Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Fællesmødet med LSU. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden"

Transkript

1 Fo AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 30. maj 2018 Side 1/1 Mødedato: 7. juni 2018 kl (fællesmøde med LSU kl ) Mødested: Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 133 Mødeemne: Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health Deltagere LAMU: Nikolai Harbjerg, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen, Kim Fris Pedersen Sekretær: Bente Pedersen Deltagere LSU: Nikolaj Harbjerg, Søren Dam, Mads Rasmussen, Antonio Sylvester Vethanayagam, Nete R. Dorff-Hansen, Lotte Westerby, Emil Hornung-Nissen, Karoline Engsig-Karup, Henriette Stevnhøj, Lene Bøgh Sørensen, Simon R. S. Bygdin Sekretær: Ulrik B. Therkelsen 1. Fællesmødet med LSU Mødestruktur LSU/LAMU Arbejdsmiljøstatistik/sygefravær o Bilag 2: Arbejdsmiljøstatistik Q o Bilag 3: Arbejdsmiljøstatistik Q1-Q Psykisk APV Opfølgning 2016-processen Orientering 2019-processen 2. Godkendelse af dagsorden 3. Drøftelse: Ændring af forretningsorden LAMU bedes drøfte evt. ændringer i forretningsordenen. Herunder vedr. sekretærrollen. Bilag 4: Forretningsorden for LAMU 4. Orientering: Opfølgning af evakueringsøvelser Der orienteres om evt. evakueringsøvelser siden sidst, samt planlagte. 5. Opfølgning af årlig arbejdsmiljødrøftelse Status på mål og aktiviteter ifølge den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Bilag 5: Årlig arbejdsmiljødrøftelse AC HE Eventuelt HE Forskeruddannelsen Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: Web: health.medarbejdere.au.dk

2 07/06/2018: Bilag 2 Arbejdsmiljøstatistik 1. kvartal 2018 AARHUS UNIVERSITET 25. MAJ 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT

3 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler FAMU Introduktion til arbejdsmiljøstatistik kvartaler FAMU I den kvartalsopdelte arbejdsmiljøstatistik præsenteres data for de tre områder: Sygefravær Arbejdsulykker Psykologisk rådgivning Den kvartalsopdelte arbejdsmiljøstatistik er et øjebliksbillede af de data, der foreligger inden for de tre områder ved udgangen af hvert kvartal. Inden for alle tre områder sker der efteranmeldelser og efterregistreringer. De data, der præsenteres ved udgangen af et kvartal, kan således være ændrede ved den endelige opgørelse ved årets udgang. Ligeledes kan data for f.eks. første kvartal være ændret, hvis der sker en efterregistrering i tredje kvartal. Ved læsning af de enkelte tabeller henledes opmærksomheden på, at alle data i celler med overskriften 2018 er akkumulerede data for Q1-Q4. I præsentationen af kvartalsdata følges samme model for præsentationen som i årsstatistikken. Dog indgår følgende opgørelser ikke i kvartalsstatistikkerne: Arbejdsulykker Opgørelse af anmeldte og registrerede arbejdsulykker pr.100 medarbejdere. Psykologisk rådgivning Opgørelse over afsluttede rådgivningsområder fordelt på rådgivningsområder. Opgørelse af påbegyndte rådgivningsforløb pr. 100 medarbejdere. 2

4 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler FAMU 1. Sygefravær Q1-Q Institut-/Enhedsniveau Arts Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q DPU 2,4 2,4 1,4 1,4 IKK 2,3 2,3 1,0 1,0 IKS 2,1 2,1 1,1 1,1 CUDIM 2,2 2,2 2,2 2,2 Øvrige 3,9 3,9 1,5 1,5 Gennemsnit 2,3 2,3 1,2 1,2 Aarhus BSS Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Center for Undervisning og 5 5 2,7 2,7 Læring Forretningsudvikling og 1,0 1,0 0,5 0,5 Teknologi Jura 1,3 1,3 0,8 0,8 Psykologi 2,0 2,0 1,0 1,0 Statskundskab 0,9 0,9 0,6 0,6 Virksomhedsledelse 0,9 0,9 0,9 0,9 Økonomi 0,8 0,8 0,5 0,5 Øvrige 0,7 0,7 0,7 0,7 Gennemsnit 1,2 1,2 0,7 0,7 Health Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Biomedicin 1,6 1,6 0,9 0,9 Folkesundhed 1,0 1,0 0,6 0,6 Klinisk Medicin 0,4 0,4 0,2 0,2 IOOS 2,7 2,7 1,8 1,8 Retsmedicin 1,7 1,7 1,7 1,7 Øvrige 2,5 2,5 0,8 0,8 Gennemsnit 1,0 1,0 0,6 0,6 Øvrige Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Advanced Studies 1,8 1,8 1,3 1,3 Øvrige 9,2 9,2 1,5 1,5 Gennemsnit 2,6 2,6 1,3 1,3 3

5 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler FAMU 1. Sygefravær Q1-Q Institut-/Enhedsniveau Science & Technology Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr. ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Agroøkologi 2,1 2,1 1,6 1,6 Bioscience 1,9 1,9 1,3 1,3 Datalogi 0,6 0,6 0,3 0,3 Dekanat, ST 3,3 3,3 0,9 0,9 Fysik og Astronomi 0,9 0,9 0,8 0,8 Geoscience 1,5 1,5 0,7 0,7 Husdyrvidenskab 3,7 3,7 1,5 1,5 Ingeniørhøjskolen AU 1,5 1,5 0,8 0,8 Ingeniørvidenskab 0,6 0,6 0,6 0,6 Fødevarer 1,2 1,2 1,2 1,2 Interdisciplinær Nanotek 1,1 1,1 0,5 0,5 Kemi 1,7 1,7 0,7 0,7 Matematik 0,4 0,4 0,4 0,4 Miljøvidenskab 3,0 3,0 2,1 2,1 Molekylærbiologi og Genetik 0,9 0,9 0,7 0,7 Science Museerne 2,4 2,4 2,4 2,4 Nat. center for Miljø og Energi * Øvrige 2,5 2,5 1,6 1,6 Total 1,6 1,6 1,0 1,0 Enhedsadministrationen Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr. ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Administrationscenter Arts 4,5 4,5 2,6 2,6 Administrationscenter BSS 2,6 2,6 2,1 2,1 Administrationscenter Health 2,6 2,6 1,5 1,5 Administrationscenter ST 3,6 3,6 2,1 2,1 AU Forskning og Eks. Rel. 2,1 2,1 2,1 2,1 AU HR 4,0 4,0 2,6 2,6 AU IT 2,8 2,8 2,2 2,2 AU Uddannelse 2,3 2,3 2,2 2,2 AU Økonomi og Bygninger 3,6 3,6 3,2 3,2 Universitetsledelsens Stab 4,0 4,0 1,5 1,5 Øvrige 0,1 0,1 0,1 0,1 Total 3,1 3,1 2,2 2,2 * Der vises ikke antal sygedage for Nationalt center for Miljø og Energi da antallet af medarbejdere i centeret for lavt til at en selvstændig opgørelse. 4

6 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler FAMU 2. Arbejdsulykker Q1-Q Institut-/Enhedsniveau Science & Technology Arbejdsulykker Q1 Q2 Q3 Q Anmeldte 6 6 Registrerede 9 9 Total Anmeldte og registrerede arbejdsulykker Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q Agroøkologi Bioscience 2 2 Datalogi Dekanat Fysik og Astronomi Geoscience 1 1 Husdyrvidenskab Ingeniørhøjskolen AU 1 1 Ingeniørvidenskab 1 1 Fødevarer Interdisciplinær Nanotek. Kemi 1 1 Matematik Miljøvidenskab 2 2 Molekylærbiologi og Genetik 7 7 Science Museerne Nat. ctr. for Miljø og Energi Øvrige Total Science & Technology Anmeldte og registrerede arbejdsulykker på AU og tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Q1 Q2 Q3 Q Under 1 dag dage dage 7-13 dage dage dage 1-3 måneder 3-6 måneder Total (*forventet fravær, er det fravær det opgives med anmeldelsen af ulykken) 5

7 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler FAMU 2. Arbejdsulykker Q1-Q Institut-/Enhedsniveau Arbejdsulykker Q1 Q2 Q3 Q Anmeldte Registrerede 2 2 Total 2 2 Anmeldte og registrerede arbejdsulykker Enhed Q1 Q2 Q3 Q Administrationscenter Arts Administrationscenter BSS 1 1 Administrationscenter Health Administrationscenter ST 1 1 AU Forskning og Eks. Rel. AU HR AU IT AU Uddannelse AU Økonomi og Bygninger Universitetsledelsens Stab Øvrige Total 2 2 Enhedsadministrationen Enhedsadministrationen Anmeldte og registrerede arbejdsulykker på AU og tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Fraværsperioder Q1 Q2 Q3 Q Under 1 dag dage 4-6 dage 7-13 dage dage dage 1-3 måneder 3-6 måneder Total 2 2 (*forventet fravær, er det fravær det opgives med anmeldelsen af ulykken) 6

8 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler FAMU 2. Arbejdsulykker Q1-Q Institut-/Enhedsniveau ARTS Arbejdsulykker Q1 Q2 Q3 Q Anmeldte 1 1 Registrerede Total 1 1 Anmeldte og registrerede arbejdsulykker Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q DPU IKK 1 1 IKS CUDIM Øvrige Total 1 1 Anmeldte og registrerede ARTS arbejdsulykker på AU og tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Fraværsperiode Q1 Q2 Q3 Q Under 1 dag dage 4-6 dage 7-13 dage dage dage 1-3 måneder 3-6 måneder Total 1 1 (*forventet fravær, er det fravær det opgives med anmeldelsen af ulykken) Health Arbejdsulykker Q1 Q2 Q3 Q Anmeldte 1 1 Registrerede 4 4 Total 5 5 Anmeldte og registrerede arbejdsulykker Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q Biomedicin 2 2 Folkesundhed Klinisk Medicin 3 3 IOOS Retsmedicin Øvrige Total 5 5 Health Anmeldte og registrerede arbejdsulykker på AU og tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Fraværsperioder Q1 Q2 Q3 Q Under 1 dag dage 4-6 dage 7-13 dage dage dage 1-3 måneder 3-6 måneder Total 5 5 7

9 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler FAMU 2. Arbejdsulykker Q1-Q Institut-/Enhedsniveau BSS Arbejdsulykker Q1 Q2 Q3 Q Anmeldte Registrerede Total 0 0 Anmeldte og registrerede arbejdsulykker Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q Center for Undervisning og Læring Forretningsudvikling og Teknologi Jura Psykologi Statskundskab Virksomhedsledelse Økonomi Øvrige Total 0 0 BSS Anmeldte og registrerede arbejdsulykker på AU og tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Fraværsperiode Q1 Q2 Q3 Q Under 1 dag 1-3 dage 4-6 dage 7-13 dage dage dage 1-3 måneder 3-6 måneder Total 0 0 (*forventet fravær, er det fravær det opgives med anmeldelsen af ulykken) 8

10 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler FAMU 2. Arbejdsulykker Q1-Q Årsager Aarhus Universitet Årsager fordelt på kvartaler 2018 Årsager Q1 Q2 Q3 Q Andet Brud på materialer Dyr 2 2 Elektrisk strøm Fald 7 7 Faldende genstand Flydende stoffer 1 1 Gas/damp Gribning Håndværktøj Løfte/bære 2 2 Maskine Skarp/spids/grov/ru genstand Skub/træk Stødt på Sætte fra sig/bøje sig Transportmiddel 1 1 Træde forkert/forvride/glide Udslip af stoffer Ukoordineret/utilsigtet bevægelse Vridning/drejning Ulykker total ARTS Årsager fordelt på kvartaler 2018 Årsager Q1 Q2 Q3 Q Fald 1 1 Ulykker total 1 1 BSS Årsager fordelt på kvartaler 2018 Årsager Q1 Q2 Q3 Q Ulykker total 0 0 HEALTH Årsager fordelt på kvartaler 2018 Årsager Q1 Q2 Q3 Q Andet 3 3 Brud på materialer Dyr 2 2 Elektrisk strøm Fald Faldende genstand Flydende stoffer Gas/damp Gribning Håndværktøj Løfte/bære Maskine Skarp/spids/grov/ru genstand Skub/træk Stødt på Sætte fra sig/bøje sig Transportmiddel Træde forkert/forvride/glide Udslip af stoffer Ukoordineret/utilsigtet bevægelse Vridning/drejning Ulykker total 5 5 9

11 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler FAMU 2. Arbejdsulykker Q1-Q Årsager ENHEDSADMINISTRATIONEN Årsager fordelt på kvartaler 2018 Årsager Q1 Q2 Q3 Q Andet 1 1 Brud på materialer Dyr Elektrisk strøm Fald Faldende genstand Flydende stoffer Gas/damp Gribning Håndværktøj Løfte/bære 1 1 Maskine Skarp/spids/grov/ru genstand Skub/træk Stødt på Sætte fra sig/bøje sig Transportmiddel Træde forkert/forvride/glide Udslip af stoffer Ukoordineret/utilsigtet bevægelse Vridning/drejning Ulykker total 2 2 SCIENCE & TECHNOLOGY Årsager fordelt på kvartaler 2018 Årsager Q1 Q2 Q3 Q Andet 6 6 Brud på materialer Dyr Elektrisk strøm Fald 6 6 Faldende genstand Flydende stoffer 1 1 Gas/damp Gribning Håndværktøj Løfte/bære 1 1 Maskine Skarp/spids/grov/ru genstand Skub/træk Stødt på Sætte fra sig/bøje sig Transportmiddel 1 1 Træde forkert/forvride/glide Udslip af stoffer Ukoordineret/utilsigtet bevægelse Vridning/drejning Ulykker total

12 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler FAMU 3. Psykologisk Rådgivning Q1-Q Institut-/Enhedsniveau ARTS Påbegyndte rådgivningsforløb Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q DPU 1 1 IKK 5 5 IKS 4 4 CUDIM 1 1 Øvrige 0 0 Total BSS Påbegyndte rådgivningsforløb Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q Center for Undervisning og Læring 0 0 Forretningsudvikling og Teknologi 0 0 Jura 0 0 Psykologi 1 1 Statskundskab 2 2 Virksomhedsledelse 2 2 Økonomi 0 0 Øvrige 1 1 Total 6 6 Enhedsadministrationen Påbegyndte rådgivningsforløb Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q Administrationscenter Arts 0 0 Administrationscenter BSS 1 1 Administrationscenter Health 1 1 Administrationscenter ST 3 3 AU Forskning og Eks. Rel. 1 1 AU HR 0 0 AU IT 0 0 AU Uddannelse 0 0 AU Økonomi og Bygninger 1 1 Universitetsledelsens Stab 0 0 Rådgivnings- og støttecentret 1 1 Total 8 8 Health Påbegyndte rådgivningsforløb Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q Biomedicin 0 0 Folkesundhed 2 2 Klinisk Medicin 1 1 IOOS 2 2 Retsmedicin 0 0 Øvrige 0 0 Total

13 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler FAMU 3. Psykologisk Rådgivning Q1-Q Institut-/Enhedsniveau Science & Technology Påbegyndte rådgivningsforløb Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q Agroøkologi 1 1 Bioscience Aarhus 1 1 Bioscience Roskilde, Silkeborg, Kalø 2 2 Center for Bioinformatik (BiRC) 0 0 Datalogi 2 2 Dekanat, ST 1 1 Fysik og Astronomi 1 1 Geoscience 1 1 Husdyrvidenskab 1 1 Ingeniørhøjskolen AU 1 1 Ingeniørvidenskab 0 0 Fødevarer 0 0 Interdisciplinær Nanotek 1 1 Kemi 1 1 Matematik 0 0 Miljøvidenskab 3 3 Molekylærbiologi og Genetik 0 0 Øvrige 0 0 Total Øvrige Påbegyndte rådgivningsforløb Institut/Enhed Q1 Q2 Q3 Q Advanced Studies 2 2 Øvrige 0 0 Total

14 AARHUS UNIVERSITET

15 07/06/2018: Bilag 3 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 AARHUS UNIVERSITET 25. MAJ 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT

16 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler FAMU Introduktion til arbejdsmiljøstatistik kvartaler FAMU I den kvartalsopdelte arbejdsmiljøstatistik præsenteres data for de tre områder: Sygefravær Arbejdsulykker Psykologisk rådgivning Den kvartalsopdelte arbejdsmiljøstatistik er et øjebliksbillede af de data, der foreligger inden for de tre områder ved udgangen af hvert kvartal. Inden for alle tre områder sker der efteranmeldelser og efterregistreringer. De data, der præsenteres ved udgangen af et kvartal, kan således være ændrede ved den endelige opgørelse ved årets udgang. Ligeledes kan data for f.eks. første kvartal være ændret, hvis der sker en efterregistrering i tredje kvartal. Ved læsning af de enkelte tabeller henledes opmærksomheden på, at alle data i celler med overskriften 2017 er akkumulerede data for Q1-Q4. I præsentationen af kvartalsdata følges samme model for præsentationen som i årsstatistikken. Dog indgår følgende opgørelser ikke i kvartalsstatistikkerne: Arbejdsulykker Opgørelse af anmeldte og registrerede arbejdsulykker pr.100 medarbejdere. Psykologisk rådgivning Opgørelse over afsluttede rådgivningsområder fordelt på rådgivningsområder. Opgørelse af påbegyndte rådgivningsforløb pr. 100 medarbejdere. 2

17 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler FAMU 1. Sygefravær Q1-Q Institut-/Enhedsniveau Arts Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q DPU 2,4 1,8 1,3 1,5 6,9 1,4 0,9 0,9 0,9 3,8 IKK 2,9 2,0 1,6 2,2 8,8 1,5 0,6 0,5 1,1 3,2 IKS 1,7 1,4 1,2 1,5 5,9 1,2 0,6 0,6 0,9 2,8 CUDIM 1,7 2,6 2,0 3,4 9,7 1,7 0,6 1,1 1,8 3,9 Øvrige 1,8 0,8 0,0 1,2 3,9 1,8 0,8 0,0 1,2 3,9 Gennemsnit 2,3 1,7 1,4 1,8 7,2 1,3 0,7 0,6 1,0 3,2 Aarhus BSS Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Center for Undervisning og 0,0 0,0 2,5 7,0 13,6 0,0 0,0 1,3 2,3 7,8 Læring Forretningsudvikling og 2,3 1,7 2,1 1,7 7,7 1,0 0,2 0,4 0,8 1,3 Teknologi Jura 1,8 1,1 0,8 1,4 5,0 0,9 0,2 0,5 0,4 2,0 Psykologi 2,0 2,1 2,3 1,6 7,9 1,1 0,7 1,0 0,7 3,3 Statskundskab 1,2 1,5 1,2 0,9 4,8 0,5 0,6 0,4 0,4 1,6 Virksomhedsledelse 1,0 0,6 0,7 1,0 3,4 0,7 0,3 0,6 0,7 2,3 Økonomi 0,7 0,4 0,6 0,7 2,3 0,5 0,4 0,3 0,3 1,4 Øvrige 2,1 0,7 0,3 0,6 2,1 2,1 0,7 0,3 0,6 2,1 Gennemsnit 1,3 1,1 1,1 1,2 4,7 0,8 0,4 0,5 0,6 2,1 Health Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Biomedicin 1,8 1,0 1,4 1,7 6,1 0,5 0,6 0,5 2,5 1,0 Folkesundhed 1,0 0,3 0,4 0,6 2,3 0,1 0,2 0,6 1,5 0,6 Klinisk Medicin 0,3 0,2 0,2 0,3 1,0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,3 IOOS 2,0 1,6 1,6 1,8 7,1 0,7 0,7 1,0 3,4 1,1 Retsmedicin 1,7 0,8 1,0 1,5 5,2 1,7 0,8 1,0 1,0 4,6 Øvrige 1,3 1,0 0,7 1,3 4,3 0,8 1,0 0,7 0,5 2,4 Gennemsnit 0,9 0,6 0,7 0,8 3,0 0,6 0,3 0,3 0,4 1,5 Øvrige Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Advanced Studies 2,9 2,0 1,3 0,7 6,4 1,3 0,6 1,3 0,7 3,1 Øvrige 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 Gennemsnit 2,3 1,5 1,0 1,3 5,9 1,1 0,5 1,0 1,3 3,2 3

18 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler FAMU 1. Sygefravær Q1-Q Institut-/Enhedsniveau Science & Technology Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr. ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Agroøkologi 1,7 1,1 1,0 1,8 5,6 1,0 1,1 0,8 1,0 3,4 Bioscience 2,3 1,6 1,8 1,4 7,3 1,6 1,0 0,7 0,6 3,7 Datalogi 0,2 0,1 0,1 1,2 1,6 0,2 0,1 0,1 0,8 1,2 Dekanat, ST 0,1 0,3 0,6 1,1 2,0 0,1 0,3 0,6 1,1 2,0 Fysik og Astronomi 1,0 0,4 0,2 0,3 2,5 0,4 0,1 0,2 0,3 1,0 Geoscience 0,9 0,4 1,4 1,3 4,2 0,6 0,1 0,3 0,4 1,5 Husdyrvidenskab 2,8 2,4 2,9 3,1 11,1 1,9 2,4 1,5 2,0 7,0 Ingeniørhøjskolen AU 0,9 0,8 0,9 1,6 4,3 0,6 0,5 0,5 0,9 2,2 Ingeniørvidenskab 0,5 0,5 0,7 0,8 2,6 0,5 0,5 0,4 0,5 1,9 Fødevarer 1,6 0,9 1,4 1,1 5,1 1,0 0,9 0,9 1,1 4,0 Interdisciplinær Nanotek 0,5 0,3 0,3 0,8 1,8 0,5 0,2 0,3 0,7 1,6 Kemi 1,2 0,7 0,6 1,6 4,3 0,7 0,4 0,4 0,4 2,1 Matematik 0,5 1,0 0,6 0,1 2,3 0,5 0,3 0,6 0,1 1,5 Miljøvidenskab 2,9 1,9 1,8 2,3 9,0 1,8 1,9 1,5 1,9 7,0 Molekylærbiologi og Genetik 0,8 0,5 0,5 0,7 2,5 0,7 0,3 0,3 0,4 1,6 Science Museerne 3,3 1,5 0,3 1,8 7,0 3,3 0,6 0,3 1,8 5,6 Nat. center for Miljø og Energi * Øvrige 1,1 1,1 2,5 1,6 6,3 1,1 0,6 1,6 1,2 4,3 Total 1,4 1,0 1,1 1,3 4,9 1,0 0,7 0,6 0,8 2,9 Enhedsadministrationen Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr. ansat uden langtidsfravær Institut/Enhed Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q Administrationscenter Arts 4,1 2,6 3,2 3,8 13,7 2,8 1,7 1,1 1,6 6,9 Administrationscenter BSS 3,7 2,4 2,2 2,5 11,4 2,3 1,4 1,3 1,7 6,1 Administrationscenter Health 3,8 2,5 3,1 3,0 12,8 2,0 1,0 0,9 1,4 4,9 Administrationscenter ST 3,6 2,8 2,1 3,3 11,8 2,6 1,5 1,1 2,2 7,2 AU Forskning og Eks. Rel. 2,7 2,3 1,8 1,9 8,7 1,7 1,4 1,5 1,9 6,4 AU HR 1,5 0,8 1,9 2,1 6,5 1,0 0,8 1,3 1,6 4,7 AU IT 2,3 1,6 1,4 2,1 7,6 1,8 1,3 1,2 1,0 5,2 AU Uddannelse 2,8 1,8 2,1 1,9 8,6 2,1 1,6 1,3 1,7 6,6 AU Økonomi og Bygninger 3,5 2,9 2,5 3,1 12,1 3,1 1,7 1,9 2,1 8,0 Universitetsledelsens Stab 1,5 1,9 1,7 3,1 8,2 1,5 1,9 0,8 1,6 6,0 Øvrige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total 3,3 2,3 2,3 2,8 10,8 2,3 1,4 1,2 1,7 6,4 * Der vises ikke antal sygedage for Nationalt center for Miljø og Energi da antallet af medarbejdere i centeret for lavt til at en selvstændig opgørelse. 4

19 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler FAMU 2. Arbejdsulykker Q1-Q Institut-/Enhedsniveau Science & Technology Arbejdsulykker Q1 Q2 Q3 Q Anmeldte Registrerede Total Anmeldte og registrerede arbejdsulykker Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q Agroøkologi Bioscience Datalogi 1 1 Dekanat Fysik og Astronomi Geoscience 1 1 Husdyrvidenskab Ingeniørhøjskolen AU Ingeniørvidenskab 1 1 Fødevarer Interdisciplinær Nanotek. 1 1 Kemi 1 1 Matematik Miljøvidenskab Molekylærbiologi og Genetik Science Museerne 1 1 Nat. center for Miljø og Energi 1 1 Øvrige Total Science & Technology Anmeldte og registrerede arbejdsulykker på AU og tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Q1 Q2 Q3 Q Under 1 dag dage dage dage dage dage måneder måneder Total (*forventet fravær, er det fravær det opgives med anmeldelsen af ulykken) 5

20 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler FAMU 2. Arbejdsulykker Q1-Q Institut-/Enhedsniveau Enhedsadministrationen Arbejdsulykker Q1 Q2 Q3 Q Anmeldte Registrerede Total Anmeldte og registrerede arbejdsulykker Enhed Q1 Q2 Q3 Q Administrationscenter Arts Administrationscenter BSS Administrationscenter Health 3 3 Administrationscenter ST AU Forskning og Eks. Rel. AU HR 1 1 AU IT AU Uddannelse AU Økonomi og Bygninger Universitetsledelsens Stab Øvrige Total Enhedsadministrationen Anmeldte og registrerede arbejdsulykker på AU og tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Fraværsperioder Q1 Q2 Q3 Q Under 1 dag dage dage 7-13 dage dage dage 1-3 måneder 3-6 måneder 1 1 Total (*forventet fravær, er det fravær det opgives med anmeldelsen af ulykken) 6

21 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler FAMU 2. Arbejdsulykker Q1-Q Institut-/Enhedsniveau ARTS Arbejdsulykker Q1 Q2 Q3 Q Anmeldte 1 1 Registrerede Total Anmeldte og registrerede arbejdsulykker Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q DPU IKK 1 1 IKS CUDIM Øvrige Total Anmeldte og registrerede ARTS arbejdsulykker på AU og tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Fraværsperiode Q1 Q2 Q3 Q Under 1 dag 1-3 dage 4-6 dage 7-13 dage dage dage 1-3 måneder 3-6 måneder Total (*forventet fravær, er det fravær det opgives med anmeldelsen af ulykken) Health Arbejdsulykker Q1 Q2 Q3 Q Anmeldte Registrerede Total Anmeldte og registrerede arbejdsulykker Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q Biomedicin Folkesundhed Klinisk Medicin IOOS Retsmedicin Øvrige Total Health Anmeldte og registrerede arbejdsulykker på AU og tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Fraværsperioder Q1 Q2 Q3 Q Under 1 dag dage dage 7-13 dage dage dage 1-3 måneder 3-6 måneder Total (*forventet fravær, er det fravær det opgives med anmeldelsen af ulykken) 7

22 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler FAMU 2. Arbejdsulykker Q1-Q Institut-/Enhedsniveau BSS Arbejdsulykker Q1 Q2 Q3 Q Anmeldte Registrerede Total Anmeldte og registrerede arbejdsulykker Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q Center for Undervisning og Læring Forretningsudvikling og Teknologi Jura Psykologi Statskundskab Virksomhedsledelse 1 1 Økonomi 1 1 Øvrige Total BSS Anmeldte og registrerede arbejdsulykker på AU og tilhørende fraværsperioder (forventet fravær*) Fraværsperiode Q1 Q2 Q3 Q Under 1 dag dage 4-6 dage 7-13 dage dage dage 1-3 måneder 3-6 måneder Total (*forventet fravær, er det fravær det opgives med anmeldelsen af ulykken) 8

23 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler FAMU 2. Arbejdsulykker Q1-Q Årsager Aarhus Universitet Årsager fordelt på kvartaler 2017 Årsager Q1 Q2 Q3 Q Andet Brud på materialer Dyr Elektrisk strøm 2 2 Fald Faldende genstand 1 1 Flydende stoffer Gas/damp 1 1 Gribning 1 1 Håndværktøj Løfte/bære Maskine Skarp/spids/grov/ru genstand Skub/træk Stødt på 1 1 Sætte fra sig/bøje sig 1 1 Transportmiddel 2 2 Træde forkert/forvride/glide 1 1 Udslip af stoffer Ukoordineret/utilsigtet bevægelse Vridning/drejning Ulykker total ARTS Årsager fordelt på kvartaler 2017 Årsager Q1 Q2 Q3 Q Fald 1 1 Ulykker total BSS Årsager fordelt på kvartaler 2017 Årsager Q1 Q2 Q3 Q Fald Ulykker total HEALTH Årsager fordelt på kvartaler 2017 Årsager Q1 Q2 Q3 Q Andet 5 5 Brud på materialer Dyr Elektrisk strøm Fald Faldende genstand Flydende stoffer 1 1 Gas/damp 1 1 Gribning Håndværktøj 3 3 Løfte/bære Maskine Skarp/spids/grov/ru genstand Skub/træk 1 1 Stødt på Sætte fra sig/bøje sig Transportmiddel 2 2 Træde forkert/forvride/glide Udslip af stoffer Ukoordineret/utilsigtet bevægelse 1 1 Vridning/drejning Ulykker total

24 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler FAMU 2. Arbejdsulykker Q1-Q Årsager ENHEDSADMINISTRATIONEN Årsager fordelt på kvartaler 2017 Årsager Q1 Q2 Q3 Q Andet Brud på materialer Dyr Elektrisk strøm 1 1 Fald Faldende genstand 1 1 Flydende stoffer 1 1 Gas/damp Gribning 1 1 Håndværktøj Løfte/bære Maskine Skarp/spids/grov/ru genstand Skub/træk Stødt på Sætte fra sig/bøje sig 1 1 Transportmiddel Træde forkert/forvride/glide Udslip af stoffer Ukoordineret/utilsigtet bevægelse 1 1 Vridning/drejning Ulykker total SCIENCE & TECHNOLOGY Årsager fordelt på kvartaler 2017 Årsager Q1 Q2 Q3 Q Andet Brud på materialer Dyr Elektrisk strøm 1 1 Fald Faldende genstand Flydende stoffer Gas/damp Gribning Håndværktøj 2 2 Løfte/bære Maskine 1 1 Skarp/spids/grov/ru genstand Skub/træk 1 1 Stødt på 1 1 Sætte fra sig/bøje sig Transportmiddel Træde forkert/forvride/glide 1 1 Udslip af stoffer Ukoordineret/utilsigtet bevægelse Vridning/drejning Ulykker total

25 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler FAMU 3. Psykologisk Rådgivning Q1-Q Institut-/Enhedsniveau ARTS Påbegyndte rådgivningsforløb Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q DPU IKK IKS CUDIM Øvrige Total BSS Påbegyndte rådgivningsforløb Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q Center for Undervisning og Læring Forretningsudvikling og Teknologi Jura Psykologi Statskundskab Virksomhedsledelse Økonomi Øvrige Total Enhedsadministrationen Påbegyndte rådgivningsforløb Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q Administrationscenter Arts Administrationscenter BSS Administrationscenter Health Administrationscenter ST AU Forskning og Eks. Rel AU HR AU IT AU Uddannelse AU Økonomi og Bygninger Universitetsledelsens Stab Rådgivnings- og støttecentret Total Health Påbegyndte rådgivningsforløb Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q Biomedicin Folkesundhed Klinisk Medicin IOOS Retsmedicin Øvrige Total

26 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler FAMU 3. Psykologisk Rådgivning Q1-Q Institut-/Enhedsniveau Science & Technology Påbegyndte rådgivningsforløb Institut / Enhed Q1 Q2 Q3 Q Center for Bioinformatik Agroøkologi Bioscience Aarhus Bioscience Roskilde, Silkeborg, Kalø Datalogi Dekanat, ST Fysik og Astronomi Geoscience Husdyrvidenskab Ingeniørhøjskolen AU Ingeniørvidenskab Fødevarer Interdisciplinær Nanotek Kemi Matematik Miljøvidenskab Molekylærbiologi og Genetik Science Museerne Øvrige Total Øvrige Institut/Enhed Q1 Q2 Q3 Q Advanced Studies Øvrige Total

27 AARHUS UNIVERSITET

28 07/06/2018: Bilag 4 Forretningsorden for LAMU på Administrationscenter Health 1. Afgrænsning af udvalgets opgaver Udvalget varetager den overordnede koordinering og planlægning af arbejdsmiljøarbejdet og sundhed på Administrationscenter Health. 2. Antal medlemmer og principper for sammensætning Udvalget sammensættes af de valgte medarbejderrepræsentanter og de udpegede lederrepræsentanter. Arbejdslederrepræsentanterne udpeges efter forhandling med de relevante ledere af formanden, under hensyntagen til en bred faglig dækning i udvalget. Udvalgets formand er Administrationschefen. 3. Møder LAMU mødes efter behov, dog mindst 4 gange pr. år. Der indkaldes endvidere til møde, hvis mindst to medlemmer i forening fremsætter begrundet anmodning herom. Møderne ledes af formanden. Ordinære møder indkaldes med dagsorden samt relevante bilag, der som hovedregel udsendes mindst 7 dage før mødets afholdelse. Formanden udarbejder udkast til dagsorden. 4. Dagsordenens indhold Dagsordenen for ordinære møder skal indeholde følgende faste punkter: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af seneste møde 3. Opfølgning på løbende sager og gensidig orientering 4. Eventuelt Desuden skal dagsordenen sikre, at udvalget bliver informeret om forhold af betydning for ansatte på følgende områder: Arbejdsmiljø Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C nistration/hr/arbejdsmiljoe/

29 Væsentlige generelle arbejdsmiljømæssige ændringer Større bygningsmæssige arbejder 5. Referat og information Sekretæren for administrationschefen er sekretær for udvalget. Sekretæren udarbejder mødereferat som forhåndsgodkendes af formanden. Referatet udsendes elektronisk til medlemmerne senest 14 dage efter mødets afholdelse med en frist for indsigelse på én uge. Evt. indsigelser meddeles sekretæren skriftligt. Når fristen er udløbet, og der ikke er indkommet nogen bemærkninger, er referatet godkendt. Eventuelle indsigelser drøftes med formanden, hvorpå det ændrede referat udsendes efter samme procedure. Såfremt referatet ikke godkendes af alle medlemmer, behandles spørgsmålet på det førstkommende møde i udvalget. Godkendte mødereferater lægges på Health hjemmeside under råd, nævn og udvalg. Tiltrådt af LAMU den 24. august Arbejdsmiljø Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C nistration/hr/arbejdsmiljoe/

30 07/06/2018: Bilag 5 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE 2018 Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø. Drøftelsen skal foregå på udvalgsniveau i arbejdsmiljøorganisationen. De skal vurdere, om det foregående års mål er nået, ligesom der skal sættes mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal udvalget lægge en plan for, hvordan de i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø. Drøftelsen er lovpligtig. Læs mere på Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 4. december 2017 Aarhus Universitet LAMU, Administrationscenter Health, 2018 Udvalgsmedlemmer Formand: Steen H. Jakobsen Medlemmer: Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Lene S. Gravesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Mia S. Johansen, Tina H. Hansen Status på det forudgående års arbejdsmiljøsamarbejde [2017] Status og oversigt for hvordan der er blevet arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet: Der har været stort fokus på trivsel i forbindelse med den planlagte effektivisering af enhederne på Administrationscenter Health (herefter AC HE). Efterårets besparelsesrunde og efterfølgende procesoptimering har fyldt meget. I samarbejde med LSU er der blevet arbejdet med psykisk APV. Der er lavet en kompetenceudviklingsplan for LAMU s medlemmer. Status på evakueringsøvelser (bygning og dato) Der har været evakueringsøvelse i alle bygninger. Undtaget er dog bygning 1431, som hører under BSS. Mål for det kommende års fokusområder, indsatsområder og specifikke arbejdsmiljøopgaver Prioriteringsrækkefølge: Som afslutning på arbejdet med den psykiske APV har HSU igangsat et tema om god omgangstone og det vil LAMU ligeledes arbejde med. Formanden har bedt funktionscheferne præsentere temaet for medarbejderne i de respektive enheder og med udgangspunkt i hverdagen skal der arbejdes med god omgangstone. Efterfølgende findes der frem til, om det er noget, vi kan arbejde med på tværs af AC HE. I første kvartal af året er det planen at arrangere en temadag/-eftermiddag for alle medarbejdere på AC HE, der især skal omhandle anerkendelse. Genopfriskningskursus i førstehjælp for LAMU. Påkrævede aktiviteter for at opnå mål (tiltag og initiativer) Der skal arbejdes med god omgangstone i AC HE s enheder. Der skal arrangeres temadag/-eftermiddag vedr. anerkendelse. Der skal bestilles genopfriskningskursus i førstehjælp. Samarbejde vedr. ovenstående mål (organisering/samarbejde/hvem skal involveres/mødefrekvens) LAMU samarbejder med LSU, medarbejderne på AC HE og andre relevante parter vedr. gennemførelse af ovenstående mål. Plan for kompetenceudvikling (behov for uddannelse/kurser/anden kompetenceudvikling) Der er fokus på det og der er udarbejdet en plan. Der er sat midler af til deltagelse i kurser.

31

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017

Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 Arbejdsmiljøstatistik Kvartaler 2017 AARHUS UNIVERSITET 25. MAJ 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT Introduktion til arbejdsmiljøstatistik kvartaler FAMU I den kvartalsopdelte arbejdsmiljøstatistik

Læs mere

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken

For at kunne sammenligne Arbejdsmiljøstatistikken for Q med data for 2017 vedlægges Arbejdsmiljøstatistikken Dato: 25. maj 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt (sæt

Læs mere

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU

Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU Bilag til Arbejdsmiljøstatistik 2017 Årsrapport FAMU FSU AARHUS UNIVERSITET 15. FEBRUAR 2018 MARTIN KEIS KRISTENSEN UDVIKLINGSKONSULENT AU HR 1. Sygefravær 2015-2017 Institut-/Enhedsniveau Arts Antal sygedage

Læs mere

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser.

2. Økonomi Formanden orienterer om Økonomiregnskab 2 og budget 2019, herunder status på besparelser. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 21. september 2018 kl. 9.30-11.30 Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C, bygning 1611, lokale 121B Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere:

Læs mere

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned.

Lønforhandlingerne vil blive gennemført i uge 25 og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af juni måned. AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. juni 2018 kl. 9.30-11.30 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 133 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Nikolaj Harbjerg, Søren

Læs mere

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( )

Møde den: 13. juni 2019 kl Mødelokale: Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU ( ) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. juni 2019 kl. 13.30-16.00 Mødelokale: 1445-017 Møde i LAMU for AU Uddannelse inkl. fællesmøde med LSU (13.30-15.00) Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise

Læs mere

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen

Deltagere LAMU: Steen H. Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Birgitte R. Eriksen, Michael Andersen AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dagsorden Bente Pedersen Dato: 1. marts 2018 Side 1/1 Mødedato: 6. marts 2018 kl. 11.00-11.30 LAMU/LSU, 11.30-12.30 LAMU Mødested: Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2017 indeholder data om sygefravær, arbejdsulykker og om anvendelse psykologisk rådgivning Dato: 19. februar 2018 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 26. juni 2018, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 26. juni 2018, kl. 14.30 16.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. april 2018 kl Mødelokale Møde i LSU for AU Uddannelse AARHUS UNIVERSITET Møde den: 9. april 2018 kl 10.15-12.00 Mødelokale 1445-025 Møde i LSU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Helle Colding Seiersen, Anne Vedsted, Bente Lynge Hannestad,

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 14. juni 2018 kl. 13.00-14.30 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. marts 2018 kl. 9.30-11.00 Mødelokale: Kristians kontor Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen,

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 15. november 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S.

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen, Conor Leerhøy, Inger R. Jeppesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Lene S. HEALTH Møde den: 10. november 2016 kl. 9.00-11.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Birgitte R. Eriksen,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 24. august 2015 kl. 13.00-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Møde i arbejdsmiljøudvalget, Administrationscenter Health Referat Til stede: Steen Harrit

Læs mere

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut

LSU-møde den 6. december, kl Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut LSU-møde den 6. december, kl. 11.00 12.00 Mødelokale: Bygning 1351, lokale 414 Psykologisk Institut Deltagere: Jan Tønnesvang, Mimi Mehlsen, Helle Spindler, Carsten Dalsager, Torsten Kolind, Anette Christensen,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 4. december 2017 kl. 10-12 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Mads Rasmussen, Antonio

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, arbejdsskader og sygefravær. Dato: 15.november 2016 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: 23. november 2016 Møde: Møde i LAMU Punktejer: NJRA Gæst: Emne Arbejdsmiljøstatistik Q3 2016 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 9. august 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken for Aarhus Universitet 2016 indeholder data om anvendelse af psykologisk rådgivning, arbejdsulykker og om sygefravær. Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q1 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIK Q2 2017 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSULYKKER - SYGEFRAVÆR HR GUST 2017 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb Arts Aarhus BSS HE ST 1 Øvrige: Omfatter pt. Aarhus Institute

Læs mere

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl

Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard, Carsten Pahl Jensen, Anna Haurdahl Møde den: 18. januar 2017, kl. 09:30 11:00 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther

Læs mere

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn]

Sagsfremstilling. Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Dato: 20. februar 2017 Side 1/1 Sagsfremstilling Mødedato: [Dato] Møde: Møde i [Navn] Punktejer: [Fulde navn] Gæst: [Fulde navn] Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 7. september 2017 kl. 13.30-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren Dam, Mads

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q2 2015 - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER - SYGEFRAVÆR HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Rådgivningsforløb ARTS BSS HE ST FA Øvrige Q1

Læs mere

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014

Plan for arbejdsmiljøsamarbejdet 2015, drøftet på FAMU møde den 11. december 2014 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning

Bygning. Trafik. Stiger og trapper. Fald. Arbejdsstillinger, løft og flytning. Husdyr/forsøgsdyr. Laboratorie. Maskiner og værktøj. Psykisk påvirkning Bilag 3.2c Grupperede registreringer over nærved ulykker og anmeldte arbejdsskader i ST opgjort fra d. 01/01 2013 til d. 27/11 2014 Gruppering: Antal ulykker i alt: 2013 2014 Bygning 4 3 1 Trafik 5 3 2

Læs mere

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen

AU Sygefravær Kontakt Statistikken er udarbejdet af AU HR, Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Lena Henriksen og Jacob Søndergaard Jensen 15 09 2014 AU Sygefravær 2014 Datagrundlag Datagrundlaget antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 14. september 2015 kl. 13.00-14.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Ekstraordinært møde i Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter

Læs mere

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader.

Resumé Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk rådgivning, sygefravær og arbejdsskader. Mødedato: 2. marts 2016 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Gæst: Emne Punkt 4.1 Sygefrav ær og Psykologisk Rådgivning Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Meddelelsespunkt

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER

ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER ARBEJDSMILJØSTATISTIKKER Q1 2015 - SYGEFRAVÆR - PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - ARBEJDSSKADER HR, ORGANISATIONSUDVIKLING OG ARBEJDSMILJØ 1. SYGEFRAVÆR Sygefravær 2015 ARTS BSS HE ST FA Øvrige 1 Sygedage Q1 2015

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 24. august 2015 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Møde i Arbejdsmiljøudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen Harrit Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger Rønde

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS ARTS LAMU-møde i ACA den 24. november 2015 Kl. 10.00-12:00 (Fællesmøde med LSU kl. 10.00-11.00) Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis

Læs mere

Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Bilag 3 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø.

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11: Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger AARHUS Møde den: 23. november 2016, kl. 10:00 11:30 2640-031 - Mødelokale, nederste etage LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T. Henriksen,

Læs mere

Bilag 6.3 tillæg. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser

Bilag 6.3 tillæg. LAMU-ernes. Årlige Arbejdsmiljødrøftelser Bilag 6.3 tillæg LAMU-ernes Årlige Arbejdsmiljødrøftelser 2013 Bilag 5 AARHUS UNIVERSITET ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Møde den: 4. december 2017 kl. 10-12 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Referat Deltagere: Steen H. Jakobsen, Mads Rasmussen, Antonio Sylvester

Læs mere

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning.

Indstilling Det indstilles, at status på sygefravær og psykologisk rådgivning tages til efterretning. Møde den: 24/2 2015 Møde: ST FAMU møde Punktejer: Karin Rosengaard Pedersen Eventuel gæst: Dato: 23/2 2015 Side 1/3 Beslutningspunkt (sæt kryds) Drøftelsespunkt (sæt kryds) Orienteringspunkt (sæt kryds)

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU)

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 3. oktober 2016, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Møde den: 9. maj 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Berit Kornbæk Boisen, Esther S. T.

Læs mere

FAMU-FSU (FAMU-FSU (FAMU-FSU

FAMU-FSU (FAMU-FSU (FAMU-FSU AU Arts FAMU-FSU (FAMU-FSU (FAMU-FSU Fællesmøde) 20-09-2018 13:00) 20-09-2018 13:00 1431-021 Information : Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) FTR Marie Vejrup Nielsen, IKS, næstformand

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 6. marts 2018 kl. 9.30-11.30 Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, 1611-121B Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren Dam, Mads Rasmussen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Møde den: 15. december 2015 kl. 12:30 15:00 Referat Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Jensen; Ole Rahn; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Anne-Marie Bach og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 15. marts 2017, kl. 13.45-14.45 (tidspunkt ændret) Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 114 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; Ole

Læs mere

Formanden bemærkede, at der ved ØR1 er en fin sammenhæng mellem forbrug og primobudget (afvigelse på under 1 pct.) for Administrationscenter Health.

Formanden bemærkede, at der ved ØR1 er en fin sammenhæng mellem forbrug og primobudget (afvigelse på under 1 pct.) for Administrationscenter Health. Møde den: 7. juni 2018 kl. 9.30-11.30 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 133 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Nikolaj Harbjerg, Søren Dam, Mads Rasmussen, Antonio

Læs mere

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Institut Kultur og Samfund Internationalisering (uddannelse, ph.d., forskning) Kirsten Nørgaard knn@adm.au.d Tlf.: 21665695 Lene

Læs mere

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden ARTS AARHUS UNIVERSITET Dagsorden Ole Jensen Dato: 23. februar 2018 Mødeemne: LSU/LAMU fælles møde i ACA Mødedato: Den 2. marts 2018 kl. 10:00-11:00 Mødested: Aarhus lokale 1443-441, Emdrup lokale 011 Side 1/1 Deltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde

Dagsorden. Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale (mulighed for videolink) ST FAMU møde ST FAMU møde den 1/3 2017. Side 1 af 66 Møde den: 1. marts 2017 kl. 12:30 14:30 Ny Munkegade 120 Lokale 1525-626 (mulighed for videolink) ST FAMU møde Dagsorden Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian

Læs mere

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent

Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Etablering af virtuel institutadministration for AU Forskning og Talent Institut Kultur og Samfund Internationalisering (uddannelse, ph.d., forskning) Kirsten Nørgaard knn@adm.au.d Tlf.: 21665695 Lene

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 27. maj 2015 kl IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde AARHUS Møde den: 27. maj 2015 kl. 12.00-13.00 2640-130 IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Anders Kragh Moestrup, Anette Svejstrup, Anita Pedersen, Arne

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET. 1. Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik Ø&B. 2. Forslag til ny mødestruktur. 3. Godkendelse af dagsorden Dagsorden Anna Haurdahl Dato: 17. november 2017 Side 1/2 Mødedato: 23. november 2017, kl. 09:00 10:30 Mødested: Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 Mødeemne: LAMU Økonomi og Bygninger Deltagere:

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) Dagsorden Ordinært møde den 22. juni 2017, kl. 12.00-14.00 Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C Bygning 1431, lokale 021+023 Deltagere: Arnold Boon, Anne Lindholm Behnk,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Møde den: 26. juni 2015 kl. 10.00-12.00 Tandlægeskolen, Vennelyst Boulevard 9, bygning 1611, lokale 121B Samarbejdsudvalgsmøde, Administrationscenter Health Referat Til stede: Steen H. Jakobsen, Søren

Læs mere

Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST

Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST Procesbeskrivelse for adgange og aftaler på ST Implementeres fra 1. april 2019. Alle dokumenter vedr. adgange og aftaler i forbindelse med ansættelse hos ST journaliseres på sagsgruppe 22493, Adgange og

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Møde den: 21. september 2018 kl. 9.30-11.30 Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C, bygning 1611, lokale 121B Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Referat Deltagere: Nikolaj Harbjerg, Søren Dam,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 22. september 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: HR, Jens Baggesens Vej 53, Bygning 5221, lokale 012 Dagsorden Deltagere: Arnold Boon; John Westensee;

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Udvikling 2010 til 2016

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Udvikling 2010 til 2016 O:\FA_REGIST\Statistik\Studietal til universitetsledelsen\\1 Oktober \Bestand og produktion\til mails\bestand_0110_2010_ under fane Pivot_2010_ Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1.

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 27. august 2013 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Møde den: 7. september 2017 kl. 13.30-15.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Referat Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren Dam, Mads Rasmussen,

Læs mere

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU

ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 ÅRSRAPPORT FAMU FSU ARBEJDSMILJØSTATISTIK 2017 Opsummering : Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær er steget i perioden 2015-2017. Fraværet er uændret fra 2016 til 2017. Lidt

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 2. juni 2016 kl. 9.00-11.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen H. Jakobsen, Søren

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale (mulighed for videolink) ST FAMU Møde den: 16. december 2016 kl. 9:30 12:00 Ny Munkegade 120 lokale 1525-626 (mulighed for videolink) REFERAT Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen (daglig

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 ST FAMU møde den: 30.08.2012 kl. 10-12 Bygning 1431 Lokale 021-023 REFERAT Til stede: Udvalget: Ledelsesrep.: Brian Bech Nielsen dekan for ST, Ib Johansen (Kemi), Morten Dam Rasmussen (Ingeniørvidenskab),

Læs mere

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand)

Signe Hvid Maribo Lars Mitens Ole Jensen (formand) AARHUS UNIVERSITET ARTS Ekstraordinært LAMU-møde i ACA den 18. september 2015 Kl. 11:00-12:00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lok. 440 Emdrup lokale A204 Mødedeltagere: Medarbejdere Berit Granum Lars Friis

Læs mere

Litteraturhistorie, bachelor Medievidenskab, bachelor

Litteraturhistorie, bachelor Medievidenskab, bachelor Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree bachelor AR DPU - Danmarks institut for Pædagogik

Læs mere

AU Arts. FAMU (FAMU-FSU Fællesmøde) : Videolink (12)

AU Arts. FAMU (FAMU-FSU Fællesmøde) : Videolink (12) AU Arts FAMU (FAMU-FSU Fællesmøde) 15-03-2018 13:00 1431-015 Videolink (12) Information : Deltagere Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) FTR Marie Vejrup Nielsen, IKS, næstformand (FSU) VAKANT, ACA

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ)

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Signe Hvid Maribo (SHM) Observatør Ditte Jessing (DJ) AARHUS ARTS Den 24. november 2015 Dagsorden LSU-møde i ACA Kl. 9:00-10:00 Fælles LSU/LAMU møde i ACA Kl. 10:00-11:00 Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale A011 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt

Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt Bilag 1 Årshjul for møder i FAMU FSU ARTS 2018 O = Orienteringspunkt, D = Drøftelsespunkt Q1 Torsdag den 15. marts kl. 13.00-15.00 Konstituerende møde Faste punkter God omgangstone (D) APV-Status (D) Orientering

Læs mere

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) 16. maj 2017 Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS Ordinært møde 16. maj 2017 Dato: 5. maj 2017 Aarhus Universitet - HR Møde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 13.00-15.00.

Læs mere

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende:

2. AU s kriseberedskab Anders Kragh Moestrup er inviteret som gæst til at understøtte drøftelsen af følgende: AARHUS Bilag 5a er leveret separat til mødet. Det kan udleveres ved henvendelse til Signe Osbahr. Møde den: 26. oktober 2016 kl. 10.30-12.30 Mødelokale: 1445-031 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU

Læs mere

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK)

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Bestand af Full Degree ordinære og studerende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab

Læs mere

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab O:\FA_REGIST\Statistik\Oktobertal\\Bestand\Bestand_0110_2010 201016_rev1412 under fane Pivot_2010 Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende

Læs mere

Sum af Antal. Difference 2010 til Difference 2014 til Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad

Sum af Antal. Difference 2010 til Difference 2014 til Grad AE_FAK Institut Fagområde AE_grad Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden 2010 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

O:\FA_Analyseogindb\552_STÅ_bestand_og_bopælsstatistik\Oktobertal\2018\Bestand_Oktober\Bestand_0110_2014_2018_Rev_ _stjerner undr fane Tabel

O:\FA_Analyseogindb\552_STÅ_bestand_og_bopælsstatistik\Oktobertal\2018\Bestand_Oktober\Bestand_0110_2014_2018_Rev_ _stjerner undr fane Tabel Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 til 2018 Bachelor Arts DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse Uddannelsesvidenskab Uddannelsesvidenskab, bachelor 593

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2013 til 2017

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2013 til 2017 Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2013 til 2017 Uddannelsestype Fakultet Insitut Fagområde Administrativ enhed 2013 2014 2015 2016 2017 Bachelor Arts DPU - Danmarks institut

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 26. februar 2016 kl. 10.00-12.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen Harrit Jakobsen,

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde, Gitte Pedersen

Læs mere

Oversigt over udleveringssteder af forsikringskort

Oversigt over udleveringssteder af forsikringskort Oversigt over udleveringssteder af forsikringskort Opdateret den 11. juni 2019 Bemærk - forsikringskortet kan kun udleveres i Omstillingen på Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 124 (hverdage 9:00-14:00

Læs mere

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 24. februar 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS Møde den: 24. februar 2017 kl. 12.00-14.00 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Møde den: 7. marts 2017 kl. 10.00-12.00 Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Referat Deltagere: Steen H. Jakobsen, Jesper Kittelmann (suppleant

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal År Bachelor AR Institut for Kultur

Læs mere

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde

Referat. Møde den: 6. marts 2017 kl Mødelokale Aarhus BSS FAMU møde Møde den: 6. marts 2017 kl. 10-11.30 Mødelokale 1328-120 Referat Aarhus BSS FAMU møde Deltagere: Anja Zimmerdahl, Carsten Dalsager, Anita Birch Trosborg, Anette Storgaard, Merete Elmann, Niels Jørgen Relsted,

Læs mere

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Dagsorden AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET HEALTH Møde den: 10. oktober 2017 kl. 13.00-14.00 Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C., bygning 1611-121B. Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health Dagsorden Deltagere: Steen

Læs mere

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere:

Møde den: 15.september 2017 kl Dagsorden Mødelokale: Kristians kontor (videolink ) Møde i LAMU for AU Uddannelse Deltagere: AARHUS UNIVERSITET Møde den: 15.september 2017 kl. 9.30-11.30 Mødelokale: Kristians kontor (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Ditte Jessing, Gitte Gjøde,

Læs mere

Dagsorden. LAMU-møde i ACA den 2. marts 2018 Kl Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: A011. Mødedeltagere:

Dagsorden. LAMU-møde i ACA den 2. marts 2018 Kl Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: A011. Mødedeltagere: LAMU-møde i ACA den 2. marts 2018 Kl. 09.00-10.00 Dagsorden Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 Emdrup: A011 Mødedeltagere: Medarbejdere Lars Friis (LF) Brit Knudsen (BK) Berit Granum (BG) Kristine Kirk Mørk

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna Holm Nielsen; Søren Michael Nicholson; Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den: 13. juni 2016, kl. 10.00-11.30 Sted: AU HR, Jens Baggesens Vej 51, Bygning 5221, lokale 012 Referat Deltagere: Arnold Boon; Ole Rahn; Ole Jensen; Susanna

Læs mere

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet

7. Gensidig orientering Bordrunde, hvor alle kort orienterer om evt. sager/emner der har været behandlet AARHUS UNIVERSITET Møde den: 4. juni 2015 kl. 14.00-15.00 Mødelokale: 1445-313 (videolink 1445215) Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Annette Graae, Ditte Jessing, Gitte

Læs mere

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning Kandidatoptag 01.10.2016 Opgjort 1. oktober 2016 AR Institut for Kultur og Samfund Antropologi, kandidat Antropologi 65 68 67 55 65 0,0% 0 18,2% 10 General Anthropology 2 2 - - - - - - - Asienstudier (indien-

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR ADMINISTRATIONSCENTER ST (SCIENCE AND TECHNOLOGY) SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 2013 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl )

LSU medlemmerne deltager under punkt 1 (kl ) AARHUS Møde den: 31. august 2017, kl. 09:00 10:30 Trøjborgvej 82-84, bygning 1918, lokale 135 LAMU Økonomi og Bygninger Dagsorden Deltagere: Niels Jørgen Rasmussen, Esther S. T. Henriksen, Linda Udengaard,

Læs mere

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent)

Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille Christiansen, Signe Osbahr (referent) AARHUS UNIVERSITET Møde den: 12. januar 2018 kl. 11.30-12.30 Mødelokale: 1445-025 Møde i LAMU for AU Uddannelse Dagsorden Deltagere: Kristian Thorn, Gitte Pedersen Viftrup, Louise Kold-Petersen, Pernille

Læs mere

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent)

Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Administrationens arbejdsmiljøudvalg (AAMU) Møde den 1. juni 2017 Referat Deltagere: Arnold Boon, Ole Jensen, Søren Michael Nicholson, Susanna Holm Nielsen, Birthe Hestbæk og Lizzi Edlich (referent) Afbud:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET PÅ INSTITUT FOR FOLKESUNDHED (LSU), AARHUS UNIVERSITET

FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET PÅ INSTITUT FOR FOLKESUNDHED (LSU), AARHUS UNIVERSITET FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALGET PÅ INSTITUT FOR FOLKESUNDHED (LSU), AARHUS UNIVERSITET Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen AARHUS UNIVERSITET ARTS LAMU - LSU-møde i ACA den 16. juni 2017 LAMU/LSU Kl. 10.00 11.00 og LSU kl. 11.00 12.00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D120 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Dagsorden

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Dagsorden ST FAMU møde den: 14.11.2013 kl. 13.00 15.00 AU Aarhus, Fysik, Bygning 1520, Ny Munkegade 120; Mødelokale 1520-732 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Niels Christian Nielsen (dekan), Jørgen B. Jespersen(daglig

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Møde den: 21. april 2015 kl. 13.30-15.30 Tandlægeskolen, bygning 1611, lokale 121B Arbejdsmiljøudvalg, Administrationscenter Health Referat Til stede: Steen Harrit Jakobsen, Conor Leerhøy, Inger Rønde

Læs mere

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen

Ole Jensen (OJ), formand Leo Normann Pedersen (LNP) Steen Weisner (SW) Observatør Ditte Jessing (DJ) Rådgiver/HR-partner Mads Brask Andersen AARHUS UNIVERSITET ARTS LAMU - LSU-møde i ACA den 16. juni 2017 LAMU/LSU Kl. 10.00 11.00 og LSU kl. 11.00 12.00 Dagsorden Aarhus bygning 1443, lokale 440 Emdrup lokale D120 Mødedeltagere: B-siden/medarbejdere

Læs mere