Danske elevers udfordringer i matematik. Uffe Thomas Jankvist AU (DPU) & RUC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske elevers udfordringer i matematik. Uffe Thomas Jankvist AU (DPU) & RUC"

Transkript

1 Danske elevers udfordringer i matematik Uffe Thomas Jankvist AU (DPU) & RUC

2 Disposition for de næste 30 min. Matematikspecifikke udfordringer matematikvanskeligheder Hvad ved vi fra PISA set fra et fagdidaktisk synspunkt? Hvad ved vi fra RUC s matematikvejlederuddannelse til gymnasiet? Eksempler på matematikvanskeligheder i gymnasiet Kort om at være matematikvejleder i gymnasiet Om brobygning mellem folkeskole og gymnasium 2

3 Om matematikvanskeligheder Det er vigtigt at skelne mellem på den ene side: dyskalkuli, som ofte regnes for at være mere neurologisk betinget; og egentlige matematikvanskeligheder, som bl.a. omfatter følgende: Vanskeligheder med matematisk begrebsdannelse Vanskeligheder med matematisk ræsonnement og bevis Vanskeligheder med matematisk problemløsning Vanskeligheder med matematisk modellering og modeller Vanskeligheder med sprog i relation til matematik Osv. 3

4 Matematik-kompetencer (Niss & Jensen, 2002) 4

5 Matematik i PISA Lindenskov 5 & Jankvist (2013)

6 PISA s Mathematical literacy... en persons formåen til at formulere, udføre og fortolke matematik i en mangfoldighed af sammenhænge. Det omfatter at kunne ræsonnere matematisk og gøre brug af matematiske begreber, procedurer, kendsgerninger og redskaber til at beskrive, forklare og forudsige fænomener. Det er en hjælp til at erkende den rolle, som matematik spiller i verden og til at foretage og træffe velfunderede vurderinger og beslutninger som konstruktive, engagerede og reflekterende borgere (OECD, 2013, s. 25, egen oversættelse) 6

7 PISA 2012: matematiske idéområder For danske elever går det bedst mht. størrelser og usikkerhed og data Danske elever klarer sig på det jævne mht. forandringer og sammenhænge Danske elever har sværest ved rum og form 7

8 PISA 2012: matematiske processer Danske elever er over gennemsnittet mht. at fortolke dvs. at af-matematisere; oversætte det matematiske resultat tilbage til den ikke-matematiske kontekst Danske elever er gennemsnitlige mht. at formulere dvs. at matematisere; at bringe noget fra en ikke-matematisk kontekst på matematikform Danske elever er under gennemsnittet mht. at udføre består i høj grad i at problemløse inden for det matematiske domæne, dvs bl.a. at regne ; anvende korrekte formler i korrekt sammenhæng; flytte rundt i formler; mv.... 8

9 Et eksempel på en PISA-opgave Et pizzeria serverer to runde frokostpizzaer af samme slags og tykkelse, men i forskellig størrelse. Den mindste har en diameter på 30 cm og koster 30 kr. Den største har en diameter på 40 cm og koster 40 kr. Hvilken pizza giver mest for pengene? Vis, hvordan du kom frem til dit resultat. [M154Q01; frigivet efter PISA 2006] 9

10 Kode-guide til denne PISA-opgave QUESTION INTENT: Applies understanding of area to solving a value for money comparison Code 2: Gives general reasoning that the surface area of pizza increases more rapidly than the price of pizza to conclude that the larger pizza is better value. The diameter of the pizzas is the same number as their price, but the amount of pizza you get is found using diameter 2, so you will get more pizza per zeds from the larger one Code 1: Calculates the area and amount per zed for each pizza to conclude that the larger pizza is better value. Area of smaller pizza is 0.25 x π x 30 x 30 = 225π; amount per zed is 23.6 cm 2 area of larger pizza is 0.25 x π x 40 x 40 = 400π; amount per zed is 31.4 cm 2 so larger pizza is better value Code 8: They are the same value for money. (This incorrect answer is coded separately, because we would like to keep track of how many students have this misconception). 10 Code 0: Other incorrect responses OR a correct answer without correct reasoning. Code 9: Missing.

11 Svar af gym.elever i 2013 (mat.vejl. RUC) Man får 1 cm pizza for 1 kr. [oftest forekommende fejlsvar!] Ingen af dem giver mest for pengene, da man betaler 1 kr. per 1 cm i diameter pizza for dem begge. Der er ingen forskel? En pizza koster 10 kr pr diameter. Hvis du skal have den til 40 kr, kan det godt være du betaler 10 kr mere end den pizza til 30 kr, men du får så også 10 diameter mere pizza [2g elev på Borupgaard Gymnasium] 11

12 Niveauer i forhold til PISA point Niveau 6: Score > 669,3 Niveau 5: 669,3 Score > 607,0 Niveau 4: 607,0 Score > 544,7 Niveau 3: 544,7 Score > 482,5 Niveau 2: 482,5 Score > 420,1 Niveau 1: 420,1 Score > 357,8 Niveau 0: 357,8 Score 12

13 Niveaufordeling i Danmark Niveauer DK DK 2003 DK 2006 DK 2009 Under niveau 1 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 DK % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Lindenskov 13 & Jankvist (2013)

14 Så hvordan ligger landet? Der er kommet flere elever i gymnasiet end nogensinde før Og skal vi tro på PISA 2012 så må der være kommet færre af de dygtige Dvs. at der må være langt flere elever fra mellemniveauet (i PISA) Samtidig lader det til, at mange af dem der kommer i gymnasiet er vældig udfordrede ift. at udføre, herunder at regne og problemløse Qua mat.vejl.udd. til gym. kan vi endda sige noget mere præcist om hvor (nogle af) hundene ligger begravet for disse elever! 14

15 Brøker og division a b a : b Elever opfatter brøkstreger og : som noget forskelligt når der divideres Brøker når det handler om noget der skal spises (pizzaer, kager, osv.) Division er noget med penge, flasker osv. (Matematikvejledere fra Næstved Gymnasium) 15

16 I forhold til ligninger Problemer med at forstå: hvad en ligning er; hvad en løsning er; hvad lighedstegn betyder; løsningsstrategi; negative tal, brøker, osv. giver ofte besvær... enten hver for sig eller i diverse kombinationer... Regler som at rykke rundt og flytte over er ofte uheldige, hvis de ikke ledsages af relationel forståelse... 16

17 Ligningsløsning det at tage kvadratrod bliver til et kirurgisk indgreb der kan udføres på udvalgte besværlige led gange læses som plus der divideres (selektivt) igennem med s bemærk, at s/s=s (Schou 17 & Pihl, 2014)

18 Ligningsløsning og talbegreb Problemer med variabel-begreb: Jeg kan ikke sige 3x-1, fordi jeg ikke kan trække 1 fra x. Man kan ikke trække et tal fra et bogstav. Elev om 24/6: Det ved jeg ikke, når det er så store tal. At en betydelig snublesten for løsning af ligninger kan være manglende udvikling af talbegrebet! (Christensen & Mortensen, 2014) 18

19 Det farlige 0 a a 5 5 = a b = 0 = 0 2 b a 0 opfattes ikke som et egentlig tal, på lige fod med andre tal, men derimod som en pladsholder for fravær. (Niss & Jankvist, IMFUFA-seminar, 2014) 19

20 Eksempel 20 (Myrup & Nielsen, 2014)

21 Et bevis-eksempel Det følgende skal forestille et bevis for at ethvert tal er lig med 0. Vi ser på et vilkårligt tal a og sætter b=a. Ved at gange med a på begge sider af lighedstegnet får vi ab=a 2. Så kan vi udregne a (b-a) = ab a 2 = 0 (da vi har ab = a 2 ). Da 0 gange hvad som helst (fx b-a) er 0, er 0 = 0 (b-a), som sættes ind ovenfor, så vi får a (b-a) = 0 = 0 (b-a). Nu kan vi dividere med b-a på begge sider af lighedstegnet. Tilbage står a = 0. Da a var vilkårligt valgt er ethvert tal lig med 0. a) Er det sandt, at ethvert tal er lig med 0? Ja: Nej: Jeg kan ikke svare: b) Er det anførte bevis korrekt? Ja: Nej: Jeg kan ikke svare: c) Hvis du mener, at det anførte bevis er ukorrekt, hvad er så galt med det? 21

22 Et andet bevis-eksempel Nedenstående figur udgør et bevis for at en trekants vinkelsum altid er 180 grader, hvilket ses ved at trekantens vinkelsum er u+v+w, den samme sum som ved den øverste linje, hvor summen klart er lig 180. Har vi bevist at alle trekanter har en vinkelsum på 180 grader? Ja: Nej: Jeg kan ikke svare: Eller bliver vi nødt til at måle på de konkrete trekanter, som vi betragter? Ja: Nej: Jeg kan ikke svare: 22

23 RUC: en mat.vejleders rolle i gymnasiet I gymnasiet bliver en matematikvejleders rolle at finde ud af præcis, hvori en elevs vanskelighed består Og så at sætte ind overfor denne ved design af en målrettet og matematikdidaktisk, forskningsbaseret intervention Der er altså ikke som sådan tale om at vejlede kollegaer! Men om at hjælpe de elever, som forsøger og gerne vil lære matematik, men for hvem det ikke sner og dem er der typisk et par stykker af i hver gymnasieklasse... 23

24 Om brobygning En langt større dialog mellem matematiklærere i folkeskolen og matematiklærere i gymnasieskolen synes påkrævet En central faktor omhandler også de forestillinger (beliefs) om faget matematik som elever udstyres med Med den store procentdel af en ungdomsårgang der fortsætter i gymnasiet, er der brug for en: forventningsafstemming mellem skole og gymnasium; og afstemning af den matematiske kultur i de to institutioner 24

25 En opfordring Det var oplagt om det var matematikvejledere fra de to institutioner der var forgangsmænd og -kvinder i denne dialog! Så hermed en opfordring til at åbne op for et større samarbejde på tværs af institutionerne! I første omgang f.eks. ved at invitere matematikvejledere og/eller matematikundervisere fra jeres aftagergymnasier på besøg i matematiktimerne i folkeskolen Og ved at invitere jer selv på besøg hos dem! 25

26 Et sidste eksempel Hans kan gå fra Roskilde Station til Roskilde Domkirke på 6 minutter. Grethe skal bruge 8 minutter. Hvor lang tid tager det, hvis de følges ad? Begrund dit svar. 26

27 Eksempler på gym.elevers svar 6 min., hvis Hans tager Grethe på ryggen. Dog kan det tage kortere tid, hvis de løber. 6 min. fordi Hans viser Grethe smutvejene. 7 minutter [oftest forekommende fejlsvar!] men kun hvis Hans er god til at motivere Grethe. Mindst 8 min., afhængigt af om Hans bor på vej til Domkirken, eller om Grethe skal gå en omvej, eller om de mødes på halvvejen. "Da jeg antager, at dette er i rask gang ud fra udtrykket "kan" vil jeg formode, at de går distancen på omkring 9-10 minutter. Da de undervejs højst sandsynlig kommunikerer og andet der sløver hastigheden grundet menneskets ringe evne til at multitaske. 14 min. lægger 8+6 sammen. 27

28 Tak for jeres opmærksomhed!

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA 15 MATEMATIKOPGAVER I PISA Et materiale for matematiklærere og andre med interesse i grundskolens matematikundervisning om hvordan danske elever besvarer matematikopgaver i den internationale PISA undersøgelse

Læs mere

Danske unge i en international sammenligning

Danske unge i en international sammenligning PISA 2012 Danske unge i en international sammenligning Niels Egelund (red.) Niels Egelund (red.) PISA 2012 Danske unge i en international sammenligning Publikationen PISA 2012 kan hentes fra hjemmesiden

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal?... 5 Indledning... 5 Emner - 1g... 6 Regning - tal og repræsentationer af tal... 6 Litteratur... 6 Potenstal - definitioner og beviste sandheder... 6 Oversigt

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Læsning og skrivning i matematik. Hvordan og hvorfor?

Læsning og skrivning i matematik. Hvordan og hvorfor? Læsning og skrivning i matematik Hvordan og hvorfor? Læsning og skrivning i matematik Lidt historik Det matematiske sprog Multimodale sider Er der redskaber, som kan hjælpe? Hvilke udfordringer har eleverne

Læs mere

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik Matematik med forståelse - Professionsbachelor i matematik Navn Studienummer Vejledere Uddannelsessted Afleveringsdato Anslag Camilla Schou Thomsen 21309050 Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen University

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen Rapport Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S Det optimale mobilabonnement Gitte Iversen Jørgen Lerchedahl Petersen Jan de la Motte Olsen CPH West Htx afdelingen,

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET

Tal og algebra. I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske begreber: algebra variable. Huskeliste: Tændstikker (til side 146) FRA FAGHÆFTET I kapitlet skal eleverne arbejde med fire forskellige vinkler på algebra de præsenteres på kapitlets første mundtlige opslag. De fire vinkler er algebra som et redskab til at løse matematiske problemer.

Læs mere

13 Hvad er undersøgende matematikundervisning og virker den?

13 Hvad er undersøgende matematikundervisning og virker den? Preprint af kapitel til Håndbog for matematikvejledere, der er under udgivelse på Dansk Psykologisk Forlag, redigeret af Michael Wahl og Peter Weng. Udgivet i Liv i Skolen, november 12, Temanummer: Matematik

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

- I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK

- I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK - I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK Udvikling af matematisk modelleringskompetence som matematikundervisningens omdrejningspunkt - hvorfor ikke? Tomas Højgaard Jensen Ph.D.-afhandling Marts 2007 nr. 458-2007

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

12. Bevisets stilling

12. Bevisets stilling 12. Bevisets stilling Opgave 4 Hvorfor dur (x,y) = (1,-3) ikke? Det er et spørgsmål, der kan give anledning til forskellige overvejelser. Her beskrives en af dem. Vi har den mindste sum: 13 + 27 = 40,

Læs mere

Matematik og faglig læsning

Matematik og faglig læsning Matematik og faglig læsning Lektor Bent Lindhardt Læreruddannelsen Campus Roskilde 1 Bent Lindhardt Matematik er særlige koder 1 Her står en kode som skal knækkes. Der står et eller andet budskab. A) 20

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Artikel fra antologien Kommunikation i matematik v/kirsten Søs Spahn, lærer, exam.pæd., pædagogisk konsulent i matematik, Center for

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere