Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved."

Transkript

1 Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Formanden Vincent Hamadi Bah bød de fremmødte medlemmer velkommen til årets generalforsamling i Gambias Venner. Herefter udbad formanden sig emner som dirigent og foreslog på vegne af bestyrelsen Steen Andersson som dirigent, hvilket blev vedtaget. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved udsendelse af brev 8. april fra Esbjerg. Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen og spurgte om der var spørgsmål hertil. Det var ikke tilfældet, hvorefter der var en kort præsentation af de tilstedeværende. Herefter valgte man to stemmetællere og det blev Heidi Pacchiarini og Inga Nielsen Bendorff. Dirigenten gav herefter ordet til Vincent Hamadi Bah for aflæggelse af beretningen. Beretning ved formanden. Vincent takkede alle kontaktpersoner og bestyrelsesmedlemmer for deres store arbejde. Det har været et år med mange nye tiltag. Først og fremmest har vi fået ny vært DMR-U. DMR-U har nye krav til Ngo erne. Det har været et spændende og krævende år. Vincent takkede på vegne af bestyrelsen alle såvel medlemmer, sponsorer, kontaktpersoner og containeransvarlige for deres store indsats i det forløbne år. Der skal også lyde en stor tak til Helle og Dominique der sammen med Julie og Silkeborg Mandskor igen holdt en koncert til fordel for skolebørn i Bondali. Dette kunne ikke være sket uden Ruthy og hendes medhjælpere. Tak for det. En særlig tak skal lyde til Tove Schiewe der har valgt at stoppe i bestyrelsen for at passe sit job i logen. Hun har arbejdet utrætteligt i Gambias Venner og i de forskellige hverv hun har haft i bestyrelsen. Jette, Inga og Erling har lavet flere forskellige ting i Esbjerg. De har haft en stand i gågaden og en i Esbjerg Storcenter. Erling havde en bod ved Økodagen i Alslev ved Varde. Det gav 4 sponsorer og et medlem. Inga og Erling fortalte om Gambias Venner i det gospelkor hvor de synger. Det gjorde de i forbindelse med en forespørgsel til koret, om de i koret sammen med koret i Horne, ville være med til at holde en velgørenhedskoncert (marts 2014) til fordel for skolegang til Gambias børn.

2 Det gav spontant 10 sponsorer og 8 medlemmer blandt kormedlemmerne. I Esbjerg er der samlet en del hospitalsudstyr, deriblandt kostbare ultralyds scannere, operationslejer, instrumenter og hospitalslinned. På bestyrelsens vegne siger vi tusind tak for jeres indsats. Inspektionsrejse. Som tidligere år har jeg været på inspektionsrejse i Gambia og det skete i perioden til Det var en rigtig positiv og konstruktiv oplevelse, at besøge de mange modtagere af udstyr og høre om deres glæde og store tilfredsstillelse over at netop de var kommet i betragtning til at modtage udstyr fra Gambias Venner. Jeg lavede løbende afrapporteringer fra Gambia og tog billeder og sendte dem til Per Hausmann, da MS skulle have rapporteringen inden Efter hjemkomsten havde jeg travlt med at få rapporten færdig, således at den kunne afleveres til MS inden jul og således at Gambias Venner kunne få den endelige godkendelse af MS. Tips og Lotto. Vi havde igen søgt Tips og Lotto om penge til drift, det blev vi bevilliget og fik kr. CISU s Generalforsamling. Heidi og jeg deltog i CISU s årsmøde, som blev afviklet i Odense. Det var spændende og vi fik hilst på andre deltagere som har projekter i Gambia. Jette fortsatte beretningen med en gennemgang af betalingen af børnene i Gambia. Hun fortalte at det var en stor tilfredsstillelse at opleve den glæde der var når et barn sponsoreres. Der er pt. 204 medlemmer, af dem er 63 også sponsorer. Der er 62 der kun er sponsorer. I alt sponsorerer vi 124 børn. Vi har pt. 8 børn på venteliste til en sponsor. Vedrørende containerforsendelser 2012 er der modtaget følgende fra containeransvarlig Per Hausmann: Efter en særdeles travl december måned, hvor vi fik pakket og afsendt to stk. 40 fods fra henholdsvis Næstved og Hammel og dermed nåede op på i alt 11 afsendte 40 fods i 2011, var det tid til at kigge frem efter og ind i det nye år Formanden og containeransvarlig aftalte at vi på baggrund af de mange ønsker om udstyr fra Gambia og en stor mængde tilbudt udstyr, ville vi prøve at ansøge om 14 stk. 40 fods containere for 2012.

3 Ansøgningen blev afsendt og hen sidst i januar 2012 modtog vi tilsagn om en bevilling på 3 stk. 40 fods og vi fik pakket den første container færdig i perioden til i Hammel. Efterfølgende modtog vi tilsagn fra MS om at vi kunne forvente at få tildelt i alt 9 stk. 40 fods containere til afsendelse til Gambia i 2012, fordelt med 3 containere hvert af de første 3 kvartaler. Da vi så i april måned 2012 modtog ansøgning om nødhjælpsudstyr fra henholdsvis Gambia Red Cross og fra Søsterforeningen, afsendte foreningen en yderligere ansøgning på 3 containere, hvor det så var meningen at de to skulle pakkes på Nødhjælpsdepotet i Næstved og den sidste på depotet i Hammel. Vi fik efterfølgende tilsagn fra MS om en bevilling dækkende to stk. 40 fods og vi besluttede at pakke en i Næstved og en i Hammel. Nødhjælpscontaineren i Næstved blev pakket i perioden til og nødhjælpscontaineren i Hammel, blev påbegyndt pakket og var færdigpakket Grundet skibsproblemer ankom de to containere først til Gambia i slutningen af juli 2012 og blev straks frigivet og den ene kørt til Gambia Red Cross depot og tømt og den anden til Søsterforeningens depot i Kanifing og tømt. De efterfølgende dage påbegyndte man så begge steder fordelingen af de mange nødhjælpsting, til stor glæde for de mange modtagere rundt i Gambia. I april måned 2012 fik vi tilbud om at kunne modtage et antal cykler fra Post Danmark og det takkede foreningen ja til og fik at vide at udleveringen ville begynde i efteråret 2012 og strække sig ind i Efterfølgende har vi vel modtaget omkring cykler, som vil blive pakket i container forventeligt inden sommerferien Efter sommerferien fik vi at vide at MS stopper som administrator for Danidas Renoverings- og Forsendelsesbevilling og at en arbejdsgruppe under Udenrigsministeriet i november 2012 ville udvælge en ny værtsorganisation. Den endelige aftale med den nye organisation forventede man at kunne indgå senest den 23. november 2012 og snarest efter blev dette offentliggjort at den nye ansvarlige for Danidas Renoverings- og Forsendelsesbevilling blev Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og de overtog arbejdet med virkning fra MS gjorde det meste af deres arbejde færdig og overdrog den 15. januar 2013 de endnu ikke afsluttede bevillinger/sager vedr til DMR-U. Gambias Venner havde i tide fået lavet afrapportering for alle bevillinger vedr og få alle godkendt og afsluttet, så vi bragte ikke noget med os ind i Formanden Vincent Hamadi Bah og kassereren Erling Korsgaard Nielsen, deltog i årsmødet som blev afviklet oktober 2012 og det var således det sidste årsmøde vedr. bevillingen i MS regi. Pr. september 2012 overdrog containeransvarlig dette job til formanden Vincent Hamadi Bah for at drosle ned på arbejdsbyrden, og meningen var så at man i fællesskab skulle løse opgaven og dette

4 samarbejde har fungeret tilfredsstillende, men ind i mellem har det skabt lidt forvirring om hvem der var hvem containeransvarlig/containerassistent. Det har så betydet at her i foråret har Vincent Hamadi Bah og undertegnede aftalt at containeransvarlig er Per Hausmann, men at vi fortsætter det tætte og positive samarbejde fremover og hjælpes ad med forvalte containerområdet og depotet i Gambia. Som tidligere år har formanden været på inspektionsrejse til Gambia og det skete i perioden 2. til 20. november 2012 og det var en rigtig positiv og konstruktiv oplevelse, at besøge de mange modtagere af udstyr og høre om deres glæde og store tilfredsstillelse over at netop de var kommet i betragtning til at modtage udstyr fra Gambias Venner. Efter hjemkomsten havde formanden travlt med at få rapporten gjort færdig, således at den kunne afleveres til MS inden jul og Gambias Venner kunne nå at få den sidste afrapportering kigget efter i sømmene og endelig godkendt af MS. Stor tak til foreningens trofaste frivillige som har gjort et så flot resultat muligt. Både dem som har kørt Fragtmand Svend Pedersens lastbil, Lars Munk og Henrik Christensen, men også alle de faste som har været med til at afhente udstyr og efterfølgende pakke det i container på depotet i Hammel. I årets løb har det været følgende personer: Preben Møller Rasmussen, Bent Jakobsen, Ruthy Søgaard, Oluf Søgaard, Tove Schiewe, Pylle Albrechtsen, og enkelte andre i forbindelse med enkelte afhentninger af udstyr. Stor tak til fragtmand Svend Pedersen, Silkeborg, for at vi gratis har måttet låne en lastbil til afhentning af udstyr inden for region Midtjyllands område. Det er vi meget taknemlige og glade for. En særlig stor tak til folkene fra InterGen - Region Midtjylland, Gokke, Bjarne og Kurt, som vi har arbejdet sammen med siden 1995 og dette samarbejde har udviklet sig og 2012 var et travlt et af slagsen. Vi ser frem til at fortsætte det i årene fremover. InterGen leveret rigtig meget udstyr til foreningen på depotet i Hammel og ligeledes været behjælpelig ved afhentningen af flere læs udstyr i InterGens lastbil i årets løb, stort tak for denne hjælp, for uden dette gode samarbejde var det slet ikke muligt at pakke og afsende så mange containere fra Hammel. Ligeledes stor tak til Hiba og hjælperne på Nødhjælpsdepotet i Næstved og ikke mindst Bente og John Møller, for et godt samarbejde i 2012 og for deres altid store parathed. Vi har været utrolig glad for samarbejdet med containeransvarlig i Gambia, Ousman Dampha, formanden Amadou Bah og kassereren Alieu Bah, som alle har ydet en flot indsats, men selvfølgelig er der altid plads til forbedringer. Takkes skal også Keld Hansen, Louise Gudman Hansen og de andre medarbejdere hos Motorships, for et utroligt godt samarbejde omkring containerforsendelserne til Gambia i årets løb, som har kørt uden problemer. Tak til Mellemfolkeligt for et rigtig godt samarbejde i årets løb og især til Mette Marie Yde og Anne Claudi, for jeres altid store hjælpsomhed, når der har været brug for hjælp eller vejledning, lidt vedmodigt at samarbejde afsluttedes med årets udgang.

5 Anne Claudi er dog kommet med over i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling det første halve år af 2013, for at være med til at løbe dem i gang som administratorer for Danidas Renoverings- og Forsendelsesbevilling. I 2012 er der sendt 9 stk. 40 fods containere og 2 stk. 40 fods nødhjælps containere. Dirigenten takkede for formandens beretning og spurgte om der var spørgsmål. Da der ikke var spørgsmål til beretningen gik dirigenten videre til punkt 4 - kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Det reviderede regnskab blev fremlagt og der blev stillet spørgsmål Momodou Camara foreslog at der bliver brugt årstal i stedet for i år og sidste år i regnskabet. Der blev spurgt om der ikke manglede indbetaling til Web-hotel WEB-10,det er betalt den Der blev også spurgt til rejseudgifter og svaret var at det er transport af udstyr. Det er noget som MS betaler i containeropgørelsen. Rejseudgifter ændres til transportudgifter i bogføringen. Finn Vadum spurgte om der betales kørepenge for transport af indsamlede ting til Hammel - svaret var ja. Aase foreslog at der skulle afskrives på containerne i Hammel og Næstved. Ligeledes efterlyste hun et budget for Da alle spørgsmål var besvaret gik dirigenten videre til punkt 5 - Fastsættelse af kommende års medlemskontingent. Bestyrelsen foreslog uændret medlemskontingenter, hvilket blev godkendt. Næste punkt på dagsorden var punkt 6 - Behandling af indkomne forslag. Forslag indsendt af Inga Thiel og Kent Rasmussen: Da det er en Dansk/Gambiansk forening mener vi, at det bør være en dansker der er formand og næstformand i foreningen i Danmark. Ligeledes bør det altid være en gambianer der er formand og næstformand i Gambia. Dirigenten oplyste at et sådant forslag kan ikke stilles under dette punkt, men skal vare et specifikt forslag til ændring af vedtægterne og fremgå jfr. vedtægterne af den udsendte dagsorden. Forslaget kan derfor ikke i sin nuværende form diskuteres som et beslutningsforslag overhovedet. Det indkommende forslag fra Inga Thiel, kan ikke behandles i den indkommende form.

6 Herefter gik man over til næste punkt - punkt 7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten udbad sig forslag og Steen Andersson og Mariann Oona Petersen blev foreslået og valgt for 2-årig periode. Videre til næste punkt som var valg af 2 suppleanter. Følgende blev foreslået: Ruthy Søgaard og Ulla Christensen og de blev begge valgt for et år, henholdsvis som 1. og 2. suppleant. Punkt 9 - valg af ekstern revisor - her var der genvalg af KT-Revision. Punkt 10 - Valg af to interne revisorer - Der var forslag fra bestyrelsen om at man undlod at vælge 2 interne revisorer - blev vedtaget. Emnet tages op på næste års generalforsamling i form af evt. forslag til ændringer af vedtægterne. Punkt 11 - Eventuelt: Der blev rejst flere spørgsmål vedrørende fordelingen af udstyr i Gambia og Momodou foreslog bl.a. at det er den danske afdeling der bestemmer hvem der skal have de forskellige ting og at foreningen spreder udstyret, så de også inde i landet for del i udstyret. Formanden Vincent Bah svarede bl.a., at der er kommet nye retningslinjer fra den nye bevillings administrator DMR-U og for at komme i betragtning til at modtage udstyr fra Danmark via Danidas Renoverings- og Forsendelses bevilling, skal der indsendes ansøgning til Søsterforeningen i Gambia, som sørger for at disse videresendes til Gambias Venner. Disse ansøgninger er nødvendige, for ellers kommer man ikke i betragtning til udstyr og kan ikke modtage udstyr overhovedet. De nye regler tilsiger også hvem det er der kan modtage udstyr fra Gambias Venner. Forslaget som var indsendt under - indkomne forslag - blev diskuteret. Momodou sagde at vi skal passe på med en bror som formand i Danmark og en bror som formand i Gambia. Vincent siger at han er Dansker med dansk statsborgerskab og stemmeret i Danmark. Hvad angår hans bror i Gambia så blev han valgt i Gambia før Vincent blev formand i Danmark. Dirigenten Steen Andersson sagde, at det er meget berigende for foreningen at man har en formand med dybe rødder i Gambia. Han har stor indsigt i det der sker i Gambia. Konklusionen blev at man skal være opmærksom på hvad man gør i fremtiden og have problemstillingen for øje. Herefter gav dirigenten ordet til formanden for uddeling af prisen - Årets Gambia Ven 2013:

7 Indstilling til Årets Gambia Ven Pylle Albrechtsen, Silkeborg. Pylle Albrechtsen er frivillig hjælper i forbindelse med indsamling af udstyr i det midt- og østjyske område og pakningen af containere til Gambia. Pylle har efterhånden været med som frivillig hjælper i en hel del år og møder trofast op når der kaldes på hendes hjælp og hun står aldrig bagerst når der skal tages ved og slæbes. Samtidig passer hun godt på alle drengene sørger for at alle har det godt når vi er ude på indsamlingstur og ofte har Pylle diverse hjemmebagte kager eller boller med og de gør altid stor lykke. Pylles syltetøj er også en af favoritterne og hun er ikke bleg for at lave et par ekstra kander kaffe, hvis der er behov herfor. Pylle indsamler på eget initiativ forskellige brugbare effekter sammen i årets løb, så som sengetøj, plastikdunke, skoletasker, hospitals materialer, tæpper, håndklæder m.m., så hun så har med og afleverer når vi mødes, inden vi kører ud på indsamlingsturene. Pylle har ligeledes været en trofast hjælper i forbindelse med de mange støttekoncerter, som hendes gode veninde Ruthy har været primus motor for og her ar man sjældent gået forgæves, når man har bedt om Pylles hjælp. Pylle har udført en utrolig stor indsats i årenes løb og er meget vellidt blandt de øvrige frivillige og respekteret for sin store indsats. De tungeste løft lader hun dog nu drengene klare, men hun gror ikke fast og står ikke og kigger ret længe ad gangen, der skal ske noget og vi skal være færdig med opgaven. Vi håber alle at Pylle har lyst og mod på fortsat at hjælpe Gambias Venner i de kommende år, for uden hendes positive indsats vil indsamlingsturene og arbejdet med at pakke containere ikke være helt det samme. En rigtig fortjent Årets Gambia Ven Pylle Albrechtsen. Indstillet af Per Hausmann - Containeransvarlig Da der ikke var flere indlæg, takkede dirigenten Steen Andersson af og overgav ordet til formanden Vincent Hamadi Bah for en sidste kommentar. Formanden takkede dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen og de fremmødte medlemmer for deltagelsen i årets generalforsamling. Der ud over takkede han til sidst Bente og John Møller for indsatsen i forbindelse med årets mødested og for det gode traktement.

8 På efterfølgende møde konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Sponsoransvarlig: Menigt medlem: Menigt medlem: Vincent Hamadi Bah Steen Andersson Erling Korsgaard Nielsen Mariann Oona Petersen Jette Sørensen Heidi Pacchiarini Inga Nielsen Bendorff 1. Suppleant: Ruthy Søgaard 2. Suppleant: Ulla Christensen Containeransvarlig: Per Hausmann Esbjerg den 8. maj 2013 Erling Korsgaard Nielsen Vincent Hamadi Bah Steen Andersson Fungerende sekretær Formand Dirigent

Referat af generalforsamlingen i Gambias Venner lørdag den 12. maj 2012 på Rosa Danica i Marslev.

Referat af generalforsamlingen i Gambias Venner lørdag den 12. maj 2012 på Rosa Danica i Marslev. Referat af generalforsamlingen i Gambias Venner lørdag den 12. maj 2012 på Rosa Danica i Marslev. Formand Hamadi Vincent Bah bød velkommen til generalforsamlingen. Herefter blev Dress(Knud Erik Andresen)

Læs mere

Referat generalforsamlingen den 14. maj 2011, afholdt på plejehjemmet Rødegaard, Skærbækvej 13B, Resenbro, 8600 Silkeborg.

Referat generalforsamlingen den 14. maj 2011, afholdt på plejehjemmet Rødegaard, Skærbækvej 13B, Resenbro, 8600 Silkeborg. Referat generalforsamlingen den 14. maj 2011, afholdt på plejehjemmet Rødegaard, Skærbækvej 13B, Resenbro, 8600 Silkeborg. Formanden John Møller bød de fremmødte medlemmer velkommen til den årlige generalforsamling.

Læs mere

Gambias Venner Medlemsnyt nr. 47 juni 2013

Gambias Venner Medlemsnyt nr. 47 juni 2013 Gambias Venner Medlemsnyt nr. 47 juni 2013 Små sponsorbørn fra landsbyen Sintet; det var første gang de så hvide mennesker 1 Børn fra Sintet, Gambia 1 Indholdsfortegnelse og webbank 2 Tak til alle sponsorer

Læs mere

Fra generalforsamlingen i Gambias Venner, holdt på plejehjemmet Rødegaard,Skærbækvej 13B, Ressenbro, 8600 Silkeborg den10 maj kl 13.00-2014.

Fra generalforsamlingen i Gambias Venner, holdt på plejehjemmet Rødegaard,Skærbækvej 13B, Ressenbro, 8600 Silkeborg den10 maj kl 13.00-2014. 1 Referat: Fra generalforsamlingen i Gambias Venner, holdt på plejehjemmet Rødegaard,Skærbækvej 13B, Ressenbro, 8600 Silkeborg den10 maj kl 13.00-2014. Formanden Vincent Hamadi Bah bød de fremmødte medlemmer

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Gambias Venner lørdag den 16. maj 2009 på Biblioteket i Skælskør.

Referat af generalforsamlingen i Gambias Venner lørdag den 16. maj 2009 på Biblioteket i Skælskør. Referat af generalforsamlingen i Gambias Venner lørdag den 16. maj 2009 på Biblioteket i Skælskør. Formanden John Møller byder velkommen til generalforsamlingen, herefter udbad formanden sig emner som

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved udsendelse af brev 17.april fra Næstved.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved udsendelse af brev 17.april fra Næstved. Referat af generalforsamlingen i Gambias Venner lørdag den 15. maj 2010, afholdt i kantinen på Gartneriet Rohdes A/S, Radstrupvej 2 A, Marslev, Kerteminde. Formanden John Møller bød velkommen til generalforsamlingen,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke.

Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen efter afbud ikke. Referat fra Generalforsamling den 16. november 2006, kl. 19.30 i Forsamlingshuset Til generalforsamlingen var mødt i alt 3 andelshavere excl. bestyrelsen. Fra bestyrelsen deltog Erik Jensen og Kaj Jensen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

YaSally Støtteorganisation for Gambia

YaSally Støtteorganisation for Gambia Den 20. marts 2015 Referat fra generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00-22.00 i Sognehuset i Højby (nabo til kirken), Højbyvej 37, 5260 Odense S Deltagere: Winnie Andersen, Kristian Bjerg,

Læs mere

Gambias Venner. Medlemsnyt nr. 46 juni 2012. Det nytter at hjælpe!

Gambias Venner. Medlemsnyt nr. 46 juni 2012. Det nytter at hjælpe! Gambias Venner Medlemsnyt nr. 46 juni 2012 Det nytter at hjælpe! Indholdsfortegnelse Børn fra Bakau, Gambia 1 Indholdsfortegnelse og webbank 2 Tak til alle sponsorer 3 Idas rejse til Gambia 4-5 Bente og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål www.genanvendbiomasse.dk Referat, Generalforsamling den 20. april 2007 kl. 10:00 Landbrugsraadet, Axeltorv 3, 1609 Kbh.

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014

Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Referat af kunstforeningens ordinære generalforsamling den 3. april 2014 Udenrigsministeriet holdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 3. april 2014 i Udenrigsministeriets kantine. Dagsorden 1.

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere