TESTKATALOG KLINISK OG ERHVERV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TESTKATALOG KLINISK OG ERHVERV"

Transkript

1 TESTKTLOG KLINISK OG ERHVERV

2 Grafisk design og tilrettelæggelse Vibeke Sørensen Fotograf Mikkel Mortensen/Yellows ps samt Jon Norddahl/Norddahl & Co. ps Tryk Clemenstrykkeriet /S Redaktion afsluttet februar 2013 lle priser er ekskl. moms Der tages forbehold for fejl og prisændringer. KLSSIFIKTION Katalogets testmaterialer er forsynet med, B, C eller D, som angiver, hvilke faglige forudsætninger der kræves for at anvende den enkelte test: : Psykologer, læger og certificerede brugere* B: Fysioterapeuter, ergoterapeuter og lignende faggrupper C: Lærere D: ndre faggrupper, f.eks. pædagoger *Nogle -test må kun anvendes af psykologer. Hvis du er i tvivl, kan du finde en fuld oversigt på under Køb af test. Hogrefe Psykologisk Forlag /S Kongevejen Virum Tlf Fax Forlagets åbningstid Mandag-torsdag Fredag

3 Indhold Intelligens og kognitive funktioner 4 Personlighedsvurdering 22 Udviklingsvurdering 30 sociale og emotionelle kompetencer 37 klinisk-diagnostiske vurderinger 46 HR 61 Titelregister 73

4 Kære læser Hogrefe Psykologisk Forlag /S udgiver psykologiske test i høj kvalitet til klinisk og erhvervsmæssig brug. Forlaget er en del af forlagsgruppen Hogrefe, der hører til blandt Europas største inden for psykologiske test og psykologisk faglitteratur, og som omfatter forlag i Tyskland, Frankrig, England, Sverige og flere andre europæiske lande. I dette katalog finder du et bredt udvalg af de test, vi udgiver. Kataloget er delt op i kategorier alt efter mål- og faggruppe. Langtfra alle vores materialer er taget med her, så hvis du leder efter noget bestemt og ikke kan finde det i kataloget, er du velkommen til at kontakte os på eller Du kan altid holde dig opdateret om nye produkter på hvor du også kan tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev. Siden sidst har vi udgivet CONNERS 3, en kendt klinisk-diagnostisk test, som måler adfærdsforstyrrelser, især DHD. Senere kommer CBRS og CRS af samme forfatter. Læs også om vores andre nyheder, bl.a. CDL-2 til hjerneskadede patienter og SEE, der måler socio-emotionelle kompetencer. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til indholdet i dette katalog, er du som altid velkommen til at ringe eller skrive til os. God læselyst! nne L. ndersen dm. direktør

5 intelligens og kognitive funktioner

6 intelligens og kognitive funktioner cadl-2 communication activities of daily living - 2 nd ed. udrey Holland, Carol Frattali og Davida Fromm vurdering af kommunikative problemer hos hjerneskadede Vurdering af kommunikative problemer hos hjerneskadede Voksne ca. 30 minutter CDL-2 er en individuelt administreret test til afdækning af dagligdags kommunikative færdigheder hos voksne med neurologiske lidelser, der giver kommunikationsbesvær. Testen tager omkring 30 minutter at administrere og måler syv forskellige områder: Sociale interaktioner fvigende adfærd Kontekstuel kommunikation Sekventielle forhold Nonverbal kommunikation Læsning, skrivning og anvendelse af tal Humor/Metafor/bsurditet. Disse syv områder slås sammen til en samlet score for dagligdags kommunikationsevne. Den er særlig velegnet til at give indblik i patienters evne til at klare sig gennem de kommunikative udfordringer, som de kan opleve i forbindelse med dagligdags gøremål. Testen er oversat og adapteret til det danske marked med henblik på at bevare den økologiske validitet fra originalen og samtidig tilpasse den til det danske sprog. Det har længe været ønsket at få testen tilpasset til det danske marked, og nu er det lykkedes. Især stimulusbogen er tilpasset med danske billeder i de tilfælde, hvor det har været nødvendigt for at skabe et troværdig dagligdagsindtryk for den danske version. Der er indsamlet danske normer til validering af den danske version, og reliabiliteten ligger i den høje ende med en Cronbach s lpha på 0,94. Oversættelse og tilpasning af testen er foregået i samarbejde mellem talepædagog Lone Myhlendorph og Hogrefe Psykologisk Forlag /S. 6

7 intelligens og kognitive funktioner rias reynolds intellectual asses sment scales rist reynolds intellectual screening test Cecil R. Reynolds og Randy W. Kamphaus vurdering af intelligens Vurdering af intelligens år RIS intelligensprøver: minutter RIS hukommelsesprøver: minutter Total RIS: minutter RIST: 15 minutter RIS er en ny intelligensprøve i Danmark med danske normer fra 984 børn, unge og voksne. I modsætning til næsten alle andre intelligensprøver er RIS udviklet specielt med henblik på at vurdere, hvad man kunne kalde ren intelligens, dvs. at RIS måler den generelle intelligensfaktor og dens to primære faktorer: Verbal og nonverbal intelligens. Disse to faktorer er nært beslægtede med de centrale intelligensbegreber krystalliseret og flydende intelligens. Fælles for de fire intelligensprøver i RIS er, at de måler evnen til at ræsonnere og løse problemer. RIS består af fire delprøver: To verbale: Gæt Hvad og Verbal Ræsonneren og to nonverbale: Hvad Mangler Der og Hvad Passer Ikke. Desuden er der to delprøver til måling af hhv. den verbale og den nonverbale korttidshukommelse. Man kan opnå et mål for Generel Intelligens (GIK), Verbal Intelligens (VIK) og Nonverbal Intelligens (NIK), samt et mål for Hukommelsesfunktionen (HI). Det er de samme delprøver, der gives til alle uanset alder. Man kan derfor følge ændringer i en persons kognitive formåen over hele livsforløbet. RIS er nem at score, fordi vejledningen rummer meget præcise scorings-instruktioner og eksempler, specielt til de verbale delprøver. RIS opfylder alle aspekter af et moderne validitetsbegreb, hvilket er grundigt dokumenteret i vejledningen. RIS er en mindst lige så god prædiktor for skolefærdigheder og uddannelsesforløb som intelligenstest, der er dobbelt så lange. Hukommelse er en væsentlig faktor for udnyttelse af intelligenspotentialet. Det er derfor også en stor fordel at kunne få et mål for hukommelse samtidig med et IKmål. Nogle af de væsentligste fordele ved RIS er, at den er tids- og pladsbesparende, giver et rent og validt mål for g, kan bruges under hele livsforløbet, korrelerer med andre mål for intelligens, er nem at administrere og score, kan korreleres med hukommelsesfærdigheder, er uafhængig af motorisk koordinering, visuomotorisk hastighed og læsefærdigheder, opleves som spændende af testpersoner i alle aldre og er billig. En komplet RIS omfatter: Tre stimulusbøger, 10 registreringsark, dansk vejledning med danske normer fra 2010 og udførlig scoringsvejledning. RIS har en screeningsversion, RIST, der kun består af de to delprøver, Gæt Hvad og Hvad Passer Ikke. RIST giver også et generelt IK-mål med høje korrelationer med Wechsler-prøverne. RIST kan købes separat. Oversat af Henny Thomsen. 7

8 intelligens og kognitive funktioner tomal-2 test of memory and learning-2 Cecil R. Reynolds og Judith K. Voress vurdering af hukommelsesfunktioner hos børn og voksne Undersøgelse af hukommelse 5-59 år 30 minutter (kerneprøver) 60 minutter (kerneprøver og supplerende delprøver) TOML-2 er den forbedrede udgave af TOML med normer også for voksne. Testen er den mest omfattende test til vurdering og analyse af hukommelses funktioner hos børn og voksne, der eksi sterer i dag. Den kan anvendes til vurdering af såvel generelle som specifikke hukommelsesfunktioner. TOML-2 består af otte primære delprøver, seks supplerende delprøver samt to delprøver til vurdering af forsinket genkaldelse. Der kan beregnes et overordnet mål for hukommelse samt to overordnede kerneindeks: Verbal hukommelse og Nonverbal hukommelse. Der kan desuden udregnes seks supplerende indeks omfattende Opmærksomhed/Koncentration, Sekventiel Hukommelse, Fri Hukommelse, ssociativ Hukommelse, et særligt indeks for Indlæring med delprøver med gentagne forsøg, som giver mulighed for at lave en indlæringskurve, samt et indeks for Verbal Forsinket Genkaldelse. Det har ikke tidligere været muligt at vurdere hukommelsesfunktioner med ét samlet og standardiseret testbatteri, hvormed man kan undersøge de fleste af de forskellige aspekter af hukommelsen, der omtales i faglitteraturen. Hukommelsen kan således undersøges i detaljer, man kan sammenligne styrker og svagheder hos det enkelte individ, og man har mulighed for at opdage potentielle patologiske indikatorer på en hukommelsesforstyrrelse. TOML-2 er velegnet til at undersøge børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, traumatiske hjerneskader, neurologiske sygdomme, DHD samt alvorlige emotionelle forstyrrelser. TOML-2 er let at administrere, og den danske vejledning rummer en del teoretisk information om hukommelsesfunktioner. De amerikanske normer er baseret på 1900 børn, unge og voksne i alderen 5-59 år. Testens validitet og gode psykometriske egenskaber er veldokumenterede. Oversat af Jente ndresen, Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel. 8

9 intelligens og kognitive funktioner leiter-r leiters international Performance scalerevised Gary H. Raid og Lucy J. Miller nonverbal vurdering af børns og unges intelligens niveau og kognitive funktioner Nonverbal vurdering af intelligens og kognitive funktioner 2-21 år Maks. 90 minutter Fuld IK: 40 minutter Kort IK: 25 minutter Leiter-R er en test til undersøgelse af kognitive funktioner hos børn og unge i alderen 2-21 år. Den reviderede udgave har gennemgået en omfattende modernisering, der bygger på moderne neuropsykologi. Testen er helt igennem nonverbal, idet selve instruktionen også foregår uden anvendelse af sprog. Den er udviklet til børn og unge med betydelige kommunikationsproblemer eller forsinket kognitiv udvikling. Den er særlig velegnet til børn, der ikke har dansk som primært sprog, børn med høre- og talevanskeligheder, motoriske vanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser (DHD), traumatisk hjer neskade samt visse former for indlæringsvanskeligheder. Leiter-R består af 20 delprøver, inddelt i to batterier: vurdering af Visuel Funktion (VF) og vurdering af Opmærksomhed og Hukommelse (OH). Der indgår desuden fire spørgeskemaer til hhv. undersøger, forældre, lærer/pædagog samt til selvvurdering. Leiter-R kan gøres op i såvel en Kort som en Fuld IK samt i alt ni mål for overordnede kognitive funktioner. Desuden findes der otte diagnostiske mål til en mere differentieret analyse. Testen gøres op i skalascores, men med introduktionen af de nye udviklingsscores kan man samtidig følge barnets udvikling nøje. Disse udviklingsscores er især af betydning, når der skal lægges en handlingsplan for barnet eller den unge. Leiter-R er standardiseret i 1997 på et repræsentativt udsnit af normale amerikanske børn og unge (1719 i VFbatteriet og 763 i OH-batteriet). Den danske vejledning indeholder en omfattende teoretisk gennemgang af de kognitive domæner, der vurderes i Leiter-R. Oversat af Henny Thomsen. Konsulent Jente ndresen. 9

10 intelligens og kognitive funktioner son-r 2½-7 snijders-oomen nonverbal intelligence test-revised P.J. Tellegen, M. Winkel, B.J. Wijnberg-Williams og J.. Laros nonverbal intelligenstest til førskolebørn Vurdering af nonverbal intelligens 2½-7 år /computer Ca. 50 minutter SON-R er en nonverbal intelligenstest til førskolebørn. Den kan administreres og besvares både nonverbalt og med verbal instruktion. Testen består af seks delprøver: Mosaikker, Kategorier, Puslespil, nalogier, Situationer og Mønstre, der overordnet set måler nonverbal problemløsning (flydende intelligens) inden for områderne abstrakt og konkret ræsonneren, visuel perception og visuospatial forståelse. De tre første delprøver danner Ræsonneringsskalaen og de sidste tre Handleskalaen. Man kan beregne et indeksmål for hver skala (SON-RS IK og SON-HS IK) samt en total IK (SON-IK). Et væsentligt træk ved SON-R er, at hver delprøve indledes med en demonstration af en opgave, hvor barnet får en tilbagemelding om, hvorvidt svaret er korrekt. SON-R er på grund af muligheden for en nonverbal særlig velegnet til vurdering af intelligensudviklingen hos børn med sprog-, tale- og høreproblemer, døve børn, autistiske børn, børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, tosprogede børn, der ikke er så gode til dansk samt mentalt retarderede børn og voksne. Vejledningen er oversat til dansk og indeholder udførlige og lettilgængelige in struktioner til både den nonverbale og den verbale instruktion. Testmaterialet er solidt og derfor velegnet til småbørn, og det er let at håndtere. Vejledningen indeholder testresultater for følgen de kliniske grupper: Udviklingshæmmede børn, autis tiske børn, børn med sprogforstyrrelser, børn med hørehandicap, døve børn og indvandrerbørn. Normerne er baseret på 1100 hollandske børn. Validitet og reliabilitet er veldokumenteret, og testens psykometriske egenskaber er i øvrigt godkendt af den hollandske testkommission COTN. SON-R kan scores ved hjælp af et computerprogram, der følger med testen. Oversat af René Juhl og bearbejdet af Jente ndresen. 10

11 intelligens og kognitive funktioner brief behaviour rating inventory of executive function Gerard. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy og Lauren Kenworthy vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge Undersøgelse af eksekutive funktioner hos børn og unge 5-18 år /computer minutter BRIEF er et standardiseret spørgeskema til vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge i alderen 5-18 år. BRIEF består af to spørgeskemaer: Ét til forældre og ét til lærere. Man får hermed en vurdering af det eksekutive funktionsniveau i såvel hjem som skole. BRIEF er i særlig grad egnet til vurdering af eksekutive problemer hos børn med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelse, traumatisk hjerneskade, blyforgiftning, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, depression samt andre udviklingsmæssige, neurologiske, psykiatriske og medicinske tilstande. Forældreskemaet og Lærerskemaet omfatter hver 86 udsagn om barnets adfærd i dagligdagen. Udsagnene indgår i otte kliniske skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutive funktioner: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel kontrol, Initiering, rbejdshukommelse, Planlægning/ organisering, Organisation af materialer samt Monitorering. Derudover indeholder testen to validitetsskalaer: Skala for inkonsistens og skala for negativitet. De kliniske skalaer kombineres til to bredere indekser: dfærdsregulering og Metakognition samt et overordnet indeks: Generel eksekutiv funktion. To af skalaerne, rbejdshukommelse og Impulshæmning, er klinisk anvendelige til differentiering af diagnostiske undergrupper inden for gruppen opmærksomhedsforstyrrelser (DHD med og DHD uden hyperaktivitet). De amerikanske normer er baseret på 1419 Forældreskemaer og 1049 Lærerskemaer fra en demografisk repræsentativ gruppe af amerikanske børn. Til BRIEF fås et scoringsprogram til ubegrænset brug. Programmet er baseret på én bruger og skal installeres på et lokalt drev. Programmet anbefales til alle, der ønsker at lette scoringen og opgørelsen eller har brug for fortolkningshjælp eller omfattende forslag til intervention. Oversat af Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel. Bearbejdet af Jente ndresen. 11

12 intelligens og kognitive funktioner brief-f behaviour rating inventory of executive function-førskolebørn Gerard. Gioia, Kimberly ndrews Espy, Peter K. Isquith vurdering af eksekutive funktioner hos børn i alderen 2-5 år Vurdering af eksekutive funktioner hos førskolebørn 2-5 år /computer minutter BRIEF-F er et standardiseret spørgeske ma velegnet til vurdering af børn med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser, traumatisk hjerneskade, blyforgiftning, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, depression samt andre udviklingsmæssige, neurologiske, psykiatriske og medicinske tilstande. Spørgeskemaet kan besvares af forældre, pædagoger eller andre af barnets omsorgspersoner. Spørgeskemaet indeholder 63 udsagn inden for fem teoretisk og empirisk funderede kliniske skalaer, som måler forskellige aspekter af eksekutive funktioner: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel kontrol, rbejdshukommelse samt Planlægning/organisering. De kliniske skalaer kan kombineres til tre bredere indeks: Respons- og emotionskontrol (impulshæmning og emotionel kontrol), Kognitiv og emotionel styring (fleksibilitet og emotionel kontrol) samt udvikling af Metakognition (arbejdshukommelse og planlægning/organisation). De fem skalaer kombineres til et overordnet indeks: Generel eksekutiv funktion. Der er desuden to validitetsskalaer: Skala for Inkonsistens og Skala for Negativitet. Normerne er amerikanske og baseret på besvarelser fra 460 forældre og 302 lærere for de samme børn. Kvaliteten af validitet og reliabilitet for både indeks og skalaer er veldokumenteret. Materialet omfatter spørgeskema, opgørelsesark, profilark og dansk vejledning med en teoretisk indføring i eksekutive funktioner samt profiler for forskellige diagnostiske grupper. Til BRIEF-F fås et scoringsprogram, der er baseret på én bruger og skal installeres på et lokalt drev. Programmet anbefales til alle, der ønsker at lette scoringen og opgørelsen eller har brug for fortolkningshjælp eller uddybende forslag til intervention. Oversat af Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel. Bearbejdet af Jente ndresen. 12

13 intelligens og kognitive funktioner brief-sr behaviour rating inventory of executive function-selvrapportering Steven C. Guy, Peter K. Isquith og Gerard. Gioia spørgeskema til børn og unge til selvrapportering om eksekutive funktioner Vurdering af eksekutive funktioner Selvrapportering år /computer minutter BRIEF-SR er et standardiseret spørgeskema, der består af 80 udsagn, som afdækker, hvordan det ældre barn/ den unge selv vurderer egne kompetencer mht. eksekutive funktioner og selvregulering i dagligdagen. Udsagnene belyser adfærd, der involverer eksekutive funktioner både i hjemmet og i skolemiljøet. BRIEF-SR er udviklet efter de samme principper som BRIEF. Ved at bruge BRIEF-SR sammen med BRIEF får man derfor kombineret omgivelsernes opfattelse af de eksekutive funktioner med barnet/den unges egen opfattelse, hvilket er betydningsfuldt for udviklingen af en virksom intervention. BRIEF-SR er særlig velegnet til vurdering af eksekutive problemer hos større børn og unge med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser, traumatisk hjerneskade, gennemgribende udviklings forstyrrelser, depression samt andre udviklingsmæssige, neurologiske, psykiatriske og medicinske tilstande. Udsagnene i BRIEF-SR indgår i otte kliniske skalaer og tre overordnede indeks. Indekset dfærds regulering omfatter fire skalaer: Impulshæmning, Emotionel kontrol, Fleksibilitet og Monitorering. Skalaen Monitoring er opdelt i to underskalaer: dfærdsfleksibilitet og Kognitiv fleksibilitet. Indekset Metakognition udgøres af fire skalaer: rbejdshukommelse, Planlægning/organisering, Organisation af materialer og Opgavefuldendelse. Indeksene dfærdsregulering og Metakognition er velegnede til at differentiere mellem de to hyppigst optrædende overordnede eksekutive dysfunktioner hos større børn og unge, der henvises med indlæringsmæssige og/eller adfærdsmæssige forstyrrelser. Skalaerne rbejdshukommelse og Impulshæmning er anvendelige til at differentiere mellem de diagnostiske grupper DHD med hyperaktivitet og DHD uden hyperaktivitet. Til BRIEF-SR fås et scoringsprogram, der er baseret på én bruger og skal installeres på et lokalt drev. Programmet anbefales til alle, der ønsker at lette scoringen og opgørelsen eller har brug for fortolkningshjælp eller uddybende forslag til intervention. Oversat af Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel. Bearbejdet af Jente ndresen. 13

14 intelligens og kognitive funktioner brief-v behaviour rating inventory of executive function-voksne Robert M. Roth, Peter K. Isquith og Gerard. Gioia vurdering af eksekutive funktioner hos voksne via selvrapportering og pårørende/venner Vurdering af eksekutive funktioner hos voksne år /computer minutter BRIEF-V er et standardiseret spørgeskema til vurdering af eksekutive funktioner hos voksne. Det omfatter to spørgeskemaer med 75 udsagn i hver. Det ene er et selvrapporteringsskema, mens det andet skal besvares af én, der kender klienten og dennes hverdag godt. BRIEF-V er velegnet til vurdering af voksne med eksekutive vanskeligheder, f.eks. voksne med indlæringsvanskeligheder, autismespektrumsforstyrrelse, demens, let kognitiv svækkelse, multipel sclerose, traumatisk hjerneskade, epilepsi, skizofreni, depression samt DHD. Udsagnene er grupperet i ni forskellige skalaer baseret på såvel empiri som teori. De ni skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutiv funktion, indgår i tre overordnede kliniske indeks. dfærdsregulering omfatter skalaerne: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel kontrol og Selvmonitorering. Metakognition omfatter skalaerne: Initiering, rbejdshukommelse, Planlægning/organisering samt Organisation af materialer. Generel eksekutiv funktion omfatter alle de kliniske skalaer. Der er desuden tre validitetsskalaer: Skala for Inkonsistens, skala for Negativitet samt skala for Usædvanlige Besvarelser. De amerikanske normer er fra 2005 og baseret på 1215 selvrapporter og 1215 skemaer fra de samme personers venner/pårørende. Kvaliteten af validitet og reliabilitet for både indeks og skalaer er veldokumenteret. Det komplette materiale omfatter to spørgeskemaer, opgørelsesark, profilark samt en amerikansk vejledning, der bl.a. giver en teoretisk indføring i eksekutive funktioner samt profiler for forskellige diagnostiske grupper. Herudover findes der et scoringsprogram, BRIEF-SP, der også kan udskrive en rapport med tolkning samt interventionsforslag. Programmet er baseret på én-bruger-licenser og skal installeres på et lokalt drev. Spørgeskemaerne er oversat af Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel. Bearbejdet af Jente ndresen. 14

15 intelligens og kognitive funktioner cnt contingency naming test P. nderson, V. nderson, E. Northam og H.G. Taylor vurdering af eksekutive funktioner og kognitiv fleksibilitet hos børn og unge Vurdering af eksekutive funktioner og kognitiv fleksibilitet 7-15 år minutter Eksekutive funktioner kan beskrives som problemløsning i fire led idé, planlægning, udførelse og vurdering/ evt. justering. CNT er udviklet til at teste skolebørns evne til at lægge en strategi, forfølge den og om nødvendigt også skifte den ud. Sidstnævnte anses for at være et udtryk for kognitiv fleksibilitet. Det eksekutive funktionsniveau, som barnet befinder sig på, er afgørende for, hvor godt barnet er i stand til at klare sig i indlæringsmæssige og sociale sammenhænge. Materialet består af et opgaveark med en række figurer i forskellige former, farver og størrelser. Forskellige strategier kan anlægges for barnets vej gennem figurerne. Testresultatet afhænger både af, hvorvidt barnet er i stand til at forfølge de forskellige strategier uden fejl, og om det er i stand til at skifte strategi på de påkrævede tidspunkter. CNT har normer baseret på 381 australske, canadiske og amerikanske skolebørn i alderen 7-15 år. Vejledningen er oversat og bearbejdet til dansk af Käte Vincent From og redigeret af nne Vibeke Fleischer. tol dx tower of london test drexel university 2. edition William C. Culbertson og Eric. Zillmer Vurdering og screening af eksekutive funktioner 7-80 år minutter B Tower of London testen anses for et værdifuldt instrument til vurdering af eksekutive funktioner i forbindelse med kompleks problemløsning hos børn og voksne. Testen måler blandt andet evnen til at analysere problemer og tilrettelægge problemløsning. Testen anses for at være sensitiv for visse typer af skader i frontallapperne og kan sammen med anden information bruges i forbindelse med diagnostiske udredninger af børn, unge og voksne med tegn på eksekutive vanskeligheder. TOL DX indeholder 10 opgaver af stigende sværhedsgrad. Testen opgøres på otte scoringsvariable: ntal flytninger, antal korrekte, antal regelbrud, stimulus-bundethed samt en række mål for temporal effektivitet. I vejledningen gives information om, hvordan man tolker de forskellige scores, samt en række caseeksempler. Normmaterialet er udvidet i TOL DX udgaven af TOL. Der er desuden kliniske normer for børn med DHD og patienter med Parkinsons. Vejledningen er på engelsk. 15

16 intelligens og kognitive funktioner igt iowa GamblinG task ntoine Bechara vurdering af eksekutiv dysfunktion og problemer med beslutningstagen Vurdering af eksekutiv dysfunktion og problemer med beslutningstagen (alder i kombination med antal uddannelsesår) Computer minutter IOW Gambling Task (IGT) er en test til måling af, hvordan folk tager beslutninger. IGT blev udviklet til at undersøge beslutningstagen hos folk med skader i visse frontale områder i hjernen. Skader i disse områder førte ofte til, at man var mere tilbøjelig til at tage risikable beslutninger trods normal intelligens, og at man var ude af stand til at lære af sine fejltagelser. Man ved nu, at en række kliniske populationer også er tilbøjelige til gentagne gange at tage risikable beslutninger uafhængigt af intelligensniveauet. Testen kan også bruges inden for forskellige kulturer og til personer, der ikke taler dansk, eller som har sproglige vanskeligheder. IGT er uhyre let at administrere og score. Det hele foregår via computer. På en skærm bliver man præsenteret for fire kortbunker, hvorfra der skal vælges et kort. Man får at vide, at man vil vinde eller tabe en sum penge, når man vælger et kort. Målet er samlet at vinde så mange penge som muligt. To af kortbunkerne indeholder kort, der på længere sigt vil føre til et samlet tab af penge, mens valg fra en af de to andre bunker vil føre til, at man samlet vinder penge. Vejledningen indeholder et tolkningskapitel med caseeksempler. rcft rey complex figure test and recognition trial John E. Meyers og Kelly R. Meyers vurdering af eksekutive funktioner, visuospatiale funktioner og hukommelsesfunktioner Vurdering af eksekutive-, visuospatiale- og hukommelsesfunktioner 6-89 år 45 minutter Rey Complex Figure Test and Recognition Trial (RCFT) er en nyere udgave af den inden for neuropsykologien meget anvendte Complex Figure Test (CFT), også kendt som Reys figur. Testen er i mange år blevet anvendt af kliniske psykologer til vurdering af konstruktionelle færdighe der og visuospatial hukommelse. Den har imidlertid vist sig at være god til at vurdere eksekutive vanskeligheder hos børn og er derfor et vigtigt instrument ved undersøgelse af børn med DHD. Testen kan diskrimi nere mellem hjerneskadede patienter og normale kontrolpersoner og kan skelne effektivt mellem hukommelsesproblemer og dårligere præ - stationer, der skyldes motoriske vanskeligheder. En delig kan den skelne mellem hukommelsesbesværede patienter, der kan klare sig i eget hjem, og dem, der ikke kan. Testen anvendes også til diagnostik af psykiatriske patienter. 16

17 intelligens og kognitive funktioner kendte ansigter ny udgave Kasper Jørgensen, Jette Stokholm og smus Vogel test til vurdering af semantisk hukommelse Vurdering af semantisk hukommelse Fra 60 år Ca. 30 minutter I dansk klinisk neuropsykologisk sammenhæng fandtes allerede testen Kendte nsigter udviklet af Peter Bruhn, men da den offentlige eksponering af kendte personer ændrer sig med tiden, er der blevet brug for en revision af testen. Dette er en nyere udgave af Kendte nsigter, som måler semantisk hukommelse den form for hukommelse, som oftest forringes i den tidlige fase af lzheimers sygdom. Det gælder kort og godt om at genkende personerne, der er afbildet. Personerne i testen har været stærkt eksponeret i billedmedierne i perioden fra ca , og der er nogenlunde lige mange personer fra hvert af periodens årtier. Testens brugbarhed over for personer under 60 år er ukendt, men den formodes at være sværere for yngre. Testmaterialet er sammensat, så det har en rimelig bredde med hensyn til, hvad personerne er kendt for, fordeling på begge køn samt folkelighed. Den endelige sammensætning af testen er foretaget af Jette Stokholm og Kasper Jørgensen i samarbejde med Selskabet Danske Neuropsykologer. Testen er kommet til verden i forbindelse med et større dataindsamlingsprojekt. Indsamlingen foregik i samarbejde mellem neuropsykologer på Rigshospitalets Hukommelsesklinik, Hillerød Hospital og Glostrup Hospital. Datagrundlaget består af 63 personer uden kendte neurologiske eller psykiatriske lidelser samt uden somatiske lidelser, der kunne tænkes at have indvirkning på resultatet. Testmaterialet består af en booklet i kraftig kvalitet med farvefotos og håndscores nemt. Der følger en fyldestgørende vejledning med, der tillige indeholder en gennemgang af udviklingen og afprøvningen. Man kan med fordel kombinere testen med f.eks. Boston Naming Test samt andre typer test, der antages at måle forskellige aspekter af semantisk hukommelse, såsom ordforrådstest, informationstest eller kategoristyret ordmobilisering. 17

18 intelligens og kognitive funktioner cpt-ii conners continuous Performance test k-cpt kiddie cpt C. Keith Conners Windows-programmer til handlebaseret vurdering af opmærksomhedsforstyrrelser Vurdering af opmærksomhedsproblemer K-CPT 4-6 år CPT-II Fra 6 år Computer 7-14 minutter B CPT-II og K-CPT bliver i vid udstrækning brugt til at vurdere opmærksomhedsproblemer og kognitivt funktionsniveau. Programmerne er det performancebaserede alternativ/supplement til spørgeskemaerne Conners 3, CBRS og CRS alle udviklet af C. Keith Conners. Conners 3 er allerede kommet i en dansk version fra Hogrefe Psykologisk Forlag, og CBRS og CRS er under udvikling. De to Continuous Performance Test supplerer testpersonens egne eller pårørendes vurderinger med en objektiv måling af, hvordan vedkommende klarer opmærksomhedskrævende opgaver, og tilfører dermed udredningen af f.eks. DHD en yderligere dimension. CPT-II kan bruges både til børn fra 6 år og voksne. Programmets normer er baseret på data fra over 2500 personer, herunder 378 med diagnosticeret DHD, 223 med andre neuropsykologiske forstyrrelser og et mindre antal med lidelser som f.eks. angst eller depression. Normerne og programmet er amerikanske. Til børn under 6 år er der udviklet en tilpasset udgave af programmet K- CPT (Kiddie-CPT), der er normeret på i alt 454 børn, heraf 100 med DHD og 40 med andre diagnoser. Med CPT-II og K-CPT testes reaktionstid, udeladelsesfejl, udførelsesfejl, kontinuitet i præstation og opmærksomhed på stimuli. På baggrund af disse testområder angives et samlet resultat med konfidensintervaller. En profilrapport kan udskrives for den enkelte testsession, og ved gentagen testning af samme person kan en udviklingsrapport genereres. På denne måde kan programmerne anvendes til at måle og dokumentere effekten af behandlingsforløb. CPT-II og K-CPT kan købes hver for sig eller samlet med et ubegrænset antal testninger. En demo-version indeholdende vejledning og tre testninger er ligeledes tilgængelig. CPT-II og K-CPT kan kun installeres på én computer. 18

19 intelligens og kognitive funktioner conners 3 C. Keith Conners NYHED vurdering af adhd og andre adfærdsforstyrrelser Vurdering af DHD og andre adfærdsforstyrrelser 6-18 år /computer 10 eller 20 minutter Conners 3 er nu kommet på dansk. Det er den nyeste version af dette internationalt anvendte og velrenommerede spørgeskema. Conners 3 betragtes i dag som det mest præcise materiale til evaluering af børn og unge (6-18 år), der kan have DHD og relaterede forstyrrelser (ODD og CD). Conners 3 har også skalaer beregnet til at vurdere kognitive, adfærdsmæssige, sociale og emotionelle problemer, der ofte ses hos børn og unge. Conners 3 er tæt relateret til DSM- IV-TR diagnosesystemet med skalaer, der giver mulighed for at vurdere, om diagnosekriterierne for de forskellige DHD subtyper samt ODD og CD er opfyldt. En af fordelene ved Conners 3 er, at man både får information fra forældre, lærere og barnet/den unge selv, hvilket giver en detaljeret vurdering af eventuelle problemer belyst ud fra forskellige perspektiver og fra forskellige miljøer. Conners 3 findes både i en fuld (20 min.) og en kort version (10 min.). Den fulde version anbefales til den første vurdering af en person, mens den korte version er velegnet til opfølgning af effekten af en behandlingsplan, til screenings samt i forskningsprojekter, hvor tiden er knap. Herudover er der to indeks (5 min.): Et DHD Indeks med de 10 bedst diskriminerende udsagn mellem personer med en DHD diagnose og personer uden en diagnose samt et Globalt Indeks' vedkommende til evaluering af generel psykopatologi. Disse indeks er egnede til screening af større grupper, monitorering af en behandling og for det Globale Indeks planlægning af næste trin i en udredning (begge kan købes særskilt). Conners 3 kan scores via computer, hvilket giver mulighed for generering af en rapport, som er en stor hjælp, når man skal give tilbagemelding til andre. Der er en særlig sektion, som er formuleret med henblik på at orientere forældre. Conners 3 på dansk vil være en uvurderlig hjælp for bl.a. PPR-kontorer og skolelæger over hele landet samt alle andre, der arbejder med udredning og behandling af DHD og relaterede forstyrrelser. 19

20 intelligens og kognitive funktioner bgt-ii bender visual-motor Gestalt test-ii Lauretta Bender undersøgelse af visuel-motorisk integration hos børn og voksne Vurdering af visuelmotorisk integration 4-85 år Varierende BGT-II indgår ofte rutinemæssigt i en neuropsykologisk undersøgelse. Testen måler evnen til visuel-motorisk integration og bidrager som sådan til en vurdering af det aktuelle, kognitive funktions- og udviklingsniveau. BGT-II kan også anvendes som et screeningsværktøj i forbindelse med mistanke om neurologiske og psykiatriske lidelser, men kan med fordel tillige anvendes inden for normalområdet, f.eks. i PPR-regi. Testmaterialet består af et sæt skabelonkort, hvert med afbildning af en figur. Testpersonen bliver bedt om først at tegne figuren af fra kortet, mens der tages tid og registreres arbejdsstil og anden adfærd. Herefter fjernes både kortet og testpersonens tegning, og testpersonen bliver bedt om at tegne samme figur igen nu blot efter hukommelse. Oftest vil BGT-II være en af de første test, der gives i en større psykologisk udredning. Testens normer er amerikanske og baseret på mere end 4000 personer fra helt små børn til folk højt oppe i årene. Manualen er på amerikansk. visuelle Gestalter Ruth ndersen visuel indlærings- og hukommelsestest Vurdering af visuospatial indlæring og hukommelse Voksne Ca. 90 minutter Visuelle Gestalter er en visuelt baseret indlærings- og hukommelsestest, der tager udgangspunkt i fire figurer, der udgøres af en klassisk geometrisk figur med fire supplerende gestalter. Testen består af en umiddelbar reproduktion og en forsinket reproduktion. Testen findes desuden i tre parallelle versioner for gentagne testninger af samme person. Testen opgøres både kvantitativt ved at se på, hvor mange gestalter der ikke blev reproduceret, og kvalitativt ved at se på, hvilke fejltyper den testede typisk laver. Den danske Visuelle Gestalter er udviklet af psykolog Ruth ndersen og har normmateriale på årige. 20

PRISLISTE KLINISK OG ERHVERV 2014

PRISLISTE KLINISK OG ERHVERV 2014 PRISLISTE KLINISK OG ERHVERV 2014 ABAS-II 0480-00 ABAS-II komplet 1 1550,00 0480-01 ABAS-II manual, amerikansk 1 1150,00 0480-07 ABAS-II spørgeskema forældre (0-5 år) 10 195,00 0480-08 ABAS-II spørgeskema

Læs mere

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Naja Liv Hansen, læge, Ph.d. Stud. Center for Sund Aldring, Kbh. Universitet Enhed for funktionel billeddiagnostik, Glostrup

Læs mere

PRISLISTE Fra Hogrefe Psykologisk Forlag. Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer Teambuili

PRISLISTE Fra Hogrefe Psykologisk Forlag. Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer Teambuili PRISLISTE Fra Hogrefe Psykologisk Forlag Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer Teambuili KLINISK OG ERHVERV 2015 TEST OG TRÆNINGSMATERIALER ABAS-II 0480-00

Læs mere

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge 25. Marts 2015, Fredericia Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge Præsentation Emily Dean Weisenberg, Cand. Psych. 2005, autoriseret 2009 2005-2006: PPR - Heldagsskole for børn med socioemotionelle

Læs mere

Beskrivelse af forskellene mellem WISC-V og WISC-IV

Beskrivelse af forskellene mellem WISC-V og WISC-IV Beskrivelse af forskellene mellem WISC-V og WISC-IV Nedenfor vises en oversigt over de forandringer, der er blevet gennemført i forbindelse med revideringen af WISC-IV til WISC-V. Først beskrives ændringer,

Læs mere

TestKATALOG. fra Hogrefe Psykologisk Forlag

TestKATALOG. fra Hogrefe Psykologisk Forlag TestKATALOG fra Hogrefe Psykologisk Forlag g ADHD Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Kongevejen 155 2830 Virum Åbningstider

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER LINE DYBDAL, BUSINESS MANAGER IAN KIRKEDAL NIELSEN, CHEFKONSULENT FOKUSPUNKTER Konteksten pres for

Læs mere

Neuropsykologiske betragtninger over APD.

Neuropsykologiske betragtninger over APD. Klinisk psykolog Christian Worsøe, Kolding Kommune, Børnerådgivningen Nicolaiplads 6, 6000 Kolding chwo@kolding.dk Neuropsykologiske betragtninger over APD. Testresultater, der opfordrer til en audiologisk

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Bilag 1: Neuropsykologiske tests anvendt i de inkluderede studier

Bilag 1: Neuropsykologiske tests anvendt i de inkluderede studier Bilag 1: Neuropsykologiske tests anvendt i de inkluderede studier Der skal gøres opmærksom på, at nedenstående ikke er en udtømmende liste over eksisterende test indenfor de specifikke domæner og underdomæner.

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil

Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil TST Privat og fortroligt 13 oktober 2008 Thomas Thomsen Råscore Standardscore Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil score Opfattelsesevne 47 46 1 46 88 Ræsonnement 16 12 4 10 15 Tal, hastighed

Læs mere

Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken. Nationale Tests. Psykologiske tests mv.

Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken. Nationale Tests. Psykologiske tests mv. Egebakken Marts 2012 Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken Nationale Tests I udgangspunktet er alle elever tilmeldt nationale tests, men der kan ansøges om fritagelse. Psykologiske

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet.

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Børneneuropsykolog Pia Stendevad 1 Alle er forskellige Sorter i det, I hører

Læs mere

Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte

Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte Den psykiatriske vurdering af børn og unge bør rutinemæssigt inkludere

Læs mere

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1 ADHD Overordnet orientering 1 AD/HD AD - Attention deficit HD - Hyperactivity disorder Problemer med: Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet 2 3 typer ADHD A D D H D + I A = opmærksomhed H = hyperaktivitet

Læs mere

ADHD Konferencen 2016

ADHD Konferencen 2016 ADHD Konferencen 2016 Temaspor 4: Voksne med ADHD at håndtere livet med diagnosen. Autoriseret psykolog Tina Gents, Ekkenberg & Larsen Netværk København, Ekkenberg Netværk Slagelse Neuro biologisk / psykologisk

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis Claus Rendtorff Læge Lotte S. Sørensen psykolog BRAINSTORM den første mistanke Hvad skal vi nå? Mistanke om personlighedsforstyrrelse De

Læs mere

INTRODUKTION TIL AUTISME

INTRODUKTION TIL AUTISME INTRODUKTION TIL AUTISME d. 18 maj, kl. 19-21 V. Psykolog Lise S. Westermann PROGRAM Program Hvad er autismespektrumforstyrrelser Diagnoser Komorbiditet Diagnosesystemer Hvilke udfordringer og styrker

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009 Dorte UNDERSØGELSE AF MOTORIK HOS SKOLEBØRN MED GENERELLE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER (MGI) Udarbejdet af fysioterapeuterne Anne-Marie Wium & Dorte Valentiner-Branth Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Forforståelse:

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge KONTAKT Ved behov for rådgivning og/eller faglig sparring vedrørende en eller flere af kompetencecentrenes målgrupper, tages direkte kontakt til det relevante kompetencecenter. Kompetencecenter børn og

Læs mere

KOGNITIVE FØLGER EFTER BRUG AF RUSMIDLER

KOGNITIVE FØLGER EFTER BRUG AF RUSMIDLER KOGNITIVE FØLGER EFTER BRUG AF RUSMIDLER Den kognitive pyramide overblik abstraktion problemløsning arbejdshukommelse sprogfunktion visuel/rumlig funktion indlæring og hukommelse regulering af opmærksomhed

Læs mere

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 FOKUSPUNKTER Konteksten pres for sikker viden Betingelser og implikationer for målinger Hvad er validerede måleinstrumenter?

Læs mere

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KERNE-FORSTYRRELSER VED AFFEKTIV LIDELSE Basale funktioner - aktivering af opmærksomheden Tempoet Opmærksomheden Spændvidde

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

NEO PI-R rapport. erhverv stor version. Navn: Demo Rekruteringscase Test dato:

NEO PI-R rapport. erhverv stor version. Navn: Demo Rekruteringscase Test dato: NEO PI-R rapport erhverv stor version Navn: Demo Rekruteringscase Test dato: 22-03-2006 ID. nummer: if8mf9ipdd5u Rapporten indeholder: Læsevejledning til rapporten Profilanalyse [Kan udleveres] Oversigt

Læs mere

FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER. OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital

FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER. OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital FOKUS PÅ SKJULTE HANDICAP - BETYDNING FOR PATIENTER OG OMGIVELSER Hysse Birgitte Forchhammer Ledende neuropsykolog, Glostrup hospital Vanskelige at opdage og forstå Anerkendes ofte sent eller slet ikke

Læs mere

Psykisk symptom screening i misbrugsbehandling SCL R. Et godt bud!

Psykisk symptom screening i misbrugsbehandling SCL R. Et godt bud! Psykisk symptom screening i misbrugsbehandling SCL - 90 - R Et godt bud! Karina Lærke Sørensen BAGGRUND - Psykolog ved Misbrugscenter Mariagerfjord - Erfaring fra Hjerneskadecenter Aarhus, EPoS og Center

Læs mere

Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test

Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test Et evalueringsmateriale til voksne med verbal apraksi i dansk audiologopædisk praksis Formål Hvordan kan en dansk

Læs mere

Udredning af voksne - ADHD. Dorte Damm

Udredning af voksne - ADHD. Dorte Damm Udredning af voksne - ADHD Dorte Damm Betegnelser og diagnoser MBD => Minimal Brain Dysfunction DAMP => Dysfunction in Attention, Motor Contol and Perception AD/HD => Attention Deficit / Hyperactivity

Læs mere

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere?

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Indhold Sprogvurdering Risikofaktorerik kt Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Risikofaktorer Hvad gør vi i praksis? 6 risikofaktorer er Socialministeriets

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Tidlig sprogvurdering. IT projekter. Oversigt. af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott. Baggrund (Rune) Om CDI (Malene)

Tidlig sprogvurdering. IT projekter. Oversigt. af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott. Baggrund (Rune) Om CDI (Malene) Tidlig sprogvurdering af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott Helsingør Kommune 17. februar 2009 IT projekter Oversigt Baggrund (Rune) Om CDI (Malene) Tidlig sprogvurdering systemet (Rune) Afprøvning

Læs mere

Første del af aftenens oplæg

Første del af aftenens oplæg ADHD hos voksne Forløbsundersøgelser af børn, der har fået diagnosen ADHD viser at: 30-40% vil ikke have væsentlige symptomer, når de når voksenalderen. 50-60% vil fortsat have symptomer af vekslende sværhedsgrad.

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

ICF som dokumentations- og monitoreringsredskab. anvendt til primært og sekundært traumatiserede flygtninge ICF PILOTPROJEKT 2008

ICF som dokumentations- og monitoreringsredskab. anvendt til primært og sekundært traumatiserede flygtninge ICF PILOTPROJEKT 2008 ICF som dokumentations- og monitoreringsredskab anvendt til primært og sekundært traumatiserede flygtninge 1 Overordnet ICF funderet i et konkret tværfagligt samarbejde Dokumentation er ikke så ligetil

Læs mere

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition Redskaber til identifikation af cerebral parese Introduktion til Bayley Scales of Infant and Toddler Development III 28 februar 2013 Ulla Haugsted FT Rigshospitalet General Movements Fidgety Movements.

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

En introduktion til kompetencecentrene

En introduktion til kompetencecentrene Kompetencecentre for børn og unge med kriminel adfærd og komplicerede problemstillinger En introduktion til kompetencecentrene kompetencecentre.info Kompetencecentrenes formål Kompetencecentrenes væsentligste

Læs mere

Testrapport. Navn: micma18

Testrapport. Navn: micma18 Testrapport Navn: micma18 Din samlede score: 128 Sammenlignende score: Godt begavet Du har gennemført testen. Tillykke! Klik på "Udskriv" i din browser, hvis du ønsker at gemme dit testresultat. Samlet

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning

Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning Personlighedsforstyrrelser bag angst. Fokus på borderline. Barndommens betydning Psykiatrifonden 25. september 2013 Henning Jordet Ledende psykolog Daglig leder Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri

Læs mere

widex zen terapi Introduktion

widex zen terapi Introduktion widex zen terapi Introduktion tinnitus har mange ansigter Widex Zen Terapi indeholder systematiske retningslinier, som audiologer og tilpassere kan bruge til behandling af tinnitus ved hjælp af Widex høreapparater

Læs mere

Behov for et system, der kigger på flere niveauer!

Behov for et system, der kigger på flere niveauer! Behov for et system, der kigger på flere niveauer! TrekanterASD119A TrekanterASD119A TrekanterASD119A.5 23 Metode 30 med ASD fra vores studie med matchede kontroller, alder M:11 (1.4), 6 piger. Diagnoseret

Læs mere

Kognitive problemer hos elever med epilepsi

Kognitive problemer hos elever med epilepsi Vibeke Hansen, konsulent, Videnscenter om Epilepsi Kognitive problemer hos elever med epilepsi Selvom mange børn med epilepsi er normaltbegavede og klarer sig i skolen på lige fod med kammerater uden epilepsi,

Læs mere

Funktionsskala for børn og unge

Funktionsskala for børn og unge Funktionsskala for børn og unge Forældre-rating Produceret med support fra Janssen. WEISS SKALA TIL VURDERING AF FUNKTIONSNEDSÆTTELSE (WFIRS) Formål At evaluere personens reelle funktionsevne. At give

Læs mere

SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE

SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE MÅLING AF EFFEKTER - METODE Nogle oplysninger findes i statistikker og registre, men ikke alt. Spørgeskemaer: adgang til personlig (og subjektiv) information

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3 Resume af artikler Forfatter År Studietype Studiets kvalitet Befolkningstyp e Intervention Resultater (outcome) Komme ntarer Myrvik, et al.(1) Hadden, K. L.(2) 2015 ++ Børn 8-18 år Korrelation

Læs mere

SPØRGESKEMAER OG VALIDEREDE INSTRUMENTER NETE KROGSGAARD NISS

SPØRGESKEMAER OG VALIDEREDE INSTRUMENTER NETE KROGSGAARD NISS SPØRGESKEMAER OG VALIDEREDE INSTRUMENTER NETE KROGSGAARD NISS DISPOSITION Intro Spørgeskema generelt Insamlingsmetoder og tommelfingerregler Validerede instrumenter Validitet, reliabilitet mv. Case anvendelse

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

WISC-IV og WPPSI IV / CELF 4 Bidrag til temaet: Hvem har definitionsretten til tale og sproglige vanskeligheder

WISC-IV og WPPSI IV / CELF 4 Bidrag til temaet: Hvem har definitionsretten til tale og sproglige vanskeligheder WISC-IV og WPPSI IV / CELF 4 Bidrag til temaet: Hvem har definitionsretten til tale og sproglige vanskeligheder 2014 2013 2010 Psykologiske tanker omkring hvordan disse tests kan supplere hinanden i udredningen

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Udviklings risici ved at vokse op med Triple-X

Udviklings risici ved at vokse op med Triple-X Udviklings risici ved at vokse op med Triple-X På dansk ved Erik Frandsen, M. Sc. Human Biologi Hanna Swaab Sophie van Rijn Suus van Rijn Hannah, Sophie og Suus arbejder ved Department of Special Education

Læs mere

Simpel funktionsmåling

Simpel funktionsmåling Simpel funktionsmåling November 2007 Simpel funktionsmåling Beskrivelse af funktionsniveau indgår i alle behandlings- og støttesituationer både på sygehuse og i kommuner. Hvordan klarer du hverdagen? Kan

Læs mere

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN

ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN ADHD UNGE PÅ KANTEN ANNE LINDHARDT FORMAND PSYKIATRIFONDEN HVAD ER ADHD? En klinisk diagnose. (amerikansk ) En betegnelse for en tilstand som har været kendt til alle tider i alle kulturer og som kendetegner

Læs mere

HVORDAN SKAL MAN TILRETTELÆGGE LÆRING OG UNDERVISNING AF BØRN OG UNGE MED HJERNESKADER ELLER DYSFUNKTIONER?

HVORDAN SKAL MAN TILRETTELÆGGE LÆRING OG UNDERVISNING AF BØRN OG UNGE MED HJERNESKADER ELLER DYSFUNKTIONER? HVORDAN SKAL MAN TILRETTELÆGGE LÆRING OG UNDERVISNING AF BØRN OG UNGE MED HJERNESKADER ELLER DYSFUNKTIONER? LOUISE BØTTCHER, CAND. PSYCH, PHD UNI VERSI TET BØRN OG UNGE MED ANDERLEDES HJERNER - HVEM KAN

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013

Pakkeforløb for PTSD. Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede flygtninge. Danske Regioner 01-05-2013 Danske Regioner 01-05-2013 Pakkeforløb for PTSD - ekskl. krigsveteraner og traumatiserede flygtninge (DF43.1) Samlet tidsforbrug: 32 timer Pakkeforløb for PTSD Eksklusiv krigsveteraner og traumatiserede

Læs mere

Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet

Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet Programmet der afprøves i dette projekt er udviklet i Canada og England 1. De er baseret på kognitiv færdighedstræning og har vist sig særdeles

Læs mere

Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress

Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress Prognose for hukommelses- og koncentrationsproblemer ved arbejdsrelateret stress Anita Eskildsen, autoriseret psykolog og ph.d.studerende Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Baggrund for

Læs mere

Praktisk vejledning til kommuner

Praktisk vejledning til kommuner Praktisk vejledning til kommuner Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af småbørn, der modtager specialpædagogisk bistand til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

The cultural interview

The cultural interview The cultural interview Til Videnscenterets internationale symposium blev der sat fokus på dilemmaer knyttet til diagnosticering på tværs af kulturer. Indlæg fra Danmark, Holland og USA bragte forskellige

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1

AUTISME & ADHD. Uddannelsesforbundet. Oktober Modul 1 AUTISME & ADHD Uddannelsesforbundet Oktober 2017 Modul 1 2017 1 WHO - Samfundskompetencer Selvbevidsthed Evne til kritisk refleksion Evne til at tage beslutninger Samarbejdsevne Evne til at håndtere følelser

Læs mere

AUTISMESPEKTRUM FORSTYRRELSER SUPPLEMENT

AUTISMESPEKTRUM FORSTYRRELSER SUPPLEMENT Nr. 6 AUTISMESPEKTRUM FORYRRELSER SUPPLEMENT Undersøgtes cpr.nr. og initialer Dato for interview Interviewer ID-kode: INDHOLDSFORTEGNELSE GENNMGRIBENDE UDVIKLINGSFORYRRELSE... 3 2 GENNMGRIBENDE UDVIKLINGSFORYRRELSE

Læs mere

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet.

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Spil Løs! Af Natasha, Lukas, Shafee & Mads. Del 1. Vores målgruppe er 0-3 klasse med og uden diagnoser. Brainstorm: - Praksis/teoretisk brætspil. - Kortspil med skole-relaterede spørgsmål. - Idræts brætspil.

Læs mere

Cerebral Parese. William Little 1860 (Little s Diease) Prænatalt motoriske vanskeligheder, epilepsi, mental retardation, visuelle vanskeligheder

Cerebral Parese. William Little 1860 (Little s Diease) Prænatalt motoriske vanskeligheder, epilepsi, mental retardation, visuelle vanskeligheder Historisk Cerebral Parese William Little 1860 (Little s Diease) Iltmangel under fødslen motoriske vanskeligheder Sigmund Freud 1897 Prænatalt motoriske vanskeligheder, epilepsi, mental retardation, visuelle

Læs mere

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis?

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis? Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november 2016 Hvad virker i praksis? Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d. DPU Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Denne artikel beskriver, hvordan forældrekompetenceundersøgelser gennemføres af CAFA. Det beskrives, hvilke overvejelser og tilgange, CAFA har til undersøgelsens

Læs mere

En kommunikationsoversigt til mennesker med komplekse kommunikationsbehov og deres kommunikationspartnere

En kommunikationsoversigt til mennesker med komplekse kommunikationsbehov og deres kommunikationspartnere Skema En kommunikationsoversigt til mennesker med komplekse kommunikationsbehov og deres kommunikationspartnere Sarah W. Blackstone, Ph.D. Mary Hunt Berg, Ph.D. Dansk oversættelse Foto af lærer og elever

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Stressklinikken Indhold

Stressklinikken Indhold Stressklinikken Indhold Professionsprogrammets forløb... 2 Klienten og Stressklinikken... 4 Den studerende og Stressklinikken... 5 Forskning og Stressklinikken... 6 Behandling er forskning... 6 Beriget

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for udredning og behandling af epilepsi hos børn og unge 16. juni 2014 j.nr. 4-1013-43/1/kla Baggrund og formål Ca. 55.000 danskere

Læs mere