Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til workshop. - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013"

Transkript

1 Velkommen til workshop - Psykisk arbejdsmiljø hvad er det? Den 2. Juni 2013

2 Program den 2. juni 2013 Præsentation af konsulenter Foreløbige resultater af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken De seks guldkorn Bud på en god og konstruktiv kommunikation - domæneteori Social kapital hvad er det? Afslutning 2

3 Formål med workshop? At give et indblik i hvad psykisk arbejdsmiljø er. At give konkrete redskaber, der umiddelbart kan anvendes i hverdagen. 3

4 Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken

5 Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø Resultaterne offentliggøres medio juni - men vi har fået lov til at fortælle lidt fra undersøgelsen 5

6 Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø besvarelser Faggruppe Antal % Sognepræst (evt. suppleret af funktionen - provst) ,5% Kordegn % Kordegn assistent 30 0,6% Kirketjener 368 7,7% Graver ,2% Gravermedhjælper 373 7,8% Kirkegårdsleder 121 2,5% Gartner/gartneriarbejder 304 6,3% Organist ,4% Kirkesanger 461 9,6% Anden kirkemusiker 37 0,8% Sognemedhjælper 164 3,4% Kontoransat 212 4,4% I alt % 6

7 Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø besvarelser Det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken er hverken værre eller bedre end på danske arbejdspladser generelt. Er det godt eller skidt? 7

8 Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø besvarelser Tilfredshed i arbejdet Besvarelse i % Meget tilfreds 52% Tilfreds 41% Utilfreds 6% Meget utilfreds 1% 8

9 Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø besvarelser Selvvurderet helbred Besvarelse i % Fremragende 13% Vældigt godt 38% Godt 36% Mindre godt 11% Dårligt 2% 9

10 Arbejdstilsynets vurdering Arbejdstilsynet vurderer at arbejdsmiljøet i folkekirken ikke er værre stillet end andre danske arbejdspladser, og at det generelt set fungerer på trods af den anderledes struktur, der er i folkekirken. Men Arbejdstilsynet oplever dog en del konflikter, når de fører tilsyn. De oplever også, at løsningen af disse vanskeliggøres af den struktur, der er i folkekirken. 10

11 Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø 2012 hvad sker der? Ministeren offentliggør resultaterne 7. oktober holdes der en konference i København Emne: Hvordan kommer folkekirken videre? 11

12 Hvad handler psykisk arbejdsmiljø om? Workshop, årsmøde Juni

13 Hvad er psykisk arbejdsmiljø? Det psykiske arbejdsmiljø handler om de forhold på arbejdspladsen, der har betydning for den enkeltes psykiske helbred og trivsel.

14 Krav-ressource modellen KRAV/ FORVENTNING RESSOURCER PSYKISK BELASTNING Workshop, årsmøde Juni

15 To indgangsvinkler Dig og dit job (Indflydelse, variation, udviklingsmuligheder osv.) Dig og de andre! (Anerkendelse, social støtte, ledelse, mobning, chikane, forudsigelighed, konflikter osv.) Workshop, årsmøde Juni

16 Dias nummer 15 HH1 Hans Hjerrild;

17 De seks guldkorn 1. Indflydelse på eget arbejde og arbejdsbetingelser 2. Mening i arbejdet - sammenhæng og formål 3. Relevante informationer - vigtige ændringer og planer 4. Støtte - ledelse og kolleger 5. Belønning - løn, karriere, anerkendelse 6. Krav - arbejdspres og arbejdsmængde Workshop, årsmøde Juni

18 Positive konsekvenser De seks guldkorn Indflydelse Mulige konsekvenser Handlekompetence, ansvarlighed Mening Følelse af mening og sammenhæng Forudsigelighed Tryghed og sikkerhed Støtte Social forankring og integration Belønning Personlig værdighed og følelse af værdi Krav Personlig udvikling og vækst Workshop, årsmøde Juni

19 Negative konsekvenser De seks guldkorn Indflydelse Mulige konsekvenser Magtesløshed, hjælpeløshed Mening Fremmedgørelse, normløshed Forudsigelighed Usikkerhed, uvished Støtte Ensomhed, isolation Belønning Frustration, værdiløshed Krav For høje: Stress For lave: Apati Workshop, årsmøde Juni

20 Kommunikation og psykisk arbejdsmiljø 19

21 Kommunikation og trivsel God og tydelig kommunikation på en arbejdsplads øger muligheden for at forstå hinanden, udvikle sig fagligt og personligt, ligesom det giver mulighed for at yde relevant støtte og opbakning. I praksis skyldes megen frustration, konflikter, stresse og dårlig trivsel mangel på tydelig kommunikation på arbejdspladsen, hvilket igen påvirket det psykiske arbejdsmiljø i en negativ retning. 20

22 Domæneteori Den Chilenske biolog Humberto Maturana har udviklet tankegangen om forskellige domæner. 21

23 Domæneteorien er god, når man vil forstå arbejdspladsen i et kommunikationsperspektiv. 22

24 Domæneteori De 3 udsigtsposter præsenterer hver sin forståelsesramme eller logik. Alle tre domæner er kontant på spil i enhver sammenhæng, vi indgår i, men der vil altid være et domæne, der træder frem som det dominerende. Produktions domæne Det personlige domæne Refleksions domæne 23

25 Domænerne er ikke en rammeforståelse for forskellige personlighedstræk, ligesom det ikke er bestemte rum, som man går ind i. Det er metaforer for tre grundtyper af kontekster, som man taler ud fra. Samtidig er domænerne principielt til stede samtidigt og konstant, blot i skiftende konstellationer. 24

26 De 3 domæner Produktions domænet Refleksions domænet Det personlige domæne Regler, normer, rammer. Nysgerrighed, spørgsmål, nye forklaringer og perspektiver. Personlige værdier, følelser, etik, holdninger. En sandhed der enten er rigtig eller forkert. Flere sandheder Et multivers af virkelighedsversioner. Bedømmer en beslutning ud fra egne holdninger. 25

27 To pointer Hvis man ikke er i sammen domæne, når man kommunikere, opstår der let misforståelser. Det er vigtigt, at man på en arbejdsplads giver plads til kommunikation i alle tre domæner. 26

28 Nogle gange er det personlige domæne herskende for vores måde at kommunikere på, andre gange nedtones dette til fordel for fælles beslutningsdygtighed og handlekraft i produktionens domæne, og andre gange igen begiver vi os i refleksionens domæne ud i en fælles udforskning af, hvilke øvrige perspektiver, der kan findes. 27

29 Et fællestræk ved domænerne er, at de hver især virker indlysende for den, der taler. Når man kommunikerer ud fra et domæne, forekommer det (oftest) én selv helt logisk og rimeligt, det man siger. Og vil i de fleste tilfælde også blive opfattet sådan af andre inden for det samme domæne. Konflikter opstår som følge af uklarhed om, hvilket domæne der kommunikeres ud fra. 28

30 Produktionens domæne Produktionens domæne er domænet for lovmæssigheder, regler, mål, normer og krav. Der er en sandhed. Et tydeligt produktionsdomæne kan hjælpe den enkelte med at kende præmisserne for deres arbejde og dermed også målet med deres indsats. 29

31 Det personlige domæne I det personlige domæne beskæftiger vi os med værdier, holdninger, følelser, og etik. Fokus er på vores personlige eller fælles holdninger, erfaringer og værdier, kort sagt på det grundlag, vi bedømmer en given handling ud fra, om en beslutning er god eller dårlig. 30

32 Refleksions domænet Refleksions domænet er domænet for spørgsmål og nysgerrighed.. det primære fokus er undersøgelse af mange forskellige historier og perspektiver, der relaterer sig til alle deltagerne handlinger i en given situation. Der er ingen sandheder intet rigtigt eller forkert! Muligheder, ideer og overvejelser bringes i spil, med det formål at se et problem eller en konkret udfordring fra flere sider. 31

33 32

34 Skal vi ændre og justere vores handlinger og vores holdninger, er vi nødt til at åbne os for, at der er andre måder at se og gøre tingene på; vi er med andre ord nødt til at opsøge refleksionens domænet. 33

35 Et eksempel Det kan være frustrerende at blive møde med produktionens domæne med fx tal og budgetter, hvis du i virkeligheden syntes, at en samtale på det personlige domæne om værdier er netop det, der kræves i situationen. Modsat kan det være lige så frustrerende, hvis du ønsker en konkret snak om næste års budgetter, at blive mødt med holdninger og personlige følelser. Her støder to i princippet ligeværdige perspektiver imod hinanden, og man kan ende med at tale helt forbi hinanden til gensidig frustration. 34

36 Spørgsmål - de 3 domæner Produktionsdomænet - love og regler Refleksionsdomænet - udforskning Det personlige domæne - holdninger Hvilke retningslinjer, love eller regler er der på området? Hvilke normer har vi på arbejdspladsen, som vi skal arbejde efter? Hvilke arbejdsgange eller procedurer har vi på området? Hvilke andre forklaringer kan der være på problemet? I hvilke situationer er udfordringen/problemet særligt svært? Hvornår er problemet mindre eller måske helt væk? Hvad siger min erfaring mig? Hvad føler jeg? Hvad er min holdning? Workshop, årsmøde Juni

37 Diskussion Tal sammen ved bordene. Kender I de diskussioner der opstår, når personer taler ud fra forskellige domæner hvad sker der? Hvad kan man gøre for at afklare domænerne i møder/diskussioner/samtaler og derved forbedre kommunikationen og det psykiske arbejdsmiljø? 36

38 Social kapital 37

39 Social kapital en lille opgave Matador 38

40 Virksomhedens sociale kapital Virksomhedens sociale kapital er den egenskab som sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. Fx at medarbejderne udviser godt kollegaskab hvor man gør mere end man strengt taget får sin løn for, og hvor man giver uden at hensigten er at få det samme igen. 39

41 De tre diamanter Tillid Retfærdighed Samarbejdsevne 40

42 Vejen til en god arbejdsplads: De tre diamanter Produktivitet Samarbejdsevne Kvalitet Omstillingsevne Kerneopgaven Sygefravær Retfærdighed Tillid Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave 41

43 Kerneopgaven og arbejdsmiljø. Samarbejde Samarbejde Kerneopgave Kerneopgave 42

44 Retfærdighed på arbejdspladsen Fordelingsmæssig retfærdighed. Bliver løn, forfremmelser, fyringer, anerkendelse, frynsegoder etc. retfærdigt fordelt? Processuel retfærdighed. Er processen retfærdig? Følges anerkendte procedurer? Går det rigtigt til? Interaktionel retfærdighed: Interpersonel retfærdighed. Bliver man behandlet ordentligt, dvs. med respekt? Informativ retfærdighed. Får man tilstrækkelig information om, hvad der skal ske? Cohen-Charash & Spector,

45 De seks regler for en retfærdig proces Konsistens: Samme procedurer skal bruges over for alle ansatte. Upersonlighed: Ledernes personlige interesser skal ikke influere på processen. Beslutningsgrundlag: Beslutningerne skal være baseret på pålidelige og relevante informationer. Ankemulighed: Der skal være mulighed for, at unfair og forkerte beslutninger omgøres. Repræsentation: Alle berørte parter skal involveres og høres i processen. Etik: Processen skal finde sted i overensstemmelse med fundamentale etiske principper. Leventhal

46 Indsats og belønning Hvad gør de ansatte, når belønningen ikke er retfærdig i forhold til indsatsen? De sætter indsatsen ned: Større fravær Lavere motivation og kreativitet Mindre (frivilligt) overarbejde Mindre hjælp og støtte til kolleger Dårligere hjælp og service til kunder og klienter Mindre lyst til at blive på arbejdspladsen/arbejdsmarkedet Belønning: Løn, frynsegoder, karriere, anerkendelse Kilde: Schaufeli, Siegrist m.fl. 45

47 Opbygning af tillid Man opbygger tillid ved at være troværdig: Konsistent adfærd: Gennemskuelig og forklarlig Integritet: Man mener og gør som man siger Uddelegering af kontrol: Man viser selv tillid ved at give kompetence til andre Demonstration af lydhørhed: Man tager andres synspunkter seriøst 46

48 47

49 Opbygning af samarbejdsevne Rum, tid, faciliteter Jævnlige møder om konkrete emner Opbygning af fælles værdier og faglighed Afstemning af fælles værdier og faglighed Erfaringsudveksling Mulighed for social og faglig støtte

50 En positiv samarbejdskultur Gensidig tillid Uddelegering af ansvar God kommunikation og forudsigelighed Social støtte Feedback og belønning Respekt og god omgangstone Synlig og konsekvent ledelse og konflikthåndtering 49

51 Værktøj til måling af virksomhedens sociale kapital: - Verdens korteste spørgeskema 1. Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? 2. Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 3. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 4. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Fem svarmuligheder per spørgsmål (0-4). I alt: 0-16 points. 50

52 51

53 Tak for nu. Problemer har der været nok af i mit liv. Men de fleste af dem blev ikke til noget. Mark Twain 52

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Ledelse og social kapital. AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne

Ledelse og social kapital. AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne Ledelse og social kapital AM2011, Workshop 117 Mads Kristoffer Lund, Arbejdsmiljøsekretariatet Signe Tønnesen, Lederne Tune ind! Rejs jer op og placer jer i rummet efter, hvor meget I allerede ved om social

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

De tre domæner en guide for kontekstnavigatører

De tre domæner en guide for kontekstnavigatører De tre domæner en guide for kontekstnavigatører Arbejdspapir af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S og Asbjørn Molly, ATTRACTOR A/S Humberto Maturana, chilensk biolog og systemisk stifinder, henkastede på

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Stress, søvn og træthed

Psykisk arbejdsmiljø Stress, søvn og træthed Psykisk arbejdsmiljø Stress, søvn og træthed FOA s arbejdsmiljøkonference 3-10-2005 Billund Tage Søndergård Kristensen Psykisk arbejdsmiljø og stress Arbejde og stress De tre hovedproblemer: De traditionelle

Læs mere

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende TekSam temadag Social kapital - en ressource det er værd at kende SOCIAL KAPITAL EN RESSOURCE DER ER VÆRD AT KENDE I BAR Tirsdag d. 27. maj 2014 Ålborg Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 HVORFOR

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog Tage Søndergård Kristensen 1 Professionel kapital på gymnasieuddannelserne en håndbog er udgivet af Gymnasieskolernes Lærerforening, og er udarbejdet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Lever du en andens liv?

Lever du en andens liv? Lever du en andens liv? Fra FO/fremtidsorientering 2/2008 De fleste mennesker jagter anerkendelsen i arbejdslivet, men kun de færreste opnår den. Vores virksomheder og organisationer har endnu ikke belønningssystemer,

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere