INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. Februar 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. Februar 2018"

Transkript

1 INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG Februar 2018

2 Opsummering Antallet af registrerede IGU-forløb stiger fortsat med ca forløb pr. måned. Der er en mindre stigning i andelen af kvindelige IGU-ansatte. Dog er kvinderne fortsat underrepræsenteret. 39 pct. af mænd og 34 pct. af kvinder afbryder eller går aldrig i gang med deres IGU-forløb. Forsørgelsesgrundlag i de efterfølgende 6 måneder efter afbrudt IGUforløb: 23 pct. har været i job eller uddannelse i løbet af perioden. 16 pct. har været i job og/eller modtaget offentlig forsørgelse noget af tiden. 22 pct. har været selvforsørgede (hverken job eller offentlig ydelse i hele perioden). 39 pct. har modtaget offentlig forsørgelse i hele perioden.

3 IGU-MÅLGRUPPE OG REGISTREREDE IGU-AFTALER

4 1. IGU-målgruppe Ca personer pr. 30. september 2017 IGU-målgruppe pr. 30. september 2017, antal Køn Alder Civilstatus Region Opholdstid Visitationskategori* Mænd 53 % Kvinder 47 % år 23 % år 29 % år 28 % år 20 % Gift 49 % Ugift 48 % Andet 3 % Nordjylland 14 % Hovedstaden 18 % Sjælland 19 % Syddanmark 24 % Midtjylland 26 % Under 1 år 16 % 1 år 35 % 2 år 31 % 3 år 12 % 4 år 5 % Jobparate 73 % Aktivitetsparate 25 % Uddannelsesparate 2 % og åbenlys uddannelsesparate Selvforsørgere 12 % Anm: Afrunding af tallene kan medføre, at tallene i publikationens tabeller og figurer ikke summer til totalen. Anm.: I IGU-målgruppen indgår årige flygtninge- og familiesammenførte til flygtninge, som har opholdt sig i Danmark i under 5 år, og som enten er på offentlig forsørgelse eller selvforsørgede, der hverken er i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse. *Opgørelsen af visitationskategori er bygget på personer. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriets DREAM-database.

5 september oktober november december januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december januar februar 2. Registrerede IGU-forløb Registrerede IGU-forløb, pr. ultimo februar 2018, antal Registrerede IGU-forløb, fordelt på bopælskommune, juli 2016-februar 2018, antal Registrerede forløb Akkumuleret antal af registrerede forløb Anm.: Pga. efterregistreringer vil data for især den seneste måned være undervurderet. Kilde: Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

6 IGU-ANSATTE Deskriptiv analyse af IGU-ansatte, som var registreret i et IGU-forløb senest i december 2017

7 3. Køn, alder og oprindelse personer er pr. ultimo december 2017 registeret i IGU og indgår i analysen IGU-ansatte fordelt på alder og køn, pct. 21% år 20% Køn Alder Mænd Kvinder år år år år Maj % 17 % 21 % 31 % 27 % 22 % August % 22 % 23 % 30 % 27 % 20 % December % 25 % 23 % 29 % 28 % 21 % år 33% 26% år 27% 29% år 19% 24% 0% 10% 20% 30% 40% Kvinder Mænd n=1.199 Civilstatus Gift Ugift Andet 49 % 50 % 1 % 45 % 54 % 1 % 46 % 52 % 2 % IGU-ansatte fordelt på oprindelsesland, antal og pct. Antal Andel Syrien % 6 ud af 10 IGU-ansatte er fra Syrien. Andelen af kvinder i IGU er steget. Dog er kvinderne fortsat underrepræsenterede. Kvindelige IGU-ansatte er generelt ældre end mandlige IGU-ansatte. Anm.: Afrunding af tallene kan medføre, at tallene i publikationens tabeller og figurer ikke summer til totalen. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata fra SIRI og Danmarks Statistik. Eritrea % Iran 65 5% Somalia 45 4% Afghanistan 22 2% Andet 95 8% I alt %

8 4. Opholdsgrundlag og opholdstid 85 pct. af IGU-ansatte er flygtninge. 12 pct. af IGU-ansatte er familiesammenførte til flygtninge. De fleste mænd i IGU opholder sig i Danmark som flygtninge, mens det samme gælder for lidt over halvdelen af kvinder. De fleste IGU-ansatte har opholdt sig i Danmark i under 2 år ved påbegyndelen af IGU-forløb. Opholdsgrundlag, fordelt på køn, pct. 100% 96% Opholdstid ved påbegyndelse af IGU-forløb, fordelt på køn, pct. 3 år og derover 10% 13% 75% 50% 25% 51% 41% 2 år 1 år 32% 32% 39% 43% 0% Flygtning 2% 2% Familiesammenført til flygtning Mænd Kvinder Andet 8% n=1.199 Under 1 år 16% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Kvinder Mænd n=1.199 Anm: Afrunding af tallene kan medføre, at tallene i publikationens tabeller og figurer ikke summer til totalen. Kilde: Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata fra SIRI og Danmarks Statistik.

9 5. Arbejdsmarkedserfaring Deltagelse i virksomhedsrettet aktivering forud for IGU-forløb samt tidspunkt for afslutning af den seneste virksomhedsrettede aktivering ift. påbegyndelse af IGUforløb, antal og pct. Antal Andel Ingen virksomhedsrettet aktivering 98 8% Deltaget i virksomhedsrettet aktivering fordelt på tidspunktet for afslutning af den seneste virksomhedsrettede aktivering: Inden for 1 måned forud for IGU 1 op til 2 måneder forud for IGU 2 op til 3 måneder forud for IGU 3 op til 6 måneder forud for IGU 6 måneder op til 1 år forud for IGU % % 101 9% 58 5% 104 9% 72 7% Over 1 år forud for IGU 42 4% Andet* 52 5% I alt % Anm: Afrunding af tallene kan medføre, at tallene i publikationens tabeller og figurer ikke summer til totalen. Anm.: *Tidspunktet for afslutning er registreret efter afslutning af IGU. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik og data fra SIRI og STAR. Virksomhedsrettet aktivering forud for påbegyndelse af IGU-forløb, fordelt på aktiveringstype, pct. 17% 0% Virksomhedspraktik 83% Både virksomhedspraktik og løntilskud Løntilskud n=1.101

10 6. Indberettet lønniveau Registrerede IGU-aftaler fordelt på indberettet timeløn Under 60 kr. 20 % kr. 35 % kr. 27 % kr. 10 % kr. 7 % 120 kr. og derover 1 % Lønniveau fordelt på køn, pct. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12% 55% Under 60 kr. 38% 15% 27% 19% 13% 9% Anm: Afrunding af tallene kan medføre, at tallene i publikationens tabeller og figurer ikke summer til totalen. Anm.: Lønniveauet i analysen er baseret på timeløn for registrerede IGU-forløb. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og SIRI. 8% 2% 2% 1% kr kr kr kr. 120 kr. og derover Mænd Kvinder n=1.129 Gennemsnitlig timeløn, fordelt på branche Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler Fremstillingsvirksomhed Transport og godshåndtering Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester Bygge- og anlægsvirksomhed Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Undervisning I alt 61 kr. 73 kr. 79 kr. 65 kr. 75 kr. 78 kr. 67 kr. 86 kr. 57 kr. 64 kr. 70 kr. OBS! Der er knyttet en usikkerhed til lønoplysningerne. Opgørelsen af timeløn er baseret på indberetninger til SIRI. Der findes tre typer indberetninger af lønoplysninger: pr. time, pr. uge og pr. måned. For at kunne opgøre timeløn, er indberetningerne pr. uge og pr. måned omregnet ved at antage, at der er tale om en fuldtidsansættelse. 1,5 pct. af den højeste og den laveste timeløn indgår ikke i opgørelsen.

11 7. Brancher IGU-ansatte fordelt på branche og køn, antal og pct. Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler Anm: Afrunding af tallene kan medføre, at tallene i publikationens tabeller og figurer ikke summer til totalen. Anm: *Opgøres ikke pga. for få observationer. Anm.: De tre største brancher er markeret med blåt for mænd, med grønt for kvinder og med fed skrift for alle. Anm.: IGU-ansattes branche baseret på indberetninger til SIRI. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik og data fra SIRI. Mænd Kvinder I alt Antal Andel Antal Andel Antal Andel % % % % 24 8% % Fremstillingsvirksomhed % 9 3% % Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri % 7 2% % Transport og godshåndtering 96 11% 15 5% 111 9% Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 68 8% 20 7% 88 7% 52 6% 15 5% 67 6% Bygge- og anlægsvirksomhed 57 6% * * 58 5% Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 9 1% 39 13% 48 4% Undervisning 17 2% 16 5% 33 3% Andet 98 11% 39 13% % I alt % % %

12 8. Danskundervisning ud af personer har deltaget/deltager fortsat i danskundervisning 110 personer har bestået en Prøve i Dansk forud for påbegyndelsestidspunktet for et IGU-forløb IGU-ansatte, der har bestået en Prøve i Dansk forud for IGU, fordelt på prøvetype, pct. 0% 20% 40% 60% 80% 100% DP1 DP2 DP3 n=110 Den seneste indplacering på Danskuddannelse forud for IGU-forløb, pct. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 n=363 Modul 1 Modul 2 Modul 3 n=512 Modul 4 Modul 5 Modul 6 n=698 n=387 n=104 Anm: Afrunding af tallene kan medføre, at tallene i publikationens tabeller og figurer ikke summer til totalen. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og SIRI.

13 AFGANG FRA IGU Den videre analyse bygger på 739 IGUansatte som jf. kontrakten skulle begynde i IGU i perioden juli 2016-juli 2017.

14 Afgangsanalyse Den videre analyse bygger på 739 IGU-ansatte som jf. kontrakten skulle begynde i IGU i perioden juli 2016-juli Det gør det muligt, at følge alle personerne i op til 6 måneder efter afbrudt IGU-forløb. Der er tale om en relativ begrænset analysepopulation. Analysen bygger på en samkøring af en række registre og ikke udtræk fra de administrative systemer. Tallene er derfor forbundet med en vis usikkerhed. OBS! Nogle personer er kun fulgt i 3 måneder ift. lønmodtagerbeskæftigelse pga. datatilgængeligheden på analysetidspunktet. På grund af øvrige databegrænsninger kan personer, som er stoppet i IGU, og som er begyndt i ordinært job i den samme virksomhed, indgå i analysen som selvforsørgende efter et afbrudt IGU-forløb. Det antages derfor, at flere kunne være kommet i beskæftigelse efter et afbrudt IGU-forløb.

15 Afgang fra IGU forløb Ca. 38 pct. af IGU-ansatte afbryder deres IGU-forløb. 1 ud af 4 afbrudte forløb går aldrig i gang. Ca. 6 ud af 10 af de udlændinge, som ikke længere er i IGU, er kommet i ordinært job eller uddannelse i løbet af en efterfølgende periode på op til 6 måneder eller har været selvforsørgende i hele perioden. Figur 2: IGU-forløb, som skulle påbegyndes i perioden juli 2016 til juli 2017, fordelt på status i IGU-forløb pr. 31. oktober 2017, pct. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 28% 62% Aldrig gået i gang Afbrudt I gang n=740 Figur 3: Forsørgelsesgrundlag i op til 6 måneder efter afsluttet IGU-forløb, pct. Job Har vøret både på ydelser og i job Selvforsørgende Ydelse 39% 22% 23% 16% n=280 Anm: Afrunding af tallene kan medføre, at tallene i publikationens tabeller og figurer ikke summer til totalen. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik, SIRI, STAR og Beskæftigelsesministeriets DREAM-database.

16 Køn 39 pct. af mænd og 34 pct. af kvinder afbryder eller går aldrig i gang med deres IGU-forløb. Hver anden kvinde, som ikke længere er i IGU, har været på ydelse i løbet af en efterfølgende periode på op til 6 måneder. 4 ud af 10 mænd er kommet i ordinært job eller uddannelse i løbet af en periode på op til 6 måneder efter afbrudt IGU-forløb. Figur 4: IGU-ansætte, fordelt på status for IGUforløb og køn, pr. 31. oktober 2017, pct. Figur 5: Forsørgelsesgrundlag i op til 6 måneder efter afgang fra IGU, fordelt på køn, pct. Kvinder 25% 9% 66% Kvinder 15% 11% 22% 52% Mænd 29% 10% 61% Mænd 24% 17% 22% 36% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Afbrudt Aldrig gået i gang I gang n=739 Job/uddannelse Job og ydelser Selvforsørgelse Ydelser n=279 Anm: Afrunding af tallene kan medføre, at tallene i publikationens tabeller og figurer ikke summer til totalen. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik, SIRI, STAR og Beskæftigelsesministeriets DREAM-database.

17 Alder 46 pct. af de årige er ikke længere i IGU-forløb, heraf har 16 pct. aldrig været i gang med IGU-forløb efter kontraktens indgåelse. En ud af tre igangværende IGU-forløb med de årige afbrydes, mens 6 pct. aldrig kommer i gang. Andelen, som kun er på ydelser i løbet af en periode på op til 6 måneder efter afbrudt IGU-forløb, er lavest blandt de årige. Figur 6: IGU-ansatte, fordelt på status for IGUforløb og alder, pct. Figur 7: Forsørgelsesgrundlag i op til 6 måneder efter afgang fra IGU, fordelt på alder, pct år 29% 16% 54% år 19% 16% 25% 39% år 24% 10% 66% år 29% 11% 16% 44% år 28% 8% 64% år 26% 19% 23% 33% år 33% 6% 62% år 15% 18% 26% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Afbrudt Aldrig gået i gang I gang n=739 Job/uddannelse Selvforsørgelse/udrejst Job og ydelser Ydelser n=279 Anm.: Alder opgøres på tidspunktet for begyndelse af IGU. Anm.: Afrunding af tallene kan medføre, at tallene i publikationens tabeller og figurer ikke summer til totalen. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik, SIRI, STAR og Beskæftigelsesministeriets DREAM-database.

18 Opholdstid IGU-ansatte, som har været i Danmark i under 2 år, stopper IGU-forløb i et mindre omfang. IGU-ansatte, som har opholdt sig i Danmark i under 2 år, ender oftere på ydelser end dem, som har været i Danmark i 2 år og derover. Figur 8: IGU-ansætte, fordelt på status for IGUforløb og opholdstid, pr. 31. oktober 2017, pct. Figur 9: Forsørgelsesgrundlag i op til 6 måneder efter afgang fra IGU, fordelt på opholdstid, pct. 3 år og derover 23% 23% 55% 3 år og derover 20% 30% 17% 33% 2 år 33% 11% 57% 2 år 21% 19% 27% 34% 1 år 26% 8% 66% 1 år 26% 12% 22% 40% 0 år 29% 6% 65% 0 år 18% 14% 18% 50% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Afbrudt Aldrig gået i gang I gang Job/uddannelse Job og ydelser n=739 n=279 Anm.: Personernes opholdstid opgøres på tidspunktet for begyndelse af IGU. Anm.: Afrunding af tallene kan medføre, at tallene i publikationens tabeller og figurer ikke summer til totalen. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik, SIRI, STAR og Beskæftigelsesministeriets DREAM-database.

19 Branche Knap 6 ud af 10 IGU-ansatte i transportbranchen er ikke længere i IGU. Andelen af afbrudte IGU-forløb er lavest inden for offentlig forvaltning og forsvar. Figur 10: Andel IGU-ansatte, som ikke længere i IGU-forløb, fordelt på branche, pr. 31. oktober 2017, pct. Transport og godshåndtering Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 59% 56% Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 46% 45% Fremstillingsvirksomhed Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler Sundhedsvlsen og sociale foranstaltninger Bygge- og anlægsvirksomhed 35% 34% 32% 30% Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Anm.: Kun brancher med flest IGU-forløb indgår i opgørelsen. Anm.: Afrunding af tallene kan medføre, at tallene i publikationens tabeller og figurer ikke summer til totalen. Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata i Danmarks Statistik, SIRI, STAR og Beskæftigelsesministeriets DREAM-database.

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. November 2017

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. November 2017 INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG November 2017 Opsummering Antallet af registrerede IGU-forløb stiger kontinuerligt med ca. 80 forløb pr. måned. Der er kommet flere kvindelige IGU-ansatte.

Læs mere

Kvinder i Integrationsgrunduddannelsen (IGU) juli 2016 juni 2018

Kvinder i Integrationsgrunduddannelsen (IGU) juli 2016 juni 2018 i Integrationsgrunduddannelsen (IGU) juli 2016 juni 2018 OPSUMMERING - er underrepræsenterede i IGU: 4 pct. af kvinder, som på et tidspunkt siden juli 2016 har været i IGUmålgruppen, har også været registreret

Læs mere

Målgruppe for Integrationsgrunduddannelsen (IGU-målgruppe) juni 2016 maj 2018

Målgruppe for Integrationsgrunduddannelsen (IGU-målgruppe) juni 2016 maj 2018 Målgruppe for Integrationsgrunduddannelsen (IGU-målgruppe) juni 2016 maj 2018 OPSUMMERING 24.000 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har været i IGU-målgruppen i perioden ultimo juni 2016-ultimo

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen IGU Nyeste udvikling

Integrationsgrunduddannelsen IGU Nyeste udvikling Integrationsgrunduddannelsen IGU Nyeste udvikling v. Kasper Højvang Kyed 6. oktober 2017 Konference: Disruption, uddannelsesfrafald og udsatte grupper Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Læs mere

Modtagere af integrationsydelse

Modtagere af integrationsydelse Sep 215 Okt 215 Nov 215 Dec 215 Jan 216 Feb 216 Mar 216 Apr 216 Maj 216 Jun 216 Jul 216 Aug 216 Sep 216 Okt 216 Nov 216 Dec 216 Jan 217 Feb 217 Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt

Læs mere

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Beskæftigelsespolitisk konference i Aalborg, RAR Nordjylland den 9. marts 2017 v. kontorchef Nanna Larsen Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

IGU læringsseminar. Velkomst ved direktør Kasper Kyed, SIRI

IGU læringsseminar. Velkomst ved direktør Kasper Kyed, SIRI IGU læringsseminar Velkomst ved direktør Kasper Kyed, SIRI NETVÆRKSTJEKLISTE Jeg har hjulpet mindst én anden deltager Jeg har modtaget hjælp fra mindst én anden deltager Jeg har udvekslet kontaktoplysninger

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

Direktøren. Kære jobcenterchefer

Direktøren. Kære jobcenterchefer Direktøren Kære jobcenterchefer 5. december 2016 Den nye Integrationsgrunduddannelse (IGU) har nu eksisteret i fem måneder. IGU en skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Prøvedeltagere og resultater af indfødsretsprøven fra november 2017

Prøvedeltagere og resultater af indfødsretsprøven fra november 2017 og resultater af indfødsretsprøven fra november 2017 Opsummering 3.545 personer deltog i indfødsretsprøven 30. november 2017. 54 pct. bestod prøven. HVEM BESTÅR INDFØDSRETSPRØVEN? Jo ældre prøvedeltagere,

Læs mere

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Analyse 11. februar 216 Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Denne analyse kortlægger den aktuelle beskæftigelsesstatus for de flygtninge og familiesammenførte, der startede

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 3. kvartal Side 1 af 8.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 3. kvartal Side 1 af 8. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN 3. kvartal 2013 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket Fakta om økonomi Februar 217 6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket I perioden 214-216 var der en markant stigning i flygtningetilstrømningen, hvilket har lagt et stort pres på integrationsindsatsen

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 2 EU-borgere i Køge Kommune Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvikling i antallet af EU-borgere... 4 3. Karakteristika... 6 4. Arbejdskarakteristika...

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Ledelsesinformation: Flygtningestatus

Ledelsesinformation: Flygtningestatus Ledelsesinformation: Flygtningestatus Indhold Indledning... 1 Flygtninge ankommet (tilgang, population)... 2 Karakteristik voksne (nationalitet, køn, alder, civilstand)... 4 Aktivering og beskæftigelse

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 2. kvartal 20 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Status og politiske tendenser i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Status og politiske tendenser i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats Status og politiske tendenser i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats 22. marts 2017 De kommunale netværk om integration, Aarhus v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Antallet

Læs mere

Ledelsesinformation: Flygtningestatus

Ledelsesinformation: Flygtningestatus Ledelsesinformation: Flygtningestatus Indledning Nedenstående statusorientering inkluderer udlændinge (flygtninge og familiesammenførte personer), der er omfattet af integrationsprogrammet. Som led i udmøntningen

Læs mere

Definitioner og rammer for opgørelsen:

Definitioner og rammer for opgørelsen: Definitioner og rammer for opgørelsen: Opgørelsen dækker over personer, der minimum har haft to uger på kontant-eller uddannelseshjælp, og som har afsluttet forløbet i perioden fra april 2016 til og med

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 3. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Kolding Kommune Sidenr. 1

Kolding Kommune Sidenr. 1 Kolding Kommune Sidenr. 1 Status på integrationsområdet, januar 2018 Sagsid.: 13/8530 Resumé Ledelsesinformation for integrationsområdet viser en status på antallet af borgere omfattet af integrationsloven,

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

10 år efter finanskrisen

10 år efter finanskrisen FSR ANALYSE / SEPTEMBER 2018 10 år efter finanskrisen Overskud vs. underskud fordelt på brancher 10 år der gået siden Lehman Brothers krakkede i september 2008 og satte gang i de kædereaktioner, der blev

Læs mere

Beskæftigelsesrettet integration - IGU og danskuddannelse

Beskæftigelsesrettet integration - IGU og danskuddannelse Beskæftigelsesrettet integration - IGU og danskuddannelse Uddannelsesindsatser for voksne flygtninge, d. 8. december 2016, Scandic Copenhagen v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Flygtningesituationen

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

METODEBILAG EVALUERING AF INTEGRATIONSGRUND- UDDANNELSEN (IGU)

METODEBILAG EVALUERING AF INTEGRATIONSGRUND- UDDANNELSEN (IGU) Til Udlændinge- og Integrationsministeriet Dokumenttype Metodebilag Dato Juni 2018 METODEBILAG EVALUERING AF INTEGRATIONSGRUND- UDDANNELSEN (IGU) METODEBILAG EVALUERING AF INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSEN

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 4. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet

Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet Maj 2016 Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet Den operationelle servicebranche beskæftiger mere end dobbelt så mange medarbejdere med flygtningebaggrund,

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland AMK-Øst Nøgletal for Integrationsindsats RAR Sjælland Juni 2017 Hovedpointer vedr. integrationsindsatsen i RAR Sjælland Flygtninge og asylansøgere Flygtningekvoten i RAR Sjællands kommuner er i 2017 på

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Aalborg Kommune

Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet. Aalborg Kommune Beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet Aalborg Kommune Status januar 2018 Sagsbeskrivelse Enslydende indstillingen sendes til orientering i Beskæftigelsesudvalget d. 13. februar 2018. Status antal

Læs mere

N O T A T. Ikke-vestlige indvandreres afgang fra kontanthjælpssystemet

N O T A T. Ikke-vestlige indvandreres afgang fra kontanthjælpssystemet N O T A T Ikke-vestlige indvandreres afgang fra kontanthjælpssystemet September 1 Beskæftigelsesministeriet har undersøgt udviklingen i ikke-vestlige indvandreres afgang fra kontanthjælpssystemet og deres

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst. Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden Juni 2017 Hovedpointer vedr. integrationsindsatsen i RAR Hovedstaden Flygtninge og asylansøgere Flygtningekvoten i RAR Hovedstadens kommuner er

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Direktør Kasper Højvang Kyed Styrelsen for International Rekruttering og Integration KL s JobCAMP 6. november 2015 Introduktion Hvad er udfordringen? Hvor er

Læs mere

Status på flygtningeområdet

Status på flygtningeområdet Status på flygtningeområdet Oversigt over modtagne flygtninge for kvote og 6 fordelt pr. måned Der er sammenlagt modtaget 6 mænd for kvote 6 Der er sammenlagt modtaget 8 kvinder for kvote 6 Der er sammenlagt

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 2. kvartal 20 Allerød Kommune har siden efteråret 2016 arbejdet med den vedtagne strategi for modtagelse og integration

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark

Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Side 1 af 8 Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLIV Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til tidsbegrænsede ansættelser.... 3 2. Stabilt niveau for tidsbegrænsede ansættelser

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Resultatrapport 2017/2. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Resultatrapport 2017/2. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Resultatrapport 2017/2 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes resultatrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes 4 gange årligt og forelægges Arbejdsmarkeds-

Læs mere

STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET 2. kvartal 217 Kvartalsrapport på flygtningeområdet 2. kvartal 217 Det er aftalt, at Byrådet hvert kvartal præsenteres for en status på flygtningeområdet i Odense Kommune. I

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2014 Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Flygtninge i Ikast-Brande Kommune AU-møde

Flygtninge i Ikast-Brande Kommune AU-møde Flygtninge i Ikast-Brande Kommune AU-møde 13-06-2018 Fakta Kvote: 2014: 27 flygtninge 2015: 88 flygtninge 2016: 70 flygtninge 2017: 24 flygtninge 2018: 6 flygtninge (kvote) 2019: 7 flygtninge (kvote) Til

Læs mere

Kort om trepartsaftalen virksomhedernes rolle og erfaringer med integrationsindsatsen

Kort om trepartsaftalen virksomhedernes rolle og erfaringer med integrationsindsatsen INTEGRATION 28. okt. 16 Kort om trepartsaftalen virksomhedernes rolle og erfaringer med integrationsindsatsen Chefkonsulent Marie-Louise Lindeløv Baggrunden for en ny integrationsindsats 2 Firedobling

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

EVALUERING AF. ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. Udlændinge- og EVALUERING AF INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSEN (IGU) Integrationsministeriet

EVALUERING AF. ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. Udlændinge- og EVALUERING AF INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSEN (IGU) Integrationsministeriet Til ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. Udlændinge- og EVALUERING AF Integrationsministeriet INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSEN (IGU) Dato Juni 2018 EVALUERING AF INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSEN (IGU)

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

TAL, INDSATS OG IGU KONFERENCE OG GENERALFORSAMLING I INTEGRATIONSFAGGRUPPEN DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING MIDDELFART TORSDAG DEN 16.

TAL, INDSATS OG IGU KONFERENCE OG GENERALFORSAMLING I INTEGRATIONSFAGGRUPPEN DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING MIDDELFART TORSDAG DEN 16. TAL, INDSATS OG IGU KONFERENCE OG GENERALFORSAMLING I INTEGRATIONSFAGGRUPPEN DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING MIDDELFART TORSDAG DEN 16. MARTS 2017 V. RIE MARTENS, KL Flygtningesituationen i tal Flygtninge

Læs mere

ledige skulle overgå til job enten gennem NRS jobordrer, eller i forlængelse af tværkommunale kursuskøb og efterfølgende job.

ledige skulle overgå til job enten gennem NRS jobordrer, eller i forlængelse af tværkommunale kursuskøb og efterfølgende job. 8. februar 09 Rapport fra Nordsjællands Rekrutterings Service for 08 Denne rapport giver en oversigt over resultater for NRS i 08. Målene for 08 var:. 70 procent af jobordrerne til NRS skulle besættes

Læs mere

STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET STATUS PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET 2. kvartal 18 Kvartalsrapport på flygtningeområdet 2. kvartal 18 Det er aftalt, at Byrådet hvert kvartal præsenteres for en status på flygtningeområdet i Odense Kommune. I kvartalsrapporten

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport August 2017 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2016 Årsrapport Årsrapport

Læs mere

Økonomiske perspektiver ved investering i integrationsomra det

Økonomiske perspektiver ved investering i integrationsomra det Maj 2017 Økonomiske perspektiver ved investering i integrationsomra det Beregningseksempler for Bornholm Kommune 0 Business cases vedr. investering i integrationsindsatsen Styrelsen for International Rekruttering

Læs mere

Oktober November December Januar Februar Marts April Maj

Oktober November December Januar Februar Marts April Maj N o t a t 13. september 2017 Personer berørt af 225-timersreglen maj 2017 status på 8 måneder med Jobreform fase 1 Viden og Analyse Ca. 17.900 personer er berørt af 225-timersreglen i maj 2017. Dette er

Læs mere

Resultatrapport kvt. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Resultatrapport kvt. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Resultatrapport 2017 4. kvt. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes resultatrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes som udgangspunkt en gang

Læs mere

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017

Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Oktober 2017 Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse Oktober 2017 Hvem af børn af efterkommere? Børn af efterkommere er børn, som er : 1. Født i Danmark 2. Har forældre, hvoraf mindst én er efterkommer 3.

Læs mere

Opsummering af analysen 2. Figur 1 Status for afsluttede sager (1 måned efter), i rullende år 1kv17-4kv17, hele landet RAR-ØST og Hedensted Kommune 3

Opsummering af analysen 2. Figur 1 Status for afsluttede sager (1 måned efter), i rullende år 1kv17-4kv17, hele landet RAR-ØST og Hedensted Kommune 3 Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P05-2-16 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 26.3.2018 RF Analyse 26-03-2016 Indholdsfortegnelse Opsummering af analysen 2 Figur 1 Status for afsluttede sager (1 måned

Læs mere

Arbejdsskadestatistik bilag

Arbejdsskadestatistik bilag Arbejdsskadestatistik 2015 - bilag Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller med generel statistik... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4 Afgørelser... 6 Godtgørelse

Læs mere

Når fakta omkring antal og økonomi på integrationsområdet fremstilles, kan der være flere udfordringer:

Når fakta omkring antal og økonomi på integrationsområdet fremstilles, kan der være flere udfordringer: JOB- OG SOCIAL- CENTERET Emne Staus vedrøredne Integration i Solrød Til Dato 29. april 2019 Udarbejdet af Dines Ehrhorn Poulsen NOTAT Status vedrørende integrationsindsatsen i Solrød Ifølge integrationsstrategiens

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Beskæftigelsesplan 2018 Opfølgning på resultater 2. kvt. 2018 Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Resultatmål 1a: Den gennemsnitlige

Læs mere

Bilag 1b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2018

Bilag 1b. Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2018 Bilag 1b Arbejdsmarkedsfastholdelse Sociale ydelser Kontanthjælpsreformen og Jobreform fase 1 Status september 2018 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på

Læs mere

Bor i Danmark personer bor fortstat i Danmark som flygtninge eller familiesammeførte til flygtninge.

Bor i Danmark personer bor fortstat i Danmark som flygtninge eller familiesammeførte til flygtninge. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2017-18 UUI Alm.del Bilag 198 Offentligt Udlændinge- og Integrationsministeriet Fakta om flygtningegruppen 1997-2017 29. juni 2018 Baggrund Hvad sker med de personer,

Læs mere

Del 1 nøgletal for arbejdskraft og beskæftigelse. Tabel 1: Tilgang af personer omfattet af integrationsprogram. Antal nytilkomne flygtninge

Del 1 nøgletal for arbejdskraft og beskæftigelse. Tabel 1: Tilgang af personer omfattet af integrationsprogram. Antal nytilkomne flygtninge Del 1 nøgletal for arbejdskraft og beskæftigelse Tabel 1: Tilgang af personer omfattet af integrationsprogram Antal nytilkomne flygtninge Flygtninge Familiesammenførte I alt 1. halvår 215 87 39 126 2.

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Orientering om status for beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet

Orientering om status for beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet Punkt 7. Orientering om status for beskæftigelsesindsatsen på integrationsområdet 2018-002163 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering om status for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 30/09/15 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 2.1 Figur 2.2

Læs mere

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb 1. Analyse af jobeffekter efter 3 måneder Dette notat skal ses som supplement

Læs mere

I Herning Kommune var der i december 2015 i alt (med modtagedato inden for de seneste 3 år) 159 familiesammenførte og 247 flygtninge.

I Herning Kommune var der i december 2015 i alt (med modtagedato inden for de seneste 3 år) 159 familiesammenførte og 247 flygtninge. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat Beskæftigelsesafdelingen Rådhuset, Torvet 74 Herning Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Flygtninge status for Herning Kommune marts 216 Kontaktperson:

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

Gazellerne i Midtjylland 2017

Gazellerne i Midtjylland 2017 Gazellerne i Midtjylland 2017 Gazeller I Midtjylland 2017 Vi har modtaget ajourførte data far Børsen, som har ført til, at Midtjylland har fået yderligere tre Gazeller i 2017 ift. tidligere udmelding (dato),

Læs mere

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Juli 2018 Indledning Sygedagpengereformen trådte i kraft i sommeren 2014. Intentionerne med sygedagpengereformen er at sikre

Læs mere

Analyse: Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark

Analyse: Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Analyse: Tidsbegrænsede ansættelser i Danmark Hovedkonklusioner I Danmark er der relativt få tidsbegrænsede ansættelser, og udviklingen ligger stabilt på omkring 8-9 pct. af alle ansatte i perioden fra

Læs mere

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Jobcenter Holbæk og Jobservice Danmark Program- og afdelingsleder Jette Ammar Kristoffersen Integrationskoordinator Anette

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status august 2016 28. oktober 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må

Læs mere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Notat Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Sammenfatning 4. april 2017 Viden og Analyse / APK 0. Baggrund Til brug for satspuljeinitiativet for langvarige kontanthjælpsmodtagere ( Flere skal

Læs mere

Bilag 3: Metode. Fravær fra danskundervisning

Bilag 3: Metode. Fravær fra danskundervisning Bilag 3: Metode Fravær fra danskundervisning Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2019 Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2019 Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2019 Fokus på ikke-vestlige lande Juni 2019 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, juni 2019 Hjemmeside: www.uim.dk E-mail: uim@uim.dk Redaktion: Heino Jespersen

Læs mere