Nye bøger på Grundtvig-Biblioteket fra august 2012-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye bøger på Grundtvig-Biblioteket fra august 2012-"

Transkript

1 Nye bøger på Grundtvig-Biblioteket fra august Helge Haystrup: Svanens sang - udvalgte prædikener af Augustin. - Kbh.: Reitzels, 1998 Heri: Om Augustin som prædikant. Holger Villadsen: Nordisk Patristisk Bibliografi Bd. 2. Alfabetisk afdeling. - Kbh.: Books on Demand, 2012 Gave fra Holger Villadsen. Med dedikation: Til Grundtvig-biblioteket på Vartov med hilsen fra Holger Villadsen. Herman Vinterberg: Dansk-Engelsk ordbog udg opl. Kbh.: Gyldendal, 2007 Gyldendals store røde ordbøger supplerer tidl. udg. B. Kjærulff Nielsen: Engelsk-Dansk ordbog. 6. udg., 7. opl. Kbh.: Gyldendal, 2004 Gyldendals store røde ordbøger supplerer tidl. udg. Ove Korsgaard: Folk. Århus: Aarhus Universitet, 2013 Tænkepauser nr. 7 Heri: Kampen om folket. Da folket fik hovedrollen. Følelserne griber folket. Kongerækken af kampzoner. Folkets fremtid. Marianne Winther Jørgensen: Diskursanalyse som teori og metode opl. Roskilde: RUC, 2008 Heri: National diskurs - et eksempel: Konstruktion af nationalstaterne. En diskursanalytisk tilgang. Struktur og indhold i den nationale diskurs. Den nationale diskurs domæner. National diskurs som eksklusionsmekanisme. Litteratur s Kirkeforfatning, kirkeretsantologi 2012 / red. Svend Andersen... [et al.]. - Kbh.: Anis, 2012 Indhold: Magtbalancen i dansk kirkepolitik før og efter skitse til en forståelsesmodel / Anders Holm. Kirke-stat-forholdet og kirkeforfatningsforslagene i det 19. århundrede / Jens Rasmussen. "Borgerlig Indretning - Kristi Kirke" / Tine Reeh. Forfatningsforslag i det 20. århundrede / Liselotte Malmgart. Folkekirke mellem statskirke, embedskirke og frikirke / Lisbet Christoffersen. Medierne og en kirkeforfatning - mediernes fremstilling af forslaget til ændringer i forholdet mellem kirke og stat / Henrik Reintoft Christensen. Menighedens liv og vækst - i teologisk belysning / Peter Lodberg. Dysfunktioner i folkekirken / Jens Torkild Bak. En kirkeforfatning anno 2011 / Selskab for Kirkeret. Præsentation af " En kirkeforfatning anno 2011" / Peter Christensen. Karin Friis Plum: Den yndigste rose - prædikener om ordet, der blev kød. Egå: Ådalen, 2012 Pia Riber Petersen: Nye ord i dansk / under medvirken af Jørgen Eriksen. - Kbh.: Gyldendal, 1984 K. E. Bugge: Ungdom og regnskab. Vedbæk: Privat, 2012

2 Benedicte Hammer Præstholm: To om tro - modsætninger mødes / af Benedicte Hammer Præstholm og Jens Ole Christensen, red. Morten Thomsen Højsgaard. - Kbh.: Bibelselskabet, 2012 Jan Ifversen: Om magt, demokrati og diskurs - diskuteret i lyset af den franske revolution. Århus: Aarhus Universitet, 1997 Licentiatsafhandling ved Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet, 7. februar 1997 Bd. 1, Begrebshistoriske Studier nr. 2 Sheila Greeve Davaney: Pragmatic historicism - a theology for the twenty-first century. - New York: State University of New York, 2000 Bekendelse og kirkeordninger - Kirkeretsantologi 2010 / red. Zacharias Balslev-Clausen... [et al.]. - Kbh. og Århus: Selskab for Kirkeret, 2010 Heri: Den kirkelige retshistorie - Confessio Augustana og prærogativordninger / Inger Dübeck. Bekendelsen mellem frihed og binding -... Confessio Augustana / Hans Gammeltoft-Hansen. At straffe synden i almindelighed - retsteologiske bemærkninger til Danske Lov / Svend Andersen. Frihed og binding i de lutherske bekendelsesskrifter / Peter Widmann. Nyformulering af bekendelserne - en nødvendig kirkelig opgave? / Niels Henrik Arendt.Heri: Folkekirken som den fremtræder og definerer sig selv - Betænkning 1477 og 1491 og efterfølgende lovgivning / Hans Raun Iversen. Bloktilskud til folkekirken? / Henrik Nepper-Christensen. Omlægning af statens tilskud til folkekirken / Peter Christensen. Nyordningen af folkekirken på Færøerne / Jákup Reinert Hansen. Lov om folkekirken på Færøerne. Grønland, grundloven og gejstligheden - folkekirken i Grønland / Sofie Petersen. Isländska folkkyrkan - "fri" kyrka i relation till staten / Hjalti Hugason. Den norske kirkes finansiering og kirkens legitimitet / Trond Bakkevig. Vestnordiske kirkeordninger i retskulturelt krydspres / Lisbet Christoffersen. Kirsten Donskov: Mellem kald og profession. - Kbh.: Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, 2010 Ph.d.-afhandling, afdeling for Systematisk Teologi, Københavns Universitet, april 2010 Heri: Beruf, kald og arbejde. Legitimitet og autoritet. Professionsforskningens udvikling, positioner og pointer. Professionsbegrebet i præsteforskningen. Er præsten professionel? Sociologien som "sentsitizing device" for præsteforskningen. Et empirisk perspektiv på kald og profession. Danske præsters syn på kald og profession. Den professionelle præst - grundlag, indhold og værdier i interviewene. Empiriske perspektiver på teoretiske tilgange til præsten som professionel.litteraturliste s Med engelsk resumé Vendepunkter - religion mellem konflikt og forsoning / red. Lene Sjørup. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2007 Mellom prinsipper og pragmatisme - analyser av høringen om staten og Den norske kirke / red. Hans Stifoss-Hanssen og Inger Fuseth. Trondheim: Tapir Akademisk, 2008

3 Grundtvig-Studier 2012 / red. Flemming Lundgreen-Nielsen, Anders Holm. - Kbh.: Grundtvig- Selskabet, 2012 Heri: Jakob Balling in memoriam / Søren Jensen. Fra Hamann til Fasc om Grundtvigs forhold til Johann Georg Hamann og dennes samtidige /Bent Christensen. Præsten og Loke - Grundtvigs apologetiske dialog i "Om CHristendommens Sandhed" / Troels Nørager. Til Nordmænd om en Norsk Høi-Skole, en indledning / Henrik Yde. N. F. S. Grundtvigs trinitariske folkekirketeologi i nordisk kontekst / Hans Raun Iversen. N. F. S. Grundtvig og naturalismen / Ole Nyborg. An English translation of "Forunderligt at sige" / Jenny Rebecca Rytting. An American perspective of the impact of N. F. S. Grundtvig's educational ideas on people and enlightenment - summary observations at the launch of The School for Life / Clay Warren. The international dissermination of Grundtvig's educational ideas / K. E. Bugge. Grundtvig-litteratur en bibliografi / <<Aage=åge>> Jørgensen. Grundtvig og David / Therese Bering Solten. Årsberetning 2011 / Peter Balslev-Clausen. Hvad si'r de i Aarhus hos teologerne - blade af teologrevyens historie / ved Poul Bredsdorff, Søren Jensen, Henning Lehmann, Thorkild C. Lyby, Knud Ottosen. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2011 Ritualbog - gudstjenesteordning for Den Danske Folkekirke. - Kbh.: Vajsenhus', 2012 Knud Hansen: Den signede stund, den midnatstid - tolv taler / forord af Niels Højlund. Hadsten: Mimer, 2012 Marianne Stølen: "I was such a fortunate man!" - perspectives on the life and career of Georg(e) Dupont-Hansen. - Askov, Minnesota: Danish Interest Conference of the Evangelical Lutheran Church in America, 2012 I: Church and life12 (2012). - s Om komponisten Georg Dupont-Hansen, der har bidraget med flere melodier til Grundtvigsalmer i "Den røde", Frederik Lange Grundtvigs sangbog. Retskrivningsordbogen udgave opl. - [Kbh.]: Alinea, 2012 Erstatter tidligere udgave Kirke og teater. - Kbh.: Anis, 2012 Heri: Drama i forkyndelsen - 3 ideer: Brugen af teater i gudstjenesten / Kresten -Erik Dahl. Hun vralter ligesom en and! / Peter Nejsum. Luthers nøgle - et pædagogisk rollespil / Annette Møller Jensen =Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr. 130, december 2012 Fr. Jungersen: Prædiken holdt i Bethesda den 28. September Kjbh.: Schønberg, 1890 Sælges til Fordel for Børnehjemmet Kana 125 års jubilæumsskrift - læreruddannelsen i Silkeborg / red. Johannes Fibiger og Kirsten M. Andersen. Silkeborg: VIA University College, 2011 Heri: Vinthers seminarium - om P.J.M. Vinther, rektor fra / Charlotte Poulsen.

4 Hans-Ole Hansen: Martin A. Hansen i Strøby - Hans-Ole Hansen fortæller om sin far den 19. november 2005 i Strøby Kirke og ved familiegravstedet. - [S. l.], 2005 Lydoptagelser 1 cd Inge Bønnerup: Thomas Laub - samtlige salmemelodier indspillet på orgel. - [s. l.]: Samfundet Dansk Kirkesang, cd'er med samtlige Thomas Laubs salmemelodier indspillet af organist Inge Bønnerup Glædelig jul 2012/ red. af Marianne Frank Larsen og Elof Westergaard. - Kbh.: Grundtvigsk Forum, 2012 Indhold: Juleprædiken / Poul Henning Bartholin. Ingenting eller en stjerne - stille nat i Ingenmandsland / Tine Illum. Julemøde / Jørgen Børglum Larsen. Ordet blev billede / Hans Jørgen Frederiksen. Liv - lys - kærlighed / Tine Illum. Julehilsen fra Californien / Anne-Grethe Krogh Nielsen. Englesang / Tine Illum. Maria og barnet / Elof <<Westergaard=westergård>>. B. Th. Anker: Aandsmagti i Blix-salmarne - ungdoms-foredrag. - Kria.: Norlis, 1909 Med dedikation: Ole og Dorothea Stevns, med hjærtevarm julehelsning, fra M. og B. Th. A. Nordisk tidsskrift - Kbh.: Salmehistorisk Selskab, 2012 Heri: "Syng med! - sa gamle Lindeman" - Ludvig Mathias Lindeman 200 år ( ) / Stig Wernø Holter. L.M. Lindeman og Danmark - om Lindemans melodier i dansk salmesang / Ole Brinth. Mårhunde i salmebogen /Jens Lyster. Det begyndte for 40 år siden - spredte erindringer om tidsskriftets tilblivelse / Jens Lyster. Nordisk Institut for Hymnologi Nordhymn 25 år / Vagner Lund. Nordhymn 25 år / Sven-Åke Selander. =Hymnologi nr. 3-4, 2012 Esben Lunde Larsen: Frihed for Loke saavelsom for Thor - N.F.S. Grundtvigs syn på åndelig frihed i historisk og aktuelt perspektiv. - Kbh.: Det Teologiske Fakultet, København, 2012 Erhvervs Ph.d.-afhandling, Afdeling for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. November Heri: Den politiske anvendelse af N.F.S. Grundtvig i dag. Grundtvigs tolerancebegreb. Historiske forudsætninger for Grundtvigs frihedsbegreb. Grundtvigs frihedsbegreb. Fra religionsfrihed til samfundsmæssig frihed. Danskhedens forbindelse med frihed. Åndsfrihed anno 2012.Bilag: Oversigt over danske politikere. Begrebet tolerance i Klaus Schreiners Geschichtliche Grundbegriffe. 21 teser om åndsfrihed. Fremtidens danske religionsmodel / red. af Lisbet Christoffersen... [et al.]. - Kbh.: Anis, 2012 Heri: Den danske religionsmodel i komparativ belysning (Hans Raun Iversen: Den danske folkekirke i nordisk belysning. Marie Vejrup Nielsen: Kirkelig autonomi i de nordiske lande. Margit Warburg: Den danske religionsmodel i den store vide verden. Lisbet Christoffersen: Religion, politik og ret i Europa. Anne Mark Nielsen: Den amerikanske religionsmodel. Jørgen S. Nielsen. Islamiske religions/stats-modeller) ; Indsigter fra den danske religionsmodels historie (Helle Vogt: Med Guds lov skal land bygges. Niels Reeh: Statens interesser i religionsundervisning fra enevælden til new public management. Anders Holm: Mellem frihed og orden. Jonas Adelin Jørgensen: Sindbilledsprog og hjertefrihed. Liselotte J. Christensen: Ideologier bag den politiske håndtering af religionsforholdene i Danmark Brian Arly Jacobsen: De politiske partiers religionspolitik) ; Den danske religionmodels strukturer i dag (Lisbet Christoffersen: Den aktuelle

5 danske religionsretlige model. Folkekirken, staten og økonomien / Niels Kærgård og Jørn Henrik Petersen. Kirsten Donskov Felter: Guds tjener - og statens. Niels Valdemar Vinding: "De fra folkekirken afvigende trossamfund") ; Fremtidsperspektiver for den danske religionsmodel (Peter Lüchau: Seks teser om danskernes medlemsskab af folkekirken. Niels Reeh: Om statens interesser i fremtidens danske religionsmodel. Hans Boas Dabelsteen: Staten, folkekirken og fremtiden. Cecilie Rubow: Fremtidsforståelser) Thorkild Borup-Jensen: N.F.S. Grundtvig - portræt af forfatteren og forfatterskabet. - [Frb.]: Dansklærerforeningen, 2012 Heri: Sang, salme og kærlighed. Fællesskab, kirke og tro. Fællesskab, folk og skole. Grundtvig ved arbejdsbordet. Sangens og påskens beydning. Salmer om julens eventyr. Provoen Grundtvig. Pioneren og profeten. Folkelighed, læring og livsglæde. Højskolens udbredelse. Institutioner inspirerede af Grundtvig. Grundtvig, tænkerne og digterne.henvisninger s [litteraturliste] Gave fra forlaget På fortællingens grænse / red. Hans Hauge og Kjeld Holm, forord Frans Ole Overgaard. Risskov, 1983 Heri: Fantasi og fornuft hos Grundtvig / Hans Hauge. Hinsides jugendstil-guden : en vej hos Ferdinand Ebner og en replik fra Jakob Knudsen / Jørgen I. Jensen. Krønikens dyrkning : en anmeldelse af manifest '83 / Hans Hauge.Jubilæumsskrift i anledning af Kredsens 50. årgang, 1983 = Kredsen nr. 1-2 (1983) Anders Holm: Grundtvig - introduktion og tekster. Aarhus: Systime, 2012 Heri: Romantikeren: Dagbogsblade fra Egeløkke. Gunderslev Skov. Strandbakken ved Egeløkke. Mytologen: Nordens Mytologi Vågner, vågner danske helte. Bjarkemålets Efterklang. Nordens Mythologi Præsten: Hvi er Herrens Ord forsvundet af hans Hus?. De Levendes Land. Kirkens Gienmæle. Om Christendommens Sandhed. Historikeren: Efterklang til Bruneborg- Slaget. Haandbog i Verdens-Historien. Mands-Minde. Folkeoplyseren: Er Lyset for de Lærde blot. Skolen for Livet og Akademiet i Soer. Marielysttale. Salmedigteren: Velkommen igjen, Guds Engle smaa. Paaske-Lilien. I al sin Glands nu straaler Solen. Politikeren: Konge-Haand og Folke-Stemme. Om Religions-Frihed Udtalelser om religionsfrihed i Den Grundlovgivende Rigsforsamling Udtalelse om fattige i Den Grundlovgivende Rigsforsamling Danskeren: Langt høiere Bjerge. Danskeren. Folkeligt skal alt nu være. Grundtvigs virkningshistorie: Grundtvigianismen efter Grundtvig. Grundtvig i kirken. Grundtvigs oplysningstanker i udlandet. Grundtvig i den moderne kulturkamp. Nephew New Years Morning.Tekstfortegnelse s Litteraturfortegnelse s [litteraturliste]. Nytttige links s Tidstavle s Gave fra Anders Holm Hvorfor skal hverdagen ligne en slutspurt? - højskolen til debat 2012 / red. Tobias Beck... [et al.]. Århus: Klim, 2012 Heri: På udkig efter folkeligheden / Christian Nissen. Højskolerne - den loyale opposition / Ove Kaj Pedersen. Demokratiet som livsform - at gå i flok uden at gå i takt / Ove Korsgaard. Skabende fællesskaber / Peter Bastian. Læringsglemsel og uren pædagogik - et blik på højskolerne / Lene Tanggaard. "Nu forstår vi meget mere" - om æstetik i undervisningen / Dorthe Jørgensen. Mellem dannelse og nytte - et perspektiv på folkehøjskolernes historie / Hans Henrik Hjermitslev. Den gamle højskole - og hvad højskolerne kan i fremtiden / Bertel Haarder. Højskolens anliggende / Jørgen Carlsen.

6 Ulla Morre Bidstrup: I anledning af... kasualierne mellem levet liv og forkyndelse. - Kbh.: Aros, 2012 Hans Hauge: K. E. Løgstrup - en moderne profet. - [Kbh.]: Spektrum, 1992 Asger Baunsbak-Jensen: Din kirke - udfordringer til menighedsrådet, forord af Manu Sareen. - Frb.: Alfa, 2012 Heri: Grundtvigianismen. Jakob Balling: Historisk kristendom - artikler og afhandlinger i udvalg. - Kbh.: Anis, 2003 Heri: Om kirkens tendens til at tage skikkelse af folkekirke. Tradition og modernitet i <<Nyaars- Morgen=nyårs-morgen>>. Bispestav, skolemesterpen - og menighed, den ældre Grundtvig som kirkehistoriker. Nedfarten til dødsriget. En sang - om "Moders navn er en himmelsk lyd". Ingemann 200 år. Levende fortid - Salmebogen som vej til kristendomshistorien. Hal Koch som dansk historiker under besættelsen. Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen: Nordisk længsel - møde med folkekulturen i Sven Havsteen- Mikkelsens rejsedagbøger og billedverden. - [Kerteminde]: Johannes Larsen Museet, 2012 Heri: Et kulturhistoriske samarbejde med Martin A. Hansen begynder. Rundrejse med Ole Wivel. Billeder fra Norge i erne. Fæørsk bondekultur. Færøerne oplevet med Martin A. Hansen. Rejse i Island med Martin A. Hansen. Motivkreds og idealkultur. Kulturmøde og selvforståelse. Reception af billedverden og livsfortælling.litteratur s Gave fra Mette E. Havsteen-Mikkelsen Helvede. - Kbh.: Anis, 2012 Indhold: Troen på helvede - spejlet i værdiundersøgelserne / Lars Ahlin. Goetisk gru - helvede i populærkulturen / Jesper <<Aagaard=ågård>> Petersen. Helvedesfremstillinger i kirkens rum / Carsten Bach-Nielsen. Løskøbt har han dig blandt Helvedes fanger - helvedesforestillinger i Salmebogen / Jørgen <<Kjærgaard=kjærgård>>. Helvede hos kirkefædrene /Anders-Christian Jacobsen. Helvede hos Dante - baggrund for alle andre helveder? / Else Marie Wiberg Pedersen. = Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr. 129, september 2012 Kirkens historie. bd. 1: Per Ingesman og Nils Arne Pedersen. Bd. 2: Carsten Bach-Nielsen og Jens Holger Schjørring. - Kbh.: Reitzels, 2012 Anne Marie Petersen: O Gud! Hvor er du mer end skøn / fotografier af Henning Nielsen. - [S. l.]: Anne Marie Petersen og Henning Nielsen, 2012 Gave fra Anne Marie Petersen Glædelig jul 2012 / red. Marianne Frank Larsen og Elof Westergaard. - Kbh.: Grundtvigsk Forum, 2012 Indhold: Juleprædiken / Poul Henning Bartholin. Ingenting eller en stjerne - stille nat i Ingenmandsland / Tine Illum. Julemøde /Jørgen Børglum Larsen. Ordet blev billede / Hans Jørgen Frederiksen. Lys - liv- kærlighed / Tine Illum. Julehilsen fra Californien / Anne-Grethe Krogh Nielsen. Englesang / Tine Illum. Maria og barnet / Elof <<Westergaard=westergård>>. Carl Behrens: Emil Poulsen - et Kunstnerbillede. - Kbh.: Schønberg, [1911]

7 Folkelige bevægelser i Danmark - selvmyndiggørelse og samfundsengagement / red. Harry Haue, Michael Tolstrup. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2011 Indhold: En genbeskrivelse af de folkelige bevægelsers historie / Harry Haue og Michael Tolstrup. Lisbeth Aagaard Lykke: Forskning i folkelige bevægelser. De tidlige vækkelser i Rårup og Kerteminde / Jesper Bækgaard og Mikkel Strandbygaard Bencke. Mikkel Strandbygaard Bencke: Kristen Larsen og det grundtvigske verdensbilledes etablering på Hindsholm i midten af 1800-tallet. Michael Tolstrup: Fra tvivlende digter til overbevist grundtvigianer. Mathias Hede Madsen: De troende skal også omvendes : N. P. Madsen - karismaens magt og begrænsninger i Indre Mission. Kristelig Forening for Unge Mænd og Kvinder : landmænd i Gudum og tjenestepiger i Randers / Martin Graversgaard og Lene Barner Nielsen. Andelsmejerier - en folkelig bevægelse på gårdmandspræmisser / Marie Søe Halkjær og Lisbeth Aagaard Lykke. Signe Liliendahl Andreasen: Kampen for Skanderborg Andels-Svineslagteri. Ditte Bjerre Christensen: Arbejderbevægelsen i Thisted - en af de "døde pletter" : om den faglige organisering af arbejdsmændene i Thisted Marie B. Bebe: Afholdssagen - med udgangspunkt i Aarhus Afholdsforening af Harry Haue: Sygekassen Aarhus - offentlig hjælp til en folkelig selvhjælpsbevægelse halvleg - idrætsbevægelsernes ikke-sportslige aktiviteter / Ina Holmgaard Nielsen og Maj Billeskov Mortensen. Sanne Bartkowiak: National selvforståelse i mellemkrigsårene. Kim Arne Pedersen: Folkelighed og folkelige bevægelser i grundtvigsk optik. Martin Schwarz Lausten: Jøder og kristne i Danmark - fra middelalderen til nyere tid. - Kbh.: Anis, 2012 Heri: Frie jøder? ( ). Folkekirken og jøderne (1849 til ca. 1900) Fredrik Modéus: Mod til at være kirke menighedsopbygning og kirkens identitet. Alfa, 2011

dtvg Konference om Grundtvig og Luther 26. 27. Januar 2015 i Vartov, København På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther

dtvg Konference om Grundtvig og Luther 26. 27. Januar 2015 i Vartov, København På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther grun US dtvg Konference om Grundtvig og Luther 26. 27. Januar 2015 i Vartov, København På afstand. Forskydninger mellem Grundtvig og Luther Arrangeret af Styringsgruppen for Forskningsnetværket, Grundtvig

Læs mere

En e-bog fra ANIS. Se flere titler på www.anis.dk

En e-bog fra ANIS. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen.

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Udgangspunkt for projektet: Baggrunden for dette projekt er treleddet: For det første er der i disse år en uddannelsespolitisk

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efterår 2013 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen

De danske mormoners historie. Jesper Stenholm Paulsen De danske mormoners historie Jesper Stenholm Paulsen Indholdsfortegnelse 1. Før indførelsen af grundloven og mormonernes ankomst til Danmark: 13 Vejen til religionsfrihed i Danmark 13 Den generelle udvikling

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff.

Teologi. Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi Studieleder: Lektor, lic.theol. Joakim Garff. Teologi og religion er navnet på et åbent og vidtspændende fagområde, der beskæftiger sig med kristen tro og andre religiøse tilværelsesforståelser

Læs mere

Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014

Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014 Nr. 2, 2014 Salmemelodikonference på Emmaus ved Sct. Hans 2014 Læs i Pulsen: Salmemelodikonference s. 1 Korstævne s. 2 Sne er sølv i hjertet, Krist s. 3 Anmeldelse s. 4 Spurv møder Svale s. 7 Lovsynger

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Stemmetællere og redaktionskomité 3. Forretningsorden og tidsplan 4. Beretning 5. Temadrøftelser 6. Forslag

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4

Informationsmøde. Ejer. Adresse. Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed. Vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 Ejer Adresse Postnr. Beliggenhed: Beliggenhed Jakob Bundgaard Jensen Markedsvej 1 Beliggenhed: Markedsvej 1 Prosper Martin Skov Markedsvej 11 Beliggenhed: Markedsvej 11 Svend Andersen Kær Markedsvej 13

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Skolemateriale. Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013

Skolemateriale. Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013 Skolebesøg i særudstilling på Bornholms Museum efteråret 2013 Skolemateriale Historien i udstillingen begynder blandt grundtvigsk sindede danske udvandrere i 1870erne og slutter blandt grundtvigsk sindede

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission Bethesdas Formiddagshøjskole Bethesdakurser Kursuskatalog 2015-2016 Bethesdakurser Bethesdakurser er Københavns Indre Missions kursusvirksomhed Undervisningen

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl. 18.00 på Finderup efterskole

Referat af Distriktsoverdragelse mandag den 1. juni kl. 18.00 på Finderup efterskole Y s Men, Region Danmark Sekretær for DG Sektion Midt Distrikt Vest Nora Hundahl Møllebakken 36, 6900 Skjern Tlf. 97362307/40723260 Til præsidenterne i Distrikt Vest Email: norah@dlgtele.dk samt distriksledelsen

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere