Curriculum Vitae Tine Remil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum Vitae Tine Remil"

Transkript

1 Personlige oplysninger: Gefionsvej Ølstykke Fødselsår: 1965 Familie: Gift og mor til Selina (16 år) og Stephanie (21 år) Tlf Mail: Kort fortalt: Jeg skaber værdi: 1. ved at være fokuseret på forretningen. Jeg vurderer de enkelte aktiviteter, og foreslår justeringer hvis nødvendigt for at holde indtjeningen. 2. ved min høje præference for sikkerhed. Jeg gennemtænker og analyserer risici forud for væsentlige beslutninger. 3. gennem min evne til at gå i dybden og se detaljen. Jeg bruger denne viden om de bagved liggende processer ved implementering af nye aktiviteter. 4. ved min evne til prioritering af tid og arbejdsopgaver. Jeg afslutter en opgave, og afleverer den til den aftalte tid. 5. ved min forkærlighed procedure og processer. Jeg lægger vægt på at beskrive procedure, da det sparer tid for den enkelte og øger effektiviteten. Erhvervserfaring: Bankernes Kontantservice A/S økonomichef Sika Danmark A/S økonomichef Motorpart Danmark A/S regnskabschef Gaiacorp A/S regnskabs- og økonomichef 1992 Nordea Bank Internt regnskab regnskabsmedarbejder 1991 Nordea Bank Koncernregnskab regnskabsmedarbejder Nordea Bank erhvervsrådgiver Nordea Bank - bankelev Uddannelse: 2013 Personligt coach forløb - ledertræning Intern lederuddannelse på diplom niveau ved Syd Dansk Universitet HD regnskab og økonomistyring. Handelshøjskolen i København 1987 Bankskolens anden del 1986 Bankskolens første del 1984 Student - Højere handelseksamen, erhvervsøkonomisk linje Kurser Løbende eksterne og interne kurser bl.a. afholdt i udlandet Sprog: Engelsk Svensk Norsk Tysk Mundtlig og skriftlig på forhandlingsniveau Mundtlig på forhandlingsniveau Mundtlig på forhandlingsniveau Læses og forstås IT-kompetencer: Axapta Word og Excel PowerPoint Cognos Hyperion Superbruger Superbruger Rutineret Godt kendskab Godt kendskab 1

2 Erhvervserfaring uddybende: Bankernes Kontantservice a/s Antal ansatte: Omsætning: Ejerforhold: Økonomichef og medlem af ledergruppe Kontanthåndtering, herunder transport og logistik 500 personer kr. 300 mio. pr. år Danmarks Nationalbank og de danske pengeinstitutter Daglig leder af økonomifunktionen på i alt 8 personer (controlling, lønningsbogholderi, debitor-, kreditor- og finansbogholderi, samt likviditetsstyring) Ledelsesinformation til bestyrelsen Månedsvis budget og salgsopfølgning Investerings- og byggeriopfølgning Forecast I og II, budgettering Businesscase beregninger Årsregnskaber (IFRS) Moms/split moms/lønsumsafgift Likviditets og cashflow styring Business og financecontrolling af forretningsenheder Beregning og analyse af nøgletal / benchmarking / KPI Implementering af administrative systemer og processer Implementering af interne kontrolprocesser Sikre overholdelse af interne og eksterne regnskabsstandarder og retningslinjer Kontakt person til revisor, bank og offentlige myndigheder Udvikling af den overordnede finansielle og økonomiske styring Medansvarlig for den strategiske og forretningsmæssige udvikling Skat Forsikring Projektrelaterede resultater: Baggrund Selskabet var i år 2011 nyetableret, og skulle overtage kontanthåndteringen fra Danmarks Nationalbank og de danske pengeinstitutter. På 14 måneder gik selskabet fra at have 8 ansatte inkl. undertegnede og ingen IT produktionsplatform til i alt 500 ansatte og fuld IT produktionsplatform. Jeg startede med et tomt ERP systemet og ingen data, til at have implementeret fuldt produktionsflow, med tilhørende dataindsamling og rapportering på de 14 måneder. I samme periode etablerede jeg økonomifunktionen bestående af controlling, lønningsbogholderi, debitor-, kreditor- og finansbogholderi, samt en selvstændig enhed til likviditetsstyring. Resultater Håndtering af ind- og udbetalinger samt afstemme den elektroniske del af kontant flowet svarende til ca. kr. 1,0 mia. pr. dag. Etablering af økonomifunktion i forbindelse med selskabets etablering i år 2011, herunder rekruttering og ansættelse af medarbejdere. Implementering og opsætning af alt i økonomisystem (Axapta), herunder test af tilretninger udviklet specielt til BKS. Systemejer af Axapta, samt kravstiller til øvrige systemer med interface til Axapta. Controlling af byggeprojekt på i alt kr. 450 mio. Implementering af cashmanagementsystem til betaling og afstemning af mere end stk. daglige betalinger, herunder implementering af automatisk udligning og kontoafstemningsmodul. Opbygning af bestyrelses- ledelses- og månedsrapportering. Valg og implementering af lønsystem samt tilhørende tidsregistrering, herunder test af tilretninger tilpasset overenskomsten samt udrulning af undervisning i tidsregistreringssystemet. 2

3 Generere faktureringsgrundlag. Forretningsgangsbeskrivelser på alle processer. Definition og kulturbærer af BKS mission, vision, strategi og værdier : Sika Danmark a/s Antal ansatte: Omsætning: Ejerforhold: Koncern sprog: Økonomichef og medlem af ledergruppen Produktions- og handelsvirksomhed (Bygge og anlæg) 152 personer 550 mio. pr. år Datterselskab af Schweizisk moderselskab Engelsk på forhandlingsniveau Daglig leder af økonomifunktionen på i alt 6 personer (controlling, lønningsbogholderi, debitor-, kreditor- og finansbogholderi) Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdsopgaver og deadlines for hele organisationen i.f.m. kvartalsregnskaber Koncernrapportering til moderselskab / Group Finance Ledelsesinformation til bestyrelse, internt og nordisk brug Månedsvis budget og salgsopfølgning Forecast I og II, budgettering, 3 årsplaner Kvartals / årsregnskaber (IFRS) Varelager og igangværende arbejder Moms og afgifter Likviditets og cashflow styring Business og financecontrolling af forretningsenheder Beregning og analyse af nøgletal / benchmarking / KPI Kontinuerlig udvikling af administrative systemer og processer Kontinuerlig forbedring af interne kontrolprocesser Sikre overholdelse af interne og eksterne regnskabsstandarder og retningslinjer Kontakt person til revisor, bank og offentlige myndigheder Udvikling af den overordnede finansielle og økonomiske styring af Sika Danmark Medansvarlig for den strategiske og forretningsmæssige udvikling IT ansvarlig indtil funktionen blev en nordisk enhed Skat Projektrelaterede resultater: Deltagelse i analysefasen ved 3 virksomhedsopkøb, samt efterfølgende ansvar for integrering og samkøring af økonomifunktionerne. Jeg reducerede produktionstiden af månedsregnskaber fra 20 arbejdsdage i 1999 til 4 arbejdsdage i år Projektleder for implementering af fælles nordisk ERP system Axapta. Deltagende lande er Sverige, Norge, Finland og Danmark. Samlet investering kr. 16 mio. med efterfølgende store rationaliseringsgevinster for de enkelte lande. Deltaget i implementering af nyt fælles nordisk lager i Danmark, herunder et Wearhouse management system. Mit ansvarsområde i projektet var implementering af et nyudviklet intercompany modul, som optimerer ordre- og faktureringsprocessen, samt at sikre de økonomiske sammenhænge mellem modulerne, og at Transfer pricing reglerne overholdes. Overordnet formål var reduktion af lagerværdi samt optimering af håndteringsprocesserne således at enhedsomkostningen pr. lagerenhed minimeres. Implementeringen af CRM og et fælles nordisk rapporterings- styringsværktøj (Cognos). Implementering af automatisk konto afstemning mellem bank og finans kontiene. Fra at bruge 2 til 3 dage hver måned på bankafstemninger, tager afstemningerne nu kun ca. 0,5 dag. Projektleder for implementering af et elektronisk rejseafregningssystem. Det nye system har medført en betydelig besparelse i administrationsprocessen omkring behandling og bogføring af rejsebilag. 3

4 Projektleder for implementering af EDI fakturering til selskabets største kunder. Selskabet har kunder, som faktureres op til 50 gange pr. dag. EDI faktureringen har medført en stor besparelse i tid på print, kuvertering og forsendelse af de manuelle fakturaer. Projektleder for implementering af SICS Sika Internal Control System. Projektet formål var at sikre at alle økonomiske forhold, hvor selskabet påtog sig en risiko, blev beskrevet, og at der løbende blev foretaget en intern opfølgning af, at regler blev overholdet. Min sidste interne revision fra Schweiz medførte højeste rating. Projektleder for implementering af in scanning af leverandør fakturaer. Formålet med projektet var at spare administrationstid på fysisk at sende fakturaer mellem selskabet forskellige adresser, at få det fulde overblik over hvilke fakturaer som ikke var bogført, samt optimering af selskabets cashflow. Projektleder for optimering og beskyttelse af selskabets likviditet/cashflow. Midlertidigt investeringsstop, lageroptimering, stram debitor kreditgivning, implementering af nettingsystem og forbedrede betalingsbetingelser fra selskabet leverandører er nogle af de tiltag selskabet arbejder med. Projektdeltager i internationalt projekt, ledet af moderselskabet i Schweiz, vedrørende analyse omkring sammenlægning af produktionsenheder i Europa : Motorpart Danmark a/s Regnskabschef og medlem af ledergruppen Import af reservedele til biler : Gaiacorp a/s Perioderegnskaber, årsregnskab, budgettering og budgetopfølgning Udarbejdelse af månedsvis bestyrelsesmateriale Likviditetsstyring Lagerstyring Bogføring, herunder debitor, kreditor, anlæg og lønningsregnskab Salgsopfølgning pr. kundegruppe, varegruppe og sælger Kontaktperson til revisor, bank, offentlige myndigheder Økonomichef (1995), Regnskabschef (1993) Investeringsselskab med fokus på investering i økologiske bæredygtige aktiviteter Koncern sprog: Engelsk Udarbejdelse af eksternt koncernregnskab Opfølgning på investeringsportefølje Periode koncernregnskaber Budgetlægning/budgetopfølgning på koncernniveau Udarbejdelse af bestyrelsesmateriale Bogføring, herunder bl.a. gageudbetaling og anlægskartotek Controlling af udenlandske datterselskaber Udarbejdelse af forretningsgange Likviditets og valutastyring på koncernniveau Kontaktperson overfor eksterne og offentlige myndigheder IT-ansvarlig 1992: Regnskabsmedarbejder i Noredas (Unibank) interne økonomifunktion Udarbejdelse af interne periode regnskaber for Unibanks storkundeområde Budgettering/budgetopfølgning Lønsomhedsberegninger Projektdeltager i.f.m. implementering/ forbedring af EDB-værktøjer Udarbejdelse af forretningsgange 4

5 1991: Regnskabsmedarbejder i Nordeas (Unibank) eksterne økonomifunktion (koncernregnskab) Konsolidering af periodevise eksterne koncernregnskaber Afstemning af interne mellemregninger Årsregnskab Diverse skatte tekniske opgaver Controller for bankens ejendomsdatterselskaber (15 st.) : Erhvervsrådgiver i Nordea (Unibank), filial i København Selvstændigt ansvar for kundeportefølje Kreditansøgninger/bevillinger Engagementsstyring Spekulationsrammer i værdipapirer og valuta Regnskabs/likviditetsanalyse Salg/rådgivning Dokumentudarbejdelse 1986: Udlært som bankassistent i Nordea (Andelsbanken) : Bankelev i Nordea (Andelsbanken), Roskilde afdeling. 5

Skal budget og regnskab stemme? ressource

Skal budget og regnskab stemme? ressource Skal tal-overblikket skabes? Skal budget og regnskab stemme? Skal tilliden og roen bevares? ressource januar 2012 100 kompetente økonomi- og regnskabskandidater er klar! Randstad har et flot kandidatfelt,

Læs mere

Bente Karin Krampau CURRICULUM VITAE. Civilstatus: samboende med jævnalderen mand (datalog, Cand. Scient., ansat i SimCorp A/S, København S)

Bente Karin Krampau CURRICULUM VITAE. Civilstatus: samboende med jævnalderen mand (datalog, Cand. Scient., ansat i SimCorp A/S, København S) CURRICULUM VITAE Navn og adresse: Bente Karin Krampau Tornbjergvej 19 4690 Viby Sj. 13-07-1965 Mobil: 4016 9800 Civilstatus: samboende med jævnalderen mand (datalog, Cand. Scient., ansat i SimCorp A/S,

Læs mere

Er jeres nøgletal og analyser en tillidssag? ressource. 80 kompetente kandidater er klar!

Er jeres nøgletal og analyser en tillidssag? ressource. 80 kompetente kandidater er klar! Mangler I en til at gå bag om tallene? Er jeres nøgletal og analyser en tillidssag? Skal lønnen ud og momsen afstemmes? ressource september 2011 80 kompetente kandidater er klar! Det handler om tillid,

Læs mere

Søren Secher Olesen. Birgitsvej 21 2880 Bagsværd Privat 44 44 68 20 Mobil 21 28 84 41 Email sso@secher-management.dk Web www.secher-management.

Søren Secher Olesen. Birgitsvej 21 2880 Bagsværd Privat 44 44 68 20 Mobil 21 28 84 41 Email sso@secher-management.dk Web www.secher-management. Resumé r Arbejdsområder Forretningsområder Sprog Søren Secher Olesen Birgitsvej 21 2880 Bagsværd Privat 44 44 68 20 Mobil 21 28 84 41 Email sso@secher-management.dk Web www.secher-management.dk Faglige

Læs mere

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser Regnskabskurser på Business Centret bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser regnskabskurser få tallene til at arbejde for dig business

Læs mere

Jesper Ulrik Madsen 1. OPSUMMERING 1.2 FAGLIGE KARAKTERISTIKA

Jesper Ulrik Madsen 1. OPSUMMERING 1.2 FAGLIGE KARAKTERISTIKA 1. OPSUMMERING Jesper Ulrik Madsen (JUM) Stolbergvej 11,DK 2820 Gentofte, Danmark +45 40 30 99 68 jesperulrik@madsen.tdcadsl.dk Linked-in profil:http://lnkd.in/34pjta Født 16. marts 1956 i Gentofte. Gift

Læs mere

Bente Krampau CURRICULUM VITAE. Bente Karin Krampau Ringen 44 4600 Køge Mobil: 40 16 98 00 bkrampau@live.dk

Bente Krampau CURRICULUM VITAE. Bente Karin Krampau Ringen 44 4600 Køge Mobil: 40 16 98 00 bkrampau@live.dk CURRICULUM VITAE Bente Karin Krampau Ringen 44 4600 Køge Mobil: 40 16 98 00 bkrampau@live.dk Profil: Civilstatus: samboende med jævnalderen mand (datalog, Cand. Scient., ansat i SimCorp A/S, København

Læs mere

Demanit ApS Louise Gewecke, lg@demanit.dk Tlf. 91 55 08 03 PROFILRESUME

Demanit ApS Louise Gewecke, lg@demanit.dk Tlf. 91 55 08 03 PROFILRESUME PROFILRESUME Ansvarlig innovativ it projektleder, som arbejder analytisk, systematisk og i en målbaseret retning (PRINCE2 partitioner), med bred erfaring indenfor it projekter med overdragelse til drift

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB?

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? HJÆLP TIL DIN JOBSØGNING Med denne kvikguide er du allerede godt på vej i jagten på dit nye job. Du får

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Mere viden om regnskab, skat og moms

Mere viden om regnskab, skat og moms Mere viden om regnskab, skat og moms Skattekonsulent Martin E. Skytte Statsaut. revisor Johnny Bækholm Kerteminde, 24. februar 2015 Program Velkomst Etablering virksomhed Regnskab, herunder bogholderi

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Curriculum Vitae. Personlige data. Erhvervserfaring. Adresse Grævlingestien 18 2880 Bagsværd

Curriculum Vitae. Personlige data. Erhvervserfaring. Adresse Grævlingestien 18 2880 Bagsværd Curriculum Vitae Personlige data Fulde navn Kirsten Vibeke Nielsen Adresse Grævlingestien 18 2880 Bagsværd Telefon 3035 4993 E-Mail privat kvngladsaxe@gmail.com Fødselsdato 15-5-1960 Erhvervserfaring OfficeOrganize

Læs mere

skat og revision April 2008

skat og revision April 2008 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce skat og revision April 2008 Virksomheder og revisorer udfordres af internationaliseringen Øget internationalisering udfordrer virksomhederne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Synergi mellem bank og it. Bankdata 2012 04. Udviklingsaktiviteter 10. Service og support 19. Konsulent-funktioner 21

Indholdsfortegnelse. Synergi mellem bank og it. Bankdata 2012 04. Udviklingsaktiviteter 10. Service og support 19. Konsulent-funktioner 21 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Bankdata 2012 04 Synergi mellem bank og it Udviklingsaktiviteter 10 Service og support 19 Konsulent-funktioner 21 Teknologi 23 Drift 26 Medarbejdere 28 Skrevet om Bankdata

Læs mere

Administration. Revision. Salg. Auto

Administration. Revision. Salg. Auto Specialefag for Kontor og Handelsuddannelsen Administration Økonomi Revision Salg Auto Undervisningssted Handelsskolen København Nord Multihuset Lundtoftevej 93 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: 8852 6300 www.knord.dk

Læs mere

KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012

KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012 KMD A/S ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD BERETNING PROFIL 03_KMD It med indsigt RESULTATER 04_Året, der gik 05_Resultat og omsætning 06_Udvalgte hoved- og nøgletal 07_Omkostninger 07_Forventninger KMD'S MARKEDER

Læs mere

Curriculum Vitae - Kristine Hammer Jacobsen

Curriculum Vitae - Kristine Hammer Jacobsen Curriculum Vitae - Kristine Hammer Jacobsen Personlige oplysninger: Navn: Adresse: Kristine Hammer Jacobsen Ibstrupvej 34A, 2820 Gentofte Mobil: +45 25303022 Email: h@mmer.dk Civilstand: Gift Født: 5.

Læs mere

Start din karriere her

Start din karriere her Euler Hermes Danmark Start din karriere her hvis du ønsker udfordringer og internationale muligheder www.eulerhermes.dk 1 Indhold Hvad skal du være, når du bliver stor? 3 Euler Hermes Danmark 4 Hvad er

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Erfaring: Ledelse af en forretningsenhed, produktion, projektafdeling, service organisation, teknisk afd.

CURRICULUM VITAE. Erfaring: Ledelse af en forretningsenhed, produktion, projektafdeling, service organisation, teknisk afd. CURRICULUM VITAE. Navn: Henning Møller Pedersen Adresse: Rosensgade 22, 3.th, 8300 Odder E-mail, privat: hmpe@privat.dk Alder: 45 år (10-12-1966) Telefon, mobil: 61 55 62 16 Antal børn - alder: 3 børn

Læs mere

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) :

Ole D. Nielsen. Ansættelser (uddybes efterfølgende) : CV Ole D. Nielsen Ansættelser (uddybes efterfølgende) : 2007-2010 Underdirektør, med ansvar for IT. Bladkompagniet as. 2004-2007 IT-Chef. Bladkompagniet as. 2001-2004 Afdelingsleder for IT-infrastrukturgruppen.

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere