Folkeoplysningsudvalget. Handlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningsudvalget. Handlingsplan 2010-2013"

Transkript

1 Folkeoplysningsudvalget Handlingsplan Fritid & Kultur december 2011

2 Indholdsfortegnelse Større fleksibilitet...3 Fleksibel adgang til lokaler og faciliteter...4 Foreningsløse kontra foreningerne...5 Børn og unge...6 Sommerferieaktiviteter...7 Forpligtende fællesskaber...8 Forpligtende fællesskaber...9 Højere kvalitet...9 Uddannelse Lettere at være forening...12 Info-møde for ansvarlige foreningsledere Conventus foreningsprogram og onlinebooking Fremtidig organisering af brugerinddragelse FOL 35, Revision af tilskudsregler ny lov Sundhedsfremme...17 Motion og idræt for handicappede flere deltagere Motion og idræt for handicappede tilskud til deltagelse Sundhed og motion fra vugge til grav Struktur...21 Kobling Fritid & Kultur Foreningernes dag Andre opgaver...24 Tidsplan Tidsplan Bilag 1 Stikord fra FOU konferencen maj

3 Forord Hensigten med denne handlingsplan for Folkeoplysningsudvalget er, at den skal være et dynamisk arbejdsredskab i form af en oversigt over udvalgets igangværende og kommende opgaver. I maj 2010 mødtes det nye Folkeoplysningsudvalg for perioden til en konference for at drøfte, hvilke opgaver udvalget ønsker at arbejde med i perioden. Konferencen resulterede i en lang række idéer og tanker (bilag 1), som udvalget ønsker formidlet i en handlingsplan, så arbejdet bliver mere overskueligt og struktureret. På udvalgets møde i juni 2010 besluttede udvalget, at handlingsplanen skal deles op i følgende 7 temaer: Større fleksibilitet Børn og unge Forpligtende fællesskaber Højere kvalitet Lettere at være forening Sundhed og forebyggelse Struktur Temaerne udgør dermed udvalgets mål for hele perioden. Handlingsplanen vil løbende blive drøftet og revideret, og den seneste opdaterede version kan altid findes på under menupunktet folkeoplysning

4 Større fleksibilitet Fleksibilitet er et væsentligt tema i det folkeoplysende arbejde. Nye foreningsformer, selvorganiserede aktiviteter, kommercielle aktører og ændrede fritidsmønstre i befolkningen udfordrer den traditionelle forenings typiske arbejdsmåde. Derfor er det væsentlig at fokusere på, hvordan foreningerne kan tage udfordringen op, og hvordan f. eks. adgangen til faciliteter eller økonomiske støtteordninger kan blive mere fleksible. På udvalgets konference i 2010 drøftedes følgende emner: Fleksibiliteten lokke flere ind i de etablerede foreninger eller et alternativt til de ikke etablerede Mange former for foreninger - ikke blot FOU-foreninger - selvorganiserede hvad med dem? Give rammer til selvorganisering og mulighed specielt for de unge efterflg. skal foreningslivet være åbent og parat til at modtage de unge Åbne haller Åbenhed og fleksibilitet huske på, at dem der dyrker en aktivitet har kæmpet for deres tider. Uorganiserede får en prøvetime i et lokale Selvorganiserede har også et fællesskab Også selvorganiserende aktiviteter indenfor kulturen Ønsker vi et foreningsliv der er professionelt Demografi færre og færre mennesker også tænke behov for faciliteter. Stor åbenhed - samle ideer i relation til FKF et sted. Åbne lokaler for alle borgere Fleksibel brug af lokaler / skæve arbejdstider Klippekortsfunktioner uden for foreningsregi

5 Fleksibel adgang til lokaler og faciliteter Mål (hvad) Bedre udnyttelse af lokaler og faciliteter og flere får glæde af det Aktivitet (hvordan) Resultat (sådan) Åbne lokalerne for så mange borgere som muligt Via Conventus Onlinebooking gives mulighed for at foreninger kan få overblik over ledige lokaler til foreningsvirksomhed og selv gå ind og booke tider til forenings- og fritidsaktiviteter. Ledig tid i blokke kan bookes til faste aktiviteter af selvorganiserede Forår 2012 alle foreninger er tilmeldt Conventus BRK s faciliteter og Selvejende idræts- og svømmehaller offentliggør ledig træningstid via BRK s hjemmeside Målgruppe Foreninger og borgere Tidsplan Formulering af Folkeoplysningspolitik - forår 2012 Conventus Booking er fuldt ud implementeret med udgangen af Ressourcer - 4 -

6 Foreningsløse kontra foreningerne Mål (hvad) Åbne haller / faciliteter med aktiviteter arrangeret af foreninger Åbne haller / faciliteter uden aktiviteter der bookes af borgere Aktivitet (hvordan) Se på snitflader mellem de foreningsløse og det etablerede foreningsliv Arbejdsgruppe inddrage ungdomsskolen, SSP og Natteravnene Formulering af Folkeoplysningspolitik, Fritidspas. Resultat (sådan) Målgruppe Tidsplan 2013 Ressourcer Foreningerne skal afgive tider til denne mulighed - 5 -

7 Børn og unge I folkeoplysningsloven er børn og unge den primære målgruppe for det folkeoplysende arbejde i kommunerne. Folkeoplysningsudvalget i Bornholms Regionskommune ønsker at prioritere børn og unge, men set i lyset af de kommende års befolkningsudvikling med væsentlig flere ældre og færre børn og unge vil det være naturligt også at fokusere på, at foreningernes børne- og ungdomsarbejde ikke skal lide skade fordi foreningerne også har aktiviteter for voksne og ældre. På udvalgets konference i 2010 drøftedes følgende emner: Unglederuddannelsen er vigtig kan bruges i hvilken som helst forening Alle unge skal være medlem af en forening - også børn - i lige meget hvilken form Sommerferieaktiviteter er grundlag for at prøve nye aktiviteter bedre end klippekort Sommerferieaktiviteter

8 Sommerferieaktiviteter Mål (hvad) Profilering af Sommerferieaktiviteter Aktivitet (hvordan) Oprette en facebookgruppe med sommerferieaktiviteter Omdele et postkort til alle elever i kommunale og private skoler Resultat (sådan) Målgruppe Alle foreninger kan løbende indlægge aktiviteter i facebookgruppen via Fritid & Kultur sekretariatet. Løbende opdatering - Alle elever får et kort på hånden - Alle elever / forældre kan hente oplysningerne - Indmeldte aktiviteter fremgår af kortet (emne og kontakt oplyses) Elever og deres forældre til kommunale og private skoler Tidsplan Januar 2012: Info til foreningerne om processen Primo April 2012: Aktiviteter indmeldes til Fritid & Kultur Primo Maj 2012: Kort uddeles på skoler på Bornholm Ressourcer Økonomi: kr Og medarbejdertimer i Fritid & Kultur sekretariatet - 7 -

9 Forpligtende fællesskaber Det forpligtende fællesskab er et væsentligt kodeord i folkeoplysningsloven, og det er et begreb, som Folkeoplysningsudvalget i Bornholms Regionskommune fortsat ønsker at styrke. På udvalgets konference i 2010 drøftedes følgende emner: Forestående lovrevision rolle sikre demokratiets overlevelse Ikke blot det at være medlem af en forening men at lære at begå sig i samfundet Forpligtelse til at videreformidle de unge til bestående foreninger Det frivillige element er unikt ellers er det en institution SMS - samlinger - 8 -

10 Forpligtende fællesskaber Mål (hvad) Synliggørelse af aktiviteter i de idébestemte Børne- og ungdomsforeninger Aktivitet (hvordan) En procesaften kl i samarbejde med DUF - april 2011 En temaaften i marts-april 2012 opfølgning på procesaftenen Resultat (sådan) Synliggørelse og markedsføring Mindst 15 foreninger deltager aktivt i processen Målgruppe Tidsplan Alle idébestemte børne- og ungdomsforeninger på Bornholm Foreningslederne, Folkeoplysningsudvalget Marts april 2011 marts - april 2012 Ressourcer Midler til afvikling af aftenen Højere kvalitet Foreninger og aftenskoler udbyder en række gode aktiviteter, men det er væsentligt at sikre kvaliteten i arbejder fremadrettet, så vi netop sikrer vores børn og unge den bedst mulige start på livet, ligesom vi sikrer voksne og ældre borgere gode og sunde fritidstilbud. På udvalgets konference i 2010 drøftedes følgende emner: Lederuddannelse specielt til de unge som tager sig af de yngste medlemmer hvordan de inddrager / optager de yngste medlemmer Unglederuddannelsen er vigtig kan bruges i hvilken som helst forening Nurse omkring lederne ikke blot uddannelse tiltrække nye ledere Samarbejde mellem ledere på tværs af idræt, korps m.v. Leder --> realkompetence Uniformerede korps håndplukker lederne DUF har midler til uddannelse i internationalt samarbejde / international ledere Betaling for alt er ikke vejen frem realkompetencer tæller også - 9 -

11 Kan FOU udstede diplomer? Det at være træner / leder: Gratis træning koster ikke en fyring, hvis du laver en fejl! Svært at lave en generel uddannelse, der kan håndtere alle grupper i samfundet (de svage) DGI-projekt frivillig Helsingør Kan FOU udstede diplomer (leder-funktioner realkompetencer)

12 Uddannelse Mål (hvad) Aktivitet (hvordan) Uddannelse for hele FO-området Trænerlederakademi Bestyrelsesmedlemmer Samarbejdsparter: Idrættens organisationer Erhvervsskolen - Pædagogisk Seminarium klassecentret Skolesport Resultat (sådan) Pulje til leder-, lærer- og instruktøruddannelse anvendes fuldt ud. Målgruppe Tidsplan Bornholms Skoleidræt orienterer om projekt Skolesport på 1. møde i 2012 Ressourcer

13 Lettere at være forening Regelforenkling og lettere administration har i mange år været et efterspurgt tema fra foreningernes side. Folkeoplysningsudvalget vil fortsat have fokus på, hvordan det gøres lettest for foreningerne at være baseret på frivillig arbejdskraft, som hellere vil lave aktiviteter for medlemmerne end at sidde på et kontor og administrere. På udvalgets konference i 2010 drøftedes følgende emner: Lederne er de vigtigste behov for kompensation, kørsel, diæter m.v. SU til unge der deltager i kurser Ikke vanskeligt at få ledere (kun formænd og kassere) ikke til øvrige aktiviteter det skal være nemmere at være en forening (forenklede tilskudsregler) Ikke straffes, fordi der laves noget for ældre Arbejde med rammer mindre sagsbehandling

14 Info-møde for ansvarlige foreningsledere Mål (hvad) At understøtte foreningernes arbejde i forhold til tilskud, lån af lokaler og anden støtte fra kommunen. Aktivitet (hvordan) Resultat (sådan) Der afholdes årlige informationsmøder De ansvarlige for økonomien i foreningerne får bedre viden og indsigt i tilskudsordninger og, hvilke krav og forventninger, der er. Færre fejl, problemer og spørgsmål i forbindelse med ansøgninger og afregninger. Målgruppe Kasserer, formænd og revisorer i foreninger, der modtager tilskud Tidsplan Hvert år i januar måned. I 2012 den 31. januar. Ressourcer Personaletimer til undervisning

15 Conventus foreningsprogram og onlinebooking Mål (hvad) Alle foreninger er tilmeldt og gør brug af Conventus Aktivitet (hvordan) Implementering og evaluering (drejebog) Resultat (sådan) Booking af lokaler sker online Alle foreninger der anvises lokaler er oprettet i Conventus Målgruppe Alle folkeoplysende foreninger Folkeskoler og kommunale og selvejende Idræts- og svømmehaller Tidsplan 1. jan. 2012: Lokaler til anvisning er online 15. marts 2012: Lokaler for komm. sæson ansøges online via Conventus Ressourcer 2011: Kr inkl. konsulentfunktion 2012: Kr og overslagsårene kr (indarbejdes i budget FOU/FKFU) (alle priser ex. moms) Fritid & Kultur: 100 adm. timer Kurser for foreningsledere

16 Fremtidig organisering af brugerinddragelse FOL 35, 2 Mål (hvad) Den fremtidige brugerinddragelse - gældende fra 2014 Aktivitet (hvordan) Den overordnede folkeoplysningspolitik skal på plads, hvorefter model for brugerinddragelse kan igangsættes. Resultat (sådan) Målgruppe Tidsplan 2013 Ressourcer

17 Revision af tilskudsregler ny lov Mål (hvad) Justere og forenkle tilskudsregler i relation til ny lov Aktivitet (hvordan) Drøftelser i FOU, - forslag til oplæg til info-møde for foreningsledere Resultat (sådan) Målgruppe FOU og foreningerne Tidsplan Forår 2012 Ressourcer Sekretariats timer og info-møder

18 Sundhedsfremme Sundhed og forebyggelse er et tværgående fokusområde i Bornholms Regionskommune, og det er et område, hvor Folkeoplysningen kan bidrage med rigtigt meget. Formålet med folkeoplysningen er i forpligtende fællesskaber at gøre borgerne i stand til at tage vare på eget liv, hvilket svarer meget godt til målsætningerne for mange af de borgerrettede forebyggende indsatser som kommunen har forpligtelse til at iværksætte. På udvalgets konference i 2010 drøftedes følgende emner: Handicappede 4-5% er medlemmer set i forhold til DGI s medlemmer - se økonomien i forhold til det. Helsingør: tilskud til transport Oversigt gymnastiksale ikke så stort pres få flere til at bevæge sig under nogle givne betingelser -> åbne lokaler for uorganiserede. Klippekorts-medlemmer u. for forening Pensionister er de glemt - kommer under sundhed og forebyggelse Sundhed og motion fra vugge til grav Glemmer de handicappede for få er aktive kommer mangle livsstilssygdomme Huske de udviklingshæmmede Ældre trækker ned i lokaletilskud Specielle tilskud til ældre /handicappede Ved Sundhedsfremme tænkes KRAM: K = Kompetence R = Relationer A = Anerkendelse M = Mestring

19 Motion og idræt for handicappede flere deltagere Mål (hvad) Flere handicappede deltager i foreningsaktiviteter Aktivitet (hvordan) Befordringsordninger via HandyBat og samarbejde om Philipsfondens og BRK s biler / busser Resultat (sådan) At handicappede sikres lige muligheder for transport til idræt og motion Målgruppe Alle handicappede uanset boform Tidsplan Pr. 1. januar 2012 Ressourcer Reklame- og brugerfinansieret udgiftsneutralt for BRK Tid til dialog og information Handicapkonsulenten inddrages i processen

20 Motion og idræt for handicappede tilskud til deltagelse Mål (hvad) Styrke foreningernes grundlag for aktiviteter for handicappede Aktivitet (hvordan) Der ydes medlemstilskud til alle handicappede, der deltager i idræt og motion i foreningerne. (Dvs. dobbelt tilskud til børn og unge under 25 år) - Der skeles til handicaperklæringer for voksenundervisning. Resultat (sådan) Flere tilbud til handicappede og øget deltagelse af handicappede i idræts- og motionsaktiviteter Målgruppe Foreninger, der ønsker at integrere handicappede i foreningsaktiviteter Tidsplan Pr. 1. jan Øget tilskud i en 2-årig forsøgsperiode Blanket Foreningstilskud 2012 tilrettes jan Ressourcer Ca. kr af puljen til medlemstilskud Handicapkonsulenten inddrages i processen

21 Sundhed og motion fra vugge til grav Mål (hvad) Flere mulighederne for at dyrke idræt og motion gennem hele livet. Aktivitet (hvordan) Resultat (sådan) Målgruppe Børn: Flere idrætstimer i skoletiden og samarbejde om sund kost. Unge: Ungdomsskolen som inspirator om sund kost og motion. Voksne / familier: PREP-kurser, far/mor og barn-motion, familieidrætsdage og samarbejde om sund kost Ældre: (+60 og opefter) Annoncering af aktiviteter via ugeaviser og foreningsportal i samarbejde med ældremobiliseringens datastuer. Alle: Åbne haller - online booking af lokaler til aktivitet for uorg. grupper. Flere aktive og sundere borgere på Bornholm Hjemmeside med informationer om tilbud til 60+ aldersgruppen er etableret. Samarbejde Sundhedsplejersker / AOF Borgere i alle aldre, der ikke dyrker motion og ikke har øje for sundhed. Tidsplan I løbet af 2012 og 2013 Ressourcer Dialog mellem Social og Sundhed, Fritid og Kultur og foreningslivet

22 Struktur Folkeoplysningens rolle i kommunen afhænger i høj grad af, hvordan udvalgets arbejde og område struktureres. Foreningslivet har traditionelt en lang række berøringsflader med andre områder (f.eks. sundhed, socialt arbejde, kultur, planlægning, erhvervsudvikling m.v.), hvorfor det er væsentligt at se på disse samspil. Derudover er det også væsentligt at se på, hvordan Folkeoplysningsudvalget selv strukturerer sit arbejde, så der kommer mest mulig handling ud af de mange idéer og visioner. Denne handlingsplan er netop et eksempel på, hvordan arbejdet kan struktureres. På udvalgets konference i 2010 drøftedes følgende emner: Ikke behov for nye fora behov for ændringer handlingsplan tema drøftelser Kobling kultur og fritid Ærlighed om +- aktiviteter - evaluering Foreningernes dag Stor åbenhed - samle ideerne et sted. Handlingsplanen holder fast i nogle ting Samarbejde mellem kulturråd Til efteråret kulturrådene mødes med de øvrige foreninger Struktur ingen møder aflyses Kommuneplan har ikke nævnt voksenundervisning med et ord Beholde / bevare det forpligtende fællesskab set i relation til FOU ikke anbefale rådsmodellen gerne temaer handlingsplanen set i forhold til det omgivende samfund Idé - handling - udførelse

23 Kobling Fritid & Kultur Mål Fælles Kultur-, Idræts- og Folkeoplysningspolitik (hvad) Event Bornholm - Kulturvækst Bornholm Foreningsliv ses som en helhed. Aktivitet (hvordan) Resultat (sådan) Målgruppe Tidsplan Ressourcer

24 Foreningernes dag Mål (hvad) FOU i samarbejde med foreningerne arrangerer en dag Aktivitet (hvordan) Resultat (sådan) Målgruppe Tidsplan 2012 sidste lørdag i august Ressourcer

25 Andre opgaver Ud over ovenstående syv temaer, som skal være fokusområderne for folkeoplysningsudvalgets arbejde i perioden , så er der naturligvis også en række andre opgaver, som udvalget skal arbejde med og forholde sig til. Disse opgaver beskrives i dette afsnit. JANUAR / FEBRUAR MARTS / APRIL MAJ / JUNI JULI AUGUST / SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Handlingsplan Regnskab for forgangne år Budgetopfølgning Regnskab for forgangne år Dialogmøde FKF Budget kommende år Budgetopfølgning Regnskab for undervisning for forgangne år Stikprøverevision Yderligere tilskud til undervisning Orientering om medlemstilskud for indeværende år Ingen møder Regnskab for lokaletilskud Stikprøverevision Budgetopfølgning Orientering om budget for kommende år Tilskud til undervisning for kommende år Dialogmøde med FKF Oplæg til handlingsplan for kommende år Mødeplan for kommende år

26 Tidsplan 2012 Opgave / projekt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mødeplan Større fleksibilitet Fleksibel adgang til lokaler og faciliteter X X X Foreningsløse kontra foreninger Børn og Unge - Sommerferieaktiviteter X X Lettere at være forening Infoaften foreningsansvarlige X Conventus Booking m.v. introduktion til foreningerne X X Forpligtende fællesskaber - En procesaften med DUF X Temadrøftelse 5 (emne) Højere kvalitet / Uddannelse - Skolesport X Sundhedsfremme - Motion og idræt for handicap.,medlemstilskud X befordringsordninger X X - Sundhed og motion fra vugge til grav, Ældremobil. Akt. +60 X Struktur Kobling Fritid og Kultur X Foreningernes dag X Regnskab for Voksenundervisning, fordeling af overskydende X midler Budgetopfølgning X X X Budget 2012 X Afregning af tilskud for 2011(Voksenundervisning) X Regnskab for lokaletilskud forelægges FOU X Stikprøverevison X X Udmelding om budget 2013 X Tilskud til undervisning X Dialogmøde med FKFU X X Oplæg til handlingsplan for 2013 X

27 Tidsplan 2013 Opgave / projekt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

28 Bilag 1 Stikord fra FOU konferencen maj 2010 Hvilke visioner og mål har FOU-medlemmer og stedtrædere for fremtidens FO: Udsagn: Ikke behov for nye fora behov for ændringer handlingsplan tema drøftelser Alle unge skal være medlem af en forening - også børn lige meget hvilken form Forestående lovrevision rolle sikre demokratiets overlevelse Flexibiliteten lokke flere ind i de etablerede foreninger eller et alternativ til de ikke etablerede Kobling kultur og fritid Kommuneplan har ikke nævnt voksenundervisning med et ord Ærlighed om +-aktiviteter - evaluering Beholde / bevare det forpligtende fællesskab set i relation til FOU ikke anbefale rådsmodellen gerne temaer handlingsplanen set i forhold til det omgivende samfund Handicappede 4-5% er medlemmer set i forhold til DGI s medlemmer - se økonomien i forhold til det. Helsingør tilskud til transport Specielle tilskud til ældre /handicappede Foreningernes dag Arbejde med rammer mindre sagsbehandling Stor åbenhed - samle ideer i relation til FKF et sted. Mange former for foreninger - ikke blot FOU-foreninger - selvorganiserede hvad med dem? SMS-Samlinger Handlingsplanen holder fast i nogle ting Ide handling - udførelse Ikke blot det at være medlem af en forening men at lære at begå sig i samfundet Give rammer til selvorganisering og mulighed specielt for de unge efterflg. skal foreningslivet være åbent og parat til at modtage de unge Forpligtelse til at videreformidle de unge til bestående foreninger Åbne haller Åbne lokaler for alle borgere Fleksibel brug af lokaler / skæve arbejdstider Åbenhed og fleksibilitet huske på, at dem der dyrker en aktivitet har kæmpet for deres tider. Lederuddannelse specielt til de unge som tager sig af de yngste medlemmer hvordan de inddrager / optager de yngste medlemmer Uorganiserede får en prøvetime i et lokale Sommerferieaktiviteter er grundlag for at prøve nye aktiviteter bedre end klippekort Oversigt gymnastiksale ikke så stort pres få flere til at bevæge sig under nogle givne betingelser -> åbne lokaler for uorganiserede. Klippekortsfunktioner uden for forening Selvorganiserede har også et fællesskab Også selvorganiserende aktiviteter indenfor kulturen Samarbejde mellem kulturråd Til efteråret kulturrådene mødes med de øvrige foreninger

29 Nurse omkring lederne ikke blot uddannelse tiltrække nye ledere Samarbejde mellem lederne på tværs af idræt korps m.v. Lederne er de vigtigste behov for kompensation kørsel, diæter m.v. Leder - realkompetence Ældre trækker ned i lokaletilskud SU til unge der deltager i kurser Ønsker vi et foreningsliv der er professionelt DGI-projekt frivillig i Helsingør Det frivillige element er unikt ellers er det en institution Uniformerede korps håndplukker lederne DUF har midler til uddannelse i internationalt samarbejde / international ledere Betaling for alt er ikke vejen frem realkompetencer tæller også Kan FOU udstede diplomer (leder-funktioner realkompetencer) Det at være træner / leder: Gratis træning koster ikke en fyring, hvis du laver en fejl! Ikke vanskeligt at få ledere (kun formænd og kassere) ikke til øvrige aktiviteter det skal være nemmere at være en forening (forenklede tilskudsregler) Unglederuddannelsen er vigtig kan bruges i hvilken som helst forening Svært at lave en generel uddannelse der kan håndtere alle grupper i samfundet (de svage) Pensionister er de glemt - kommer under sundhed og forebyggelse Sundhed og motion fra vugge til grav Glemmer de handicappede for få er aktive kommer mangle livsstilssygdomme Huske de udviklingshæmmede Demografi færre og færre mennesker også at tænke behov for faciliteter. Ikke straffes fordi der laves noget for ældre Sommerferieaktiviteter Struktur ingen møder aflyses

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Nærdemokrati det er også os En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Klare spilleregler 2 Nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Der er behov for klare spilleregler,

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 4.02 Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Godkendt af bestyrelsen den 19. november 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune

Halanalyse 2014. Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune Halanalyse 2014 Et debatoplæg til halbestyrelser, halpersonale og politikere i Rebild Kommune 2011 Side 2 af 36 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 3 Indledning og metodisk fundament... 5 Befolkningsgrundlag

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015

Sclerose. foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Sclerose foreningen HANDLINGSPLANER 2015 Indholdsfortegnelse Forskningsudvalget side 3 Info- og PR-udvalget side 6 Netværksudvalget side 12 Social- og handicappolitisk Udvalg side 16 Sundhedspolitisk Udvalg

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere