Syv transmembrane receptorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syv transmembrane receptorer"

Transkript

1 Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion med en skarp adskillelse fra det ydre miljø, men samtidigt er det absolut nødvendigt, at cellerne kan kommunikere med hinanden og respondere på påvirkninger både fra naboceller og fra væv helt andre steder i kroppen. Eksempelvis skal et neuron kunne videreformidle et signal fra et tilstødende neuron i hjernen, ligesom de insulinproducerende celler i bugspytkirtlen skal kunne frigive insulin, når blodsukkeret stiger efter indtagelse af et måltid. I cellemembranen sidder en række proteiner, der varetager kommunikationen med resten af kroppen. De proteiner, der binder et signalstof og videreformidler signalet i cellen, kaldes receptorer (fra det engelske ord receive dvs. at modtage ). Et stof, som binder til en sådan receptor og påvirker receptorens aktivitet, kaldes en ligand. En ligand, der aktiverer en receptor kaldes en agonist, mens en ligand, der inhiberer (inaktiverer) en receptor kaldes en antagonist. De naturligt forekommende ligander er agonister, mens en del lægemidler virker som antagonister. Klassen af syv transmembrane receptorer Den største klasse af receptorer er de syv transmembrane receptorer (7TM receptorer), også kaldet G-protein koblede receptorer (GPCR). 7TM receptorer er receptorer for en meget bred vifte af ligander gående fra ioner og aminosyrer til store peptidhormoner. De har funktioner alle steder i kroppen såsom sanseorganer (syn, lugt og smag), hjernen, hjertet og meget mere. De er således meget forskellige både mht. til typerne af ligander, de binder, og til den biologiske funktion de har. Samtidigt er de dog opbygget på samme måde ved, at de har syv membrankrydsende (transmembrane) domæner, dvs. proteinsegmenter (se figur 1). Desuden kan de alle aktivere et intracellulært protein, der kaldes et G-protein. Receptorers struktur En 7TM receptor har som ethvert andet protein en tredimensionel rumlig struktur. Man kan forestille sig, at den enkelte agonist passer som en brik i et puslespil ind i en specifik receptor eller gruppe af receptorer (i nogle tilfælde findes der en gruppe af forskellige receptorer, der responderer på samme agonist). Når en receptor binder en agonist, sker der en ændring i receptorens struktur, der fører til, at receptoren bliver aktiv. Man kan forestille sig, at når en agonist binder til receptorproteinet fra den ekstracellulære side, starter det en ændring i

2 strukturen, der forplanter sig gennem receptoren til den intracellulære side, hvor de proteiner, der videreformidler signalet bliver aktiveret. Sekundære messengers Aktiveringen af en 7TM receptor fører gennem flere led inde i cellen til op- eller nedregulering af såkaldte sekundære messengers (budbringere) såsom camp (cyklisk Adenosine Mono Phosphate), IP3 (Inositol tri-phosphate) eller calciumioner. I den sidste ende kan det afføde mange forskellige biologiske responser inde i cellen. Det kan være påvirkning af forskellige enzymers aktivitet, påvirkning af ionkanaler (så de har nemmere eller sværere ved at åbne), transkription af gener e.l. G-protein medieret signalering Det man ser som en klassisk signaleringsvej for en 7TM receptor går via et G-protein. Et G- protein består af tre subunits (proteiner der samlet danner en funktionel enhed) hhv. en alpha, beta og gamma subunit. G-proteinets alpha subunit binder GDP (Guanosine Di-Phosphate), men når G-proteinet aktiveres af en 7TM receptor, bindes GTP (Guanosine Tri-Phosphate) i stedet for GDP, hvorved G-proteinet bliver aktivt. Når G-proteinet er aktiveret, skilles G- alpha fra G-betagamma. Det GTP bundne G-alpha aktiverer en effektor (et enzym), mens betagamma påvirker andre proteiner såsom ionkanaler. I figur 2 er vist, hvordan en receptor via et G-protein kan opregulere den intracellulære messenger camp. I dette tilfælde er effektoren enzymet adenylyl cyclase, der danner camp, når den aktiveres af et GTP bundet (aktivt) G-protein. Dette kan eksempelvis påvirke en ionkanal. Der findes flere forskellige G- protein alpha og beta-gamma subunits, der har forskellige funktioner. Et G-alpha protein kan som vist aktivere adenylyl cyklase og dermed føre til camp opregulering, mens et andet kan inhibere adenylyl cyklase og dermed føre til camp nedregulering. En anden vigtig signaleringsvej varetages af et G-protein, der aktiverer Phosho-Lipase C, hvorved der dannes IP3 og til sidst frigives calciumioner i cellen. Nogle 7TM receptorer kan kun aktivere en type G-protein, mens andre kan aktivere flere. Regulering af signalet En biologisk funktion af at have mange trin i en signaleringsproces er, at signalet kan forstærkes. En receptor kan aktivere flere G-proteiner, der hver især aktiverer flere effektorproteiner, der katalyserer dannelsen af mange sekundær messenger molekyler. På denne måde kan der opstå et relativt kraftigt signal i cellen baseret på aktivering af få

3 receptorer. Samtidigt giver hvert trin i processen mulighed for hurtig regulering af signalets styrke. I de tilfælde, hvor signalet skal formindskes, kan dette ske ved påvirkninger såsom fosforylering af de enkelte proteiner i signaleringsprocessen. Specific signalering Selv om en celle fx indeholder to forskellige receptorer, der begge medierer opregulering af camp, når de aktiveres af hver sin ligand, kan sådanne receptorer give vidt forskellige biologiske responser i cellen. Man kender ikke altid den præcise grund til dette, men dimensionerne tid og rum spiller ofte en stor rolle. Tidsdimensionen består i, at man kan forestille sig at flere ting skal ske på samme tid for at opnå en bestemt biologisk effekt. Fx er der et hormon ved navn Glucagon-Like Peptide-1, der frigives, når vi indtager føde. Dette hormon binder til en 7TM receptor på overfladen af de insulinproducerende celler i bugspytkirtlen og stimulerer frigivelsen af insulin fra beta-cellerne. Dette sker ved opregulering af camp, men effekten kommer udelukkende, når der samtidigt er et højt glukoseniveau i blodet. Det kan nævnes, at denne receptor anses for det måske bedste target ( mål ) for udvikling af medicin mod type 2 diabetes. Der er på verdensplan blevet brugt mange hundrede mio. kroner på at finde stoffer, der aktiverer denne receptor, og faktisk er der nu flere projekter i klinisk udvikling (forsøg i mennesker). Det er således sandsynligt, at der inden for få år vil komme medicin på markedet, der virker på denne receptor. Rumdimensionen består i, at cellen rumligt organiserer receptorerne og de proteiner, der påvirkes af receptorerne i små mikrodomæner (små domæner i cellen med en nøje fysisk organisering af proteiner). Hvis en receptor ved aktivering fx opregulerer camp, og den sidder meget tæt sammen med bestemte proteiner, der påvirkes af camp, vil disse proteiner reagere på selv små mængder camp. Andre proteiner, der også reagerer på camp kan sidde et helt andet sted i cellen, hvor camp koncentrationen ikke bliver høj nok til, at det har en effekt (figur 3). Hvis man sammenligner det med radiobølger, kan det ses som, at hver receptor har sin egen frekvens den videreformidler signalet igennem. Neuroner er eksempler på celler med en ekstrem rumlig opbygning. I synapser, der er neuroners kontaktpunkter til hinanden, sidder receptorerne meget tæt for at kunne opfange de transmitterstoffer, der frigives fra præsynapserne. Hvis en receptor sad et andet sted på neuronet, ville den aldrig kunne reagere på de transmittere, der bliver frigivet i synapsen. Samtidig sidder de proteiner, der videreformidler receptorens signal meget nøje organiseret sammen med den enkelte receptor, hvilket sikrer en effektiv videreformidling af signalet.

4 Forskellige receptorer kan give meget forskellige responser, når de hver især er meget tæt fysisk sammenbundet med de proteiner, der modtager signalet. Endda selvom de sidder i samme synapse. Et neuron kan have op til tusinde af synaptiske kontaktpunkter til andre neuroner, og der sidder forskellige typer receptorer i mange af synapserne. På denne måde kan man fra en lidt bredere vinkel se et eksempel på, hvordan en nervecelle fysisk adskiller de forskellige signaler. Ligand: Et stof som binder til en receptor og påvirker receptorens aktivitet. Agonist: En ligand, der aktiverer en receptor. Antagonist: En ligand, der inhiberer (hæmmer) en receptor. Subunit: Underenhed. Her om brugt om et protein, der er del af en funktionel enhed indeholdende mere end et protein. Effektor: Enzym der reguleres af et G-proteins alpha subunit. Mikrodomæne: Domæne i cellen, hvor specifikke proteiner er nøje fysisk organiseret. Figur 1: En 7TM receptor i cellemembranen. Receptoren har den N-terminale (-NH 2 ) aminosyre placeret ekstracellulært, syv membrankrydsende domæner og den C-terminale (-COOH) aminosyre intracellulært. De transmembrane domæner er forbundet af tre ekstracellulære og tre intracellulære loops. 7TM Pharma A/S

5 agonist Ion channel Adenylyl cyclase A -PPP -PPP -PP G-protein P A -P camp (intracellular messenger) Figur 2: G-protein medieret 7TM receptor signalering. Ved agonistbinding aktiverer en 7TM receptor et G-protein ved at stimulere udskiftning af GDP med GTP i G-proteinets alpha subunit. G-proteinets betagamma subunits adskilles nu fra alpha subunit, der aktiverer enzymet adenylyl cyklase. Dette enzym katalyserer omdannelsen af ATP til den sekundære messenger camp, der påvirker andre proteiner i cellen såsom ionkanaler. 7TM Pharma A/S

6 1. 1. Ionkanal γ β I II III IV V VI VII Gαs Adenylyl cyklase I II III IV V VI VII Gs signaling pathway Kinase Broprotein Signal Signal Figur 3: En effektiv signaleringsenhed skabes ved organisering af proteinerne involveret i en signaleringsproces. Her ses en agonistbundet 7TM receptor, der medierer et meget effektivt signal, fordi den via et broprotein er sammenkoblet med andre proteiner i signaleringsprocessen (her adenylyl cyklase, en ionkanal og en kinase). En anden aktiveret receptor, der ikke på samme måde er organiseret med signaleringsproteiner, vil ikke kunne starte et kraftigt signal. 7TM Pharma A/S

8. Metastasering. Kræftceller, der spreder sig

8. Metastasering. Kræftceller, der spreder sig 8. Metastasering Kræftceller, der spreder sig Dette kapitel fortæller, hvordan kræftceller spreder sig i kroppen hvilke egenskaber en celle skal have for at kunne sprede sig Celle bliv på din plads Et

Læs mere

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater

Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Proteiner, aminosyrer og kulhydrater Tekst: Thomas R. Mikkelsen Figurer: Kirsten Bak Andersen 1. udgave, august 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Organiske stoffer... 4 Proteiner og aminosyrer...

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

4. Udvikling af kræft

4. Udvikling af kræft 4. Udvikling af kræft otte barrierer cellerne skal over Dette kapitel fortæller hvordan en normal celle bliver til en kræftcelle hvorfor kræft sjældent opstår hvordan denne nye viden om kræft kan bruges

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

Formulering. Drug Delivery. Boksord

Formulering. Drug Delivery. Boksord Boksord fra patent til patient Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring

Læs mere

Hvad indeholder røgen?

Hvad indeholder røgen? 6. Ved rygning sker der en ufuldstændig forbrænding af tobakken, hvor der dannes en blanding af over 4.000 forskellige stoffer, der både omfatter partikler og luftarter. Disse stoffer er fra mange forskellige

Læs mere

Hvorfor er antioxidanter sunde?

Hvorfor er antioxidanter sunde? 24 MEDICIN Hvorfor er antioxidanter sunde? Antioxidanter fra frugt og grønt er godt for vores helbred. At disse stoffer er gavnlige, skyldes dog måske slet ikke, at de virker som antioxidanter. De har

Læs mere

5. Celler, der deler sig

5. Celler, der deler sig 5. Celler, der deler sig Kræft er en cellecyklussygdom Dette kapitel fortæller, hvad restriktionspunktet er hvorfor kræft kaldes en cellecyklussygdom hvorfor genterapi måske bliver fremtidens behandling

Læs mere

Morten Tolberg Side 1 27-10-2003. BioB 3.HTX AS 2003-10-20

Morten Tolberg Side 1 27-10-2003. BioB 3.HTX AS 2003-10-20 Morten Tolberg Side 1 27-10-2003 BioB 3.HTX AS 2003-10-20 Morten Tolberg Side 2 27-10-2003 EUC Køge HTX afd. Titelblad Titel: Tema: Projektperiode: Sideantal: Fag: Hvorfor Opstår Kræft? Kræft. Til 31 oktober

Læs mere

Så tag dig dog sammen!

Så tag dig dog sammen! Så tag dig dog sammen! Citat 1 Jeg forstår ikke, hvorfor nogen har det næsten perfekt, og andre har det forfærdeligt! Jeg er blevet mobbet, kaldt luder, so og bitch. Jeg er blevet svigtet af én, jeg troede,

Læs mere

Nydelse og afhængighed i hjernen

Nydelse og afhængighed i hjernen ALKOHOL OG HJERNEN Nydelse og afhængighed i hjernen - AF KRISTINE THOMSEN OG MORTEN L. KRINGELBACH Nydelse er helt grundlæggende for vores liv og ligger bag en stor del af vores handlinger og tanker ja,

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Mad, motion og blodsukker

Mad, motion og blodsukker Mad, motion og blodsukker Opgaven I skal have idrætsdag på skolen, og der er forskellige formiddags-aktiviteter, I kan vælge mellem: 1. I skal løbe 8 km i moderat tempo. Efter en kort pause skal I sprinte

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen

Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitregulering Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitreguleringen, det vil sige, hvor meget man spiser, hvornår man holder op med at spise, og hvornår man begynder at spise igen, er styret

Læs mere

Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer

Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer Den nyeste udvikling af medicin og behandlingsregimer Kapitel 9 gennemgår udviklingen af de allernyeste behandlingstiltag inden for myelomatose. I starten af kapitlet beskrives udvikling af lægemidler

Læs mere

Aerob præstationsevne

Aerob præstationsevne Aerob præstationsevne Restitutions-, udholdenheds- og konditionstræning Træning Arbejdsfysiologi... 3 Respiration... 4 Kredsløb... 4 Muskelfibre... 6 Energiomsætning... 6 Enzymer... 7 Aerob energiomsætning...

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Membranen sladrer om membranpumpers funktion

Membranen sladrer om membranpumpers funktion Emneord: Biofysik og membranpumper Membranen sladrer om membranpumpers funktion Na + /K + -pumpen findes i alle cellemembraner fra dyr og holder styr på fordelingen af natrium og kalium på hver side af

Læs mere

May the force be with you

May the force be with you May the force be with you Esben Thormann, Department of Chemistry, Surface Chemistry, Royal Institute of Technology, Stockholm. Adam C. Simonsen og Ole G. Mouritsen, MEMPHYS-Center for Biomembran fysik,

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere