FYO-E17 - studieplaner. Indholdsfortegnelse. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYO-E17 - studieplaner. Indholdsfortegnelse. Indhold"

Transkript

1 FYO-E17 - studieplaner Indhold Indholdsfortegnelse Indhold... 1 Generelle aktiviteter... 2 Studiestartsdage d. 6/9, 25/10 og 26/ Fysioterapi teori og metode... 6 Fysioterapi manuel vævsundersøgelse Fysioterapi træning og bevægelse Sundhedspsykologi Sundhedspædagogik Anatomi Humanfysiologi Patologi... 34

2 Generelle aktiviteter Dato 1/9 4/9: 8/9: Emne Semesterintroduktion med Uddannelseschef Birgitte Mathiesen og Semesteransvarlig Thomas Ahler Holdmøde 8/9 IT Spotkursus 19/9: 20/9: Holdmøde med THAH 12/9 Etik og tavshedspligt 26/9: Holdmøde med THAH 21/9 Vi arbejder generelt på at få mere bevægelse ind på undervisningen UCL, og derfor tilbydes en event med bevægelse for 1. semester studerende i fællessalen fra (kræver ikke omklædning) 3/10: Holdmøde med THAH 27/9: 28/9: 25/9: 9/10: 6/10: 5/10: 12/10 1. hjælps kursus obligatorisk deltagelse Holdmøde med THAH Introduktion til klinisk undervisning + praktikportal Vi arbejder generelt på at få mere bevægelse ind på undervisningen UCL. Derfor tilbydes en event med bevægelse for 1. semester studerende i fællessalen fra (kræver ikke omklædning) 31/10 Intro til Danske Fysioterapeuter 3/11: 10/11: Uge 42 Hygiejne kursus obligatorisk deltagelse Forberedelse 28/11 FSR - intro til tutor for 1. sem

3 11/12 Forudsætningskrav patologi 18/12 Introduktion til Semesterprøve 11/1 18 Uge 3 og 4 Evaluering på Fysioterapeutuddannelsen + semesterevaluering Eksamensforberedelse /1 Semesterprøve Til toppen

4 Studiestartsdage d. 6/9, 25/10 og 26/10 DATO Antal lekt Velkomst Intro til tværprofessionelle elementer i UCL Studiekompetencer på UCL learning Intro til UCL beredskab INDHOLD og UNDERVISER LITTERATUR Studieaktiv itets nr. (K1/K2/K4) Hvordan kan vi bruge studievejledning Gode studievaner K Hold +Hold E Hold kl Hold kl Hold kl Hold kl Professionsbegrebet, Fysioterapifagets historie samt Autorisationsloven og autorisationsbegrebet. V. Stig Midtiby 2 Muskuloskeletal undersøgelse og behandling. v. Stig og Gorm 2 Rehabilitering og forskning v. Trine Clemmensen Rehabilitering og forskning: Om anvendelse af rehabiliteringsbegrebet i sundhedsprofessionel praksis. Undervisningen tager bl.a. udgangspunkt i en case omkring demenssygdom. Desuden vil I høre om eksempler på forskning indenfor rehabilitering og Knæundersøgelse fra klage over gener til undersøgelse og behandling/træning Det er ikke et krav at I har læst, dog vil det være en fordel hvis I har sat jer ind i knæets anatomi. s I: Rehabilitering ved demenssygdom. Kallehauge, Andersen og Jensen (2012). (PDF på Fronter) s.3-13 I: National demenshandlingsplan Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds-og K1 K1 K1

5 hvordan forskning kan blive en del af jeres uddannelse. v. Trine Clemmensen ældreministeriet (2017). edia/filer%20- %20Publikationer_i_pdf/2 017/Demenshandlingspla n-2025-et-trygt-ogvaerdigt-liv-meddemens/demenshandling splan-2025-et-trygt-ogvaerdigt-liv-meddemens.ashx Hold +Hold E17-2 Kl Hold +Hold E17-2 Kl Ultralydsscanning 2½ Modaliteterne ultralyd og Laser vil også indgå i undervisningen V. Steffen Bader Test af motorik, kondition og sundhed hos børn og unge. v. Heidi Klakk de Crevecoeur, Anne- Mette Briand: kap 21 s Ultralydsskanning i Bjørnlund, Inger Birthe, Sjøberg, Niels Erik og Lund Hans (red.) Basisbog i Fysioterapi, Munksgaard 2. udgave 2017, K1 K1 Til toppen

6 Fysioterapi teori og metode Litteratur Bjørnlund, I. Sjöberg, N.E. & Lund, H. 2017, Basisbog i fysioterapi Dato INDHOLD LITTERATUR UV. 12/9 7/9 14/9 8/9 19/9 18/9 20/9 19/9 21/9 26/9 4/10 3/10 9/10 9/10 Fysioterapeutiske arbejdsområder Centrale begreber for fysioterapi I Centrale begreber for fysioterapi II ICF - intro ICF - LAB Sygdom og sundheds begreber Folkesundhedsbegreber Lund, Bjørnlund og Sjöberg, Basisbog i Fysioterapi. 2017, kap 3 WCPT - Position Statement (PDF på Fronter) Lund, Bjørnlund og Sjöberg, Basisbog i Fysioterapi. 2017, kap 6 (s. 89 til og med s. 97) + kap. 8 (s inkl. bev.videnskaberne) Lund, Bjørnlund og Sjöberg, Basisbog i Fysioterapi. 2017, kap 12 Lund, Bjørnlund og Sjöberg, Basisbog i Fysioterapi. 2017, kap 4 (s ) ICF - en dansk vejledning til brug i praksis s og s /filer/publikationer/pdf_er/icf_vejledning_re videret_ pdf Anvendelse af viden i sparring med studerende og underviser vedr. ICF og de 3 modulcases Bjørnlund, Sjöberg og Lund. Basisbog i Fysioterapi. 2017, kap Folkesundhedsrapporten 2007 Kap 2: form%c3%a5l.pdf Resume: THAH THAH THAH THAH THAH THAH THAH

7 folkesundhed.dk/upload/kap_1_resume.pdf 11/10 11/10 Sundhedsfremme og forebyggelse Inspiration kig lidt på nogen af ugens tal se hvor bredt folkesundhed favner sundhed/ugens%20tal.aspx Bjørnlund, Sjöberg og Lund. Basisbog i Fysioterapi. 2017, kap 35 Fremlæggelse af gruppernes oplæg om Folkesygdomme THAH 23/10 30/10 27/10 30/11 28/11 1/12 29/11 Borgerinddragelse og samskabelse ICF opsamling Funktionel anatomi I: Bevægelighed i columna - observation og måling (Medbring lagen og forbered jer på at være afklædte som i man væv!) Funktionel anatomi II: Bevægelighed over hoften - undersøgelse af muskellængde og øvelser for muskeludspænding Bjørnlund, Sjöberg og Lund. Basisbog i Fysioterapi. 2017, kap 27 Fremlæggelse af gruppernes oplæg om Folkesygdomme Opsamling af den kliniske undervisning Hvilke grundlæggende sundhedsfaglige begreber og centrale fysioterapeutiske arbejdsområder har I set? Hvilke patientgrupper mødte I Refleksion over de centrale begreber bevægelse og berøring i relation til det kliniske undervisningssted Refleksion over menneske og sundhedssyn på det kliniske undervisningssted Præsentation af en patient fra KU Anamnese (ICF) Personens angivelse af egne mål og ønsker (SMRATE) Bojsen-Møller: Bevægeapparatets anatomi, s Biel: Anatomisk guide til bevægeapparatet,s Studieopgave til 1. gang (Fronter (under TM!)) Bojsen-Møller: Bevægeapparatets anatomi, s Biel: Anatomisk guide til bevægeapparatet, s Studieopgave til 2. gang (Fronter) - bilag skal THAH THAH PDJO KAJE PDJO KAJE

8 også være studeret! 11/12 12/12 14/12 14/12 21/12 Funktionel anatomi III: Bevægelighed over hoften fortsat og muskeludspændingsformer Funktionel anatomi LAB Bevægelses- og funktions analyse I Biel: Anatomisk guide til bevægeapparatet, s Studieopgave til 3. gang (Fronter) - bilag skal også være studeret! Rammer for Laboratorielektioner (Fronter) Lund, Bjørnlund og Sjöberg, Basisbog i Fysioterapi. 2017, kap 12 I skal desuden have sat jer godt ind i de tre semester cases (findes på Fronter) PDJO KAJE PDJO KAJE SLMI THAH 9/1 4/1 8/1 Bevægelses- og funktions analyse II Bevægelses- og funktions analyse III Bevægelses- og funktions analyse IV Bevægelses- og funktions analyse V Lund, Bjørnlund og Sjöberg, Basisbog i Fysioterapi. 2017, kap 13 (s ) Bevægelse en grundbog, Kissow, Lisby, Læssøe. 2011, s (PDF på Fronter) Selvtest relateret til bev. og funk. analyse 1 på Studyquiz Lund, Bjørnlund og Sjöberg, Basisbog i Fysioterapi. 2017, kap 26 (s ) Bojsen-Møller: Bevægeapparatets anatomi s (Terminologi) Selvtest relateret til bev. og funk. analyse 2 på Studyquiz Bevægelse en grundbog, Kissow, Lisby, Læssøe s, (PDF på Fronter) Disse to videoer: WNE MEAg Hver gruppe skal medbring en PC med en medieafspiller SLMI THAH SLMI THAH SLMI THAH SLMI

9 10/1 UNDERVISERE: Hver gruppe medbring smartphone eller videokamera Det er på forhånd undersøgt, at PC kan afspille det format som kameraet leverer OG at filen kan overføres til PC THAH Thomas Ahler, Peter Jørgensen, Stig Midtiby, Frederik Lassen, Kirsten Jensen Til toppen

10 Fysioterapi manuel vævsundersøgelse Litteratur: - Linde N, Borg J. Lærebog i massage. 3. udgave. Munksgaard, København. - Biel A. Anatomisk guide til bevægeapparatet. 1. danske udgave. FADL`s forlag, København - Materiale som lægges i mappen Manuel vævsbehandling på Fronter Dato Emne Litteratur Introduktion Nedenstående forventes studeret til pågældende lektioner 7/9 4/9-17 8/9 5/9-17 Introduktion til faget: - Lokalet - Etik og hygiejne - Holdets spilleregler - Øvelse At se med hænderne Introduktion til faget, fortsat: - Arbejdsstilling og -teknik - Patientlejring - Introduktion til en Undersøgelsesmodel - Hvordan forberede sig til undervisningen - Praksis - Lokalinspektion Massagebehandling 11/9 LAB - Introduktion af massagegreb som I bruger ved HCA Marathon 11/9 7/ /9 13/ /9 14/ /9 I: Introduktion til massage med tørre greb II: Introduktion til massage med fedtede greb III: Introduktion til de sidste tørre og fedtede greb og lidt repetition Opgave til portfolio - Del 1: Udarbejde egne videoklip, som Nissen: At berøre og blive berørt (findes på Fronter) Linde: Lærebog i massage, s. 25(fra Lejring af patienten) 38(til Palpationsundersøgelsen) Model for journalføring på Fysioterapeutudd.(Fronter) Tag tøj på, som I kan bevæge jer frit i til det første. Til Praksis - Lokalinspektion skal I alle have et lagen og håndklæde med og være forberedte på at afklæde overkroppen. BH beholdes på, men knappes op, medens man ligger på maven - så undgå sports-bh. ved underviser Leif Zebitz - Leze Læsestof og tilmeldingsblanket findes på Fronter Linde: Lærebog i massage, s (læs kun De enkelte massagegreb) (læs kun om Tværmassage, Muskulære æltninger, Muskulær petrissage, Hakninger, Tapotement, Diverse inciterende greb og Dyb tværmassage) Vær forberedte på at afklæde jer på nær undertøj. BH skal kunne åbnes bagpå. Sørg for at have klippede negle og husk eget lagen og håndklæde. Linde: Lærebog i massage, s Vær forberedte på at afklæde jer på nær undertøj. BH skal kunne åbnes bagpå. Sørg for at have klippede negle og husk eget lagen og håndklæde. Dette gælder alle kommende lektioner i manuel væv. Linde: Lærebog i massage, s (kun de greb som tidligere var pensum) + s (Kapitlet uddyber grebet Dyb tværmassage og manuel behandling af skadet væv generelt. Kapitlet er svært for jer at læse, så forstå det så godt I kan og genlæs det så i forbindelse med Massage VII/Massagepraktik 3) Opgave i Manuel vævsbehandling til portfolio (Fronter) Linde: Lærebog i Massage, s (kun de greb som tidligere var

11 15/ /9 20/ /9 20/ /9 26/ /9 27/ /9 viser og forklarer grebene. Vigtigt at alle kommer - og husk at medbringe Lærebog i massage samt hav klippede negle. Bliver I ikke færdige i dag, skal I gøre dette i ikke-skemalagt K3-tid IV: Massagens virkninger, indikationsområder og kontraindikationer Opgave til portfolio - Del 2: K2 = Find selv et lokale til skriftligt arbejde i studiegrupper V: Opgave til portfolio - Del 3, Massagepraktik 1 VI: Massagepraktik 2 VII: Massagepraktik 3 pensum) Videoer med massagegreb: Obs: brug kun videoer fra sundiesbjerg Linde: Lærebog i Massage, s Supplerende læsning (dvs. læses, hvis I har overskud): S Opgave i Manuel vævsbehandling til portfolio (Fronter) Linde: Lærebog i Massage, s (kun de greb som tidligere var pensum) Obs. deadline for aflevering i Wiseflow 14 dage før eksamen. Opgave i Manuel vævsbehandling til portfolio (Fronter) Linde: Lærebog i Massage, side (kun de greb som tidligere var pensum) Selvproducerede videoer med massagegreb Se ovenfor Se ovenfor + s /9-17 1/10 HCA Marathon ved underviser Leif Zebitz - Leze 11/10 Akut skadesbehandling Skadesteori Praksis - Ankelforbinding Bahr: Idrettsskader,. Kap. 2 (Fronter) Husk rene fødder. 9/ /10 11/10-17 Palpation af ryg, brystkasse og mave Introduktion til palpationsundersøgelse af hud, knogler og muskler Linde: Lærebog i massage, s

12 24/10 23/ /10 2/ /11 Introduktion til lærebogen Anatomisk guide til bevægeapparatet. Palpation af columna thoracalis og lumbalis samt thorax referencepunkter ( landmarks ) og knogler (Vi gemmer col. cervicalis og halsen til 2. semester) Columna thoracalis og lumbalis samt thorax referencepunkter/ landmarks og knogler M. quadratus lumborum Biel: Anatomisk guide til bevægeapparatet: Introduktion til systematisk og vævskvalitetsorienteret palpation s Topografi s , Rute 1 og 2 s Biel: Anatomisk guide til bevægeapparatet, Rute 4, 5 og 6 side , Side Mm. erector spinae Biel: Anatomisk guide til bevægeapparatet, side (studér kun mm. multifidii) 3/ /11 3/ /11 8/ /11 9/ /11 13/ /11 14/11-17 Mm. abdominalis, diaphragma, intercostalis samt andre strukturer Palpation af bækken, hofte og lår Bækken, hofte og lår - referencepunkter/ landmarks og knogler (Studiegruppe 1a) Bækken, hofte og lår - referencepunkter/ landmarks og knogler Bækkenets andre strukturer (Studiegruppe 1b) og palpation af hoftens adduktorer Glutealmuskulatur, m. tensor fascie latae og tractus iliotibialis (Studiegruppe 2a) Biel: Anatomisk guide til bevægeapparatet, side Biel: Anatomisk guide til bevægeapparatet, Topografi side , Rute 1-3 side Studiegrupper som eksperter (Fronter) Biel: Anatomisk guide til bevægeapparatet, Rute 4-5 side Biel: Anatomisk guide til bevægeapparatet, side , side Studiegrupper som eksperter (Fronter) Biel: Anatomisk guide til bevægeapparatet, side Studiegrupper som eksperter (Fronter)

13 16/11 16/ /11 20/ /11 Sartorius, knæets bagside, hoftens udadrotatorer og mm. iliopsoas (Studiegruppe 2b) Lårets for- og bagsidemuskulatur (Studiegruppe 3a) Holdmøde med underviser - gensidig feedback Biel: Anatomisk guide til bevægeapparatet, side Studiegrupper som eksperter (Fronter) Biel: Anatomisk guide til bevægeapparatet, side Studiegrupper som eksperter (Fronter) 20/ /12 3/1-18 5/1 3/1-18 8/1 4/1-18 9/1 8/1-18 9/1 Holdningsundersøgelse Introduktion og øvning Bojsen-Møller: Bevægeapparatets anatomi, Hvirvelsøjlen s Biel: Anatomisk guide til bevægeapparatet, s (Lær navne og begreber udenad) Kropsskema (udleveres i lektionen) Øvning Bojsen-Møller: Bevægeapparatets anatomi, Hvirvelsøjlen s Biel: Anatomisk guide til bevægeapparatet, s Fokus på en biomekanisk tilgang Fokus på en ressourceorienteret tilgang Eksamensforberedelse LAB I Arbejdspapir til emnet Holdningsundersøgelse (Fronter) Kropsskema (Fronter - print og medbring selv skemaer) Lind: Holdningstyper & Deviationer (Fronter) Linde: Lærebog i massage, s. 36 Bojsen-Møller: Bevægeapparatets anatomi, s Arbejdspapir til emnet Holdningsundersøgelse (Fronter) Bunkan: Kropp, respirasjon og kroppsbilde, side (Fronter) Lind: Holdningstyper & Deviationer (Fronter) Linde: Lærebog i Massage, Respirationen side Rammer for Laboratorielektioner (Fronter) 9/ /1 LAB II Rammer for Laboratorielektioner (Fronter)

14 11/ /1 LAB III Rammer for Laboratorielektioner (Fronter) 12/ /1 Prøveeksamen Prøveeksamen (Fronter) 23-25/1 Semestereksamen Undervisere: Peter Dirch Jørgensen (Pdjo) Kirsten Andersson Jensen (Kaje) Til toppen

15 Fysioterapi træning og bevægelse Her arbejdes videre med det teoretiske grundlag primært fra Fysiologi, Anatomi og teori og metode. Vi har et klart mål om, at hjælpe jer til at blive dygtige undervisere, som kan anvende teorien i holdtræning og individuel træning, således at I kan levere en relevant træningsintervention til en given målgruppe som fysioterapeuter. I undervisningen lægges der vægt på det praktiske og didaktiske. Derfor kan i IKKE forvente at der i alle timer bliver afholdt teoretiske oplæg, men vi vil løbende skabe koblingen til teori ved diskussion. Alle timer er som udgangspunkt praktiske, foregår indendørs og kræver omklædning. Ved uoverensstemmelser imellem datoer i denne studieplan og Timeedit, så er det datoen i Timeedit der gælder. NOTER VIL BLIVE LAGT UD PÅ FRONTER HUSK AT TJEKKE DER! VEL MØDT!! Hold/dato Indhold Litteratur SAM Underviser Semesterbeskrivelsen K1 7/9 8/9 13/9 19/9 18/9 Introduktion til faget, træningsformer - teori og let praksis Introduktion til faget, træningsformer - praksis Didaktik og undervisningsmetoder teori og praksis Poulsen, Dorthe (2009). Holdtræning s Beyer, Nina, Lund, Hans og Klinge, Klaus (2010). Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering s Beyer, Nina, Lund, Hans og Klinge, Klaus (2010). Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering s Kissow, Lisby og Læssøe (2011). Bevægelse en grundbog s og s Poulsen, Dorthe (2009). Holdtræning s K1 K1 SLMI SLMI SLMI 26/9 Musik og bevægelse teori og praksis Poulsen, Dorthe (2009). Holdtræning s K1 27/9 9/10 9/10 Medbring musik og stopur! Opvarmning I teori og praksis Beyer, Nina, Lund, Hans og Klinge, Klaus (2010). Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering s Beyer, Nina, Lund, Hans og Klinge, Klaus (2010). Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering s Poulsen, Dorthe (2009). Holdtræning s K1 SLMI SLMI

16 12/10 12/10 9/ Opvarmning II - Introduktion til portefolioopgave II Grupperne arbejder (omklædning ikke nødvendig) Fremlæggelse og feedback portfolioopgave I Se video på Fronter Kissow, Lisby og Læssøe (2011). Bevægelse - en grundbog s De 3 cases Inspiration: Opvarmningsprogram forebygger knæ og ankelskader Fysioterapeuten 2006 nr. 5 (kan downloades på Fronter) Frist for aflevering af Portefolio opgaven er 6. november kl Grupper skal selv sikre at programmer også deles med opponentgrupper gerne med hele holdet på google drev K1 K1 SLMI SLMI 9/11 Fremlæggelse og feedback portfolioopgave II K1 8/11 SLMI 10/11 Fremlæggelse og feedback portfolioopgave III K1 9/11 SLMI 6/12 6/12 13/12 13/12 Bevægelighed, spændingsbalance og kropsbevidsthed - teori og praksis Opvarmning ved: gr. 1a Bevægelighed, spændingsbalance og kropsbevidsthed - teori og praksis Opvarmning ved: gr. 1b Kissow og Pallesen (2016). Kropssyn og kropsforståelser i Mennesket i bevægelse s (Fronter) Poulsen, Dorthe (2009). Holdtræning s Kissow, Lisby og Læssøe (2011). Bevægelse en grundbog s Poulsen, Dorthe (2009). Holdtræning s Video om bevægelighed (Fronter) OBS: Poulsen, Dorthe (2009). Holdtræning s Kissow, Lisby og Læssøe (2011). Bevægelse en grundbog s K1 K1 SLMI SLMI 21/12 20/12 Bevægelighed, spændingsbalance og kropsbevidsthed - teori og praksis Opvarmning ved: 2.a Fysioterapeuten s (Fronter) K1 SLMI

17 UNDERVISERE: FYO FREDERIK FYO- STIG MIDTIBY Til toppen

18 Sundhedspsykologi Litteratur: Friis-Haschè, Frostholm og Schröder(red.): Klinisk sundhedspsykologi Mette Schilling: Psykologi i Sundhedsfag Hermansen, M. m.fl. (2013). 3 Udgave: Kommunikation og samarbejde - i professionelle relationer Eline Thornquist, 2. udgave: Klinik, kommunikation, information Øvrige materialer/artikler ligges på Fronter Dato Emne Litteratur Uv. 25/9 28/9 Introduktion til sundhedspsykologi Friis-Haschè, Frostholm og Schröder(red.): Klinisk sundhedspsykologi s , kap.1 s Mette Schilling: Psykologi i Sundhedsfag Kap. 9 s /9 28/9 Introduktion til gruppepsykologi. Sociale processer og social identitet. Gruppeprocesser. Mette Schilling: Psykologi i Sundhedsfag kapitel 8, s Psykologi, social identitet fra: Koester og Frandsen: Introduktion til psykologi s Ligger som PDF på Fronter. Gruppetyper og gruppeprocesser, Axelson og Thylefors, I: Arbejdsgruppens Psykologi. Reitzels Forlag 1993 pp30-47 (tidligere læst til sundhedspæd.) Ligger på Fronter under sundhedspæd. litteratur Det indre liv i gruppen, I:Gjøsund og Huseby Gruppe og samspil 3.udg., Hans Reitzels Forlag 2010 pp (tidligere læst til sundhedspæd.) Ligger på Fronter under sundhedspæd. litteratur

19 2/10 3/10 Supervision I Hermansen, M. m.fl. (2013). 3 Udgave Kommunikation og samarbejde - i professionelle relationer. Kap. 7 s Jørgensen, K.(red.) Kommunikation for sundhedsprofessionelle, s , Gads Forlag. Ligger på Fronter. 2/10 3/10 Supervision II Arbejder i studiegrupper uden underviser 5/10 5/10 Opsamling Supervision Jørgensen, K.(red.) Kommunikation for sundhedsprofessionelle, s , Gads Forlag. Ligger på Fronter. 6/10 10/10 Introduktion til kommunikation Den asymmetriske kommunikation Digital og analog kommunikation Den professionelle kommunikations betydning for samarbejde Anamnese Thornquist Klinik, kommunikation, information,2. udgave, 2011, s : Kap. 2: Symmetriske og asymmetriske relationer. Kap. 3: Møder finder sted i bestemte sammenhænge. Præstegaard Jeanette og Scheibel Astrid: Fysioterapeuten og Patienten i Basisbog i Fysioterapi. Lund Hans, Bjørnlund Inger Birthe og Sjøberg Niels Erik (red.) 2010 Kapitel 10 Ligger på Fronter. Hingebjerg og Pallesen: Den fysioterapeutiske undersøgelse Anamnese Ligger på Fronter Læs om anamnese i: Den uddybende tekst om Model for journalføring i Fysioterapeutuddannelsen. Ligger under Formalia på Fronter.

20 11/10 11/10 13/10 Kommunikationsøvelser Grp. 1a + 1b Grp 2a + 2b Kommunikationsøvelser Grp. 3a + 3b 24/10 24/10 30/10 30/10 31/10 Kommunikationsøvelser Grp. 3a + 3b Grp 4a+4b Grp 4a+4b Sundheds professionelle rolle Friis-Haschè, Frostholm og Schröder(red.): Klinisk sundhedspsykologi Kap.11 og 12 s Personlig og gruppe refleksion over; 1) Kognition/ følelser2) Faglighed 3) Temaer 4) Miljø 30/11 1/12 Psykomotorisk/psykosomatisk fysioterapi Basisbog i Fysioterapi; Hans Lund m.fl. Kap 34, s Thornquist, Eline: Klinik, kommunikation, information, 2011, kropslig intervention, betydning og anvendelse, side (skimmes) 28/11 27/11 Sundhedsprofessionelle rolle Erfaringer fra klinisk undervisning Mundtlig og skriftlig refleksion Friis-Haschè, Frostholm og Schröder(red.): Klinisk sundhedspsykologi Kap.11 og 12 s

21 12/12 13/12 Psykomotorisk/psykosomatisk fysioterapi Kropssprog/kropsudtryk Forståelse af krop definerer vort helsearbejde i Krop, respiration og kropsbillede(skimmes) /Berit Heir Bunkan Arbejdspapir til emnet Holdningsundersøgelse (Fronter) Bunkan: Kropp, respirasjon og kroppsbilde, side (Fronter) Artiklerne ligger på Fronter Undervisere: Hanne Ringgaard Møller Til toppen

22 Sundhedspædagogik Litteratur: Hermansen, M. m.fl. (2013), 3. udgave: Kommunikation og samarbejde - i professionelle relationer Varning Poulsen, D. 2009: Holdtræning: didaktiske perspektiver på grundtræning Øvrige materialer/artikler ligges på Fronter Dato Emne Litteratur Uv. 4/9 11/9 Introduktion til sundhedspædagogik Hermansen, M. m.fl. (2013)). Kommunikation og samarbejde - i professionelle relationer. Alinea, 3. 3 udgave s DOFR 4/9 E /9 5/9 14/9 11/9 15/9 Introduktion til studiegrupper Gr. 1a + 1b Gr. 1a + 1b Introduktion til studiegrupper Gr. 2a + 2b Gr. 2a + 2b Introduktion til studiegrupper Gr.3a + 3b Gr.3a + 3b Dahlbæk, Annelise. Studiegruppen, etablering, facilitering og udvikling. Dansk psykologisk forlag, s Ligger som pdf på fronter. 10 gode råd til gruppe arbejde udgivet af studievejledning.dk Materialet er tilgængeligt på fronter 10 gode råd til gruppe arbejde udgivet af studievejledning.dk Materialet er tilgængeligt på fronter 10 gode råd til gruppe arbejde udgivet af studievejledning.dk Materialet er tilgængeligt på fronter DOFR DOFR DOFR 13/9 15/9 Introduktion til studiegrupper Gr.4a + 4b Gr. 4a+ 4b 10 gode råd til gruppe arbejde udgivet af studievejledning.dk Materialet er tilgængeligt på fronter DOFR Samarbejdsaftale Christensen Gerd Gruppearbejde

23 15/9 Arbejde i de enkelte studiegrupper uden underviser (der er grupperum til jer) som redskab til læring incl. feedback, I: Jørgensen og Rienecker STUDIEHÅNDBOG for studiestartere på videregående uddannelser Samfundslitteratur 2011 pp Arbejdsblad med inspiration til, hvad en samarbejdskontakt kan indeholde Materialet er tilgængeligt på Fronter DOFR 20/9 21/9 Opsamling samarbejdsaftaler Studiegrupper og hvilken kontrakt har I på holdet Konflikthåndtering Hermansen, M. m.fl. (2013)). Kommunikation og samarbejde - i professionelle relationer. Alinea, 3. 3 udgave s DOFR Gruppetyper og gruppeprocesser, Axelson og Thylefors, I: Arbejdsgruppens Psykologi. Reitzels Forlag 1993 pp30-47 Det indre liv i gruppen, I:Gjøsund og Huseby Gruppe og samspil 3.udg., Hans Reitzels Forlag 2010 pp /11 15/11 Læringsmål Hermansen, M. m.fl. (2013). Kommunikation og samarbejde - i professionelle relationer. Alinea: 3.udgave s DOFR 28/11 Læring Læringsstile Knud Illeris (red.), tekster om læring. DOFR

24 28/11 Nye studiegrupper Læringsteoriens elementerhvordan hænger det hele sammen s Samfundslitteratur. Ligger på Fronter. Bostrøm, L. (2006). Læringens stil. I: Andersen, P. (red.): Læringens og tænkningens stil. Billesø og Baltzer Forlagene: Arbejdspapir om læringens stil på fronter Materiale findes på fronter 5/12 4/12 Læring Praksislæring Knud Illeris (red.), tekster om læring. En social teori om læring s Samfundslitteratur. Ligger på Fronter. DOFR 6/12 6/12 Portfolioopgave I Introduktion til opgave Didaktik og formidling Vedtofte, D. (red). Pædagogik for sundhedsprofessionelle s Kap. 5 og 6. Gads forlag, Ligger på Fronter DOFR 12/12 13/12 Portfolioopgave II Arbejde med opgaven m/ vejledning Varning Poulsen, D. 2009, Holdtræning: didaktiske perspektiver på grundtræning, Gad, Kap. 4 s DOFR

25 12/12 Portfolioopgave III Arbejde med portfolioopgaven uden underviser FRIST FOR AFLEVERING AF PORTFOLIO OPGAVE MANDAG D: 18/12 kl /12 20/12 Portfolioopgave IV Fremlæggelse og feedback DOFR 20/12 E /12 Portfolioopgave IV Fremlæggelse og feedback DOFR Undervisere: Hanne Ringgaard Møller og Dorthe Fritsen Til toppen

26 Anatomi ALMEN DEL Læringsmål undervisningsgang Emne Litteratur Lektioner At den studerende kan identificere planer og retninger samt anvende den anatomiske terminologi 1-4/9 Introduktion og nomenklatur. Bojsen-Møller (2006): Ny (2014) At den studerende kan 2-5/9 Almen vævslære Bojsen-Møller forstå kroppens (2006): overordnede opbygning 3-7/9 Almen vævslære og struktur fortsat Ny At den studerende kan finde og identificere knoglerne 4-11/9 Knoglekassens indhold At den studerende kan identificere de forskellige ledtyper og 5-12/9 Almen ledlære Bojsen-Møller (2006): forklare deres overordnede opbygning 6-13/9 Almen ledlære fortsat Ny At den studerende kan beskrive en muskels opbygning og udseende samt forklare musklens kontraktionsformer, kraft og funktion 7-14/9 Almen muskellære Bojsen-Møller (2006): Ny Knudsen og Sandermann (2016):93 98 (i kopi) 8-18/9 Almen muskellære fortsat At den studerende kan 9-19/9 Almen nerve- og Bojsen-Møller forstå den overordnede karlære (2006): 59-71, opbygning af karrene,

27 nervesystemet og af et Ny 63 76, neuron At den studerende kan 10-20/9 Hudens opbygning og Bojsen-Møller forstå den overordnede funktion (2006): 73 opbygning af huden og 76 dens funktion Ny TRUNCUS OG UNDEREKSTREMITET (U.E.) Læringsmål Lektion Emne Litteratur Lektioner At den studerende kan redegøre for hvirvelsøjlens skelet, led, ledbånd og bevægemuligheder 11-21/ /9 -columna vertebralis (repetér gerne den almene ledlære fra M1) Husk dagens knogler -columna vertebralis Bojsen-Møller (2006): , Ny , fortsat Husk dagens knogler At den studerende kan redegøre for de profunde rygmuskler samt bugmusklerne 13 26/9 -m. erector spinae -bugens muskler Bojsen-Møller (2006): , ny Ny At den studerende kan redegøre for nakkeleddenes opbygning og funktion samt for nakkens og halsens muskler 14 28/9 -øvre og nedre nakkeled -nakkens og halsens muskler Husk dagens knogler Bojsen-Møller (2006): , 118, , ny , 128, At den studerende kan redegøre for diafragma og ledforbindelserne i thorax 15 23/10 -leddene mellem ribben og brystben samt mellem ribben og columna -diafragma og intercostalmuskler Bojsen-Møller (2006): , ny

28 Husk dagens knogler At den studerende kan 16-24/10 -pelvis, led og Bojsen-Møller redegøre for bækkenets (muskler), nerver i (2006): 255 led og nerverne i hals hals,bug og ryg 260, 120 og truncus Husk dagens knogler 121, , 148, ny , , , At den studerende kan 17-31/10 -hofteleddet og Bojsen-Møller redegøre for hofteleddet hoftens muskler (2006): 261 og hoftens muskler Husk dagens knogler 268, ny bageste bugvæg 149, ny 166 At den studerende kan redegøre for knæleddet 18 2/11 -knæleddet Bojsen-Møller (2006): 278 Husk dagens knogler 286 At den studerende kan redegøre for lårets muskler samt underbenets ledforbindelser og ankelleddet At den studerende kan redegøre for fodens ledforbindelser, underbenets og fodens muskler At den studerende kan redegøre for benets 19 13/11 -knæleddet fortsat Ny Husk dagens knogler 20 4/12 lårets muskler, - Bojsen-Møller ankelleddet og art. (2006): 269 tibiofibularis 277, 285, 295, Husk dagens knogler Ny , , /12 subtalarleddet samt Bojsen-Møller tåleddene, (2006): 287 underbenets og fodens 301, muskler Ny , , Husk dagens knogler /1 -benets nerver og kar Bojsen-Møller (2006):311

29 nerver og kar 327, Ny Manuduktion 1 E17-1 7/11 NB på universitetet Manuduktion 1 E17-2 7/11 NB på universitetet Manuduktion 2 E17-1 4/1 NB på universitetet Manuduktion 2 E17-2 4/1 NB på universitetet Underviser: Steen Elkjær Knudsen Til toppen

30 Humanfysiologi Litteratur: Menneskets Fysiologi, Schibye & Klausen F1 19/9 F2 22/9 F3 29/9 F4 2/10 F5 3/10 O1 6/10 STUDIEPLAN FOR HUMANFYSIOLOGI OG ERNÆRING 1. SEMESTER ANSVARLIG: JAKOB L. NIELSEN OPDATERET D. 11/10 Dato: Emne: Litteratur: Studieaktiviteter Selvstændige studieaktiviteter Introduktion til faget. Herefter starter vi med lidt basal kemi + terminologi. Cellen membran og organeller mm. Cellen fortsat transportformer og proteinsyntese. Nervesystemet: nervevæv, membranpotentiale, aktionspotentiale mm. Nervesystemet fortsat: synapser og sanser Opgaver i cellen, transportformer og nervesystemet Menneskets Fysiologi (MF) af Schibye & Klausen (4. udgave). MF: side MF: side MF: side Det forudsættes at I har set videoerne Neuroner og Aktionspotentialet inden I kommer til undervisning! MF: side Det forudsættes at I har set videoerne Synapser og Sanser inden I kommer til undervisning! Ovenstående Primært gennemgang af emnet. Hertil kan der lejlighedsvis optræde opgaver, quizzer mv., når det passer ind Primært gennemgang af emnet. Hertil kan der lejlighedsvis optræde opgaver, quizzer mv., når det passer ind Det forventes, at I har læst den opgivne litteratur til hver lektion. Derudover kan det anbefales, at I går ned i BodyLab og gennemgår: Cell Parts og Biology Bytes: Transporters. Det forventes, at I har læst den opgivne litteratur til hver lektion. Derudover kan det anbefales, at I går ned i BodyLab og gennemgår animationer af synapser og aktionspotentialer (eksempelvis i Visible Body: Human Anatomy Atlas ).

31 F6 6/10 F7 10/10 O2 10/10 - E /10 - E17.2 F8 24/10 F9 27/10 O3 6/11 -- E17.1 7/11 -- E17.2 F10 6/11 F11 8/11 O4 9/11 -- E /11 -- E17.2 Muskler: typer, struktur, klassificering, kontraktion og irritationsproces. Muskler forts.: dynamiske kontraktioner, fibertyper og glat muskulatur. + Bindevæv Opgaver i muskler og nervesystemet CNS: opbygning, rygmarven, hjernen CNS forts.: sensoriske baner, centre, smerte + sensoriske baner, motorisk funktion MF: side MF: side s MF: og MF: side MF: side MF: side Primært gennemgang af emnet. Hertil kan der lejlighedsvis optræde opgaver, quizzer mv., når det passer ind Primært gennemgang af emnet. Opgaver i CNS Ovenstående Løsning af eksamensrelevante opgaver i timerne Reflekser der påvirker muskeltonus. Myotatiske refleks, muskeltenen og den antimyotatisk refleks. Reflekser - Ledreceptorer, labyrintsanserne og neuromuskulær kontrol. MF: side Det er en god ide, at I har set videoerne Reflekser og Den myotatiske refleks inden I kommer til undervisning- Primært gennemgang af emnet. Hertil kan der lejlighedsvis optræde opgaver, quizzer mv., når det passer ind. Opgaver i Reflekser Ovenstående Løsning af eksamensrelevante opgaver i timerne Det forventes, at I har læst den opgivne litteratur til hver lektion. Derudover kan det anbefales, at I går ned i BodyLab og gennemgår animationer af bl.a. tværbrocyklus i Visible Body. Det forventes, at I har læst den opgivne litteratur til hver lektion. Det forventes, at I har læst den opgivne litteratur til hver lektion. Der vil af og til ligge links og forslag til yderligere studieaktiviteter i Fronter.

32 F12 15/11 O5 16/11 F13 17/11 F14 29/11 O6 4/12 -- E17.1 5/12 -- E17.2 F15 5/12 F16 19/12 F17 19/12 Det autonome nervesystem. MF: side Det forudsættes at I har set videoen Det autonome nervesystem inden I kommer til undervisning Opgaver i autonome Ovenstående nervesystem Kredsløbet: Blodets sammensætning, lymfe og lymfesystemet (samt potentielt introduktion til hjertet). Hjertets opbygning og funktion, hjertets automati, ekg, hjertecyklus, minut- og slagvolumen. Opgaver i blod, hjerte, hjertecyklus mm. Karrenes opbygning og funktion, blodets strømningshastighed, udnytning mm. Blodtryk, hydrostatisk tryk, ødemer. Kredsløbet under dynamisk og statisk arbejde. MF: (MF: ) MF: side Ovenstående MF: side MF: side MF: side Primært gennemgang af emnet. Hertil kan der lejlighedsvis optræde opgaver, quizzer mv., når det passer ind Løsning af eksamensrelevante opgaver i timerne Primært gennemgang af emnet. Hertil kan der lejlighedsvis optræde opgaver, quizzer mv., når det passer ind Løsning af eksamensrelevante opgaver i timerne Primært gennemgang af emnet. Hertil kan der lejlighedsvis optræde opgaver, quizzer mv., når det passer ind Det forventes, at I har læst den opgivne litteratur til hver lektion. Det forventes, at I har læst den opgivne litteratur til hver lektion. Der vil af og til ligge links og forslag til yderligere studieaktiviteter i Fronter. Det forventes, at I har læst den opgivne litteratur til hver lektion.

33 O7 20/12 Opgaver i blodtryk, kredsløbet under arbejde, ødemer mm. Ovenstående Løsning af eksamensrelevante opgaver i timerne Ændringer kan forekomme, ligesom sidetal er vejledende.. Underviser: JAKOB L. NIELSEN Til toppen

34 Patologi Litteratur Patologi og Farmakologi af Mogens Vyberg, 3. Udgave, Munksgaard Danmark DATO LEKTION EMNE Litteratur TO Lektion 1-2 Introduktion og beskrivelse Vyberg kap 1 (s ) Vyberg kap. 3 Cellebiologi og patologi TO Lektion 3-4 Vækstændringer Vyberg kap. 4 TO Lektion 5-6 Celleskade og celle død Vyberg kap. 5 TO Lektion 7-8 Inflammation Vyberg kap. 5.6 (s ) TO Lektion 9-10 Opsummering Kap. 1,3,4,5,6 TO Lektion Mikroorganismer og Vyberg kap. 8 infektionssygdomme TO Lektion Immunologi og Vyberg kap. 7 immunsygdomme TO Lektion Forstyrrelser i Vyberg kap. 9 væskebalance og blodcirkulation TO Lektion REP. Opsummering og Repetition Kære studerende. Det tilrådes, at du har læst den anbefalede litteratur inden timen. Venlig hilsen underviser Alia Aljanabi Alia.dk@hotmail.com Mob

FYO-F17 - studieplaner. Indholdsfortegnelse. Indhold

FYO-F17 - studieplaner. Indholdsfortegnelse. Indhold Indhold Indholdsfortegnelse Indhold... 1 Generelle aktiviteter... 2 Studiestart... 4 Fysioterapi teori og metode... 5 Fysioterapi manuel vævsundersøgelse... 9 Fysioterapi træning og bevægelse... 13 Sundhedspsykologi...

Læs mere

Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015

Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015 SAM Litteratur / Materiale Introduktion til modul 2 09.11 1 L1.03 Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien

Læs mere

Studieplan for Man væv - Modul 2 F216 - Forår 2016

Studieplan for Man væv - Modul 2 F216 - Forår 2016 Studieplan for Man væv - Modul 2 F216 - Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 2 25.04 1 H1.02 Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien i en narrativ tilgang 2

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion Tid Introduktion til modul 2 22.04 1 (st.) Lokale Underviser L1.02 LEZE Studieaktiviteter Selvstændige studieaktiviteter

Læs mere

Studieplan Links til fagene, 1. semester Efterår 2016

Studieplan Links til fagene, 1. semester Efterår 2016 Studieplan Links til fagene, 1. semester Indholdsfortegnelse Generelle aktiviteter, 1. semester... 2 Fysioterapi - Træning og bevægelse, 1. semester... 4 Fysioterapi - Teori og metode, 1. semester... 6

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012 Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012 Uge Dato Lekt. Lokale Underv. Indhold/Emne Obligatorisk Litteratur 23.4 1 (stam) Uge 17 L1.02 LEZE Introduktion til modul 2 Modul

Læs mere

Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale

Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 2 20.04 1 (st.) Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien

Læs mere

Studieplan Funktionel Anatomi Modul 2 FYS 113 Forår 2013

Studieplan Funktionel Anatomi Modul 2 FYS 113 Forår 2013 Emne Dato Lektion Tid Introduktion til modul 2 22.04 1 (st.) Lokale Underviser L1.02 Studieplan Funktionel Anatomi Modul 2 FYS 113 Forår 2013 Studieaktiviteter Selvstændige studieaktiviteter Modul 2 beskrivelsen

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi -Terminologi Udleverede kopier Anatomi 2 - Muskellære Udleverede kopier Anatomi 3 - Støttevæv og biomekaniske egenskaber Udleverede kopier Anatomi 4 - Ledlære Udleverede

Læs mere

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 1. semester Fysioterapeutuddannelsen i Odense (29.08.16) Efterår 2016 1. semester Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2.... 3 3. Struktur og fagligt indhold... 4 3.1 i og fordeling

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Odense Semesterbeskrivelse 1.

Fysioterapeutuddannelsen i Odense Semesterbeskrivelse 1. OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Fysioterapeutuddannelsen i Odense Semesterbeskrivelse 1. Studieordning af 2016 Justeret d. 03.01.17 Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for læringsudbytte... 3 3. Struktur

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Modul 1 Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 UCL, Fysioterapeutuddannelsen i Odense Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Idealstudieplan for modul 3. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Idealstudieplan for modul 3. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Idealstudieplan for modul Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse Undervisning 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Modul 1 Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt UCL, Fysioterapeutuddannelsen i Odense Side 1 Modulets tema. Modulet orienterer sig

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. Semesterbeskrivelse 1. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense. Studieordning af Justeret d

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. Semesterbeskrivelse 1. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense. Studieordning af Justeret d OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Semesterbeskrivelse 1. semester Fysioterapeutuddannelsen i Odense Studieordning af 2016 Justeret d. 18.08.17 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Semesterbeskrivelse

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Modul 1 Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt UCL, Fysioterapeutuddannelsen i Odense Side 1 Modulets tema. Modulet orienterer sig

Læs mere

1.M. o M d o u d l u l e k e sa s m

1.M. o M d o u d l u l e k e sa s m 1.Modul eksamen Ro på venner! Hvis et folketingsvalg er demokratiets fest Så må eksamen være uddannelsessystemets fest! J Form Modul 1 eksamen er en individuel mundtlig eksamen. Placering Eksamen er placeret

Læs mere

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 I faget pædagogik og psykologi vil der særligt være fokus på følgende læringsudbytter: 1. Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieplan M3. ERG115. efterår 2015. 24.8 Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Studieplan M3. ERG115. efterår 2015. 24.8 Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Studieplan M. ERG115. efterår 015 Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 5 4.8 Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse Undervisning 1 4.8 Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale

Læs mere

Idealstudieplan for modul 3. Litteratur og materialer. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Idealstudieplan for modul 3. Litteratur og materialer. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Idealstudieplan for modul Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale Studieopgave

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. Obligatorisk litteraturliste for FYS513 Fysioterapeutuddannelsen, UCL Modul 1 - august 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark,

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi 1 Repetition ægte og uægte led i columna Mennesket - Led for led, 2012. S. 68-75 repetition mavemuskler Functional anatomy, 2010, s. 250-255, 280-286 Anatomi 2 -

Læs mere

Sundhedsfaglig Grunduddannelse

Sundhedsfaglig Grunduddannelse Sundhedsfaglig Grunduddannelse Lektionsplan 2019-2020 NB: ret til ændringer forbeholdes specielt i foråret! Undervisere på uddannelsen er Fysiologi: Nana Byriel og Jens Steen Nielsen Anatomi: Sune Hansen

Læs mere

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. Semesterbeskrivelse 1. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense. Studieordning af Justeret d

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. Semesterbeskrivelse 1. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense. Studieordning af Justeret d OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Semesterbeskrivelse 1. semester Fysioterapeutuddannelsen i Odense Studieordning af 2016 Justeret d. 14.05.18 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Semesterbeskrivelse

Læs mere

Sundhedsfaglig Grunduddannelse

Sundhedsfaglig Grunduddannelse Sundhedsfaglig Grunduddannelse Lektionsplan 2019-2020 NB: ret til ændringer forbeholdes Undervisere på uddannelsen er Fysiologi: Klaus Rasmussen og Alexander Teddy Stachurska Anatomi: Klaus Rasmussen og

Læs mere

Sundhedsfaglig Grunduddannelse

Sundhedsfaglig Grunduddannelse Sundhedsfaglig Grunduddannelse Lektionsplan 2017-2018 NB: ret til ændringer forbeholdes specielt i foråret! Undervisere på uddannelsen er Fysiologi: Nana Byriel og Jens Steen Nielsen Anatomi: Sune Hansen

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 1

Modulbeskrivelse - Modul 1 Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg Modulbeskrivelse - Modul 1 - Fag, profession og studie Klinisk undervisning I 1 Modul 1 - Fag, profession og studie 15 ECTS Indholdsfortegnelse 1. Modulets tema... 3

Læs mere

Sundhedsfaglig Grunduddannelse

Sundhedsfaglig Grunduddannelse Sundhedsfaglig Grunduddannelse Lektionsplan 2018-2019 NB: ret til ændringer forbeholdes specielt i foråret! Undervisere på uddannelsen er Fysiologi: Nana Byriel og Jens Steen Nielsen Anatomi: Sune Hansen

Læs mere

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning August 2009 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 8 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform

Læs mere

Finn Bojsen-Møller, Jørgen Tranum-Jensen og Erik B Simonsen: Bevægeapparatets anatomi, 13 udg Munksgaard ISBN

Finn Bojsen-Møller, Jørgen Tranum-Jensen og Erik B Simonsen: Bevægeapparatets anatomi, 13 udg Munksgaard ISBN Modul 1, efterår 2015 Finn Bojsen-Møller, Jørgen Tranum-Jensen og Erik B Simonsen: Bevægeapparatets anatomi, 13 udg. 2014 Munksgaard ISBN 978-87-628-0900-0 Hermansen, M., Löw, O. & Petersen, V. 2013, Kommunikation

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 2. semester

Klinisk undervisning/praktik 2. semester 1 Klinisk undervisning/praktik 2. semester Temaer: Fysioterapeutisk intervention med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Oktober 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 7 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie

Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie September 2015 Side 1 af 11 Modulets tema Modulet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiet, professionen og det fysioterapeutiske fagfelt.

Læs mere

sammenhæng ved moduler. Læringsudbytte Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 5:

sammenhæng ved moduler. Læringsudbytte Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 5: ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS ANATOMI FAGBESKRIVELSE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 8 af /08/00 08. Der opnås størst

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod det

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform og som basis for klassisk

Læs mere

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Modul 2 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 2_FIA_12-08-2015 ebo Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Læs mere

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. November 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. November 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning November 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 10 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform

Læs mere

Studieplan Links til fagene, M3 Forår 2016. Indhold

Studieplan Links til fagene, M3 Forår 2016. Indhold Studieplan Links til fagene, M3 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold... 1 Generelle aktiviteter, M3... 2 Træning og bevægelse, M3... 3 Teori og metode, M3... 6 Fysiologi, M3... 9 Videnskabsteori, M3...

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform og som basis for klassisk

Læs mere

Forløbsplan for Humanvidenskab

Forløbsplan for Humanvidenskab Forløbsplan for Humanvidenskab Kerneområde Uddannelseselement Placering Omfang Læringsudbytte Humanvidenskab Humanvidenskab 1. semester 10 ECTS-point Viden og forståelse Den studerende har teoretisk viden

Læs mere

Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 215 Efterår 2016

Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 215 Efterår 2016 Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 215 Efterår 2016 Emne Dato Lekt. / Tid Introduktion til modul 8 14.11 1 (Stam) Lok. / Uv. Studieaktiviteter Selvstændige

Læs mere

Modulplan Modul 1: Fysioterapi Fag, profession og studie

Modulplan Modul 1: Fysioterapi Fag, profession og studie Modul 1 F12s Uge 6 / 35: ato Timer Lokaler Underviser Fagområde / fag Man 08.15 3.94 JBL / MOL Velkomst og introduktion 09.15 Atriet Fælles morgenkaffe velkomst 10.25 2.75 JYE Introduktion til IT 11.00

Læs mere

Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 315 Efterår 2016

Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 315 Efterår 2016 Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 315 Efterår 2016 Emne Dato Lekt. / Tid Introduktion til modul 8 14.11 1 (Stam) Lok. / Uv. Studieaktiviteter Selvstændige

Læs mere

Studieplan 2013 Modul: 4 Hold: Hold 213 og 313

Studieplan 2013 Modul: 4 Hold: Hold 213 og 313 Studieplan Modul: 4 Hold: Hold og 313 Uge Dato - Hold Indhold Litteratur UV 46 11/11 13/11 hold 12/11 hold 313 Intro modul 4 Stamhold Fysisk aktivitet 1. / inaktivitet i relation til de forskellige vævstyper

Læs mere

Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 715 Forår 2017

Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 715 Forår 2017 Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 715 Forår 2017 Emne Dato Lekt. Lok. / Uv. Studieaktiviteter Litteratur / Materiale Introduktion til modul 8 27.04

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 2. semester 01.02.2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Dato Uge Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur

Dato Uge Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 520 Foråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato 16 13.04 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 1 Fysioterapi; fag, profession og studie 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 1 Fysioterapi; fag, profession og studie 15 ECTS - Modul 1 Fysioterapi; fag, profession og studie 15 ECTS Modulet starter i uge 36 og 6 Modulets tema Modulet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiet, professionen og det fysioterapeutiske

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 2. semester 14.08.2018 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Hiort Maltesen, A. & Røde Kors 2012, Førstehjælp, 4th edn, Røde Kors, Kbh. ISBN

Hiort Maltesen, A. & Røde Kors 2012, Førstehjælp, 4th edn, Røde Kors, Kbh. ISBN Modul 1, forår 2016 Beyer, N., Lund, H. & Klinge, K. (eds) 2010, Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering, 2nd edn, Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 9788762809406. Biel, A. & Dorn, R. 2014, Trail

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. 1 Obligatorisk litteraturliste FYS113 Modul 1 - januar 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 87-628-0307-7. Hermansen,

Læs mere

Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 615 Forår 2017

Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 615 Forår 2017 Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 615 Forår 2017 Emne Dato Lekt. Lok. / Uv. Studieaktiviteter Litteratur / Materiale Introduktion til modul 8 27.04

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Målet er at du kan beskrive nogle grundlæggende sundhedsfaglige

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode 7. semester foråret 2018

Studieplan for Kvalitativ metode 7. semester foråret 2018 Studieplan for Kvalitativ metode 7. semester foråret 2018 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend ( 2015): Interveiw. Det kvalitative forskningsinterview som

Læs mere

Radiografisk anatomi og Fysiologi.

Radiografisk anatomi og Fysiologi. Radiografisk anatomi og Fysiologi. Hold: RAD116 Undervisere: Winnie Most (WIMO) og Jonas Rasmussen (JORA) Dato: 8/2 Studieaktivitet Lektioner nr Emne Underviser Litteratur 1: Anatomi og fysiologi - Ind

Læs mere

Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN

Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN Obligatorisk litteratur FYS 514 Modul 1 Efterår 2014 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 87-628-0307-7. Hermansen,

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Studieplan Links til fagene, Modul 10 Efterår Indhold

Studieplan Links til fagene, Modul 10 Efterår Indhold Studieplan Links til fagene, Modul 10 Efterår 2016 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold... 1 Fysioterapi teori og metode... 2 Videnskabsteori og metode... 11 Litteratur... 13 Pædagogik og psykologi, modul

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Obligatorisk litteratur FYS 115.

Obligatorisk litteratur FYS 115. Obligatorisk litteratur FYS 115. Modul 1 Forår 2015 Finn Bojsen-Møller, Jørgen Tranum-Jensen og Erik B Simonsen: Bevægeapparatets anatomi, 13 udg. 2014 Munksgaard ISBN 978-87-628-0900-0 Hermansen, M.,

Læs mere

Studieplan for modul 1

Studieplan for modul 1 Uge Dag lektion s nr Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 6 08.02.16 1 BRSB Ergoterapi Modtagelse og introduktion til modul 1 Modulbeskrivelsen - Studieaktiviteter

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Modul 1. VIA University College. Modul 1 J. nr. 6.1.1.2 Modul 1_FIA 26-01-2015 ebo

Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Modul 1. VIA University College. Modul 1 J. nr. 6.1.1.2 Modul 1_FIA 26-01-2015 ebo Modul 1 J. nr. 6.1.1.2 Modul 1_FIA 26-01-2015 ebo Modul 1 Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole Gældende fra forår 2015 1 Modulets

Læs mere

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER VÆGTNING 4 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1., 3. og 5. semester. Endvidere indgår grundøvelser i det tværfaglige fag anvendt anatomi placeret ved

Læs mere

Studieplan Radiografisk patientologi/ Filosofi, videnskabsteori og etik 2. Semester

Studieplan Radiografisk patientologi/ Filosofi, videnskabsteori og etik 2. Semester OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Radiografisk patientologi/ 2. Semester Radiografuddannelsen i Odense Forår 2017 2. Semester Indhold 1. Fagets fokus... 3 2. Fagets læringsudbytter... 3 2.1 Overordnede

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09. Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod det

Læs mere

Studieplan Bioanalytisk diagnostik Semester 1

Studieplan Bioanalytisk diagnostik Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Bioanalytisk diagnostik Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Studieplan modul 3. 1 Sygdomsfag Geriatri: Introduktion Videostreamet undervisning

Studieplan modul 3. 1 Sygdomsfag Geriatri: Introduktion Videostreamet undervisning Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K K4 Ergoterapi Introduktion modul Modulbeskrivelse 1 1 Ergoterapi Ergoterapi: Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale Studieopgave 1

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis September 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 1... 1 Studieplan... 3 Studieopgave 1... 4 Studieopgave 2... 5 Studieopgave

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09. Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod det

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt timer samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste for hold FYS 112, forår 2012

Obligatorisk litteraturliste for hold FYS 112, forår 2012 Obligatorisk litteraturliste for hold FYS 112, forår 2012 Modul 1 forårssemestret 2012 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark,

Læs mere

Studieplan for modul 1

Studieplan for modul 1 Studieplan for modul Uge Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggel- sesformer K K K K 6 Studiestart og introduktion til modul Modulbeskrivelsen (findes på Fronter og udleveres på dagen på papir)

Læs mere

Fysioterapi og Træning og bevægelse/semester Lund H, Bjørnlund IB, Sjöberg NE, (red.).

Fysioterapi og Træning og bevægelse/semester Lund H, Bjørnlund IB, Sjöberg NE, (red.). LITTERATURLISTE FOR Fysioterapeutuddannelsen PH Absalon Campus Næstved og Campus Roskilde Studieordning september 2016 Det sundhedsvidenskabelige fagområde Fysioterapi og Træning og bevægelse/semester

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning

Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Oktober 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod fysisk aktivitet og træning som forebyggelse,

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. Obligatorisk litteraturliste for FYS513 Fysioterapeutuddannelsen, UCL Modul 1 - august 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark,

Læs mere

Idealstudieplan for modul 1. Tilrettelæggel- sesformer. Undervisning 2. Videndeling/formidling. Undervisning. Laboratorium

Idealstudieplan for modul 1. Tilrettelæggel- sesformer. Undervisning 2. Videndeling/formidling. Undervisning. Laboratorium Uge Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggel- sesformer K1 K K4 Modtagelse Introduktion til modul 1 Modulbeskrivelsen (findes på Fronter og udleveres på dagen på papmodtagelse studiet Bekendtgørelsen

Læs mere

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. Obligatorisk litteraturliste for hold 512 Modul 1 efterårssemestret 2012 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 87-628-0307-7.

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09. Side 1 Modulets tema Modulet retter sig mod det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. semester, forår 2017

Indholdsfortegnelse. 2. semester, forår 2017 Indholdsfortegnelse Fysioterapi - Teori og metode... 2 Fysioterapi - Manuel vævsundersøgelse og behandling... 8 Fysioterapi - Træning og bevægelse... 10 Anatomi... 15 Humanfysiologi og ernæring... 18 Sygdomslære

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8

Modulbeskrivelse for modul 8 Modulbeskrivelse for modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 8 (revideret d. 20.11.14) Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod fysisk aktivitet og træning som forebyggelse,

Læs mere

Studieplan M3. ERG515

Studieplan M3. ERG515 Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 Ergoterapi Ergoterapi: Introduktion modul Modulbeskrivelse Undervisning 1 Ergoterapi Ergoterapi: Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale

Læs mere