TESTKATALOG KLINISK OG ERHVERV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TESTKATALOG KLINISK OG ERHVERV"

Transkript

1 TESTKTLOG KLINISK OG ERHVERV

2 Grafisk design og tilrettelæggelse Vibeke Sørensen Fotograf Mikkel Mortensen/Yellows ps samt Jon Norddahl/Norddahl & Co. ps Tryk Clemenstrykkeriet /S Redaktion afsluttet februar 2013 lle priser er ekskl. moms Der tages forbehold for fejl og prisændringer. KLSSIFIKTION Katalogets testmaterialer er forsynet med, B, C eller D, som angiver, hvilke faglige forudsætninger der kræves for at anvende den enkelte test: : Psykologer, læger og certificerede brugere* B: Fysioterapeuter, ergoterapeuter og lignende faggrupper C: Lærere D: ndre faggrupper, f.eks. pædagoger *Nogle -test må kun anvendes af psykologer. Hvis du er i tvivl, kan du finde en fuld oversigt på under Køb af test. Hogrefe Psykologisk Forlag /S Kongevejen Virum Tlf Fax Forlagets åbningstid Mandag-torsdag Fredag

3 Indhold Intelligens og kognitive funktioner 4 Personlighedsvurdering 22 Udviklingsvurdering 30 sociale og emotionelle kompetencer 37 klinisk-diagnostiske vurderinger 46 HR 61 Titelregister 73

4 Kære læser Hogrefe Psykologisk Forlag /S udgiver psykologiske test i høj kvalitet til klinisk og erhvervsmæssig brug. Forlaget er en del af forlagsgruppen Hogrefe, der hører til blandt Europas største inden for psykologiske test og psykologisk faglitteratur, og som omfatter forlag i Tyskland, Frankrig, England, Sverige og flere andre europæiske lande. I dette katalog finder du et bredt udvalg af de test, vi udgiver. Kataloget er delt op i kategorier alt efter mål- og faggruppe. Langtfra alle vores materialer er taget med her, så hvis du leder efter noget bestemt og ikke kan finde det i kataloget, er du velkommen til at kontakte os på eller Du kan altid holde dig opdateret om nye produkter på hvor du også kan tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev. Siden sidst har vi udgivet CONNERS 3, en kendt klinisk-diagnostisk test, som måler adfærdsforstyrrelser, især DHD. Senere kommer CBRS og CRS af samme forfatter. Læs også om vores andre nyheder, bl.a. CDL-2 til hjerneskadede patienter og SEE, der måler socio-emotionelle kompetencer. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til indholdet i dette katalog, er du som altid velkommen til at ringe eller skrive til os. God læselyst! nne L. ndersen dm. direktør

5 intelligens og kognitive funktioner

6 intelligens og kognitive funktioner cadl-2 communication activities of daily living - 2 nd ed. udrey Holland, Carol Frattali og Davida Fromm vurdering af kommunikative problemer hos hjerneskadede Vurdering af kommunikative problemer hos hjerneskadede Voksne ca. 30 minutter CDL-2 er en individuelt administreret test til afdækning af dagligdags kommunikative færdigheder hos voksne med neurologiske lidelser, der giver kommunikationsbesvær. Testen tager omkring 30 minutter at administrere og måler syv forskellige områder: Sociale interaktioner fvigende adfærd Kontekstuel kommunikation Sekventielle forhold Nonverbal kommunikation Læsning, skrivning og anvendelse af tal Humor/Metafor/bsurditet. Disse syv områder slås sammen til en samlet score for dagligdags kommunikationsevne. Den er særlig velegnet til at give indblik i patienters evne til at klare sig gennem de kommunikative udfordringer, som de kan opleve i forbindelse med dagligdags gøremål. Testen er oversat og adapteret til det danske marked med henblik på at bevare den økologiske validitet fra originalen og samtidig tilpasse den til det danske sprog. Det har længe været ønsket at få testen tilpasset til det danske marked, og nu er det lykkedes. Især stimulusbogen er tilpasset med danske billeder i de tilfælde, hvor det har været nødvendigt for at skabe et troværdig dagligdagsindtryk for den danske version. Der er indsamlet danske normer til validering af den danske version, og reliabiliteten ligger i den høje ende med en Cronbach s lpha på 0,94. Oversættelse og tilpasning af testen er foregået i samarbejde mellem talepædagog Lone Myhlendorph og Hogrefe Psykologisk Forlag /S. 6

7 intelligens og kognitive funktioner rias reynolds intellectual asses sment scales rist reynolds intellectual screening test Cecil R. Reynolds og Randy W. Kamphaus vurdering af intelligens Vurdering af intelligens år RIS intelligensprøver: minutter RIS hukommelsesprøver: minutter Total RIS: minutter RIST: 15 minutter RIS er en ny intelligensprøve i Danmark med danske normer fra 984 børn, unge og voksne. I modsætning til næsten alle andre intelligensprøver er RIS udviklet specielt med henblik på at vurdere, hvad man kunne kalde ren intelligens, dvs. at RIS måler den generelle intelligensfaktor og dens to primære faktorer: Verbal og nonverbal intelligens. Disse to faktorer er nært beslægtede med de centrale intelligensbegreber krystalliseret og flydende intelligens. Fælles for de fire intelligensprøver i RIS er, at de måler evnen til at ræsonnere og løse problemer. RIS består af fire delprøver: To verbale: Gæt Hvad og Verbal Ræsonneren og to nonverbale: Hvad Mangler Der og Hvad Passer Ikke. Desuden er der to delprøver til måling af hhv. den verbale og den nonverbale korttidshukommelse. Man kan opnå et mål for Generel Intelligens (GIK), Verbal Intelligens (VIK) og Nonverbal Intelligens (NIK), samt et mål for Hukommelsesfunktionen (HI). Det er de samme delprøver, der gives til alle uanset alder. Man kan derfor følge ændringer i en persons kognitive formåen over hele livsforløbet. RIS er nem at score, fordi vejledningen rummer meget præcise scorings-instruktioner og eksempler, specielt til de verbale delprøver. RIS opfylder alle aspekter af et moderne validitetsbegreb, hvilket er grundigt dokumenteret i vejledningen. RIS er en mindst lige så god prædiktor for skolefærdigheder og uddannelsesforløb som intelligenstest, der er dobbelt så lange. Hukommelse er en væsentlig faktor for udnyttelse af intelligenspotentialet. Det er derfor også en stor fordel at kunne få et mål for hukommelse samtidig med et IKmål. Nogle af de væsentligste fordele ved RIS er, at den er tids- og pladsbesparende, giver et rent og validt mål for g, kan bruges under hele livsforløbet, korrelerer med andre mål for intelligens, er nem at administrere og score, kan korreleres med hukommelsesfærdigheder, er uafhængig af motorisk koordinering, visuomotorisk hastighed og læsefærdigheder, opleves som spændende af testpersoner i alle aldre og er billig. En komplet RIS omfatter: Tre stimulusbøger, 10 registreringsark, dansk vejledning med danske normer fra 2010 og udførlig scoringsvejledning. RIS har en screeningsversion, RIST, der kun består af de to delprøver, Gæt Hvad og Hvad Passer Ikke. RIST giver også et generelt IK-mål med høje korrelationer med Wechsler-prøverne. RIST kan købes separat. Oversat af Henny Thomsen. 7

8 intelligens og kognitive funktioner tomal-2 test of memory and learning-2 Cecil R. Reynolds og Judith K. Voress vurdering af hukommelsesfunktioner hos børn og voksne Undersøgelse af hukommelse 5-59 år 30 minutter (kerneprøver) 60 minutter (kerneprøver og supplerende delprøver) TOML-2 er den forbedrede udgave af TOML med normer også for voksne. Testen er den mest omfattende test til vurdering og analyse af hukommelses funktioner hos børn og voksne, der eksi sterer i dag. Den kan anvendes til vurdering af såvel generelle som specifikke hukommelsesfunktioner. TOML-2 består af otte primære delprøver, seks supplerende delprøver samt to delprøver til vurdering af forsinket genkaldelse. Der kan beregnes et overordnet mål for hukommelse samt to overordnede kerneindeks: Verbal hukommelse og Nonverbal hukommelse. Der kan desuden udregnes seks supplerende indeks omfattende Opmærksomhed/Koncentration, Sekventiel Hukommelse, Fri Hukommelse, ssociativ Hukommelse, et særligt indeks for Indlæring med delprøver med gentagne forsøg, som giver mulighed for at lave en indlæringskurve, samt et indeks for Verbal Forsinket Genkaldelse. Det har ikke tidligere været muligt at vurdere hukommelsesfunktioner med ét samlet og standardiseret testbatteri, hvormed man kan undersøge de fleste af de forskellige aspekter af hukommelsen, der omtales i faglitteraturen. Hukommelsen kan således undersøges i detaljer, man kan sammenligne styrker og svagheder hos det enkelte individ, og man har mulighed for at opdage potentielle patologiske indikatorer på en hukommelsesforstyrrelse. TOML-2 er velegnet til at undersøge børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, traumatiske hjerneskader, neurologiske sygdomme, DHD samt alvorlige emotionelle forstyrrelser. TOML-2 er let at administrere, og den danske vejledning rummer en del teoretisk information om hukommelsesfunktioner. De amerikanske normer er baseret på 1900 børn, unge og voksne i alderen 5-59 år. Testens validitet og gode psykometriske egenskaber er veldokumenterede. Oversat af Jente ndresen, Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel. 8

9 intelligens og kognitive funktioner leiter-r leiters international Performance scalerevised Gary H. Raid og Lucy J. Miller nonverbal vurdering af børns og unges intelligens niveau og kognitive funktioner Nonverbal vurdering af intelligens og kognitive funktioner 2-21 år Maks. 90 minutter Fuld IK: 40 minutter Kort IK: 25 minutter Leiter-R er en test til undersøgelse af kognitive funktioner hos børn og unge i alderen 2-21 år. Den reviderede udgave har gennemgået en omfattende modernisering, der bygger på moderne neuropsykologi. Testen er helt igennem nonverbal, idet selve instruktionen også foregår uden anvendelse af sprog. Den er udviklet til børn og unge med betydelige kommunikationsproblemer eller forsinket kognitiv udvikling. Den er særlig velegnet til børn, der ikke har dansk som primært sprog, børn med høre- og talevanskeligheder, motoriske vanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser (DHD), traumatisk hjer neskade samt visse former for indlæringsvanskeligheder. Leiter-R består af 20 delprøver, inddelt i to batterier: vurdering af Visuel Funktion (VF) og vurdering af Opmærksomhed og Hukommelse (OH). Der indgår desuden fire spørgeskemaer til hhv. undersøger, forældre, lærer/pædagog samt til selvvurdering. Leiter-R kan gøres op i såvel en Kort som en Fuld IK samt i alt ni mål for overordnede kognitive funktioner. Desuden findes der otte diagnostiske mål til en mere differentieret analyse. Testen gøres op i skalascores, men med introduktionen af de nye udviklingsscores kan man samtidig følge barnets udvikling nøje. Disse udviklingsscores er især af betydning, når der skal lægges en handlingsplan for barnet eller den unge. Leiter-R er standardiseret i 1997 på et repræsentativt udsnit af normale amerikanske børn og unge (1719 i VFbatteriet og 763 i OH-batteriet). Den danske vejledning indeholder en omfattende teoretisk gennemgang af de kognitive domæner, der vurderes i Leiter-R. Oversat af Henny Thomsen. Konsulent Jente ndresen. 9

10 intelligens og kognitive funktioner son-r 2½-7 snijders-oomen nonverbal intelligence test-revised P.J. Tellegen, M. Winkel, B.J. Wijnberg-Williams og J.. Laros nonverbal intelligenstest til førskolebørn Vurdering af nonverbal intelligens 2½-7 år /computer Ca. 50 minutter SON-R er en nonverbal intelligenstest til førskolebørn. Den kan administreres og besvares både nonverbalt og med verbal instruktion. Testen består af seks delprøver: Mosaikker, Kategorier, Puslespil, nalogier, Situationer og Mønstre, der overordnet set måler nonverbal problemløsning (flydende intelligens) inden for områderne abstrakt og konkret ræsonneren, visuel perception og visuospatial forståelse. De tre første delprøver danner Ræsonneringsskalaen og de sidste tre Handleskalaen. Man kan beregne et indeksmål for hver skala (SON-RS IK og SON-HS IK) samt en total IK (SON-IK). Et væsentligt træk ved SON-R er, at hver delprøve indledes med en demonstration af en opgave, hvor barnet får en tilbagemelding om, hvorvidt svaret er korrekt. SON-R er på grund af muligheden for en nonverbal særlig velegnet til vurdering af intelligensudviklingen hos børn med sprog-, tale- og høreproblemer, døve børn, autistiske børn, børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, tosprogede børn, der ikke er så gode til dansk samt mentalt retarderede børn og voksne. Vejledningen er oversat til dansk og indeholder udførlige og lettilgængelige in struktioner til både den nonverbale og den verbale instruktion. Testmaterialet er solidt og derfor velegnet til småbørn, og det er let at håndtere. Vejledningen indeholder testresultater for følgen de kliniske grupper: Udviklingshæmmede børn, autis tiske børn, børn med sprogforstyrrelser, børn med hørehandicap, døve børn og indvandrerbørn. Normerne er baseret på 1100 hollandske børn. Validitet og reliabilitet er veldokumenteret, og testens psykometriske egenskaber er i øvrigt godkendt af den hollandske testkommission COTN. SON-R kan scores ved hjælp af et computerprogram, der følger med testen. Oversat af René Juhl og bearbejdet af Jente ndresen. 10

11 intelligens og kognitive funktioner brief behaviour rating inventory of executive function Gerard. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy og Lauren Kenworthy vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge Undersøgelse af eksekutive funktioner hos børn og unge 5-18 år /computer minutter BRIEF er et standardiseret spørgeskema til vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge i alderen 5-18 år. BRIEF består af to spørgeskemaer: Ét til forældre og ét til lærere. Man får hermed en vurdering af det eksekutive funktionsniveau i såvel hjem som skole. BRIEF er i særlig grad egnet til vurdering af eksekutive problemer hos børn med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelse, traumatisk hjerneskade, blyforgiftning, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, depression samt andre udviklingsmæssige, neurologiske, psykiatriske og medicinske tilstande. Forældreskemaet og Lærerskemaet omfatter hver 86 udsagn om barnets adfærd i dagligdagen. Udsagnene indgår i otte kliniske skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutive funktioner: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel kontrol, Initiering, rbejdshukommelse, Planlægning/ organisering, Organisation af materialer samt Monitorering. Derudover indeholder testen to validitetsskalaer: Skala for inkonsistens og skala for negativitet. De kliniske skalaer kombineres til to bredere indekser: dfærdsregulering og Metakognition samt et overordnet indeks: Generel eksekutiv funktion. To af skalaerne, rbejdshukommelse og Impulshæmning, er klinisk anvendelige til differentiering af diagnostiske undergrupper inden for gruppen opmærksomhedsforstyrrelser (DHD med og DHD uden hyperaktivitet). De amerikanske normer er baseret på 1419 Forældreskemaer og 1049 Lærerskemaer fra en demografisk repræsentativ gruppe af amerikanske børn. Til BRIEF fås et scoringsprogram til ubegrænset brug. Programmet er baseret på én bruger og skal installeres på et lokalt drev. Programmet anbefales til alle, der ønsker at lette scoringen og opgørelsen eller har brug for fortolkningshjælp eller omfattende forslag til intervention. Oversat af Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel. Bearbejdet af Jente ndresen. 11

12 intelligens og kognitive funktioner brief-f behaviour rating inventory of executive function-førskolebørn Gerard. Gioia, Kimberly ndrews Espy, Peter K. Isquith vurdering af eksekutive funktioner hos børn i alderen 2-5 år Vurdering af eksekutive funktioner hos førskolebørn 2-5 år /computer minutter BRIEF-F er et standardiseret spørgeske ma velegnet til vurdering af børn med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser, traumatisk hjerneskade, blyforgiftning, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, depression samt andre udviklingsmæssige, neurologiske, psykiatriske og medicinske tilstande. Spørgeskemaet kan besvares af forældre, pædagoger eller andre af barnets omsorgspersoner. Spørgeskemaet indeholder 63 udsagn inden for fem teoretisk og empirisk funderede kliniske skalaer, som måler forskellige aspekter af eksekutive funktioner: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel kontrol, rbejdshukommelse samt Planlægning/organisering. De kliniske skalaer kan kombineres til tre bredere indeks: Respons- og emotionskontrol (impulshæmning og emotionel kontrol), Kognitiv og emotionel styring (fleksibilitet og emotionel kontrol) samt udvikling af Metakognition (arbejdshukommelse og planlægning/organisation). De fem skalaer kombineres til et overordnet indeks: Generel eksekutiv funktion. Der er desuden to validitetsskalaer: Skala for Inkonsistens og Skala for Negativitet. Normerne er amerikanske og baseret på besvarelser fra 460 forældre og 302 lærere for de samme børn. Kvaliteten af validitet og reliabilitet for både indeks og skalaer er veldokumenteret. Materialet omfatter spørgeskema, opgørelsesark, profilark og dansk vejledning med en teoretisk indføring i eksekutive funktioner samt profiler for forskellige diagnostiske grupper. Til BRIEF-F fås et scoringsprogram, der er baseret på én bruger og skal installeres på et lokalt drev. Programmet anbefales til alle, der ønsker at lette scoringen og opgørelsen eller har brug for fortolkningshjælp eller uddybende forslag til intervention. Oversat af Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel. Bearbejdet af Jente ndresen. 12

13 intelligens og kognitive funktioner brief-sr behaviour rating inventory of executive function-selvrapportering Steven C. Guy, Peter K. Isquith og Gerard. Gioia spørgeskema til børn og unge til selvrapportering om eksekutive funktioner Vurdering af eksekutive funktioner Selvrapportering år /computer minutter BRIEF-SR er et standardiseret spørgeskema, der består af 80 udsagn, som afdækker, hvordan det ældre barn/ den unge selv vurderer egne kompetencer mht. eksekutive funktioner og selvregulering i dagligdagen. Udsagnene belyser adfærd, der involverer eksekutive funktioner både i hjemmet og i skolemiljøet. BRIEF-SR er udviklet efter de samme principper som BRIEF. Ved at bruge BRIEF-SR sammen med BRIEF får man derfor kombineret omgivelsernes opfattelse af de eksekutive funktioner med barnet/den unges egen opfattelse, hvilket er betydningsfuldt for udviklingen af en virksom intervention. BRIEF-SR er særlig velegnet til vurdering af eksekutive problemer hos større børn og unge med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser, traumatisk hjerneskade, gennemgribende udviklings forstyrrelser, depression samt andre udviklingsmæssige, neurologiske, psykiatriske og medicinske tilstande. Udsagnene i BRIEF-SR indgår i otte kliniske skalaer og tre overordnede indeks. Indekset dfærds regulering omfatter fire skalaer: Impulshæmning, Emotionel kontrol, Fleksibilitet og Monitorering. Skalaen Monitoring er opdelt i to underskalaer: dfærdsfleksibilitet og Kognitiv fleksibilitet. Indekset Metakognition udgøres af fire skalaer: rbejdshukommelse, Planlægning/organisering, Organisation af materialer og Opgavefuldendelse. Indeksene dfærdsregulering og Metakognition er velegnede til at differentiere mellem de to hyppigst optrædende overordnede eksekutive dysfunktioner hos større børn og unge, der henvises med indlæringsmæssige og/eller adfærdsmæssige forstyrrelser. Skalaerne rbejdshukommelse og Impulshæmning er anvendelige til at differentiere mellem de diagnostiske grupper DHD med hyperaktivitet og DHD uden hyperaktivitet. Til BRIEF-SR fås et scoringsprogram, der er baseret på én bruger og skal installeres på et lokalt drev. Programmet anbefales til alle, der ønsker at lette scoringen og opgørelsen eller har brug for fortolkningshjælp eller uddybende forslag til intervention. Oversat af Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel. Bearbejdet af Jente ndresen. 13

14 intelligens og kognitive funktioner brief-v behaviour rating inventory of executive function-voksne Robert M. Roth, Peter K. Isquith og Gerard. Gioia vurdering af eksekutive funktioner hos voksne via selvrapportering og pårørende/venner Vurdering af eksekutive funktioner hos voksne år /computer minutter BRIEF-V er et standardiseret spørgeskema til vurdering af eksekutive funktioner hos voksne. Det omfatter to spørgeskemaer med 75 udsagn i hver. Det ene er et selvrapporteringsskema, mens det andet skal besvares af én, der kender klienten og dennes hverdag godt. BRIEF-V er velegnet til vurdering af voksne med eksekutive vanskeligheder, f.eks. voksne med indlæringsvanskeligheder, autismespektrumsforstyrrelse, demens, let kognitiv svækkelse, multipel sclerose, traumatisk hjerneskade, epilepsi, skizofreni, depression samt DHD. Udsagnene er grupperet i ni forskellige skalaer baseret på såvel empiri som teori. De ni skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutiv funktion, indgår i tre overordnede kliniske indeks. dfærdsregulering omfatter skalaerne: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel kontrol og Selvmonitorering. Metakognition omfatter skalaerne: Initiering, rbejdshukommelse, Planlægning/organisering samt Organisation af materialer. Generel eksekutiv funktion omfatter alle de kliniske skalaer. Der er desuden tre validitetsskalaer: Skala for Inkonsistens, skala for Negativitet samt skala for Usædvanlige Besvarelser. De amerikanske normer er fra 2005 og baseret på 1215 selvrapporter og 1215 skemaer fra de samme personers venner/pårørende. Kvaliteten af validitet og reliabilitet for både indeks og skalaer er veldokumenteret. Det komplette materiale omfatter to spørgeskemaer, opgørelsesark, profilark samt en amerikansk vejledning, der bl.a. giver en teoretisk indføring i eksekutive funktioner samt profiler for forskellige diagnostiske grupper. Herudover findes der et scoringsprogram, BRIEF-SP, der også kan udskrive en rapport med tolkning samt interventionsforslag. Programmet er baseret på én-bruger-licenser og skal installeres på et lokalt drev. Spørgeskemaerne er oversat af Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel. Bearbejdet af Jente ndresen. 14

15 intelligens og kognitive funktioner cnt contingency naming test P. nderson, V. nderson, E. Northam og H.G. Taylor vurdering af eksekutive funktioner og kognitiv fleksibilitet hos børn og unge Vurdering af eksekutive funktioner og kognitiv fleksibilitet 7-15 år minutter Eksekutive funktioner kan beskrives som problemløsning i fire led idé, planlægning, udførelse og vurdering/ evt. justering. CNT er udviklet til at teste skolebørns evne til at lægge en strategi, forfølge den og om nødvendigt også skifte den ud. Sidstnævnte anses for at være et udtryk for kognitiv fleksibilitet. Det eksekutive funktionsniveau, som barnet befinder sig på, er afgørende for, hvor godt barnet er i stand til at klare sig i indlæringsmæssige og sociale sammenhænge. Materialet består af et opgaveark med en række figurer i forskellige former, farver og størrelser. Forskellige strategier kan anlægges for barnets vej gennem figurerne. Testresultatet afhænger både af, hvorvidt barnet er i stand til at forfølge de forskellige strategier uden fejl, og om det er i stand til at skifte strategi på de påkrævede tidspunkter. CNT har normer baseret på 381 australske, canadiske og amerikanske skolebørn i alderen 7-15 år. Vejledningen er oversat og bearbejdet til dansk af Käte Vincent From og redigeret af nne Vibeke Fleischer. tol dx tower of london test drexel university 2. edition William C. Culbertson og Eric. Zillmer Vurdering og screening af eksekutive funktioner 7-80 år minutter B Tower of London testen anses for et værdifuldt instrument til vurdering af eksekutive funktioner i forbindelse med kompleks problemløsning hos børn og voksne. Testen måler blandt andet evnen til at analysere problemer og tilrettelægge problemløsning. Testen anses for at være sensitiv for visse typer af skader i frontallapperne og kan sammen med anden information bruges i forbindelse med diagnostiske udredninger af børn, unge og voksne med tegn på eksekutive vanskeligheder. TOL DX indeholder 10 opgaver af stigende sværhedsgrad. Testen opgøres på otte scoringsvariable: ntal flytninger, antal korrekte, antal regelbrud, stimulus-bundethed samt en række mål for temporal effektivitet. I vejledningen gives information om, hvordan man tolker de forskellige scores, samt en række caseeksempler. Normmaterialet er udvidet i TOL DX udgaven af TOL. Der er desuden kliniske normer for børn med DHD og patienter med Parkinsons. Vejledningen er på engelsk. 15

16 intelligens og kognitive funktioner igt iowa GamblinG task ntoine Bechara vurdering af eksekutiv dysfunktion og problemer med beslutningstagen Vurdering af eksekutiv dysfunktion og problemer med beslutningstagen (alder i kombination med antal uddannelsesår) Computer minutter IOW Gambling Task (IGT) er en test til måling af, hvordan folk tager beslutninger. IGT blev udviklet til at undersøge beslutningstagen hos folk med skader i visse frontale områder i hjernen. Skader i disse områder førte ofte til, at man var mere tilbøjelig til at tage risikable beslutninger trods normal intelligens, og at man var ude af stand til at lære af sine fejltagelser. Man ved nu, at en række kliniske populationer også er tilbøjelige til gentagne gange at tage risikable beslutninger uafhængigt af intelligensniveauet. Testen kan også bruges inden for forskellige kulturer og til personer, der ikke taler dansk, eller som har sproglige vanskeligheder. IGT er uhyre let at administrere og score. Det hele foregår via computer. På en skærm bliver man præsenteret for fire kortbunker, hvorfra der skal vælges et kort. Man får at vide, at man vil vinde eller tabe en sum penge, når man vælger et kort. Målet er samlet at vinde så mange penge som muligt. To af kortbunkerne indeholder kort, der på længere sigt vil føre til et samlet tab af penge, mens valg fra en af de to andre bunker vil føre til, at man samlet vinder penge. Vejledningen indeholder et tolkningskapitel med caseeksempler. rcft rey complex figure test and recognition trial John E. Meyers og Kelly R. Meyers vurdering af eksekutive funktioner, visuospatiale funktioner og hukommelsesfunktioner Vurdering af eksekutive-, visuospatiale- og hukommelsesfunktioner 6-89 år 45 minutter Rey Complex Figure Test and Recognition Trial (RCFT) er en nyere udgave af den inden for neuropsykologien meget anvendte Complex Figure Test (CFT), også kendt som Reys figur. Testen er i mange år blevet anvendt af kliniske psykologer til vurdering af konstruktionelle færdighe der og visuospatial hukommelse. Den har imidlertid vist sig at være god til at vurdere eksekutive vanskeligheder hos børn og er derfor et vigtigt instrument ved undersøgelse af børn med DHD. Testen kan diskrimi nere mellem hjerneskadede patienter og normale kontrolpersoner og kan skelne effektivt mellem hukommelsesproblemer og dårligere præ - stationer, der skyldes motoriske vanskeligheder. En delig kan den skelne mellem hukommelsesbesværede patienter, der kan klare sig i eget hjem, og dem, der ikke kan. Testen anvendes også til diagnostik af psykiatriske patienter. 16

17 intelligens og kognitive funktioner kendte ansigter ny udgave Kasper Jørgensen, Jette Stokholm og smus Vogel test til vurdering af semantisk hukommelse Vurdering af semantisk hukommelse Fra 60 år Ca. 30 minutter I dansk klinisk neuropsykologisk sammenhæng fandtes allerede testen Kendte nsigter udviklet af Peter Bruhn, men da den offentlige eksponering af kendte personer ændrer sig med tiden, er der blevet brug for en revision af testen. Dette er en nyere udgave af Kendte nsigter, som måler semantisk hukommelse den form for hukommelse, som oftest forringes i den tidlige fase af lzheimers sygdom. Det gælder kort og godt om at genkende personerne, der er afbildet. Personerne i testen har været stærkt eksponeret i billedmedierne i perioden fra ca , og der er nogenlunde lige mange personer fra hvert af periodens årtier. Testens brugbarhed over for personer under 60 år er ukendt, men den formodes at være sværere for yngre. Testmaterialet er sammensat, så det har en rimelig bredde med hensyn til, hvad personerne er kendt for, fordeling på begge køn samt folkelighed. Den endelige sammensætning af testen er foretaget af Jette Stokholm og Kasper Jørgensen i samarbejde med Selskabet Danske Neuropsykologer. Testen er kommet til verden i forbindelse med et større dataindsamlingsprojekt. Indsamlingen foregik i samarbejde mellem neuropsykologer på Rigshospitalets Hukommelsesklinik, Hillerød Hospital og Glostrup Hospital. Datagrundlaget består af 63 personer uden kendte neurologiske eller psykiatriske lidelser samt uden somatiske lidelser, der kunne tænkes at have indvirkning på resultatet. Testmaterialet består af en booklet i kraftig kvalitet med farvefotos og håndscores nemt. Der følger en fyldestgørende vejledning med, der tillige indeholder en gennemgang af udviklingen og afprøvningen. Man kan med fordel kombinere testen med f.eks. Boston Naming Test samt andre typer test, der antages at måle forskellige aspekter af semantisk hukommelse, såsom ordforrådstest, informationstest eller kategoristyret ordmobilisering. 17

18 intelligens og kognitive funktioner cpt-ii conners continuous Performance test k-cpt kiddie cpt C. Keith Conners Windows-programmer til handlebaseret vurdering af opmærksomhedsforstyrrelser Vurdering af opmærksomhedsproblemer K-CPT 4-6 år CPT-II Fra 6 år Computer 7-14 minutter B CPT-II og K-CPT bliver i vid udstrækning brugt til at vurdere opmærksomhedsproblemer og kognitivt funktionsniveau. Programmerne er det performancebaserede alternativ/supplement til spørgeskemaerne Conners 3, CBRS og CRS alle udviklet af C. Keith Conners. Conners 3 er allerede kommet i en dansk version fra Hogrefe Psykologisk Forlag, og CBRS og CRS er under udvikling. De to Continuous Performance Test supplerer testpersonens egne eller pårørendes vurderinger med en objektiv måling af, hvordan vedkommende klarer opmærksomhedskrævende opgaver, og tilfører dermed udredningen af f.eks. DHD en yderligere dimension. CPT-II kan bruges både til børn fra 6 år og voksne. Programmets normer er baseret på data fra over 2500 personer, herunder 378 med diagnosticeret DHD, 223 med andre neuropsykologiske forstyrrelser og et mindre antal med lidelser som f.eks. angst eller depression. Normerne og programmet er amerikanske. Til børn under 6 år er der udviklet en tilpasset udgave af programmet K- CPT (Kiddie-CPT), der er normeret på i alt 454 børn, heraf 100 med DHD og 40 med andre diagnoser. Med CPT-II og K-CPT testes reaktionstid, udeladelsesfejl, udførelsesfejl, kontinuitet i præstation og opmærksomhed på stimuli. På baggrund af disse testområder angives et samlet resultat med konfidensintervaller. En profilrapport kan udskrives for den enkelte testsession, og ved gentagen testning af samme person kan en udviklingsrapport genereres. På denne måde kan programmerne anvendes til at måle og dokumentere effekten af behandlingsforløb. CPT-II og K-CPT kan købes hver for sig eller samlet med et ubegrænset antal testninger. En demo-version indeholdende vejledning og tre testninger er ligeledes tilgængelig. CPT-II og K-CPT kan kun installeres på én computer. 18

19 intelligens og kognitive funktioner conners 3 C. Keith Conners NYHED vurdering af adhd og andre adfærdsforstyrrelser Vurdering af DHD og andre adfærdsforstyrrelser 6-18 år /computer 10 eller 20 minutter Conners 3 er nu kommet på dansk. Det er den nyeste version af dette internationalt anvendte og velrenommerede spørgeskema. Conners 3 betragtes i dag som det mest præcise materiale til evaluering af børn og unge (6-18 år), der kan have DHD og relaterede forstyrrelser (ODD og CD). Conners 3 har også skalaer beregnet til at vurdere kognitive, adfærdsmæssige, sociale og emotionelle problemer, der ofte ses hos børn og unge. Conners 3 er tæt relateret til DSM- IV-TR diagnosesystemet med skalaer, der giver mulighed for at vurdere, om diagnosekriterierne for de forskellige DHD subtyper samt ODD og CD er opfyldt. En af fordelene ved Conners 3 er, at man både får information fra forældre, lærere og barnet/den unge selv, hvilket giver en detaljeret vurdering af eventuelle problemer belyst ud fra forskellige perspektiver og fra forskellige miljøer. Conners 3 findes både i en fuld (20 min.) og en kort version (10 min.). Den fulde version anbefales til den første vurdering af en person, mens den korte version er velegnet til opfølgning af effekten af en behandlingsplan, til screenings samt i forskningsprojekter, hvor tiden er knap. Herudover er der to indeks (5 min.): Et DHD Indeks med de 10 bedst diskriminerende udsagn mellem personer med en DHD diagnose og personer uden en diagnose samt et Globalt Indeks' vedkommende til evaluering af generel psykopatologi. Disse indeks er egnede til screening af større grupper, monitorering af en behandling og for det Globale Indeks planlægning af næste trin i en udredning (begge kan købes særskilt). Conners 3 kan scores via computer, hvilket giver mulighed for generering af en rapport, som er en stor hjælp, når man skal give tilbagemelding til andre. Der er en særlig sektion, som er formuleret med henblik på at orientere forældre. Conners 3 på dansk vil være en uvurderlig hjælp for bl.a. PPR-kontorer og skolelæger over hele landet samt alle andre, der arbejder med udredning og behandling af DHD og relaterede forstyrrelser. 19

20 intelligens og kognitive funktioner bgt-ii bender visual-motor Gestalt test-ii Lauretta Bender undersøgelse af visuel-motorisk integration hos børn og voksne Vurdering af visuelmotorisk integration 4-85 år Varierende BGT-II indgår ofte rutinemæssigt i en neuropsykologisk undersøgelse. Testen måler evnen til visuel-motorisk integration og bidrager som sådan til en vurdering af det aktuelle, kognitive funktions- og udviklingsniveau. BGT-II kan også anvendes som et screeningsværktøj i forbindelse med mistanke om neurologiske og psykiatriske lidelser, men kan med fordel tillige anvendes inden for normalområdet, f.eks. i PPR-regi. Testmaterialet består af et sæt skabelonkort, hvert med afbildning af en figur. Testpersonen bliver bedt om først at tegne figuren af fra kortet, mens der tages tid og registreres arbejdsstil og anden adfærd. Herefter fjernes både kortet og testpersonens tegning, og testpersonen bliver bedt om at tegne samme figur igen nu blot efter hukommelse. Oftest vil BGT-II være en af de første test, der gives i en større psykologisk udredning. Testens normer er amerikanske og baseret på mere end 4000 personer fra helt små børn til folk højt oppe i årene. Manualen er på amerikansk. visuelle Gestalter Ruth ndersen visuel indlærings- og hukommelsestest Vurdering af visuospatial indlæring og hukommelse Voksne Ca. 90 minutter Visuelle Gestalter er en visuelt baseret indlærings- og hukommelsestest, der tager udgangspunkt i fire figurer, der udgøres af en klassisk geometrisk figur med fire supplerende gestalter. Testen består af en umiddelbar reproduktion og en forsinket reproduktion. Testen findes desuden i tre parallelle versioner for gentagne testninger af samme person. Testen opgøres både kvantitativt ved at se på, hvor mange gestalter der ikke blev reproduceret, og kvalitativt ved at se på, hvilke fejltyper den testede typisk laver. Den danske Visuelle Gestalter er udviklet af psykolog Ruth ndersen og har normmateriale på årige. 20

PRISLISTE KLINISK OG ERHVERV 2014

PRISLISTE KLINISK OG ERHVERV 2014 PRISLISTE KLINISK OG ERHVERV 2014 ABAS-II 0480-00 ABAS-II komplet 1 1550,00 0480-01 ABAS-II manual, amerikansk 1 1150,00 0480-07 ABAS-II spørgeskema forældre (0-5 år) 10 195,00 0480-08 ABAS-II spørgeskema

Læs mere

PRISLISTE Fra Hogrefe Psykologisk Forlag. Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer Teambuili

PRISLISTE Fra Hogrefe Psykologisk Forlag. Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer Teambuili PRISLISTE Fra Hogrefe Psykologisk Forlag Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer Teambuili KLINISK OG ERHVERV 2015 TEST OG TRÆNINGSMATERIALER ABAS-II 0480-00

Læs mere

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Naja Liv Hansen, læge, Ph.d. Stud. Center for Sund Aldring, Kbh. Universitet Enhed for funktionel billeddiagnostik, Glostrup

Læs mere

TestKATALOG. fra Hogrefe Psykologisk Forlag

TestKATALOG. fra Hogrefe Psykologisk Forlag TestKATALOG fra Hogrefe Psykologisk Forlag g ADHD Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Kongevejen 155 2830 Virum Åbningstider

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Neuropsykologiske betragtninger over APD.

Neuropsykologiske betragtninger over APD. Klinisk psykolog Christian Worsøe, Kolding Kommune, Børnerådgivningen Nicolaiplads 6, 6000 Kolding chwo@kolding.dk Neuropsykologiske betragtninger over APD. Testresultater, der opfordrer til en audiologisk

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken. Nationale Tests. Psykologiske tests mv.

Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken. Nationale Tests. Psykologiske tests mv. Egebakken Marts 2012 Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken Nationale Tests I udgangspunktet er alle elever tilmeldt nationale tests, men der kan ansøges om fritagelse. Psykologiske

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KERNE-FORSTYRRELSER VED AFFEKTIV LIDELSE Basale funktioner - aktivering af opmærksomheden Tempoet Opmærksomheden Spændvidde

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Neuropsykologiskundersøgelse ved demensudredning:

Neuropsykologiskundersøgelse ved demensudredning: Neuropsykologiskundersøgelse ved demensudredning: domæner tests demenstyper indikationsområder Dansk Geriatrisk Selskab s årsmøde Klarskovgård, marts 2014 ved Peter Bruhn 1 Diagnostiske demenskriterier

Læs mere

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Margrete Bach Madsen Cand. mag. i musikterapi, barselsvikar ved Videnscenter for demens, Vejle kommune. Kontakt:

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Henrik Skovdahl Hansen, cand.psych.aut., ph.d. Dansk psykologisk Forlag

Henrik Skovdahl Hansen, cand.psych.aut., ph.d. Dansk psykologisk Forlag Henrik Skovdahl Hansen, cand.psych.aut., ph.d. Dansk psykologisk Forlag Afhandlingens grundlag og formål Empirisk grundlag for afhandlingen Dansk tilpasning og dokumentation af fire amerikanske personlighedstest

Læs mere

Fuglsangcentret marts 2010 Jens Wilbrandtjensw@email.dk

Fuglsangcentret marts 2010 Jens Wilbrandtjensw@email.dk Fuglsangcentret marts 2010 Jens Wilbrandtjensw@email.dk Ud af 430 børn har forældrene til 262 givet tilsagn om, at deres børn må deltage.. hos 31 fandt man adfærdsmæssige risikotegn, der ville kunne føre

Læs mere

FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : Fra graf til punkt. af Inscape Publishing

FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : Fra graf til punkt. af Inscape Publishing FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : Fra graf til punkt af Inscape Publishing FRA DISC CLASSIC TIL EVERYTHING DISC : FRA GRAF TIL PUNKT DiSC -modellen har i årtier hjulpet mennesker med at forstå sig

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Må jeg få din opmærksomhed?

Må jeg få din opmærksomhed? Gravene 1, 1. sal, 8800 Viborg Tlf. 8660 1171 www.psykologcentret.dk Må jeg få din opmærksomhed? Opmærksomhed kan i vores moderne tidsalder betragtes som en knap ressource 3 4 Et utal af mennesker, situationer,

Læs mere

Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser. Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Kognition og kognitive forstyrrelser ved affektive lidelser Seniorforsker, ph.d. Kamilla Miskowiak Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Hvad er kognition? Mentale processer som inkluderer opmærksomhed,

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

PSYKIATRIFONDEN. Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning. Aalborg, den 30. september 2014. ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag

PSYKIATRIFONDEN. Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning. Aalborg, den 30. september 2014. ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag PSYKIATRIFONDEN Et godt liv til flere Kognition: Opmærksomhed, hukommelse og tænkning ved cand.psych., Ph.d. Peter Jørgensen Krag Aalborg, den 30. september 2014 Begrebet kognition Ordet kognition kommer

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Pædagogisk Analyse System - vurderer potentialet for effektiv læring...

www.munkholm.cc PAS Pædagogisk Analyse System - vurderer potentialet for effektiv læring... www.munkholm.cc PAS Pædagogisk Analyse System - vurderer potentialet for effektiv læring... Pædagogisk analyseredskab kortlægger elevens potentiale I hver skoleklasse sidder der gennemsnitligt fem elever,

Læs mere

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale

Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen. skizofreniindeks. dersøge dets følsomhed over for vores undersøgelsesgruppe. Patienter og materiale Rorschach Af Joan Mogensen & Marianne Autzen Exners skizofreniindeks i rorschachprøven Som led i en større undersøgelse, hvis overordnede formål er at etablere en kontrolgruppe til gruppen af nydebuterede

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

BARNETS udvikling og adfærd

BARNETS udvikling og adfærd ET SPØRGESKEMA AF ANEGEN TRILLINGSGAARD BARNETS udvikling og adfærd Præsentation af et nyt instrument til at vurdere vanskeligheder og styrker på en række udviklings- og adfærdsområder hos børn i alderen

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

Montreal cognitive assessment. Administrations og scoringsinstruktion

Montreal cognitive assessment. Administrations og scoringsinstruktion Montreal cognitive assessment (MoCA) Administrations og scoringsinstruktion Montreal cognitive assessment (MoCA) er blevet designet som et hurtigt screeningsinstrument til lettere kognitive forstyrrelser.

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Hukommelses processer generelt Hukommelse hos ældre Generelle problemer hos ældre Kommunikation med ældre AMPS og ældre Hukommelse Et samlebegreb

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Retningslinjer for Neuropsykologiske Undersøgelser. specielt med hensyn til test

Retningslinjer for Neuropsykologiske Undersøgelser. specielt med hensyn til test Retningslinjer for Neuropsykologiske Undersøgelser specielt med hensyn til test Dansk Psykolog Forening 2001 Retningslinjer for Neuropsykologiske Undersøgelser specielt med hensyn til test Udarbejdet af

Læs mere

Neuropsykologisk Klinik APS

Neuropsykologisk Klinik APS Forslag til retningslinjer for neuropsykologiske undersøgelser i kommunalt regi Neuropsykologisk Klinik APS Den neuropsykologiske undersøgelse i kommunalt regi Forslag til retningslinjer for neuropsykologiske

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale)

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Danske Fysioterapeuter, Projekt måleredskaber Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Evaluering af småbørns grovmotoriske og

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014. Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familieliv med ADHD ADHD KONFERENCE 2014 Cand. Psych. Dorte Damm Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Familier med ADHD Høj grad af arvelighed Familiens funktion Familiens forståelse af barnet

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Den børneneuropsykologiske undersøgelse. Vejledning til psykologer

Den børneneuropsykologiske undersøgelse. Vejledning til psykologer Den børneneuropsykologiske undersøgelse Vejledning til psykologer Udarbejdet for Børneneuropsykologisk Selskab 2002 Indholdsfortegnelse 1. Indledning: Den børneneuropsykologiske referenceramme...s.3 2.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kognitive vanskeligheder og cerebral parese. Spastikerforeningen

Kognitive vanskeligheder og cerebral parese. Spastikerforeningen Kognitive vanskeligheder og cerebral parese Spastikerforeningen I denne pjece ønsker Spastikerforeningen at beskrive nogle af de forskellige kognitive vanskeligheder, som spastikere kan have. Det er i

Læs mere

Institut for Psykologi

Institut for Psykologi Institut for Psykologi BA, Personlighedspsykologi 1 Øvelsesrapport: Fem-Faktor Teori og NEO-PI-R Underviser: xx Fem-Faktor Teori og NEO-PI-R Indholdsfortegnelse Indledning s. 3 Problemstilling og disposition

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast)

Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Spørgeskema: Autism-Good-Feeling (udkast) Peter Vermeulen, PhD Autisme Centraal, Gent, Belgium, 2014 Baggrund: Spørgeskemaet Autisme-Good-Feeling er et uformelt assessment værktøj. Formålet med værktøjet

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt Uddybende beskrivelse af evalueringen af KEEP Indholdsfortegnelse Evaluering af KEEP... 3 Implementering... 3 Effekt... 3 Økonomi... 4 Februar 2015 Socialstyrelsen

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem Demensdiagnoser hos yngre: Kan vi stole på registrene? Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Disposition Definition af yngre demente Sygdomsfordeling Forskningsprojekt Demens hos yngre < 65

Læs mere

skolekatalog pædagogiske prøver 2013

skolekatalog pædagogiske prøver 2013 skolekatalog pædagogiske prøver 2013 skolekatalog pædagogiske prøver 2013 Grafisk design og tilrettelæggelse Vibeke Sørensen Fotografier Mikkel Mortensen/Yellows ApS samt Jon Norddahl/Norddahl & Co. ApS

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Neuro- og informationspsyk, seminarhold incl. forelæsning Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 27. oktober 2010 Eksamensnummer: 250 27. oktober 2010 Side 1 af 5 1. Afasi

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Vurdering, formulering og planlægning af behandling af psykologisk traumatiserede personer Læringsmål At beskrive

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Årsagsmodel Der er behov for at kende de underliggende årsager for at finde de rigtige adfærdsmæssige mål!

Årsagsmodel Der er behov for at kende de underliggende årsager for at finde de rigtige adfærdsmæssige mål! Miljø Årsagsmodel Der er behov for at kende de underliggende årsager for at finde de rigtige adfærdsmæssige mål! Neurologiske forskelle Hjerne Kognitive vanskeligheder Tænkning Adfærdsmæssige symptomer

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Børn med social-kognitive vanskeligheder

Børn med social-kognitive vanskeligheder Børn med social-kognitive vanskeligheder Hvordan håndterer vi dette i spejderarbejdet? 01-03-2013 LIMBIS / Mikala Lousdal Liemann 1 Model for diagnoserne ADHD 3-12 af 100 Aggressiv adfærd ASF 3-15 af 1000

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007

Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007 Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007 Torben Østergaard Christensen Birgitte Fagerlund Jens Richardt Jepsen Kaj Bjerring Andersen

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere