Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2012"

Transkript

1 Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Årsberetning 2012 Årsberetning 2012

2 2 Kære medlem eller ven af menigheden Velkommen til menighedens årsmøde - pastoratskonferencen. Årsmødet er menighedens årlige generalforsamling, hvor alle har mulighed for at give deres besyv med på alt, hvad der angår menighedens drift og fremtid. Beretninger fra menigheden og dens arbejdsgrene er tilgængelige og kan diskuteres. Det samme gælder regnskaber og budgetter for menigheden og dens arbejdsgrene. Endelig er det også på årsmødet, vi vælger nye repræsentanter til menighedsråd, pastoralkomite samt til flere af arbejdsgrupperne i kirken. Du er velkommen til at tage del i alt det, som foregår bag kulisserne i en kirke som denne! I år afholdes årsmødet lørdag den 9. marts kl Eftermiddagen er sat af til den oficielle dagsorden med beretninger, budgetter og valg - brudt op af indslag fra de forskellige aktiviteter i kirken. Der er underholdning for børnene hele eftermiddagen. Alle er velkomne! (Det er dog kun medlemmer af kirken der har stemmeret) Om aftenen holder vi festmiddag! Menighedsrådet er værter, og middagen vil være ledsaget af forskellige underholdende indslag og konkurrencer. Tilmeldinger til middagen er nødvendig til Maria Bræstrup Aaskov på

3 3 Velkommen til Årsfest! I gamle dage kaldte vi det pastoratskonference. Det blev siden til årsmøde, og nu kalder vi det, som vi samles om den 9. marts, for en årsfest. I al teori om ledelse er det god latin, at man aldrig misser en anledning til at fejre, når noget godt er sket. Så vi indbyder i dag til årsfest, hvor DU er meget velkommen. Hvad er det så vi skal fejre? Vi skal fejre 2012! Det er det korte svar. Velkommen til årsfest! Thomas Risager præst & menighedsforstander

4 4 Dagsorden til menighedens årsmøde Konstituering a. Valg af sekretær b. Valg af stemmetællere 2. Menighedens beretning a. Menighedens beretning/vision (TR) b. Forslag til fokusområder d. Statistik e. Beretning fra MS - Metodistkirkens Spejderarbejde og Børnekirken f. Beretning fra MM - Metodistkirkens Musikarbejde, gospelkorene Nardus, Emmaus og Joy Sticks g. Supplerende beretninger: Pastor Knut Bjarne Jørgensen, Mad og Fællesskab, Kirkehøjskolen, Grøn Kirke, Mandegruppen 3. Økonomi a. Regnskab 2012 b. Budget 2013 c. Arbejdsgrenenes regnskaber og budgetter 1. MS/Børnearbejdet 2. MM 3. Willeruplund 4. Valg a. Formand for menighedsråd b. Lægleder c. Godkendelse af tilsat kasserer d. Sekretær for menighedsrådet e. Andre til menighedsrådet f. Valg af delegater til Metodistkirkens Årskonference g. Valg af suppleanter til Metodistkirkens Årskonference h. Godkendelse af arbejdsgrenenes ledere i. Godkendelse af lægprædikanter j. Godkendelse af smågruppeledere k. Formand for pastoralkomite l. Øvrige til pastoralkomite m. Godkendelse af tilsat bygningsansvarlig n. Revisorer o. Willeruplund p. Forslagskomite 5. Evt.

5 5 Beretning for Emmauskirken - Metodistkirken i Odense 2012 Vækst Vækst er et af de helt moderne buzz-ord, som man skal anvende ofte, hvis man vil sige noget i dag. Det er på linje med ord som fremadrettet og formuleringen på den lange bane. Personligt kan jeg godt få det sådan, at jeg ikke hører efter, hvad folk på TV siger, hvis de anvender for mange af disse moderne ord. For nyligt hørte jeg en sige, at vi skal vækste os ud af krisen. Hvad skete der lige med ordet vokse?? Vækst bliver et nøgleord for os i kirken gennem de næste år! I Bibelen er der en lille historie i 1. korinterbrev kapitel 3 vers 4-9: Når én siger: Jeg hører til Paulus, og en anden: Jeg hører til Apollos, er I så ikke slet og ret mennesker? Hvad er da Apollos? Og hvad er Paulus? Tjenere, ved hvem I kom til tro, og hver for sig tjente vi med den gave, Herren gav. Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst, så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget, men det er Gud, som giver vækst. Den, der planter, og den, der vander, er ét, og enhver skal få løn efter sit arbejde. For vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark, Guds bygning. Baggrunden her er, at mennesker i menigheden i Korinth er begyndt at gruppere sig alt efter hvilken af lederne i kirken, som de sympatiserer mest med. Nogle synes, at Paulus er fantastisk, mens andre tilskriver Apollos æren for, at deres kirke voksede og udviklede sig. Her i 1. Korintherbrev slår Paulus fast, at ledere er tjenere. Dette gælder både Paulus og Apollos, som ganske vist hver for sig har gjort et stort og fint stykke arbejde, men det er intet, som de har gjort, der har givet væksten. Væksten er altid givet af Gud, og det er altid Gud, som er årsag til væksten. Det er Gud, som giver vækst. Fortsat vækst Vi har gennem de sidste ti år oplevet vækst, endda så meget vækst, at Odense Metodistkirke i kirkemiljøer i Norden fremhæves som det gode eksempel på en turnaround kirke. Det bliver mere og mere klart for mig, at det er Gud, som giver væksten, og at vores menighed er et lille mirakel. Vi har masser af dygtige mennesker, som er engagerede, og som virkelig forsøger at lede vores kirke. Der er mange mennesker engageret i alle mulige aktiviteter og mange kommer i huset og deltager i gospelkor, guds tjeneste, smågrupper og andre aktiviteter.

6 6 Planlagt vækst Vi planlægger vækst. Menighedsrådets planer for de næste år handler i høj grad om at vi får indarbejdet vækst i hele vores tankesæt og vores handlemåde. Vi har brug for at minde hinanden om, at vækst er det naturlige. Derfor har gudstjenesterne i februar og frem til årsmødet d. 9. marts handlet om vækst. Bibelen rummer masser af historier om, at der hvor Gud velsigner, sker der vækst på alle mulige måder. Det er vores opgave at sørge for, at der plantes og vandes, for nu at vende tilbage til terminologierne i 1. Korintherbrev. Til årsfesten den 9. marts fremlægger menighedsrådet også en plan for, hvordan vores bygning bedst kan tilpasses Vision Mange ved, at vi i en periode har haft et arkitektfirma til at hjælpe os med at drømme. Nu er tiden kommet til, at vi deler drømmene! Ved årsfesten vil vi lægge planerne frem. I fremtiden skal vi arbejde med, at når medlemstallet vokser med 50 nye medlemmer, så udfører vi fase 1 af ombygningen. Når medlemstallet er vokset med 100 nye medlemmer, går vi i gang med fase 2. Vækst er det naturlige og vi bør planlægge efter det i takt med at vi forfølger Vision 2015! Musikere, ansatte og præster gør hvad vi kan, for at kirken er skarp, aktuel og tro mod Gud. Men der er ingen af os, som kan tage æren for vækst den må og skal tilfalde Gud. Vi ser det ske lige for næsen af os! Se bare kurverne her ovenfor! Vækst er naturligt Egentlig er det lidt underligt, at vores kirke her i Odense skal fremhæves som et sted, andre kan lære af. Vækst er det naturlige. Desværre er det bare ikke det, som vi ser mest. Når der endelig er skriverier og snak om kirker, handler det som regel om tomme kirker, tåbelige præster og uendelige konflikter. I lyset af det, er måske ikke så underligt, at Odense løftes frem. Men igen - vækst er det naturlige! Allerede den første kirke voksede. Det gjorde den fra dag ét, og den fortsatte med at vokse hver dag. Vi kan læse om den første kirke i Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers Det sidste vers slutter historien af med at sige: Og Herren føjede hver dag nogen til, som blev frelst. Kigger man nærmere på teksten, ligger der i ordene en meget tydelig tilkendegivelse af, at det er Gud, som også her giver væksten. Den første menighed kunne gøre alle mulige ting - det skulle de jo, for at forberede kirken til at tage mod de mange mennesker - men ultimativt er det Gud, som giver væksten. Kirken består af levende stene Det er en bibelsk ide, at kirken består af levende stene, hvis hoved er Kristus. Denne ide er bærende i Kollosenserbrevet 1, 18. Kirken er mennesker samlet om tro og diakoni (hjælpearbejde). Menneskene er altså det bærende, men alligevel er vi jo nødt til at have et kirkehus, som passer til de behov, som kommer frem i opfyldelsen af Vision Det er vigtigt hele tiden, at vi husker på og minder hinanden om, at kirkebygningen aldrig er målet i sig selv, men et middel for virkeliggørelsen af Vision 2015, som handler om mennesker levende stene. Vort kirkehus og vækst Trin 1 Fleksibilitet medens kirken vokser med de næste 50 medlemmer. (1-2 år). Vi vil være fleksible i de rum vi har lige nu. Flytte rundt på stole, små og store borde. Trække caféen længere ind i kirkerummet Sætte bænke langs med ydermurene flere pladser. Rydde balkonen i venstre side af bygningen, sætte stole eller bænke op flere pladser. Dele alteringen i 4 og rykke den op til bagvæggen Bruge lokalet på 3. sal mere. Finde smallere stole til Kirketorvet, i første omgang bruge træstolene, som monteres med øjer til sammenkobling. Istandsætte det lille toilet ved bagindgangen

7 7 Være klar til at inddrage en af lejlighederne bag kirken til mødelokaler, ekstra køkken og toilet. Være klar til evt. at leje lokaler til sociale aktiviteter Alle ændringer og nyanskaffelser tænkes ind i de fremtidige trin. Trin 1 giver pladser mere, budgetramme kr. Vi vil ikke beklage os over pladsmangel, men glæde os til den store plan! Trin 2 Den lille ombygning medens kirken vokser med de næste 50 medlemmer. (2-4 år). Vi vil udvide kirken med den tidligere balkon og en lejlighed mere inddrages til kontorer. Kontorerne flyttes til en lejlighed bag kirken Opgangen sættes i stand, pyntes med kunst og adgangen mellem kirken og nummer 6 shines op på brolægningen, plankeværket, murværket og med smukke skilte. Balkonen genetableres med cirkusbænke og foldevæg mod kirkerummet. Der kan etableres en luge fra kirke rummet ind til den nederste lejlighed til depot. Alle ændringer og nyanskaffelser tænkes ind i de fremtidige trin. Trin 2 giver pladser mere, budget ramme kr. Vi vil ikke beklage os over pladsmangel, men glæde os til den store plan! Trin 3 Den store ombygning medens kirken vokser med de næste medlemmer. (4-6 år) Vi vil udvide kirken med den store arkitekt plan. Hvis Gud også har en plan kaster vi et øje på den!! De to nederste lejligheder bag kirkerummet nedlægges og kirkerummet udvides helt til bagvæggen. Trappetårne fjernes og erstattes af elevator og en brandtrappe i den anden side. Der lægges nyt gulv i et plan fra ydervæg til ydervæg. Kontorerne flyttes til viceværtslejligheden på anden sal og anden sals lejlighed bag kirken gøres til viceværtslejlighed. Kirketorvet bliver dobbelt så stort til daglig brug, men benyttes helt eller delvist ved store arrangementer. Dette giver ikke flere sidde pladser til dagligt men giver ny fleksibilitet. Budget kr. Trin 4 Vi overtager Bilka ;-) medens kirken vokser til 1000 medlemmer. (6-10 år) Menighedsrådet ønsker med denne kække bemærkning at pege på, at i takt med at kirken fortsat vokser, kommer der en dag, hvor vi ikke længere er bedst tjent med vores bygning i Alexandragade. Hvad der skal ske til den tid, er vi endnu ikke begyndt at tænke på! Børnekirken Det summer af liv og glæde, hvor der gives plads til at børnene kan boltre sig og være en del af kirken. Hver søndag er der Børnekirke, og de enkelte søndage hænger sammen i temaer som at rejse, venner, netop nu hele kongeriget, og senere på året tidsmaskinen. Børn og voksne mødes på tværs ved de såkaldte generationsgudstjenester, hvor kirken ofte forvandles og vendes op og ned. Teamet af frivillige medarbejdere fungerer dygtigt og godt, og det er stort at være en del af børnenes liv!

8 8 Musikarbejdet Vi er en kirke, hvor musikken fylder meget. Dette er i tråd med vores Vision Preben Holmberg er den faste klippe om søndagen og i alle tre gospelkor. Emmaus er vokset og tæller nu ca. 35 sangere, mens Nardus er 128 glade mennesker, som synger med sjæl og krop hver tirsdag under dygtig ledelse af Mette Risager. Juniorgospelkoret JoySticks har haft medlemstilbagegang, da en hel gruppe unge gymnasieelever valgte at stoppe næsten samtidigt. Aldersgrænsen er sænket, men det er en udfordring at tiltrække flere sangere. Ida Frank gør en fin indsats, så det vil være dejligt, hvis flere opdagede det. Smågrupperne De små fællesskaber der udgår fra kirken er på mange måder usynlige, men langt fra uden betydning. Det er der over kaffe og hjemmebag - eller i fællesskabet med næsen i samme bog - at flere tager skidt i tro og ser nye perspektiver. De eksisterende smågrupper er som en styrke meget forskellige, og en ny gruppe ser dagens lys i foråret. Må det spire! Kommunikation Vi tror at en kirke må leve et offentligt og meget kommunikerende liv. Derfor et det rigtigt og vigtigt at investere mange ressourcer i kommunikationen. Ord skaber kontakt mellem mennesker. Vi opruster i vores tilstedeværelse på de sociale medier primært på Facebook. Langt de fleste danskere i den aldersgruppe, som vi er i kontakt med, har en profil på Facebook og orienterer sig gennem dette. Metodistkirken i Odense har nu fået en Facebook-side, hvor 252 mennesker har indikeret at de kan lide Metodistkirken. Vi inddrager ofte vores kontakter på Facebooksiden og præstens personlige side i diskussioner og vi anvender ofte det input, som vi får af mennesker, i forkyndelsen om søndagen. Mission Det var helt fantastisk at opleve, hvordan vi som kirke kunne arbejde sammen med Fyens Stiftstidende omkring Projekt Det Rene Vand i Lukunki, Congo. Man kunne fyldes med stolthed hver lørdag, når der var masser af flotte billeder og omtaler af kirkens vandprojekt. Fynboerne bidrog til at drømmen kunne lade sig gøre, og Willeruplund lagde det sidste store bidrag, så vi samlet set kom i mål med økonomien. Mest stolt er vi dog over at opleve, at der kom vand i Lukunki. Holdet, der var afsted, har fået masser af oplevelser og personlige historier med hjem. Disse drikkevandsprojekter handler ikke kun om, at vi hjælper i Congo - der er i høj grad også hjælp den anden vej. Lige nu glæder vi os over, at de lokale er involveret i og ansvarlige for den videre drift af vandværkerne. Der skal lyde en stor tak til hele Congo-teamet med Anders Flinck i spidsen. I gør en forskel, og er et klart budskab om Guds kærlighed! Til sommer går det løs igen. Denne gang er den økonomiske samarbejdspartner Lakeridge United Methodist Church i Texas. Kirkens nye hjemmeside har været længe undervejs. Vi har i det forløbne år skiftet platform, så vi nu anvender Wordpress. Årsagen til dette er at, vi her får den bedste integration med de sociale medier. Kirkens hjemmeside skal synkroniseres med Facebook og vores mailsystem, sådan at kommunikationsmedarbejder Rikke Holmberg, kun skal skrive på én platform. Vores kommunikation er så stærk, at Rikke Holmberg har været gæstetaler på dette års Økumeniske Efterårsmøde i Nyborg, hvor andre kirker har lært af os. Vi er meget synlige og det er positivt.

9 9 Menighedsrådets forslag til fokusområder (målsætninger) i 2013 I det kommende år ser menighedsrådet disse konkrete fokusområder, som vil tiltrække sig den primære opmærksomhed og arbejdskraft: 1. Opdyrkning og udvikling af lederskab 2. Implementering af Vision 2015 og planlægning af næste visionsproces. 3. Øget fokus på de gode personlige historier i kirken. Mission KLART BUDSKAB OM GUDS KÆRLIGHED Vision 2015 Metodistkirken er aktiv og dynamisk. Hundredvis af mennesker fra hele Fyn søger kirken, fordi de her finder: En kirke, som udstråler engagement, liv og tro. En tro, der kan forvandle mennesker og gennem dem påvirke hele vores samfund. En kirke med et varmt og imødekommende fællesskab En kirke, som tager Gud og mennesker alvorligt En kirke, hvor børn og unge tager forældrene med, fordi de elsker at være her En musikkirke, hvor gospel og anden musik har høj prioritet. En kirke, der tager socialt ansvar, både lokalt og globalt. En kirke, som forstår at kommunikere sit klare budskab om Guds kærlighed. Derfor vokser menigheden. Værdier Vi vil være åbne og troværdige kristne. Vi vil på grundlag af vor kristne tro, etik og tradition, være åbne overfor ufordringer og forandringer. Vi vil være en kirke præget af engagement, visioner og levende tro. Vi vil være et kærligt og omsorgsfuldt fællesskab.

10 10 Pastor Knut Bjarne Jørgensens rapport Man forundres ofte over hvor hurtigt et år flyver af sted, men det kan jo kun være et godt tegn på, at man har noget at beskæftige sig med. Siden vi sidst var samlet til årsfest, har jeg fortsat med min besøgstjeneste, som jeg holder meget af. Metodistkirken har jo, desværre, kun én menighed på Fyn nu. Det betyder jo, at flere medlemmer og venner af kirken bor lidt spredt. Derfor er det vigtigt, at vi kan holde kontakt med dem, så deres tilhørsforhold til kirken kan bevares. Efterhånden er der jo en fast gruppe jeg besøger, og jeg føler at kontakten til dem er af stor betydning. Vi får god lejlighed til at tale om kirken, troen og tillige hverdagslige ting. Nogle af de jeg besøger, er af alder og andet forhindret i at deltage i kirkens liv. Jeg håber de med mine besøg får en følelse af at, så kommer kirken til dem. Så længe jeg har overskud og kræfter til denne opgave, og så længe menigheden ønsker jeg skal varetage den, fortsætter jeg, ved Guds hjælp, mine besøg. Det skal jo ikke være sådan, at alder, afstand fra kirken eller sygdom, skal være kriteriet for at få et besøg. Alle er velkommen til at kontakte mig og bede om et besøg. Menighedens præst bliver orienteret om mine besøg, men i lighed med ham, har jeg også tavshedspligt, når jeg bliver betroet fortrolige ting. Mit samarbejde med Thomas Risager er rigtig godt, og jeg er taknemlig og glad for også at kunne stå til tjeneste på andre områder. En anden opgave jeg også er glad for at have påtaget mig, er at være med i Kirkehøjskoleudvalget, som er omtalt andet sted. Jeg afslutter gerne hver samling med en kort andagt. Knut Bjarne Jørgensen, Pastor M.Div. Kirkehøjskolens beretning Kirkehøjskole-udvalget søger fortløbende ved sit arbejde bredt at indkredse og behandle aktuelle samfundsmæssige problemer ud fra bibelske, kirkelige, teologiske, sociale, kulturelle og litterære vinkler. Kirkehøjskolen kører nu i sit 10. år og samler fortløbende deltagere, såvel blandt menighedens medlems- og vennekreds. Udvalgets medlemmer er alle villige til at lade sig genvælge. Finn Andersen, Andrew Bech, Bente Funkhof-Grill Knut Bjarne Jørgensen, Thomas Risager

11 11 Beretning for MS Børnekirken og Spejderarbejdet Spejderne 2012 har været et stille, men godt år for MS Odense. På spejderfronten har vi stadig en lille aktiv gruppe, som hovedsagligt deltager i korpsets landsarrangementer. Der var bl.a. en lille gruppe af sted på korpsets LandsPatruljeKonkurrence i foråret. Børnekirken Der er liv og glade dage på tredje sal hver søndag, når børnene samles om kirke i børnehøjde. Børnene ser frem til at mødes og opleves trygge ved genkendelighed fra gang til gang. De enkelte søndage knyttes sammen i temarækker, og i årets løb har det blandt andet handlet om at blive en grøn Børnekirke og se Guds skaberværk fra et spirende perspektiv. Børnene tog desuden på en rejse gennem fjerne lande på Bibelens tid og på nutidig pilgrimsvandring i kirkens baghave. Flere uger handlede om venskab, som havde til hensigt at formidle, hvad discipelskab er. Hele kirken gik i efteråret i fisk, og da var børnene også med, så der var fælles Bibeltekster og kreative illustrationer over hele linjen. Børnekirken har desuden i fællesskab med hele menigheden fejret generationsgudstjenester, tilrettelagt af Børnekirkens medarbejdere og været fælles om Fastelavn og Julefest blev også året hvor startskuddet lød til Klub Børnekirke et forsøg på at skabe en ramme om Børnekirke og skabe større forståelse for medlemskab af Metodistkirkens børne- og ungdomsforening! Vi udviklede et koncept og satte i gang en søndag i august, hvor syv nye blev medlemmer af foreningen og dermed MBUF. Klub Børnekirke gør forskellige tiltag - der sendes blandt andet en fødselsdagshilsen og julekort.

12 12 Teamet af medarbejdere er trofast og meget betydningsfuldt. Ved medarbejdermøderne er der altid god tid til relationer og fællesskab og tid til drømme, planlægning og vidensdeling. Fire medarbejdere deltog i en tværkirkelig Børnemedarbejder konference i efteråret, det var en stor opmuntring og med kreativt udbytte. Der skal lyde en stor tak til alle jer frivillige! Ud over børnekirken er der tilbud om børneprogram ved Mad og fællesskab. Det er primært fællesskab med leg, konkurrencer, kreative påhit og spil, ikke egentlig forkyndelse eller formidling. Den lokale forening har glæde af samarbejdet med MBUF, eksempelvis ved at Maria Bræstrup Aaskov er blevet ansat som konsulent for børnearbejdet på landsplan. Det gjorde det blandt andet muligt at producere en online julekalender Rejsen til Betlehem mange, både børn og voksne fulgte med på den 24 dage lange rejse gennem Israel! Både kirkevante og sågar en fynsk skoleklasse som deres morgensamling! Det har i 2012 været en velsignelse at lave spejder og børnearbejde ud fra Metodistkirken i Odense. På vegne af spejder og børnearbejdet. Anne Grethe Christensen og Maria Bræstrup Aaskov

13 13 Beretning for Juniorgospelkoret Joy Sticks 2012 blev sparket godt i gang for Joysticks, med en gospelgudstjeneste midt i februar måned. Med kun tre øvegange inden koncerten, blev der arbejdet hårdt lige fra allerførste øvegang. Der var også lagt to almindelige gudstjenester ind i forårssæsonen; I marts og i maj, så foråret var fyldt med begivenheder. Den 14. maj var alle Odenses gospelkor inviteret til gospelgathering af Able gospelkor. Det foregik på kulturmaskinen, og Joysticks deltog selvfølgelig også. Pigerne var en smule nervøse over at skulle stå foran så mange mennesker og optræde, men de klarede det hele utrolig godt. Det var en rigtig sjov oplevelse. I juni måned blev der holdt sommerkoncert med de tre kor fra metodistkirken. Sommerkoncerten var, som altid, en kæmpe fest og der blev sunget og danset og skudt konfettikanoner af i lange baner. Alle i koret snakkede om koncerten, da vi to dage senere holdt sæsonafslutning i kirken. En sæsonafslutning vi valgte at holde som picnic med slik og kage og tæpper på gulvet. Og selvfølgelig også selskabslege. I sommerferien var jeg så heldig at få lov at komme med til sommergospel! Jeg fik både dirigentundervisning og stompkursus, og sang i kor, så der var en masse inspiration at tage med tilbage til efterårssæsonen. Efteråret 1012 fik tilføjet nogle ekstra elementer. Vi har arbejdet meget med rytme, solosang og udtryk, blandt andet ved at lade pigerne selv finde på koreografi til deres sange. Vi bruger ikke længere udprintede sangtekster, men lærer alle teksterne udenad med det samme. Det er en stor udfordring, men gør indlæringen lettere på længere sigt. Mit indtryk er, at pigerne er utrolig glade for de nye input. Efterårssæsonen sluttede af med en fantastisk julekoncert, hvor vi blandt andet sang en dansk salme, vi havde piftet en smule op. Vores sidste korøver blev brugt med filmhygge og popcorn i kirken. Fremmødet i det forgangne år har været meget stabilt. I gennemsnit har der været ti tilmeldte korsangere i joysticks. Jeg håber det nye år har en masse nye deltagere i vente På vegne af Joy Sticks Ida Frank, dirigent for Joy Sticks

14 14 Beretning for Gospelkoret Nardus Nardus er godt i gang, og mange nye dejlige sangere er kommet til. Hjerteligt velkommen til alle! Vi er ca 120 nardusser, der elsker at synge og mærke styrken i gospel. Tirsdag aften betyder rigtig meget for os, vi elsker fed gospel, musik og motion, en aften sammen med gospelvennerne :) For mange af os er det simpelthen også ugens gudstjeneste. Et lille tilbageblik på 2012: I foråret lavede vi Påskemesser sammen med Mette Risager, kirkens andre kor og musikerne igen! Det er en begivenhed der rykker, sikken en oplevelse at være med i! Påskens drama i lyd, lys, fortælling, dans og billeder. Det gør stort indtryk. Og jeg glæder mig allerede til næste gang, forhåbentlig i 2014? Jimmi Bech besøgte os op til sommerferien. En fantastisk rytmemand er han, og vi stompede, svedte, grinede, og lavede sjov musik. Det kunne jeg godt tænke mig at vi gør igen. Det er også god rytmetræning! I starten af september fejrede byen Kulturnat. Der var også gang i Metodistkirken, med åben gospel-øver for alle der ville prøve eller lytte. Det blev en god varm aften med café og hygge. Grøn kirke -folkene var med til at gøre aftenen særlig, med hygge-snak, lækre økoboller og genbrugstøj. God stemning! Vi fik en herlig juletid! Vi sang julegospel i Skamby Kirke (og ja, snefygning er åbenbart lidt en udfordring for os byboere ;) i Stenløse Forsamlingshus, og hjemme i Metodistkirken. En nydelse at være med til. Jeg kommer helt i julestemning ved tanken. Nardusser har også flere gange inviteret koret til private sammenkomster, det er bare dejligt. I Nardus vil vi meget gerne støtte humanitære formål. Nardus bidrager med sang, og ved koncerterne i Metodistkirken også med nogle lønninger til musikerne mfl. I 2012: Koncert i Sdr. Broby Kirke (arrangeret af Røde Kors i Broby) for at give børn mulighed for at komme på ferie. Støttekoncert i Ansgars Kirke (arrangeret af Dansk Brystkræft Organisation og Kræftens Bekæmpelse s lokalforening Odense). Sommerkoncerten i juni sammen med kirkens andre kor samlede penge ind til bedre vandsystem i Lukunki i Congo. Julekoncerten gav denne gang midler til at hjælpe gospelkor i Østeuropa i gang. Vi havde lige knap så mange koncerter i foråret, men der var jo Påskemesserne! Og vi kom igen mere ud at synge i efteråret!

15 15 Der har været et ganske godt samarbejde i Nardus Arbejdsudvalg (NAU), som sammen med mange andre i koret gør en stor indsats. Det er fedt! Og nødvendigt. Vi kan meget ved fælles indsats :) NAU har arbejdet med mange ting, feks økonomien, praktiske ting i dagligdagen, workshops, aktiviteter, prioriteringer. Der har været forskellige diskussioner oppe i årets løb, vi er jo mange mennesker samlede, og vi må prioritere og finde de løsninger, der tilgodeser koret som helhed, og så mange sangere som muligt. Det er vigtigt at koret taler åbent til hinanden og at sangerne fortsat går til NAU med tanker om og ønsker for vores Nardus. Vi skal jo udvikle og passe på vores gode Nardus! :) Vedr. økonomi: Vi har et lille underskud på Koret har dog stadig penge i kassen, og det giver os muligheder for at gøre noget ekstra. Vi kan lave særlige aktiviteter, og vi kan tage på tur, uden at det bliver for dyrt for den enkelte korsanger at være med. Vi kan lave workshops med lav deltagerbetaling. Vi ønsker at indkøbe transportabelt anlæg, som vi kan bruge ved koncerter ud-af-huset. Det har vi længe haft brug for (Preben har ofte været rar at medbringe sit eget... tak..) Så der må kigges på økonomien og evt søges fonde om tilskud. Vores pianist og dirigent skal aflønnes anstændigt, og NAU har i foråret set på det. Det er besluttet, at lønnen skal svare til Dansk Musikerforbunds tarif. Der skal årligt forhandles løn, og der skal ses på ansættelseskontrakter. NAU valgte desuden at vores koncerthonorar er uændret, da vi i en periode havde knap så mange koncerter at synge (og vi gerne vil ud at synge gospel for folk). Vores kasserer Mette Mathiesen har igen i året klaret en kæmpe opgave, tak! Tak til alle for Kæmpe tak især til Preben Holmberg og Mette og Thomas Risager. Og tak til musikere og lydmand Kim Johansen for også at stille op jævnligt. Det er en fornøjelse! Tak for tiden som Nardus-formand. På det seneste har jeg ikke haft den nødvendige tid. Jeg fik aldrig færdiggjort arbejdet med at formulere Nardus profil på skrift. Evt kan Nardus NAU arbejde videre med dette, og måske lave opdateret Nardus præsentationsmateriale. Selv ville jeg gerne have gjort endnu mere for at højne informationsniveauet i alle sammenhænge. Tine Evert er ny frisk formand, velkommen til hende og til de nye friske udvalg. Se Nardus på kirkens hjemmeside. Tine har mailadresse: På vegne af Nardus Sussi Lindberg, Formand for Nardus

16 16 Beretning for Gospelkoret Emmaus Det lille kor med den store stemme måske er det mere rigtigt at kalde koret for det mellemstore kor med den gigantiske stemme. Emmaus befinder sig godt i sin nye form, og koret tæller nu omkring 35 meget dygtige og engagerede sangere. Koret er godt i gang med at tage sin velfortjente plads som fyns professionelle gospelkor med et utrolig højt niveau. Hver enkelt sanger i koret bidrager med individuel smuk klang og godt udtryk, og i fællesskab fylder sangerne ruderne som i en fuldendt mosaik. Koret har haft rigtig mange jobs i løbet af Først og fremmest er koret en fast løftestang til en meget høj kvalitet ved mange af kirkens gudstjenester. Vi har stor fokus på dette og ved, at denne del af vores aktiviteter skal prioriteres højt. Koret har selv stået for to gospelgudstjenester, hvor indhold og budskab smeltede smukt sammen i en højere enhed. I foråret havde vi besøg af Gospelkoret Revelation, som til dagligt holder til i Metodistkirken i København. Det var en helt særlig oplevelse at synge for hinanden samt at smelte sammen til et fælles gospelkor. Alt i alt en stor succes, som vi ønsker at gentage måske på den anden side af Storebælt. Koret har haft travlt på koncertfronten. Vi har sunget i alverdens forskellige sammenhænge. Vi har sunget med Esben Just til et Kulturkaravane arrangement i Munkebo, vi har sunget til fødselsdage, firma fester, aktionærmøder og dimissionsfester. Et af de mere anderledes arrangementer var flash mobs i Tarup Centeret. Det var en rigtig skæg oplevelse at synge blandt frosne ærter og dåsetomater i Løvbjerg og så er gospelgudstjenester blevet det nye sort i adskillige af Fyns Folkekirker. Som noget nyt kan koret nu også bookes til acapella koncerter. I 2012 indførte vi en ny måde, hvorpå vi optager nye sangere i koret. Inden hver sæson afholdes en audition-night, hvor Mette samt en sanger fra hver

17 17 stemmegruppe deltager. Det giver os mulighed for at give nye sangere i koret en rigtig god fornemmelse af, hvad Emmaus er, ligesom det giver os en bedre mulighed for at vurdere den enkelte sanger i korsammenhæng var også året, hvor vores tætte bånd som gospelfamilie blev bundet med en ekstra stærk knude. Vi mistede en af korsangerne. Heidi døde i september af sin kræftsygdom. Emmaus deltog ved hendes bisættelse med sange, som Heidi selv havde valgt. Det var en urimeligt hård oplevelse for alle, men også noget som satte livet i perspektiv. Emmaus oplevede en ny og stærkere form for sammenhold. Vi glæder os til Mange arrangementer er allerede booket i vores kalender, og mon ikke flere kommer til :o) På vegne af Emmaus Mette Risager - Dirigent for Emmaus

18 18 Statistik (udfyldt sidste år) Medlemmer i fuld forening Medlemmer i fuld forening den 1. Januar Optaget ved bekendelse 8 8 Tilflyttede 0 0 Fraflyttede 1 0 Udmeldte 1 0 Slettet efter beslutning på pastoratskonferencen 0 0 Døde 1 0 Medlemmer i fuld forening den 31. december Personer i forberedende medlemskab Personer i forberende medlemskab den 1. Januar Døbte 3 6 Optagne eller tilflyttede 8 10 Fraflyttede, slettede og udtrådte 4 1 Personer i forberedende medlemskab under 18 år Personer i forberedende medlemskab over 18 år Personer i forberedende medlemskab 31. december Samlet antal medlemmer i fuld forening og i forberedende medlemskab den 31. december Øvrige medlemmer Tilknyttede medlemmer 0 0 Associerede medlemmer 4 4 Samlet antal øvrige medlemmer den 31. december 4 4 Samlet medlemsskare

19 (udfyldt sidste år) Undervisning, smågrupper og kirkelige handlinger Vielser 5 0 Begravelser (medregnes ikke i pkt. 50) 3 1 Konfirmerede (overhørte) (medregnes ikke i pkt. 50) 2 0 Deltagere i smågrupper (Intro til tro og Kirke og lign.) Deltager i missionskredse (ekskl. MK-medlemmer) 0 0 Samlet antal deltagere i undervisning og smågrupper den 31. december Børne- og ungdomsarbejdet MB - Metodistkirkens Børnearbejde 0 0 MU - Metodistkirkens Ungdomsforbund 0 0 MS - Metodistkirkens Spejdere/Børnekirken MM - Metodistkirkens Musikarbejde Medlemmer af Joysticks 14 Samlet antal deltager i børne- og ungdomsarbejdet den 31. december Kontaktkreds (Personer, som deltager i kirkens arbejde, men som ikke er registreret i øvrigt) Kontaktkreds den 31. december Lægprædikanter Lægprædikanter den 31. december 2 2 Totalt pastoralt ansvar (summen af medlemmer i alle kategorier, deltagere i samtlige virksomhedsgrene, registrerede eller på anden måde verificerbare kontaktrer og øvrig kontaktkreds. Ingen er medregnet mere end én gang.) Totalt pastoralt ansvar den 31. december Gennemsnitlig gudstjenestedeltagelse 91 78

20 20 Årsregnskab 2012

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Læs i dette nummer: Lys i vinduet Program for juni, juli og august 2010 Præsternes træffetider Wow så blev der lys Medlem af kirken? Hvordan? Det pibler frem i BØRNEKIRKEN Sæt dig på knæ Tak Nye medarbejdere

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Nyhedsbrev nr. 6 1. august 2010 110. Årgang Læs i dette nummer: Tjernobyl generobret Program for august og september Præsternes træffetider Tine Gjessøs ansættelse ophører pr. 31. august Rikke Holmberg

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Årsberetning

Metodistkirken i Odense. Årsberetning Metodistkirken i Odense Årsberetning 2008 Forord Kære medlem eller ven af menigheden. Velkommen til menighedens årsmøde pastoratskonferencen. Årsmødet er menighedens årlige generalforsamling, hvor alle

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Læs blandt andet i dette nummer: Nyhedsbrev nr. 11 1. december 2010 110. årgang Kalender for december og januar. Et rigere liv - I januar sættes der fokus på medlemsløfterne. Luftkastellerne skal skydes

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Læs blandt andet i dette nummer: Emmauskirken fylder 110 år Ny børnemedarbejder ansat Missionsprojekter i Congo Intro til Tro og Kirke DAVID - musikteater for børn i alle aldre Rejse til værdighed - Kirkehøjskolen

Læs mere

Vi modtager glade for os selv og andre samfundets, ægteskabets, seksualitetens og familielivets velsignelser.

Vi modtager glade for os selv og andre samfundets, ægteskabets, seksualitetens og familielivets velsignelser. Læs i dette nummer: Vor sociale bekendelse Kalender for september og foreløbig kalender for oktober Præsternes træffetider Besøg af Tyskland og Letland Høstgudstjeneste Slip Bibelen løs Missionsdag i Århus

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Dagsorden. Velkomst. Visionstalen. Rapport vedr. projekt Gospelkirke. Ledergruppens mål for 2014. CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken.

Dagsorden. Velkomst. Visionstalen. Rapport vedr. projekt Gospelkirke. Ledergruppens mål for 2014. CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken. Dagsorden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Velkomst Visionstalen Rapport vedr. projekt Gospelkirke Ledergruppens mål for 2014 CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken Kirkeværgerne Budget for 2014 Valg til særlige tjenester

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Sing unto the Lord! Gospel gav 9000 kr til Børnecancerfonden. Klart Budskab om Guds Kærlighed

Metodistkirken i Odense. Sing unto the Lord! Gospel gav 9000 kr til Børnecancerfonden. Klart Budskab om Guds Kærlighed Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Gospel gav 9000 kr til Børnecancerfonden Kirken var fyldt til bristepunktet, og de 170 fremmødte fik højt plan! Koncerten var arranmind. Det var

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Jul i Metodistkirken. Metodistkirken i Odense. Julen er ikke din fødselsdag! Klart Budskab om Guds Kærlighed. Kirkeblad nr. 6 1. dec 2011 111.

Jul i Metodistkirken. Metodistkirken i Odense. Julen er ikke din fødselsdag! Klart Budskab om Guds Kærlighed. Kirkeblad nr. 6 1. dec 2011 111. Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Jul i Metodistkirken Der er noget for enhver smag - og de helt nye initiativer som og for alle aldersgrupper i julens program i Metodistkirken i

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS 2012... 4. Tilbedelse... 4. Discipelskab... 5. Fællesskab...

DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS 2012... 4. Tilbedelse... 4. Discipelskab... 5. Fællesskab... 1 Indhold DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS 2012... 4 Tilbedelse... 4 Discipelskab... 5 Fællesskab... 5 Evangelisation... 5 Tjeneste... 6 Børne- og ungdomsarbejdet...

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 14. marts 2010 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 14. marts 2010 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Det er jo en særlig begivenhed i dag, idet vi fejrer 10 års jubilæum

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014

Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014 Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014 Kl. 15:00 på Holstebro Kristne Friskole, Valdemar Poulsens Vej 16, 7500 Holstebro Referat 1) Velkomst Ved Landsformand Magnus Haahr Nielsen Indledning:

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere