Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2012"

Transkript

1 Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Årsberetning 2012 Årsberetning 2012

2 2 Kære medlem eller ven af menigheden Velkommen til menighedens årsmøde - pastoratskonferencen. Årsmødet er menighedens årlige generalforsamling, hvor alle har mulighed for at give deres besyv med på alt, hvad der angår menighedens drift og fremtid. Beretninger fra menigheden og dens arbejdsgrene er tilgængelige og kan diskuteres. Det samme gælder regnskaber og budgetter for menigheden og dens arbejdsgrene. Endelig er det også på årsmødet, vi vælger nye repræsentanter til menighedsråd, pastoralkomite samt til flere af arbejdsgrupperne i kirken. Du er velkommen til at tage del i alt det, som foregår bag kulisserne i en kirke som denne! I år afholdes årsmødet lørdag den 9. marts kl Eftermiddagen er sat af til den oficielle dagsorden med beretninger, budgetter og valg - brudt op af indslag fra de forskellige aktiviteter i kirken. Der er underholdning for børnene hele eftermiddagen. Alle er velkomne! (Det er dog kun medlemmer af kirken der har stemmeret) Om aftenen holder vi festmiddag! Menighedsrådet er værter, og middagen vil være ledsaget af forskellige underholdende indslag og konkurrencer. Tilmeldinger til middagen er nødvendig til Maria Bræstrup Aaskov på

3 3 Velkommen til Årsfest! I gamle dage kaldte vi det pastoratskonference. Det blev siden til årsmøde, og nu kalder vi det, som vi samles om den 9. marts, for en årsfest. I al teori om ledelse er det god latin, at man aldrig misser en anledning til at fejre, når noget godt er sket. Så vi indbyder i dag til årsfest, hvor DU er meget velkommen. Hvad er det så vi skal fejre? Vi skal fejre 2012! Det er det korte svar. Velkommen til årsfest! Thomas Risager præst & menighedsforstander

4 4 Dagsorden til menighedens årsmøde Konstituering a. Valg af sekretær b. Valg af stemmetællere 2. Menighedens beretning a. Menighedens beretning/vision (TR) b. Forslag til fokusområder d. Statistik e. Beretning fra MS - Metodistkirkens Spejderarbejde og Børnekirken f. Beretning fra MM - Metodistkirkens Musikarbejde, gospelkorene Nardus, Emmaus og Joy Sticks g. Supplerende beretninger: Pastor Knut Bjarne Jørgensen, Mad og Fællesskab, Kirkehøjskolen, Grøn Kirke, Mandegruppen 3. Økonomi a. Regnskab 2012 b. Budget 2013 c. Arbejdsgrenenes regnskaber og budgetter 1. MS/Børnearbejdet 2. MM 3. Willeruplund 4. Valg a. Formand for menighedsråd b. Lægleder c. Godkendelse af tilsat kasserer d. Sekretær for menighedsrådet e. Andre til menighedsrådet f. Valg af delegater til Metodistkirkens Årskonference g. Valg af suppleanter til Metodistkirkens Årskonference h. Godkendelse af arbejdsgrenenes ledere i. Godkendelse af lægprædikanter j. Godkendelse af smågruppeledere k. Formand for pastoralkomite l. Øvrige til pastoralkomite m. Godkendelse af tilsat bygningsansvarlig n. Revisorer o. Willeruplund p. Forslagskomite 5. Evt.

5 5 Beretning for Emmauskirken - Metodistkirken i Odense 2012 Vækst Vækst er et af de helt moderne buzz-ord, som man skal anvende ofte, hvis man vil sige noget i dag. Det er på linje med ord som fremadrettet og formuleringen på den lange bane. Personligt kan jeg godt få det sådan, at jeg ikke hører efter, hvad folk på TV siger, hvis de anvender for mange af disse moderne ord. For nyligt hørte jeg en sige, at vi skal vækste os ud af krisen. Hvad skete der lige med ordet vokse?? Vækst bliver et nøgleord for os i kirken gennem de næste år! I Bibelen er der en lille historie i 1. korinterbrev kapitel 3 vers 4-9: Når én siger: Jeg hører til Paulus, og en anden: Jeg hører til Apollos, er I så ikke slet og ret mennesker? Hvad er da Apollos? Og hvad er Paulus? Tjenere, ved hvem I kom til tro, og hver for sig tjente vi med den gave, Herren gav. Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst, så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget, men det er Gud, som giver vækst. Den, der planter, og den, der vander, er ét, og enhver skal få løn efter sit arbejde. For vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark, Guds bygning. Baggrunden her er, at mennesker i menigheden i Korinth er begyndt at gruppere sig alt efter hvilken af lederne i kirken, som de sympatiserer mest med. Nogle synes, at Paulus er fantastisk, mens andre tilskriver Apollos æren for, at deres kirke voksede og udviklede sig. Her i 1. Korintherbrev slår Paulus fast, at ledere er tjenere. Dette gælder både Paulus og Apollos, som ganske vist hver for sig har gjort et stort og fint stykke arbejde, men det er intet, som de har gjort, der har givet væksten. Væksten er altid givet af Gud, og det er altid Gud, som er årsag til væksten. Det er Gud, som giver vækst. Fortsat vækst Vi har gennem de sidste ti år oplevet vækst, endda så meget vækst, at Odense Metodistkirke i kirkemiljøer i Norden fremhæves som det gode eksempel på en turnaround kirke. Det bliver mere og mere klart for mig, at det er Gud, som giver væksten, og at vores menighed er et lille mirakel. Vi har masser af dygtige mennesker, som er engagerede, og som virkelig forsøger at lede vores kirke. Der er mange mennesker engageret i alle mulige aktiviteter og mange kommer i huset og deltager i gospelkor, guds tjeneste, smågrupper og andre aktiviteter.

6 6 Planlagt vækst Vi planlægger vækst. Menighedsrådets planer for de næste år handler i høj grad om at vi får indarbejdet vækst i hele vores tankesæt og vores handlemåde. Vi har brug for at minde hinanden om, at vækst er det naturlige. Derfor har gudstjenesterne i februar og frem til årsmødet d. 9. marts handlet om vækst. Bibelen rummer masser af historier om, at der hvor Gud velsigner, sker der vækst på alle mulige måder. Det er vores opgave at sørge for, at der plantes og vandes, for nu at vende tilbage til terminologierne i 1. Korintherbrev. Til årsfesten den 9. marts fremlægger menighedsrådet også en plan for, hvordan vores bygning bedst kan tilpasses Vision Mange ved, at vi i en periode har haft et arkitektfirma til at hjælpe os med at drømme. Nu er tiden kommet til, at vi deler drømmene! Ved årsfesten vil vi lægge planerne frem. I fremtiden skal vi arbejde med, at når medlemstallet vokser med 50 nye medlemmer, så udfører vi fase 1 af ombygningen. Når medlemstallet er vokset med 100 nye medlemmer, går vi i gang med fase 2. Vækst er det naturlige og vi bør planlægge efter det i takt med at vi forfølger Vision 2015! Musikere, ansatte og præster gør hvad vi kan, for at kirken er skarp, aktuel og tro mod Gud. Men der er ingen af os, som kan tage æren for vækst den må og skal tilfalde Gud. Vi ser det ske lige for næsen af os! Se bare kurverne her ovenfor! Vækst er naturligt Egentlig er det lidt underligt, at vores kirke her i Odense skal fremhæves som et sted, andre kan lære af. Vækst er det naturlige. Desværre er det bare ikke det, som vi ser mest. Når der endelig er skriverier og snak om kirker, handler det som regel om tomme kirker, tåbelige præster og uendelige konflikter. I lyset af det, er måske ikke så underligt, at Odense løftes frem. Men igen - vækst er det naturlige! Allerede den første kirke voksede. Det gjorde den fra dag ét, og den fortsatte med at vokse hver dag. Vi kan læse om den første kirke i Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers Det sidste vers slutter historien af med at sige: Og Herren føjede hver dag nogen til, som blev frelst. Kigger man nærmere på teksten, ligger der i ordene en meget tydelig tilkendegivelse af, at det er Gud, som også her giver væksten. Den første menighed kunne gøre alle mulige ting - det skulle de jo, for at forberede kirken til at tage mod de mange mennesker - men ultimativt er det Gud, som giver væksten. Kirken består af levende stene Det er en bibelsk ide, at kirken består af levende stene, hvis hoved er Kristus. Denne ide er bærende i Kollosenserbrevet 1, 18. Kirken er mennesker samlet om tro og diakoni (hjælpearbejde). Menneskene er altså det bærende, men alligevel er vi jo nødt til at have et kirkehus, som passer til de behov, som kommer frem i opfyldelsen af Vision Det er vigtigt hele tiden, at vi husker på og minder hinanden om, at kirkebygningen aldrig er målet i sig selv, men et middel for virkeliggørelsen af Vision 2015, som handler om mennesker levende stene. Vort kirkehus og vækst Trin 1 Fleksibilitet medens kirken vokser med de næste 50 medlemmer. (1-2 år). Vi vil være fleksible i de rum vi har lige nu. Flytte rundt på stole, små og store borde. Trække caféen længere ind i kirkerummet Sætte bænke langs med ydermurene flere pladser. Rydde balkonen i venstre side af bygningen, sætte stole eller bænke op flere pladser. Dele alteringen i 4 og rykke den op til bagvæggen Bruge lokalet på 3. sal mere. Finde smallere stole til Kirketorvet, i første omgang bruge træstolene, som monteres med øjer til sammenkobling. Istandsætte det lille toilet ved bagindgangen

7 7 Være klar til at inddrage en af lejlighederne bag kirken til mødelokaler, ekstra køkken og toilet. Være klar til evt. at leje lokaler til sociale aktiviteter Alle ændringer og nyanskaffelser tænkes ind i de fremtidige trin. Trin 1 giver pladser mere, budgetramme kr. Vi vil ikke beklage os over pladsmangel, men glæde os til den store plan! Trin 2 Den lille ombygning medens kirken vokser med de næste 50 medlemmer. (2-4 år). Vi vil udvide kirken med den tidligere balkon og en lejlighed mere inddrages til kontorer. Kontorerne flyttes til en lejlighed bag kirken Opgangen sættes i stand, pyntes med kunst og adgangen mellem kirken og nummer 6 shines op på brolægningen, plankeværket, murværket og med smukke skilte. Balkonen genetableres med cirkusbænke og foldevæg mod kirkerummet. Der kan etableres en luge fra kirke rummet ind til den nederste lejlighed til depot. Alle ændringer og nyanskaffelser tænkes ind i de fremtidige trin. Trin 2 giver pladser mere, budget ramme kr. Vi vil ikke beklage os over pladsmangel, men glæde os til den store plan! Trin 3 Den store ombygning medens kirken vokser med de næste medlemmer. (4-6 år) Vi vil udvide kirken med den store arkitekt plan. Hvis Gud også har en plan kaster vi et øje på den!! De to nederste lejligheder bag kirkerummet nedlægges og kirkerummet udvides helt til bagvæggen. Trappetårne fjernes og erstattes af elevator og en brandtrappe i den anden side. Der lægges nyt gulv i et plan fra ydervæg til ydervæg. Kontorerne flyttes til viceværtslejligheden på anden sal og anden sals lejlighed bag kirken gøres til viceværtslejlighed. Kirketorvet bliver dobbelt så stort til daglig brug, men benyttes helt eller delvist ved store arrangementer. Dette giver ikke flere sidde pladser til dagligt men giver ny fleksibilitet. Budget kr. Trin 4 Vi overtager Bilka ;-) medens kirken vokser til 1000 medlemmer. (6-10 år) Menighedsrådet ønsker med denne kække bemærkning at pege på, at i takt med at kirken fortsat vokser, kommer der en dag, hvor vi ikke længere er bedst tjent med vores bygning i Alexandragade. Hvad der skal ske til den tid, er vi endnu ikke begyndt at tænke på! Børnekirken Det summer af liv og glæde, hvor der gives plads til at børnene kan boltre sig og være en del af kirken. Hver søndag er der Børnekirke, og de enkelte søndage hænger sammen i temaer som at rejse, venner, netop nu hele kongeriget, og senere på året tidsmaskinen. Børn og voksne mødes på tværs ved de såkaldte generationsgudstjenester, hvor kirken ofte forvandles og vendes op og ned. Teamet af frivillige medarbejdere fungerer dygtigt og godt, og det er stort at være en del af børnenes liv!

8 8 Musikarbejdet Vi er en kirke, hvor musikken fylder meget. Dette er i tråd med vores Vision Preben Holmberg er den faste klippe om søndagen og i alle tre gospelkor. Emmaus er vokset og tæller nu ca. 35 sangere, mens Nardus er 128 glade mennesker, som synger med sjæl og krop hver tirsdag under dygtig ledelse af Mette Risager. Juniorgospelkoret JoySticks har haft medlemstilbagegang, da en hel gruppe unge gymnasieelever valgte at stoppe næsten samtidigt. Aldersgrænsen er sænket, men det er en udfordring at tiltrække flere sangere. Ida Frank gør en fin indsats, så det vil være dejligt, hvis flere opdagede det. Smågrupperne De små fællesskaber der udgår fra kirken er på mange måder usynlige, men langt fra uden betydning. Det er der over kaffe og hjemmebag - eller i fællesskabet med næsen i samme bog - at flere tager skidt i tro og ser nye perspektiver. De eksisterende smågrupper er som en styrke meget forskellige, og en ny gruppe ser dagens lys i foråret. Må det spire! Kommunikation Vi tror at en kirke må leve et offentligt og meget kommunikerende liv. Derfor et det rigtigt og vigtigt at investere mange ressourcer i kommunikationen. Ord skaber kontakt mellem mennesker. Vi opruster i vores tilstedeværelse på de sociale medier primært på Facebook. Langt de fleste danskere i den aldersgruppe, som vi er i kontakt med, har en profil på Facebook og orienterer sig gennem dette. Metodistkirken i Odense har nu fået en Facebook-side, hvor 252 mennesker har indikeret at de kan lide Metodistkirken. Vi inddrager ofte vores kontakter på Facebooksiden og præstens personlige side i diskussioner og vi anvender ofte det input, som vi får af mennesker, i forkyndelsen om søndagen. Mission Det var helt fantastisk at opleve, hvordan vi som kirke kunne arbejde sammen med Fyens Stiftstidende omkring Projekt Det Rene Vand i Lukunki, Congo. Man kunne fyldes med stolthed hver lørdag, når der var masser af flotte billeder og omtaler af kirkens vandprojekt. Fynboerne bidrog til at drømmen kunne lade sig gøre, og Willeruplund lagde det sidste store bidrag, så vi samlet set kom i mål med økonomien. Mest stolt er vi dog over at opleve, at der kom vand i Lukunki. Holdet, der var afsted, har fået masser af oplevelser og personlige historier med hjem. Disse drikkevandsprojekter handler ikke kun om, at vi hjælper i Congo - der er i høj grad også hjælp den anden vej. Lige nu glæder vi os over, at de lokale er involveret i og ansvarlige for den videre drift af vandværkerne. Der skal lyde en stor tak til hele Congo-teamet med Anders Flinck i spidsen. I gør en forskel, og er et klart budskab om Guds kærlighed! Til sommer går det løs igen. Denne gang er den økonomiske samarbejdspartner Lakeridge United Methodist Church i Texas. Kirkens nye hjemmeside har været længe undervejs. Vi har i det forløbne år skiftet platform, så vi nu anvender Wordpress. Årsagen til dette er at, vi her får den bedste integration med de sociale medier. Kirkens hjemmeside skal synkroniseres med Facebook og vores mailsystem, sådan at kommunikationsmedarbejder Rikke Holmberg, kun skal skrive på én platform. Vores kommunikation er så stærk, at Rikke Holmberg har været gæstetaler på dette års Økumeniske Efterårsmøde i Nyborg, hvor andre kirker har lært af os. Vi er meget synlige og det er positivt.

9 9 Menighedsrådets forslag til fokusområder (målsætninger) i 2013 I det kommende år ser menighedsrådet disse konkrete fokusområder, som vil tiltrække sig den primære opmærksomhed og arbejdskraft: 1. Opdyrkning og udvikling af lederskab 2. Implementering af Vision 2015 og planlægning af næste visionsproces. 3. Øget fokus på de gode personlige historier i kirken. Mission KLART BUDSKAB OM GUDS KÆRLIGHED Vision 2015 Metodistkirken er aktiv og dynamisk. Hundredvis af mennesker fra hele Fyn søger kirken, fordi de her finder: En kirke, som udstråler engagement, liv og tro. En tro, der kan forvandle mennesker og gennem dem påvirke hele vores samfund. En kirke med et varmt og imødekommende fællesskab En kirke, som tager Gud og mennesker alvorligt En kirke, hvor børn og unge tager forældrene med, fordi de elsker at være her En musikkirke, hvor gospel og anden musik har høj prioritet. En kirke, der tager socialt ansvar, både lokalt og globalt. En kirke, som forstår at kommunikere sit klare budskab om Guds kærlighed. Derfor vokser menigheden. Værdier Vi vil være åbne og troværdige kristne. Vi vil på grundlag af vor kristne tro, etik og tradition, være åbne overfor ufordringer og forandringer. Vi vil være en kirke præget af engagement, visioner og levende tro. Vi vil være et kærligt og omsorgsfuldt fællesskab.

10 10 Pastor Knut Bjarne Jørgensens rapport Man forundres ofte over hvor hurtigt et år flyver af sted, men det kan jo kun være et godt tegn på, at man har noget at beskæftige sig med. Siden vi sidst var samlet til årsfest, har jeg fortsat med min besøgstjeneste, som jeg holder meget af. Metodistkirken har jo, desværre, kun én menighed på Fyn nu. Det betyder jo, at flere medlemmer og venner af kirken bor lidt spredt. Derfor er det vigtigt, at vi kan holde kontakt med dem, så deres tilhørsforhold til kirken kan bevares. Efterhånden er der jo en fast gruppe jeg besøger, og jeg føler at kontakten til dem er af stor betydning. Vi får god lejlighed til at tale om kirken, troen og tillige hverdagslige ting. Nogle af de jeg besøger, er af alder og andet forhindret i at deltage i kirkens liv. Jeg håber de med mine besøg får en følelse af at, så kommer kirken til dem. Så længe jeg har overskud og kræfter til denne opgave, og så længe menigheden ønsker jeg skal varetage den, fortsætter jeg, ved Guds hjælp, mine besøg. Det skal jo ikke være sådan, at alder, afstand fra kirken eller sygdom, skal være kriteriet for at få et besøg. Alle er velkommen til at kontakte mig og bede om et besøg. Menighedens præst bliver orienteret om mine besøg, men i lighed med ham, har jeg også tavshedspligt, når jeg bliver betroet fortrolige ting. Mit samarbejde med Thomas Risager er rigtig godt, og jeg er taknemlig og glad for også at kunne stå til tjeneste på andre områder. En anden opgave jeg også er glad for at have påtaget mig, er at være med i Kirkehøjskoleudvalget, som er omtalt andet sted. Jeg afslutter gerne hver samling med en kort andagt. Knut Bjarne Jørgensen, Pastor M.Div. Kirkehøjskolens beretning Kirkehøjskole-udvalget søger fortløbende ved sit arbejde bredt at indkredse og behandle aktuelle samfundsmæssige problemer ud fra bibelske, kirkelige, teologiske, sociale, kulturelle og litterære vinkler. Kirkehøjskolen kører nu i sit 10. år og samler fortløbende deltagere, såvel blandt menighedens medlems- og vennekreds. Udvalgets medlemmer er alle villige til at lade sig genvælge. Finn Andersen, Andrew Bech, Bente Funkhof-Grill Knut Bjarne Jørgensen, Thomas Risager

11 11 Beretning for MS Børnekirken og Spejderarbejdet Spejderne 2012 har været et stille, men godt år for MS Odense. På spejderfronten har vi stadig en lille aktiv gruppe, som hovedsagligt deltager i korpsets landsarrangementer. Der var bl.a. en lille gruppe af sted på korpsets LandsPatruljeKonkurrence i foråret. Børnekirken Der er liv og glade dage på tredje sal hver søndag, når børnene samles om kirke i børnehøjde. Børnene ser frem til at mødes og opleves trygge ved genkendelighed fra gang til gang. De enkelte søndage knyttes sammen i temarækker, og i årets løb har det blandt andet handlet om at blive en grøn Børnekirke og se Guds skaberværk fra et spirende perspektiv. Børnene tog desuden på en rejse gennem fjerne lande på Bibelens tid og på nutidig pilgrimsvandring i kirkens baghave. Flere uger handlede om venskab, som havde til hensigt at formidle, hvad discipelskab er. Hele kirken gik i efteråret i fisk, og da var børnene også med, så der var fælles Bibeltekster og kreative illustrationer over hele linjen. Børnekirken har desuden i fællesskab med hele menigheden fejret generationsgudstjenester, tilrettelagt af Børnekirkens medarbejdere og været fælles om Fastelavn og Julefest blev også året hvor startskuddet lød til Klub Børnekirke et forsøg på at skabe en ramme om Børnekirke og skabe større forståelse for medlemskab af Metodistkirkens børne- og ungdomsforening! Vi udviklede et koncept og satte i gang en søndag i august, hvor syv nye blev medlemmer af foreningen og dermed MBUF. Klub Børnekirke gør forskellige tiltag - der sendes blandt andet en fødselsdagshilsen og julekort.

12 12 Teamet af medarbejdere er trofast og meget betydningsfuldt. Ved medarbejdermøderne er der altid god tid til relationer og fællesskab og tid til drømme, planlægning og vidensdeling. Fire medarbejdere deltog i en tværkirkelig Børnemedarbejder konference i efteråret, det var en stor opmuntring og med kreativt udbytte. Der skal lyde en stor tak til alle jer frivillige! Ud over børnekirken er der tilbud om børneprogram ved Mad og fællesskab. Det er primært fællesskab med leg, konkurrencer, kreative påhit og spil, ikke egentlig forkyndelse eller formidling. Den lokale forening har glæde af samarbejdet med MBUF, eksempelvis ved at Maria Bræstrup Aaskov er blevet ansat som konsulent for børnearbejdet på landsplan. Det gjorde det blandt andet muligt at producere en online julekalender Rejsen til Betlehem mange, både børn og voksne fulgte med på den 24 dage lange rejse gennem Israel! Både kirkevante og sågar en fynsk skoleklasse som deres morgensamling! Det har i 2012 været en velsignelse at lave spejder og børnearbejde ud fra Metodistkirken i Odense. På vegne af spejder og børnearbejdet. Anne Grethe Christensen og Maria Bræstrup Aaskov

13 13 Beretning for Juniorgospelkoret Joy Sticks 2012 blev sparket godt i gang for Joysticks, med en gospelgudstjeneste midt i februar måned. Med kun tre øvegange inden koncerten, blev der arbejdet hårdt lige fra allerførste øvegang. Der var også lagt to almindelige gudstjenester ind i forårssæsonen; I marts og i maj, så foråret var fyldt med begivenheder. Den 14. maj var alle Odenses gospelkor inviteret til gospelgathering af Able gospelkor. Det foregik på kulturmaskinen, og Joysticks deltog selvfølgelig også. Pigerne var en smule nervøse over at skulle stå foran så mange mennesker og optræde, men de klarede det hele utrolig godt. Det var en rigtig sjov oplevelse. I juni måned blev der holdt sommerkoncert med de tre kor fra metodistkirken. Sommerkoncerten var, som altid, en kæmpe fest og der blev sunget og danset og skudt konfettikanoner af i lange baner. Alle i koret snakkede om koncerten, da vi to dage senere holdt sæsonafslutning i kirken. En sæsonafslutning vi valgte at holde som picnic med slik og kage og tæpper på gulvet. Og selvfølgelig også selskabslege. I sommerferien var jeg så heldig at få lov at komme med til sommergospel! Jeg fik både dirigentundervisning og stompkursus, og sang i kor, så der var en masse inspiration at tage med tilbage til efterårssæsonen. Efteråret 1012 fik tilføjet nogle ekstra elementer. Vi har arbejdet meget med rytme, solosang og udtryk, blandt andet ved at lade pigerne selv finde på koreografi til deres sange. Vi bruger ikke længere udprintede sangtekster, men lærer alle teksterne udenad med det samme. Det er en stor udfordring, men gør indlæringen lettere på længere sigt. Mit indtryk er, at pigerne er utrolig glade for de nye input. Efterårssæsonen sluttede af med en fantastisk julekoncert, hvor vi blandt andet sang en dansk salme, vi havde piftet en smule op. Vores sidste korøver blev brugt med filmhygge og popcorn i kirken. Fremmødet i det forgangne år har været meget stabilt. I gennemsnit har der været ti tilmeldte korsangere i joysticks. Jeg håber det nye år har en masse nye deltagere i vente På vegne af Joy Sticks Ida Frank, dirigent for Joy Sticks

14 14 Beretning for Gospelkoret Nardus Nardus er godt i gang, og mange nye dejlige sangere er kommet til. Hjerteligt velkommen til alle! Vi er ca 120 nardusser, der elsker at synge og mærke styrken i gospel. Tirsdag aften betyder rigtig meget for os, vi elsker fed gospel, musik og motion, en aften sammen med gospelvennerne :) For mange af os er det simpelthen også ugens gudstjeneste. Et lille tilbageblik på 2012: I foråret lavede vi Påskemesser sammen med Mette Risager, kirkens andre kor og musikerne igen! Det er en begivenhed der rykker, sikken en oplevelse at være med i! Påskens drama i lyd, lys, fortælling, dans og billeder. Det gør stort indtryk. Og jeg glæder mig allerede til næste gang, forhåbentlig i 2014? Jimmi Bech besøgte os op til sommerferien. En fantastisk rytmemand er han, og vi stompede, svedte, grinede, og lavede sjov musik. Det kunne jeg godt tænke mig at vi gør igen. Det er også god rytmetræning! I starten af september fejrede byen Kulturnat. Der var også gang i Metodistkirken, med åben gospel-øver for alle der ville prøve eller lytte. Det blev en god varm aften med café og hygge. Grøn kirke -folkene var med til at gøre aftenen særlig, med hygge-snak, lækre økoboller og genbrugstøj. God stemning! Vi fik en herlig juletid! Vi sang julegospel i Skamby Kirke (og ja, snefygning er åbenbart lidt en udfordring for os byboere ;) i Stenløse Forsamlingshus, og hjemme i Metodistkirken. En nydelse at være med til. Jeg kommer helt i julestemning ved tanken. Nardusser har også flere gange inviteret koret til private sammenkomster, det er bare dejligt. I Nardus vil vi meget gerne støtte humanitære formål. Nardus bidrager med sang, og ved koncerterne i Metodistkirken også med nogle lønninger til musikerne mfl. I 2012: Koncert i Sdr. Broby Kirke (arrangeret af Røde Kors i Broby) for at give børn mulighed for at komme på ferie. Støttekoncert i Ansgars Kirke (arrangeret af Dansk Brystkræft Organisation og Kræftens Bekæmpelse s lokalforening Odense). Sommerkoncerten i juni sammen med kirkens andre kor samlede penge ind til bedre vandsystem i Lukunki i Congo. Julekoncerten gav denne gang midler til at hjælpe gospelkor i Østeuropa i gang. Vi havde lige knap så mange koncerter i foråret, men der var jo Påskemesserne! Og vi kom igen mere ud at synge i efteråret!

15 15 Der har været et ganske godt samarbejde i Nardus Arbejdsudvalg (NAU), som sammen med mange andre i koret gør en stor indsats. Det er fedt! Og nødvendigt. Vi kan meget ved fælles indsats :) NAU har arbejdet med mange ting, feks økonomien, praktiske ting i dagligdagen, workshops, aktiviteter, prioriteringer. Der har været forskellige diskussioner oppe i årets løb, vi er jo mange mennesker samlede, og vi må prioritere og finde de løsninger, der tilgodeser koret som helhed, og så mange sangere som muligt. Det er vigtigt at koret taler åbent til hinanden og at sangerne fortsat går til NAU med tanker om og ønsker for vores Nardus. Vi skal jo udvikle og passe på vores gode Nardus! :) Vedr. økonomi: Vi har et lille underskud på Koret har dog stadig penge i kassen, og det giver os muligheder for at gøre noget ekstra. Vi kan lave særlige aktiviteter, og vi kan tage på tur, uden at det bliver for dyrt for den enkelte korsanger at være med. Vi kan lave workshops med lav deltagerbetaling. Vi ønsker at indkøbe transportabelt anlæg, som vi kan bruge ved koncerter ud-af-huset. Det har vi længe haft brug for (Preben har ofte været rar at medbringe sit eget... tak..) Så der må kigges på økonomien og evt søges fonde om tilskud. Vores pianist og dirigent skal aflønnes anstændigt, og NAU har i foråret set på det. Det er besluttet, at lønnen skal svare til Dansk Musikerforbunds tarif. Der skal årligt forhandles løn, og der skal ses på ansættelseskontrakter. NAU valgte desuden at vores koncerthonorar er uændret, da vi i en periode havde knap så mange koncerter at synge (og vi gerne vil ud at synge gospel for folk). Vores kasserer Mette Mathiesen har igen i året klaret en kæmpe opgave, tak! Tak til alle for Kæmpe tak især til Preben Holmberg og Mette og Thomas Risager. Og tak til musikere og lydmand Kim Johansen for også at stille op jævnligt. Det er en fornøjelse! Tak for tiden som Nardus-formand. På det seneste har jeg ikke haft den nødvendige tid. Jeg fik aldrig færdiggjort arbejdet med at formulere Nardus profil på skrift. Evt kan Nardus NAU arbejde videre med dette, og måske lave opdateret Nardus præsentationsmateriale. Selv ville jeg gerne have gjort endnu mere for at højne informationsniveauet i alle sammenhænge. Tine Evert er ny frisk formand, velkommen til hende og til de nye friske udvalg. Se Nardus på kirkens hjemmeside. Tine har mailadresse: På vegne af Nardus Sussi Lindberg, Formand for Nardus

16 16 Beretning for Gospelkoret Emmaus Det lille kor med den store stemme måske er det mere rigtigt at kalde koret for det mellemstore kor med den gigantiske stemme. Emmaus befinder sig godt i sin nye form, og koret tæller nu omkring 35 meget dygtige og engagerede sangere. Koret er godt i gang med at tage sin velfortjente plads som fyns professionelle gospelkor med et utrolig højt niveau. Hver enkelt sanger i koret bidrager med individuel smuk klang og godt udtryk, og i fællesskab fylder sangerne ruderne som i en fuldendt mosaik. Koret har haft rigtig mange jobs i løbet af Først og fremmest er koret en fast løftestang til en meget høj kvalitet ved mange af kirkens gudstjenester. Vi har stor fokus på dette og ved, at denne del af vores aktiviteter skal prioriteres højt. Koret har selv stået for to gospelgudstjenester, hvor indhold og budskab smeltede smukt sammen i en højere enhed. I foråret havde vi besøg af Gospelkoret Revelation, som til dagligt holder til i Metodistkirken i København. Det var en helt særlig oplevelse at synge for hinanden samt at smelte sammen til et fælles gospelkor. Alt i alt en stor succes, som vi ønsker at gentage måske på den anden side af Storebælt. Koret har haft travlt på koncertfronten. Vi har sunget i alverdens forskellige sammenhænge. Vi har sunget med Esben Just til et Kulturkaravane arrangement i Munkebo, vi har sunget til fødselsdage, firma fester, aktionærmøder og dimissionsfester. Et af de mere anderledes arrangementer var flash mobs i Tarup Centeret. Det var en rigtig skæg oplevelse at synge blandt frosne ærter og dåsetomater i Løvbjerg og så er gospelgudstjenester blevet det nye sort i adskillige af Fyns Folkekirker. Som noget nyt kan koret nu også bookes til acapella koncerter. I 2012 indførte vi en ny måde, hvorpå vi optager nye sangere i koret. Inden hver sæson afholdes en audition-night, hvor Mette samt en sanger fra hver

17 17 stemmegruppe deltager. Det giver os mulighed for at give nye sangere i koret en rigtig god fornemmelse af, hvad Emmaus er, ligesom det giver os en bedre mulighed for at vurdere den enkelte sanger i korsammenhæng var også året, hvor vores tætte bånd som gospelfamilie blev bundet med en ekstra stærk knude. Vi mistede en af korsangerne. Heidi døde i september af sin kræftsygdom. Emmaus deltog ved hendes bisættelse med sange, som Heidi selv havde valgt. Det var en urimeligt hård oplevelse for alle, men også noget som satte livet i perspektiv. Emmaus oplevede en ny og stærkere form for sammenhold. Vi glæder os til Mange arrangementer er allerede booket i vores kalender, og mon ikke flere kommer til :o) På vegne af Emmaus Mette Risager - Dirigent for Emmaus

18 18 Statistik (udfyldt sidste år) Medlemmer i fuld forening Medlemmer i fuld forening den 1. Januar Optaget ved bekendelse 8 8 Tilflyttede 0 0 Fraflyttede 1 0 Udmeldte 1 0 Slettet efter beslutning på pastoratskonferencen 0 0 Døde 1 0 Medlemmer i fuld forening den 31. december Personer i forberedende medlemskab Personer i forberende medlemskab den 1. Januar Døbte 3 6 Optagne eller tilflyttede 8 10 Fraflyttede, slettede og udtrådte 4 1 Personer i forberedende medlemskab under 18 år Personer i forberedende medlemskab over 18 år Personer i forberedende medlemskab 31. december Samlet antal medlemmer i fuld forening og i forberedende medlemskab den 31. december Øvrige medlemmer Tilknyttede medlemmer 0 0 Associerede medlemmer 4 4 Samlet antal øvrige medlemmer den 31. december 4 4 Samlet medlemsskare

19 (udfyldt sidste år) Undervisning, smågrupper og kirkelige handlinger Vielser 5 0 Begravelser (medregnes ikke i pkt. 50) 3 1 Konfirmerede (overhørte) (medregnes ikke i pkt. 50) 2 0 Deltagere i smågrupper (Intro til tro og Kirke og lign.) Deltager i missionskredse (ekskl. MK-medlemmer) 0 0 Samlet antal deltagere i undervisning og smågrupper den 31. december Børne- og ungdomsarbejdet MB - Metodistkirkens Børnearbejde 0 0 MU - Metodistkirkens Ungdomsforbund 0 0 MS - Metodistkirkens Spejdere/Børnekirken MM - Metodistkirkens Musikarbejde Medlemmer af Joysticks 14 Samlet antal deltager i børne- og ungdomsarbejdet den 31. december Kontaktkreds (Personer, som deltager i kirkens arbejde, men som ikke er registreret i øvrigt) Kontaktkreds den 31. december Lægprædikanter Lægprædikanter den 31. december 2 2 Totalt pastoralt ansvar (summen af medlemmer i alle kategorier, deltagere i samtlige virksomhedsgrene, registrerede eller på anden måde verificerbare kontaktrer og øvrig kontaktkreds. Ingen er medregnet mere end én gang.) Totalt pastoralt ansvar den 31. december Gennemsnitlig gudstjenestedeltagelse 91 78

20 20 Årsregnskab 2012

Vision 2015. Metodistkirken er aktiv og dynamisk.

Vision 2015. Metodistkirken er aktiv og dynamisk. Læs i dette nummer: Visionen 2015 Kalender for april og maj Præsternes træffetider SKAT - Tjek dine fradrag for betaling til kirken Thomas Risager er optaget på nyt studium Søger du ny inspiration Nyhedsbrev

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2011

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2011 Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 2 www.metodistkirken-odense.dk Kære medlem eller ven af menigheden Velkommen til menighedens årsmøde - pastoratskonferencen.

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2013

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2013 Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 2 www.metodistkirken-odense.dk Kære medlem eller ven af menigheden Velkommen til menighedens årsmøde - pastoratskonferencen.

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Nyhedsbrev nr. 10 Læs blandt andet i dette nummer: 1. november 2010 110. årgang Størst er kærligheden - Børnenes 5 kærlighedssprog Program for november Sidste nyt fra Congo Masser af gospel Spændende arrangenter

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Læs i dette nummer: Lys i vinduet Program for juni, juli og august 2010 Præsternes træffetider Wow så blev der lys Medlem af kirken? Hvordan? Det pibler frem i BØRNEKIRKEN Sæt dig på knæ Tak Nye medarbejdere

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Nyhedsbrev nr. 6 1. august 2010 110. Årgang Læs i dette nummer: Tjernobyl generobret Program for august og september Præsternes træffetider Tine Gjessøs ansættelse ophører pr. 31. august Rikke Holmberg

Læs mere

Metodistkirken i Odense

Metodistkirken i Odense Læs i dette nr.: Kalender for oktober og november Medlem af kirken? - Medlemsoptagelse Nyt kursus - Intro til Tro & Kirke Metodistkirken samler ind til Aalborg i oktober og november Kirkehøjskole i oktober

Læs mere

Metodistkirken i Odense. klart budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2015

Metodistkirken i Odense. klart budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2015 Metodistkirken i Odense klart budskab om Guds Kærlighed Årsberetning 2015 Årsberetning 2015 2 www.metodistkirken-odense.dk Dagsorden til årsmøde 2016 1. Konstituering a. Valg af sekretær b. Valg af stemmetællere

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Årsberetning

Metodistkirken i Odense. Årsberetning Metodistkirken i Odense Årsberetning 2008 Forord Kære medlem eller ven af menigheden. Velkommen til menighedens årsmøde pastoratskonferencen. Årsmødet er menighedens årlige generalforsamling, hvor alle

Læs mere

Metodistkirken i Odense

Metodistkirken i Odense Læs i dette nr.: Påske Kalender for marts og april Medlem af kirken? Kirkehøjskole Årsmøde d. 5. marts Professor Niels Henning Gregersen i Odense d. 27. marts MBUF holder delegeretmøde i Odense Nyhedsbrev

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Vækst! Kirken gik helt i fisk. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Kirkeblad nr. 12 1. 2. 2013 113. årgang. sted ved vandet.

Metodistkirken i Odense. Vækst! Kirken gik helt i fisk. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Kirkeblad nr. 12 1. 2. 2013 113. årgang. sted ved vandet. Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Kirken gik helt i fisk I november gik kirken i fisk! Vi ind i fiskenet, børnene klippede tog på fisketur i alle de mange fisk og søsatte både, og

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Årsberetning

Metodistkirken i Odense. Årsberetning Metodistkirken i Odense Årsberetning 2007 Forord Kære medlem eller ven af menigheden. Velkommen til menighedens årsmøde pastoratskonferencen. Årsmødet er menighedens årlige generalforsamling, hvor alle

Læs mere

Metodistkirken i Odense

Metodistkirken i Odense Læs i dette nr.: Vision 2015 - bøn Kalender for maj og juni Medlem af kirken? Kaffe med præsten 7. maj kl. 20. Tur til Flensborg Kirkekaffe i det grønne - Besøg hos Any og Leif Jørgensen, Maeholm CPR-numre

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Læs blandt andet i dette nummer: Nyhedsbrev nr. 11 1. december 2010 110. årgang Kalender for december og januar. Et rigere liv - I januar sættes der fokus på medlemsløfterne. Luftkastellerne skal skydes

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Metodistkirken i Odense

Metodistkirken i Odense Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Åh, de smukke unge mennesker På en solbeskinnet søndag i Vi ønsker dem al mulig held og maj blev tre smukke, eftertænksomme, og måske en lille smule

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Læs i dette nummer: Metodistkirken slår et slag for klimaet Program for november og december Links til klimadebatten Medlem af kirken? Ny dirigent for Joy Sticks Familiegudstjeneste med TRIOfabula Intro

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Læs blandt andet i dette nummer: Emmauskirken fylder 110 år Ny børnemedarbejder ansat Missionsprojekter i Congo Intro til Tro og Kirke DAVID - musikteater for børn i alle aldre Rejse til værdighed - Kirkehøjskolen

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Metodistkirken i Odense

Metodistkirken i Odense Læs i dette nr.: Kalender for august og september Gospelworkshop for alle d. 16. september Scool of congregational developement Medlem af kirken? Lead where you are - Global Leadership Summit Gospelkorene

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2010

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2010 Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 2 www.metodistkirken-odense.dk Kære medlem eller ven af menigheden Velkommen til menighedens årsmøde - pastoratskonferencen.

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Årsberetning 2005

Metodistkirken i Odense. Årsberetning 2005 Metodistkirken i Odense Årsberetning 2005 Forord Kære medlem eller ven af menigheden. Velkommen til menighedens årsmøde pastoratskonferencen. Årsmødet er menighedens årlige generalforsamling, hvor alle

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Metodistkirken i Odense

Metodistkirken i Odense Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Nu er der vand! En ildsjæl, en indsamling, tretten Tak til arbejdsholdene, tak til blege danskere i en afrikansk ildsjælen Anders og TAK til alle,

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13

Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Beretning til generalforsamling på Davidskolen d. 20/3-13 Det er igen blevet tid til at se tilbage på året der gik og aflægge beretning for Davidskolen. I 2012 blev de nye Natek- lokaler færdige og taget

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Lørdag den 24. oktober 2015 Kl. 15.30 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget Gymnastik for Alle Lørdag den 24. oktober 2015 kl. 15.30 Dagsorden 1. Velkomst

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Velkommen til gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste Velkommen til gudstjeneste Gospelkoret Emmaus Holy, holy, holy Velkommen til gudstjeneste Vision forandrer verden Vær du min glæde, vær du mit livs håb. Vær du den herre, der hører mit råb. Dagene glider

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Vi modtager glade for os selv og andre samfundets, ægteskabets, seksualitetens og familielivets velsignelser.

Vi modtager glade for os selv og andre samfundets, ægteskabets, seksualitetens og familielivets velsignelser. Læs i dette nummer: Vor sociale bekendelse Kalender for september og foreløbig kalender for oktober Præsternes træffetider Besøg af Tyskland og Letland Høstgudstjeneste Slip Bibelen løs Missionsdag i Århus

Læs mere

Indkaldelse til menighedens årsmøde d. 30. februar 2016 kl. 19.00

Indkaldelse til menighedens årsmøde d. 30. februar 2016 kl. 19.00 Indkaldelse til menighedens årsmøde d. 30. februar 2016 kl. 19.00 Velkommen til Metodistkirken i Vejles årsmøde. Det er her vi sammen reflekterer over det forgangne år, ser frem til det næste og sammen

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Indkaldelse til menighedens Årsmøde d. 22. februar 2015 kl. 12.00

Indkaldelse til menighedens Årsmøde d. 22. februar 2015 kl. 12.00 Indkaldelse til menighedens Årsmøde d. 22. februar 2015 kl. 12.00 Velkommen til Metodistkirken i Vejles årsmøde. Det er her vi sammen reflekterer over det forgangne år, ser frem til det næste og sammen

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lederkursus. For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger

Lederkursus. For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger Lederkursus For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger 16.- 18. september 2016 Luthersk Missions Højskole (LMH), Hillerød 1 Info Lederkursus er et af årets højdepunkter

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

S o l b a k k e n 2013

S o l b a k k e n 2013 S o l b a k k e n 2013 Velkommen på Solbakken 2012 2013 Solbakken ligger i smukke omgivelser mellem skov og strand, og er hvert år besøgt af flere hundrede børn og unge. Alle lejre er fælles for drenge

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Forord af Steven Croft

Forord af Steven Croft Forord af Steven Croft Der er ved at ske noget nyt over hele England. Kristne er i færd med at give kirken nye udtryksmåder over for dem, som står helt uden for eller befinder sig i periferien af kirken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Metodistkirken i Odense

Metodistkirken i Odense Læs i dette nr.: Kast masken Kalender for februar og marts Medlem af kirken? Kirkehøjskole Årsmøde d. 5. marts Professor Niels Henning Gregersen i Odense d. 27. marts Nyhedsbrev nr. 2 1. februar 2008 108.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012

Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 2012 Generalforsamling efterår 202 - referat Generalforsamling og distriktsmøde 29. oktober 202 Afholdt i Stensballegaard Golfklub Deltagere: Distriktsledelsen: Peter Bøgelund Riis (PBR), Bjarne Nielsen, Bjarne

Læs mere

Referat af beboermøde. 20/10 2015 kl. 19.00

Referat af beboermøde. 20/10 2015 kl. 19.00 Referat af beboermøde 20/10 2015 kl. 19.00 1. Mødet åbnes 1.1. Valg af dirigent og referent Referent: Daniel Dirigent: Karoline 1.2. Årsberetning v/formand for beboerrådet Formandens beretning Hvor Vi

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Ord på vej Af Dean Andersen

Ord på vej Af Dean Andersen Menighedsblad for Februar/ Marts 2013 KONTAKT Præst Dean Andersen Kyndegårdsvej 13, Nyker Telefon: 56 95 05 30 56 96 16 76 Mobil: 4092 4169 dean.andersen@metodistkirken.dk www.zionskirken.dk Kasserer Bettina

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

VADUM KIRKECENTER 1.KVARTAL 2017 FORSÆT

VADUM KIRKECENTER 1.KVARTAL 2017 FORSÆT VADUM KIRKECENTER 1.KVARTAL 2017 FORSÆT Nytår er sæson for forsæt. Eller hvad? Har du et eller flere nytårsforsætter? Eller har du opgivet, fordi det alligevel så ofte ikke er lykkedes dig at holde dem?

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere