Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008"

Transkript

1 Præsentation af DKL Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008

2 Overblik - Sammenhæng mellem diplom i Ledelse og DKL. Det er bare farven der har en anden lyd DKL: 1. Fag: Det personlige lederskab 2. Fag: Organisation, kultur og værdier 3. Strategi og styring 3 valgfag DKL giver to meritfag på Diplom i Ledelse Diplom i Ledelse: 1. Fag: Det personlige lederskab 2. Fag: Ledelse og organisation 3. Fag. Ledelse og medarbejdere 4. 2 valgfag 5. Afslutningsprojekt

3 Tilpasning af DKL-uddannelsen Tilpasning til Kost- og ernæringsområdet gennem Toning af fag/emner/fokus på ledelsesfunktionen og -vilkår ift. kommunal/regionsansættelse Inddragelse af lokale cases/problemstillinger Netværkssamarbejde/studie- og læringsgrupper på tværs af ansættelsesområde Interne studiebesøg Fordele ved egen lederuddannelse Uddannelsen tones lokalt/træning på real-cases Understøtte ledelsesmæssige emner, der alligevel skulle adresseres - løses af jer Praksisnært

4 Tilrettelæggelse - rammer At forløbene kan tilrettelægges efter deltagernes behov og ønsker At uddannelsens enkeltdele er belagt med ECTS-point, At uddannelsen tilrettelægges således at de enkelte moduler er berettiget til SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) for bl.a. at reducere uddannelsens samlede omkostningsniveau At COK påtager sig meritvurderinger af erhvervede uddannelses- og kursusforløb i forhold til lederuddannelsen At COK sikrer en sammenhæng mellem lederuddannelserne og det kommende Offentlige lederuddannelsessystem

5 Tilrettelæggelse - flere modeller 1. Orlov i 6 uger. SVU-tilskud ca. kr til evt. vikardækning/arbejdsgiverrefusion. Undervisning 1-3 dage i hver uge. Modulet/eksamen skal være afviklet inden for 7,8 uger. Man er væk fra arbejdet i hele perioden. 2. Søge orlov i 3-4 uger inden for 7,8 uge. Tilskud ca. kr I mellemperioderne er man på arbejde 3. Normal undervisning hver 14.dag. Uden tilskud. 4. Pris for Det personlige lederskab kr excl. bøger

6 Offentlig ledelse skulle det være noget? Ledelse i krydspresset alle 3 elementer er i spil i organisationen politik Ikke byråds/ regionspolitik, men spillet om indflydelse, positionering osv. rationalitet Økonomistyringen, bundlinjen, regeloverholdelse osv socialitet Samarbejde, mellemmenneskelige relationer, kultur osv.

7 DKL ser ledelse som Noget der bliver til og udøves i en social sammenhæng Noget som kun kan forstås og udøves gennem kommunikation, det være sig verbal som ikke-verbal Det indebærer, at kunne formulere (mulige) fremtider i fællesskab kunne lytte erkende, at det jeg siger, er det de andre hører

8 Det vil sige at der ikke findes én sandhed, men at kommunikation og dialog kan etablere en fælles forståelse for de valg og fravalg, der træffes. Og dermed etableres afsættet for fælles handling.

9 Ledelse er både bløde og hårde kompetencer og de kan ikke adskilles, hvis vi skal tale om ledelse i og af helheder

10 Ledelseskontekst fortsat.. Ledelsespolitik Udviklingsretning.. Fra tryghed og autonomi til krydspres og integration Fra leder til ledelse Fra autoritet til proces Fra person til team og gruppe Fra rolle til samspil Fra stil til normer og værdier

11 Ledere der lykkedes DE FEM KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE Relationel forståelse: Lederen læser og forstår menneskelige relationer. Tillidsvækkende sparring: Lederen indgyder tillid og indbyder til sparring. Konfronterende intervention: Lederen er offensiv og direkte i sin indgriben. Insisterende delegering: Lederen er vedholdende med at delegere ansvar og opgaver. Rodfæstet under pres: Lederen holder fast i sine grundværdier, også når de udfordres.

12 Paradokser i ledelse.. At kunne etablere et nært forhold til sine medarbejdere og holde afstand At kunne gå foran og holde sig i baggrunden At vise medarbejderne tillid og følge med i, hvad de foretager sig At være tolerant og vide, hvordan man vil have tingene til at fungere At tænke på sin egen afdelings mål og samtidig være loyal over for helheden At kunne planlægge sin tid ordentligt og være fleksibel over for sin planlægning

13 Flere paradokser At give udtryk for, hvad man mener og være diplomatisk At være visionær og holde benene ved jorden At tilstræbe konsensus og være i stand til at skære igennem At være dynamisk og eftertænksom At være selvsikker og ydmyg Fra Henrik Holt Larsen, CBS, som igen krediterer tidl. personaledirektør Per Sørensen, Lego

14 DKL s-fundament DKL bygger på. Sammenhængen mellem teori og praksis. Teorien er afsæt for genkendelse og erkendelse. Teorien sætter ord på den tavse viden og muliggør abstraktion. Der er ikke noget så praktisk som en god teori

15 DKL Målgruppe: decentrale ledere samt ledere i den centrale forvaltning. Lederne har budget og persoanleansvar DKL er først og fremmest en uddannelse og den kræver hårdt arbejde!

16 Strukturen i DKL Obligatorisk del: Det Personlige Lederskab identisk med modulet på DFH s Diplomudd. i Ledelse 54 lekt. Organisation, Kultur og Værdier Strategi og Styring à 36 lekt. Valgmodul Valgmodul Valgmodul à 24 lekt. (mindst)

17 Det Personlige Lederskab Introduktion til uddannelsens teorigrundlag, lærings- og kompetenceforståelse Personligt lederskab i teori og praksis forstå og analysere egne ledelsesudfordringer, krydspres, ledelsesvilkår, dilemmaer i relation til den kommunale og regionale virkelighed udvikle egen ledelsespraksis og kompetenceudvikle egen organisation Ledelse og kommunikation

18 Organisation, Kultur og Værdier Organisationsstrukturer, -kulturer og processer analyse af grundvilkår og rammer handlemuligheder Kultur og værdier i forhold til omverdenskrav og forventninger skabelse af forudsætninger for udvikling

19 Strategi og Styring Strategisk ledelse analyse af interne og eksterne krav implementering og ejerskab Effektiv styring ift organisationens mål Hvordan kan man styre og med hvilke værktøjer?

20 Valgmoduler Kan være Kost- og Ernæringsforbundets, Kommunernes eller Regionernes egne lederudviklingsforløb Kan være moduler udbudt af DFH COK Kan være andre organisationers lederudviklingsforløb og/eller -uddannelser

21 Aktuelle valgfag Ledelse i leg og alvor Forandringsledelse Strategisk ledelse og kompetenceudvikling Dokumentation, evaluering og ledelse Coach I Coach II Lederværksted Kreativ innovation Lederrollen i erhvervspsykologisk perspektiv

22 Praktisk Normalt: Undervisning én dag (= 6 lektioner). Regn med en samlet arbejdsbelastning (fremmøde, læsning, teamarbejde, skrivning) svarende til ca timers studier pr. uge for de 3 obligatoriske moduler. Brug hinanden mest muligt! Holdet er et kollegialt læringsrum Vi laver L-teams : Læringsgrupper Der stilles et lukket edb-netværk på internettet til rådighed

23 Eksamen Modul 1 afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en kortere, skriftlig opgave. Opgaven udarbejdes i grupper på op til 4 og danner grundlag for den mundtlige individuelle eksamen. Eksamen med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trins-skalaen afholdes af DFH. Modul 2 afsluttes med, at den studerende i læringsteam via interview og reflekterende team får fokuseret centrale læringspointer. Modul 3 afsluttes med en ekstern bedømmelse af en individuel mundtlig eksamen. Eksamen tager udgangspunkt i en case, der udsendes inden eksamen. Individuel bedømmelse med ekstern censur efter 7-trins-skalaen. Valgfag ingen eksamen

24 Efter endt DKL Der udstedes bevis for gennemført uddannelse. DKL er blevet til på initiativ af KL og de kommunale chefforeninger

25 DKL og Diplomuddannelsen i ledelse DKL baner vejen for mere videreuddannelse: Hvis de 3 obligatoriske DKL-moduler er gennemført, giver Professionshøjskolerne merit for 2 af de obligatoriske moduler på Diplomuddannelsen i ledelse.

26 50,0 Modulets relevans i forhold til arbejdslivet 37,5 Procent af besvarelserne 25,0 12,5 0 Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Acceptabelt Utilfredsstillende Meget utilfredsstillende

27 Vil du anbefale DKL til andre? Procent af besvarelserne Ja Med forbehold Nej

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Spor i praksis?! Udviklingsprojektet: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Diplomuddannelsen i ledelse

Spor i praksis?! Udviklingsprojektet: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Diplomuddannelsen i ledelse Spor i praksis?! Udviklingsprojektet: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Diplomuddannelsen i ledelse Delprojekt: Evaluering af Diplomuddannelse i ledelse i relation til ledelsesmæssig praksis Af

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 3 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Ledelsesrummet magt, autoritet og kraft Ledelsesrummet Ledelsesmagt det formelle ledelsesmæssige mandat Ledelseskraft den faktiske ledelsesudøvelse

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune Kompetenceudvikling - projektplan Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune 1 Indhold Formål og baggrund... 3 Målgruppe og varighed... 3 Grafisk oversigt over forløbet år 1... 4 Læringsmål for Ledelse

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere