Juni Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang"

Transkript

1 Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4

2 Af kredsformand Jytte Wester Rammer for fremtiden DSR NORD Magasin for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Redaktion: Anne Grete Nielsen Journalist Jytte Wester Kredsformand og ansvarshavende redaktør Udkommer 4 gange årligt. Næste blad udkommer uge 40, 2011 og indeholder bl.a. den skriftlige beretning. Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sofiendalsvej Aalborg SV Tlf Fax: Tryk: Prinfo Aalborg Fotos: Lena Rønsholdt Forside: Kredsformand Jytte Wester besøger nattevagter på Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. A3, Aalborg Sygehus, i anledning af startdagen på Sygeplejens År. Synspunkter i bladet dækker ikke nødvendigvis Kreds Nordjyllands holdninger. Sygeplejens År er i gang, og nu gælder det om at få gjort noget for sygeplejen. Først og fremmest for patienternes og borgernes skyld. De er afhængige af, at sygeplejersker har mulighed for at yde professionel sygepleje af høj faglig kvalitet. I Sygeplejens År vil vi i Dansk Sygeplejeråd uddele Rammer for Fremtiden. Som du kan læse inde i bladet, har kredsbestyrelsen valgt at give den første nordjyske ramme til en sygeplejerske, der gør en særlig indsats i vores landsdel. Efter sommerferien vil vi vælge flere modtagere af rammen, heriblandt lokale beslutningstagere, der er tæt på sundhedsvæsnet. Rammerne for sygeplejens fremtid bliver bl.a. afgjort af de økonomiske aftaler, der inden sommerferien skal indgås mellem regioner og kommuner på den ene side - og regeringen på den anden. Det er aftaler, der på mange måder bestemmer, hvad Region Nordjylland og de nordjyske kommuner har at drive sundhedsvæsen for. Hvis rammerne bliver snævre, får det helt sikkert konsekvenser for borgerne og patienterne. Vi kan blandt mange andre ting bruge Sygeplejens År til at fortælle politikerne, hvad de besparelser, vi allerede har set, har betydet for sygeplejens kvalitet og for sygeplejerskers arbejdsmiljø. I Stafetten i dette blad (side 18) giver to medicinske sygeplejersker et vigtigt bidrag. De har ført dagbog, der beskriver en dag med undernormering og en dag, hvor de var sygeplejersker nok til at passe patienterne. Det medicinske område er et bevis på, at det er svært for sygeplejersker at råbe politikerne op. Mange sygeplejersker har forsøgt at gøre opmærksom på, hvad det betyder for kvaliteten, at sygeplejersker ikke kan nå de mest basale sygeplejeopgaver. Det går ud over patienternes forløb, der bliver forlænget og forringet - og dermed dyrere for samfundet. Det går ud over sygeplejerskerne, der bliver tvunget til at yde en sygepleje, som de ikke kan stå inde for, rent fagligt. I kredsbestyrelsen følger vi forhandlingerne om den økonomi, der gives til sundheds- væsnet - både på landsplan, i regionen og i kommunerne. Snart skal regionsråd og kommunalbestyrelser igen lægge budgetter, og her er det vigtigt, at sygeplejerskers faglighed får indflydelse. Hvad enten du er sygeplejestuderende, seniorsygeplejerske eller erhvervsaktiv sygeplejerske, så håber jeg du har lyst til at diskutere sygeplejens vilkår. Vi skal bringe emnet op hver gang, vi har muligheden - med kolleger, med politikere, med venner og bekendte. Så vi for alvor får sat sygeplejen på dagsordenen. Sommeren er foran os - det meste af Sygeplejens År er foran os. Jeg håber, at de lyse måneder bringer mange kreative idéer frem, så vi sammen kan udvikle og styrke vores fag. Rigtig god sommer. 2

3 Valg til kredsbestyrelsen 13 Så er det tid at stille op til en plads i bestyrelsen i Kreds Nordjylland. Sygeplejens År skudt i gang 4 Sygeplejens År blev skudt i gang 12. maj med besøg på nordjyske sygeplejerskers arbejdspladser og festlighed på kredskontoret. En god og en dårlig vagt 18 Sygeplejeveje - karriereveje Stafetten: To sygeplejersker fra det medicinske område fortæller om konsekvenserne af undernormering. Gadesygeplejerske, sexolog eller konsultationssygeplejerske? Anæstesien, psykiatrien eller måske ledelse? Mulighederne som uddannet sygeplejerske er mange, og hvis man som sygeplejestuderende får et mere konkret indblik i nogle af dem, kan det give blod på tanden til at gennemføre studiet. Det var én af tankerne bag arrangementet Sygeplejeveje, der blev holdt i begyndelsen af maj på sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg og Hjørring. Kredsnæstformand Helle Kanstrup fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland, var én af oplægsholderne, og hun understregede overfor de studerende, at de skal holde fast i faget, selv om det lige nu kan være svært at få fast job. Der åbner sig en mangfoldighed af muligheder, når I står med en ny sygeplejerskeuddannelse i bagagen. Alene det, at vi i Dansk Sygeplejeråd har 34 faglige selskaber, siger meget om variationen og bredden i vores fag, sagde Helle Kanstrup. University College Nordjylland havde både i Hjørring og Aalborg samlet ildsjæle fra vidt forskellige specialer indenfor sygeplejen. De præsenterede deres arbejdsområder med stande, som de sygeplejestuderende kunne besøge og få masser af viden om netop denne facet af sygeplejen. Herudover var der oplæg af sygeplejersker, der har fulgt meget forskellige karriereveje. Èn af dem var folketingspolitiker Flemming Møller Mortensen - han blev i både Hjørring og Aalborg suppleret af sygeplejersker, der er engageret i helt andre områder end det politiske, f.eks. indenfor undervisning, internationalt arbejde og sygepleje til misbrugere. Billedet er fra dagen med Sygeplejeveje på uddannelsen i Hjørring. 3

4 Et år for sygeplejen Nordjyske sygeplejersker fejrede startskuddet på Sygeplejens År - torsdag 12. maj - på kredskontoret. Her er det fra aftenens arrangement. Sygeplejens År, der skal sætte fokus på sygeplejerskers professionalisme og engagement og på sygeplejens store betydning i vores samfund, blev skudt i gang torsdag 12. maj. En festdag, der samlede sygeplejersker på kredskontoret i Aalborg og sendte kredsbestyrelsesmedlemmer ud på landevejene for at besøge nordjyske sygeplejersker på deres arbejdspladser. De følgende sider fortæller om startdagen og om tilbud og muligheder i Sygeplejens År. De fleste af os kom sovende ind i Sygeplejens År. Men ikke alle. Da 12. maj 2011 endnu var ganske ny, kørte de første kredsbestyrelsesmedlemmer ud for at besøge nordjyske sygeplejersker på deres arbejdspladser. Med sig havde de t-shirts og badges, der fortæller om Sygeplejens År, plus småkager formet som firkløvere. Nattevagter blev besøgt først i Thy, Farsø og Aalborg siden gik det slag i slag med at besøge arbejdende sygeplejersker i hele kredsen, lige til 12. maj var slut. Billederne side 6 og 7 (lige herefter) fortæller om kredsbestyrelsens rundrejse, på den første dag i Sygeplejens År. Kredsbestyrelsesmedlemmerne var rigtig glade for at være rundt på arbejdspladserne. Det har været helt fantastisk spændende at høre om nogle af de mange områder, som sygeplejersker arbejder med. Selv om det var korte besøg, så fik vi en masse med hjem, og jeg vil rigtig gerne takke de sygeplejersker, som vi kunne nå at besøge, for deres gæstfrihed, siger Jytte Wester. Feststemning på kredskontoret Imens de arbejdende sygeplejersker blev besøgt, samledes andre af kredsens medlemmer på kredskontoret i Aalborg for at fejre, at Sygeplejens År nu er i gang. Kredsformand Jytte Wester fortalte til de fremmødte sygeplejersker på kredskontoret, hvorfor der er brug for et Sygeplejens År. Sygeplejen er et fantastisk fag. Sygeplejens År handler om at sætte fokus på sygeplejerskers professionelle arbejde og Fakta Kongressen i Dansk Sygeplejeråd besluttede i maj sidste år, at Danmark skal have et Sygeplejens År, og at det skal begynde i maj er valgt som startdato, fordi det er den internationale sygeplejerskedag - som igen er valgt fordi det er Florence Nightingales fødselsdag. engagement. Det handler om sygeplejerskers glæde ved at udføre en professionel indsats, der giver patienter og borgere en kvalificeret hjælp. Sygeplejens År skal skabe gode rammer for, at sygeplejersker indbyrdes kan diskutere sygepleje og faglighed. Det skal sætte professionel sygepleje og sygeplejerskers værdi i samfundet højt på dagsordenen, så det bliver klart for politikerne, hvor vigtige funktioner sygeplejersker udfylder i velfærdssamfundet. De næste 365 dage skal vi fortælle om alt det, sygeplejen kan og gør. Jeg vil opfordre jer til at holde øje på kredsens hjemmeside, hvor vi i løbet af året vil fortælle om det, der sker i vores egen kreds. Jeg vil også opfordre jer til selv at lave aktiviteter på jeres arbejdspladser - kredsbestyrelsen vil se positivt på at give økonomisk støtte. Velkommen til Sygeplejens år. (Læs side 10 og 11 om tilbud og muligheder i Sygeplejens År). 4

5 En gang sygeplejerske - altid sygeplejerske Kredsens seniorsygeplejersker var 12. maj inviteret til formiddagskaffe på kredskontoret for at markere startskuddet på Sygeplejens År. Under kaffen var der oplæg af sygeplejersker, der har arbejdet i og for sygeplejefaget - på meget forskellige områder. På billedet er det tidligere plejehjemsleder Marianne Gaardsøe, der fortæller fra sit arbejdsliv. Herudover var der oplæg af Lene Zakarias, afdelingsleder for sundhedsuddannelserne på University College Nordjylland og Carin Juul, organisatorisk aktiv i DSR igennem mange år. Til slut var der tid til, at deltagerne selv kunne fortælle små historier fra arbejdslivet. Der hvor det hele begynder Dansk Sygeplejeråd vil i løbet af Sygeplejens År overrække Rammer for Fremtiden til personer, der har indflydelse på eller betydning for sygeplejen. De første rammer blev overrakt på startdagen - torsdag 12. maj - og den nordjyske kredsbestyrelse havde som sin første modtager valgt Jonna Frølich, der er studiechef på Sygeplejerskeuddannelsen, University College Nordjylland. Kredsformand Jytte Wester overrakte rammen under aftenens medlemsmøde på kredskontoret. Hun begrundede kredsbestyrelsens valg af første prismodtager: Vi giver den første ramme til en sygeplejerske, der arbejder lige præcis der, hvor det hele begynder - på sygeplejerskeuddannelsen. Jonna, du arbejder for fremtidens sygeplejersker, først og fremmest i forhold til uddannelsen. Det er så vigtigt, at vi får nye sygeplejersker, der har været igennem en god uddannelse og kan være med til at udvikle vores fag. Veluddannede sygeplejersker er jo en forudsætning for, at vi kan yde god sygepleje og kan udvikle faget. Du gør også en indsats for at vejlede de ledige nyuddannede sygeplejersker til at blive i faget - fordi det er verdens bedste fag og fordi vi ved, at der inden længe bliver hårdt brug for dem. Munter afslutning De 80 medlemmer, der var samlet på kredskontoret om aftenen 12. maj, fik en munter afslutning på den første dag i Sygeplejens År. Nils Villemoes fik med sit oplæg Hvorfor skal alting altid laves om? latteren frem, ikke én men mange gange. Den første dag i Sygeplejens År - i Kreds Nordjyllands lokaler - sluttede således med at slå fast, at udvikling godt kan være underholdende - hvis man som Nils Villemoes har blik for de anderledes vinkler og kan sætte ord på dem. 5

6 1: Intensiv/anæstesi, Sygehus Thy- Mors, nattevagt 2. Socialpsykiatrisk Boform Kærvang, Mors, nattevagt 3. Medicinsk afdeling B2, Sygehus Himmerland, Farsø, nattevagt 4. Medicinsk afdeling B1, Sygehus Himmerland, Farsø, nattevagt 5. Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. A3, Aalborg Sygehus, nattevagt 6. KamilianerGaardens Hospice, Aalborg, nattevagt Besøg på arbejdspladser Fra Thy til Skagen til Hobro. Repræsentanter fra kredsbestyrelsen besøgte arbejdspladser hele døgnet 12. maj. De fik hilst på sygeplejersker, der varetager vidt forskellige arbejdsområder og funktioner til gavn for nordjyderne. 7. Vagtcentralen, Aalborg Kommune, nattevagt 8. Vagtcentralen, Aalborg Kommune, dagvagt 9. Gadesygeplejerske, Aalborg Kommune 10. Stråleterapien, Aalborg Sygehus, dagvagt 11. Praksissygeplejerske i lægekonsultation, Aalborg Gigt og Rygcentret i Skagen, dagvagt

7 13. IT-Sundhed, Regionshuset, Aalborg 14. Aalborg Sygehus, Dialysen i Hjørring, dagvagt 15. Distriktspsykiatrisk team, Brønderslev, Psykiatrien i Nordjylland 16. University College Nordjylland, Hjørring. 17. Socialpsykiatrisk Boform Skovvænget, Aalestrup, dagvagt og aftenvagt 18. Hjemmeplejen, Jammerbugt Kommune, dagvagt - fra midnat til midnat Billederne på disse sider er taget af kredsbestyrelsen undervejs på dens besøg på arbejdspladser torsdag 12. maj - den første dag i Sygeplejens År - fra midnat til midnat. 19. Hjemmeplejen, Jammerbugt Kommune, aftenvagt 20. Psykiatrien, afd. S1, Brandevej, Aalborg, aftenvagt 21. Psykiatrien, afd. S3, Brandevej, Aalborg, aftenvagt 22. Regionens vagtcentral, Aalborg 23. Skade/modtagelsen, Sygehus Himmerland, Hobro 24. Hjemmeplejen, Rebild Kommune, aften- og nattevagt 7

8 Fem sygeplejersker, der var med til at markere åbningen af Sygeplejens År på kredskontoret i Aalborg, svarer her på tre hurtige spørgsmål om det, det hele drejer sig om: Sygepleje. Tre hurtige - om sygepleje - i Sygeplejens År Birgitte Schmidt, hjemmesygeplejerske, Aalborg Kommune. 1. Hvad synes du er sygeplejens største udfordring i dag? Det er at skulle være så omstillingsparat, med alt det der overgår fra sygehusene til hjemmeplejen. 2. Hvis du skulle fortælle om jobbet som sygeplejerske til en ung, der skal vælge uddannelse hvad ville du så sige? Det er et rigtig godt arbejde - der er så mange muligheder indenfor sygeplejen, man kan arbejde med. Det kan kun anbefales. 3. Hvis du kunne få ét ønske opfyldt på sygeplejens vegne hvad skulle det så være? At folk forstod, hvor vigtige sygeplejersker er i al den pleje og koordination, der foregår i både hjemmeplejen og på sygehusene. Alting ender på sygeplejerskernes bord. Det forstår folk ikke altid. Gitte Fischer, sygeplejerske i Det palliative team, Aalborg Sygehus. 1. Hvad synes du er sygeplejens største udfordring i dag? Det er omsorgen. Omsorg er vores kerneydelse og den skal vi som sygeplejersker sætte i fokus. 2. Hvis du skulle fortælle om jobbet som sygeplejerske til en ung, der skal vælge uddannelse hvad ville du så sige? Det er et alsidigt og spændende job med mange udfordringer. Det er anbefalelsesværdigt. 3. Hvis du kunne få ét ønske opfyldt på sygeplejens vegne hvad skulle det så være? At vi får gode rammer til at udføre vores arbejde. Det gælder både de økonomiske, menneskelige og samarbejdsmæssige rammer. 8

9 Ingrid Wogensen, operationssygeplejerske, A-OP, Aalborg Sygehus. 1. Hvad synes du er sygeplejens største udfordring i dag? Det er at tage vare omkring de svage grupper i vores samfund. Det er en svær tid, vi har, med megen social ulighed. 2. Hvis du skulle fortælle om jobbet som sygeplejerske til en ung, der skal vælge uddannelse hvad ville du så sige? Det er et job med mange muligheder for at prøve forskellige genrer i sygeplejen. 3. Hvis du kunne få ét ønske opfyldt på sygeplejens vegne hvad skulle det så være? Lige nu er det flere ressourcer, for vores sundhedssystem er ved at være meget nedslidt. Det er et valg mellem udstyr og personale. Annette Søndergaard, sundhedsplejerske i Aalborg Kommune. 1. Hvad synes du er sygeplejens største udfordring i dag? Økonomien. Alle de nedskæringer - det er et kæmpe problem Vi tør næsten ikke trække vejret, når der kommer et nyt budget. 2. Hvis du skulle fortælle om jobbet som sygeplejerske til en ung, der skal vælge uddannelse hvad ville du så sige? Det er det bedste fag i verden. Der er så mange muligheder. 3. Hvis du kunne få ét ønske opfyldt på sygeplejens vegne hvad skulle det så være? At der var ressourcer til en ordentlig sygepleje og sundhedspleje, som vi fagligt kan stå inde for. Vores problem i sundhedsplejen er, at det er så nemt at spare på forebyggelse og sundhedsfremme, fordi man først ser resultaterne ude i fremtiden. Ingelise Back, sygeplejerske på cardiologisk afd. S 1, Aalborg Sygehus. 1. Hvad synes du er sygeplejens største udfordring i dag? Det er patientsamarbejdet. Som det er i dag, stiller vi mange spørgsmål udenfor patienten. Hvis vi i stedet stillede dem sammen med patienten, ville vi gøre det meget lettere for os selv, og vil ville gøre det bedre for patienten. 2. Hvis du skulle fortælle om jobbet som sygeplejerske til en ung, der skal vælge uddannelse hvad ville du så sige? Jeg har aldrig en dag fortrudt, at jeg valgte at blive sygeplejerske. Kontakten med patienterne og den tillid, som de helt automatisk viser - det er det hele værd. 3. Hvis du kunne få ét ønske opfyldt på sygeplejens vegne hvad skulle det så være? At vi virkelig finder ud af, hvad sygepleje er og får sygepleje adskilt fra lægevidenskaben, som et selvstændigt fag. Vi er i gang med dette men vi skal længere, end vi er nu. Det er så vigtigt, at vi får tillid til os selv - også indenfor forskning. 9

10 ET PROFESSIONELT VALG IKKE BARE ET KALD Nu ER det Sygeplejens År 12. maj 2011 lød startskuddet for et år, hvor vi i fællesskab sætter fokus på sygeplejerskers professionelle arbejde og engagement. I Nordjylland havde vi valgt at starte dagen med både arbejdspladsnære aktiviteter og fælles aktiviteter. De forrige sider fortæller om dagens mange oplevelser. Relevant for Sygeplejens År, hvad betyder det? Aktiviteten skal medvirke til at synliggøre og argumentere for værdien af vores faglighed Aktiviteten kan være rettet mod omverdenen borgere, politikere, presse m.fl. eller mod sygeplejersker i fællesskab Aktiviteten skal have fokus på vores fag - på sygeplejerskers professionelle arbejde og engagement Nu skal vi i fællesskab have fyldt resten af Sygeplejens År ud med aktiviteter og events, der kan medvirke til at synliggøre og argumentere for værdien af vores faglighed. Og vi skal sammen vise, at vores fag er attraktivt for både kommende sygeplejersker og for de, der allerede er i faget. Har du og dine kolleger en god idé til en aktivitet eller event i jeres lokale område, kan I søge midler til afviklingen. Som udgangspunkt er kriterierne følgende for at kunne søge økonomisk støtte: Emnet skal være relevant for Sygeplejens År Der skal være lokal opbakning til aktiviteten Kredsen oplyses kort om aktivitetens indhold, hvad I ønsker støtte til, hvilket beløb i skal bruge, samt tid og sted for afviklingen Henvendelse om økonomisk støtte rettes til kredskontoret, att. politisk chefkonsulent Lilli Lykkegaard. Meget gerne på mail Inspiration til aktiviteter og events Du kan finde inspiration til aktiviteter og events på Kan du ikke finde det på hjemmesiden, så skriv Ideer aktiviteter Nordjylland i søgefeltet. Så kommer det frem. ET PROFESSIONELT VALG IKKE BARE ET KALD Hvad kommer der til at ske? Der arbejdes i øjeblikket med følgende arrangementer og events i kredsen i løbet af Sygeplejens År - Udstillingen Mænd er også sygeplejersker skal rundt i kredsen - Et større medlemsarrangement efter sommerferien - Månedlige café-fyraftensmøder - 2 kursusdage med to forskellige kliniske emner - Yderligere 9 overrækkelser af Ramme for fremtiden Derudover vil Sygeplejens År i en eller anden form også være at finde på Generalforsamlingen 25. oktober i år. 10

11 En gang om ugen diskuterer sygeplejersker i hele landet et spørgsmål, der handler om sygepleje i et fagligt, etisk eller sundhedspolitisk perspektiv. Vil I gerne have vandreudstillingen Mænd er også sygeplejersker på besøg? Vandreudstillingen skal bogstaveligtalt gerne vandre fra sted til sted i kredsen i hele Sygeplejens År. Det er meningen, at den kan være 14 dage et sted, så skal den vandre videre. Kunne I have lyst til at få besøg af udstillingen, kan I skrive en mail til med oplysning om hvor og hvornår, I kunne tænke jer udstillingen, samt kontaktoplysninger til jer. Så bliver I kontaktet efterfølgende. Læs eventuelt mere om udstillingen på Skriv Mænd er også sygeplejersker i søgefeltet, og du bliver henvist til, hvor du kan læse mere. ET PROFESSIONELT VALG IKKE BARE ET KALD Sms-debatten er i gang Sms-debatten begyndte onsdag 18. maj. Hver onsdag tikker et debat-spørgsmål ind på mobilen hos Dansk Sygeplejeråds kontaktpersoner i sms-debatten. Meningen er, at kontaktpersonerne tager spørgsmålet op med kolleger i løbet af arbejdsdagen/vagten. Når spørgsmålet er diskuteret i ca. 10 minutter, bliver debattørerne enige om det svar, de synes er det mest rammende blandt svarmulighederne. Den efterfølgende fredag bliver det samlede resultat for alle svarene sendt til kontaktpersonerne og er også at finde på Hvordan kan du være med? Hvis du og dine kolleger vil være med i debatten om faget, så vælg en af jer som kontaktperson. Kontaktpersonen sender en sms til 1272 med teksten: DSR [for- navn eller fornavn og efternavn] [medlemsnr.] [kreds] [antal deltagere i debatgruppen]. Det koster 0 kr. + almindelig sms-takst at deltage i debatten. Eksempel på indsendelse af kontaktpersonoplysninger Send en sms til Skriv - [DSR] - [dit navn] - [dit medlemsnr] - [din Kreds] - [antal deltagere i gruppen] Eksempel: DSR Bodil Bodilsen Nordjylland 5 Præmier i sms-debatten Hver uge bliver der i alle fem kredse trukket lod om et glas bolsjer fra Sømods Bolcher. Vinderen får gevinsten overrakt personligt af én fra formandsgruppen i Nordjylland. 11

12 Værn om Nordjyllands frihed Sygeplejerskepris Nordjyske sygeplejersker har prioriteret Værn om frihed som ét af deres der giver flere fridage og færre til- Sygeplejersker ønsker lange vagter, øverste krav til næste overenskomst. stedeværelsesdage Kredsnæstformand Helle Kanstrup gik under generalforsamlingen på Det er forståeligt, at vi gerne vil talerstolen for at begrunde, hvorfor kunne vælge flere penge og længere kravet er vigtigt men også modsætningsfyldt. valgfriheden indeholder nogle dilem- vagter. Men vi skal være klar over, at maer. Det gælder også den generelle Vi har en Arbejdstidsaftale, en overenskomst og en arbejdsmiljølov, der møder i aften / nat og weekendvagt. tendens til, at færre sygeplejersker tilsammen værner om balancen mellem sygeplejerskers arbejdsliv og fordi flere sygeplejersker får mulig- Nogle vil kalde det en god udvikling, På generalforsamlingen i 2010 blev det besluttet, at der en Kriterier for Nordjyllands Sygeplejerskepris fritidsliv. MEN hvordan kan Dansk hed for at holde fri sammen med den gang årligt skal uddeles en Nordjyllands Sygeplejerskepris. den / de indstillede skal have aktivt medlemskab af DSR, Sygeplejeråd som organisation sikre, øvrige familie. Men hvis prisen er, at Kreds Nordjylland at sygeplejersker ikke oplever overenskomst og aftaler som snærende falder og giver ekstra arbejde til de den samlede fremmødeprofil bare Prisen uddeles på generalforsamlingen til en sygeplejerske aktive medlemmer af DSR, Kreds Nordjylland kan indstille eller en gruppe af sygeplejersker, der har bidraget aktivt til at til prisen bånd, der hindrer dem i at tjene penge og bestemme over egne arbejds- så bør vi overveje det en ekstra gang. færre sygeplejersker, der er i vagt højne sygeplejefagets anseelse og omdømme, for eksempel Kredsbestyrelsen beslutter ud fra de indsendte forslag, vilkår?, spurgte Helle Kanstrup. gennem offentlig fremtræden, som oplægsholder hvem der skal have årets Nordjyllands Sygeplejerskepris. Individuelle ønsker, der kan være meget forståelige, kan hurtigt ramme os igangsætter eller formidler af positive historier i tilknytning Prisen uddeles første gang på kredsens generalforsamling Værnet om friheden kommer f.eks. til faget tirsdag 25. oktober under pres når selv, f.eks. i form af færre personaleressourcer til de samme opgaver, eller som på anden måde har virket som rollemodel og Sygeplejersker gerne vil have udbetalt mistet fridag frem for at få en ny sagde Helle Kanstrup. nytænkende indenfor fag og organisation Indstillinger til prisen skal være kredskontoret i hænde senest 8. september fridag Formålet med Nordjyllands Sygeplejerskepris er at anerkende den indsats, som sygeplejersker dagligt yder i forhold til at videreudvikle sygeplejen til gavn for patienter, borgere, pårørende, kolleger, studerende og elever at anerkende, at det kollegiale fællesskab på en arbejdsplads trives og udvikles bedst, når der er socialt og fagligt engagerede kolleger, som gør en positiv forskel at synliggøre, at arbejdet som sygeplejerske er mangfoldigt Blanket, der kan downloades fra skal anvendes. Vælg menupunktet Sygeplejerskepris i venstre side. Link til blanket ligger nederst i teksten. Indstillingen sendes eller afleveres i kuvert til: Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV 12

13 Som kredsbestyrelsesmedlem er man delegeret til Dansk Sygeplejeråds Kongres. Mange kredsbestyrelsesmedlemmer oplever det som meget spændende at være med til at lægge de helt overordnede linjer for Dansk Sygeplejeråds arbejde. Det foregår netop på kongressen. Her er det den nordjyske kredsbestyrelse i kongressalen for et år siden, i maj Valg til kredsbestyrelsen Er du optaget af, hvad der sker med dit fag? Kan du lide at diskutere sygepleje og sundhedspolitik - med andre sygeplejersker? Kunne du tænke dig at få indflydelse på den udvikling, der sker og skal ske med sygeplejen - og på de beslutninger, der træffes i Dansk Sygeplejeråd? Så skal du alvorligt overveje at stille op til en plads i bestyrelsen i Kreds Nordjylland. Valgperioden for kredsbestyrelsen er to år, og den udløber til efteråret. Derfor skal der nu findes kandidater til de 17 pladser, der bliver i næste bestyrelse: En formand, to kredsnæstformænd og 14 medlemmer (se fordeling i valgkredse på side ). Opstilling af kandidater begynder om få uger. Du kan stille op fra midten af juni - anmeldelse sker via - og indtil 30. september. Herefter skal kandidaterne have mulighed for at præsentere deres holdninger og synspunkter overfor Kreds Nordjyllands medlemmer - og 25. oktober går valget så i gang. Der kan stemmes til og med 8. november. Få dage senere samles Kreds Nordjyllands ny kredsbestyrelse. Måske med dig som medlem? Tænk over det - eller tænk over om du har en kollega, som du kan opfordre til at stille op. Som et kredsbestyrelsesmedlem siger lige herefter, så er det nemlig rigtig vigtigt at få sygeplejersker fra alle typer af arbejdsområder og arbejdspladser ind i bestyrelsen. Så mange grupper af nordjyske sygeplejersker er repræsenteret. Fire medlemmer af den nuværende kredsbestyrelse fortæller på de næste sider, hvorfor de synes det er værd at blande sig og søge indflydelse via en plads i kredsbestyrelsen. De giver eksempler på, hvad arbejdet har betydet for de nordjyske medlemmer. Så er det tid at stille op til en plads i bestyrelsen i Kreds Nordjylland. Der er valg til efteråret, og der er mulighed for at stille op som kandidat fra midten af juni. Læs på de næste sider nogle eksempler på, hvad den nuværende bestyrelse har arbejdet med. 13

14 Niels Legaard Gjytkjær De vigtige nordjyske fingeraftryk Jeg mener, at arbejdet som kredsbestyrelsesmedlem er meget vigtigt for DSR s virke og udvikling fagligt og politisk. Altså at de nordjyske sygeplejersker har deres egne repræsentanter til at sætte fingeraftryk i vores fælles faglige organisation. Jeg føler, jeg er valgt på et politisk mandat, som jeg kæmper for at bringe videre til hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd. Det kan jeg gøre via kredsformand og kredsnæstformand, der begge har plads i hovedbestyrelsen. Som bestyrelsesmedlem er det et drømmescenarium at være i dialog med de medlemmer, der har stemt på én. Jeg har forsøgt på dette ved at spørge medlemmer på min arbejdsplads, om de har noget, de gerne vil have bragt med ind i kredsbestyrelsen. Jeg håber, at kongresbeslutningen om at sætte alle sejl til i Sygeplejens År vil få rigtig mange nordjyske sygeplejersker ind i kampen for faget. I kredsbestyrelsen har vi arbejdet på mange fronter for at få medlemmer involveret bl.a. ved at rejse debat om fagets og professionens betydning på generalforsamlingen og ved at invitere sygeplejerskeklubberne til en aften, hvor de har udviklet idéer til at sætte sygeplejen på dagsordenen ude på arbejdspladserne. Jeg vil opfordre sygeplejersker fra alle arbejdsområder til at stille op. Hvis du ikke selv har lyst, så overvej om du har en kollega, du kan opfordre. Jo flere arbejdsområder, der får en stemme i kredsbestyrelsen jo bedre baggrund har bestyrelsen for at varetage de nordjyske sygeplejerskers interesser. Edel Nygaard Rüsz Fra generalforsamling til konkret tilbud til medlemmer I vores kreds vedtager generalforsamlingen hvert andet år en udviklingsplan for kredsbestyrelsens arbejde. Efterfølgende laver vi i kredsbestyrelsen en strategi for hvert indsatsområde, og her er jeg som kredsbestyrelsesmedlem med til at bestemme, hvad der skal i fokus overfor medlemmerne. I denne periode har vi bl.a. besluttet, at vi vil mere ud på arbejdspladserne med tilbud omkring Det arbejdspladsnære arbejdsmiljø. Konkret har det ført til flere arbejdspladsnære møder og aktiviteter i kredsen. Også på min egen arbejdsplads, hvor kredsformand og kredsnæstformand har været på besøg for at høre sygeplejerskernes oplevelse af sammenhængen mellem arbejdsopgaver og arbejdsmiljø/vilkår. Der er politisk fulgt op på mødet, bl.a. med kontakt til kommunalpolitikere. Som kredsbestyrelsesmedlem er du delegeret til Dansk Sygeplejeråds Kongres. Det er en stor - og overvældende oplevelse! Vi har som kredsbestyrelse forberedt vores egne forslag. Sidste gang foreslog vi f.eks. at sætte fokus på styringsformer i det kommunale sundhedsvæsen. Fra mit eget arbejde som hjemmesygeplejerske ved jeg, at den økonomiske styringsform har betydning for den sygepleje, vi kan tilbyde borgerne. Jeg er stolt over, at jeg som kredsbestyrelsesmedlem har været med til at sætte vores fag så markant på dagsordenen. Sådan stiller du op: Anmeldelse sker via hjemmesiden Der åbnes for anmeldelse i midten af juni - sidste frist er 30. september

15 Elin Aggerholm Jensen Flere tilbud tæt på medlemmerne Det er spændende at være medlem af kredsbestyrelsen, fordi jeg får indflydelse på de beslutninger, der tages i Dansk Sygeplejeråd, både centralt og i vores kreds. Et eksempel fra denne periode er beslutningen om, at medlemmerne i Kreds Nordjylland skal have flere arbejdspladsnære tilbud. Jeg arbejder selv i et yderområde (Sygehus Himmerland, Farsø), hvor medlemmerne kan føle, at der er langt til kredskontoret og til de aktiviteter, der tilbydes i Dansk Sygeplejeråd. Derfor har jeg ment, at det er den helt rigtige vej at gå at flytte flere tilbud derud, hvor medlemmerne bor og arbejder. På min arbejdsplads har vi allerede haft glæde af beslutningen med et møde om pensionsordning og om rettigheder og pligter, hvis der sker afskedigelser på grund af besparelser. Der var god tilslutning, og jeg er sikker på, at nogle af de fremmødte sygeplejersker kom, fordi det var nemt og lokalt. Som kredsbestyrelsesmedlem vil du få indsigt i og indflydelse på de mange områder, hvor vores fagforening arbejder for os. F.eks. vil du komme tæt på overenskomstforhandlingerne men også på alt det, der foregår indimellem. Ida Pedersen Dialog med politikerne I kredsbestyrelsen følger vi den sundhedspolitiske debat og diskuterer, hvordan vi kan påvirke politikernes beslutninger i kommuner og region ud fra et fagligt grundlag. Vi går i dialog med med politikerne, bl.a. om konsekvenserne af deres overvejelser og prioriteringer for borgere/patienter og for sygeplejersker. Som medlem af kredsbestyrelsen bruger du dine erfaringer, din viden og dine holdninger til faget og udviklingen i DSR. Du er med til at påvirke beslutninger, prioriteringer og strategier, der har betydning for det enkelte medlem. Det er du f.eks. på kongressen, hvor jeg har oplevet vores kredsbestyrelse som meget aktiv og engageret. Her kan en proces sættes i gang, som det f.eks. skete på kongressen sidste år, hvor det blev vedtaget at arbejde for en styrket sygepleje i kommunerne med baggrund i de mange og komplekse sygeplejeopgaver, der flyttes ud i kommunerne. På kredsens generalforsamling i oktober fulgte vi op med en udtalelse om, at der er brug for Bedre forberedelse til fremtidens sundhedsvæsen med afklaring af behovet for sundhedstilbud og sundhedsfaglige kompetencer i region og i kommuner. Kort efter besluttede vi i kredsbestyrelsen, at kredsformand Jytte Wester skulle rundt til alle regionens borgmestre for at tale med dem om fremtidens sygepleje i kommunerne. Jytte Wester har før hvert borgmesterbesøg haft kontakt med fællestillidsrepræsentanten i den pågældende kommune, og hun har på den måde kunnet bære sygeplejerskernes oplevelse af hverdagen videre, ind til deres borgmester. Vi er som kredsbestyrelsesmedlemmer med i mange processer f.eks. processen hen imod en ny overenskomst eller det mere nære med at skabe mulighed for, at nordjyske sygeplejersker får talt direkte med deres politikere. 15

16 Kredsbestyrelsesvalg i DSR - Kreds Nordjylland foregår i perioden Kandidater søges til Kredsb Fristen for at opstille er 30. september 2011 Sådan stiller du op: Anmeldelse sker via hjemmesiden Der åbnes for anmeldelse i midten af juni - sidste frist er 30. september

17 25. oktober til 8. november 2011 estyrelsen DSR - Kreds Nordjylland VALGKREDS 1: Der skal i valgkreds 1 vælges 6 bestyrelsesmedlemmer PÅ TVÆRS AF VALGKREDSE: Der skal i hele kredsen vælges 1 kredsformand 2 kredsnæstformænd VALGKREDS 2: Der skal i valgkreds 2 vælges 8 bestyrelsesmedlemmer Valget foregår i perioden 25. oktober til 8. november

18 STAFETTEN N O R D J Y S K E S Y G E P L E J E R S K E R Af Lone Volsgaard og Berith Thomsen, sygeplejersker på medicinsk afd. M4, Sygehus Thy-Mors. Vi er to sygeplejersker fra en medicinsk afdeling på Sygehus Thy-Mors, der har ført dagbog over en vagt, hvor vi var så få sygeplejersker, at vi ikke kunne nå de mest basale sygeplejeopgaver og en anden vagt, hvor der var tid til at passe patienterne. Vi har sendt brevet til ledelsen med det håb, at problemerne med undernormering og deraf følgende plejesvigt kan blive løst. Vi giver her et uddrag fra vores indledende brev til ledelsen plus vores konklusion. Dagbog fra en god og en dårlig vagt Fra det indledende brev Det har gennem længere tid bekymret os, at vi er blevet færre antal personaler til at passe det samme antal patienter. Patienterne på medicinsk afdeling M4 er meget syge og plejekrævende mennesker, der ikke har ressourcer til at gøre opmærksom på problemet. Som sygeplejersker har vi ressourcer til at prøve at gøre noget ved problemet. Vi har forsøgt at belyse problemet ved at lave en dagbog over en dårlig dag for både patienterne og for personalet en dagvagt, hvor vi var fem til at passe 24 patienter. Efterfølgende beskriver vi en god dag for både patienterne og for personalet en dagvagt, hvor vi var seks til at passe 24 patienter. Forskellen på de to dage er stor, både i patientsikkerhed og i arbejdsforhold for personalet. Som sundhedspersonale har vi et personligt ansvar for at udføre faglig forsvarlig sygepleje. Ledelsen har et ansvar for at skabe rammerne for at vi kan udføre faglig forsvarlig sygepleje, således at patienter og personale ikke udsættes for unødvendige belastninger. Uddrag af konklusion På de dårlige dage, hvor vi er undernormeret, sker der mange utilsigtede hændelser. Når vi har de dage, kan følgerne blive fatale. Det faktum, at der ofte mangler personale, får som konsekvens, at patienterne forbliver indlagt i længere tid og dermed 18

19 Patienterne nødes ikke tilstrækkeligt med væske og proteindrikke og er dermed længere om at komme til kræfter. Patienterne må ligge i længere tid med en våd ble, måske i en ble med afføring, som dels er uværdigt men også giver problemer med huden og risiko for cystit. Patienternes daglige hygiejne og mundpleje bliver til lappeløsninger. Patienternes indlæggelsestid bliver forlænget, da der ikke er tid til at få hjemmeplejen varslet og udskrivelsen planlagt. Det faktum, at der ofte mangler personale, kan få følgende konsekvenser for de ansatte: Berith Thomsen De ansatte må hele tiden gå på kompromis med fagligheden. Det er meget opslidende at vide, hvordan plejen burde være udført, og samtidig se konsekvensen af hvor dårligt den bliver udført. Lone Volsgaard øges omkostningerne for sygehuset. Det er bl.a. følgende plejesvigt, der giver de længere indlæggelser: Patienterne får ikke den døgnmængde IV-medicin de skulle have haft, hvilket medfører, at de skal have medicinen i flere døgn for at blive raske. De ansatte bliver oftere syge/der bliver flere længerevarende sygemeldinger. De ansatte bliver irritable og kede af det/arbejdsmiljøet bliver væsentligt forringet. De ansatte begynder at søge væk fra afdelingen. Vi oplever, det gør underværker, når vi er sygeplejersker nok til at passe patienterne. Så udfører vi med stolthed vores fag, vi styrker patientsikkerheden og vi hæver kvaliteten i patientforløbene, hvilket gør dem kortere og dermed også billigere. Patienterne bliver ikke mobiliseret i den grad, der er nødvendig for at de hurtigst muligt kan komme sig og dermed blive klar til udskrivelse. Patienterne får oftere decubitus problemer, da der enten ikke er tid til at få dem lagt på en vekseltrykmadras, eller der er ikke tid til at vende dem så ofte som nødvendigt eller pga. immobilisation. Patienternes væskeskemaer, ernæringsscreeninger og kostregistreringer bliver mangelfuldt udfyldt, hvilket forsinker fokus på den enkeltes ernæringstilstand. 19

20 De medicinske sygeplejersker på Sygehus Thy-Mors har på et møde med kredsformand Jytte Wester diskuteret, hvordan de kan få politikerne til at tage ansvar for det medicinske område. Faglig forsvarlighed Jytte Wester til møde med de medicinske sygeplejersker på Sygehus Thy-Mors. 20

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2009 MARTS 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK

DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2009 MARTS 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS SYDDANMARK 01:2009 MARTS 3. ÅRGANG WWW.DSR.DK/SYDDANMARK Fagligheden i sundhedsvæsnet er alvorligt syg. Den er slidt op af økonomitænkning, der i en jagt på bundlinjen har skubbet

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

Sygehus Thy-Mors. Thy-Mors vil være landets PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN Patientsikkert sygehus: Thy-Mors vil være landets første tryksårsfrie sygehus Tværfaglig indsats mellem sektorer: Psykiatrien leverer hjælp ud af huset til Aalborg Sygehus Sygehus Thy-Mors PERSONALEMAGASINET

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Hun har opfundet en sut med iltkateter

Hun har opfundet en sut med iltkateter De cyklede Sygeplejens År i gang Når patienten vil være din ven på Facebook DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 10 23. MAJ 2011 111. ÅRGANG Sygeplejerskers ideer i høj kurs Hun har opfundet en sut med iltkateter

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Tal om misbrugsmonstret

Tal om misbrugsmonstret NR 2 JUNI 2010 TEMA Lederne skal gå forrest i kampen for patientsikkerhed CHEFEN PÅ GULVET En lukket psykiatrisk afdeling set indefra KØNSFORSKEREN Derfor får kvinder mindre i løn Marianne Gunst-Møller:

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema

Depressions Tidende. Find vej gennem sagsbehandlingen. pension. jobtræning. Pacemaker i Depressionsbehandlingen. tema 13. årgang nr. 1 Marts 2010 Depressions Tidende tema Find vej gennem sagsbehandlingen Læs socialrådgiverens guide Pacemaker i Depressionsbehandlingen Generalforsamling d. 24.april 2010 - Tjek bagsiden

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Psykiatriens kamp mod ventelister er uforsvarlig

Psykiatriens kamp mod ventelister er uforsvarlig SYGEPLEJERSKEN DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 8 22. JUNI 2015 115. ÅRGANG Vinder af Kirsten Stallknecht Prisen Psykiatriens kamp mod ventelister er uforsvarlig Hjælp patienter med apopleksi og inkontinens

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Personalet har det lidt som soldater der bliver ført ud i en krig de ikke kan vinde

Personalet har det lidt som soldater der bliver ført ud i en krig de ikke kan vinde sygeplejersker hjælper ofre for menneskehandel kongres 2008 Danish Journal of Nursing nr. 23 14. november 2008 108. årgang kort nyt Sygeplejerske foreslår tvangsafvænning af gravide stofmisbrugere Personalet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere