FONDE. Fonde og puljer - med sigte på landdistrikter FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FONDE. Fonde og puljer - med sigte på landdistrikter FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST. http://www.social.dk/projekt_stoette.html. www.im."

Transkript

1 FONDE. Fonde og puljer - med sigte på landdistrikter FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST Velfærdsministeriets Landdistriktspulje Der er pt. rod med domænerne pga. ændring af ministeriets navn, med puljen kan findes via ovenstående domæner. Kulturministeriets støtteordninger Socialministeriet puljer og fonde Fødevareministeriet Direktoratet for FødevareErhverv Der er pt. rod med domænerne pga. ændring af ministeriets navn, med puljen kan findes via ovenstående domæner. Ministeriet er nu omdøbt til Velfærdsministeriet. / Det nye landdistriktsprogram er startet op i De enkelte områder er opdelt i Lokale aktionsgrupper der har individuelle ansøgningsrunder og strategier for uddeling af midler. Se de enkelte LAG s navne på Friluftsrådet 1. marts, 1. august og 1. november

2 Spor i landskabet Dansk Ungdoms Fællesråd Løbende Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger DGI Løbende Tuborgs Grønne Fond Matas Miljøfond Spar Nord Fonden (i Spar Nord Banks virkeområde) Det Obelske familiefond (Nordjylland/ Ålborgområdet) Fonden Himmerland (almennyttige formål i Himmerland) Løbende ansøgningsfrist. Kommunekontoret / Rådhuset Bustrupfonden En kommune har ofte en liste med forskellige lokale støttemuligheder. Der ud over har kommunerne følgende støttemuligheder, fx: Støtte til det frivillige sociale arbejde Landsbypuljer Folkeoplysninsgudvalget Hold øje med regionerne i den kommende fremtid. Hvilke regionale fonde og puljer oprettes?

3 Børn & Unge FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST Egmontfonden Bustrupfonden Bevilliges til registrerede institutioner for børn og unge eller foreninger og selskaber. Ansøgningsskema skal anvendes. Bostrupfonden Sekretariatet Adelsgade Skive 1. januar C. W. Strandes Legatfond Kan kun søges af organisationer/institutioner 1. maj Gangstedfonden Ansøgninger skal indeholde redegørelse for økonomiske forhold. Børn & unge i bevægelse 1. november Ferd og Ellen Hindgavls Almennyttige Fond 1. marts

4 Yder støtte til foranstaltninger der skaber bedre udviklingsmuligheder for børn og unge af alle samfundsklasser, herunder børn og unge med handicaps. DBU`s Ungdomsfond Ansøgningsskema forefindes 15.februar Tipsmidler Ronald McDonald Børnefond Specielt ansøgningsskema benyttes. Albani Fonden Fortrinsvis sports- og spejderbevægelser, kunstneriske og kulturelle formål. Forskning, naturbeskyttelse og humanitære formål. Der kan ikke søges af privatpersoner. 1. december Krista og Viggo Petersens Fond Støtte til kultur-, fritids- og idrætsområdet, sygdomsbekæmpelse, handicaporganisationer og uddannelse. 15. marts Enkelte områder d. 30. september Simon Spies Fonden Støtte til kultur-, fritids- og idrætsområdet, forskning og erhverv. Kan ikke søges af privatpersoner eller 1. marts og 1. november

5 mindre foreninger, sammenslutninger o. lign. Nordisk børne- og ungdomskultur (BUK) Støtte til projekter. Fritid og Idræt FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST C. W. Strandes Legatfond Kan kun søges af organisationer/institutioner 1. maj Albani Fonden Fortrinsvis sports- og spejderbevægelser, kunstneriske og kulturelle formål. Forskning, naturbeskyttelse og humanitære formål. Der kan ikke søges af privatpersoner. 1. december Krista og Viggo Petersens Fond Støtte til kultur-, fritids- og idrætsområdet, sygdomsbekæmpelse, handicaporganisationer og uddannelse. 15. marts Enkelte områder d. 30. september

6 Simon Spies Fonden Støtte til kultur-, fritids- og idrætsområdet, forskning og erhverv. Kan ikke søges af privatpersoner eller mindre foreninger, sammenslutninger o. lign. 1. marts og 1. november Post Danmark Støtter kun sport og kultur Lokale- og Anlægsfonden Kultur og fritid. Opførelse, køb, renovering og udbygning af idrætsbygning, væresteder og klublokale. DBU`s Ungdomsfond Ansøgningsskema forefindes 15.februar Tipsmidler

7 Handicap FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST Ferd og Ellen Hindgavls Almennyttige Fond Yder støtte til foranstaltninger der skaber bedre udviklingsmuligheder for børn og unge af alle samfundsklasser, herunder børn og unge med handicaps. 1. marts Susi og Peter Robinsohns Fond Støtter bl.a. arbejde med børn og unge der lever under belastende forhold, mennesker der lider af handicaps enten fysisk eller psykisk, handicapidræt og handicapoptræning. Rosalie Petersens Fond Støtter bl.a. 1. sygdomsforebyggende/helbredende virksomhed 2. rekonvalescentophold 3. hjælpemidler til handicappede børn 4. forskning 1. april og 1. oktober Postkontrollør P.H. Mathiasen og hustru Kan kun søges gennem Dansk Blindesamfund eller Dansk Handicapforbund 1. december Ronald McDonald Børnefond Specielt ansøgningsskema benyttes.

8 Albani Fonden Fortrinsvis sports- og spejderbevægelser, kunstneriske og kulturelle formål. Forskning, naturbeskyttelse og humanitære formål. Der kan ikke søges af privatpersoner. 1. december DBU s Hjælpefond Krista og Viggo Petersens Fond Støtte til kultur-, fritids- og idrætsområdet, sygdomsbekæmpelse, handicaporganisationer og uddannelse. 15. marts Enkelte områder d. 30 september Sygekassernes Helsefond Sahvafonden 1. april Tipsmidler Bagermester Johan Frederik Aschengreens Legat Til trængende handicappede børn og unge. Legatet kan også søges af institutioner. Lægeattest for handicap bedes bilagt ansøgning. 1. maj

9 Sundhed FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST Sygeforsikringen Danmarks Sundhedsfond A. tilskud til behandling der ikke dækkes af nugældende tilskudsregler. B. støtte til sygdomsforebyggende og anden virksomhed indenfor sundhedsområdet. C. støtte til oplysende virksomhed. uddelinger til pkt. A og C. Uddeling til pkt. B sker hvert 2.ell. 3. år efter annoncering i dagspressen Ansøgningsskema til pkt. A og B. Ronald McDonald Børnefond Specielt ansøgningsskema benyttes. C. W. Strandes Legatfond Kan kun søges af organisationer/institutioner 1. maj Albani Fonden Fortrinsvis sports- og spejderbevægelser, kunstneriske og kulturelle formål. Forskning, naturbeskyttelse og humanitære formål. 1. december

10 Der kan ikke søges af privatpersoner. Krista og Viggo Petersens Fond Støtte til kultur-, fritids- og idrætsområdet, sygdomsbekæmpelse, handicaporganisationer og uddannelse. 15. marts Enkelte områder d. 30 september Tipsmidler Integration FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST Ronald McDonald Børnefond Specielt ansøgningsskema benyttes. Byer for alle forventes igangsat 3-5 nye projekter. Ansøgningsprocedurer m.v. er endnu ikke fastsat.

11 Flygtninge- og indvandrerpuljen i Danske Formål at forøge flygtninge og indvandreres kulturelle og idrætslige udfoldelsesmuligheder samt tilknytning til og indflydelse i DGI s medlemsforeninger. Ansøgningsskema fås på tlf el. Tipsmidler Dansk-Palæstinensisk Venskabs Forening Kulturelt FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST Nykredits Fond Forskningsmæssig eller kulturel art, specielt til byggesektoren og andre formål af almennyttig karakter Fonden Realdania C. W. Strandes Legatfond Kan kun søges af 1. maj

12 organisationer/institutioner Albani Fonden Fortrinsvis sports- og spejderbevægelser, kunstneriske og kulturelle formål. Forskning, naturbeskyttelse og humanitære formål. Der kan ikke søges af privatpersoner. 1. december Krista og Viggo Petersens Fond Støtte til kultur-, fritids- og idrætsområdet, sygdomsbekæmpelse, handicaporganisationer og uddannelse. 15. marts Enkelte områder d. 30 september Simon Spies Fonden Støtte til kultur-, fritids- og idrætsområdet, forskning og erhverv. Kan ikke søges af privatpersoner eller mindre foreninger, sammenslutninger o. lign. 1. marts og 1. november KAD og SID s Medie- og kulturfond Projekter der har blivende værdi. Afgørende at projekterne ellers ikke vil blive udført. Post Danmark Støtter kun sport og kultur

13 Lokale- og Anlægsfonden Kultur og fritid. Opførelse, køb, renovering og udbygning af idrætsbygning, væresteder og klublokale. Tipsmidler Nordiske FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST Nordisk Kulturfonden Mindst 3 nordiske lande Den 1. i flg. måneder: februar, marts, april, august, september og oktober Nordisk børne- og ungdomskultur (BUK) Støtte til projekter. Fondet for Dansk - Norsk Samarbejde Opholdsstipendier

14 Nordisk folkeoplysnings- og voksenoplysning Støtte til aktiviteter og projekter i form af netværkssamarbejde, konferencer, studiemateriale, debatskrifter m.v. Mindst 3 lande skal indgå. 1. oktober og 1. marts Johanne og Ejner Flach- Bundegaards Fond Legat til sammenhold mellem de 3 skandinaviske lande. Grosserer Holger Petersen Legat Støtte til personer, projekter som arbejder for sammenknytning af skandinaviske interesser. 1. maj Petra Slettens Fond Styrker dansk-norsk samarbejde 1. støtter uddannelse 2. støtter socialt arbejde 9. januar Undervisning FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST Tipsmidler C. W. Strandes Legatfond Kan kun søges af organisationer/institutioner 1. maj

15 Krista og Viggo Petersens Fond Støtte til kultur-, fritids- og idrætsområdet, sygdomsbekæmpelse, handicaporganisationer og uddannelse. 15. marts Enkelte områder d. 30 september Fondet for Dansk - Norsk Samarbejde Opholdsstipendier Nordisk folkeoplysnings- og voksenoplysning Støtte til aktiviteter og projekter i form af netværkssamarbejde, konferencer, studiemateriale, debatskrifter m.v. Mindst 3 lande skal indgå. 1. oktober og 1. marts Gode sider at finde yderligere fonde og oplysninger er:

16 Ansøgnings Guide Indledende sonderinger. Før man går i gang med selve ansøgningsarbejdet, er det vigtigt endnu engang at overveje, hvad det egentlig er I vil og hvad der gør jeres projekt til noget helt - Unikt - Anderledes - Uundværligt. Lav en foreløbig projektbeskrivelse evt. på stikordsform Dette nye, spændende, anderledes skal være det der sælger jeres ide / projekt til de bevilgende instanser. Hvis der ikke er noget nyt i projektet i forhold til det, I normalt laver, er det næsten umuligt at komme igennem med et projekt. Udvælgelse af ordninger / instanser. Når idéen er formet, lægges der en foreløbig tidsplan for udførelsen. Undersøg hvilke støttemuligheder der passer til projektet. Kontakt de udvalgte instanser - få afklaret sigtet, ansøgnings formen, og ansøgnings frister. Revider tidsplanen og den skitserede projektbeskrivelse. Et kludetæppe af ansøgninger. Man skal ikke forvente, at et projekt kan blive finansieret 100 % via en instans / ordning. Derfor må man ofte søge midler hos flere ordninger / instanser. Lav en finansieringsplan til intern brug, - et overslag med forventede støtte muligheder. Når ansøgningerne udformes skal de målrettes direkte til modtageren. De kan således meget vel være forskellige, men fremhæv forskellige ting, alt efter hvem man søger. Hvis man under den indledende kontakt til div. instanser / ordninger kommer på god talefod med sagsbehandlerne, er det oveni købet en god idé, at fremsende en foreløbig projektbeskrivelse, som man har tænk sig den skal se ud. Vedkommende kan herefter pege på eventuelle mangler, fejl eller problemer, som bør rettes inden fremsendelse af en endelig projektansøgning. Efter disse indledende sonderinger, som ikke mindst er centrale for et projekts succesmuligheder, udarbejdes ansøgningerne. Et forslag til disposition kan ses på næste side. Ansøgningen. Projekttitel: Vælg et symbolsk poetisk navn for projektet, eller en lidt tør beskrivelse af projektets indhold, - en kort og nemt udtalt titel, både for jeres egen og andres skyld. Hvem er initiativtageren? Præsentation af foreningen / institutionen og dens formål. Eventuelt beskrives kort særlige forhold omkring initiativtageren, som man ønsker at fremhæve.

17 Kontaktperson: Det er vigtigt at en kontaktperson står tydeligt anført med adresse og alle andre kommunikations muligheder. Location / egnsbeskrivelse: Kort beskrivelse af det lokalmiljø / den by eller egn I bor på/i. Kort statistiske facts om beboerne og forholdene. ( Få evt. en statistik over alders sammensætning m.v. hos kommunen) Hvad er baggrunden for projektidéen : Beskriv kort forhistorien til projektet. Hvorfor og hvem har egentlig fået denne idé, og hvorfor er den vigtig? Hvilke behov dækker idéen. Hvad er det der gør, at projektet ikke kan undværes - hvad bidrager den med samfundsmæssigt? Formål: Hvad er formålet med projektet? Man kan vælge at beskrive formålet ganske kort, eller man kan skrive det mere udførligt med angivelse af delmål m.v. Målgruppe: Hvem henvender projektet sig til? Hvem skal være aktive deltagere? Beskriv målgruppen. Beskrivelse af projektindhold: Hvad er det I vil lave? En detaljeret beskrivelse af de aktiviteter I vil foranstalte, og de rammer projektet skal foregå indenfor. Dette punkt vil oftest være det længste i ansøgningen. Det er her tyngden skal ligge! Beskrivelsen bør udformes således den også kan bruges som jeres værktøj til styring af projektet. Hvornår skal projektet løbe af stablen? Angiv start og sluttidspunkt. Angiv om det er et længerevarende projekt, hvor I senere vil vende tilbage med fornyet ansøgning. Hvad er tidsplanen? Eventuelt udarbejdes en grafisk handlingsplan med opstilling af projektfaser. Projektets organisation / styring: Hvorledes har man tænkt sig at projektet ledes / styres? Nedsættes der en styregruppe og hvorledes skal den sammensættes? Ansættes der en projektleder? Rapportering og formidling af projektresultater : På hvilken måde og hvornår har man tænkt sig, at orientere de bevilgende instanser om projektets udvikling? Godt at angive, at man udarbejder midtvejsrapporter, nyhedsbreve eller andet til orientering. Endelig lover man selvfølgelig at lave en afsluttende evaluering af projektet. Synliggørelse af donorer : På hvilken måde har I tænkt jer at synliggøre donorernes bidrag til projektet? Afholdelse af pressemøde, sponsordag, medieomtale, omtale i programmer eller andet PR -materiale. Budget:

18 Der udarbejdes et samlet budget for projektet. Budgettet kan bl.a. indeholde poster som: Kontorhold, porto, kopiering, fax og tlf. Evt. transportudgifter.. Evt. lokaleleje. Løn til projektmedarbejder, honorar til undervisere eller konsulenter. PR, pjecer, plakater, oversættelser m.v. Udgifter til konkrete aktiviteter eller anskaffelser. Indkøb af litteratur, deltagelse i kurser, seminarer m.v. Udgifter til møder. Udgifter til afrapportering, - trykning m.v. Udgifter til revision. Hvis der er tale om et større projekt der indebærer anlægsinvesteringer, angives et særskilt etableringsbudget + et driftsbudget over 3-5 år, hvoraf det gerne skulle fremgå, at projektet kan blive økonomisk selvbærende inden for den pågældende periode. Husk: En god og saglig dialog med de bevilgende instanser bære som regel frugt! God arbejdslyst Ejvind Lassen

Diverse Fonde og Legater

Diverse Fonde og Legater Diverse Fonde og Legater 1 Børn & Unge:...3 Fritid og Idræt:...8 Handicap:...9 Sundhed:...13 Kulturelt:...14 Nordiske:...17 Undervisning:...18 Frivillig:...19 Ældre:...23 Div. Fonde til velgørenhed:...25

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen Januar 2011 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om i alt 66 fonde,

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 1 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om fonde, råd og

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER

FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2011 FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER - ØRUM AKTIV CENTER, ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2013 OM RASMUS Sponsorrådgiver Forfatter Fundraiser FUNDRAISER Ekstern lektor

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

ABC. Til dig som søger projektstøtte

ABC. Til dig som søger projektstøtte ABC Til dig som søger projektstøtte KOLOFON Nordisk Kulturfond 2010 Teksten må anvendes frit, så længe kilden angives tydeligt, og formålet er til ikke-kommerciel brug. Design og produktion: Mar Mar Co.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING

KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER FORÅRET 2011 TIRSDAG D.17.3.2015 KOM IGENNEM NÅLEØJET - FOREDRAG OM FUNDRAISING KOM IGENNEM NÅLEØJET - WORKSHOP: SKRIV DIN STØTTEANSØGNING PROGRAM

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere