Modul 13. Valgmodul 10 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 13. Valgmodul 10 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra"

Transkript

1 Modul 13 Valgmodul 10 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra Side 1

2 Modulets tema Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter / borgere på nationalt eller internationalt plan. Modulet giver den studerende mulighed for fordybelse eller toning i uddannelsen. Modulet kan indeholde teoretiske, kliniske, tværfaglige og tværprofessionelle forløb (valgfag) og kan tages enten på egen uddannelse eller på en anden dansk eller udenlandsk sundhedsuddannelse på professionsbachelorniveau eller anden uddannelse, der udbyder valgfag relateret til den fysioterapeutiske profession. Modulet kan indeholde uddybning af faglige emner, der i forvejen indgår i fysioterapeutuddannelsen eller kan være supplerende i forhold hertil. Valgfag beskrives af den udbydende institution. Beskrivelse og tilmeldingsprocedure er offentliggjort på en hjemmeside, der er fælles for sundhedsuddannelserne Tidspunktet for ansøgning til alle valgfag udbudt af fysioterapeutuddannelsen og de øvrige sundhedsuddannelser på professionsbachelorniveau er ens. Valgfagene afvikles i ugerne 6-11 for forårssemestret og ugerne for efterårssemestret. Den udbydende institution har ansvar for aftaler, niveau m.v. Den uddannelsesinstitution, hvor den studerende er indskrevet, har ansvaret for godkendelse af valgfaget. Den studerende har mulighed for selv at tilrettelægge valgfag som teoretisk og / eller klinisk / praktisk uddannelsesforløb. Dette skal godkendes af den uddannelsesinstitution, hvor den studerende er indskrevet efter uddannelsesinstitutionens gældende retningslinjer. Læringsudbytte Efter modulet kan den studerende: Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder. Gøre brug af særlige faglige færdigheder. Indgå i en kritisk diskussion af en eller flere givne faglige problemstillinger eller et område med faglig relevans. Indgå i en kritisk diskussion af fysioterapeutisk fagudøvelse i et internationalt perspektiv. Side 2

3 ECTS for fagområder og fag Fordeling af ECTS-point på modulets fagområder Valgmodul 10 I alt 10 ECTS-point Modul 13 i sundhedsuddannelserne svarer til 10 ECTS. Alle valgfag på fysioterapeutuddannelsen på University College Lillebælt er tilrettelagt som enten 2, 4 eller 6 ugers valgfag. 2 ugers valgfag svarer til 3 1/3 ECTS. Andre professionshøjskoler kan udbyde kurser af anden længde, og der er op til den studerende selv at orientere sig om dette. Den studerende skal dokumentere valgfag svarende til 10 ECTS. Generel information Modul 13 giver en mulighed for selv at tone uddannelse gennem et selvstændigt valg af valgfag, som du synes er særligt interessante. Der er en række muligheder og valg. Valgfag der er udbudt af den uddannelsesinstitution, du går på, eller udbudt af en anden professionshøjskole i Danmark Valgfag som er tilrettelagt af din uddannelsesinstitution, eller muligheden for selv at tilrettelæge et valgfag/forløb Valgfagene kan være teoretiske, praktiske eller kliniske Valgfag der er målrettet fysioterapeutstuderende eller tværprofessionelle Der er også mulighed for at tage et ophold i udlandet De enkelte muligheder vil blive gennemgået i modulbeskrivelsen med de tilknyttede bilag. Der beskrives, hvad man skal gøre i hvert enkelt tilfælde, og hvilke krav til dokumentation af fremmøde eller skriftlig opgaver, der er knyttet til de enkelte valgfag. I starten af modul 11 vil der være en orientering om modul 13, herunder en gennemgang af de forskellige muligheder, der findes, tidsfrister mm. Der er på nogle af modulets valgfag beskrevet et fremmøde krav og et krav om deltagelsespligt. Et fremmøde krav betyder at man skal, ved underskrift, kunne dokumentere at man har været tilstede i 90% af timerne. Deltagelsespligt betyder, at der er pligt til at deltage aktivt i valgfagets aktiviteter, og aflevere eventuelle studieoplæg eller opgaver. Side 3

4 A. Valgfag der udbydes af University College Lillebælt eller andre professionshøjskoler i Danmark. Modul 13 afvikles samtidigt i hele Danmark for en lang række uddannelsers vedkommende, og der er derfor mulighed for at følge valgfag; enten på University College Lillebælt, det kan være på fysioterapeutuddannelsen eller på nogle af de andre uddannelser, eller følge valgfag der udbydes på andre professionshøjskoler i Danmark. De udbudte valgfag, såvel University College Lillebælts valgfag som andre professionshøjskolers valgfag, annonceres på institutionernes hjemmeside og der er fra link til samtlige professionshøjskoler, så du kan danne dig et overblik over det samlede valgfagsudbud på landsplan. Valgfagene annonceres i henholdsvis uge 41(for de studerende hvor modul 13 ligger i forårssemestret) og uge 11 (for de studerende hvor modul 13 ligger i efterårssemestret) Der er ikke kursusafgift ved valgfag, men du skal selv afholde eventuelle udgifter til transport og bolig i forbindelse med valgfag. Tilmelding til valgfag ved sundhedsuddannelserne. Du skal tilmelde dig valgfag på den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker at tage valgfag. Valgfagene annonceres i uge 11 (valgfag til afholdelse i efterårssemestret) og uge 41 (valgfag til afholdelse i forårssemestret). Der er åben for ansøgning i henholdsvis uge og uge Det er vigtigt, at du læser valgfagsbeskrivelserne grundigt, inden du vælger valgfag, da valgfaget kan rette sig mod særlige sundhedsprofessioner, eller der kan være udgifter eller transport forbundet med valgfaget. Der kan også være specielle krav i forhold til, hvilke eksaminer man har bestået eller forsikringsmæssige forhold af betydning. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb, og kun i særlige tilfælde er det muligt at få dispensation til at skifte valgfag. Dette skal aftales i samarbejde med en ansvarlig fra din uddannelse. Optagelse Optagelse sker efter kriterier beskrevet for de enkelte valgfag. Du skal bruge det tilmeldingsskema, som den udbydende uddannelsesinstitution henviser til. Alle institutioner modtager ansøgninger i uge (for valgfag til afholdelse i efterårssemesteret) og uge (for valgfag til afholdelse i forårssemesteret), og du vil senest i uge 16 / 46 få besked om, hvorvidt du er optaget på det valgfag, du har ønsket. Side 4

5 Såfremt du ikke har fået et af dine ønsker imødekommet, vil der blive annonceret med ledige pladser på udbudte valgfag i uge 17 (for valgfag til afholdelse i efterårssemesteret) og uge 47 (for valgfag til afholdelse i forårssemesteret), og du skal således søge igen blandt de ledige pladser. Der er åben for ansøgning i løbet af denne uge. Du får svar tilbage i uge 19 / 49. Når din samlede plan for valgfag er på plads for modul 13, skal du aflevere en valgfagsplan til din egen uddannelsesinstitution senest uge 20 / 50 (Bilag 5. Bilaget findes også til udfyldelse på Fronter) B. Selvtilrettelagte valgfag På modul 13 har du en mulighed for selv at bestemme, hvad du vil bruge hele modulet eller dele af de 6 uge til. Der er følgende muligheder for selvvalg: Valgfag som opsøgende studier i klinisk/praktisk undervisning Valgfag som teoretisk selvstudie / teoretisk fordybning i et selvvalgt område Ophold i udlandet Holdstudietur (hele klassen eller dele af klassen) I det følgende vil de enkelte muligheder kort blive gennemgået. Vedr. 1. Valgfag som opsøgende studier i klinisk/praktisk undervisning. Der er en mulighed for selv at finde et arbejdssted, som man laver en aftale med. Der er nogle få krav til aftalen. Der skal som hovedregel være ansat en fysioterapeut og det skal være en fysioterapeutuddannet person, som er din kontaktperson på stedet. Der skal beskrives et fagligt indhold, som fylder mindst 40 timer om ugen. Valgfaget skal forhåndsgodkendes af din fysioterapeutuddannelse. Fremmøde/tilstedevær skal udgøre 20 timer pr. uge, og ved afslutningen skal din kontaktperson dokumentere, at du har været tilstede i minimum 90% af de 20 timer (18 timer). De nærmere vilkår fremgår af bilag 1. Vedr. 2. Valgfag som teoretiske selvstudier /teoretisk fordybning i et selvvalgt emne. Der er mulighed for enkeltvis eller flere at fordybe sig teoretisk i et selvvalgt emne, det kan fx være relateret til det kommende bachelorprojekt, men kan i princippet være hvilket som helst emne, som har en fysioterapeutisk relevans/vinkling. Side 5

6 Der skal beskrives et fagligt indhold for valgfaget. Valgfaget skal forhåndsgodkendes af fysioterapeutuddannelsen. De nærmere vilkår fremgår af bilag 2. Der skal efter afsluttet valgfag afleveres en opgave/rapport, som uddannelsen skal godkende. Se under punkt Dokumentation om de nærmere krav. Vedr. 3. Ophold i udlandet Der er mulighed for at tilbringe hele modulet eller dele af modulet i udlandet. Det kan være hvor man arbejder/ er tilknyttet et arbejdssted i hele perioden, og har beskrevet et fagligt indhold svarende til 40 timer om ugen og med et fremmøde/tilstedevær på mindst 20 timer om ugen. Det skal som hovedregel være en fysioterapeut som er kontaktperson. I dette tilfælde gælder samme vilkår som under mulighed 1 (Valgfag som opsøgende studier i klinisk/praktisk undervisning). Der kan også være ophold/studietur, hvor man besøger flere forskellige arbejdssteder, institutioner, uddannelser eller lignende og studeret et selvvalgt emne med relevans for fysioterapi. Se i øvrigt bilag 4. Hvis det sidste er tilfældet, skal der efter afsluttet valgfag afleveres en opgave/rapport som uddannelsen skal godkende. Se under punkt Dokumentation om de nærmere krav. Vedr. 4. Holdstudietur Der er mulighed for at hele holdet/klasen eller dele heraf tager på studietur til udlandet. Beskrivelsen af kravene hertil fremgår af bilag 5. Der skal udover holdstudietursrapporten afleveres og godkendes en individuel opgave/rapport. Se under punkt Dokumentation om de nærmere krav. Eksamen / dokumentation Er afhængig af hvilken form for valgfag man har valgt. Fremmøde og deltagelse Der hvor det er muligt at dokumentere fremmøde og deltagelse er dette eksamenskravet. Dette gælder for: Valgfag der udbydes af University College Lillebælt eller anden professionshøjskole (A): Valgfaget skal dokumenteres gennem fremmøde og deltagelsespligt. Fremmøde skal dokumenteres gennem underskrift på deltagelse i 90% af de skemalagte timer med underviser. Deltagelse gennem aflevering af studieoplæg, opgaver mm. Side 6

7 Selvtilrettelagte valgfag( B) mulighed 1 (valgfag som opsøgende studier i klinisk/praktisk undervisning) og evt. mulighed 3. (ophold i udlandet). Hvis man opfylder kravene, dokumenteres valgfaget ved fremmøde. Skriftlig opgave I de tilfælde hvor det ikke er muligt at dokumentere et fremmøde, skal der afleveres og godkendes en skriftlig opgave. Dette gælder for: Mulighed B hvor det ikke er muligt at dokumentere 18 timer om ugen ved underskrift. Dvs. teoretiske selvstudier, visse ophold i udlandet samt holdstudieture. Form og rammer for modulopgave En skriftlig opgave, der skal afleveres på institutionens intranet / Fronter kl senest 2 hverdage efter modul 13 er afsluttet. Dvs. tirsdag i uge 12 / 41. Den skriftlige opgave må maksimalt fylde anslag for et valgfag på 2 uger og anslag for et valgfag på 4 eller 6 uger. Studienummer skal fremgå af besvarelsen, som skal følge Regler for udarbejdelse af skriftlige opgaver på University College Lillebælt, Fysioterapeutuddannelsen. Opgaven skal indeholde: - En kort redegørelse for valgfagets rammer. - Hvilket/ hvilke af modulets læringsudbytte som den studerende har fordybet sig i. - En afgrænsning af et emne af fysioterapeutisk relevans. - En redegørelse for samt en diskussion af emnet. - Overvejelser vedrørende eget udbytte/læring og evt. betydning for egen fremtidig praksis. Hvis den studerende har 2 eller 3 selvvalgte valgfag kan der afleveres en samlet opgave, hvor der findes et fælles emne fra valgfagene som opgavens emne. Omfanget af opgaven øges så til et max. antal anslag på Hvis valgfaget er teoretiske selvstudier kan flere studerende aflevere en fælles opgave. Det skal fremgå, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af opgaven, og omfanget øges med 20% for hver ekstra studerende (ét valgfag og 2 studerende giver et max på anslag og ved 3 studerende anslag. To eller tre valgfag og 2 studerende giver et max på anslag og ved 3 studerende anslag) Bedømmelse af opgaven Side 7

8 Opgaven bliver bedømt og skal bestås, der vil ikke blive givet karakter for opgaven. Hvis opgaven ikke bestås, vil der blive givet vejledning til at skrive hele eller dele af opgaven om og herefter indlevere den til fornyet bedømmelse. Manglende opfyldelse af fremmøde- eller deltagelsespligten Hvis den studerende ikke opfylder fremmødekravet på 90% af undervisningen eller min 18 timer om ugen for opsøgende studier i klinisk/praktisk undervisning, eller ikke opfylder deltagelsespligten i form af ikke at aflevere evt. opgaver på valgfagene, skal den studerende aflevere en skriftlig opgave jævnfør de rammer og det indhold, der er beskrevet for modulopgaven. Bevis for gennemført valgfag. Den udbydende institution sender bekræftelse på gennemført valgfag med angivelse af valgfagets titel og indhold (på dansk og engelsk) samt ECTS til din uddannelsesinstitution. Bilag Bilag 1: Beskrivelse af valgfag som opsøgende studier i klinisk/praktisk undervisning Bilag 2: Beskrivelse af valgfag som teoretiske selvstudier Bilag 3: Beskrivelse af valgfag som består af et ophold i udlandet. Bilag 4: Beskrivelse af selvvalgt emne holdstudietur / storgruppe studietur Bilag 5: Valgfagsplan Side 8

9 Bilag 1: Beskrivelse af valgfag som opsøgende studier i klinisk/praktisk undervisning. Placering og omfang. Valgfaget er placeret på modul 13 i ugerne 6-11 / Det opsøgende studie skal placeres så den følger modulstrukturen og fylder svarende til et 2, 4 eller 6 ugers valgfag. Ansøgning. Der skal skriftligt ansøges om godkendelse af opsøgende studier i klinisk / praktisk undervisning som et selvvalgt emne på modul 13. Indhold i ansøgningen. Der skal udarbejdes et foreløbigt program/beskrivelse af valgfaget. Programmet skal indeholde en kort beskrivelse af det faglige indehold og dække svarende til 40 timer ugentligt, heraf skal der være fremmøde/tilstedevær i minimum 20 timer. Indholdet skal beskrives, så det begrundes, hvilke af læringsudbytterne for modul 13 de studerende får viden om. Læringsudbytterne er følgende: Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder. Gøre brug af særlige faglige færdigheder. Indgå i en kritisk diskussion af en eller flere givne faglige problemstillinger eller et område med faglig relevans. Indgå i en kritisk diskussion af fysioterapeutisk fagudøvelse i et internationalt perspektiv. Der skal angives en ansvarlig kontaktperson på stedet. Godkendelse af ansøgningen Ansøgningen vedrørende klinisk / praktisk undervisning i Danmark stiles til og godkendes af den kliniske koordinator (Helle Gerbild, Side 9

10 Ansøgningen vedrørende klinisk / praktisk undervisning i udlandet stiles til og godkendes af den internationale koordinator (Leif Zebitz Dokumentation af fremmøde Den studerende skal aflevere dokumentation for deltagelse, dette gøres ved underskrift fra kontaktpersonen. Dokumentationen afleveres til den som har godkendt ansøgningen (i dette tilfælde Helle eller Leif) Øvrige praktiske forhold Vejledning i forbindelse med valg af studiebesøgssteder i Danmark kan fås hos den kliniske koordinator. Der ydes ikke økonomisk støtte fra uddannelsesinstitutionen hverken til den studerende eller til studiestedet. Side 10

11 Bilag 2: Beskrivelse af valgfag som teoretiske selvstudier Placering og omfang. Valgfaget er placeret på modul 13 i ugerne 6-11 / De teoretiske selvstudier skal placeres, så de følger modulstrukturen, og fylder svarende til et 2, 4 eller 6 ugers valgfag. Ansøgning. Der skal skriftligt ansøges om godkendelse af teoretiske selvstudier som et selvvalgt emne på modul 13. Indhold i ansøgningen. Der skal udarbejdes en beskrivelse af valgfaget. Indholdet skal beskrives, så det begrundes, hvilke af læringsudbytterne for modul 13 de studerende får viden om. Læringsudbytterne er følgende: Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder. Gøre brug af særlige faglige færdigheder. Indgå i en kritisk diskussion af en eller flere givne faglige problemstillinger eller et område med faglig relevans. Indgå i en kritisk diskussion af fysioterapeutisk fagudøvelse i et internationalt perspektiv. Formålet med valgfaget skal beskrives, ligesom der skal beskrives hvilken litteratur man har tænkt at benytte. Godkendelse af ansøgningen. Ansøgningen stiles til og godkendes af den pædagogiske koordinator (Peder Berg, Side 11

12 Bilag 3: Beskrivelse af valgfag som består af et ophold i udlandet. Placering og omfang. Valgfaget er placeret på modul 13 i ugerne 6-11 /35-40 og fylder svarende til et 2, 4 eller 6 ugers valgfag. Ansøgning. Der skal skriftligt ansøges om godkendelse af udlandsophold som et selvvalgt emne på modul 13. Indhold i ansøgningen. Der skal udarbejdes en beskrivelse af valgfaget. Indholdet skal beskrives, så det begrundes, hvilke af læringsudbytterne for modul 13 de studerende får viden om. Læringsudbytterne er følgende: Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder. Gøre brug af særlige faglige færdigheder. Indgå i en kritisk diskussion af en eller flere givne faglige problemstillinger eller et område med faglig relevans. Indgå i en kritisk diskussion af fysioterapeutisk fagudøvelse i et internationalt perspektiv. Formålet med valgfaget skal beskrives, ligesom der skal foreligge en plan for hvorledes tiden tænkes anvendt. Godkendelse af ansøgningen. Ansøgningen stiles til og godkendes af den internationale koordinator (Leif Zebitz Dokumentation af fremmøde Hvis man under opholdet har arbejdet eller været tilknyttet et arbejdssted i hele perioden, og har beskrevet et fagligt indhold svarende til 40 timer om ugen og med et fremmøde/tilstedevær på Side 12

13 mindst 20 timer om ugen, skal der afleveres en underskrevet dokumentation for fremmødet. Denne afleveres til Leif. I alle andre tilfælde gælder at man skal skrive en eksamensopgave. Side 13

14 Bilag 4: Beskrivelse af selvvalgt emne holdstudietur / storgruppe studietur. Placering og omfang. Studieturen er placeret på modul 13 i ugerne 6-11 / Studieturen skal placeres så den følger modulstrukturen og fylder svarende til et 2 ugers valgfag dvs. i foråret ugerne 6/7, 8/9 eller 10/11 og i efteråret ugerne 35/36, 37/38 eller 39/40. Hvis studieturen skal fylde mere end 2 uger, skal der søges dispensation hos uddannelseschefen. Ansøgning. Der skal skriftligt ansøges om godkendelse af studieturen som et selvvalgt emne på modul 13. Indhold i ansøgningen. Der skal udarbejdes et foreløbigt program for studieturen. Programmet skal indeholde en kort beskrivelse af det faglige indehold på studieturen. Indholdet skal beskrives, så det begrundes, hvilke af læringsudbytterne for modul 13 de studerende får viden om. Læringsudbytterne er følgende: Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder. Gøre brug af særlige faglige færdigheder. Indgå i en kritisk diskussion af en eller flere givne faglige problemstillinger eller et område med faglig relevans Indgå i en kritisk diskussion af fysioterapeutisk fagudøvelse i et internationalt perspektiv. Der skal udarbejdes en oversigt for valgmodulet hvoraf det fremgår hvorledes de 2 uger anvendes, fx til selvstudier eller gruppestudier inden studieturen og / eller til efterfølgende bearbejdelse af studieturen. Godkendelse af ansøgningen Side 14

15 Ansøgningen stiles til og godkendes af den pædagogiske koordinator (Peder Berg, Produktkrav studiebesøgsrapport. De studerende, der har deltaget i studieturen, skal aflevere en fællesrapport for studieturen senest 5 hverdage efter afslutningen af valgfaget. Indholdsmæssige krav: Rapporten skal indeholde: Program for valgfaget. Deltagerliste. Beskrivelse af faglige studiebesøgssteder (inkl. adresser, kontaktpersoner m.m.). Beskrivelse af det faglige indhold i relation til læringsudbytterne. En vurdering af valgfagets øvrige udbytter fx socialt, kulturelt og organisatorisk. Rapporten må max. fylde anslag inkl. mellemrum og skal følge Regler for udarbejdelse af skriftlige opgaver ved University College Lillebælt, Fysioterapeutuddannelsen. Opgaven afleveres i 1 eksemplar på skolens sekretariat. Godkendelse af rapporten. Studiebesøgsrapporten godkendes af uddannelseschefen. Herudover skal den enkelte studerende aflevere en modulopgave jævnføre beskrivelsen ovenfor i modulbeskrivelsen. Øvrige praktiske forhold vedrørende studieturen. De studerende er selv ansvarlige for planlægning og afvikling af programmet, herunder eventuel rejse og ophold. De studerende dækker selv alle udgifter i forbindelse med valgfaget. De studerende sørger selv for forsikring i forbindelse med eventuel rejse. Programmet skal godkendes af institutionen senest 4 uger inden afvikling. Vejledning i forbindelse med valg af studiebesøgssteder kan fås hos den faglige internationale koordinator. Side 15

16 Bilag 5. Valgfagsplan I modul 13 af uddannelsen kan du selv sammensætte indholdet. Det er vigtigt, at din uddannelsesinstitution modtager oplysninger om, hvordan du planlægger din valgfri del af uddannelsen, så din uddannelsesinstitution kan få oplysninger til dit eksamensbevis og kontrollere, at du planlægger aktiviteter i den valgfri del, som dokumenterer det krævede antal ECTS på din uddannelse. Indholdet i valgfagsplanen: A: Personoplysninger Navn: Hold/Uddannelsesretning: CPR-nummer: Mailadresse: B. Typer af aktiviteter 1. Tilmelding til valgfag på egen institution se udbud på institutionens egen hjemmeside eller Uge 6/35 og 7/36 Uge 8/37 og 9/38 Uge 10/39 og 11/40 Søgte valgfag 2. Oplysninger om ansøgt deltagelse i valgfag ved andre institutioner Institution Periode og antal ECTS Titel på valgfag 3. Tilrettelagt af den studerende (f.eks. opsøgende studier i klinisk praksis, udlandsophold) husk at undersøge, hvilke rammer der gælder på din uddannelse Periode og antal ECTS Periode og antal ECTS Emne Emne Evt. kontaktperson Evt. kontaktperson Skemaet oploades til afleveringsmappe på Fronter under dit hold. Side 16

Modul 13. Valgmodul 10 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra

Modul 13. Valgmodul 10 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra Modul 13 Valgmodul 10 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.07.11. Side 1 Modulets tema. Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Hold R09V. 8. august 2011

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Hold R09V. 8. august 2011 Modul 13 Valgmodul Hold R09V 8. august 2011 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan... 4 Tidsfrister...

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 13 Valgmodul 10 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 13 Valgmodul 10 ECTS - Modul 13 Valgmodul 10 ECTS Modulet starter i uge 35 og 6 Modulets tema Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere

Læs mere

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 13 Professionsfærdigheder og udøvelse Valgmodul Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

University College Lillebælt

University College Lillebælt University College Lillebælt Området for Sundhed, UCL Kliniske valgfag på 7.semester 1.del. Tværprofessionelle valgfag Tværprofessionelle selvvalgte kliniske valgfag Den studerende kan selv finde et klinisk

Læs mere

Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 13... 1 Retningslinjer for intern prøve modul 13... 3 Modulbeskrivelse modul 13 Ergoterapeutiske

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. August 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. VIA University College. Modulbeskrivelse 13 August 2015.

Modul 13 Valgmodul. August 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. VIA University College. Modulbeskrivelse 13 August 2015. Modul 13 Valgmodul August 2015 Side 1 af 9 Modulets tema Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på nationalt

Læs mere

Modul 13. Gældende pr. august Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 13. Gældende pr. august Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 13 Gældende pr. august 2014 1 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Ansøgningsprocedure... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde

3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Generel beskrivelse af Valgmodulerne 11 og 12 3. studieårs tema: Det tværprofessionelle arbejde og tværprofessionelle samarbejde Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 11 og 12 Januar 2016 Udarbejdet i henhold

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse 14-09-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 13... 1 Studieaktivitetsmodel... 2 Valgfagsplan...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse August 2014 Indholdsfortegnelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

7. semester. Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi. September 2018 RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL

7. semester. Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi. September 2018 RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL RADIOGRAFUDDANNELSEN UCL 7. semester Praksisinnovation, entreprenørskab, udvikling og forskning i radiografi September 2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 13 Sygepleje Praksis -, udviklings- og forskningsviden...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I ODENSE. STUDIEPLAN 7. semester SYO-E15 (SOB15)

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I ODENSE. STUDIEPLAN 7. semester SYO-E15 (SOB15) SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I ODENSE STUDIEPLAN 7. semester SYO-E15 (SOB15) University College Lillebaelt 1 Studieplan 7. semester Indhold Velkommen til 7. semester... 3 Beskrivelse af semesterets opbygning...

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Uddannelsen hører under det sundhedsfaglige fagområde i bekendtgørelse om diplomuddannelser.

Uddannelsen hører under det sundhedsfaglige fagområde i bekendtgørelse om diplomuddannelser. 1. Indledning Sundhedsfaglig diplomuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt efter lov om erhvervsrettede grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for

Læs mere

Deltagelses- og mødepligt Radiografuddannelsen Tillæg til studieordning

Deltagelses- og mødepligt Radiografuddannelsen Tillæg til studieordning Tillæg til studieordning 8. september 2015 University College Nordjylland Deltagelses- og mødepligt Indhold Indhold 2 1. Deltagelses- og mødepligt... 3 2. Formalia i forbindelse med de studerendes deltagelse

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Et KOMBI forløb Kombination af valgfag og bachelorprojekt i samarbejde med Studentervæksthuset Modul 13. Valgfag

Et KOMBI forløb Kombination af valgfag og bachelorprojekt i samarbejde med Studentervæksthuset Modul 13. Valgfag Et KOMBI forløb Kombination af valgfag og bachelorprojekt i samarbejde med Studentervæksthuset Modul 13 Valgmodul Valgfag Nye måder at målrette sin uddannelse på 1 1.0. Valgfagets titel Dansk titel Et

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede klinisk undervisning Gældende januar 2015 Professionshøjskolen University College Nordjylland 1 1. Klinisk undervisning... 3 2. De kliniske undervisningssteder... 3 3. Fordeling af kliniske

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Internationalt. Praktik eller Studieophold

Internationalt. Praktik eller Studieophold VEJLEDNING OM ANSØGNING Internationalt Praktik eller Studieophold UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Bioanalytiker- Fysioterapeut- og Radiografuddannelserne Indholdsfortegnelse 1. Forløbsbeskrivelse...

Læs mere

Studieguide for det valgfrie fællesmodul i Global Health (5 ECTS) /DMS

Studieguide for det valgfrie fællesmodul i Global Health (5 ECTS) /DMS Studieguide for det valgfrie fællesmodul i Global Health (5 ECTS) 1.3-2018/DMS Indholdsfortegnelse Forudsætninger for deltagelse i faget... 3 Placering af faget... 3 Beskrivelse af faget... 3 Indholdet

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 9

Retningslinjer for modulprøve 9 Retningslinjer for modulprøve 9 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 9 og afprøves i ergoterapeutisk indsats i et helhedsorienteret forløb med vægt på terapeutrolle

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Juni 2011 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession Modul 13 - Tema og læringsudbytte Tema: Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Nedenfor ses en samlet oversigt over, hvilke muligheder de enkelte semestre rummer

Nedenfor ses en samlet oversigt over, hvilke muligheder de enkelte semestre rummer Internationalisering af Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studerende ved ergoterapeut uddannelsen i Odense har en lang række af muligheder for at tage en uddannelse med et internationalt perspektiv. Undervejs

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2012 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juni 2012 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Intern teoretisk prøve Gældende fra august 2012 Side 1 Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Kernefaglighed, Folkesundhedsvidenskab, sundhedsvæsenets

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2014 Modulbeskrivelse Modul 16 november 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 7. semester Semesterbeskrivelse 7. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 10N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 25.5.16, pebe, heng Side 1 Modulets

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede klinisk undervisning Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

GRUNDUDDANNELSERNE VED UCL. Det akademisk rettede talentforløb

GRUNDUDDANNELSERNE VED UCL. Det akademisk rettede talentforløb GRUNDUDDANNELSERNE VED UCL Det akademisk rettede talentforløb December 2017 Det akademisk rettede talentforløb Indhold 1. Det akademisk rettede talentforløb... 3 1.1 5 ekstra ECTS-point... 3 1.2 Introduktion,

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen Gældende for SB513 Efterår 2016 Særlig tilrettelagt prøvebeskrivelse ud fra nedenstående valgfag. Valgfag 1: Afprøvning og anvendelse af teknologi

Læs mere

Modulbeskrivelse for valgmodul Modul 13

Modulbeskrivelse for valgmodul Modul 13 Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse for valgmodul Modul 13 (jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje) Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Palliativ indsats

Læs mere

INTERTVÆRS-VALGFRIT ELEMENT

INTERTVÆRS-VALGFRIT ELEMENT INTERTVÆRS-VALGFRIT ELEMENT uddannelseselements titel (dansk/engelsk) Undervisningssprog dansk/engelsk ECTS-point uddannelseselement/valgf ag afholdes (hovedområde og adresse) Ansvarlig uddannelse uddannelseselements/valg

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession

Modulbeskrivelse. Modul 16: Bachelorforløb. Hold 3K Tema: Udvikling af praksis og profession Modulbeskrivelse Modul 16: Bachelorforløb Tema: Udvikling af praksis og profession Hold 3K 2013 Modulbeskrivelse Modul 16 Marts 2017 Udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Forløbsbeskrivelse. for det tværprofessionelle forløb

Forløbsbeskrivelse. for det tværprofessionelle forløb Forløbsbeskrivelse for det tværprofessionelle forløb 27.03.2019 1.0 Formål Formålet med det tværprofessionelle forløb er, at de studerende opøver kompetence i at samarbejde tværprofessionelt og/eller tværsektorielt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik

Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Pædagoguddannelsen Oktober 2017 Studieordning Tillæg Talentforløbet i Musik og Pædagogik Institutionel Studieordning for pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Oktober

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Monofaglig del 1 Modul 5 - monofaglig del - Tværprofessionel virksomhed 3 ECTS ud af 15 ECTS. Indholdsfortegnelse 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis

Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis Modul 11S Klinik/ Teori Studieretning: Stråleterapi Oktober 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester SO16 overgang Efterår 2017 Hold 15 CDEF Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 7. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 7. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Praktikbeskrivelse, KD

Praktikbeskrivelse, KD Praktikbeskrivelse, KD 4. og 5. semesters praktik: Klinisk diætetik 4. og 5. semester, 2018 Placering: Praktikken er en 9 ugers praktik (16,5 ECTS) og strækker sig over 1 uge på 4. semester og 8 uger på

Læs mere