KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet timeslot.dk til klager. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 10. januar 2008 med to bilag (1-2), svarskrift af 11. februar 2008 med ét bilag (A), replik af 15. februar 2008 og duplik af 3. marts Registreringsdato: Domænenavnet timeslot.dk er registreret af indklagede den 2. juni Sagsfremstilling: Klagerens virksomhed er præsenteret således på klagerens hjemmeside Timeslot er en dansk IT virksomhed, der udvikler og driver det.net-baserede Event Management System - timeslot.info. Systemet sikrer elektronisk udveksling af eventinformation mellem udbydere af hjemmesider og deltagere/brugere. Ved at anvende timeslot.info kan man sikre, at en begivenhed, der markedsføres fra en hjemmeside altid kun er et enkelt klik fra brugerens kalender. 1

2 Udbydere af events indenfor næsten alle områder kan drage fordel af systemet. Det være sig indenfor: Underholdning, uddannelse, sport, offentlig forvaltning, kultur, organisationer, foreninger med flere. Timeslot samarbejder med en række virksomheder med spidskompetencer på forskellige områder, der sammen sikrer vores kunder den bedst mulige løsning. Klageren er indehaver af dansk varemærkeregistrering VR af ordmærket TIMESLOT, der er registreret for de varer, der er nævnt i klassehovedet til vareklasse 9, samt for de tjenesteydelser, der er nævnt i klassehovederne til vareklasse 41 og 42 i Nice-klassifikationen, jf. bilag 1. Mærket er registreret på grundlag af en ansøgning, der er indleveret den 27. juni Klageren har anført i klageskriftet, at klageren gentagne gange har kontaktet indklagede for at få overdraget domænenavnet timeslot.dk, og at indklagede i denne forbindelse har stillet krav om en betaling på kr. for at overdrage domænenavnet. Indklagede har i sit svarskrift bestridt dette og anført, at indklagede tværtimod oplyste klageren om, at domænenavnet ikke var til salg. Indklagede har i sit svarskrift bl.a. anført følgende: Mit navn er Per Thorsten Jepsen og jeg arbejder som promo-producer på SBS-TV, hvor mit arbejde bl.a. består i at markedsføre forskellige tv-kanaler. Jeg arbejder dagligt med mange og korte dead-lines og ord som Primetime, Timeslot, Shares, Målgrupper m. m. er daglig tale på en dansk tv-station. I 2003 stiftede jeg enkeltmandsfirmaet 3film SE-nummer og i dag leverer firmaet produkter som web/-design/-udvikling/-filmproduktion/-cdproduktion/-cd Copy/-Streaming/- Motion Graphics Projekter og m. m. Men tilbage til 2003 var firmaet bare et webdesignvirksomhed, der hovedsageligt kun dengang lavede hjemmesider. Samtidig begyndte jeg at købe mine første danske domæner og i dag køber jeg kun domæner inden for områder, der har min interesse, det kan være web/tv/film/rejser/games m.m. I dag fem år senere har jeg registreret ca. et hundrede danske og udenlandske domæner i mit firma. (Se bilag 2) Hvert eneste domæne er købt med ideen om at skabe en fremtidig virksomhed op omkring navnet og samtidig appellere til målgrupper samt annoncører. Alle domænerne er i dag hostet under domaincity.dk et site som i fremtiden skal udbygges til et domæne management system, med tilkøb af nye domæner, DNS styring, Webhotel, Klik-ads, o.s.v. Da jeg d. 2. juni 2005 registrerede domænenavnet timeslot.dk var der p.t. ikke et eneste dansk firma, der hed noget med eller i retning af timeslot.dk/time-slot.dk. Så derfor køber jeg timeslot.dk med det formål at skabe et website der skal fungere som en web-reminder fra tv-verden og ud til forbrugerne. Servicen skulle være gratis for forbrugeren, sponsoreret af de danske tv-stationer. Dette er min vision med timeslot.dk. Men den virkelige verden er at jeg d.d. har stor success med 2

3 mange webfilm og flash-projekter til internettet, og derfor er alle mine andre projekter sat lidt på stand-by. Sekretariatet har ved opslag den 25. januar 2008 på taget følgende kopi: Sekretariatet har endvidere ved opslag den 2. juni 2008 på hjemmesiden taget følgende kopi: 3

4 Indklagede har i sit svarskrift henvist til hjemmesiden der indeholder en omtale fra den 27. juni 2007 af klagerens virksomhed og produkt. Det fremgår nederst af denne side, at artiklen er kommenteret 3 gange i et tilhørende forum. Sekretariatet har ved opslag på den 2. juni 2008 konstateret, at det pågældende link fører til følgende kommentar til artiklen, der er indrykket to gange: Timeslut dadk, onsdag 27. juni 2007, 17:35 Beskæmmende stavefejl, mystisk uklar intention. Prøvede for sjov at "aktiverer" events - "hent alle events". Efter en langsommelig window-nedtoning begyndte den på "et eller andet", som åbenbart involverede Outlook - et program jeg aldrig nogen sinde bruger, endsige har haft åbent - med ca 25 fejlmeddelser til følge. Processen kunne hverken stoppes eller fortælle mig hvad den var i gang med. Den gik bare i gang. Der blev installeret en række filer som jeg ikke blev spurgt om, og ikke aner hvor blev placeret. Hvad mon deres hensigt er? Så stoppede processen efter et par minutter - vinduet blev ikke "op-tonet" igen og et hvidt tomt layer onfront gør, at siden ikke længere responderer på klik osv. Det skulle nok være gået i mindst "alpha" før man overhovedet lagde det ud og skaffede sig omtale. Man mister 100% - hver og én - alle potentielle kunder - hvis ikke det er klart, enkelt, pædagogisk - ikke virker som om det skal kontrollere en hel masse og overstyre dine programmer osv - udover naturligvis at det bør virke - tilføje brugeren værdi. Tror ikke det slår RSS af pinden 4

5 mvh dadk I sit svarskrift har indklagede desuden anført, at klageren i perioden 23. maj 2006 til 4. januar 2008 har registreret domænenavnene timeslot.info, timeslot.biz, timeslot.org og timeslog.se. Som bilag A har indklagede fremlagt en liste over de domænenavne, som indklagede har registreret. Det drejer sig om følgende 79 domænenavne: 3film.dk anakonda.dk bandy.dk boligmaster.dk casinotv.dk copypaste.dk cyberstream.dk czech.dk domaincity.dk domaininvestor.dk domainmaster.dk eesti.dk enhalvgris.dk enhalvko.dk erase.dk euthanasia.dk fileupload.dk filmdemo.dk filmstjerne.dk firmatv.dk flshmovie.dk freecasino.dk gamemaster.dk glade-jul.dk gladejul.dk godform.dk godten.dk homemovie.dk iceworld.dk imagewise.dk introfilm.dk keyframe.dk liter.dk macfun.dk masterbolig.dk megacity.dk megafilm.dk megahit.dk megakoncert.dk megatron.dk motelguide.dk movietrailer.dk neandertaler.dk netcam.dk newgame.dk novy.dk online-branding.dk picon.dk produktionsselskab.dk reality.dk robotsex.dk roskildeamt.dk s3x.dk sexrobot.dk simplelife.dk siofok.dk sitetest.dk spacebar.dk starboy.dk streambox.dk streetmusic.dk streetsmart.dk studievært.dk sælgdomæne.dk testtone.dk timecode.dk timeslot.dk trefilm.dk tvcasino.dk tvcity.dk tvmaster.dk tvvagt.dk typecast.dk vejeogtrafik.dk webcall.dk webmovie.dk webpromo.dk webtrailer.dk webtvshop.dk Sekretariatet har ved opslag hos DK Hostmaster A/S den 2. juni 2008 konstateret, at indklagede tillige har registreret domænenavnene exit-polls.dk, exitpolls.dk, visuelproduktion.dk og visuelproduktioner.dk. Et opslag i søgemaskinen Google den 14. juni 2008 under danske sider viste ca hits. Flere af disse hits bl.a. de 4 første hits vedrører klagers virksomhed. Betegnelsen ses i øvrigt anvendt i andre sammenhænge, hvoraf de fleste synes at henvise til betegnelsens generiske betydning på engelsk ((om tid) a time assigned on a schedule or agenda ) Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. 5

6 Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at indklagede ikke aktivt anvender domænenavnet timeslot.dk, at indklagedes reelle hensigt er at søge at sælge dette domænenavn, hvilket bestyrkes af den hjemmeside, der ligger på adressen hvorpå der henvises til domain city køb & salg, at dette også styrkes af, at indklagede har tilbudt at sælge domænenavnet timeslot.dk til klageren mod betaling af kr., at indklagedes opretholdelse og anvendelse af domænenavnet timeslot.dk strider mod klagerens rettigheder til varemærket timeslot, jf. VR , at klageren driver virksomhed under navnet Timeslot og således har en væsentlig interesse i at kunne anvende domænenavnet timeslot.dk, at indklagedes skitserede forretningskoncept ikke er afhængig af de næsten 100 domænenavne, indklagede har registreret, og ikke er særligt knyttet til domænenavnet timeslot.dk, og at indklagedes anvendelse af domænenavnet timeslot.dk i forbindelse med det skitserede forretningskoncept vil stride mod klagerens varemærkerettigheder, jf. VR Indklagede har gjort gældende, at domænenavnet timeslot.dk ikke er og aldrig har været til salg, og at indklagede ikke har tilbudt klageren at købe dette mod betaling som anført, at indklagede har en reel forretningsmæssig interesse i domænenavnet timeslot.dk, jf. det skitserede forretningskoncept, at domænenavnet timeslot.dk har stor tilknytning til tv-branchen og dagligt bliver brugt som værktøj til fremtidig planlægning m.m., og at klageren allerede ved stiftelsen af sin virksomhed under navnet Timeslot var bekendt med, at domænenavnet timeslot.dk var registreret af indklagede. Nævnets bemærkninger: Som sagen er oplyst, giver den især anledning til at overveje, om indklagede har handlet i strid med 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Denne bestemmelse, der fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik, finder også anvendelse på domænenavne, som er registreret før lovens ikrafttræden, jf. lovens 27. Af forarbejderne til 12, stk. 1 (fremsættelsesbemærkningerne til L 165/ , 2. saml., ad 12), fremgår bl.a. følgende: Det er hensigten med en regel om god skik på området for internet-domænenavne dels at give klagenævnet en klar lovhjemmel til at træffe afgørelser baseret på almindelige rimelighedsovervejelser i stedet for at skulle henvise til almindelige retsgrundsætninger mv., dels at tilvejebringe en særlig retlig platform for den fremtidige retsudvikling. 6

7 Inden for det erhvervsmæssige område er det i forarbejderne forudsat, at domænelovens 12, stk. 1, først og fremmest skal videreføre hidtidig praksis efter markedsføringslovens 1, men det fremgår også, at særreglen om god domænenavnsskik tillige er tiltænkt et mere offensivt sigte : Den foreslåede generalklausul vil således muliggøre en fremtidig retsudvikling, som i højere grad end den generelle bestemmelse i markedsføringslovens 1, vil gøre det muligt for klagenævn og domstole mv. at inddrage de særlige hensyn, som internet-domænenavne giver anledning til, i den konkrete retsanvendelse, jf. nedenfor, hvorved der efterhånden vil udvikle sig en særlig praksis om god skik på området for internet-domænenavne. Om disse særlige hensyn anføres det, at man i den praktiske udmøntning af kravet om god skik ofte vil støde på en række modstående almene hensyn, og der anføres bl.a. følgende herom: Derfor vil der ofte kunne opstå et interessemæssigt misforhold mellem den interesse, der på den ene side gør sig gældende hos den, der har registreret et internet-domænenavn uden at tage dette i brug, og andre, der på grund af deres tilknytning til de værdier, det pågældende internetdomænenavn signalerer, ønsker at få adgang til at benytte det pågældende internetdomænenavn. En regel om god skik kan benyttes til at finde en passende balance, hvorefter værdifulde internet-domænenavne tages i aktiv brug på en måde, der kommer internetsamfundet til gavn. Det er i den forbindelse forudsat i forarbejderne, at den faktiske anvendelse af domænenavnet spiller en rolle for god skik-vurderingen: Det ligger da også klart, at nogle af de mest værdifulde anvendelsesformer for internetdomænenavne netop er som grundlag for kommunikation via hjemmesider. Internetdomænenavne kan dog også anvendes til andre formål, f.eks. e-post og FTP-service. En sådan anvendelse kan også have en betydelig nytteværdi, men da e-post ofte sendes mellem parter, der kender hinanden, medens kommunikation til og fra hjemmesider ofte sker mellem parter, der ikke kender hinanden (og som derfor har behov for at kunne huske det relevante kontaktpunkt), har en sådan anvendelse ofte en mindre økonomisk værdi. Det kan f.eks. opleves som uhensigtsmæssigt, at internet-domænenavne med almene betegnelser som f.eks. industri.dk, udsalg.dk og bank.dk ikke er taget i en sådan praktisk brug, som deres signalværdi kunne indicere, men reelt fremstår som sat til salg af en privat virksomhed. De forhold, der begrunder, at indehavere af sådanne værdifulde internet-domænenavne vælger ikke at anvende disse internet-domænenavne på en måde, der reflekterer navnenes reelle værdi, kan efter omstændighederne indgå i en vurdering af, om de pågældende registranter optræder i strid med god domænenavnsskik ved ikke at lade de pågældende internet-domænenavne afstå på rimelige vilkår til parter, for hvem det har større værdi at kunne tage disse navne i brug. Det følger af de citerede lovforarbejder, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens 12, stk. 1, i en sag som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning. Da klager er indehaver af en registreret varemærkeret til TIMESLOT, og da Timeslot indgår som det særprægede element i klagers selskabsnavn, finder Klagenævnet, at klageren har en åbenlys og beskyttelsesværdig kommerciel interesse i at kunne anvende domænenavnet timeslot.dk i sin virksomhed. Klagerens væsentlige kommercielle interesser skal imidlertid afvejes i forhold til de 7

8 øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes kommercielle interesser. Indklagede har registreret domænenavnet timeslot.dk den 2. juni 2005, og dette domænenavn anvendes i dag for den ovenfor gengivne hjemmeside, der indeholder et link til indklagedes hjemmeside samt teksten DomainCity Buy and Sale og domaincity køb & salg. Indklagede har oplyst, at domænenavnet timeslot.dk siden dets registrering har været påtænkt anvendt for en hjemmeside, som skal fungere som en web-reminder fra tv-verden og ud til forbrugerne. Indklagede har ikke givet nærmere oplysninger herom, og klagenævnet finder ikke, at indklagede har godtgjort, at en sådan hjemmeside ikke mindst lige så godt kan etableres under et andet domænenavn. Hertil kommer, at anvendelse af domænenavnet timeslot.dk for en sådan hjemmeside muligvis vil udgøre en krænkelse af klagerens registrerede varemærkeret, og i så fald ikke retmæssigt vil kunne etableres under det pågældende domænenavn. Efter en samlet vurdering er det herefter nævnets opfattelse, at det har en klart større interesse og værdi for klager end for indklagede at kunne tage domænenavnet timeslot.dk i brug, og at indklagedes opretholdelse af registreringen af dette domænenavn derfor må anses for at være i strid med god domænenavnsskik efter domænelovens 12, stk. 1. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, 3film v/per Jepsen, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet timeslot.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet timeslot.dk overføres til klageren, Timeslot ApS. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 24. juni 2008 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Thomas Riis 8

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. november 2010 V-101-08 Billedbutikken Odense ApS (advokat Claus Barrett Christiansen v/advokatfuldmægtig Louise Mühlbach) mod Pixelpartner

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

DOM. Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Sagens hovedspørgsmål er, om Synoptik har opnået varemærkeret til betegnelserne Aldersrabat

DOM. Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Sagens hovedspørgsmål er, om Synoptik har opnået varemærkeret til betegnelserne Aldersrabat - BEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. oktober 2011 V-95-10 Synoptik A/S (advokat Kolja Staunstrup) mod Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Indledning Sagens hovedspørgsmål

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0108000 - AMB UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 24. februar 2006 blev af retten i sagen V-108-99 home a/s (Advokat Dorte Wahl) mod OFIR a-s (tidligere: Søndagsavisen a-s) (Advokat Janne Glæsel)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Forbrugeraftaler og e-butikker

Forbrugeraftaler og e-butikker Forbrugeraftaler og e-butikker Af erhvervsjurist & cand.it Martin Borgen, ehandelsjura.dk Denne artiklen om forbrugeraftaler og e-butikker diskuterer de tekniske konsekvenser af den regulering der findes

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere