Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England."

Transkript

1 Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse af fyldestgørende information 4. Fjernelse af uønskede, ukendte og unødvendige cookies 5. Indhentning af samtykke 1. skridt: Fastlæggelse af webejendom Det første skridt går på at få identificeret alt, hvad der ligger under ens site eller sites, dvs. alt hvad der udgør ens webejendom. Start med at lave en liste over de domæner, som jeres virksomhed, myndighed eller organisation har registreret. Afklar om der er mobile versioner af websites. Afklar om der er webtjenester/-sites/- services, der er blevet leveret af 3. part. Afklar om der er kampagnetjenester (rekrutteringssites, events, mv.) der ikke længere er i brug. Løsningen Cookie Reports fra Sitemorse Danmark Cookie Reports løsningen følger den tekniske guide punkt for punkt 1. Fastlægger webejendommen 2. Er den eneste løsning valideret til at finde alle cookies 3. Afgiver fyldestgørende information 4. Gør det nemt at vurdere om man har uønskede, ukendte eller unødvendige cookies og at fjerne dem 5. Indhenter samtykke Derudover lever løsningen op til cookiereglerne i alle andre lande og kan leveres på alle sprog. Startpunktet er klientens domæneliste. Listen valideres ved at løsningen kalder hvert domæne, identificerer hvert domænes status, hvilken url det leder hen til og reviderer alle links på alle sider for at opliste hvilke eksterne links der findes. Herefter vurderes det automatisk hvilke domæner der er klientens. Løsningen afklarer om der linkes til mobile versioner af websites Løsningen afklarer om der linkes til webtjenester/-sites/-services, der er leveret af 3. part Løsningen afklarer om der er kampagnetjenester (rekturretingssites, events, mv.) der ikke længere er i brug. 2. skridt: Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden For at kunne give fyldestgørende information og indhente samtykke på et informeret grundlag, er det nødvendigt at få overblik over, hvilke cookies der sættes på alle dele af webejendommen. Man skal i den forbindelse være opmærksom på følgende forhold: Forstå jeres anvendelse af web-adresser. Et domæne kan lede brugeren til 8 Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookies ændrer sig med en gennemsnitshastighed af 900% per år, dvs. at hver cookie på et website i snit udskiftes 9 gange. Derfor reviderer vi løbende vores klienters og vi opdaterer al information, så informationen og samtykket bevarer sin korrekthed. Løsningen analyserer om indholdet på forskellige webadresser er ens eller forskelligt. Vi tester alle typer webadresser. Løsningen undersøger alle de websites, der

2 forskellige sites (webadresser), som hver kan have meget forskelligt indhold og dermed sætte meget forskellige cookies. kaldes fra hvert domæne. Det er vigtigt at vide præcist, hvilket indhold/ websites der vises fra hvert domæne. Løsningen identificerer hvilke webadresser, der findes på hvert domæne. Et domæne kan styre mange forskellige websites afhængigt af, hvordan adressen skrives. Derfor at det vigtigt at vide, om der vises forskelligt indhold afhængigt af, om der bruges http eller https i adressen, om der bruges www (eller variationer heraf) i adressen, og om der vises mobile versioner af websitet. Undersøg hver web-adresse grundigt og tag højde for, at cookies kan sættes ved hjælp af forskellige teknologier f.eks. FLASH, HMTL5 og JavaScript. Når man undersøger en webadresse, kan man gøre det manuelt eller med hjælp fra et softwareværktøj, der er beregnet til det. Har man ikke præcis viden, anbefales det, at hele webtjenesten undersøges med et dertil beregnet softwareværktøj. Ved valg af softwareværktøj kan det f.eks. anbefales at vurdere følgende faktorer: A. Teknisk formåen: identificerer værktøjet også cookies der sættes vis f.eks. FLASH, JavaScript, og HTML5. B. Hvordan eventuelle specialområder (avancerede formularer, funktionalitet og log-in områder) understøttes. C. Om løsningen kan hjælpe til at skabe sikkerhed for, hvilken webejendom man ejer. Redirects Et vigtigt område, der ikke må overses, er brugerens rejse frem til indholdet på websitet. Mange virksomheder og organisationer har købt domæner, som ikke har noget indhold i sig selv, men har til formål at lede brugeren ind på en bestemt side på f.eks. hovedwebsitet. Disse domæner skal også være en del af undersøgelsen af om organisationens webtjenester sætter Løsningen undersøger om indholdet på forskellige webadresser er identisk (f.eks. med og uden www), rapporterer om cookies sættes fra http eller https og om der ses mobile versioner af websitet. Cookie Reports løsningen undersøger hver webadresse med sin User Agent, der er konfigureret så den finder alle cookies uanset hvilken teknologi de sættes med. Løsningen undersøger hele websitet. Statistisk set er der som regel ikke behov for at undersøge mere end sider, men hvis det ønskes, kan antallet af sider forøges. A. Cookie Reports løsningen identificerer alle cookies, der sættes fra et website uafhængigt af teknologi. B. Cookie Reports løsningen kan teste alle specialområder inkl. forward/redirect domæner, avancerede formularer, funktionalitet og log-in områder C. Cookie Reports løsningen hjælper til at skabe et komplet og dokumenteret overblik for hvilken webejendom/-portefølje klienten ejer. Cookie Reports løsningen tester redirects inkl. alle de tekniske stop der måtte være på stien til destinationsadressen. Og Cookie Reports løsningen dokumenterer alle cookies, der sættes på vejen.

3 cookies. Når det drejer sig om adresser, der leder et andet sted hen (såkaldte redirects og forward domæner) så vær sikker på, at I har undersøgt hele den sti, som brugernes browser følger frem til indholdet. Blanketter og webapplikationer skal undersøges. Mobile versioner af websites kan have meget forskellige cookies i forhold til det almindelige website. Løsningen undersøger og dokumenterer hele stien. Løsningen kan teste avancerede blanketter og webapplikationer. Kræver briefing fra klienten. Cookie Reports løsningen tester mobile versioner af websites og rapporterer deres cookies særskilt. 3. skridt Afgivelse af fyldestgørende information Minimumskravene til informationen følger direkte af cookiereglerne og omfatter krav til karakteren, indholdet og tilgængeligheden af informationen. Udover de indholdsmæssige krav givet i cookiebekendtgørelsen, så er det vigtigt at tænke modtageren af informationen ind bl.a. i forhold til sprog og teknisk detaljeringsgrad. Nedenfor er beskrevet en række forhold, man bør være opmærksom på, når man udarbejder information til brugeren: A. Sikre tydelig navigation med angivelse af, at webtjenesten sætter cookies og til hvilke formål B. Navigationen skal virke tilfredsstillende C. Fyldestgørende information om cookies D. Specifik cookie-information E. Beskriv hvordan man kan afslå at give samtykke Ad A Tydelig navigation Ved navigation forstås hjemmesidens opbygning og den måde brugeren guides til sidens information om cookies. Det skal først og fremmest være tydeligt for brugeren, at webtjenesten sætter cookies, således at informationen herom adskiller sig tydeligt fra anden tekst på siden, f.eks. ved et banner eller aktive tekstbokse. A. Cookie Reports løsningen sikrer en tydelig navigation med angivelse af, at webtjenesten sætter cookies og til hvilke formål B. Vores navigation virker tilfredsstillende C. Cookie Reports løsningen sikrer, at der altid afgives fyldestgørende og opdateret information om cookies D. Cookie Reports løsningen sikrer, at der afgives specifik cookie-information E. Cookie Reports løsningen beskriver, hvordan man kan afslå at give samtykke. Cookie Reports løsningen tilbyder et antal forskellige bannere, ikoner og logoer, som gør det tydeligt for brugeren at se, at webtjenesten sætter cookies. Klienten kan vælge at anvende en brancheforenings eller et egenudviklet banner, hvis det foretrækkes.

4 Brugere, der besøger webtjenesten første gang, skal utvetydigt informeres om, at der bruges cookies, deres formål og af hvem der sætter cookies, før cookies sættes. [Erhvervsstyrelsen har udsendt information der delvist ændrer på dette punkt, således, at det er tilladt at sætte cookies før der gives information.] Cookie Reports løsningen informerer utvetydigt og fordi cookies kommer og går fra websites giver løsningen mulighed for at vælge hvor længe et samtykke skal gælde. Informationen skal gives forud for placeringen af cookies, men det er ikke et krav efter lovgivningen, at brugeren skal have informationen med det samme brugeren besøger hjemmesiden. Cookie Reports løsningen gør klienten opmærksom på, hvor cookies sættes, således at klienten kan sikre, at de ikke sættes før der er informeret. Når cookies er accepteret eller afvist, kan teksten evt. minimeres til et vedvarende link på siden, hvor der kan læses mere om cookies og træffes beslutning om samtykke eller tilbagekaldelse. Brugeren skal have mulighed for at tilgå information om cookies på ethvert tidspunkt under besøget på hjemmesiden. Klienten kan frit vælge hvad der skal vises efter cookies er accepteret. Vi leverer som standard færdig kode, der lægges i websitets template. Herefter vil brugere have mulighed for at tilgå information om cookies på ethvert tidspunkt under besøget på hjemmesiden. Ved efterfølgende besøg hvor den besøgendes enhed genkendes, skal brugeren have mulighed for umiddelbart at tilgå detaljeret information om webtjenestens cookies til enhver tid. Alle besøgende har mulighed for til enhver tid direkte at tilgå detaljeret information om webtjenestens cookies. Ved brug af undersider skal det være nemt at blive ført til sådanne undersider, der fortæller mere om webtjenestens brug af cookies og hvilke muligheder brugeren har for at styre brugen af heraf. Brugeren bør ledes fra navigationen og hen til den side, der beskriver webtjenestens brug af cookies på en ensartet måde, uanset hvor brugeren befinder sig på webtjenesten. Informationen skal være vedvarende tilgængelig. Løsningen gør det nemt og overskueligt at vælge undersider, der fortæller mere om webtjenestens brug af cookies og hvilke muligheder brugeren har for at styre dem. Der kan vælges imellem en pop-op eller en cookieinformationsside. Løsningen opfylder dette. Der hvor en bruger tilgår en hjemmeside eller webtjeneste via et domæne, der viderestiller brugeren til siden eller webtjenesten, skal det sikres, at den endelige side eller webtjeneste giver Løsningen opfylder dette.

5 brugeren fyldestgørende information og mulighed for samtykke til anvendelse af cookies. Enhver afgivelse af information om cookies spiller en vigtig rolle i forhold til om webtjenesten overholder cookiereglerne, hvor det vigtigste princip er, at brugeren kan træffe et informeret valg. Ad B Krav om at navigationen virker tilfredsstillende Løsningen overholder dette. Når man har en god navigation, så er det næste skridt at sikre, at den virker. Jo mere kompliceret navigationen er, jo mere udsat er den for fejl og mangler. Eksempler på væsentlige faktorer, man bør overveje; Er der nogen begrænsninger omkring tilgængelighed? Fungerer navigationen på samtlige sider på webtjenesten? Fungerer navigationen også på f.eks. mobiludgaven af webtjenesten? Fungerer navigationen også, når man kommer ind på webtjenesten f.eks. via en redirect? Navigation opfylder tilgængelighedskravene. Cookie Reports løsningen tester automatisk om den er korrekt implementeret på samtlige sider på websitet. Løsningen fungerer også på mobilsites Løsningen fungerer også, når man kommer ind via et redirect/forward domæne. Et meget almindeligt valg af navigation er anvendelsen af et banner, der f.eks. placeres i toppen af siden, med link til en underside for mere detaljeret information. Det er dog her vigtigt at kontrollere, at løsningen man vælger, ikke vil gribe forstyrrende ind i søgemaskineindeksering og dermed organisk søgning. Ad C - Fyldestgørende information om cookies Som nævnt i vejledningens afsnit om informationskravet, så er det tilladt at lagdele informationen til brugerne, således at de væsentligste oplysninger, der følger af cookiebekendtgørelsen, (formålet med cookien, samt angivelse af hvem der sætter cookies, herunder 3. parter, der sætter cookies, eller har adgang til data via cookies) gives i den første cookietekst brugeren møder, med evt. links til undersider med mere information. Vores navigation griber ikke forstyrrende ind i søgemaskineindeksering. Løsningen lagdeler informationen og gør det muligt at downloade dokumentation og et revisionscertifikat.

6 Det kan overvejes at bruge underliggende sider til at formulere en egentlig cookiepolitik, der kan understøtte brugerens tillid til hjemmesiden og hermed virksomheden eller organisationen generelt. Cookie Reports løsningen bruger lagdelt information til at understøtte brugerens tillid til hjemmesiden, indeholder en komplet cookiepolitik (der kan tilpasses) og har vist sig at være yderst effektiv til at forebygge klager. Nedenfor er listet de obligatoriske krav til information (angivet med O), samt anbefalinger (angivet med A) til brug for en evt. cookie-politik; [ O ] Formålet med brug af cookies [ O ] Identificere hvem der sætter cookies [ O ] Let adgang til at trække et samtykke tilbage. Det er et krav efter cookiereglerne, at der gives en let tilgængelig adgang for brugeren til at afslå samtykke eller til at trække et samtykke tilbage, hvilket bør fremgå af den første tekst brugeren møder, men kan uddybes på en underside i forbindelse med en nærmere beskrivelse af sidens cookiepolitik. Det anbefales at gøre brugeren opmærksom på, at cookies umiddelbart alene slettes fremadrettet m.m. brugeren aktivt sletter cookies, se nedenfor. Cookie Reports løsningen angiver formålet med hver cookie. Derudover beskrives hver 3. parts cookie verbalt, så det er nemt at forstå præcis hvad den gør Cookie Reports løsningen oplyser om hvem der sætter cookien Cookie Reports løsningen giver en let adgang til at trække et samtykke tilbage. Ved at informere om cookies giver Cookie Reports løsningen let adgang for brugeren til at afslå samtykke og ved at anvise, hvorledes cookies kan slettes i forskellige browsere giver Cookie Reports løsningen brugeren mulighed for let at trække et samtykke tilbage. [ A ] Sletning af cookies Det kan anbefales at gøre brugeren opmærksom på cookies, der tidligere er sat, samt informere om, hvordan sådanne cookies fjernes. I det omfang tjenesten bruger særlige cookies i forbindelse med eksempelvis Flash/LSO teknologi, kan det præciseres, hvordan en bruger kan kontrollere cookies, der sættes ad den vej. Det er særligt påkrævet på dette område med tanke på de begrænsede muligheder der pt. eksisterer for at tilbyde site baserede metoder til at afslå samtykke. Cookie Reports løsningen informerer om hvordan cookies fjernes og hvordan cookies sat Cookie Reports løsningen a Flash/LSO teknologi kan kontrolleres. [ A ] kontaktinformation om hvortil man kan stille spørgsmål eller klage. Det kan også fremgå, hvorledes en klage vil blive behandlet og inden for hvilken tidsramme. Ad D Specifik cookie-information Det er op til den enkelte webtjeneste selv, hvor detaljeret de vil beskrive deres cookies, såfremt de Det er muligt at tilføje kontaktinformation om hvortil man kan stille spørgsmål eller klage. Løsningen giver fuld information om hver cookie inkl. beskrivelse af formål, hvorfra cookien stammer

7 har sikret en dækkende beskrivelse af formål og hvorfra cookien stammer /hvem der har adgang til data indsamlet via cookien. For en øget gennemsigtighed og forbrugertillid kan en mere detaljeret beskrivelse overvejes, således at brugeren gøres bekendt med eks. tekniske karakteristika af en cookie, herunder navn og levetid. Der lægges ikke i cookiereglerne op til en kategorisering af cookies på baggrund af deres egenskaber og ophav, men en kategorisering kan anbefales for et bedre overblik over hvilke cookies, der anvendes og derved også lette informationen til brugerne. En mere detaljeret cookiebeskrivelse, herunder evt, kategorisering af cookies kan også være anvendelig i forhold til tilsynet med reglerne, hvor der kan afkræves en nærmere redegørelse for en hjemmesides brug af cookies. og den ultimative data-ejer. Løsningen informerer også om cookiens navn og levetid. Løsningen kategoriserer alle cookies for at skabe et bedre overblik. Kategoriseringen sker i henhold til Erhvervsstyrelsens anbefaling for at minimere sandsynligheden for, at klienten vil blive afkrævet en nærmere redegørelse af det nationale tilsyn. Brugere kan eksempelvis forsynes med de følgende karakteristika (eller parametre) for hver cookie på den pågældende webtjeneste. Brugere forsynes med de anbefalede karakteristika for hver cookie som anbefalet af Erhvervsstyrelsen som det ses i tabellen nedenfor til venstre.

8 [A] Kategorisering af cookies Cookies kan inddeles i forskellige kategorier, der giver bedre overblik over hjemmesidens brug af cookies og kan hjælpe til en bedre information af brugeren. Nedenfor er givet eksempler på kategorier af cookies, som omhandler forskellige typer cookies Cookie Reports løsningen kategoriserer alle cookies i de 5 kategorier som det er anbefalet i vejledningen for at skabe et godt overblik.

9 4. Skridt Fjern uønskede, ukendte og unødvendige cookies Det er god praksis at tage stilling til, om man selv Ved at levere fuld information om hver cookie, gør anser de cookies, der bruges på ens webtjeneste vi det nemt for klienten at tage stilling til om der er for at være uønskede, ukendte eller måske uønskede, ukendte eller unødvendige cookies på unødvendige. websitet. Ved at tage stilling til hvilke cookies, der bruges på ens webtjenester, får man sikkerhed for, at man selv kan stå inde for, hvad der sker og hvilke data der indsamles og hvem de sendes til. Udover at sikre at man lever op til lovgivningen omkring cookies, så kan det give nogle andre fordele såsom: Forbedret hastighed på websitet Sikring mod uhensigtsmæssig dataformidling Vi leverer en rapport med en fuldstændig præcisering af hvor hver eneste cookie sættes og hvem data sendes til. Det gør det nemt og effektivt fjerne en cookie. 5. Skridt Indhentning af samtykke Som beskrevet ovenfor under vejledningens afsnit om samtykkekravet kan samtykke indhentes ved, at brugeren eksplicit accepterer eller afviser Løsningen understøtter begge metoder. Som standard leveres samtykkedelen ved at brugeren blot klikker sig videre, men ønskes en knap, kan

10 brugen af cookies ved eksempelvis at trykke på en knap eller krydse af i en boks, eller ved at brugeren blot klikker sig videre på given hjemmeside. Begge situationer forudsætter, at brugeren forinden har modtaget fyldestgørende information Ved at følge de ovenfor beskrevne processkridt skulle det være muligt at sikre, at brugeren af ens hjemmeside kan træffe et tilstrækkeligt informeret valg om accept eller afvisning af cookies. denne nemt gøres tilgængelig. For at en knap kan styre 3. parts cookies kræver det, at der tages kontrol over cookien. Dette tilbydes i tillæg. Fordi løsningen følger alle de beskrevne processkridt sikrer den, at brugeren kan træffe et reelt samtykke.

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Designmanual til online kommunikationsplatform

Designmanual til online kommunikationsplatform Designmanual til online kommunikationsplatform Udarbejdet af Kidvertising Agency Januar 2012 1 Indhold 1. Baggrund... 3 1.1 Opgavebeskrivelse... 3 2. Research og metode... 3 2.1 Designmanual... 3 2.2.

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet Oktober 2002 2/18 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Generelt... 4 2. Markedsføringsformer og metoder 5 3. Oplysningspligten

Læs mere

Adfærdsbaseret reklame på internettet. Konkurrence- og

Adfærdsbaseret reklame på internettet. Konkurrence- og Adfærdsbaseret reklame på internettet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 03 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resume og hovedkonklusioner 4 1.1. Rapportens opbygning 7 2. Hvad er behavioral targeting? 8 2.1. Eksempel

Læs mere

IKA. Tjekliste til udbud på e-handelssystemer

IKA. Tjekliste til udbud på e-handelssystemer IKA Tjekliste til udbud på e-handelssystemer Udarbejdet af e-handelsfokusgruppen nov. 2011 1 Opmærksomhedspunkter e-handelssystemer IKA 1. Forord...3 2. Lav et workflow...5 3. Ikke udtømmende inspirationsliste

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com

e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor .com 1 Denne guide er udviklet og designet af Jesper Synnestved. Der ydes ingen support, og al brug af informationer er på eget ansvar. e-mailmarketing Komplet Dansk Vejledning til Campaign Monitor.com 2 Velkommen

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere

Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Manual til kortlægning af producenter, importører og forhandlere Erik Hansen, Carsten Lassen & Claus Lübeck Christensen COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1242 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til et revideret betalingstjenestedirektiv. Forslaget skal erstatte det oprindelige direktiv, der blev vedtaget

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne.

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. Jeg har valgt at vise de 10 mindst betydende parametre, nemlig parametrene 48 til 58, så du kan få

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere