Afdelingsplan for HR og Arbejdsmiljø - en del af Koncernservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015 - Afdelingsplan for HR og Arbejdsmiljø - en del af Koncernservice"

Transkript

1 Afdelingsplan for HR og Arbejdsmiljø - en del af Koncernservice

2 INDHOLD 1. OMVERDENEN OG VORES ROLLE Strategiske perspektiver Afdelingens hovedopgaver 3 2. RAMMER, MÅL OG STRUKTUR Organiseringen HR og Arbejdsmiljø består af: Forretningskonsulenter og sparringspartnere Principper for medarbejderskab Principper for lederskab KPI er (Key Performance Indicators) Snitflader og relationer Styringsprincipper Kompetence- og beslutningsniveauer Øvrige forhold Mødestruktur MUS og TUS Tid til forberedelse og deltagelse i uddannelse Flekstid og hjemmearbejde Økonomiske principper 11 2

3 1. Omverdenen og vores rolle Dette kapitel beskriver de strategiske perspektiver for opgaverne i HR og Arbejdsmiljøs (HRA). Herunder den måde vi har valgt at organisere os på for at nå vores mål Strategiske perspektiver Vi arbejder strategisk og målrettet inden for en række områder. Det strategiske afsæt som vi arbejder ud fra skal altid være i tråd med de politiske og administrative visioner, strategier og handleplaner som f.eks.: Holbæk Kommunes Vision, Koncernledelsens Strategiplan 2015+, HR strategien m.v. Som følge af ovenstående spiller Holbæk i Fællesskab og implementeringen af En Stærk Medspiller en helt central rolle i arbejdet for HRA i de kommende år Afdelingens hovedopgaver Vi arbejder strategisk og dermed langsigtet indenfor en række områder, som beskrevet i HRstrategien: Rekruttering: Omdømme, kommunen som uddannelsessted og ansættelsesprocesser Fastholdelse: Fysisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø og fremmøde Strategisk kompetenceudvikling: Ledelses-, medarbejder- og talentudvikling Overordnet set skal HRA understøtte den øvrige organisation bedst muligt inden for vores ansvarsområder, så den gennem de vedtagne strategier bliver i stand til at yde de services til borgerne som politikerne beslutter der skal ydes. Vi skal med andre ord understøtte de ansatte i at kunne løse deres kerneopgave. Mere konkret har HRA formuleret kerneopgaven således: 3

4 2. Rammer, mål og struktur Formålet med dette kapitel er at beskrive hvordan vi har organiseret os og hvordan afdelingens virke er struktureret, for at understøtte de opgaver vi har. 2.1 Organiseringen Vi er en centralt placeret udføreenhed med myndighedsbeføjelser og ansvar for udmøntning af arbejdsmarkedets aftaler og overenskomster, indenfor vores ansvarsområde. HRA indgår som en af fem afdelinger i Koncernservice. Koncernservice HR og Arbejdsmiljø Løn og Personale Udbud og Indkøb Regnskab og Digitalisering IT HRA har internt organiseret sig i tre teams HR-Teamet inkl. intern kommunikation med 12 medarbejdere Arbejdsmiljøteamet inkl. psykologisk rådgivning med 8 medarbejdere Uddannelsesteamet med 4 medarbejdere HRA er som udgangspunkt organiseret fladt, forstået på den måde at der er en leder og så medarbejdere. Dog vil der løbende være medarbejdere der får rollen som projektleder eller programleder. Det er en betegnelse for en medarbejder der i en periode har ansvar for et projekt, flere projekter i et program eller et delprojekt, som er en del af projektporteføljen i afdelingen og i den forbindelse prioriterer opgaverne indenfor projektet. I perioder vil man altså opleve at man enten er kollega uden andel i et specifikt projekt, projektleder eller kollega som er leverandør til en kollega som er projektleder. 4

5 HR og Arbejdsmiljø består af: Funktion Navn Telefon Kommunikationskonsulent Ane Kristine Kjærsgaard Arbejdsmiljøkonsulent Anette Kornmaaler Specialkonsulent (arbejdsskader) Brian Birch Lynge HR-udviklingskonsulent Charlotte Nielsen Webmaster, kommunikationskonsulent Christian Schiønning HR konsulent og administrativ koordinator Christina Janns Uddannelseskonsulent - PA/pædagogstud. Dorthe Merethe Lund Mikkelsen Fysioterapeut og arbejdsmiljøkonsulent Hanne Tonsgaard Uddannelses- og adm.koord., adm. elever Helle Andersen Uddannelseskonsulent - SSA, SSH, sygepl. Karin Thode Mortensen Intranetadministrator Karina Maria Jensen Uddannelseskonsulent, SSA/SSH/PA Kasper Pihl Kornbeck Jurist og HR-udviklingskonsulent Line Holm Jacobsen HR konsulent og administrativ koordinator Marianne Gottschalck Psykolog - Arbejdsmiljø Mette Andersen Psykolog (klinisk) - Arbejdsmiljø Mette Bøgeskov Kommunikationskonsulent, web Mette Feldberg Ergoterapeut og arbejdsmiljøkonsulent Pia Mäkelä Ergoterapeut og arbejdsmiljøkonsulent Rikke Andersen HR-udviklingskonsulent Sune Juul Røttig Leder og Arbejdsmiljøleder Søren Myrup HR-udviklingskonsulent Søren Witwicki Jensen Administrativ koordinator Trine Nielsen Kommunikationskonsulent Vakant HR-udviklingskonsulent Vakant Forretningskonsulenter og sparringspartnere For at styrke vores relationer til og forståelse for de enkelte fagområder, arbejder konsulenterne i HR- og i Arbejdsmiljøteamet som forretningskonsulenter og sparringspartnere for en række koncernchefer hver især. Formålet med arbejdsformen er bl.a.: At knytte tætte relationer til koncerncheferne, at være kvalificerede sparringspartnere for koncerncheferne indenfor HR og arbejdsmiljø, at opnå indsigt i og dialog om strategiske perspektiver på HR og Arbejdsmiljø på de respektive koncernchefområder. Dette gør vi bl.a. for at være på forkant med eventuelle opgaver og for, at kunne udvikle vores ydelser så de matcher de behov koncerncheferne har. Inden for uddannelsesområdet fungerer Uddannelsesteamet også som tætte sparringspartnere for de relevante koncernchefer og har løbende dialog med dem om området. Dog er der færre rene udviklingsopgaver, opgaverne har et mere driftsmæssigt præg og er i høj grad reguleret gennem bekendtgørelser m.m. 5

6 Forretningsområde HR Arbejdsmiljø Læring og trivsel Line Holm Jacobsen + Søren Witwicki Anette Kornmaaler + Hanne Tonsgaard Uddannelse til alle unge Sune Juul Røttig Anette Kornmaaler + Pia Mäkela Beskæftigelse Alle kan bidrage Søren Witwicki + Line Holm Jacobsen Anette Kornmaaler + Hanne Tonsgaard Aktiv hele livet Charlotte Nielsen + Line Holm Jacobsen Anette Kornmaaler + Rikke Andersen Vækst og bæredygtighed Sune Juul Røttig + Charlotte Nielsen Anette Kornmaaler + Pia Mäkela Kultur og Fritid Søren Witwicki Anette Kornmaaler + Rikke Andersen Socialtilsyn Sjælland Line Holm Jacobsen Anette Kornmaaler + Hanne Tonsgaard Principper for medarbejderskab Det bærende princip for godt medarbejderskab i afdelingen er selvledelse. Vores fælles forståelse for den enkeltes selvledelse i HR- og Arbejdsmiljø er: At den enkelte gennem selvledelse har mod og frihed til selv, indenfor den aftalte ramme, at kunne udvikle, planlægge, prioritere og udføre sine opgaver fleksibelt. At den enkelte er bevidst om mulighederne og ansvaret som er forbundet med selvledelse, med alt det som det indebærer, f.eks. Licens til at handle (metodefrihed, selvindflydelse, innovatør, selvstændighed, selvudfoldelse, helhedsforståelse) At udvikle og vedligeholde relationer internt og eksternt, der bygger på gensidig tillid og respekt. At have forretningsforståelse, professionalisme og faglighed med i alle sine opgaveløsninger. At forpligte sig til at bringe sig i en offensiv, initiativtagende rolle i forhold til at udvikle og effektivisere de opgaver, man er ekspert på. At forpligte sig på at levere den nødvendige viden, dokumentation og indsigt op i systemet, så beslutninger om rammer og vilkår kan træffes på et mere indsigtsfuldt grundlag. At have medansvar for egen trivsel, herunder at udvikle sig selv gennem opgaver der er energiskabende for den enkelte. Vores fælles forståelse af teamets selvledelse i HR- og Arbejdsmiljø er: At det enkelte team udnytter forskellighederne i teamet til at styrke opgaveløsningen gennem samarbejde og samskabelse. At man i sit team oplever faglig udvikling, støtte, vidensdeling, trivsel og kollegialt fællesskab. At teamet har serveretten. Det betyder bla. initiativret og-pligt til at lave prototyper på opgaver og projekter. Samt ret til konstruktivt at udfordre den ramme som umiddelbart er givet af andre. At der er rum til, at sidde forskellige steder i bussen. Nogle gange sidder man helt foran og styrer og trækker andre med. Nogle gange sidder man i midten og bidrager der fra og nogle gange sidder man bagerst og følger de andre. At teamet planlægger og prioriterer opgaverne sammen. 6

7 Vores fælles forståelse af selvledelse og fællesskabet er: At vi i fællesskab formulerer strategier og værdigrundlag for vores arbejde, som skaber en rød tråd i vores arbejde. At vi bruger fællesskabets videndeling til gavn for løsningen af vores kerneopgaver. Som bla. betyder en smidig opgaveglidning og hensigtsmæssig fordeling af opgaver i forhold til de enkelte teams kompetencer og arbejdsområder. Med andre ord: at vi til hver en tid indgår i et tæt samspil, hvor det skaber værdi. At alle kan føle sig frie og bliver mødt fordomsfrit og ligeværdigt. At alle oplever at være en del af et fællesskab hvor man bliver hjulpet når der er behov for det Principper for lederskab Det bærende princip for ledelse i HR og Arbejdsmiljø er frisættende ledelse. Vores fælles forståelse af frisættende ledelse i HRA er: At ledelsen i HRA skaber muligheden for selvledelse for den enkelte og teamet gennem udøvelse af frisættende ledelse. At ledelsen skal muliggøre fuld udnyttelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer. At ledelsen skal medvirke til at medarbejderne kan udløse deres fulde potentiale. At ledelsen støtter op om medarbejdernes og de tre teams selvledelse indenfor de fastsatte rammer og mål. At ledelsen definerer tydelige rammer med fokus på helhedstænkning, selvledelse i samspil og ledelsen som sparringspartner. Lederen af HRA har det ledelsesmæssige ansvar for afdelingens samlede opgaveportefølje samt personaleansvaret og vil som udgangspunkt være porteføljeleder på de projekter som HRA indgår i. De der periodevis har rollen som projektleder har ansvar over for lederen, for det projekt eller det delprojekt som det omhandler. De også har ansvar for at koordinere opgaveløsningen og ressourcerne hos de kolleger og samarbejdspartnere som indgår i projektet. I nogle projekter vil der være tilknyttet en styregruppe med en styregruppeformand. I den sammenhæng vil der også være opgaver i et projekt, hvor man vil referere til formanden. Med andre ord er projektorganiseringen i nogle sammenhænge adskilt fra den normale organisering. Det aftales ved hvert projekt hvem man refererer til KPI er Flere KPI er relaterer til nationale strategier og handlingsplaner og deraf følgende mål, fra bla. Regeringen m.fl.: 1. Sygefraværet i Holbæk Kommune skal som maximum ligge på 5,0 % som et gennemsnit for hele organisationen ved udgangen af Antallet af anmeldelsespligtige arbejdsulykker skal reduceres med 5 % inden udgangen af Alle enheder skal til enhver tid have en APV der ikke er over 3 år gammel. 7

8 4. Der skal være gennemført MUS/LUS eller GRUS/TUS eller i alle enheder hvert år. 5. Der skal være gennemført trivselsmåling med fokus på social kapital hvert 2. år i alle enheder. 6. Der skal være en kortlægning af den fysiske sundhedstilstand hvert 3. år samtidig med at der gives tilbud til de ansatte om aktiviteter der kan forbedre sundheden. 7. Alle enheder skal stræbe efter at have et gennemsnitstal for deres trivsel (på en skala fra 1 5 hvor 5 er det bedste) på Alle ledere og chefer skal have en grundlæggende lederuddannelse enten på diplomniveau eller den interne Grunduddannelse i Ledelse 9. Alle TR, AMR, ledere og chefer + direktion skal til enhver tid have en gyldig MEDuddannelse samt arbejdsmiljøuddannelse. 10. HRA skal arbejde for organisationen Holbæk Kommune som uddannelsessted og indgå i arbejdet for Holbæk Kommune som uddannelsesby. Sigtet er at 95 % af alle unge som minimum har gennemført en erhvervsuddannelse. Følgende mål er en del af aftalegrundlaget mellem koncernchefen for Koncernservice og leder af HRA, hvorfor disse mål har særligt fokus for HRA i 2015: Fokus på nye lederroller i Holbæk Kommune Vi skal skabe et ledelsesmæssigt fundament med klare pejlemærker for god ledelse, som skal sikre, at lederne anvender et fælles ledelsessprog, -kultur og praksis. Dette efterspørges allerede nu i organisationen. Denne mentale og adfærdsmæssige forandring skal understøtte transformationen fra forvaltning af velfærdsydelser til ny form for velfærdsledelse i Holbæk Kommune. Indsatsen skal danne grundlag for systematisk ledelsesudvikling, netværksopbygning, kompetenceudvikling, rekruttering og lederevaluering. Strategisk og tværgående indsats til understøttelse af Holbæk i fællesskab Indsatsen skal understøtte organisationen i både at kunne gennemføre hverdagsinnovation og store tværgående omstillings- og innovationsprojekter. Arbejdet med Kerneopgaven er et helt centralt omdrejningspunkt som organisationens fælles afsæt og forståelse. Det er i arbejdet med og omkring kerneopgaven, at guldet og vindingerne findes. Alle enheder i Holbæk Kommune skal i 2015 have mærket arbejdet med Kerneopgaven i regi af HRA. Fokus på ansvarlighed, Engagement og Følgeskab TRIO erne skal i højere grad inviteres til indsigt og understøttes til at kunne agere yderligere i organisationens strategiske udviklingsrum. HRA etablerer og gennemfører i 2015 tre TRIO-seminarer med dette fokus. Seminarerne etableres i samarbejde med TRIO-kompetenceudvalget, der er nedsat i Hovedudvalget. TRIO-erne understøttes af en TRIO-side på Holbækken og TRIO-Nyt udkommer ca. 10 x årligt. 8

9 Fremmøde, trivsel, motivation og arbejdsglæde Motivation er den mest afgørende faktor i fremmødekompleksiteten Det er målet at sikre, at fraværspolitikkens guidelines og ansvarsbeskrivelser stadig benyttes mht. samtaler, opfølgning og tværgående HRA-indsatser, der generelt understøtter organisationen i at øge fremmødet og forbedre trivsel og arbejdsmiljø. Forebyggelse er det bærende fokus i indsatserne, så medarbejdere i en fraværsproblematik håndteres så tidligt som muligt. Endvidere gennemføres særlige HR indsatser rettet mod at forbedre fremmøde og trivsel i udvalgte dele af organisationen. Der arbejdes målrettet i HU-fremmødefølgegruppen på fokus og nye løsninger. For HR og Arbejdsmiljø skal fremmøde og trivsel fastholdes på det nuværende høje niveau. Strategisk kompetenceudvikling Indsatser på alle direktør-/chefområder, der understøtter effektivisering, digitalisering, innovation og optimering af arbejdsgange, samt er i tråd med de forandringer og projekter på områderne, der allerede er igangsat. Der skal endvidere etableres indsatser i en målrettet kompetenceudvikling af TRIO er. Intern kommunikationsstrategi Den interne kommunikationsstrategi er en vigtig brik i implementeringen af Koncernledelsens Strategiplan 2015+, som tydeliggørelse af organisationens pulsslag. Strategien skal skabe et fælles syn på kommunikation i organisationen og har endvidere til formål at styrke kommunikationskulturen såvel vertikalt, som horisontalt. Strategien skal understøtte den enkeltes blik for vigtigheden af kommunikation for at lykkes som en stærk medspiller i den optimale løsning af kommunens seks kerneopgaver ikke mindst den sjette kerneopgave Fællesskab. Strategien hviler på og understøtter værdierne i Holbæk Kommunes personalepolitik: Tillid, retfærdighed, samarbejde, ansvarlighed, faglighed og engagement Snitflader og relationer Afdelingens primære samarbejdspartnere er de øvrige afdelinger i Koncernservice, Strategi og Udvikling, Vækst og Bæredygtighed, Beskæftigelse m. fl. og enhederne. Det vil variere meget alt efter hvilken opgave vi skal løse, hvem vi er tættest på. Vi benytter herudover en række eksterne samarbejdspartnere som skifter alt efter opgavens indhold og omfang Styringsprincipper Det overordnede styringsprincip er at alle har og forventes at bruge deres licens til at handle, altså at have en ansvarstagende adfærd. Med det menes, at det forventes at alle agerer ansvarligt, tager initiativ og selv formår at inddrage kolleger og ledelsen samt øvrige samarbejdspartnere i opgaveløsningen. 9

10 For at det kan lade sig gøre, er hver enkelt forpligtet til at informere og kommunikere i afdelingen om hvad man har brug for af hjælp til at løse sine opgaver, men også at man siger til og fra i tide således at vi sikrer os en sikker opgaveløsning Kompetence- og beslutningsniveauer HRA har tre kompetence- og beslutningsniveauer: - Leder: har det overordnede personalemæssige, opgavemæssige og økonomiske ansvar for afdelingens opgaveportefølje og dermed også mulighed for at træffe endelige afgørelser i tilfælde af uenighed. - Projektleder: har ansvaret for det veldefinerede og afgrænsede projekt som løses selvstændigt eller i samarbejde med andre. I tilfælde af samarbejde med andre i HRA har projektleder kompetence til at træffe beslutninger indenfor opgaven/projektet Det aftales nærmere med lederen ved hvert projekt hvordan beslutningsvejen skal være. - Medarbejder: forventes at være selvledende og har ansvar indenfor egen opgaveportefølje og forventes at tage initiativ til at informere enten leder eller projektleder løbende og især hvis der opstår vanskeligheder ved at løse de aftalte opgaver. Det aftales nærmere for hvert projekt/opgave hvordan referencen skal være Øvrige forhold Ud over nedenstående, så se venligst mere i personalehåndbog for Koncernservice samt personalepolitikken inkl. delpolitikkerne for Holbæk Kommune på HolBækken Mødestruktur Der afholdes ledelsesmøder i Koncernservice mellem koncernchefen og lederne af de enkelte afdelinger. Der afholdes afdelingsmøder i HRA og alle har pligt til at deltage i mødet. Lederen deltager 8-10 gange årligt i teammøder med dagsorden. Derudover afholdes der også teammøder og samarbejdende teammøder i den kadence, der giver mening for det enkelte team. Der føres referat af alle afdelingsmøder og dette samt dagsorden er tilgængeligt på HolBækken. Derudover afholdes fælles personalemøde i Koncernservice med løbende mellemrum. Projektledere forventes at indkalde kolleger til de nødvendige møder i forbindelse med projekter/opgaver og de afholder møder med lederen efter behov. Lederen mødes derudover med koncernchefen hver måned og deltager i møder i Hovedudvalget ca. 10 gange årligt MUS og TUS Alle har ret til at deltage i en MUS en gang årligt. Samtalerne afholdes med lederen. Hvis vi vurderer, at det tilfører værdi, så gennemføres TUS eller GRUS. Værktøjerne i forbindelse med samtalerne kan variere for hvert år, men udviklingsplanerne skrives i HR Portalen Tid til forberedelse og deltagelse i uddannelse Fra tid til anden deltager nogle af os i længerevarende uddannelsesforløb. Det kan f.eks. være en diplomuddannelse eller en masteruddannelse. Afdelingen støtter op om den enkeltes uddannelse så godt som muligt og herunder også med arbejdstid til forberedelse m.m. Tid til forberedelse, læsning m.m. i forbindelse med længerevarende uddannelser aftales nærmere mellem medarbejder og leder. 10

11 Flekstid og hjemmearbejde Der er flekstid i afdelingen. Dvs. at det er medarbejderens eget ansvar at få ajourført fleksskemaet med de timer der arbejdes. Som udgangspunkt kan medarbejderen have +/- 3 dages fleksfri på skemaet. Andet aftales med lederen. Det skal tilstræbes at der planlægges med max én hjemmearbejdsdag om ugen. Det vil dog variere efter opgavens karaktér hvad behovet er Økonomiske principper Afdelingens økonomiske råderum består overordnet af seks elementer: Budget til lønudgifter samt øvrige udgifter forbundet med afdelingens administrative drift. Budget til arbejdsmiljøforanstaltninger hvor forbruget skal relatere til udvikling af arbejdsmiljøet i organisationen samt betaling af udgifter til arbejdsskader for organisationens ansatte. Budget til at gennemføre kompetenceudvikling i organisationen. Tre-partsmidler samt midler fra staten i øvrigt til kompetence- og lederudvikling m.m. Disse midler forbruges efter aftale med Koncernledelsen. Fonds- og puljemidler som vi ansøger om i forbindelse med gennemførelse af projekter. Alle har pligt til at udvise økonomisk ansvarlighed. Indkøb aftales med lederen. 11

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere