TESTKATALOG KLINISK OG ERHVERV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TESTKATALOG KLINISK OG ERHVERV"

Transkript

1 TESTKTLOG KLINISK OG ERHVERV

2 Grafisk design og tilrettelæggelse Vibeke Sørensen Fotograf Mikkel Mortensen/Yellows ps samt Jon Norddahl/Norddahl & Co. ps Tryk Clemenstrykkeriet /S Redaktion afsluttet februar 2013 lle priser er ekskl. moms Der tages forbehold for fejl og prisændringer. KLSSIFIKTION Katalogets testmaterialer er forsynet med, B, C eller D, som angiver, hvilke faglige forudsætninger der kræves for at anvende den enkelte test: : Psykologer, læger og certificerede brugere* B: Fysioterapeuter, ergoterapeuter og lignende faggrupper C: Lærere D: ndre faggrupper, f.eks. pædagoger *Nogle -test må kun anvendes af psykologer. Hvis du er i tvivl, kan du finde en fuld oversigt på under Køb af test. Hogrefe Psykologisk Forlag /S Kongevejen Virum Tlf Fax Forlagets åbningstid Mandag-torsdag Fredag

3 Indhold Intelligens og kognitive funktioner 4 Personlighedsvurdering 22 Udviklingsvurdering 30 sociale og emotionelle kompetencer 37 klinisk-diagnostiske vurderinger 46 HR 61 Titelregister 73

4 Kære læser Hogrefe Psykologisk Forlag /S udgiver psykologiske test i høj kvalitet til klinisk og erhvervsmæssig brug. Forlaget er en del af forlagsgruppen Hogrefe, der hører til blandt Europas største inden for psykologiske test og psykologisk faglitteratur, og som omfatter forlag i Tyskland, Frankrig, England, Sverige og flere andre europæiske lande. I dette katalog finder du et bredt udvalg af de test, vi udgiver. Kataloget er delt op i kategorier alt efter mål- og faggruppe. Langtfra alle vores materialer er taget med her, så hvis du leder efter noget bestemt og ikke kan finde det i kataloget, er du velkommen til at kontakte os på eller Du kan altid holde dig opdateret om nye produkter på hvor du også kan tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev. Siden sidst har vi udgivet CONNERS 3, en kendt klinisk-diagnostisk test, som måler adfærdsforstyrrelser, især DHD. Senere kommer CBRS og CRS af samme forfatter. Læs også om vores andre nyheder, bl.a. CDL-2 til hjerneskadede patienter og SEE, der måler socio-emotionelle kompetencer. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til indholdet i dette katalog, er du som altid velkommen til at ringe eller skrive til os. God læselyst! nne L. ndersen dm. direktør

5 intelligens og kognitive funktioner

6 intelligens og kognitive funktioner cadl-2 communication activities of daily living - 2 nd ed. udrey Holland, Carol Frattali og Davida Fromm vurdering af kommunikative problemer hos hjerneskadede Vurdering af kommunikative problemer hos hjerneskadede Voksne ca. 30 minutter CDL-2 er en individuelt administreret test til afdækning af dagligdags kommunikative færdigheder hos voksne med neurologiske lidelser, der giver kommunikationsbesvær. Testen tager omkring 30 minutter at administrere og måler syv forskellige områder: Sociale interaktioner fvigende adfærd Kontekstuel kommunikation Sekventielle forhold Nonverbal kommunikation Læsning, skrivning og anvendelse af tal Humor/Metafor/bsurditet. Disse syv områder slås sammen til en samlet score for dagligdags kommunikationsevne. Den er særlig velegnet til at give indblik i patienters evne til at klare sig gennem de kommunikative udfordringer, som de kan opleve i forbindelse med dagligdags gøremål. Testen er oversat og adapteret til det danske marked med henblik på at bevare den økologiske validitet fra originalen og samtidig tilpasse den til det danske sprog. Det har længe været ønsket at få testen tilpasset til det danske marked, og nu er det lykkedes. Især stimulusbogen er tilpasset med danske billeder i de tilfælde, hvor det har været nødvendigt for at skabe et troværdig dagligdagsindtryk for den danske version. Der er indsamlet danske normer til validering af den danske version, og reliabiliteten ligger i den høje ende med en Cronbach s lpha på 0,94. Oversættelse og tilpasning af testen er foregået i samarbejde mellem talepædagog Lone Myhlendorph og Hogrefe Psykologisk Forlag /S. 6

7 intelligens og kognitive funktioner rias reynolds intellectual asses sment scales rist reynolds intellectual screening test Cecil R. Reynolds og Randy W. Kamphaus vurdering af intelligens Vurdering af intelligens år RIS intelligensprøver: minutter RIS hukommelsesprøver: minutter Total RIS: minutter RIST: 15 minutter RIS er en ny intelligensprøve i Danmark med danske normer fra 984 børn, unge og voksne. I modsætning til næsten alle andre intelligensprøver er RIS udviklet specielt med henblik på at vurdere, hvad man kunne kalde ren intelligens, dvs. at RIS måler den generelle intelligensfaktor og dens to primære faktorer: Verbal og nonverbal intelligens. Disse to faktorer er nært beslægtede med de centrale intelligensbegreber krystalliseret og flydende intelligens. Fælles for de fire intelligensprøver i RIS er, at de måler evnen til at ræsonnere og løse problemer. RIS består af fire delprøver: To verbale: Gæt Hvad og Verbal Ræsonneren og to nonverbale: Hvad Mangler Der og Hvad Passer Ikke. Desuden er der to delprøver til måling af hhv. den verbale og den nonverbale korttidshukommelse. Man kan opnå et mål for Generel Intelligens (GIK), Verbal Intelligens (VIK) og Nonverbal Intelligens (NIK), samt et mål for Hukommelsesfunktionen (HI). Det er de samme delprøver, der gives til alle uanset alder. Man kan derfor følge ændringer i en persons kognitive formåen over hele livsforløbet. RIS er nem at score, fordi vejledningen rummer meget præcise scorings-instruktioner og eksempler, specielt til de verbale delprøver. RIS opfylder alle aspekter af et moderne validitetsbegreb, hvilket er grundigt dokumenteret i vejledningen. RIS er en mindst lige så god prædiktor for skolefærdigheder og uddannelsesforløb som intelligenstest, der er dobbelt så lange. Hukommelse er en væsentlig faktor for udnyttelse af intelligenspotentialet. Det er derfor også en stor fordel at kunne få et mål for hukommelse samtidig med et IKmål. Nogle af de væsentligste fordele ved RIS er, at den er tids- og pladsbesparende, giver et rent og validt mål for g, kan bruges under hele livsforløbet, korrelerer med andre mål for intelligens, er nem at administrere og score, kan korreleres med hukommelsesfærdigheder, er uafhængig af motorisk koordinering, visuomotorisk hastighed og læsefærdigheder, opleves som spændende af testpersoner i alle aldre og er billig. En komplet RIS omfatter: Tre stimulusbøger, 10 registreringsark, dansk vejledning med danske normer fra 2010 og udførlig scoringsvejledning. RIS har en screeningsversion, RIST, der kun består af de to delprøver, Gæt Hvad og Hvad Passer Ikke. RIST giver også et generelt IK-mål med høje korrelationer med Wechsler-prøverne. RIST kan købes separat. Oversat af Henny Thomsen. 7

8 intelligens og kognitive funktioner tomal-2 test of memory and learning-2 Cecil R. Reynolds og Judith K. Voress vurdering af hukommelsesfunktioner hos børn og voksne Undersøgelse af hukommelse 5-59 år 30 minutter (kerneprøver) 60 minutter (kerneprøver og supplerende delprøver) TOML-2 er den forbedrede udgave af TOML med normer også for voksne. Testen er den mest omfattende test til vurdering og analyse af hukommelses funktioner hos børn og voksne, der eksi sterer i dag. Den kan anvendes til vurdering af såvel generelle som specifikke hukommelsesfunktioner. TOML-2 består af otte primære delprøver, seks supplerende delprøver samt to delprøver til vurdering af forsinket genkaldelse. Der kan beregnes et overordnet mål for hukommelse samt to overordnede kerneindeks: Verbal hukommelse og Nonverbal hukommelse. Der kan desuden udregnes seks supplerende indeks omfattende Opmærksomhed/Koncentration, Sekventiel Hukommelse, Fri Hukommelse, ssociativ Hukommelse, et særligt indeks for Indlæring med delprøver med gentagne forsøg, som giver mulighed for at lave en indlæringskurve, samt et indeks for Verbal Forsinket Genkaldelse. Det har ikke tidligere været muligt at vurdere hukommelsesfunktioner med ét samlet og standardiseret testbatteri, hvormed man kan undersøge de fleste af de forskellige aspekter af hukommelsen, der omtales i faglitteraturen. Hukommelsen kan således undersøges i detaljer, man kan sammenligne styrker og svagheder hos det enkelte individ, og man har mulighed for at opdage potentielle patologiske indikatorer på en hukommelsesforstyrrelse. TOML-2 er velegnet til at undersøge børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, traumatiske hjerneskader, neurologiske sygdomme, DHD samt alvorlige emotionelle forstyrrelser. TOML-2 er let at administrere, og den danske vejledning rummer en del teoretisk information om hukommelsesfunktioner. De amerikanske normer er baseret på 1900 børn, unge og voksne i alderen 5-59 år. Testens validitet og gode psykometriske egenskaber er veldokumenterede. Oversat af Jente ndresen, Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel. 8

9 intelligens og kognitive funktioner leiter-r leiters international Performance scalerevised Gary H. Raid og Lucy J. Miller nonverbal vurdering af børns og unges intelligens niveau og kognitive funktioner Nonverbal vurdering af intelligens og kognitive funktioner 2-21 år Maks. 90 minutter Fuld IK: 40 minutter Kort IK: 25 minutter Leiter-R er en test til undersøgelse af kognitive funktioner hos børn og unge i alderen 2-21 år. Den reviderede udgave har gennemgået en omfattende modernisering, der bygger på moderne neuropsykologi. Testen er helt igennem nonverbal, idet selve instruktionen også foregår uden anvendelse af sprog. Den er udviklet til børn og unge med betydelige kommunikationsproblemer eller forsinket kognitiv udvikling. Den er særlig velegnet til børn, der ikke har dansk som primært sprog, børn med høre- og talevanskeligheder, motoriske vanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser (DHD), traumatisk hjer neskade samt visse former for indlæringsvanskeligheder. Leiter-R består af 20 delprøver, inddelt i to batterier: vurdering af Visuel Funktion (VF) og vurdering af Opmærksomhed og Hukommelse (OH). Der indgår desuden fire spørgeskemaer til hhv. undersøger, forældre, lærer/pædagog samt til selvvurdering. Leiter-R kan gøres op i såvel en Kort som en Fuld IK samt i alt ni mål for overordnede kognitive funktioner. Desuden findes der otte diagnostiske mål til en mere differentieret analyse. Testen gøres op i skalascores, men med introduktionen af de nye udviklingsscores kan man samtidig følge barnets udvikling nøje. Disse udviklingsscores er især af betydning, når der skal lægges en handlingsplan for barnet eller den unge. Leiter-R er standardiseret i 1997 på et repræsentativt udsnit af normale amerikanske børn og unge (1719 i VFbatteriet og 763 i OH-batteriet). Den danske vejledning indeholder en omfattende teoretisk gennemgang af de kognitive domæner, der vurderes i Leiter-R. Oversat af Henny Thomsen. Konsulent Jente ndresen. 9

10 intelligens og kognitive funktioner son-r 2½-7 snijders-oomen nonverbal intelligence test-revised P.J. Tellegen, M. Winkel, B.J. Wijnberg-Williams og J.. Laros nonverbal intelligenstest til førskolebørn Vurdering af nonverbal intelligens 2½-7 år /computer Ca. 50 minutter SON-R er en nonverbal intelligenstest til førskolebørn. Den kan administreres og besvares både nonverbalt og med verbal instruktion. Testen består af seks delprøver: Mosaikker, Kategorier, Puslespil, nalogier, Situationer og Mønstre, der overordnet set måler nonverbal problemløsning (flydende intelligens) inden for områderne abstrakt og konkret ræsonneren, visuel perception og visuospatial forståelse. De tre første delprøver danner Ræsonneringsskalaen og de sidste tre Handleskalaen. Man kan beregne et indeksmål for hver skala (SON-RS IK og SON-HS IK) samt en total IK (SON-IK). Et væsentligt træk ved SON-R er, at hver delprøve indledes med en demonstration af en opgave, hvor barnet får en tilbagemelding om, hvorvidt svaret er korrekt. SON-R er på grund af muligheden for en nonverbal særlig velegnet til vurdering af intelligensudviklingen hos børn med sprog-, tale- og høreproblemer, døve børn, autistiske børn, børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, tosprogede børn, der ikke er så gode til dansk samt mentalt retarderede børn og voksne. Vejledningen er oversat til dansk og indeholder udførlige og lettilgængelige in struktioner til både den nonverbale og den verbale instruktion. Testmaterialet er solidt og derfor velegnet til småbørn, og det er let at håndtere. Vejledningen indeholder testresultater for følgen de kliniske grupper: Udviklingshæmmede børn, autis tiske børn, børn med sprogforstyrrelser, børn med hørehandicap, døve børn og indvandrerbørn. Normerne er baseret på 1100 hollandske børn. Validitet og reliabilitet er veldokumenteret, og testens psykometriske egenskaber er i øvrigt godkendt af den hollandske testkommission COTN. SON-R kan scores ved hjælp af et computerprogram, der følger med testen. Oversat af René Juhl og bearbejdet af Jente ndresen. 10

11 intelligens og kognitive funktioner brief behaviour rating inventory of executive function Gerard. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy og Lauren Kenworthy vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge Undersøgelse af eksekutive funktioner hos børn og unge 5-18 år /computer minutter BRIEF er et standardiseret spørgeskema til vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge i alderen 5-18 år. BRIEF består af to spørgeskemaer: Ét til forældre og ét til lærere. Man får hermed en vurdering af det eksekutive funktionsniveau i såvel hjem som skole. BRIEF er i særlig grad egnet til vurdering af eksekutive problemer hos børn med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelse, traumatisk hjerneskade, blyforgiftning, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, depression samt andre udviklingsmæssige, neurologiske, psykiatriske og medicinske tilstande. Forældreskemaet og Lærerskemaet omfatter hver 86 udsagn om barnets adfærd i dagligdagen. Udsagnene indgår i otte kliniske skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutive funktioner: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel kontrol, Initiering, rbejdshukommelse, Planlægning/ organisering, Organisation af materialer samt Monitorering. Derudover indeholder testen to validitetsskalaer: Skala for inkonsistens og skala for negativitet. De kliniske skalaer kombineres til to bredere indekser: dfærdsregulering og Metakognition samt et overordnet indeks: Generel eksekutiv funktion. To af skalaerne, rbejdshukommelse og Impulshæmning, er klinisk anvendelige til differentiering af diagnostiske undergrupper inden for gruppen opmærksomhedsforstyrrelser (DHD med og DHD uden hyperaktivitet). De amerikanske normer er baseret på 1419 Forældreskemaer og 1049 Lærerskemaer fra en demografisk repræsentativ gruppe af amerikanske børn. Til BRIEF fås et scoringsprogram til ubegrænset brug. Programmet er baseret på én bruger og skal installeres på et lokalt drev. Programmet anbefales til alle, der ønsker at lette scoringen og opgørelsen eller har brug for fortolkningshjælp eller omfattende forslag til intervention. Oversat af Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel. Bearbejdet af Jente ndresen. 11

12 intelligens og kognitive funktioner brief-f behaviour rating inventory of executive function-førskolebørn Gerard. Gioia, Kimberly ndrews Espy, Peter K. Isquith vurdering af eksekutive funktioner hos børn i alderen 2-5 år Vurdering af eksekutive funktioner hos førskolebørn 2-5 år /computer minutter BRIEF-F er et standardiseret spørgeske ma velegnet til vurdering af børn med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser, traumatisk hjerneskade, blyforgiftning, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, depression samt andre udviklingsmæssige, neurologiske, psykiatriske og medicinske tilstande. Spørgeskemaet kan besvares af forældre, pædagoger eller andre af barnets omsorgspersoner. Spørgeskemaet indeholder 63 udsagn inden for fem teoretisk og empirisk funderede kliniske skalaer, som måler forskellige aspekter af eksekutive funktioner: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel kontrol, rbejdshukommelse samt Planlægning/organisering. De kliniske skalaer kan kombineres til tre bredere indeks: Respons- og emotionskontrol (impulshæmning og emotionel kontrol), Kognitiv og emotionel styring (fleksibilitet og emotionel kontrol) samt udvikling af Metakognition (arbejdshukommelse og planlægning/organisation). De fem skalaer kombineres til et overordnet indeks: Generel eksekutiv funktion. Der er desuden to validitetsskalaer: Skala for Inkonsistens og Skala for Negativitet. Normerne er amerikanske og baseret på besvarelser fra 460 forældre og 302 lærere for de samme børn. Kvaliteten af validitet og reliabilitet for både indeks og skalaer er veldokumenteret. Materialet omfatter spørgeskema, opgørelsesark, profilark og dansk vejledning med en teoretisk indføring i eksekutive funktioner samt profiler for forskellige diagnostiske grupper. Til BRIEF-F fås et scoringsprogram, der er baseret på én bruger og skal installeres på et lokalt drev. Programmet anbefales til alle, der ønsker at lette scoringen og opgørelsen eller har brug for fortolkningshjælp eller uddybende forslag til intervention. Oversat af Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel. Bearbejdet af Jente ndresen. 12

13 intelligens og kognitive funktioner brief-sr behaviour rating inventory of executive function-selvrapportering Steven C. Guy, Peter K. Isquith og Gerard. Gioia spørgeskema til børn og unge til selvrapportering om eksekutive funktioner Vurdering af eksekutive funktioner Selvrapportering år /computer minutter BRIEF-SR er et standardiseret spørgeskema, der består af 80 udsagn, som afdækker, hvordan det ældre barn/ den unge selv vurderer egne kompetencer mht. eksekutive funktioner og selvregulering i dagligdagen. Udsagnene belyser adfærd, der involverer eksekutive funktioner både i hjemmet og i skolemiljøet. BRIEF-SR er udviklet efter de samme principper som BRIEF. Ved at bruge BRIEF-SR sammen med BRIEF får man derfor kombineret omgivelsernes opfattelse af de eksekutive funktioner med barnet/den unges egen opfattelse, hvilket er betydningsfuldt for udviklingen af en virksom intervention. BRIEF-SR er særlig velegnet til vurdering af eksekutive problemer hos større børn og unge med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser, traumatisk hjerneskade, gennemgribende udviklings forstyrrelser, depression samt andre udviklingsmæssige, neurologiske, psykiatriske og medicinske tilstande. Udsagnene i BRIEF-SR indgår i otte kliniske skalaer og tre overordnede indeks. Indekset dfærds regulering omfatter fire skalaer: Impulshæmning, Emotionel kontrol, Fleksibilitet og Monitorering. Skalaen Monitoring er opdelt i to underskalaer: dfærdsfleksibilitet og Kognitiv fleksibilitet. Indekset Metakognition udgøres af fire skalaer: rbejdshukommelse, Planlægning/organisering, Organisation af materialer og Opgavefuldendelse. Indeksene dfærdsregulering og Metakognition er velegnede til at differentiere mellem de to hyppigst optrædende overordnede eksekutive dysfunktioner hos større børn og unge, der henvises med indlæringsmæssige og/eller adfærdsmæssige forstyrrelser. Skalaerne rbejdshukommelse og Impulshæmning er anvendelige til at differentiere mellem de diagnostiske grupper DHD med hyperaktivitet og DHD uden hyperaktivitet. Til BRIEF-SR fås et scoringsprogram, der er baseret på én bruger og skal installeres på et lokalt drev. Programmet anbefales til alle, der ønsker at lette scoringen og opgørelsen eller har brug for fortolkningshjælp eller uddybende forslag til intervention. Oversat af Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel. Bearbejdet af Jente ndresen. 13

14 intelligens og kognitive funktioner brief-v behaviour rating inventory of executive function-voksne Robert M. Roth, Peter K. Isquith og Gerard. Gioia vurdering af eksekutive funktioner hos voksne via selvrapportering og pårørende/venner Vurdering af eksekutive funktioner hos voksne år /computer minutter BRIEF-V er et standardiseret spørgeskema til vurdering af eksekutive funktioner hos voksne. Det omfatter to spørgeskemaer med 75 udsagn i hver. Det ene er et selvrapporteringsskema, mens det andet skal besvares af én, der kender klienten og dennes hverdag godt. BRIEF-V er velegnet til vurdering af voksne med eksekutive vanskeligheder, f.eks. voksne med indlæringsvanskeligheder, autismespektrumsforstyrrelse, demens, let kognitiv svækkelse, multipel sclerose, traumatisk hjerneskade, epilepsi, skizofreni, depression samt DHD. Udsagnene er grupperet i ni forskellige skalaer baseret på såvel empiri som teori. De ni skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutiv funktion, indgår i tre overordnede kliniske indeks. dfærdsregulering omfatter skalaerne: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel kontrol og Selvmonitorering. Metakognition omfatter skalaerne: Initiering, rbejdshukommelse, Planlægning/organisering samt Organisation af materialer. Generel eksekutiv funktion omfatter alle de kliniske skalaer. Der er desuden tre validitetsskalaer: Skala for Inkonsistens, skala for Negativitet samt skala for Usædvanlige Besvarelser. De amerikanske normer er fra 2005 og baseret på 1215 selvrapporter og 1215 skemaer fra de samme personers venner/pårørende. Kvaliteten af validitet og reliabilitet for både indeks og skalaer er veldokumenteret. Det komplette materiale omfatter to spørgeskemaer, opgørelsesark, profilark samt en amerikansk vejledning, der bl.a. giver en teoretisk indføring i eksekutive funktioner samt profiler for forskellige diagnostiske grupper. Herudover findes der et scoringsprogram, BRIEF-SP, der også kan udskrive en rapport med tolkning samt interventionsforslag. Programmet er baseret på én-bruger-licenser og skal installeres på et lokalt drev. Spørgeskemaerne er oversat af Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel. Bearbejdet af Jente ndresen. 14

15 intelligens og kognitive funktioner cnt contingency naming test P. nderson, V. nderson, E. Northam og H.G. Taylor vurdering af eksekutive funktioner og kognitiv fleksibilitet hos børn og unge Vurdering af eksekutive funktioner og kognitiv fleksibilitet 7-15 år minutter Eksekutive funktioner kan beskrives som problemløsning i fire led idé, planlægning, udførelse og vurdering/ evt. justering. CNT er udviklet til at teste skolebørns evne til at lægge en strategi, forfølge den og om nødvendigt også skifte den ud. Sidstnævnte anses for at være et udtryk for kognitiv fleksibilitet. Det eksekutive funktionsniveau, som barnet befinder sig på, er afgørende for, hvor godt barnet er i stand til at klare sig i indlæringsmæssige og sociale sammenhænge. Materialet består af et opgaveark med en række figurer i forskellige former, farver og størrelser. Forskellige strategier kan anlægges for barnets vej gennem figurerne. Testresultatet afhænger både af, hvorvidt barnet er i stand til at forfølge de forskellige strategier uden fejl, og om det er i stand til at skifte strategi på de påkrævede tidspunkter. CNT har normer baseret på 381 australske, canadiske og amerikanske skolebørn i alderen 7-15 år. Vejledningen er oversat og bearbejdet til dansk af Käte Vincent From og redigeret af nne Vibeke Fleischer. tol dx tower of london test drexel university 2. edition William C. Culbertson og Eric. Zillmer Vurdering og screening af eksekutive funktioner 7-80 år minutter B Tower of London testen anses for et værdifuldt instrument til vurdering af eksekutive funktioner i forbindelse med kompleks problemløsning hos børn og voksne. Testen måler blandt andet evnen til at analysere problemer og tilrettelægge problemløsning. Testen anses for at være sensitiv for visse typer af skader i frontallapperne og kan sammen med anden information bruges i forbindelse med diagnostiske udredninger af børn, unge og voksne med tegn på eksekutive vanskeligheder. TOL DX indeholder 10 opgaver af stigende sværhedsgrad. Testen opgøres på otte scoringsvariable: ntal flytninger, antal korrekte, antal regelbrud, stimulus-bundethed samt en række mål for temporal effektivitet. I vejledningen gives information om, hvordan man tolker de forskellige scores, samt en række caseeksempler. Normmaterialet er udvidet i TOL DX udgaven af TOL. Der er desuden kliniske normer for børn med DHD og patienter med Parkinsons. Vejledningen er på engelsk. 15

16 intelligens og kognitive funktioner igt iowa GamblinG task ntoine Bechara vurdering af eksekutiv dysfunktion og problemer med beslutningstagen Vurdering af eksekutiv dysfunktion og problemer med beslutningstagen (alder i kombination med antal uddannelsesår) Computer minutter IOW Gambling Task (IGT) er en test til måling af, hvordan folk tager beslutninger. IGT blev udviklet til at undersøge beslutningstagen hos folk med skader i visse frontale områder i hjernen. Skader i disse områder førte ofte til, at man var mere tilbøjelig til at tage risikable beslutninger trods normal intelligens, og at man var ude af stand til at lære af sine fejltagelser. Man ved nu, at en række kliniske populationer også er tilbøjelige til gentagne gange at tage risikable beslutninger uafhængigt af intelligensniveauet. Testen kan også bruges inden for forskellige kulturer og til personer, der ikke taler dansk, eller som har sproglige vanskeligheder. IGT er uhyre let at administrere og score. Det hele foregår via computer. På en skærm bliver man præsenteret for fire kortbunker, hvorfra der skal vælges et kort. Man får at vide, at man vil vinde eller tabe en sum penge, når man vælger et kort. Målet er samlet at vinde så mange penge som muligt. To af kortbunkerne indeholder kort, der på længere sigt vil føre til et samlet tab af penge, mens valg fra en af de to andre bunker vil føre til, at man samlet vinder penge. Vejledningen indeholder et tolkningskapitel med caseeksempler. rcft rey complex figure test and recognition trial John E. Meyers og Kelly R. Meyers vurdering af eksekutive funktioner, visuospatiale funktioner og hukommelsesfunktioner Vurdering af eksekutive-, visuospatiale- og hukommelsesfunktioner 6-89 år 45 minutter Rey Complex Figure Test and Recognition Trial (RCFT) er en nyere udgave af den inden for neuropsykologien meget anvendte Complex Figure Test (CFT), også kendt som Reys figur. Testen er i mange år blevet anvendt af kliniske psykologer til vurdering af konstruktionelle færdighe der og visuospatial hukommelse. Den har imidlertid vist sig at være god til at vurdere eksekutive vanskeligheder hos børn og er derfor et vigtigt instrument ved undersøgelse af børn med DHD. Testen kan diskrimi nere mellem hjerneskadede patienter og normale kontrolpersoner og kan skelne effektivt mellem hukommelsesproblemer og dårligere præ - stationer, der skyldes motoriske vanskeligheder. En delig kan den skelne mellem hukommelsesbesværede patienter, der kan klare sig i eget hjem, og dem, der ikke kan. Testen anvendes også til diagnostik af psykiatriske patienter. 16

17 intelligens og kognitive funktioner kendte ansigter ny udgave Kasper Jørgensen, Jette Stokholm og smus Vogel test til vurdering af semantisk hukommelse Vurdering af semantisk hukommelse Fra 60 år Ca. 30 minutter I dansk klinisk neuropsykologisk sammenhæng fandtes allerede testen Kendte nsigter udviklet af Peter Bruhn, men da den offentlige eksponering af kendte personer ændrer sig med tiden, er der blevet brug for en revision af testen. Dette er en nyere udgave af Kendte nsigter, som måler semantisk hukommelse den form for hukommelse, som oftest forringes i den tidlige fase af lzheimers sygdom. Det gælder kort og godt om at genkende personerne, der er afbildet. Personerne i testen har været stærkt eksponeret i billedmedierne i perioden fra ca , og der er nogenlunde lige mange personer fra hvert af periodens årtier. Testens brugbarhed over for personer under 60 år er ukendt, men den formodes at være sværere for yngre. Testmaterialet er sammensat, så det har en rimelig bredde med hensyn til, hvad personerne er kendt for, fordeling på begge køn samt folkelighed. Den endelige sammensætning af testen er foretaget af Jette Stokholm og Kasper Jørgensen i samarbejde med Selskabet Danske Neuropsykologer. Testen er kommet til verden i forbindelse med et større dataindsamlingsprojekt. Indsamlingen foregik i samarbejde mellem neuropsykologer på Rigshospitalets Hukommelsesklinik, Hillerød Hospital og Glostrup Hospital. Datagrundlaget består af 63 personer uden kendte neurologiske eller psykiatriske lidelser samt uden somatiske lidelser, der kunne tænkes at have indvirkning på resultatet. Testmaterialet består af en booklet i kraftig kvalitet med farvefotos og håndscores nemt. Der følger en fyldestgørende vejledning med, der tillige indeholder en gennemgang af udviklingen og afprøvningen. Man kan med fordel kombinere testen med f.eks. Boston Naming Test samt andre typer test, der antages at måle forskellige aspekter af semantisk hukommelse, såsom ordforrådstest, informationstest eller kategoristyret ordmobilisering. 17

18 intelligens og kognitive funktioner cpt-ii conners continuous Performance test k-cpt kiddie cpt C. Keith Conners Windows-programmer til handlebaseret vurdering af opmærksomhedsforstyrrelser Vurdering af opmærksomhedsproblemer K-CPT 4-6 år CPT-II Fra 6 år Computer 7-14 minutter B CPT-II og K-CPT bliver i vid udstrækning brugt til at vurdere opmærksomhedsproblemer og kognitivt funktionsniveau. Programmerne er det performancebaserede alternativ/supplement til spørgeskemaerne Conners 3, CBRS og CRS alle udviklet af C. Keith Conners. Conners 3 er allerede kommet i en dansk version fra Hogrefe Psykologisk Forlag, og CBRS og CRS er under udvikling. De to Continuous Performance Test supplerer testpersonens egne eller pårørendes vurderinger med en objektiv måling af, hvordan vedkommende klarer opmærksomhedskrævende opgaver, og tilfører dermed udredningen af f.eks. DHD en yderligere dimension. CPT-II kan bruges både til børn fra 6 år og voksne. Programmets normer er baseret på data fra over 2500 personer, herunder 378 med diagnosticeret DHD, 223 med andre neuropsykologiske forstyrrelser og et mindre antal med lidelser som f.eks. angst eller depression. Normerne og programmet er amerikanske. Til børn under 6 år er der udviklet en tilpasset udgave af programmet K- CPT (Kiddie-CPT), der er normeret på i alt 454 børn, heraf 100 med DHD og 40 med andre diagnoser. Med CPT-II og K-CPT testes reaktionstid, udeladelsesfejl, udførelsesfejl, kontinuitet i præstation og opmærksomhed på stimuli. På baggrund af disse testområder angives et samlet resultat med konfidensintervaller. En profilrapport kan udskrives for den enkelte testsession, og ved gentagen testning af samme person kan en udviklingsrapport genereres. På denne måde kan programmerne anvendes til at måle og dokumentere effekten af behandlingsforløb. CPT-II og K-CPT kan købes hver for sig eller samlet med et ubegrænset antal testninger. En demo-version indeholdende vejledning og tre testninger er ligeledes tilgængelig. CPT-II og K-CPT kan kun installeres på én computer. 18

19 intelligens og kognitive funktioner conners 3 C. Keith Conners NYHED vurdering af adhd og andre adfærdsforstyrrelser Vurdering af DHD og andre adfærdsforstyrrelser 6-18 år /computer 10 eller 20 minutter Conners 3 er nu kommet på dansk. Det er den nyeste version af dette internationalt anvendte og velrenommerede spørgeskema. Conners 3 betragtes i dag som det mest præcise materiale til evaluering af børn og unge (6-18 år), der kan have DHD og relaterede forstyrrelser (ODD og CD). Conners 3 har også skalaer beregnet til at vurdere kognitive, adfærdsmæssige, sociale og emotionelle problemer, der ofte ses hos børn og unge. Conners 3 er tæt relateret til DSM- IV-TR diagnosesystemet med skalaer, der giver mulighed for at vurdere, om diagnosekriterierne for de forskellige DHD subtyper samt ODD og CD er opfyldt. En af fordelene ved Conners 3 er, at man både får information fra forældre, lærere og barnet/den unge selv, hvilket giver en detaljeret vurdering af eventuelle problemer belyst ud fra forskellige perspektiver og fra forskellige miljøer. Conners 3 findes både i en fuld (20 min.) og en kort version (10 min.). Den fulde version anbefales til den første vurdering af en person, mens den korte version er velegnet til opfølgning af effekten af en behandlingsplan, til screenings samt i forskningsprojekter, hvor tiden er knap. Herudover er der to indeks (5 min.): Et DHD Indeks med de 10 bedst diskriminerende udsagn mellem personer med en DHD diagnose og personer uden en diagnose samt et Globalt Indeks' vedkommende til evaluering af generel psykopatologi. Disse indeks er egnede til screening af større grupper, monitorering af en behandling og for det Globale Indeks planlægning af næste trin i en udredning (begge kan købes særskilt). Conners 3 kan scores via computer, hvilket giver mulighed for generering af en rapport, som er en stor hjælp, når man skal give tilbagemelding til andre. Der er en særlig sektion, som er formuleret med henblik på at orientere forældre. Conners 3 på dansk vil være en uvurderlig hjælp for bl.a. PPR-kontorer og skolelæger over hele landet samt alle andre, der arbejder med udredning og behandling af DHD og relaterede forstyrrelser. 19

20 intelligens og kognitive funktioner bgt-ii bender visual-motor Gestalt test-ii Lauretta Bender undersøgelse af visuel-motorisk integration hos børn og voksne Vurdering af visuelmotorisk integration 4-85 år Varierende BGT-II indgår ofte rutinemæssigt i en neuropsykologisk undersøgelse. Testen måler evnen til visuel-motorisk integration og bidrager som sådan til en vurdering af det aktuelle, kognitive funktions- og udviklingsniveau. BGT-II kan også anvendes som et screeningsværktøj i forbindelse med mistanke om neurologiske og psykiatriske lidelser, men kan med fordel tillige anvendes inden for normalområdet, f.eks. i PPR-regi. Testmaterialet består af et sæt skabelonkort, hvert med afbildning af en figur. Testpersonen bliver bedt om først at tegne figuren af fra kortet, mens der tages tid og registreres arbejdsstil og anden adfærd. Herefter fjernes både kortet og testpersonens tegning, og testpersonen bliver bedt om at tegne samme figur igen nu blot efter hukommelse. Oftest vil BGT-II være en af de første test, der gives i en større psykologisk udredning. Testens normer er amerikanske og baseret på mere end 4000 personer fra helt små børn til folk højt oppe i årene. Manualen er på amerikansk. visuelle Gestalter Ruth ndersen visuel indlærings- og hukommelsestest Vurdering af visuospatial indlæring og hukommelse Voksne Ca. 90 minutter Visuelle Gestalter er en visuelt baseret indlærings- og hukommelsestest, der tager udgangspunkt i fire figurer, der udgøres af en klassisk geometrisk figur med fire supplerende gestalter. Testen består af en umiddelbar reproduktion og en forsinket reproduktion. Testen findes desuden i tre parallelle versioner for gentagne testninger af samme person. Testen opgøres både kvantitativt ved at se på, hvor mange gestalter der ikke blev reproduceret, og kvalitativt ved at se på, hvilke fejltyper den testede typisk laver. Den danske Visuelle Gestalter er udviklet af psykolog Ruth ndersen og har normmateriale på årige. 20

TestKATALOG. fra Hogrefe Psykologisk Forlag

TestKATALOG. fra Hogrefe Psykologisk Forlag TestKATALOG fra Hogrefe Psykologisk Forlag g ADHD Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Kongevejen 155 2830 Virum Åbningstider

Læs mere

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008 Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD April 2008 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af BUP-DK Ansvarlig for udgivelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

Læs mere

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med autisme Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere

fra Hogrefe Psykologisk Forlag

fra Hogrefe Psykologisk Forlag skolekatalog fra Hogrefe Psykologisk Forlag Læsning Stavning Matematik Nat 205 Natur/Teknik Træningsmaterialer Sociale kompetencer Udvikling Læsning Stavning Matematik Natu INDHOLD Indhold Hogrefe Psykologisk

Læs mere

DANSK MANUAL. 5-15 (FTF) Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd. Vejledning til administration og scoring

DANSK MANUAL. 5-15 (FTF) Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd. Vejledning til administration og scoring DANSK MANUAL 5-15 (FTF) Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd Vejledning til administration og scoring Marit Korkman Bjørn Kadesjö Anegen Trillingsgaard Katarina Mickelsson Lars-Olof

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere

Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere PROJEKTRAPPORT Den mentale helse og trivsel i skolen hos unge fra traumatiserede flygtningefamilier sammenlignet med unge indvandrere

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Sociolog Susanne Aaen (aaen@cancer.dk) & PhD. Gert Allan Nielsen (gnielsen@cancer.dk) Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning

Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning af Camilla Brørup Dyssegaard Michael Søgaard Larsen Bente Maribo Hald Dansk Clearinghouse

Læs mere

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale

Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Forældreinddragelse og Goal Attainment Scale Udviklingsprojekt om forældres inddragelse i målsætning for barnets forløb Tak til forældre for velvillig deltagelse i projektet og vejleder, cand. scient.

Læs mere

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte

Inducas. - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte 1 Inducas - Et screenings- og profilingværktøj til sygemeldte Cand. Scient. Idræt og Sundhed Rasmus Jensen og Cand. Scient. Idræt og Sundhed

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber

Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber Charlotte Horsted Terkel Christiansen Health Economics Papers 2004:3 Indhold Instrumenter til måling af sundhedsstatus

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 09-09-2011 14:21:00 Sidst udskrevet: 09-09-2011 14:21:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\2919 Netværk og

Forfatter: VAC Sidst gemt: 09-09-2011 14:21:00 Sidst udskrevet: 09-09-2011 14:21:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\2919 Netværk og Forfatter: VAC Sidst gemt: 09-09-2011 14:21:00 Sidst udskrevet: 09-09-2011 14:21:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\2919 Netværk og Konsulenttjenester\Afrapportering & Formidling\Slutevalueringen\Netværksgrupper\Revideret

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter

FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter FREMME AF MENTAL SUNDHED baggrund, begreb og determinanter 2008 Fremme af mental sundhed baggrund, begreb og determinanter Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009. - et pilotstudie

Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009. - et pilotstudie Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009 - et pilotstudie Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009 - et pilotstudie Udarbejdet af

Læs mere

Evalueringsrapport. 564 - Dansksimulatoren. [24. oktober 2012] Udarbejdet af UNI-C i samarbejde med VIFIN

Evalueringsrapport. 564 - Dansksimulatoren. [24. oktober 2012] Udarbejdet af UNI-C i samarbejde med VIFIN Evalueringsrapport 564 - Dansksimulatoren [24. oktober 2012] Udarbejdet af UNI-C i samarbejde med VIFIN Indhold 1. Sammenfatning kort indføring i projekt og besvarelse af evalueringens spørgsmål. Her angives

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering hovedrapport 2 0 1 1 Medicinsk Teknologivurdering 2011; 13(1) Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering; Hovedrapport Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET Indholdsfortegnelse Guide til guiden Behandlingsindsats indenfor det autistiske spektrum Udviklingspsykologi Anerkendende/værdsættende samtaler Mentalisering

Læs mere

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:!

Bachelorprojekt! Samspillet!mellem! radiografen!og!patienten! med!multiple! funktionsnedsættelser! Udarbejdet!af:! Uddannelsessted:! Vejleder:! Bachelorprojekt 2.juni2015 Udarbejdetaf: RikkeWedelChristensen Studienr.:66080523 Hold72 Samspilletmellem radiografenogpatienten medmultiple funktionsnedsættelser ETPROJEKTOMKOMMUNIKATIONENOG RELATIONENTILENBILLEDDIAGNOSTISK

Læs mere