark, aitori I løb dag : 7800 Skive skarpe Forskpark, aitori Forskpark styrke 22. Ose: løb dag : stå e egskab e kundes Ose stærke salgssid Disse måladfærd større 7800 Skive7800 Skive skarpe Ose: e egskab e kundes Forskpark kundes stå måladfærd større styrkeaitori stærke salgssid Forskpark Ose Forskpark, 22. stå adfærd Disse : Ose: e egskab større dygtige ordr 29. Disse Disse mål mål styrke styrke vte nle siøse 22. vte nle siøse stærke salgssid Ose: egskab e større : Ose Ose Forskpark Forskpark, aitori orstå stærke e salgssid dygtige ordr kundes adfærd Ie løb dag 22. skarpe Ose: Ose: nle siøse e egskab e egskab vte større større 3535 høj gi høj gi Forskpark, aitori løb dag : dygtige ordr 22. Ose Forskpark e dygtige ordr skarpe IIsalgssid stå kundes adfærd 29. Forskpark, aitori løb dag : høj gi Forskpark stå kundes adfærd skarpe Forskpark, aitori I løb dag : 29. Ose skarpe ordr stærke stå e salgssid Forskpark I løb kundes adfærd nle siøse gris Forskpark, Forskpark, aitori aitori I løb dag vte dag : : gris Ose stærke e salgssid 29. Forskpark stå kundes vte nle siøse adfærd 29. dygtige ordr Ose 35 lemm. stærke e salgssid høj gi Forskpark Forskpark 14 gris stå kundes stå adfærd kundes adfærd lemm. dygtige ordr vte nle siøse Ose 35 stærke e salgssid 29. vte nle siøse høj gi skarpe 5. april dygtige ordr Ose Ose lemm. stærke stærke e e salgssid salgssid 5. april skarpe 35 høj gi dygtige ordr høj gi le siøse skarpe 14 gris 5. april dygtige dygtige ordr ordr 29. skarpe 30 (Baghus) siøse 14 gris Tilmelg: 35 us vte nle 29. lemm. skarpe skarpe 30 (Baghus) Tilmelg: vte nle siøse gris 14melde gris 29. kurs via lemm. høj gi 5. april vte nle siøse (Baghus) 29. Tilmelg: melde kurs via 35 høj gi lemm. vte nle siøse 5. april lemm. høj gi 14 gris 35 kurs melde via vte nle vte siøse nle siøse 5. april 35 høj gi 5. april 14 gris 30 (Baghus) høj gi højtilmelg: gi 14 gris 30 (Baghus) 5. april Tilmelg: lemm. via 14 gris melde kurs lemm. 30 (Baghus) Tilmelg: via 14 gris 30 (Baghus) 5. april Tilmelg: melde kurs lemm. 14 gris 14 gris 5. april kurs melde lemm. 30 (Baghus) melde via kurs via 5. april lemm. lemm. 5. april 30 (Baghus) g kurs viatilmelg: 5. april 5. april 30 (Baghus) Tilmelg: melde kurs via 30 (Baghus) Tilmelg: melde kurs via 30 (Baghus) Tilmelg: melde kurs via 30 (Baghus) 30 (Baghus) Tilmelg: Tilmelg: melde kurs via melde melde kurs via kurs via Er selvstæn, ell ved blive d? Fle dele Psonling svice Attraktive lemsb Gris rådgivning via -N Nværk selvstæne Adgang viklde arrangemt CHRISTINA DUEDAHL JENSEN TEL VIRKSOE kvind 1/2011

9 Fru gods skyd dt! D utroligt, hvad vi oplev, når vi går jagt eft vores Side 9-pig, ne gang fik vi syn sag, hvad d nedlægges, når VIRK- SO kvinde går jagt. Vi vær spænde besøg hos Anne Stevnhoved Nakkebølle Gods i Aastrup lige u Fåborg. Anne vær lem VIRKSOE kvind i cirka 5 år, suppleant i bestyrels Fyn. Anne gift ads 27. år, samm de tlingne Louise Pnille 24 år, d begge bor i. Parr bor i nærhe Svdborg, m des arbejdsplads/virkhed Nakkebølle Gods, h d rigeligt beskæftige sig. Gods blev købt i 1997, straks gik parr i gang nedbryde gamle bygning rove de andre bygning. D e bygning var kampest, ne blev rev ned, alle ste blev anvdt langs hele gods. Land omkring 250 hektar drives dyrkning traditionelle grød, så raps, hvede m.v. For par år si begyndtes roving selve hovedbygning, d opført i år Vi fik par tims rundvisning gods, d var meg intessant, h kunne vi blandt and se hovedbygnings oprindelige jnbeslagne egræsdør, omkrans meg smuk sandstsportal, lukkes sta meg tung egræs bom, d skydes ind i mur. Und rundvisning fik vi godt indblik i, hvad Anne sin arbejdsdag gå. Hun ægtefæll lav nemlig næst selv alting gods. D bliv d rekvir hjælp del arbejdsopgavne roving gods så und selve høst, m ells klar de selv de fleste opgavne. En de lidt me seje opgav Anne arbejd i bindelse roving, var da hun malede alle vinne i hele hovedbygning, d var mange, nemlig godt vel 200 stk. Da gods del vores kulturarv egår roving meg nænt, int må ændres u accept Kulturarvsstyrels, Anne d så mange tim mød Styrels håndværke m.fl. Gods nle utroligt smukke stuk-loft, d desværre blev vandskadede, så h så stor opgave finde rte måde, hvor man få t skadne. Endvide roving stk. gobelin 1700-tall debragt i 20. Dte kostede større millionbeløb, konsving kelt gobelin tag cirka års tid. D findes gods så mange fine kamin. Værelsne i godss to tårne meg specielle, vi sikre, d hele bliv rigtig flot, når d står fært. Anne tæll os, d ikke n tidsplan færgørels gods, m når d gang fært, d ming, de flytte ind Nakkebølle Gods. I godss tidlige driftsbygning, man i dag jagtstue, består tre sammhængde stu, h fik vi s, hvad Anne ads lav, når de ikke pass gods. De går nemlig begge jagt, d var meg imponde syn, d mødte os. D var rigtig mange flotte jagttrofæ utroligt smukke dyr både ind- land. Blandt and mange Sydriske trofæ, hvor parr mange gange besøgt samme farm. Vi sluttede vort besøg kontor, d ligg i tidlige badehus hørde gods, Anne kunne tælle, filmselskab vis Preb Phillips mange år si ejede Nakkebølle Gods. Hus blev t huse skuespille, blandt andre Dirch Pass, Preb Kaas Jørg Ryg opholdt sig d. Vi fik fremvist billed, hvordan gods så ved ovtagels i 1997, d må konstes, d sk mange ting si da. D imponde, hvad disse to mnesk må få s i stand, de går ikke vej n. Vi fik lidt me vide om nle Annes mange arbejdsopgav, blandt and pass hun så hav, sidd i lille robåd, når ukrt omkring godss voldgrav skal fjnes, pass bholdi, administr lejning samt vedligeholdels huse, d hør gods samt mange andre opgav. D i øvrigt femte ejdom Anne ads i gang rove, gods største opgave, de vær i gang. De andre ejdomme videsolgt. I friti man ofte se Anne ads drøne sted des to flotte motorcykl, når de ikke lige jagt. D bare fart ov felt hos dte aktive ægtepar. De oplev meg, Anne kunne da så tælle om hk kæmpeoplevelse, d var springe tandemspring i faldskærm. Ti hos Anne fløj sted os, d var meg spænde få indblik i VIRKSO kvindes hvdag helt andledes arbejdsopgav, d hvad vi selv vant beskæftige os. Tusind tak dejlig eftmiddag Nakkebølle Gods. Lone Hans Redaktion VIRKSOE kvind 1/2011 9

10 Landsgalsamling i Nyborg sluttes edrag Eft galsamling Tessa Gjødes, d ctled hvvsskningsctr Link.SDU Syddansk Univsit, komme tælle om, hvordan virkhed have gavn samarbejde Univsitne. Link.SDU mch teorike praktike i bindelse konkre samarbejdsprojekt. De skræddsyr projektne, så begge part maximalt bytte. D korte samarbejde, hvor skne bistår specialvi, d relevant i hold sag, virkhe arbejd lige h nu - ell længevarde projekt, eksempel fælles finansiing Ph.d.-stde, hvor virkhed ag case skningsprojekt i 3-årig piode. Ann H. Frediks Landsmand Landsgalsamling i Nyborg slutt edrag Tessa Gjødes A D V O K A T E N Eft galsamling Tessa Gjødes, d hvvsskningsctr Link.SDU Syddansk tælle om, hvordan virk samarbejde Univsitne. Link.SDU mch teorike praktike i b samarbejdsprojekt. De skræddsyr projektne, så begge part korte samarbejde, hvor skne bistå E D H Å N D E N P Å H J E R T E T relevant i hold sag, virkhe a Fruebjgvej 3, 20 ell Ø længevarde projekt, eksempe Ring: Ph.d.-stde, hvor virkhed ag cas 3-årig piode. Krine Zehava Abrahamovitz w w w. a b r a h a m o v i t z. d k Ann H. Frediks Landsmand aj blads side 9 pige hedd Diana Aarup 30 år. Diana gift ort, samm de fire børn. To pig drg... så lige firma Trædballe Skov Have Svice!! Ikke nok arbejd dhjemme, så pass Diana så 15 tims job i ariehøn. læse me om Diana i blad 2 Vælg Holbæk Go-Kart Land firmest, salgsmød, temadag, familiefest, julefrokost, c. I 20 vi få nyt asfalt banne, nye gokarts lys ban, så nu d mulighed køre år rundt. Vi klar l arrangemt op 0 deltage. Dte gæld både gokart kørsel bespisning. Vi : m lang ørs gokartbane - 22 nye hurtige Caroli-gokarts - 8 nye Caroli børnekarts - Gokartklub børn unge 6-21 år - Siorklub voksne ov 21 år - 18 huls intnional minigolfbane - Hyggelig Pit-restaurant, d anvdelig selskab mød m.m. - Stor ovdækk trasse grill Ring få upligtde b. Husk vi åbt HELE ÅRET imod besling. eld jes firma vor Le ans løb. Ring hør nærme , ell klik ind VIRKSOE kvind 1/2011

11 Landsgalsamling d. 25. maj Nyborg Strand, Østøvej 2, 5800 Nyborg Kom dag oplevels i d fynske samm andre dejlige VIRKSOE kvind Dagsor: 1. Valg dirigt d. 25. maj Formans bning 3. Aflæggelse godkdelse Nyborg, Strand, samt Østøvej oriting om 2, bg 5800 Nyborg 4. Valg næstmand, lig gvalg 5. Valg kass, lig gvalg Kom dag oplevels i d fynske 6. Valg revisor samm andre dejlige VIRKSOE kvind 7. Kontingt, hund deling mellem landsing lokalingne 8. Behandling Dagsor: indkomne slag 9. Fastsættelse do næste års galsamling. Evtuelt 1. Valg dirigt 2. Formans bning 3. Aflæggelse godkdelse, samt oriting om bg Pris deltagelse kr ,00 Valg pr. pson. næstmand Indeholdt i pris galsamling, 5. Valg kass kfe, frokost incl. 1 øl/vand samt edrag. 6. Valg revisor Tilmelg skal ske lokalmand, gne hurtigst muligt, 7. Kontingt, hund deling mellem landsing d sest mandag 9. maj lokalingne 8. Behandling indkomne slag Binde melg baling skal ske lokaldeling. 9. Fastsættelse do næste års galsamling Aktive lemm. stemm, Evtuelt m passive så meg velkomne. Regnskab sdes lokalmæne. Landsgalsamling D skriftlige mandsbning Pris deltagelse sdes kr. via 345,00 pr. pson. de modtag Indeholdt nyhedsbrev i pris VIRKSOE galsamling, kvind. kfe, frokost 1 øl/vand. De, d ikke modtag nyhedsbrev, rekvire bning hos lokalman. Tilmelg skal ske lokalmand, gne hurtigst muligt, d sest mandag 9. maj Husk navneskilt, dagsor, visitkort godt humør. Binde melg baling skal ske lokaldeling. Vel mødt Landsledels Aktive lemm stemm, m passive så meg velkomne. Landsmand Ann H. Frediks Regnskab deles lokalbestyrelsne deltagne. VIRKSOE kvind 1/2011 D skriftlige mandsbning sdes via de modtag nyhedsbrev VIRKSOE kvind. De, d ikke modtag nyhedsbrev, 11

12 .000 virkhed i dag ProLøn Kontakt vores salgsdeling allede i dag lad os igang. Vi h! TiLb ViRKSOE kvind - lemm anste Gris oprtelse virkhed Gris oprtelse arbejde Gris lønkørsel i op 2 måned ved ovgang and lønsystem Gris hotline indbning via intnt eindkomst eboks se meg me tronholm rands sø telefon telefax VIRKSOE kvind 1/2011

13 Lov valg orit APV-regl ejne virkhe I vor hvdelse Udvalg vedr. Selvstæne havde vi så bedt om kdegivelse, hvordan reglne om APV ved 1 ans skulle stås, di man i nle situion ans i eg firma, f.eks. arbejde ægtefælle løntale, eje selskab. Vi få følgde Afdelingschef P Stsgaard ørch i Beskæftigelsesministi: Resume ov rapport vedr. de selvstæne Beslutningsslag B juni 20, omhandlde de selvstænes hold, vi tidlige omtalt h i blad. D tværministielle valg, d blev neds hblik undsøge hole de selvstænt hvvsdrivde sdt apporting i januar (78 sid). D blev i bindelse givelse rapport sdt nle pressedelels skellig side, d lyd bl.a. h: Bedre trædelsesmulighed virkhe arbejde ægtefælle (Tro- loveklæring). Forbedring mulighedne få sygedagpge (Fem-dages uge u begrænsning hke ugs dage, d drej sig om). Bedre me målrt vejledning selvstæne via nye sktekurs. Hvis ovnævnte vedtages, d nurligvis væstlig bedring de selvstæne, såvel de arbejde ægtefæll, m sl ikke nok. ange de slag, vi i organisionne fremsdt, i rapport, m anbefales ikke. F.eks. man ved registring virkhed selvstæn bør gøres opmærk, man nu aktivt selv skal sørge divse sygedagpge- arbejdsskade- AES- ATP-melg, hvis man ønsk disse dækning. Alt ofte hør vi om selvstæne/ arbejde, d uvihed røg i sorte hull. At de tre førstnævnte privgift, d ikke indføres i virkhes driftsgift, bekymr ikke valg, d blot konst, d dyrt gnemføre, d ligg u valgs kommissorium sle ufinansiede slag. Hvis virkhe imidltid ændr m selskab, disse gift u problem driftsgift nurligvis! Vedrørde sociale sikring bør d ikke skel imellem virkhedsmne. D skrives nurligvis del om ltelse administrive byrd, bl.a. ved itale indbning, m dte jo allede i fuld gang, så d jo ikke n nyt. Problem jo, d hele ti opfindes nye byrd, u man lytt virkhednes indsigels (giftne vedrørde faldshåndting grelt eksempel). D del stistik i rapport, m hvorom alting, så drej d sig sta om, man beholde de selvstæne, d bage (mange konkurs i 20) samt inspire fle blive selvstæne, skal rammekåre. Danmark ligg i bund m.h.t. iværksætte (iflg. globale GE-rapport). Vort slag om monise beløbsgrænsne definition mindre virkhed in samme ministium (Beskæftigelses-), tag valg så stand. D drej sig om sygedagpgeordning mindre arbejdsgive trædelsesregl arbejde ægtefæll. D to skellige græns bureaukrisk uhsigtsmæssigt skade de træde ægtefæll, d bliv fang i ægte fælde. Barselsligningsordningne selvstæne arbejde ægtefæll hvis valg politiske revision lov, hvor ligskreds skal tage sling evtuelle pasning justing. Vibeke Broman VIRKSOE kvind Lovgivningsvalg Arbejdssyn oplyst, d ikke skal arbejdes APV i de fælde, hvor arbejd ale føres selvstæne hvvsdrivde selv /ell gældes ægtefælle. D gæld uans om d tale om psonlig ej virkhed, ell om virkhe drives selskab. Ændring pasning in de skellige områd i rapport hæng politiske je konkre bedring de selvstæne kontra flotte ord om de selvstæne. Vi skal i VIRKSOE kvind i måned have mød vore samarbejdspartne i Håndværksråd samt i Fællesvalg (Land De samvirkde Købmænd). H vi drøfte rapports indhold hke tag, vi gøre i fællesskab. Rapport, d hedd Apporting valg om bedring hole selvstænt hvvsdrivde, læses : Økonomi- Erhvvsministis hjemmeside: oem.dk und aktuelt pressedelels Fakta om GE Global Entrepreurship onitor (GE) giv årlige rapport, GE-rapport, d undsøg iværksættaktivit nionalt globalt plan bas spørgeskemaundsøgels repræstive snit befolkningne v ov. I 20 i alt 59 lande v ov lev input, d tæll om de deltagde landes treprørielle aktivit. ed gangspunkt i de kelte deltagde landes aktivit karaktistika hvv, beskæftigelse treprørkår m.m. redegør rapport sammhæng mellem treprørskab de kelte landes økonomiske vækst samt ag global sammligning lanes result. Se me om GE GE-rapport VIRKSOE kvind 1/

