Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2012"

Transkript

1 Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Årsberetning 2012 Årsberetning 2012

2 2 Kære medlem eller ven af menigheden Velkommen til menighedens årsmøde - pastoratskonferencen. Årsmødet er menighedens årlige generalforsamling, hvor alle har mulighed for at give deres besyv med på alt, hvad der angår menighedens drift og fremtid. Beretninger fra menigheden og dens arbejdsgrene er tilgængelige og kan diskuteres. Det samme gælder regnskaber og budgetter for menigheden og dens arbejdsgrene. Endelig er det også på årsmødet, vi vælger nye repræsentanter til menighedsråd, pastoralkomite samt til flere af arbejdsgrupperne i kirken. Du er velkommen til at tage del i alt det, som foregår bag kulisserne i en kirke som denne! I år afholdes årsmødet lørdag den 9. marts kl Eftermiddagen er sat af til den oficielle dagsorden med beretninger, budgetter og valg - brudt op af indslag fra de forskellige aktiviteter i kirken. Der er underholdning for børnene hele eftermiddagen. Alle er velkomne! (Det er dog kun medlemmer af kirken der har stemmeret) Om aftenen holder vi festmiddag! Menighedsrådet er værter, og middagen vil være ledsaget af forskellige underholdende indslag og konkurrencer. Tilmeldinger til middagen er nødvendig til Maria Bræstrup Aaskov på

3 3 Velkommen til Årsfest! I gamle dage kaldte vi det pastoratskonference. Det blev siden til årsmøde, og nu kalder vi det, som vi samles om den 9. marts, for en årsfest. I al teori om ledelse er det god latin, at man aldrig misser en anledning til at fejre, når noget godt er sket. Så vi indbyder i dag til årsfest, hvor DU er meget velkommen. Hvad er det så vi skal fejre? Vi skal fejre 2012! Det er det korte svar. Velkommen til årsfest! Thomas Risager præst & menighedsforstander

4 4 Dagsorden til menighedens årsmøde Konstituering a. Valg af sekretær b. Valg af stemmetællere 2. Menighedens beretning a. Menighedens beretning/vision (TR) b. Forslag til fokusområder d. Statistik e. Beretning fra MS - Metodistkirkens Spejderarbejde og Børnekirken f. Beretning fra MM - Metodistkirkens Musikarbejde, gospelkorene Nardus, Emmaus og Joy Sticks g. Supplerende beretninger: Pastor Knut Bjarne Jørgensen, Mad og Fællesskab, Kirkehøjskolen, Grøn Kirke, Mandegruppen 3. Økonomi a. Regnskab 2012 b. Budget 2013 c. Arbejdsgrenenes regnskaber og budgetter 1. MS/Børnearbejdet 2. MM 3. Willeruplund 4. Valg a. Formand for menighedsråd b. Lægleder c. Godkendelse af tilsat kasserer d. Sekretær for menighedsrådet e. Andre til menighedsrådet f. Valg af delegater til Metodistkirkens Årskonference g. Valg af suppleanter til Metodistkirkens Årskonference h. Godkendelse af arbejdsgrenenes ledere i. Godkendelse af lægprædikanter j. Godkendelse af smågruppeledere k. Formand for pastoralkomite l. Øvrige til pastoralkomite m. Godkendelse af tilsat bygningsansvarlig n. Revisorer o. Willeruplund p. Forslagskomite 5. Evt.

5 5 Beretning for Emmauskirken - Metodistkirken i Odense 2012 Vækst Vækst er et af de helt moderne buzz-ord, som man skal anvende ofte, hvis man vil sige noget i dag. Det er på linje med ord som fremadrettet og formuleringen på den lange bane. Personligt kan jeg godt få det sådan, at jeg ikke hører efter, hvad folk på TV siger, hvis de anvender for mange af disse moderne ord. For nyligt hørte jeg en sige, at vi skal vækste os ud af krisen. Hvad skete der lige med ordet vokse?? Vækst bliver et nøgleord for os i kirken gennem de næste år! I Bibelen er der en lille historie i 1. korinterbrev kapitel 3 vers 4-9: Når én siger: Jeg hører til Paulus, og en anden: Jeg hører til Apollos, er I så ikke slet og ret mennesker? Hvad er da Apollos? Og hvad er Paulus? Tjenere, ved hvem I kom til tro, og hver for sig tjente vi med den gave, Herren gav. Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst, så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget, men det er Gud, som giver vækst. Den, der planter, og den, der vander, er ét, og enhver skal få løn efter sit arbejde. For vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark, Guds bygning. Baggrunden her er, at mennesker i menigheden i Korinth er begyndt at gruppere sig alt efter hvilken af lederne i kirken, som de sympatiserer mest med. Nogle synes, at Paulus er fantastisk, mens andre tilskriver Apollos æren for, at deres kirke voksede og udviklede sig. Her i 1. Korintherbrev slår Paulus fast, at ledere er tjenere. Dette gælder både Paulus og Apollos, som ganske vist hver for sig har gjort et stort og fint stykke arbejde, men det er intet, som de har gjort, der har givet væksten. Væksten er altid givet af Gud, og det er altid Gud, som er årsag til væksten. Det er Gud, som giver vækst. Fortsat vækst Vi har gennem de sidste ti år oplevet vækst, endda så meget vækst, at Odense Metodistkirke i kirkemiljøer i Norden fremhæves som det gode eksempel på en turnaround kirke. Det bliver mere og mere klart for mig, at det er Gud, som giver væksten, og at vores menighed er et lille mirakel. Vi har masser af dygtige mennesker, som er engagerede, og som virkelig forsøger at lede vores kirke. Der er mange mennesker engageret i alle mulige aktiviteter og mange kommer i huset og deltager i gospelkor, guds tjeneste, smågrupper og andre aktiviteter.

6 6 Planlagt vækst Vi planlægger vækst. Menighedsrådets planer for de næste år handler i høj grad om at vi får indarbejdet vækst i hele vores tankesæt og vores handlemåde. Vi har brug for at minde hinanden om, at vækst er det naturlige. Derfor har gudstjenesterne i februar og frem til årsmødet d. 9. marts handlet om vækst. Bibelen rummer masser af historier om, at der hvor Gud velsigner, sker der vækst på alle mulige måder. Det er vores opgave at sørge for, at der plantes og vandes, for nu at vende tilbage til terminologierne i 1. Korintherbrev. Til årsfesten den 9. marts fremlægger menighedsrådet også en plan for, hvordan vores bygning bedst kan tilpasses Vision Mange ved, at vi i en periode har haft et arkitektfirma til at hjælpe os med at drømme. Nu er tiden kommet til, at vi deler drømmene! Ved årsfesten vil vi lægge planerne frem. I fremtiden skal vi arbejde med, at når medlemstallet vokser med 50 nye medlemmer, så udfører vi fase 1 af ombygningen. Når medlemstallet er vokset med 100 nye medlemmer, går vi i gang med fase 2. Vækst er det naturlige og vi bør planlægge efter det i takt med at vi forfølger Vision 2015! Musikere, ansatte og præster gør hvad vi kan, for at kirken er skarp, aktuel og tro mod Gud. Men der er ingen af os, som kan tage æren for vækst den må og skal tilfalde Gud. Vi ser det ske lige for næsen af os! Se bare kurverne her ovenfor! Vækst er naturligt Egentlig er det lidt underligt, at vores kirke her i Odense skal fremhæves som et sted, andre kan lære af. Vækst er det naturlige. Desværre er det bare ikke det, som vi ser mest. Når der endelig er skriverier og snak om kirker, handler det som regel om tomme kirker, tåbelige præster og uendelige konflikter. I lyset af det, er måske ikke så underligt, at Odense løftes frem. Men igen - vækst er det naturlige! Allerede den første kirke voksede. Det gjorde den fra dag ét, og den fortsatte med at vokse hver dag. Vi kan læse om den første kirke i Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers Det sidste vers slutter historien af med at sige: Og Herren føjede hver dag nogen til, som blev frelst. Kigger man nærmere på teksten, ligger der i ordene en meget tydelig tilkendegivelse af, at det er Gud, som også her giver væksten. Den første menighed kunne gøre alle mulige ting - det skulle de jo, for at forberede kirken til at tage mod de mange mennesker - men ultimativt er det Gud, som giver væksten. Kirken består af levende stene Det er en bibelsk ide, at kirken består af levende stene, hvis hoved er Kristus. Denne ide er bærende i Kollosenserbrevet 1, 18. Kirken er mennesker samlet om tro og diakoni (hjælpearbejde). Menneskene er altså det bærende, men alligevel er vi jo nødt til at have et kirkehus, som passer til de behov, som kommer frem i opfyldelsen af Vision Det er vigtigt hele tiden, at vi husker på og minder hinanden om, at kirkebygningen aldrig er målet i sig selv, men et middel for virkeliggørelsen af Vision 2015, som handler om mennesker levende stene. Vort kirkehus og vækst Trin 1 Fleksibilitet medens kirken vokser med de næste 50 medlemmer. (1-2 år). Vi vil være fleksible i de rum vi har lige nu. Flytte rundt på stole, små og store borde. Trække caféen længere ind i kirkerummet Sætte bænke langs med ydermurene flere pladser. Rydde balkonen i venstre side af bygningen, sætte stole eller bænke op flere pladser. Dele alteringen i 4 og rykke den op til bagvæggen Bruge lokalet på 3. sal mere. Finde smallere stole til Kirketorvet, i første omgang bruge træstolene, som monteres med øjer til sammenkobling. Istandsætte det lille toilet ved bagindgangen

7 7 Være klar til at inddrage en af lejlighederne bag kirken til mødelokaler, ekstra køkken og toilet. Være klar til evt. at leje lokaler til sociale aktiviteter Alle ændringer og nyanskaffelser tænkes ind i de fremtidige trin. Trin 1 giver pladser mere, budgetramme kr. Vi vil ikke beklage os over pladsmangel, men glæde os til den store plan! Trin 2 Den lille ombygning medens kirken vokser med de næste 50 medlemmer. (2-4 år). Vi vil udvide kirken med den tidligere balkon og en lejlighed mere inddrages til kontorer. Kontorerne flyttes til en lejlighed bag kirken Opgangen sættes i stand, pyntes med kunst og adgangen mellem kirken og nummer 6 shines op på brolægningen, plankeværket, murværket og med smukke skilte. Balkonen genetableres med cirkusbænke og foldevæg mod kirkerummet. Der kan etableres en luge fra kirke rummet ind til den nederste lejlighed til depot. Alle ændringer og nyanskaffelser tænkes ind i de fremtidige trin. Trin 2 giver pladser mere, budget ramme kr. Vi vil ikke beklage os over pladsmangel, men glæde os til den store plan! Trin 3 Den store ombygning medens kirken vokser med de næste medlemmer. (4-6 år) Vi vil udvide kirken med den store arkitekt plan. Hvis Gud også har en plan kaster vi et øje på den!! De to nederste lejligheder bag kirkerummet nedlægges og kirkerummet udvides helt til bagvæggen. Trappetårne fjernes og erstattes af elevator og en brandtrappe i den anden side. Der lægges nyt gulv i et plan fra ydervæg til ydervæg. Kontorerne flyttes til viceværtslejligheden på anden sal og anden sals lejlighed bag kirken gøres til viceværtslejlighed. Kirketorvet bliver dobbelt så stort til daglig brug, men benyttes helt eller delvist ved store arrangementer. Dette giver ikke flere sidde pladser til dagligt men giver ny fleksibilitet. Budget kr. Trin 4 Vi overtager Bilka ;-) medens kirken vokser til 1000 medlemmer. (6-10 år) Menighedsrådet ønsker med denne kække bemærkning at pege på, at i takt med at kirken fortsat vokser, kommer der en dag, hvor vi ikke længere er bedst tjent med vores bygning i Alexandragade. Hvad der skal ske til den tid, er vi endnu ikke begyndt at tænke på! Børnekirken Det summer af liv og glæde, hvor der gives plads til at børnene kan boltre sig og være en del af kirken. Hver søndag er der Børnekirke, og de enkelte søndage hænger sammen i temaer som at rejse, venner, netop nu hele kongeriget, og senere på året tidsmaskinen. Børn og voksne mødes på tværs ved de såkaldte generationsgudstjenester, hvor kirken ofte forvandles og vendes op og ned. Teamet af frivillige medarbejdere fungerer dygtigt og godt, og det er stort at være en del af børnenes liv!

8 8 Musikarbejdet Vi er en kirke, hvor musikken fylder meget. Dette er i tråd med vores Vision Preben Holmberg er den faste klippe om søndagen og i alle tre gospelkor. Emmaus er vokset og tæller nu ca. 35 sangere, mens Nardus er 128 glade mennesker, som synger med sjæl og krop hver tirsdag under dygtig ledelse af Mette Risager. Juniorgospelkoret JoySticks har haft medlemstilbagegang, da en hel gruppe unge gymnasieelever valgte at stoppe næsten samtidigt. Aldersgrænsen er sænket, men det er en udfordring at tiltrække flere sangere. Ida Frank gør en fin indsats, så det vil være dejligt, hvis flere opdagede det. Smågrupperne De små fællesskaber der udgår fra kirken er på mange måder usynlige, men langt fra uden betydning. Det er der over kaffe og hjemmebag - eller i fællesskabet med næsen i samme bog - at flere tager skidt i tro og ser nye perspektiver. De eksisterende smågrupper er som en styrke meget forskellige, og en ny gruppe ser dagens lys i foråret. Må det spire! Kommunikation Vi tror at en kirke må leve et offentligt og meget kommunikerende liv. Derfor et det rigtigt og vigtigt at investere mange ressourcer i kommunikationen. Ord skaber kontakt mellem mennesker. Vi opruster i vores tilstedeværelse på de sociale medier primært på Facebook. Langt de fleste danskere i den aldersgruppe, som vi er i kontakt med, har en profil på Facebook og orienterer sig gennem dette. Metodistkirken i Odense har nu fået en Facebook-side, hvor 252 mennesker har indikeret at de kan lide Metodistkirken. Vi inddrager ofte vores kontakter på Facebooksiden og præstens personlige side i diskussioner og vi anvender ofte det input, som vi får af mennesker, i forkyndelsen om søndagen. Mission Det var helt fantastisk at opleve, hvordan vi som kirke kunne arbejde sammen med Fyens Stiftstidende omkring Projekt Det Rene Vand i Lukunki, Congo. Man kunne fyldes med stolthed hver lørdag, når der var masser af flotte billeder og omtaler af kirkens vandprojekt. Fynboerne bidrog til at drømmen kunne lade sig gøre, og Willeruplund lagde det sidste store bidrag, så vi samlet set kom i mål med økonomien. Mest stolt er vi dog over at opleve, at der kom vand i Lukunki. Holdet, der var afsted, har fået masser af oplevelser og personlige historier med hjem. Disse drikkevandsprojekter handler ikke kun om, at vi hjælper i Congo - der er i høj grad også hjælp den anden vej. Lige nu glæder vi os over, at de lokale er involveret i og ansvarlige for den videre drift af vandværkerne. Der skal lyde en stor tak til hele Congo-teamet med Anders Flinck i spidsen. I gør en forskel, og er et klart budskab om Guds kærlighed! Til sommer går det løs igen. Denne gang er den økonomiske samarbejdspartner Lakeridge United Methodist Church i Texas. Kirkens nye hjemmeside har været længe undervejs. Vi har i det forløbne år skiftet platform, så vi nu anvender Wordpress. Årsagen til dette er at, vi her får den bedste integration med de sociale medier. Kirkens hjemmeside skal synkroniseres med Facebook og vores mailsystem, sådan at kommunikationsmedarbejder Rikke Holmberg, kun skal skrive på én platform. Vores kommunikation er så stærk, at Rikke Holmberg har været gæstetaler på dette års Økumeniske Efterårsmøde i Nyborg, hvor andre kirker har lært af os. Vi er meget synlige og det er positivt.

9 9 Menighedsrådets forslag til fokusområder (målsætninger) i 2013 I det kommende år ser menighedsrådet disse konkrete fokusområder, som vil tiltrække sig den primære opmærksomhed og arbejdskraft: 1. Opdyrkning og udvikling af lederskab 2. Implementering af Vision 2015 og planlægning af næste visionsproces. 3. Øget fokus på de gode personlige historier i kirken. Mission KLART BUDSKAB OM GUDS KÆRLIGHED Vision 2015 Metodistkirken er aktiv og dynamisk. Hundredvis af mennesker fra hele Fyn søger kirken, fordi de her finder: En kirke, som udstråler engagement, liv og tro. En tro, der kan forvandle mennesker og gennem dem påvirke hele vores samfund. En kirke med et varmt og imødekommende fællesskab En kirke, som tager Gud og mennesker alvorligt En kirke, hvor børn og unge tager forældrene med, fordi de elsker at være her En musikkirke, hvor gospel og anden musik har høj prioritet. En kirke, der tager socialt ansvar, både lokalt og globalt. En kirke, som forstår at kommunikere sit klare budskab om Guds kærlighed. Derfor vokser menigheden. Værdier Vi vil være åbne og troværdige kristne. Vi vil på grundlag af vor kristne tro, etik og tradition, være åbne overfor ufordringer og forandringer. Vi vil være en kirke præget af engagement, visioner og levende tro. Vi vil være et kærligt og omsorgsfuldt fællesskab.

10 10 Pastor Knut Bjarne Jørgensens rapport Man forundres ofte over hvor hurtigt et år flyver af sted, men det kan jo kun være et godt tegn på, at man har noget at beskæftige sig med. Siden vi sidst var samlet til årsfest, har jeg fortsat med min besøgstjeneste, som jeg holder meget af. Metodistkirken har jo, desværre, kun én menighed på Fyn nu. Det betyder jo, at flere medlemmer og venner af kirken bor lidt spredt. Derfor er det vigtigt, at vi kan holde kontakt med dem, så deres tilhørsforhold til kirken kan bevares. Efterhånden er der jo en fast gruppe jeg besøger, og jeg føler at kontakten til dem er af stor betydning. Vi får god lejlighed til at tale om kirken, troen og tillige hverdagslige ting. Nogle af de jeg besøger, er af alder og andet forhindret i at deltage i kirkens liv. Jeg håber de med mine besøg får en følelse af at, så kommer kirken til dem. Så længe jeg har overskud og kræfter til denne opgave, og så længe menigheden ønsker jeg skal varetage den, fortsætter jeg, ved Guds hjælp, mine besøg. Det skal jo ikke være sådan, at alder, afstand fra kirken eller sygdom, skal være kriteriet for at få et besøg. Alle er velkommen til at kontakte mig og bede om et besøg. Menighedens præst bliver orienteret om mine besøg, men i lighed med ham, har jeg også tavshedspligt, når jeg bliver betroet fortrolige ting. Mit samarbejde med Thomas Risager er rigtig godt, og jeg er taknemlig og glad for også at kunne stå til tjeneste på andre områder. En anden opgave jeg også er glad for at have påtaget mig, er at være med i Kirkehøjskoleudvalget, som er omtalt andet sted. Jeg afslutter gerne hver samling med en kort andagt. Knut Bjarne Jørgensen, Pastor M.Div. Kirkehøjskolens beretning Kirkehøjskole-udvalget søger fortløbende ved sit arbejde bredt at indkredse og behandle aktuelle samfundsmæssige problemer ud fra bibelske, kirkelige, teologiske, sociale, kulturelle og litterære vinkler. Kirkehøjskolen kører nu i sit 10. år og samler fortløbende deltagere, såvel blandt menighedens medlems- og vennekreds. Udvalgets medlemmer er alle villige til at lade sig genvælge. Finn Andersen, Andrew Bech, Bente Funkhof-Grill Knut Bjarne Jørgensen, Thomas Risager

11 11 Beretning for MS Børnekirken og Spejderarbejdet Spejderne 2012 har været et stille, men godt år for MS Odense. På spejderfronten har vi stadig en lille aktiv gruppe, som hovedsagligt deltager i korpsets landsarrangementer. Der var bl.a. en lille gruppe af sted på korpsets LandsPatruljeKonkurrence i foråret. Børnekirken Der er liv og glade dage på tredje sal hver søndag, når børnene samles om kirke i børnehøjde. Børnene ser frem til at mødes og opleves trygge ved genkendelighed fra gang til gang. De enkelte søndage knyttes sammen i temarækker, og i årets løb har det blandt andet handlet om at blive en grøn Børnekirke og se Guds skaberværk fra et spirende perspektiv. Børnene tog desuden på en rejse gennem fjerne lande på Bibelens tid og på nutidig pilgrimsvandring i kirkens baghave. Flere uger handlede om venskab, som havde til hensigt at formidle, hvad discipelskab er. Hele kirken gik i efteråret i fisk, og da var børnene også med, så der var fælles Bibeltekster og kreative illustrationer over hele linjen. Børnekirken har desuden i fællesskab med hele menigheden fejret generationsgudstjenester, tilrettelagt af Børnekirkens medarbejdere og været fælles om Fastelavn og Julefest blev også året hvor startskuddet lød til Klub Børnekirke et forsøg på at skabe en ramme om Børnekirke og skabe større forståelse for medlemskab af Metodistkirkens børne- og ungdomsforening! Vi udviklede et koncept og satte i gang en søndag i august, hvor syv nye blev medlemmer af foreningen og dermed MBUF. Klub Børnekirke gør forskellige tiltag - der sendes blandt andet en fødselsdagshilsen og julekort.

12 12 Teamet af medarbejdere er trofast og meget betydningsfuldt. Ved medarbejdermøderne er der altid god tid til relationer og fællesskab og tid til drømme, planlægning og vidensdeling. Fire medarbejdere deltog i en tværkirkelig Børnemedarbejder konference i efteråret, det var en stor opmuntring og med kreativt udbytte. Der skal lyde en stor tak til alle jer frivillige! Ud over børnekirken er der tilbud om børneprogram ved Mad og fællesskab. Det er primært fællesskab med leg, konkurrencer, kreative påhit og spil, ikke egentlig forkyndelse eller formidling. Den lokale forening har glæde af samarbejdet med MBUF, eksempelvis ved at Maria Bræstrup Aaskov er blevet ansat som konsulent for børnearbejdet på landsplan. Det gjorde det blandt andet muligt at producere en online julekalender Rejsen til Betlehem mange, både børn og voksne fulgte med på den 24 dage lange rejse gennem Israel! Både kirkevante og sågar en fynsk skoleklasse som deres morgensamling! Det har i 2012 været en velsignelse at lave spejder og børnearbejde ud fra Metodistkirken i Odense. På vegne af spejder og børnearbejdet. Anne Grethe Christensen og Maria Bræstrup Aaskov

13 13 Beretning for Juniorgospelkoret Joy Sticks 2012 blev sparket godt i gang for Joysticks, med en gospelgudstjeneste midt i februar måned. Med kun tre øvegange inden koncerten, blev der arbejdet hårdt lige fra allerførste øvegang. Der var også lagt to almindelige gudstjenester ind i forårssæsonen; I marts og i maj, så foråret var fyldt med begivenheder. Den 14. maj var alle Odenses gospelkor inviteret til gospelgathering af Able gospelkor. Det foregik på kulturmaskinen, og Joysticks deltog selvfølgelig også. Pigerne var en smule nervøse over at skulle stå foran så mange mennesker og optræde, men de klarede det hele utrolig godt. Det var en rigtig sjov oplevelse. I juni måned blev der holdt sommerkoncert med de tre kor fra metodistkirken. Sommerkoncerten var, som altid, en kæmpe fest og der blev sunget og danset og skudt konfettikanoner af i lange baner. Alle i koret snakkede om koncerten, da vi to dage senere holdt sæsonafslutning i kirken. En sæsonafslutning vi valgte at holde som picnic med slik og kage og tæpper på gulvet. Og selvfølgelig også selskabslege. I sommerferien var jeg så heldig at få lov at komme med til sommergospel! Jeg fik både dirigentundervisning og stompkursus, og sang i kor, så der var en masse inspiration at tage med tilbage til efterårssæsonen. Efteråret 1012 fik tilføjet nogle ekstra elementer. Vi har arbejdet meget med rytme, solosang og udtryk, blandt andet ved at lade pigerne selv finde på koreografi til deres sange. Vi bruger ikke længere udprintede sangtekster, men lærer alle teksterne udenad med det samme. Det er en stor udfordring, men gør indlæringen lettere på længere sigt. Mit indtryk er, at pigerne er utrolig glade for de nye input. Efterårssæsonen sluttede af med en fantastisk julekoncert, hvor vi blandt andet sang en dansk salme, vi havde piftet en smule op. Vores sidste korøver blev brugt med filmhygge og popcorn i kirken. Fremmødet i det forgangne år har været meget stabilt. I gennemsnit har der været ti tilmeldte korsangere i joysticks. Jeg håber det nye år har en masse nye deltagere i vente På vegne af Joy Sticks Ida Frank, dirigent for Joy Sticks

14 14 Beretning for Gospelkoret Nardus Nardus er godt i gang, og mange nye dejlige sangere er kommet til. Hjerteligt velkommen til alle! Vi er ca 120 nardusser, der elsker at synge og mærke styrken i gospel. Tirsdag aften betyder rigtig meget for os, vi elsker fed gospel, musik og motion, en aften sammen med gospelvennerne :) For mange af os er det simpelthen også ugens gudstjeneste. Et lille tilbageblik på 2012: I foråret lavede vi Påskemesser sammen med Mette Risager, kirkens andre kor og musikerne igen! Det er en begivenhed der rykker, sikken en oplevelse at være med i! Påskens drama i lyd, lys, fortælling, dans og billeder. Det gør stort indtryk. Og jeg glæder mig allerede til næste gang, forhåbentlig i 2014? Jimmi Bech besøgte os op til sommerferien. En fantastisk rytmemand er han, og vi stompede, svedte, grinede, og lavede sjov musik. Det kunne jeg godt tænke mig at vi gør igen. Det er også god rytmetræning! I starten af september fejrede byen Kulturnat. Der var også gang i Metodistkirken, med åben gospel-øver for alle der ville prøve eller lytte. Det blev en god varm aften med café og hygge. Grøn kirke -folkene var med til at gøre aftenen særlig, med hygge-snak, lækre økoboller og genbrugstøj. God stemning! Vi fik en herlig juletid! Vi sang julegospel i Skamby Kirke (og ja, snefygning er åbenbart lidt en udfordring for os byboere ;) i Stenløse Forsamlingshus, og hjemme i Metodistkirken. En nydelse at være med til. Jeg kommer helt i julestemning ved tanken. Nardusser har også flere gange inviteret koret til private sammenkomster, det er bare dejligt. I Nardus vil vi meget gerne støtte humanitære formål. Nardus bidrager med sang, og ved koncerterne i Metodistkirken også med nogle lønninger til musikerne mfl. I 2012: Koncert i Sdr. Broby Kirke (arrangeret af Røde Kors i Broby) for at give børn mulighed for at komme på ferie. Støttekoncert i Ansgars Kirke (arrangeret af Dansk Brystkræft Organisation og Kræftens Bekæmpelse s lokalforening Odense). Sommerkoncerten i juni sammen med kirkens andre kor samlede penge ind til bedre vandsystem i Lukunki i Congo. Julekoncerten gav denne gang midler til at hjælpe gospelkor i Østeuropa i gang. Vi havde lige knap så mange koncerter i foråret, men der var jo Påskemesserne! Og vi kom igen mere ud at synge i efteråret!

15 15 Der har været et ganske godt samarbejde i Nardus Arbejdsudvalg (NAU), som sammen med mange andre i koret gør en stor indsats. Det er fedt! Og nødvendigt. Vi kan meget ved fælles indsats :) NAU har arbejdet med mange ting, feks økonomien, praktiske ting i dagligdagen, workshops, aktiviteter, prioriteringer. Der har været forskellige diskussioner oppe i årets løb, vi er jo mange mennesker samlede, og vi må prioritere og finde de løsninger, der tilgodeser koret som helhed, og så mange sangere som muligt. Det er vigtigt at koret taler åbent til hinanden og at sangerne fortsat går til NAU med tanker om og ønsker for vores Nardus. Vi skal jo udvikle og passe på vores gode Nardus! :) Vedr. økonomi: Vi har et lille underskud på Koret har dog stadig penge i kassen, og det giver os muligheder for at gøre noget ekstra. Vi kan lave særlige aktiviteter, og vi kan tage på tur, uden at det bliver for dyrt for den enkelte korsanger at være med. Vi kan lave workshops med lav deltagerbetaling. Vi ønsker at indkøbe transportabelt anlæg, som vi kan bruge ved koncerter ud-af-huset. Det har vi længe haft brug for (Preben har ofte været rar at medbringe sit eget... tak..) Så der må kigges på økonomien og evt søges fonde om tilskud. Vores pianist og dirigent skal aflønnes anstændigt, og NAU har i foråret set på det. Det er besluttet, at lønnen skal svare til Dansk Musikerforbunds tarif. Der skal årligt forhandles løn, og der skal ses på ansættelseskontrakter. NAU valgte desuden at vores koncerthonorar er uændret, da vi i en periode havde knap så mange koncerter at synge (og vi gerne vil ud at synge gospel for folk). Vores kasserer Mette Mathiesen har igen i året klaret en kæmpe opgave, tak! Tak til alle for Kæmpe tak især til Preben Holmberg og Mette og Thomas Risager. Og tak til musikere og lydmand Kim Johansen for også at stille op jævnligt. Det er en fornøjelse! Tak for tiden som Nardus-formand. På det seneste har jeg ikke haft den nødvendige tid. Jeg fik aldrig færdiggjort arbejdet med at formulere Nardus profil på skrift. Evt kan Nardus NAU arbejde videre med dette, og måske lave opdateret Nardus præsentationsmateriale. Selv ville jeg gerne have gjort endnu mere for at højne informationsniveauet i alle sammenhænge. Tine Evert er ny frisk formand, velkommen til hende og til de nye friske udvalg. Se Nardus på kirkens hjemmeside. Tine har mailadresse: På vegne af Nardus Sussi Lindberg, Formand for Nardus

16 16 Beretning for Gospelkoret Emmaus Det lille kor med den store stemme måske er det mere rigtigt at kalde koret for det mellemstore kor med den gigantiske stemme. Emmaus befinder sig godt i sin nye form, og koret tæller nu omkring 35 meget dygtige og engagerede sangere. Koret er godt i gang med at tage sin velfortjente plads som fyns professionelle gospelkor med et utrolig højt niveau. Hver enkelt sanger i koret bidrager med individuel smuk klang og godt udtryk, og i fællesskab fylder sangerne ruderne som i en fuldendt mosaik. Koret har haft rigtig mange jobs i løbet af Først og fremmest er koret en fast løftestang til en meget høj kvalitet ved mange af kirkens gudstjenester. Vi har stor fokus på dette og ved, at denne del af vores aktiviteter skal prioriteres højt. Koret har selv stået for to gospelgudstjenester, hvor indhold og budskab smeltede smukt sammen i en højere enhed. I foråret havde vi besøg af Gospelkoret Revelation, som til dagligt holder til i Metodistkirken i København. Det var en helt særlig oplevelse at synge for hinanden samt at smelte sammen til et fælles gospelkor. Alt i alt en stor succes, som vi ønsker at gentage måske på den anden side af Storebælt. Koret har haft travlt på koncertfronten. Vi har sunget i alverdens forskellige sammenhænge. Vi har sunget med Esben Just til et Kulturkaravane arrangement i Munkebo, vi har sunget til fødselsdage, firma fester, aktionærmøder og dimissionsfester. Et af de mere anderledes arrangementer var flash mobs i Tarup Centeret. Det var en rigtig skæg oplevelse at synge blandt frosne ærter og dåsetomater i Løvbjerg og så er gospelgudstjenester blevet det nye sort i adskillige af Fyns Folkekirker. Som noget nyt kan koret nu også bookes til acapella koncerter. I 2012 indførte vi en ny måde, hvorpå vi optager nye sangere i koret. Inden hver sæson afholdes en audition-night, hvor Mette samt en sanger fra hver

17 17 stemmegruppe deltager. Det giver os mulighed for at give nye sangere i koret en rigtig god fornemmelse af, hvad Emmaus er, ligesom det giver os en bedre mulighed for at vurdere den enkelte sanger i korsammenhæng var også året, hvor vores tætte bånd som gospelfamilie blev bundet med en ekstra stærk knude. Vi mistede en af korsangerne. Heidi døde i september af sin kræftsygdom. Emmaus deltog ved hendes bisættelse med sange, som Heidi selv havde valgt. Det var en urimeligt hård oplevelse for alle, men også noget som satte livet i perspektiv. Emmaus oplevede en ny og stærkere form for sammenhold. Vi glæder os til Mange arrangementer er allerede booket i vores kalender, og mon ikke flere kommer til :o) På vegne af Emmaus Mette Risager - Dirigent for Emmaus

18 18 Statistik (udfyldt sidste år) Medlemmer i fuld forening Medlemmer i fuld forening den 1. Januar Optaget ved bekendelse 8 8 Tilflyttede 0 0 Fraflyttede 1 0 Udmeldte 1 0 Slettet efter beslutning på pastoratskonferencen 0 0 Døde 1 0 Medlemmer i fuld forening den 31. december Personer i forberedende medlemskab Personer i forberende medlemskab den 1. Januar Døbte 3 6 Optagne eller tilflyttede 8 10 Fraflyttede, slettede og udtrådte 4 1 Personer i forberedende medlemskab under 18 år Personer i forberedende medlemskab over 18 år Personer i forberedende medlemskab 31. december Samlet antal medlemmer i fuld forening og i forberedende medlemskab den 31. december Øvrige medlemmer Tilknyttede medlemmer 0 0 Associerede medlemmer 4 4 Samlet antal øvrige medlemmer den 31. december 4 4 Samlet medlemsskare

19 (udfyldt sidste år) Undervisning, smågrupper og kirkelige handlinger Vielser 5 0 Begravelser (medregnes ikke i pkt. 50) 3 1 Konfirmerede (overhørte) (medregnes ikke i pkt. 50) 2 0 Deltagere i smågrupper (Intro til tro og Kirke og lign.) Deltager i missionskredse (ekskl. MK-medlemmer) 0 0 Samlet antal deltagere i undervisning og smågrupper den 31. december Børne- og ungdomsarbejdet MB - Metodistkirkens Børnearbejde 0 0 MU - Metodistkirkens Ungdomsforbund 0 0 MS - Metodistkirkens Spejdere/Børnekirken MM - Metodistkirkens Musikarbejde Medlemmer af Joysticks 14 Samlet antal deltager i børne- og ungdomsarbejdet den 31. december Kontaktkreds (Personer, som deltager i kirkens arbejde, men som ikke er registreret i øvrigt) Kontaktkreds den 31. december Lægprædikanter Lægprædikanter den 31. december 2 2 Totalt pastoralt ansvar (summen af medlemmer i alle kategorier, deltagere i samtlige virksomhedsgrene, registrerede eller på anden måde verificerbare kontaktrer og øvrig kontaktkreds. Ingen er medregnet mere end én gang.) Totalt pastoralt ansvar den 31. december Gennemsnitlig gudstjenestedeltagelse 91 78

20 20 Årsregnskab 2012

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Velkommen Solrød Frikirkes Årsfest - Årsmøde

Velkommen Solrød Frikirkes Årsfest - Årsmøde Velkommen Solrød Frikirkes Årsfest - Årsmøde MBUK s generalforsamling Søndag d. 8. marts 2015 1 Dagsorden Lovprisning og nadver Brunch Indberetning for 2014 Vision 2020 Statistik regnskab budget Vedtægter

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Nyhedsbrev nr. 6 1. august 2010 110. Årgang Læs i dette nummer: Tjernobyl generobret Program for august og september Præsternes træffetider Tine Gjessøs ansættelse ophører pr. 31. august Rikke Holmberg

Læs mere

METODISTKIRKENS 102. DANSKE ÅRSKONFERENCE. Holstebro den 25. maj - 28. maj 2012 FORHANDLINGSPROTOKOL

METODISTKIRKENS 102. DANSKE ÅRSKONFERENCE. Holstebro den 25. maj - 28. maj 2012 FORHANDLINGSPROTOKOL METODISTKIRKENS 102. DANSKE ÅRSKONFERENCE Holstebro den 25. maj - 28. maj 2012 FORHANDLINGSPROTOKOL Udgivet af Årskonferencens sekretariat Protokollens inddeling Side Konferencens bestillingsmænd... 5

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Lokalhistorisk Forening har vokseværk Læs side 17. Tema om børneunivers i Sdr. Stenderup Læs side 11, 12 og 13. Læs side 3

Lokalhistorisk Forening har vokseværk Læs side 17. Tema om børneunivers i Sdr. Stenderup Læs side 11, 12 og 13. Læs side 3 Nummer 4, 21. årgang, april 2015 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Den ny ledelse af skolerne i Sdr. Stenderup og Bjert Læs side 3 Lokalhistorisk Forening har vokseværk

Læs mere

METODISTKIRKENS 100. DANSKE ÅRSKONFERENCE. Holstebro den 21. maj - 24. maj 2010 FORHANDLINGSPROTOKOL

METODISTKIRKENS 100. DANSKE ÅRSKONFERENCE. Holstebro den 21. maj - 24. maj 2010 FORHANDLINGSPROTOKOL METODISTKIRKENS 100. DANSKE ÅRSKONFERENCE Holstebro den 21. maj - 24. maj 2010 FORHANDLINGSPROTOKOL Udgivet af Årskonferencens sekretariat Protokollens inddeling Side Konferencens bestillingsmænd... 5

Læs mere

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s.

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s. 7 2007 2007 2007 2007 200 7 2007 2007 2007 2007 2007 20072007 20072007200720072007 22007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2005 2007 DiakonBladet 2007 2007 2007 007 2007 2007

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Brink s Begravelsesforretning

Brink s Begravelsesforretning Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder April 43. årg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Glæde Årsmøder 2 2 Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11 2 nr. 2 DiakonBladet DiakonBladet Kolonien Filadelfias Diakonforbund og

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

INDENLANDSK SØMANDSMISSION

INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Å r b o g 2 0 1 0 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Evangeliet til søfolk og fiskere årsberetninger regnskab hovedbestyrelse hovedkontoret sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere

Nyt fra Baptistkirken Bornholm

Nyt fra Baptistkirken Bornholm PRÆSTER Lone Møller-Hansen, Teglkåsvej 72, 3790 Hasle Email: m-h@mail.dk 56 95 10 15 Camilla Westen, blykobbevej 17, 3700 Rønne E mail: flanseflor@hotmail.com 51927755 MGH. RÅDSFORMAND Lillian Andersen.

Læs mere

Børn hjælper dyr. side 15. Trinbræt i Stilling side 4 #1 MARTS 2014 STILLING-GRAM-TVAERS.DK

Børn hjælper dyr. side 15. Trinbræt i Stilling side 4 #1 MARTS 2014 STILLING-GRAM-TVAERS.DK STILLING Børn hjælper dyr side 15 Trinbræt i Stilling side 4 #1 MARTS 2014 STILLING-GRAM-TVAERS.DK Leder STILLING Redaktionen Kære læsere Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036 2527 likr@km.dk Uffe Jochumsen

Læs mere