Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til vores konference. Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020. Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag!"

Transkript

1 Velkommen til vores konference Arbejdsliv og arbejdsmiljø frem mod år 2020 Jeg er rigtig glad for, at vi er så mange her i dag! Når vi holder konferencen i dag er det bl.a. for at signalere, at arbejdsmiljøområdet er blevet kraftigt opprioriteret i AC i løbet af det sidste års tid. Det skyldes selvfølgelig, at i en tid med mange ændringer på arbejdsmarkedet, hvor der er nedskæringer alle vegne, bliver det vigtigere og vigtigere, at vi i de faglige organisationer er på dupperne for at sikre rimelige arbejdsforhold for medlemmerne.

2 Konferencen er udtryk for, at forbedringer af arbejdsmiljøet er meget højt prioriteret på ACs dagsorden, både på offentlige og private arbejdspladser Vi har i det sidste årstid fået meget mere arbejdsmiljøpolitik på hylderne og vi har fået et egentlig arbejdsmiljø udvalg med Lars Qvistgaard fra DJØF som formand. Så derfor er det vigtigt, at vi og her tænker jeg både på politikerne og sekretariatsmedarbejderne fra ACs medlemsorganisationer mødes og får et fælles billede af, hvor vi skal sætte ind for at forbedre akademikernes arbejdsmiljø Og så er det godt en gang imellem at få pudset brillerne og få diskuteret og afprøvet,

3 hvad det egentlig er vi mener Og vi har også søgt, at give jer lidt ny inspiration. Se programmet. Vi har selvfølgelig forberedt konferencen gennem nogen tid, men nu kan vi afholde den på baggrund af de helt aktuelle begivenheder. Vi er rigtig, rigtig triste over, at trepartsforhandlingerne blev aflyst. Det er nødvendigt med et større arbejdsudbud. Og vi var også parate til at forhandle om, hvordan. Så det er kedeligt, at forhandlingerne blev aflyst. Lige nu, hvor vi - efter lang tids benarbejde var kommet til et sted med regeringen, hvor der var linet op til en række fornuftige tiltag og diskussioner om det psykiske arbejdsmiljø. Det er ekstra ærgerligt, for det var i 11. time,

4 at en forbedring af arbejdsmiljøet og ambitionen om at øge arbejdsudbuddet ved mindre sygefravær kom med i kommissoriet for trepartsforhandlingerne. I første udkast var arbejdsmiljø ikke nævnt med et ord. Det blev så ikke til noget ved de store forhandlinger. Men vi er dog stadig fortrøstningsfulde. Og forventer, at vi skal i gang med en større øvelse med regeringen om vores konkrete forslag. Det er blevet fremført, at når vi skal arbejde mere, vil akademikernes tendens til det grænseløse arbejde blot føre til en endnu mere forjaget hverdag. Her synes jeg, at det er nødvendigt, at pointere, at det er ude på arbejdspladserne, at det gode og det mindre gode arbejdsmiljø skabes. Det handler naturligvis om ledelse.

5 Og der er ingen tvivl om, at ledelsernes viden om planlægning, prioritering og psykologi med fordel kan styrkes! Men der er ingen enkle håndgreb eller Sådan skaber du et godt arbejdsmiljø Jeg tror, at den stress vores medlemmer får, skyldes en kombination af vilkårerne på deres arbejde, i privatlivet og ikke mindst samfundets udvikling, Det grænseløse arbejde vokser i tidsånden, og det påvirker work/life-balancen. En cocktail, hvor vi skal præstere hele tiden og måske også presser os selv mere end rimeligt et ER svært at løse det dilemma, Og i de faglige organisationer kan vi ikke løse problemet ved forhandlingsbordet. Der skal en indsats til hos den enkelte,

6 hos ledelsen, på arbejdspladserne, men selvfølgelig skal vi fra organisationerne og fra politisk hold skabe de rammer, der kan være med til at fremme en positiv indsats på arbejdspladserne. Så selvom trepartsforhandlingerne er blev aflyst, er AC's forslag stadig lige relevante. for der er stadig flere og flere akademikerarbejdspladser, der belastes af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Udgangspunktet er for vores forslag er, at vi som lønmodtagere må kræve mindre stress for mere arbejde Mobning, konflikter med chefen og et hæsblæsende arbejdstempo skal forebygges ligeså effektivt som støj, vakkelvorne stilladser og dårligt indeklima. Derfor skal psykisk og fysisk arbejdsmiljø sidestilles i lovgivningen..

7 Der er lavet en stribevis af undersøgelser i ACs medlemsorgansationer af, at medlemmernes sygedage og alt for ofte afsked er et resultat af et dårligt psykisk arbejdsmiljø, Vi vil gøre, hvad vi kan for at bringe forslagene videre i alle de relevante politiske fora i den kommende tid, så vi får adresseret udfordringerne på det akademiske arbejdsmarked. Først og fremmest: stiller vi forslag om en styrket indsats, der er målrettet psykisk arbejdsmiljø. En principiel ligestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø Det kan formelt ske ved at satse på tre områder: 1. Psykisk arbejdsmiljø prioriteres ligeværdigt med det fysiske arbejdsmiljø i Arbejdsmiljølovens formålsparagraf. 2. Der bør indgå krav om at skabe trivsel og godt arbejdsmiljø som metode til at modvirke fysisk og psykisk nedslidning på langt sigt. 3. Lovgivningen skal gennemgås systematisk

8 for at konsekvensrette lovgivningen i overensstemmelse med hovedprincippet om ligestilling. Men der bør også ses på metoder og kriterier vedr. psykisk arbejdsmiljø Akademikernes arbejdsmarked er ikke opdelt i faste brancher 1. Derfor er det oplagt, at der i stedet for en branchetilgang skal være en arbejdspladstilgang, når man skal vurdere, om der er risiko for nedslidning inden for det psykiske arbejdsmiljø. 2. Der bør også inddrages nye kriterier, som relevante for at vurdere risikoen for psykisk nedslidning oveni de eksisterende kriterier, der stammer fra den traditionelle tilgang til arbejdsmiljøet. De traditionelle kriterier opfanger ikke psykisk nedslidning eller jobgrupper spredt over mange brancher og evt. med få i hver virksomhed. Man kan som et nyt kriterium se på bl.a. personaleomsætning og trivselsmålinger. Men selvfølgelig også på de eksisterende kriterier som antal anmeldte skader, antal anerkendte skader, antal personer på førtidspension og niveauet for sygefraværet. Endelig bør man overveje at få igangsat et bredere udredningsarbejde, da det kan være med til at skabe ensartet terminologi, som vil være nødvendigt u udgangspunkt for at udvikle af en mere tidssvarende arbejdsmiljøpolitik, hvor man bl.a. inddrager de

9 belastningsfaktorer, der opstår på arbejdspladsen. Fx mobning, dårlig ledelse, lav social kapital mv. Der er den fornødne viden, men der mangler en systematisk stillingstagen og fastlæggelse af terminologien. Endelig har vi Forebyggelsesfonden AC har i flere år kæmpet for at få ændret grundlaget for Forebyggelsesfondens aktiviteter og nu håber vi snart, at der kommer et gennembrud 1. Vi mener, at de midler, der ud over generelle midler til arbejdsmiljørådgivning, er afsat, skal fordeles ligeligt mellem indsats mod fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 2. Fordelingen af midler inden for det psykiske arbejdsmiljøområde skal ske på baggrund af dokumentation af særlige udfordringer på arbejdspladsen, og ikke efter såkaldte nedslidningstruede brancher, som jeg nævnte før. Som en mellemløsning foreslår vi, at videnarbejdere bliver identificeret som en jobgruppe med adgang til initiativerne. 3. Endelig er der også behov for at vi får en samlet afhandling af hele fonden, så den ikke stykkevis tappes for midler, til fx seniorformål. Til sidst vil jeg nævne forslaget om, at psykisk arbejdsmiljø skal være et obligatorisk element i

10 lederuddannelser. Da ledelsen er afgørende for, at der sker en indsats imod dårligt psykisk arbejdsmiljø, er det nødvendigt at styrke lederes kendskab til at forebygge og håndtere udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø med både viden og værktøjer. Derfor bør psykisk arbejdsmiljø indgå som obligatorisk modul i de lederuddannelser, der udbydes på grundlag af bekendtgørelser fra Uddannelsesministeriet, herunder længerevarende lederuddannelser på diplom- og masterniveau. Som I kan høre, er der nok at arbejde med! Og det vil vi gøre, hvad vi kan for i den nærmeste tid. Men her og nu vil jeg overlade ordet til Stine Carsten Kendal, der skal lede os igennem dagens program! VELKOMMEN!

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012

Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 Handlingsplan for opfølgning på undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 5. maj 2014, dok.nr: 32982/14 1 Introduktion til handlingsplanen I perioden fra november 2012 til maj 2013

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat Forhandlingskonference, 4. juni 2009 På vej mod OK-11 Referat 3 Velkomst ved Anders Bondo Christensen, formand for KTO KTO s formand Anders Bondo Christensen bød velkommen til konferencen, hvor fokus

Læs mere

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu.

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Kongres 2009 Forelæggelse af målprogram for 2010-2013 v/kim Simonsen Kære kongres (1. slide på bagtæppet HK er overalt) Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Det er helt afgørende

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere