Juni Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang"

Transkript

1 Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4

2 Af kredsformand Jytte Wester Rammer for fremtiden DSR NORD Magasin for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Redaktion: Anne Grete Nielsen Journalist Jytte Wester Kredsformand og ansvarshavende redaktør Udkommer 4 gange årligt. Næste blad udkommer uge 40, 2011 og indeholder bl.a. den skriftlige beretning. Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sofiendalsvej Aalborg SV Tlf Fax: Tryk: Prinfo Aalborg Fotos: Lena Rønsholdt Forside: Kredsformand Jytte Wester besøger nattevagter på Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. A3, Aalborg Sygehus, i anledning af startdagen på Sygeplejens År. Synspunkter i bladet dækker ikke nødvendigvis Kreds Nordjyllands holdninger. Sygeplejens År er i gang, og nu gælder det om at få gjort noget for sygeplejen. Først og fremmest for patienternes og borgernes skyld. De er afhængige af, at sygeplejersker har mulighed for at yde professionel sygepleje af høj faglig kvalitet. I Sygeplejens År vil vi i Dansk Sygeplejeråd uddele Rammer for Fremtiden. Som du kan læse inde i bladet, har kredsbestyrelsen valgt at give den første nordjyske ramme til en sygeplejerske, der gør en særlig indsats i vores landsdel. Efter sommerferien vil vi vælge flere modtagere af rammen, heriblandt lokale beslutningstagere, der er tæt på sundhedsvæsnet. Rammerne for sygeplejens fremtid bliver bl.a. afgjort af de økonomiske aftaler, der inden sommerferien skal indgås mellem regioner og kommuner på den ene side - og regeringen på den anden. Det er aftaler, der på mange måder bestemmer, hvad Region Nordjylland og de nordjyske kommuner har at drive sundhedsvæsen for. Hvis rammerne bliver snævre, får det helt sikkert konsekvenser for borgerne og patienterne. Vi kan blandt mange andre ting bruge Sygeplejens År til at fortælle politikerne, hvad de besparelser, vi allerede har set, har betydet for sygeplejens kvalitet og for sygeplejerskers arbejdsmiljø. I Stafetten i dette blad (side 18) giver to medicinske sygeplejersker et vigtigt bidrag. De har ført dagbog, der beskriver en dag med undernormering og en dag, hvor de var sygeplejersker nok til at passe patienterne. Det medicinske område er et bevis på, at det er svært for sygeplejersker at råbe politikerne op. Mange sygeplejersker har forsøgt at gøre opmærksom på, hvad det betyder for kvaliteten, at sygeplejersker ikke kan nå de mest basale sygeplejeopgaver. Det går ud over patienternes forløb, der bliver forlænget og forringet - og dermed dyrere for samfundet. Det går ud over sygeplejerskerne, der bliver tvunget til at yde en sygepleje, som de ikke kan stå inde for, rent fagligt. I kredsbestyrelsen følger vi forhandlingerne om den økonomi, der gives til sundheds- væsnet - både på landsplan, i regionen og i kommunerne. Snart skal regionsråd og kommunalbestyrelser igen lægge budgetter, og her er det vigtigt, at sygeplejerskers faglighed får indflydelse. Hvad enten du er sygeplejestuderende, seniorsygeplejerske eller erhvervsaktiv sygeplejerske, så håber jeg du har lyst til at diskutere sygeplejens vilkår. Vi skal bringe emnet op hver gang, vi har muligheden - med kolleger, med politikere, med venner og bekendte. Så vi for alvor får sat sygeplejen på dagsordenen. Sommeren er foran os - det meste af Sygeplejens År er foran os. Jeg håber, at de lyse måneder bringer mange kreative idéer frem, så vi sammen kan udvikle og styrke vores fag. Rigtig god sommer. 2

3 Valg til kredsbestyrelsen 13 Så er det tid at stille op til en plads i bestyrelsen i Kreds Nordjylland. Sygeplejens År skudt i gang 4 Sygeplejens År blev skudt i gang 12. maj med besøg på nordjyske sygeplejerskers arbejdspladser og festlighed på kredskontoret. En god og en dårlig vagt 18 Sygeplejeveje - karriereveje Stafetten: To sygeplejersker fra det medicinske område fortæller om konsekvenserne af undernormering. Gadesygeplejerske, sexolog eller konsultationssygeplejerske? Anæstesien, psykiatrien eller måske ledelse? Mulighederne som uddannet sygeplejerske er mange, og hvis man som sygeplejestuderende får et mere konkret indblik i nogle af dem, kan det give blod på tanden til at gennemføre studiet. Det var én af tankerne bag arrangementet Sygeplejeveje, der blev holdt i begyndelsen af maj på sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg og Hjørring. Kredsnæstformand Helle Kanstrup fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland, var én af oplægsholderne, og hun understregede overfor de studerende, at de skal holde fast i faget, selv om det lige nu kan være svært at få fast job. Der åbner sig en mangfoldighed af muligheder, når I står med en ny sygeplejerskeuddannelse i bagagen. Alene det, at vi i Dansk Sygeplejeråd har 34 faglige selskaber, siger meget om variationen og bredden i vores fag, sagde Helle Kanstrup. University College Nordjylland havde både i Hjørring og Aalborg samlet ildsjæle fra vidt forskellige specialer indenfor sygeplejen. De præsenterede deres arbejdsområder med stande, som de sygeplejestuderende kunne besøge og få masser af viden om netop denne facet af sygeplejen. Herudover var der oplæg af sygeplejersker, der har fulgt meget forskellige karriereveje. Èn af dem var folketingspolitiker Flemming Møller Mortensen - han blev i både Hjørring og Aalborg suppleret af sygeplejersker, der er engageret i helt andre områder end det politiske, f.eks. indenfor undervisning, internationalt arbejde og sygepleje til misbrugere. Billedet er fra dagen med Sygeplejeveje på uddannelsen i Hjørring. 3

4 Et år for sygeplejen Nordjyske sygeplejersker fejrede startskuddet på Sygeplejens År - torsdag 12. maj - på kredskontoret. Her er det fra aftenens arrangement. Sygeplejens År, der skal sætte fokus på sygeplejerskers professionalisme og engagement og på sygeplejens store betydning i vores samfund, blev skudt i gang torsdag 12. maj. En festdag, der samlede sygeplejersker på kredskontoret i Aalborg og sendte kredsbestyrelsesmedlemmer ud på landevejene for at besøge nordjyske sygeplejersker på deres arbejdspladser. De følgende sider fortæller om startdagen og om tilbud og muligheder i Sygeplejens År. De fleste af os kom sovende ind i Sygeplejens År. Men ikke alle. Da 12. maj 2011 endnu var ganske ny, kørte de første kredsbestyrelsesmedlemmer ud for at besøge nordjyske sygeplejersker på deres arbejdspladser. Med sig havde de t-shirts og badges, der fortæller om Sygeplejens År, plus småkager formet som firkløvere. Nattevagter blev besøgt først i Thy, Farsø og Aalborg siden gik det slag i slag med at besøge arbejdende sygeplejersker i hele kredsen, lige til 12. maj var slut. Billederne side 6 og 7 (lige herefter) fortæller om kredsbestyrelsens rundrejse, på den første dag i Sygeplejens År. Kredsbestyrelsesmedlemmerne var rigtig glade for at være rundt på arbejdspladserne. Det har været helt fantastisk spændende at høre om nogle af de mange områder, som sygeplejersker arbejder med. Selv om det var korte besøg, så fik vi en masse med hjem, og jeg vil rigtig gerne takke de sygeplejersker, som vi kunne nå at besøge, for deres gæstfrihed, siger Jytte Wester. Feststemning på kredskontoret Imens de arbejdende sygeplejersker blev besøgt, samledes andre af kredsens medlemmer på kredskontoret i Aalborg for at fejre, at Sygeplejens År nu er i gang. Kredsformand Jytte Wester fortalte til de fremmødte sygeplejersker på kredskontoret, hvorfor der er brug for et Sygeplejens År. Sygeplejen er et fantastisk fag. Sygeplejens År handler om at sætte fokus på sygeplejerskers professionelle arbejde og Fakta Kongressen i Dansk Sygeplejeråd besluttede i maj sidste år, at Danmark skal have et Sygeplejens År, og at det skal begynde i maj er valgt som startdato, fordi det er den internationale sygeplejerskedag - som igen er valgt fordi det er Florence Nightingales fødselsdag. engagement. Det handler om sygeplejerskers glæde ved at udføre en professionel indsats, der giver patienter og borgere en kvalificeret hjælp. Sygeplejens År skal skabe gode rammer for, at sygeplejersker indbyrdes kan diskutere sygepleje og faglighed. Det skal sætte professionel sygepleje og sygeplejerskers værdi i samfundet højt på dagsordenen, så det bliver klart for politikerne, hvor vigtige funktioner sygeplejersker udfylder i velfærdssamfundet. De næste 365 dage skal vi fortælle om alt det, sygeplejen kan og gør. Jeg vil opfordre jer til at holde øje på kredsens hjemmeside, hvor vi i løbet af året vil fortælle om det, der sker i vores egen kreds. Jeg vil også opfordre jer til selv at lave aktiviteter på jeres arbejdspladser - kredsbestyrelsen vil se positivt på at give økonomisk støtte. Velkommen til Sygeplejens år. (Læs side 10 og 11 om tilbud og muligheder i Sygeplejens År). 4

5 En gang sygeplejerske - altid sygeplejerske Kredsens seniorsygeplejersker var 12. maj inviteret til formiddagskaffe på kredskontoret for at markere startskuddet på Sygeplejens År. Under kaffen var der oplæg af sygeplejersker, der har arbejdet i og for sygeplejefaget - på meget forskellige områder. På billedet er det tidligere plejehjemsleder Marianne Gaardsøe, der fortæller fra sit arbejdsliv. Herudover var der oplæg af Lene Zakarias, afdelingsleder for sundhedsuddannelserne på University College Nordjylland og Carin Juul, organisatorisk aktiv i DSR igennem mange år. Til slut var der tid til, at deltagerne selv kunne fortælle små historier fra arbejdslivet. Der hvor det hele begynder Dansk Sygeplejeråd vil i løbet af Sygeplejens År overrække Rammer for Fremtiden til personer, der har indflydelse på eller betydning for sygeplejen. De første rammer blev overrakt på startdagen - torsdag 12. maj - og den nordjyske kredsbestyrelse havde som sin første modtager valgt Jonna Frølich, der er studiechef på Sygeplejerskeuddannelsen, University College Nordjylland. Kredsformand Jytte Wester overrakte rammen under aftenens medlemsmøde på kredskontoret. Hun begrundede kredsbestyrelsens valg af første prismodtager: Vi giver den første ramme til en sygeplejerske, der arbejder lige præcis der, hvor det hele begynder - på sygeplejerskeuddannelsen. Jonna, du arbejder for fremtidens sygeplejersker, først og fremmest i forhold til uddannelsen. Det er så vigtigt, at vi får nye sygeplejersker, der har været igennem en god uddannelse og kan være med til at udvikle vores fag. Veluddannede sygeplejersker er jo en forudsætning for, at vi kan yde god sygepleje og kan udvikle faget. Du gør også en indsats for at vejlede de ledige nyuddannede sygeplejersker til at blive i faget - fordi det er verdens bedste fag og fordi vi ved, at der inden længe bliver hårdt brug for dem. Munter afslutning De 80 medlemmer, der var samlet på kredskontoret om aftenen 12. maj, fik en munter afslutning på den første dag i Sygeplejens År. Nils Villemoes fik med sit oplæg Hvorfor skal alting altid laves om? latteren frem, ikke én men mange gange. Den første dag i Sygeplejens År - i Kreds Nordjyllands lokaler - sluttede således med at slå fast, at udvikling godt kan være underholdende - hvis man som Nils Villemoes har blik for de anderledes vinkler og kan sætte ord på dem. 5

6 1: Intensiv/anæstesi, Sygehus Thy- Mors, nattevagt 2. Socialpsykiatrisk Boform Kærvang, Mors, nattevagt 3. Medicinsk afdeling B2, Sygehus Himmerland, Farsø, nattevagt 4. Medicinsk afdeling B1, Sygehus Himmerland, Farsø, nattevagt 5. Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. A3, Aalborg Sygehus, nattevagt 6. KamilianerGaardens Hospice, Aalborg, nattevagt Besøg på arbejdspladser Fra Thy til Skagen til Hobro. Repræsentanter fra kredsbestyrelsen besøgte arbejdspladser hele døgnet 12. maj. De fik hilst på sygeplejersker, der varetager vidt forskellige arbejdsområder og funktioner til gavn for nordjyderne. 7. Vagtcentralen, Aalborg Kommune, nattevagt 8. Vagtcentralen, Aalborg Kommune, dagvagt 9. Gadesygeplejerske, Aalborg Kommune 10. Stråleterapien, Aalborg Sygehus, dagvagt 11. Praksissygeplejerske i lægekonsultation, Aalborg Gigt og Rygcentret i Skagen, dagvagt

7 13. IT-Sundhed, Regionshuset, Aalborg 14. Aalborg Sygehus, Dialysen i Hjørring, dagvagt 15. Distriktspsykiatrisk team, Brønderslev, Psykiatrien i Nordjylland 16. University College Nordjylland, Hjørring. 17. Socialpsykiatrisk Boform Skovvænget, Aalestrup, dagvagt og aftenvagt 18. Hjemmeplejen, Jammerbugt Kommune, dagvagt - fra midnat til midnat Billederne på disse sider er taget af kredsbestyrelsen undervejs på dens besøg på arbejdspladser torsdag 12. maj - den første dag i Sygeplejens År - fra midnat til midnat. 19. Hjemmeplejen, Jammerbugt Kommune, aftenvagt 20. Psykiatrien, afd. S1, Brandevej, Aalborg, aftenvagt 21. Psykiatrien, afd. S3, Brandevej, Aalborg, aftenvagt 22. Regionens vagtcentral, Aalborg 23. Skade/modtagelsen, Sygehus Himmerland, Hobro 24. Hjemmeplejen, Rebild Kommune, aften- og nattevagt 7

8 Fem sygeplejersker, der var med til at markere åbningen af Sygeplejens År på kredskontoret i Aalborg, svarer her på tre hurtige spørgsmål om det, det hele drejer sig om: Sygepleje. Tre hurtige - om sygepleje - i Sygeplejens År Birgitte Schmidt, hjemmesygeplejerske, Aalborg Kommune. 1. Hvad synes du er sygeplejens største udfordring i dag? Det er at skulle være så omstillingsparat, med alt det der overgår fra sygehusene til hjemmeplejen. 2. Hvis du skulle fortælle om jobbet som sygeplejerske til en ung, der skal vælge uddannelse hvad ville du så sige? Det er et rigtig godt arbejde - der er så mange muligheder indenfor sygeplejen, man kan arbejde med. Det kan kun anbefales. 3. Hvis du kunne få ét ønske opfyldt på sygeplejens vegne hvad skulle det så være? At folk forstod, hvor vigtige sygeplejersker er i al den pleje og koordination, der foregår i både hjemmeplejen og på sygehusene. Alting ender på sygeplejerskernes bord. Det forstår folk ikke altid. Gitte Fischer, sygeplejerske i Det palliative team, Aalborg Sygehus. 1. Hvad synes du er sygeplejens største udfordring i dag? Det er omsorgen. Omsorg er vores kerneydelse og den skal vi som sygeplejersker sætte i fokus. 2. Hvis du skulle fortælle om jobbet som sygeplejerske til en ung, der skal vælge uddannelse hvad ville du så sige? Det er et alsidigt og spændende job med mange udfordringer. Det er anbefalelsesværdigt. 3. Hvis du kunne få ét ønske opfyldt på sygeplejens vegne hvad skulle det så være? At vi får gode rammer til at udføre vores arbejde. Det gælder både de økonomiske, menneskelige og samarbejdsmæssige rammer. 8

9 Ingrid Wogensen, operationssygeplejerske, A-OP, Aalborg Sygehus. 1. Hvad synes du er sygeplejens største udfordring i dag? Det er at tage vare omkring de svage grupper i vores samfund. Det er en svær tid, vi har, med megen social ulighed. 2. Hvis du skulle fortælle om jobbet som sygeplejerske til en ung, der skal vælge uddannelse hvad ville du så sige? Det er et job med mange muligheder for at prøve forskellige genrer i sygeplejen. 3. Hvis du kunne få ét ønske opfyldt på sygeplejens vegne hvad skulle det så være? Lige nu er det flere ressourcer, for vores sundhedssystem er ved at være meget nedslidt. Det er et valg mellem udstyr og personale. Annette Søndergaard, sundhedsplejerske i Aalborg Kommune. 1. Hvad synes du er sygeplejens største udfordring i dag? Økonomien. Alle de nedskæringer - det er et kæmpe problem Vi tør næsten ikke trække vejret, når der kommer et nyt budget. 2. Hvis du skulle fortælle om jobbet som sygeplejerske til en ung, der skal vælge uddannelse hvad ville du så sige? Det er det bedste fag i verden. Der er så mange muligheder. 3. Hvis du kunne få ét ønske opfyldt på sygeplejens vegne hvad skulle det så være? At der var ressourcer til en ordentlig sygepleje og sundhedspleje, som vi fagligt kan stå inde for. Vores problem i sundhedsplejen er, at det er så nemt at spare på forebyggelse og sundhedsfremme, fordi man først ser resultaterne ude i fremtiden. Ingelise Back, sygeplejerske på cardiologisk afd. S 1, Aalborg Sygehus. 1. Hvad synes du er sygeplejens største udfordring i dag? Det er patientsamarbejdet. Som det er i dag, stiller vi mange spørgsmål udenfor patienten. Hvis vi i stedet stillede dem sammen med patienten, ville vi gøre det meget lettere for os selv, og vil ville gøre det bedre for patienten. 2. Hvis du skulle fortælle om jobbet som sygeplejerske til en ung, der skal vælge uddannelse hvad ville du så sige? Jeg har aldrig en dag fortrudt, at jeg valgte at blive sygeplejerske. Kontakten med patienterne og den tillid, som de helt automatisk viser - det er det hele værd. 3. Hvis du kunne få ét ønske opfyldt på sygeplejens vegne hvad skulle det så være? At vi virkelig finder ud af, hvad sygepleje er og får sygepleje adskilt fra lægevidenskaben, som et selvstændigt fag. Vi er i gang med dette men vi skal længere, end vi er nu. Det er så vigtigt, at vi får tillid til os selv - også indenfor forskning. 9

10 ET PROFESSIONELT VALG IKKE BARE ET KALD Nu ER det Sygeplejens År 12. maj 2011 lød startskuddet for et år, hvor vi i fællesskab sætter fokus på sygeplejerskers professionelle arbejde og engagement. I Nordjylland havde vi valgt at starte dagen med både arbejdspladsnære aktiviteter og fælles aktiviteter. De forrige sider fortæller om dagens mange oplevelser. Relevant for Sygeplejens År, hvad betyder det? Aktiviteten skal medvirke til at synliggøre og argumentere for værdien af vores faglighed Aktiviteten kan være rettet mod omverdenen borgere, politikere, presse m.fl. eller mod sygeplejersker i fællesskab Aktiviteten skal have fokus på vores fag - på sygeplejerskers professionelle arbejde og engagement Nu skal vi i fællesskab have fyldt resten af Sygeplejens År ud med aktiviteter og events, der kan medvirke til at synliggøre og argumentere for værdien af vores faglighed. Og vi skal sammen vise, at vores fag er attraktivt for både kommende sygeplejersker og for de, der allerede er i faget. Har du og dine kolleger en god idé til en aktivitet eller event i jeres lokale område, kan I søge midler til afviklingen. Som udgangspunkt er kriterierne følgende for at kunne søge økonomisk støtte: Emnet skal være relevant for Sygeplejens År Der skal være lokal opbakning til aktiviteten Kredsen oplyses kort om aktivitetens indhold, hvad I ønsker støtte til, hvilket beløb i skal bruge, samt tid og sted for afviklingen Henvendelse om økonomisk støtte rettes til kredskontoret, att. politisk chefkonsulent Lilli Lykkegaard. Meget gerne på mail Inspiration til aktiviteter og events Du kan finde inspiration til aktiviteter og events på Kan du ikke finde det på hjemmesiden, så skriv Ideer aktiviteter Nordjylland i søgefeltet. Så kommer det frem. ET PROFESSIONELT VALG IKKE BARE ET KALD Hvad kommer der til at ske? Der arbejdes i øjeblikket med følgende arrangementer og events i kredsen i løbet af Sygeplejens År - Udstillingen Mænd er også sygeplejersker skal rundt i kredsen - Et større medlemsarrangement efter sommerferien - Månedlige café-fyraftensmøder - 2 kursusdage med to forskellige kliniske emner - Yderligere 9 overrækkelser af Ramme for fremtiden Derudover vil Sygeplejens År i en eller anden form også være at finde på Generalforsamlingen 25. oktober i år. 10

11 En gang om ugen diskuterer sygeplejersker i hele landet et spørgsmål, der handler om sygepleje i et fagligt, etisk eller sundhedspolitisk perspektiv. Vil I gerne have vandreudstillingen Mænd er også sygeplejersker på besøg? Vandreudstillingen skal bogstaveligtalt gerne vandre fra sted til sted i kredsen i hele Sygeplejens År. Det er meningen, at den kan være 14 dage et sted, så skal den vandre videre. Kunne I have lyst til at få besøg af udstillingen, kan I skrive en mail til med oplysning om hvor og hvornår, I kunne tænke jer udstillingen, samt kontaktoplysninger til jer. Så bliver I kontaktet efterfølgende. Læs eventuelt mere om udstillingen på Skriv Mænd er også sygeplejersker i søgefeltet, og du bliver henvist til, hvor du kan læse mere. ET PROFESSIONELT VALG IKKE BARE ET KALD Sms-debatten er i gang Sms-debatten begyndte onsdag 18. maj. Hver onsdag tikker et debat-spørgsmål ind på mobilen hos Dansk Sygeplejeråds kontaktpersoner i sms-debatten. Meningen er, at kontaktpersonerne tager spørgsmålet op med kolleger i løbet af arbejdsdagen/vagten. Når spørgsmålet er diskuteret i ca. 10 minutter, bliver debattørerne enige om det svar, de synes er det mest rammende blandt svarmulighederne. Den efterfølgende fredag bliver det samlede resultat for alle svarene sendt til kontaktpersonerne og er også at finde på Hvordan kan du være med? Hvis du og dine kolleger vil være med i debatten om faget, så vælg en af jer som kontaktperson. Kontaktpersonen sender en sms til 1272 med teksten: DSR [for- navn eller fornavn og efternavn] [medlemsnr.] [kreds] [antal deltagere i debatgruppen]. Det koster 0 kr. + almindelig sms-takst at deltage i debatten. Eksempel på indsendelse af kontaktpersonoplysninger Send en sms til Skriv - [DSR] - [dit navn] - [dit medlemsnr] - [din Kreds] - [antal deltagere i gruppen] Eksempel: DSR Bodil Bodilsen Nordjylland 5 Præmier i sms-debatten Hver uge bliver der i alle fem kredse trukket lod om et glas bolsjer fra Sømods Bolcher. Vinderen får gevinsten overrakt personligt af én fra formandsgruppen i Nordjylland. 11

12 Værn om Nordjyllands frihed Sygeplejerskepris Nordjyske sygeplejersker har prioriteret Værn om frihed som ét af deres der giver flere fridage og færre til- Sygeplejersker ønsker lange vagter, øverste krav til næste overenskomst. stedeværelsesdage Kredsnæstformand Helle Kanstrup gik under generalforsamlingen på Det er forståeligt, at vi gerne vil talerstolen for at begrunde, hvorfor kunne vælge flere penge og længere kravet er vigtigt men også modsætningsfyldt. valgfriheden indeholder nogle dilem- vagter. Men vi skal være klar over, at maer. Det gælder også den generelle Vi har en Arbejdstidsaftale, en overenskomst og en arbejdsmiljølov, der møder i aften / nat og weekendvagt. tendens til, at færre sygeplejersker tilsammen værner om balancen mellem sygeplejerskers arbejdsliv og fordi flere sygeplejersker får mulig- Nogle vil kalde det en god udvikling, På generalforsamlingen i 2010 blev det besluttet, at der en Kriterier for Nordjyllands Sygeplejerskepris fritidsliv. MEN hvordan kan Dansk hed for at holde fri sammen med den gang årligt skal uddeles en Nordjyllands Sygeplejerskepris. den / de indstillede skal have aktivt medlemskab af DSR, Sygeplejeråd som organisation sikre, øvrige familie. Men hvis prisen er, at Kreds Nordjylland at sygeplejersker ikke oplever overenskomst og aftaler som snærende falder og giver ekstra arbejde til de den samlede fremmødeprofil bare Prisen uddeles på generalforsamlingen til en sygeplejerske aktive medlemmer af DSR, Kreds Nordjylland kan indstille eller en gruppe af sygeplejersker, der har bidraget aktivt til at til prisen bånd, der hindrer dem i at tjene penge og bestemme over egne arbejds- så bør vi overveje det en ekstra gang. færre sygeplejersker, der er i vagt højne sygeplejefagets anseelse og omdømme, for eksempel Kredsbestyrelsen beslutter ud fra de indsendte forslag, vilkår?, spurgte Helle Kanstrup. gennem offentlig fremtræden, som oplægsholder hvem der skal have årets Nordjyllands Sygeplejerskepris. Individuelle ønsker, der kan være meget forståelige, kan hurtigt ramme os igangsætter eller formidler af positive historier i tilknytning Prisen uddeles første gang på kredsens generalforsamling Værnet om friheden kommer f.eks. til faget tirsdag 25. oktober under pres når selv, f.eks. i form af færre personaleressourcer til de samme opgaver, eller som på anden måde har virket som rollemodel og Sygeplejersker gerne vil have udbetalt mistet fridag frem for at få en ny sagde Helle Kanstrup. nytænkende indenfor fag og organisation Indstillinger til prisen skal være kredskontoret i hænde senest 8. september fridag Formålet med Nordjyllands Sygeplejerskepris er at anerkende den indsats, som sygeplejersker dagligt yder i forhold til at videreudvikle sygeplejen til gavn for patienter, borgere, pårørende, kolleger, studerende og elever at anerkende, at det kollegiale fællesskab på en arbejdsplads trives og udvikles bedst, når der er socialt og fagligt engagerede kolleger, som gør en positiv forskel at synliggøre, at arbejdet som sygeplejerske er mangfoldigt Blanket, der kan downloades fra skal anvendes. Vælg menupunktet Sygeplejerskepris i venstre side. Link til blanket ligger nederst i teksten. Indstillingen sendes eller afleveres i kuvert til: Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV 12

13 Som kredsbestyrelsesmedlem er man delegeret til Dansk Sygeplejeråds Kongres. Mange kredsbestyrelsesmedlemmer oplever det som meget spændende at være med til at lægge de helt overordnede linjer for Dansk Sygeplejeråds arbejde. Det foregår netop på kongressen. Her er det den nordjyske kredsbestyrelse i kongressalen for et år siden, i maj Valg til kredsbestyrelsen Er du optaget af, hvad der sker med dit fag? Kan du lide at diskutere sygepleje og sundhedspolitik - med andre sygeplejersker? Kunne du tænke dig at få indflydelse på den udvikling, der sker og skal ske med sygeplejen - og på de beslutninger, der træffes i Dansk Sygeplejeråd? Så skal du alvorligt overveje at stille op til en plads i bestyrelsen i Kreds Nordjylland. Valgperioden for kredsbestyrelsen er to år, og den udløber til efteråret. Derfor skal der nu findes kandidater til de 17 pladser, der bliver i næste bestyrelse: En formand, to kredsnæstformænd og 14 medlemmer (se fordeling i valgkredse på side ). Opstilling af kandidater begynder om få uger. Du kan stille op fra midten af juni - anmeldelse sker via - og indtil 30. september. Herefter skal kandidaterne have mulighed for at præsentere deres holdninger og synspunkter overfor Kreds Nordjyllands medlemmer - og 25. oktober går valget så i gang. Der kan stemmes til og med 8. november. Få dage senere samles Kreds Nordjyllands ny kredsbestyrelse. Måske med dig som medlem? Tænk over det - eller tænk over om du har en kollega, som du kan opfordre til at stille op. Som et kredsbestyrelsesmedlem siger lige herefter, så er det nemlig rigtig vigtigt at få sygeplejersker fra alle typer af arbejdsområder og arbejdspladser ind i bestyrelsen. Så mange grupper af nordjyske sygeplejersker er repræsenteret. Fire medlemmer af den nuværende kredsbestyrelse fortæller på de næste sider, hvorfor de synes det er værd at blande sig og søge indflydelse via en plads i kredsbestyrelsen. De giver eksempler på, hvad arbejdet har betydet for de nordjyske medlemmer. Så er det tid at stille op til en plads i bestyrelsen i Kreds Nordjylland. Der er valg til efteråret, og der er mulighed for at stille op som kandidat fra midten af juni. Læs på de næste sider nogle eksempler på, hvad den nuværende bestyrelse har arbejdet med. 13

14 Niels Legaard Gjytkjær De vigtige nordjyske fingeraftryk Jeg mener, at arbejdet som kredsbestyrelsesmedlem er meget vigtigt for DSR s virke og udvikling fagligt og politisk. Altså at de nordjyske sygeplejersker har deres egne repræsentanter til at sætte fingeraftryk i vores fælles faglige organisation. Jeg føler, jeg er valgt på et politisk mandat, som jeg kæmper for at bringe videre til hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd. Det kan jeg gøre via kredsformand og kredsnæstformand, der begge har plads i hovedbestyrelsen. Som bestyrelsesmedlem er det et drømmescenarium at være i dialog med de medlemmer, der har stemt på én. Jeg har forsøgt på dette ved at spørge medlemmer på min arbejdsplads, om de har noget, de gerne vil have bragt med ind i kredsbestyrelsen. Jeg håber, at kongresbeslutningen om at sætte alle sejl til i Sygeplejens År vil få rigtig mange nordjyske sygeplejersker ind i kampen for faget. I kredsbestyrelsen har vi arbejdet på mange fronter for at få medlemmer involveret bl.a. ved at rejse debat om fagets og professionens betydning på generalforsamlingen og ved at invitere sygeplejerskeklubberne til en aften, hvor de har udviklet idéer til at sætte sygeplejen på dagsordenen ude på arbejdspladserne. Jeg vil opfordre sygeplejersker fra alle arbejdsområder til at stille op. Hvis du ikke selv har lyst, så overvej om du har en kollega, du kan opfordre. Jo flere arbejdsområder, der får en stemme i kredsbestyrelsen jo bedre baggrund har bestyrelsen for at varetage de nordjyske sygeplejerskers interesser. Edel Nygaard Rüsz Fra generalforsamling til konkret tilbud til medlemmer I vores kreds vedtager generalforsamlingen hvert andet år en udviklingsplan for kredsbestyrelsens arbejde. Efterfølgende laver vi i kredsbestyrelsen en strategi for hvert indsatsområde, og her er jeg som kredsbestyrelsesmedlem med til at bestemme, hvad der skal i fokus overfor medlemmerne. I denne periode har vi bl.a. besluttet, at vi vil mere ud på arbejdspladserne med tilbud omkring Det arbejdspladsnære arbejdsmiljø. Konkret har det ført til flere arbejdspladsnære møder og aktiviteter i kredsen. Også på min egen arbejdsplads, hvor kredsformand og kredsnæstformand har været på besøg for at høre sygeplejerskernes oplevelse af sammenhængen mellem arbejdsopgaver og arbejdsmiljø/vilkår. Der er politisk fulgt op på mødet, bl.a. med kontakt til kommunalpolitikere. Som kredsbestyrelsesmedlem er du delegeret til Dansk Sygeplejeråds Kongres. Det er en stor - og overvældende oplevelse! Vi har som kredsbestyrelse forberedt vores egne forslag. Sidste gang foreslog vi f.eks. at sætte fokus på styringsformer i det kommunale sundhedsvæsen. Fra mit eget arbejde som hjemmesygeplejerske ved jeg, at den økonomiske styringsform har betydning for den sygepleje, vi kan tilbyde borgerne. Jeg er stolt over, at jeg som kredsbestyrelsesmedlem har været med til at sætte vores fag så markant på dagsordenen. Sådan stiller du op: Anmeldelse sker via hjemmesiden Der åbnes for anmeldelse i midten af juni - sidste frist er 30. september

15 Elin Aggerholm Jensen Flere tilbud tæt på medlemmerne Det er spændende at være medlem af kredsbestyrelsen, fordi jeg får indflydelse på de beslutninger, der tages i Dansk Sygeplejeråd, både centralt og i vores kreds. Et eksempel fra denne periode er beslutningen om, at medlemmerne i Kreds Nordjylland skal have flere arbejdspladsnære tilbud. Jeg arbejder selv i et yderområde (Sygehus Himmerland, Farsø), hvor medlemmerne kan føle, at der er langt til kredskontoret og til de aktiviteter, der tilbydes i Dansk Sygeplejeråd. Derfor har jeg ment, at det er den helt rigtige vej at gå at flytte flere tilbud derud, hvor medlemmerne bor og arbejder. På min arbejdsplads har vi allerede haft glæde af beslutningen med et møde om pensionsordning og om rettigheder og pligter, hvis der sker afskedigelser på grund af besparelser. Der var god tilslutning, og jeg er sikker på, at nogle af de fremmødte sygeplejersker kom, fordi det var nemt og lokalt. Som kredsbestyrelsesmedlem vil du få indsigt i og indflydelse på de mange områder, hvor vores fagforening arbejder for os. F.eks. vil du komme tæt på overenskomstforhandlingerne men også på alt det, der foregår indimellem. Ida Pedersen Dialog med politikerne I kredsbestyrelsen følger vi den sundhedspolitiske debat og diskuterer, hvordan vi kan påvirke politikernes beslutninger i kommuner og region ud fra et fagligt grundlag. Vi går i dialog med med politikerne, bl.a. om konsekvenserne af deres overvejelser og prioriteringer for borgere/patienter og for sygeplejersker. Som medlem af kredsbestyrelsen bruger du dine erfaringer, din viden og dine holdninger til faget og udviklingen i DSR. Du er med til at påvirke beslutninger, prioriteringer og strategier, der har betydning for det enkelte medlem. Det er du f.eks. på kongressen, hvor jeg har oplevet vores kredsbestyrelse som meget aktiv og engageret. Her kan en proces sættes i gang, som det f.eks. skete på kongressen sidste år, hvor det blev vedtaget at arbejde for en styrket sygepleje i kommunerne med baggrund i de mange og komplekse sygeplejeopgaver, der flyttes ud i kommunerne. På kredsens generalforsamling i oktober fulgte vi op med en udtalelse om, at der er brug for Bedre forberedelse til fremtidens sundhedsvæsen med afklaring af behovet for sundhedstilbud og sundhedsfaglige kompetencer i region og i kommuner. Kort efter besluttede vi i kredsbestyrelsen, at kredsformand Jytte Wester skulle rundt til alle regionens borgmestre for at tale med dem om fremtidens sygepleje i kommunerne. Jytte Wester har før hvert borgmesterbesøg haft kontakt med fællestillidsrepræsentanten i den pågældende kommune, og hun har på den måde kunnet bære sygeplejerskernes oplevelse af hverdagen videre, ind til deres borgmester. Vi er som kredsbestyrelsesmedlemmer med i mange processer f.eks. processen hen imod en ny overenskomst eller det mere nære med at skabe mulighed for, at nordjyske sygeplejersker får talt direkte med deres politikere. 15

16 Kredsbestyrelsesvalg i DSR - Kreds Nordjylland foregår i perioden Kandidater søges til Kredsb Fristen for at opstille er 30. september 2011 Sådan stiller du op: Anmeldelse sker via hjemmesiden Der åbnes for anmeldelse i midten af juni - sidste frist er 30. september

17 25. oktober til 8. november 2011 estyrelsen DSR - Kreds Nordjylland VALGKREDS 1: Der skal i valgkreds 1 vælges 6 bestyrelsesmedlemmer PÅ TVÆRS AF VALGKREDSE: Der skal i hele kredsen vælges 1 kredsformand 2 kredsnæstformænd VALGKREDS 2: Der skal i valgkreds 2 vælges 8 bestyrelsesmedlemmer Valget foregår i perioden 25. oktober til 8. november

18 STAFETTEN N O R D J Y S K E S Y G E P L E J E R S K E R Af Lone Volsgaard og Berith Thomsen, sygeplejersker på medicinsk afd. M4, Sygehus Thy-Mors. Vi er to sygeplejersker fra en medicinsk afdeling på Sygehus Thy-Mors, der har ført dagbog over en vagt, hvor vi var så få sygeplejersker, at vi ikke kunne nå de mest basale sygeplejeopgaver og en anden vagt, hvor der var tid til at passe patienterne. Vi har sendt brevet til ledelsen med det håb, at problemerne med undernormering og deraf følgende plejesvigt kan blive løst. Vi giver her et uddrag fra vores indledende brev til ledelsen plus vores konklusion. Dagbog fra en god og en dårlig vagt Fra det indledende brev Det har gennem længere tid bekymret os, at vi er blevet færre antal personaler til at passe det samme antal patienter. Patienterne på medicinsk afdeling M4 er meget syge og plejekrævende mennesker, der ikke har ressourcer til at gøre opmærksom på problemet. Som sygeplejersker har vi ressourcer til at prøve at gøre noget ved problemet. Vi har forsøgt at belyse problemet ved at lave en dagbog over en dårlig dag for både patienterne og for personalet en dagvagt, hvor vi var fem til at passe 24 patienter. Efterfølgende beskriver vi en god dag for både patienterne og for personalet en dagvagt, hvor vi var seks til at passe 24 patienter. Forskellen på de to dage er stor, både i patientsikkerhed og i arbejdsforhold for personalet. Som sundhedspersonale har vi et personligt ansvar for at udføre faglig forsvarlig sygepleje. Ledelsen har et ansvar for at skabe rammerne for at vi kan udføre faglig forsvarlig sygepleje, således at patienter og personale ikke udsættes for unødvendige belastninger. Uddrag af konklusion På de dårlige dage, hvor vi er undernormeret, sker der mange utilsigtede hændelser. Når vi har de dage, kan følgerne blive fatale. Det faktum, at der ofte mangler personale, får som konsekvens, at patienterne forbliver indlagt i længere tid og dermed 18

19 Patienterne nødes ikke tilstrækkeligt med væske og proteindrikke og er dermed længere om at komme til kræfter. Patienterne må ligge i længere tid med en våd ble, måske i en ble med afføring, som dels er uværdigt men også giver problemer med huden og risiko for cystit. Patienternes daglige hygiejne og mundpleje bliver til lappeløsninger. Patienternes indlæggelsestid bliver forlænget, da der ikke er tid til at få hjemmeplejen varslet og udskrivelsen planlagt. Det faktum, at der ofte mangler personale, kan få følgende konsekvenser for de ansatte: Berith Thomsen De ansatte må hele tiden gå på kompromis med fagligheden. Det er meget opslidende at vide, hvordan plejen burde være udført, og samtidig se konsekvensen af hvor dårligt den bliver udført. Lone Volsgaard øges omkostningerne for sygehuset. Det er bl.a. følgende plejesvigt, der giver de længere indlæggelser: Patienterne får ikke den døgnmængde IV-medicin de skulle have haft, hvilket medfører, at de skal have medicinen i flere døgn for at blive raske. De ansatte bliver oftere syge/der bliver flere længerevarende sygemeldinger. De ansatte bliver irritable og kede af det/arbejdsmiljøet bliver væsentligt forringet. De ansatte begynder at søge væk fra afdelingen. Vi oplever, det gør underværker, når vi er sygeplejersker nok til at passe patienterne. Så udfører vi med stolthed vores fag, vi styrker patientsikkerheden og vi hæver kvaliteten i patientforløbene, hvilket gør dem kortere og dermed også billigere. Patienterne bliver ikke mobiliseret i den grad, der er nødvendig for at de hurtigst muligt kan komme sig og dermed blive klar til udskrivelse. Patienterne får oftere decubitus problemer, da der enten ikke er tid til at få dem lagt på en vekseltrykmadras, eller der er ikke tid til at vende dem så ofte som nødvendigt eller pga. immobilisation. Patienternes væskeskemaer, ernæringsscreeninger og kostregistreringer bliver mangelfuldt udfyldt, hvilket forsinker fokus på den enkeltes ernæringstilstand. 19

20 De medicinske sygeplejersker på Sygehus Thy-Mors har på et møde med kredsformand Jytte Wester diskuteret, hvordan de kan få politikerne til at tage ansvar for det medicinske område. Faglig forsvarlighed Jytte Wester til møde med de medicinske sygeplejersker på Sygehus Thy-Mors. 20

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Juni 2013 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Valg til kredsbestyrelsen. Sygepleje på tværs - Lockout Patientsikkerhed i verdensklasse

Juni 2013 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Valg til kredsbestyrelsen. Sygepleje på tværs - Lockout Patientsikkerhed i verdensklasse Juni 2013 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Valg til kredsbestyrelsen 21 Sygepleje på tværs - Lockout Patientsikkerhed i verdensklasse Af kredsformand Jytte Wester Pres fra arbejdsgiverne DSR NORD

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Cape Town, Sydafrika Udvekslingsperiode: Modul 13, 04.02.2013 til 01.03.2013 Navn: Email: Christine Ingemann christine@ingemann.de Tlf. nr. 31 44 13 71 Navn: Email: Anette Lyngholm

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

December 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Læs om kredsens generalforsamling. Alternative veje i sygeplejen 4-13

December 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Læs om kredsens generalforsamling. Alternative veje i sygeplejen 4-13 December 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Alternative veje i sygeplejen 4-13 Læs om kredsens generalforsamling 14 Af kredsformand Jytte Wester DSR NORD Magasin for medlemmer af Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg SF i Nordjylland har i indeværende periode taget medansvar for løsning af alle opgaver i regionen. Den psykiatriske skadestue er

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

REFERAT Arbejdsmiljømøde for alle Sikkerhedsrepræsentanter, Kreds Midtjylland, VEST Dato: 7. juni 2010

REFERAT Arbejdsmiljømøde for alle Sikkerhedsrepræsentanter, Kreds Midtjylland, VEST Dato: 7. juni 2010 REFERAT Arbejdsmiljømøde for alle Sikkerhedsrepræsentanter, Kreds Midtjylland, VEST Dato: 7. juni 2010 Til stede: Referent: Bodil Remme Jakobsgaard Øre - næse - hals Holstebro,Lisbeth Haarbo Jensen Øre

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

På toppen hele arbejdslivet

På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet Vejledning 1 På toppen hele arbejdslivet På toppen hele arbejdslivet er en aktivitetsrække fyldt med saft og kraft. Aktiviteter til dig i generation plus og fastansat i Fredensborg

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013 Strategiske indsatsområder 2013-16 Vedtaget på kongressen, maj 2013 1 Kost, ernæring og sundhed: En hjørnesten i velfærdssamfundet Kost, ernæring og sundhed udgør nogle af velfærdssamfundets vigtigste

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Evalueringsrapport...3 Bilag 2. Organisationsdiagram, forslag til strukturændring...9 Bilag

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Tortosa, Tarragona, Spanien Navn: Pernille Lundholm Rasmussen E-mail: pernillelundholm@hotmail.com Tlf. nr. 004521134265 Evt. rejsekammerat: Rejser alene

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere