Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt"

Transkript

1 Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten som følge af overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Dette bilag indeholder en gennemgang af 29 sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten som følge af overtrædelse af reglerne i køre- og hviletidsforordningen og/eller kontrolapparatforordningen. De sager i undersøgelsen, hvor førerretsfrakendelsen udelukkende skyldes andre overtrædelser af færdselsloven, er ikke medtaget her. De 29 sager, der beskrives i bilaget, fordeler sig således: Afsnit 2.1. Sager om overtrædelse af køre- og hviletidsforordningen, hvor førerretten er frakendt betinget Afsnit 2.2. Sager om overtrædelse af køre- og hviletidsforordningen, hvor førerretten er frakendt ubetinget Afsnit 3.1. Sager om overtrædelse af kontrolapparatforordningen, hvor førerretten er frakendt betinget Afsnit 3.2. Sager om overtrædelse af kontrolapparatforordningen, hvor førerretten er frakendt ubetinget Afsnit 4.1. Sager om overtrædelse af køre- og hviletidsforordningen og kontrolapparatforordningen, hvor førerretten er frakendt betinget Afsnit 4.2. Sager om overtrædelse af køre- og hviletidsforordningen og kontrolapparatforordningen, hvor førerretten er frakendt ubetinget

2 2 2. Sager om overtrædelse af køre- og hviletidsforordningen 2.1. Sager om overtrædelse af køre- og hviletidsforordningen, hvor førerretten er frakendt betinget Sag 1 Indenretlig bødevedtagelse og førerretsfrakendelse af 30. april 2007 ved Københavns Byret Bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten En chauffør havde overtrådt køre- og hviletidsforordningens artikel 7 ved at have undladt at afbryde kørslen i mindst 45 minutter efter 4½ times kørsel, hvilket medførte en køretid uden pauser på ikke under 6 timer og 4 minutter, der svarer til en overtrædelse på 34 pct. Chaufføren vedtog en bøde på kr. og en betinget frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens 125, stk. 1, nr. 5. Sag 2 Udenretlig bødevedtagelse og førerretsfrakendelse af 19. juli 2007 Bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten En chauffør havde overtrådt køre- og hviletidsforordningens artikel 6 om daglig køretid, idet han havde haft en samlet køretid på mindst 13 timer og 35 minutter mod højst tilladt 10 timer hvilket svarer til en overtrædelse på 35 pct. Chaufføren vedtog en bøde på kr. og en betinget frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens 125, stk. 1, nr. 5. Sag 3 Udenretlig bødevedtagelse og førerretsfrakendelse af 27. juni 2007 Bøde på kr. og 200 euro (i alt ca kr.) samt betinget frakendelse af førerretten En udenlandsk chauffør havde overtrådt køre- og hviletidsforordningens artikel 8 om daglig hviletid, idet han kun havde afholdt et hvil på 5 timer, selv om kravet er mindst 8 timer (i forordning 3820/85), hvilket svarer til en overtrædelse på 37 pct. Derudover forelå en overtrædelse af kontrolapparatforordningens artikel 15, stk. 2, idet chaufføren unødigt havde udskiftet diagramarket. Chaufføren vedtog en bøde på kr. og 200 euro (i alt ca kr.) og betinget frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens 125, stk. 1, nr. 5 (som følge af overtrædelsen af køre- og hviletidsforordningen). Sag 4 Udenretlig bødevedtagelse og førerretsfrakendelse af 19. oktober 2007 Bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten En chauffør havde overtrådt køre- og hviletidsforordningens artikel 8 om daglig hviletid, idet chaufførens hvil inden for 24 timer højst kunne blive på 5 timer, selv om kravet var mindst 8 timer (i forordning 3820/85), hvilket svarer til en overskridelse på 37 pct. Chaufføren vedtog en bøde på kr. og betinget frakendelse af førerretten i medfør færdselslovens 125, stk. 1, nr. 5.

3 3 Sag 5 Udenretlig bødevedtagelse og førerretsfrakendelse af 22. maj 2007 Bøde på kr. og 330 euro (i alt ca kr.) samt betinget frakendelse af førerretten En udenlandsk chauffør havde overtrådt køre- og hviletidsforordningens artikel 8 om daglig hviletid, idet chaufførens hvil inden for 24 timer højst kunne blive på 4 timer og 10 minutter, selv om kravet var mindst 8 timer (i forordning 3820/85), hvilket svarer til en overtrædelse på 47 pct. Chaufføren vedtog en bøde på kr. og 330 euro (i alt ca kr.) og betinget frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens 125, stk. 1, nr. 5. Sag 6 Dom afsagt af retten i Århus den 1. oktober 2007 Bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten En chauffør havde overtrådt køre- og hviletidsforordningens artikel 7 ved at have undladt at afbryde kørslen i mindst 45 minutter efter 4½ time, idet der ikke var afholdt pauser inden for køretiden på 6 timer og 30 minutter, hvilket svarer til en overskridelse af køretiden med 44 pct. Chaufføren blev straffet med en bøde på kr. og frakendt førerretten betinget i medfør af færdselslovens 125, stk. 1, nr. 5. Sag 7 Udenretlig bødevedtagelse og førerretsfrakendelse af 8. maj 2007 Bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten En chauffør havde overtrådt køre- og hviletidsforordningens artikel 8 om daglig hviletid, idet chaufførens hvil inden for 24 timer højst kunne blive på 4 timer og 10 minutter, selvom kravet var mindst 8 timer (i forordning 3820/85), hvilket svarer til en overtrædelse på 47 pct. Chaufføren vedtog en bøde på kr. og betinget frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens 125, stk. 1, nr. 5. Sag 8 Dom afsagt af Østre Landsret den 25. april 2007 Bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten En chauffør havde overtrådt køre- og hviletidsforordningens artikel 7 ved at have undladt at afbryde kørslen i mindst 45 minutter efter 4½ times kørsel, hvilket medførte en køretid uden pauser på 6 timer og 52 minutter, hvilket svarer til en overtrædelse på 52 pct. Chaufføren blev straffet med en bøde på kr. og frakendt førerretten betinget i medfør af færdselslovens 125, stk. 1, nr. 5. Sag 9 Dom afsagt af Retten i Kolding den 29. juni 2007 Bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten En chauffør havde overtrådt køre- og hviletidsforordningens artikel 8 om daglig hviletid, idet chaufførens hvil inden for 24 timer højst kunne blive på 4 timer og 10 minutter, selv om kravet var mindst 8 timer (i forordning 3820/85), hvilket svarer til en overtrædelse på 47 pct. Chaufføren blev endvidere dømt for i ét tilfælde at have overtrådt kontrolapparatforordningen ved ikke at have påført et diagramark oplysninger om startdato, slutdato, slutsted og slutkilometer. Chaufføren blev straffet med en

4 4 bøde på kr. og frakendt førerretten betinget i medfør af færdselslovens 125, stk. 1, nr. 5. Der var ikke enighed blandt rettens medlemmer vedrørende spørgsmålet om frakendelse af førerretten, og følgende fremgår af dommens præmisser om dette spørgsmål: 2 voterende vil frakende førerretten betinget. Disse voterende anser den i forhold 2 [overtrædelsen af køre- og hviletidsforordningen] beskrevne kørsel, sammenholdt også med forhold 3 [overtrædelsen af kontrolapparatforordningen], hvor en skive er mangelfuldt udfyldt, muligt for at omgå køre- og hviletidsreglerne, for at være en overtrædelse, der skal henføres under færdselslovens 125, stk. 1, nr voterende anser ikke overtrædelserne, der er sket kort tid efter indførsel af de nye regler ad frakendelse, for at have en sådan karakter, at det skal medføre en betinget frakendelse af førerretten. Der blev afsagt dom efter stemmeflertallet. Sag 10 Dom afsagt af Retten i Næstved den 10. juli 2007 Bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten En chauffør, der samtidig var registreret ejer af køretøjet, havde overtrådt køre- og hviletidsforordningens artikel 7 ved at have undladt at afbryde kørslen i mindst 45 minutter efter 4½ times kørsel, idet den afholdte pause inden for køretiden på 6 timer og 15 minutter var på (ca.) 25 minutter, hvilket svarer til en overtrædelse på 38 pct. Der forelå endvidere en overtrædelse af køre- og hviletidsforordningens artikel 6 om daglig køretid, idet han havde haft en daglig køretid mellem to daglige hviletider på ikke under 10 timer og 55 minutter mod højst tilladt 10 timer hvilket svarer til en overtrædelse på 9 pct. Chaufføren (virksomhedsejeren) blev straffet med en bøde på kr. og frakendt førerretten betinget i medfør af færdselslovens 125, stk. 1, nr. 5. Sag 11 Udenretlig bødevedtagelse og førerretsfrakendelse af 18. juli 2007 Bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten En chauffør havde overtrådt køre- og hviletidsforordningens artikel 8 om daglig hviletid, idet chaufførens hvil inden for 24 timer højst kunne blive på 1 time og 55 minutter, selv om kravet var mindst 8 timer (i forordning 3820/85, som blev anvendt på forholdet, der blev begået to dage efter ikrafttræden af den nye forordning), hvilket svarer til en overtrædelse på 76 pct. Chaufføren vedtog en bøde på kr. og betinget frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens 125, stk. 1, nr. 5. Sag 12 Udenretlig bødevedtagelse og førerretsfrakendelse af 25. juni 2007 Bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten En chauffør havde overtrådt køre- og hviletidsforordningens artikel 7 ved at have undladt at afbryde kørslen i mindst 45 minutter efter 4½ time, hvilket medførte en køretid uden pauser på 8 timer og 10 minutter, hvilket svarer til en overtrædelse på 81 pct. Herudover havde chaufføren overtrådt færdselslovens 118, jf. 67, stk. 3, jf. detailforskrifter for køretøjer, ved at have ført lastbilen selv om den ikke var i forsvarlig stand, idet afskærmningen bagtil var ulovlig. Chaufføren vedtog en bøde på kr. og betinget frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens 125, stk. 1, nr. 5.

5 5 Sag 13 Dom afsagt af Retten i Odense den 19. september 2007 Bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten En chauffør havde overtrådt køre- og hviletidsforordningens artikel 8 om daglig hviletid, idet chaufføren kun havde afholdt et hvil på 5 timer og 15 minutter, selv om kravet var mindst 8 timer (i forordning 3820/85), hvilket svarer til en overtrædelse på 34 pct. Derudover forelå to overtrædelser af kontrolapparatforordningens artikel 13 og 15, stk. 5, idet chaufføren havde isat diagramarket i kontrolapparatets medførerfunktion, uden at køretøjet blev ført af flere førere, hvilket bevirkede, at de automatiske optegnelser ikke blev påført diagramarket, ligesom et andet diagramark ikke var påført korrekte oplysninger med hensyn til for- og efternavn. Chaufføren blev idømt en bøde på kr. samt frakendt førerretten betinget i medfør af færdselslovens 125, stk. 1, nr. 5 (som følge af overtrædelsen af køre- og hviletidsforordningen). Sag 14 Udenretlig bødevedtagelse og førerretsfrakendelse af 24. oktober 2007 Bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten En chauffør havde begået to overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen inden for samme kørselsforløb, hvoraf reglen i artikel 8 om daglig hviletid i et tilfælde var overtrådt, idet chaufførens hvil inden for 24 timer højst kunne blive på 3 timer og 50 minutter, selv om kravet er mindst 9 timer (i forordning 561/2006), hvilket svarer til en overtrædelse på 57 pct. Derudover forelå en overtrædelse af forordningens artikel 7 ved at have undladt at afbryde kørslen i mindst 45 minutter efter 4 ½ times kørsel, hvilket medførte en køretid uden pause på 7 timer, svarende til en overtrædelse på 55 pct. Chaufføren vedtog en bøde på kr. og betinget frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens 125, stk. 1, nr. 5. Sag 15 Dom afsagt af Retten i Randers den 18. juni 2007 Bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten En chauffør havde begået to overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen inden for samme kørselsforløb, hvoraf reglen i artikel 6 om daglig køretid i et tilfælde var overtrådt, idet chaufføren havde haft en samlet køretid mellem to daglige hviletider på ikke under 15 timer og 55 minutter, hvilket svarer til en overtrædelse på 59 pct. Derudover forelå en overtrædelse af reglen om daglig hviletid, idet chaufføren kun havde holdt hvil i 5 timer og 5 minutter, selv om kravet var mindst 8 timer (i forordning 3820/85), hvilket svarer til en overtrædelse på 36 pct. Chaufføren havde endvidere overtrådt kontrolapparatforordningens artikel 15, stk. 2, ved i ét tilfælde unødigt at have foretaget udskiftning af diagramarket. Derudover blev chaufføren dømt for tre overtrædelser af reglerne om kørsel med særtransporter. Chaufføren, der tidligere var frakendt førerretten for spirituskørsel, blev straffet med en bøde på kr. Betingelserne for ubetinget frakendelse af førerretten var opfyldt på grund af den tidligere frakendelse, men retten fandt, at der forelå formildende omstændigheder og førerretsfrakendelsen blev gjort betinget. Følgende fremgår af rettens præmisser herom: Under hensyn til oplysningerne om de konkrete omstændigheder i forbindelse med kørslen, og under hensyn til, at kørslen har fundet sted i sidste halvdel af 5 års perioden, findes der at foreligge sådanne formildende omstændigheder, at frakendelse alene skal ske betinget, jf. færdselslovens 126, stk. 2, jf. 125, stk. 4.

6 6 Sag 16 Udenretlig bødevedtagelse og førerretsfrakendelse af 13. juli 2007 Bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten En chauffør havde begået tre overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen inden for samme kørselsforløb. I to tilfælde var reglen i artikel 8 om daglig hviletid overtrådt, idet chaufføren i det ene tilfælde kun havde holdt hvil i 7 timer og 35 minutter, selv om kravet er mindst ni timer (i forordning 561/2006), hvilket svarer til en overtrædelse på 15 pct. I det andet tilfælde var hvilet kun på 4 timer og 20 minutter, hvilket svarer til en overtrædelse på 51 pct. Chaufføren havde endvidere overtrådt reglen i artikel 6 om daglig køretid, idet han i samme periode havde haft en samlet køretid på ikke under 19 timer, hvilket svarer til en overtrædelse på 90 pct. Chaufføren vedtog en bøde på kr. samt en betinget frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens 125, stk. 1, nr. 5. Sag 17 Udenretlig bødevedtagelse og førerretsfrakendelse af 14. september 2007 Bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten En chauffør, der samtidig var registreret ejer af køretøjet, havde begået fem overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen inden for samme kørselsforløb, hvoraf de tre angik reglen i artikel 8 om daglig hviletid, idet der i disse tilfælde kun var afholdt hvil på henholdsvis 3 timer og 48 minutter, 6 timer og 37 minutter og 7 timer og 2 minutter, selv om kravet var mindst 8 timer (i forordning 3820/85), svarende til overtrædelser på 52 pct., 17 pct. og 12 pct. Chaufføren havde endvidere overtrådt reglen i artikel 7 om pauser i køretiden med 24 pct., og reglen i artikel 6 om daglig køretid med 245 pct., idet chaufføren i perioden havde haft en samlet køretid på ikke under 34 timer og 30 minutter. Derudover forelå en overtrædelse af kontrolapparatforordningen, som bestod i, at chaufføren ikke havde påført et diagramark oplysninger om navn, startsted og dato. Endelig havde chaufføren overtrådt reglerne om godskørsel, idet lastbilen ikke var forsynet med den registrerede brugers navn og brugerens identifikationsnummer i Færdselsstyrelsen. Chaufføren (virksomhedsejeren) vedtog en bøde på kr. og betinget frakendelse af førerretten i medfør af færdselslovens 125, stk. 1, nr Sager om overtrædelse af køre- og hviletidsforordningen, hvor førerretten er frakendt ubetinget Sag 18 Dom afsagt af Østre Landsret den 29. maj 2007 Bøde på kr. samt frakendelse af førerretten i 6 måneder En chauffør, der tidligere var frakendt førerretten, blev dømt for tre overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen, hvoraf to angik reglen i artikel 6 om daglig køretid, idet køretiden, der højst må være 10 timer, i det ene tilfælde havde været på 12 timer og 20 minutter og i det andet tilfælde havde været på 11 timer og 30 minutter. Overtrædelserne var på henholdsvis 23 pct. og 15 pct. Chaufføren blev endvidere dømt for en overtrædelse af reglen i artikel 8 om daglig hviletid, idet han kun havde afholdt et hvil på 2 timer og 2 minutter, selv om kravet var mindst 8 timer (i forordning 3820/85), svarende til en overtrædelse på 74 pct. Derudover blev han dømt for to overtrædelser af kontrolapparatforordningens artikel 15, stk. 2, ved i begge tilfælde at have benyttet diagramarket i mere end 24

7 7 timer, hvorved der fremkom dobbeltmarkering. Chaufføren blev straffet med en bøde på kr. og frakendt førerretten i 6 måneder i medfør af færdselslovens 125, stk. 1, nr. 5, og 126, stk. 1, nr. 8 (nu nr. 9), jf. 128, stk. 1. Frakendelsen, der skete på grund af overtrædelsen af køre- og hviletidsforordningen på 74 pct., blev gjort ubetinget på grund af den tidligere frakendelse af førerretten. Sag 19 Dom afsagt af Retten i Aalborg den 21. maj 2007 Bøde på kr. samt betinget fængsel i 30 dage bl.a. med vilkår om samfundstjeneste samt frakendelse af førerretten i 6 måneder En chauffør, der var frakendt førerretten på gerningstidspunktet, blev dømt for tre overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen, hvoraf to angik reglen i artikel 8 om daglig hviletid, idet hviletiden, der mindst skulle være 8 timer (i forordning 3820/85), i et tilfælde kun havde været på 6 timer og 25 minutter, og i det andet tilfælde kun havde været på 6 timer. Overtrædelserne var på henholdsvis 19 pct. og 25 pct. I samme kørselsforløb havde chaufføren overtrådt reglen i artikel 6 om daglig køretid, idet han havde haft en samlet køretid mellem 2 daglige hviletider på ikke under 17 timer og 50 minutter mod højst tilladt 10 timer, hvilket svarer til en overtrædelse på 78 pct. Chaufføren blev endvidere dømt for en overtrædelse af kontrolapparatforordningen ved ikke at have påført 3 diagramark oplysninger om slutsted, slutdato og slutkilometer. Herudover blev tiltalte dømt for flere kørsler i frakendelsestiden. For disse kørsler i frakendelsestiden blev han straffet med fængsel i 30 dage betinget bl.a. på vilkår om samfundstjeneste og en tillægsbøde på kr. For overtrædelserne af køre- og hviletidsbestemmelserne fremgår det af dommen, at der blev fastsat en bøde på kr., og den samlede bøde blev således på kr. Chaufføren blev endvidere frakendt førerretten i 6 måneder i medfør af færdselslovens 125, stk. 1, nr. 5, jf. 126, stk. 1, nr. 8. Frakendelsen, der skyldes overtrædelsen af køre- og hviletidsforordningen på 78 pct., blev gjort ubetinget på grund af den tidligere frakendelse af førerretten. Efter sagens oplysninger skyldes overtrædelsen af den daglige køretid med 78 pct., at der er sket kumulation (sammenlægning) af køretid på hver side af de for korte hvil i kørselsforløbet. Sådan en overtrædelse af reglen om daglig køretid, hvor køretiden ikke isoleret set er overtrådt med mere end 30 pct., skal straffes med bøde, men kan efter bemærkningerne til skærpelsesloven ikke medføre frakendelse af førerretten. Derimod kan de tre overtrædelser vedrørende mangelfuld udfyldning af diagramarket medføre betinget frakendelse. Politidirektøren vil på den baggrund blive anmodet om at foretage en fornyet gennemgang af sagen. Sag 20 Dom afsagt af retten i Svendborg den 24. august 2007 Bøde på kr. samt frakendelse af førerretten i 3 år og 6 måneder En chauffør havde overtrådt køre- og hviletidsforordningens artikel 7 ved at have undladt at afbryde kørslen i mindst 45 minutter efter 4½ times kørsel, idet der ikke var afholdt pauser inden for køretiden, som var på 7 timer og 30 minutter, hvilket svarer til en overtrædelse på 66 pct. Herudover blev chaufføren dømt for spirituskørsel med en promille på 1,91 og straffet med en bøde på kr. samt frakendt førerretten i 3 år og 6 måneder i medfør af færdselslovens 125, stk. 1, nr. 5, jf. 126, stk. 1, nr. 1, jf Frakendelsen er sket både som følge af spirituskørslen og overtrædelsen af køre- og hviletidsforordningen. Under de nævnte omstændigheder skal frakendelsestiden for spirituskørslen fastsættes til 3 år, og det må antages, at overtrædelsen af køre- og hviletidsforordningen har medført

8 8 frakendelse af førerretten i yderligere seks måneder. Længden af frakendelsestiden skyldtes således i overvejende grad spirituskørslen. At frakendelsen også for overtrædelsen af køre- og hviletidsforordningen blev gjort ubetinget skyldes, at der samtidig forelå en spirituskørsel, der medfører ubetinget frakendelse. Sag 21 Dom afsagt af Retten i Randers den 28. juni 2007 Bøde på kr. samt frakendelse af førerretten i 6 måneder En chauffør havde i to forskellige kørselsforløb begået fire overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen. I det ene kørselsforløb havde chaufføren haft en daglig køretid på ikke under 20 timer og 20 minutter mod højst tilladt 10 timer (kumuleret køretid), svarende til en overtrædelse på 103 pct., og overtrådt reglen om daglig hviletid, idet det længste hvil var på 1 time og 45 minutter, selv om kravet var mindst 8 timer (i forordning 3820/85), hvilket svarer til en overtrædelse på 78 pct. I det andet kørselsforløb havde chaufføren haft en daglig køretid på ikke under 19 timer og 35 minutter (kumuleret køretid), svarende til en overtrædelse på 95 pct., og overtrådt reglen om daglig hviletid, idet det længste hvil var på 1 time og 30 minutter, hvilket svarer til en overtrædelse på 81 pct. Chaufføren blev endvidere dømt for overtrædelse af kontrolapparatforordningen ved i ét tilfælde unødigt at have foretaget udskiftning af diagramarket. Chaufføren blev straffet med en bøde på kr. og frakendt førerretten i 6 måneder i medfør af færdselslovens 126, stk. 1, nr. 5 (nu nr. 6), jf. 125, stk. 1, nr. 5. Om frakendelsestidens længde udtalte retten følgende: Tiltalte har i forbindelse med de to kørselsforløb gjort sig skyldig i overtrædelse af både køre- og hviletidsbestemmelserne med mere end 30 %. Denne omstændighed findes ikke at burde medføre at førerretten frakendes i 1 år som påstået af anklagemyndigheden. 3. Sager om overtrædelse af kontrolapparatforordningen 3.1. Sager om overtrædelse af kontrolapparatforordningen, hvor førerretten er frakendt betinget Sag 22 Dom afsagt af Københavns Byret den 11. april 2007 Bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten En chauffør blev dømt for tre overtrædelser af kontrolapparatforordningen ved at have ført lastbil, selv om der ikke var isat et førerkort i kontrolapparatet, hvilket bevirkede, at den automatiske optegnelse af chauffør ID, køretøjets hastighed, tilbagelagt vejstrækning og tidsgrupper ikke blev registreret, og ved i ét tilfælde ikke at have haft sit kørekort med sig under kørsel. Chaufføren blev straffet med en bøde på kr. og frakendt førerretten betinget i medfør af færdselslovens 125, stk. 1, nr. 6.

9 9 Sag 23 Dom afsagt af Retten i Hillerød den 2. oktober 2007 Bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten En chauffør havde overtrådt kontrolapparatforordningen ved i 19 tilfælde at have undladt at udfylde diagramarket korrekt, idet der ikke var anført fyldestgørende oplysninger om for- og efternavn, startog sluttidspunkt og slutkilometer, samt ved i ét tilfælde at have anvendt et diagramark ud over det tidsrum, det gælder for, hvorved der fremkom dobbeltmarkering. Chaufføren blev straffet med en bøde på kr. og frakendt førerretten betinget i medfør af færdselslovens 125, stk. 1, nr Sager om overtrædelse af kontrolapparatforordningen, hvor førerretten er frakendt ubetinget Sag 24 Dom afsagt af Retten i Næstved den 7. september 2007 Bøde på kr. samt frakendelse af førerretten i 6 måneder En chauffør havde i 10 tilfælde undladt at anføre sluttidspunkt og slutsted på diagramarket, ligesom han på en del af arbejdsdagen havde kørt uden at anvende diagramark i kontrolapparatet. Det var oplyst, at chaufføren forud for den aktuelle ansættelse kun havde foretaget kørsel, der var undtaget fra reglerne om køre- og hviletid, og derfor ikke var vant til at anvende diagramark og kontrolapparat. Chaufføren blev straffet med en bøde på kr. og frakendt førerretten i 6 måneder i medfør af færdselslovens 126, stk. 1, nr. 6, jf. 125, stk. 1, nr. 6. Om baggrunden for den fastsatte sanktion fremgår følgende af dommen: Retten har ved bødens fastsættelse fundet det forsvarligt i denne sag at fravige udgangspunktet om absolut kumulation i færdselslovens 118, stk. 3. Retten har således efter færdselslovens 118, stk. 5, lagt vægt på det om tiltaltes personlige forhold oplyste sammenholdt med den tid, der er forløbet siden forholdene blev begået. Henset til antallet af overtrædelser finder retten, at påstanden om ubetinget førerretsfrakendelse skal tages til følge i medfør af færdselslovens 126, stk. 1, nr. 6, jf. 125, stk. 1, nr. 6 for en periode på 6 måneder fra endelig dom. Sag 25 Dom afsagt af Retten i Næstved den 7. september 2007 Bøde på kr. samt frakendelse af førerretten i 1 år En chauffør havde overtrådt kontrolapparatforordningen ved i 11 tilfælde at have kørt lastbil uden at anvende førerkort i kontrolapparatet (og havde således ikke registreret sin køre- og hviletid). Chaufføren blev endvidere dømt for en overtrædelse af færdselslovens 43, stk. 2, ved at have overtrådt hastighedsbegrænsningen med mere end 40 pct. Chaufføren blev straffet med en bøde på kr. og frakendt førerretten i 1 år i medfør af færdselslovens 126, stk. 1, nr. 6, jf. 125, stk. 1, nr. 3 (hastighedsoverskridelsen) og nr. 6 (kontrolapparatforordningen). Sag 26 Dom afsagt af Vestre Landsret den 25. september 2007 Bøde på kr. samt frakendelse af førerretten i 6 måneder En chauffør blev dømt for overtrædelse af kontrolapparatforordningen ved i september og oktober måned 2005 i 21 tilfælde at have ført en lastbil med et defekt kontrolapparat og undladt at notere op-

10 10 lysninger om køre- og hviletiden på diagramarket eller et særskilt ark. Chaufføren havde i den forbindelse kørt kilometer uden at foretage de krævede manuelle optegnelser. I byretten blev chaufføren straffet med en bøde på kr. og frakendt førerretten betinget. Ved straffastsættelsen henviste byretten bl.a. til færdselslovens 118 a, stk. 5. Dommen blev af anklagemyndigheden anket til landsretten med påstand om skærpelse af bødestraffen og om ubetinget frakendelse af førerretten. Landsretten forhøjede bøden til kr. og frakendte førerretten i 6 måneder. Om straffastsættelsen fremgår følgende af landsrettens dom: I overensstemmelse med forarbejderne til ændringen af færdselsloven ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 som til dels trådte i kraft den 1. september 2005 fastsættes straffen for en ansats overtrædelse af kontrolapparatforordningen normalt til kr. Udgangspunktet for bødefastsættelsen er efter færdselslovens 118 a, stk. 3, princippet om absolut kumulation. Da der er tale om 21 ensartede overtrædelser begået i løbet af ca. en måned i september og oktober 2005, tiltræder landsretten, at princippet om absolut kumulation kan fraviges, jf. 118 a, stk. 5. Landsretten fastsatte herefter bøden til kr. Vedrørende frakendelse fremgår endvidere følgende af præmisserne: Tiltalte har gjort sig skyldig i mere end 3 overtrædelser af kontrolapparatforordningen nemlig 21 jf. færdselslovens 125, stk. 1, nr. 6. Det følger herefter af færdselslovens 126, stk. 1, nr. 6 (tidligere nr. 5), at førerretten skal frakendes ubetinget. Det bemærkes herved, at der ikke foreligger sådanne særlig formildende omstændigheder, at der efter 126, stk. 2, kan ske betinget frakendelse. 4. Sager om overtrædelse af køre- og hviletidsforordningen og kontrolapparatforordningen 4.1. Sager om overtrædelse af køre- og hviletidsforordningen og kontrolapparatforordningen, hvor førerretten er frakendt betinget Sag 27 Dom afsagt af Retten i Randers den 10. september 2007 Bøde på kr. samt betinget frakendelse af førerretten En chauffør blev dømt for to overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen ved i ét tilfælde at have overtrådt reglen om daglig hviletid, idet han kun havde holdt hvil i 6 timer og 45 minutter, selv om kravet var 8 timer (i forordning 3820/85), svarende til en overtrædelse på 15 pct., og ved i et tilfælde at have undladt at afbryde kørslen i mindst 45 minutter efter 4½ times kørsel, hvilket medførte en køretid på 6 timer og 15 minutter, hvilket svarer til en overtrædelse på 38 pct. Chaufføren blev endvidere dømt for tre overtrædelser af kontrolapparatforordningen ved at have undladt at anvende diagramark i køretøjets kontrolapparat og blev straffet med en bøde på kr. samt frakendt førerretten betinget i medfør af færdselslovens 125, stk. 1, nr. 5 og nr. 6, jf. 126, stk. 1, nr. 5 (nu nr. 6), jf. stk. 2. Om baggrunden for, at der (kun) skete betinget frakendelse fremgår følgende af præmisserne: Under henvisning til at undladelsen af at bruge diagramarkene i forhold 2, 4 og 7 delvis skyldes mekaniske omstændigheder, findes der at foreligge sådanne særlige formildende omstændigheder at hvor der ellers skulle ske ubetinget frakendelse alene sker betinget frakendelse.

11 4.2. Sager om overtrædelse af køre- og hviletidsforordningen og kontrolapparatforordningen, hvor førerretten er frakendt ubetinget 11 Sag 28 Dom afsagt af Retten i Aalborg den 1. maj 2007 Bøde på kr. samt betinget fængsel i 10 dage med vilkår om samfundstjeneste og frakendelse af førerretten i 6 år En chauffør, der tidligere var frakendt førerretten betinget på grund af spirituskørsel, blev dømt for fire overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen, hvoraf de tre angik reglen om daglig hviletid i artikel 8. I de tre tilfælde var der kun afholdt hvil på henholdsvis 6 timer og 45 minutter, 3 timer og 4 timer og 20 minutter, selv om kravet var mindst 8 timer (i forordning 3820/85), hvilket svarer til overtrædelser på 15 pct., 62 pct. og 45 pct. I samme kørselsforløb, hvor de to overtrædelser på 62 pct. og 45 pct. var begået, havde chaufføren endvidere haft en samlet køretid på 18 timer, svarende til en overtrædelse på 80 pct. Derudover blev chaufføren dømt for tre overtrædelser af kontrolapparatsforordningen ved i ét tilfælde at have undladt at notere oplysninger om andet arbejde og i andet tilfælde under en færgeoverfart at have undladt at anvende diagramark i kontrolapparatet. Den tredje overtrædelse angik artikel 15, stk. 5, idet chaufføren ikke havde udfyldt fire diagramark korrekt med hensyn til oplysninger om slutsted, slutdato og slutkilometer. Chaufføren blev endelig dømt for spirituskørsel efter færdselsloven med en promille på 1,32. Alle overtrædelser var begået i prøvetiden for den betingede førerretsfrakendelse. For spirituskørslen blev chaufføren straffet med fængsel i 10 dage betinget bl.a. på vilkår om samfundstjeneste og en tillægsbøde på kr. Det fremgår af dommen, at straffen for overtrædelserne af køre- og hviletidsbestemmelserne blev fastsat til en bøde på kr., og den samlede bøde blev således på kr. Herudover blev tiltalte frakendt førerretten i 6 år i medfør af færdselslovens 125, stk. 1, nr. 5 og nr. 6, jf. 126, stk. 1, nr. 5 og nr. 6 (nu nr. 6 og 7), jf Under de nævnte omstændigheder skal frakendelsestiden for spirituskørslen fastsættes til 5 år. Det vurderes, at overtrædelserne af køre- og hviletidsforordningen og kontrolapparatforordningen har haft betydning ved fastsættelsen af frakendelsestidens længde, men at den lange frakendelsestid i det væsentligste skyldes spirituskørslen. Sag 29 Dom afsagt af Østre Landsret den 22. august 2007 Bøde på kr. samt frakendelse af førerretten i 1 år En chauffør blev dømt for otte overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen, heraf fire tilfælde af overtrædelse af reglen om daglig hviletid, hvor overtrædelserne var på henholdsvis 14 pct., 60 pct., 61 pct. og 7 pct.. Derudover havde chaufføren i fire tilfælde undladt at afbryde kørslen i mindst 45 minutter efter 4½ times kørsel, hvor overtrædelserne var på henholdsvis 24 pct., 13 pct., 16 pct. og 18 pct. Chaufføren blev endvidere dømt for fem overtrædelser af kontrolapparatforordningen, hvoraf han i tre tilfælde at havde undladt at forsyne køretøjets kontrolapparat med diagramark, og i to tilfælde havde foretaget unødig udskiftning af diagramark. Chaufføren blev straffet med en bøde på kr. og frakendt førerretten i 1 år. Der var dissens i landsretten vedrørende spørgsmålet om frakendelsestidens længde, idet én dommer fandt, at førerretten burde frakendes i 6 måneder. Der blev afsagt dom efter stemmeflertallet, og chaufføren blev således frakendt førerretten i 1 år i medfør af 126, stk. 1, nr. 6, jf. 125, stk. 1, nr. 5 og nr. 6, jf. 128, stk. 1.

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 1 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Reglerne om køre- og hviletid og sanktioner for overtrædelse af reglerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 Sag 4/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Lars Lindhard, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Indkaldelse til virksomhedskontrol vedrørende CVR-nr

Indkaldelse til virksomhedskontrol vedrørende CVR-nr DigiTach Trucking Rugårdsvej 296 5210 Odense NV Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon +45 7221 8899 virksomhedskontrol@fstyr.dk www.fstyr.dk Sagsnr. 20XX-tbst-xxxx Dato 30. maj 20XX Indkaldelse til virksomhedskontrol

Læs mere

RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013

RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013 RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013 Emneord: færdsel Printet den:12. december 2013 FÆRDSELSMEDDELELSEN KAPITEL 19 KØRE- OG HVILETID RM 4/2000 REVIDERET 27. SEPTEMBER 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne. Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne. Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave Indhold Side 2 1. Indledning...10 2. Regelgrundlaget...11 2.1. Hvor findes

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 84 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-150-0158 Dok.: KSE40438 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne FÆRDSELSAFDELINGEN 22. februar 2007 Sagsbehandler: Kirsten Søndergaard Munck j.nr. 2006-9080-33 Sekretariatet Ellebjergvej 52, 2. 2450 København SV Telefon: 3314 8888 Lokal: 7464 Telefax: 3343 0004 E-mail:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.

D O M. afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst. D O M afsagt den 25. februar 2016 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Lars E. Andersen, Hanne Kildal og Anne-Mette Schjerning (kst.)) i ankesag V.L. S 1749 15 Anklagemyndigheden mod T født den xx

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3)

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: klippekort, færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2015 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

om ændring af praksis vedrørende sanktionerne på køre- og hviletidsområdet. Justitsministeriet udsendte den 31. oktober 2006 en cirkulæreskrivelse

om ændring af praksis vedrørende sanktionerne på køre- og hviletidsområdet. Justitsministeriet udsendte den 31. oktober 2006 en cirkulæreskrivelse Retsudvalget, Trafikudvalget REU alm. del - Bilag 453,TRU alm. del - Bilag 359 Offentligt Cirkulæreskrivelse til politi og anklagemyndigheden Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. marts 2007 Kontor: Færdsels-

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Ændring i sanktions- frakendelsessystemet på køre- og hviletidsområdet m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Ændring i sanktions- frakendelsessystemet på køre- og hviletidsområdet m.v.) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring i sanktions- frakendelsessystemet på køre- og hviletidsområdet m.v.) I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret

Læs mere

Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel

Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 L 142 Bilag 8 Offentligt Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel Folketingets transportudvalg 27. april 2017 Niels Waage

Læs mere

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL I dette bilag kan der i afsnit 1 Generelt om virksomhedskontrollen og køre- og hviletidsreglerne læses mere om virksomhedskontrollen, køre- og hviletidsreglerne

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Færdsel - Køre- og hviletid

Færdsel - Køre- og hviletid Færdsel - Køre- og hviletid Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: køre- og hviletid; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 2.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 29.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 479 af 23/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1047 af 24/10/2011

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 13. maj 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Sidsel Kathrine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2008/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0026 Fremsat den 10. december 2008 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2016 Sag 149/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thomas Ryhl) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 13. maj 2014

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 78 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 78 Offentligt Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 78 Offentligt RIGSADVOKATEN November 2009 J.nr. RA-2009-709-0021 Gennemgang af Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande mv. i færdselssager og forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. maj 2012 Sag 370/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Ulla Fabricius, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 11. februar

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager 1. Indledning 1.1. Revision af meddelelsen 1.2. Indberetning til Rigsadvokaten af domme

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 368/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Bjarne Frøberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 8. december

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 13. marts 2015 Endelig besvarelse af spørgsmål 325 alm. del stillet af Retsudvalget den 8. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 367/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Warrer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 18. maj

Læs mere

Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale

Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale Tungvognsspecialisten afholder køre- og hviletidskurser for relevante medarbejdere i kommunerne. Kurserne afholdes: 17. maj 2011 kl. 0900 1530: Herning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 Sag 338/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Arne Paabøl Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne på

Læs mere

Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a

Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: færdsel;konfiskation af motorkørertøjer; Offentlig Tilgængelig:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSV 113 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0015 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2014 Forslag til

Læs mere

Forskrifter for brug af kontrolapparater

Forskrifter for brug af kontrolapparater 10. april 2007 j.nr. 2007-9086-2 ver 04/07 FÆRDSELSAFDELINGEN Forskrifter for brug af kontrolapparater Side 2 Indhold Indledning... 5 Kapitel 1. Brugsforskrifter for det analoge kontrolapparat og for brugen

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 90 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 29. november 2011 Kontor: Færdselskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport I medfør af 86 a, 118, stk. 8-10, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 8. november 2006, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2012-13 Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionssystemet for overtrædelser af reglerne

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 Sag 181/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jens Rysgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aarhus den 8. september

Læs mere

Kontrol af dyretransport:

Kontrol af dyretransport: Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport kontrol typisk landevej Foretages af politi evt. med dyrevelfærdsrejseholdet Transporten: Kort

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0006 Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren Morten Bødskov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005

RIGSADVOKATEN Juni 2005 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 337 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0014 Straffene i voldtægtssager efter ændringen af straffelovens 216 1. Indledning Ved lov nr. 380 af

Læs mere

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid

Respekt(er) Egen økonomi. Arbejdsgivers økonomi. Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Egen økonomi Respekt(er) Arbejdsgivers økonomi Regler for transport af fisk Regler vedr. køre- og hviletid Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2015-16 L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2016 Kontor:

Læs mere