Fyr med god samvittighed INFORMATIONSBROCHURE FRA SKORSTENSFEJERLAUGET OM MILJØDEBATTEN 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyr med god samvittighed INFORMATIONSBROCHURE FRA SKORSTENSFEJERLAUGET OM MILJØDEBATTEN 1"

Transkript

1 Fyr med god samvittighed INFORMATIONSBROCHURE FRA SKORSTENSFEJERLAUGET OM MILJØDEBATTEN 1

2 Nyd din brændeovn med god samvittighed Skorstensfejerlauget finder debatten om brændefyring og miljø vigtig. Derfor deltager vi aktivt i den. Men vi ærgrer os, når nogen forsøger at fordreje de faktiske forhold og dramatisere debatten, så den spiller på følelser mere end på fakta. Det er grunden til, at vi udgiver denne informationsbrochure. Her bestræber vi os på at gengive fakta fra forskere og fra vidensinstitutioner, der arbejder objektivt og fagligt funderet med emnet. Men vi gengiver også fakta, erfaringer og viden fra vores egen hverdag. En hverdag ude i de tusindvis af hjem, hvor danskernes brændeovne står og hygger om familien. Vi ved, at tusinder af brændeovnsbrugere har udskiftet deres gamle brændeovn med en ny, rent brændende ovn. Vi oplever hver dag, at de er opmærksomme på de gode råd om at fyre korrekt, og vi ved, at de er opmærksomme på både miljøet og deres naboers velbefindende. Sagen er nemlig, at miljøhensyn og brug af brændeovne ikke er modsatte størrelser, som der nogle gange lægges op til i debatten. Men kan sagtens være miljøbevidst og alligevel nyde sin brændeovn. Danmark producerer Europas mest miljøvenlige brændeovne, og de har en udledning, der ligger langt under lovens grænseværdier. Samtidig skal vi minde om, at fyring med træ er CO 2 -neutal, vedvarende energi. Med denne publikation vil Skorstensfejerlauget gerne bringe nogle af de helt nødvendige nuancer og dokumenterede fakta ind i miljødebatten. Dels som et bidrag til en nuanceret og seriøs debat og dels som en anerkendelse til de mange tusinde brændeovnsejere, der fyrer med omtanke og under ansvar for deres naboer og vores fælles miljø. Vores budskab er også godt nyt, idet vi kan konstatere, at udviklingen er vendt, og at luften i Danmark stadig bliver renere. Skorstensfejerlauget i Danmark vil gerne opfordre de danske brændeovnsejere til at nyde livet med deres brændeovn med god samvittighed. Med venlig hilsen Keld Lützhøft Jensen Oldermand i Skorstensfejerlauget 2

3 Mørketal trækker debatten skævt Brændeovnen er udråbt som den helt store miljøsynder i Danmark. Men debatten om luftforurening hviler på et mangelfuldt grundlag og bliver trukket skævt af mørketal for, hvad der reelt er årsag til luftforureningen herhjemme. De officielle tal siger, at cirka danskere hvert år dør for tidligt på grund af luftforurening fra forskellige danske kilder. Af dem anslås det, at brændefyring er årsag til cirka 500 for tidlige dødsfald, mens den anden halvdel primært skyldes luftforurening forårsaget af trafikken. Men et meget stort antal for tidlige dødsfald fremgår slet ikke af denne statistik. Den beregner nemlig kun helbredsomkostningerne ud fra mængden af partikler i luften. Ny forskning fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet anslår, at yderligere 500 danskere alene i Københavns-området - dør for tidligt på grund af ultrafine partikler og øvrig udledning fra især dieselbiler, herunder de såkaldte NoX er. Dermed kan det slås fast: Brændeovnen er ikke den største kilde til luftforurening. Det er trafikken. Også når det gælder proportionerne i miljødebatten, bliver danskernes brændeovne hængt ud på et fordrejet grundlag, som er direkte misvisende. Det bliver ofte fremhævet, at danske brændeovne er årsag til 70 % af partikelforureningen i Danmark. Men man glemmer de vigtige proportioner. Man siger nemlig ikke noget om 70 % af hvad. Her er fakta: Cirka 80 % af partikelforureningen i luften over Danmark stammer fra udlandet. De resterende 20 % partikler stammer blandt andet fra skibstrafik og vejtrafiktrafikken, industrien, landbruget og fra brændefyring, altså også fra brændekedler og andre træfyrede enheder. For Danmark som helhed har DCE Nationalt Center for Energi og Miljø - opgjort brændeovnes bidrag til cirka 3-5 % af partiklerne i den luft, vi indånder i Danmark. Sagt på en anden måde: Hvis brændeovnsmodstanderne fik opfyldt deres ønske om at forbyde brændeovne i Danmark, ville vi stå tilbage med ca. 95 % af den forurening, vi har i dag. Problemet med luftforurening i Europa er grænseoverskridende og skal primært løses på EU-plan gennem en fælles europæisk indsats, ikke gennem forbud i Danmark. Kilder: Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet DCE, Faglig rapport 779, 2010 DMU, Miljøprojekt 1021, 2005 Professor Steffen Loft, Berlingske Tidende, 7. september 2017 FAKTA Trafikken er årsag til langt flere for tidlige dødsfald end hidtil antaget. Alene omkring 500 i København. Cirka 80 % af luftforureningen i Danmark kommer fra udlandet. Gennemsnitligt stammer 3-5 % af partiklerne i udeluften fra brændeovne. 3

4 4 En moderne brændeovn reducerer partikeludslippet med omkring 70% Det viser målinger ude hos brændeovnsbrugere med nye brændeovne i 2017 sammenlignet med tilsvarende målinger i

5 MÅLINGER DOKUMENTERER: Nye brændeovne brænder rent En ny rapport fra Miljøstyrelsen slår med syvtommersøm fast, at man ved udskiftning af en gammel brændeovn med en ny kan reducere forureningen fra brændefyring markant. I 2017 gennemførte Force for Miljøstyrelsen måling af emissionen fra 8 moderne brændeovne i private boliger i Vallensbæk. Målingerne skulle kortlægge udledningen af partikler m.v. fra brændeovne, der blev brugt helt almindeligt og uden forudgående instruktion af brugerne. Måleprogrammet skulle derefter sammenlignes med tilsvarende målinger, som blev gennemført i Gundsømagle i 2004 og Resultatet var overbevisende: Udledningen af partikler lå på kun % af middelværdien for målingerne i 2004/05. Med andre ord reducerer en 10 moderne brændeovn partikeludslippet med omkring 70 %. Ifølge lovgivningen må en moderne brændeovn højst udlede 4 gram partikler pr. kilo afbrændt træ. Også her var brændeovnene i Vallensbæk overbevisende: Den gennemsnitlige middelværdi i målingerne lå på kun 2,9 gram. Det er under Svanemærkets krav. Endnu mere overraskende var det, at brugerne kunne nå disse resultater ved at fyre, som de normalt gør. De havde ikke fået nogen forudgående instruktion. Og trods det opnåede de faktisk lige så miljøvenlige resultater, som man kan ved fyring under laboratorieforhold. Det har længe været kendt, at gamle brændeovne er årsag til den væsentlige del af partikeludledningen fra brændefyring. Nu er det også dokumenteret, hvor rent en moderne brændeovn brænder ved almindeligt brug. Kilde: Miljøstyrelsen, In-situ-målinger Particle emission, g/kg dry matter De røde prikker er målinger fra ovne beregnet for udenlandske markeder med højere grænseværdier end Danmark 5

6 Luften bliver renere og renere Den til tider skingre debat om luftforurening i Danmark må ikke tages som udtryk for, at forureningen forværres. Tværtimod er luften i Danmark gennem de sidste 30 år blevet renere og renere, viser årlige målinger. Reelt er det kun på én eneste vejstrækning i Danmark H. C. Andersens Boulevard i København man kan måle en luftforurening, der overstiger EU s grænseværdier. Alle andre steder i Danmark ligger vi under EU s grænser for luftforurening. Generelt er luftforureningen for en række stoffer faldet markant siden 1990, som DCE udtrykker det i deres seneste rapport. Antallet af partikler og sod i luften er således også reduceret. Det skyldes især et lavere indhold af svovl i brændstof og gennem indførelse af partikelfiltre på biler samt det faktum, at mange gamle brændeovne er blevet skiftet med ud med nye ovne med langt renere forbrænding. Kilde: DCE, Danish Air Quality Monitoring Programme FAKTA: Kun på H. C. Andersens Boulevard i København overstiger luftforureningen EU s grænseværdier. Alle andre steder i Danmark er vi under EU s grænser. Myndighederne beskriver et markant fald i mængden af skadelige stoffer i luften over de sidste 30 år. Mindre svovl i brændstof, partikelfiltre på biler og udskiftning af gamle brændeovne angives som årsager til, at luften i Danmark bliver renere og renere år for år. 6

7 Danmark står bag Europas mest miljøvenlige brændeovne Danske brændeovne bliver stadig mere miljøvenlige. Teknisk har brændeovnene udviklet sig, så en ny brændeovns udslip af partikler over de seneste 15 år er reduceret med cirka 60 procent. Det viser en opgørelse fra Teknologisk Institut. Bedre lufttilførsel, isolering af brændkammeret og nemmere betjening er nogle af årsagerne til, at udslippet er reduceret så markant. Ovnen brænder ganske enkelt meget renere. Sammenligner man en ny brændeovn fra 2003 med en ny brændeovn i dag, er dansk- producerede brændeovne teknologisk udviklet så meget, at udledningen af partikler er reduceret med 60 procent. Heraf alene cirka 20 procent over de seneste 3 år. Det gør danske brændeovne til Europas mest rent brændende. Partikeludledningen er nu nede på 2-3 gram pr. kg. brænde. Det danske lovkrav er max. 4 gram pr. kg., og det frivillige Svanemærkes krav er max. 3 gram pr. kg. brændsel. Men selv dette strenge krav lever langt de fleste moderne dansk producerede brændeovne op til. Kilde: Teknologisk Institut 7

8 Varme fra træ er CO 2 -neutral, vedvarende energi Skovene producerer verdens mest miljøvenlige råstof træ. Og som brændeovnsejer gør du klimaet en tjeneste, når du fyrer i din brændeovn. Ved afbrænding frigiver træet kun den mængde CO 2, som det optog, mens det voksede. Derfor er træ en CO 2 -neutral energikilde. Træ er samtidig en vedvarende energikilde. Vi planter væsentlig mere skov, end vi fælder i hele den vestlige verden. Alene i Danmark er netto-tilvæksten af skov på cirka 2,4 mio. kubikmeter om året. Kilde: Dansk Skovforening 8

9 Stor usikkerhed om brænderøg og sundhedseffekter Debatten om luftforurening og helbredsskader hviler for en stor dels vedkommende på mangelfulde og usikre oplysninger. Forskerne bruger de bedste af de data, der er tilgængelige. De bliver anvendt i modelberegninger for sammenhængen mellem luftforurening og helbredsskader, men endnu er det ikke lykkedes forskerne at give et klart billede af, hvilke typer af luftforurening, der præcist har hvilke følgevirkninger på menneskers helbred og dermed på samfundsomkostningerne. Blandt de grundlæggende usikkerheder er, at man kun har en skønsmæssig vurdering af, hvor meget de danske brændeovne bruges. Man ved altså ikke præcist, hvor meget træ, der i løbet af et år brændes af i en dansk brændeovn. Forskerne ved heller ikke hvor gamle, de danske brændeovne er. Derfor er den såkaldte emissionsfaktor tallet for, hvor mange partikler m.v. en brændeovn udleder pr. kilo afbrændt træ forbundet med en del usikkerhedsmomenter. En anden stor usikkerhedsfaktor er, at forskerne ikke præcist ved, hvordan de forskellige forurenende stoffer i luften påvirker menneskers helbred. Derfor tager modellerne afsæt i, at alle partikler i luften er lige farlige. Endelig er det ikke kortlagt, hvordan partikler opfører sig i den menneskelige organisme. Det er velkendt, at en del af de partikler, der indåndes, også udåndes igen, og her har Jakob Löndahl fra Lunds Universitet i 2009 påvist, at vi udånder 80% procent af de indåndede partikler fra brænderøg, mens partikler fra en dieselmotor i langt højere grad forbliver i kroppen. Ifølge Jakob Löndahl skyldes det primært, at partikler fra forbrænding af træ ofte indeholder store mængder salte. I en fugtig atmosfære som lungernes absorberer saltet vand, hvilket får partiklerne til at vokse. Når partiklerne bliver større, farer de ikke rundt og kolliderer med luftens gasmolekyler, og den formindskede bevægelighed gør det mindre sandsynligt, at de kommer i kontakt med en overflade i lungerne, de kan fæstne sig på. I tilfældet med røg fra træ indebar det ifølge Jakob Löndahls forskning, at risikoen for deponering i lungerne blev halveret. Kun 20% af de indåndede partikler fæstnede sig i luftrøret resten fulgte med åndedraget ud i atmosfæren igen. Dette kan ifølge Jakob Löndahl have indvirkning på, hvordan man bedømmer sundhedsrisikoen i forbindelse med afbrænding af biomasse. Samlet betyder disse usikkerheder, at forskernes modelberegninger ikke er så præcise, at der kan tegnes et entydigt billede af sammenhængen mellem kilderne til luftforurening og helbredsomkostningerne. Kilde: Jakob Löndahl, Lunds Universitet

10 Brændefyring og indeklima I Danmark er der kun lavet ganske få målinger med meget forskelligt resultat. Statens Byggeforskningsinstitut påviste i 2012, at partikler i luften inde i boligen kan forekomme ved optænding og ved åbning af lågen til brændeovnen. Men forsøg viste også, at der kan tændes op helt uden udslip af partikler til rummet samt at der ikke udledes partikler i rummet, når brændeovnen bruges normalt med lågen lukket. Til gengæld viser andre forsøg hos SBI, at stearinlys kan udlede op til partikler pr. kubikcentimeter luft. Stearinlys er således den største kilde til partikelforurening inden døre, efterfulgt af gløderadiatorer, cigaretrøg og madlavning Der vil almindeligvis ikke kunne være tale om partikler i indeklimaet, hvis blot det fornødne skorstenstræk er til stede. Er det ikke tilfældet, kan det ofte afhjælpes ved enten at øge skorstenshøjden, montere en skorstensforing eller ved at sætte røgsuger på skorstenen. Undertrykket i skorsten og brændeovn vil føre partikler op gennem skorstenen og absolut ikke ud i stuen. Brændeovne kan faktisk forbedre indeklimaet i en bolig. Forbrændingen i ovnen bruger ilt og skaber dermed et øget luftskifte i boligen. Mange har desuden en højere temperatur i rummene med brændeovn. Det kan bidrage til at forbedre boligens indeklima Faktisk findes der eksempler på, at astmatikere får det bedre af at opholde sig i boliger med brændeovn. FAKTA: Du kan sagtens bruge din brændeovn uden at udlede partikler til boligen. Det rigtige træk i skorstenen er vigtigt. Er der ikke tilstrækkeligt træk, kan det ofte afhjælpes ved enten at øge skorstenshøjden, montere en skorstensforing eller ved at sætte en røgsuger på skorstenen. Stearinlys og madlavning er de største kilder til partikelforurening inden døre. Brændeovnen øger luftskiftet og kan forbedre boligens indeklima. Kilde: Statens Byggeforskningsinstitut og Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 1435,

11 Sådan skåner du miljøet Som brændeovnsbruger er der meget, du selv kan gøre for at skåne miljøet: Er din brændeovn gammel og måske udtjent f.eks. fra før 1998 kan du med fordel skifte til en ny model. En gammel brændeovn udleder 5-6 gange så mange partikler som en moderne brændeovn. Den ny er også langt mere komfortabel og økonomisk i brug. Typisk vil du spare minimum 25% brænde ved at skifte til en ny, effektiv brændeovn. Du skal altid fyre med tørt, rent brænde. Køb kvalitetsbrænde og opbevar det under tag, før du fyrer med det. Træet er klar til ovnen, når vandindholdet er under 18 %. Det konstaterer du nemt med en fugtighedsmåler, som købes i et pejsecenter eller i byggemarkedet. Husk i øvrigt, at brændefyring er en CO 2 -neutral og vedvarende energiform, bl.a. fordi vi i den vestlige verden har tilvækst af skov. FØLG DE ENKLE RÅD OM FORNUFTIG FYRING: Tænd op fra toppen. Læg et par lidt større brændestykker i bunden med mindre, tynde pinde stablet ovenpå. Tænd i toppen og lad flammerne arbejde sig ned i bålet med god tilførsel af luft. Det kan reducere røgudvikling og partikeludslip. Brug kun rent og tørt træ. Vådt træ giver dårlig forbrænding og meget røg. Det giver også en dårlig fyringsøkonomi. Sørg for, at der hele tiden er rigelig luft til forbrændingen. Skru først ned for luftdysen, når ilden har godt fat i alle brændestykker. Flammerne må aldrig blive rødlige og sodende. Gå ud og tjek. Røgen skal være næsten usynlig. Er røgen mørk og lugter grimt, gør du noget forkert. Spørg din skorstensfejermester. Kilder: Miljøstyrelsen Teknologisk Institut DAPO Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne 11

12 Den store opmærksomhed på brændefyring kommer for sent. Udviklingen er for længst vendt. Luften i Danmark bliver stadigt renere. Kun ét sted i Danmark, på HC. Andersens Boulevard i København, overskrides EU s grænseværdier for luftforurening. Andre steder er de skadelige stoffer i luften reduceret markant. De danske brændeovnsbrugere er blevet mere miljøbevidste og bedre til at fyre. Sammenlignes feltmålinger ude hos brændeovnsbrugere fra 2017 med målinger fra 2005, ser man et fald i partikeludledningen på 70%. Spørg din skorstensfejer. Han er din uvildige energi- og miljørådgiver. Skorstensfejerlauget har et tæt samarbejde med Miljøstyrelsen og med alle Danmarks kommuner. 12 Skorstensfejerlauget af 11. februar Brancheorganisation for skorstensfejermestre i Danmark www. skorstensfejerlauget.dk

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Informationsbrochure fra skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Debatten om brændefyring og miljø har verseret i Danmark i flere år uden, at nogen er blevet

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen

Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen Færre røggener og mindre træforbrug Tænd op fra toppen Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltning, Miljøområdet Optænding fra toppen Brændeovnsejerne, der tænder op fra toppen, nedbringer antallet af

Læs mere

Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne

Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne Gode råd om miljørigtig brug af brændeovne Brug brændeovnen rigtigt! Din brændeovn er kun miljøvenlig, hvis du bruger den rigtigt. Hvis du fyrer med vådt træ og affald, eller hvis du ikke sørger for tilstrækkelig

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt. Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26.

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt. Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 606 Offentligt Foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 26. maj 2011 Tal og fakta Brændefyring er vedvarende energi. Hele den vestlige

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Tag grønt ansvar, når du fyrer - Har du styr på din brændeovn?

Tag grønt ansvar, når du fyrer - Har du styr på din brændeovn? Tag grønt ansvar, når du fyrer - Har du styr på din brændeovn? De fleste brændeovnsejere nyder at tænde op i n og mærke varmen og hyggen brede sig. Men desværre er det ikke alle, der har styr på deres

Læs mere

Præsentation af DAPO. Tegner med 13 leverandører af brændeovne og pejse hele branchen i Danmark. Samlet omsætning: 800 mio. DKK.

Præsentation af DAPO. Tegner med 13 leverandører af brændeovne og pejse hele branchen i Danmark. Samlet omsætning: 800 mio. DKK. Præsentation af DAPO Tegner med 13 leverandører af brændeovne og pejse hele branchen i Danmark Samlet omsætning: 800 mio. DKK Eksportandel: 80% Præsentation af DAPO Arbejder for miljøvenlig træfyring Internationalt

Læs mere

Nu skal kunderne have styr på. Fup & Fakta om miljø og brændeovne

Nu skal kunderne have styr på. Fup & Fakta om miljø og brændeovne Nu skal kunderne have styr på Fup & Fakta om miljø og brændeovne Næstbilligste opvarmning lige efter kropsvarme Markedsføringspakke der skaber opmærksomhed Fup & Fakta-kampagnen omfatter en række markedsføringselementer,

Læs mere

Brændeovnsbekendtgørelsen og lokal luftforurening

Brændeovnsbekendtgørelsen og lokal luftforurening Brændeovnsbekendtgørelsen og lokal luftforurening Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Civilingeniør, Ph.D., HD(A) Tlf. (+45) 22 81 10 27 Karp@env.dtu.dk Det Økologiske Råd Forurening fra

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det?

Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det? Brændeovne og biomassekedler Hvor meget forurener gamle brændeovne i forhold til nye og hvad kan der gøres for at reducere det? Ole Schleicher Mail: osc@force.dk Tlf.: 4326 7540 FORCE Technology Seminar

Læs mere

Forurening fra brændefyring hvad viser vores lokale målinger?

Forurening fra brændefyring hvad viser vores lokale målinger? Forurening fra brændefyring hvad viser vores lokale målinger? Kåre Press-Kristensen Seniorrådgiver, luftkvalitet Civilingeniør, Ph.D., HD(A) Det Økologiske Råd karp@env.dtu.dk Hvad er partikler? Diameter

Læs mere

5 nemme trin - sådan tænder du op

5 nemme trin - sådan tænder du op www.exodraft.dk 5 nemme trin - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed:

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune. Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018.

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune. Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Fredensborg Kommune Vedtaget af Byrådet i Fredensborg Kommune d. 26. februar 2018. Formål Fredensborg Kommune har udarbejdet denne forskrift for at forebygge og

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Quickguide HWAM SmartControl Wi-Fi frekvens: GHz.

Quickguide HWAM SmartControl Wi-Fi frekvens: GHz. Quickguide HWAM SmartControl Wi-Fi frekvens: 2.4-2.4835GHz. DK 24.05.2018 / 53-0774 www.hwam.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Download IHS SmartControl appen* 3 Forbind rumtemperaturføleren med brændeovnen 3 Wi-Fi

Læs mere

Luftforurening fra brændefyring. Civilingeniør, Ph.D., HD(A) Finansieret af: Det Økologiske Råd. Kåre Press-Kristensen

Luftforurening fra brændefyring. Civilingeniør, Ph.D., HD(A) Finansieret af: Det Økologiske Råd. Kåre Press-Kristensen Luftforurening fra brændefyring Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 (Omtryk - 26-01-2017 - Yderligere præsentation vedlagt) MOF Alm.del Bilag 216 Offentligt 14 L aas ss1 ø 4 DET ØKOLOG ISKE RÅD Kåre Press-Kristensen

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune

Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune Formål med forskriften Forskriften har til formål dels at forbygge røggener for omkringboende og dels at afhjælpe

Læs mere

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune FORSKRIFT Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler,

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Luft(-forurening) Færre partikler fra trafikken Kvælstofdioxid Baggrund for data om luftforurening November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne

Forskrift for brug af fastbrændselsovne Forskrift for brug af fastbrændselsovne Rev. 2017 Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler, som kan skade naboer

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for udledning

Læs mere

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 MILJØSTYRELSEN RAPPORT /13 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Natur & Miljø. Forskrift for brug af brændeovne

Natur & Miljø. Forskrift for brug af brændeovne Natur & Miljø Forskrift for brug af brændeovne Formål Forkert brug af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende samtidig med, at udledningen

Læs mere

Forskrift. Vejledning og Forskrift for brug af fast brændselsovne

Forskrift. Vejledning og Forskrift for brug af fast brændselsovne Forskrift Vejledning og Forskrift for brug af fast brændselsovne Baggrund Hvis du fyrer korrekt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovn, får du mest varme ud af dit brændsel og

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Dansk design og effektiv forbrænding Aduro brændeovnene er skabt med enkle og stilrene linier, skjulte

Læs mere

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Redaktion: Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Redaktion: Rie Schmidt Knudsen, Epinion Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Natur & Miljø. Forskrift for brug af brændeovne

Natur & Miljø. Forskrift for brug af brændeovne Natur & Miljø Forskrift for brug af brændeovne Formål Forkert brug af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende samtidig med, at udledningen

Læs mere

Miljøproblemer ved brændefyring

Miljøproblemer ved brændefyring Miljøproblemer ved brændefyring Kåre Press-Kristensen Det Økologiske Råd kpk@env.dtu.dk Forureningsdata fra brændefyring Partikelforurening (g PM2,5 pr. GJ) 900 600 300 0 Ældre brændeovn Partikelforurening

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Syddjurs Kommune Baggrund og formål Forkert brug af fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende samtidig med, at udledningen af sundhedsskadelige

Læs mere

NYTÆNKENDE DESIGN MILJØVENLIG PERFEKTIONISME

NYTÆNKENDE DESIGN MILJØVENLIG PERFEKTIONISME NYTÆNKENDE DESIGN MILJØVENLIG PERFEKTIONISME 2 7 INTELLIGENT TEKNOLOGI MILJØRIGTIG FORBRÆNDING ENKEL BETJENING 7 11 3 BIONIC FIRE EN GRØN REVOLUTION Med Bionic Fire har RIS realiseret drømmen om at skabe

Læs mere

REFLECTION HARMONY RELAXATION

REFLECTION HARMONY RELAXATION REFLECTION HARMONY RELAXATION WIKING Volcanic 2 m. fedtsten Miljøomtanke Fyring med træ er en alternativ energiform, og afbrænding af træ er en CO 2 neutral proces. Et WIKING brændkammer er udviklet med

Læs mere

Velkomst: Allan Marouf, formand for Østerbro lokaludvalg. 1) Generelt om luftforurening + spørgsmål. 2) Luftforurening fra krydstogtskibe + spørgsmål

Velkomst: Allan Marouf, formand for Østerbro lokaludvalg. 1) Generelt om luftforurening + spørgsmål. 2) Luftforurening fra krydstogtskibe + spørgsmål Aftenens program Velkomst: Allan Marouf, formand for Østerbro lokaludvalg 1) Generelt om luftforurening + spørgsmål 2) Luftforurening fra krydstogtskibe + spørgsmål Pause med kaffe. 3) Luftforurening fra

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Baggrund og lovgrundlag Forkert anvendelse af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende

Læs mere

Oplægsholder. Vibeke Vestergaard Nielsen. Miljøstyrelsen. Cand. scient. funktionsleder. Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder

Oplægsholder. Vibeke Vestergaard Nielsen. Miljøstyrelsen. Cand. scient. funktionsleder. Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder Det Økologiske Råds konference om brændefyring og alternative løsninger 15. marts 2010 på Christiansborg Oplægsholder Cand. scient. funktionsleder Vibeke

Læs mere

Opvarmning med brændeovne.

Opvarmning med brændeovne. Opvarmning med brændeovne. Resume. For de fleste kommer det nok som en overraskelse, at brændeovnene er ansvarlige for 60 % af den samlede partikelforurening i Danmark, og at brændeovnene er ansvarlige

Læs mere

En verden af muligheder...

En verden af muligheder... En verden af muligheder... Dansk design med fokus på funktionalitet Pejseindsatse og brændeovne skal være nemme at betjene, flotte at betragte og miljøvenlige. Derfor har vi valgt at prioritere kvalitet

Læs mere

Made in Denmark Made in Denmark

Made in Denmark Made in Denmark DK www.hwam.dk HWEM ER Made in Denmark Made in Denmark HVEM Made ER in HWAM? Denmark Eller Hwem er HWAM?, som vi siger på godt jysk. HWAM er én af Danmarks største producenter af arkitekttegnede og miljøvenlige

Læs mere

Rensning af røg fra brændeovne

Rensning af røg fra brændeovne Rensning af røg fra brændeovne Sodpartikler og klimaeffekter Den 15. november 2011 Ole Schleicher osc@force.dk FORCE Technology Baggrund Projekt for Miljøstyrelsen: Afprøvning af teknologier til røggasrensning

Læs mere

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst?

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst? I dag skal vi Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. Hvad lærte vi sidst? CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Har i lært noget om, hvad træer kan, hvad mennesker kan og ikke

Læs mere

vurderer desuden, at de offentlige grillpladser fremmer brugen af byrummet og dermed understøtter Fællesskab Københavns vision om en levende by.

vurderer desuden, at de offentlige grillpladser fremmer brugen af byrummet og dermed understøtter Fællesskab Københavns vision om en levende by. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indre By Lokaludvalg Bent Lohmann Vedr. fyring med brænde og brugen af grillkul Kære Bent Lohmann 09-03-2017 Sagsnr. 2017-0108467

Læs mere

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse

Korrekt Fyring. Pejseindsats udført af Dixen Pejse Korrekt Fyring Pejseindsats udført af Dixen Pejse Brændeovne og pejse samt træfyringsanlæg til centralvarme er en god og miljøvenlig varmekilde. Brænde og træflis er indenlandske energiressourcer, som

Læs mere

Kontroller dit skorstenstræk med et røgsugersystem

Kontroller dit skorstenstræk med et røgsugersystem Kontroller dit skorstenstræk med et røgsugersystem 2 Hver 4. har problemer I hvert fjerde hjem med brændeovn eller pejs er der problemer, når der skal tændes op. Nogle af de hyppigste problemer er: Optændingsbesvær

Læs mere

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed: Bedre forbrænding og brændselsøkonomi Sundere

Læs mere

Levendeild. ...giver ro i sjælen.

Levendeild. ...giver ro i sjælen. D R E Y K E Levendeild...giver ro i sjælen. I gamle dage var det åbne ildsted et nødvendigt centrum for madlavning, varme og lys i boligen. Siden overtog brændeovnen denne plads for hyggens skyld. Men

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Side 1 Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

ÅRGANG 1 01/2013. om tre tårne brænde - tørt, kløvet og stablet løvtræ.

ÅRGANG 1 01/2013. om tre tårne brænde - tørt, kløvet og stablet løvtræ. ÅRGANG 1 01/2013 om tre tårne brænde - tørt, kløvet og stablet løvtræ. EN RAIS-OVN ER NOGET GANSKE SÆRLIGT. Den skiller sig ud fra mængden. Fra de andre. Og i dit hjem. Vores filosofi er enkel: En brændeovn

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Side 1 Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD?

HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD? HVAD ER KILDERNE TIL LUFTFORURENINGEN OG HVAD KAN VI GØRE FOR AT OVERHOLDE GRÆNSEVÆRDIEN FOR NO 2 PÅ H.C. ANDERSENS BOULEVARD? Temamøde IGAS og IDA-Kemi 5. december 2016 AARHUS AARHUS Thomas Ellermann,

Læs mere

Bilag 3. Fakta om Luftforurening i København 12. marts Sagsnr Udfordring. Dokumentnr

Bilag 3. Fakta om Luftforurening i København 12. marts Sagsnr Udfordring. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 3. Fakta om Luftforurening i København 12. marts 2018 1. Udfordring Luftforurening er et alvorligt problem for folkesundheden

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Om røg og godt naboskab

Om røg og godt naboskab Om røg og godt naboskab Gladsaxe Kommune Røg- og lugtgener i boligområderne er blevet mere og mere udbredt, og kommunen modtager stadig flere klager fra borgere, der har følt sig generet i konkrete situationer.

Læs mere

Aduro 1. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 1. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 1 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Brændefyring og alternative løsninger

Brændefyring og alternative løsninger Brændefyring og alternative løsninger Brug af brændeovne i fjernvarmeområder teknisk konsulent Henrik Andersen Dansk Fjernvarme Brancheorganisation for 405 medlemmer, der leverer 98 % af al dansk fjernvarme

Læs mere

LØB Focus B oktober 2016

LØB Focus B oktober 2016 oktober 2016 Forsidebillede: Masseovn Indhold: Lokal energi og brændefyring Lokal energi Debat om brændefyring misbruger "folkesundheden" En brændeovn er ikke bare en brændeovn Brændefyring - LØB s anbefalinger

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune

Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune Forskrift for brug af brændeovne, pillefyr og andre ovne til fast brændsel i Lejre Kommune Formål med forskriften Forkert optænding og fyrring i brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel

Læs mere

Hvis du bruger mere træ, kan du gavne klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien... træ er genialt

Hvis du bruger mere træ, kan du gavne klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien... træ er genialt Hvis du bruger mere træ, kan du gavne klimaet, miljøet, skovene, humøret, sundheden, byggeriet og økonomien... træ er genialt Træ er verdens mest miljøvenlige råstof Træ er nøglen til en bæredygtig fremtid:

Læs mere

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk Fakta: (Kilder: Skovforeningen, Skov og Naturstyrelsen, Bolius, Forbrugerstyrelsen, Teknologisk Institut, Miljøstyrelsen/Grøntansvar, Træ er miljø) Der bruges tre mål for brændemængder: To for stablet

Læs mere

Emission og teknologi 27. maj 2015

Emission og teknologi 27. maj 2015 Emission og teknologi 27. maj 2015 Lone Otto Teknisk Rådgivning lot@fdm.dk Agenda Luftforurening partikler. Syns- og emissionstest. Euronormer. Miljø plaketter og miljøzoner i byer. Udfordring med nyere

Læs mere

Notat Den 8. marts 2018

Notat Den 8. marts 2018 Notat Den 8. marts 2018 På koordineringsmøde for formandsskaberne for Indre By Lokaludvalg, Christianshavns Lokaludvalg og Miljøpunkt Indre By & Christianshavn, den 5. marts 218, blev Miljøpunktets indsatser

Læs mere

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Ingen skal blive syge af at gå på arbejde i Københavns Lufthavn. Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere den luftforurening, der er forbundet med at arbejde

Læs mere

Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner

Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt, Jesper Christensen, Thomas Becker, Marlene Plejdrup, Ole-Kenneth Nielsen,

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne m.v.) i Frederiksberg Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne m.v.) i Frederiksberg Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne m.v.) i Frederiksberg Kommune Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Frederiksberg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt

Læs mere

TRÆPILLER TRÆFLIS TRÆBRIKETTER TRÆPILLESMULD. 30års. erfaring

TRÆPILLER TRÆFLIS TRÆBRIKETTER TRÆPILLESMULD. 30års. erfaring 8U 002 7A196 PL 006 TRÆPILLER TRÆFLIS TRÆBRIKETTER TRÆPILLESMULD 30års erfaring www.danpellets.dk Producenten Firmaet PPUH Walerian Grzegorz Fabich blev grundlagt 1987. Firmaet Fabich hører til de største

Læs mere

Vores formål PHX Innovation

Vores formål PHX Innovation Hvem er vi Vores ejerskab Datterselskab til PHX Holding 100% familieejet dansk selskab Søsterselskab til exodraft a/s, som udvikler og sælger røgsugersystemer og røggasvarmegenvindingsanlæg worldwide 2

Læs mere

Afgifts- og tilskudsanalyse på energiområdet, Delanalyse 3

Afgifts- og tilskudsanalyse på energiområdet, Delanalyse 3 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 89 Offentligt NOTAT 12. januar 2017 Afgifts- og tilskudsanalyse på energiområdet, Delanalyse 3 Notatets afgrænsning Nærværende notat fokuserer primært på delanalysens

Læs mere

Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted

Montage - og brugervejledning til BONFILS ildsted Holte maj 2008 Montage - og brugervejledning til "BONFILS" ildsted Erklæring: Alle lokale forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Ilden skal være en oplevelse Aduro forener flot design, brugervenlighed, kvalitet og funktion i en alsidig produktpalette. Med Adurobrændeovnene

Læs mere

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204

RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS 86-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 090204 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Høringsnotat Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne mv.) i Frederiksberg Kommune. 30. juli 2015

Høringsnotat Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne mv.) i Frederiksberg Kommune. 30. juli 2015 Høringsnotat Forskrift for brug af fastbrændselsovne (brændeovne mv.) i Frederiksberg Kommune. 30. juli 2015 Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 20. april 2015 Forslag til Forskrift for brug af

Læs mere

Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner"

Afgrænsning af definitionen større entreprenørmaskiner Afgrænsning af definitionen "større entreprenørmaskiner" Baggrund Københavns Borgerrepræsentation har vedtaget, at busser og lastbiler over 3½ tons samt større entreprenørmaskiner skal være udstyret med

Læs mere

Helbredseffekter fra anvendelse af brænderovne Uddybende svar på en række spørgsmål stillet af Foreningen af danske leverandører

Helbredseffekter fra anvendelse af brænderovne Uddybende svar på en række spørgsmål stillet af Foreningen af danske leverandører Helbredseffekter fra anvendelse af brænderovne Uddybende svar på en række spørgsmål stillet af Foreningen af danske leverandører af pejse og brændeovne Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs mere

Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv

Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi AARHUS UNIVERSITET Status for luftkvalitet i Danmark i relation til EU s luftkvalitetsdirektiv Konference Christiansborg 9-1-213 Thomas Ellermann, Stefan Jansen,

Læs mere

Det nemme ved piller møder det hyggelige ved brænde

Det nemme ved piller møder det hyggelige ved brænde ED YH SN EN RD VE Det nemme ved piller møder det hyggelige ved brænde Aduro Hybrid Winner of European Business Awards for the Environment Fyr med piller eller brænde Måske verdens flotteste pilleovn Nem

Læs mere

Notat om helbredsvirkninger mv. ved mindre udledning af NOx fra dansk område som følge af forhøjelse af NOx afgiften med 19,8 kr.

Notat om helbredsvirkninger mv. ved mindre udledning af NOx fra dansk område som følge af forhøjelse af NOx afgiften med 19,8 kr. Skatteudvalget 2011-12 L 32, endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Notat J.nr. 2011-231-0051 Notat om helbredsvirkninger mv. ved mindre udledning af NOx fra dansk område som følge af forhøjelse af NOx

Læs mere

Luft- og støjforureningen på Gasværksvejens skole

Luft- og støjforureningen på Gasværksvejens skole Luft- og støjforureningen på Gasværksvejens skole Projektleder: Kåre Press-Kristensen, Civilingeniør, Ph.D., HD(A) Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N Indledning Nærværende afrapportering

Læs mere

FLAME. Brugsvejledning

FLAME. Brugsvejledning FLAME Brugsvejledning 10.2004 1 2 Indholdsfortegnelse Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...5 Montering og brugsvejledning...6 Fyringsvejledning...7 Generelt om fyring...8 Skorstenen...9 Brændeovnens

Læs mere

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger

Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Den nationale opgørelse af emissioner fra træfyring i husholdninger Fagligt seminar Teknologisk Institut Marlene Plejdrup & Ole-Kenneth Nielsen Institut for Miljøvidenskab DCE Nationalt Center for Miljø

Læs mere

Måling af partikelforureningen i Søgaderne

Måling af partikelforureningen i Søgaderne Måling af partikelforureningen i Søgaderne Afrapporteret af: Kåre Press-Kristensen, Civilingeniør, Ph.D., HD(A) Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 22 København N 1 Indledning Nærværende afrapportering

Læs mere

Projektbeskrivelse om vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen og portal om luftforurening fra brændeovne og brændekedler

Projektbeskrivelse om vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen og portal om luftforurening fra brændeovne og brændekedler NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-5230-00179 Ref. halni, brk Den 3. marts 2015 Projektbeskrivelse om vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen og portal om luftforurening fra brændeovne og brændekedler Miljøstyrelsen

Læs mere

TermaTech brændeovne 2010

TermaTech brændeovne 2010 TermaTech brændeovne 2010 TermaTech kunst i rene linier...giver liv til rummet I udviklingen af de arkitekttegnede TermaTech ovne lægges der vægt på enkel gedigen kvalitet i et moderne og minimalistisk

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om indregning af CO 2 -udledning fra biomasse som supplement til det nationale CO 2 -regnskab

Forslag til folketingsbeslutning om indregning af CO 2 -udledning fra biomasse som supplement til det nationale CO 2 -regnskab Beslutningsforslag nr. B 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 23. januar 2015 af Per Clausen (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Pernille Skipper (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Skorstenen Sod og partikler aflejres i et fint, tyndt lag i skorstenspiben. Skorstensfejeren kan normalt uden problemer fjerne

Skorstenen Sod og partikler aflejres i et fint, tyndt lag i skorstenspiben. Skorstensfejeren kan normalt uden problemer fjerne Fyring med tørt træ Fyring med rent, tørt træ Ved fyring med almindeligt tørt og ubehandlet træ afgives der også sod og partikler, men mængderne er betydeligt lavere end ved fyring med f.eks. vådt træ.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Det nemme ved piller møder det hyggelige ved brænde

Det nemme ved piller møder det hyggelige ved brænde HE D NY NS DE VE R Det nemme ved piller møder det hyggelige ved brænde Hybridovn Aduro H1 Fyr med piller eller brænde Måske verdens flotteste pilleovn Nem installation Naturlig varme fordeling via konvektion

Læs mere

Nye biomasser på det Europæiske marked Udfordringer og potentiale

Nye biomasser på det Europæiske marked Udfordringer og potentiale Nye biomasser på det Europæiske marked Udfordringer og potentiale Fagligt Seminar Brændeovne, biomassekedler og biomasse 30. April 2015, Teknologisk Institut, Aarhus Wolfgang Stelte, Center for Biomasse

Læs mere

FORURENING FRA BRÆNDEFYRING

FORURENING FRA BRÆNDEFYRING 1 FORURENING FRA BRÆNDEFYRING FORURENING FRA BRÆNDEFYRING 2 INDHOLD 03 05 07 11 13 15 17 19 21 23 25 26 27 Dyreste miljøproblem Forurenende stoffer Partikeludledning Indeklimamålinger Helbredsskader Klimaeffekter

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder

Grill, bål og ukrudtsbrænder Grill, bål og ukrudtsbrænder med omtanke Læs om, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrænder, så hverken du eller andre kommer til skade. www.brs.dk Almindelige forsigtighedsbestemmelser: Hold afstand

Læs mere

NOTATARK. TMU.møde den , Bilag til pkt

NOTATARK. TMU.møde den , Bilag til pkt Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune med høringssvar til TMU den 29.10.2008 NOTATARK Hvidovre Kommune Indkomne høringssvar med de generelle bemærkninger. De konkrete bemærkninger

Læs mere

Ren Luftvision og nyt fra. Miljøstyrelsen

Ren Luftvision og nyt fra. Miljøstyrelsen Ren Luftvision og nyt fra Miljøstyrelsen Luftvisionen og nyt fra Miljøstyrelsen Hanne Lylov Nielsen og Brian Kristensen, Miljøteknologi Hvad vil vi fortælle om? Hurtig indflyvning til Miljøstyrelsen Ren

Læs mere

Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn

Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn Målinger af ultrafine-partikler på udvalgte lokaliteter i Indre By og på Christianshavn Miljøpunkt Indre By Christianshavn 216 Indhold Resumé... 3 Luftforureningens effekt på menneskers helbred... 3 Lovgivning

Læs mere