Ordblindhed. Hvad er det Hvordan tester skolen for ordblindhed Hvordan kan du støtte dit barn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordblindhed. Hvad er det Hvordan tester skolen for ordblindhed Hvordan kan du støtte dit barn"

Transkript

1 Ordblindhed Hvad er det Hvordan tester skolen for ordblindhed Hvordan kan du støtte dit barn 1

2 Udarbejdet af: Læsekonsulent Marianne Aaen Thorsen og læsevejledere i Fredensborg Kommune Udgivet af: Center for Læring, Fritid og Sundhed, Fredensborg Kommune. Version: 1.0 Versionsdato: Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til læsekonsulent, Marianne Aaen Thorsen, dir.tlf.nr.: , eller mtho@fredensborg.dk 2

3 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 4 Hvad er ordblindhed... 4 Følger af ordblindhed... 5 Forskellige grader af ordblindhed... 6 Forebyggelse af ordblindhed... 6 Kan mit barn blive testet for ordblindhed... 7 Hvilken betydning kan testen få for mit barn... 7 Ordblindetesten... 9 Kan mit barn blive testet med Ordblindetesten... 9 Hvad viser Ordblindetesten Bemyndigelseserklæring Samarbejde Hvordan kan jeg støtte mit barn Læs med dit barn cirka 20 minutter hver dag Lad være med at rette Ros dit barn for at læse Støt dit barns læseforståelse Styrk dit barns vedholdenhed Anvend kvalificerende it Link

4 Kære forældre Måske skal dit barn testes for ordblindhed? Eller måske er dit barn allerede blevet testet? Måske viste testen, at dit barns læsevanskeligheder skyldes ordblindhed. I så fald kan der være mange spørgsmål om ordblindhed, som du gerne vil have svar på. Denne pjece giver dig viden om ordblindhed og dens årsager. Den oplyser dig om, hvordan skolerne tester for ordblindhed, og hvad skolen og kommunen tilbyder elever med ordblindhed. Sidst men ikke mindst vil du få viden om, hvordan du kan støtte dit barn derhjemme. Dette har afgørende betydning for dit barns udvikling. Hvad er ordblindhed Ordblindhed er sproglig vanskelighed. Elever med ordblindhed har svært ved at opdele talte ord i de enkeltlyde, som ordene består af. De har også svært ved at huske de enkelte lyde længe nok, til at kunne sætte dem sammen til et helt ord. Elever med ordblindhed har således svært ved at lære at udnytte det lydprincip, som er i vores skriftsprog. Lydprincippet består i, at bogstaverne i et skrevet ord repræsenterer de lyde, der er i ordet, når vi udtaler det. Man udnytter lydprincippet, når man læser ord, man ikke har set før. Det foregår ved, at man hurtigt og sikkert omkoder bogstaverne i ordets skrevne form til sproglyde og sætter disse sproglyde sammen til ordets talte form. Hos elever med ordblindhed foregår denne proces mere usikkert og oftest også langsommere end hos elever uden ordblindhed. FAKTA Definition Ordblindhed (dysleksi) er markante vanskeligheder med at lære at læse og skrive. Disse vanskeligheder skyldes langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Carsten Elbro, 1992, Det Danske Nationalleksikon 4

5 FAKTA Årsager til ordblindhed Ordblindhed skyldes en medfødt sproglig vanskelighed med at opdele talte ord i enkeltlyd. Denne vanskelighed optræder ofte hos flere medlemmer af samme familie. Det vil sige, at et barn kan have arvet et svagt anlæg for at udvikle ordblindhed, hvis der er ordblindhed i familien. Især hvis begge forældre er ordblinde, er der høj risiko (op til 40%) for, at barnet også udvikler ordblindhed. Hvis der ikke er ordblindhed i familien, er der kun en meget lille risiko (cirka 5%) for, at et barn udvikler ordblindhed. 3 % til 7 % af befolkningen er ordblinde. Procenttallet afhænger af, hvor man sætter grænsen for ordblindhed. 7 % af den voksne befolkning betragter sig selv som ordblinde. Følger af ordblindhed Elever med ordblindhed læser som regel usikkert og langsomt i forhold til jævnaldrende elever uden ordblindhed. Især er det svært for elever med ordblindhed at læse ord, de ikke har set før. Den langsomme og usikre læsning kan for mange ordblinde betyde, at de får en ringere forståelse af det, de læser. De fleste ordblinde kan godt komme til at læse på et rimeligt niveau, hvis de træner deres læsefærdigheder. Men de allerfleste ordblinde vil altid have vedvarende problemer med at stave og derfor også store udfordringer med skriftlige opgaver. Disse vanskeligheder kan i større eller mindre grad præge elevernes selvopfattelse og tiltro til egne kompetencer. Omtrent dobbelt så mange drenge som piger udvikler ordblindhed. 5

6 Forskellige grader af ordblindhed Ordblindhed optræder i forskellige grader og kan derfor være et mindre eller større læsehandicap. To elever med samme grad af ordblindhed kan også opleve virkningen af deres ordblindhed vidt forskelligt. Det afhænger nemlig af de læse- og skrivekrav, som de er stillet overfor, dvs. om de skal læse og skrive svære og omfangsrige tekster, eller om de kun skal anvende læsning og skrivning i mindre omfang. Læse- og skrivekravene kan lettes meget af, at den ordblinde kan anvende kvalificerende ithjælpemidler. den måde opdager vi tidligt i skoleforløbet elever, som måske kan være i risiko for at udvikle ordblindhed. Hvis dit barn er i risiko for at udvikle ordblindhed har skolerne en vifte af forskellige indsatser. Fælles for alle indsatser er, at de foregår i en afgrænset periode. De er systematiske og målrettet behovet hos den enkelte elev. Nogle indsatser foregår i klassen og andre på hold. Valg af indsats afhænger af de specifikke udfordringer, som skolen ser hos dit barn. Du kan kontakte dit barns skole for at få flere oplysninger om indsatserne. Forebyggelse af ordblindhed Forskning viser, at det til en vis grad kan lade sig gøre at forebygge udvikling af ordblindhed og/eller at mindske risikoen for at udvikle ordblindhed i svær grad. Derfor anvender alle kommunens skoler både iagttagelser og prøver til at følge, om eleverne i indskolingen ubesværet kan tilegne sig skriftens lydprincip. På Skolen har også mulighed for at visitere elever i risiko for ordblindhed til kommunens læsetilbud Sprogpilot Fredensborg. (file:///c:/users/mtho/downloads /PjeceSprogpilotFredensborg%20 (3).pdf) 6

7 Kan mit barn blive testet for ordblindhed Det er først muligt at teste dit barn for ordblindhed, når han/hun har modtaget tilstrækkelig undervisning i at læse og stave. Det betyder, at dit barn tidligst fra slutningen af 3. klasse kan testes for ordblindhed. Resultatet fra en test så tidligt i skoleforløbet er desværre tit misvisende. En ordblindetest på et senere klassetrin giver et langt mere pålideligt resultat. foretager en velegnet test til dit barn. Hvilken betydning kan testen få for mit barn Børn sammenligner sig med hinanden i skolen. Børn i store læse- og staveudfordringer oplever derfor ofte, at de ikke lykkes så godt med skolearbejdet som deres klassekammerater. Så de kan nemt komme til at opleve skyld, skam og ubehag ved læseog skriveaktiviteter i skolen. Hvis du mener, at dit barns læsevanskeligheder skyldes ordblindhed, kan du bede skolen om at teste dit barn. Fra 1. august 2017 har du som forældre nemlig krav på, at dit barn én gang i hele sit skoleforløb bliver testet for ordblindhed dog tidligst fra 1. marts i det skoleår, hvor dit barn går i 4. klasse. Der findes flere forskellige test, som skolen kan anvende til at undersøge, om dit barn kan have ordblindevanskeligheder og til at vurdere dit barns behov for undervisning. Du kan ikke stille krav om en bestemt ordblindetest. Det er skolen, som udvælger og For de fleste elever i læse- og staveudfordringer er det derfor en lettelse at blive testet og få at vide, at deres udfordringer skyldes ordblindhed. Så på den måde kan testen få stor betydning for dit barns selvopfattelse og lyst til at gå i skole. Hvis testen viser, at dit barn har ordblindhed, udløser det ikke automatisk specialundervisning 7

8 eller anden specialpædagogisk bistand. Men resultatet fra testen hjælper dit barns lærere og skolens læsevejleder til at fokusere på lige det, dit barn har brug for hjælp til. Hjælpen afhænger altså af dit barns individuelle behov. Det er skolederen, der sammen med skolens læsevejleder og dit barns lærere skal vurdere dit barns behov. Derpå beslutter de, hvilken hjælp dit barn skal have, så dit barn kan tilegne sig viden i alle fag på trods af ordblindheden. Hvis skolen vurderer, at dit barn har brug for særlige undervisningsmidler og kvalificerende it-hjælpemidler for at kunne få tilstrækkeligt udbytte af undervisningen, stiller skolen dem til rådighed for dit barn i undervisningen. Skolen har ansvar for at give dit barn undervisning i at bruge ithjælpemidlerne. I Fredensborg Kommune har alle elever adgang til et læse- og skrivestøttende program, som hedder AppWriter. Det kan bruges på både pc, Mac og ipad og kan anvendes til både dansk, engelsk, tysk og fransk. Hvis dit barn bliver testet ordblind, har dit barn derfor (fortsat) adgang til AppWriter både i skolen og derhjemme. Det er vigtigt, at dit barn har mulighed for at bruge AppWriter i alle boglige fag. Dit barn har mulighed for at anvende de kvalificerende ithjælpemidler til folkeskolens afgangsprøver, såfremt han/hun har brugt dem som et dagligt værktøj i fagene. Som ordblind har dit barn også krav på ekstra tid til flere af afgangsprøverne. Du kan kontakte dit barns skole for at få mere præcis viden om dette. Endelig kan skolen vurdere, at dit barn har behov for et særligt tilrettelagt læseforløb i Sprogpilot Fredensborg. Dette er kommunens læsetilbud til elever i omfattende læse- og skrivevanskeligheder. Her får eleverne undervisning på små hold i 9 uger af specialuddannede læselærere. 8

9 Som ordblind kan dit barn blive meldt ind i NOTA Bibliotek, hvor dit barn frit kan låne bøger, der er indtalt på lyd. Ordblindetesten I Fredensborg Kommune har alle skolerne mulighed for at anvende en digital test, som hedder Ordblindetesten 1. Ordblindetesten tager kun cirka en halv time at foretage. Den består af tre test. De første to test handler om at stave og læse nonsensord (konstruerede ord som for eksempel nøve). Den sidste test måler elevens ordforråd på dansk. Ordblindetesten sikrer ensartethed i skolernes dokumentation af, om en elevs læsevanskeligheder skyldes ordblindhed. Ordblindetesten er en tværgående test. Det betyder, at den kan anvendes i grundskolen, i ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. 1 Testen er udviklet i samarbejde mellem Center for Læseforskning på Københavns Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet, Socialstyrelsen og Undervisningsministeriet. Det betyder også, at hvis dit barn bliver testet ordblind i grundskolen, behøver han/hun ikke at blive testet igen ved skoleskift eller ved overgang til en ungdomsuddannelse. Resultatet fra Ordblindetesten opbevares nemlig elektronisk i et lukket system i 15 år. Så testresultatet følger dit barn op igennem skoleforløbet og ind i ungdomsuddannelsen og eventuelt videre frem. Får dit barn foretaget en ny ordblindetest i løbet af de 15 år, overskrives det gamle resultat med det nye. Det nye resultat opbevares da i 15 år frem. Kan mit barn blive testet med Ordblindetesten Ordblindetesten kan ikke anvendes til alle elever, som har svært ved at læse. Ordblindetesten bruges kun til de elever, hvor der er en læsepædagogisk faglig begrundet mistanke om ordblindhed. Denne mistanke skal være begrundet med flere forhold som for eksempel ordblindhed i dit barns nære familie. Dit barn skal også udvise store vanskeligheder med at lære skriftens lydprincip, selv om dit barn har modtaget 9

10 omfattende og systematisk undervisning i dette. For at undgå misvisende resultater skal skolerne ikke anvende Ordblindetesten til dit barn, hvis han/hun har læsevanskeligheder af indlysende andre årsager. Det kan for eksempel være generelle indlæringsvanskeligheder, synseller hørenedsættelse, manglende undervisning, ringe arbejdsindsats eller omfattende generelle sprogvanskeligheder. Når dit barn har gennemført Ordblindetesten, dannes en testrapport med hans/hendes ordblindescore. Scoren viser, om dit barn: - er ordblind - ikke er ordblind - har usikker fonologisk afkodning Usikker fonologisk afkodning betyder, at dit barn har lidt svært ved at anvende skriftens lydprincip, men ikke så meget, at det betragtes som ordblindhed. Testresultatet skal godkendes af en fagperson med tilstrækkelig læsefaglig viden til at kunne vurdere, om resultatet er retvisende. Derfor er det skolens læsevejleder, som både foretager Ordblindetesten og vurderer, om testresultatet afspejler dit barns faktiske færdigheder. Det er skolen, som vurderer, om Ordblindetesten er velegnet til dit barn. Hvad viser Ordblindetesten Ordblindetesten kan udelukkende vise, om dit barn kan anvende skriftens lydprincip i helt nye og konstruerede ord, som ikke findes i virkeligheden, og som dit barn derfor heller ikke kender. Ordblindetesten viser intet om dit barns læse- og staveniveau, forudsætninger, motivation eller andre forhold, der har betydning for at kunne tilrettelægge hensigtsmæssig undervisning for ham/hende. Derfor skal dit barns undervisningsbehov ofte afdækkes på andre måder og ved hjælp af flere test eller iagttagelser. 10

11 Bemyndigelseserklæring Inden skolens læsevejleder foretager Ordblindetesten med dit barn, skal du som forældre være informeret om dette. Du skal også underskrive en bemyndigelseserklæring, som opbevares på skolen i resten af dit barns skoletid. I bemyndigelseserklæringen giver du skolen lov til at hente resultatet fra dit barns test. Hvis dit barn skifter skole eller starter i ungdomsuddannelse, skal det nye uddannelsessted indhente en ny bemyndigelseserklæring fra dig for at kunne hente resultatet fra Ordblindetesten. Resultatet skal nemlig bruges som dokumentation for, at dit barn har brug for støtte som for eksempel kvalificerende ithjælpemidler. Det er derfor vigtigt, at du gør det nye uddannelsessted opmærksom på, at der ligger en Ordblindetest på dit barn. Samarbejde Uanset om dit barn er testet ordblind eller ej, er det vigtigt at samarbejde med dit barns lærere. Dit barn udvikler sig og trives bedst, når du og lærerne samarbejder og er enige om, hvad der skal ske. Samarbejdet fungerer bedst, når I har tillid til hinanden. Som forældre må du derfor bakke op om lærernes arbejde og aldrig give dit barn en fornemmelse af, at du ikke har tillid til skolen. For så risikerer du, at dit barn ikke får nok ud af undervisningen. Til gengæld må du forvente, at lærerne lytter til dine bekymringer og giver dig viden om, hvordan du kan støtte dit barn derhjemme. Det er ligeledes vigtigt, at begge forældre har en fælles holdning i forhold til skolearbejdet. Hvordan kan jeg støtte mit barn Hvis dit barn har ordblindhed, har hun eller han svært ved at lære at udnytte skriftens lydprincip. Men det betyder ikke, at dit barn ikke kan blive bedre til det. I skolen får dit barn den nødvendige undervisning og støtte. Du kan støtte dit barn derhjemme på flere måder. 11

12 Spørg dit barns lærere, hvordan du helt præcist kan støtte dit barn. Generelt er det vigtigt, at du har forståelse for dit barns udfordringer anerkender dit barns arbejde med at forbedre sine læse- og skrivefærdigheder har positive forventninger til dit barn opmuntrer dit barn til at arbejde vedholdende med sine læse- og skrivefærdigheder viser, at du selv bruger læsning og skrivning i dagligdagen inddrager dit barn i naturlige læse- og skriveaktiviteter som for eksempel at skrive en ønskeliste Her følger nogle flere råd til, hvordan du kan støtte dit barns læsning. Læs med dit barn cirka 20 minutter hver dag - også i weekender og ferier Læsetræning hjemme er helt uundværligt for dit barn også hvis dit barn har ordblindhed. Når dit barn er udfordret med læsning, har han eller hun brug for at læse med voksenstøtte. Det er ikke nok, at dit barn læser selv. Det er vigtigt, at bogen ikke er for svær. Dit barn skal let og selvstændigt kunne læse 9 ud af 10 ord. Ellers er teksten for svær, og dit barn vil gætte sig frem til ordene i stedet for at læse dem. I kan læse på to måder: I kan skiftes til at læse højt dit barn læser og får støtte af dig eller en anden voksen Lad være med at rette Hvis du hele tiden retter dit barn, når han eller hun læser forkert, kan du risikere, at dit barn mister modet. 12

13 I stedet kan du lave en aftale med dit barn, fx om at du markerer læseretningen med en finger og lader fingeren hvile ved et ord, som dit barn læser så forkert, at det forstyrrer forståelsen af teksten. Den hvilende finger er et signal til dit barn om at prøve igen du forærer dit barn de sværeste ord, hvis han eller hun går i stå Ros dit barn for at læse Det kan være meget udmattende for dit barn at læse. Derfor er det vigtigt, at du anerkender dit barns anstrengelser for at blive bedre til at læse roser dit barn for sin indsats - og hav ikke fokus på, om dit barn læser fejlfrit Støt dit barns læseforståelse Dit barn bruger måske så meget energi på at læse ordene i en tekst, at hun eller han ikke helt får fat på, hvad teksten handler om. Derved kan dit barn nemt miste lysten til at læse. får dit barn nok ikke så mange aldersvarende læseerfaringer. Derfor kan dit barn risikere at gå glip af at udvikle sig sprogligt gennem læsning. Du kan støtte dit barns læseforståelse og styrke dit barns sprog ved at hjælpe dit barn med at opstille spørgsmål til teksten, inden den læses læse teksten højt for dit barn og undervejs tale om ords betydning og tekstens indhold samtale med dit barn om svarene på de spørgsmål, I skrev ned inden læsningen give dit barn rutiner med at lytte aktivt til en lydbog, dvs. lytte efter svar på spørgsmål opmuntre dit barn til at lytte til aldersvarende bøger på NOTA På grund af ordblindheden og måske også en nedsat læselyst 13

14 Styrk dit barns vedholdenhed Det er af stor betydning, at læsestunden hjemme gøres hyggelig. Alligevel kan dit barn til tider udvise tegn på frustration eller træthed. Det er hårdt at se sit barn kæmpe med læsningen, og både du og dit barn kan nå til et punkt, hvor I har lyst til at give op. Når det til tider er en sej kamp, skal du huske på, at du som forældre kan hjælpe dit barn til at kunne arbejde meget struktureret og vedholdende. At lære at kæmpe og tage udfordringer op er en karakterstyrke, som dit barn kan bruge fremadrettet på mange af livets områder. Anvend kvalificerende it Dit barns ordblindhed må ikke forhindre dit barn i at tilegne sig viden. Derfor har dit barn brug for at anvende it-redskaber til både læse- og skriveaktiviteter. Du kan opmuntre dit barn til at anvende sine it-redskaber opmuntre dit barn til at vise dig, hvordan han/hun kan bruge dem sikre dig, at dit barn har mulighed for at anvende kvalificerende it-redskaber til alle fag. Kontakt skolen, hvis du er i tvivl At udvise vedholdenhed er den faktor, som påviseligt har den største betydning for læring. Styrk dit barns vedholdende ved at sætte ord på udfordringerne insistere på, at det ikke er en løsning at give op være en god rollemodel og vise, at du er vedholdende 14

15 Link Nationalt Videncenter for Læsning har udviklet mange små film med gode tips og råd. Her er et udpluk: Læsetips fra Nationalt Videncenter for Læsning: Er du bekymret for, om dit barn læser godt nok? Hør pædagogisk konsulent Lis Pøhler fortælle om hvilke tegn på læsevanskeligheder vi kan se efter og hvilken rolle forældre og hjem spiller for et barn i læsevanskeligheder. Læsetips fra Nationalt Videncenter for Læsning: Mit barn er ordblind hvad nu? Det at være ordblind betyder ikke, at man hægtes af i skolen. Der er masser af hjælp at hente. Hør Juliane Øhlenschlæger Vendelboe, tidligere sekretariatsleder i Ordblindeforeningen, fortælle hvad du kan gøre. Læsetips fra Nationalt Videncenter for Læsning: Læs med ørerne Læsning sker ikke kun når øjnene møder bogstaver. Man kan sagtens høre en bog, og det er særligt godt for dem der har svært ved at læse. Hør Marianne Aaen Thorsen, der er læsekonsulent i Fredensborg kommune, give gode råd til hvordan du kan lyttelæse med dit barn. Nota er bibliotek og videncenter, som beskæftiger sig med bøger og læsning for mennesker med syns- og læsehandicap. På Notas hjemmeside kan både elever med ordblindhed og deres forældre og undervisere få viden og nyheder om ordblindhed. Nota har udviklet mange små film med gode tips og råd. Her er et udpluk: Nota: Ordblindhed er en hæmsko ikke en hindring Hør tidligere lektor og Ph.D. ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Elisabeth Arnbak, fortælle om ordblindhed. Nota: Fordele ved tegneserierlydbøger Hør, hvordan tegneserier gør læsning sjovere og mere levende. -er-ogs%c3%a5-l%c3%a6ring- 15

16 dit-barn-kan-l%c3%a5ne-demsom-lydb%c3%b8ger Nota: Vær åben om barnets ordblindhed Hør, hvordan du kan støtte dit barn ved at være åben om dit barns udfordringer og styrkesider. r-%c3%a5ben-om-dit-barnsordblindhed Nota: Om at være ordblind det vigtigste i hverdagen Elever med ordblindhed fortæller om, hvad der er vigtigst for dem i hverdagen. Organisationer med viden om ordblindhed På denne hjemmeside kan du finde link til mange organisationer, hvor du kan hente viden og hjælp, hvis du selv eller dit barn er udfordret med ordblindhed. isationer-med-viden-omordblindhed 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Sprogpilot Fredensborg

Sprogpilot Fredensborg 1 Sprogpilot Fredensborg Titel: Fredensborg Kommunes Læseforløb Udarbejdet af: Læsekonsulent Marianne Aaen Thorsen Udgivet af: Center for Skole og Dagtilbud, Fredensborg Kommune. Version: 2.1 Versionsdato:

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning,

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning,

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

Giv dit barn de bedste muligheder for at udvikle sprog og skriftsprog. også hvis der er ordblindhed i familien

Giv dit barn de bedste muligheder for at udvikle sprog og skriftsprog. også hvis der er ordblindhed i familien Giv dit barn de bedste muligheder for at udvikle sprog og skriftsprog også hvis der er ordblindhed i familien 1 Udarbejdet af: Læsekonsulent Marianne Aaen Thorsen Udgivet af: Center for Læring, Fritid

Læs mere

Sprogpilot Fredensborg

Sprogpilot Fredensborg Sprogpilot Fredensborg Titel: Fredensborg Kommunes Læseforløb Udarbejdet af: Læsekonsulent Marianne Aaen Thorsen 1 Udgivet af: Center for Læring, Fritid og Sundhed, Fredensborg Kommune. Version: 1.0 Versionsdato:

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse

Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse Læsning og skrivning i 7. - 9. klasse BØRN & UNGE Kære forælder Udvikling af gode læse- og skrivefærdigheder er en livslang proces. Derfor får dit barn stadig læse- og skriveundervisning, så dit barn bliver

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf FVU- og OBU-undervisere, Aarhus 24. marts 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015

Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Birgit Dilling Jandorf, Huset Jandorf DUS-teltet, Folkemødet på Bornholm 13. juni 2015 Samarbejde om udvikling Ordblindetesten Undervisningsministeriet har udviklet Ordblindetesten i samarbejde med Center

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten

Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Udvikling og afprøvning af Ordblindetesten Et samarbejde mellem Center for Læseforskning og Skoleforskningsprogrammet ved IUP og Undervisningsministeriet Dorthe Klint Petersen dkp@edu.au.dk Århus Universitet

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Søndermarksskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi

Søndermarksskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Søndermarksskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Udarbejdet oktober -17 Indhold Baggrund for vejledningen side 2 Det mener vi, når vi taler om ordblindhed side 2 Tegn på ordblindhed, man skal være

Læs mere

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind.

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind. Uddannelse Ordblindhed - Information om ordblinde-undervisning på Sølystskolen Støtte Undervisning Tidlig indsats Alfabet etlivsomordblind.dk Sølystskolen Dysleksi ABC Ordblind Ordblindetest Dansk Sølystskolen

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse BØRN & UNGE FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. bruge bogstavernes lyd, når de læser, og de kan forstå, hvad de læser. De fleste

Læs mere

Center for Læseforskning. Ordblindetesten. Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk. Center for Læseforskning. Københavns Universitet

Center for Læseforskning. Ordblindetesten. Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk. Center for Læseforskning. Københavns Universitet Center for Læseforskning Ordblindetesten Helene Lykke Møller, forskningsfuldmægtig heln@hum.ku.dk Center for Læseforskning Københavns Universitet Indhold Præsentation af testen Pause Brug af testen Udvikling

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

Fakta om Ordblindetesten:

Fakta om Ordblindetesten: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 5. juli 2019 Notat Følgende notat har til hensigt at præsentere Ballerup Kommunes progressionen i sprog og skriftsprogsindsatsen på 0-16 års området, særligt i forhold

Læs mere

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune

Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre, at

Læs mere

Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune. August 2019

Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune. August 2019 Strategi for udredning og indsats for elever i ordblindevanskeligheder i Ballerup Kommune August 2019 1 Indhold Indledning 3 Fakta om skolens forpligtelser i forhold til afdækning af ordblindhed 4 Forslag

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse BØRN & UNGE Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få dejlige oplevelser

Læs mere

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen.

Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Udarbejdet den 30. april 2018. Ordblindepolitik, Sortebakkeskolen. Vision At ordblinde elever får den støtte, de har brug for, for at kunne deltage aktivt og ligeværdigt i skolelivet og for at blive så

Læs mere

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dato 1. maj Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 1. maj 2017 Sagsbehandler Ulla Visbech Notat Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Læsefolder til forældrene i 5. og 6. klasse

Læsefolder til forældrene i 5. og 6. klasse Læsefolder til forældrene i 5. og 6. klasse 2017/2018 Udarbejdet af skolens læsevejledere Læsevejledere på Berit Thyssen Harfot (Flyveren) Betina Høgdahl Rasmussen (Hatting) Kamilla Tønder (mellemtrinnet,

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever

Vejledning og indsatser for arbejdet med ordblinde elever Skole: Valby Skole Periode: 2018/19 Hvordan forstår vi ordblindhed Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved at koble bogstav og lyd. Det

Læs mere

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten 8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten Den nationale ordblindetest er på to et halvt år udbredt til samtlige kommuner. Testens resultater peger blandt andet på, at hver 12. folkeskoleelev

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder VERSION 1 Handleplan for: navn: cpr: klasse: skole: udarbejdet dato og årstal: Handleplanen er udarbejdet af: (navn & underskrifter) elev: forældre

Læs mere

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0

Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Strategi for elever med ordblinde problematikker på Langholt skole Vers. 1.0 Nedenstående strategi skal anvendes på Langholt skole i forbindelse med elever, der udviser tegn på ordblinde problematikker

Læs mere

Ordblindetest- og vejledning

Ordblindetest- og vejledning Ordblindetest- og vejledning Birgit Dilling Jandorf, birgit@husetjandorf.dk Konferencen Undervisning og Ordblindhed, 25. september 2015, UC - Sjælland Skoleforskningsprogrammet ved AU Formål med ordblindetesten

Læs mere

Klar, parat, læsestart...

Klar, parat, læsestart... Klar, parat, læsestart... 1 SKOLEOMRÅDET Kom godt i gangmg... Nogle af de vigtigste færdigheder, vi skal lære i skolen, er at læse og stave. At kunne læse og skrive har stor betydning for alle ikke kun

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse Skoleområdet 1 Fra 4. til 6.klasse er læsning et redskab i alle skolens fag, og eleverne skal nu for alvor forstå og bruge det læste. I løbet af de fire første skoleår

Læs mere

Forældreinformation. Læsefolder for indskolingen. Læsning er grundlaget for lærdom

Forældreinformation. Læsefolder for indskolingen. Læsning er grundlaget for lærdom Forældreinformation Læsefolder for indskolingen Læsning er grundlaget for lærdom Giv mit barn læsehunger, det beder jeg om med brændende hjerte. (Astrid Lindgren) Det er i skolen, barnet skal have sin

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Notat Version 3 03.07-2014 Lolland Kommunes læse- og skriftsprogsstrategi 2014 Vision Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde

Læs mere

Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi. Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste.

Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi. Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste. Frederik Barfods Skoles vejledning om dysleksi Alle kan lære at læse! Men for nogle er vejen vanskeligere og længere end for de fleste. 1 Indhold Baggrund for vejledningen... 3 Det mener vi, når vi taler

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole

Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole Har du ordblindeproblematikker? Procedure for arbejdet med dysleksi/ordblindhed på Hjallerup skole Forord På Hjallerup skole ønsker vi at give det bedst mulige undervisningstilbud til elever med ordblindeproblematikker.

Læs mere

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi

Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Hillerødsholmskolens vejledning om ordblindhed/dysleksi Indhold Baggrund for vejledningen side 2 Det mener vi, når vi taler om ordblindhed side 2 Tegn på ordblindhed, man skal være opmærksom på side 2

Læs mere

Informationsmøder om Ordblindetesten. Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen, UVM

Informationsmøder om Ordblindetesten. Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen, UVM Informationsmøder om Ordblindetesten Trine Nobelius & Stina Kjær Madsen, UVM Program for informationsmødet Baggrund for og intentioner med Ordblindetesten Trine Nobelius, Center for Udvikling af Folkeskolen,

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklassen

Læsning og skrivning i børnehaveklassen Læsning og skrivning i børnehaveklassen Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Gensidige forventninger Børn begynder i skolen med store forventninger om at lære at læse. Som forælder har du sikkert

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåas

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåas qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj Læsning på Hurup skole klæøzxcvbnmqwertyuiopåas Mellemtrinnet 3. 6. klasse dfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwert

Læs mere

Læse- og skriveteknologi for alle

Læse- og skriveteknologi for alle Læse- og skriveteknologi for alle - En vej til inklusion af elever i læsevanskeligheder. Sofielundskolen I samarbejde med Læse- og skriveteknologi for alle - En vej til inklusion af elever i læsevanskeligheder.

Læs mere

Kompetencecenter for Læsning i Århus. Oplæg Nordstjerneskolen: Undervisning af elever i læse- skrivevanskeligheder Mellemtrinnet 4. 6.

Kompetencecenter for Læsning i Århus. Oplæg Nordstjerneskolen: Undervisning af elever i læse- skrivevanskeligheder Mellemtrinnet 4. 6. Oplæg Nordstjerneskolen: Undervisning af elever i læse- skrivevanskeligheder Mellemtrinnet 4. 6. klasse Program Kompetencecenter for Læsning i Aarhus Ordblindhed/dysleksi Hvilke udfordringer stiller en

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Læsepolitik for Ullerødskolen

Læsepolitik for Ullerødskolen Læsepolitik for Ullerødskolen Formål Formålet med læseundervisningen er, at eleverne: - udvikler deres læse- og skrivefærdigheder - oplever læselyst og får gode læsevaner - lære at læse for at lære i alle

Læs mere

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS

Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Du kan hjælpe barnet på vej ved at Skrive og læse: Huskesedler Ønskesedler Invitationer Postkort og mails Madopskrifter Undertekster i TV Skilte og reklamer Feriedagbog Bøger, gerne de samme igen og igen

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec.

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec. Literacy Literacy er en forståelsesramme og en indfaldsvinkel til læsning. Med literacytænkningen ses skriftsprogstilegnelsen som en socialiseringsproces, der sker i samspil med politiske, sociale, kulturelle

Læs mere

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning

GUNGEHUSSKOLEN. Ordblindehandleplan. Indledning. august Indledning GUNGEHUSSKOLEN Ordblindehandleplan Indledning Samlet testplan på Gungehusskolen Testplan med fokus på elever i risiko for ordblindhed 0. -2.klasse Undervisnings af elever med afkodningsvanskeligheder (Alle

Læs mere

Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme. Overordnet teori

Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme. Overordnet teori Skriftsproglig udvikling på begyndertrinnet og støtte hjemme Kortfattet overordnet teori samt en række råd til hjemmet, der bygger på seneste forskning inden for det skriftsproglige område. Det skriftsproglige

Læs mere

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole Skole: Hanssted Skole, Rødbyvej 2, 2500 Valby Periode: 2018-2019 Hvordan forstår vi ordblindhed? Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

FOKUS PÅ DET SPROGLIGE MINDRE FRAFALD

FOKUS PÅ DET SPROGLIGE MINDRE FRAFALD 30. MAJ 2012 FOKUS PÅ DET SPROGLIGE MINDRE FRAFALD INA SCHMIDT/LEKTIOLOG/RÅDGIVNINGS- OG STØTTEENHEDEN, CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEIDER (CUDIM) AARHUS PER LYSGAARD/STUDIELEDER/AARHUS

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed

Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed Handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed FORORD Skoleforvaltningen indfører en ny systematik i forhold til identifikation af ordblindhed. I tilfælde af ordblindhed identificeret

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Thomas Mose. Mikael Højbjerg. Ordblindelærer Læsevejleder Cand.pæd. i didaktik mshp. dansk

Thomas Mose. Mikael Højbjerg. Ordblindelærer Læsevejleder Cand.pæd. i didaktik mshp. dansk En landsdækkende socialøkonomisk kursusvirksomhed med speciale i ordblindhed, ordblindeundervisning og inklusion. Mikael Højbjerg Ordblindelærer Læsevejleder Cand.pæd. i didaktik mshp. dansk Thomas Mose

Læs mere

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center Læseløft Intensivt læsekursus på 12 uger PPR-center Hvad er Læseløft? Læseløft er et intensivt læsekursus til elever på 3., 4. og 5. klassetrin, som har svære vanskeligheder med at læse og skrive. Kurset

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 66 Offentligt 14. november 2014 Undervisningsministeriets initiativer med fokus på ordblinde og talblinde elever For mange ordblinde og talblinde

Læs mere

Kursustilbuddet i vognene er rettet mod elever på mellemtrinnet, primært elever fra 4. klasse.

Kursustilbuddet i vognene er rettet mod elever på mellemtrinnet, primært elever fra 4. klasse. Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: Forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Rudersdals indsats for ordblinde elever

Rudersdals indsats for ordblinde elever Rudersdals indsats for ordblinde elever Hvad kan forventes af Skole og Familie? Hvad kan forventes af skolerne? Hvordan får eleven diagnosen ordblindhed? - hvem, hvad, hvornår, hvilken 7. november 2017

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

Sprog og læsefærdigheder i 0. klasse Forældrefolder

Sprog og læsefærdigheder i 0. klasse Forældrefolder Sprog og læsefærdigheder i 0. klasse Forældrefolder Kære forældre til elever i 0. klasse Som forældre er I vigtige personer i jeres barns sprog- og læseudvikling. Når jeres barn starter i 0. kl. har det

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

At lære at læse er et fælles ansvar!

At lære at læse er et fælles ansvar! Bilag 1 LÆSE- SKRIVE PARAT -GIV DIT BARN EN GOD SKOLESTART At lære at læse er et fælles ansvar! Til forældrene i indskolingen. Giv dit barn en god start -at læse Det er i skolen barnet skal have sin læse-

Læs mere

It-hjælpemidler og elever med ordblindhed

It-hjælpemidler og elever med ordblindhed It-hjælpemidler og elever med ordblindhed Ordblindeundervisning går på to ben Læsning som mål Læsning som teknisk færdighed Stavning som teknisk færdighed Skriftlig formulering som teknisk færdighed Undervisning

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Hvordan forstås ordblindhed? Nogle elever viser store vanskeligheder

Læs mere

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse

Indsatser for arbejdet med ordblinde elever klasse Revideret udgave september 2017 Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse Guide udarbejdet af Marianne Glarborg Ellingsen, Læsekonsulent i samarbejde med Nota Revideret udgave september

Læs mere

Et tilbud til ordblinde elever

Et tilbud til ordblinde elever Et tilbud til ordblinde elever Eleven kan få tilbud om kursus i et af kommunens to mobile kompetencecentre, hvis: forældre og lærere skønner, at eleven er motiveret og parat til at arbejde målrettet med

Læs mere

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse.

Dit barn skal stadig undervises i at læse, så det bliver en bedre og hurtigere læser, og dit barn skal øve sig i at læse. ~ 2 ~ Læsefolder til forældrene i 3. og 4. klasse Kære forælder I 3. og 4. klasse er dit barn godt i gang med at læse og skrive. Barnets læsning vil i løbet af 3. og 4. klasse udvikle sig, så barnet læser

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Byrødder ønsker bedre vilkår for ordblinde unge

Byrødder ønsker bedre vilkår for ordblinde unge TEMA OM Byrødder ønsker bedre vilkår for ordblinde unge Børne- og ungebyrådet i Aarhus har sat ordblindhed på dagsordenen. De har mødt stor opbakning fra både byrådet, forældre og lærere. Som resultat

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

MIT BARN ER TESTET ORDBLIND HVA GØR JEG NU?

MIT BARN ER TESTET ORDBLIND HVA GØR JEG NU? MIT BARN ER TESTET ORDBLIND HVA GØR JEG NU? Udarbejdet af Netværket for forældre til ordblinde børn på Skødstrup skole Vi er en gruppe forældre, som har været i samme situation, som den I er i nu. Vi savnede

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til læsevanskeligheder/ ordblindhed

Tidlig indsats i forhold til læsevanskeligheder/ ordblindhed Tidlig indsats i forhold til læsevanskeligheder/ ordblindhed Hvad er ordblindhed/dysleksi? Hvis man er ordblind, har man svært ved at sætte bogstavlyde sammen til ord. Ordblinde har især svært ved at læse

Læs mere

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever.

Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Aftaler om samarbejdet om ordblinde elever. Når en elev er testet ordblind, tilmelder skolen eleven til Nota - et digitalt bibliotek for ordblinde. Skolen sørger for at eleven har relevante hjælpemidler,

Læs mere

Læseundersøgelse blandt unge i målgruppe for forberedende grunduddannelse (FGU)

Læseundersøgelse blandt unge i målgruppe for forberedende grunduddannelse (FGU) Læseundersøgelse blandt unge i målgruppe for forberedende grunduddannelse (FGU) Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro, Center for Læseforskning, Københavns Universitet Baggrund På den nyligt oprettede

Læs mere