Folkeoplysningsudvalget. Handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningsudvalget. Handlingsplan 2010-2013"

Transkript

1 Folkeoplysningsudvalget Handlingsplan Fritid & Kultur december 2011

2 Indholdsfortegnelse Større fleksibilitet...3 Fleksibel adgang til lokaler og faciliteter...4 Foreningsløse kontra foreningerne...5 Børn og unge...6 Sommerferieaktiviteter...7 Forpligtende fællesskaber...8 Forpligtende fællesskaber...9 Højere kvalitet...9 Uddannelse Lettere at være forening...12 Info-møde for ansvarlige foreningsledere Conventus foreningsprogram og onlinebooking Fremtidig organisering af brugerinddragelse FOL 35, Revision af tilskudsregler ny lov Sundhedsfremme...17 Motion og idræt for handicappede flere deltagere Motion og idræt for handicappede tilskud til deltagelse Sundhed og motion fra vugge til grav Struktur...21 Kobling Fritid & Kultur Foreningernes dag Andre opgaver...24 Tidsplan Tidsplan Bilag 1 Stikord fra FOU konferencen maj

3 Forord Hensigten med denne handlingsplan for Folkeoplysningsudvalget er, at den skal være et dynamisk arbejdsredskab i form af en oversigt over udvalgets igangværende og kommende opgaver. I maj 2010 mødtes det nye Folkeoplysningsudvalg for perioden til en konference for at drøfte, hvilke opgaver udvalget ønsker at arbejde med i perioden. Konferencen resulterede i en lang række idéer og tanker (bilag 1), som udvalget ønsker formidlet i en handlingsplan, så arbejdet bliver mere overskueligt og struktureret. På udvalgets møde i juni 2010 besluttede udvalget, at handlingsplanen skal deles op i følgende 7 temaer: Større fleksibilitet Børn og unge Forpligtende fællesskaber Højere kvalitet Lettere at være forening Sundhed og forebyggelse Struktur Temaerne udgør dermed udvalgets mål for hele perioden. Handlingsplanen vil løbende blive drøftet og revideret, og den seneste opdaterede version kan altid findes på under menupunktet folkeoplysning

4 Større fleksibilitet Fleksibilitet er et væsentligt tema i det folkeoplysende arbejde. Nye foreningsformer, selvorganiserede aktiviteter, kommercielle aktører og ændrede fritidsmønstre i befolkningen udfordrer den traditionelle forenings typiske arbejdsmåde. Derfor er det væsentlig at fokusere på, hvordan foreningerne kan tage udfordringen op, og hvordan f. eks. adgangen til faciliteter eller økonomiske støtteordninger kan blive mere fleksible. På udvalgets konference i 2010 drøftedes følgende emner: Fleksibiliteten lokke flere ind i de etablerede foreninger eller et alternativt til de ikke etablerede Mange former for foreninger - ikke blot FOU-foreninger - selvorganiserede hvad med dem? Give rammer til selvorganisering og mulighed specielt for de unge efterflg. skal foreningslivet være åbent og parat til at modtage de unge Åbne haller Åbenhed og fleksibilitet huske på, at dem der dyrker en aktivitet har kæmpet for deres tider. Uorganiserede får en prøvetime i et lokale Selvorganiserede har også et fællesskab Også selvorganiserende aktiviteter indenfor kulturen Ønsker vi et foreningsliv der er professionelt Demografi færre og færre mennesker også tænke behov for faciliteter. Stor åbenhed - samle ideer i relation til FKF et sted. Åbne lokaler for alle borgere Fleksibel brug af lokaler / skæve arbejdstider Klippekortsfunktioner uden for foreningsregi

5 Fleksibel adgang til lokaler og faciliteter Mål (hvad) Bedre udnyttelse af lokaler og faciliteter og flere får glæde af det Aktivitet (hvordan) Resultat (sådan) Åbne lokalerne for så mange borgere som muligt Via Conventus Onlinebooking gives mulighed for at foreninger kan få overblik over ledige lokaler til foreningsvirksomhed og selv gå ind og booke tider til forenings- og fritidsaktiviteter. Ledig tid i blokke kan bookes til faste aktiviteter af selvorganiserede Forår 2012 alle foreninger er tilmeldt Conventus BRK s faciliteter og Selvejende idræts- og svømmehaller offentliggør ledig træningstid via BRK s hjemmeside Målgruppe Foreninger og borgere Tidsplan Formulering af Folkeoplysningspolitik - forår 2012 Conventus Booking er fuldt ud implementeret med udgangen af Ressourcer - 4 -

6 Foreningsløse kontra foreningerne Mål (hvad) Åbne haller / faciliteter med aktiviteter arrangeret af foreninger Åbne haller / faciliteter uden aktiviteter der bookes af borgere Aktivitet (hvordan) Se på snitflader mellem de foreningsløse og det etablerede foreningsliv Arbejdsgruppe inddrage ungdomsskolen, SSP og Natteravnene Formulering af Folkeoplysningspolitik, Fritidspas. Resultat (sådan) Målgruppe Tidsplan 2013 Ressourcer Foreningerne skal afgive tider til denne mulighed - 5 -

7 Børn og unge I folkeoplysningsloven er børn og unge den primære målgruppe for det folkeoplysende arbejde i kommunerne. Folkeoplysningsudvalget i Bornholms Regionskommune ønsker at prioritere børn og unge, men set i lyset af de kommende års befolkningsudvikling med væsentlig flere ældre og færre børn og unge vil det være naturligt også at fokusere på, at foreningernes børne- og ungdomsarbejde ikke skal lide skade fordi foreningerne også har aktiviteter for voksne og ældre. På udvalgets konference i 2010 drøftedes følgende emner: Unglederuddannelsen er vigtig kan bruges i hvilken som helst forening Alle unge skal være medlem af en forening - også børn - i lige meget hvilken form Sommerferieaktiviteter er grundlag for at prøve nye aktiviteter bedre end klippekort Sommerferieaktiviteter

8 Sommerferieaktiviteter Mål (hvad) Profilering af Sommerferieaktiviteter Aktivitet (hvordan) Oprette en facebookgruppe med sommerferieaktiviteter Omdele et postkort til alle elever i kommunale og private skoler Resultat (sådan) Målgruppe Alle foreninger kan løbende indlægge aktiviteter i facebookgruppen via Fritid & Kultur sekretariatet. Løbende opdatering - Alle elever får et kort på hånden - Alle elever / forældre kan hente oplysningerne - Indmeldte aktiviteter fremgår af kortet (emne og kontakt oplyses) Elever og deres forældre til kommunale og private skoler Tidsplan Januar 2012: Info til foreningerne om processen Primo April 2012: Aktiviteter indmeldes til Fritid & Kultur Primo Maj 2012: Kort uddeles på skoler på Bornholm Ressourcer Økonomi: kr Og medarbejdertimer i Fritid & Kultur sekretariatet - 7 -

9 Forpligtende fællesskaber Det forpligtende fællesskab er et væsentligt kodeord i folkeoplysningsloven, og det er et begreb, som Folkeoplysningsudvalget i Bornholms Regionskommune fortsat ønsker at styrke. På udvalgets konference i 2010 drøftedes følgende emner: Forestående lovrevision rolle sikre demokratiets overlevelse Ikke blot det at være medlem af en forening men at lære at begå sig i samfundet Forpligtelse til at videreformidle de unge til bestående foreninger Det frivillige element er unikt ellers er det en institution SMS - samlinger - 8 -

10 Forpligtende fællesskaber Mål (hvad) Synliggørelse af aktiviteter i de idébestemte Børne- og ungdomsforeninger Aktivitet (hvordan) En procesaften kl i samarbejde med DUF - april 2011 En temaaften i marts-april 2012 opfølgning på procesaftenen Resultat (sådan) Synliggørelse og markedsføring Mindst 15 foreninger deltager aktivt i processen Målgruppe Tidsplan Alle idébestemte børne- og ungdomsforeninger på Bornholm Foreningslederne, Folkeoplysningsudvalget Marts april 2011 marts - april 2012 Ressourcer Midler til afvikling af aftenen Højere kvalitet Foreninger og aftenskoler udbyder en række gode aktiviteter, men det er væsentligt at sikre kvaliteten i arbejder fremadrettet, så vi netop sikrer vores børn og unge den bedst mulige start på livet, ligesom vi sikrer voksne og ældre borgere gode og sunde fritidstilbud. På udvalgets konference i 2010 drøftedes følgende emner: Lederuddannelse specielt til de unge som tager sig af de yngste medlemmer hvordan de inddrager / optager de yngste medlemmer Unglederuddannelsen er vigtig kan bruges i hvilken som helst forening Nurse omkring lederne ikke blot uddannelse tiltrække nye ledere Samarbejde mellem ledere på tværs af idræt, korps m.v. Leder --> realkompetence Uniformerede korps håndplukker lederne DUF har midler til uddannelse i internationalt samarbejde / international ledere Betaling for alt er ikke vejen frem realkompetencer tæller også - 9 -

11 Kan FOU udstede diplomer? Det at være træner / leder: Gratis træning koster ikke en fyring, hvis du laver en fejl! Svært at lave en generel uddannelse, der kan håndtere alle grupper i samfundet (de svage) DGI-projekt frivillig Helsingør Kan FOU udstede diplomer (leder-funktioner realkompetencer)

12 Uddannelse Mål (hvad) Aktivitet (hvordan) Uddannelse for hele FO-området Trænerlederakademi Bestyrelsesmedlemmer Samarbejdsparter: Idrættens organisationer Erhvervsskolen - Pædagogisk Seminarium klassecentret Skolesport Resultat (sådan) Pulje til leder-, lærer- og instruktøruddannelse anvendes fuldt ud. Målgruppe Tidsplan Bornholms Skoleidræt orienterer om projekt Skolesport på 1. møde i 2012 Ressourcer

13 Lettere at være forening Regelforenkling og lettere administration har i mange år været et efterspurgt tema fra foreningernes side. Folkeoplysningsudvalget vil fortsat have fokus på, hvordan det gøres lettest for foreningerne at være baseret på frivillig arbejdskraft, som hellere vil lave aktiviteter for medlemmerne end at sidde på et kontor og administrere. På udvalgets konference i 2010 drøftedes følgende emner: Lederne er de vigtigste behov for kompensation, kørsel, diæter m.v. SU til unge der deltager i kurser Ikke vanskeligt at få ledere (kun formænd og kassere) ikke til øvrige aktiviteter det skal være nemmere at være en forening (forenklede tilskudsregler) Ikke straffes, fordi der laves noget for ældre Arbejde med rammer mindre sagsbehandling

14 Info-møde for ansvarlige foreningsledere Mål (hvad) At understøtte foreningernes arbejde i forhold til tilskud, lån af lokaler og anden støtte fra kommunen. Aktivitet (hvordan) Resultat (sådan) Der afholdes årlige informationsmøder De ansvarlige for økonomien i foreningerne får bedre viden og indsigt i tilskudsordninger og, hvilke krav og forventninger, der er. Færre fejl, problemer og spørgsmål i forbindelse med ansøgninger og afregninger. Målgruppe Kasserer, formænd og revisorer i foreninger, der modtager tilskud Tidsplan Hvert år i januar måned. I 2012 den 31. januar. Ressourcer Personaletimer til undervisning

15 Conventus foreningsprogram og onlinebooking Mål (hvad) Alle foreninger er tilmeldt og gør brug af Conventus Aktivitet (hvordan) Implementering og evaluering (drejebog) Resultat (sådan) Booking af lokaler sker online Alle foreninger der anvises lokaler er oprettet i Conventus Målgruppe Alle folkeoplysende foreninger Folkeskoler og kommunale og selvejende Idræts- og svømmehaller Tidsplan 1. jan. 2012: Lokaler til anvisning er online 15. marts 2012: Lokaler for komm. sæson ansøges online via Conventus Ressourcer 2011: Kr inkl. konsulentfunktion 2012: Kr og overslagsårene kr (indarbejdes i budget FOU/FKFU) (alle priser ex. moms) Fritid & Kultur: 100 adm. timer Kurser for foreningsledere

16 Fremtidig organisering af brugerinddragelse FOL 35, 2 Mål (hvad) Den fremtidige brugerinddragelse - gældende fra 2014 Aktivitet (hvordan) Den overordnede folkeoplysningspolitik skal på plads, hvorefter model for brugerinddragelse kan igangsættes. Resultat (sådan) Målgruppe Tidsplan 2013 Ressourcer

17 Revision af tilskudsregler ny lov Mål (hvad) Justere og forenkle tilskudsregler i relation til ny lov Aktivitet (hvordan) Drøftelser i FOU, - forslag til oplæg til info-møde for foreningsledere Resultat (sådan) Målgruppe FOU og foreningerne Tidsplan Forår 2012 Ressourcer Sekretariats timer og info-møder

18 Sundhedsfremme Sundhed og forebyggelse er et tværgående fokusområde i Bornholms Regionskommune, og det er et område, hvor Folkeoplysningen kan bidrage med rigtigt meget. Formålet med folkeoplysningen er i forpligtende fællesskaber at gøre borgerne i stand til at tage vare på eget liv, hvilket svarer meget godt til målsætningerne for mange af de borgerrettede forebyggende indsatser som kommunen har forpligtelse til at iværksætte. På udvalgets konference i 2010 drøftedes følgende emner: Handicappede 4-5% er medlemmer set i forhold til DGI s medlemmer - se økonomien i forhold til det. Helsingør: tilskud til transport Oversigt gymnastiksale ikke så stort pres få flere til at bevæge sig under nogle givne betingelser -> åbne lokaler for uorganiserede. Klippekorts-medlemmer u. for forening Pensionister er de glemt - kommer under sundhed og forebyggelse Sundhed og motion fra vugge til grav Glemmer de handicappede for få er aktive kommer mangle livsstilssygdomme Huske de udviklingshæmmede Ældre trækker ned i lokaletilskud Specielle tilskud til ældre /handicappede Ved Sundhedsfremme tænkes KRAM: K = Kompetence R = Relationer A = Anerkendelse M = Mestring

19 Motion og idræt for handicappede flere deltagere Mål (hvad) Flere handicappede deltager i foreningsaktiviteter Aktivitet (hvordan) Befordringsordninger via HandyBat og samarbejde om Philipsfondens og BRK s biler / busser Resultat (sådan) At handicappede sikres lige muligheder for transport til idræt og motion Målgruppe Alle handicappede uanset boform Tidsplan Pr. 1. januar 2012 Ressourcer Reklame- og brugerfinansieret udgiftsneutralt for BRK Tid til dialog og information Handicapkonsulenten inddrages i processen

20 Motion og idræt for handicappede tilskud til deltagelse Mål (hvad) Styrke foreningernes grundlag for aktiviteter for handicappede Aktivitet (hvordan) Der ydes medlemstilskud til alle handicappede, der deltager i idræt og motion i foreningerne. (Dvs. dobbelt tilskud til børn og unge under 25 år) - Der skeles til handicaperklæringer for voksenundervisning. Resultat (sådan) Flere tilbud til handicappede og øget deltagelse af handicappede i idræts- og motionsaktiviteter Målgruppe Foreninger, der ønsker at integrere handicappede i foreningsaktiviteter Tidsplan Pr. 1. jan Øget tilskud i en 2-årig forsøgsperiode Blanket Foreningstilskud 2012 tilrettes jan Ressourcer Ca. kr af puljen til medlemstilskud Handicapkonsulenten inddrages i processen

21 Sundhed og motion fra vugge til grav Mål (hvad) Flere mulighederne for at dyrke idræt og motion gennem hele livet. Aktivitet (hvordan) Resultat (sådan) Målgruppe Børn: Flere idrætstimer i skoletiden og samarbejde om sund kost. Unge: Ungdomsskolen som inspirator om sund kost og motion. Voksne / familier: PREP-kurser, far/mor og barn-motion, familieidrætsdage og samarbejde om sund kost Ældre: (+60 og opefter) Annoncering af aktiviteter via ugeaviser og foreningsportal i samarbejde med ældremobiliseringens datastuer. Alle: Åbne haller - online booking af lokaler til aktivitet for uorg. grupper. Flere aktive og sundere borgere på Bornholm Hjemmeside med informationer om tilbud til 60+ aldersgruppen er etableret. Samarbejde Sundhedsplejersker / AOF Borgere i alle aldre, der ikke dyrker motion og ikke har øje for sundhed. Tidsplan I løbet af 2012 og 2013 Ressourcer Dialog mellem Social og Sundhed, Fritid og Kultur og foreningslivet

22 Struktur Folkeoplysningens rolle i kommunen afhænger i høj grad af, hvordan udvalgets arbejde og område struktureres. Foreningslivet har traditionelt en lang række berøringsflader med andre områder (f.eks. sundhed, socialt arbejde, kultur, planlægning, erhvervsudvikling m.v.), hvorfor det er væsentligt at se på disse samspil. Derudover er det også væsentligt at se på, hvordan Folkeoplysningsudvalget selv strukturerer sit arbejde, så der kommer mest mulig handling ud af de mange idéer og visioner. Denne handlingsplan er netop et eksempel på, hvordan arbejdet kan struktureres. På udvalgets konference i 2010 drøftedes følgende emner: Ikke behov for nye fora behov for ændringer handlingsplan tema drøftelser Kobling kultur og fritid Ærlighed om +- aktiviteter - evaluering Foreningernes dag Stor åbenhed - samle ideerne et sted. Handlingsplanen holder fast i nogle ting Samarbejde mellem kulturråd Til efteråret kulturrådene mødes med de øvrige foreninger Struktur ingen møder aflyses Kommuneplan har ikke nævnt voksenundervisning med et ord Beholde / bevare det forpligtende fællesskab set i relation til FOU ikke anbefale rådsmodellen gerne temaer handlingsplanen set i forhold til det omgivende samfund Idé - handling - udførelse

23 Kobling Fritid & Kultur Mål Fælles Kultur-, Idræts- og Folkeoplysningspolitik (hvad) Event Bornholm - Kulturvækst Bornholm Foreningsliv ses som en helhed. Aktivitet (hvordan) Resultat (sådan) Målgruppe Tidsplan Ressourcer

24 Foreningernes dag Mål (hvad) FOU i samarbejde med foreningerne arrangerer en dag Aktivitet (hvordan) Resultat (sådan) Målgruppe Tidsplan 2012 sidste lørdag i august Ressourcer

25 Andre opgaver Ud over ovenstående syv temaer, som skal være fokusområderne for folkeoplysningsudvalgets arbejde i perioden , så er der naturligvis også en række andre opgaver, som udvalget skal arbejde med og forholde sig til. Disse opgaver beskrives i dette afsnit. JANUAR / FEBRUAR MARTS / APRIL MAJ / JUNI JULI AUGUST / SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Handlingsplan Regnskab for forgangne år Budgetopfølgning Regnskab for forgangne år Dialogmøde FKF Budget kommende år Budgetopfølgning Regnskab for undervisning for forgangne år Stikprøverevision Yderligere tilskud til undervisning Orientering om medlemstilskud for indeværende år Ingen møder Regnskab for lokaletilskud Stikprøverevision Budgetopfølgning Orientering om budget for kommende år Tilskud til undervisning for kommende år Dialogmøde med FKF Oplæg til handlingsplan for kommende år Mødeplan for kommende år

26 Tidsplan 2012 Opgave / projekt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Mødeplan Større fleksibilitet Fleksibel adgang til lokaler og faciliteter X X X Foreningsløse kontra foreninger Børn og Unge - Sommerferieaktiviteter X X Lettere at være forening Infoaften foreningsansvarlige X Conventus Booking m.v. introduktion til foreningerne X X Forpligtende fællesskaber - En procesaften med DUF X Temadrøftelse 5 (emne) Højere kvalitet / Uddannelse - Skolesport X Sundhedsfremme - Motion og idræt for handicap.,medlemstilskud X befordringsordninger X X - Sundhed og motion fra vugge til grav, Ældremobil. Akt. +60 X Struktur Kobling Fritid og Kultur X Foreningernes dag X Regnskab for Voksenundervisning, fordeling af overskydende X midler Budgetopfølgning X X X Budget 2012 X Afregning af tilskud for 2011(Voksenundervisning) X Regnskab for lokaletilskud forelægges FOU X Stikprøverevison X X Udmelding om budget 2013 X Tilskud til undervisning X Dialogmøde med FKFU X X Oplæg til handlingsplan for 2013 X

27 Tidsplan 2013 Opgave / projekt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

28 Bilag 1 Stikord fra FOU konferencen maj 2010 Hvilke visioner og mål har FOU-medlemmer og stedtrædere for fremtidens FO: Udsagn: Ikke behov for nye fora behov for ændringer handlingsplan tema drøftelser Alle unge skal være medlem af en forening - også børn lige meget hvilken form Forestående lovrevision rolle sikre demokratiets overlevelse Flexibiliteten lokke flere ind i de etablerede foreninger eller et alternativ til de ikke etablerede Kobling kultur og fritid Kommuneplan har ikke nævnt voksenundervisning med et ord Ærlighed om +-aktiviteter - evaluering Beholde / bevare det forpligtende fællesskab set i relation til FOU ikke anbefale rådsmodellen gerne temaer handlingsplanen set i forhold til det omgivende samfund Handicappede 4-5% er medlemmer set i forhold til DGI s medlemmer - se økonomien i forhold til det. Helsingør tilskud til transport Specielle tilskud til ældre /handicappede Foreningernes dag Arbejde med rammer mindre sagsbehandling Stor åbenhed - samle ideer i relation til FKF et sted. Mange former for foreninger - ikke blot FOU-foreninger - selvorganiserede hvad med dem? SMS-Samlinger Handlingsplanen holder fast i nogle ting Ide handling - udførelse Ikke blot det at være medlem af en forening men at lære at begå sig i samfundet Give rammer til selvorganisering og mulighed specielt for de unge efterflg. skal foreningslivet være åbent og parat til at modtage de unge Forpligtelse til at videreformidle de unge til bestående foreninger Åbne haller Åbne lokaler for alle borgere Fleksibel brug af lokaler / skæve arbejdstider Åbenhed og fleksibilitet huske på, at dem der dyrker en aktivitet har kæmpet for deres tider. Lederuddannelse specielt til de unge som tager sig af de yngste medlemmer hvordan de inddrager / optager de yngste medlemmer Uorganiserede får en prøvetime i et lokale Sommerferieaktiviteter er grundlag for at prøve nye aktiviteter bedre end klippekort Oversigt gymnastiksale ikke så stort pres få flere til at bevæge sig under nogle givne betingelser -> åbne lokaler for uorganiserede. Klippekortsfunktioner uden for forening Selvorganiserede har også et fællesskab Også selvorganiserende aktiviteter indenfor kulturen Samarbejde mellem kulturråd Til efteråret kulturrådene mødes med de øvrige foreninger

29 Nurse omkring lederne ikke blot uddannelse tiltrække nye ledere Samarbejde mellem lederne på tværs af idræt korps m.v. Lederne er de vigtigste behov for kompensation kørsel, diæter m.v. Leder - realkompetence Ældre trækker ned i lokaletilskud SU til unge der deltager i kurser Ønsker vi et foreningsliv der er professionelt DGI-projekt frivillig i Helsingør Det frivillige element er unikt ellers er det en institution Uniformerede korps håndplukker lederne DUF har midler til uddannelse i internationalt samarbejde / international ledere Betaling for alt er ikke vejen frem realkompetencer tæller også Kan FOU udstede diplomer (leder-funktioner realkompetencer) Det at være træner / leder: Gratis træning koster ikke en fyring, hvis du laver en fejl! Ikke vanskeligt at få ledere (kun formænd og kassere) ikke til øvrige aktiviteter det skal være nemmere at være en forening (forenklede tilskudsregler) Unglederuddannelsen er vigtig kan bruges i hvilken som helst forening Svært at lave en generel uddannelse der kan håndtere alle grupper i samfundet (de svage) Pensionister er de glemt - kommer under sundhed og forebyggelse Sundhed og motion fra vugge til grav Glemmer de handicappede for få er aktive kommer mangle livsstilssygdomme Huske de udviklingshæmmede Demografi færre og færre mennesker også at tænke behov for faciliteter. Ikke straffes fordi der laves noget for ældre Sommerferieaktiviteter Struktur ingen møder aflyses

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Præsentation Kai Raun, Kultur og Fritidschef Allerød Kommune fra 1986 Kultur, idræt og fritid SSP Formand Fritidssamrådet i Danmark Næstformand Fritid og Samfund Program Kultur- og fritidspolitik er midlet/rammen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 - tillæg til Idræts- og Fritidspolitikken á 2008 0. Indledning Greve Kommunes eksisterende folkeoplysningspolitik er beskrevet i Idræts- og Fritidspolitikken fra

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1 SLAGELSE KOMMUNE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 16. februar 2017 Side: 1 Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina Oxfeldt

Læs mere

Politik Arbejdsgruppens bemærkninger Det betyder at:

Politik Arbejdsgruppens bemærkninger Det betyder at: Mariagerfjord Kommune Levende mennesker levende foreninger Forslag til ny politik på folkeoplysningsområdet Endeligt forslag fra arbejdsgruppen 27.09.2012 Politik Arbejdsgruppens bemærkninger Det betyder

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Forslag til revideret Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Brønderslev Kommune har som målsætning

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til din aftenskole 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 HVAD KAN MAN FÅ TILSKUD TIL?... 5 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSBEREGNING... 6 10 % DEBATPULJE...

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE Folkeoplysning i Gentofte Kommune 2012 2016 FORORD Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik 2013-2017 Politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. 1 Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter: Ballerup Idrætsby bestående af Ballerup- og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Kvalitetskontrakter Kultur og Fritid

Kvalitetskontrakter Kultur og Fritid Notat Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice EB Stab Østergade 48 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 4. april 2011 Sagsident: 11/9328 Sagsbehandler:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget

Læs mere

Ny folkeoplysningspolitik. DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011

Ny folkeoplysningspolitik. DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011 Ny folkeoplysningspolitik DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 I kraft 1. august 2011 Bevirker at der skal arbejdes med en række konsekvenser

Læs mere

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Forord Lokalefordelingen er samlet under Folkeoplysningsudvalget, som har den overordnede kompetence. Kravene i folkeoplysningsloven

Læs mere

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15.1 - Bilag: Reviderede procesplaner for Fritidsrådets indsatsområder DokumentID: 4123664 Procesplaner for prioriterede indsatsområder: Indsatsområde

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 51. Meddelelser og orientering... 3 52. Fordeling af tilskud til aftenskoleundervisning

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE 2012 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 kens indhold... 4 Visioner... 5 Strategi... 5 Indsatsområder, mål og handlinger... 7 Revision og evaluering... 11 2 Forord

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35 Bevillingsområde 40.35 Folkeoplysende og fritidsaktiviteter mv. 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller.

Læs mere

Retningslinjer for Fritidspuljen

Retningslinjer for Fritidspuljen Retningslinjer for Fritidspuljen Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon 7256 5000 fredensborg@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Indholdsfortegnelse Retningslinjer for Fritidspuljen... 3 1 Puljens

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune Forslag til: Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Solrød Kommune Opgaver og rammer: 1: Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til 35, stk. 2 i

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie [1] Vojens d. 25. oktober 2014 Vision for breddeidrætten i Haderslev Kommune Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie 2. Indsatsområder

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 13.05.2009 kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Gitte Overgaard, Ole Olesen Indholdsfortegnelse: 169. Meddelelser og orientering... 3

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

Vision. Målsætninger. Frederikshavn Kommune ønsker, at folkeoplysningen

Vision. Målsætninger. Frederikshavn Kommune ønsker, at folkeoplysningen Folkeoplysningspolitik 2013-2016 Målsætninger Frederikshavn Kommune ønsker, at folkeoplysningen er: Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber,

Læs mere

Notat. Til: Folkeoplysningsudvalget Kopi til: Fra: Plan og Kultur / bc. Implementering af Conventus i Assens Kommune. Status, tids- og handleplan.

Notat. Til: Folkeoplysningsudvalget Kopi til: Fra: Plan og Kultur / bc. Implementering af Conventus i Assens Kommune. Status, tids- og handleplan. Notat Til: Folkeoplysningsudvalget Kopi til: Fra: Plan og Kultur / bc Implementering af Conventus i Assens Kommune Status, tids- og handleplan. Indhold 121211 Sags id: 11/44263 Kontaktperson: bochr E-mail:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven 2010/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 053.38J.261 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune

Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune Idræts- og fritidspolitik i Helsingør Kommune Idræts- og fritidspolitikken for Helsingør Kommune er udarbejdet af Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Grafik: P. Sørensen, Uddannelseshuset Foto:

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune

Håndbog AFTENSKOLERNE GÆLDENDE FRA : 1. MARTS Fritidssektionen Thisted Kommune AFTENSKOLERNE Håndbog Fritidssektionen Thisted Kommune GÆLDENDE FRA : 1. MARTS 2016. Indholdsfortegnelse 1.FORORD.... 2 2. VISION (formål) for Fritids- og Folkeoplysningsområdet.... 3 3. TILSKUD TIL AFTENSKOLER....

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Fritids- og folkeoplysningspolitik for Stevns Kommune

Fritids- og folkeoplysningspolitik for Stevns Kommune Fritids- og folkeoplysningspolitik for Stevns Kommune Indledning Den foreliggende Fritids- og folkeoplysningspolitik for Stevns Kommune er udarbejdet i henhold til beslutning i Natur-, Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT SUSANNE BACH RASMUSSEN susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 Kalundborgmessen2014 invitation til foreninger Kalundborgegnens Erhvervsråd tilbyder - igen i år - foreninger

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10.12.2008 kl. 16:30 Tilgår pressen side 2 Poul Larsen forlod mødet under punkt 142 Indholdsfortegnelse: 135. Meddelelser og orientering... 3

Læs mere

Høring - indkøb af lokalebookingsystem

Høring - indkøb af lokalebookingsystem Høring - indkøb af lokalebookingsystem Favrskov Kommune skal som følge af lovkrav indkøbe et nyt lokalebookingssystem. Favrskov Kommune peger på BRND Booking, som det nye system. Dette høringsmateriale

Læs mere

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015 Udviklingskurser - for frivillige i fritids- og foreningslivet Sæson 2014-2015 Praktisk om udviklingskurserne I samarbejde med DGI Nordsjælland tilbyder Rudersdal Kommune udviklingskurser. Fokus for disse

Læs mere