DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015"

Transkript

1 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ ODENSE SV

2

3 Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 - DK-2605 Brøndby Tlf Fax Til: DFU s Repræsentantskab DFU s bestyrelse Udvalgsformænd (PU, FSU, FFU, CPU, ISU, IU, MU) Johnny Nielsen og Hans Larsen, interne revisorer IPC delegate DIF KDA Trafikstyrelsen m.fl. Brøndby, 25. februar 2015 Vedr.: Dansk Faldskærms Union s ordinære repræsentantskabsmøde 2015 Ref.: Vedtægter for Dansk Faldskærms Union (15. udgave marts 2011 se Hermed fremsendes klubstemmetal, endelig dagsorden, beretninger fra formanden og udvalg, regnskab for 2014, notat fra intern revision samt budget 2015 til repræsentantskabet, bestyrelse og udvalg jævnfør DFU s vedtægter. Dansk Faldskærms Union indkalder hermed til ordinært repræsentantskabsmøde Mødet afholdes på Scandic hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV, lørdag d. 14. marts kl ca med dagsorden ifølge vedtægterne. Jf. vedtægternes 5. stk. 2 har hver klub/center en repræsentant. DFU skal have meddelelse om hvem, der er klubbens repræsentant, senest 4 uger før repræsentantskabsmødet. Ref. a. Vedtægter for Dansk Faldskærms Union (15. udgave marts 2011) - se link ovenfor. b. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde af 25. januar Bilag 1. Repræsentantskabsmødets sammensætning og stemmefordeling 2. Beretninger: a. Formandens beretning b. Udvalgsberetninger 3. Ernst & Young - Årsrapport og Revisionsprotokollat 4. Notat fra Intern Revision 5. DFU s budget Indkomne forslag a. forslag til vedtægtsændringer

4 Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20 - DK-2605 Brøndby Tlf Fax Dagsorden for repræsentantskabsmødet d. 14. marts Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning fra formand. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fremlæggelse af budget, og godkendelse af kontingentets størrelse. 6. Valg af formand (lige år) vælges for 2-årig periode 7. Valg af næstformand - (ulige år) vælges for 2-årig periode 8. Valg af økonomiansvarlig - (ulige år) vælges for 2-årig periode 9. Valg af teknisk sekretær - (lige år) vælges for 2-årig periode 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer - vælges for 1-årig periode 11. Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen - vælges for 1-årig periode 12. Valg af ordensudvalgsmedlem og suppleant faste medlemmer vælges for en 3-årig periode suppleanten vælges for en 1-årig periode 13. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter. 14. Eventuelt. Ad punkt 6 9. Følgende bestyrelsesposter er på valg Næstformand - Peter Stræde, VAF, ønsker ikke genvalg Økonomiansvarlig - Ina Nielsen, POPS, - ønsker genvalg Ad punkt 10. Følgende menige bestyrelsesposter er på valg Jacques Jonsman, NFK - ønsker ikke genvalg Peter Krogh, MFK - ønsker genvalg Ad punkt 11. Valg af første og anden suppleant til DFU bestyrelsen - ER PÅ VALG Ad punkt 12. Valg af ordensudvalgsmedlem og suppleant Jess Rømer, POPS - ER PÅ VALG Suppleant - ER PÅ VALG Ad punkt 13. Revisorer og suppleanter - ER PÅ VALG Johnny Nielsen, SFH Hans Olav Larsen, CJ Suppleant - ER PÅ VALG P.b.v. Dansk Faldskærms Union Flemming Olsson Formand

5 Bilag 1 a Sammensætning af DFU's repræsentantskab til det ordinære repræsentantskabsmøde d. 14. Marts 2015 kl Antal medlemmer Antal stemmer Klubber Aversi CJ DFC 57 2 FDK FF HLF JGKI 24 1 MFK NFK NJFK POPs 17 1 Faldskærmsklubben Nordenfjords 24 1 Skydive Skydive Bornholm 41 1 Skydive Stauning 3 1 SFH 10 1 Tønder 7 1 VAF WJ 69 2 ØFK 33 1 ÅFC Antal stemmer 54 Antal medlemmer pr. 31/ Opgjort pr. 31/

6 Formandens beretning Dansk Faldskærms Unions repræsentantskabsmøde 2015 Indledning Velkommen til repræsentantskabsmødet (Specielt velkommen til evt. gæster). Året blev præget af det forholdsmæssige gode vejr igennem det meste af året. Det fortsatte gode service niveau fra vor administration til medlemmer og klubber og ikke mindst et travlt år for os i bestyrelsen. Sikkerhed Igen i år har vi været forskånet for fatale uheld og kun haft ganske få skader. Det må tilskrives den fokus som alle i vores sport har på sikkerheden og det ansvar som alle påtager sig for at forhindre og reducere uheld. Det er indsats vi ikke må reducere, men konstant udvikle og forbedre. På trods af vor indsats med at finde et frivilligt forsikrings tilbud til den enkelte springer er det endnu ikke lykkedes, men arbejdet er stadig i gang og vi forventer at kunne fremkomme med et tilbud i løbet af i år. Vi skal dog igen opfordre alle springere til at sikre sig selv gennem personlige forsikringsordninger, specielt ved spring aktiviteter i udlandet. Sportslige aktiviteter Danmarks Mesterskaberne i FS, FF og præcision blev i år varetaget af Varde Faldskærmsklub på Stauning Lufthavn. Arrangementet blev et flot eksempel på samarbejde på tværs af klubberne. I formations spring stillede i alt 7 hold op i 2 rækker. VAF Warriors løb med Danmarks Mesterskabet. Præcision Ny Danmarks Mester blev Ermin Dedic, med Michael Burmester på andenpladsen og med John Mathiesen på tredjepladsen alle fra VAF. Der var 20 deltagere fordelt på 3 klasser Freefly udvalget havde i år samlet 5 hold i en række og vinderen i 2014 blev Solid Freefly. Canopy Piloting Danmarks Mesterskaberne blev med succes afholdt af NJFK med 33 deltagere i de tre rækker og var dermed det største CP DM indtil nu. Det viser den store interesse for disciplinen som vi håber at CP udvalget fortsat vil udvikle. Danmarksmesteren overall blev Christian Webber, med Kenneth Gajda som sølvvinder og Peter Kallehave på bronze pladsen. Et sports resultat der også er værd at gentage i årets beretning er resultaterne opnået af vore ældre springere. Ved World POPs Championship i Argentina trak Erik Prip en guldmedalje hjem i Speed Star, Jørgen Skov tog guld i sportspræcision for springere or 60 år. De danske deltagere sluttede af med at tage sølv i 4 mands Speed Star. Et stort tillykke til alle vindere.

7 Sportspokalen tildeles i år til: Christian Webber der igennem 2014 har markeret sig med titlen som Danmarksmester og flere flotte placeringer i de internationale konkurrencer, herunder nr. 2 overall i SM Open og Svenska Cup 2 samt nr. 8 i Pink Open hvor næsten 90 piloter deltog og nr. 16 i CP VM i Zephyrhills. Fortjenstpokalen tildeles i år til: Ulla Mærsk, der i år kan fejre 25 års jubilæum som FS dommer. Ulla prioriterer altid konkurrencer højt i sin planlægning, har derudover som regel deltaget i både formands/budget møder og rep. møder i alle årene Ulla sørger for jævnligt at holde dommer bestanden nogenlunde i orden i DK, sørger for at afholde dommer møder i FS, deltager så vidt muligt i de nordiske dommerseminarer, sørger for dommere til konkurrencerne i DK til FS men også i det senere år for FF igennem hendes nordiske netværk, er også jævnligt ude og dømme internationalt, er generelt meget nøjsom og ikke en stor udgift for DFU, sørger for de rette kvitteringer og bilag og arbejder godt bag i kulissen, alt det som man ikke ser og lægger mærke til. Ulla er en rollemodel som frivillig for os alle Om DFU Arbejdet i bestyrelsen har igennem året været præget af den fortsatte indsats med at få klubber og udvalg til at leve op til vore overordnede målsætninger en opgave der ikke har været let bland andet på grund af mange ændringer blandt udvalgsmedlemmerne Det har været nødvendigt at rette en del af vore udviklings konsulents indsats til direkte støtte til disciplin udvalgene. Vi fik også i 2014 afviklet vort klubseminar. Seminaret viste fortsat behov for at mødes og udveksle ideer og tanker på tværs af klubberne. Også denne gang blev flere konkrete ideer delt blandt de deltagende klubber og udvalg. Bestyrelsen ser gerne at de få klubber der har valgt ikke at sende bestyrelses repræsentanter vælger at deltage fremover. Vi har også i år lagt vægt på at være synlige i klubber og på springpladserne. Flere klubber har også i 2014 oplevet at få besøg af vor udviklingskonsulent sammen med et bestyrelsesmedlem. Der er gennemført i alt 12 klubbesøg og 4 udviklingsaftaler. Igen i år har bestyrelsen haft mange bestyrelsesmøder, hvilket kan ses på omkostningsbudgettet, men behovet for at mødes, og at være synlige i klubberne, er fortsat tilstede. Vort medlemstal er på niveau med forrige år. Der er udstedt 61 C certifikater lidt flere end året før, hvilket er en udvikling vi forhåbentligt kan fortsætte. DFU s administration Fungerer tilfredsstillende med positive tilbagemeldinger fra medlemmer og klubber. Kontorfællesskabet som DFU blev en del af forrige år, medvirker til at vi kan holde vore omkostninger nede samtidigt med at vore ansatte kan blive inspireret af deres kolleger fra de andre mindre speciel forbund.

8 Økonomi Overordnet er året samlet set tilfredsstillende. Årsresultatet er et underskud på ca kr. mod et budgetteret underskud på Forskellen skyldes i væsentlighed at planlagte aktiviteter ikke blev gennemført. På indtægtssiden blev kontingentet lidt større og indtægter fra elever og tandems lidt mindre end budgetteret. Omkostninger til administration og bestyrelse blev større end planlagt. Alle i DFU må fortsat være opmærksom at holde omkostningerne nede og fortsætte med at opretholde god disciplin med at overholde vore budgetter. I øvrigt henvises til det fyldige regnskab der er udleveret. IPC og KDA Niels Christian Levin Hansen, der igennem en årrække har varetaget vores interesser i IPC blev i 2014 valgt ind i FAI s bestyrelse efter indstilling fra KDA, hvilket DFU takker KDA for. Det får den konsekvens at han dermed udtræder af IPC. Som hans afløser er Mine Petersen, VAF trådt ind. Peter Stræde, som var alternate delegate, er efter eget ønske fratrådt. Jeg vil gerne her sige tak til Niels Christian for indsatsen med at sikre dialogen mellem vore discipliner og IPC på vegne af DFU. Og ønske Mine Petersen tillykke med udfordringen. KDA s repræsentantskab har desværre valgt at løse KDA s økonomiske problemer med en kontingentforhøjelse. DIF Har i 2014 haft fokus på at sikre en fastholdelse af de økonomiske tilskud fra tipsmidlerne, samt at udarbejde et nyt politisk program for årene efter Fastholdelsen af tilskuddet lykkedes, men da danskerne spiller mindre på tips og lotto og mere på Oddset falder tilskuddet til DIF. Med efterfølgende pres på økonomien i alle idræts unioner. Der er fortsat et stort fokus på de mindre forbunds økonomi, og en del af disse er på grund af tilskudsændringerne, flyttet ind i det kontorfællesskab, som DFU også er en del af. Vi skal fortsat være opmærksomme på vores medlemstal og sikre en kontinuerlig medlemsfremgang i vore klubber, for fortsat at opretholde vort nuværende tilskudsniveau fra DIF midlerne. Afslutning Samlet set var året et godt år et hvor vi bragte DFU videre som et velfungerende specialforbund til gavn for sporten og medlemmerne. Tak til alle udvalgsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer og alle øvrige ildsjæle der tilsammen sikrer at alle springere gennem 2014 fik mange gode oplevelser i sporten. Det er mit håb at alle får et godt spring år uden alvorlige uheld og et godt og konstruktivt repræsentantskabsmøde. Flemming Olsson, Formand for DFU

9 CPU årsberetning 2014 Generelt set er vi yderst tilfredse med sæsonen 2014, som har budt på mange gode resultater i udlandet, kæmpe opbakning til DM og fuld fart på CPU s projekter SP2014 og EP2014. Vi har desværre ikke holdt så mange skærmflyvningskurser, som planlagt men til gengæld stor opbakning til de afholdte. Året startede desværre med at Peter Kallehave, trak sig fra CPU pga uenigheder med DFU s ledelse. Dette er vi naturligvis kede af og det har givet en rodet start på året. Vi vil gerne sige Peter kæmpe tak for alle de kræfter, som han har lagt i CPU og det er Peter s fortjeneste, at vi i CPU har så mange aktiviteter sat i gang. Peter har igennem året hjulpet CPU relaterede opgaver, hvilket vi sætter stor pris på! Aktiviteter i 2014 DISL Dubai International Swoop Leauge blev skudt I gang mellem jul og nytår på SD2, hvor der igennem året har været 4 antal konkurrencer og med et stærkt felt. DISL#1 blev vundet af Peter Kallehave Stort Tillykke. DISL#3 blev afholdt i februar og her deltog Martin Halfer og Peter. Peter K udmærkede sig ved en samlet 5 plads, Martin Halfer fik delt 1. plads i ZoneAcc og 3. plads i Distance i intermediate class. Desuden satte Peter K dansk rekord i distance to gange først 134,45m og derefter 139,9m FLCPA Endnu en stor Liga med mange fra verdenstoppen og heriblandt også Kenneth Gajda og Peter Kallehave. Det er blevet til mange flotte resulater i løbet af sæsonen: FLCPA #1 Kenneth Gajda, 2. plads i Zone Acc FLCPA #2 Kenneth Gajda, 3. plads i Zone Acc og Peter K., 3. plads i speed og 2. plads i Distance FLCPA #5 Peter Kallehave, Ny dansk og europæisk rekord i speed, 2,217sek og Kenneth Gajda, ny dansk og europæisk rekord i distance, 154,62m. Kæmpe tillykke herfra! US NATIONALS Kenneth G og Peter K deltog begge ved dette års US Nationals og som sædvanligt, var der et stærkt felt med mange fra verdenstoppen. Peter sluttede på en samlet 9. plads og Kenneth

10 SP2014 Igen I år har Swoop Projektet været en stor succes og alle deltagerne har rykket sig rigtigt meget I løbet af sæsonen! Sæsonen startede sådan se allerede i januar måned med en udvælgelsescamp, hvor deltagerne fik afstemt forventninger mellem hinanden og DFU. Den første camp blev afholdt i Dubai i påsken med Patrick Kaye, som træner. Det var en god start på sæsonen, så alle havde en god platform for videre træning mod DM Camp 2 var, lige som sidste år, sat op til Pink Open og med Erwin Bartenburg De Jong som træner. Dette var igen en stor succes og det er virkelig fedt, at se den udvikling som er sket i løbet af en hel spring sæson Blandt flotte resultater kan nævnes en anden plads til Lasse Schneider i Zone Acc og en femte plads overall, Torben T en tredje plads i Zone Acc og sluttede på en flot fjerdeplads til DM overall. ELITEPROJEKT CPU s store satsning i år, som bød de fem deltagere på en krævende sæson med fire træningscamps og afsluttende med VM, hvis man blev kvalificeret. Det har været en forrygende sæson og de mange deltagelser i konkurrencer og flotte resultater, taler for sig selv. Her er et udpluk af dem, som også er nævnt andre steder: Nye danske og europæiske rekorder i Speed og Distance Tre podie placeringer ved DM Overall vinder af SwoopLiga Diverse topplaceringer i store internationale konkurrencer: Pink Open, DISL og FLCPA DM 2014 Danmarks mesterskaberne blev afholdt i Pinsen og igen i år i NJFK og der var også en uges for træning, inden Danmarks mesteren skulle findes. Med 33 deltagere til DM fordelt med 18 i A række, 11 i B rækken og 4 i C rækken, så har det været helt fantastisk med sådan en opbakning!!! NJFK havde i år lejet Caravanen ind til formålet og dette var med til at sikre en hurtig afvikling af dette års DM kanon arrangement! Der blev også kæmpet om landholdspladserne, hvor vi i år håbede på at stille fuldt hold 8 personer men det blev til 5 deltagere, hvilket vi også er meget glade for! DM Christian Webber 2. Kenneth Gajda 3. Peter Kallehave Tak til NJFK, alle hjælpere, deltagere og tillykke til vinderne! SWOOPLIGA Anden sæson af SwoopLiga blev skudt i gang i Maj måned og kørte en gang om måneden indtil finalen i august. Der blev konkurreret i de tre dicipliner Distance, Speed, Zone Acc. og i den sidste afdeling ultimate

11 speed. Der blev dystet om podiepladser til hver afdeling og man får point med til det samlede klassement og derved kunne der efter den sidste afdeling kåres en samlet vinder for sæsonen: 1. René Hansen 2. Christian Jensen 3. Torben Tiedemann CP DOMMERE Der blev i år desværre ikke udannet nye dommere, men der er et par elevspire som der skal gang i til næste år. Christina Zacho har været i udlandet til to konkurrencer, til Swedish Open og Pink Open, hvor det begge gang har været nogle gode erfaringer at lære. Pernille skal være eventdommer til WorldMeet i November og er dermed current for de næste to år, som FAI dommer Skærmflyvningskurser og SwoopClub Vi har afholdt to skærmflyvningskurser i forsommeren, hvor Kim Hermansen stod for det ene i WestJump og Christian Webber tog sig af det andet i Center Jump. Der var god opbakning til begge kurser og med målet om bedre og sikre skærmflyvere, så vil vi forsøge at stable flere kurser på benene til næste år! Torben har i VAF lavet SwoopClub hver anden onsdag og selvom vejret ikke altid har vist sig fra den bedste side, så har det igen været en god opbakning og folk har rykket sig meget i løbet af sæsonen. FLIGHT 1 Peter Kallehave blev i efteråret 2013 Flight 1 instruktør og har i år afholdt 4 kurser i Danmark, et i Spanien, et i Schweiz og et i Spanien til december. Vi satser på et endnu bedre samarbejde omkring skærmflyvningskurser til næste år. Pink Open Pink Open var i år godt besøgt af bade SP2014 og EP2014 og vi var det land med næst fleste antal deltagene efter Tyskland, som også afholdte deres nationals. Flere fra Swoop Projektet lavede Personal Bests under konkurrencen. Webber fra EP2014 vandt Zone Acc. foran et stærkt felt og sluttede på en samlet 8. plads, mens Kenneth Gajda (også EP2014) sluttede på en samlet 14. plads Italien Open og French Open I henholdsvis August og September måned var Martin Halfer afsted til ovenstående konkurrencer som led i eliteprojektet. God træning til det kommende VM. Swedish Open Her deltog Christian Webber, Mads Jensen og Mikael Nissen. Christian udemærkede sig ved en flot 2. plads overall SSL i sverige Her deltog Christian Webber, Christian Gufler og Torben Tiedermann

12 En flot anden plads til Christian Webber blev det til. Diverse Swoop Camps Der har året igennem været lavet mange Swoop Camp s i hele verdenen, blandt andet i Florida og Dubai det er virkelig fedt at så mange laver ture, hvor der bliver coachet eller konkurreret! World Meet Dette års World Meet finder sted på Skydive City i Zephyrhills, Florida og løber af stablen 1 8 november. Vi har 5 deltagere med: Peter Kallehave, Kenneth Gajda, Christian Webber, Martin Halfer og René Hansen. Vi er sikre på, at der vil blive kæmpet om topplaceringer fra dansk side og håber på en god afslutning på en fantastisk sæson, set med CPU briller. Fremtiden Bredde og eliteprojekt Vi har til sinde at fortsætte med SwoopProjektet og Eliteprojektet. SP vil vi ændre en smule på, så der er en større opdeling mellem hold A og B, hvoraf hold A skal på en ekstra camp. Eliteprojektet skal køre i samme form og som vi har set indtil nu, så vil SP kaste nye elitespringere af sig. Det har ligeledes vist sig at være en god synergi i, at lægge et par camps sammen og det vil vi lægge op til fremadrettet. Skærmflyvningskurser og udtjekkere Vi står over for en udfordring i at få lavet en uddannelse, til nye skærmflyvningsinstruktører så vi kan få lavet flere kurser. Der er lavet et kæmpe stykke arbejde af Peter K, som vi håber at kan arbejde videre med. Dommere Vi vil arbejde på at få uddannet nye FAI dommere og få flere nationale dommere i folden. SwoopLiga vil helt sikker fortsætte. Valg til udvalget. formand, ny repræsentant nødvendigt. Torben Tiedemann repræsentant for Eliten, ikke på valg Pernille Herold repræsentant for CP dommerne, på valg ønsker ikke genvalg. René Hansen som repræsentant Bredden, på valg ønsker genvalg. Vi ønsker at opstille Christina Zacho som dommer repræsentant og Martin Johansen, som bredde repræsentant. Tak til Pernille Herold for hendes indsats i CPU!

13 Årsberetning FFU 2014 Forårets freefly tur gik traditionen tro til Skydive Spain. Dette år med Danny Olsen som coach. Der var 25 deltagere med på turen, som desværre var præget af et par dage med dårligt vejr. Alene på denne tur blev 3 springere udtjekket til head up. Der blev afholdt 3 skillcamps i 14: Vitor Bennasi var inde som organiser på skillcamp i FDK Daniel Lund afholdte en skillcamp i Stauning Skillcamp ved CJ s midsommerboogie. Nils Predstrup og Adrian Wild som coaches 6 klubweekender blev afholdt i blev aflyst pga. vejr / manglende tilmelding. FDK afholdte i 2014 DFU Open. Freeflyerene stillede med 4 hold til konkurrencen. Ikke så højt et deltagereantal som man kunne ønske, men dog var der rigtig god stemning, og de fremmødte lærte en masse. Det skal desuden nævnes at størstedelen af de springere som deltog har planer om at deltage til både DFU Open og DM i DM blev afholdt i Stauning og havde 5 deltagende hold. Der var desværre manglende opbakning til head down rekorden blandt kvalificerede springere, og den blev derfor ikke afholdt. UM i tunnel blev i 2014 afholdt af FFU. Det var desværre i samme uge som turen til Skydive Spain, og freeflyerne mønstrede derfor kun 3 hold. Dette har vi taget forbehold for i 2015, og regner derfor med en større deltagelse. Efterårets freefly tur gik igen til Skydive Spain med Tom Jørgensen som coach. Antallet af deltagere kunne desværre ikke måle sig med forårsturen, men det blev alligevel til 10 springere. Turen var på instruktørfronten en stor succes. Hele 3 springere blev head up udtjekkere, og står klar til at uddanne en masse nye freeflyere i I løbet af året er der blevet uddannet 6 nye head up udtjekkere og 1 ny head down udtjekker. Derudover er der uddannet en masse springere til head up og head down. Freeflyudvalget 2015: Rasmus Harboe Formand Bjarne Wahl Hansen Jan Agger Peter Svalø

14 Årsrapport blev endnu et travlt år for FSU og FS springere i Danmark. I år prøvede vi igen med en minikonkurrence i forbindelse med Påskeboogiet i Vamdrup med stor interesse. Hans Oksen havde designet det så holdene selv kunne bestemme hvornår de ville springe runderne i konkurrencen, så man også havde mulighed for at deltage i de andre events under stævnet. Der var 3 deltagende hold, desværre tillod vejret kun 2 runder. I Kristi Himmelfartsferien afholdte FDK DFU Open og var vejret var fantastisk. Maria Ondracek havde arrangeret 8 way konkurrence i forbindelse med 4 way konkurrencen og havde også designet konkurrencen, så 4 way springerne havde mulighed for at deltage. Dette blev taget rigtig godt imod og der var 2 hold, hvoraf det ene kun deltog i 8 way og det andet bestod af op til flere springere fra flere 4 way hold. Til midsommerbogiet i Center Jump havde Martin Mikkelsen fra VAF Warriors arrangeret FS uge. Her var tilbud om 1on1, 2on2 og 4 way samt FS udtjekker uddannelse og FS udtjek. Tilslutning var størst omkring FS udtjekker uddannelsen og FS udtjek og der blev således uddannet 5 nye FS udtjekkere og uddelt 8 FS stempler Til antonov boogiet hos West Jump (der endte med at blive en Caravan) arrangerede Henning Skov og John Petersen årets DFU CUP. Der var rekord deltagelse med 8 hold, hvilket vi håber vi kan gentage igen i Desværre var vejret ret udfordrende, men takket være nogle fremragende organizers samt springere der var villige til at stå tidligt op søndag, nåede vi at få 3 runder (ud af 6) i hus, og årets vindere kunne kåres. I oktober arrangerede Freefly udvalget UM i tunnel. Det blev en god og sjov konkurrence, men også den konkurrence hvor DFU s landshold fik lov til at løbe af med titlen som tunnelmestre for før*** gang : ) FSU arrangerer UM i tunnel i 2015 og vi håber meget på stor opbakning, så vi kan slå rekorden med 15 FS hold og så det bliver et fantastisk arrangement. Det bemærkes over året at tilslutningen er størst, når datoen er meldt tidligt ud, og tilmeldingsfristen er sen. FSU overvejer derfor sine muligheder for at tilpasse sig markedet. Udfordringen med sen tilmelding er, at det er svært at booke instruktører ind. Dog ser vi stor villighed i at hjælpe fra alle de instruktører vi snakker med, så vi ser ikke dette som et problem. Målet med 2015 er at vi bliver bedre til at reklamere for vores arrangementer på hhv. DFU s hjemmeside og DFU s Facebook. Alle arrangementer bliver oprettet som events, så snart datoerne er på plads. Vi håber meget at springerne vil benytte denne mulighed og deler det med vennerne samt bruger DFU s kalender på DFU.dk, så vi sikrer stor tilslutning til alle arrangementer (ikke kun FSU s : )) På elitesiden har de to bruttohold også haft et travlt år. Både Aerodyne Steam og VAF Warriors deltog i forårskonkurrencerne Paraclete XP Indoor & Outdoor Championships i USA i marts. Til Indoor konkurrencen var der ligeledes mulighed for at deltage i 8 way i en speciel B række de lavede til formålet. Her lykkedes det de to hold at slå sig sammen og løbe af med sølvmedaljen, på trods af at 8 way var nyt for de fleste på holdet. Godt gået!! Jeg har sidst i nyhedsbrevet lagt bruttotruppens resultater, fra de konkurrencer de har deltaget i, ind til de nysgerrige læsere : ) Side 1 af 2

15 I starten af oktober afholdte FSU for 3. år i træk udtagelsesweekend til FS bruttotruppen Der var stor tilslutning, 24 ansøgere (4 hold og 5 individuelle ansøgere, hvoraf to trak sig inden weekenden). Udtagelsen foregik i VAF d. 4/10 og bestod af fysiske tests og interviews. Planen var at udtage et landshold og et reservehold. Landsholdet skulle udtages for at lave det bedste resultat til VM 2016, og reserveholdet skulle udtages til at tage over i 2016 og lave det bedste resultat til VM Komiteen valgte at indstille VAF Warriors til landshold i Desværre kunne der ikke sættes et hold 2/reservehold, da forud indgåede aftaler var lavet på de ansøgende hold. Dette har vi i FSU meget stor respekt for, dog håber vi, at næste års ansøgere vil holde deres muligheder åbne, så vi kan få en stærk bruttotrup frem mod VM I stedet for hold 2/ reserveholdet, blev der lavet et Talentudviklingsprojekt AirRush og Phoenix blev udtaget. FSU ser meget frem til arbejdet i 2015 med Talentholdene. Vi håber ligeledes på at se mindst ligeså mange ansøgere til Bruttotruppen som vi gjorde i år. Vi opfordrer alle med interesse for 4 way og motivation til at blive Danmarks bedste FS springer, til at kontakte FSU eller FS Landsholdet, VAF Warriors, hvis I vil høre mere om Bruttotruppen. I 2015 har vi planlagt en masse spændende ting, som vi håber springerne vil finde interessant. Her kan blandt andet nævnes DFU TUNNEL CUP, FS udtjeks weekender, FS uge, UM i tunnel og naturligvis DFU CUP. Vi glæder os meget til at se Jer alle ude på springpladserne. Til slut vil jeg gerne takke Kathrine Pontoppidan, der gik af som Formand for FSU, for det store arbejde hun har lagt både i FSU og som aktiv projektspringer, de sidste mange år. Bruttotruppens resultater 2014 (tallet I parentes angiver placering/antal hold total gennemsnit ): VAF Warrios, 4 way open landshold Paraclete XP indoor 4 way (11/ i snit) Paraclete XP indoor 8 way med Aerodyne Steam (2/ i snit) Paraclete XP outdoor 4 way (12/ i snit) DFU open (2/ i snit) World Challenge (15/ i snit) DM (1/ i snit) Verdensmesterskaberne (11/ i snit) Aerodyne Steam, reservehold: Paraclete XP indoor 4 way (14/ i snit) Paraclete XP indoor 8 way med VAF Warriors (2/ i snit) Paraclete XP outdoor 4 way (14/ i snit) DFU open (3/ i snit) DM (3/ i snit) Side 2 af 2

16 Årsberetning PU 2014 I 2014 har vejret herhjemme til en forandring været glimrende ved de danske konkurrencer og fællessamlinger. Til de udenlandske træningssamlinger har der derimod været problemer med vejrforholdene. En enkel World Cup blev helt aflyst da banen stod under vand. Eliten Landsholdet samt talent holdet blev udtaget i januar. Aktivitetskalenderen for året blev ligeledes fastlagt i januar. Der har været gennemført 2 træningssamlinger nationalt samt 3 stører udenlandske træningssamlinger i henholdsvis Lodi i USA, Banja Luka i Bosnien samt Belluno i Italien. De gamle springere på det Danske Præcisionslandshold formår stadig at være værdige repræsentanter for DFU og Danmark ude i den store verden hvilket har givet flere flotte resultater i årets løb Klassisk Præcision er stadig en stor sportsgren i udlandet. Det ses specielt til konkurrencerne i Mellem og Syd Europa samt i Mellemøsten, som trækker rigtig mange præcisions atleter til hver enkelt konkurrence. Typisk er der således en begrænsning på 45 hold eller ca. 225 springere til hver World Cup (WPC) konkurrence, som springes over sommeren i 6 syd Europæiske lande. Ca. halvdelen af de deltagende hold både til WPC konkurrencerne og til VM består af fuldtidsprofessionelle atleter, hvilket igennem årene har skærpet kravene til den enkelte springers præstation. I dag er det marginalerne der tæller for opnåelse af de gode placeringer til VM lå de første 50 placeringer således med en samlet afvigelse på under 8 cm.!! så springet til en yderligere reducering af den gule DC plet fra 2cm til 1cm rykker nærmere. Det øgede pres fra de udenlandske professionelle hold og de stadig sværere krav til et DC til trods, så klarer det danske landshold stadig at følge med blandt de bedste. I år har specielt Pernille vist flotte resultater og har været med helt fremme forrest ved de store internationale konkurrencer (WPC). I World Cup en forsvarede Pernille de Danske farver fremragende ved at vinde kvinderækken i Belluno (Italien.) og Locarno (Schweitz), samt en 2. plads i Bled (Slovenien.) Det er svært helt at sætte ord på den præstation. Men det er ganske simpelt fremragende når man ser på den skrappe modstand der er ved disse World Cup konkurrencer. Det ses også ved den samlet afstand som Pernille har vundet konkurrencerne med. Hendes afvigelse ville placerer hende på podiet ved de seneste mange Verdens Mesterskaber. For Pernille blev det til en samlet 2. plads i Overall kvinderække i WPC, selvom hun kun deltog i 4 af de 5 WPC konkurrencer. Herreholdet har ligeledes klaret sig ganske fornuftigt internationalt. I foråret deltog herreholdet i North American Cup (NAC) hvor holdet i 10. runde gled fra en 2. plads til en 4. plads slået med 6 cm sammenlagt til medalje.

17 Individuelt opnåede bl.a. Erik (Pinky) en 6. plads og Karsten (KK) en 9. plads. Erik satte endvidere ny uofficiel DK rekord med 5 x 0,00 i træk efterfulgt af en 0,02cm På talent siden opnåede Morten Krogh endvidere en 1. plads i B rækken til NAC Til VM lå herreholdet i top 10 indtil 5 runde. Den 5. runde gik ikke godt og holdet gled ned på en 15. plads. Desværre blev der ikke afviklet flere VM runder pga. vejret, hvilket betød at holdet ikke kunne nå at indhente de få centimeter der adskilte dem fra de allerbedste hold. Med dette VM resultatet forventer vi en invitation til World Air Games (WAG). World Air Games er en prestige fyldt invitations konkurrence der kun bliver afholdt hvert 4. år. Pernille sluttede som nummer 14 individuelt til VM. I World Cuppen deltog holdet kun i Bled, i Peiting og i Belluno men det til trods så hentede holdet alligevel WPC point nok til at ende på en samlet 20. plads ud af godt 60 hold. At landsholdet stadig kan kæmpe med internationalt blandt de bedste hold skyldes bl.a. holdets Tjekkiske træner Jiri Blaska, som er en af verdens bedste trænere og tidligere landstræner for de Tjekkiske verdensmestre. Jiris indsigt og forståelse for både de gamles og de nyes styrker og svagheder, har været stærkt medvirkende til at landsholdet stadig er på forkant med de altid øgede udfordringer, der ligger i det at springe Klassisk Præcision. Der har været afholdt det militære verdensmesterskab i Indonesien i efteråret. Holdet bestod a 5 springere under DFU hvoraf de 3 ligeledes er på det civile landshold. Bredden Der har været afholdt 2 idrætslejre i Års i det forgangne år. Fint vejr og pænt med træningsspring. Ved begge lejligheder deltog vores tjekkiske træner og han er dygtig til både at tage sig af de erfarne og de mindre erfarne springere. Vi har fået nogle nytilkomne talent springere, men der skal helt klart skaffes flere for at skabe en større bredde og føde landsholdet på længere sigt. Nationale konkurrencer Der har været afholdt 4 nationale konkurrencer i Som noget helt nyt har det været godt vejr til alle konkurrencerne. Maximum runder ved DM, DFU Open og Viking mesterskabet. Haralds Cup var ligeledes kommet godt i gang efter problemer med fly og dertil hørende flyskift. Men bedst som konkurrencen kørte, styrtede flyveren ned og satte en stopper for videre konkurrence. Heldigvis skete der ikke personskader men Vamdrup flyverne kom slemt til skade.

18 Den gennemgående konkurrence (DK Cuppen) blev afviklet med de nye opdaterede regler hvor alle gennemførte runder tæller med i det samlede resultat. Resultaterne fra DK Cuppen og de ovennævnte konkurrencer kan findes på DFU hjemmeside. Dommersituationen Præcision har mistet en dommer i år, som selv vil springe aktivt i stedet for. Det kan skabe problemer på dommersiden og et par nye dommerkandidater vil være ønskeligt. Heldigvis kan vi trække på hjælp fra svenske dommere. Regnskabet 2014 Regnskabet for 2013 kommer ud med et lille overskud for PU Seminar 2014 Seminaret blev afholdt i Vamdrup i november. Efter seminaret blev der afholdt årsmøde for alle landsholds interesserede. PU sammensætning 2014 Michael Burmester, Formand Pernille Lykke, Elite repræsentant Lauge Bøgh, Bredde repræsentant Bo Falch, Dommer repræsentant Fremtiden for præcision er ikke helt afklaret i skrivende stund. Bestyrelsen har uden at rådføre sig med udvalget eller landsholdet overhoved, besluttet at mere eller mindre nedlægge præcisionslandsholdet. Det er selvfølgelig kommet som noget af en overraskelse og vi følger os snigløbet i den grad. Udvalget er gået i dialog med bestyrelsen, da vi mener at det ikke er sket på en rimelig måde og beslutningen er også truffet på baggrund af nogle absurde begrundelser. Sammenholdt med de midler DFU i dag stiller til rådighed for præcisionslandsholdet, mener vi at DFU får et landshold der repræsenter Danmark på en fornuftig måde og som endvidere tilvejebringer flotte resultater til DFU. Hvis man sammenholder størrelsen af den støtte der i år er tildelt præcision, med de midler som præcisions holdene er med til at tilvejebringe til DFU fra DIF, er der ingenting der taler for at man ikke skulle forsætte det nuværende støtteniveau (DIF midler tildeles DFU på baggrund af landsholdets deltagelse i de mange udenlandske konkurrencer). Vi håber at der kan findes en passende løsning og ser frem til en positiv dialog med bestyrelsen. PU

19 Instruktørudvalgets årsberetning for har for IU's vedkommende været et relativt roligt år med et par enkelte sager sager, der krævede særlig behandling fra udvalgets side. Arbejdet har fundet sted via telefonmøder idet 2 af udvalgets medlemmer bor i Jylland, 1 på Sjælland og 1 på Bornholm. Der var været afholdt 9 officielle telefonmøder af ca. 2 timers varighed. Medlemmerne har anvendt egne telefoner til dette formål uden at det har belastet udvalgets budget. Udvalget har i årets løb arbejdet med at få godkendt brugen af blød pilotskærm, placeret i BOC, på elevsæt til manueluddannelsen efter et ønske fra mange klubber. Med denne ændring, når vi er i mål, kan klubberne vælge, helt at stoppe brugen af fjederpilotskærm og gennemføre staticlinespring med pouch system og manuel/aff med alm. c springer pilotskærm. Vi er ikke i mål med arbejdet endnu da vi arbejder på at indhente erfaringer med lignende setup fra udlandet. Der er ikke er mange steder i verden at manueluddannelsen anvendes i kombination med BOC og vi ønsker ikke at eksperimentere på vore elever. Derfor må vi have erfaringsgrundlaget på plads inden muligheden åbnes. I slutningen af foråret behandlede udvalget en klage over en tandemmaster, vedrørende forhold omkring tandemspring. Grundet alvorligheden af flere af klagepunkterne valgte udvalget at suspendere tandemmasterens status midlertidigt, indtil klagen kunne behandles. Klagen medførte fratagelse af tandemmasterens status for resten af året. Som resultat af klagen er der også kommet en ekstra paragraf i FB'eren for 2015 vedrørende krav om separation mellem videomand og tandempar ved afhop. I forbindelse med behandlingen af ovenstående sag blev involverede personer omtalt i særdeles usympatiske vendinger på Facebook og klagemateriale lagt ud. IU er, som udgangspunkt, tilhængere af åbenhed omkring vores arbejde. Vi finder det dog direkte skadeligt for forløbet, samt den sportslige holdning, at sager, der ikke er afgjort, omtales et et offentligt forum uden at de udstillede personer har mulighed for at forsvare sig. Således henstiller vi til at personer, som ofte udfører et frivilligt hverv for DFU, ikke udstilles i offentlige fora. I DFU er der adskillelige klagemuligheder, hvor man kan komme igennem med sin mening og få sin sag prøvet, hvis man er uenig i et afgørelse. Hen over året har vi modtaget flere henvendelser omkring anvendelse af AFF instruktører med udenlandsk status; danskere såvel som udlændinge. Udgangspunktet har været, og fortsat er, at personer der udfører instruktørarbejde under DFU, skal være dansk uddannede (altså instruktør I eller II), eller godkendte, for sikre kvaliteten af instruktørernes uddannelse, såvel som en ensartet uddannelse af eleverne. Derfor gives der normalt ikke dispensation til at anvende udenlandske instruktører. Enhver henvendelse behandles dog på en case by case basis, med ovenstående i mende. I efteråret modtog udvalget en klage over en instruktør I vedrørende forhold på springpladsen under elevspring. Resultat blev en indkaldelse til en ny I'er eksamen som indklagede, bestod i oktober. Det skal i denne sammenhæng understreges at alle instruktører har pligt til at indberette hændelser, hvor springaktiviteten ikke forløber som planlagt. Hvis man er i tvivl, så er man ikke i tvivl... Det har været diskuteret, om de skærpede krav til landingsområdet ved vandspring var rimelige når der var tale om en opvisning. Det er vedtaget at de almindelig opvisningskrav fremover (pr. kommende FB revision) gælder, også når der er tale om vandspring. Flere tidligere instruktører har henvendt sig i årets løb og forespurgt på genoptagelse af deres tidligere instruktørstatus. Da sporten har udviklet sig meget over de seneste år, og det faktum at en instruktøruddannelse også kræver vedligeholdelse, har vi kun godkendt genoptagelse, uden nyt instruktørelevforløb/eksamen, i tilfælde hvor der har været tale om aktive springere, med kort tids fravær fra instruktørvirket.

20 Årets instruktøreksamen blev afholdt på Skægkærskolen i Silkeborg og blev noget af et tilløbsstykke. Hele 31 gik op til eksamen. IU havde en meget travl weekend men det bar frugt, og vi er stolte over at byde 8 nye instruktør I og 13 nye instruktør II velkomne som instruktører under DFU. De typiske årsager til II'ere, som ikke bestod eksamen, var fordelt på for mange fejl teoriprøven og udtjek. For I'erne var den største udfordring teoriprøven, men også hér var der nogle, som havde problemer med de udtjekselementer der indgik i handlebanen. Ved udgangen af året valgte IU's daværende formand, Steen Jørgensen, MFK, at trække sig fra udvalgsposten grundet travlhed i sit civile liv. Udvalget blev derfor tilført et nyt medlem, Peter Christensen, FS2000, og Thomas Thorndahl, FDK, overtog formandsposten. Sidst på sæsonen blev det vedtaget at afholde et frivilligt forkursus for potentielle instruktør I'ere i 2015, samme weekend som instruktørelevforkurset. Dette sker som følge af DFUs ønske om at uddanne flere instruktør I for at sikre, at klubberne også i fremtiden har de nødvendige instruktører til at uddanne nye elever og C springere. Forkurset har til formål at tydeliggøre det, DFU og IU forventer af vores fremtidige 1'ere, give dem noget 1'er relevant uddannelse med på vejen samt fjerne en del af mystikken omkring, hvad en 1'er eksamen går ud på. Hen over vinteren har vi arbejdet sammen med resten af ISU om den kommende revision af FB'eren hvor der blandt andet (gen)indføres A og B certifikater for elever, med henblik på at give nye springere lettere opnåelige delmål undervej med C certifikatet. På vegne af DFU/IU, Thomas Thorndahl

Cpu årsberetning 2014

Cpu årsberetning 2014 Cpu årsberetning 2014 Generelt set er vi yderst tilfredse med sæsonen 2014, som har budt på mange gode resultater i udlandet, kæmpe opbakning til DM og fuld fart på CPU s projekter SP2014 og EP2014. Vi

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013

Dansk Styrkeløft Forbund. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 2 Revisor erklæring 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 7 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance

Læs mere

Afholdt fredag d. 12. oktober 2012, ÅFC s lokaler Hermodsvej Århus.

Afholdt fredag d. 12. oktober 2012, ÅFC s lokaler Hermodsvej Århus. Til Alle medlemmer af DFU Århus 16.10.2012 Vedr. Referat af Canopy Piloting Udvalgsseminar 2012. Afholdt fredag d. 12. oktober 2012, ÅFC s lokaler Hermodsvej Århus. 1. Velkommen Der blev budt velkommen

Læs mere

DFU BUDGET 2013 - FINAL

DFU BUDGET 2013 - FINAL Noter DFU BUDGET 2013 - FINAL Indtægter DIF Fordelingsnøgle/bloktilskud 1.247.245 DIF tilskud til udv. Konsulent 170.000 Kontingenter 43,5 1650 861.300 Elevpakker 305 1600 488.000 Tandemerkl. 125 1200

Læs mere

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt.

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt. REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 15. MARTS 2014 i Horsens Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Kim Friisgaard, FDK, valgt som dirigent.

Læs mere

FS Seminar Ryes Kasserne 13. oktober 2012

FS Seminar Ryes Kasserne 13. oktober 2012 FS Seminar Ryes Kasserne 13. oktober 2012 Dagsorden 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Det forgangne år 2012 v. Martin Halfer, formand for FSU 3. Info fra DFUs bestyrelse v. Alex Kristensen, næstformand

Læs mere

DFU BUDGET 2017 Indtægter Kontingenter

DFU BUDGET 2017 Indtægter Kontingenter DFU BUDGET 2017 Indtægter Kontingenter 48 1700 979.200 Elevpakker 320 1600 512.000 Tandemerklæring 130 1500 19 Genindmeldelser DIF Fordelingsnøgle/bloktilskud DIF tilskud til udv. konsulent Varesalg i

Læs mere

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2010

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2010 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning intern revision 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Oplysninger om forbundet 4 Beretning 5 Årsrapport 1. januar 31. december

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Danmarks Basketball-Forbund

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Danmarks Basketball-Forbund KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 061100 / Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Danmarks Brydeforbund

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Danmarks Brydeforbund KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"),

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby den 26. juni 2008 REFERAT Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2011

Dansk Petanque Forbund. Årsrapport 2011 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning intern revision 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Oplysninger om forbundet 4 Beretning 5 Årsrapport 1. januar 31. december

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om unionen 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI CVR-nr. 66 38 16 17 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten 3 Ledelsesberetning 4 Beretning 4 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Målsætninger - Administration

Målsætninger - Administration DFU Målsætninger Målsætninger - Administration DFU s sekretariat er DFU s centrale administrations- og koordinationspunkt Sekretariatet sikrer, at DFU s administrative arbejdsprocesser fungerer effektivt

Læs mere

FS årsmøde Velkommen!

FS årsmøde Velkommen! FS årsmøde 2016 Velkommen! Dagsorden Året der gik 2016 Aktiviteter Budget og regnskab Sæson 2017: Breddeprojekt og talentudvikling Aktiviteter Budget Eliteprojekt 2017 Udvælgelse Landshold 2017 Budget

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Ejerforeningen Sadolinparken

Ejerforeningen Sadolinparken Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby CVR-nr. 75 29 93 11 Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Påtegning af årsregnskabet 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Referat Bestyrelsesmøde lørdag 18. april 2015 Bestyrelsen: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh og Anne Mine Møller Petersen Michael Riber deltog via Skype Administrationen: Helle

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Formandens beretning 2013

Formandens beretning 2013 Formandens beretning 2013 Sikkerhed. Jeg vil starte med at byde jer velkommen igen til Center Jumps årlige generalforsamling. 2013 har på mange punkter været et rigtigt godt år for klubben. Vi har haft

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 Fællesudvalget for Kantorparken Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012 Høje Hasseris Grundejerforening Høje Hasseris Grundejerforening Årsregnskab 2012 Bestyrelsen: Erling Henningsen, formand - Willy Møller Jensen, næstformand John Mikkelsen, sekretær Jens Mølgaard kasserer

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

DANSK STYRKELØFT FORBUND

DANSK STYRKELØFT FORBUND Årsregnskab for DANSK STYRKELØFT FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR. Nr. 16 01 37 49 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: side. Introduktion 1. Årsberetning 2. - 3. Revisionspåtegning

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Dansk Triathlon Forbund

Dansk Triathlon Forbund Idrættens Hus Brøndby stadion 20 2605 Brøndby Dansk Triathlon Forbund Årsrapporten indeholder 12 sider Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup CVR-nr. 31 95 19 25 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union Budget 2016 01012016 Forespørgelsesinformation LS1 regnskab, v. 1.22, DIF/kø 011203 Firmanummer 14000000 Regnskabsår 01-01-2016 Periodenummer 4 Budgetperiodenummer

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

KOPI. Danmarks Rocenter. CVR-nr

KOPI. Danmarks Rocenter. CVR-nr Danmarks Rocenter CVR-nr. 10 04 03 37 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om Danmarks Rocenter 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar 31. december

Læs mere

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Tangmosevej

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Fonden til Rosportens Fremme

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Fonden til Rosportens Fremme KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015 Navitas Fitness c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10,6 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 37 21 59 29 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse Dansk Selskab for Virksomhedsledelse CVR-nr. 54 76 36 11 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. september 2014 Dirigent:... Anders Torbøl Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 31

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. Årsregnskab 2015

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. Årsregnskab 2015 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V Årsregnskab 2015 29. marts 2016 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk 13..februar 2012 REFERAT Bestyrelsesmøde

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Grundejerforeningen Christianshusvej Christianshusvej 17, V/Formand Henrik Andersen, 2970 Hørsholm. Årsrapport

Grundejerforeningen Christianshusvej Christianshusvej 17, V/Formand Henrik Andersen, 2970 Hørsholm. Årsrapport Grundejerforeningen Christianshusvej Christianshusvej 17, V/Formand Henrik Andersen, 2970 Hørsholm Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Den

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dansk EvalueringsSelskab Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse Side VIRKSOMHEDSSOPLYSNINGER

Læs mere

Resilience Lab Denmark

Resilience Lab Denmark c/o Green Tech Center A/S Lysholt Allé 6, 7100 Vejle CVR-nr. 36 64 24 83 fra foreningens stiftelse 1. maj - 31. december 2015 Godkendt på foreningens generalforsamling, den 7. april 2016 Dirigent:... Lotte

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S)

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Billedskærervej 7, 5230 Odense M CVR-nr. 36 47 47 18 Årsrapport for perioden 22. december - 31. december 2014 (0 måneder) Godkendt

Læs mere