DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Rudersdal Kommune budgetoplæg AUGUST 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Rudersdal Kommune budgetoplæg 2015-2018 AUGUST 2014"

Transkript

1 DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Rudersdal Kommune budgetoplæg AUGUST 2014

2 OM BUDGETOPLÆGGET Det Konserva9ve Folkepar9 anerkender at Rudersdal Kommunes budget for perioden er vanskeligt. Udefra kommende omstændigheder Cerner grundlaget for en luksus- kurs og s9ller store krav 9l Forvaltningen, kommunens medarbejdere samt den poli9ske ledelse. Forvaltningen og medarbejderne har igen vist vejen og fremkommet med et realis9sk, troværdigt og gennemarbejdet budgetoplæg. Vi ønsker at medvirke 9l, at budgehet 9lføres de sidste ændringer der vil skabe balance samt 9lgodese borgerne i Rudersdal Kommune. Vi ser frem 9l budgejorhandlingerne og føler os overbeviste om, at vi sammen vil sikre de op9male rammer gennem de rig9ge beslutninger. Claus Larsen Birgi.e Schjerning Povlsen Kenneth Birkholm

3 NØGLEORD I BUDGETOPLÆGGET Et ambi9øst og realis9sk budget i balance Prioritering af projekter inden for områderne: sikker trafik, kultur og sport En 9ltrængt håndsrækning 9l Rudersdals husejere Rimelighed i SFO/SFK taksterne Mere ansvar 9l Forvaltningen og kommunens medarbejdere Genopretning af kommunens kassebeholdning Finansiering via effek9visering og omplaceringer

4 NØGLETAL I BUDGETTET Det Konserva9ve Folkepar9 har i budgejorslaget anvist omplaceringer og effek9visering der skaber en samlet forbedring af kassebeholdningen med DKK 12,6 millioner i Vi omprioriterer omkostninger for ca. DKK 13,8 millioner heraf øremærkes DKK 9,9 millioner 9l andre projekter. 2. Alle områder skal sikre effek9viserings9ltag der samlet giver en besparelse på 1% af dri\somkostningerne fra 2016 (0,5% i 2015). 3. SFO/SFK takster bibeholdes som minimum på nuværende niveau. Vores mål er stadig en nedsæhelse af taksterne såfremt det kan rummes i budgehet. 4. Grundskylden nedsæhes med samlet 0,93 promille i perioden fra

5 HVORDAN EFFEKTIVISERING? De 9ltag der skal sikre en varig effek9visering skal findes af Forvaltningen og kommunernes medarbejdere. De forskellige områder skal belønnes for at finde bedre og mere effek9ve løsninger og arbejdsgange. Vi er ikke i tvivl om, at der kan findes væsentlige besparelser også ud over dem vi lægger op 9l i dehe oplæg. Vi ønsker at pege på følgende områder der bør overvejes (uddybes på næste side): KonkurrenceudsæHelse NedsæHelse af sygefravær Lang9dssyge ledige hjælpes Nabokommune samarbejde omkring misbrugsbehandling Konkurrence og belønning 9l områder der finder besparelser

6 HVORDAN EFFEKTIVISERING - DETALJER KonkurrenceudsæIelse: Rudersdal Kommune konkurrenceudsæher stadig på et markant lavere niveau end landsgennemsnihet. Der er angiveligt årlige besparelser på DKK +20 millioner (DKK 49,8 millioner/år jf. DI) ved en ak9v og struktureret udbudspoli9k. NedsæIelse af sygefravær: Sygefraværet blandt kommunens medarbejdere er uacceptabelt højt langt højere end både gennemsnit og nabokommuner. At fraværet hænger uløseligt sammen med trivsel er vi ikke i tvivl om. Der skal sæhes fokus på dehe område for både trivslens og økonomiens skyld. LangNdssyge ledige hjælpes: Igen et område hvor Rudersdal Kommune indtager en lidet flaherende placering i sta9s9kken. Vi skal hjælpe og mo9vere lang9dssyge ledige 9lbage 9l arbejdsmarkedet og sam9dig skabe besparelser. Nabokommune samarbejde omkring misbrugsbehandling: Som en mindre kommune er der mange områder hvor der både er økonomi og serviceforøgelser at hente ved et samarbejde over kommunegrænserne. DeHe område er en af dem. Konkurrence og belønning Nl områder der finder besparelser: En s9kprøve viser at kommunens medarbejdere sidder med rig9g mange gode input 9l hvordan der kan arbejdes smartere og spares ressourcer. Vi skal skabe en kultur hvor områder belønnes for at finde disse løsninger.

7 OMPOSTERINGER HVAD? I vores budgetoplæg har vi iden9ficeret konkrete projekter hvor vi ser en samlet besparelse på DKK 13,8 millioner. Vi peger på følgende nye projekter og øremærker DKK 9,9 millioner 9l disse: Trafiksikkerhed Ravnsnæsvej/Aasebakken: DeHe T- kryds er en udfordring både for voksne og børn. Der skal indledningsvis igangsæhes en analyse af trafikken og forholdene. Tennis- /mulnbane i Høsterkøb: Når pavillonen Cernes ved Høsterkøb Skole i 2015 skal området reetableres og der skal igen kunne spilles tennis. Vi foreslår at der investeres i en mul9bane hvor der kan spilles tennis men hvor også resten af lokalområdet, foreningslivet og skolen får et stort udbyhe. Øverødvej trafikdæmpning & fodgængerfelt Vedbæk Strandvej: Trafikken på Øverødvej og Vedbæk Strandvej er stadig en udfordring og der skal etableres de sidste foranstaltninger for at øge trafiksikkerheden på disse to trafikerede steder. Mobil skøjtebane: Vil medvirke 9l at skabe og bevare liv i vores bycentre i vinterhalvåret. Den kan dri\es af foreningslivet og kan selv generere indtægter 9l at ajolde dri\en. Kunstgræsbane Vedbæk (11- mands): Kommunen mangler stadig kunstgræsbane kapacitet. I skal der etableres en 9ltrængt bane i Vedbæk.

8 ØVRIGE TILTAG INDEN FOR BUDGET Af ikke ekstra- omkostnings- krævende borgervenlige 9ltag lægges op 9l følgende. Det vurderes at 9ltagene kan rummes indenfor nuværende budgeher: 1. Der etableres et ungdomsråd der rummer folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Kan og skal rummes inden for eksisterende rammer og økonomi. 2. Ingen lokalebetaling e\er klokken ved brug af kommunens lokaler. 3. Lørdagsåbent i Borgerservice testes og evalueres. 4. Vikar9mer i Folkeskolen afvikles af læreruddannede medarbejdere. 5. Seniorrådets hus istandsæhes i dialog med husets brugere.

9 TO VITALE FODFEJL Nedlægning af Høsterkøb Forsamlingshus som valgsted: Der ofres store beløb og mange ressourcer på at øge valgdeltagelsen. DeHe 9l trods lægger Forvaltningen op 9l, at vi nedlægger et af de mest velbesøgte og velfungerende valgsteder for at spare samlet DKK over en fireårig periode??? Det giver ingen mening og bør ikke indgå i budgehet. Takstregulering SFO/SFK: I forbindelse med skolereformen er SFO/SFK åbnings9derne nedsat med hhv. 200 og 240 9mer/år uden at taksterne er blevet ændret. Forvaltningen foreslår i budgetoplægget for at lade priserne s9ge yderligere. I Det Konserva9ve Folkepar9 mener vi en s9gning er helt udelukket vi arbejder derimod for en nedsæhelse af taksterne.

10 GRUNDSKYLD Hvorfor fortsat fokus på grundskylden? Grundskylden er den mest urimelige skat der findes. Du betaler skat af penge du sandsynligvis aldrig kommer 9l at tjene. Gro\ set svarer det 9l at beskahe borgere med en høj IQ af de penge de i teorien kunne tjene. I Rudersdal Kommune har vi mange ældre borgere der stadig bor i eget hjem. De har ikke længere et cash- flow og en indtægt der modsvarer den høje grundskyld. Vi skylder kommunens hårdt trængte grundejere som minimum at kompensere for den årlige s9gning i grundskylden på op 9l 7%.

11 GRUNDSKYLD Sidste års skaieleielse på et fejlagngt grundlag: For et år siden valgte alle par9er uden om Det Konserva9ve Folkepar9, at give borgerne i Rudersdal en personskahelehelse på DKK 120 millioner. Denne skahelehelse blev valgt fremfor en lempelse af grundskylden grundet en forventning om et regerings9lskud der øjensynligt skulle reducere kommunens fak9ske omkostninger ved skahelehelsen. Sådan gik det ikke og facit blev en lille ikke finansieret skahelehelse 9l alle i stedet for en reel håndsrækning 9l dem der behøvede den. Lad os gøre det rig9ge i år.

Det handler om dig. Stort it-løft i skolerne. It-investeringer. Budget 2015. Kulturdag hvert år, sidste lørdag i august

Det handler om dig. Stort it-løft i skolerne. It-investeringer. Budget 2015. Kulturdag hvert år, sidste lørdag i august Tillæg til Ugebladet Weekend uge 50 Det handler om dig Hørsholm Kommunes budget 2015-2018 Stort it-løft i skolerne Hørsholm Kommunes skoler ligger i top, og det skal de fortsat gøre. Derfor satser kommunen

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Hørsholm Kommune. Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning

Hørsholm Kommune. Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning Hørsholm Kommune Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning Oktober 2011 Indholdsfortegnelse 1. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...5 2. BAGGRUND...9 Hørsholm Kommune og kommunesammenlægning...

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Ambitioner om mere Nyt kapitel

Ambitioner om mere Nyt kapitel Ambitioner om mere Nyt kapitel Dansk økonomi er fremtidssikret ambitioner om mere I kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede der 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune Brug nøgletal i styringen Kend din kommune Kommunaløkonomisk Forum 2015 8. og 9. januar 2015 Forord For at sikre en effektiv styring af kommunen, kræver det, at man kender sin kommune. Hvordan har vi prioriteret

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere