Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England."

Transkript

1 Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse af fyldestgørende information 4. Fjernelse af uønskede, ukendte og unødvendige cookies 5. Indhentning af samtykke 1. skridt: Fastlæggelse af webejendom Det første skridt går på at få identificeret alt, hvad der ligger under ens site eller sites, dvs. alt hvad der udgør ens webejendom. Start med at lave en liste over de domæner, som jeres virksomhed, myndighed eller organisation har registreret. Afklar om der er mobile versioner af websites. Afklar om der er webtjenester/-sites/- services, der er blevet leveret af 3. part. Afklar om der er kampagnetjenester (rekrutteringssites, events, mv.) der ikke længere er i brug. Løsningen Cookie Reports fra Sitemorse Danmark Cookie Reports løsningen følger den tekniske guide punkt for punkt 1. Fastlægger webejendommen 2. Er den eneste løsning valideret til at finde alle cookies 3. Afgiver fyldestgørende information 4. Gør det nemt at vurdere om man har uønskede, ukendte eller unødvendige cookies og at fjerne dem 5. Indhenter samtykke Derudover lever løsningen op til cookiereglerne i alle andre lande og kan leveres på alle sprog. Startpunktet er klientens domæneliste. Listen valideres ved at løsningen kalder hvert domæne, identificerer hvert domænes status, hvilken url det leder hen til og reviderer alle links på alle sider for at opliste hvilke eksterne links der findes. Herefter vurderes det automatisk hvilke domæner der er klientens. Løsningen afklarer om der linkes til mobile versioner af websites Løsningen afklarer om der linkes til webtjenester/-sites/-services, der er leveret af 3. part Løsningen afklarer om der er kampagnetjenester (rekturretingssites, events, mv.) der ikke længere er i brug. 2. skridt: Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden For at kunne give fyldestgørende information og indhente samtykke på et informeret grundlag, er det nødvendigt at få overblik over, hvilke cookies der sættes på alle dele af webejendommen. Man skal i den forbindelse være opmærksom på følgende forhold: Forstå jeres anvendelse af web-adresser. Et domæne kan lede brugeren til 8 Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookies ændrer sig med en gennemsnitshastighed af 900% per år, dvs. at hver cookie på et website i snit udskiftes 9 gange. Derfor reviderer vi løbende vores klienters og vi opdaterer al information, så informationen og samtykket bevarer sin korrekthed. Løsningen analyserer om indholdet på forskellige webadresser er ens eller forskelligt. Vi tester alle typer webadresser. Løsningen undersøger alle de websites, der

2 forskellige sites (webadresser), som hver kan have meget forskelligt indhold og dermed sætte meget forskellige cookies. kaldes fra hvert domæne. Det er vigtigt at vide præcist, hvilket indhold/ websites der vises fra hvert domæne. Løsningen identificerer hvilke webadresser, der findes på hvert domæne. Et domæne kan styre mange forskellige websites afhængigt af, hvordan adressen skrives. Derfor at det vigtigt at vide, om der vises forskelligt indhold afhængigt af, om der bruges http eller https i adressen, om der bruges www (eller variationer heraf) i adressen, og om der vises mobile versioner af websitet. Undersøg hver web-adresse grundigt og tag højde for, at cookies kan sættes ved hjælp af forskellige teknologier f.eks. FLASH, HMTL5 og JavaScript. Når man undersøger en webadresse, kan man gøre det manuelt eller med hjælp fra et softwareværktøj, der er beregnet til det. Har man ikke præcis viden, anbefales det, at hele webtjenesten undersøges med et dertil beregnet softwareværktøj. Ved valg af softwareværktøj kan det f.eks. anbefales at vurdere følgende faktorer: A. Teknisk formåen: identificerer værktøjet også cookies der sættes vis f.eks. FLASH, JavaScript, og HTML5. B. Hvordan eventuelle specialområder (avancerede formularer, funktionalitet og log-in områder) understøttes. C. Om løsningen kan hjælpe til at skabe sikkerhed for, hvilken webejendom man ejer. Redirects Et vigtigt område, der ikke må overses, er brugerens rejse frem til indholdet på websitet. Mange virksomheder og organisationer har købt domæner, som ikke har noget indhold i sig selv, men har til formål at lede brugeren ind på en bestemt side på f.eks. hovedwebsitet. Disse domæner skal også være en del af undersøgelsen af om organisationens webtjenester sætter Løsningen undersøger om indholdet på forskellige webadresser er identisk (f.eks. med og uden www), rapporterer om cookies sættes fra http eller https og om der ses mobile versioner af websitet. Cookie Reports løsningen undersøger hver webadresse med sin User Agent, der er konfigureret så den finder alle cookies uanset hvilken teknologi de sættes med. Løsningen undersøger hele websitet. Statistisk set er der som regel ikke behov for at undersøge mere end sider, men hvis det ønskes, kan antallet af sider forøges. A. Cookie Reports løsningen identificerer alle cookies, der sættes fra et website uafhængigt af teknologi. B. Cookie Reports løsningen kan teste alle specialområder inkl. forward/redirect domæner, avancerede formularer, funktionalitet og log-in områder C. Cookie Reports løsningen hjælper til at skabe et komplet og dokumenteret overblik for hvilken webejendom/-portefølje klienten ejer. Cookie Reports løsningen tester redirects inkl. alle de tekniske stop der måtte være på stien til destinationsadressen. Og Cookie Reports løsningen dokumenterer alle cookies, der sættes på vejen.

3 cookies. Når det drejer sig om adresser, der leder et andet sted hen (såkaldte redirects og forward domæner) så vær sikker på, at I har undersøgt hele den sti, som brugernes browser følger frem til indholdet. Blanketter og webapplikationer skal undersøges. Mobile versioner af websites kan have meget forskellige cookies i forhold til det almindelige website. Løsningen undersøger og dokumenterer hele stien. Løsningen kan teste avancerede blanketter og webapplikationer. Kræver briefing fra klienten. Cookie Reports løsningen tester mobile versioner af websites og rapporterer deres cookies særskilt. 3. skridt Afgivelse af fyldestgørende information Minimumskravene til informationen følger direkte af cookiereglerne og omfatter krav til karakteren, indholdet og tilgængeligheden af informationen. Udover de indholdsmæssige krav givet i cookiebekendtgørelsen, så er det vigtigt at tænke modtageren af informationen ind bl.a. i forhold til sprog og teknisk detaljeringsgrad. Nedenfor er beskrevet en række forhold, man bør være opmærksom på, når man udarbejder information til brugeren: A. Sikre tydelig navigation med angivelse af, at webtjenesten sætter cookies og til hvilke formål B. Navigationen skal virke tilfredsstillende C. Fyldestgørende information om cookies D. Specifik cookie-information E. Beskriv hvordan man kan afslå at give samtykke Ad A Tydelig navigation Ved navigation forstås hjemmesidens opbygning og den måde brugeren guides til sidens information om cookies. Det skal først og fremmest være tydeligt for brugeren, at webtjenesten sætter cookies, således at informationen herom adskiller sig tydeligt fra anden tekst på siden, f.eks. ved et banner eller aktive tekstbokse. A. Cookie Reports løsningen sikrer en tydelig navigation med angivelse af, at webtjenesten sætter cookies og til hvilke formål B. Vores navigation virker tilfredsstillende C. Cookie Reports løsningen sikrer, at der altid afgives fyldestgørende og opdateret information om cookies D. Cookie Reports løsningen sikrer, at der afgives specifik cookie-information E. Cookie Reports løsningen beskriver, hvordan man kan afslå at give samtykke. Cookie Reports løsningen tilbyder et antal forskellige bannere, ikoner og logoer, som gør det tydeligt for brugeren at se, at webtjenesten sætter cookies. Klienten kan vælge at anvende en brancheforenings eller et egenudviklet banner, hvis det foretrækkes.

4 Brugere, der besøger webtjenesten første gang, skal utvetydigt informeres om, at der bruges cookies, deres formål og af hvem der sætter cookies, før cookies sættes. [Erhvervsstyrelsen har udsendt information der delvist ændrer på dette punkt, således, at det er tilladt at sætte cookies før der gives information.] Cookie Reports løsningen informerer utvetydigt og fordi cookies kommer og går fra websites giver løsningen mulighed for at vælge hvor længe et samtykke skal gælde. Informationen skal gives forud for placeringen af cookies, men det er ikke et krav efter lovgivningen, at brugeren skal have informationen med det samme brugeren besøger hjemmesiden. Cookie Reports løsningen gør klienten opmærksom på, hvor cookies sættes, således at klienten kan sikre, at de ikke sættes før der er informeret. Når cookies er accepteret eller afvist, kan teksten evt. minimeres til et vedvarende link på siden, hvor der kan læses mere om cookies og træffes beslutning om samtykke eller tilbagekaldelse. Brugeren skal have mulighed for at tilgå information om cookies på ethvert tidspunkt under besøget på hjemmesiden. Klienten kan frit vælge hvad der skal vises efter cookies er accepteret. Vi leverer som standard færdig kode, der lægges i websitets template. Herefter vil brugere have mulighed for at tilgå information om cookies på ethvert tidspunkt under besøget på hjemmesiden. Ved efterfølgende besøg hvor den besøgendes enhed genkendes, skal brugeren have mulighed for umiddelbart at tilgå detaljeret information om webtjenestens cookies til enhver tid. Alle besøgende har mulighed for til enhver tid direkte at tilgå detaljeret information om webtjenestens cookies. Ved brug af undersider skal det være nemt at blive ført til sådanne undersider, der fortæller mere om webtjenestens brug af cookies og hvilke muligheder brugeren har for at styre brugen af heraf. Brugeren bør ledes fra navigationen og hen til den side, der beskriver webtjenestens brug af cookies på en ensartet måde, uanset hvor brugeren befinder sig på webtjenesten. Informationen skal være vedvarende tilgængelig. Løsningen gør det nemt og overskueligt at vælge undersider, der fortæller mere om webtjenestens brug af cookies og hvilke muligheder brugeren har for at styre dem. Der kan vælges imellem en pop-op eller en cookieinformationsside. Løsningen opfylder dette. Der hvor en bruger tilgår en hjemmeside eller webtjeneste via et domæne, der viderestiller brugeren til siden eller webtjenesten, skal det sikres, at den endelige side eller webtjeneste giver Løsningen opfylder dette.

5 brugeren fyldestgørende information og mulighed for samtykke til anvendelse af cookies. Enhver afgivelse af information om cookies spiller en vigtig rolle i forhold til om webtjenesten overholder cookiereglerne, hvor det vigtigste princip er, at brugeren kan træffe et informeret valg. Ad B Krav om at navigationen virker tilfredsstillende Løsningen overholder dette. Når man har en god navigation, så er det næste skridt at sikre, at den virker. Jo mere kompliceret navigationen er, jo mere udsat er den for fejl og mangler. Eksempler på væsentlige faktorer, man bør overveje; Er der nogen begrænsninger omkring tilgængelighed? Fungerer navigationen på samtlige sider på webtjenesten? Fungerer navigationen også på f.eks. mobiludgaven af webtjenesten? Fungerer navigationen også, når man kommer ind på webtjenesten f.eks. via en redirect? Navigation opfylder tilgængelighedskravene. Cookie Reports løsningen tester automatisk om den er korrekt implementeret på samtlige sider på websitet. Løsningen fungerer også på mobilsites Løsningen fungerer også, når man kommer ind via et redirect/forward domæne. Et meget almindeligt valg af navigation er anvendelsen af et banner, der f.eks. placeres i toppen af siden, med link til en underside for mere detaljeret information. Det er dog her vigtigt at kontrollere, at løsningen man vælger, ikke vil gribe forstyrrende ind i søgemaskineindeksering og dermed organisk søgning. Ad C - Fyldestgørende information om cookies Som nævnt i vejledningens afsnit om informationskravet, så er det tilladt at lagdele informationen til brugerne, således at de væsentligste oplysninger, der følger af cookiebekendtgørelsen, (formålet med cookien, samt angivelse af hvem der sætter cookies, herunder 3. parter, der sætter cookies, eller har adgang til data via cookies) gives i den første cookietekst brugeren møder, med evt. links til undersider med mere information. Vores navigation griber ikke forstyrrende ind i søgemaskineindeksering. Løsningen lagdeler informationen og gør det muligt at downloade dokumentation og et revisionscertifikat.

6 Det kan overvejes at bruge underliggende sider til at formulere en egentlig cookiepolitik, der kan understøtte brugerens tillid til hjemmesiden og hermed virksomheden eller organisationen generelt. Cookie Reports løsningen bruger lagdelt information til at understøtte brugerens tillid til hjemmesiden, indeholder en komplet cookiepolitik (der kan tilpasses) og har vist sig at være yderst effektiv til at forebygge klager. Nedenfor er listet de obligatoriske krav til information (angivet med O), samt anbefalinger (angivet med A) til brug for en evt. cookie-politik; [ O ] Formålet med brug af cookies [ O ] Identificere hvem der sætter cookies [ O ] Let adgang til at trække et samtykke tilbage. Det er et krav efter cookiereglerne, at der gives en let tilgængelig adgang for brugeren til at afslå samtykke eller til at trække et samtykke tilbage, hvilket bør fremgå af den første tekst brugeren møder, men kan uddybes på en underside i forbindelse med en nærmere beskrivelse af sidens cookiepolitik. Det anbefales at gøre brugeren opmærksom på, at cookies umiddelbart alene slettes fremadrettet m.m. brugeren aktivt sletter cookies, se nedenfor. Cookie Reports løsningen angiver formålet med hver cookie. Derudover beskrives hver 3. parts cookie verbalt, så det er nemt at forstå præcis hvad den gør Cookie Reports løsningen oplyser om hvem der sætter cookien Cookie Reports løsningen giver en let adgang til at trække et samtykke tilbage. Ved at informere om cookies giver Cookie Reports løsningen let adgang for brugeren til at afslå samtykke og ved at anvise, hvorledes cookies kan slettes i forskellige browsere giver Cookie Reports løsningen brugeren mulighed for let at trække et samtykke tilbage. [ A ] Sletning af cookies Det kan anbefales at gøre brugeren opmærksom på cookies, der tidligere er sat, samt informere om, hvordan sådanne cookies fjernes. I det omfang tjenesten bruger særlige cookies i forbindelse med eksempelvis Flash/LSO teknologi, kan det præciseres, hvordan en bruger kan kontrollere cookies, der sættes ad den vej. Det er særligt påkrævet på dette område med tanke på de begrænsede muligheder der pt. eksisterer for at tilbyde site baserede metoder til at afslå samtykke. Cookie Reports løsningen informerer om hvordan cookies fjernes og hvordan cookies sat Cookie Reports løsningen a Flash/LSO teknologi kan kontrolleres. [ A ] kontaktinformation om hvortil man kan stille spørgsmål eller klage. Det kan også fremgå, hvorledes en klage vil blive behandlet og inden for hvilken tidsramme. Ad D Specifik cookie-information Det er op til den enkelte webtjeneste selv, hvor detaljeret de vil beskrive deres cookies, såfremt de Det er muligt at tilføje kontaktinformation om hvortil man kan stille spørgsmål eller klage. Løsningen giver fuld information om hver cookie inkl. beskrivelse af formål, hvorfra cookien stammer

7 har sikret en dækkende beskrivelse af formål og hvorfra cookien stammer /hvem der har adgang til data indsamlet via cookien. For en øget gennemsigtighed og forbrugertillid kan en mere detaljeret beskrivelse overvejes, således at brugeren gøres bekendt med eks. tekniske karakteristika af en cookie, herunder navn og levetid. Der lægges ikke i cookiereglerne op til en kategorisering af cookies på baggrund af deres egenskaber og ophav, men en kategorisering kan anbefales for et bedre overblik over hvilke cookies, der anvendes og derved også lette informationen til brugerne. En mere detaljeret cookiebeskrivelse, herunder evt, kategorisering af cookies kan også være anvendelig i forhold til tilsynet med reglerne, hvor der kan afkræves en nærmere redegørelse for en hjemmesides brug af cookies. og den ultimative data-ejer. Løsningen informerer også om cookiens navn og levetid. Løsningen kategoriserer alle cookies for at skabe et bedre overblik. Kategoriseringen sker i henhold til Erhvervsstyrelsens anbefaling for at minimere sandsynligheden for, at klienten vil blive afkrævet en nærmere redegørelse af det nationale tilsyn. Brugere kan eksempelvis forsynes med de følgende karakteristika (eller parametre) for hver cookie på den pågældende webtjeneste. Brugere forsynes med de anbefalede karakteristika for hver cookie som anbefalet af Erhvervsstyrelsen som det ses i tabellen nedenfor til venstre.

8 [A] Kategorisering af cookies Cookies kan inddeles i forskellige kategorier, der giver bedre overblik over hjemmesidens brug af cookies og kan hjælpe til en bedre information af brugeren. Nedenfor er givet eksempler på kategorier af cookies, som omhandler forskellige typer cookies Cookie Reports løsningen kategoriserer alle cookies i de 5 kategorier som det er anbefalet i vejledningen for at skabe et godt overblik.

9 4. Skridt Fjern uønskede, ukendte og unødvendige cookies Det er god praksis at tage stilling til, om man selv Ved at levere fuld information om hver cookie, gør anser de cookies, der bruges på ens webtjeneste vi det nemt for klienten at tage stilling til om der er for at være uønskede, ukendte eller måske uønskede, ukendte eller unødvendige cookies på unødvendige. websitet. Ved at tage stilling til hvilke cookies, der bruges på ens webtjenester, får man sikkerhed for, at man selv kan stå inde for, hvad der sker og hvilke data der indsamles og hvem de sendes til. Udover at sikre at man lever op til lovgivningen omkring cookies, så kan det give nogle andre fordele såsom: Forbedret hastighed på websitet Sikring mod uhensigtsmæssig dataformidling Vi leverer en rapport med en fuldstændig præcisering af hvor hver eneste cookie sættes og hvem data sendes til. Det gør det nemt og effektivt fjerne en cookie. 5. Skridt Indhentning af samtykke Som beskrevet ovenfor under vejledningens afsnit om samtykkekravet kan samtykke indhentes ved, at brugeren eksplicit accepterer eller afviser Løsningen understøtter begge metoder. Som standard leveres samtykkedelen ved at brugeren blot klikker sig videre, men ønskes en knap, kan

10 brugen af cookies ved eksempelvis at trykke på en knap eller krydse af i en boks, eller ved at brugeren blot klikker sig videre på given hjemmeside. Begge situationer forudsætter, at brugeren forinden har modtaget fyldestgørende information Ved at følge de ovenfor beskrevne processkridt skulle det være muligt at sikre, at brugeren af ens hjemmeside kan træffe et tilstrækkeligt informeret valg om accept eller afvisning af cookies. denne nemt gøres tilgængelig. For at en knap kan styre 3. parts cookies kræver det, at der tages kontrol over cookien. Dette tilbydes i tillæg. Fordi løsningen følger alle de beskrevne processkridt sikrer den, at brugeren kan træffe et reelt samtykke.

RETNINGSLINJER FOR COOKIES. Brug af cookies på offentlige myndigheders hjemmesider

RETNINGSLINJER FOR COOKIES. Brug af cookies på offentlige myndigheders hjemmesider RETNINGSLINJER FOR COOKIES Brug af cookies på offentlige myndigheders hjemmesider Brug retningslinjerne som et redskab i forbindelse med arbejdet med jeres hjemmeside og jeres digitale løsninger. Retningslinjerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr

Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr Cookie-bekendtgørelsen 2. udgave, april 2013 Forord...3 1. Indledning...5

Læs mere

Cookie Reports løsningen

Cookie Reports løsningen Cookie Reports løsningen Produktark: Cookie Reports: Information og samtykke om cookies Cookieløsningen gør det nemt for dit website at overholde cookiereglerne - ordenligt. Cookie Reports løsningen gør

Læs mere

VISUELLE GUIDELINES FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester, der bruger NemID.

VISUELLE GUIDELINES FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester, der bruger NemID. VISUELLE GUIDELINES FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester, der bruger NemID. November 2015 Indhold Dokumentet indeholder anbefalinger og råd til integration

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-989-7 0.02.13 Kort baggrund Det er på baggrund af EU-lovgivning forbudt af lagre og

Læs mere

Release notes Januar 2014

Release notes Januar 2014 Release notes Januar 2014 Det er vigtigt, I sletter midlertidige filer i jeres browser efter et nyt release af borger.dk, for at browseren ikke stadig anvender ældre komponenter herfra. For OPIS redaktører

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger

Honda MaRIS Pay & Go. Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda MaRIS Pay & Go Politik for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger Honda anerkender vigtigheden af retskaffen og ansvarlig brug af dine personlige oplysninger. Denne politik for cookies

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeret information om cookies Website: Kontroldato: 2015-09-04 Kontrolleret af: http://2970.rigtighund/ http://egedal.rigtighund/ http://esbjerg.rigtighund/ http://faxe.rigtighund/ http://frb.rigtighund/

Læs mere

Privatlivspolitik for DV Partner ApS.

Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeret information om cookies Website: Kontroldato: 2015-09-05 Kontrolleret af: http://www.west-pack.de/ http://www.westpack.com.pl/ http://www.westpack.com/ http://www.westpack.dk/ http://www.westpack.fr/

Læs mere

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.3. Kentaur er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Kentaur skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7. PERSONDATAPOLITIK 1. GENERELT 1.1. Denne politik om behandling af personoplysninger ( Personadatapolitik ) beskriver, hvorledes Kentaur A/S ( Kentaur, os, vores, vi ) indsamler og behandler oplysninger

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

- Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr

- Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr Nye regler om lagring af cookies og lignende teknologier - Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr Udgave

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere

3 OPRETTELSE AF SIDER

3 OPRETTELSE AF SIDER 3 OPRETTELSE AF SIDER En af VuptiWebs styrker er muligheden for at oprette forskellige sidetyper og - ikke mindst - sider, som automatisk henter data fra vores administrationsprogram (DOFPro). I første

Læs mere

Vejledning Digital Håndbog for energikonsulenter

Vejledning Digital Håndbog for energikonsulenter Vejledning Digital Håndbog for energikonsulenter Indhold Introduktion... 1 Her finder du den elektroniske Håndbog for Energikonsulenter... 1 Håndbogens opdeling... 2 Håndbogens søgefunktion... 3 Sådan

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt danske ministerier og styrelser

Kortlægning af cookies blandt danske ministerier og styrelser August 2013 Kortlægning af cookies blandt danske ministerier og styrelser Indhold Siteimprove A/S foretog i august 2013 en undersøgelse af 42 ministerier og styrelsers hjemmesider for at kortlægge, hvor

Læs mere

Guide til VandData for kommuner

Guide til VandData for kommuner Guide til VandData for kommuner Januar 2017 Version 1.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 1 1.1 Link til VandData... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Øvrige relevante guides... 1 1.4 Guidens struktur... 1 Kapitel

Læs mere

MWB UPDATED 29. APRIL 2013 IPR/TEKNOLOGI

MWB UPDATED 29. APRIL 2013 IPR/TEKNOLOGI I denne udgave af MWB Updated IPR & Teknologi ser vi blandt andet på en ny vejledning til cookiebekendtgørelsen og en amerikansk afgørelse om videresalg af brugte digitale musikfiler. MWB UPDATED 29. APRIL

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES Vi beskytter dine oplysninger og giver dig fuld gennemsigtighed og kontrol over dem Dette er erklæringen om personoplysninger og cookies for webstedet http://dk.wavin.com/

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Denne guide vil gøre dig i stand til at opstille din Google Analytics konto. Ydermere vil den være en hjælp til at forstå hvordan

Læs mere

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler Sådan opretter du kursusforløb Vejledning til virksomheder og skoler 2 Som bruger på amukurs.dk kan du skræddersy efteruddannelse til medarbejdere og kursister Med mere end 3.000 kurser, kan det være svært

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Active Builder - Brugermanual

Active Builder - Brugermanual Active Builder - Brugermanual Version: Release 2.0 Sprog: Dansk Copyright 2014 - Talk Active ApS INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. HURTIGT OVERBLIK... 4 1.1 Vælg URL:... 4 1.2 Vælg en skabelon:...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

E-handel. Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner

E-handel. Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner E-handel Birgitte Toxværd, advokat Claus Barrett Christiansen, partner 1 Lovgivning E-databeskyttelsesdirektivet, direktiv 2002/58/EF, som ændret ved direktiv 2009/136/EF Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om

Læs mere

Webzoo Joomla Beginners Guide

Webzoo Joomla Beginners Guide Webzoo Joomla Beginners Guide Indholdsfortegnelse Joomla Vejledning 2 FTP-opsætning 2 Sektioner, Kategorier og Indhold 3 Sektioner 4 Kategorier 5 Artikler 6 Artikler - Indsæt billede 7 Artikler - Indsæt

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

BANNERSPECIFIKATIONER - MOBIL FOR BERLINGSKE MEDIA 2015

BANNERSPECIFIKATIONER - MOBIL FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 Indholdsfortegnelse: Side 3: Retningslinjer for kreativer til mobil Side 4: Tabel over formater Side 5: Cube 2 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 Kilde: Danske

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

GREVE FODBOLDS vejledning til Webredaktører

GREVE FODBOLDS vejledning til Webredaktører GREVE FODBOLDS vejledning til Webredaktører Indhold 1. Indledning Side 2 2. Logon til administrationsmodulet Side 3 3. Redigering af holdsider Side 5 3.1 Administration / hold Side 5 3.2 Sideopbygning

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte Indhold Introduktion... 2 Formålet med standardsiden... 2 Hvad betyder standardsiden for jer?... 3 Standardsiden for boligstøtte

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

1.8.2 Overblik over releasens

1.8.2 Overblik over releasens 1.8.2 Overblik over releasens Marts 2013 Releasedato 21. marts 2013, mellem kl. 7:00 og 10:00 GMT Indholdsfortegnelse Forbedringer... 3 Find Us - bekræft beliggenhed på kort... 3 LinkedIn føjet til muligheder

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper.

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper. Dokumentation Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook Moduler Påkrævet : Facebook Integration med sms-grupper Version : v1.00 Indholdsfortegnelse Versionshistorik... 3 Målet med

Læs mere

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål Google websites https://sites.google.com Pædagogiske og didaktiske mål Et værktøj til at samle og dele klassens materialer og noter på ét sted med mulighed for et lækkert layout. Der kan lægges dokumenter

Læs mere

Arbejdsgruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger. Henstilling 1/99

Arbejdsgruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger. Henstilling 1/99 5093/98/DA/endelig udg. WP 17 Arbejdsgruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger Henstilling 1/99 om usynlig og elektronisk behandling af personoplysninger

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Herning Centerby Guide til Umbraco

Herning Centerby Guide til Umbraco Herning Centerby Guide til Umbraco marts 2016 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

Guide til digital ansøgning

Guide til digital ansøgning Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse til eller

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk

Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk Hvordan griber du moderniseringsprocessen an? Peter Janum Sode Senior Security Consultant pso@dubex.dk Overordnet fremgangsmåde Identificér områder der hører under fundamental sikkerhed i risikovurderingen.

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Hjemmeside til Team Brügger DITTE MADSEN - SVENDEPRØVE - 2015 KUNDEPROFIL Team Brügger er en frisørsalon i Aars. Indehaveren Gitte Brügger startede salonen op sammen med

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0

Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Opgraderingsvejledning: Fra LDV 2.3.1 til LDV 2.4.0 Marts 2015 MODST/SAR Generelt Dette er en vejledning i opgraderingen af LDV 2.3.1 til den nye version, LDV 2.4.0, der understøtter Navision Stat 7.0.

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID.

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde anbefalinger og råd til

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

Få din hjemmeside på internettet

Få din hjemmeside på internettet DEL DIN FÆRDIGE HJEMMESIDE MED HELE VERDEN: Afsnit 03 Dette nummer: Få din hjemmeside gjort færdig og læg den på nettet. Få din hjemmeside på internettet Når du er tilfreds med din hjemmeside, skal den

Læs mere

Privatlivspolitik for Hellers Massage

Privatlivspolitik for Hellers Massage Privatlivspolitik for Hellers Massage Overblik Jeg respekterer dit privatliv og gør mig umage for at beskytte dine data. Jeg indsamler derfor ikke data om dig uden dit samtykke og vil aldrig misbruge dine

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

TYPER AF MARKEDSFØRING

TYPER AF MARKEDSFØRING TYPER AF MARKEDSFØRING Typer 1. Behavioral/location based marketing 2. Targeting banner / online tracking 3. Datamining 4. Permission marketing (MFL 10) 5. Direct marketing (MFL 10) Markedsføringsloven

Læs mere

Politik om cookies. Introduktion Om cookies

Politik om cookies. Introduktion Om cookies Introduktion Om cookies Politik om cookies De fleste hjemmesider, du besøger, bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at sætte webstedet i stand til at 'huske' dig enten under hele dit besøg

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Webside score bugs.eclipse.org

Webside score bugs.eclipse.org Webside score bugs.eclipse.org Genereret August 06 2016 16:58 PM Scoren er 40/100 SEO Indhold Titel Bugzilla Main Page Længde : 18 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver. Beskrivelse Længde

Læs mere

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password Guide: Mentor 1 I denne guide gennemgår vi, hvad du skal gøre første gang, du vil logge på administrationsdelen af GoMentor.dk og skal vælge en ny adgangskode. Vi gennemgår desuden to områder af dit nye

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S for Uddannelsesbenchmark.dk Hvad er TrivselsRADAR TrivselsRADAR er et interaktivt web-baseret værktøj,

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeret information om cookies Website: Kontroldato: 2015-09-05 Kontrolleret af: http://ecosticker.applu/ http://shop.applu/ http://webbooking.applu/ http://www.applu/ https://nye-nummerplader.dk/ Cookie

Læs mere

Piwik. Multisite + kk.dk: Grundlæggende Drupal Version: 2.0. Beskrivelse. Indholdsfortegnelse

Piwik. Multisite + kk.dk: Grundlæggende Drupal Version: 2.0. Beskrivelse. Indholdsfortegnelse Beskrivelse Piwik er et cookiebaseret værktøj til at indsamle statistik om en hjemmesides brugere. Det vil sige, at når en bruger besøger hjemmesiden, så bliver der lagt en cookie på brugerens computer,

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Hjemmesidens layout. Sitecore Foundry maj Version 1.2

Hjemmesidens layout. Sitecore Foundry maj Version 1.2 Sitecore Foundry 3.0 Hjemmesidens layout 31. maj 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

RAPPORT. App 4. projekt 3. semester. www.mypedersen.dk/sem3projekt4app.html Mail: mypedersen@gmail.com

RAPPORT. App 4. projekt 3. semester. www.mypedersen.dk/sem3projekt4app.html Mail: mypedersen@gmail.com RAPPORT App 4. projekt 3. semester Uarbejdet af Mayianne Nøks Pedersen, den 15. november 2012 www.mypedersen.dk/sem3projekt4app.html Mail: mypedersen@gmail.com INDHOLDSFORTEGNELSE PROBLEMFORMULEREING...

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere