Vejledning til gennemførelse af sprogscreening og sprogvurdering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til gennemførelse af sprogscreening og sprogvurdering."

Transkript

1 Vejledning til gennemførelse af sprogscreening og sprogvurdering. Sprogscreening Sprogscreeningens formål Sprogscreeningen er en begrænset undersøgelse af det enkelte barns sproglige udvikling, som her består af en sprogbrugsprofil og en samtale om barnets sproglige udvikling. Desuden består sprogscreeningen af en selvevalueringsdel for de tosprogede elever fra klasse. Sprogscreeningen har til formål at sikre, at hver enkelt tosproget elev modtager den undervisning i dansk som andetsprog, som han eller hun har behov for og derved krav på. Sprogscreeningen har også til formål at afdække evt. andre behov for sprogudviklende aktiviteter. I sprogscreeningssamtalen kan tidligere gennemførte prøver og test (f.eks. læsetest og matematiktest) og andre sproglige vurderinger af eleven inddrages. Sprogscreeningssamtalen afsluttes med en vurdering af, om eleven skal modtage dansk som andetsprogsundervisning eller opfordres til at deltage i andre sprogudviklende aktiviteter. I tvivlstilfælde afgør skolens leder, om eleven skal modtage dansk som andetsprogsundervisning. Hvis eleven skal modtage dansk som andetsprogsundervisning eller deltage i andre sprogudviklende aktiviteter, kan der efterfølgende udarbejdes en individuel udviklingsplan, som indgår som en del af elevplanen. Sprogbrugsprofilen Der udarbejdes en sprogbrugsprofil (skema A og B) for alle tosprogede elever, som beskriver: I hvilke sammenhænge eleven bruger sine forskellige sprog i og uden for skolen Sprogbrugsprofilen udarbejdes i børnehaveklassen af børnehaveklasselederen ved en samtale mellem eleven, forældrene og børnehaveklasselederen. (f. eks ved en forældre- og elevsamtale) kl. af klasselæreren ved en samtale mellem eleven og klasselæreren modtagelsesklassen af klasselæreren inden udslusning. Sprogbrugsprofilen vil give klasselæreren indsigt i, indenfor hvilke domæner eleven bruger henholdsvis sit modersmål og dansk. Hvis eleven bruger andre sprog end modersmålet og dansk, skrives det pågældende sprog ind i felterne til afkrydsning. Klasselæreren/børnehaveklasselederen kan evt. afslutte sprogbrugsprofilen med nogle sammenfattende kommentarer. Elevens selvevaluering De tosprogede elever fra kl. udfylder en selvevaluering (skema C). Eleven skal selv udfylde selvevalueringen, efter at klasselæreren har instrueret eleven i, hvorledes skemaet skal udfyldes. Selvevalueringen giver klasselæreren et indblik i, hvorledes eleven vurderer sine kompetencer på de to sprog. Denne viden vil være vigtig, når klasselæreren efterfølgende sammen med en sprogcenterlærer eller en dansk som andetsprogslærer skal vurdere, om eleven skal modtage dansk som andetsprogsundervisning eller opfordres til at deltage i andre sprogudviklende aktiviteter.

2 Sprogscreeningssamtalen Sprogscreeningssamtalen (skema D) om den enkelte elev finder sted mellem børnehaveklasselederne eller mellem klasselæreren og sprogcenterlæreren eller en lærer med uddannelse i dansk som andetsprog. Samtalen foretages på baggrund af elevens sprogbrugsprofil, evt. selvevaluering samt øvrige iagttagelser om elevens sproglige og faglige udvikling (herunder f.eks. læsetest og matematiktest). For børnehaveklasseeleven er det endvidere muligt at inddrage oplysninger og vurderinger overdraget fra elevens dagtilbud. Det anbefales desuden, at inddrage resultaterne af tale-hørelærerens screening i børnehaveklassen. I samtalen tages der stilling til, om eleven har behov for dansk som andetsprogsundervisning indenfor følgende 4 færdighedsområder: Lytte, tale, læse og skrive. Dog er det kun lytte- og talefærdigheden, der vurderes i børnehaveklassen. I klasse er det lytte-, tale- og læsefærdigheden, der vurderes. Der skal dog undervises i førlæseaktiviteter i børnehaveklassen og skriveaktiviteter i klasse i relation til dansk som andetsprog. Sprogscreeningssamtalen afsluttes med en konklusion på, om eleven skal modtage dansk som andetsprogsundervisning eller opfordres til at deltage i andre sprogudviklende aktiviteter. Hvis klasselæreren og sprogcenterlæreren er usikre på denne konklusion, kan de vælge at lade sprogcenterlæreren foretage en sprogvurdering, inden der endeligt konkluderes på behovet for dansk som andetsprogsundervisning. Er der fortsat tvivl eller uenighed afgør skolens leder, om eleven skal modtage dansk som andetsprogsundervisning. Sprogvurdering Sprogvurderingens formål For at sætte mål for dansk som andetsprogsundervisningen og evt. udarbejde en individuel udviklingsplan anbefaler Integration og Mangfoldighed, at der udover sprogscreeningen foretages en egentlig sprogvurdering af de elever, som skal modtage dansk som andetsprogsundervisning. Sprogvurderingen er en mere dybdegående undersøgelse af det enkelte barns sproglige udvikling med indsamling af flere omfattende sproglige data. Sprogvurderingen foretages af en sprogcenterlærer eller en lærer med uddannelse i dansk som andetsprog. I børnehaveklassen foretages sprogvurderingen af børnehaveklasselederen. I modtagelsesklassen foretages sprogvurderingen af klasselæreren. Ændring i behovet for dansk som andetsprog Behovet for undervisning i dansk som andetsprog kan ændre sig mange gange undervejs i skoleforløbet, og lærerne/børnehaveklasselederne bør derfor hele tiden være opmærksom på, om der er elever, hvis behov har ændret sig. Hvis dette er tilfældet, bør eleven som følge heraf have foretaget en sprogvurdering. Sprogvurderingens indhold: Sprogvurderingen foretages af børnehaveklasselederen og bør dække følgende områder i børnehaveklassen:

3 Færdighed Lytte Eleven kan forstå det, der bliver sagt i og Anbefalede sprogvurderingsr: bh klasse. Undervisningsministeriets Du har ik spørt appelsin, Bente Bundgaard, Du har ik spørt appelsin, Bente Bundgaard, Merete Engel, Mubeen B Hussain og Karen Kjær, 2001 Lytte + tale (samtale) Eleven indgår i en samtale og bidrager til at samtalen vedligeholdes, samt at samtalen foregår flydende Tale Eleven kan finde sige? bh klasse. Undervisningsministeriets bh klasse. Undervisningsministeriets Du har ik spørt appelsin, Bente Bundgaard, Merete Engel, Mubeen B. Hussain og Karen Kjær, 2001 Sprogdata, Jette Løntoft, 2004 (Der kan være problemer med skema 4 side 25, da det afdækker fænomener, som er sjældent forekommende i mundtligt sprog) Eleven bruger sproget hensigtsmæssigt i og Eleven kan fortælle sammenhængende og finde de ord han/hun vil sige? Elevens udtale er acceptabel? Vurderingen i klasse foretages af sprogcenterlæreren/dansk som andetsprogslæreren og bør afdække følgende områder:

4 Færdighed Lytte Eleven kan forstå det, der bliver sagt i og Anbefalede sprogvurderingsr Du har ik spørt appelsin, Bente Bundgaard, Du har ik spørt appelsin, Bente Bundgaard, Merete Engel, Mubeen B Hussain og Karen Kjær, 2001 Lytte + Tale (samtale) Eleven indgår i en samtale og bidrager til at samtalen vedligeholdes, samt at samtalen foregår flydende Tale Eleven kan finde sige? Eleven bruger sproget hensigtsmæssigt i og bh klasse og klasse Undervisningsministeriets bh klasse og klasse. Undervisningsministeriets Du har ik spørt appelsin, Bente Bundgaard, Merete Engel, Mubeen B Hussain og Karen Kjær, 2001 Sprogdata, Jette Løntoft, 2004 (Der kan være problemer med skema 4 side 25, da det afdækker fænomener, som er sjældent forekommende i mundtligt sprog) Læse Eleven kan fortælle sammenhængende og finde de ord han/hun vil sige? Elevens udtale er acceptabel? Eleven kan forstå det han/hun læser? bh klasse og klasse. Undervisningsministeriets Vurderingen i klasse foretages af sprogcenterlæreren/dansk som andetsprogslæreren og bør afdække følgende områder: Færdighed Lytte Eleven kan forstå det, der bliver sagt i og Har behov for dansk som andetsprogsundervisning

5 Lytte + Tale (samtale) Eleven indgår i en samtale og bidrager til at samtalen vedligeholdes, samt at samtalen foregår flydende Tale Eleven kan finde sige? Læse Eleven bruger sproget hensigtsmæssigt i og Eleven kan fortælle sammenhængende og finde de ord han/hun vil sige? Elevens udtale er acceptabel? Eleven kan forstå det han/hun læser? Skrive Eleven kan finde skrive? Eleven har et hensigtsmæssigt ordvalg i forhold til det han/hun skriver? Eleven kan skabe sammenhæng i det han/hun skriver? klasse. Undervisningsministeriets klasse. Undervisningsministeriets Sprogdata, Jette Løntoft, 2004 (Der kan være problemer med skema 4 side 25, da det afdækker fænomener, som er sjældent forekommende i mundtligt sprog) klasse. Undervisningsministeriets Nationale test i dansk som andetsprog efter 5. og 7. klasse, Undervisningsministeriet kommer i skoleåret 09/10 Abildgårdst, Lars Holm, Åse Lauritzen og Malene Kallan, 1999 Nationale test i dansk som andetsprog efter 5. og 7. klasse, Undervisningsministeriet kommer i skoleåret 09/10

6 Udover de anbefalede sprogvurderingsr kan en sproglig vurdering foretages uden anvendelse af et egentlig, men som en mellemsprogsanalyse af sprog produceret af eleven. Når eleverne er i gang med en sprogtilegnelse af dansk, er det i vurderingen vigtigt at lægge vægt på barnets udtryksformåen, frem for på den formelle korrekthed i sproget. Mange eksisterende sprogvurderingsr kan i princippet anvendes i forbindelse med afdækning af nogle af ovenstående områder, hvis man tager højde for, at der er tale om tosprogede elever, der taler dansk som andetsprog. Det anbefales dog så vidt muligt at anvende sprogvurderingsr, der er specifikt udarbejdet til tosprogede børn. Vurderingen af ovennævnte områder sættes i relation til trinmålene i faghæfte 19 Fælles mål for dansk som andetsprog. Vurdering af modersmålskompetencen Både i forbindelse med sprogscreeningen og en eventuel efterfølgende sprogvurdering bør en vurdering af elevens kompetencer på modersmålet inddrages så meget som overhovedet muligt. Dette er muligt på skoler, hvor der er tosprogede lærere. Følgende r kan benyttes ved en vurdering af modersmålet: Du har ik spørt appelsin, Bente Bundgaard, Merete Engel, Mubeen B Hussain og Karen Kjær, 2001 SAM-t (somalisk-arabisk modersmåls) Den individuelle udviklingsplan: Når der skal sættes mål for dansk som andetsprog, kan den individuelle udviklingsplan benyttes. Den kan danne baggrund for faget dansk som andetsprog i elevplanen.

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen

Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen Børns sociale kompetencer Vejledning til skolen UdviklingsForum I/S Sociale kompetencer Vejledning til skolen om dialogskema og statistik Hvorfor Jelling Kommune ønsker både at følge med i børnenes faglige

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undervisning af tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Undervisning af tosprogede elever 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Undervisning af tosprogede elever 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11 Kvalitetsrapport for Langsøskolen, skoleåret 00/ Kvalitetsrapport for skoleåret 00/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 00/ omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere