Utætheden. En klasse af tabere. 5/2015 september. Tema: Prækariat, vikariat og andre løse forbindelser. Læs på side 7-15.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Utætheden. En klasse af tabere. 5/2015 september. Tema: Prækariat, vikariat og andre løse forbindelser. Læs på side 7-15."

Transkript

1 Utætheden»Vi vinder hvis I vil, og hvis I vil, står jeres organisation bag jer«en klasse af tabere Guy Standing, den britiske økonom, som har opdaget prekariatet, ser grimme ting for sig på arbejdsmarkedet. Læs side 7-11 Skiils side 6-8 Tema: Prækariat, vikariat og andre løse forbindelser. Læs på side 7-15 # 5/2015 september

2 Utætheden 41. årgang nr. 5, september 2015 Ucensureret blad udgivet af Rør og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 Lygten 10, 2400 NV Telefon: Ansvarshavende redaktør: Bjarne G. Petersen. Redaktion: Journalist Ivan Enoksen (DJ) Oplag: 3400 Tryk: Rosenberg Bogtryk i Ballerup Afleveret til postvæsenet: 25. september 2015 Deadline for næste nummer: 22. november 2015 Leder Kampen for bedre dagpenge fortsætter Førte runde af slaget om nyt dagpengesystem nærmer sig sin afslutning. Endnu er der ikke slået søm i, men det er lige op over, at der bliver det. Den af Thorning- Schmidts regering nedsatte dagpengekommission kommer med sine anbefalinger mandag den 19. oktober, hvorefter det er overladt til Folketinget at handle. Den smule, der indtil videre er sluppet ud om kommissionens overvejelser, tyder imidlertid på, at arbejdsløse i fremtiden hverken får det lettere end tryggere, end de har haft det under de nuværende betingelser. Det er dem, der siden 2013 har kostet retten til dagpenge. Når et nyt dagpengesystem ikke må blive dyrere end det gamle, hvilket er den præmis, kommissionen har arbejdet under, skal forbedringer et sted i systemet modsvares af forringelser et andet sted. Det giver sig selv, men man må sige, at kommissionen har taget opgaven på sig, tilsyneladende især når det gælder om at finde besparelsesforslag. Det forlyder således, at der - som modydelse for indførelse af en mere fleksibel ordning for genoptjening af dagpengeret - vil blive fremlagt forslag om nedsættelse af dagpengesatserne, forringelse af ny udlærtes dagpengeret samt endnu strammere regler vedrørende deltidsansattes supplerende dagpenge. Her overfor står fagbevægelsen krav om Halvering af genoptjeningsperioden Forlængelse af dagpengeperioden Alle timer skal tælle med i genoptjeningen løntilskudsjob, kurser m.v. Forbedring af retten til supplerende dagpenge Forhøjelse af dagpengesatsen Forsiden Guy Standing fotograferet, da han i februar var hovedattraktion ved LO-konference om fremtidens arbejdsmarked. Hvordan kommissionen stiller sig til disse krav, foreligger der ikke noget om, men det står fast, at kravene ikke kan indfries, medmindre der gøres op med dogmet om, at der ikke må spenderes flere penge på det nye system, end der bliver på det dybt elendige, vi står med i dag. Når vi tirsdag 19. oktober har fået forelagt kommissionens udspil og sandsynligvis må konstatere, at det ikke kan bruges til noget, fortsætter kampen. I den kamp bliver det vores og meget gerne en samlet fagbevægelses opgave at få politikerne gjort forståeligt, at det, vi vil have, er ikke en omgang bytte-byttekøbmand, men et dagpengesystem, der sikrer arbejdsløse mod økonomisk ruin og samfundsmæssig marginalisering. Bjarne G. Petersen, formand for Rør og Blik København 2 UTÆTHEDEN september 2015

3 Lille jysk entreprenør overhaler søvnig københavnsk vss-branche IC Pipe ApS renoverer afløbsrør i stedet for at udskifte dem. Det er der kunder i n arbejde Domus Vista Park på Betty Nansens Alle på Frederiksberg stod færdigt i Bebyggelsens 34 blokke med deres i alt 178 ejerlejligheder tager sig stadig Frederiksberg-nydelige ud, men at stå ude i det danske klima gennem 36 år slider på silken. Derfor er det en civil onsdag formiddag tæt på umuligt at finde parkering på alleen. Firmavogne fra et bredt udsnit af håndværksfag samt de ansattes køretøjer optager pladserne som indikation på, at der pågår bygningsvedligeholdelse i Domus Vista Park. Og det er lige det, der gør. Blandt en hel masse andet skal afløbssystemet udbedres. Vil det ikke bare sige, at faldstammer i badeværelser og køkkener efter 36 års tro tjeneste skal pilles ned og udskiftes med nye rør? Nej, det vil det ikke sige. Det betyder i det her tilfælde, at rørene bliver, hvor de er, men underkastes en behandling, der betyder, at de angiveligt i endnu 50 år kan aflede det, de er sat i verden for at aflede. En forside og en bagside Rør og Bliks rørspecialist, faglig sekretær Henrik Juul Rasmussen, som UTÆTHEDEN har med sig under sehvordan-ekskursionen til Domus Vista Park, indrømmer bag efter, at han som rørlægger blev lidt imponeret. Men ikke blev det som fagforeningsmand. Tværtimod stødte han på forhold, han fandt uacceptable.»det er da tosset af splitte folks hjem ad for at pille rør ned, som ellers, efter denne rette behandling, kan bruges mange år endnu. Og det var mit indtryk, at behandlingen kan det, den giver sig ud for at kunne, og at de, der udfører behandlingen, faktisk ved, hvad de har med at gøre,«siger Henrik Juul Rasmussen. Og det du som fagforeningsmand finder uacceptabelt, hvad er det?»at et uorganiseret firma udfører arbejdet og de ansatte derfor ikke er omfattet af en overenskomst. Da der er tale om rørarbejde, burde det desuden være vvs ere, der udførte det, men det er det ikke, det er specialarbejdere, som har været igennem en kort uddannelse. Det første forhold, det med den manglende overenskomst, er mere graverende end det andet, det med folkenes uddannelse.«faglig aktion Firmaet bag rør-renoveringen IC Pipe ApS med hovedsæde i Stoholm, en stationsby mellem Viborg og Skive i Nord- UTÆTHEDEN september

4 vestjylland, samt en Sjællands-afdeling i Greve får da heller ikke lov til at dø i synden. Henrik Juul Rasmussen tager umiddelbart efter besøget kontakt til Blik- og Rørarbejderforbundets kreds Nord- og Midtjylland og aftaler, at den skal kontakte IC Pipe med henblik på indgåelse af overenskomst, og, hvis firmaet afviser det, da iværksætte de relevante og legale kampskridt. Det vil sige varsle blokade. UTÆTHEDEN har spurgt den ene af IC Pipes to ejere, Henrik Gammelgaard hedder han, hvorfor han ikke har en overenskomst.»altså, vi et lille firma med syv ansatte, så vi synes, at vi godt selv kan finde ud af det med vores folk. Men faktisk har vi her på det seneste talt om, at det nok bliver nødvendigt at få en overenskomst, når vi runder 10 ansatte og derfor alligevel skal have valgt en arbejdsmiljørepræsentant,«svarede Henrik Gammelgaard. Strengt taget har de to ting ikke med hinanden at gøre, men IC Pipes i hvert fald ene ejer lyder fremkommelig, så måske står Blik og Rør Nord- og Midtjylland over for en overkommelig opgave. Hvis de snorksover og kun er interesseret i de lavt hængende frugter, hvad meget tyder på, går branchen i stå, og hvad der altid sker i den situation er, at andre rykker ind og udfører arbejdet. Søvnig vvs-branche Henrik Juul Rasmussen kalder metoden, IC Pipe anvender ved den livsforlængende renovering af rørsystemet til afledning fra bad, toilet og køkken, smart og godt tænkt.»men det er ikke raketvidenskab, og det, der slår mig som det mærkeligste, er, at det er et entreprenørfirma fra Nordvestjylland med syv specialarbejdere, der som det første og hidtil eneste har introduceret metoden herhjemme. Hvor er vvs-branchens egne virksomheder? Hvis de snorksover og kun er interesseret i de lavt hængende frugter, hvad meget tyder på, går branchen i stå, og hvad der altid sker i den situation er, at andre rykker ind og udfører arbejdet. Det kan vi som vvs ere ikke være tjent med,«siger Henrik Juul Rasmussen og opfordrer vvs-virksomhederne til at tage sig lidt sammen. 4 UTÆTHEDEN september 2015

5 Sådan gør de, når de renoverer faldstammer Første fase: Rørene undersøges med tv-kamera Anden fase: Rørene renses med kæde/højtryksspul. Tredje fase: Synlige rørstykker og vandlåse udskiftes. Foretages af vvs ere fra Christoffersen & Knudsen. Fjerde fase: Faldstammer og skjulte grenrør fores på indvendig side med en to-komponents polyuretan/poluyrea hybrid kemi. Påføringen sker ad to omgange med 15 minutters mellemrum og efterlader en tre millimeter tyk elastisk og glat belægning, kaldet repipe spray relining. Femte fase: Efter fire timer er belægningen hærdet og der er atter vand i hanerne og skyl i wc et. Afslutning: Kamerainspektion af det renoverede rørsystem. Mindre besvær, færre Der er mange gode grunde til renovere i stedet for at udskifte faldstammer. Det siger Torben K. Jensen, og det skal han som sælger i firmaet IC Pipe ApS selvfølgelig sige, men alligevel: hvorfor kan et lille jysk entreprenørfirma gafle opgaver i Københavns-området, for eksempel en temmelig stor en som den i Domus Vista Park. Firmaet selv slår på, at der er forbundet mindre besvær og store besparelser med at vælge renoveringen. Genhusning kommer ikke på tale, beboerne kan blive i deres hjem og er kun i fire timer afskåret fra at kunne benytte toilettet. IC Pipe giver 10 års garanti og anslår, at de renoverede rør kommer til at holde i 50 år. Besparelsen ved at renovere i stedet for at udskifte faldstammer løber ifølge Torben Jensen typisk op på et sted mellem 30 og 50 procent. At IC PIPE overhovedet har lov til at udføre vvs-arbejde, hvilket jo er, hvad man gør, hænger sammen med, at firmaet på lønningslisten har en autoriseret vand-, gas- og kloakmester. Det er førnævnte Torben K. Jensen. UTÆTHEDEN september

6 helt kort Endnu en grund til at komme til generalforsamling Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) ønsker tyske tilstande på det danske arbejdsmarked. Hvad det i givet fald vil betyde, er første punkt på dagsordenen ved Rør og Blik generalforsamling tirsdag den 20. oktober kl Inviteret til at tale om de seneste to årtiers dramatiske ændringer i tyske lønmodtageres forhold og muligvis også om dagpengekommissionen betænkning, som er blevet offentliggjort dagen forinden er udviklingschef Rune Baastrups fra tænketanken Cevea. Det kan sagtens gå hen at blive interessant. Nye folk i Rør og Bliks bestyrelse Bestyrelsen i Rør og Blik har i længere tid kørt med nedsat bemanding, men vil efter generalforsamlingen 20. oktober igen være tilbage ved fuld styrke. Til erstatning for Max Nissov- Johannsen, som udtrådte i forbindelse med overgang til job som overmontør hos Kemp & Lauritzen, Jørgen Hansen, der blev ansat i fagforeningen som faglig organisator, og Kasper Sørensen, som på grund af travlhed med andre gøremål har valgt ikke at fortsætte, opstiller tre nye og en genganger. Sidstnævnte er Brian Marker, mens de nye er Lars Andersen, Lars Halling og Jesper Kallehauge Terndrup. Tre vælges for et år, mens den, der ved afstemningen opnår færrest stemmer, bliver valgt for et halvt år. Bestyrelsen i Rør og Blik har ni medlemmer. Fem af dem er folk ude fra arbejdspladserne, de andre fagforeningens faglige sekretærer, herunder formanden. Mere sport i LO Danske Elitesportsudøveres Forening er optaget som nyt medlem af LO. Optagelsen vil have virkning fra 1. november LO vil hermed bestå af 18 fagforbund. I alt er medlem af en fagforening under LO.»Vi er altid glade for at byde nye medlemmer velkommen. Danske Elitesportsudøveres Forening er en stærk forening, som arbejder målrettet på at sikre ordentlige vilkår for deres medlemmer. Vi er stærkere sammen, og det er altid til gavn for lønmodtagerne, når flere vælger at være med i fællesskabet,«siger LO-formand Harald Børsting. Formand for det nye LO-forbund er bryderen Mark O. Madsen, der som den eneste inden for sin sportsgren har kvalificeret sig til tre OL i træk, ligesom han gentagne gange ved både EM og VM har hentet medaljer, og endog en enkelt af det pure guld. Da LO senest fik tilført nyt blod var det også sportsfolk, som blev lukket ind i varmen, nemlig de professionelle fodboldspillere i Spillerforeningen. Faldende kriminalitet I 2013 blev der anmeldt overtrædelser af straffeloven mod i 2012 et fald på 3 pct. Det er fjerde år i træk, at antallet af anmeldelser er faldet. Nedgangen skyldes primært færre anmeldelser af ejendomsforbrydelser som indbrud og tyveri. Til gengæld er anmeldelser af overtrædelse af særlovene steget. I 2013 lå de på anmeldelser mod i Det svarer til en stigning på 17 pct. Stigningen skyldes bl.a. flere anmeldelser af overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og udlændingeloven. Test: Er du rig, fattig eller middel? Danskernes indkomst efter skat er den næsthøjeste i EU, kun luxembourgerne tjener mere. Når der tages højde for vores høje leveomkostninger og dermed indkomstens købekraft, overhales vi dog også af svenskerne og østrigerne. I forbindelse med udgivelsen af bogen Indkomst 2013, hvorfra oplysningerne stammer, har Danmarks Statistik lanceret en test, hvor du kan se, om din indkomst er høj, lav eller gennemsnitlig i forhold til dine landsmænds. Tag testen på 6 UTÆTHEDEN september 2015

7 Prekariat, vikariat og andre løse forhold Manden, der opdagede en ny samfundsklasse Hallo! Er I nogle derude, som har hørt om prekariatet og ved hvad det er? Hvis ikke der er, er der ikke noget at sige til det. Indtil for et par år siden var begrebet i den betydning, som den britiske økonom, professor Guy Standing har givet det, ukendt uden for en snæver kreds af akademikere. Prekariat, en sammenstilling af ordene prekær og proletariat, er Guy Standings betegnelse for mennesker i en samfundsmæssig yderposition. Karakteristisk for dem er, at deres tilknytning til arbejdsmarkedet er løsere end kernemedarbejdernes og præget af større usikkerhed. Medlemmer af prekariatet arbejder i projekter, på tidsbegrænsede kontrakter, som free lancere, som falske selvstændige, i det hele taget minder deres vilkår ofte om daglejerens i gamle dage. Nogle af dem, typisk højt uddannede med særligt efterspurgte kompetencer inden for blandt andet finanssektoren, tjener kassen big time, mens andre af egen fri vilje og vel vidende, at det er ensbetydende med materiel lavvande, har valgt 8-16 jobbet fra til fordel for den fleksibilitet, en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet kan give. Men de fleste og de skal tælles i hundreder af millioner og anslås at udgøre 15 procent af verdens befolkning er ufrivillige i prekariatet, tjener mindre end andre, kan bare drømme om goder som løn under sygdom, betalt ferie, opsigelsesvarsel og opsparing til pension og har af alle på arbejdsmarkedet de fleste og længste ledighedsperioder. Og så lever de et liv i stress, hvor der i den evige jagt på indkomst ikke er noget skel mellem arbejde, fritid og hvile. De skal altid være til rådighed og er altid på jagt efter det stykke arbejde, som skal sikre næste dags, næste uges eller næste måneds indkomst. Pas på, det kommer også til DK Guy Standing, der i flere bøger har beskrevet fremkomsten af denne nye klasse af pressede proletarer, var hovedattraktionen ved en konference om fremtidens arbejdsmarked, som tænketanken Cevea og LO tidligere på året stod bag. Her blev i øvrigt fremlagt en Ceveaanalyse, som viste, at fra 1995 til 2010 mistede de fattigste 10 procent af UTÆTHEDEN september

8 Prekariat, vikariat og andre løse forhold dan skerne 9 procent af deres årlige indkomst, men de rigeste 10 procents indkomst steg med 37 procent. Den viste tillige, at deltids- og vikararbejde samt mængden af tilvandret arbejdskraft fra de østeuropæiske lande er i stigning. Med til at løfte stemningen på den velbesøgte konference var vel kun samme analyses konstatering af, at den danske middelklasse relativt set har klaret sig bedre gennem krisen, end for eksempel den tyske.»jeg er bekendt med forholdene i Danmark og ved, at jeres arbejdsmarked er velordnet, at der i sammenligning med de fleste andre lande er stor opslutning bag fagforeningerne og at lønmodtagernes rettigheder er sikret i overenskomster. Men derfor skal I ikke tro jer beskyttede mod en udvikling, der flytter stadig flere fra sikre ansættelsesforhold til noget, der alt taget i betragtning er ringere og meget mere utrygt,«sagde Guy Standing, der før han i 2012 tiltrådte et professorat ved University of London i mange år arbejdede i ILO (International Labour Organization) som er FNs arbejdsorganisation. Som eksempel på, hvor hurtig udviklingen kan gå, nævnte Guy Standing Japan. I landet, der har været verdensberømt for et arbejdsmarked, hvor livslange ansættelser var reglen snarere end undtagelsen, vokser løse, dårligt betalte og usikre job frem som svampe i en regnvåd efterårsskov. Man regner med, at der i dag findes 20 millioner underbeskæftigede, såkaldte freeters i Japan. En farlig klasse I bogen The Precariat: The New Dangereous Class, som ikke endnu foreligger i dansk oversættelse, redegør Guy Standing for, hvad der efter hans mening gør prekariatet til en potentiel farlig samfundsklasse. Hvor arbejderklassen har og altid har haft politiske partier og fagforeninger at støtte sig til, mangler prekariatet enhver form for organisation. Der er ikke nogen til at varetage klassens interesser, og den kan ikke selv, for hvordan finde en fællesnævner for konsulenten i New York, der let tjener 1,5 millioner om måneder, og den provisionslønnede telefonsælger i New Dehli, der er heldig med at nå op på 5000? En tilbagevenden til en tilstand med kun faste, overenskomstdækkede jobs, hvis en sådan nogensinde har eksisteret, anser Guy Standing for udelukket. Faren, som Guy Standing ser den, er, at den håbløshed og utryghed, som er et livsvilkår for store dele af prekariatet, vil føre til politisk højre-ekstremisme og fremmedhad. Når man ikke kan se nogen vej ud af egen ulykke, kan man altid finde nogen andre at give skylden og det er sært nok dem, der er endnu ringede stillede. Basis indkomst en vej frem? Hvad er efter Mr. Standings mening så løsningen? En tilbagevenden til en tilstand med kun faste, overenskomstdækkede jobs, hvis en sådan nogensinde har eksisteret, anser han for udelukket. Prekariatet er et produkt af kapitalismens økonomiske love, og så længe de gælder, så længe be- 8 UTÆTHEDEN september 2015

9 står prekariatet som en levende realitet, fagbevægelserne rundt om i verden efter Guy Standings mening gør klogt i at forholde sig til. Det, Guy Standing i stedet foreslår, er indførelsen af en basis indkomst (basic income) til de fattigste og mest udsatte i prekariatet. Et pilotprojekt, omfattende otte indiske landsbyer, hvor samtlige 6000 indbyggere, mænd, kvinder og børn, som et personligt vederlag gennem en periode på 18 måneder fik udbetalt en basis indkomst på en tredjedel af det lokale eksistensminimum, viste i ifølge professoren, at basis indkomsten gjorde en afgørende forskel. Børnenes ernæringstilstand blev forbedret, det samme skete med den generelle sundhed, børnene passede deres skole og opnåede finere resultater, der blev råd til at investere i sanitære installationer, ligestillingen mellem mand og kvinde blev fremmet og det økonomiske aktivitetsniveau steg. Derved blev der opbygget en egenkapital, som gjorde det muligt at løfte såvel den individuelle som den kollektiver velfærd. De 8 landsbyer med basis indkomst blev simpelthen federe steder at leve. Samme udvikling så man ikke i 12 sammenlignelige landsbyer, som tillige indgik i pilotprojektet, men hvor der bare ikke blev udbetalt basis indkomst. Det har vi ikke råd til Kritikerne, blandt dem Indiens premierminister Sonia Gandhi, mener, at vi simpelthen ikke har råd og at en sådan ordning vil skabe inflation. Hertil svarer Guy Standing, at basis indkomsten kan træde i stedet for de eksisterende subsidier, som i Indiens tilfælde efter Guy Standings mening er forvridende for økonomien, ineffektive, tilbageskuende og fremmende for korruption og anden svindel. Over for kritikernes bekymring for inflation, gør Standing gældende, at når folk får råd til at spise bedre, får de et bedre helbred og er det ikke sådan, spørger Standing, at sunde mennesker er mere produktive end syge, og at prisen på en vare, det kunne for eksempel være ris, vil falde, når der bliver produceret mere af den. Amoralsk formynderi Guy Standing ved fra sin tid i FN-systemet, hvordan man der har det med ideen om at reducere fattigdom og utryghed ved at forsyne fattige mennesker med penge. De er skråt imod. Eller rettere, de var skråt imod. Det er udviklingseksperterne ikke mere, hvilket Standing noterer sig med tilfredshed. Han er dog kritisk over for de betingelser, som fattige skal leve op til, hvis de vil have Når man ikke kan se nogen vej ud af egen ulykke, kan man altid finde nogen andre at give skylden og det er sært nok dem, der er endnu ringede stillede. penge fra for eksempel Verdensbankens programmer for fattigdomsbekæmpelse. En betingelse kan være, at modtagerne skal sørge for at sende deres børn i skole eller til læge, eller det kan være, at modtageren skal underkaste sig behandling eller, som det faktisk forekommer, lade sig sterilisere. Det overordnede sigte med de betingede donationer er at fremkalde en opførsel, som giveren har besluttet er til modtagerens eget bedste. Undersøgelser har vist, at det virker. Folk gør, fordi de har desperat brug for pengene, hvad de får besked på. Alligevel mener Guy Standing, at det skal stoppes. Han kalder fremgangsmåde moralsk dubiøs (tvivlsom, mistænkelig) og paternalistisk (formynderisk) og mener, at sådanne foranstaltninger, der har en tendens til at blive stadig mere indgribende, ender med at ekskludere folk fra den hjælp, der skal bringe dem til at kunne klare sig selv. Stat op, Zakæus Spørg danskere på overførselsindkomst, der bliver sendt i nyttejob med kun det ene formål at lære dem at stå op om morgenen, så de er toptrimmede, når arbejdsmarkedet engang muligvis får brug for dem, om Guy Standing ved, hvad han taler om. Basis indkomsten til de 6000, som indgik i det indiske pilotprojekt, blev udbetalt til den enkelte modtagers egen bankkonto og var unconditional, altså betingelsesløs. Det er mere end man kan sige om fattighjælpen i Danmark. UTÆTHEDEN september

10 Prekariat, vikariat og andre løse forhold Interview med en verdensberømt UTÆTHEDEN: Hvor mange tilhører prekariatet? Guy Standing: Et eksakt tal findes ikke, men tages der udgangspunkt i antal midlertidige job uden andre goder end den nøgne løn, er mit bud, at det i mange industrialiserede lande drejer sig om måske mere end 40 procent af arbejdsstyrken og at tallet er stærkt på vej opad. Det er i den forbindelse vigtigt at huske på, at ikke alle i prekariatet er sårbare ofre, de er for en dels vedkommende også mennesker, som er glade for at være sluppet fri af det regelrette lønslaveri. Men det er dog kun en mindre del af prekariatet, der har den holdning. UTÆTHEDEN: Du nævnte på konferencen i København Japan som et eksempel på, hvor hurtigt prekariatet spreder sig. Hvad er det, der sker i Japan? Guy Standing: Ja, Japan er interessant. Jeg har været der fornylig, og der er ingen tvivl om, at det japanske prekariat er proportionelt et af de største i verden. Anslået tilhører mere end 50 % af arbejdsstyrken prekariatet. På grund af de sidste to årtiers stagnation i den japanske økonomi har der været et skifte væk fra fastlønnede job, og mange kvinder og unge mennesker er på den konto faldet ned i prekariatet. UTÆTHEDEN: Hvorfor tror du, at en basis indkomst og ikke socialisk planøkonomi er løsningen? Guy Standing: Vores nuværende sociale foranstaltninger er skabt til industrisamfundet, hvor fast fuldtidsansættelse var normen. De passer dårligt til personer, der er ryger ind og ud af korttidsjob og derfor har en usikker indkomst. Med en basis indkomst følger også den basale sikkerhed, som er en forudsætning for, at vi er rationelle, tolerante eller produktive. Basis indkomst kan og skal spille sammen med andre progressive politikker, men stram, statslig styring som indeholdt i socialistisk planøkonomi mener jeg ikke går i en global økonomi. UTÆTHEDEN: Mener du, at dansk tro på egen fortræffelighed bevirker, at vi lukker øjnene for alvoren i denne sag? Guy Standing: Mit indtryk af debatten i Danmark er, at den flyder lidt frem og tilbage, hvilket jeg synes er skønt. Den gamle danske model var super for det 20. århundrede, men intet land og slet ikke et lille land kan modstå globaliseringens kræfter eller stå uden for den igangværende teknologiske udvikling, som over hele verden ændrer job og arbejde. Danmark er i en rigtig god position til at genopbygge hele velfærdsbeskyttelsen og til at opbygge foreninger baseret på jeres fagforeninger. Men tiden er knap, de økonomiske ændringer kommer hurtigt nu og der skal store reformer til. PS: Guy Standing er oktober i Danmark, hvor han på møder i Roskilde og København taler om sin nye bog A Precariat Charter. 10 UTÆTHEDEN september 2015

11 Vores nuværende sociale foranstaltninger er skabt til industrisamfundet, hvor fast fuldtidsansættelse var normen. De passer dårligt til personer, der er ryger ind og ud af korttidsjob og derfor har en usikker indkomst. UTÆTHEDEN september

12 Prekariat, vikariat og andre løse forhold Røven af 7. division Nej, vikarer hører ikke til i prekariatet Når man taler om arbejde på ordinære vilkår, ofte endda også om overenskomstdækket arbejde, hvor der optjenes ret til løn under sygdom, opsigelsesvarsler, pension og meget andet, kan man ikke tale om en uformel ansættelse. Det er ikke rimeligt at gøre. Nogle af de ting, vikaransættelser ofte bliver kritiseret for, gælder alle mulige andre timelønnede medarbejdere på det danske arbejdsmarked. At en vikar i starten af sin ansættelse kan opsiges med kort varsel, er der ikke noget specielt ved, det kan timelønnede jo også, men det bliver de ikke løst ansatte af, så hvorfor skulle vikarerne blive det. Sekretariatschef for Vikarbureauernes Brancheforening Jakob Tietge Hvem er de? Prekariatets opståen som social klasse bliver tilskrevet den ny-liberale kapitalisme, som har gjort den stærkes ret til lov, markedet til GUD og evigt voksende forbrug og profit til al menneskelig aktivitets egentlige mening. Til prekariatet henregnes personer, hvis eksistens er uforudsigelig og utryg, fordi de ikke kan finde varig beskæftigelse og kun tjener lidt på grund af kronisk underbeskæftigelse. En analyse fra 2013 af klassestrukturer i Storbritannien rangerer prekariatet i bunden af et hierarki bestående af i alt syv sociale klasser. Analysen beskriver forskellen mellem prekariatet og klassen af folk som flypiloter farmaceuter, radiografer og den slags, kaldet teknical middle class, på en tankevækkende måde,»i stedet for som medlemmerne af den tekniske middelklasse at have masser af penge, men ingen intereresser, har folk fra prekariatet masser af interesser, de gerne vil dyrke, men det har de ikke mulighed for at komme til, fordi de ikke har nogen penge, lever et utryg liv og bor i vores land gamle, nu udbombede, industriområder.«hver anden af de løse vil hellere være faste Frustration og utryghed er virkeligheden for tusindvis af danskere, der er henvist til at klare sig igennem på løse ansættelser. Det kommer i en undersøgelse fra Cevea til udtryk ved, at hver anden vikar, sæsonarbejder og projektansat siger, at de savner et fast arbejde. En forklaring, ud over utrygheden i løse ansættelser, kan være, at deres vilkår bliver stadig dårligere. Ifølge Cevea tjener midlertidigt ansatte 19 procent mindre i timen end deres fastansatte kollieger i samme branche. I 2006 var forskellen 10 procent. Selv om unge traditionelt er dem, der trives bedst med korte kontrakter, synes også de at have fået nok. Halvdelen af undersøgelsens unge siger, at de er løst ansatte mod deres vilje, for syv år siden var det kun en fjerdedel, der sagde det. Mest udbredt er utilfredsheden hos ældre lønmodtagere. Blandt dem ville tre ud af fire midlertidigt ansatte hellere have et fast job. 12 UTÆTHEDEN september 2015

13 Blandede reaktioner på afgørelse i vikarsag Vinderne fryder sig, taberne siger, at de såmænd er lige glade Blik- og Rørarbejderforbundet vandt 2-0 over TEKNIQ, da en faglig voldgift 13. august afgjorde en tvist om vvs-vikarers overenskomstmæssige tilhørsforhold. Voldgiftsrettens tre højesteretsdommere gav i enighed Blik- og Rørarbejderforbundet medhold i, at ind-lejede vikarbureau-vikarer skal behandles på lige fod med brugervirksomhedens fastansatte vvs ere. Når disse er omfattet af vss-overenskomsten med dertil hørende lokalaftaler, skal de ind-lejede vvs-vikarer også være det. Dommerne afviste dermed TEK- NIQs andragende, som var, at der med vikarloven fra 2013 var åbnet op for fravigelser af ligebehandlingsprincippet, så også andre overenskomster end vvsoverenskomsten, fortrinsvis Dansk Byggeris overenskomst for metal- og blik/rør arbejde, kunne finde anvendelse. Altså 1-0 til Blik- og Rørarbejderforbundet. 2-0 blev det, da dommerne, som forlangt af Blik- og Rørarbejderforbundet, tillige pålagde Halsnæs Smeden A/S fra Kalundborg den virksomhed, hvori striden tog sit afsæt at godtgøre tabene, de ind-lejede vikarer havde lidt ved ikke at blive aflønnet efter vvs-overenskomsten. Radiotavshed i TEKNIQ TEKNIQ, som har en vågen kommunikationsafdeling, når det drejer sig om at vigte sig af organisationens sejre, hvor små de end måtte være, har i denne sag opretholdt fuldstændig radiotavshed. Underdirektør Thorkild Bang, den ene af TEKNIQs to medlemmer af voldgiften, siger til UTÆTHEDEN, at den manglende omtale ikke har at gøre med, at sagen blev tabt, men skyldtes, at afgørelsen faldt ned lige midt mellem to udgivelser af bladet DANSK VVS. de glade de ligeglade»vores interesse i sagen var at få afklaret, om vikarloven betyder, at andre overenskomster end vvs-overenskomsten kan komme i spil i forhold til vikaransættelser på vores område. Det har voldgiften sagt, at vikarloven ikke betyder. Det gør ikke nogen forskel for os i TEKNIQ eller for vores medlemsvirksomheder, eftersom det, vi står tilbage med, er status quo. Derimod ærgrer UTÆTHEDEN september

14 Prekariat, vikariat og andre løse forhold afgørelsen nok vikarbureauerne., kunne jeg forestille mig. Men nej, i TEKNIQ ser vi ikke afgørelsen som et sviende nederlag, hvis det er det, du tror,«siger Thorkild Bang. Mens TEKNIQ angiveligt ikke ser afgørelsen som et nederlag, opfatter fagtig sekretær Stig Søllested fra Blikog Rørarbejderforbundet den som en betydningsfuld sejr for alle ansatte i vvs-branchen.»hvis arbejdsgiverne havde fået medhold, ville det have givet dem mulighed for efter behag at vælge den billigste overenskomst, når de skulle bruge vikarer. Det ville have været den direkte vej mod bunden,«har Stig Søllested udtalt til forbundets hjemmeside. VVS-området er specielt I Vikarbureauernes Brancheforening tager sekretariatschef Jakob Tietge voldgiftsafgørelsen med oprejst pande, prøver i hvert fald på det.»vi kan bare konstatere, at der ikke er nogen ændring på TEKNIQs område. Det er et lidt specielt område i forhold Så udbredte er atypiske ansættelser i Danmark Andele i procent Ansættelse Af alle Ufrivilligt Mænd Kvinder årige Deltid Tidsbegrænset Selvstændige uden ansatte Kilde: Dagpengereform og flexicurity. Mikkel Mailand, FAOS til stort set alle de andre sektorer, vi arbejder inden for, men i og med at den aktuelle voldgift bare bekræfter en tidligere afgørelse, er der i virkeligheden ikke noget nyt i det her,«siger Jakob Tietge, der forklarer, at i de fleste andre brancher er det sådan, at vikarbureauet kan bruge sin egen overenskomst, mens der, hvis hverken brugervirksomheden eller vikarbureauet har en overenskomst, er frihed til at fastsætte vilkårene for vikarens ansættelse. Formand for Rør og Blik København Bjarne G. Petersen erklærer sig meget tilfreds med afgørelsen, men føler sig langt fra ikke på, at det sidste ord i sagen er sagt.»hvis jeg kender vores arbejdsgivere ret, vil de blive ved med at søge udveje for at få vikarerne til en billigere pris, men det bliver næppe i form af en ny voldgift, selv om det var, hvad de blev opfordret til at kaste sig ud i, da dommerne i den akutelle sag varslede, hvordan deres kendelse ville falde ud. Hvis I tror, I kan finde tre højesteretsdommere, som er uenige i vores afgørelse, så skal I bare klø på, sagde en af dommerne ved den lejlighed,«erindrer Bjarne G. Petersen med en vis fryd. 14 UTÆTHEDEN september 2015

15 Vikaransættelser topper Brugen af vikarer er på sit højeste niveau, siden finanskrisen satte ind i Produktion/bygge- og anlæg bruger flest penge på at hyre vikarer Seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at vikarbureauer i 2013 omsatte for 11,4 milliarder kroner. Af dem spyttede produktion/bygge og anlæg de 3,1 milliarder i kassen, mens transport, lager og logistik samt rekruttering af ledere og mellemledere bidrog med henholdsvis de 1,3 og 1,0 milliarder. Danmarks Statistik har ikke tal på, hvor stor en andel vvs-området tegner sig for af de 3,1 milliarder, som bygge og anlægsbranchen køber vikarer for, men vi snakker ikke om småpenge, fastslår leder af Byggefagenes Arbejdsløshedskasses afdelingskontor i København, Allan Larsen.»Jeg vurderer, at 60 procent af alle jobopslag inden for malernes område for øjeblikket stammer fra vikarbureauer. Omfanget har været jævnt stigende over de seneste to-tre år, og væksten ser ud til at fortsætte. Det gør den også på vvsområdet, om end ikke samme grad som hos malerne,«siger Allan Larsen. Et tegn på generel vækst En såkaldt konjunkturanalyse fra hovedorganisationen Dansk Erhverv bekræfter, at vikarbureauerne efter en dramatisk nedtur nu igen laver forretning i stor stil. Fra efteråret 2008 til udgangen af 2009 mistede vikarbureauerne næsten 40 procent af deres beskæftigende. Siden 2010 er strømmen vendt, så medlemsvirksomhederne i Vikarbureauernes Brancheforening med deres tæt ved fuldtids ansatte nærmer sig rekordniveauet fra 3. kvartal af Jakob Tietge, der er sekretariatschef for Vikarbureauernes Brancheforening, forklarer udviklingen med, at virksomhederne trods god tilgang af ordrer er usikre på, om det varer ved, hvorfor de i første omgang vælger at trække på vikarbureauernes folk fremfor at ansætte eget personale. Han kalder det i øvrigt glædeligt, at vikarbeskæftigelse er stigende.»det er en tidlig indikator på senere vækst i den generelle beskæftigelse, ligesom vikarjob er en genvej til arbejdsmarkedets for mange ledige, der ellers har svært ved at finde job. Vikararbejde er desuden for mange springbrættet til et fast job,«siger Jakob Tietge. Fri for bøvl mod betaling Allan Larsen fra Byggefagenes Arbejdsløshedskasse tror, at det ikke først og fremmest er forestillingen om vikarerne som en billigere arbejdskraft, der driver håndværksmestre til at entrere med vikarbureauerne.»det jeg hører, især fra mindre håndværksmestre, er, at de er glade for at slippe for en masse administrativt bøvl ved at betale professionelle folk i vikarbureauet for at stå for afregning af løn, pension, feriepenge med videre. En rolle spiller det sikkert også, at vikarer kan hyres og fyres med dags varsel,«siger Allan Larsen. UTÆTHEDEN september

16 Supplerende uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter En enig byggebranche i Branchearbejdsmiljørådet for Bygge- og Anlæg (BAR-BA) går sammen om at udbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsenter samt ledelsesrepræsentanter i arbejdsmiljøudvalgene. Efter ændringerne i AM-lovgivningen i 2010, skal både arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter hvert år tilbydes 1½ dags supplerende uddannelse. Ud over den 1½ dags supplerende uddannelse skal nye medlemmer i arbejdsmiljøgruppen også tilbydes fem dages yderligere uddannelse ud over den obligatoriske del.dette inden for det første år efter den obligatoriske uddannelse er gennemført. Organisationerne i BAR-BA kan konstatere, at udbuddet af muligheder for de supplerende uddannelser ikke eksisterer i tilstrækkelig grad, hvilket er en af årsagerne til, at der ikke i tilfredsstillende grad er blevet gjort brug af de supplerende uddannelser. BAR-BA har derfor besluttet at sammensætte tilbud om relevante supplerende uddannelser, og udbyde disse 9 steder rundt i landet. Kurserne udbydes alle steder som 2 x 1-dags kursus med forskellige arbejdsmiljøtemaer som fx ulykker, ergonomi, trivsel, konflikthåndtering, den årlige arbejdsmiljødrøftelsm.v. Kurserne udformes ligeledes således, at de på dagen kan tilpasses deltagernes behov. BAR- organisationerne på både A- og B- siden har forpligtet sig til at gøre en særlig indsats for at tiltrække virksomhedernes arbejdsmiljøansvarlige til kurserne. Kurserne, der fortsat er under udvikling, forventes udbudt sidst på efteråret, og afholdt i perioden mellem december 2015 til marts Der laves pjece med tider og steder for kursusafholdelse samt beskrivelse af deltagerpriser. Denne vil være tilgængelig på BAR-BA`s hjemmeside straks efter færdiggørelsen. Pjecen vil ligeledes blive udsendt til arbejdsmiljørepræsentanterne samt kredsene. 16 UTÆTHEDEN september 2015

17 Nye regler for jobsøgning 1. juli 2015 trådte den såkaldte beskæftigelsesreform i kraft. Reformen medfører ændringer i måden, du skal dokumentere din jobsøgning på, ændringer i kontakten mellem dig, jobcenteret og BF-A og ændringer i reglerne for, hvornår du kan komme i aktivering som ledig Sådan skal du registrere din jobsøgning Fra den 1. juli 2015 skal du registrere din jobsøgning hver uge via en særlig joblog på jobnet.dk. De job, du søger fra 1. juli, skal registreres på jobloggen på jobnet. dk. Sådan opretter du din joblog Du opretter din joblog på jobnet.dk. Når du skal oprette din joblog, kan du følge denne vejleding: Sådan opretter du din joblog. Hvis du har tekniske problemer med din joblog, skal du kontakte dit jobcenter. Registrér din jobsøgning i joblog mindst én gang om ugen Du skal opdatere din joblog mindst en gang om ugen med de job, du har søgt. Du skal søge det antal stillinger, som følger af den plan om dine jobsøgningsaktiviteter, som du har aftalt med os ved den seneste samtale i BF-A Husk at registrere i joblog ellers kan det koste dagpenge Hvis du ikke får registreret din jobsøgning i jobloggen, vil du blive indkaldt til ekstra rådighedssamtaler, og det kan få konsekvenser for din ret til dagpenge. Det gælder også, hvis du har registreret et mindre antal jobsøgninger, end den aftale vi har med dig. Bemærk: Det er kun det, du har registreret i din joblog, som indgår i vores vurdering af dine jobsøgningsaktiviteter. Derfor er det meget vigtigt, at du registrerer al din jobsøgning til tiden. Kontakten mellem dig, jobcenteret og BF-A Som ledig skal du deltage i et kontaktforløb, hvor du skal til tre typer samtaler: Samtaler med dit jobcenter Samtaler med BF-A Samtaler, hvor både BF-A og dit jobcenter deltager Sådan ser kontaktforløbet ud Inden for de første seks måneder af din ledighed, skal du som ledig til en CVsamtale og to rådighedssamtaler i BF-A. Desuden skal du til seks samtaler med dit jobcenter. Vi deltager i en af de sidste af disse seks samtaler. Efter seks måneders ledighed skal du kun til samtale i BF-A, hvis din jobsøgning ikke lever op til den aftale, vi har indgået med dig. Du skal til gengæld hver tredje måned til samtale på dit jobcenter, og desuden skal du til en samtale på dit jobcenter sammen med os, hvis du har været ledig i 16 måneder. Din ledighed afgør, hvor du er i kontaktforløbet Det nye kontaktforløb træder i kraft fra 1. juli, men som ledig træder du ind i kontaktforløbet i forhold til den sammenlagte ledighed du har i dagpengeperioden pr. 1. juli. Eksempel: Hvis du den 1. juli har været ledig i sammenlagt 5 måneder, bliver din næste samtale en fællessamtale med jobcenteret og BF-A Eksempel: Hvis du den 1. juli har været ledig i sammenlagt 7 måneder, bliver den næste samtale med dit jobcenter omkring den 9. ledighedsmåned, mens du kun vil blive indkaldt til rådighedssamtale med BF-A, hvis der er behov for det. Det er jobcenterets og BF-A ss ansvar at indkalde dig, når det er tid til en samtale. I brevet med indkaldelsen vil det også fremgå, hvilken type samtale, du bliver indkaldt til. Hvornår skal du aktiveres? I forbindelse med beskæftigelsesreformen sker der også en fremrykning af aktiveringsindsatsen for alle over 30 år Under 30 år: Du har ret og pligt til aktivering efter 13 ugers ledighed (som nu) Mellem 30 og 49 år: Du har ret og pligt til aktivering efter 26 uger (En fremrykning fra 39 uger) Fyldt 50 år: Du har ret og pligt til aktivering efter 13 uger (En fremrykning fra 26 uger). Du vil få brev fra jobcenteret, når du bliver omfattet af aktiveringsindsatsen. UTÆTHEDEN september

18 Generalforsamling Rør og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 holder ordinær generalforsamling tirsdag 20. oktober kl i Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 København NV Fra kl serveres noget spiseligt, jævnt og velsmagende Oplæg om det tyske arbejdsmarked ved Rune Baastrup, Tænketanken Cevea OBS: Efter lovene skal kolleger, der stiller op til valg, være til stede ved generalforsamlingen eller have meldt lovligt forfald. Forslag til generalforsamlingen skal bestyrelsen have senest otte dage før den 20. oktober. For at få adgang til generalforsamlingen skal der være betalt kontingent for september måned med. Kvittering forevises ved indgangen. Generelforsamlingen slutter senest kl Dagsorden Valg af dirigent Godkendelse af protokol Bestyrelsens beretning ved formanden Halvårsregnskab og budget Valg Formand Bjarne G. Petersen genopstiller Sekretær med ansvar for rørprislisten Henrik Juul Rasmussen genopstiller 4 bestyrelsesmedlemmer Brian Marker genopstiller. Lars Andersen, Lars Halling og Jesper Kallehauge Terndrup nyopstiller Revisor Vagn Larsen genopstiller To medlemmer til stemmeudvalg Leif Iwanouw og Knud Immertreu genopstiller Fanebærer Vagn Larsen genopstiller Indkomne forslag Nedsat kontingent til ledige og syge Arbejdsløse og sygemeldte medlemmer i kategori A, det vil sige fuldt betalende ordinære medlemmer, kan søge om nedsat kontingent hver gang de uafbrudt har været ledige eller sygemeldte i en periode på 17 uger. For at være omfattet af ordningen skal man have aktuelt A-medlemskab af Rør og Blik (Kreds København) i mindst et halvt år. Først herefter tælles de 17 uger. Der vil rent teknisk blive tale om en fritagelse for kredskontingent i 50 dage svarende til 550 kr. Nedsættelsen gælder fra ansøgningen er modtaget og bevilget. Ansøgningen skal være skriftlig enten på nedenstående formular, der fremover vil være i hvert nummer af Utætheden, eller på mail til fagforeningen på På ansøgningen skal medlemmets navn, personnummer og startdato for ledighed/sygeperiode fremgå. Ved ansøgning på grund af sygdom skal foreligge dokumentation. Ansøgning om nedsættelse af fagforeningskontingent efter 17 ugers uafbrudt ledighed eller sygdom. Ved ansøgning på grund af sygdom skal foreligge dokumentation. Navn:... Personnummer:... Startdato for ledighed eller sygeperiode:... Sendes til Rør og Blik, Lygten 10, 2400 Kbh. NV eller på mail: 18 UTÆTHEDEN september 2015

19 Nye pladser Firma Arbejdspladsen Arbejde Christoffersen & Knudsen Landlystvej 3B Renovering Christoffersen & Knudsen Urbansgade 2 Renovering Øens VVS Teknik Følfodvej Renovering Øens VVS Teknik Uglevej / Ørnevej Varmeanlæg Nye arbejdsmiljø-repræsentanter Firma Øens VVS Teknik A/S Arbejdsmiljørepræsentant Mikkel Sindal Wighelm Blokader VEST VVS Harevænget Dragør Åbningstider Fagforeningen Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: Telefon: A-kassen Mandag: Tirsdag: og Onsdag: Lukket Torsdag: og Fredag: Rådgivningen ved Annette Kappel Mandag 08:00 14:30 Torsdag 08:00 17:00 Nye tillidsmænd Firma Caverion A/S Afd. 144 Blikkenslagerselskabet Th. Hansen Tillidsmand Peter Gdowski Mike Hansen Smeden VVS ApS Gisselfeldvej Vallensbæk Ude-Spa Englandsvej Kastrup Efterlønsklubben Efterlønsklubben holder møde på Lygten kl første mandag i hver måned, bortset fra i juni, juli og august. Gratis advokat Rør og Bliks medlemstilbud på gratis advokat rådgivning har åben sidste torsdag i hver måned fra kl til kl Tidsbestilling sker ved henvendelse til sekretær Marianne Petersen på Døde Gunnar Leif Eriksson A-klubben Møde hver mandag kl i Byggefagenes Hus Seniorklubben Møde sidste mandag i måneden. kl i Byggefagenes Hus. Din gode historie Ring/skriv idéer og forslag til Utætheden Formand for klubben er: Finn Iwanouw mobil: Kalender Kontakt journalist Ivan Enoksen på eller Generalforsamling Tirsdag 20. oktober2015 Følg din fagforening på facebook: Rør og Blik Julefest Søndag 13. december 2015 kl UTÆTHEDEN september

20 Utætheden Postbesørget blad Id nr Julefest i Rør og Blik Søndag den 13. december 2015 kl Program 13.00: Jens Lindgaard spiller musik 13.10: Velkomst ved formanden. Julemanden og julemor kommer og leger med børnene 14.00: Æbleskiver, gløgg og sodavand 14.30: Finn Bendixen med et mentalistshow 15.00: Den danske verdensklovn BonBon og Co underholder 15.30: Uddeling af godteposer 16.00: Tak for i dag Billetsalg starter 12. november. Personlig henvendelse til Sussi Salmonsen i stuen eller telefonisk på Billetpris: 10 kroner for voksne, 20 kroner for børn

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5.

EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. EUROPAMESTER Flexicurity får arbejdsløse rekordhurtigt i job Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Tirsdag den 5. april 2016, 05:00 Del: Vi kan takke vores fleksible arbejdsmarked for, at vi er så hurtige

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet 4. juli 2014 ARTIKEL Af David Elmer & Louise Jaaks Sletting Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet Hver femte mandlig og hver fjerde kvindelig indvandrer,

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Vigtige datoer i den kommende tid:

Vigtige datoer i den kommende tid: Vigtige datoer i den kommende tid: 26. September Generalforsamling 2. Oktober Socialpædagogernes Dag 28. November - ½-årsmøde TR, AMR, Leder 1. December - Juletræsfest Andre muligheder i den kommende tid:

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne.

Vikarhåndbog. Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. Vikarhåndbog Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Jobagenterne. I den forbindelse vil vi gerne introducere os selv: Jobagenterne arbejder med vikarer og rekruttering kort sagt alle

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

Vikar, løst ansat og supplerende dagpenge

Vikar, løst ansat og supplerende dagpenge VIKARIATER OG LØSE ANSÆTTELSER KAN VÆRE VEJEN TIL JOB To ud af tre ledige pædagoger lykkes med at skaffe sig et deltidsjob på nedsat tid, et vikariat eller en tjans som tilkaldevikar, mens de er på jagt

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45 DAGPENGEUDSPIL Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 19. oktober 2015, 14:00 Del: Dagpengesystemet får en tiltrængt

Læs mere

STOP HØJERE PENSIONSALDER

STOP HØJERE PENSIONSALDER STOP HØJERE PENSIONSALDER Foto: Weekend Images Inc.-iStoc GODT SENIORLIV TIL ALLE Et flertal i Folketinget har besluttet, at pensionsalderen skal sættes op, fordi vi bliver ældre i gennemsnit! Det betyder

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

STOP HØJERE PENSIONSALDER

STOP HØJERE PENSIONSALDER STOP HØJERE PENSIONSALDER Foto: Weekend Images Inc.-iStoc GODT SENIORLIV TIL ALLE Alle skal have ret til et godt seniorliv, hvor der er kræfter og overskud. Men det bliver sværere og sværere at opnå for

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

4/2018. Lillebælt-Fyn ARLA KORSVEJENS MEJERI HAR DU FÅET NYT JOB? Succes med klubarbejdet. Opdater dine oplysninger

4/2018. Lillebælt-Fyn ARLA KORSVEJENS MEJERI HAR DU FÅET NYT JOB? Succes med klubarbejdet. Opdater dine oplysninger 4/2018 Lillebælt-Fyn ARLA KORSVEJENS MEJERI Succes med klubarbejdet HAR DU FÅET NYT JOB? Opdater dine oplysninger Pauls leder Arbejdsgivernes fake news Igen har de borgerlige politikere stillet forslag

Læs mere

Så er det igen blevet tid til generalforsamling. Det er tid til at stoppe op og se tilbage.

Så er det igen blevet tid til generalforsamling. Det er tid til at stoppe op og se tilbage. Formand Dorit Dühring har ordet på bestyreslen vegne. Så er det igen blevet tid til generalforsamling. Det er tid til at stoppe op og se tilbage. Hvad fik vi i hus og hvor er der stadig faglige udfordringer

Læs mere

2/2018. Østjylland KONTORET ER FLYTTET: Stor åbningsfest i Dusager FASTHOLDER DANSKE ARBEJDSPLADSER: DK Foods solgt, men bliver i DK

2/2018. Østjylland KONTORET ER FLYTTET: Stor åbningsfest i Dusager FASTHOLDER DANSKE ARBEJDSPLADSER: DK Foods solgt, men bliver i DK 2/2018 Østjylland KONTORET ER FLYTTET: Stor åbningsfest i Dusager FASTHOLDER DANSKE ARBEJDSPLADSER: DK Foods solgt, men bliver i DK Flemmings leder Nallerne væk fra dagpengesatsen Fra tid til hører man

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Regler og rettigheder

Regler og rettigheder Juni 2018 Regler og rettigheder når du arbejder i Danmark Her kan du læse om nogle af de vigtigste regler og rettigheder, som du skal kende, når du arbejder i Danmark. Du kan få mere at vide på hjemmesiden

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen

Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen Af advokat Pernille Backhausen og advokat Birgit Gylling Andersen De nyetablerede vandforsyningsselskaber står overfor en række udfordringer. Et helt centralt spørgsmål er, hvordan medarbejdernes ansættelsesvilkår

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer?

Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer? Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer? Kære 3F medlem Når fagforbundene forhandler om fornyelse af overenskomster med arbejdsgiverforeningerne, kan det ende med, at medlemmerne skal i strejke. Forhandlingerne

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer?

Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer? Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer? SKAL JEG STREJKE, HVIS KONFLIKTEN KOMMER? Kære 3F medlem Når fagforbundene forhandler om fornyelse af overenskomster med arbejdsgiverforeningerne, kan det ende

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ADV (DI) Stem om din nye overenskomst FOR ANSATTE PÅ VASKERIERNE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 195.000 medlemmer

Læs mere

Talepunkter til brug for besvarelsen af BEU alm. delsamrådsspørgsmål. i dagpengeperioden den 18. januar 2018

Talepunkter til brug for besvarelsen af BEU alm. delsamrådsspørgsmål. i dagpengeperioden den 18. januar 2018 Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 455 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235 Offentligt T A L E 18. januar 2018 Talepunkter

Læs mere

I den bedste mening. Sådan håndterer du dine omgivelser som jobsøgende

I den bedste mening. Sådan håndterer du dine omgivelser som jobsøgende I den bedste mening Sådan håndterer du dine omgivelser som jobsøgende I den bedste mening sådan håndterer du dine omgivelser som jobsøgende De fleste mennesker oplever det en eller flere gange i løbet

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Samrådstale om fattigdom som følge af kontanthjælpsloft,

Samrådstale om fattigdom som følge af kontanthjælpsloft, Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 300 Offentligt T A L E 29. januar 2018 Samrådstale om fattigdom som følge af kontanthjælpsloft, 225-timersregel og integrationsydelse

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED SEPTEMBER 2016 JOBMOTOR NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED Løsarbejdere, projektansatte med flere arbejdsgivere og freelancere er ikke længere et særsyn

Læs mere

T A L E. Samrådstale om supplerende dagpenge. Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 205 Offentligt. 10.

T A L E. Samrådstale om supplerende dagpenge. Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 205 Offentligt. 10. Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 205 Offentligt T A L E 10. januar 2018 Samrådstale om supplerende dagpenge J.nr. AMY JAS Indledning Samrådet i dag handler om personer,

Læs mere

INDHOLD. Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s.

INDHOLD. Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

OCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE UDEN GRUNDUDDANNELSE PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

OCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE UDEN GRUNDUDDANNELSE PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand OCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE UDEN GRUNDUDDANNELSE PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca.

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt +DUDOG% UVWLQJ/2VHNUHW UYHGEHUHWQLQJSn/2NRQJUHV Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme ud bagerst i ledighedskøen. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

For tyve år siden sendte hver tredje arbejdsløse dansker en uopfordret ansøgning afsted i jagten på et job. I dag gælder det tre ud af fire.

For tyve år siden sendte hver tredje arbejdsløse dansker en uopfordret ansøgning afsted i jagten på et job. I dag gælder det tre ud af fire. BAGDØREN TIL JOB Dobbelt så mange ledige går den uformelle vej for at få job Af Troels Kølln Fredag den 29. juni 2018 Arbejdsløse danskere sender uopfordrede ansøgninger og bruger deres netværk langt mere

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Handicappet fik i godtgørelse

Handicappet fik i godtgørelse Handicappet fik 500.000 i godtgørelse FORSKELSBEHANDLING. Det var ikke i orden, at en virksomhed opsagde en medarbejder et år efter hendes hjerneoperation uden at tilbyde hende at tilpasse jobbet. Østre

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Af Jørgen Bang-Petersen Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening

Af Jørgen Bang-Petersen Chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening ANALYSE Hvor er de ledige rengøringsassistenter? Torsdag den 13. september 2018 Der er knap 110.000 fuldtidsledige i Danmark, og på papiret ser det ud til, at de gerne vil have mange typer af job. Alligevel

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

NØGLETALSNYT Optimisme i dansk erhvervsliv

NØGLETALSNYT Optimisme i dansk erhvervsliv NØGLETALSNYT Optimisme i dansk erhvervsliv AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN De forgangne uger har været forholdsvis stille på nøgletalsfronten. Lidt er der dog sket. Vi

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2019

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2019 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2019 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod OPMANDSKENDELSE af 10. september 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Tekniq for John A. Hansen af 1986 A/S (underdirektør Thorkild

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere