Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum"

Transkript

1 Kriterier for behandling af ansøgninger i OAO-forum OAO-forummet har i forhold til 2. ansøgningsrunde fastlagt følgende kriterier: 1. Der skal være tale om efter- eller videreuddannelse, der er formelt kompetencegivende. a. Der vil derfor ikke blive givet til f.eks. temadage, sidemandsoplæring, coachforløb eller lignende. 2. Der vil ikke blive bevilget midler til efter- eller videreuddannelse, der følger af lov eller aftale/overenskomst. a. Det er besluttet, at der ikke bevilges midler til kommunomuddannelse til kontoroverenskomstansat personale. 3. Der vil ikke blive givet til efter- eller videreuddannelse, som er en forudsætning for at kunne bestride den pågældende stilling/funktion. a. Det kan f.eks. være praktikvejlederuddannelse eller uddannelse til klinisk vejleder. 4. Der vil maksimalt blive givet til 2 moduler på længerevarende uddannelsesforløb som f.eks. diplom. 5. Det er muligt at søge om vikardækning. Det er en forudsætning herfor, at vikardækning vurderes at være afgørende for, at medarbejderen kan deltage i kurset/uddannelsen. Dette skal fremgå af ansøgningen, ligesom der skal være taget højde for muligheden for lønrefusion. 6. Der vil ikke blive bevilget midler til uddannelsesforløb, som vil medføre, at medarbejderen uddannes til en anden faggruppe. a. Det kan f.eks. være uddannelse fra social- og sundhedsassistent til sygeplejerske. 7. Der vil kun blive bevilget midler til uddannelse/kurser, der har uddannelsesstart senest den 1. marts Der vil blive set positivt på ansøgninger om meritafklaring som forberedelse til en længere kompetenceudvikling.

2 9. Der vil blive set positivt på ansøgninger om pædagogisk assistent uddannelse(pau). Det er dog en forudsætning, at der inden er sket meritafklaring. Gruppeansøgninger OAO-forummet har valgt i 2. runde at åbne mulighed for, at der kan sendes gruppeansøgninger ind, under forudsætning af at alle medarbejderne hører under OAO. Det vil dog fortsat være hovedreglen, at bevillinger gives til individuelle ansøgninger. Ovennævnte kriterier gælder også for gruppeansøgninger. Gruppeansøgninger er primært tænkt til de situationer, hvor større medarbejdergrupper ønsker samme kompetenceudvikling, og hvor det af hensyn til arbejdstidsplanlægningen er mere hensigtsmæssigt at lave egne interne kurser på arbejdspladsen. Der vil blive stillet krav om oplysninger om, hvor mange medarbejdere arrangementet omfatter, hvad den forventede kompetenceudvikling vil være, samt hvorfor det er mest hensigtsmæssigt, at der laves et internt fælles kursus. Gruppeansøgninger skal som individuelle ansøgninger tage udgangspunkt i en MUS-samtale. Det vil samtidig være et krav, at ansøgningen har været behandlet i det lokale MED-udvalg.

3 Oversigt over formuleringer til sagsbehandling 1 Kompetenceforummet for OAO har behandlet din ansøgning og kan meddele dig, at din ansøgning om ekstraordinær kompetenceudvikling er bevilget. Din arbejdsplads lægger ud for udgifterne i første omgang og får efterfølgende pengene refunderet fra regionshuset, via puljen med midler til ekstraordinær kompetenceudvikling. 2 givet afslag med henvisning til, at du har søgt midler i det forkerte forum, da du er ansat på en overenskomst der hører under en anden hovedorganisation. Vi henviser dig til de efterfølgende ansøgningsrunder, og at du i den forbindelse afklarer med din nærmeste leder, hvilken hovedorganisation du hører under i kraft af din overenskomst. 3 Du har sendt en ansøgning om midler til ekstraordinær kompetenceudvikling i Region Syddanmark. Ved en nærmere gennemgang kan vi se, at du har søgt om tilskud til en lederuddannelse (diplom eller master), samt at du har krydset af, at du har personaleansvar. Der blev med trepartsaftalerne afsat særlige midler til lederuddannelser (master og diplom), udover midlerne til kompetenceudvikling. Det betyder samtidig også, at din ansøgning ikke kommer i betragtning i forhold til midlerne til kompetenceudvikling, da der ikke er tale om kompetenceudvikling der i øvrigt ikke er dækket af arbejdsgiveren. På nuværende tidspunkt ydes der tilskud til en diplom- eller en masteruddannelse i ledelse, for afdelingsledere og funktionsledere på sygehusene. Jeg vil derfor henvise dig til din HR afdeling, som vil kunne hjælpe dig med hensyn til ansøgning om midler til din lederuddannelse i puljen hertil. 4 givet afslag med henvisning til, at din ansøgning er mangelfuld, f.eks. ved mangelfuld beskrivelse af den ønskede kompetenceudvikling eller mangelfulde økonomiske oplysninger. Det har derfor ikke været muligt at sagsbehandle den. 5 A givet afslag på din ansøgning. Forummet har vurderet, at den søgte uddannelse er for dyr, og på baggrund af den store mængde ansøgninger der er kommet, har forummet besluttet at prioritere uddannelser med lavere kursusudgift. B givet afslag på din ansøgning. Den kompetenceudvikling du har søgt er efter forummets opfattelse ikke formelt kompetencegivende, som efter forummets opfattelser er f.eks. egentlig uddannelse eller kurser. På baggrund af den store mængde ansøgninger, der er kommet, har forummet besluttet at prioritere uddannelser/kurser, der er formelt kompetencegivende. C givet afslag på din ansøgning. Den kompetenceudvikling du har søgt er efter forummets opfattelse ikke ekstraordinær, hvilket er en forudsætning for, at der kan bevilges midler. Efter forummets opfattelse er det kompetenceudvikling som bør betales af din arbejdsplads, hvis det vurderes at være nødvendigt.

4 D givet afslag på din ansøgning. Din ansøgning opfylder de kriterier, der er fastsat for tildelingen, men på baggrund af den store mængde ansøgninger, der er kommet, har forummet været nødt til at foretage en prioritering. Som kriterier herfor har forummet lagt vægt på, at der ikke gives til gruppeansøgninger, nye uddannelser, master samt at der alene gives til 2 diplommoduler. Derudover har forummet forsøgt at sikre en ligelig fordeling af midlerne på tværs af geografien samt faggruppe. Vi henviser til, at du har mulighed for at søge igen ved de kommende ansøgningsrunder. E givet afslag på din ansøgning. Det er forummets opfattelse, at den kompetenceudvikling du har søgt om ikke er omfattet af denne pulje, da du har søgt om en hel ny uddannelse, og ikke efter- eller videreuddannelse. F givet afslag på din ansøgning. Din ansøgning er en gruppeansøgning, hvilket der er truffet beslutning om ikke at give midler til. Vi henviser til, at du har mulighed for at søge igen ved de kommende ansøgningsrunder og opfordrer til, at du er opmærksom på de retningslinier, der bliver fastlagt for gruppeansøgninger. P givet afslag på din ansøgning. Begrundelsen er at din ansøgning ikke er tilstrækkelig udfyldt med hensyn til de økonomiske oplysninger. Forummet ser meget positivt på ansøgninger om PAU-uddannelse og vil opfordre dig til at søge i næste runde. Vi vil samtidig opfordre til, at du snakker med din nærmeste leder om, hvordan økonomien skal opgøres. T - Teglgårdshuset Kompetenceforummet for OAO har behandlet din ansøgning. Din ansøgning er en del af en fælles ansøgning. Kompetenceforummet har besluttet at bevilge svarende til 2 x kursusudgiften. Forummet har ikke besluttet, hvilken af ansøgninger der skal bevilges til. Dette vil være op til din nærmeste ledelse. Vi henviser derfor til, at du kontakter din leder. (Lederne er orienteret direkte på mail) E - Egely Kompetenceforummet for OAO har behandlet din ansøgning. Din ansøgning er en del af en fælles ansøgning. Kompetenceforummet har besluttet at bevilge svarende til 2 x kursusudgiften. Forummet har ikke besluttet, hvilken af ansøgninger der skal bevilges til. Dette vil være op til din nærmeste ledelse. Vi henviser derfor til, at du kontakter din leder. (Lederne er orienteret direkte på mail) Ringe - Neuropædagogik Medarbejderne har fået afslag 5c. Lederne er orienteret direkte herom, samt om at Kompetenceforummet for OAO har besluttet at bevilge et samlet beløb på ,- til deres temadag. X - Dobbeltansøgninger Kompetenceforummet for OAO har behandlet din ansøgning. Da du har indsendt flere ansøgninger magen til hinanden, henviser vi til svaret på den anden.

5

6

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Forslag til styring af trepartsmidler til kompetenceudvikling

Forslag til styring af trepartsmidler til kompetenceudvikling HR-sekretariatet 11. september 2009 /trmao/bisp Forslag til styring af trepartsmidler til kompetenceudvikling I forbindelse med Trepartsaftalerne er der afsat midler til kompetenceudvikling i perioden

Læs mere

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge?

FAQ DEN KOMMUNALE KOMPETENCE FOND. Ofte Stillede Spørgsmål om Den Kommunale Kompetencefond. Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? FAQ Ofte Stillede om Den Kommunale Kompetencefond Hvilke arbejdspladser er med? Hvem kan søge? Gruppevis ansøgning Hvad kan man søge til? Hvor meget kan man søge? Hvem får pengene udbetalt? Hvor hurtigt

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling seniortiltag

Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling seniortiltag Trepartsmidlerne til kompetenceudvikling og seniortiltag Materialesamling Rammer for kompetenceudvikling i kommuner og regioner OK 08 KTO-aftale om kompetenceudvikling Aftaler om skriftlig udviklingsplan

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Evaluering af Kompetencefonden december 2003

Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 1 1. INDLEDNING...3 1.1 Datagrundlag... 3 1.2 Rapportens opbygning... 4 2. OPSUMMERING...5 3. ER DE TILDELTE

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere