FairSSL Fair priser fair support

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FairSSL Fair priser fair support"

Transkript

1 Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at importere, eksportere, liste og aktivere certifikater i Microsoft Exchange For at Exchange kan benytte et certifikat skal det først importeres og derefter aktiveres til de services der skal bruge certifikatet. Husk at anvendes en ISA server foran Exchange serveren, skal certifikatet også installeres på denne. For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL på eller telefon For certifikat bestilling, certifikat sammenligninger og flere vejledninger se websitet på Husk at teste din installation når du er færdig gratis på Indholdsfortegnelse Exchange 2010 SSL certifikat administration... 1 Valg af domæner der skal inkluderes i et SAN SSL til Exchange Generering af CSR til certifikat bestilling... 4 Import af mellemudsteder certifikat ( Intermediate Certificate Authority )... 6 Installation og aktivering af certifikat fil (.CER)... 7 Installation af certifikat fil (.CER)... 7 Import og aktivering af certifikat backup fil (PKCS12)... 8 Import af certifikat backup fil (.PFX og.p12)... 9 List alle certifikater installeret i Exchange Aktiver certifikat for angivne services Eksporter certifikat til backup fil (PKCS12) Version 1.1 August 2010

2 Valg af domæner der skal inkluderes i et SAN SSL til Exchange 2010 Exchange 2010 (og Exchange 2007) anvender sig af flere domæne adresser der bør beskyttes af et SSL certifikat. Derfor anbefaler Microsoft at anvende et Subject Alternative Name (SAN) / Unified Communication (UC) kompatibelt SSL certifikat. Disse certifikater kan beskytte flere adresser på et SSL certifikat og derved spare offentlige IP adresser og gøre konfigurationen af serveren lettere. Exchange 2010 kan som standard kun installere UC kompatible certifikater! Wildcard SSL certifikater kan absolut ikke anbefales og kan tilmed være umulige at installere. Enkelt adresse SSL certifikater kan som standard ikke installeres. Her vil vi kort gennemgå de mest typisk anvendte adresser der inkluderes i et Exchange 2010 SAN SSL certifikat og hvilke certifikater som understøtter disse. Generelt Der bør inkluderes alle de navne (FQDN) som Exchange serveren tilgås på fra internettet Der bør inkluderes alle de navne (FQDN) som Exchange serveren tilgås fra på det interne net Der bør være inkluderet autodiscover.domæne.dk for hvert af de domæner der anvendes af brugerne som deres primære adresse. Autodiscover adressen tillader klienten at automatisk hente konfigurationen til Exchange og derved gøre opsætningen af klienter både internt og eksternt lettere. Der skal være en autodiscover adresse for hvert e- mail domæne som brugeren anvender som brugernavn, dvs. som deres primære adresse. Standard - 1 domæne som anvendes af brugerne i deres opsætning af klienten Dette eksempel er ved anvendelse af et enkelt som tilgås fra internettet på adressen mail.fairssl.dk og internt på det lokale netværk med adressen exchsrv01.notyours.local. Hvis flere adresser anvendes til at tilgå serveren skal disse også tilføjes. Følgende adresser skal beskyttes i SSL certifikatet: Mail.fairssl.dk (owa. og webmail. er også typisk anvendt) Autodiscover.fairssl.dk Exchsrv01.notyours.local Fordi der kun anvendes adresser på et offentligt domæne kan et domæne valideret SSL certifikat anvendes, f.eks. GlobalSign Domain SAN. Udvidet - Flere domæner anvendes af brugerne i deres opsætning af klienten Dette eksempel er for virksomheder der har brugere med flere domæner i deres primære adresse. Serveren i dette eksempel anvender følgende den tilgås kun fra internettet på adressen mail.fairssl.dk og internt på det lokale netværk med adressen exchsrv01.notyours.local. Hvis flere adresser anvendes til at tilgå serveren skal disse også tilføjes. Følgende adresser skal beskyttes i SSL certifikatet:

3 Mail.fairssl.dk Autodiscover.fairssl.dk Autodiscover.notyours.dk Exchsrv01.notyours.local Fordi der anvendes adresser på flere offentlige domæner skal et firma valideret SSL certifikat anvendes, f.eks. GlobalSign Organisation SAN eller GeoTrust True BusinessID MultiDomain, derudover skal firmaet have ejerskab over alle domænerne.

4 Generering af CSR til certifikat bestilling Ved bestilling af et SSL certifikat til beskyttelse af en enkelt server adresse (FQDN) i Exchange 2010, uden brug af AutoCSR, kræves en generering af en CSR kode samtidigt med at den private nøgle oprettes på serveren. For at gennemføre en bestilling og genereringen af CSR koden, har du brug for at samle følgende oplysninger til certifikatet. Bemærk at danske bogstaver og følgende tegn ikke normalt kan anvendes: > # $ % ^ * ( ) ~? / \. & Hvis de alligevel tilføjes, kan det forsinke og/eller kræve en rettelse af navnet inden ordren kan gennemføres. Dog vil udstedere typisk tillade at firmanavnet skrives identisk med offentlig registrering. Common Name (CN): Det primære fulde internet domæne navn på din Exchange server. (eks. mail.fairssl.dk) Alternative Domænenavne (DomainName): Navne udover det primære common name, der skal inkluderes i certifikatet, denne parameter virker kun på SAN/UC certifikater. (eks. Autodiscover.fairssl.dk) Organization Name (O): Det fulde gyldige firmanavn som det står i offentlige databaser som CVR. Typisk vil / være tilladt ved A/S og v/navn. (eks.not yours A/S) Department (OU): Afdelingen, eller lignende beskrivende del af virksomheden. (eks. FairSSL) Stat/region (S): Stat eller region, i Danmark anvendes bynavnet. (eks.oerum Djurs) Country (C): ISO standard to bogstavs landekode. (eks. DK) Locality (L): By/PostNavn.(eks. Oerum Djurs) Husk: Autodiscover. 1. Log ind på den Exchange 2007 server som har CAS rollen. Benyt en konto som er medlem af "Exchange Administrators" gruppen samt "Administrators" gruppen på den lokale server. 3. I Exchange Management Shell, skriv følgende kommando efterfulgt af [ENTER], hvor følgende parametre angiver ovenstående informationer du har indsamlet: -SubjectName Firma oplysninger

5 -KeySize 1024/2048 antallet af bits der anvendes til kryptering (anvend 2048 bit) -Path Sti til hvor CSR filen skal gemmes -DomainName Subject Alternative Names, alternative navne der også skal beskyttes -PrivateKeyExportable hvorvidt certifikatet efterfølgende skal kunne eksporteres til en backup New-ExchangeCertificate -GenerateRequest -SubjectName "C=DK, O=Not Yours, OU=FairSSL, S=DK, L=Oerum Djurs, CN=mail.fairssl.dk" KeySize 2048 DomainName autodiscover.fairssl.dk, owa.fairssl.dk, exchsrv01.notyours.local, exchsrv01 -privatekeyexportable $true 4. Du kan nu vælge at markere og kopiere teksten som generes som en CSR fil og sende den i certifikat ansøgningen, eller skrive følgende kommando for at gemme til en fil. Set-Content -Path c:\mail.fairssl.dk.csr Value $Data 5. Du har nu lavet en certifikatansøgning som er blevet gemt i en tekst fil. 6. Åben certifikatansøgningen I notepad. I Exchange Management Shell, skriv følgende commando efterfulgt af [ENTER]: notepad c:\mail.fairssl.dk.csr 7. Marker og kopier hele teksten fra CSR filen, inklusive start og slut taggen. Under certifikat bestillingen skal du indsætte denne tekst i CSR feltet. Følgende er et eksempel på en fuld CSR tekst BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST----- MIIDVDCCAr0CAQAweTEeMBwGA1UEAxMVd3d3Lmpvc2VwaGNoYXBtYW4uY29tMQ8w DQYDVQQLEwZEZXNpZ24xFjAUBgNVBAoTDUpvc2VwaENoYXBtYW4xEjAQBgNVBAcT CU1haWRzdG9uZTENMAsGA1UECBMES2VudDELMAkGA1UEBhMCR0IwgZ8wDQYJKoZI hvcnaqebbqadgy0amigjaogbaoefdpnokrabqhda5asdxypng0c/new18e8apjok 1yuGRk+3GD7YQvuhBVS1x6wkw1D2RnmnZgN1nNUK0cRK7sIvOyCh1+jgD7u46mLk 81j+b4YSEmYZGPLIuclyocPDm0hXayjCUqWt7z6LMIKpLym8gayEZzz9Gn97PsbP kvfbagmbaagggggzmbogcisgaqqbgjcnagmxdbykns4xlji2mdaumjb7bgorbgee AYI3AgEOMW0wazAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBPAwRAYJKoZIhvcNAQkPBDcwNTAOBggq hkig9w0dagicaiawdgyikozihvcnawqcagcamacgbssoawihmaogccqgsib3dqmh MBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMIH9BgorBgEEAYI3DQICMYHuMIHrAgEBHloA TQBpAGMAcgBvAHMAbwBmAHQAIABSAFMAQQAgAFMAQwBoAGEAbgBuAGUAbAAgAEMA cgb5ahaadabvagcacgbhahaaaabpagmaiabqahiabwb2agkazablahidgykak0kf HSkr4jsEVya3mgUoyaYMO456ECNZr4Cb+WhPgexfjOO5qwOG1oDOTaKycrkc5pG+ IPBQnq+4cotT8hWJQwpc+qGb8xUETpxCokhrhN5079vFXq/5dsHkmtOTwkSqSnz9 yruvoxyedq8ji3kg3htgxwfto8oznm+e+y4oshuaaaaaaaaaadanbgkqhkig9w0b AQUFAAOBgQAuAxetLzgfjBdWpjpixeVYZXuPZ+6jvZNL/9hOw7Fk5pVVXWdr8csJ 6JUW8QdH9KB6ZlM4yg8Df+vat1/DG6GuD2hiIR7fQ0NtPFBQmbrSm+TTBo95lwP+ ZSZTusPFTLKaqValdnS9Uw+6Vq7/I4ouDA8QBIuaTFtPOp+8wEGBHQ== -----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----

6 Import af mellemudsteder certifikat ( Intermediate Certificate Authority ) Følgende beskriver hvordan mellemudsteder certifikater installeres på en Microsoft Windows baseret server og derved også en Exchange 2010 server. For at sikre at klienter kan godkende mellemudstedere i certifikatet, skal certifikatets mellemudstederes offentlige certifikat installeres på Exchange 2010 serveren. Bemærk at GlobalSign kræver at du henter et specielt intermediate certifikat til Exchange 2007/2010 (kan hentes på https://www.fairssl.dk/vejledninger/exchange-ocs-2007/). 1. Log ind på serveren med en konto der er medlem af gruppen Administrators på den lokale server. 2. Kopier teksten med mellemudsteder certifikatet ( Intermediate certificate ), fra en med dit nye certifikat, til en simpel tekst editor (som Notepad). Gem filen på skrivebordet, med filnavnet mellemudsteder.cer. 3. Vælg Start Kør og skriv følgende kommando certmgr.msc. (Alternativt start mmc.exe og vælg Add/Remove Snap In og tilføj Certificates, vælg følgende svar muligheder, Computer Account og Local Computer.) 4. Under Certificates (Local Computer) udvid Intermediate Certification Authorities og Certificates. 5. Højre klik på Certificates og vælg All-Tasks og Import. 6. Følg instruktionerne og vælg filen du gemte på skrivebordet. Certifikatet vil blive vist på listen over Intermediate Certification Authorities og er nu installeret.

7 Installation og aktivering af certifikat fil (.CER) Følgende beskriver hvordan du installerer og aktiverer en certifikat fil, du har modtaget efter udstedelse af et certifikat med anvendelse af en CSR under bestillingen. Installationen skal foregå på samme server som CSR en er oprettet på. 1. Log ind på de Exchange 2010 server som har CAS rollen. Benyt en konto som er medlem af "Exchange Administrators" gruppen samt "Administrators" gruppen på den lokale server. 3. I Exchange Management Shell, skriv følgende kommando efterfulgt af [ENTER], hvor -Path angiver filens placering og -Services angiver de ønskede services der skal aktiveres: Import-ExchangeCertificate FileData ([Byte[]]$(Get-Content Path c:\mail.notyours.dk.cer Encoding byte ReadCount 0)) Enable- ExchangeCertificate Services IIS,POP,IMAP,SMTP,None (tilføj UM til services, KUN hvis Unified Messaging er installeret i Exchange miljøet.) 4. Gå til Eksporter certifikat til backup fil, for at gemme en kopi af certifikat og for at kunne installere certifikatet på andre Exchange og hvis anvendt ISA server. *Den første del af kommandoen (venstre side af ) vil nu importere certifikatfilen. Herefter vil anden del af kommandoen (Højre for " ") tage det nyligt importerede certifikat og aktivere det for de angivne services. Installation af certifikat fil (.CER) Følgende beskriver hvordan du installerer en certifikat fil, du har modtaget efter udstedelse af et certifikat med anvendelse af en CSR under bestillingen. Installationen skal foregå på samme server som CSR en er oprettet på. 1. Log ind på de Exchange 2010 server som har CAS rollen. Benyt en konto som er medlem af "Exchange Administrators" gruppen samt "Administrators" gruppen på den lokale server. 3. I Exchange Management Shell, skriv følgende kommando efterfulgt af [ENTER], hvor -Path angiver filens placering og -Services angiver de ønskede services der skal aktiveres: Import-ExchangeCertificate FileData ([Byte[]]$(Get-Content Path c:\mail.notyours.dk.cer Encoding byte ReadCount 0)) 4. Gå til Eksporter certifikat til backup fil, for at gemme en kopi af certifikat og for at kunne installere certifikatet på andre Exchange og hvis anvendt ISA server.

8 Import og aktivering af certifikat backup fil (PKCS12) Følgende beskriver hvordan en certifikat backup fil, importeres og aktiveres i Exchange Ved bestilling af domæner med AutoCSR modtages certifikatet som en backup fil, beskyttet med en unik kode. 1. Log ind på de Exchange 2010 server som har CAS rollen. Benyt en konto som er medlem af "Exchange Administrators" gruppen samt "Administrators" gruppen på den lokale server. 3. I Exchange Management Shell, skriv følgende kommando efterfulgt af [ENTER], hvor -Path angiver filens placering og -Services angiver de ønskede services der skal aktiveres: Import-ExchangeCertificate FileData ([Byte[]]$(Get-Content Path c:\mail.notyours.dk.pfx Encoding byte ReadCount 0)) password:(get-credential).password Enable-ExchangeCertificate Services IIS,POP,IMAP,SMTP,None (tilføj UM til services, hvis Unified Messaging er installeret.) 4. Der vises nu en prompt for brugernavn og kode, bemærk brugernavnsfeltet anvendes ikke, men der skal stå noget. Skriv none i brugernavn og det password som filen er beskyttet med i password. Bemærk at vælges services som ikke er installeret, vil kommandoen fejle, vælg kun de services hvor certifikatet skal anvendes. 5. Gentag proceduren på eventuelle andre Exchange servere der skal benyttes som CAS servere. *Den første del af kommandoen (venstre side af ) vil nu importere certifikatfilen. Herefter vil anden del af kommandoen (Højre for " ") tage det nyligt importerede certifikat og aktivere det for de angivne services.

9 Import af certifikat backup fil (.PFX og.p12) Følgende beskriver hvordan en certifikat backup fil, importeres uden aktivering i Exchange Ved bestilling af domæner med AutoCSR modtages certifikatet som en backup fil, beskyttet med en unik kode. 1. Log ind på de Exchange 2010 server som har CAS rollen. Benyt en konto som er medlem af "Exchange Administrators" gruppen samt "Administrators" gruppen på den lokale server. 3. I Exchange Management Shell, skriv følgende kommando efterfulgt af *ENTER+, hvor -Path angiver filens placering: Import-ExchangeCertificate FileData ([Byte[]]$(Get-Content Path c:\mail.notyours.dk.pfx Encoding byte ReadCount 0)) password:(get-credential).password 4. Der vises nu en prompt for brugernavn og kode, bemærk brugernavnsfeltet anvendes ikke, men der skal stå noget. Skriv none i brugernavn og det password som filen er beskyttet med i password. Bemærk at vælges services som ikke er installeret, vil kommandoen fejle, vælg kun de services hvor certifikatet skal anvendes. Gentag proceduren på eventuelle andre Exchange servere der skal benyttes som CAS servere.

10 List alle certifikater installeret i Exchange 2010 Følgende viser alle installerede certifikater på Exchange 2010 serveren og hvilke som er aktive for de enkelte services. I Exchange Management Shell, skriv følgende kommando efterfulgt af [ENTER]: Get-ExchangeCertificate Alle certifikater I Exchange vil nu blive listet med certifikatets Thumbprint, Services og Subject. Tip: skriv Get-ExchangeCertificate fl [ENTER] for at se flere informationer om de enkelte certifikater.

11 Aktiver certifikat for angivne services Følgende beskriver hvordan et installeret certifikat aktiveres for en given service på Exchange Log ind på den Exchange 2010 server som har certifikatet installeret. Benyt en konto som er medlem af "Exchange Administrators" gruppen samt "Administrators" gruppen på den lokale server. 3. I Exchange Management Shell, skriv følgende kommando efterfulgt af *ENTER+, hvor - Thumbprint angiver certifikatets ID og -Services angiver de ønskede services det skal aktiveres på: Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint <number> -Services IIS, IMAP, SMTP, POP, UM, None Bemærk kommandoen vil fejle, hvis der vælges services der ikke er installeret på serveren, vælg kun dem som skal anvendes. 4. Herefter skal der bekræftes at SMTP servicens certifikat skal erstattes, tryk [ENTER] for at acceptere.

12 Eksporter certifikat til backup fil (PKCS12) Følgende beskriver hvordan man kan eksportere et installeret certifikat fra en Exchange 2010, den resulterende certifikat backup fil kan anvendes til at installere det samme certifikat på en anden server. 1. Log ind på den Exchange 2010 server som har certifikatet installeret. Benyt en konto som er medlem af "Exchange Administrators" gruppen samt "Administrators" gruppen på den lokale server. 3. I Exchange Management Shell, skriv følgende kommando efterfulgt af [ENTER], hvor -Thumbprint angiver hvilket certifikat som skal exporteres: $file = Export-ExchangeCertificate Thumbprint <number> - BinaryEncoded:$true -Password (Get-Credential).password 4. Der vises nu en prompt for brugernavn og password. Skriv none i brugerfeltet (anvendes ikke). Skriv det password som filen skal beskyttes med, efterfulgt af [ENTER] For at gemme certifikatet i en fil skriv følgende kommando, hvor -Path er stien til filen det skal gemmes i: Set-Content Path C:\mail.notyours.dk.pfx Value $file.filedata Encoding Byte

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Installationsvejledning...3 Databasenøgle...5 Brugerflade......6 Basisvindue..6 Personligt

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til ipad Mail App Det Kongelige Bibliotek 22-11-2013 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af ipad Mail App, således at en arkivskaber

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

Sådan oprettes. en CRM Online Prøveversion. Kom godt igang 1/15/2013. Jesper Osgaard MICROSOFT DENMARK

Sådan oprettes. en CRM Online Prøveversion. Kom godt igang 1/15/2013. Jesper Osgaard MICROSOFT DENMARK Sådan oprettes 1/15/2013 en CRM Online Prøveversion Kom godt igang Jesper Osgaard MICROSOFT DENMARK Inden du starter Inden du starter skal du have følgende ved hånden En maskine med Internet Explorer Et

Læs mere

til Microsoft Dynamics C5 2010

til Microsoft Dynamics C5 2010 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink In til Microsoft Dynamics C5 2010 til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes Side 1 af 67

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere