SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE"

Transkript

1 Amager og Hvidovre Hospitaler SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Referenceramme 2014

2 Referenceramme for sygeplejen på Amager Hvidovre Hospitaler Sygeplejeteoretiker Hesook Suzie Kims (1) teori er referenceramme for sygeplejen på Amager Hvidovre Hospitaler (AHH), fordi den inkluderer alle aspekter af den komplekse sygeplejefaglige opgave, som AHH har som akuthospital. Kim har fokus på anvendelse af viden i praksis og forholder sig til den konkrete sygeplejesituation, hvor sygeplejersken udfører de aktiviteter, der gør en forskel på baggrund af klinisk ekspertise og best practice. I teorien indgår fire domæner: Patient, Patient-sygeplejerske, Praksis og Omgivelser og hvor omsorgsbegrebet indgår i alle fire domæner. Den sygeplejefaglige referenceramme har til formål at understøtte, at AHH kendetegner sig ved at være et hospital, der nationalt såvel som internationalt har en tydelig sygeplejefaglig profil, og hvor det at arbejde efter gældende standarder for sygeplejen er en selvfølgelighed frem for et krav (2,3). Den sygeplejefaglige referenceramme har endvidere til formål at øge bevidstheden om, at sygeplejen på AHH til stadighed skal bygge på en fagprofessionel tilgang gennem kontinuerlig udvikling og udnyttelse af alle sygeplejerskers kompetencer, kvalifikationer og ressourcer til gavn for både patienter, ansatte og organisationen. Den sygeplejefaglige referenceramme tager udgangspunkt i Hesook Suzie Kims 1 definition på sygepleje: Et målrettet velovervejet handlingsorienteret og koordineret arbejde for og med mennesker som frembringer det sunde liv eller fredfyldt død, hvor både patienter og sygeplejersker mærker ægte tilstedeværelse af menneskelige træk og liv samt menneskelig involvering. Sygeplejepraksis er en bevidst koordineret proces på baggrund af forskningsbaseret, teknisk problemløsning, mellemmenneskeligt engagement samt plejeydelser til mennesker med særlige behov. Den viser sig i sociale situationer inden for sundhedsvæsnet, hvor sygeplejersker varetager særlige ansvarsområder. (1) 1 Hesook Suzie Kims (2010) definerer sygepleje som: Nursing practice is a goal-directed, deliberative, action-oriented, and coordinated work for and with people for enhancing healthful living or peaceful dying, in which both patients and nurses embody the ontological realities of human features and life, and of human agency. Nursing practice is an intentionally coordinated process consisting of scientific, technological problemsolving, human-to-human engagement, and services to people with specific needs. It occurs in social situations of health care in which nurses assume particular sorts of responsibilities (Kim 2010 s.48-49). 1

3 Kims definition fremhæver en række områder, som sygeplejersken bør forpligte sig til at kunne varetage. En særlig pointe i hendes definition er, at god sygepleje kombinerer viden fra sygeplejens traditionelle vidensområder 2 og sygeplejerskens kliniske erfaring med patientens perspektiv på hans/hendes levede liv og interesser, altid med respekt for patientens integritet og liv. Endvidere anerkender hun sygeplejerskens mange kompetencer og den kompleksitet, sygeplejersken skal kunne agere inden for i samspillet med patient og pårørende, samt hvordan disse roller kan påvirkes af den sociale kontekst eller det miljø, sygeplejersken sammen med patient og pårørende befinder sig i. (1) Den professionelle praksis er en holistisk tilgang kendetegnet ved fire domæner. Patient refererer til mennesket, som individ og til grupper, som har behov for sygepleje. Patient-sygeplejerske refererer til relationen mellem patient og sygeplejerske i direkte kontakt kommunikation og interaktion. Praksis refererer til kognitive, adfærdsmæssige og sociale aspekter i professionel handling af sygeplejersken i sygeplejesituationen. Fem dimensioner er vigtige: videnskabelig, teknisk, eksistentiel, etisk og æstetisk. Omgivelserne refererer til den eksterne verden der omgiver patienten, og som også er den kontekst, indenfor hvilken patient-sygeplejerske relationen og sygeplejepraksis foregår(1). 2 Vidensområderne i Kims teori består af generel viden, hermeneutisk forståelse, kritisk hermeneutisk viden, etisk viden, æstetisk viden 2

4 For patienter og deres pårørende i forløb på AHH vil det betyde, at de modtager en individuel, imødekommende, etisk funderet sygepleje af høj faglig kvalitet. Der er fokus på patienten som menneske/person og på de helbredsproblemer, som patienten har (4,5,6). For sygeplejersken vil referencerammen betyde, at hun arbejder professionelt og systematisk med at udføre, bevare og fortsat forbedre kvaliteten af sygepleje til patienter og pårørende på baggrund af en innovativ, evidens 3 - og forskningsbaseret viden og tankegang (7). Sygeplejersken reflekterer kritisk med henblik på at identificere god praksis versus ineffektiv praksis. Korrigerer og udvikler praksis og teori gennem selvrefleksion og kritik og udfører aktiviteter i sygeplejen, som gør en forskel. 3 Evidence based nursing is an integration of the best evidence available, nursing expertise, and the values and preferences of the individuals, families, and communities who are served. This assumes that optimal nursing care is provided when nurses and health care decision-makers have access to a synthesis of the latest research, a consensus of expert opinion, and thus able to exercise their judgment as they plan and provide care that takes into account cultural and personal values and preferences. This approach to nursing care bridges the gap between thebest evidence available and the most appropriate nursing care of individuals, groups and populations with varied needs.(evidence-based Nursing.A guide to clinical practice.afdicenso, Guyatt, &Ciliska) 3

5 Sygeplejens virksomhedsfelt Sygeplejen på AHH udøves indenfor sygeplejens fire funktionsområder (3). Sygeplejen har fokus på at udføre en høj faglig eksemplarisk professionel sygeplejepraksis. Sygeplejen har i sin udførsel fokus på både den grundlæggende, komplicerede og specialiserede sygepleje. Sygeplejen tager afsæt i Virginia Hendersons teori om sygeplejens grundprincipper og 14 komponenter for almen sygeplejepraksis (8). Sygeplejen på AHH har fokus på at sikre effektive og omsorgsfulde patientforløb. Sygeplejersken indgår i relation med patient og dennes pårørende med sin faglige viden og professionelle fremtoning. Hensigten er - via medinddragelse af patienten og tilrettelæggelse af en individuel sygepleje og behandling - at patient og pårørende føler sig set, hørt og forstået. I sygeplejen formidles sygeplejefaglig viden til patienter, pårørende, mono- såvel som tværfaglige/ -sektorielle samarbejdspartnere, studerende og elever. Enhver formidling tager udgangspunkt i bl.a. pædagogiske overvejelser samt i modpartens individuelle behov og allerede tilegnede viden. Formidling af sygepleje indebærer også formidling af forsknings- og udviklingsproduceret viden, således at sygeplejersker drager nytte af hinandens viden. Enhver sygeplejerske varetager faglige ledelse fx ved; planlægning, udførelse, evaluering og justering af den enkelte patients plan for sygepleje. Endvidere varetages administrative og koordinerende funktioner omkring én eller flere patienters plejeforløb i relation til sundhedsfremmende, -bevarende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende sygeplejepraksis. 4

6 Sygeplejersker på AHH anvender systematisk eksisterende viden med henblik på udvikling af faget og egen praksis. Udviklingen af sygeplejen omfatter således også deltagelse i f.eks. forsknings- og udviklingsprojekter for behandlings- og plejeforløb. Sygeplejefaglig refleksion er en væsentlig forudsætning for, at sygeplejersker kan bidrage kvalificeret til evidensbaseret og tværfagligt samarbejde på AHH. Sygeplejefaglig refleksion kan defineres som: En bevidst, omhyggelig og tidskrævende form for tænkning, som er karakteriseret ved en kritisk-konstruktiv spørgende og svarsøgende holdning (9). Ifølge Kim (1) er kritisk refleksion vigtig, og målet er at identificere god praksis versus ineffektiv praksis, forstå naturen af og betydningen af praksis samt korrigere og udvikle praksis gennem selvrefleksion og kritik. Kim definerer kritisk refleksion som en proces med bevidst undersøgelse af tanker, følelser og handlinger mod de underliggende opfattelser, antagelser og viden, såvel som konteksten. 5

7 Referencer: 1. Hesook Suzie Kim (2010). The Nature of theoretical Thinking in Nursing 3.rd. ed. New York: Springer 2. Magnet Modellens komponenter og beviskilder, Magnets Recognition Program, Miniguide kom i gang med en sygeplejerskeprofil, Dansk Sygeplejeråd, Sygeplejeetiske Retningslinjer, Sygeplejeetisk Råd, Sundhedsloven, LBK nr. 913, Serviceloven, LBK nr. 1093, DiCenso, A; Guyatt, G. &Ciliska, D. (2005). Introduction to evidence-based nursing. I: DiCenso, A; Guyatt, G. &Ciliska, D. (red.) Evidence-based nursing: A guide to clinical practice. St. Louis: Elsvier Mosby. 8. Henderson V. Sygeplejens grundlæggende principper, ICN. NNF, 7. udgave Steen Wackerhausen: Humanisme, professionalitet og uddannelse i sundhedsområdet, Hans Reitzel,

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Kompetenceprofil for sygeplejersker

Kompetenceprofil for sygeplejersker Kompetenceprofil for sygeplejersker Februar 2014 1 Indhold 1.0. Baggrund og formål... 3 2.0. Overordnet rammebeskrivelse... 4 3.0. Begrebsafklaring... 5 3.1. Kvalifikation... 5 3.2. Kompetence... 5 3.3.

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

SYGEPLEJE OG SYGEPLEJERSKENS ROLLE I DAGENS OG FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN

SYGEPLEJE OG SYGEPLEJERSKENS ROLLE I DAGENS OG FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN SYGEPLEJE OG SYGEPLEJERSKENS ROLLE I DAGENS OG FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN - ET DEBATOPLÆG Sygepleje og sygeplejerskens rolle i dagens og fremtidens sundhedsvæsen - et debatoplæg Forsidebillede: Dorthe Stauning

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL. miniguide psykiatrien

DANSK SYGEPLEJERÅD MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL. miniguide psykiatrien DANSK SYGEPLEJERÅD KOM I GANG MED EN SYGEPLEJERSKEPROFIL miniguide psykiatrien 1 Kom i gang med en sygeplejerskeprofil Miniguide psykiatrien Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Søren Svendsen Layout:

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker.

Implementering af kliniske retningslinjer blandt erfarne sygeplejersker. Lisbeth Raffnsøe Brinch Hold 325 forår Sundhedsfaglig diplomuddannelse Afgangsprojekt Juni 2013 Anslag: 60.000 Annemarie Ginnerup Toubøl University College Lillebælt Søgeord: Implementering, kliniske retningslinjer,

Læs mere

MUS- et muligt redskab til kompetenceudvikling i et sygeplejefagligt praksisfællesskab.

MUS- et muligt redskab til kompetenceudvikling i et sygeplejefagligt praksisfællesskab. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus University. Masterprojekt. Skriftlig opgave efterfulgt af mundtlig eksamination. Liselotte Kaae Studienummer LK1373551 Anslag med mellemrum: 143.958 Forårseksamen

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER

INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER INTERNATIONALE POLICIES OG NATIONALE HANDLEPLANER FOR SUNDHEDSFREMME OG UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I SKOLEN TRANSFORMATIONER OG OVERSÆTTELSER Katrine Dahl Madsen, Lone Lindegaard Nordin & Venka

Læs mere

Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler

Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler 62 Klinisk Sygepleje 26. årgang nr. 4 2012 Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler How do nurses take the patient perspective at hospital admission ORIGINALARTIKEL

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 BACHELORPROJEKT Tid til at dø Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 * Citat af Kari Martinsen, 2013, fra bogen: Løgstrup

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Udvikling af en innovativ praksiskultur. Lederforeningen Fagdag 20. maj 2015, Ole Toftdahl Sørensen

Udvikling af en innovativ praksiskultur. Lederforeningen Fagdag 20. maj 2015, Ole Toftdahl Sørensen Udvikling af en innovativ praksiskultur Hæmatologisk afdeling 1 ud af 6 Hæmatologiske Centre i DK Regionsfunktion Befolkningsgrundlag Ca. 800.000 Budget: Kr. 235.000.000 Fagligt/personale: 30 læger 17

Læs mere

Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen

Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen Masteruddannelsen i Læreprocesser med specialisering i Arbejdsmiljø og Forandringsprocesser. Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen Navn: Lone Kolbæk: Opgavetype: Masterspeciale Studienummer:

Læs mere

Den professionelle relation

Den professionelle relation Kapitel 2 Den professionelle relation Af Birgitte Hansson Professionel kommunikation I kapitel 1 fremgik det, at patienter ikke altid er tilfredse med sundhedspersonalets kommunikation, og at patienterne

Læs mere

LEDELSE NU OG I FREMTIDEN

LEDELSE NU OG I FREMTIDEN LEDELSE NU OG I FREMTIDEN EN KVALITATIV OG EMPIRISK UNDERSØGELSE AF LEADERSHIP PIPELINE SOM LEDELSESMODEL I DET OFFENTLIGE SYGEHUSVÆSEN. Opgavebetegnelse: Afsluttende masterprojekt. 4.semester. 4. januar

Læs mere

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske

Forord. Februar 2012, Anne-Mette Haugaard, klinisk sygeplejelærer Lene Jensen, afdelingssygeplejerske Forord Kompetenceprofil for sygeplejersker, Neurologisk Afdeling 652 er udarbejdet med udgangspunkt i Kompetenceprofil for sygeplejersker på de medicinske afdelinger, SVS. Indledningen og beskrivelsen

Læs mere