Typosquatting af dk domæner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Typosquatting af dk domæner"

Transkript

1 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 170 Offentligt Typosquatting af dk domæner 2009

2 Forord Dette er den første rapport fra STOP tps om typosquatting af dk domæner. Rapporten er dels baseret på oplysninger udledt af vores analyser af konkrete domæner, dels på informationer, vi har indsamlet til brug for netop denne rapport. Der nævnes i det følgende en række eksempler på domæner, der er udsat for typosquatting. Disse typosquattingtilfælde er alle verificerede på tidspunktet for rapportens frigivelse. Det er vigtigt for os at pointere, at det, at vi viser de pågældende tilfælde af typosquatting, alene har til formål at illustrere problemets omfang. De pågældende domæner er udvalgt, fordi de har stor offentlig interesse. Rapportens indhold og konklusioner må citeres med tydelig kildeangivelse, ligesom links til rapporten er tilladt. Rapporten er alene vejledende. I det omfang repræsentanter for pressen ønsker at verificere de i rapporten oplyste tal, kan der til enhver tid rettes henvendelse til STOP tps for aftale herom. Gedved, den 1. juni 2009 Lars Gosvig, Indehaver Telefon: Mail: tps.dk Om STOP tps STOP tps er vores forkortelse for STOP Typosquatting. Navnet er valgt for netop at undgå ja typosquatting. Vores speciale er at afdække om et domæne er udsat for typosquatting. Hvis vi konstaterer, at et domæne er angrebet, kan vi bistå registranten med at få stoppet krænkelsen og få slettet typosquatterens domæner. Læs mere på tps.dk. Indhold Hovedkonklusioner... side 2 Hvad er typosquatting... side 3 Datagrundlag... side 3 Omfang... side 4 Eksempler... side 5 Klagesystemet... side 6 Konsekvenser... side 7 Afrunding... side 8 STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 1

3 Hovedkonklusioner Den danske del af internettet er ramt af mindst tilfælde af typosquatting svarende til ca. 2 % af alle registrerede dk domæner. Det er ikke muligt at sætte et pålideligt tal på, hvad de danske domæneregistranter taber ved typosquattingen, men der er sandsynligvis tale om et tocifret millionbeløb. Særligt ramt er domæner inden for medier, internethandel, finans og forsikring samt rejsebranchen, men der forekommer typosquatting af domæner inden for alle sektorer. Der ses en tydelig sammenhæng mellem et domænes placering på offentliggjorte besøgsstatistikker og antallet af typosquattingtilfælde af domænet. Antallet af tilfælde af typosquatting af de enkelte domæner varierer fra ét til over 40. Otte personer/virksomheder har registreret mere end 84 % af det samlede antal typosquatdomæner, svarende til over domæner. Den mest aktive typosquatter af den danske del af internettet har registreret over dk domæner. Langt størsteparten af de kendte tilfælde af typosquatting har oprindelse i USA, Danmark og Tyskland. Klagenævnet for Domænenavne og DK Hostmaster har til sammen inden for de seneste 12 måneder behandlet ca. 800 klager over typosquatting. I alt har DK Hostmaster behandlet klager over typosquatting. Heraf er 183 domæner efter at have været slettet på ny blevet registreret af typosquattere. STOP tps viser i rapporten konkrete eksempler på typosquatting af bl.a. Kongehuset, TV2 og DK Hostmaster. STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 2

4 Hvad er typosquatting Typosquatting (typo=fejltastning, squatting=husbesættelse) handler om, at nogen systematisk registrerer domænenavne, der på nær et bogstav eller to ligner et domænenavn, der allerede eksisterer. Når en besøgende herefter skriver det forkerte domænenavn i adresselinjen føres han eller hun til en webside, hvor registranten af det forkerte domænenavn tjener penge på besøget på siden. Deraf kommer betegnelsen domænesnylter for en person eller virksomhed, der begiver sig af med typosquatting. I daglig tale omtales typosquatting ofte som slåfejl, men en nærmere analyse viser, at de metoder, typosquatterne anvender, er mere avancerede. STOP tps inddeler metoderne i følgende. Tastefejl Stavefejl Sprogfejl Start og endelsesfejl Binavnefejl Ved denne metode satser typosquatteren på, at den besøgende begår simple tastefejl ved enten at ramme en enkelt forkert nabotast, undlade et enkelt bogstav i domænet eller indsætte et enkelt logisk tegn, eksempelvis en bindestreg. Typosquatteren satser på, at den besøgende ikke kender den korrekte stavemåde for domænet, eksempelvis at eks bliver til x. Mange domæner indeholder ord eller elementer af ord fra andre sprog end dansk. Ved disse satser typosquatteren på, at den besøgende skriver ordet på dansk i stedet for eksempelvis engelsk eller omvendt. I de fleste browsere er det ikke nødvendigt at tilføje www. i starten af det domæne, der skal besøges. Typosquatteren udnytter, at den besøgende skriver www altså glemmer punktum og at browseren herefter sender den besøgende til eksempelvis wwwdanmark.dk. Mange virksomheder og organisationer er kendt under flere navne eller udtryk. Typosquatteren registrerer disse, hvis virksomheden eller organisationen ikke selv har sørget herfor. Nogle af de ovennævnte metoder er formelt set ikke typosquatting men nærmere cybersquatting, der er en mere bred form for domænesnylteri end typosquatting. Datagrundlag Datagrundlaget for denne rapport består af følgende elementer: 1. Analyser STOP tps s analyser består af en lang række algoritmer som skaber afledninger af et konkret domæne. En afledning er en alternativ stavemåde af et domæne, eksempelvis er stoptps en afledning af stoptps. For en nærmere beskrivelse af STOP tps s teknik henvises til vores website. Alle afledninger testes herefter ved, at der foretages et opslag på den pågældende adresse. Hvis der modtages svar fra en server, registreres domænet som aktivt. 2. Klager DK Hostmaster offentliggør på adressen hostmaster.dk/index.php?id=272 en liste over behandlet af alle de domæner, hvor der er truffet afgørelse i henhold til specialreglen i DK Hostmasters generelle DK Hostmaster betingelser. STOP tps har analyseret om disse domæner er registrerede og herefter hvem, der i givet fald er registrant. STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 3

5 3. Domæner Gennem STOP tps s analyser er dannet en liste over personer og virksomheder, som indiskutabelt registreret af foretager typosquatting. Denne liste har dannet grundlag for en manuel udsøgning via DK Hostmasters typosquattere whois, hvor det er muligt at foretage et opslag, der viser alle de domæner, en given registrant har registreret. Omfang Listen over domæner, registreret af konstaterede typosquattere, indeholder på tidspunktet for redaktionens afslutning domæner, disse domæner er registreret af 45 virksomheder/personer. En mindre del af disse domæner og reelt kun de registreret af danske registranter kan ikke anses som typosquatting men er blot registrering af gode domæner. Otte typosquattere har registreret mere end 500 domæner. Disse ottes registreringer udgør til sammen domæner, svarende til mere end 84 % af det samlede antal domæner. USA 48,08% Polen 0,13% Georgien 0,01% Ukraine 1,44% Tjekkiet 5,66% Saint Kitts and Nevis 0,96% Anguilla 0,24% Storbritanien 12,02% Danmark 21,39% Tyskland 3,46% Brasilien 0,60% Hong Kong 1,04% Anonym 2,75% Sverige 0,15% Norge 0,47% Holland 0,02% Luxembourg 1,18% Østrig 0,38% Grafikken viser andelen af de registrerede domæner fordelt på alle kendte oprindelseslande. Det fremgår, at lang den største del af typosquattingen af den danske del af internettet har oprindelse i USA, Danmark og Storbritannien Det har ikke været muligt at finde valide oplysninger om, hvad typosquattere tjener ved de pågældendes aktiviteter. Målgruppe Generelt er alle højprofildomæner udsat for typosquatting i et betydeligt omfang. Højprofildomæner er typisk virksomheder inden for medier, internethandel, finans og forsikring samt rejsebranchen med mere end ugentlige besøgende. Det er nærliggende at antage, at typosquatterne anvender medlemslisterne fra forskellige organisationer som FDIM, FDIH og Finansrådet for at finde mulige domæner at typosquatte. Der ses en entydig sammenhæng mellem et givent domænes placering på offentliggjorte trafikmålinger og antallet af typosquattingtilfælde af det pågældende domæne. Den typiske virksomhed inden for denne sektor er ikke unormalt udsat for tilfælde af typosquatting, idet der ses eksempler med helt op til 50 tilfælde af typosquatting af et domæne. I denne forbindelse er et domænes alfabetiske længde en betydende parameter. I sagens natur kan der dannes flere logiske afledninger af et langt domæne end af et domæne, som kun består af 3 5 karakterer. STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 4

6 Dette er dog ikke ensbetydende med, at virksomheder, organisationer mv. med domæner, der ikke omfattes af definitionen på højprofildomæner, ikke er udsat for typosquatting. Antallet af typosquattingtilfælde er dog ikke nær så stort. Såvel den private som offentlige sektor er udsat for typosquatting, ligesom foreninger og andre organisationer kan finde sig selv blandt typosquatternes mål. Eksempler De følgende eksempler på typosquatting er alle skabt ved brug af STOP tps s analysesystem. Der er kun tale om eksempler ikke gengivelse af de fuldstændige resultater af kørslerne. Ud over de nævnte domæner har kørslerne resulteret i en række yderligere domæner, hvor registreringen og anvendelsen af domænerne ikke entydigt kan anses som typosquatting. borger.dk: danmark.dk: folketinget.dk: socialdemokraterne.dk: venstre.dk: dk hostmaster.dk: forbrug.dk: forbrugerraadet.dk: domstol.dk: statstidende: trafikken.dk kongehuset.dk: tv2.dk og binavne hertil: postdanmark.dk: wwwborger.dk og borgere.dk danmakr.dk, anmark.dk, danamrk.dk og wwwdanmark.dk folketinge.dk, foletinget.dk og folktinget.dk socialdemokrater.dk venste.dk, venstra.dk, venster.dk dkhostmater.dk forburg.dk og forbug.dk forbrugerraedet.dk wwwdomstol.dk, domstil.dk, domtol.dk, domstolen.dk, domstole.dk, domto.dk og dumstol.dk statstiden.dk, statstidne.dk, stattidende.dk, statstiende.dk og statstidene.dk trafikk.dk, trafiken.dk, traffikken.dk, trakikken.dk, trfikken.dk, wwwtrafikken.dk og traffiken.dk kongahuset.dk, kogehuset.dk, og konghuset.dk bastatv2.dk, boxtv2.dk, danstv2.dk, finanstv2.dk, godmorgendanmarktv2.dk, godmorgentv2.dk, gomorgendanmarktv2.dk, gomorgentv2.dk, jultv2.dk, kesslertv2.dk, milliontv2.dk, morgentv2.dk, nyhdernetv2.dk, opskriftertv2.dk, rtv2.dk, sporttv2.dk, sputniktv2.dk, station2tv2.dk, strejketv2.dk, ttv2.dk, tv20j.dk, tv2easr.dk, tv2est.dk, tv2gossip.dk, tv2new.dk, tv2nyheder.dk, tv2rejser.dk, tv2spil.dk, tv2 spil.dk, tv2sprt.dk, tv2tour.dk, tv2vejeret.dk, tv2vejert.dk, tv2vejr.dk, vejerettv2.dk, vejerttv2.dk, vejrtv2.dk, verettv2.dk, viptv2.dk, wwtv2.dk, wwwtv2east.dk, wwwtv2fyn.dk, wwwtv2nord.dk, wwwtv2oj.dk, wwwtv2spil.dk, wwwtv2sport.dk og wwwtv2vejret.dk ostdanmark.dk, poatdanmark.dk, podtdanmark.dk, postanmark.dk, postdabmark.dk, postdammark.dk, postdanark.dk, postdanmaek.dk, postdanmard.dk, postdanmarl.dk, postdanmmark.dk, postddanmark.dk, postsanmark.dk, potdanmark.dk, psotdanmark.dk, pstdanmark.dk, postdanmak.dk, postdanmakr.dk, postdanmerk.dk, postdanmrk.dk, postdanmsrk.dk og postdannmark.dk STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 5

7 Klagesystemet I henhold til DK Hostmasters generelle betingelser kan DIFO s bestyrelsesformand og DK Hostmasters administrerende direktør i enighed suspendere et domænenavn, hvis det er åbenbart, at domænenavnet aktivt anvendes til noget ulovligt. Dette vil i forhold til typosquatting sige, at: 1. En fejltastning skal føre til, at en internetbruger, der søger den krænkedes domænenavn, kommer ind på typosquat domænets hjemmeside 2. Typosquatteren hverken har navne, vare eller andre kendetegnsrettigheder til det anmeldte domænenavn 3. Typosquatteren skal have foretaget flere registreringer af domænenavne på samme måde. Ved klagens modtagelse orienterer DK Hostmaster registranten af det omtvistede domæne og meddeler, at denne skal godtgøre sine rettigheder til domænet inden for tre dage. Herefter træffer DK Hostmaster beslutning om enten at afvise sagen eller suspendere domænet. Domænet er herefter suspenderet i fire uger, hvor sagen kan indbringes for Klagenævnet for Domænenavne med DK Hostmaster som indklaget part. Indbringes sagen ikke for Klagenævnet, slettes domænet når fristen er udløbet. Når domænet er slettet, gives det frit og kan registreres på ny. Pr. 1. juni 2009 havde DK Hostmaster truffet afgørelse i sager Diagrammet viser antallet af administrativt afgjorte sager vedrørende typosquatting 2. halvår halvår halvår halvår 2009 Antallet af administrative klager ligger temmelig stabilt de sidste to halvår. Det samlede antal klager skal naturligvis ses i sammenhæng med klager over typosquatting, der indbringes for Klagenævnet for Domænenavne: halvår Diagrammet viser antallet af klager behandlet af Klagenævnet, hvor kendte typosquattere har været part i sagen STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 6

8 Status for de domæner, hvor DK Hostmaster administrativt har behandlet en klage er: Registreret af typosquatter 183 Åbne for registrering 739 Registreret af andre 210 Figuren viser status på de domæner, hvor DK Hostmaster har behandlet en administrativ klage over typosquatting. Særligt relevant i denne forbindelse er antallet af domæner, som fortsat er registrerede af typosquattere. Det må lægges til grund, at en betydelig del af de virksomheder og organisationer, som har klaget over et krænkende domæne, ikke er klar over, at medhold i klagen ikke er ensbetydende med, at domænet tages ud af cirkulation. I så fald ville andelen af domæner, der var registreret af andre end typosquattere (typisk den retmæssige registrant), sandsynligvis være større. Konsekvenser Typosquatting krænker først og fremmest de retmæssige mærkeindehaveres rettigheder til domænet og dettes kendetegn og strider dermed mod både varemærkeloven og internetdomæneloven. Konsekvensen for de retmæssige mærkeindehavere kan være tab af goodwill, kunder og forøgede omkostninger. Der findes for nuværende ingen pålidelige analyser af omkostningerne for de retmæssige registranter ud over, at domstolene i nogle få sager har skullet foretage et skøn over de tab, de retmæssige registranter har lidt ved, at et domæne har været udsat for efterligninger. Således har Sø og Handelsretten tilkendt Jubii A/S et vederlag på kr. for brugen af et domæne, som krænkede Jubii A/S s rettigheder (Sø og Handelsrettens dom af 24. februar 2009, sagsnummer V ). I den konkrete sag, havde typosquatteren etableret en viderestilling fra domænet wwwjubii.dk til en datingservice, som direkte konkurrerede med Jubii A/S s, hvilket må formodes at have været en skærpende omstændighed ved rettens fastsættelse af vederlaget. Herudover har Sø og Handelsretten den 8. januar 2008 tilkendt RKI Kredit Information A/S (Experian A/S) en godtgørelse på kr. for brugen af RKI sletning som firmanavn, varemærke, forretningskendetegn og internetdomænenavn. Det er ikke, alene på baggrund af ovenstående, muligt at få en rettesnor for, hvordan domstolene vil vurdere størrelsen af et eventuelt tab ved ren typosquatting, det vil sige, hvor typosquatteren alene har tjent penge på at sælge reklamelinks. Sættes desuagtet vederlaget til gennemsnitligt at udgøre kr. pr typosquatdomæne, vil det samlede skønnede vederlag for de domæner, der pt. er registreret af typosquattere, beløbe sig til over 100 mio. kr. Det er vigtigt at pointere, at det er illusorisk at tro, at danske virksomheder mv. selv på baggrund af en dom vil kunne få honoreret deres eventuelle krav i et omfang, som står mål med dette tal. Den geografiske, kulturelle og juridiske afstand mellem Danmark og størstedelen af typosquatterne gør, at et forsøg herpå må anses for nyttesløst eller ikke rentabelt. STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 7

9 Omvendt så er det ikke urimeligt at bruge tallet som en indikator på omkostningen for de retmæssige domæneregistranter ved typosquatternes aktiviteter. Selvom tallet muligvis skal nedskrives betydeligt, må det uafviseligt fastslås, at danske virksomheder, organisationer mv. betaler en ganske høj pris for typosquatting af deres domæner. Afrunding Selvom der med indførslen af den særlige regel i DK Hostmasters generelle betingelser er åbnet en væsentligt nemmere og billigere mulighed for at få stoppet typosquatting, ser det umiddelbart ikke ud til, at dette har haft nogen betydelig effekt på omfanget af typosquattingen af danske domæner. I mangel af oplysninger om typosquattingens omfang for tidligere år har vi søgt, om kendte typosquattere har været omtalt i medierne, herunder om der i denne forbindelse findes oplysninger om antallet af de pågældendes registreringer. Vi har på denne måde kun kunnet finde oplysninger om én typosquatter. Denne havde i 2008 registreret ca. 500 domæner antallet i dag er ca Det har heller ikke været muligt at finde validerede oplysninger om, hvilke konsekvenser krænkelserne har for registranterne af de domæner, som udsættes for typosquatting. En amerikansk undersøgelse hævder, at disses tab i form af mistet trafik, tab af goodwill og forøgede sikkerhedsudgifter ligger på 1 mia. US Dollars om året på verdensplan. Det er ikke urimeligt at formode, at danske virksomheder og organisationers tab udgør mindst 10 mio. kr. om året. Vi har heller ikke kunnet fremskaffe valide oplysninger om typosquatternes udkomme af disses aktiviteter. Et skøn foretaget i 2008, hvor den gennemsnitlige daglige indtægt pr. typosquatdomæne blev ansat til 5 kr., blev efterfølgende kritiseret som sat væsentligt for højt. Hvis dette skøn er rigtigt, vil de tilfælde af typosquatting som omtalt i denne rapport kunne generere en årlig indtægt til de involverede på over 36 mio. kr. hvilket nok må anses for usandsynligt. Omvendt er der dog ikke tvivl om, at den potentielle gevinst ved at begive sig af med typosquatting ikke er ubetydelig. STOP tps citat er tilladt med tydelig kildeangivelse Side 8

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Adfærdsbaseret reklame på internettet. Konkurrence- og

Adfærdsbaseret reklame på internettet. Konkurrence- og Adfærdsbaseret reklame på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resume og hovedkonklusioner 4 1.1. Rapportens opbygning 7 2. Hvad er behavioral targeting? 8 2.1. Eksempel

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. november 2010 V-101-08 Billedbutikken Odense ApS (advokat Claus Barrett Christiansen v/advokatfuldmægtig Louise Mühlbach) mod Pixelpartner

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Usaglig afskedigelse 1

Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse 1 Usaglig afskedigelse Udgivet af CO-industri oktober 2009 Redaktion: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Hellbrandt Trykcenter Oplag: 5000 stk ISBN/EAN EAN 9788792141026 CO-Meddelelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under toplevel-domænet.dk Version 01 af 11. april 2000 1. Generelle bestemmelser 1.1 Formål Dette regelsæt har til formål

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Gennemført for Københavns Kommune og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation December 2001 Inger-Marie Wiegman, Dorte Kira Nielsen, Jon

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere