Nye bøger på Grundtvig-Biblioteket fra august 2012-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye bøger på Grundtvig-Biblioteket fra august 2012-"

Transkript

1 Nye bøger på Grundtvig-Biblioteket fra august Helge Haystrup: Svanens sang - udvalgte prædikener af Augustin. - Kbh.: Reitzels, 1998 Heri: Om Augustin som prædikant. Holger Villadsen: Nordisk Patristisk Bibliografi Bd. 2. Alfabetisk afdeling. - Kbh.: Books on Demand, 2012 Gave fra Holger Villadsen. Med dedikation: Til Grundtvig-biblioteket på Vartov med hilsen fra Holger Villadsen. Herman Vinterberg: Dansk-Engelsk ordbog udg opl. Kbh.: Gyldendal, 2007 Gyldendals store røde ordbøger supplerer tidl. udg. B. Kjærulff Nielsen: Engelsk-Dansk ordbog. 6. udg., 7. opl. Kbh.: Gyldendal, 2004 Gyldendals store røde ordbøger supplerer tidl. udg. Ove Korsgaard: Folk. Århus: Aarhus Universitet, 2013 Tænkepauser nr. 7 Heri: Kampen om folket. Da folket fik hovedrollen. Følelserne griber folket. Kongerækken af kampzoner. Folkets fremtid. Marianne Winther Jørgensen: Diskursanalyse som teori og metode opl. Roskilde: RUC, 2008 Heri: National diskurs - et eksempel: Konstruktion af nationalstaterne. En diskursanalytisk tilgang. Struktur og indhold i den nationale diskurs. Den nationale diskurs domæner. National diskurs som eksklusionsmekanisme. Litteratur s Kirkeforfatning, kirkeretsantologi 2012 / red. Svend Andersen... [et al.]. - Kbh.: Anis, 2012 Indhold: Magtbalancen i dansk kirkepolitik før og efter skitse til en forståelsesmodel / Anders Holm. Kirke-stat-forholdet og kirkeforfatningsforslagene i det 19. århundrede / Jens Rasmussen. "Borgerlig Indretning - Kristi Kirke" / Tine Reeh. Forfatningsforslag i det 20. århundrede / Liselotte Malmgart. Folkekirke mellem statskirke, embedskirke og frikirke / Lisbet Christoffersen. Medierne og en kirkeforfatning - mediernes fremstilling af forslaget til ændringer i forholdet mellem kirke og stat / Henrik Reintoft Christensen. Menighedens liv og vækst - i teologisk belysning / Peter Lodberg. Dysfunktioner i folkekirken / Jens Torkild Bak. En kirkeforfatning anno 2011 / Selskab for Kirkeret. Præsentation af " En kirkeforfatning anno 2011" / Peter Christensen. Karin Friis Plum: Den yndigste rose - prædikener om ordet, der blev kød. Egå: Ådalen, 2012 Pia Riber Petersen: Nye ord i dansk / under medvirken af Jørgen Eriksen. - Kbh.: Gyldendal, 1984 K. E. Bugge: Ungdom og regnskab. Vedbæk: Privat, 2012

2 Benedicte Hammer Præstholm: To om tro - modsætninger mødes / af Benedicte Hammer Præstholm og Jens Ole Christensen, red. Morten Thomsen Højsgaard. - Kbh.: Bibelselskabet, 2012 Jan Ifversen: Om magt, demokrati og diskurs - diskuteret i lyset af den franske revolution. Århus: Aarhus Universitet, 1997 Licentiatsafhandling ved Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet, 7. februar 1997 Bd. 1, Begrebshistoriske Studier nr. 2 Sheila Greeve Davaney: Pragmatic historicism - a theology for the twenty-first century. - New York: State University of New York, 2000 Bekendelse og kirkeordninger - Kirkeretsantologi 2010 / red. Zacharias Balslev-Clausen... [et al.]. - Kbh. og Århus: Selskab for Kirkeret, 2010 Heri: Den kirkelige retshistorie - Confessio Augustana og prærogativordninger / Inger Dübeck. Bekendelsen mellem frihed og binding -... Confessio Augustana / Hans Gammeltoft-Hansen. At straffe synden i almindelighed - retsteologiske bemærkninger til Danske Lov / Svend Andersen. Frihed og binding i de lutherske bekendelsesskrifter / Peter Widmann. Nyformulering af bekendelserne - en nødvendig kirkelig opgave? / Niels Henrik Arendt.Heri: Folkekirken som den fremtræder og definerer sig selv - Betænkning 1477 og 1491 og efterfølgende lovgivning / Hans Raun Iversen. Bloktilskud til folkekirken? / Henrik Nepper-Christensen. Omlægning af statens tilskud til folkekirken / Peter Christensen. Nyordningen af folkekirken på Færøerne / Jákup Reinert Hansen. Lov om folkekirken på Færøerne. Grønland, grundloven og gejstligheden - folkekirken i Grønland / Sofie Petersen. Isländska folkkyrkan - "fri" kyrka i relation till staten / Hjalti Hugason. Den norske kirkes finansiering og kirkens legitimitet / Trond Bakkevig. Vestnordiske kirkeordninger i retskulturelt krydspres / Lisbet Christoffersen. Kirsten Donskov: Mellem kald og profession. - Kbh.: Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, 2010 Ph.d.-afhandling, afdeling for Systematisk Teologi, Københavns Universitet, april 2010 Heri: Beruf, kald og arbejde. Legitimitet og autoritet. Professionsforskningens udvikling, positioner og pointer. Professionsbegrebet i præsteforskningen. Er præsten professionel? Sociologien som "sentsitizing device" for præsteforskningen. Et empirisk perspektiv på kald og profession. Danske præsters syn på kald og profession. Den professionelle præst - grundlag, indhold og værdier i interviewene. Empiriske perspektiver på teoretiske tilgange til præsten som professionel.litteraturliste s Med engelsk resumé Vendepunkter - religion mellem konflikt og forsoning / red. Lene Sjørup. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2007 Mellom prinsipper og pragmatisme - analyser av høringen om staten og Den norske kirke / red. Hans Stifoss-Hanssen og Inger Fuseth. Trondheim: Tapir Akademisk, 2008

3 Grundtvig-Studier 2012 / red. Flemming Lundgreen-Nielsen, Anders Holm. - Kbh.: Grundtvig- Selskabet, 2012 Heri: Jakob Balling in memoriam / Søren Jensen. Fra Hamann til Fasc om Grundtvigs forhold til Johann Georg Hamann og dennes samtidige /Bent Christensen. Præsten og Loke - Grundtvigs apologetiske dialog i "Om CHristendommens Sandhed" / Troels Nørager. Til Nordmænd om en Norsk Høi-Skole, en indledning / Henrik Yde. N. F. S. Grundtvigs trinitariske folkekirketeologi i nordisk kontekst / Hans Raun Iversen. N. F. S. Grundtvig og naturalismen / Ole Nyborg. An English translation of "Forunderligt at sige" / Jenny Rebecca Rytting. An American perspective of the impact of N. F. S. Grundtvig's educational ideas on people and enlightenment - summary observations at the launch of The School for Life / Clay Warren. The international dissermination of Grundtvig's educational ideas / K. E. Bugge. Grundtvig-litteratur en bibliografi / <<Aage=åge>> Jørgensen. Grundtvig og David / Therese Bering Solten. Årsberetning 2011 / Peter Balslev-Clausen. Hvad si'r de i Aarhus hos teologerne - blade af teologrevyens historie / ved Poul Bredsdorff, Søren Jensen, Henning Lehmann, Thorkild C. Lyby, Knud Ottosen. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2011 Ritualbog - gudstjenesteordning for Den Danske Folkekirke. - Kbh.: Vajsenhus', 2012 Knud Hansen: Den signede stund, den midnatstid - tolv taler / forord af Niels Højlund. Hadsten: Mimer, 2012 Marianne Stølen: "I was such a fortunate man!" - perspectives on the life and career of Georg(e) Dupont-Hansen. - Askov, Minnesota: Danish Interest Conference of the Evangelical Lutheran Church in America, 2012 I: Church and life12 (2012). - s Om komponisten Georg Dupont-Hansen, der har bidraget med flere melodier til Grundtvigsalmer i "Den røde", Frederik Lange Grundtvigs sangbog. Retskrivningsordbogen udgave opl. - [Kbh.]: Alinea, 2012 Erstatter tidligere udgave Kirke og teater. - Kbh.: Anis, 2012 Heri: Drama i forkyndelsen - 3 ideer: Brugen af teater i gudstjenesten / Kresten -Erik Dahl. Hun vralter ligesom en and! / Peter Nejsum. Luthers nøgle - et pædagogisk rollespil / Annette Møller Jensen =Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr. 130, december 2012 Fr. Jungersen: Prædiken holdt i Bethesda den 28. September Kjbh.: Schønberg, 1890 Sælges til Fordel for Børnehjemmet Kana 125 års jubilæumsskrift - læreruddannelsen i Silkeborg / red. Johannes Fibiger og Kirsten M. Andersen. Silkeborg: VIA University College, 2011 Heri: Vinthers seminarium - om P.J.M. Vinther, rektor fra / Charlotte Poulsen.

4 Hans-Ole Hansen: Martin A. Hansen i Strøby - Hans-Ole Hansen fortæller om sin far den 19. november 2005 i Strøby Kirke og ved familiegravstedet. - [S. l.], 2005 Lydoptagelser 1 cd Inge Bønnerup: Thomas Laub - samtlige salmemelodier indspillet på orgel. - [s. l.]: Samfundet Dansk Kirkesang, cd'er med samtlige Thomas Laubs salmemelodier indspillet af organist Inge Bønnerup Glædelig jul 2012/ red. af Marianne Frank Larsen og Elof Westergaard. - Kbh.: Grundtvigsk Forum, 2012 Indhold: Juleprædiken / Poul Henning Bartholin. Ingenting eller en stjerne - stille nat i Ingenmandsland / Tine Illum. Julemøde / Jørgen Børglum Larsen. Ordet blev billede / Hans Jørgen Frederiksen. Liv - lys - kærlighed / Tine Illum. Julehilsen fra Californien / Anne-Grethe Krogh Nielsen. Englesang / Tine Illum. Maria og barnet / Elof <<Westergaard=westergård>>. B. Th. Anker: Aandsmagti i Blix-salmarne - ungdoms-foredrag. - Kria.: Norlis, 1909 Med dedikation: Ole og Dorothea Stevns, med hjærtevarm julehelsning, fra M. og B. Th. A. Nordisk tidsskrift - Kbh.: Salmehistorisk Selskab, 2012 Heri: "Syng med! - sa gamle Lindeman" - Ludvig Mathias Lindeman 200 år ( ) / Stig Wernø Holter. L.M. Lindeman og Danmark - om Lindemans melodier i dansk salmesang / Ole Brinth. Mårhunde i salmebogen /Jens Lyster. Det begyndte for 40 år siden - spredte erindringer om tidsskriftets tilblivelse / Jens Lyster. Nordisk Institut for Hymnologi Nordhymn 25 år / Vagner Lund. Nordhymn 25 år / Sven-Åke Selander. =Hymnologi nr. 3-4, 2012 Esben Lunde Larsen: Frihed for Loke saavelsom for Thor - N.F.S. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv. - Kbh.: Det Teologiske Fakultet, København, 2012 Erhvervs Ph.d.-afhandling, Afdeling for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. November Heri: Den politiske anvendelse af N.F.S. Grundtvig i dag. Grundtvigs tolerancebegreb. Historiske forudsætninger for Grundtvigs frihedsbegreb. Grundtvigs frihedsbegreb. Fra religionsfrihed til samfundsmæssig frihed. Danskhedens forbindelse med frihed. Åndsfrihed anno 2012.Bilag: Oversigt over danske politikere. Begrebet tolerance i Klaus Schreiners Geschichtliche Grundbegriffe. 21 teser om åndsfrihed. Fremtidens danske religionsmodel / red. af Lisbet Christoffersen... [et al.]. - Kbh.: Anis, 2012 Heri: Den danske religionsmodel i komparativ belysning (Hans Raun Iversen: Den danske folkekirke i nordisk belysning. Marie Vejrup Nielsen: Kirkelig autonomi i de nordiske lande. Margit Warburg: Den danske religionsmodel i den store vide verden. Lisbet Christoffersen: Religion, politik og ret i Europa. Anne Mark Nielsen: Den amerikanske religionsmodel. Jørgen S. Nielsen. Islamiske religions/stats-modeller) ; Indsigter fra den danske religionsmodels historie (Helle Vogt: Med Guds lov skal land bygges. Niels Reeh: Statens interesser i religionsundervisning fra enevælden til new public management. Anders Holm: Mellem frihed og orden. Jonas Adelin Jørgensen: Sindbilledsprog og hjertefrihed. Liselotte J. Christensen: Ideologier bag den politiske håndtering af religionsforholdene i Danmark Brian Arly Jacobsen: De politiske partiers religionspolitik) ; Den danske religionmodels strukturer i dag (Lisbet Christoffersen: Den aktuelle

5 danske religionsretlige model. Folkekirken, staten og økonomien / Niels Kærgård og Jørn Henrik Petersen. Kirsten Donskov Felter: Guds tjener - og statens. Niels Valdemar Vinding: "De fra folkekirken afvigende trossamfund") ; Fremtidsperspektiver for den danske religionsmodel (Peter Lüchau: Seks teser om danskernes medlemsskab af folkekirken. Niels Reeh: Om statens interesser i fremtidens danske religionsmodel. Hans Boas Dabelsteen: Staten, folkekirken og fremtiden. Cecilie Rubow: Fremtidsforståelser) Thorkild Borup-Jensen: N.F.S. Grundtvig - portræt af forfatteren og forfatterskabet. - [Frb.]: Dansklærerforeningen, 2012 Heri: Sang, salme og kærlighed. Fællesskab, kirke og tro. Fællesskab, folk og skole. Grundtvig ved arbejdsbordet. Sangens og påskens beydning. Salmer om julens eventyr. Provoen Grundtvig. Pioneren og profeten. Folkelighed, læring og livsglæde. Højskolens udbredelse. Institutioner inspirerede af Grundtvig. Grundtvig, tænkerne og digterne.henvisninger s [litteraturliste] Gave fra forlaget På fortællingens grænse / red. Hans Hauge og Kjeld Holm, forord Frans Ole Overgaard. Risskov, 1983 Heri: Fantasi og fornuft hos Grundtvig / Hans Hauge. Hinsides jugendstil-guden : en vej hos Ferdinand Ebner og en replik fra Jakob Knudsen / Jørgen I. Jensen. Krønikens dyrkning : en anmeldelse af manifest '83 / Hans Hauge.Jubilæumsskrift i anledning af Kredsens 50. årgang, 1983 = Kredsen nr. 1-2 (1983) Anders Holm: Grundtvig - introduktion og tekster. Aarhus: Systime, 2012 Heri: Romantikeren: Dagbogsblade fra Egeløkke. Gunderslev Skov. Strandbakken ved Egeløkke. Mytologen: Nordens Mytologi Vågner, vågner danske helte. Bjarkemålets Efterklang. Nordens Mythologi Præsten: Hvi er Herrens Ord forsvundet af hans Hus?. De Levendes Land. Kirkens Gienmæle. Om Christendommens Sandhed. Historikeren: Efterklang til Bruneborg- Slaget. Haandbog i Verdens-Historien. Mands-Minde. Folkeoplyseren: Er Lyset for de Lærde blot. Skolen for Livet og Akademiet i Soer. Marielysttale. Salmedigteren: Velkommen igjen, Guds Engle smaa. Paaske-Lilien. I al sin Glands nu straaler Solen. Politikeren: Konge-Haand og Folke-Stemme. Om Religions-Frihed Udtalelser om religionsfrihed i Den Grundlovgivende Rigsforsamling Udtalelse om fattige i Den Grundlovgivende Rigsforsamling Danskeren: Langt høiere Bjerge. Danskeren. Folkeligt skal alt nu være. Grundtvigs virkningshistorie: Grundtvigianismen efter Grundtvig. Grundtvig i kirken. Grundtvigs oplysningstanker i udlandet. Grundtvig i den moderne kulturkamp. Nephew New Years Morning.Tekstfortegnelse s Litteraturfortegnelse s [litteraturliste]. Nytttige links s Tidstavle s Gave fra Anders Holm Hvorfor skal hverdagen ligne en slutspurt? - højskolen til debat 2012 / red. Tobias Beck... [et al.]. Århus: Klim, 2012 Heri: På udkig efter folkeligheden / Christian Nissen. Højskolerne - den loyale opposition / Ove Kaj Pedersen. Demokratiet som livsform - at gå i flok uden at gå i takt / Ove Korsgaard. Skabende fællesskaber / Peter Bastian. Læringsglemsel og uren pædagogik - et blik på højskolerne / Lene Tanggaard. "Nu forstår vi meget mere" - om æstetik i undervisningen / Dorthe Jørgensen. Mellem dannelse og nytte - et perspektiv på folkehøjskolernes historie / Hans Henrik Hjermitslev. Den gamle højskole - og hvad højskolerne kan i fremtiden / Bertel Haarder. Højskolens anliggende / Jørgen Carlsen.

6 Ulla Morre Bidstrup: I anledning af... kasualierne mellem levet liv og forkyndelse. - Kbh.: Aros, 2012 Hans Hauge: K. E. Løgstrup - en moderne profet. - [Kbh.]: Spektrum, 1992 Asger Baunsbak-Jensen: Din kirke - udfordringer til menighedsrådet, forord af Manu Sareen. - Frb.: Alfa, 2012 Heri: Grundtvigianismen. Jakob Balling: Historisk kristendom - artikler og afhandlinger i udvalg. - Kbh.: Anis, 2003 Heri: Om kirkens tendens til at tage skikkelse af folkekirke. Tradition og modernitet i <<Nyaars- Morgen=nyårs-morgen>>. Bispestav, skolemesterpen - og menighed, den ældre Grundtvig som kirkehistoriker. Nedfarten til dødsriget. En sang - om "Moders navn er en himmelsk lyd". Ingemann 200 år. Levende fortid - Salmebogen som vej til kristendomshistorien. Hal Koch som dansk historiker under besættelsen. Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen: Nordisk længsel - møde med folkekulturen i Sven Havsteen- Mikkelsens rejsedagbøger og billedverden. - [Kerteminde]: Johannes Larsen Museet, 2012 Heri: Et kulturhistoriske samarbejde med Martin A. Hansen begynder. Rundrejse med Ole Wivel. Billeder fra Norge i erne. Fæørsk bondekultur. Færøerne oplevet med Martin A. Hansen. Rejse i Island med Martin A. Hansen. Motivkreds og idealkultur. Kulturmøde og selvforståelse. Reception af billedverden og livsfortælling.litteratur s Gave fra Mette E. Havsteen-Mikkelsen Helvede. - Kbh.: Anis, 2012 Indhold: Troen på helvede - spejlet i værdiundersøgelserne / Lars Ahlin. Goetisk gru - helvede i populærkulturen / Jesper <<Aagaard=ågård>> Petersen. Helvedesfremstillinger i kirkens rum / Carsten Bach-Nielsen. Løskøbt har han dig blandt Helvedes fanger - helvedesforestillinger i Salmebogen / Jørgen <<Kjærgaard=kjærgård>>. Helvede hos kirkefædrene /Anders-Christian Jacobsen. Helvede hos Dante - baggrund for alle andre helveder? / Else Marie Wiberg Pedersen. = Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr. 129, september 2012 Kirkens historie. bd. 1: Per Ingesman og Nils Arne Pedersen. Bd. 2: Carsten Bach-Nielsen og Jens Holger Schjørring. - Kbh.: Reitzels, 2012 Anne Marie Petersen: O Gud! Hvor er du mer end skøn / fotografier af Henning Nielsen. - [S. l.]: Anne Marie Petersen og Henning Nielsen, 2012 Gave fra Anne Marie Petersen Glædelig jul 2012 / red. Marianne Frank Larsen og Elof Westergaard. - Kbh.: Grundtvigsk Forum, 2012 Indhold: Juleprædiken / Poul Henning Bartholin. Ingenting eller en stjerne - stille nat i Ingenmandsland / Tine Illum. Julemøde /Jørgen Børglum Larsen. Ordet blev billede / Hans Jørgen Frederiksen. Lys - liv- kærlighed / Tine Illum. Julehilsen fra Californien / Anne-Grethe Krogh Nielsen. Englesang / Tine Illum. Maria og barnet / Elof <<Westergaard=westergård>>. Carl Behrens: Emil Poulsen - et Kunstnerbillede. - Kbh.: Schønberg, [1911]

7 Folkelige bevægelser i Danmark - selvmyndiggørelse og samfundsengagement / red. Harry Haue, Michael Tolstrup. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2011 Indhold: En genbeskrivelse af de folkelige bevægelsers historie / Harry Haue og Michael Tolstrup. Lisbeth Aagaard Lykke: Forskning i folkelige bevægelser. De tidlige vækkelser i Rårup og Kerteminde / Jesper Bækgaard og Mikkel Strandbygaard Bencke. Mikkel Strandbygaard Bencke: Kristen Larsen og det grundtvigske verdensbilledes etablering på Hindsholm i midten af 1800-tallet. Michael Tolstrup: Fra tvivlende digter til overbevist grundtvigianer. Mathias Hede Madsen: De troende skal også omvendes : N. P. Madsen - karismaens magt og begrænsninger i Indre Mission. Kristelig Forening for Unge Mænd og Kvinder : landmænd i Gudum og tjenestepiger i Randers / Martin Graversgaard og Lene Barner Nielsen. Andelsmejerier - en folkelig bevægelse på gårdmandspræmisser / Marie Søe Halkjær og Lisbeth Aagaard Lykke. Signe Liliendahl Andreasen: Kampen for Skanderborg Andels-Svineslagteri. Ditte Bjerre Christensen: Arbejderbevægelsen i Thisted - en af de "døde pletter" : om den faglige organisering af arbejdsmændene i Thisted Marie B. Bebe: Afholdssagen - med udgangspunkt i Aarhus Afholdsforening af Harry Haue: Sygekassen Aarhus - offentlig hjælp til en folkelig selvhjælpsbevægelse halvleg - idrætsbevægelsernes ikke-sportslige aktiviteter / Ina Holmgaard Nielsen og Maj Billeskov Mortensen. Sanne Bartkowiak: National selvforståelse i mellemkrigsårene. Kim Arne Pedersen: Folkelighed og folkelige bevægelser i grundtvigsk optik. Martin Schwarz Lausten: Jøder og kristne i Danmark - fra middelalderen til nyere tid. - Kbh.: Anis, 2012 Heri: Frie jøder? ( ). Folkekirken og jøderne (1849 til ca. 1900) Fredrik Modéus: Mod til at være kirke menighedsopbygning og kirkens identitet. Alfa, 2011

19. Folkeoplysende virksomhed.

19. Folkeoplysende virksomhed. 19. Folkeoplysende virksomhed. Voksenundervisning 19.1 I almindelighed 7755 Bach, Ingeborg, Inger Marie Dyrberg og Mette Ringsted: Arbejderkvinders oplysningsforbund. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie

Læs mere

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder 18. Universitetsuddannelse. Studenterforhold 18.1 Universitetsuddannelse 18.1.1 Flere perioder 7383 Bach, Annelise: Lægeuddannelsen i historisk belysning. I: Ugeskrift for Læger. Årg. 135 (1973), s. 1859-60

Læs mere

Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr.

Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 45 2 Morten Thing : en bibliografi/hans Dam Frandsen og Bjarne A. Frandsen

Læs mere

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- 1. årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand

Læs mere

guide for Danske SKER kirkedage viborg 13.-16. maj DET I himmel og jord i bevægelse Området omkring Tinghallen og Stadionhallen

guide for Danske SKER kirkedage viborg 13.-16. maj DET I himmel og jord i bevægelse Området omkring Tinghallen og Stadionhallen Området omkring Tinghallen og Stadionhallen Camping Teltplads S6 PRINSENS ALLE KASERNEVEJ STADION ALLE S5 S4 TINGVEJ KB1-3 KB4 Frihedsmuseet DET I SKER KULTURKALENDER FOR VIBORG KOMMUNE Guide for danske

Læs mere

Universitetsspecialer i historie 2010

Universitetsspecialer i historie 2010 Universitetsspecialer i historie 2010 VED MARGIT HURUP GROVE Københavns Universitet Tematiske emner, teori og formidling Marie Berg: Platons Staten udlægning af en sjælelære. Ryam Poatan: Order of Eros:

Læs mere

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN 2 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR, NU OG I FREMTIDEN I 2014 er det 200 år siden, der blev indført 7 års

Læs mere

Grundtvigs fødselsdag

Grundtvigs fødselsdag Grundtvigs fødselsdag Sæsonen begynder med Grundtvigs fødselsdag tirsdag den 8. september. Fødselsdagen fejres forskellige steder i landet: Vartov, København Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle, Vemb

Læs mere

Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforening Odense Højskoleforening Program for 2011/2012 www.oh-odense.dk Hvem er vi? Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense. Den blev til, fordi

Læs mere

Sex. forskud på Rosenius 200- års jubilæum i 2016. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sex. forskud på Rosenius 200- års jubilæum i 2016. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 10 inspiration nærvær holdning 23. maj 2014 Årgang 114 Sex Sex er Guds gave til menneskene! Ægteparret bliver forenet fysisk og åndeligt og opnår at blive ét kød, så de sammen danner et mere komplet udtryk

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

Bibliografi over Herning

Bibliografi over Herning Bibliografi over Herning Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække 2 2005 Indledning Der er skrevet meget om Herning og om Hernings

Læs mere

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder EFTERÅR Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder Hjertestarter Fra præst til provst Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Kirkecafè Arrangementer Gudstjenester www.hammel-voldbykirke.dk

Læs mere

Børn sang om Guds rustning

Børn sang om Guds rustning 05 inspiration nærvær holdning 9. marts 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Bæredygtig Ham, der opfandt ordet bæredygtig, burde have en straf. Det bruges nu om alt muligt; men det betyder ikke noget. Det er

Læs mere

Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforening Odense Højskoleforening Program for 2012/2013 www.oh-odense.dk Hvem er vi? Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense. Den blev til, fordi

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforening Odense Højskoleforening Program for 2014/2015 www.oh-odense.dk Hvem er vi? Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense. Den blev til, fordi

Læs mere

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Risskov Kirke December - januar - februar - marts - vinter 2014-15 Ulla Bille udstiller landskaber fra Færøerne, Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Salmeleg for dig og mig - se side 8 Velsignet

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900

Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900 Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900 AF JES FABRICIUS MØLLER»Darwinismen slog huller i kristendommens grundmønster og bekræftede troen på, at den frie, videnskabelige tanke snart ville

Læs mere

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet

Få ny viden og inspiration. Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat. Folkeuniversitetet Folkeuniversitetet Få ny viden og inspiration Tilmeld dig 1 hold på Folkeuniversitetet med 75 % rabat Medarbejdertilbud efterår 2015 for ansatte ved Region Midtjylland Kære medarbejdere i Region Midtjylland

Læs mere

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16 Kan man være religiøs og sam dig ate ist? Kan tro og moderne viden forenes? FEJL PÅ GIROKORTET!! Nummeret +89215218 er forkert. Ændres l +86944472 Der

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 Kontinuerlig nadver Hvad er dog det? Det er en slags gående nadver til forskel fra den knælende nadver, som vi kender så godt. Første gang, vi prøvede den kontinuerlige

Læs mere

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen?

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvorfor skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Tekst af Heidi Friborg Christophersen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af DBC. Ugefortegnelse 2012 nr. 39 07.09.2012-13.09.2012

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af DBC. Ugefortegnelse 2012 nr. 39 07.09.2012-13.09.2012 Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere