Folkeoplysningsudvalget. Handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningsudvalget. Handlingsplan 2010-2013"

Transkript

1 Folkeoplysningsudvalget Handlingsplan Fritid & Kultur december 2011

2 Indholdsfortegnelse Større fleksibilitet...3 Fleksibel adgang til lokaler og faciliteter...4 Foreningsløse kontra foreningerne...5 Børn og unge...6 Sommerferieaktiviteter...7 Forpligtende fællesskaber...8 Forpligtende fællesskaber...9 Højere kvalitet...9 Uddannelse Lettere at være forening...12 Info-møde for ansvarlige foreningsledere Conventus foreningsprogram og onlinebooking Fremtidig organisering af brugerinddragelse FOL 35, Revision af tilskudsregler ny lov Sundhedsfremme...17 Motion og idræt for handicappede flere deltagere Motion og idræt for handicappede tilskud til deltagelse Sundhed og motion fra vugge til grav Struktur...21 Kobling Fritid & Kultur Foreningernes dag Andre opgaver...24 Tidsplan Tidsplan Bilag 1 Stikord fra FOU konferencen maj

3 Forord Hensigten med denne handlingsplan for Folkeoplysningsudvalget er, at den skal være et dynamisk arbejdsredskab i form af en oversigt over udvalgets igangværende og kommende opgaver. I maj 2010 mødtes det nye Folkeoplysningsudvalg for perioden til en konference for at drøfte, hvilke opgaver udvalget ønsker at arbejde med i perioden. Konferencen resulterede i en lang række idéer og tanker (bilag 1), som udvalget ønsker formidlet i en handlingsplan, så arbejdet bliver mere overskueligt og struktureret. På udvalgets møde i juni 2010 besluttede udvalget, at handlingsplanen skal deles op i følgende 7 temaer: Større fleksibilitet Børn og unge Forpligtende fællesskaber Højere kvalitet Lettere at være forening Sundhed og forebyggelse Struktur Temaerne udgør dermed udvalgets mål for hele perioden. Handlingsplanen vil løbende blive drøftet og revideret, og den seneste opdaterede version kan altid findes på under menupunktet folkeoplysning

4 Større fleksibilitet Fleksibilitet er et væsentligt tema i det folkeoplysende arbejde. Nye foreningsformer, selvorganiserede aktiviteter, kommercielle aktører og ændrede fritidsmønstre i befolkningen udfordrer den traditionelle forenings typiske arbejdsmåde. Derfor er det væsentlig at fokusere på, hvordan foreningerne kan tage udfordringen op, og hvordan f. eks. adgangen til faciliteter eller økonomiske støtteordninger kan blive mere fleksible. På udvalgets konference i 2010 drøftedes følgende emner: Fleksibiliteten lokke flere ind i de etablerede foreninger eller et alternativt til de ikke etablerede Mange former for foreninger - ikke blot FOU-foreninger - selvorganiserede hvad med dem? Give rammer til selvorganisering og mulighed specielt for de unge efterflg. skal foreningslivet være åbent og parat til at modtage de unge Åbne haller Åbenhed og fleksibilitet huske på, at dem der dyrker en aktivitet har kæmpet for deres tider. Uorganiserede får en prøvetime i et lokale Selvorganiserede har også et fællesskab Også selvorganiserende aktiviteter indenfor kulturen Ønsker vi et foreningsliv der er professionelt Demografi færre og færre mennesker også tænke behov for faciliteter. Stor åbenhed - samle ideer i relation til FKF et sted. Åbne lokaler for alle borgere Fleksibel brug af lokaler / skæve arbejdstider Klippekortsfunktioner uden for foreningsregi

5 Fleksibel adgang til lokaler og faciliteter Mål (hvad) Bedre udnyttelse af lokaler og faciliteter og flere får glæde af det Aktivitet (hvordan) Resultat (sådan) Åbne lokalerne for så mange borgere som muligt Via Conventus Onlinebooking gives mulighed for at foreninger kan få overblik over ledige lokaler til foreningsvirksomhed og selv gå ind og booke tider til forenings- og fritidsaktiviteter. Ledig tid i blokke kan bookes til faste aktiviteter af selvorganiserede Forår 2012 alle foreninger er tilmeldt Conventus BRK s faciliteter og Selvejende idræts- og svømmehaller offentliggør ledig træningstid via BRK s hjemmeside Målgruppe Foreninger og borgere Tidsplan Formulering af Folkeoplysningspolitik - forår 2012 Conventus Booking er fuldt ud implementeret med udgangen af Ressourcer - 4 -

6 Foreningsløse kontra foreningerne Mål (hvad) Åbne haller / faciliteter med aktiviteter arrangeret af foreninger Åbne haller / faciliteter uden aktiviteter der bookes af borgere Aktivitet (hvordan) Se på snitflader mellem de foreningsløse og det etablerede foreningsliv Arbejdsgruppe inddrage ungdomsskolen, SSP og Natteravnene Formulering af Folkeoplysningspolitik, Fritidspas. Resultat (sådan) Målgruppe Tidsplan 2013 Ressourcer Foreningerne skal afgive tider til denne mulighed - 5 -

7 Børn og unge I folkeoplysningsloven er børn og unge den primære målgruppe for det folkeoplysende arbejde i kommunerne. Folkeoplysningsudvalget i Bornholms Regionskommune ønsker at prioritere børn og unge, men set i lyset af de kommende års befolkningsudvikling med væsentlig flere ældre og færre børn og unge vil det være naturligt også at fokusere på, at foreningernes børne- og ungdomsarbejde ikke skal lide skade fordi foreningerne også har aktiviteter for voksne og ældre. På udvalgets konference i 2010 drøftedes følgende emner: Unglederuddannelsen er vigtig kan bruges i hvilken som helst forening Alle unge skal være medlem af en forening - også børn - i lige meget hvilken form Sommerferieaktiviteter er grundlag for at prøve nye aktiviteter bedre end klippekort Sommerferieaktiviteter

8 Sommerferieaktiviteter Mål (hvad) Profilering af Sommerferieaktiviteter Aktivitet (hvordan) Oprette en facebookgruppe med sommerferieaktiviteter Omdele et postkort til alle elever i kommunale og private skoler Resultat (sådan) Målgruppe Alle foreninger kan løbende indlægge aktiviteter i facebookgruppen via Fritid & Kultur sekretariatet. Løbende opdatering - Alle elever får et kort på hånden - Alle elever / forældre kan hente oplysningerne - Indmeldte aktiviteter fremgår af kortet (emne og kontakt oplyses) Elever og deres forældre til kommunale og private skoler Tidsplan Januar 2012: Info til foreningerne om processen Primo April 2012: Aktiviteter indmeldes til Fritid & Kultur Primo Maj 2012: Kort uddeles på skoler på Bornholm Ressourcer Økonomi: kr Og medarbejdertimer i Fritid & Kultur sekretariatet - 7 -

9 Forpligtende fællesskaber Det forpligtende fællesskab er et væsentligt kodeord i folkeoplysningsloven, og det er et begreb, som Folkeoplysningsudvalget i Bornholms Regionskommune fortsat ønsker at styrke. På udvalgets konference i 2010 drøftedes følgende emner: Forestående lovrevision rolle sikre demokratiets overlevelse Ikke blot det at være medlem af en forening men at lære at begå sig i samfundet Forpligtelse til at videreformidle de unge til bestående foreninger Det frivillige element er unikt ellers er det en institution SMS - samlinger - 8 -

10 Forpligtende fællesskaber Mål (hvad) Synliggørelse af aktiviteter i de idébestemte Børne- og ungdomsforeninger Aktivitet (hvordan) En procesaften kl i samarbejde med DUF - april 2011 En temaaften i marts-april 2012 opfølgning på procesaftenen Resultat (sådan) Synliggørelse og markedsføring Mindst 15 foreninger deltager aktivt i processen Målgruppe Tidsplan Alle idébestemte børne- og ungdomsforeninger på Bornholm Foreningslederne, Folkeoplysningsudvalget Marts april 2011 marts - april 2012 Ressourcer Midler til afvikling af aftenen Højere kvalitet Foreninger og aftenskoler udbyder en række gode aktiviteter, men det er væsentligt at sikre kvaliteten i arbejder fremadrettet, så vi netop sikrer vores børn og unge den bedst mulige start på livet, ligesom vi sikrer voksne og ældre borgere gode og sunde fritidstilbud. På udvalgets konference i 2010 drøftedes følgende emner: Lederuddannelse specielt til de unge som tager sig af de yngste medlemmer hvordan de inddrager / optager de yngste medlemmer Unglederuddannelsen er vigtig kan bruges i hvilken som helst forening Nurse omkring lederne ikke blot uddannelse tiltrække nye ledere Samarbejde mellem ledere på tværs af idræt, korps m.v. Leder --> realkompetence Uniformerede korps håndplukker lederne DUF har midler til uddannelse i internationalt samarbejde / international ledere Betaling for alt er ikke vejen frem realkompetencer tæller også - 9 -

11 Kan FOU udstede diplomer? Det at være træner / leder: Gratis træning koster ikke en fyring, hvis du laver en fejl! Svært at lave en generel uddannelse, der kan håndtere alle grupper i samfundet (de svage) DGI-projekt frivillig Helsingør Kan FOU udstede diplomer (leder-funktioner realkompetencer)

12 Uddannelse Mål (hvad) Aktivitet (hvordan) Uddannelse for hele FO-området Trænerlederakademi Bestyrelsesmedlemmer Samarbejdsparter: Idrættens organisationer Erhvervsskolen - Pædagogisk Seminarium klassecentret Skolesport Resultat (sådan) Pulje til leder-, lærer- og instruktøruddannelse anvendes fuldt ud. Målgruppe Tidsplan Bornholms Skoleidræt orienterer om projekt Skolesport på 1. møde i 2012 Ressourcer

13 Lettere at være forening Regelforenkling og lettere administration har i mange år været et efterspurgt tema fra foreningernes side. Folkeoplysningsudvalget vil fortsat have fokus på, hvordan det gøres lettest for foreningerne at være baseret på frivillig arbejdskraft, som hellere vil lave aktiviteter for medlemmerne end at sidde på et kontor og administrere. På udvalgets konference i 2010 drøftedes følgende emner: Lederne er de vigtigste behov for kompensation, kørsel, diæter m.v. SU til unge der deltager i kurser Ikke vanskeligt at få ledere (kun formænd og kassere) ikke til øvrige aktiviteter det skal være nemmere at være en forening (forenklede tilskudsregler) Ikke straffes, fordi der laves noget for ældre Arbejde med rammer mindre sagsbehandling

14 Info-møde for ansvarlige foreningsledere Mål (hvad) At understøtte foreningernes arbejde i forhold til tilskud, lån af lokaler og anden støtte fra kommunen. Aktivitet (hvordan) Resultat (sådan) Der afholdes årlige informationsmøder De ansvarlige for økonomien i foreningerne får bedre viden og indsigt i tilskudsordninger og, hvilke krav og forventninger, der er. Færre fejl, problemer og spørgsmål i forbindelse med ansøgninger og afregninger. Målgruppe Kasserer, formænd og revisorer i foreninger, der modtager tilskud Tidsplan Hvert år i januar måned. I 2012 den 31. januar. Ressourcer Personaletimer til undervisning

15 Conventus foreningsprogram og onlinebooking Mål (hvad) Alle foreninger er tilmeldt og gør brug af Conventus Aktivitet (hvordan) Implementering og evaluering (drejebog) Resultat (sådan) Booking af lokaler sker online Alle foreninger der anvises lokaler er oprettet i Conventus Målgruppe Alle folkeoplysende foreninger Folkeskoler og kommunale og selvejende Idræts- og svømmehaller Tidsplan 1. jan. 2012: Lokaler til anvisning er online 15. marts 2012: Lokaler for komm. sæson ansøges online via Conventus Ressourcer 2011: Kr inkl. konsulentfunktion 2012: Kr og overslagsårene kr (indarbejdes i budget FOU/FKFU) (alle priser ex. moms) Fritid & Kultur: 100 adm. timer Kurser for foreningsledere

16 Fremtidig organisering af brugerinddragelse FOL 35, 2 Mål (hvad) Den fremtidige brugerinddragelse - gældende fra 2014 Aktivitet (hvordan) Den overordnede folkeoplysningspolitik skal på plads, hvorefter model for brugerinddragelse kan igangsættes. Resultat (sådan) Målgruppe Tidsplan 2013 Ressourcer

17 Revision af tilskudsregler ny lov Mål (hvad) Justere og forenkle tilskudsregler i relation til ny lov Aktivitet (hvordan) Drøftelser i FOU, - forslag til oplæg til info-møde for foreningsledere Resultat (sådan) Målgruppe FOU og foreningerne Tidsplan Forår 2012 Ressourcer Sekretariats timer og info-møder

18 Sundhedsfremme Sundhed og forebyggelse er et tværgående fokusområde i Bornholms Regionskommune, og det er et område, hvor Folkeoplysningen kan bidrage med rigtigt meget. Formålet med folkeoplysningen er i forpligtende fællesskaber at gøre borgerne i stand til at tage vare på eget liv, hvilket svarer meget godt til målsætningerne for mange af de borgerrettede forebyggende indsatser som kommunen har forpligtelse til at iværksætte. På udvalgets konference i 2010 drøftedes følgende emner: Handicappede 4-5% er medlemmer set i forhold til DGI s medlemmer - se økonomien i forhold til det. Helsingør: tilskud til transport Oversigt gymnastiksale ikke så stort pres få flere til at bevæge sig under nogle givne betingelser -> åbne lokaler for uorganiserede. Klippekorts-medlemmer u. for forening Pensionister er de glemt - kommer under sundhed og forebyggelse Sundhed og motion fra vugge til grav Glemmer de handicappede for få er aktive kommer mangle livsstilssygdomme Huske de udviklingshæmmede Ældre trækker ned i lokaletilskud Specielle tilskud til ældre /handicappede Ved Sundhedsfremme tænkes KRAM: K = Kompetence R = Relationer A = Anerkendelse M = Mestring

19 Motion og idræt for handicappede flere deltagere Mål (hvad) Flere handicappede deltager i foreningsaktiviteter Aktivitet (hvordan) Befordringsordninger via HandyBat og samarbejde om Philipsfondens og BRK s biler / busser Resultat (sådan) At handicappede sikres lige muligheder for transport til idræt og motion Målgruppe Alle handicappede uanset boform Tidsplan Pr. 1. januar 2012 Ressourcer Reklame- og brugerfinansieret udgiftsneutralt for BRK Tid til dialog og information Handicapkonsulenten inddrages i processen

20 Motion og idræt for handicappede tilskud til deltagelse Mål (hvad) Styrke foreningernes grundlag for aktiviteter for handicappede Aktivitet (hvordan) Der ydes medlemstilskud til alle handicappede, der deltager i idræt og motion i foreningerne. (Dvs. dobbelt tilskud til børn og unge under 25 år) - Der skeles til handicaperklæringer for voksenundervisning. Resultat (sådan) Flere tilbud til handicappede og øget deltagelse af handicappede i idræts- og motionsaktiviteter Målgruppe Foreninger, der ønsker at integrere handicappede i foreningsaktiviteter Tidsplan Pr. 1. jan Øget tilskud i en 2-årig forsøgsperiode Blanket Foreningstilskud 2012 tilrettes jan Ressourcer Ca. kr af puljen til medlemstilskud Handicapkonsulenten inddrages i processen

21 Sundhed og motion fra vugge til grav Mål (hvad) Flere mulighederne for at dyrke idræt og motion gennem hele livet. Aktivitet (hvordan) Resultat (sådan) Målgruppe Børn: Flere idrætstimer i skoletiden og samarbejde om sund kost. Unge: Ungdomsskolen som inspirator om sund kost og motion. Voksne / familier: PREP-kurser, far/mor og barn-motion, familieidrætsdage og samarbejde om sund kost Ældre: (+60 og opefter) Annoncering af aktiviteter via ugeaviser og foreningsportal i samarbejde med ældremobiliseringens datastuer. Alle: Åbne haller - online booking af lokaler til aktivitet for uorg. grupper. Flere aktive og sundere borgere på Bornholm Hjemmeside med informationer om tilbud til 60+ aldersgruppen er etableret. Samarbejde Sundhedsplejersker / AOF Borgere i alle aldre, der ikke dyrker motion og ikke har øje for sundhed. Tidsplan I løbet af 2012 og 2013 Ressourcer Dialog mellem Social og Sundhed, Fritid og Kultur og foreningslivet

22 Struktur Folkeoplysningens rolle i kommunen afhænger i høj grad af, hvordan udvalgets arbejde og område struktureres. Foreningslivet har traditionelt en lang række berøringsflader med andre områder (f.eks. sundhed, socialt arbejde, kultur, planlægning, erhvervsudvikling m.v.), hvorfor det er væsentligt at se på disse samspil. Derudover er det også væsentligt at se på, hvordan Folkeoplysningsudvalget selv strukturerer sit arbejde, så der kommer mest mulig handling ud af de mange idéer og visioner. Denne handlingsplan er netop et eksempel på, hvordan arbejdet kan struktureres. På udvalgets konference i 2010 drøftedes følgende emner: Ikke behov for nye fora behov for ændringer handlingsplan tema drøftelser Kobling kultur og fritid Ærlighed om +- aktiviteter - evaluering Foreningernes dag Stor åbenhed - samle ideerne et sted. Handlingsplanen holder fast i nogle ting Samarbejde mellem kulturråd Til efteråret kulturrådene mødes med de øvrige foreninger Struktur ingen møder aflyses Kommuneplan har ikke nævnt voksenundervisning med et ord Beholde / bevare det forpligtende fællesskab set i relation til FOU ikke anbefale rådsmodellen gerne temaer handlingsplanen set i forhold til det omgivende samfund Idé - handling - udførelse

23 Kobling Fritid & Kultur Mål Fælles Kultur-, Idræts- og Folkeoplysningspolitik (hvad) Event Bornholm - Kulturvækst Bornholm Foreningsliv ses som en helhed. Aktivitet (hvordan) Resultat (sådan) Målgruppe Tidsplan Ressourcer

24 Foreningernes dag Mål (hvad) FOU i samarbejde med foreningerne arrangerer en dag Aktivitet (hvordan) Resultat (sådan) Målgruppe Tidsplan 2012 sidste lørdag i august Ressourcer

25 Andre opgaver Ud over ovenstående syv temaer, som skal være fokusområderne for folkeoplysningsudvalgets arbejde i perioden , så er der naturligvis også en række andre opgaver, som udvalget skal arbejde med og forholde sig til. Disse opgaver beskrives i dette afsnit. JANUAR / FEBRUAR MARTS / APRIL MAJ / JUNI JULI AUGUST / SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Handlingsplan Regnskab for forgangne år Budgetopfølgning Regnskab for forgangne år Dialogmøde FKF Budget kommende år Budgetopfølgning Regnskab for undervisning for forgangne år Stikprøverevision Yderligere tilskud til undervisning Orientering om medlemstilskud for indeværende år Ingen møder Regnskab for lokaletilskud Stikprøverevision Budgetopfølgning Orientering om budget for kommende år Tilskud til undervisning for kommende år Dialogmøde med FKF Oplæg til handlingsplan for kommende år Mødeplan for kommende år

26 Tidsplan 2012 Opgave / projekt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mødeplan Større fleksibilitet Fleksibel adgang til lokaler og faciliteter X X X Foreningsløse kontra foreninger Børn og Unge - Sommerferieaktiviteter X X Lettere at være forening Infoaften foreningsansvarlige X Conventus Booking m.v. introduktion til foreningerne X X Forpligtende fællesskaber - En procesaften med DUF X Temadrøftelse 5 (emne) Højere kvalitet / Uddannelse - Skolesport X Sundhedsfremme - Motion og idræt for handicap.,medlemstilskud X befordringsordninger X X - Sundhed og motion fra vugge til grav, Ældremobil. Akt. +60 X Struktur Kobling Fritid og Kultur X Foreningernes dag X Regnskab for Voksenundervisning, fordeling af overskydende X midler Budgetopfølgning X X X Budget 2012 X Afregning af tilskud for 2011(Voksenundervisning) X Regnskab for lokaletilskud forelægges FOU X Stikprøverevison X X Udmelding om budget 2013 X Tilskud til undervisning X Dialogmøde med FKFU X X Oplæg til handlingsplan for 2013 X

27 Tidsplan 2013 Opgave / projekt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

28 Bilag 1 Stikord fra FOU konferencen maj 2010 Hvilke visioner og mål har FOU-medlemmer og stedtrædere for fremtidens FO: Udsagn: Ikke behov for nye fora behov for ændringer handlingsplan tema drøftelser Alle unge skal være medlem af en forening - også børn lige meget hvilken form Forestående lovrevision rolle sikre demokratiets overlevelse Flexibiliteten lokke flere ind i de etablerede foreninger eller et alternativ til de ikke etablerede Kobling kultur og fritid Kommuneplan har ikke nævnt voksenundervisning med et ord Ærlighed om +-aktiviteter - evaluering Beholde / bevare det forpligtende fællesskab set i relation til FOU ikke anbefale rådsmodellen gerne temaer handlingsplanen set i forhold til det omgivende samfund Handicappede 4-5% er medlemmer set i forhold til DGI s medlemmer - se økonomien i forhold til det. Helsingør tilskud til transport Specielle tilskud til ældre /handicappede Foreningernes dag Arbejde med rammer mindre sagsbehandling Stor åbenhed - samle ideer i relation til FKF et sted. Mange former for foreninger - ikke blot FOU-foreninger - selvorganiserede hvad med dem? SMS-Samlinger Handlingsplanen holder fast i nogle ting Ide handling - udførelse Ikke blot det at være medlem af en forening men at lære at begå sig i samfundet Give rammer til selvorganisering og mulighed specielt for de unge efterflg. skal foreningslivet være åbent og parat til at modtage de unge Forpligtelse til at videreformidle de unge til bestående foreninger Åbne haller Åbne lokaler for alle borgere Fleksibel brug af lokaler / skæve arbejdstider Åbenhed og fleksibilitet huske på, at dem der dyrker en aktivitet har kæmpet for deres tider. Lederuddannelse specielt til de unge som tager sig af de yngste medlemmer hvordan de inddrager / optager de yngste medlemmer Uorganiserede får en prøvetime i et lokale Sommerferieaktiviteter er grundlag for at prøve nye aktiviteter bedre end klippekort Oversigt gymnastiksale ikke så stort pres få flere til at bevæge sig under nogle givne betingelser -> åbne lokaler for uorganiserede. Klippekortsfunktioner uden for forening Selvorganiserede har også et fællesskab Også selvorganiserende aktiviteter indenfor kulturen Samarbejde mellem kulturråd Til efteråret kulturrådene mødes med de øvrige foreninger

29 Nurse omkring lederne ikke blot uddannelse tiltrække nye ledere Samarbejde mellem lederne på tværs af idræt korps m.v. Lederne er de vigtigste behov for kompensation kørsel, diæter m.v. Leder - realkompetence Ældre trækker ned i lokaletilskud SU til unge der deltager i kurser Ønsker vi et foreningsliv der er professionelt DGI-projekt frivillig i Helsingør Det frivillige element er unikt ellers er det en institution Uniformerede korps håndplukker lederne DUF har midler til uddannelse i internationalt samarbejde / international ledere Betaling for alt er ikke vejen frem realkompetencer tæller også Kan FOU udstede diplomer (leder-funktioner realkompetencer) Det at være træner / leder: Gratis træning koster ikke en fyring, hvis du laver en fejl! Ikke vanskeligt at få ledere (kun formænd og kassere) ikke til øvrige aktiviteter det skal være nemmere at være en forening (forenklede tilskudsregler) Unglederuddannelsen er vigtig kan bruges i hvilken som helst forening Svært at lave en generel uddannelse der kan håndtere alle grupper i samfundet (de svage) Pensionister er de glemt - kommer under sundhed og forebyggelse Sundhed og motion fra vugge til grav Glemmer de handicappede for få er aktive kommer mangle livsstilssygdomme Huske de udviklingshæmmede Demografi færre og færre mennesker også at tænke behov for faciliteter. Ikke straffes fordi der laves noget for ældre Sommerferieaktiviteter Struktur ingen møder aflyses

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2015 Indholdsfortegnelse Folkeoplysende foreninger... 3 Børneattester... 4 Medlemstilskud... 4 Åbne klubber... 5 Lokaletilskud... 5 Lokaletilskud til Fitness-foreninger...6

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015 Udviklingskurser - for frivillige i fritids- og foreningslivet Sæson 2014-2015 Praktisk om udviklingskurserne I samarbejde med DGI Nordsjælland tilbyder Rudersdal Kommune udviklingskurser. Fokus for disse

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune 19/05/15 Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - haludviklingsproces! 18. Maj 2015 Opstartsmøde med repræsentanter for hallerne Aftenens program 18.30 Velkomst v. Kultur- og fri+dsudvalgsformand Tim

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Vejledning for bestyrelse og revisorer. for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

Vejledning for bestyrelse og revisorer. for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Vejledning for bestyrelse og revisorer for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

INDSPIL NR. 44. December 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11

INDSPIL NR. 44. December 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT MARIKA BORRESEN ANDERSEN marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 Julemarked i Aktivitetscenter Munkesøen, Esbern Snaresvej 55, Kalundborg søndag den 30. november

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00 Sønderborg Kommune Folkeoplysningsudvalget Referat Onsdag den 5. december 2007 kl. 16.30-18.00 Lokale: Mødelokale i Kultur og Fritid, Rådhustorvet 5, 2. sal Kl. 18.00 inviteres til julefrokost på Brøggeriet,

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer konkurrencestaten vores syn på demokrati og medborgerskab?

Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer konkurrencestaten vores syn på demokrati og medborgerskab? KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT 06-06-2012 Noter fra Folkeoplysningsudvalgets seminar 1-2 juni 2012 på Magleås kursuscenter, Høsterkøb Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer

Læs mere

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Kurser efterår 2011 Flere med i foreningen Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00 Konflikthåndtering Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Sofus Riishede Tlf. 2221 7740 Mail: konsulent@isaarhus.dk

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

nemt... IT skal være IT-værktøjet Conventus gør hverdagen lettere for ansatte i kommuner og faciliteter samt for frivillige i foreninger

nemt... IT skal være IT-værktøjet Conventus gør hverdagen lettere for ansatte i kommuner og faciliteter samt for frivillige i foreninger IT skal være nemt... IT-værktøjet Conventus gør hverdagen lettere for ansatte i kommuner og faciliteter samt for frivillige i foreninger DGI'idræt fællesskab Hvad er Conventus? Conventus er et online administrations-

Læs mere

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne

Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Søg tilskud til din forening med Fredensborg Reglerne Fredensborg Reglerne er regelsættet for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Fredensborg Kommune. Denne folder oplyser om tilskudsmuligheder

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson. Kantinen Sport og Fritid Vestergade 55, 1. Brobergskolen Lok. 104. Brobergskolen Lok.

Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson. Kantinen Sport og Fritid Vestergade 55, 1. Brobergskolen Lok. 104. Brobergskolen Lok. Kurser Forår 2014 Kursustitel Lokaletilskud og Aktivitetsstøtte udfyldelse af ansøgningsskemaer 28. januar 2014 30. januar 2014 03. februar 2014 Kl. 17.00 19.30 Kantinen Sport og Fritid Vestergade 55,

Læs mere