14 AKE UP LUP elefant-lo-p151.pdf 27/05/05 9:16:57 C Y C Y CY CY K HUSU SPECIAL OPTIK Hadslev Slamsug Svice A/S spuling slamsugning TV-inspektion Langkær Hadslev Tlf vi rs så dit køkkløb! a r kedsføring d virke r Vi sætt virkhed landkort skab løsning, d sælg var. arkedsføring, salgsmiale, design, hjemmesid, PR kommunikion. Startpakke iværksætte. Jesp Bo Bojes Ko m mu n i t i o n Gildegade Aabraa Telefon Gør d ikke selv tag kontakt Risløv El Søgevej 5, Søge 5750 Ringe Tlf Fax Risløv El A/S Aut. El installør Alt arbejde in svag- stærkstrøm samt edb føres. Int t int stort, kontakt os vi giv upligtde b. Fridtjof Nanss Plads 4 20 Ø Tlf mail: Gejlhavegård 23 DK-6000 Kolg Tlf Fax Tal os! Revisionsctr Hadslev Bispegade 15 Tlf revisor.dk 14 VIRKSOE kvind 1/2011

15 VÆRD AT VIDE Regl godtgørelse ændr D pr. 1. januar 2011 vedtag nye regl godtgørelse vedrørde Arbejdsmarkedsdannels, kurs m.m. Fremov d blandt and fuld deltagbaling pson videgåde dannelse VEU- godtgørels rec. Nye ss ved elevrefusion Vær opmærk nye ss i 2011, når søg lønrefusion Arbejdsgivnes Elevrefusion (AER). D muligt få elevrefusion, når lærling i skole und dannels. Arbejdssyn i år 2011 ekstra nedslidningstruede branch. H de opmærkme, hvordan vi i dial, hvordan vi vejled vore arbejde. uskel- skelbesvær vi alle blive s, nærmest alle ell and tidspunkt ondt i muskl ell led. Vi nu læst, de, d bliv langtidssyge, få d værre. Så vi skal sørge holde både vore arbejde os selv i gang, selvom de ell vi smt! Inmion vedrørde lønindbning Sk indfør begyndels 2011 automisk kontrol de oplysning, de modtag. Tidlige kunne lønmodtagne selv rte slags fejl, m lønmodtagnes årsopgørelse 20 d indkomstfelt, d bliv låst, så hvis d rtels, så d arbejdsgiv, d skal rte evtuelle fejl. finde me inmion www. sk.dk/eindkomst und mupunkt - seste nyt. Nwork011 i Ose torsdag 1. septemb 2011 NETWORK FOREDRAG - WORKSHOPS - INSPIRATION I bindelse arrangemt Nwork011 septemb i Ose man Ann H. Frediks undtegnede deltag i møde 15. decemb 20 arrangørne Væksthus Ose. Repræst ved mød var: Ose Sport & Evt A/S, VIRKSOE kvind, JCI Sct. Kn, Global Nwork, Dana, Ste Of ind, Jesp Christs Udvikling Ose. Vi var invit mød, di vi i både , havde få delt stand del VIRKSOE kvind. var ige om, Nwork0 hid var d bedste arrangemt, m d sta var ting, d kunne gøres. D var mulighed komme input dte års arrangemt ting i hold edragsholdne: Kvalit frem kvantit. D blev eslå pointsystem, så nværkne kvalifice sig stand nværke, d de bedste b/ide komme. For os, frilige tag fri arbejde ing, jeg se problem i dte. Nemlig d mangle frilige både in selve dag, da vi ikke kapacit dte. VIRKSOE kvind esl i sted, d kostede nværke beløb deltage. Jeg selv deltag to gange, d rigtig god dag, hvor vi hv især komme nle gode edrag, samti vi mulighed møde kvind, d have glæde vide n om vores ing VIRKSOE kvind. Sidste år var pris 450,- kr. pr. deltag, hk meg lidt, når man tænk, man mulighed nå høre omkring 3 edragsholde. Hk pris d bliv i år, ved jeg ikke dnu, m jeg synes alligevel, allede nu skal sætte dag Nwork011 i Ose. Redaktør ultiiesk Bal arbejdsgiv prive gift telefon, bærbar pc, bredbåndsn ell lignde skal besktes 3.000,- kr. pr. år, psonlig indkomst samme måde løn. Ægtefæll, d begge multii råhed rab 25%. D d bingelse, de samlevde ved års løb de samm besktes mindst 4.000,- kr. Dte regnes først i bindelse årsopgørels. Lønmodtag skal så besktes, når lønmodtag tag arbejdsgivs i hjem uans om styr ikke es priv, bare d råhed gæld regl om beskning. HUSK, an dit! Er ikke opd dte, så kig ind ell tal revisor. Nye ss i 2011 G-dage Hel godtgørelse 766,00 kr. Halv godtgørelse 383,00 kr. Lone Hans Redaktør Landsseminar Ledelse i andlig v Få plads bage.. Se info hjemmesi Har få hul i kald ell bare trt, ikke meldt Landsseminar i Horss fredaglørdag , så nå d dnu! Hvd direkte Elisabh Web mobil ell mail Pris pr. pson: Dobbeltlse: kr ,00 Enkeltlse: kr ,00 Begge dage u/ovnning: kr ,00 Redaktør VIRKSOE kvind 1/

16 LOKALSTOF Fyn 12. januar holdt VIRKSOE kvind Fyn møde Ctrovice i Vissbjg 42 deltage. ariann Fisch Boel holdt edrag ov tema Kvinde i mandev. ariann gnemgik sit politiske løb de unge år lem Folking ( ) Fødevareminist ( ) i Ands Fh Rasmusss reging si de 5 år ( ) Europa- kommissær an land vikling landdistriktne. ariann talte om sammsætning EU om de mange mød teknikk nå ønsk result. D ing, d i tvivl om, ariann sit stof, hun komm ignem mange nuftige initiiv. Nle kelte ord sætning, printede sig, : Samfund = os Nværkssamarbejde blandt ligesindede Hvis dit stof, så På bundlinj d om vide, hvad tal om Jeg elsk brede v D ikke n altniv europæ D var ydst intessant. D blive indvi i EU s dagligdag, eftfølgde spørgunde/ deb var både livlig oplysde. De 20 gæst d nordfynske område viste, de både var meg vide gagede i landsv, d skabte livlig deb ariann. Hvis ikke man var ovbevist EU-hæng in mød, gik man d bevidsthe om, d arianns bskab om, Vi lem EU, d ikke an vej nok korrekt. Vi høre glade have hørt The grand old Lady in dansk europæisk politik. Soya Niels Omegn Sk besøg nværk i kør i bedste velgåde. ange spænde emn tag op. D meg lærigt. D havde vi Sk besøg. Tre kvind Kirst Wulff, Agne Christians Heidi Svane troppede op, trods snevejr glte veje. Hv især sit speciale, bee så mange muligt. D de ikke vidste, le de undsøge os straks vde bage. De klarede os, de meg gne have god dial de selvstæne, de begyndt tage de nystartede selvstæne, dem i gang. D nyt dem komme hvvsdrivde, d vær i gang i fle år, m de meg lige prøve d belige. ange blev sl, blandt and om: Psonalegod, arbejdstøj, drag julegav drag ægtefælls gift, når de julefrokost, E-indkomst, multiie sk, processgift, nemid osv. Sk indrøme, nemid ikke helt plads dnu. N de var stolte var des Binde Svar, des Nyhedsmail abonnemtsordning. Binde Svar gæld i 5 år langt billige d hvde sig sin revisor. D kost 300,00 kr. plus moms. De tag alle op, d jo især de s, d intessante få stykke papir Sk, så binde i 5 år, så man ved, hvad man rte sig eft. Gå ind des hjemmeside Sk - kig und Rådgiv - søg om Binde Svar. Jeg anmod om Binde Svar. Så godt i gang. Gitte Jagd Lars Geolisk useum Vi begyndte år 2011 søndagstur, hvor vi så invitede vore ægtefæll/samlev. Tur gik GEOLOGISK USEU, Øst Voldgade 5-7, K. D viste sig utrolig intessant oplevelse. in umiddelbare reaktion, da Inge Køj esl ne tur, var lidt negiv Geolisk useum ups!, m.d blev gjort skamme. Gui P var bare rigtig frisk fyr, sk fantastisk midle d lidt tørre stof. Han brændte dte museum, så ti løb hurtigt. Vi mødtes.30 skulle vide Sts useum Kunst spise frokost i ce 13.00, så P måtte skynde sig tælle så meg muligt. uses samling rødd helt bage D Kongelige Kunstkamm 1600-tall. På rundvisning fik vi fremvist nle de mange fantastiske unikke gstande lige st i v, d d ældste tegn liv meg meg me. P Kirkeby-rotun Kongsbg sølv fik P så talt os lidt om. Festvalg Vivi Jørgs Nordjylland Rigtig godt nytår alle VIRKSOE kvind. I oktob var vi lemm virkhedsbesøg hos Helle-E s glaskunst. Vi skulle ne t selv kunstne, d var meg spænde. D blev fremsl nle fine ting, billed, lysestag, gle meg and. D var meg sjov hyggelig t sjovt vide, hvor kreive vore lemm. julemøde var sædvanlig dejlig t, hvor vi rigtig få snakk grin, glæde os ov de fine pakk vi hjem. Også ne t var vi lemm, d var mødt op hos mig. Januarmød bliv birtur. D svært samle mange møde i ne kolde mørke måned, så vi s frem lidt lyse tid, så vi få vores lemm nord fjor arrangemtne. Aase Kram Nordvestjylland 11. januar 2011 skulle vi glførkursus/teoriprøve, d blev teoriprøve, da d ikke var lyst nok køre glførban. N os bestod ikke - m d var da skel, hvor mange fejl vi havde. Lasse trøstede os, d var første gang. Skulle man op prøve, havde vi jo mange tims bedelse. Vi fik rigtig hyggelig t meg grin d. Vi fik så skellige ting, jo relevante, da vi alle kør bil daglig. Jeg går bage vort julemøde. Vi holdt julemød 9.12., nop var 35 års dag vores stiftelse. Vi besøgte Hanne Lars, Solbjg ors, Glas Uld, d ligg rigtig langt e land skøn ejdom, m vi fandt frem. D var lav værksted i e bygning. Ul var e går. Glaskunst var stor mangfol, d var alt store fade, skåle, vas spænd nåle - jo d var ovvælde. Hanne havde lav masse beslingsarbejd, alle disse beslingsarbejd så vi billed. Vi havde invit landsman Ann Frediks vores dag, så vi dag kunne høre lidt om ing landsplan. Dte egik eft andledes julemu hotel Vildsund Strand. Et par skønne mød vi ht i d Nordvestlige Danmark. Gda Ands Sydvestjylland I slutning novemb mødtes vi vores årlige julemøde, hvor d var rigtigt flot fremmøde. D blev sædvanlig hyggelig t julemad, julesange pakkespil. -D var gang, d sige i start 1960 ne, hvor mestkonne sl ikke eksistede i hvt fald ikke officielt! (cit VIRKSOE kvinds hjemmeside) På dte tidspunkt var d nle friske pig i Esbjg, startede lokaling h i Ribe Amt. Iblandt disse var Stella Erdts, positiv festlig dame, vær fast invtar ved de fleste vores 16 VIRKSOE kvind 1/2011

17 mød. Desværre var hun indlagt sygehus, da vi havde julemød. Vi skrev fælles julekort Stella vedt, hun fremov æreslem eft alle disse år. mand Laila t se julebesøg, hvor hun ovrakte diplom kurv julehygge. Stella blev rigtig glad, m så rørt. Nu glæd vi os mødne i 2011, hvor vi bl.a. skal besøge Fib Vision i Varde TV Syd i Kolg. Anna Birthe Peds Søhøjland D 23. novemb var d Kreiv t hos Kirsts blomst, hvor vi var 12 pig, d lavede dekorion m.v. Kirst, kreive læremest. Aft sluttede Kirsts gløgg, æbleskiv hyggesnak - Og så fik vi advtsgav hjem. En rigtig hyggelig t stor tak Kirst. Års julefrokost var 2. decemb Nørre Vissing Kro. Vi var 12 VIRKSOE kvind glædede sig rigtig meg ne t dejlig mad lille julekonkurrce, Dorthe ads Kirst Laurs havde arrang. D var altid rigtigt hyggeligt, vi meg glade, Dorthe Kirst le tage slæb opgav tak dem. Ante Laurs Vejle Opland D 20. januar var vi Vejle Opland besøg hos Sct. aria Hospice i Vejle. Vi havde invit Horss deltage i besøg 20 kvind mødte op. Sygeplejske P Christs havde indg i e par tim tælle os om dagligdag Hospice. Han talte om d kæmpe arbejde d går indlæggelse Hospice. an meg lang tid in indlæggels tale pitne des rørde få så godt løb muligt. Bl.a. talte han, hvis pit havde ht stort alkohol var d, de sta kunne drikke alkohol, når de kom Hospice ells havde man simpelth s ved styre smtebehandling. Også alle de tank, d om dø, angst var n, man te meg tid snakke folk om. Dagligdag især præg søge lindre de g symptom, pitne. Når man komm Hospice, find d ikke længe behandling sygdomm sted, så d elukkde om lindre symptomne. På Sct. aria Hospice gør man meg, d pit, d. D kok, d knytt hospice, tal pitne hv dag om, hvad de lyst spise. an have sine egne møbl ting, d mulighed have rørde bo hos sig, man må have husdyr o.s.v. d altså pits behov, d i ctrum. P talte så om d ans sted. D lik, d kræv meg d psonale, d arbejd dø så tæt, han talte så, d ikke var muligt and d, man involvede sig følelsesmæssigt, når pitne døde, man så oplevede de rørdes sorg. D man sted meg opmærkme, hvordan psonal d. an pligt modtage supvision, d daglige psonalemød samt mød gang ugtlig psykol. D var meg spænde edrag, hvor d gnemgåde ord var respekt pitne des liv. Vi var alle meg børte høre P tælle sin historie. Eft edrag gik vi lille tur lige ryste oplevels lidt plads gik deft Ce Conrad, hvor vi havde par hyggelige tim fik talt om løst fast. Hanne Lund Vestsjælland arrangemt i eftår egik langt e land. Ad smalle veje idtsjælland kom vi sted omkrans dtvoksde hyld brænæld. Vi fandt hul i dniss bag ved lå lille landejdom, h blev vi, 37 pson, modtag Ritt Bjregaard, viste os rundt sin æbleplantage. Ritt Bjregaards ældre købte sted i halvfjdsne, lte økonomi købte Ritt sig ind halvpart, si så ovtag an halvdel. I hav Ritt del bede i græsplæn, hvor hun ignem åre plant sjældne træ, alle omkrans hyld, brænæld hvad plæneklipp ikke kunn døje, m trods nødtørftigt pasning idyllisk hyggelig have. Bag d hele ligg så æbleplantag, h dyrk Ritt så sine økoliske æbl, kun ved hjælp psionist, d 200 tim om år, samt vn bekdte. Hun talte levde meg gag om, hvordan hun kom i gang, hvordan hun bragt pasning plantag slapning. Hun talte om alle sortne, vi kunne bare smage, hvis vi havde lyst. Ritt talte om nordmand, d skabt nyt æble kaldt d Ritt Bjregaard - æble u så meg syre, d ells i de fleste danske æbl. Ud ov æbl Ritt lav del æblemost, vi fik lov slukke tørst eft rundvisning. Vi havde par dejlige tim, hvad Ritt Bjregaard ikke ved om æbl, ikke værd tale om. I novemb havde vi besøg ads Lindelof Holbæk Erhvvsråd, han talte om, hvad vi kunne e hvvsråd, om hvordan de, hvis vi løb ind i problem, vi ikke selv klare. Eft mød ads blev mæne i Holbæk Go-kart Land drøftede vssituion, ms vi pig besøgte Tina, d ej Frediksbg Chokolade. De lav fyldte chokolad si 1926, h fik vi lov prøve lave flødeboll, behøv jeg sige nle flødebollne så r ejdommelige. Vi lavede ekstra arrangemt i decemb hos Tina, hvor vi lavede fyldte chokolad jul, aldrig jeg få fyldt chokolade så meg smag, især de chokolad d hold, d lavede nle spiritus, d var ikke spar de stærke var! Gly Lars indeord Aase øll 5. decemb 20 gå ved dø. Aase var meg gag aktivt lem, d altid tænkte VIRK- SOE kvinds ve vel. D kom tryk mange måd. Kort nævnes hdes store altid uklagelige arbejde kass i bestyrels u d øvrige arbejde blandt and ved arrangemt, omdeling Lands- lokalblae samt hdes kæmpe arbejde d lokale blad hund skfe sponsor, opsætning indhold kontakt trykki. Aase var trofast lem delt regel i alle Søhøjlands arrangemt, lige hun gne t aktivitne landsplan. Vi, d bage, altid huske hde hdes gode humør ligefremhed, hvor hun gagemt, iv lyst delt i debt, i dial mingsveksling om såvel ing alm samfundsmæssige ting, d lå hde sinde. Til d sidste mødte hun troligt op d kursus, hvor hun gne le blive priorite sin tid, skønt hun ikke havde d godt bidr hun konstruktivt. Hun var pige, vi alle huske, vi sikre, hun sta del os de næste mange år, såvel i vore tank ved arrangemt, hvor vi veksle mindne. Ær Aases minde. På bestyrelss vegne Ante Laurs VIRKSOE kvind 1/

18 Velkomm nye lemm Fyn Joan Thules P.T.Flexible A/S Rønne 29 A 5700 Svdborg Ere Styrbæk-Lars Stokkødgård Land Frus Have V.Skninge Omegn Krine Abrahamovitz Advok Krine Abrahamovitz Fruebjg 3 20 Ø Hanne Niels Brylau Rgøring Bovelgårdsvej 41 Gshøj 4070 Kr. Hyllinge Birgitte Kaastrup Linsoft Økonomi Da Web Bjringbrovej Rødovre Birthe Kns Klinikk Sltoft Zonapeut / assør Sltoft Tåstrup Annegrhe Jansl CVJOB Rekrutting Åboulevar N Søndjylland Bina Sørs Tis Hegn Flagstæng A/S Kongevej 243, Tis 65 Gram Vi lem : håndværksråd - Erhvvspolitisk intesseorganision, d mål virke bedst mulige kår virkhed i Danmark. Kvindåd - Paraplyorgani sa tion lang ing, d arbejd kvinds rtighed sociale, fag lige, økonomiske kulturelle intess. Nværk Lovgivning Uddannelse De 3 niveau: D psonlige - lokale/virkhedsmæssige samfundsmæssige niveau Stregi Virkme kvind arbejd lovgivning, nværk dannelse tre niveau: D psonlige niveau: Hvad d bydning pson. D lokale-/virkhedsmæssige niveau: Hvad d bydning virkhed. D samfundsmæssige niveau: Hvad d bydning s samfundsmæssigt synspunkt. ission At give kvind i selvstænt hvv optimale bingels succes vikling. Vision Vi skal ing kvind, væstligste drivkrt i dansk hvvsliv. Lokalmænd Fyn: Soya Niels Tlf ail: Hning Omegn: Wche Fløe Tlf Fax Aft: ail: Horss Omegn: Elsebh Dige Tlf ail: Omegn: Telse Risløv Tlf Fax ail: Nordjylland: (Aalborg/Vdsyssel) Jte Bay Lars Tlf Fax ail: Nordsjælland: Kirst Gotfreds Tlf / ail: Nordvestjylland: Gda Sloth Ands Tlf ail: Sydsjælland: Dorthe Hans Tlf ail: Sydvestjylland: Laila Haahr Hans Tlf Fax Aft ail: Søhøjland: Ida Karls Tlf. firma priv Fax ail: Søndjylland: Birgit Lorz Tlf Fax ail: Vejle Opland: Hanne Lund Tlf ail: Vestsjælland: Gly Lars Tlf Fax ail: Kontaktpson: Bornholm: Pia Bybech Gbgs Tlf Fax ail: Lolland/Falst: Laila Jørgs Tlf ail : Indmeldelse ske : Landsman ell lokalmæne 18 VIRKSOE kvind 1/2011

19 Stt... nr. Startede firma 2x5 ugs karantæne Jeg hedd Jte Lars 57 år gift Bjarne Lars. Bjarne almest i øjeblikk 5 malsvde ans. Vi startede selvstæne i maj 1981, så d nærm sig 30 år. Jeg dann i iskram Færøplads i Aalborg i 1973 var in fag i års tid eft dannels. I 1975 startede jeg i køkk Aalborg Sygehus, d passede arbejdsmæssigt, da vi fik dt i 73 søn i 78. I 1981 bekdtgjorde min mand, han havde sagt sit job op, nu le han selvstæn, jeg havde samti sagt mit arbejde op, di jeg trængte n nyt, d vidste han ikke, så vi stod 2x5 ugs karantæne, m vi kom da ignem d. Vi startede i maj 1981 annonc i lokalavis (i start troede jeg næst, telefon var død) i mange år var d hovedsageligt trepris, vi bød arbejdede. D gå op ned i malfag, m sådan d jo in alle fag i byggebranch. I mange år havde jeg job u firma samti bholdi + alt d løse, m i de se år jeg elukkde vær ans i vores firma. Bedriftsundhedsctr i Aalborg havde i 1985 i samarbejde Dansk Håndværks Kvind edrag om alsyndrom, si ikke kun handlede om male, m så mange andre fag, d tændte mig. Jeg kom blev hængde h dnu. I mange år jeg vær mand i Aalborg træng nok blive vælt pin, m d ikke n skubbe. Vi efthån lille deling, m vi godt nværk, d gæld så landsplan. Jeg via mit lemskab i VIRKSOE kvind snart vær rundt i hele land Landskonfc, kurs, besøg i vore kontor i EU Christiansborg (meg intessant) alle sted knytt bånd søde, dygtige, kle kvind, så riv sig i hår hv gang reging find nye ltels/byrd/bøvl. D 8. oktob 20 var 12 kvind Nord- Nordvestjylland tur i Paris direkte fly Aalborg, vi havde rigtig god tur-, godt hotel fik s lille del by fik så s lidt pge int officielt fagligt, m masse hygge. Friti går te bir - linedans ind decemb 20. Nu jeg prøve zumba, så jeg min dejlige familie gode vn. giv stt vide... Jte Bay Lars Nordjylland Sussie Dorthe Dehli Omegn Vi sig lykke Fyn Kirst Drej Niels år Hning Omegn Wche Fløe år Omegn Bte Kjehr Js år Sydsjælland Birgit Hans år Søhøjland Ing Nordesgaard Niels år Søndjylland Anne V. Js år Vestsjælland Dorrit Js år Bte Echbg år Ønskes mærkedage ikke offtliggjort kontakt redaktør skriftligt mail, fax ell i brev. Bed om kvitting modtagelse. VIRKSOE kvind 1/

20 Afsd: VIRKSOE kvind Bte Svds Ped Lykkesvej S Lev liv - -

Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12

Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12 www.virksommekvinder.dk 45. årgang Nr. 1 Marts 2012 Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12 Indhold Landsforening VIRKSOMME kvinder Stiftet 11. november 1963.

Læs mere

Indhold. På redaktionens vegne. Redaktør Birgitte Viereck. Redaktion: Redaktør Birgitte Viereck

Indhold. På redaktionens vegne. Redaktør Birgitte Viereck. Redaktion: Redaktør Birgitte Viereck www.virksommekvinder.dk 44. årgang Nr. 4 December 2011 Læs mere om den nye hjemmeside på side 12-13 Indhold Landsforening VIRKSOMME kvinder Stiftet 11. november 1963. 14 lokalafdelinger i hele landet.

Læs mere

Nørgård design - læs side 9

Nørgård design - læs side 9 www.virksommekvinder.dk 46. årgang Nr. 2 Maj 2013 Nørgård design - læs side 9 Landsforening VIRKSOMME kvinder Stiftet 11. november 1963. 14 lokalafdelinger i hele landet. Landsformand: Ann Harkjær Frederiksen

Læs mere

Nr. 2-28. årgang December 2012

Nr. 2-28. årgang December 2012 Nr. 2-28. årgang Decemb 2012 Blå fest parade i Helsingør Totalforsvarsdag i Kastellet Undvisning på Livgards Kasne Kulturn TAMBOURBLADET På kulturnt Medlemsblad i oktob for spillede Musikkorpset i Christiansborg

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Nr. 5. 2010 magasinet Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Yes! min første lønseddel Side 12 1,50 kr. til en bedre verden Side 14 Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst Mønsterbrydere

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Året i billeder

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Nr. 3 Marts 2005. Medlemsblad for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

Nr. 3 Marts 2005. Medlemsblad for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund Nr. 3 Marts 2005 Medlemsblad for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund indhold marts 2005 MODEUGE KOS.FORUM Indtryk...4-5 Den største naturlige spa i verden...6 LOS ANGELES Manden med de gode forbindelser...8-9

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

skræppebladet nr. december 2014

skræppebladet nr. december 2014 Farvel til drømmen om Gjellerupplanen - side 4 Antenneforeningen Aarhus åbner butik i Aarhus - side 8 Skræppens julenørds bedste julebagetips - side 13 Kunstværker i Rødlundparken - side 14 t 4 8 13 14

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5

ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D ulf nyt 15. ÅrGAnG nummer 2 APrIL 2011 T E M A : Børn - s ide 5 Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle Tlf. 75 72 46 88.

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

LOKAL NYT MAGASIN. Nej, Bonderøv - det er hun ikke Solgte fra bod ud mod vejen. Gi en hånd til fugleskydningen

LOKAL NYT MAGASIN. Nej, Bonderøv - det er hun ikke Solgte fra bod ud mod vejen. Gi en hånd til fugleskydningen Faldsled I Millinge I Svanninge LOKAL NYT MAGASIN 4 8 Nej, Bonderøv - det er hun ikke Solgte fra bod ud mod vejen Gi en hånd til fugleskydningen 22 Eventyr på fodrejsen Sognepræsten om netop pilgrimsvandringer

Læs mere

marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune

marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune Hjemmeplejen aarhus Kommune altid I nærheden Hjemmeplejen aarhus Kommune tilbyder kompetent og

Læs mere