Bestyrelsens beretning for året 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for året 2017"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for året 2017 Året i Haslev Svømmeklub er endnu engang forløbet til stor tilfredshed for svømmere, trænere, andre tilknyttede og Haslev Svømmeklubs bestyrelse. Siddende bestyrelse blev valgt ved generalforsamling i februar; her blev kassereren genvalgt samt 3 nye medlemmer indtrådte. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende. Der er blevet afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2017 samt flere udvalgsmøder. Udover svømmeskole undervisning og konkurrencesvømning er der blevet afviklet en masse andre aktiviteter hvor der bl.a. kan nævnes Haslev Vinter Cup, distancesvømning, klubmesterskab, Aqua- Camp, kulturnat - svømmeklubben takker alle trænere, instruktører, medarbejdere, forældre, svømmehalspersonale for en altid prisværdig indsats. Sommerperioden blev for flere hold forlænget med maj måned. Afslutningen af sæson 16/17 og opstart af nuværende sæson er forløbet godt og med god tilslutning af nye svømmere. Juleafslutninger blev afholdt på tværs på de forskellige svømmehold med større og mindre sociale arrangementer. Ved instruktørsamling i august måned deltog tidligere kanoroer Arne Nilsson med foredraget Arbejdsglæde og Balance. Et par meget spændende og inspirerende timer for de fremmødte. Mere herom nedenfor. Euro Swim2017. De Europæiske Kortbanemesterskaber blev afholdt i Københavns nye multiarena, Royal Arena, d december EM er den første sportsevent afviklet i arenaen. Alle s trænere og bestyrelsesmedlemmer fik tilbudt billet til konkurrencens sidste dag i alt 38 deltog. Det var en uovertruffen oplevelse og som bekendt med 4 danske medaljer på finaledagen. Gode samarbejdspartnere Særlig tak til: Jørgen Essendrop der fortsat vedligeholder svømmeklubbens hjemmeside og holder den løbende opdateret, derudover varetager forskellige IT arbejder, et stort og uvurderlig arbejde. og Knud Petersen for sit daglige og store engagement i svømmeklubben ud i alskens arbejder og aktiviteter der foregår. Bestyrelsens beretning Side 1 af 15 6 februar 2017

2 Svømmeklubben har som altid haft et godt samarbejde med svømmehallens ledelse i det forløbne år. Svømmehallen holdt lukket 2½ uge hen over julen hvor der i perioden blev udført diverse renoverings- og forbedrende arbejder i svømmehallen. Dansk Svømmeunion har rådgivet og deltaget i aktiviteter for svømme-camp, instruktør kurser samt bestyrelsesarbejde. Sponsorer Svømmeklubbens hovedsponsor er EDC Haslev. Nuværende aftale udløber i I 2017 har EDC Haslev udover den aftalte ordning støttet klubben med annoncer i Haslev Posten samt ekstra kontant beløb til konkurrence afdelingen, se mere under K-afd. Svømmeklubben takker EDC Haslev for den fortsatte support. Derudover takkes klubbens øvrige større sponsorer: Alle sponsorer ved årets Sponsor svømning Gisselfeldt Legat til K-afd svømmelejr Danske Banks Haslevfond - Opslagstavle Dampskibsselskabet Norden Svømme tasker Rema 1000 Haslev Frugt, juice mm ved stævner. Til de mange arrangementer i løbet af året skal også lyde en stor tak fra klubbens Aktivitetsudvalg der har modtaget generøse bidrag til videresalg af kage, toast mm. Gennemgang af medlemsregister. Alder Køn Antal 2016 Antal 2017 Mellem 0-12 år Mand Mellem år Mand Mellem år Mand 1 2 Mellem år Mand år og derover Mand Mellem 0-12 år Kvinde Mellem år Kvinde Mellem år Kvinde 3 4 Mellem år Kvinde år og derover Kvinde I alt medlemmer i Træner/instruktør/bestyrelsen Under 25 år 28 Over eller 25 år 29 Bestyrelsens beretning Side 2 af 15 6 februar 2017

3 Udviklingen i medlemstallet har de sidste år været faldende. Årsagerne hertil kan stadig findes i ledige pladser i svømmeskolen om eftermiddagen. Pt. er det ikke muligt at finde mere vandtid i fordeling med andre klubber der benytter svømmehallen. Økonomi Haslev Svømmeklub kommer ud af 2017 med et underskud på DKK ,- Det er et fint resultat, da det var budgetteret med et underskud på Årsagen til det flotte resultat skal ses i, at klubben har fået mange sponsorater og andre indtægter. Der har været en stor indsats for at søge fonde, kommunale puljer, indtægter fra Haslev Vinter Cup, samt udbyde livredning til nogle af de foreninger og institutioner som har brug for dette. Uden alle disse tiltag, som næsten genererer 40 % af de samlede indtægter, var det ikke muligt at sikre samme tilbud med de indtægter som kommer ind fra kontingenterne alene, og det er en væsentlig årsag til klubbens sunde økonomi sammenholdt med et fornuftigt kontingent niveau. Disse indtægter har medført, at man kunne øge nogle omkostninger, herunder har der været ny beklædning til instruktør- og hjælperkorpset, og bruge nogle midler på uddannelse, samt deltage i nogle omkostninger i svømmehallen for at løfte det generelle niveau. Det er positivt, at dette er muligt, samtidig med, at kontingentet har været holdt i ro igennem flere år. Det er en sund økonomi, og der er et fornuftigt sammenhæng imellem indtægtsgrundlag og de aktiviteter som udbydes. Svømmeklubben har bl.a. investeret i hjertestarter samt forskellige svømmeundervisningsrelaterede remedier så som kravlegårde og bænke med mulighed for ophængning af håndklæder m.m. til omklædningsrummenes badeafdeling. Til nævnte er der modtaget tilskud fra anlægspuljen ved Faxe Kommune. I samarbejde med øvrige klubber i Haslev Svømmehal er der blevet aftalt hvorledes der fremadrettet opretholdes samme niveau af specielt svømmeundervisningsremedier. Bestyrelsens beretning Side 3 af 15 6 februar 2017

4 Svømmeskolen Svømmeskolen har haft et lidt faldende medlemstal på ca. 20 medlemmer. Det er især de tidlige børnehold, der mangler svømmere mandag og onsdag kl Svømmeskolen har p.t. kun ca. 15 på venteliste. Vi har stadig lidt udfordringer med, at børnene bliver tilmeldt de forkerte hold i forhold til deres svømmeniveau. Et eksempel er at børnene kommer for tidligt fra det lille bassin til svømning i det store. Vi vil gerne ændre på halplanen, således der bliver oprettet et Leg og svøm meget øvet i det lille bassin. Vi har indskærpet overfor vores instruktører, at de skal være opmærksomme og præcise, når de anbefaler, hvilke hold barnet skal gå på til næste sæson. Svømmeskolen har strammet op vedrørende oprykning til T-holdet for at sikre at børnene matcher kravene for deltagelse på T-holdet. Vi har gennem 2017 fortsat med uddannelse af nye instruktører, således vi kan fastholde vores høje faglige niveau i undervisningen. Livredning Der er uddannet 1 livredderdommer samt en del officials. Antal livprøver og undervisningsprøver: Faxe Kommune ca. 30 lærere og pædagoger Haslev Svømmehal 5 Egne instruktører og hjælpeinstruktører 40 Bassinprøver og undervisningsprøver 10 Tak til Jørgen Essendrup og Svend Erik Gade for arbejdet med undervisning og afholdelse af prøverne. Man kan læse mere omkring livredning på Haslev Svømmeklub s hjemmeside. Bestyrelsens beretning Side 4 af 15 6 februar 2017

5 Instruktører Der er fortsat stort arbejde med uddannelse og afholdelse af diverse prøver. Hjælpeinstruktørkursus blev afholdt i efteråret i samarbejde med Dansk Svømmeunion og Svømmeskolen. 13 deltog. Der er uddannet 3 instruktører under Dansk Svømmeunion samt 2 deltagere på ugekursus i vandgymnastik og fitness. Der er som det er lovbestemt indhentet børneattester for alle instruktører og hjælpeinstruktører over 15 år Attester indhentes elektronisk. Svømmeklubben vil udtrykke stor tak til hele vores instruktørkorps, der yder en uvurderlig indsats. I 2017 har det været muligt at besætte alle instruktørjob og fortsat er der høj fokus på at uddanne de unge og egnede hjælpetrænere. Opretholdelse af et højt niveau af trænere opretholdes ved at tiltrække nye til samt løbende efteruddannelse. Instruktørsamling Instruktørsamling foregik den 18. august. I år havde Haslev Svømmeklub inviteret foredragsholder Arne Nielsson til at fortælle om emnet Arbejdsglæde og Balance. Arne Nielsson er ti-dobbelt verdensmester og olympisk sølvvinder i kanoroning og har siden 1996 arbejdet som professionel coach og foredragsholder for primært erhvervs- og idrætsfolk. Over emnet "Viljen til sejr" har han holdt foredrag for mere end mennesker. Et meget berigende arrangement for deltagende instruktører og bestyrelsesmedlemmer. Som altid blev nye og gamle instruktører orienteret om den kommende sæson i klubben. 3 instruktører har i 2017 taget træner-uddannelsen og fire nye tager uddannelse i starten af 2018, ikke mange benytter sig af efteruddannelse og svømmeskolen vil øge indsatsen fremadrettet for at få instruktører på kursus eller op følgende seminarer. Mikrostævne Søndag, sidste dag i efterårsferien blev der endnu engang afholdt mikrostævne. En stor succes med mange deltagende fra klubben og 3 andre klubber. Der deltog op imod 100 svømmere i stævnet. Succesen vil blive gentaget på samme tidspunkt i STOR tak til stævneleder Tom Christensen der førte an. Bestyrelsens beretning Side 5 af 15 6 februar 2017

6 Svømme-camp Årets svømme-camp foregik den første uge af skolernes sommerferie. Svømme-camp er et tilbud til børn mellem 7-12 år, Tilbuddet er både for børn fra svømmeskolen og andre, der gerne vil bruge dage på leg og motion i vand. Svømme-camp er et samarbejdsprojekt mellem Svømmeskole, Dansk Svømmeunion samt Rema Susanne Schultz ledede svømmeskolen i samarbejde med hjælpeinstruktører og livreddere. Ugen blev afviklet i god ånd og tilbagemeldingerne fra børn og forældre var meget positive. Grundet dårligt vejr fik vi udvidet svømmetiden i hallen i godt samarbejde med Haslev Svømmehal. På lignende vis som andre sommerskoler blev der opkrævet en egenbetaling på 550 kr. pr. barn, hvoraf 100 kr. blev videresendt til Dansk Svømmeunion. 50 glade og motiverede børn deltog. Svømmeskolen påtænker at fortsætte med tilbuddet i Haslev Vintercup 2017 Årets stævne hvor andre klubber havde mulighed for at stille op. Deltagelsen var begrænset til Stevns, Solrød og Haslev. Stævnet blev afviklet flot med mange medaljer til Haslev. Annoncering for stævnet i 2018 blev lagt tilgængelig tidligt i 2017 hvilket bevirkede der ved årets afslutning var tilmeldt mere en 10 klubber til stævnet i Arrangementer i samarbejde med Haslev Svømmehal m.fl. Den store svømmedag blev afviklet den 1. oktober fra 10 til tog imod udfordringen og deltog i alt blev svømmet meter. Dagens længste distance på meter blev svømmet af Nadja Joy. Hun svømmede i alle 6 timer, hvor svømmehallen var åben, og sluttede den lange distance af med 50 meter butterfly. Mikka Holm svømmede meter, Morten meter, Christina Kuemmel og James Overbuary meter. Se alle resultaterne i Haslev Svømmehal alfabetisk ordnet! På landsplan konkurrerede 38 Svømmehaller om en placering på følgende områder Flest deltagere i vandet. Her blev Haslev nr. 6. Det var et flot resultat i forhold til sidste år, hvor vi var nr. 21. Flest deltagere i forhold til byens størrelse. Her blev Haslev nr. 18. Sidste år var vi nr. 31. Flest svømmede meter. Her blev Haslev nr. 18. sidste år var vi nr. 27. Se landsresultatet her! Svømmedagen blev afviklet i en god stemning med et godt samarbejde mellem medhjælpende forældre, svømmeklubbens medlemmer og svømmehallens personale. Tak til alle. Bestyrelsens beretning Side 6 af 15 6 februar 2017

7 Kulturnat Arrangementet med åbent hus i svømmehallen var en stor succes med mange børn og enkelte voksne. Arrangementet indehold bl.a. livredning, selvredning, vandgymnastik, løbebane samt mange andre aktiviteter. En meget hyggelig aften i det tidlige efterår kort inde i sæsonstarten. Også den opstillede café blev flittigt besøgt. Stafet for livet Haslev Svømmeklub deltog i Stafet for livet der blev afholdt i Haslev den 9. og 10. september. Haslev Svømmeklub var repræsenteret med egen stand i lejet telt. Der blev gået og løbet 887 runder. En god oplevelse for de deltagende og med formål til støtte for kræftens bekæmpelse. Nye tiltag i svømmeskolen. Drive in vandgymnastik Hvis man er forhindret i at deltage på det hold, man er tilmeldt, kan man møde på et af de andre hold indenfor samme uge. Aktiviteter for forældre Mens børnene er til svømmeundervisning, kan forældrene tilbydes kursus i livredning, løbetræning mm. Tilbud til børn med særlige behov Der er blevet ledig vandtid onsdag efter LOF har afmeldt deres svømmehold. Dette vil svømmeskolen gerne udnytte til at sætte fokus på undervisning af børn med særlige behov. Vandfitness mandag aften. Nu er vandfitness endelig kommet godt fra start. Nu er der 7 deltagere på holdet. Der er stadig ledige pladser. Vi har haft kontakt til idrætsefterskolen, og håber samarbejdet kan udvides fremover. Bestyrelsens beretning Side 7 af 15 6 februar 2017

8 Konkurrenceafdelingen I 2017 har svømmerne igen vist god fremgang med mange personlige rekorder og flotte placeringer ved stævnerne. Især er der efter sommerferien blevet svømmet rigtig stærkt. Gennemsnitsalderen på holdene er i 2017 igen blevet lidt yngre, idet nogle af de "gamle" er stoppet og nye yngre er kommet til. Desuden har vi afgivet 5 svømmere til Køge Svømmeklub, der kan tilbyde mere træning, og derfor giver en bedre mulighed for at afprøve og udvikle deres talent. Det er på den ene side ærgerligt at måtte afgive svømmere til en anden klub, men samtidigt kan vi også være stolte af at have udviklet deres færdigheder, så de har fået mod på noget mere. Generelt kan vi se, at der er flere svømmere der kvalificerer sig til danske mesterskaber (årgang og junior), hvilket vidner om et højt niveau. Holdene, vi har nu, er nogle gode hold med dejlige svømmere og højt humør. Det er en fornøjelse at være i hallen og se træningen, hvor svømmerne arbejder seriøst med deres sport i et miljø som understøttes af et super velfungerende og seriøst arbejdende trænerteam. Derudover er der rigtig god opbakning fra svømmernes forældre. Der er pt. 18 svømmere på K-holdet og 10 svømmere på T-holdet. Aktivitetsudvalg Aktivitetsudvalget er drevet hovedsagligt af forældre fra K-afdelingen, i 2017 ledet af Helle Vejlbo Hansen og Gitte Kongstad. Aktivitetsudvalget afholder møder i løbet af året, hvor der planlægges indkøb og praktiske ting op til et arrangement i svømmehallen. I 2017 kan nævnes den Den Store Svømmedag, Sponsorstævnet, Miko stævne, Haslev Vintercup og som noget nyt i samarbejde med Haslev Svømmehal Aqua-Disco. Forældre fra K-AFD havde bagt kager, lavet toasts og pølsehorn samt mange sponsorerede kager der alle blev solgt sammen med andre forfriskninger. Overskuddet er til glæde for K-afdelingens svømmere og forskellige aktiviteter. Bestyrelsens beretning Side 8 af 15 6 februar 2017

9 Konkurrenceafdelingens aktiviteter 2017 DÅM kortbane i ringe februar svømmere havde kvalificeret sig til DÅM på kortbane, men pga. en skade var der kun 3 af sted. De gjorde det rigtig fint. DGI landmesterskaber - marts 2017 I begyndelsen af marts deltog Haslev Svømmeklub ved de årlige landsmesterskaber i Ikast. Der afholdes desværre ikke længere landsdelsmesterskaber i vores region. Det betyder til gengæld at vi har fået mulighed for at få alle vores svømmere med. Så alle svømmere fra konkurrence- og talentholdet var med. Svømmerne overgik forventningerne og hjemtog ikke mindre end 36 medaljer, 29 individuelle og 7 i holdkapperne. Præstationen gav en flot forside i Haslev Posten. ØÅM april 2017 Haslev deltog med 2 årgang 2005 svømmere ved Østdanske Årgangsmesterskaber (ØÅM) i Ringsted. Kvalifikation til dette stævne kan kun ske ved at klare kravtider i medley. De 2 svømmere gjorde det supergodt. De havde begge 6 starter og lavede PR i dem alle. Bestyrelsens beretning Side 9 af 15 6 februar 2017

10 Klubmesterskab april 2017 Klubmesterskaberne blev igen i år afsluttet med en fest for K-afdelingen med stor deltagelse, hvor der blev uddelt præmier, holdt lodtrækninger, spist fra en kæmpe fælles buffet og ikke mindst hygget. Sponsorsvømning maj 2017 Sponsorstævnet gav i år ca. kr kr. Det var desværre ikke så godt som forventet, men skal også ses som et resultat af, at der ikke var det samme antal svømmere til at indsamle i 2017 i forhold til 2016 der var et exceptionelt godt år. Jo større indtægten er fra sponsorsvømningen des mindre egenbetaling fra svømmerne til træningslejre og stævner. En stor tak til svømmerne og deres forældre for arbejdet med sponsorsvømningen og ikke mindst til vores sponsorer. DÅM langbane og DMJ langbane juli 2017 I starten af juli måned deltog 5 svømmere fra K-afdelingen ved Danske Årgangsmester-skaber i Nørresundby. Stævnet strækker sig over 4 dage og for at kunne deltage skal man have klaret kravtider, så det var en virkelig flot præstation at hele 5 fem svømmere havde kvalificeret sig. Samtidigt deltog en enkelt juniorsvømmer ved Danske Junior mesterskaber i Esbjerg, der ligeledes er et stævne der kræver kravtid. Træningslejr Oktober 2017 Til forskel fra tidligere har vi i år valgt at slå træningslejren for K og T sammen, så det var hele K- afdelingen, der i efterårsferien tog til Fredericia for at blive endnu bedre til at svømme. T-holdet var med fra søndag til onsdag middag, mens K-holdet trænede videre frem til fredag middag. De havde en fantastisk tur med hård træning og socialt samvær. Træningen foregik på kortbane, men K-holdet havde i de sidste dage også mulighed for at træne på langbane (50m) hvilket var en god og lærerig oplevelse. Der blev trænet hårdt med 2 timers trænings pas 2 gange om dagen, så det var nogle trætte svømmere, der vendte hjem til Haslev. Som tilskud til træningslejren havde K-holdet været så heldige at modtage et legat fra Gisselfeld. Bestyrelsens beretning Side 10 af 15 6 februar 2017

11 Regions Årgangsmesterskaber (RÅM) November 2017 Haslev K-afdeling deltog oktober i regionsmesterskaberne, der blev svømmet i Herlufsholm og Næstved svømmehal. Stævnet er også et stævne der kræver kravtid. Årgangssvømmerne (drenge årgang 2005,2004 og 2003 og piger årgang 2006, 2005, 2004) svømmede i Næstved, mens de yngste svømmere var i Herlufsholm. Det blev til mange flotte personlige rekorder og flotte placeringer, og det blev da også til en enkelt medalje af sølv. Stævner generelt I 2017 har vi deltaget i Haslev vinter cup, LM, A6 cup, Harboe Water Games, Mad Wave Challenge, Micro stævne i Haslev og Hillerød Cup. Ud over disse kommer de ovenfor nævnte Regions årgangsmesterskaber, Øst årgangsmesterskaber, Danske årgangs mesterskaber og Danske Junior mesterskaber på både langbane og kortbane. Samlet set et år med mange aktiviteter og igen i år er det lykkedes at høste en stor bunke medaljer ved mange af disse stævner. Nåle Igen i år er der uddelt nåle til svømmerne lige fra Flippernål til Sølvnål med sløjfe. Det er en god tradition som svømmerne sætter pris på. PR-status Året har budt på en pr. procent på tæt på de 80% i gennemsnitligt til årets stævner. Det har været endnu et år med en kæmpe fremgang i svømmernes niveau. Mange har opnået tider som vi først forventede skulle komme i den kommende sæson. Den store fremgang skyldes svømmernes store træningsindsats og at flere svømmere i samarbejde med træner teamet har haft stor fokus på deres tekniske færdigheder. Bestyrelsens beretning Side 11 af 15 6 februar 2017

12 Ekstra sponsorat fra EDC - Haslev Trods det lidt lavere resultat til selve sponsorsvømningen er sponsorindtægterne alligevel kommet op på sidste års niveau. Det skyldes et ekstra sponsorat fra klubben hovedsponsor EDC Haslev. EDC Haslev er hovedsponsor for. For at støtte yderligere fokus på teknik træning har EDC-Haslev valgt at støtte K og T-afdelingen med yderligere kontant tilskud i denne sæson. Det ses om mandagen, hvor K og T trænerne John Olesen og Kristian Svenstrup, har fået selskab af Michael Andersen, der har ekstra fokus på de enkelte svømmeres teknik. Det sker ved videooptagelse både over vand og under vand. Sponsoratet har nemlig også betydet, at K-afdelingen har kunnet anskaffe sig en IPAD med vandtæt cover, så undervandsoptagelser er mulige. Man ser allerede at svømmerne har fået mere fart på. Tekniktræningen er desuden med til at mindske risikoen for skader. K-afdelingen er meget glade for det ekstra sponsorat, der giver alle svømmerne mulighed for at blive endnu bedre. Desuden er der planlagt en teknik weekend senere, ligesom tekniktræningen forventes at fortsætte også i Ny opslagstavle sponsoreret af Danske Bank Haslevfond Som nogen måske har bemærket, så er der kommet en ny opslagstavle med glaslåger op i gangen ud mod parkeringspladsen. Det er en opslagstavle der er sponsoreret af Danske Bank til konkurrenceafdelingen. Her vil man kunne se alle svømmerne og ikke mindst deres sponsorer. Her vil man også kunne finde nyheder fra K-afdelingens tøjsponsor og andre nyheder og information. Bestyrelsens beretning Side 12 af 15 6 februar 2017

13 Nye svømmetasker sponsoreret af Dampskibsselskabet Norden Konkurrenceholdet har været så heldige at DS-Norden har sponsoreret nye svømmetasker til alle svømmere og trænere på klubbens Talent og Konkurrencehold. Nedenfor ses de glade svømmere med deres nye svømmetasker. Legat fra Gisselfeld I sommerferien modtog Haslev Svømmeklub et legat på kr. fra Gisselfeld fonden til brug som tilskud til K-holdets træningslejr, som dermed kunne gøres endnu bedre. Knud Petersen repræsenterede svømmeklubben ved uddelingen sammen med svømmerne Frederik og Theodor Kongstad Hansen. Fra forsiden af Haslev Posten 11. juli 2017 Bestyrelsens beretning Side 13 af 15 6 februar 2017

14 Sociale arrangementer Sæsonen har budt på en fælles kanotur for K og T på Suseåen. Året blev afsluttet med sjov og ballade i svømmehallen på tværs af K og T, og efterfølgende var der bagning af æbleskiver i skolekøkkenet på Sofiendalsskolen. Både K og T svømmerne havde i december nissevenner, hvilket er en rigtig hyggelig og sjov ting for svømmerne. Disse sociale aktiviteter bliver afholdt i samarbejde med vores aktivitetsudvalg. Et udvalg der gang på gang stiller op med hjælp til K afdelingen samt boder til stævner. Officials Blandt forældrene i K-AFD er der ved udgangen af år tidtagere (modul1) hvoraf 11 er uddannet mål, bane og vende dommer (modul 2). Herudover er der ca 20 personer med tilknytning til klubben der er uddannet med forskellige moduler. Klubben råder over 2 overdommere og en række personer med forskellige modul uddannelser. I 2017 har der igen været fokus på uddannelse af forældre specielt til modul 2, uddannelse af enkelte specielt udvalgte til gennemførsel af modul 3, 4 og 6, hvor modul 1 og 2 er forudsætningen for optagelse arbejdet pågår som altid fortsat også i 2018 Information omkring uddannelserne kan findes på Dansk Svømmeunion s hjemmeside Liste over klubbens officials er at finde på hjemmesiden. Openwater Omdrejningspunktet er stadig bobleholdet mandag aften 18:30-19:00, hvor Jan Kiholm går på kanten. Der er ikke længere nogen koordineret planlægning, men uformelt aftales forskellige motionsaktiviteter. Lars Bernhøft er den der holder fanen højest - han er for 4. gang tilmeldt Vidösternsimmet (21 km!) i Värnamo i Sverige midt i August. Det handler for de voksne motionister ikke kun om svømning. Der aftales på tværs mountainbiketræning søndage i Hesede Skov det meste af vinteren Enkelte er tilmeldt Vasaløbet (langrend) i Sverige og de første har tilmeldt sig til et par af sommerens triatlonstævner. Bestyrelsens beretning Side 14 af 15 6 februar 2017

15 Visioner for fremtiden Bestyrelsen ønsker fortsat at tilbyde en klub med et godt tilbud til nye som gamle svømmere. Vedligeholde en fornuftig og stabil medlemsskare og kunne opretholde et af de laveste kontingenter i regionen. Have fokus på at forbedre de initiativer der er sat i gang de seneste år. Der har været et godt samarbejde mht. fælles stævner for alle typer svømmere samt et godt samarbejde med kommunen og de omkring liggende haller og skoler. Det er bestyrelsens ønske fortsat at styrke sammenhold på tværs af afdelinger i klubben og det med en dedikeret skare af instruktører, medhjælpere, frivillige, bestyrelse m.fl. Styrke Konkurrenceafdelingen fremadrettet. Der har været lidt reduceret antal svømmere i 2017 men afdelingen er nu inde i en god udvikling, en del nye unge svømmere er kommet til. En øget indsats på at alle forældre bidrager i afdelingens aktiviteter. Initiativer som bl.a. Sponsor og legat søgning vil blive sat i værk i Haslev Svømmeklub og bestyrelse. Jesper Kongstad Bestyrelsens beretning Side 15 af 15 6 februar 2017

NYHEDSBREV Dec Haslev Svømmeklub Konkurrenceafdeling

NYHEDSBREV Dec Haslev Svømmeklub Konkurrenceafdeling 1. Ekstra sponsorat fra EDC - Haslev EDC Haslev er hovedsponsor for Haslev svømmeklub. For at støtte yderligere fokus på teknik træning har EDC-Haslev valgt at støtte K og T-afdelingen med yderligere kr.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2018

Bestyrelsens beretning for året 2018 Bestyrelsens beretning for året 2018 20 års jubilæum. blev stiftet i februar 1999 og har dermed eksisteret i 20 år. 2018 i Haslev Svømmeklub er endnu engang forløbet til stor tilfredshed for svømmere,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2016

Bestyrelsens beretning for året 2016 Bestyrelsens beretning for året 2016 Året er forløbet ud over al forventning. Svømmeklubben takker alle trænere, instruktører og medarbejdere for en altid prisværdig indsats. Sommerperioden blev for enkelte

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2015

Bestyrelsens beretning for året 2015 Bestyrelsens beretning for året 2015 I 2015 har arbejdet i bestyrelsen været præget af formandens fravær og næstformandens sygdomsforløb sidst på året. Afslutningen af sidste sæson og opstart af nuværende

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014

Bestyrelsens beretning for året 2014 Bestyrelsens beretning for året 2014 Ifølge klubbens vedtægter 5, stk. 8, pkt. 2 fremlægges bestyrelsens beretning på Haslevs Svømmeklubs årlige generalforsamling, og status for år 2014 er således: Medlemstal,

Læs mere

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Herlev Svømning har en stor og bred svømmeskole, hvis formål er at lære børn, unge og voksne at svømme. Du har måske selv lært at svømme her. En anden

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min tredje beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 90 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min tredje beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 90 i rækken af aflagte beretninger. Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2015. 1 Jeg skal nu aflægge min tredje beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 90 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 22. oktober 2018

BESTYRELSESMØDE 22. oktober 2018 1 BESTYRELSESMØDE 22. oktober 2018 TILSTEDE: Anders M., Kalle, Anders K., Morten, Bo Rasmussen, Gitte Jürs, Flemming, Bo Røse, Sandra, Heidi Slente, Tine AFBUD Tina, Isa Referent Tine 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 3. december 2018

BESTYRELSESMØDE 3. december 2018 1 BESTYRELSESMØDE 3. december 2018 TILSTEDE: Bo Røse, Sandra, Tina, Anders K, Anders M, Kalle, Morten, Flemming og Tine AFBUD Bo Rasmussen, Isa Referent Tine 1. Godkendelse af referat Godkendt fra sidste

Læs mere

Øst Danske Langbane Mesterskaber og

Øst Danske Langbane Mesterskaber og Øst Danske Langbane Mesterskaber 27-28.2 og 1.3 2015. I weekenden deltog Helsinge svømmeklub med 7 svømmere til dette års udgave af øst danske langbane mesterskaber i Ballerup. Det var et stævne som vi

Læs mere

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Nyhedsarkiv 2013 Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Struer svømmeklub holdte i weekenden Vest Danske årgangsmesterskaber for gruppe 1 i Struer Svømmehal. Struer svømmeklub deltog

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM 26/8-2012 Velkommen Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM Aktivitetskalender for efterår 2012 / forår 2013. Hvorfor ser den sådan ud? Hvor ser jeg om mit barn har kravtider til mesterskabsstævnerne? Officials

Læs mere

Bestyrelses beretning for året 2012

Bestyrelses beretning for året 2012 Bestyrelses beretning for året 2012 Ifølge klubbens vedtægter 5, stk. 8, pkt. 2 fremlægges bestyrelsens beretning på aslevs vømmeklubs årlige generalforsamling, og status for år 2012 er således: Medlemstal,

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 10. september 2018

BESTYRELSESMØDE 10. september 2018 1 BESTYRELSESMØDE 10. september 2018 TILSTEDE: Anders M., Anders K., Tina, Flemming, Bo Rasmussen, Morten, Bo Røse, Sandra AFBUD Kalle Referent Tine 1. Godkendelse af referat Godkendt fra sidste møde 2.

Læs mere

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Set fra kanten Horsens Svømmeklub har i den forgangne weekend deltaget i DM for hold 4 division vest. Vi vandt 4. Division vest og blev samlet nr. 3 på landsplan klubben er

Læs mere

TIL STEDE: AFBUD Referent. 1. Nyt fra Bo Lodder til jul overdrages efter aftale til. 2. Svømmerrepræsentantens punkt.

TIL STEDE: AFBUD Referent. 1. Nyt fra Bo Lodder til jul overdrages efter aftale til. 2. Svømmerrepræsentantens punkt. SVØMMEKLUBBEN SYD BESTYRELSESMØDE 11. SEPTEMBER 2017 TIL STEDE: AFBUD Referent Tina, Jakob, Sandra, Anders K., Bo Røse, Lars, Flemming, Isa, Tine Anders M., Bo Rasmussen Tine 1. Nyt fra Bo Lodder til jul

Læs mere

Vejle Svømmeklub Elite Swim Vejle afdeling

Vejle Svømmeklub Elite Swim Vejle afdeling Vejle Svømmeklub Elite Swim Vejle afdeling 2019-2020 Hold Grupper Årgange Objektive krav ESV Junior/senior Senior 3. Års junior 2. Års junior 1. Års junior Piger: 17 år og ældre Drenge: 18 år og ældre

Læs mere

Nyhedsarkiv 2011. 51 medaljer til Struer 2011-12-19

Nyhedsarkiv 2011. 51 medaljer til Struer 2011-12-19 Nyhedsarkiv 2011 51 medaljer til Struer 2011-12-19 Ved det 2. stævne i Midt Vest Cuppen i svømning, som blev afholdt i Struer Svømmehal, havde Struer Svømmeklub i alt 29 svømmere tilmeldt. Med ikke mindre

Læs mere

ELITE SVØM VEJLE OPSTARTSMØDE D. 21/

ELITE SVØM VEJLE OPSTARTSMØDE D. 21/ ELITE SVØM VEJLE OPSTARTSMØDE D. 21/08 2018 PLAN FOR I AFTEN 17.30-18.30 - Velkomst - Sportslig setup I Vejle Svømmeklub - Trænerholdet - Point system - Spørgsmål. 18.30-19.00 (ESV1+ESV2+ESV3) Mød uddannelserne.

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

Stadig stor fremgang i Aars Svømmeklub

Stadig stor fremgang i Aars Svømmeklub Som formand for Aars Svømmeklub er jeg en glad mand. Glad for alle de skønne trænere, hjælpere og ledere, der hver især yder en kæmpe indsats for klubbens mange medlemmer. Og som er med til at styrke det

Læs mere

Nyhedsbrev november 2015

Nyhedsbrev november 2015 Nyhedsbrev november 2015 Sådan sikrer du dig dit medlemskab efter jul Vi nærmer os juleferien - og dermed 1. halvår af sæsonen 2015/2016. Vi har tilrettelagt undervisningsprogrammerne, så svømmerne bliver

Læs mere

Vision En svømmeklub, der gennem trivsel og glæde vil skabe udvikling for såvel bredde som elite

Vision En svømmeklub, der gennem trivsel og glæde vil skabe udvikling for såvel bredde som elite Vision En svømmeklub, der gennem trivsel og glæde vil skabe udvikling for såvel bredde som elite Målsætning: At skabe en svømmeklub med glade og trygge medlemmer. En svømmeklub, der vil hjælpe børn og

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016

Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2016 Generalforsamling 2016 Onsdag den 30. marts 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlige indvarsling og afholdelse 3. Valg af referent 4. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

SVØMMEKLUBBEN SYD BESTYRELSESMØDE 29. MAJ 2017

SVØMMEKLUBBEN SYD BESTYRELSESMØDE 29. MAJ 2017 SVØMMEKLUBBEN SYD BESTYRELSESMØDE 29. MAJ 2017 TILSTEDE: AFBUD Referent Tina, Jakob, Bo, Anders, Lars, Bo, Anders, Tine Sandra, Flemming Tine 1. Nyt fra Bo 4. afsnit af klubmesterskab er afviklet med mange

Læs mere

Marts Kære medlemmer,

Marts Kære medlemmer, 2017 Marts 2018 Kære medlemmer, Så gik endnu et år i svømmeafdelingen på hæld og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for et super spændende år i Tune IF, Svømmeafdeling. Det har på

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bobler december 2015

Bobler december 2015 Bobler december 2015 Årets sidste Bobler fra AGF er fyldt med medaljer og rekorder til AGF-svømmere, der har været til både nordiske, danske og vestdanske mesterskaber. Og lige inden jul rykkede klubben

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 4. MARTS 2019

BESTYRELSESMØDE 4. MARTS 2019 1 BESTYRELSESMØDE 4. MARTS 2019 TILSTEDE: Kalle, Flemming, Morten, Anders M., Bo Rasmussen, Tine, Anders K., Tina, Sandra, Bo Røse AFBUD Isa Referent Tine 1. Godkendelse af referat Godkendt fra sidste

Læs mere

INDBYDELSE ÅRGANGSSTÆVNE MARTS

INDBYDELSE ÅRGANGSSTÆVNE MARTS INDBYDELSE ÅRGANGSSTÆVNE 10. - 11. MARTS 2018 GTI inviterer hermed til årgangsstævne i Greve svømmehal. Stævnets løbsprogram indeholder alle de olympiske discipliner samt alle fire stilarter i 50 meter.

Læs mere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Introduktion I Hovedstadens Svømmeklub har vi nordens bedste potentiale for at skabe konkurrencesvømmere på højt internationalt

Læs mere

a. Status på hvem der er tilknyttet holdene Delfin: Træner Anders, er ikke til stede. Talent: Træner Kenneth, Lisbeth, Ivan og Trine Roed

a. Status på hvem der er tilknyttet holdene Delfin: Træner Anders, er ikke til stede. Talent: Træner Kenneth, Lisbeth, Ivan og Trine Roed Dagsorden: 1. Holdledere c. Arbejdsopgaver a. Status på hvem der er tilknyttet holdene Delfin: Træner Anders, er ikke til stede. Talent: Træner Kenneth, Lisbeth, Ivan og Trine Roed Årgang 1: Camilla og

Læs mere

Videbæk Svømme Club 6920 VIDEBÆK.

Videbæk Svømme Club 6920 VIDEBÆK. 6920 VIDEBÆK. Formandens beretning ved generalforsamlingen i Videbæk Svømme Club Den 19. september 2013 Videbæk Svømme Club Træner/leder 2012/2013 Vi har i Videbæk Svømme Club afsluttet vores 65. års sæson

Læs mere

Hvem er vi Træning Stævner/kalender Stævne regler. 26-02-2013 Dan Nielsen ASK forældremøde

Hvem er vi Træning Stævner/kalender Stævne regler. 26-02-2013 Dan Nielsen ASK forældremøde Hvem er vi Stævner/kalender Stævne regler 26-02-2013 Dan Nielsen ASK forældremøde 1 Michael Nielsen 48 år Ansat som håndværker på Erhvervsskolerne Aars Har tidligere været K-svømmer, K- og talenttræner,

Læs mere

ALM BRAND AALBORG CUP

ALM BRAND AALBORG CUP 6-8. november 2015 INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 30.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2015 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 26. GANG TIL AALBORG

Læs mere

HJØRRING PARK VENDIA SWIMCUP 2014

HJØRRING PARK VENDIA SWIMCUP 2014 HJØRRING PARK VENDIA SWIMCUP 2014 25-27. APRIL 2014 3 DAGES LANGBANE STÆVNE 8 BANER MED EL-TID DER SVØMMES ALLE DISCIPLINER NORDISK STÆVNE SUPERFINALER I 50 & 100 METER 800 & 1500 METER LØB HERRE & DAMER

Læs mere

MARTS DRONNING DOROTHEA CUP. Vi glæder os til 3 spændende dage med masser af underholdende svømning, god mad og optimale forhold.

MARTS DRONNING DOROTHEA CUP. Vi glæder os til 3 spændende dage med masser af underholdende svømning, god mad og optimale forhold. Vi glæder os til 3 spændende dage med masser af underholdende svømning, god mad og optimale forhold. Under hele stævnet har Watery.dk en bod i hallen 1. - 3. MARTS DRONNING DOROTHEA CUP Stævnet giver årgang/junior/

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 13. august 2018

BESTYRELSESMØDE 13. august 2018 1 BESTYRELSESMØDE 13. august 2018 TILSTEDE: Anders M., Morten, Sandra, Kalle, Tina, Flemming, Bo Røse, Tine AFBUD Isa, Anders K., Bo Rasmussen Referent Tine 1. Godkendelse af referat Godkendt fra sidste

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2019 Svømmecenter Falster, Nykøbing F.

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2019 Svømmecenter Falster, Nykøbing F. Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2019 Svømmecenter Falster, Nykøbing F. 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Lene Madegaard (LM) som dirigent. Enstemmigt vedtaget. v 2. Bestyrelsens

Læs mere

31. oktober - 2. november

31. oktober - 2. november 31. oktober - 2. november 25 ÅRS JUBILÆUM INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 60.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2014 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER

Læs mere

Generalforsamling i Mejrup Badminton og Squash. d. 20/2-2018, Mejrup Fritidscenter kl

Generalforsamling i Mejrup Badminton og Squash. d. 20/2-2018, Mejrup Fritidscenter kl Generalforsamling i Mejrup Badminton og Squash d. 20/2-2018, Mejrup Fritidscenter kl. 19.30 Deltagere: Jacob Birkelund, Thomas Liboriussen, Lars Holm, Søren Larsen Brødbæk (ingen deltagere udenfor bestyrelsen

Læs mere

Infofolder Talent Begynder (TB)

Infofolder Talent Begynder (TB) Infofolder Talent Begynder (TB) Side 1 GENERELT Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen og samtidig forsøge at give jer et indtryk af konkurrenceafdelingen i Kolding Svømmeklub og dermed give

Læs mere

30. januar 2014, kl. 19:30

30. januar 2014, kl. 19:30 30. januar 2014, kl. 19:30 På valg er Jan Clausen som ønsker genvalg og Rikke Nielsen der ønsker genvalg. Formandens beretning 1/5: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til at

Læs mere

Nyhedsbrev september 2017

Nyhedsbrev september 2017 Et spændende år er i gang Nyhedsbrev september 2017 En ny svømmesæson er godt i gang, med mange spændende ting i horisonten. I K-afdelingen debuterer Horsens Svømmeklub i Svømmeligaen, og vi skal være

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d.25 sep.kl.18-21

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d.25 sep.kl.18-21 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d.25 sep.kl.18-21 1. Godkendelse af referat fra sidste møde - Referatet er godkendt 2. Bemærkninger til dagsordenen - Punktet økonomi rykkes frem 3. Nyt fra formanden

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

Forældremøde K-afdelingen. 17. Januar 2019

Forældremøde K-afdelingen. 17. Januar 2019 Forældremøde K-afdelingen 17. Januar 2019 Dagsorden 1. Information om K-afdelingen 2. Økonomi 3. K-udvalget: medlemmer og opgaver 4. Forventninger til svømmere og forældre 5. Sponsorsvøm 1. Information

Læs mere

Velkommen til Konkurrencesvømning i Haslev Svømmeklub

Velkommen til Konkurrencesvømning i Haslev Svømmeklub Velkommen til Konkurrencesvømning i Haslev Svømmeklub Bestyrelsen i Haslev Svømmeklub vil gerne byde dig og dine forældre velkommen til vores konkurrenceafdeling. For at alle bedre kan forstå hvad konkurrencesvømning

Læs mere

Generalforsamlingen d. 28. februar 2001.

Generalforsamlingen d. 28. februar 2001. Generalforsamlingen d. 28. februar 2001. Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 2001. Inden vi åbner generalforsamlingen skal vi have uddelt Aars Svømmeklubs

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 2008.

Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 2008. Generalforsamling d. 13. februar 2008. Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 2008. 2008. Inden vi åbner generalforsamlingen skal vi have uddelt Aars Svømmeklubs

Læs mere

TAK FOR SPONSORATET 2016

TAK FOR SPONSORATET 2016 TAK FOR SPONSORATET 2016 Vi vil gerne takke for jeres sponsorat her i 2016, og vil lige runde badminton sæsonen af med en oversigt over året der gik i RIF Badminton. Det har været et fantastisk år med

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Farum Cup tilbyder i 2015:

Farum Cup tilbyder i 2015: FARUM SVØMMEKLUB inviterer til langbanestævne i Farum Svømmehal. I år med 2 stævner i 1. Farum Cup 2015 for seniorer og juniorer og Farum Årgangscup 2015 for årgangssvømmere. Farum Cup tilbyder i 2015:

Læs mere

Under stævnet skal svømmerne igennem alle stilarter, men har mulighed for selv at vælge distancen for hver stilart.

Under stævnet skal svømmerne igennem alle stilarter, men har mulighed for selv at vælge distancen for hver stilart. Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én weekend den 26.-27. oktober 2019 i Humlehøj Hallen i Sønderborg. Afholdt af Svømmeklubben Sønderborg. Formålet med stævnet er, at introducere alle deltagere

Læs mere

SVØMMEKLUBBEN SYD BESTYRELSESMØDE 23. april Tine

SVØMMEKLUBBEN SYD BESTYRELSESMØDE 23. april Tine SVØMMEKLUBBEN SYD BESTYRELSESMØDE 23. april 2018 Til stede Afbud Referent Anders K., Kalle, Flemming, Morten, Bo Rasmussen, Tina, Sandra, Bo Røse, Anders M., Tine Isa Tine 1. Godkendelse af referat Godkendt

Læs mere

Sydkystens årgangscup 2013

Sydkystens årgangscup 2013 Hej Svømme Danmark GTI inviterer hermed til et super årgangsstævne i en af Danmarks bedste kortbanehaller. Stævnets løbsprogram indeholder alle de individuelle olympiske discipliner, samt alle 4 stilarter

Læs mere

April Monsi Nyt

April Monsi Nyt April 2017 Monsi Nyt Tak for en god sæson Svømmesæsonen 2016/2017 sluttede lige op til skolernes påskeferie. Jeg håber meget, at i alle har haft en masse gode oplevelser og har været tilfredse med vores

Læs mere

REGIONSMESTERSKAB - KORT

REGIONSMESTERSKAB - KORT REGIONSMESTERSKAB - KORT 2017-2018 REGIONSMESTERSKAB PÅ KORTBANE FOR DEN ÆLDSTE BØRNEÅRGANGSGRUPPE OG GRUPPEN ÅRGANGSSVØMMERE OM REGIONSMESTERSKABERNE Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 21. januar 2019

BESTYRELSESMØDE 21. januar 2019 1 BESTYRELSESMØDE 21. januar 2019 TILSTEDE: Kalle, Flemming, Morten, Anders M., Bo Rasmussen, Tine, Anders K. AFBUD Isa, Sandra, Bo Røse, Tina Referent Tine 1. Godkendelse af referat fra Godkendt sidste

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Esbjerg Cykle Motion. Bestyrelsens beretning for året 2017

Esbjerg Cykle Motion. Bestyrelsens beretning for året 2017 Esbjerg Cykle Motion Bestyrelsens beretning for året 2017 Så gik der endnu et år, og vi skriver nu 2018, og det bliver forhåbentlig et godt år for ECM. er i øjeblikket 103 medlemmer. Vi 2017 har været

Læs mere

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon:

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon: Mission Sikre identifikation af svømmere KVIK i fremtiden Engang KVIK Altid KVIK International standard for talent udvikling og high performance svømning Stor talent masse i begge køn med synlige udviklings

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 28. maj 2018

BESTYRELSESMØDE 28. maj 2018 BESTYRELSESMØDE 28. maj 2018 1 Til stede Afbud Referent 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Nyt fra Bo Røse skæve træningstider op mod sommerferien Morten, Flemming, Anders M., Kalle, Bo Røse,

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2012

Nyhedsbrev oktober 2012 Nyhedsbrev oktober 2012 Sådan sikrer du dig en plads på et hold efter jul! Vi er rigtig glade for, at der er så stor søgning til svømmeklubben. Lige nu er der stort set udsolgt på samtlige hold i svømmeskolen

Læs mere

JANUAR DDC20. Watery.dk. 3 dage med masser af underholdende svømning, god mad og optimale forhold. Stævne i fantastiske rammer

JANUAR DDC20. Watery.dk. 3 dage med masser af underholdende svømning, god mad og optimale forhold. Stævne i fantastiske rammer 3 dage med masser af underholdende svømning, god mad og optimale forhold. Watery.dk har en bod i hallen 10.-12. JANUAR DDC20 DRONNING DOROTHEA CUP 2020 Stævne i fantastiske rammer Skyd 2020 i gang med

Læs mere

INDBYDELSE SYDKYSTENS BØRNE- OG ÅRGANGSSTÆVNE BØRNE- OG ÅRGANGSTÆVNE 2-3. MARTS Stor Svømmefest i Greve svømmehal! Medaljer i 10 grupper!

INDBYDELSE SYDKYSTENS BØRNE- OG ÅRGANGSSTÆVNE BØRNE- OG ÅRGANGSTÆVNE 2-3. MARTS Stor Svømmefest i Greve svømmehal! Medaljer i 10 grupper! INDBYDELSE Stor Svømmefest i Greve svømmehal! Medaljer i 10 grupper! BØRNE- OG ÅRGANGSTÆVNE 2-3. MARTS 2019 Pengepræmie til bedste præstation i hver gruppe! Pokal til bedste holdkap præstation! Eltid,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november Kl.17.00-20.00 Fraværende: Pia 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger 2. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger til dagsordenen

Læs mere

Følg AGF Svømning på de sociale medier Vi poster løbende billeder og historier på:

Følg AGF Svømning på de sociale medier Vi poster løbende billeder og historier på: Nu er sæsonen for de fleste AGF-svømmeres vedkommende ved at være slut med flotte præstationer til mesterskaber og stævner. Læs og se billeder her i Bobler fra AGF Svømning om og fra bl.a. Danbolig Aarhus

Læs mere

Oprykningskriterier i Vejle Svømmeklub

Oprykningskriterier i Vejle Svømmeklub Svømmerne i Vejle Svømmeklub vil blive vurderet på nedenstående parametre, for at sikre de rigtige oprykninger og et konstant flow i konkurrenceafdelingen. OBJEKTIVE KRITERIER Konkurrence niveau Trænings

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE

INFORMATION TIL FORÆLDRE INFORMATION TIL FORÆLDRE NY SVØMMER PÅ E2 (ELITEHOLD 2) UDGIVET: AUGUST 2016 NY SVØMMER PÅ E2 (ELITEHOLD 2) OM E2 GENERELT Henvender sig primært til årgangssvømmere (piger 12-14 år og drenge 14-16 år).

Læs mere

VEJLE HÅNDBOLD KLUB BESTYRELSENS BERETNING 2016/2017

VEJLE HÅNDBOLD KLUB BESTYRELSENS BERETNING 2016/2017 VEJLE HÅNDBOLD KLUB BESTYRELSENS BERETNING 2016/2017 Vi er godt på vej 2 år, ja det er faktisk kun, hvad der er gået siden vi gav Vejle Håndbold Klub en ny begyndelse. For mange af os, er denne tid gået

Læs mere

september 2017

september 2017 GTI har hermed fornøjelsen af at indbyde til GTI Cup. 23.-24. september 2017 GTI Cup står for et hyggeligt og bredt stævne i en af Danmarks bedste svømmehaller med gode tilskuerfaciliteter. Der svømmes

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d.25 april. Kl

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d.25 april. Kl Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d.25 april Kl.17.00-20.00 Afbud: Heidi 1. Velkommen til den nye bestyrelse Kort velkomst ved formanden til de to nye bestyrelsesmedlemmer. 2. Bemærkninger til dagsordenen

Læs mere

Information til nye svømmere og deres forældre

Information til nye svømmere og deres forældre Information til nye svømmere og deres forældre Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen i Slagelse Svømmeklubs Konkurrenceafdeling. Du har allerede fået udlevet en Opflytningsseddel med beskrivelse

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Sådan rykker vi svømmere op. - konkurrenceafdelingen -

Sådan rykker vi svømmere op. - konkurrenceafdelingen - Sådan rykker vi svømmere op - konkurrenceafdelingen - Oprykninger i Hovedstadens Svømmeklubs konkurrenceafdeling I Hovedstadens Svømmeklub arbejder vi struktureret med en langsigtet udvikling af vores

Læs mere

AALBORG CUP. 30. november 2. december AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 29. GANG TIL AALBORG CUP

AALBORG CUP. 30. november 2. december AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 29. GANG TIL AALBORG CUP AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 29. GANG TIL AALBORG CUP Aalborg Cup 2018 byder på udfordringer både for senior, junior og årgangssvømmere, så der er lagt op til mange spændende løb. Stævnet vil traditionen

Læs mere

Hjørring Park Vendia Swim Cup 2014

Hjørring Park Vendia Swim Cup 2014 25-27. april 2014 Hjørring Park Vendia Swim Cup 2014-3 dags Langbanestævne - 8 baner med EL-Tid - Der svømmes alle Discipliner - Superfinaler i 50 og 100 m løb - 800 og 1500 m løb for både kvinder og mænd

Læs mere

Hvidovre Gymnastik 8. April 2019: Formandens beretning.

Hvidovre Gymnastik 8. April 2019: Formandens beretning. Hvidovre Gymnastik 8. April 2019: Formandens beretning. Hvidovre Gymnastik, generelt: Hvidovre Gymnastik har igen i sæsonen 2018-2019 øget sit medlems tal, vort medlemstal ved indberetning til CFR registrering

Læs mere

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Kolding Svømmeklub og Slotssøbadet har hermed fornøjelsen at indbyde din klub til et enestående stævne, afviklet i to bassiner samtidigt! Et

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

AALBORG CUP november 2011 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP

AALBORG CUP november 2011 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP Aalborg Cup 2011 byder på udfordringer både for senior, junior og årgangssvømmere. Senior og juniorgruppen er slået sammen til én gruppe, så der

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015 OL i Rio de Janeiro KUN 9 måneder 40 uger 267 dage 6384 timer så er vi i gang I sidste uge blev jeg og 4 andre svømmere udtaget til OL. Gentofte

Læs mere

Stævnet giver årgang/junior/senior svømmere mulighed for at opnå kravtider til VÅM/DJM/DM/Danish Open i vores fantastiske bassin.

Stævnet giver årgang/junior/senior svømmere mulighed for at opnå kravtider til VÅM/DJM/DM/Danish Open i vores fantastiske bassin. har hermed fornøjelsen at indbyde din klub til et enestående stævne i et 8 baners stort konkurrencebassin! For 5. år i træk gentager vi denne kæmpe succes Dronning Dorothea Cup. Endnu en gang vil Slotssøbadet

Læs mere

Forældremøde Konkurrenceafdelingen

Forældremøde Konkurrenceafdelingen Forældremøde Konkurrenceafdelingen vær den bedste udgave af dig selv August 2017 Lidt om mig selv Aktiv i Kalundborg svømmeklub både som svømmeskoleinstruktør, k-træner og svømmer 2007- nu Holdadministrator

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

HØRNING IF BADMINTON afholder ordinær generalforsamling Tirsdag den 25. april 2017 kl i mødelokalet Hørning Juniorklub.

HØRNING IF BADMINTON afholder ordinær generalforsamling Tirsdag den 25. april 2017 kl i mødelokalet Hørning Juniorklub. HØRNING IF BADMINTON afholder ordinær generalforsamling Tirsdag den 25. april 2017 kl. 19.00 i mødelokalet Hørning Juniorklub Dagsorden 1. Valg af dirigent Gunnar er valgt som dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere