Typosquatting af dk domæner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Typosquatting af dk domæner"

Transkript

1 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 170 Offentligt Typosquatting af dk domæner 2009

2 Forord Dette er den første rapport fra STOP tps om typosquatting af dk domæner. Rapporten er dels baseret på oplysninger udledt af vores analyser af konkrete domæner, dels på informationer, vi har indsamlet til brug for netop denne rapport. Der nævnes i det følgende en række eksempler på domæner, der er udsat for typosquatting. Disse typosquattingtilfælde er alle verificerede på tidspunktet for rapportens frigivelse. Det er vigtigt for os at pointere, at det, at vi viser de pågældende tilfælde af typosquatting, alene har til formål at illustrere problemets omfang. De pågældende domæner er udvalgt, fordi de har stor offentlig interesse. Rapportens indhold og konklusioner må citeres med tydelig kildeangivelse, ligesom links til rapporten er tilladt. Rapporten er alene vejledende. I det omfang repræsentanter for pressen ønsker at verificere de i rapporten oplyste tal, kan der til enhver tid rettes henvendelse til STOP tps for aftale herom. Gedved, den 1. juni 2009 Lars Gosvig, Indehaver Telefon: Mail: tps.dk Om STOP tps STOP tps er vores forkortelse for STOP Typosquatting. Navnet er valgt for netop at undgå ja typosquatting. Vores speciale er at afdække om et domæne er udsat for typosquatting. Hvis vi konstaterer, at et domæne er angrebet, kan vi bistå registranten med at få stoppet krænkelsen og få slettet typosquatterens domæner. Læs mere på tps.dk. Indhold Hovedkonklusioner... side 2 Hvad er typosquatting... side 3 Datagrundlag... side 3 Omfang... side 4 Eksempler... side 5 Klagesystemet... side 6 Konsekvenser... side 7 Afrunding... side 8 STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 1

3 Hovedkonklusioner Den danske del af internettet er ramt af mindst tilfælde af typosquatting svarende til ca. 2 % af alle registrerede dk domæner. Det er ikke muligt at sætte et pålideligt tal på, hvad de danske domæneregistranter taber ved typosquattingen, men der er sandsynligvis tale om et tocifret millionbeløb. Særligt ramt er domæner inden for medier, internethandel, finans og forsikring samt rejsebranchen, men der forekommer typosquatting af domæner inden for alle sektorer. Der ses en tydelig sammenhæng mellem et domænes placering på offentliggjorte besøgsstatistikker og antallet af typosquattingtilfælde af domænet. Antallet af tilfælde af typosquatting af de enkelte domæner varierer fra ét til over 40. Otte personer/virksomheder har registreret mere end 84 % af det samlede antal typosquatdomæner, svarende til over domæner. Den mest aktive typosquatter af den danske del af internettet har registreret over dk domæner. Langt størsteparten af de kendte tilfælde af typosquatting har oprindelse i USA, Danmark og Tyskland. Klagenævnet for Domænenavne og DK Hostmaster har til sammen inden for de seneste 12 måneder behandlet ca. 800 klager over typosquatting. I alt har DK Hostmaster behandlet klager over typosquatting. Heraf er 183 domæner efter at have været slettet på ny blevet registreret af typosquattere. STOP tps viser i rapporten konkrete eksempler på typosquatting af bl.a. Kongehuset, TV2 og DK Hostmaster. STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 2

4 Hvad er typosquatting Typosquatting (typo=fejltastning, squatting=husbesættelse) handler om, at nogen systematisk registrerer domænenavne, der på nær et bogstav eller to ligner et domænenavn, der allerede eksisterer. Når en besøgende herefter skriver det forkerte domænenavn i adresselinjen føres han eller hun til en webside, hvor registranten af det forkerte domænenavn tjener penge på besøget på siden. Deraf kommer betegnelsen domænesnylter for en person eller virksomhed, der begiver sig af med typosquatting. I daglig tale omtales typosquatting ofte som slåfejl, men en nærmere analyse viser, at de metoder, typosquatterne anvender, er mere avancerede. STOP tps inddeler metoderne i følgende. Tastefejl Stavefejl Sprogfejl Start og endelsesfejl Binavnefejl Ved denne metode satser typosquatteren på, at den besøgende begår simple tastefejl ved enten at ramme en enkelt forkert nabotast, undlade et enkelt bogstav i domænet eller indsætte et enkelt logisk tegn, eksempelvis en bindestreg. Typosquatteren satser på, at den besøgende ikke kender den korrekte stavemåde for domænet, eksempelvis at eks bliver til x. Mange domæner indeholder ord eller elementer af ord fra andre sprog end dansk. Ved disse satser typosquatteren på, at den besøgende skriver ordet på dansk i stedet for eksempelvis engelsk eller omvendt. I de fleste browsere er det ikke nødvendigt at tilføje www. i starten af det domæne, der skal besøges. Typosquatteren udnytter, at den besøgende skriver www altså glemmer punktum og at browseren herefter sender den besøgende til eksempelvis wwwdanmark.dk. Mange virksomheder og organisationer er kendt under flere navne eller udtryk. Typosquatteren registrerer disse, hvis virksomheden eller organisationen ikke selv har sørget herfor. Nogle af de ovennævnte metoder er formelt set ikke typosquatting men nærmere cybersquatting, der er en mere bred form for domænesnylteri end typosquatting. Datagrundlag Datagrundlaget for denne rapport består af følgende elementer: 1. Analyser STOP tps s analyser består af en lang række algoritmer som skaber afledninger af et konkret domæne. En afledning er en alternativ stavemåde af et domæne, eksempelvis er stoptps en afledning af stoptps. For en nærmere beskrivelse af STOP tps s teknik henvises til vores website. Alle afledninger testes herefter ved, at der foretages et opslag på den pågældende adresse. Hvis der modtages svar fra en server, registreres domænet som aktivt. 2. Klager DK Hostmaster offentliggør på adressen hostmaster.dk/index.php?id=272 en liste over behandlet af alle de domæner, hvor der er truffet afgørelse i henhold til specialreglen i DK Hostmasters generelle DK Hostmaster betingelser. STOP tps har analyseret om disse domæner er registrerede og herefter hvem, der i givet fald er registrant. STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 3

5 3. Domæner Gennem STOP tps s analyser er dannet en liste over personer og virksomheder, som indiskutabelt registreret af foretager typosquatting. Denne liste har dannet grundlag for en manuel udsøgning via DK Hostmasters typosquattere whois, hvor det er muligt at foretage et opslag, der viser alle de domæner, en given registrant har registreret. Omfang Listen over domæner, registreret af konstaterede typosquattere, indeholder på tidspunktet for redaktionens afslutning domæner, disse domæner er registreret af 45 virksomheder/personer. En mindre del af disse domæner og reelt kun de registreret af danske registranter kan ikke anses som typosquatting men er blot registrering af gode domæner. Otte typosquattere har registreret mere end 500 domæner. Disse ottes registreringer udgør til sammen domæner, svarende til mere end 84 % af det samlede antal domæner. USA 48,08% Polen 0,13% Georgien 0,01% Ukraine 1,44% Tjekkiet 5,66% Saint Kitts and Nevis 0,96% Anguilla 0,24% Storbritanien 12,02% Danmark 21,39% Tyskland 3,46% Brasilien 0,60% Hong Kong 1,04% Anonym 2,75% Sverige 0,15% Norge 0,47% Holland 0,02% Luxembourg 1,18% Østrig 0,38% Grafikken viser andelen af de registrerede domæner fordelt på alle kendte oprindelseslande. Det fremgår, at lang den største del af typosquattingen af den danske del af internettet har oprindelse i USA, Danmark og Storbritannien Det har ikke været muligt at finde valide oplysninger om, hvad typosquattere tjener ved de pågældendes aktiviteter. Målgruppe Generelt er alle højprofildomæner udsat for typosquatting i et betydeligt omfang. Højprofildomæner er typisk virksomheder inden for medier, internethandel, finans og forsikring samt rejsebranchen med mere end ugentlige besøgende. Det er nærliggende at antage, at typosquatterne anvender medlemslisterne fra forskellige organisationer som FDIM, FDIH og Finansrådet for at finde mulige domæner at typosquatte. Der ses en entydig sammenhæng mellem et givent domænes placering på offentliggjorte trafikmålinger og antallet af typosquattingtilfælde af det pågældende domæne. Den typiske virksomhed inden for denne sektor er ikke unormalt udsat for tilfælde af typosquatting, idet der ses eksempler med helt op til 50 tilfælde af typosquatting af et domæne. I denne forbindelse er et domænes alfabetiske længde en betydende parameter. I sagens natur kan der dannes flere logiske afledninger af et langt domæne end af et domæne, som kun består af 3 5 karakterer. STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 4

6 Dette er dog ikke ensbetydende med, at virksomheder, organisationer mv. med domæner, der ikke omfattes af definitionen på højprofildomæner, ikke er udsat for typosquatting. Antallet af typosquattingtilfælde er dog ikke nær så stort. Såvel den private som offentlige sektor er udsat for typosquatting, ligesom foreninger og andre organisationer kan finde sig selv blandt typosquatternes mål. Eksempler De følgende eksempler på typosquatting er alle skabt ved brug af STOP tps s analysesystem. Der er kun tale om eksempler ikke gengivelse af de fuldstændige resultater af kørslerne. Ud over de nævnte domæner har kørslerne resulteret i en række yderligere domæner, hvor registreringen og anvendelsen af domænerne ikke entydigt kan anses som typosquatting. borger.dk: danmark.dk: folketinget.dk: socialdemokraterne.dk: venstre.dk: dk hostmaster.dk: forbrug.dk: forbrugerraadet.dk: domstol.dk: statstidende: trafikken.dk kongehuset.dk: tv2.dk og binavne hertil: postdanmark.dk: wwwborger.dk og borgere.dk danmakr.dk, anmark.dk, danamrk.dk og wwwdanmark.dk folketinge.dk, foletinget.dk og folktinget.dk socialdemokrater.dk venste.dk, venstra.dk, venster.dk dkhostmater.dk forburg.dk og forbug.dk forbrugerraedet.dk wwwdomstol.dk, domstil.dk, domtol.dk, domstolen.dk, domstole.dk, domto.dk og dumstol.dk statstiden.dk, statstidne.dk, stattidende.dk, statstiende.dk og statstidene.dk trafikk.dk, trafiken.dk, traffikken.dk, trakikken.dk, trfikken.dk, wwwtrafikken.dk og traffiken.dk kongahuset.dk, kogehuset.dk, og konghuset.dk bastatv2.dk, boxtv2.dk, danstv2.dk, finanstv2.dk, godmorgendanmarktv2.dk, godmorgentv2.dk, gomorgendanmarktv2.dk, gomorgentv2.dk, jultv2.dk, kesslertv2.dk, milliontv2.dk, morgentv2.dk, nyhdernetv2.dk, opskriftertv2.dk, rtv2.dk, sporttv2.dk, sputniktv2.dk, station2tv2.dk, strejketv2.dk, ttv2.dk, tv20j.dk, tv2easr.dk, tv2est.dk, tv2gossip.dk, tv2new.dk, tv2nyheder.dk, tv2rejser.dk, tv2spil.dk, tv2 spil.dk, tv2sprt.dk, tv2tour.dk, tv2vejeret.dk, tv2vejert.dk, tv2vejr.dk, vejerettv2.dk, vejerttv2.dk, vejrtv2.dk, verettv2.dk, viptv2.dk, wwtv2.dk, wwwtv2east.dk, wwwtv2fyn.dk, wwwtv2nord.dk, wwwtv2oj.dk, wwwtv2spil.dk, wwwtv2sport.dk og wwwtv2vejret.dk ostdanmark.dk, poatdanmark.dk, podtdanmark.dk, postanmark.dk, postdabmark.dk, postdammark.dk, postdanark.dk, postdanmaek.dk, postdanmard.dk, postdanmarl.dk, postdanmmark.dk, postddanmark.dk, postsanmark.dk, potdanmark.dk, psotdanmark.dk, pstdanmark.dk, postdanmak.dk, postdanmakr.dk, postdanmerk.dk, postdanmrk.dk, postdanmsrk.dk og postdannmark.dk STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 5

7 Klagesystemet I henhold til DK Hostmasters generelle betingelser kan DIFO s bestyrelsesformand og DK Hostmasters administrerende direktør i enighed suspendere et domænenavn, hvis det er åbenbart, at domænenavnet aktivt anvendes til noget ulovligt. Dette vil i forhold til typosquatting sige, at: 1. En fejltastning skal føre til, at en internetbruger, der søger den krænkedes domænenavn, kommer ind på typosquat domænets hjemmeside 2. Typosquatteren hverken har navne, vare eller andre kendetegnsrettigheder til det anmeldte domænenavn 3. Typosquatteren skal have foretaget flere registreringer af domænenavne på samme måde. Ved klagens modtagelse orienterer DK Hostmaster registranten af det omtvistede domæne og meddeler, at denne skal godtgøre sine rettigheder til domænet inden for tre dage. Herefter træffer DK Hostmaster beslutning om enten at afvise sagen eller suspendere domænet. Domænet er herefter suspenderet i fire uger, hvor sagen kan indbringes for Klagenævnet for Domænenavne med DK Hostmaster som indklaget part. Indbringes sagen ikke for Klagenævnet, slettes domænet når fristen er udløbet. Når domænet er slettet, gives det frit og kan registreres på ny. Pr. 1. juni 2009 havde DK Hostmaster truffet afgørelse i sager Diagrammet viser antallet af administrativt afgjorte sager vedrørende typosquatting 2. halvår halvår halvår halvår 2009 Antallet af administrative klager ligger temmelig stabilt de sidste to halvår. Det samlede antal klager skal naturligvis ses i sammenhæng med klager over typosquatting, der indbringes for Klagenævnet for Domænenavne: halvår Diagrammet viser antallet af klager behandlet af Klagenævnet, hvor kendte typosquattere har været part i sagen STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 6

8 Status for de domæner, hvor DK Hostmaster administrativt har behandlet en klage er: Registreret af typosquatter 183 Åbne for registrering 739 Registreret af andre 210 Figuren viser status på de domæner, hvor DK Hostmaster har behandlet en administrativ klage over typosquatting. Særligt relevant i denne forbindelse er antallet af domæner, som fortsat er registrerede af typosquattere. Det må lægges til grund, at en betydelig del af de virksomheder og organisationer, som har klaget over et krænkende domæne, ikke er klar over, at medhold i klagen ikke er ensbetydende med, at domænet tages ud af cirkulation. I så fald ville andelen af domæner, der var registreret af andre end typosquattere (typisk den retmæssige registrant), sandsynligvis være større. Konsekvenser Typosquatting krænker først og fremmest de retmæssige mærkeindehaveres rettigheder til domænet og dettes kendetegn og strider dermed mod både varemærkeloven og internetdomæneloven. Konsekvensen for de retmæssige mærkeindehavere kan være tab af goodwill, kunder og forøgede omkostninger. Der findes for nuværende ingen pålidelige analyser af omkostningerne for de retmæssige registranter ud over, at domstolene i nogle få sager har skullet foretage et skøn over de tab, de retmæssige registranter har lidt ved, at et domæne har været udsat for efterligninger. Således har Sø og Handelsretten tilkendt Jubii A/S et vederlag på kr. for brugen af et domæne, som krænkede Jubii A/S s rettigheder (Sø og Handelsrettens dom af 24. februar 2009, sagsnummer V ). I den konkrete sag, havde typosquatteren etableret en viderestilling fra domænet wwwjubii.dk til en datingservice, som direkte konkurrerede med Jubii A/S s, hvilket må formodes at have været en skærpende omstændighed ved rettens fastsættelse af vederlaget. Herudover har Sø og Handelsretten den 8. januar 2008 tilkendt RKI Kredit Information A/S (Experian A/S) en godtgørelse på kr. for brugen af RKI sletning som firmanavn, varemærke, forretningskendetegn og internetdomænenavn. Det er ikke, alene på baggrund af ovenstående, muligt at få en rettesnor for, hvordan domstolene vil vurdere størrelsen af et eventuelt tab ved ren typosquatting, det vil sige, hvor typosquatteren alene har tjent penge på at sælge reklamelinks. Sættes desuagtet vederlaget til gennemsnitligt at udgøre kr. pr typosquatdomæne, vil det samlede skønnede vederlag for de domæner, der pt. er registreret af typosquattere, beløbe sig til over 100 mio. kr. Det er vigtigt at pointere, at det er illusorisk at tro, at danske virksomheder mv. selv på baggrund af en dom vil kunne få honoreret deres eventuelle krav i et omfang, som står mål med dette tal. Den geografiske, kulturelle og juridiske afstand mellem Danmark og størstedelen af typosquatterne gør, at et forsøg herpå må anses for nyttesløst eller ikke rentabelt. STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 7

9 Omvendt så er det ikke urimeligt at bruge tallet som en indikator på omkostningen for de retmæssige domæneregistranter ved typosquatternes aktiviteter. Selvom tallet muligvis skal nedskrives betydeligt, må det uafviseligt fastslås, at danske virksomheder, organisationer mv. betaler en ganske høj pris for typosquatting af deres domæner. Afrunding Selvom der med indførslen af den særlige regel i DK Hostmasters generelle betingelser er åbnet en væsentligt nemmere og billigere mulighed for at få stoppet typosquatting, ser det umiddelbart ikke ud til, at dette har haft nogen betydelig effekt på omfanget af typosquattingen af danske domæner. I mangel af oplysninger om typosquattingens omfang for tidligere år har vi søgt, om kendte typosquattere har været omtalt i medierne, herunder om der i denne forbindelse findes oplysninger om antallet af de pågældendes registreringer. Vi har på denne måde kun kunnet finde oplysninger om én typosquatter. Denne havde i 2008 registreret ca. 500 domæner antallet i dag er ca Det har heller ikke været muligt at finde validerede oplysninger om, hvilke konsekvenser krænkelserne har for registranterne af de domæner, som udsættes for typosquatting. En amerikansk undersøgelse hævder, at disses tab i form af mistet trafik, tab af goodwill og forøgede sikkerhedsudgifter ligger på 1 mia. US Dollars om året på verdensplan. Det er ikke urimeligt at formode, at danske virksomheder og organisationers tab udgør mindst 10 mio. kr. om året. Vi har heller ikke kunnet fremskaffe valide oplysninger om typosquatternes udkomme af disses aktiviteter. Et skøn foretaget i 2008, hvor den gennemsnitlige daglige indtægt pr. typosquatdomæne blev ansat til 5 kr., blev efterfølgende kritiseret som sat væsentligt for højt. Hvis dette skøn er rigtigt, vil de tilfælde af typosquatting som omtalt i denne rapport kunne generere en årlig indtægt til de involverede på over 36 mio. kr. hvilket nok må anses for usandsynligt. Omvendt er der dog ikke tvivl om, at den potentielle gevinst ved at begive sig af med typosquatting ikke er ubetydelig. STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 8

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0203 Klager: ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongensvænge 8 3400 Hillerød v/ advokatfuldmægtig Katja Vejhe Djurhuus Indklagede: International Domain Names Shearwater

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1632

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1632 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1632 Klager: Urban Outfitters, Inc. 5000 South Broad Street Philadelphia, PA 19112 USA v/budde Schou A/S Indklagede: EDOCO LTD. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0008 Klager: ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød v/advokat Mette Kaasing Marstrand Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0144 og 2017-0145 Klager: Rasmus Serup Pedersen Peter Bangs Vej 177B 2500 Valby Indklagede: MBJ Invest ApS Langhøjvej 1 True 8381 Tilst Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Version 05 1. juli 2010 1. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF DO- MÆNENAVNE

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0188 og 2013-0189 Klager: Tooltrade.dk ApS Thujavej 13 Dyrup 5250 Odense SV v/ajour Advokater Vindegade 74, 3. sal Postboks 1227 5000 Odense C Indklagede: Carl Hassing

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0117 Klager: Aarhus speedbåd skole Marselisborg Havnevej 54 8000 Aarhus C. Indklagede: Dave Bennet Kildegaarden 5, st.th. 8000 Aarhus C. Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0069 Klager: MOSS CPH ApS Artvej 1 7100 Vejle Indklagede: rhsarrtte Tefelen Koningsloper 224 5348 KS Oss Kina Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0139 Klager: ISLANDSREJSER DANMARK ApS Haslegårdsvej 8 8210 Aarhus V Indklagede: INTERAKTIV.DK ApS Broagergade 1, 2. th. 1672 København V Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1235 Klager: Interflora-Danmark A/S Naverland 34 2600 Glostrup Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 02 af 14. september 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 398 Klager: Lars Gadkjær Karenvænget 28, Næsby 5270 Odense N Indklagede: Ringsted Energi, domæne afd. Holbækvej 223 4100 Ringsted Att.: Ib Holm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07 DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 1. marts 2015 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 802 Klager: Lone Ingemann Mellemvangen 17 3400 Hillerød Indklagede: Tele Danmark Internet Olof Palmes Alle 36 8200 Århus N Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk

Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under top level domænet.dk Version 03 1. juli 2007 1. OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR TILDELING OG REGISTRERING AF DO- MÆNENAVNE

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0089 Klager: B-WEB ApS Industrivej 21 6740 Bramming Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0097 Klager: DEMSTRUP CYKEL OUTLET ApS Kjellerupvej 33 8620 Kjellerup Indklagede: Cykelshoppen.dk Falkevej 19 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1202 Klager: Fyens Stiftstidende A/S Banegårdspladsen 5100 Odense C Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 851 Klager: Lyngby Data Shop Askhøjvej 4 8570 Trustrup Indklagede: BWISE.DK Storegade 15 8500 Grenaa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0121 Klager: EuroInvestor.com A/S Philip Heymans Allé 5, 5. 2900 Hellerup v/ advokat Sarah Lindasdatter Troelsen Krarup Indklagede: Internet Danmark Holding ApS

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0148 Klager: Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Indklagede: Peter Sørensen Lindevangsvej 33 Trørød 2950 Vedbæk Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0176 Klager: Mikkel Meyer Andersen Tranekæret 3 9320 Hjallerup Indklagede: Knut Robert Nägele Søborg Hovedgade 42, D, 2,-1 2860 Søborg Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0230 Klager: Aclass A/S Hasselager Centervej 27, 1 8260 Viby J Indklagede: Rejsekompagniet ApS Kampmannsgade 24 7400 Herning Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 04 af 30. maj 2001 med ikrafttrædelse 1. juli 2001 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1543 Klager: VisitAalborg Østerågade 8 9000 Aalborg Indklagede: EDOCO LTD. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall, Stockport SK7 2DH Cheshire United Kingdom Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren]

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren] Kendelse afsagt den 10. august 2017 Sag nr. 17-70-01170 Ekstra Bladet mod [Moren] og [Stedsøsteren] Ekstra Bladet har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01059, [Moren] og [Stedsøsteren]

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0124 Klager: Folkehøjskolernes Forening i Danmark Nytorv 7 1450 København K Indklagede: HÖJSKOLEN DK I/S Markdanersgade 7 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0151 Klager: Dentsply IH AB Aminogatan 1 SE-431 53 Möndal v/ adv. Rasmus Lund Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-208 Klager: Skandinavisk Motor A/S Park Allé 355 2605 Brøndby v/advokat Christian Bojsen-Møller Indklagede: Per Gribb Vigerslev vænge 66 2500 Valby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1297 Klager: Jobindex A/S Holger Danskes Vej 91, 2. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Bluecom Danmark A/S Blokken 11 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0122 Klager: Polyteknisk Forening Anker Egelundsvej 101 E 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Europe Domains MBX 1391, London Road SS92SA Leigh On Sea United Kingdom

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1204 Klager: Elbo Logistik-Partner A/S Europavej 18 7000 Fredericia Indklagede: Jens Peter Hartung Langelandsvej 38 6100 Haderslev Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1582 Klager: Randers HF og VUC Nålemagervej 110 8920 Randers Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere