COSA_FORMAL BETEGNELSE 34 Ernæringsteknolog AK 83 Suppleringsuddannelsen 100 Håndarbejdslærer 102 Ernærings- og husholdningsøkonom 109 Kaospilot 119

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COSA_FORMAL BETEGNELSE 34 Ernæringsteknolog AK 83 Suppleringsuddannelsen 100 Håndarbejdslærer 102 Ernærings- og husholdningsøkonom 109 Kaospilot 119"

Transkript

1 COSA_FORMAL BETEGNELSE 34 Ernæringsteknolog AK 83 Suppleringsuddannelsen 100 Håndarbejdslærer 102 Ernærings- og husholdningsøkonom 109 Kaospilot 119 Grafisk kommunikation 191 Skovtekniker 210 Grafisk teknologi og ledelse 224 Eksport og Teknologi 300 Supleringsforløb jordemoder, Ergo- og fysioterap. 301 Suplering sund ÅU 822 Procesoperatør 824 Lastvognsmekaniker 851 Auto- og autoelektrouddannelsen 852 Maskinarbejderuddannelsen 866 Optometrist 870 Grafiker 871 Grafisk trykker 874 Landbrugsuddannelsen 1015 Service 1020 Individuel eud: Teknologi og kommunikation 1021 Individuel eud: Bygge og anlæg 1022 Individuel eud: Håndværk og teknik 1023 Individuel eud: Fra jord til bord 1024 Individuel eud: Mekanik, transport og logistik 1025 Individuel eud: Service Brobygning, Tekniske grundforløb Introduktionskurser, under brobygning, tekn.udd Særlige EGU-forløb, skoleundervisning, TS 1107 EGU-teknik praktik 1114 Introduktionskursus, brobyg. EUD-tek.-enkeltfag 1115 Smed, rustfast kleinsmed. Forhøjet taxameter 1150 Maskinuddannelsen 1165 Værktøjssliber 1175 Låseassistent 1185 Industriel reparatør 1230 Auto- og autoelektrouddannelsen 1245 Lastvognsmekaniker 1275 Oliefyrstekniker 1285 Plastsvejser 1295 Industrisvejser 1320 Plastmager og procesindustriuddannelsen 1345 NDT-tekniker 1365 Montageoperatør 1375 Aluminiumsoperatør 1385 Bådservice-assistent 1400 Ædelmetalstøber 1480 Bogbinder 1490 Serigraf

2 1505 Grafiker 1510 Grafisk trykker 1545 Transportuddannelsen 1690 Kok og smørrebrødsjomfru 1800 Pottemager Brobygning, Merkantilt grundforløb Introduktionskurser under brobygning, merkantileud 1906 Særlige EGU-forløb, skoleundervisning, HS 1907 EGU merk praktik 1914 Introduktionskurser, brobyg. merk.eud-enkeltfag 1916 Individuel eud: Det merkantile område 1931 Generel handelsuddannelse 1941 Kontorserviceuddannelsen 1951 Detailhandel, generel 2000 SOSU Brobygning, introduktion 2001 Grundforløb 2003 Social- og sundhedshjælperudd SOSU, Bro, del af grundforløb 2006 SOSU, brobygning, enkeltfag 2410 AMU 2420 Anden tilskudsfinansieret aktivitet 2550 Undervisningsforløb for årige flygtn/indvand 2551 Præsentationskursus, tekniske uddannelser 2552 Præsentationskursus, merkantile uddannelser 2553 Præsentationskurser, landbrug 2554 Præsentationskurser, SOSU 2829 Overgangsplaner m. særtakst 3006 Social- og sundhedsassistent, EVE 3008 SOSU enkeltfag 3014 Introduktionskursus under brobygning, HHX 3020 Højere Handelseksamen, 1-årig 3022 Introduktion til stx (brobygning) 3023 Brobygning stx, enkeltfag 3024 Brobygning, HHX-enkeltfag 3025 Præsentationskurser stx 3026 Udredning, plan m.m. ordblindeuv Præsentationskursus hf 3031 Introduktion til hf (brobyg) 3033 Brobygning hf enkeltfag 3111 Social- og sundhedshjælper opskoling hjemmehjælper 3121 Social- og sundhedsass., opskoling sygehjælper 3122 Social- og sundhedsass., opskoling plejer 3123 Social- og sundhedsass., opskoling plejehjemsass PGU-merit 3233 Eksporttekniker 3247 Jordbrugsteknikeruddannelsen 3284 Alternativ Laborantuddannelse 3287 Uddannelses- og erhvervsvejleder 3314 Introduktionskursus under brobygning, HTX 3324 Brobygning, HTX-enkeltfag

3 3433 Adgangskursus til skov- og landskabsingeniør 3451 Faglært landmand, modul 1a 3452 Faglært landmand, modul 1b 3453 Faglært landmand, modul Introduktionskursus, brobygning, landbrug 3456 Faglært landmand/grøn student 3457 Faglært landmand, 1a og 1b for gym.elever 3458 Faglært landmand 3460 Driftsleder 3461 Udvidet driftsleder 3465 Agrarøkonom 3476 Særlige EGU-forløb, skoleundervisning LS 3486 Økonomauddannelsen 3600 Videregående teknikere, enkeltfag 3602 Akademimerk. i kommunikation og formidling 3603 Akademimerk. international handel og markedsføring 3604 Akademimerk. økonomi- og ressourcestyring 3607 Akademiuddannelse i Ledelse 3608 Akademiudd. i Laboratorie- og bioteknologi 3609 Akademiudd. i innovation og produktionsoptimering 3610 Merkonom 3614 Revisoruddannelsen 3618 Ejendomsmægler 3620 Datanom 3624 Akademiudd. til finansiel rådgivning 3625 Akademiudd. i informationsteknologi (VVU) 3626 Akademiudd. i International transport og logistik 3627 Akademigastronom 3628 Teknisk Manager - Offshore Markedsøkonom, enkeltfag 3650 Teknonom 3655 Lederuddannelsen, erhvervsdiplomuddannelse 3656 Erhvervsdiplom, Human Resource Development 3657 Erhvervsdiplomuddannelsen 3661 Videreuddannelse af malere 3671 Landbrugets overbygningsuddannelser, enkeltfag 3685 Finansiel videreuddannelse 3701 AU Akademiudd. i ungdomspædagogik 3703 Akademiuddannelse uden profil 3705 AU Akademiuddannelsen i Innovation og Entrepreneur 4501 Samfundsvidenskabelige masteruddannelser 4508 Årskursus for socialrådgivere 4509 Sociale diplomuddannelser (gl.) 4510 Grafisk arbejdsleder 4512 Diplomuddannelse i innovation og iværksætteri 4566 Diplomuddannelse i konkurrence og eliteidræt 4581 Friluftsvejleder 4598 Sundhedsvæsenets Diplomlederuddannelse 4603 Økonoma 4607 Speciallærer

4 4609 Håndarbejdslærer 4612 Pædagog 4616 Voksenvejlederuddannelsen 4619 Eksport og Teknologi 4632 Teknologileder 4634 Udviklings- og projektingeniørernes efteruddanne Diplomudd. i innovation og iværksætteri 4642 Byggeriets diplomudd Diplomstudier i offentlig ledelse ved DFH 4662 Akademiuddannelsen til statonom ved DFH 4665 Diplomuddannelsen i inkasso ved DFH 4669 Diplomuddannelse i elektronisk forretningsstrategi 4678 Diplom Uddannelses- og erhvervsvejledning 4682 Diplomudd. sundhedsektoren i org., led. og øko 4692 Diplomuddannelse i rusmiddel 4696 Diplom.i maskinteknik 4697 Diplom. i bygnings- og anlægsteknik 4702 Dipl. i globalisering og social forandring 4703 Teknisk Dipl. i Typografi og Skriftdesign 5000 Udvikling 5112 Overførte midler fra amtskommunen 5114 Rammetilskud til administrationstilskud 5116 Driftsoversenskomster mm 5125 Administrative samarbejder ( 3) 5127 IT-center 5130 Intern service og information, institution 5131 DEL Bibliotek 5250 Andre større anskaffelser til fælles formål 5350 Vedligeholdelse, anden, institution 5550 DEL forsøgs- og udviklingsarbejde 5590 Momskompensationsordning 5622 Bygningstaxametertilskud PB 5641 Rammetilskud i Særlig likviditetsordning Befordringstilskud AMU 6410 Jobtræning 6420 Særligt tilrettelagte jobtræningsforløb 6430 Jobtræning og særligt tilrettelagte forløb 6440 Bistandsloven, Bistandsloven, Sygedagpengeloven 6470 Arbejde på særlige vilkår 6480 Jobtræning under 25 år 6500 Puljejob i staten (først-til-mølle-pulje, AF) 6830 Praktikpladsopsøgende arbejde, pulje Elevgodtgørelse for SPR før Skolepraktikydelse for elev. under 18 år > Skolepaktikydelse for elev. på 18 og derover. > Udgifter til befordringstilskud til skolepraktik 6961 Udgifter til befordringstilskud til eud+ elever

5 6970 Udgifter til værktøj/værnemidler m.m. SPR 6971 Udgifter til værktøj/værnemidler m.m. eud+ elever 6980 Udgifter til svendeprøver til skolepraktikelever 6981 Udgifter til svendeprøver til eud+ elever 7070 Øvrige projekter 7680 Skolepraktik 7902 HF-kurser seminarier 8822 Procesoperatør 8824 Lastvognsmekaniker 8851 Auto- og autoelektrouddannelsen 8852 Maskinarbejderuddannelsen 8866 Optometrist 8870 Grafiker 8871 Grafisk trykker 8874 Landbrugsuddannelsen 9020 Kompetenceafklarende forløb, GVU rekv 9021 Merkantilt praktisk fagligt forløb GVU rekv 9022 Teknisk praktisk fagligt forløb, GVU-rekvirer 9037 AUF PGU-merit 9130 Intern service og information, kostafd Andre større anskaffelser til fælles formål 9340 Statens selvforsikring, kostafd Vedligeholdelse, anden, kostafd Bygningstilskud, gym Indtægtsdækket virksomhed, kostafd Omkontering interne formål 9991 Omkontering interne formål 9992 Omkontering interne formål 9993 Omkontering interne formål 9994 Omkontering interne formål 9995 Omkontering interne formål 9996 Omkontering interne formål 9997 Omkontering interne formål 9998 Omkontering interne formål 9999 Omkontering interne formål

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark en god fremtid En erhvervsuddannelse er et godt valg Alle forældre ønsker, at deres børn får et godt arbejde. Men hvilken uddannelse skal de unge vælge?

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

TIL DIN. far. bærbar GUIDE TIL DIG. Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013

TIL DIN. far. bærbar GUIDE TIL DIG. Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013 Også til din søster GAVE TIL DIN MOR og far Uddannelse og JOB bærbar GUIDE TIL DIG god som lokumslæsning Bornholms UdDannelsesMesse 21. november 2013 Kom og få opdateret jeres viden Vi kender det alle

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Positivliste. Kompetencefond for medarbejdere ansat i BL regi under overenskomster for HK og Faglig Puls

Positivliste. Kompetencefond for medarbejdere ansat i BL regi under overenskomster for HK og Faglig Puls Positivliste Kompetencefond for medarbejdere ansat i BL regi under overenskomster for HK og Faglig Puls Version 29. maj 2009 Oversigtskema Emneområde/niveau Cøsa Indeholder Side Ordblindeundervisning 3019

Læs mere

Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005

Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005 Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005 Formålet med at vise den officielle uddannelsesnomenklatur på Grønlands Statistiks hjemmeside er, at give interesserede et overblik over

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Bilag til: Evaluering af Kompetencefonden november 2004

Bilag til: Evaluering af Kompetencefonden november 2004 Bilag til: Evaluering af Kompetencefonden november 2004 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling BILAG A INSTITUTIONERNES ANGIVELSER AF, HVILKE FORLØB MIDLERNE FRA FONDEN ER BLEVET ANVENDT

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

PRÆMIEN VED UDDANNELSE I DANMARK

PRÆMIEN VED UDDANNELSE I DANMARK Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 16. december 2009 Dette notat omhandler den økonomiske gevinst ved at uddanne sig på baggrund af de seneste tal fra Danmarks Statistik og IDA

Læs mere

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2012/2013.

Hel Intro. UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2012/2013. Hel Intro UU Djursland samarbejder med ungdomsuddannelserne i Grenaa om et anderledes introduktionsforløb for 8. klasse i skoleåret 2012/2013. Hvem deltager: Ungdomsuddannelserne: Grenaa Gymnasium Handelsgymnasium

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

Velkommen til HG - 2015

Velkommen til HG - 2015 Detail Kontor Handel Event Velkommen til HG - 2015 - din erhvervskarriere starter her... Langagervej Strandvejen Er du interesseret i detail, handel, kontor eller event og måske egen virksomhed? 2 HG din

Læs mere

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Inspiration til uddannelse 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Velkommen Kirsten Jensen Mette Will Gitte Jensen Har du deltaget i et webinar før?

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere