Geometrimodulet generelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geometrimodulet generelt"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse side 1 side 3 side 3 side 4 side 5-6 side 7 side 7 side 7 side 8 side 8-16 side 17 side side side side 29 side side 33 Geometrimodulet generelt Opbygning af geometri En simpel prøve Cirkelbuer Reifning og afrunding Sådan slettes et element Redigér et element Zoom i geometri Brug af målefunktionen En simpel tegning Forskellen på cirkelbuer og afrunding Et eksempel på brug af cirkelbue til afrunding Et eksempel på brug af element for afrunding Et eksempel hvor element for afrunding ikke kan bruges Hvad vil det sige at et element er tangens Sådan konverteres en tegning til ISO-kode Indstilliinger for konvertering til ISO-kode

2 Geometrimodulet generelt Geometrimodulet er elementbaseret og kan beregne geometri med kun ganske få oplysninger til en tegning. Det er vigtigt at man ikke giver systemet modstridende oplysninger. Dette kan ske hvis man fx. ved et liniestykke angiver både start-og slutpunkter i begge akser, samtidig med en forkert vinkel på liniestykket angives, det vil gå galt. Et andet eksempel: Når en cirkelbue der får et forkert cirkelcenter. Cirkelcenteret skal passe før det kan bruges til noget. Undlad derfor i første omgang at give for mange oplysninger, hvis man ikke er helt sikker på de oplysninger som er tilgængelige passer. Man kan altid gå tilbage og tilføje nogle flere oplysninger hvis geometrien ikke kan løses med de angivne oplysninger. Geometrien tegnes når der er oplysninger nok til at beregne de ukendte punkter. Geometrien kan ikke beregnes hvis der mangler afgørende oplysninger. Når en talværdi er en udregning af flere værdier, kan det betale sig at skrive selve udregningen i talfeltet (se Udfyldning af talfelter næste side). Med denne metode er der mulighed for at redigere eller finde eventuelle fejl i udregningerne senere. Alle talfelter med sort baggrund kan regne med lange formler med op til 140 tegn, samt parenteser i op til 35 niveauer. Start geometrimodulet: Geometrimodulet kan startes ved enten at hente en eksisterende tegning Eller Ved at oprette en ny geometrifil. I dette eksempel skal du vælge at oprette en ny tegning. Nu vises dialogboksen hvori du skal vælge om det skal være en ny NCfil eller en ny tegning. vælg New drawing og klik OK. 1

3 Vælg den mappe hvori filen skal placeres, skriv navnet: Opgave1.geo i tekstfeltet her, og klik OK. Geometrimodulet Udfyldning af talfelter : Talfelterne kan indeholde udregninger, resultatet af talfeltet kan aflæses i feltet Status. En udregning kan indeholde formler med op til 35 parentesniveauer. Følgende regnefunktioner kan indgå i et talfelt: Plus, minus : +, - Gange, division : *, / Sinus : Sin(x) Invers-sinus : asin(x) Cosinus : cos(x) Invers-cosinus : acos(x) Tangens : tan(x) Invers-tangens : atan(x) Logaritmer : log(x) Invers-logaritmer : alog(x) Kvadratrod : Sqrt(x) Kvadrat : Sqr(x) Et talfelt kan eksempelvis se således ud: Resultatet kan aflæses i feltet Status 2

4 Opbygning af geometri: Alle geometriske konturer kan deles op i elementer. Pilene på elementerne her bruges når man skal lave et liniestykke. Før man starter en ny tegning skal man overveje fra hvilken ende tegningen skal påbegyndes. Start med at klikke på det element der svarer til retningen af liniestykket. Peger liniestykket mod venstre så klik på elementet der har pil mod venstre, osv...når elementet er valgt trykkes Indsæt element du kan også vælge den hurtige metode ved at dobbelt-klikke på elementet, det bliver derved indsat med det samme, herefter udfyldes dialogboksen der kommer frem, tryk OK,elementet er indsat og linien tegnes. Sommetider har man ikke alle oplysninger på fx et liniestykke. I tilfælde hvor man kun kender vinklen og slutpunktet i X-aksen. De værdier man ikke kender, springes over, felterne udfyldes ikke. Gå videre til næste element. I nogle tilfælde tegnes liniestykket ikke, grunden er at der mangler oplysninger. Oplysningerne bliver beregnet i de følgende elementer der indsættes. En simpel prøve Klik på elementet her Udfyld felterne som disse felter. Når en ny tegning påbegyndes, vil der altid blive spurgt om startpunktet. Klik OK og udfyld den følgende dialogboks og klik OK igen. Nu tegnes et liniestykke på skærmen. Liniestykke går fra Y100, X0 til Y100 X100. 3

5 En simpel prøve forsat Slet nu elementet med denne knap Cirkelbuer: Når der skal indføres en cirkelbue bruges elementerne her, Der kan vælges mellem medurs-og modurs cirkelbue. Geometrisystemet arbejder bedst når der angives et minimum af oplysninger. Giver man for mange unødige oplysninger risikerer man at give modstridende oplysninger. Tegn en cirkelbue Du skal nu tegne en cirkelbue medurs. Vælg det element der viser en medurs cirkelbue og dobbeltklik på det Du kan nu vælge at udfylde startpunktet med nye tal eller anvende de gamle fra før. Udfyld denne dialogboks med værdierne Slutpunkt Y 20 Slutpunkt X 60 Radius 40, og klik OK. 4

6 En simpel prøve forsat En cirkelbue som vist her, skal nu være tegnet på skærmen. Slet nu elementet med denne knap Reifning og afrunding: Reifning og afrunding af to liniestykker foretages med disse. Afrunding og reifning kan ikke lade sig gøre hvis de pågældende linie/cirkelbuer er tangens. Ligeledes kan man ikke lave to afrundinger ved siden af hinanden. Når der arbejdes med reif-og afrundinger må værdien af disse ikke være for stor, ellers kommer en fejlmelding. Det er en stor fordel at anvende reif-og afrunding i sin geometriberegning. Det er lettere at ændre værdien på dem senere. Man skal kun give dem én oplysning, de kan let fjernes igen. Se også side 17 Et reife eksempel Dobbeltklik for elementet for en linie mod højre. Udfyld Startpunktet med tallene Y0, X0. Klik OK og udfyld næste dialogboks med tallet X50, og Klik OK. Dobbeltklik nu på elementet for reifning og udfyld dialogboksen med tallet 5. Klik OK. Bemærk reifningen tegnes ikke før næste element er tegnet. 5

7 Et reife eksempel Rækken af elementer skal nu se således ud: Dobbelt-klik nu på elementet der viser en pil opdad, og udfyld efterfølgende dialogboks med værdiien 50. Der skal nu være tegnet denne kontur på skærmen. Rækken af elementer skal herefter se således ud: Sådan flytter du elementpegeren Elementpegeren peger altid på det aktuelle element. Der er flere måder at flytte lementpegeren. Du kan enten klikke på tallet under elementet, eller du kan anvende disse knapper 6

8 Sådan slettes et element: Et element slettes ved at placere elementpegeren på det aktuelle element. Brug knapperne i højre og venstre side til at flytte elementpegeren med eller klik på tallet under det pågældende element. (se også forige side Sådan flytter du elementpegeren ). Slet elementet med knappen Slet element. Når et element skal indsættes imellem de øvrige elementer: Et element kan indsættes imellem to elementer. Flyt elementpegeren hen til det element det nye element skal indsættes efter, indsæt det nye element. Husk at flytte elementpegeren hen til slutningen af elementrækken bagefter. Redigér et element: Redigéring foretages ved at klikke på det aktuelle element, elementets dialogboks vises og talfelterne kan ændres. Zoom i geometri: Alle zoomfaciliteterne er placeret i højre museknap. Med zoomfunktionen er det muligt at zoome ind 1000 gange. Hold højre museknap nede og træk ned mod højre hjørne og området indrammes. Slip museknappen og der zoomes ind på det indrammede felt. Ønsker man at zoom ud igen så er der to muligheder. Den ene mulighed er at klikke med højre museknap uden at flytte musen, her zoomes ud ca. 10% for hver gang der klikkes. Den anden mulighed er at zoome ud så hele tegningen kan ses på skærmen: Hold højre museknap, nede og træk op mod venstre hjørne et kort stykke (minimum 5 skærmpixels). Slip museknappen og hele tegningen bliver synlig på skærmen. Sådan flyttes tegningen på skærmen: Placer musen på linealen og hold venstre museknap nede samtidig med der trækkes i den retning tegningen skal flyttes. 7

9 Brug af målefunktionen: Både den lodrette og den vandrette lineal viser den aktuelle museposition på tegningen. Skal der måles mere nøjagtigt er det en god idé at zoome ind på den detalje der skal måles. Linealer opdateres automatisk når der zoomes. Flyttes musen hen på et knudepunkt (stedet hvor en cirkelbue eller et liniestykke starter eller slutter) målet vises for dette knudepunkt i et vindue tæt ved musen. Ønskes et vilkårligt sted målgivet, klik med venstre museknap og målet vises på samme måde som før, her er farven ændret, det fortæller at målet ikke er helt nøjagtigt. Dette skyldes at der er taget udgangspunkt i en skærmpixel. Man vil aldrig opnå et præcist mål med denne metode. En simpel tegning Start med at oprette en ny tegning. Giv den eksempelvis navnet : plate.geo Element nr. 1 Dobbeltklik på elementet som vist på billedet. Udfyld talfelterne i dialogen med koordinaterne X0 og Y0 og klik OK. 8

10 En simpel tegning fortsat Udfyld talfeltet med værdien 100. og klik OK Du skal nu kunne se en lodret linie på skærmen. For en god ordens skyld kan du bruge zoomfunktionen til at zoome ud så du ser alt der er tegnet på skærmen. Se eventuelt afsnittet Zoom i geometri: side 7. Rækken af elementer skal nu se således Element nr 2. Næste liniestykke er en linie på 45 grader. Det letteste er her at vælge elementet for reifning. dobbeltklik på elementet for reifning. 9

11 En simpel tegning fortsat Element nr 2 fortsat Angiv reifningens størrelse til 15, og klik OK Rækken af elementer skal nu se således ud: Element nr 3. Næste liniestykke kan laves på 2 forskellige måder: Du kan vælge at angive slutpunktet som X100 og tilføje en afrunding med elementet for afrunding. Eller du kan tegne linien hen til målet X80 og tilføje en cirkelbue der ender i koordinaterne X100 Y80..For øvelsens skyld vælges en cirkelbue. 10

12 En simpel tegning fortsat Element nr 3 fortsat Angiv slutmålet til 80 og klik OK Rækken af elementer skal nu se således ud: Skærmen skal nu vise denne tegning 11

13 En simpel tegning fortsat Element nr 4. Det næste der skal tegnes er en cirkelbue. Vælg elementet Cirkel medurs dobbelt klik på elementet. Når der arbejdes med cirkelbuer skal feltet for radius altid udfyldes. Udfyld feltet slutpunkt Y med værdien 80. I feltet slutpunkt X skrives værdien 100. Radius angives til 20, klik OK 12

14 En simpel tegning fortsat Element nr 5. Det næste der skal tegnes er en lodret linie. Vælg elementet Linie ned dobbelt klik på elementet. for at indsætte det. Skærmen skal nu vise dette billede. 13

15 En simpel tegning fortsat Element nr 6. Det næste der skal tegnes er cirkelbuen R25. Dobbeltklik på elementet for afrunding og skriv 25 i feltet og klik OK Rækken af elementer skal nu se således ud: 14

16 En simpel tegning fortsat Element nr 7. Det er nu det svære kommer: Konturen skal lukkes samtidig med at der skal rundes af til det første element. Det kan kun gøres på éen måde: Dobbelklik på elementet Luk konturen. Tegningen lukkes nu som vist på billede. Der mangler stadig en afrunding nederst på tegningen. Dette klares ved at indføre en afrunding efter elementet Luk konturen 15

17 En simpel tegning fortsat Rækken af elementer skal nu se således ud: Element nr 8. De eneste elementer der kan sættes efter elementet Luk konturen er elementerne for reifning og afrunding. Dobbeltklik på elementet angiv værdien 10 i talfeltet. Klik OK og tegning er færdig. Tegningen er nu færdig. Gem den med knappen her 16

18 Forskellen på cirkelbuer og afrundinger Der er stor forskel på om man anvender en cirkelbue eller en afrunding på en tegning. Det er vigtigt at forstå forskellen. På ovenstående tegning ses det tydeligt at der er tale om en afrundig. Men det er muligt at løse den med enten en cirkelbue eller en afrunding. Et eksempel på brug af cirkelbue til afrunding Element nr 1. Start med at vælge elementet Linie op Udfyle felterne Y og X med værdien 0, ok klik OK 17

19 Forskellen på cirkelbuer og afrundinger fortsat Udfyld den efterfølgende dialog med værdien 50 Element nr 2 Vælg nu næste element som er en linie mod højre Da rundingen laves med elementet Cirkel medurs, lader vi feltet Slutpunkt X stå tomt da slutpunktet for linien er ukendt. 18

20 Forskellen på cirkelbuer og afrundinger fortsat Rækken af elementer skal nu se således ud: Der skal være tegnet en lodret streg på skærmen. Element nr 3. Dobbelt klik på elementet Cirkel medurs. Vi kender kun radius som er 8. vi ved også at cirkelbuen er tangens til forige og næste liniestykke. Sæt flueben i Forige tangens og i Næste tangens. Klik OK når felterne er udfyldt. 19

21 Forskellen på cirkelbuer og afrundinger fortsat Element nr 4. Afslut med at vælge elementet for en linie ned mod venstre hjørne. Dobbeltklik på elementet og udfyld dialogen med værdierne X0, Y0. Vinklen sættes til 45 grader. vinklen er afgørende for om de ukendte mål kan udregnes. Rækken af elementer skal nu se således ud: 20

22 Forskellen på cirkelbuer og afrundinger fortsat Skærmen skal nu vise denne tegning. Et eksempel på brug af element for afrunding Start med at slette element 3 og 4. 21

23 Forskellen på cirkelbuer og afrundinger fortsat Start med at redigere element nr 2. Klik på elemenntet for at aktivere det. Det tomme felt udfyldes nu med værdien 50 som er slutpunktet på den vandrette linie. Klik OK når det er gjort. Skærmen skal nu vise følgende tegning. 22

24 Forskellen på cirkelbuer og afrundinger fortsat Element nr 3 Vælge elementet for afrunding. Dobbeltklik for at starte dialogen. Udfyld feltet med værdien 8 som er størrelsen på afrundungen og klik OK. Der tegnes ikke noget på skærmen før næste linie er indført. Rækken af elementer skal nu se således ud: 23

25 Forskellen på cirkelbuer og afrundinger fortsat Element nr 4 Der er nu to måder at afslutte på. du kan enten bruge elementet Luk konturen, eller du kan bruge elementet for en linie ned mod venstre hjørne, Hvis du vælger linie-elementet, skal du udfylde felterne med værdierne som svarer til den første koordinat X0 og Y0. Skærmen skal nu vise denne tegning. 24

26 Forskellen på cirkelbuer og afrundinger fortsat Som det ses på denne tegning kan det ikke lade sig gøre at anvende elementet for afrunding her da vi ikke kender skæringspunktet for den skrå linie og den vandrette linie. Start med at slette element 3 og 4. Da slutpunktet på den vandrette linie nu er X28, skal denne værdi ændres i elementet for den vandrette linie fra før, element nr 2. Et eksempel hvor element for afrunding ikke kan bruges Klik på elementet for at redigere det. der err også en ekstra oplysning som der vigtig: Den vandrette linie og cirkelbuen er tangens. (se afsnittet som forklarer betydningen af Tangens side 29). check Næste tangens 25

27 Forskellen på cirkelbuer og afrundinger fortsat Element nr 3 Næste elementet er Cirkel medurs. dobbeltklik på elementet. Udfyld dialogen som nedenstående. For at kunne udregne de næste koordinater er det vigtigt at du angiver at cirkelbuen er tangens til det efterfølgende skrå liniestykke, sæt flueben i Næste tangens. Udfyld dialogen og klik OK. 26

28 Forskellen på cirkelbuer og afrundinger fortsat Rækken af elementer skal nu se således ud: Element nr 4 Dobbeltklik på elementet for en linie ned mod venstre hjørne. Udfyld dialogen som vist på billedet. X0 og Y0. Det er ikke nødvendigt at sætte flueben i forrige tengens, grunden til det er at elementet til cirkelbuen blev checket af i Næste tangens 27

29 Forskellen på cirkelbuer og afrundinger fortsat Rækken af elementer skal nu se således ud: Skærmen skal nu vise denne tegning: 28

30 Hvad vil det sige at et element er tangens? Det er meget vigtigt at forstå betydningen af begrebet tangens. Det kan være en afgørende oplysning om et element er tangens til forrige eller næste element. Regler for brug af tangens. Element A er ikke tangens til element B hvis element eller element B er et element til afrunding. * En linie og en cirkelbue kan være tangens * To cirkelbuer kan være tangens * To linier kan være tangens, men der er der ikke brug for, da de vil udgøre en og samme linie. Som det ses på disse tegninger opstår der et knæk mellem elementerne. De er derfor ikke tangens. På disse tegninger er der ikke et knæk hvor elementerne mødes. Disse er derfor tangens. 29

31 Sådan konverteres en tegning til ISO-kode Du kan starte konverteringen af en tegning til ISOkode ved at klikke på denne menu. du kan også anvende funktionstasten F4. Udpegning af koordinater for konvertering Efter du har aktiveret konverteringen ændres cursoren til et 1-tal. Du skal nu bestemme startpunktet for den de koordinater du vil have konverteret. Når du flytter cursoren hen til en cirkelbue eller en et liniestykke, ændres farven på denne til blå. Du kan nu vælge mellem midtpunktet eller et af endepunkterne som startpunkt. Start eksempelvis med midpunktet som vist på billedet. 30

32 Sådan konverteres en tegning til ISO-kode fortsat Efter startpunktet er udpeget, ændres cursoren til et 2-tal. Punkt nr 2 kan kun udpeges på samme linie eller cirkelbue som punkt nr 1. Punkt nr 2 angiver i hvilken retning punkterne skal konverteres i. Udpeg eksempelvis det øverste punkt på liniestykke som vist på billedet. 31

33 Sådan konverteres en tegning til ISO-kode fortsat Efter udpegning af punkt nr 2, ændres cursoren til et 3-tal. du har nu udpeget startpunktet X0 og Y50.59 Retningen er sat med punkt 2. Slutpunktet sættes med at udpege de 3. punkt. Hvis du vil have hele konturen med skal du udpege det samme punkt som blev valgt som startpunkt. Alle data kopieres til klippebordet og kan anvendes i editoren med indsæt Se manualen for Editor og simulering side 6. G01X0.000Y G01X0.000Y G01X15.000Y G01X80.000Y G02X Y80.000I0.000J G01X Y G02X86.180Y43.090I J0.000 G01X14.472Y7.236 G02X0.000Y16.180I-4.472J8.944 G01X0.000Y

34 Indstilliinger for konvertering til ISO-kode Du finder indstillingsmulighederne under denne menu I denne dialog kan du bestemme hvordan den konverterede ISO kode skal se ud. Det er normalt ikke nødvendigt at ændre i den. 33

side 1 side 2 side 3 side 3 side 3 side 4 side 5 side 6 side 7 side 7 side 7 side 7 side 7 side 8 side 8-17 side 18-21

side 1 side 2 side 3 side 3 side 3 side 4 side 5 side 6 side 7 side 7 side 7 side 7 side 7 side 8 side 8-17 side 18-21 side 1 side 2 side 3 side 3 side 3 side 4 side 5 side 6 side 7 side 7 side 7 side 7 side 7 side 8 side 8-17 side 18-21 Indholdsfortegnelse Geometrimodulet Start geometrimodulet Udfyldning af talfelter

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1 side 2 side 3 side 3 side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 6 side 6 side 7 side 8 side 8 side 9

Indholdsfortegnelse. side 1 side 2 side 3 side 3 side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 6 side 6 side 7 side 8 side 8 side 9 side 1 side 2 side 3 side 3 side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 6 side 6 side 7 side 8 side 8 side 9 side 10 side 11,13 side 14 side 15 side 16 side 16 side 17 side 18 side 19 side 19 side 19 side

Læs mere

Sådan kommer du i gang med GeomeTricks

Sådan kommer du i gang med GeomeTricks Sådan kommer du i gang med GeomeTricks Ved hjælp af programmet GeomeTricks kan du tegne figurer i geometri. Når du tegner en figur, så skal du opbygge din figur ved hjælp af geometriske objekter. Geometriske

Læs mere

Mastercam Øvelsesvejledning

Mastercam Øvelsesvejledning Mastercam Øvelsesvejledning Fræsning og Design version 9 MASTERCAM V9 ØVELSER 1 2 MASTERCAM V9 ØVELSER Indhold: 1. Indledning 5 1.1. Konfiguration 5 1.2. Brugerfladen 6 1.3. Menuerne 7 1.3.1. Analyser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1 side 2 side 4 side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 6 side 6 side 6 side 7 side 8 side 8 side 9

Indholdsfortegnelse. side 1 side 2 side 4 side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 6 side 6 side 6 side 7 side 8 side 8 side 9 side 1 side 2 side 4 side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 6 side 6 side 6 side 7 side 8 side 8 side 9 side 10 side 11,13 side 13 side 14 side 14 side 14 side 14 side 15 side 15 side 16 side 17 side

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Fræsning. Opsætning af system, tegning af emne, definere kontur- og lommebearbejdning, redigere og anvende macro, gemme NC- og tegningsfiler.

Fræsning. Opsætning af system, tegning af emne, definere kontur- og lommebearbejdning, redigere og anvende macro, gemme NC- og tegningsfiler. 1. Case: Fræsning Omhandlende: Opsætning af system, tegning af emne, definere kontur- og lommebearbejdning, redigere og anvende macro, gemme NC- og tegningsfiler. NB! Denne øvelse er tænkt som en case,

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart det grundlæggende Grete Ridder Ebbesen frit efter GeoGebra Quickstart af Markus Hohenwarter Virum, 28. februar 2009 Introduktion GeoGebra er et gratis og meget brugervenligt

Læs mere

DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE.

DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE. Geogebra. DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE. (dvs. det er ikke alle emner i SYMBOLLINIEN, der beskrives). Navnet GEOGEBRA er en

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1 Side 1 Denne vejledning er blot et lille eksempel på hvordan man også kan bruge Photofiltre 7 som en slags grafikprogram. Det er med udgangspunkt i f.eks. min hjemmeside hvor vi vil bruge den blå farve

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Vejledning til Excel 2010

Vejledning til Excel 2010 Vejledning til Excel 2010 Indhold Eksempel på problemregning i Excel... 2 Vejledning til skabelon og opstilling... 3 Indskrivning... 5 Tips til problemregninger... 6 Brøker... 6 Når du skal bruge pi...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Begyndermanual og introduktion til

Begyndermanual og introduktion til Begyndermanual og introduktion til Design 3D parametrisk CAD www.nettocad.dk mail@a-engineering.dk Tlf. 61337807 1 Part Workspace Zoom værktøjer De gule ikoner viser dine konstruktioner fra forskellige

Læs mere

Kokbjerg 5 6000 Kolding Denmark www.pavement-consultants.com. Side 1 af 8

Kokbjerg 5 6000 Kolding Denmark www.pavement-consultants.com. Side 1 af 8 1. Velkomstsiden.... 2 2. Ansøg om gravetilladelse.... 3 2.1 Vælg vejmyndighed.... 3 2.2 Vælg ansøgningstype.... 3 2.3 Udfyld kontaktinformation... 4 2.4 Marker gravestedet på kort.... 5 2.5 Gravestedsdetaljer....

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

Brugervejledning Vejbygning på Controller.

Brugervejledning Vejbygning på Controller. Brugervejledning Vejbygning på Controller. Juli 2008 Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Begreber Vejlinie Begreber Horisontal linieføring Vejlinie Horisontal linieføring På controlleren går man

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Lad os prøve GeoGebra.

Lad os prøve GeoGebra. Brug af Geogebra i matematik Programmet Geogebra er et matematisk tegneprogram. Det findes i øjeblikket i flere versioner. Direkte på nettet uden download. http://www.geogebra.org/cms/ Klik på billedet.!

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister

Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister 1 Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister Centralt BigårdsRegister, også kaldet CBR, er udviklet som led i arbejdet med at overvåge spredningen af alvorlige skadedyr og sygdomme hos honningbier.

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Introducerende undervisningsmateriale til Geogebra

Introducerende undervisningsmateriale til Geogebra Klaus Frederiksen & Christine Hansen Introducerende undervisningsmateriale til Geogebra - Dynamisk geometriundervisning www.bricksite.com/ckgeogebra 01-03-2012 Indhold 1. Intro til programmets udseende...

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Vejledning til Mastra Kort-modul

Vejledning til Mastra Kort-modul Vejledning til Mastra Kort-modul Mastra kortmodul er udviklet for at kunne vise trafik-informationer på kort, så der opnås en mere forståelig sammenhæng mellem den talte trafik og der, hvor den er talt.

Læs mere

Et oplæg med PowerPoint bliver til.

Et oplæg med PowerPoint bliver til. Risskov Gymnasium feb. 2007 PowerPoint 2002 Side 1 af 5 Et oplæg med PowerPoint bliver til. Det gode mundtlige oplæg Gode præsentationer sætter fokus på vigtige punkter, kontrollerer informationsstrømmen

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017

Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017 Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017 Indhold Fremsøgning af ejendom... 2 Hvad betyder farven på bygningspolygonen og på BBR-punktet... 2 Forklaring af lister og BBR-ikoner... 5 Sådan gemmer du

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Opsætning af enkle bordkort Side 1

Opsætning af enkle bordkort Side 1 Side 1 Til disse bordkort bruges LibreOffice Draw til opsætning, og PhotoFiltre til at udfylde selve bordkortet. Med disse 2 programmer kan man lave nogle flotte bordkort. Start med at åbne den tomme side

Læs mere

Windows Live Movie Maker-alle funktioner.

Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Windows Live Movie Maker-alle funktioner. Her vises brugen af funktionerne i programmet til at lave en film bestående af dine billeder og video/film klip. Læg egen tale og/eller musik på filmen. 1: Åbn

Læs mere

Introduktion til GeoGebra

Introduktion til GeoGebra Introduktion til GeoGebra Om navne Ib Michelsen Herover ses GeoGebra's brugerflade. 1 I øverste linje finder du navnet GeoGebra og ikoner til at minimere vinduet, ændre til fuldskærm og lukke I næste linje

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Kom godt i gang med Fronter Sådan logger du på Først skal du hente dit Brugernavn på https://netid.ucl.dk/ Du skal taste dit CPR-nummer med bindestreg: (Hav tålmodighed det

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.176 Side 1 Lave top til en hvor foto bliver drejet lidt, og lagt tekst på

Vejledning til Photofiltre nr.176 Side 1 Lave top til en  hvor foto bliver drejet lidt, og lagt tekst på Side 1 Denne vejledning starter med at vi skal lave et tomt billede til emailtoppen. I boksen der kommer frem skriver du Bredde 1200 Højde 300 Baggrund her vælges hvid Vi har nu et tomt hvidt billede.

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012 Geogebra Dynamisk matematik Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4 Geogebra gennemgang og praktiske eksempler...4 Menuerne...5

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

VEJLEDNING TIL FORENINGER I

VEJLEDNING TIL FORENINGER I VEJLEDNING TIL FORENINGER I Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret/tilføj/rediger medlemmer i Ledelsen eller andre grupper...

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1 Side 1 Denne opgave/vejledning skal komme til at se sådan ud. Baggrundsbilledet skal være i en størrelse der er 658 x 271 pixel. Bladet er et foto for sig som skal maskes af og baggrunden gøres gennemsigtig.

Læs mere

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 2 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.192 Side 1 Maske af og kopiere det over på et andet billede, eller lægge ny baggrund på

Vejledning til Photofiltre nr.192 Side 1 Maske af og kopiere det over på et andet billede, eller lægge ny baggrund på Side 1 Denne vejledning viser lidt om hvordan man kan maske f.eks. et hoved af. Man kan så vælge at lægge anden baggrund på eller måske skal man maske noget af og kopiere det over på et andet foto. Med

Læs mere

koordinatsystemer og skemaer

koordinatsystemer og skemaer brikkerne til regning & matematik koordinatsystemer og skemaer basis preben bernitt brikkerne til regning & matematik Koordinatsystemer og skemaer, basis 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

DM i Autodesk Inventor Opgave #1

DM i Autodesk Inventor Opgave #1 DM i Autodesk Inventor 2004 - Opgave #1 Hermed opgave #1 til Danmarksmesterskaberne i Autodesk Inventor 2004. Løsningen e-mailes senest 26. marts til Opgave1.dm@nti.dk. (Husk deltagernummer!). Spørgsmål

Læs mere

Geogebra Begynder Ku rsus

Geogebra Begynder Ku rsus Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium Geogebra Begynder Ku rsus Kompendiet indeholder: Mål side længder Mål areal Mål vinkler Vinkelhalveringslinje Indskrevne cirkel Midt normal Omskrevne cirkel Trekant

Læs mere

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer.

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer. 1 Tips! På din forside har du mange muligheder for at tilføje forskellige komponenter, så du kan tilpasse siden til din afdeling eller organisations egne behov. Det er dog ikke alle komponenter, der kan

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner

Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 12, Word 1 Grundlæggende funktioner Start et nyt dokument Start Word: Dobbeltklik på ikonen på skrivebordet (hvis der er en!). Klik på Word-ikonen i proceslinjen

Læs mere

Vejledning. - til redigering af Jeres visitkort, kontaktoplysninger og kontaktpersoner

Vejledning. - til redigering af Jeres visitkort, kontaktoplysninger og kontaktpersoner Vejledning - til redigering af Jeres visitkort, kontaktoplysninger og kontaktpersoner Indhold 1.0 Foreningens visitkort... 2 1.1 Rediger oplysninger... 3 1.2 Kontaktpersoner... 9 1.2.1 Opret ny eller flere

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om tilskud til "Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder".

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om tilskud til Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder. Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om tilskud til "Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder". September 2018. Denne vejledning beskriver hvordan der skal tegnes kort til ansøgning om tilskud

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Ved Bredde skriver du Ved Højde skriver du 300. Baggrund vælger du Hvid

Ved Bredde skriver du Ved Højde skriver du 300. Baggrund vælger du Hvid Side 1 Det første der skal gøres er at vi laver en top i størrelsen uden noget på. Vælg NY ved at klikke på det hvide ikon Ved Bredde skriver du 1200 Ved Højde skriver du 300 Baggrund vælger du Hvid Vi

Læs mere

Vejledning. Bestilling af knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen. Opdateret 8. februar 2012

Vejledning. Bestilling af knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen. Opdateret 8. februar 2012 Vejledning Bestilling af knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen Opdateret 8. februar 2012 Det er muligt at bestille knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen direkte fra Lara. Det er Ungdomsskoleforeningen

Læs mere

Kommuniker: På Tryk 2

Kommuniker: På Tryk 2 Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: På Tryk 2... 4 Øvelse 2 Åbn medfølgende eksempler... 4 Om ikonerne i venstre side af skærmen...

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere