Søgningen til de videregående uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søgningen til de videregående uddannelser"

Transkript

1 Søgningen til de videregående uddannelser Regionale mønstre i søgningen til de videregående uddannelser i Danmark pr. 5. juli 2007 til 2010 med særlig fokus på universitetsuddannelserne August 2010 Bruno Mølgaard Geertsen Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet

2 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 2 af 42 Indhold Indhold... 2 Indledende bemærkninger Analysens hovedkonklusioner Førsteprioritetssøgningen til alle videregående uddannelser Førsteprioritetssøgningen til de lange videregående uddannelser Metode og definitioner Bilag 1 Regional søgning fordelt på type uddannelse Bilag 2 Andel ansøgere fra regionerne fordelt på universitet Bilag 3 Antal ansøgere fordelt på region og universitet Bilag 4 Antal ansøgere fordelt på optagelsesområde

3 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 3 af 42 Indledende bemærkninger Denne analyse præsenterer søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, specielt med fokus på de lange videregående uddannelser. Analysen er udelukkende baseret på antallet af førsteprioritetsansøgere fra den Koordinerede Tilmelding (KOT) , herunder hvilke regioner ansøgerne kommer fra samt hvilke institutioner og uddannelser de søger. Tallene er pr. 5. juli og er leveret af Tilmeldingssekretariatet primo august. Før analysen gennemgås er det vigtig at være opmærksom på følgende forbehold: Analysen omhandler udelukkende førsteprioritetsansøgere. De steder i rapporten, hvor der refereres til antal ansøgere og/eller ansøgninger menes der ansøgere/ansøgninger med 1. prioritet. Data på ansøgninger med lavere prioriteter er ikke tilgængelige og derfor ikke behandlet i analysen. Ansøgertal fra Tilmeldingssekretariatet svarer ikke helt til universiteternes interne ansøgertal. Det skyldes bl.a., at data til opgørelserne trækkes fra forskellige databasesystemer, hvilket giver en mindre uoverensstemmelse mellem universiteternes egne tal og Tilmeldingssekretariatets tal. Ansøgning og optag på de videregående uddannelser er to forskellige ting. Derfor er det er vigtigt at gøre sig klart, at eventuelle ændringer i søgemønstrene til en institution, ikke er ensbetydende med, at institutionen oplever tilsvarende ændringer i optaget. F.eks. hvis stigningen i antal ansøgere hovedsagligt sker på uddannelser, der i forvejen har begrænset optag, vil der ikke kunne optages flere nye studerende efter optagelsesgrænsen er nået. Analysen behandler kun de unge, der søger om optagelse på en videregående uddannelse. Analysen giver derfor ikke noget billede af, hvor stor en andel af regionernes unge, der overhovedet vælger at søge en af landets videregående uddannelse i perioden 2007 til De tre første forbehold er beskrevet mere detaljeret i metodeafsnittet i analysen. Undertegnede modtager meget gerne kommentarer til udvikling af metode og resultater. Bruno Mølgaard Geertsen Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Tlf.: , E mail: Web:

4 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 4 af Analysens hovedkonklusioner Følgende afsnit opsummerer de vigtigste resultater af analysen fordelt på, hvorvidt de beskrevne forhold giver anledning til skærpet opmærksomhed, blot opmærksomhed eller om der er positive tendenser. Tabeller og detaljerede resultatbeskrivelser findes i de efterfølgende resultat og analyseafsnit, samt bilagene. Her giver analysens resultater anledning til skærpet opmærksomhed Antallet af ansøgere fra Region Syddanmark til alle videregående uddannelser er i 2010 steget med 17 % siden Det er den laveste stigning i alle danske regioner. Den tilsvarende stigning fra 2009 til 2010 er dog den næsthøjeste i Danmark (15 %, side 5 6) Region Syddanmark og Region Midtjylland har den laveste andel af ansøgere til en lang videregående uddannelse i 2010 (46 %). Dog er andelen i Region Syddanmark, som den eneste region i landet, stigende fra 2009 til 2010 (side 8). Her giver analysens resultater anledning til opmærksomhed Syddansk Universitet er det universitet i Danmark, der oplever den største procentvise stigning i antal ansøgere fra 2009 til 2010 (23 %). I forhold til antal af ansøgere i 2007, har Syddansk Universitet dog kun fået 9 % flere ansøgere i 2010, hvilket er den næstlaveste stigning blandt alle landets universiteter i denne periode (side 9 11). I 2010 vinder Syddansk Universitet terræn i hjemmeregionen. Således får universitetet 49 % af ansøgerne fra Region Syddanmark, hvilket er 2 procentpoint mere end i Stigningen sker på bekostning af en nedgang af syddanske ansøgere til især Aarhus Universitet. Syddansk Universitet har dog ikke nået niveauet fra 2007 og 2008, hvor andelen lå på 50 % (side 16 17). Her viser analysens resultater særlig positive tendenser I 2010 får Syddansk Universitet 11 % af alle ansøgerne til de lange videregående uddannelser. Det er en stigning på 1,2 procentpoint i forhold til 2009, hvilket er den højeste stigning i procentpoint blandt alle landets universiteter (side 15). Syddansk Universitet har især styrket deres position i Region Midtjylland og i Region Hovedstaden, hvor stigningen i antal ansøgere er ca. 5 gange højere end den tilsvarende stigning for alle universiteterne samlet (side 19).

5 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 5 af Førsteprioritetssøgningen til alle videregående uddannelser Dette afsnit behandler antallet af førsteprioritetsansøgere til alle videregående uddannelser i Danmark, herunder alle korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Uddannelserne under Kulturministeriet (bl.a. arkitekt og designer) er lange videregående uddannelser Udviklingen i antal ansøgere fra regionerne Samlet set er der i år en stigning på 12 % i antal ansøgere til en videregående uddannelse sammenlignet med året før. Stigningen i antal førsteprioritetsansøgere fordeler sig relativ jævnt over alle danske regioner og er højest i Region Nordjylland (16 %) og lavest i Region Midtjylland (12 %). Den tilsvarende stigning for ansøgere uden for Danmark ligger på 7 %, svarende til 534 flere ansøgninger i 2010 i forhold til 2009 (tabel 2.1.). I alt 15 % flere ansøgere fra Region Syddanmark søger i år en videregående uddannelse sammenlignet med året før, hvilket er den næsthøjeste stigning for alle regionerne. I år kommer således ansøgere fra regionen svarende til godt hver sjette (16 %) af alle ansøgerne til de videregående uddannelser i I 2007 lå denne andel på 17 %, mens den i både 2008 og 2009 også lå på 16 %. Tabel 2.1. Antal ansøgere til en videregående uddannelse fordelt på region Antal ansøgninger pr. år Difference Difference Region vs vs i % Nordjylland % Syddanmark % Sjælland % Hovedstaden % Midtjylland % Udlandet % Total % * Regionerne er sorteret efter størst positiv difference i % i antallet af førsteprioritetsansøgere

6 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 6 af 42 Figur 2.1. viser udviklingen som indeks i antal ansøgere bosat i Danmark til videregående uddannelser Indeks 100 er ansøgningsåret 2007, der er første år ansøgernes bopæl opgøres på regioner af Tilmeldingssekretariatet. I 2007 var der på landsplan ansøgere fra Danmark, der søgte ind på en videregående uddannelse med førsteprioritet. Det tilsvarende antal i 2010 er , svarende til en stigning på 23 % (indeks=123). Ved fordeling på regioner ses, at alle regioner har en tilsvarende stigning (23 % 25 %, indeks= ) med undtagelse af Region Syddanmark, hvor stigningen er på 17 % (indeks=117). Den lavere stigning i Region Syddanmark sammenlignet med de øvrige regioner skyldes primært, at netop Region Syddanmark oplevede den største procentvise tilbagegang (17 %) i antal ansøgere fra 2007 til Da antallet af ansøgere til en videregående uddannelse fra regionen, hverken i 2009 eller 2010, procentvis stiger mere end det tilsvarende antal fra hele landet, ligger Region Syddanmark stadig under stigningen på landsplan i Figur 2.1. Antal ansøgere til en videregående uddannelse fordelt på region, som indeks Antal ansøgninger til de videregående uddannelser som indeks (2007=indeks100) fordelt på danske regioner Syddanmark Nordjylland 95 Midtjylland 90 Hovedstaden Sjælland 85 Hele Danmark Ansøgningsår

7 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 7 af Ansøgernes valg af type uddannelse kort, mellemlang eller lang Andelen af ansøgere der i år søger ind på en videregående uddannelse er givet i tabel 2.2. fordelt på uddannelsens type (kort, mellemlang eller lang, hhv. KVU, MVU eller LVU), samt hvilken region ansøgerne kommer fra. I alt 46 % af ansøgerne til en videregående uddannelse fra Region Syddanmark vælger i år, at søge ind på en lang videregående uddannelse, hvilket er den laveste andel blandt alle regioner (Region Midtjylland ligger ligeledes på 46 %). Den tilsvarende andel for ansøgerne fra Region Nordjylland og Region Sjælland ligger på 48 %, mens mere end tre ud af fem ansøgere fra Region Hovedstaden i år søger ind på en lang videregående uddannelse (61 %, tabel 2.2). Ca. hver tredje ansøger fra Danmark (mellem 30 % og 42 %) vælger en mellemlang videregående uddannelse, mens kun lidt over hver tiende ansøger bosat i Danmark i 2010 ønsker at læse en kort videregående uddannelse. Tabel 2.2. Andelen af ansøgere i 2010 fordelt på type uddannelse og region Region LVU MVU KVU Total (%) Total (n) Hovedstaden 61% 30% 9% 100% Udlandet 52% 21% 27% 100% Nordjylland 48% 42% 10% 100% Sjælland 48% 40% 12% 100% Syddanmark 46% 40% 13% 100% Midtjylland 46% 40% 13% 100% Alle regioner 52% 35% 13% 100% * Regionerne er sorteret efter størst andel førsteprioritetsansøgere til en LVU Bilag 1 viser udviklingen i andelen af ansøgere, der søger ind på en videregående uddannelse i

8 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 8 af 42 Figur 2.2. viser udviklingen i andelen af ansøgere til en lang videregående uddannelse ud af alle ansøgere fra Danmark til en videregående uddannelse Fælles for alle regioner er, at andelen i 2007 var højere end den har været i både 2008, 2009 og En årsag hertil kan være de skærpede adgangskrav, der i 2008 blev indført på mange lange videregående uddannelser. Fordi det ville blive sværere at komme ind på de lange videregående uddannelser i 2008, kan flere ansøgere derfor have søgt netop denne type uddannelser tidligere end de ellers havde tænkt sig. Andelen af ansøgere til en lang videregående uddannelse i 2007 kan derfor være berørt af netop det forbehold. Selvom Region Syddanmark sammen med Region Midtjylland har den laveste andel af ansøgere til en lang videregående uddannelse i 2010 (46 %) er udviklingen i Syddansk Universitets hjemmeregion, som den eneste region i Danmark, stigende fra Således stiger andelen af ansøgere fra regionen til en lang videregående uddannelse fra 45 % til 46 %, mens den tilsvarende andel i de andre danske regioner falder med op til og 1 procentpoint. Region Nordjylland er den eneste region i Danmark, hvor andelen af ansøgere til en lang videregående uddannelse er faldet hvert år siden 2007 (fra 52 % i 2007 til 48 % i 2010). Figur 2.2. Udviklingen i andelen af ansøgere til en LVU fordelt på region 2007 til % Andel ansøgere der søger en LVU (%) 60% 55% 50% 45% 40% Ansøgningsår Syddanmark Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Sjælland Hele Danmark

9 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 9 af Førsteprioritetssøgningen til de lange videregående uddannelser Dette afsnit behandler antallet af førsteprioritetsansøgere til de lange videregående uddannelser i Danmark. Ansøgere til uddannelser under Kulturministeriet og IT Universitetet i København er ikke medtaget (se metodeafsnit ) Udviklingen i antal ansøgere til universiteterne Antallet af ansøgere til universitetsuddannelserne er steget fra i 2009 til i 2010, svarende til en stigning på 11 % (tabel 3.1.). Syddansk Universitet (SDU) og Roskilde Universitetscenter (RUC) er de to universiteter, der har oplevet den største stigning i perioden (hhv. 23 % og 21 %). En del af stigningen på Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet skyldes bl.a. stor interesse for de nye uddannelser de tre universiteter udbyder i Copenhagen Business School (CBS) er det eneste universitet, der oplever et fald i antal førsteprioritetsansøgere i samme periode (175 ansøgere, svarende til 4 %). Tabel 3.1. Udviklingen i antal ansøgere , fordelt på universiteter Antal ansøgninger pr. år Difference Difference Universitet vs vs i % Syddansk Universitet % Roskilde Universitetscenter % Aalborg Universitet % Københavns Universitet % Aarhus Universitet % Danmarks Tekniske Universitet % Copenhagen Business School % Total % * universiteterne er sorteret efter størst positiv difference i % i antallet af førsteprioritetsansøgere En komplet fordeling af førsteprioritetsansøgninger på institution, campus og optagelsesområder findes i bilag 4.

10 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 10 af 42 Figur 3.1.a. og b. viser udviklingen fra 2007 til 2010 i antal ansøgere til universiteterne som indeks (indeks 100=2007). Figur 3.1.a. præsenterer de jyske universiteter sammenlignet med Syddansk Universitet, mens figur 3.1.b. viser Syddansk Universitet sammenholdt med universiteterne på Sjælland. I 2008 fik Syddansk Universitet 23 % færre ansøgninger end året før, hvilket var et større fald i antal ansøgere end både Aarhus Universitet (11 %) og Aalborg Universitet (15 %). I forhold til Aalborg Universitet har Syddansk Universitet, især i 2010, formået at indhente noget af det tabte terræn, således at Syddansk Universitet i år får 9 % flere ansøgninger end i 2007, mens Aalborg Universitet i 2010 får 14 % flere ansøgninger end i I 2009 havde Aarhus Universitet et særlig godt år og fik her ansøgere sammenlignet med i 2008 (en stigning på 35 %). Så selvom Syddansk Universitets fremgang i antal ansøgninger på 23 % fra i år er større end på Aarhus Universitet, ligger Aarhus Universitet i 2010 procentvis højere over niveauet fra 2007 end Syddansk Universitet gør (hhv. 25 % og 9 %). Figur 3.1.a. Udviklingen som indeks (indeks 100=2007) i antal ansøgere til universiteterne Antal ansøgninger som indeks (2007=indeks100) fordelt på universiteter SDU AU AAU Ansøgningsår

11 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 11 af 42 Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School er de eneste to universiteter, der ikke oplevede en markant tilbagegang i antal førsteprioritetsansøgere fra 2007 til Antallet af ansøgere til Danmarks Tekniske Universitet har således været konstant stigende i perioden 2007 til Københavns Universitet oplevede i 2008 et tilsvarende fald i antal ansøgninger som Syddansk Universitet (hhv. 25 % og 23 %), men i forhold til Syddansk Universitet fik universitetet en større procentvis fremgang i antal ansøgninger allerede året efter (45 % på KU mod 15 % på SDU). I 2010 ligger Københavns Universitet således 22 % over niveauet i antal ansøgere i Roskilde Universitetscenter følger nogenlunde den samme udvikling som Syddansk Universitet om end universitetet ikke har oplevet helt så store stigninger i antal ansøgere de sidste to år som Syddansk Universitet har. Figur 3.1.b. Udviklingen som indeks (indeks 100=2007) i antal ansøgere til universiteterne Antal ansøgninger som indeks (2007=indeks100) fordelt på universiteter SDU KU 80 DTU CBS RUC Ansøgningsår

12 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 12 af Udviklingen i antal ansøgere fra regionerne Tabel 3.2. viser udviklingen i antallet af ansøgere til en lang videregående uddannelse i perioden (eksklusiv IT universitetet og uddannelserne under Kulturministeriet) og i forhold til sidste år er antallet af ansøgere steget med 11 %. Stigningen i antal ansøgere fra 2009 til 2010 er størst i Region Syddanmark (18 %), hvilket er 4 procentpoint højere end Region Nordjylland, der oplever den næsthøjeste stigning af alle regionerne (14 %). I Region Midtjylland og Region Hovedstaden, hvor de fleste førsteprioritetsansøgere er bosat ved ansøgningstidspunktet, er stigningen på niveau med gennemsnittet for alle regioner (hhv. 12 % og 11 %). Tabel 3.2. Regional udvikling i antal førsteprioritetsansøgere til en LVU Antal ansøgninger til en LVU pr. år Difference Difference Region vs vs i % Syddanmark % Nordjylland % Sjælland % Midtjylland % Hovedstaden % Udlandet % Total % * Regionerne er sorteret efter størst positiv difference i % i antallet af førsteprioritetsansøgere

13 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 13 af 42 Figur 3.2. viser udviklingen som indeks i antal ansøgere bosat i Danmark til lange videregående uddannelser Indeks 100 er ansøgningsåret I 2007 var der på landsplan ansøgere fra Danmark, der søgte ind på en lang videregående uddannelse med førsteprioritet. Det tilsvarende antal i 2010 er , svarende til en stigning på 18 % (indeks=118). I de to regioner med flest ansøgere til en lang videregående uddannelse (Region Hovedstaden og Region Midtjylland), er antallet af ansøgere i 2010 steget mest siden 2007 (hhv. 20 % og 21 %) sammenlignet med de andre 3 danske regioner. I Region Sjælland og Region Nordjylland er antallet af ansøgere til en lang videregående uddannelse steget med hhv. 18 % og 16 % i samme periode, mens stigningen i antal ansøgere i Region Syddanmark er på 12 % fra Figur 3.2. Antal ansøgere til en videregående uddannelse fordelt på region, som indeks Antal ansøgninger til lange videregående uddannelser som indeks (2007=indeks100) fordelt på danske regioner Syddanmark 90 Nordjylland 85 Midtjylland Sjælland 80 Hovedstaden 75 Hele Danmark Ansøgningsår

14 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 14 af Universiteternes position i hele landet I alt ansøgere har i 2010 søgt ind på et af de 7 universiteter i Danmark (IT Universitetet er ikke medtaget). Af dem har 11 % søgt ind på Syddansk Universitet, 34 % har søgt Københavns Universitet, 24 % vil gerne ind på Århus Universitet, mens de resterende 31 % har søgt ind på et af de andre 4 universiteter. Figur viser udviklingen i andelen af ansøgere der har søgt et af de 7 universiteter i Københavns Universitet får i 2010 den største andel af ansøgere til de 7 universiteter siden 2007 (34 %), hvilket er en stigning på 4 procentpoint fra 2008, hvor universitet fik den mindste andel i perioden (30 %). Den tilsvarende andel er steget lidt i samme periode på Aarhus Univesitet (fra 23 % i 2007 til 24 % i 2010). I 2008 og 2009 fik Copenhagen Business School hhv. 15 % og 14 % af førsteprioritetsansøgerne til de 7 universiteter, hvilket begge år var 4 procentpoint mere end Syddansk Universitet. I 2010 er Syddansk Universitet dog næsten på samme niveau som Copenhagen Business School (hhv. 11 % og 12 %). Aalborg Universitet, Roskilde Universitetscenter samt Danmarks Tekniske Universitet får mellem 4 % og 8 % af førsteprioritetsansøgninger til de 7 universiteter i Figur Udviklingen andelen af alle ansøgere til en LVU fordelt på universiteter, Andel 1. prioritetsansøgere til en LVU % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% KU AU CBS SDU AAU RUC DTU Universitet * universiteterne er sorteret efter størst andel i % i antallet af førsteprioritetsansøgere 2010

15 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 15 af 42 Figur viser for hvert universitet differencen i procentpoint fra 2009 til 2010 i andelen af førsteprioritetsansøgere til de 7 universiteter. Eksempelvis, hvis et universitet i 2009 fik 4,0 % af alle førsteprioritetsansøgerne til de 7 universiteter, men i 2010 fik 5,0 %, er differencen +1,0 procentpoint. Fire af de 7 universiteter får i år en større andel af førsteprioritetsansøgerne til de 7 universiteter end sidste år. Af dem oplever Syddansk Universitet den største stigning fra 10,3 % i 2009 til 11,5 % i 2010, svarende til en stigning på 1,2 procentpoint. Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter samt Aalborg Universitet får i år en fremgang på 0,3 til 0,5 procentpoint i andelen af førsteprioritetsansøgere til de 7 universiteter. Derimod taber både Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet en smule terræn ift. sidste år, svarende til en tilbagegang på hhv. 0,2 og 0,3 procentpoint. Copenhagen Business School fik i ,0 % af alle førsteprioritetsansøgerne til de 7 universiteter, mens denne andel i 2010 er 12,1 % (en tilbagegang på 1,9 procentpoint). Figur Andelen af alle ansøgere til de 7 universiteter i 2010 differencen i procentpoint ift ,0% Differencen i procentpoint i andelen af 1. prioritetsansøgere til en LVU 2010 vs ,5% 1,0% 0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 1,2% 0,5% 0,5% 0,3% 0,2% 0,3% 1,9% SDU KU RUC AAU DTU AU CBS Universitet

16 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 16 af Universiteternes regionale position med særlig fokus på SDU Tabel 3.4. giver et overblik over, hvilket universitet regionernes ansøgere søger i For hvert universitet er den region de er beliggende i (deres hjemmeregion) markeret med rød. Figur og viser udviklingen fra 2007 til 2010 for Syddansk Universitet, mens bilag 2 opgøre den tilsvarende udvikling for alle 7 universiteter i samme periode. I alt 85 % af ansøgerne til et af de 7 universiteter fra Region Hovedstaden søger et universitet beliggende i samme region (enten Købehavns Universitet, Copenhagen Business School eller Danmarks Tekniske Universitet). Den tilsvarende andel lå sidste år 2 procentpoint højere (87 % se bilag 2). Aarhus Universitet og Aalborg Universitet får i 2010 hhv. 79 % af ansøgerne fra Region Midtjylland og 63 % af ansøgerne fra Region Nordjylland. For begge universiteter er dette en lavere andel end i 2009 (bilag 2). Tabel 3.4. Andel ansøgere fra hver region til et af de 7 universiteter 2010 Universitet Ansøgningsår Region SDU KU CBS DTU RUC AU AAU 2010 Total (%) Total (n) Syddanmark 49% 14% 4% 2% 2% 25% 5% 100% Nordjylland 2% 8% 2% 0% 1% 23% 63% 100% Midtjylland 4% 7% 2% 1% 1% 79% 6% 100% Hovedstaden 3% 58% 19% 7% 9% 2% 2% 100% Sjælland 11% 48% 16% 8% 11% 4% 2% 100% Udlandet 13% 38% 20% 2% 3% 19% 4% 100% Total for alle regioner 11% 34% 12% 4% 5% 24% 8% 100% * De røde felter markerer, at det er institutionens hjemmeregion

17 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 17 af 42 Syddansk Universitet har siden 2007 fået godt halvdelen af alle førsteprioritetsansøgninger fra hjemmeregionen, Region Syddanmark. Højst lå andelen i 2007 og 2008 (50 %), mens den i 2009 faldt til 47 %. I 2010 er andelen steget med 2 procentpoint til 49 % og er således næsten på niveau med 2007 og 2008 (figur ). Fremgangen i år af syddanske ansøgere til Syddansk Universitet, sker bl.a. på bekostning af andelen af ansøgere til Aarhus Universitet, der i år falder fra 26 % til 25 % sammenlignet med Den tilsvarende andel af ansøgere til Københavns Universitet stiger fra 13 % i 2009 til 14 % i Af de resterende 4 universiteter modtager Copenhagen Business School og Aalborg Universitet lidt færre ansøgere fra Region Syddanmark i 2010 i forhold til året før (ca. et halvt procentpoint færre for begge universiteter), mens Danmarks Tekniske Universitet og Roskilde Universitetscenter ligger på niveau med sidste år (se endvidere bilag 2). Figur Syddansk Universitets position i hjemmeregionen Andel ansøgere fra Region Syddanmark % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 50% 47% 49% 26% 24% 24% 25% 12% 11% 13% 15% 13% 14% 13% 12% SDU AU KU Andre universiteter Universitet

18 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 18 af 42 Syddansk Universitets position i de andre danske regioner er i 2010 styrket i forhold til sidste år. Universitetet får således i år en større andel af alle ansøgere til en lang videregående uddannelser i alle 4 regioner i Jylland og på Sjælland sammenlignet med sidste år(figur ). Andelen af ansøgere fra de 4 regioner til Syddansk Universitet har ellers været faldende i perioden , men når i 2010 tæt på 2007 niveauet i alle danske regioner. Figur Syddansk Universitets position i de andre danske regioner Andel ansøgere til SDU fra andre danske regioner end Region Syddanmark % 10% 8% 6% 4% 2% 0% 11% 11% 10% 10% 4% 3% 4% 3% 3% 2% 2% 3% 2% 1% 2% 2% Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Sjælland Region Alle universiteters andel af ansøgere fra de 4 regioner, , findes i bilag 2.

19 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 19 af Procentvis difference i antal ansøgere fra regionerne 2009 til 2010 Afsnit 3.5 omhandler den procentvise stigning i ansøgerne fra de 6 regioner til hvert af de 7 universiteter. Modsat afsnit 3.4., der fokuserer på universiteternes andel af ansøgere fra hver region, fokuserer afsnit 3.5. udelukkende på differencen i antal ansøgere til universiteterne fra hver region de seneste to år. Bilag 3 viser antal ansøgere fra hver region fordelt på universitet og campus, Procentvis difference i antal ansøgere til SDU fra regionerne 2009 til 2010 Figur viser den regionsfordelte, procentvise difference i antal ansøgere til Syddansk Universitet sammenlignet med alle 7 universiteter. Syddansk Universitet har en større stigning i antal ansøgere fra samtlige af de seks regioner sammenlignet med den samlede stigning for alle 7 universiteter. Især stigningen i antal ansøgere til Syddansk Universitet fra Region Midtjylland (64 %) og fra Region Hovedstaden (50 %) er markant større end den samlede stigning for alle universiteterne. Således får Syddansk Universitet ca. en 5 gange så stor stigning i antal ansøgere fra disse to regioner sammenlignet med den tilsvarende stigning for alle universiteterne i samme regioner. Figur Regionsfordelt difference (i %) i antal ansøgere til SDU og alle universiteter, Stigning i antal ansøgninger i % 2010 vs % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 22% 18% 44% 14% 64% 50% 12% 11% Syddanmark Nordjylland** Midtjylland Hovedstaden Sjælland Udlandet Alle regioner Region Syddansk Universitet 24% 13% Alle universiteter 2% 3% 23% 11% Region Nordjyllands markering med ** indikerer, at der er færre end 50 ansøgere til SDU et eller begge år.

20 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 20 af Procentvis difference i antal ansøgere til universiteterne fra Syddanmark 2009 til 2010 Figur viser den procentvise difference i antal ansøgere til alle 7 universiteter i år sammenlignet med året før. Hver figur behandler én af de 6 regioner. Stigningen i antal ansøgere fra Region Syddanmark, Syddansk Universitets hjemmeregion, ligger for alle 7 universiteter på 18 % i 2010 i forhold til Roskilde Universitetscenter, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet ligger alle over den samlede stigning for alle universiteterne. Den tilsvarende stigning på Aarhus Universitet, der traditionelt får ca. hver fjerde ansøger fra Region Syddanmark, ligger i år på 11 %, hvilket er 7 procentpoint under den samlede stigning i regionen for alle 7 universiteter. Figur Procentvis difference i antal ansøgere til universiteterne fra Region Syddanmark, Stigning i antal ansøgninger fra region Syddanmark 2010 vs i % 30% 20% 10% 0% 10% 20% 22% 23% 0% 24% 29% 11% 4% 18% SDU KU CBS DTU* RUC* AU AAU Alle Univ. Universitet * institutioner markeret med * indikerer at der er mellem ansøgere et eller begge år. Institutioner markeret med ** indikerer at der er færre end 50 ansøgere et eller begge år.

21 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 21 af Procentvis difference i antal ansøgere til universiteterne fra Nordjylland 2009 til 2010 Kun Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet får over 50 ansøgere fra Region Nordjylland i både 2009 og Af de tre universiteter, er stigningen er højst på Københavns Universitet (39 %) sammenlignet med både Aarhus Universitet (16 %) og Aalborg Universitet (9 %). Aalborg Universitet er det eneste af de tre universiteter, hvor antallet af ansøgere fra Region Nordjylland stiger mindre end den tilsvarende stigning for alle universiteter samlet. Syddansk Universitet oplever i år en stigning i antal ansøgere fra Region Nordjylland fra 34 ansøgere i 2009 til 49 ansøgere i 2010, svarende til 44 %. Figur Procentvis difference i antal ansøgere til universiteterne fra Region Nordjylland, Stigning i antal ansøgninger fra region Nordjylland 2010 vs i % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 44% 39% 47% 37% SDU** KU CBS** DTU** RUC** AU AAU Alle Univ. 11% Universitet 16% 9% 14% * institutioner markeret med * indikerer at der er mellem ansøgere et eller begge år. Institutioner markeret med ** indikerer at der er færre end 50 ansøgere et eller begge år.

22 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 22 af Procentvis difference i antal ansøgere til universiteterne fra Midtjylland 2009 til 2010 Antallet af ansøgere fra Region Midtjylland til alle universiteterne er i år steget med 12 % i forhold til sidste år. Syddansk Universitet har oplevet den klart største stigning i antal ansøgere fra denne region (64 %) sammen lignet med alle de andre universiteter ( 32 % til 29 %). Aalborg Universitet har dog også oplevet en pæn stigning af midtjyske ansøgere (29 %), mens Aarhus Universitet i år kun får 9 % flere ansøgere fra hjemmeregionen sammenlignet med sidste år. Syddansk Universitet og Aalborg Universitet, der er Aarhus Universitets to nærmeste naboer, får altså en væsentlig større stigning i antal ansøgere fra Region Midtjylland end Aarhus Universitet, der er beliggende i regionen. Af de sjællandske universiteter får Københavns Universitet den største stigning i antal ansøgere fra Region Midtjylland i år sammenlignet med sidste år (24 %). Danmarks Tekniske Universitet er nogenlunde på niveau med sidste år, mens antallet af midtjyske ansøgere til Copenhagen Business School og Roskilde Universitetscenter i 2010 er faldet med hhv. 18 % og 32 % i forhold til Figur Procentvis difference i antal ansøgere til universiteterne fra Region Midtjylland, Stigning i antal ansøgninger fra region Midtjylland 2010 vs i % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 64% 24% 18% 4% 32% 9% 29% 12% SDU KU CBS DTU* RUC* AU AAU Alle Univ. Universitet * institutioner markeret med * indikerer at der er mellem ansøgere et eller begge år. Institutioner markeret med ** indikerer at der er færre end 50 ansøgere et eller begge år.

23 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 23 af Procentvis difference i antal ansøgere til universiteterne fra Hovedstaden 2009 til 2010 Syddansk Universitet er det universitet, der har den højeste stigning i antal ansøgere fra Region Hovedstaden i 2010 sammenlignet med året før (50 %). De to universiteter, der oplever den næsthøjeste stigning, er Aarhus Universitet og Roskilde Universitetscenter, der ligger på hhv. 28 % og 27 %. De tre universiteter, der har fået den højeste stigning i antal ansøgere fra Region Hovedstaden er altså ikke beliggende i regionen. Af de tre universiteter der har Region Hovedstaden som hjemmeregion, er Københavns Universitet det universitet, der oplever den største stigning i antal ansøgere fra regionen (14 %). Danmarks Tekniske Universitet ligger i denne region på niveau med sidste år (en 2 procents stigning), mens Copenhagen Business School er det eneste universitet, der i 2010 får færre ansøgere fra Region Hovedstaden end i 2009 (6 % færre). Figur Procentvis difference i antal ansøgere til universiteterne fra Region Hovedstaden, Stigning i antal ansøgninger fra region Hovedstaden 2010 vs i % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 50% 14% 6% 2% 27% 28% 12% 11% SDU KU CBS DTU RUC AU AAU Alle Univ. Universitet * institutioner markeret med * indikerer at der er mellem ansøgere et eller begge år. Institutioner markeret med ** indikerer at der er færre end 50 ansøgere et eller begge år.

24 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 24 af Procentvis difference i antal ansøgere til universiteterne fra Sjælland 2009 til 2010 Alle universiteter får i 2010 flere førsteprioritetsansøgere fra Region Sjælland end i Af de universiteter der får over 100 ansøgere fra regionen begge år, oplever Syddansk Universitet den største stigning (24 %). Tre ud af fire universiteter på Sjælland oplever ligeledes en stigningen på % i antal sjællandske ansøgere (Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Roskilde Universitetscenter), mens Copenhagen Business School kun når niveauet fra sidste år. Figur Procentvis difference i antal ansøgere til universiteterne fra Region Sjælland, Stigning i antal ansøgninger fra region Sjælland 2010 vs i % 30% 20% 10% 0% 10% 20% 24% 14% 0% 16% 16% 28% 24% 13% SDU KU CBS DTU RUC AU* AAU** Alle Univ. Universitet * institutioner markeret med * indikerer at der er mellem ansøgere et eller begge år. Institutioner markeret med ** indikerer at der er færre end 50 ansøgere et eller begge år.

25 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 25 af Procentvis difference i antal ansøgere til universiteterne fra Udlandet 2009 til 2010 Antallet af ansøgere i 2010 fra Region Udlandet er på Syddansk Universitet på niveau med sidste år (2 % over i 2010). Roskilde Universitetscenter og Danmarks Tekniske Universitet oplever ligeledes en mindre stigning på hhv. 6 % og 14 %, mens Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Copenhagen Business School får færre udenlandske ansøgere i år sammenlignet med sidste år (3 8 % færre). Kun Aalborg Universitet får markant flere ansøgere fra Region Udlandet i 2010 sammenlignet med 2009, svarende til en stigning på 56 %. Figur Procentvis difference i antal ansøgere til universiteterne fra Region Udlandet, Stigning i antal ansøgninger fra region Udlandet 2010 vs i % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 20% 2% 8% 3% 6% 14% 6% 56% SDU KU CBS DTU* RUC AU AAU Alle Univ. Universitet 3% * institutioner markeret med * indikerer at der er mellem ansøgere et eller begge år. Institutioner markeret med ** indikerer at der er færre end 50 ansøgere et eller begge år.

26 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 26 af Metode og definitioner 4.1. Ansøgertallene fra Tilmeldingssekretariatet Metoden for opgørelse af ansøgertallene Ved ansøgning til alle videregående uddannelser i Danmark skal hver ansøger indsende et ansøgningsskema til den institution som de søger ind på med førsteprioritet. Ansøgernes skemaer registreres på den pågældende institution og sendes herefter til Tilmeldingssekretariatet, hvor samtlige skemaer tastes ind i en database. Ud fra denne database har Syddansk Universitet i år fået trukket nogle aggregerede tabeller fordelt på institution, optagelsesområde, samt i hvilken region ansøgerne har deres folkeregisteradresse ved ansøgningsdatoen. Ansøgertallet omfatter udelukkende antallet af førsteprioritetsansøgninger Definitioner på variablerne Variablerne institution, optagelsesområde, og ansøgerens region er med i tallene fra Tilmeldingssekretariatet. I analysen er opdeling på institutionsniveau udelukkende foretaget på de lange videregående uddannelser. Uddannelserne under Kulturministeriet (Arkitektskolerne, Biblioteksskolen, Designskolerne og Kunsthåndværkerskolen) er udeladt da det ikke er universitetsuddannelser og IT Universitetet i København er ikke taget med pga. universitetets størrelse. Antallet af førsteprioritetsansøgere til hver institution er underopdelt i hvilket optagelsesområde ansøgerne har søgt ind på. Alle optagelsesområder, der står i årets KOT hæfte (et hæfte udgivet af Tilmeldingssekretariatet indeholdende ansøgningsskemaer og vejledning) er medtaget i tallene, også selvom uddannelserne ikke bliver oprettet pga. for få ansøgere. Den regionale fordeling af ansøgernes bopæl ved ansøgningstidspunktet er givet i regioner og ikke i amter. Desværre er det kun muligt at få aggregerede tabeller fordelt på regioner fra Tilmeldingssekretariatet, så en sammenligning af ansøgernes regionale tilknytning længere tilbage end 2007, hvor data er fordelt på amter og ikke regioner, er ikke mulig.

27 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 27 af Ansøgning og optag hvad er sammenhængen? Denne analyse behandler ansøgningen til de videregående uddannelser og det er vigtigt at gøre sig klart, at eventuelle ændringer i søgemønstrene til en institution henover årene, ikke er ensbetydende med, at institutionen får tilsvarende ændringer i optaget. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. hvis stigningen i antal ansøgere hovedsagligt sker på uddannelser der i forvejen har begrænset optag, vil der ikke kunne optages flere nye studerende når optagelsesgrænsen er nået. Et eksempel på forskellen i ansøgning og optag, ses ved at sammenholde tabel (antal ansøgere pr. universitet) og tabel (antal optagne studerende i 1. runde pr fordelt på universitet). F.eks. oplever Syddansk Universitet i 2010 en stigning på 23 % i antal ansøgere i forhold til året før, men stigningen i optaget pr. 30. juli 2010 efter 1. runde er kun på 18 % målt i forhold til optaget pr. 30. juli Tabel Udviklingen i antal ansøgere , fordelt på institutioner Antal ansøgninger pr. år Difference Difference Universitet vs vs i % Syddansk Universitet % Roskilde Universitetscenter % Aalborg Universitet % Københavns Universitet % Aarhus Universitet % Danmarks Tekniske Universitet % Copenhagen Business School % Total % * Institutionerne er sorteret efter størst positiv difference i % i antallet af førsteprioritetsansøgere Tabel Udviklingen i antal optagne studerende pr. 30. juli , fordelt på institutioner Antal optagne pr. år Difference Difference Universitet vs vs i % Syddansk Universitet % Aarhus Universitet % Aalborg Universitet % Copenhagen Business School % Roskilde Universitet % Københavns Universitet % Danmarks Tekniske Universitet % Total % * Institutionerne er sorteret efter størst positiv difference i % i antallet af førsteprioritetsansøgere

28 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 28 af 42 Det endelige optag til de videregående uddannelser opgøres først pr. 1. oktober, så de optagelsestal, der er præsenteret pr. 30. juli i tabel er midlertidige. En del nye studerende optages efter 30. juli gennem 2. runde på uddannelser med ledige pladser, derfor er tabel udelukkende medtaget i denne analyse for at synliggøre forskellen på ansøgning og optag. Hverken optagelsestal pr. 30.juli (1. runde) eller pr. 1. oktober (endelige optagelsestal) er behandlet i denne analyse. Så det er derfor vigtigt at understrege, at denne analyse af ansøgere til de videregående uddannelser, ikke har til formål at estimere, hvor mange nye studerende institutionerne kan forvente at optage, men derimod at belyse udviklingen over tid i antallet af unge, der ønsker at læse en videregående uddannelse, herunder universiteternes popularitet i de forskellige regioner Tal fra Tilmeldingssekretariatet og universiteterne selv, hvad er forskellen? Ansøgningstallene fra Tilmeldingssekretariatet stemmer ikke helt overens med universiteternes egne interne opgørelser. Således har Tilmeldingssekretariatet i 2010 registreret 3917 førsteprioritetsansøgninger til Syddansk Universitet, hvorimod der i Syddansk Universitet interne opgørelse er registreret 4151 førsteprioritetsansøgninger pr. 5. juli (en difference på 6 %). I 2010 er der tilsvarende forskelle på 6 af de 7 universiteter (en difference på 3 6 %), og kun Danmarks Tekniske Universitet har i deres egen opgørelse registreret færre førsteprioritetsansøgere end Tilmeldingssekretariatet (en difference på 1 %). Uoverensstemmelsen skyldes formentlig, at tallene trækkes fra forskellige databaser, på forskellige tidspunkter og ud fra forskellige kriterier.

29 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 29 af 42 Bilag 1 Regional søgning fordelt på type uddannelse Region Syddanmark Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Sjælland Udlandet Alle regioner Andel ansøgninger fordelt på type videregående uddannelse Ansøgningsår LVU MVU KVU Total (%) Total (n) % 40% 13% 100% % 40% 14% 100% % 41% 15% 100% % 38% 13% 100% % 42% 10% 100% % 38% 12% 100% % 38% 12% 100% % 37% 11% 100% % 40% 13% 100% % 40% 13% 100% % 40% 15% 100% % 39% 13% 100% % 30% 9% 100% % 29% 10% 100% % 30% 11% 100% % 29% 9% 100% % 40% 12% 100% % 40% 12% 100% % 41% 13% 100% % 39% 12% 100% % 21% 27% 100% % 19% 24% 100% % 19% 26% 100% % 17% 18% 100% % 35% 13% 100% % 33% 14% 100% % 34% 15% 100% % 33% 12% 100%

30 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 30 af 42 Bilag 2 Andel ansøgere fra regionerne fordelt på universitet Ansøgningsår Region Universitet SDU KU CBS DTU RUC AU AAU Total (%) Total (n) Syddanmark 50% 12% 4% 2% 2% 24% 5% 100% Nordjylland 2% 6% 2% 1% 1% 25% 63% 100% Midtjylland 4% 7% 2% 1% 2% 76% 8% 100% Hovedstaden 3% 54% 22% 7% 11% 2% 1% 100% Sjælland 11% 47% 16% 8% 13% 2% 2% 100% Udlandet 13% 46% 18% 2% 3% 15% 3% 100% Syddanmark 50% 11% 4% 3% 2% 24% 6% 100% Nordjylland 2% 6% 2% 1% 1% 21% 67% 100% Midtjylland 3% 6% 3% 1% 2% 78% 7% 100% Hovedstaden 3% 49% 25% 9% 10% 2% 2% 100% Sjælland 10% 41% 22% 9% 12% 3% 3% 100% Udlandet 14% 37% 22% 2% 3% 19% 4% 100% Syddanmark 47% 13% 4% 2% 2% 26% 5% 100% Nordjylland 1% 6% 2% 1% 1% 23% 66% 100% Midtjylland 2% 6% 2% 1% 1% 81% 6% 100% Hovedstaden 2% 56% 23% 8% 8% 2% 2% 100% Sjælland 10% 48% 18% 8% 11% 4% 2% 100% Udlandet 12% 40% 20% 2% 3% 20% 3% 100% Syddanmark 49% 14% 4% 2% 2% 25% 5% 100% Nordjylland 2% 8% 2% 0% 1% 23% 63% 100% Midtjylland 4% 7% 2% 1% 1% 79% 6% 100% Hovedstaden 3% 58% 19% 7% 9% 2% 2% 100% Sjælland 11% 48% 16% 8% 11% 4% 2% 100% Udlandet 13% 38% 20% 2% 3% 19% 4% 100% 3.940

31 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 31 af 42 Bilag 3 Antal ansøgere fordelt på region og universitet Region Syddanmark Nordjylland Midtjylland Antal ansøgninger/år Difference Difference Universitet vs vs i % SDU Ods % SDU Kol % SDU Søn % SDU Esb % SDU Sla % KU % CBS % DTU % RUC % AU % AAU % AAU Esb % SDU Ods % SDU Kol % SDU Søn % SDU Esb % SDU Sla KU % CBS % DTU % RUC % AU % AAU % AAU Esb % SDU Ods % SDU Kol % SDU Søn % SDU Esb % SDU Sla % KU % CBS % DTU % RUC % AU % AAU % AAU Esb %

32 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 32 af 42 Region Hovedstaden Sjælland Udlandet Antal ansøgninger/år Difference Difference Universitet vs vs i % SDU Ods % SDU Kol % SDU Søn % SDU Esb % SDU Sla % KU % CBS % DTU % RUC % AU % AAU % AAU Esb SDU Ods % SDU Kol % SDU Søn % SDU Esb % SDU Sla % KU % CBS % DTU % RUC % AU % AAU % AAU Esb SDU Ods % SDU Kol % SDU Søn % SDU Esb % SDU Sla % KU % CBS % DTU % RUC % AU % AAU % AAU Esb %

33 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 33 af 42 Bilag 4 Antal ansøgere fordelt på optagelsesområde Ansøgningsår Difference Universitet Optagelsesområde SDU Ods. Biologi (17010) Datalogi (17020) Idræt og sundhed (17040) Matematik økonomi (17050) Naturvidenskab (17060) Lægemiddelvidenskab (17105) Klinisk biomekanik (17110) Lægevidenskab (17115) Bibl.kundsk./videns.komm. (17205) Dansk/nordisk (17210) Engelsk (17215) Filosofi (17220) Fransk (17225) Klassiske studier (17230) Historie (17235) Litteraturvidenskab (17240) Audiologi (17245) Logopædi (17247) Medievidenskab (17250) Religion (17260) Spansk (17265) Tysk (17270) Int.virk.komm./2 fremmedsp. (17310) Int.virk.komm./1 frem.sp.medie (17340) Int.virk.komm./1 frem.sp.komm (17350) Int.virk.komm./Arabisk.komm. (17360) Jura (17410) Statskundskab/Samfundsfag (17415) Økonomi (17420) Almen Erhvervsøkonomi, HA (17510) Almen erhvervsøk., HA(dat.) (17515) Erhv.øk. erhv.ret, HA(jur.) (17520) Erhv.øk. sprog (negot) (17530) Journalistik (17610) Diploming. Bygning (17815) Diploming. Elektro (17820) Diploming. GMM (17822) Diploming. Kemi (17825) Diploming. Inform. og komm. (17830) Diploming. Integreret design (17835) Diploming. Maskin (17840) Diploming. Produktion (17845) Civiling. Robotteknologi (17870) Civiling. Fysik og teknologi (17875) Civiling. Kemi (17880) Civiling. Miljøteknologi (17885) Civiling. Product Dev.Inovat. (17890) Farmaceut (17025) It og datamanagement (17100) 3 3 Psykologi (17200) Civiling. Velfærdsteknologi (17860) 8 8 Civing.Lærings &oplevelsestekn (17865) 8 8 SDU Ods. Total

34 Søgningen til de videregående uddannelser i Danmark, s. 34 af 42 Ansøgningsår Difference Universitet Optagelsesområde SDU Kol. Dansk/nordisk (18010) Engelsk (18015) Informationsvidenskab (18020) Historie (18025) Design og kulturøkonomi (18030) Int.virk.komm./2 frem.sprog (18110) Int.virk.komm./IT.webkomm. (18140) Almen Erhvervsøkonomi, HA (18210) Erhv.øk. erhv.sprog (SPRØK) (18215) SDU Kol. Total SDU Søn. Civiling. innov. og business (19010) Civilingeniør i Mekatronik (19015) Civiling. Mechatronics (19020) Diploming. Elektro (19110) 5 0 Diploming. interaktivt design (19115) Diploming. Mechatronics (19120) Diploming. Mekatronik (19125) Business Administration (19215) Erhv.øk. Erhv.spr.(SPRØK) (19220) European Studies (19225) BSc.Business, Language and Cul (19230) Int.virk.komm./Spr.kult.formid (19250) SDU Søn. Total SDU Esb. Folkesundhedsvidenskab (20010) Miljøplanlægning (20015) Almen Erhvervsøkonomi, HA (20210) Erhv.øk. Erhv.spr.(Negot) (20215) Sociologi og kulturanalyse (20220) SDU Esb. Total SDU Sla. (N)Erhv.spr. og Int.Eng/Tysk (20510) Int.virk.komm./1 sprog komm. (20515) Int.virk.komm./1 sprog markt. (20520) Erhv.sp./ITbaseret mar.komm. (20525) Almen Erhvervsøkonomi, HA (20530) Almen erhv.øk. HA sportmanagem (20535) Economics and Inform.Tech. (20540) SDU Sla. Total

Tillæg til ansøgningsstatistik

Tillæg til ansøgningsstatistik Syddansk Universitet Tillæg til ansøgningsstatistik Tillæg til ansøgningsstatistikken på alle længere videregående uddannelser i Danmark per 5. juli 2008 Bruno Mølgaard Geertsen Afdelingen for Dokumentation

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet

Søgningen til Syddansk Universitet Søgningen til Syddansk Universitet Pr. 5. juli 2009 2010 Juli 2010 Bruno Mølgaard Geertsen Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet Søgningen via KOT til Syddansk Universitet

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Igen stor stigning i søgningen til Syddansk Universitet gennem kvote 2 Syddansk Universitet har pr. 15 marts 2011 modtaget 6.562 ansøgninger fra 5.071

Læs mere

ANSØGNINGSSTATISTIK 15.marts 2008

ANSØGNINGSSTATISTIK 15.marts 2008 Syddansk Universitet ANSØGNINGSSTATISTIK 15.marts 2008 Studiekontorets statistikfunktion har opgjort ansøgningerne pr. 15.marts, hvilket i praksis er en opgørelse d.19.marts 2008 kl.12:58. I år er antallet

Læs mere

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 Juli 2010 Kristian Grundvad Kvist Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet

Læs mere

Rekord mange tilbydes studieplads på Syddansk Universitet ultimo juli 2011

Rekord mange tilbydes studieplads på Syddansk Universitet ultimo juli 2011 Rekord mange tilbydes studieplads på Syddansk Universitet ultimo juli 2011 Ultimo juli 2011 har rekord mange unge fået tilbud om optagelse på en bacheloruddannelse ved et af landets 8 universiteter. Ikke

Læs mere

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 15. marts - notat fra Analyse, udarbejdet Marts 2015 Udarbejdet af Analyse - Studieservice Fuldmægtig Agner Holmbjerg Schibler, agn@sdu.dk

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Notatet omhandler status på 1. runde KOT-optag pr. 30. juli 2012. Det vil sige de ansøgere, som har søgt om optagelse inden 5. juli og som er

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Søgningen til de videregående uddannelser

Søgningen til de videregående uddannelser Søgningen til de videregående uddannelser Regionale mønstre i søgningen til de videregående uddannelser i Danmark 2007-2009 - specielt med fokus på universitetsuddannelserne Søgningen til de videregående

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIESTATISTIK

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIESTATISTIK SYDDANSK UNIVERSITET STUDIESTATISTIK Ansøgerstatistik pr. 15.marts 2004 Tabel 1. Fordeling på campus og fakultet. Tabel 2. Kønsfordeling på campus og fakultet. Tabel 3. Aldersgennemsnit og median for hvert

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

Syddansk Universitet ANSØGNINGSSTATISTIK. Analyse af søgningen pr. 5. juli Søgningen til Syddansk Universitet pr. 1. juli i perioden

Syddansk Universitet ANSØGNINGSSTATISTIK. Analyse af søgningen pr. 5. juli Søgningen til Syddansk Universitet pr. 1. juli i perioden Syddansk Universitet ANSØGNINGSSTATISTIK Analyse af søgningen pr. 5. juli 2008 Søgningen til Syddansk Universitet pr. 1. juli i perioden 2003-2008 Bruno Mølgaard Geertsen, Afdelingen for Dokumentation

Læs mere

ANSØGNINGSSTATISTIK 15.marts 2005

ANSØGNINGSSTATISTIK 15.marts 2005 Syddansk Universitet ANSØGNINGSSTATISTIK 15.marts 2005 Studiekontorets statistikfunktion har opgjort ansøgerne pr. 15.marts, hvilket i praksis er en opgørelse d.16.marts 2005 kl.12:00. Tabel 1. Campus,

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010 Optaget via KOT2012 fra Svendborg Gymnasium og HF I alt er 409 fra Svendborg Gymnasium og HF optaget via KOT 2012. Heraf: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Total optaget 67 150 100 44 14 18

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 20. marts 2015 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2015: Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal kvote

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT AU 22. marts 2012 KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT HVAD: Endelig opgørelse over antal kvote 2-ansøgninger i alt, heraf antal 1. prioritetsansøgninger på AU. Opgørelsen er fordelt på optagelsesområder. HVORNÅR:

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management 1.1 Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Direkte adgangsgivende for Spor 1: SEM-Ø: Humanistiske Bacheloruddannelser Arbejdslivsstudier

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 62 Offentligt Notat Modtager(e): Kopi: Dispensationer i forhold til opfyldelse af specifikke adgangskrav optagelsen 2008 Resumé Med hjemmel i adgangsbekendtgørelsens

Læs mere

PRODUCERET AF: AU Uddannelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Analyse og indberetning

PRODUCERET AF: AU Uddannelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Analyse og indberetning AU 8. KOT - ANSØGNINGER juli 2015 HVAD: Antal KOT ansøgninger og sansøgninger på AU. HVORNÅR: 8. juli 2015 MODTAGER: Universitetsledelsen, Fakulteter og Presseenheden PRODUCERET AF: SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen,

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient Optagelsestal og adgangskvotienter universiteternes it-uddannelser: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pr. institution: Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Optag Adgangskvotient

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A BILAG 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2011: Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab

Læs mere

Fakultetsoversigt. Analyse og kvalitetsudvikling 11OCT10. Bachelorgennemsnit. Samlet oversigt Gennemsnit. Nedre Kvartil.

Fakultetsoversigt. Analyse og kvalitetsudvikling 11OCT10. Bachelorgennemsnit. Samlet oversigt Gennemsnit. Nedre Kvartil. Frdiguddannede Bachelorer Undersgelse af karaktergennem p Syddansk Universitet Frdiguddannede bachelorer i perioden 1.okt 2008-30.sep. 2010 Vgtet gennem af samtlige karakterer p Bacheloruddannelsen 1 Samlet

Læs mere

STATISTIK OVER STUDERENDE

STATISTIK OVER STUDERENDE STATISTIK OVER STUDERENDE Optag fordelt på fakulteter, ordinære studier 2004 heraf Optag Kvinder Samlet opgørelse via den Koordinerede Tilmelding (KOT) Sundhedsvidenskab i alt 427 253 Naturvidenskab og

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Optagelsesstatistik 2014

Optagelsesstatistik 2014 Optagelsesstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.226 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Nordjylland har i de sidste 8 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 18. marts 2016 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2016 Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 Pct Antal

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 14. Januar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE 29. KOT TILBUD OM OPTAGELSE juli 2015 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i %

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i % AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2014 Tabel 1: til Aarhus Universitet Årstal 2012 2013 2014 Udvikling i 2013-2014 Udvikling i 2012-2014 Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869-5,9-0,6 - Heraf antal sansøgninger

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i 8. KOT - ANSØGNINGER juli Tabel 1: til Aarhus Universitet Udvikling i 2012- Udvikling i 2014-2012 2013 2014 Pct Antal Pct Antal Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869 25.090 4,5% 1.081 5,1% 1.221

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Optag sommer 2012. Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør. Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende Optag sommer 202 Bachelor i teknisk videnskab (civilbachelor) og Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år bliver der af DTU

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

Tabel 1 Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau 2000 2011

Tabel 1 Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau 2000 2011 Bilag 18 Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark, fordelt henholdsvis på geografi og Uddannelse/fakultet.

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i 7. KOT - ANSØGNINGER juli 2016 SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Pct Antal Pct Antal

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU IND. Vores mål: Det bedste match KVOTE KVOTE 2 SDU.DK

SÅDAN KOMMER DU IND. Vores mål: Det bedste match KVOTE KVOTE 2 SDU.DK Vores mål: Det bedste match SDU går nye veje. Fra optagelsesåret 2017 får du langt bedre mulighed for at sikre dig, at du vælger den rigtige uddannelse første gang. Vi udvider kvote 2 muligheden, så langt

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 27. Februar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Uddannelsen - antal ansøgere i 2012 antal ansøgere i 2013 - universitetet Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Medicin 2048 2185 (SDU) Erhvervsøkonomi, HA 2388

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE AU 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Årstal 2012 2013 2014 Udvikling i % 2013-2014 juli 2014 Udvikling i % 2012-2014 Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869-6

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger KU Farmaceut Biokemi Forsikringsmatematik (aktuar) Fysiske fag Geografi og Geoinformatik Geologi-Geoscience De kemiske fag Matematik Molekylær biomedicin Nanoteknologi

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Årstal Udvikling i % ARTS

Årstal Udvikling i % ARTS AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2013 Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal 2011 2012 2013 Udvikling i 2012-2013 Udvikling i 2011-2013 Antal ansøgninger i alt* 23.867 24.009 25.368 5,7 6,3 - Heraf

Læs mere

Optag vinter 2013 Diplomingeniør

Optag vinter 2013 Diplomingeniør Optag vinter 213 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Michella Magnussen Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU.

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

Optagelsesstatistik 2016

Optagelsesstatistik 2016 Optagelsesstatistik 2016 GENERELT: HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling 1. prioriteter: Opgjort efter registreringerne ved ansøgningen

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk juli 2016 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Pct Antal

Læs mere

Optagelsesstatistik 2012

Optagelsesstatistik 2012 Optagelsesstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 6.602 personer der har fået

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 222 af 08/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

NOTAT: Ansøgere og optagne på sygeplejerskestudiet 2010-2015

NOTAT: Ansøgere og optagne på sygeplejerskestudiet 2010-2015 Signe Friis Christiansen August 2015 NOTAT: Ansøgere og optagne på sygeplejerskestudiet 2010-2015 I dette notat belyses udviklingen i ansøgere og optagne til sygeplejerskestudiet i perioden 2010-2015.

Læs mere

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger.

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger. Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 3: Studiestartstema; om hvad de nye universitetsstuderende kan forvente, at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger Hvad de nye universitetsstuderende

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i %

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i % AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2012 Tabel 1: til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i 2011-2012 Udvikling i 2010-2012 Antal ansøgninger i alt* 2054 23.867 24.009 1 14 - Heraf antal sansøgninger på AU* 9.065

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2013 30.09.2014 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi 0 1 1 8 26 15 14 65 8,2 0 7 7 10 12 12 12 Arabisk

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2012

Ansøgningsstatistik 2012 Ansøgningsstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 22.536 ansøgninger, fordelt

Læs mere

Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende

Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende Denne undersøgelse viser de danske universitetsstuderendes vurdering af deres uddannelse, dels hvor meget undervisning de får, dels kvaliteten af

Læs mere

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker:

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker: Ansøgningsstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 23.869 ansøgninger, fordelt på 15.300 individuelle

Læs mere

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Optag vinter 2011 Diplomingeniør

Optag vinter 2011 Diplomingeniør Optag vinter 2011 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 21 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 Resumé

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Optag vinter 2010 Diplomingeniør

Optag vinter 2010 Diplomingeniør Optag vinter 2010 Diplomingeniør Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue Indledning Hvert år udarbejder DTU en profil af de studerende der er optaget på DTU. Profilen

Læs mere

10/10/14 RUC. Profil- og frafaldsanalyse af studieansøgere

10/10/14 RUC. Profil- og frafaldsanalyse af studieansøgere 1/1/14 RUC Profil- og frafaldsanalyse af studieansøgere For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD

Læs mere

Færdiguddannede Kandidater

Færdiguddannede Kandidater 1 Færdiguddannede Kandidater Undersøgelse af karakter på Syddansk Universitet Færdiguddannede Kandidater i perioden 1.okt 2006-1.okt 2007 af alle karakterer opnået på kandidatstudiet Samlet oversigt SDU,

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE AU 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE juli 2013 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Årstal 2011 2012 2013 Udvikling i % 2012-2013 Udvikling i % 2011-2013 Antal ansøgninger i alt* 23.867 24.009 25.368

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne

Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne august 2010 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold vedrørende de seneste års søgning og optag til ingeniør og cand. scient. uddannelserne (se

Læs mere

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark fordelt henholdsvis på geografi og uddannelse/fakultet. Antallet

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 121 Offentligt O:\Universitets- og\bekendtgørelser\556767\dokumenter\556767.fm 20-02-07 13:27 k03 SJ Bekendtgørelse nr. 151 af 19. februar 2007

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET?

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? NOTAT 53 12.08.2016 HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? Sammenfatning I denne uge starter landets grundskoler op efter sommerferien. For de ældste elever er det måske

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne

Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne Fordelingen af det stigende optag på professionshøjskolerne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de syv professionshøjskoler PROFESSIONS- HØJSKOLERNE Fordelingen af det stigende optag

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Kandidater der har fet karakteren B, fakultetsoversigt. Analyse og kvalitetsudvikling kgk@sdu.dk 12OCT10. Samlet oversigt Gennemsnit.

Kandidater der har fet karakteren B, fakultetsoversigt. Analyse og kvalitetsudvikling kgk@sdu.dk 12OCT10. Samlet oversigt Gennemsnit. Frdiguddannede Kandidater Undersgelse af gennemsnit p Syddansk Universitet Frdiguddannede Kandidater i perioden 1.okt 2008-30.sep 2010 1 Samlet oversigt Median SDU, samlet 9.0 12.0 12.0 10.0 7.0 2.0 1296

Læs mere