Typosquatting af dk domæner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Typosquatting af dk domæner"

Transkript

1 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 170 Offentligt Typosquatting af dk domæner 2009

2 Forord Dette er den første rapport fra STOP tps om typosquatting af dk domæner. Rapporten er dels baseret på oplysninger udledt af vores analyser af konkrete domæner, dels på informationer, vi har indsamlet til brug for netop denne rapport. Der nævnes i det følgende en række eksempler på domæner, der er udsat for typosquatting. Disse typosquattingtilfælde er alle verificerede på tidspunktet for rapportens frigivelse. Det er vigtigt for os at pointere, at det, at vi viser de pågældende tilfælde af typosquatting, alene har til formål at illustrere problemets omfang. De pågældende domæner er udvalgt, fordi de har stor offentlig interesse. Rapportens indhold og konklusioner må citeres med tydelig kildeangivelse, ligesom links til rapporten er tilladt. Rapporten er alene vejledende. I det omfang repræsentanter for pressen ønsker at verificere de i rapporten oplyste tal, kan der til enhver tid rettes henvendelse til STOP tps for aftale herom. Gedved, den 1. juni 2009 Lars Gosvig, Indehaver Telefon: Mail: tps.dk Om STOP tps STOP tps er vores forkortelse for STOP Typosquatting. Navnet er valgt for netop at undgå ja typosquatting. Vores speciale er at afdække om et domæne er udsat for typosquatting. Hvis vi konstaterer, at et domæne er angrebet, kan vi bistå registranten med at få stoppet krænkelsen og få slettet typosquatterens domæner. Læs mere på tps.dk. Indhold Hovedkonklusioner... side 2 Hvad er typosquatting... side 3 Datagrundlag... side 3 Omfang... side 4 Eksempler... side 5 Klagesystemet... side 6 Konsekvenser... side 7 Afrunding... side 8 STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 1

3 Hovedkonklusioner Den danske del af internettet er ramt af mindst tilfælde af typosquatting svarende til ca. 2 % af alle registrerede dk domæner. Det er ikke muligt at sætte et pålideligt tal på, hvad de danske domæneregistranter taber ved typosquattingen, men der er sandsynligvis tale om et tocifret millionbeløb. Særligt ramt er domæner inden for medier, internethandel, finans og forsikring samt rejsebranchen, men der forekommer typosquatting af domæner inden for alle sektorer. Der ses en tydelig sammenhæng mellem et domænes placering på offentliggjorte besøgsstatistikker og antallet af typosquattingtilfælde af domænet. Antallet af tilfælde af typosquatting af de enkelte domæner varierer fra ét til over 40. Otte personer/virksomheder har registreret mere end 84 % af det samlede antal typosquatdomæner, svarende til over domæner. Den mest aktive typosquatter af den danske del af internettet har registreret over dk domæner. Langt størsteparten af de kendte tilfælde af typosquatting har oprindelse i USA, Danmark og Tyskland. Klagenævnet for Domænenavne og DK Hostmaster har til sammen inden for de seneste 12 måneder behandlet ca. 800 klager over typosquatting. I alt har DK Hostmaster behandlet klager over typosquatting. Heraf er 183 domæner efter at have været slettet på ny blevet registreret af typosquattere. STOP tps viser i rapporten konkrete eksempler på typosquatting af bl.a. Kongehuset, TV2 og DK Hostmaster. STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 2

4 Hvad er typosquatting Typosquatting (typo=fejltastning, squatting=husbesættelse) handler om, at nogen systematisk registrerer domænenavne, der på nær et bogstav eller to ligner et domænenavn, der allerede eksisterer. Når en besøgende herefter skriver det forkerte domænenavn i adresselinjen føres han eller hun til en webside, hvor registranten af det forkerte domænenavn tjener penge på besøget på siden. Deraf kommer betegnelsen domænesnylter for en person eller virksomhed, der begiver sig af med typosquatting. I daglig tale omtales typosquatting ofte som slåfejl, men en nærmere analyse viser, at de metoder, typosquatterne anvender, er mere avancerede. STOP tps inddeler metoderne i følgende. Tastefejl Stavefejl Sprogfejl Start og endelsesfejl Binavnefejl Ved denne metode satser typosquatteren på, at den besøgende begår simple tastefejl ved enten at ramme en enkelt forkert nabotast, undlade et enkelt bogstav i domænet eller indsætte et enkelt logisk tegn, eksempelvis en bindestreg. Typosquatteren satser på, at den besøgende ikke kender den korrekte stavemåde for domænet, eksempelvis at eks bliver til x. Mange domæner indeholder ord eller elementer af ord fra andre sprog end dansk. Ved disse satser typosquatteren på, at den besøgende skriver ordet på dansk i stedet for eksempelvis engelsk eller omvendt. I de fleste browsere er det ikke nødvendigt at tilføje www. i starten af det domæne, der skal besøges. Typosquatteren udnytter, at den besøgende skriver www altså glemmer punktum og at browseren herefter sender den besøgende til eksempelvis wwwdanmark.dk. Mange virksomheder og organisationer er kendt under flere navne eller udtryk. Typosquatteren registrerer disse, hvis virksomheden eller organisationen ikke selv har sørget herfor. Nogle af de ovennævnte metoder er formelt set ikke typosquatting men nærmere cybersquatting, der er en mere bred form for domænesnylteri end typosquatting. Datagrundlag Datagrundlaget for denne rapport består af følgende elementer: 1. Analyser STOP tps s analyser består af en lang række algoritmer som skaber afledninger af et konkret domæne. En afledning er en alternativ stavemåde af et domæne, eksempelvis er stoptps en afledning af stoptps. For en nærmere beskrivelse af STOP tps s teknik henvises til vores website. Alle afledninger testes herefter ved, at der foretages et opslag på den pågældende adresse. Hvis der modtages svar fra en server, registreres domænet som aktivt. 2. Klager DK Hostmaster offentliggør på adressen hostmaster.dk/index.php?id=272 en liste over behandlet af alle de domæner, hvor der er truffet afgørelse i henhold til specialreglen i DK Hostmasters generelle DK Hostmaster betingelser. STOP tps har analyseret om disse domæner er registrerede og herefter hvem, der i givet fald er registrant. STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 3

5 3. Domæner Gennem STOP tps s analyser er dannet en liste over personer og virksomheder, som indiskutabelt registreret af foretager typosquatting. Denne liste har dannet grundlag for en manuel udsøgning via DK Hostmasters typosquattere whois, hvor det er muligt at foretage et opslag, der viser alle de domæner, en given registrant har registreret. Omfang Listen over domæner, registreret af konstaterede typosquattere, indeholder på tidspunktet for redaktionens afslutning domæner, disse domæner er registreret af 45 virksomheder/personer. En mindre del af disse domæner og reelt kun de registreret af danske registranter kan ikke anses som typosquatting men er blot registrering af gode domæner. Otte typosquattere har registreret mere end 500 domæner. Disse ottes registreringer udgør til sammen domæner, svarende til mere end 84 % af det samlede antal domæner. USA 48,08% Polen 0,13% Georgien 0,01% Ukraine 1,44% Tjekkiet 5,66% Saint Kitts and Nevis 0,96% Anguilla 0,24% Storbritanien 12,02% Danmark 21,39% Tyskland 3,46% Brasilien 0,60% Hong Kong 1,04% Anonym 2,75% Sverige 0,15% Norge 0,47% Holland 0,02% Luxembourg 1,18% Østrig 0,38% Grafikken viser andelen af de registrerede domæner fordelt på alle kendte oprindelseslande. Det fremgår, at lang den største del af typosquattingen af den danske del af internettet har oprindelse i USA, Danmark og Storbritannien Det har ikke været muligt at finde valide oplysninger om, hvad typosquattere tjener ved de pågældendes aktiviteter. Målgruppe Generelt er alle højprofildomæner udsat for typosquatting i et betydeligt omfang. Højprofildomæner er typisk virksomheder inden for medier, internethandel, finans og forsikring samt rejsebranchen med mere end ugentlige besøgende. Det er nærliggende at antage, at typosquatterne anvender medlemslisterne fra forskellige organisationer som FDIM, FDIH og Finansrådet for at finde mulige domæner at typosquatte. Der ses en entydig sammenhæng mellem et givent domænes placering på offentliggjorte trafikmålinger og antallet af typosquattingtilfælde af det pågældende domæne. Den typiske virksomhed inden for denne sektor er ikke unormalt udsat for tilfælde af typosquatting, idet der ses eksempler med helt op til 50 tilfælde af typosquatting af et domæne. I denne forbindelse er et domænes alfabetiske længde en betydende parameter. I sagens natur kan der dannes flere logiske afledninger af et langt domæne end af et domæne, som kun består af 3 5 karakterer. STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 4

6 Dette er dog ikke ensbetydende med, at virksomheder, organisationer mv. med domæner, der ikke omfattes af definitionen på højprofildomæner, ikke er udsat for typosquatting. Antallet af typosquattingtilfælde er dog ikke nær så stort. Såvel den private som offentlige sektor er udsat for typosquatting, ligesom foreninger og andre organisationer kan finde sig selv blandt typosquatternes mål. Eksempler De følgende eksempler på typosquatting er alle skabt ved brug af STOP tps s analysesystem. Der er kun tale om eksempler ikke gengivelse af de fuldstændige resultater af kørslerne. Ud over de nævnte domæner har kørslerne resulteret i en række yderligere domæner, hvor registreringen og anvendelsen af domænerne ikke entydigt kan anses som typosquatting. borger.dk: danmark.dk: folketinget.dk: socialdemokraterne.dk: venstre.dk: dk hostmaster.dk: forbrug.dk: forbrugerraadet.dk: domstol.dk: statstidende: trafikken.dk kongehuset.dk: tv2.dk og binavne hertil: postdanmark.dk: wwwborger.dk og borgere.dk danmakr.dk, anmark.dk, danamrk.dk og wwwdanmark.dk folketinge.dk, foletinget.dk og folktinget.dk socialdemokrater.dk venste.dk, venstra.dk, venster.dk dkhostmater.dk forburg.dk og forbug.dk forbrugerraedet.dk wwwdomstol.dk, domstil.dk, domtol.dk, domstolen.dk, domstole.dk, domto.dk og dumstol.dk statstiden.dk, statstidne.dk, stattidende.dk, statstiende.dk og statstidene.dk trafikk.dk, trafiken.dk, traffikken.dk, trakikken.dk, trfikken.dk, wwwtrafikken.dk og traffiken.dk kongahuset.dk, kogehuset.dk, og konghuset.dk bastatv2.dk, boxtv2.dk, danstv2.dk, finanstv2.dk, godmorgendanmarktv2.dk, godmorgentv2.dk, gomorgendanmarktv2.dk, gomorgentv2.dk, jultv2.dk, kesslertv2.dk, milliontv2.dk, morgentv2.dk, nyhdernetv2.dk, opskriftertv2.dk, rtv2.dk, sporttv2.dk, sputniktv2.dk, station2tv2.dk, strejketv2.dk, ttv2.dk, tv20j.dk, tv2easr.dk, tv2est.dk, tv2gossip.dk, tv2new.dk, tv2nyheder.dk, tv2rejser.dk, tv2spil.dk, tv2 spil.dk, tv2sprt.dk, tv2tour.dk, tv2vejeret.dk, tv2vejert.dk, tv2vejr.dk, vejerettv2.dk, vejerttv2.dk, vejrtv2.dk, verettv2.dk, viptv2.dk, wwtv2.dk, wwwtv2east.dk, wwwtv2fyn.dk, wwwtv2nord.dk, wwwtv2oj.dk, wwwtv2spil.dk, wwwtv2sport.dk og wwwtv2vejret.dk ostdanmark.dk, poatdanmark.dk, podtdanmark.dk, postanmark.dk, postdabmark.dk, postdammark.dk, postdanark.dk, postdanmaek.dk, postdanmard.dk, postdanmarl.dk, postdanmmark.dk, postddanmark.dk, postsanmark.dk, potdanmark.dk, psotdanmark.dk, pstdanmark.dk, postdanmak.dk, postdanmakr.dk, postdanmerk.dk, postdanmrk.dk, postdanmsrk.dk og postdannmark.dk STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 5

7 Klagesystemet I henhold til DK Hostmasters generelle betingelser kan DIFO s bestyrelsesformand og DK Hostmasters administrerende direktør i enighed suspendere et domænenavn, hvis det er åbenbart, at domænenavnet aktivt anvendes til noget ulovligt. Dette vil i forhold til typosquatting sige, at: 1. En fejltastning skal føre til, at en internetbruger, der søger den krænkedes domænenavn, kommer ind på typosquat domænets hjemmeside 2. Typosquatteren hverken har navne, vare eller andre kendetegnsrettigheder til det anmeldte domænenavn 3. Typosquatteren skal have foretaget flere registreringer af domænenavne på samme måde. Ved klagens modtagelse orienterer DK Hostmaster registranten af det omtvistede domæne og meddeler, at denne skal godtgøre sine rettigheder til domænet inden for tre dage. Herefter træffer DK Hostmaster beslutning om enten at afvise sagen eller suspendere domænet. Domænet er herefter suspenderet i fire uger, hvor sagen kan indbringes for Klagenævnet for Domænenavne med DK Hostmaster som indklaget part. Indbringes sagen ikke for Klagenævnet, slettes domænet når fristen er udløbet. Når domænet er slettet, gives det frit og kan registreres på ny. Pr. 1. juni 2009 havde DK Hostmaster truffet afgørelse i sager Diagrammet viser antallet af administrativt afgjorte sager vedrørende typosquatting 2. halvår halvår halvår halvår 2009 Antallet af administrative klager ligger temmelig stabilt de sidste to halvår. Det samlede antal klager skal naturligvis ses i sammenhæng med klager over typosquatting, der indbringes for Klagenævnet for Domænenavne: halvår Diagrammet viser antallet af klager behandlet af Klagenævnet, hvor kendte typosquattere har været part i sagen STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 6

8 Status for de domæner, hvor DK Hostmaster administrativt har behandlet en klage er: Registreret af typosquatter 183 Åbne for registrering 739 Registreret af andre 210 Figuren viser status på de domæner, hvor DK Hostmaster har behandlet en administrativ klage over typosquatting. Særligt relevant i denne forbindelse er antallet af domæner, som fortsat er registrerede af typosquattere. Det må lægges til grund, at en betydelig del af de virksomheder og organisationer, som har klaget over et krænkende domæne, ikke er klar over, at medhold i klagen ikke er ensbetydende med, at domænet tages ud af cirkulation. I så fald ville andelen af domæner, der var registreret af andre end typosquattere (typisk den retmæssige registrant), sandsynligvis være større. Konsekvenser Typosquatting krænker først og fremmest de retmæssige mærkeindehaveres rettigheder til domænet og dettes kendetegn og strider dermed mod både varemærkeloven og internetdomæneloven. Konsekvensen for de retmæssige mærkeindehavere kan være tab af goodwill, kunder og forøgede omkostninger. Der findes for nuværende ingen pålidelige analyser af omkostningerne for de retmæssige registranter ud over, at domstolene i nogle få sager har skullet foretage et skøn over de tab, de retmæssige registranter har lidt ved, at et domæne har været udsat for efterligninger. Således har Sø og Handelsretten tilkendt Jubii A/S et vederlag på kr. for brugen af et domæne, som krænkede Jubii A/S s rettigheder (Sø og Handelsrettens dom af 24. februar 2009, sagsnummer V ). I den konkrete sag, havde typosquatteren etableret en viderestilling fra domænet wwwjubii.dk til en datingservice, som direkte konkurrerede med Jubii A/S s, hvilket må formodes at have været en skærpende omstændighed ved rettens fastsættelse af vederlaget. Herudover har Sø og Handelsretten den 8. januar 2008 tilkendt RKI Kredit Information A/S (Experian A/S) en godtgørelse på kr. for brugen af RKI sletning som firmanavn, varemærke, forretningskendetegn og internetdomænenavn. Det er ikke, alene på baggrund af ovenstående, muligt at få en rettesnor for, hvordan domstolene vil vurdere størrelsen af et eventuelt tab ved ren typosquatting, det vil sige, hvor typosquatteren alene har tjent penge på at sælge reklamelinks. Sættes desuagtet vederlaget til gennemsnitligt at udgøre kr. pr typosquatdomæne, vil det samlede skønnede vederlag for de domæner, der pt. er registreret af typosquattere, beløbe sig til over 100 mio. kr. Det er vigtigt at pointere, at det er illusorisk at tro, at danske virksomheder mv. selv på baggrund af en dom vil kunne få honoreret deres eventuelle krav i et omfang, som står mål med dette tal. Den geografiske, kulturelle og juridiske afstand mellem Danmark og størstedelen af typosquatterne gør, at et forsøg herpå må anses for nyttesløst eller ikke rentabelt. STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 7

9 Omvendt så er det ikke urimeligt at bruge tallet som en indikator på omkostningen for de retmæssige domæneregistranter ved typosquatternes aktiviteter. Selvom tallet muligvis skal nedskrives betydeligt, må det uafviseligt fastslås, at danske virksomheder, organisationer mv. betaler en ganske høj pris for typosquatting af deres domæner. Afrunding Selvom der med indførslen af den særlige regel i DK Hostmasters generelle betingelser er åbnet en væsentligt nemmere og billigere mulighed for at få stoppet typosquatting, ser det umiddelbart ikke ud til, at dette har haft nogen betydelig effekt på omfanget af typosquattingen af danske domæner. I mangel af oplysninger om typosquattingens omfang for tidligere år har vi søgt, om kendte typosquattere har været omtalt i medierne, herunder om der i denne forbindelse findes oplysninger om antallet af de pågældendes registreringer. Vi har på denne måde kun kunnet finde oplysninger om én typosquatter. Denne havde i 2008 registreret ca. 500 domæner antallet i dag er ca Det har heller ikke været muligt at finde validerede oplysninger om, hvilke konsekvenser krænkelserne har for registranterne af de domæner, som udsættes for typosquatting. En amerikansk undersøgelse hævder, at disses tab i form af mistet trafik, tab af goodwill og forøgede sikkerhedsudgifter ligger på 1 mia. US Dollars om året på verdensplan. Det er ikke urimeligt at formode, at danske virksomheder og organisationers tab udgør mindst 10 mio. kr. om året. Vi har heller ikke kunnet fremskaffe valide oplysninger om typosquatternes udkomme af disses aktiviteter. Et skøn foretaget i 2008, hvor den gennemsnitlige daglige indtægt pr. typosquatdomæne blev ansat til 5 kr., blev efterfølgende kritiseret som sat væsentligt for højt. Hvis dette skøn er rigtigt, vil de tilfælde af typosquatting som omtalt i denne rapport kunne generere en årlig indtægt til de involverede på over 36 mio. kr. hvilket nok må anses for usandsynligt. Omvendt er der dog ikke tvivl om, at den potentielle gevinst ved at begive sig af med typosquatting ikke er ubetydelig. STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 8

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Version 05 1. juli 2010 1. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF DO- MÆNENAVNE

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 02 af 14. september 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07 DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 1. marts 2015 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1582 Klager: Randers HF og VUC Nålemagervej 110 8920 Randers Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Version 03 1. juli 2007 1. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF DO- MÆNENAVNE

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 04 af 30. maj 2001 med ikrafttrædelse 1. juli 2001 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

DK Hostmasters høringsnotat vedr. de nye Generelle Vilkår

DK Hostmasters høringsnotat vedr. de nye Generelle Vilkår DK Hostmasters høringsnotat vedr. de nye Generelle Vilkår DK Hostmaster udsendte den 5. november 2014 et revideret udkast til nye Generelle Vilkår i offentlig høring. DK Hostmaster modtog i den forbindelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Retten til at blive glemt - og medierne. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut

Retten til at blive glemt - og medierne. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut Retten til at blive glemt - og medierne Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut Agenda Begrebet Retten til at blive glemt EU-Domstolens dom i Googlesagen og rækkevidden

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 4. maj 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling, registrering

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Danmarks Optikerforening Baunegårdsvej 73 Kongevejs-Centret 2 2900 Hellerup 2970 Hørsholm København den 18. juni 2004 Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012 Kontrolgruppen Årsberetning 2012 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over kontrolgruppens arbejde. 3. Redegørelse om vurderingen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 68.191

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 68.191 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 68.191 (H.P. Rosenmeier, Wayne Jensen, Niels Henriksen) 28. september 1998 K E N D E L S E Humus/Genplast ved Hans Jørgen Rasmussen (advokat Ib Ulstrup, Lystrup) mod Esbjerg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab

Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab I USA og UK bruges betegnelsen zombieselskab om forgældede selskaber, der er ude af stand til at betale af på deres gæld, men som alligevel lever videre

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE

DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 31. januar 2016 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE

DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE Januar 2016 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CAL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 26. maj 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer, direktør Aksel Gybel og industriel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0033336) Ikke grundlag

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Forlig med skattevæsenet

Forlig med skattevæsenet - 1 Forlig med skattevæsenet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I den forløbne uge har SKAT været udsat for en hård kritik for håndteringen af flere skattesager, herunder sagen vedrørende Jesper

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE

GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE Version 06 1. januar 2013 I henhold til lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark, 9,

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Lov om Planklagenævnet

Lov om Planklagenævnet LOV nr 1658 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9975 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Herlev, den 18. marts 2010 Ansøgning om tilladelse til ekstraordinær genoptagelse, jf. RPL 399, af Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004. Undertegnede Digital Marketing Support ApS (DMS) (appellanten)

Læs mere

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Til lovforslag nr. L 110 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Zalando SE (herefter "Zalando") Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et

Zalando SE (herefter Zalando) Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et Betingelser Zalando SE (herefter "Zalando") Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, er et tysk firma registreret ved byretten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer HRB 158855 B. Zalando

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere