NYHEDSBREV NR. 17, marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR. 17, marts 2012"

Transkript

1 NYHEDSBREV NR. 17, marts 2012 Mere liv på landet Generalforsamling i LAG Esbjerg Kommune Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i den Lokale AktionsGruppe i Esbjerg Kommune (LAG Esbjerg Kommune) Onsdag den 28. marts 2012 kl , Kongeåhallen, Gredsted Kjærvej 10, 6771 Gredstedbro Dagsorden for generalforsamlingen er: Valg af dirigent Valg af referent og stemmetællere Beretning om den Lokale Aktions Gruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance Fremlæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand Valg af revisor Eventuelt Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden eller koordinator i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle, som har fast bopæl i Esbjerg Kommune og er fyldt 15 år, kan blive medlemmer af LAG Esbjerg Kommune. Medlemmer må deltage i generalforsamlingen og har stemmeret. For at blive valgt til bestyrelsen skal man være medlem og være fyldt 18 år, have bopæl i Esbjerg Kommune og være til stede på generalforsamlingen. På hjemmesiden er der mulighed for at blive medlem. Læs mere om LAG Esbjerg Kommune på hjemmesiden eller ring til koordinator Jesper Larsen på tlf Tilmelding: Af hensyn til arrangementets afvikling anmoder vi om tilmelding til mødet senest fredag d. 23. marts. Med venlig hilsen Bjarne Steiner Formand Aktionsgruppen er støttet af

2 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU Fra Landdistrikternes Hus har vi modtaget følgende tilbud: Grøn plet i din landsby? Udgivet den 29. februar 2012 af Simon Drejer Landdistrikternes Hus er gået i samarbejde med Danske Planteskoler om at udbrede kampagnen Grønne Pletter til de danske landsbyer. Med kampagnen kan byerne konkurrere om, hvem der skal have sponsoreret et væld af planter til at udsmykke sin by. Skal det være din by, så læs videre her. Grønne Pletter Vi lever i en tid, hvor der er stor fokus på naturen og miljøet. Det er mange optaget af og i den forbindelse har Danske Planteskoler besluttet en meget spændende kampagne for at fremme flere grønne oaser i Danmark. Dermed også i jeres landsby, der med dette projekt gives gode muligheder for at skabe jeres Grønne Plet. Danske Planteskoler sponsorerer planter til en værdi af en halv million kroner, og jeres frivillige hænder sørger for, at de kommer i jorden til glæde for hele lokalbefolkningen. Hermed indbydes jeres landsby til at være med til at bestemme, hvor de grønne pletter skal opstå. Tanken er altså at skabe en række grønne pletter sammen med dig og din landsby. Grønne Pletter, som bliver til glæde for hele lokalbefolkningen. Hvor skal den næste Grønne Plet vokse frem? Du kan være med til at indstille et eller flere områder, hvor den næste grønne plet skal vokse frem. Der er ingen begrænsninger. Du kan indstille alt fra vejen, hvor du bor, en parkeringsplads, en bynær skov, institutionen hvor dine børn færdes til et strandareal, der trænger til træer, buske, græsser eller stauder. Måske har du en idé til en alternativ måde at anvende planter på. Sådan indstiller du et område 1. Find et unikt sted i din landsby. 2. Undersøg om arealet må anvendes. 3. Kontakt en lokal landskabsarkitekt og få lavet en tegning, og dermed et billede af den Grønne Plet der skal skabes i jeres lokalsamfund.

3 4. Fortæl os hvorfor dit sted trænger til planter, og hvilke planter der er valgt. 5. Indsend jeres projekt til Grønne Pletter via hjemmesiden Hvis der er behov for rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af indstillingen, er du velkomne til at kontakte sekretariatet på telefon eller på Det er også her muligt at få en liste over nærmeste landskabsarkitekt. Når du har gjort dette, er din ide med i konkurrencen om, hvor den næste Grønne Plet skal være. Du skal herefter skabe opbakning til dit forslag, ved at få andre til at stemme på det. I kan gøre en forskel, da jeres stemmer vægter 75 % og ekspertpanelet vægter 25 %, når det besluttes, hvem der vinder en Grøn Plet. Deadline for indstilling er den 25. marts, og man får besked om man er nomineret allerede den 2. april! Hvis du vinder Danske Planteskoler leverer de ønskede planter, og du samler et stærkt hold, som hjælper dig med at plante planterne. LAG støttede projekter På LAG Esbjergs seneste bestyrelsesmøde valgte man at støtte 10 projekter. Der var indkommet projekter for tilsammen 10.2 mio. kroner, og der blev søgt LAG midler for 4.2 mio. LAG uddelte i nærheden af 1.2 mio. kroner til følgende projekter: 1. Esbjerg International School skal foretage store investeringer i faglokaler på den tidligere Guldager skole bl.a. et Science Lab. Skolen er på få år ( ) vokset fra at have 7 elever til 62. LAG støtter med kr. 2. Benja Plast i Øster Vedsted udvider med en række medarbejdere efter at have erhvervet plastvirksomheden Berima i Ribe. Benja Plast ønsker at styrke konkurrenceevnen på plastmarkedet. LAG støtter med kr. 3. 4H, Skovly i Faurholt øst for Ribe er et lejr- og kursuscenter. Skovly modtager hvert år mange folkeskoler, specialklasser, handicapgrupper og familier. For at forbedre stedets faciliteter og tilbud for den voksne målgruppe ønsker man at ombygge en eksisterende mindre bålhytte til en russisk badstue/sauna (Banya). LAG støtter med kr. 4. Vester Vedsted vingård ønsker at skabe en virksomhed, der på sigt skal bestå af såvel dyrkning af druer, produktion af vin, cafe, gårdbutik og antikhandel. Det vil skabe en del merarbejde på stedet. LAG støtter med kroner. 5. Bryndum forsamlingshus ønsker at udvikle deres traditionelle forsamlingshus til et medborgercenter for Bryndum og Tarp borgere. Der skal derfor skabes faciliteter, der kan gøre det muligt at udvide aktiviteterne med en vifte af sociale og kulturelle tiltag samt messe- og handelsaktiviteter. LAG støtter med kroner. 6. Landsbyens Handyman Service i Darum v. Jon Herman får kroner til anskaffelse af nødvendige hjælpemidler til sin nystartede servicevirksomhed. 7. Verner Fogh i Vejrup ønsker at udvide sin nuværende virksomhed med V.F. Autoglas ApS, der skal være et specialfirma indenfor udskiftning og reparation af autoruder, montering af

4 autodekorationer og autoreklamer, småbulereparationer, salg af plader om omregistrering af biler. LAG støtter med kroner. 8. Spar Solar ApS i Vejrup ved Peder Hjort er et nystartet firma indenfor energibranchen, der primært vil sælge og montere solcelleanlæg, men også ønsker at tilbyde energitilsyn med henblik på at vejlede i muligheder for energibesparende energiforanstaltninger. LAG støtter med kroner. 9. Grundejerforeningen Rugmarken i Gørding ønsker at etablere et fællesareal på Rugmarken med faciliteter for såvel børn som voksne. LAG støtter med kroner. 10. Kammerslusen Bed & Breakfast v. Michael Nørgaard ønsker at etablere 8 værelser/turistlejligheder på 1. Salen af restaurant Kammerslusen. LAG støtter med kroner. Næste ansøgningsfrist er 9. maj. De korte nyheder siden sidst: Landdistriktskonference afholdes i Esbjerg! Der har været en masse skriverier om, at ministeren for by, bolig og landdistrikter valgte at flytte konferencen fra Skærbæk til Esbjerg. Konferencen afholdes 26. og 27. april for et inviteret publikum. Som et plaster på såret lægges LAG`ernes årsmøde dog i Skærbæk i september. Dette årsmøde har de foregående år været i Nyborg. Energilandsbyer: Til trods for, at alle har været bekendt med, at der er afsat penge på det kommunale budget til disse energilandsbyer siden september måned, så er der intet sket indtil dato. LAG Esbjerg har derfor indtrængende bedt om at få processen speedet kraftigt op. Derfor foreligger der nu en plan for det videre arbejde med meget korte tidsfrister! Realdanias kampagne Byggeriets ildsjæle førte 3 gode, lokale projekter med sig i Jernved, Roager og Jedsted-Vilslev. Men konkurrencen om Realdanias penge har været stor. 247 projekter var fremsendt på skæringsdagen d. 30. januar. Realdania prioriterede 32 ansøgninger, men desværre ikke de 3 fra EK. Grøn vækst: 3 projekter fra Esbjerg Kommune er fremsendt til puljen på de 69,5 mio. LAG Esbjerg har udarbejdet høringssvar. Der vil gå lang tid inden der tilflyder projekterne penge. Udkast til nye LAG bekendtgørelser og vejledning: Langt om længe er disse sendt ud. Blandt mange elementer foreslås der, at 1. juli 2013 er deadline for indstilling af projekter. Ikke længere muligt at indstille projekter med aktiviteter på jordbrugsbedrifter. Desuden er det nu på skrift, at der skal 2 tilbud på ALT, man som projektholder søger penge til (ingen bagatelgrænse). Vester Nebel er påbegyndt arbejdet med niveau 2 i Blomstrende landsby.

5 Første Fiskeri LAG bevilling til projekt i Esbjerg Kommune. På et møde d. 6. marts i Fiskeri LAG Vest besluttede bestyrelsen at støtte det første projekt i Esbjerg Kommune. Således blev der givet kroner til foreningen Skøgum, der arbejder med en båd, der skal fungere som ekskursionsskib fra Ribe og rundt i Nationalpark området. Næste projekt fra Esbjerg kan være et fyrskibsprojekt i Esbjerg havn. Vadehavs LAG bestyrelsernes møde i Skærbæk: LAG bestyrelserne fra Tønder, Varde, Fanø og Esbjerg havde sat hinanden stævne i Skærbæk 29. februar. Her blev Nationalpark rådets rolle, arbejdet med en nationalparkplan og fremtidige udfordringer for LAG`erne i den sammenhæng drøftet. Hvad vi mangler i forhold til udviklingsstrategien: Der er mindre end 2 år tilbage af indeværende programperiode. LAG Esbjerg har som bekendt en udviklingsstrategi, og i denne er opremset en række kvantitative mål, som gerne skal opfyldes, inden perioden rinder ud. For at nå de kvantitative mål vil projekter indenfor nedenstående temaer nyde speciel fremme: Den gode oplevelse til børn og unge (kulturelle aktiviteter, klatrevæg, rappelling, motocross o.a.) Bevægelsesmuligheder i naturen Fællesskaber mellem børn, unge, voksne og ældre Erhverv: energiarbejdspladser Det er samtidig bestyrelsens ønske, at børn (og unge) selv får lejlighed til at komme med forslag. Så skulle der rundt om i lokalsamfundene være specielle ønsker og gode ideer fra børn og unge til, hvad de mener der skal til for at deres lokalsamfund bliver et endnu bedre sted for dem at bo og leve i, så vil LAG bestyrelsen se velvilligt på sådanne ønsker og ideer. Det eller de bedste forslag hjælpes videre med penge fra LAG Esbjerg. Kontakt koordinator for flere oplysninger.

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere