Faktaark om lønkommissionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faktaark om lønkommissionen"

Transkript

1 Faktaark om lønkommissionen Indhold: Side 2: Lønkommissionen om det kønsopdelte arbejdsmarked og kønsmæssige skævheder Side 4: Lønkommissionen om løn og uddannelse Side 7: Lønkommissionen om arbejde af samme værdi 28. maj 21 Sundhedskartellet BUPL Socialpædagogernes Landsforbund Dansk Socialrådgiverforening

2 Lønkommissionen om det kønsopdelte arbejdsmarked og kønsmæssige skævheder Lønkommissionens analyser viser: - at lønforskellen mellem mænd og kvinder på hele det danske arbejdsmarked er 17,7 pct. 1 - at det danske arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt både inden for specifikke fag: Kvinder arbejder med mennesker og mænd med teknik, og inden for sektorer: Kvinder er ansat i den offentlige sektor og mænd i den private. - at det moderne ligelønsproblem ikke bare er pørgsmål om individuelle lønforskelle mellem mænd og kvinder, men knytter sig til det stærkt kønsopdelte arbejdsmarked, og prisen på arbejdskraften i de kvindedominerede fag. Baggrund Lønkommissionens undersøgelse afdækker, at vi har et meget kønsopdelt arbejdsmarked. Kommuner og re- gioner udgør i den forbindelse den kvindedominerede del af arbejdsmarkedet. Undersøgelserne viser også, at mænd i den offentlige sektor tjener 22 pct. mere end kvinderne, mens forskellen mellem mænd og kvinder i den private sektor er 18,2 pct. i mændenes favør. Tabel 1 - Kønsfordelingen i den offentlige sektor (fordelt på sektorer) og den private sektor Antal ansættelser fordelt på køn Gennemsnitsløn fordelt på køn* Mænd Kvinder Mænd Kvinder Lønforskel** Den private sektor 65 pct. 35 pct. 227 kr. 192 kr. 18,2 pct. Den kommunale sektor 22 pct. 78 pct. 21 kr. 175 kr. 14,8 pct. Den regionale sektor 2 pct. 8 pct. 257 kr. 185 kr. 38,9 pct. Den statslige sektor 57 pct. 43 pct. 236 kr. 212 kr pct. Den offentlige sektor sam- 28 pct. 72 pct. 222 kr. 182 kr. 22, pct. let Noter: * Lønbegrebet er standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg. ** Lønforskelle kan regnes på mange måder. Her er anvendt samme metode som i Lønkommissionens kapitel 8, dvs. lønforsprings- beregning = den absolutte forskel, delt med den laveste løn. Figur 1 - Kønsfordelingen i den offentlige og private sektor, 27 1 Jf. SFI's analyse for Lønkommissionen. Se også kapitel 6 i Lønkommissionens rapport om det kønsopdelte arbejdsmarked og løn- forskellen mellem mænd og kvinder. SHK, BUPL, DS, SL 2

3 Figur 2 - Lønniveau for udvalgte kvinde- og mandsdominerede grupper i hhv. den offentlige og private sektor Standardberegnet timefortjeneste (uden gene) og andel kvinder Kr Pct. 5 2 Pædagoger (dag), K Socialpædagoger, K Ergoterapeuter, R Sygeplejersker, R Bioanalytikere, R Jordemødre, R Fysioterapeuter, K Socialrådgivere, K Håndværkere, P Murer, P Bygningskonstruktører, P Diplomingeniører, P Kr. pr. time Andel kvinder Note: K=Kommuner, R=Regioner, P=Privat Forklaring af lønforskelle Lønkommissionens og SFI s analyser viser, at det danske arbejdsmarked er stærkt kønsopdelt både når det gælder sektorer, jf. figur 1, og jobfunktioner. SFI s analyse viser, at netop det forhold, at mænd og kvinder groft sagt arbejder i hver sin sektor, branche med hvert sit fag, forklarer cirka 84 pct. af løngabet på det samlede danske arbejdsmarked. At noget er forklaret er imidlertid ikke ensbetydende med, at der er tale om en retfærdig lønforskel, men kan bruges som afsæt for en diskussion af, hvorfor de sektorer og jobfunktioner som er kvindedomineret, er lavere lønnet. SHK, BUPL, DS, SL 3

4 Lønkommissionen om løn og uddannelse Lønkommissionens analyser viser: - at der er et særligt lønmæssigt problem for kvindegrupper med en mellemlang videregående uddannelse (MVU) - at jo flere kvinder der er i en faggruppe jo lavere er lønnen omvendt viser analysen, at jo flere mænd der er i en faggruppe, jo højere er lønnen - at kvinder ikke kan uddanne sig til en højere løn / ud af problemet - at såfremt løngabet for MVU er løses vil en stor del af problemerne i den offentlige sektor blive løst mht. ligelønsproblematikker Professionsuddannede kvinder får mindst lønmæssigt udbytte af deres uddannelse Lønkommissionens arbejde viser, at kønsmæssige lønskævheder er mest markante i forhold til de professionsuddannede grupper - gruppe med en mellemlang videregående uddannelse (MVU). Kvinder, der tager en mellemlang videregående uddannelse / professionsuddannelse, der kvalificerer til arbejdsopgaver i den offentlige sektor inden for sundhed, omsorg m.v. har et klart mindre lønmæssigt afkast af denne uddannelse end alle andre. Dette gælder f.eks. for pædagoger, ergoterapeuter, socialpædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere mfl. Figur 1 - Standardberegnet timefortjeneste (uden genetillæg) sorteret efter fortjeneste og uddannelse Standardberegnet timefortjeneste (uden genetillæg) SOSU-hjælpere, K, EUD Sygehusportører, R, UFL Specialarbejdere, K, UFL Kr. SOSU-assistenter, K (basis), EUD Teknisk servicemedarbejdere, K, UFL Lægesekretærer, R, EUD Faglærte gartnere, K, EUD Laboratorie- og miljøpersonale, S, KVU Fængselsfunktionærer, S, KVU Kontorpersonale, K (inkl. spec), EUD Håndværkere, K, EUD Teknisk designere, K, EUD EDB-personale, R Politibetjente, S, KVU Pædagoger (dag), K, MVU Socialpædagoger, K, MVU Sygeplejersker, R, MVU Bioanalytikere, R, MVU Jordemødre, R, MVU Ergoterapeuter, K, MVU Fysioterapeuter, K, MVU Socialrådgivere, K, MVU Bachelorer, K / R, MVU Lærere (folkeskolen), K, MVU Bygningskonstruktører, K, MVU Diplomingeniører, K, MVU Magistre, K (inkl. spec), LVU Jurister og økonomer, S, LVU Psykologer, K (inkl. spec), LVU Læger, R, LVU Arkitekter, K, LVU Ingeniører, K, LVU Gymnasielærere, S, LVU Farmaceuter, R, LVU Note: For tjenestemandsgrupper er pensionsværdien = 3%. Lønkommissionen har foretaget beregninger af timefortjenesten for tjenestemænd, hvor pensionsværdien er = 15%. I disse tilfælde vil fortjenesten være lavere. 1) K=Kommuner, R=Regioner, S=Staten 2) UFL=Ufaglært, EUD=Erhvervsudd., KVU=Kort videregående udd., MVU=mellemlang videregående udd., LVU=Lang videregående udd. SHK, BUPL, DS, SL 4

5 Figur 1 viser et udsnit af alle de analyserede grupper. Det ses tydeligt, at grupper med en mellemlang videregående uddannelse lønmæssigt ligger under en lang række grupper med en kortere uddannelse. Lønkommissionens analyse viser, at mandedominerede grupper inden for gruppen af MVU'er lønmæssigt ligger øverst. Mandedominerede grupper har et langt større afkast af uddannelse end de kvindedominerede grupper med en MVU. Det er især bygningskonstruktører og diplomingeniører, der har det bedste afkast af uddannelsen. Faggrupper, der har uddannelser, der retter sig mod både det offentlige og private arbejdsmarked er langt bedre stillet lønmæssigt end faggrupper med uddannelser, der alene retter sig mod den offentlige sektor. Det gælder ligeledes for bygningskonstruktører og diplomingeniører. Af figur 2 fremgår timefortjenesten og andelen af kvinder for gruppen med en MVU. Det bliver herved tydeligt, at fag med en stor kvindeandel også er de fag, der aflønnes dårligst. Jo færre kvinder i en MVUfaggruppe jo højere løn - eller jo flere kvinder i en MVU-faggruppe jo ringere løn. Figur 2 - Timefortjeneste og andel kvinder Standardberegnet timefortjeneste (uden gene) og andel kvinder Kr Pct. 5 2 Pædagoger (dag), K Socialpædagoger, K Sygeplejersker, R Bioanalytikere, R Jordemødre, R Ergoterapeuter, K Fysioterapeuter, K Socialrådgivere, K Bachelorer, K / R Lærere (folkeskolen), K Bygningskonstruktører, K Diplomingeniører, K Løn i kr. Andel kvinder i pct. Note: K=Kommuner, R=Regioner, Pensionsværdien for tjenestemænd = 3%. SHK, BUPL, DS, SL 5

6 Professionsuddannede kvinder får alt for lille livsindkomst på trods af deres uddannelse Lønkommissionens arbejde viser, at mandedominerede grupper inden for gruppen af erhvervsuddannede, KVU er og MVU har et langt større afkast af deres uddannelse end de professionsuddannede kvinder. Figur 3 viser de analyserede grupper, hvor MVU-grupperne - der placerer sig mellem de erhvervsuddannede / KVU'erne og LVU'erne livsindkomstmæssigt ligger dårligst. Figur 3 - Livsindkomst Livsindkomster for faggrupper 25, 2, 15, 1, 5, 12,3 12,4 12,51 13,3 13,51 13,56 13,66 13,82 13,97 13,98 14,16 14,49 14,81 14,93 15,45 15,6 16,21 18,45 13,82 14,42 14,61 14,87 15,1 15,41 15,49 15,81 17,22 17,51 18,75 18,9 18,96 19,26 19,88 2,29 22,25, Pædagogmedhjælpere, UFL Rengørings-/husass., UFL Ernæringsassistenter, EUD Dagplejere, UFL Omsorgs- og pæd.medhj., UFL Mio. kr. Specialarbejdere, UFL SOSU-hjælpere, EUD Sygehusportører, UFL Lægesekretærer, EUD Faglærte gartnere, EUD Teknisk servicemedarbejdere, UFL SOSU-assistenter, EUD Kontorpersonale, EUD Laboratorie- og miljøpersonale, KVU Håndværkere, EUD Fængselsfunktionærer, KVU Teknisk designere, EUD Politibetjente, KVU Pædagoger (dag), MVU Bioanalytikere, MVU Socialpædagoger, MVU Fysioterapeuter, MVU Ergoterapeuter, MVU Socialrådgivere, MVU Sygeplejersker, MVU Jordemødre, MVU Lærere (folkeskolen), MVU Bygningskonstruktører, MVU Magistre, LVU Psykologer, LVU Gymnasielærere, LVU Ingeniører, LVU Jurister og økonomer, LVU Forskere, LVU Læger, LVU Note: Regressionsanalyserne er foretaget for den standardberegnede timefortjeneste inkl. genetillæg. Pensionsværdien for tjenestemænd = 3%. Lønbegreb / definitioner: 1) Der generelt anvendt følgende lønbegreb: "standardberegnet timefortjeneste (kr.) ekskl. genetillæg for 27. Den standardberegnede timefortjeneste er upåvirket af betalt spisepause og andet fravær. Lønbegrebet er udviklet af Lønkommissionen. 2) Definition af hhv. kvindegrupper/-fag: En kvindegruppe defineres ved at bestå af mere end 9 pct. kvinder. En overvejende kvindegruppe defineres som bestående af mellem 6 og 9 pct. kvinder. SHK, BUPL, DS, SL 6

7 Lønkommissionen om arbejde af samme værdi Lønkommissionens analyser viser: - at det er helt nyt i Danmark, at der foretages jobvurderinger, der sammenstiller løn og job - at resultaterne entydigt peger på, at der er ligelønsproblemer - at ligelønsproblemerne er mest fremtrædende for kvindelige MVU er i omsorgsfag - at det ikke er udelukkende objektive kriterier såsom ansvar, uddannelsesniveau og erfaring der bestemmer lønfastsættelsen. Køn synes at spille en selvstændig rolle for løndannelsen - at ligelønsloven ikke kan bruges til at løse ligelønsproblemerne i den offentlige sektor Jobvurderinger giver røde tal på bundlinjen Lønkommissionen kunne ikke opnå enighed om at anvende et anerkendt jobvurderingssystem (fx det svenske) til at foretage sammenligninger mellem kvinde- og mandsdominerede fagområder. Kommissionen kunne heller ikke blive enige om selv at udvikle en systematisk metode. Kommissionen lod sig dog inspirerer af det svenske jobvurderingssystem og baserer sine sammenligninger på de kriterier, der er udviklet i Sverige til brug for jobvurderinger. På baggrund af jobvurderingerne kunne Lønkommissionen ikke entydigt nå til enighed om at konkludere om der forelå arbejde af samme værdi. Men kommissionen besluttede at udlede tendenser af resultaterne, hvilket har givet et nyskabende blik på ligeløn og arbejde af samme værdi i forhold til det kønsopdelte arbejdsmarked. Hvor billedet for de kortere uddannede grupper således ikke er helt entydig, er tendensen til, at tekniske grupper aflønnes højere end omsorgsrelaterede grupper, tydeligere for de udvalgte grupper med en mellemlang videregående uddannelse. Fag med mange kvindelige ansatte - socialrådgivere, fysioterapeuter, pædagoger, sygeplejersker og socialpædagoger - aflønnes således lavere end fag med mange mandlige ansatte, der her er sammenlignet med - bygningskonstruktører og diplomingeniører. Der tegner sig således en tendens til, at de udvalgte grupper, der arbejder inden for det tekniske område, og som har en overvægt af mænd, aflønnes højere end de udvalgte grupper, der arbejder inden for omsorgsrelaterede fag, og som har en overvægt af kvinder. Tendensen ses tydeligt i sammenligningerne blandt grupperne med en mellemlang videregående uddannelse. Sagt med andre ord: Der er røde tal på bundlinjen, når man sammenligner løn, køn og fagområder. Og særligt kvinder med en mellemlang videregående udannelse, som retter sig mod omsorgssektoren, har underskud i ligelønsregnskabet, når man sammenligner uddannelse, job og køn. Jobvurderinger af MVU-grupper På MVU-områder omfatter jobvurderingerne følgende faggrupper: Socialrådgivere, fysioterapeuter, socialpædagoger, sygeplejersker og pædagoger sammenlignet med diplomingeniører og bygningskonstruktører. Jobvurderingerne viser, at den væsentligste forskel på de udvalgte fag er, at de kvindedominerede fag beskæftiger sig med sundhed, omsorg og mennesker, mens de mandsdominerede fag beskæftiger sig med teknik, økonomi og byggeri. Lønforskellen mellem de udvalgte kvinde- og mandsdominerede MVU-grupper er på mellem 18 og 54 pct. Den største forskel er mellem socialpædagogerne og diplomingeniører i kommunerne. SHK, BUPL, DS, SL 7

8 Socialrådgiverne (KL) Standardberegnet timefortjeneste ekskl. gene Forskel (indekseret) Socialrådgivere 19 1 Bygningskonstruktører Diplomingeniører Pædagogerne (KL) Standardberegnet timefortjeneste Forskel (indekseret) ekskl. gene Pædagoger 17 1 Håndværkere Bygningskonstruktører Socialpædagogerne (DR) Standardberegnet timefortjeneste Forskel (indekseret) ekskl. gene Socialpædagoger Diplomingeniører Sygeplejersker (DR) Standardberegnet timefortjeneste ekskl. Forskel (indekseret) gene Sygeplejersker Diplomingeniører Fysioterapeuter (KL) Standardberegnet timefortjeneste ekskl. Forskel indeks gene Fysioterapeuter Diplomingeniører Sammenligningerne mellem mandsdominerede og kvindedominerede fagområder er de første officielle af sin art i Danmark, og resultaterne af sammenligningerne, som fremgår af Lønkommissionens kapitel 8, er helt unikke. Resultaterne er fremkommet på baggrund af et fælles arbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere i Lønkommissionens regi. Ligelønslovens anvendelighed Ligelønsloven fastslår at: Enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn for så vidt angår alle lønelementer og lønvilkår, for samme arbejde eller for arbejde af samme værdi Lønkommissionens analyser viser, at det ikke er muligt at anvende ligelønsloven til at afdække om der indenfor det offentlige område findes områder, der helt eller delvist dækker identiske arbejdsopgaver eller arbejdsopgaver af samme værdi. Ligelønsloven mangler klare og brugbare anvisninger på, hvad der er arbejde af samme værdi. Kommissionens arbejde har ligeledes synliggjort behovet for at få afklaret arbejdsgiverbegreb, når der skal foretages sammenligninger mellem fag, samt når der skal rejses ligelønssager. Ligelønsloven gør det ikke muligt at sammenligne på tværs af de offentlige sektorer, herunder foretage sammenligninger mellem f.eks. politiet, der har ansættelse i staten, og de traditionelle omsorgs- og sundhedsfag, der har ansættelse i regioner og kommuner. SHK, BUPL, DS, SL 8

9 Den manglende definition af arbejdsgiverbegrebet og arbejde af samme værdi illustrerer, at ligelønsloven ikke kan anvendes til at løse ligelønsproblemer på det offentlige arbejdsmarked og dermed de ligelønsproblemer, der er knyttet til det kønsopdelte arbejdsmarked. Jobvurdering Lønkommissionen kunne ikke opnå enighed om at anvende et anerkendt jobvurderingssystem eller opnå enighed om en systematisk metode til sammenligning af de forskellige fag. Skal det fremadrettet være muligt at foretage systematiske og brugbare sammenligninger, skal der udvikles en metode til dette. Et systematisk grundlag er nødvendigt for at kunne sammenligne pærer og æbler diplomingeniører og socialpædagoger og lignede grupper og dermed afdække om der er tale om arbejde af samme værdi. Der kan eksempelvis hentes inspiration i Sverige, som har udviklet et egentligt jobvurderingssystem. SHK, BUPL, DS, SL 9

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE SUNDHEDSKARTELLETS KORTE VERSION LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE SUNDHEDSKARTELLETS KORTE VERSION LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE SUNDHEDSKARTELLETS KORTE VERSION 1 Lønkommissionens redegørelse - Sundhedskartellets korte version Redaktion: Sundhedskartellet Forsidefoto: Ricky John Molloy Layout: Sundhedskartellet

Læs mere

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning 3a 1 Arkitekter Staten Mand Gruppe 1 45 18,23 19,83 3a 1 Arkitekter Staten Kvinde Gruppe

Læs mere

2020-samarbejdet er et ligelønssamarbejde mellem Sundhedskartellet, Børne- og Ungdomspædagogernes

2020-samarbejdet er et ligelønssamarbejde mellem Sundhedskartellet, Børne- og Ungdomspædagogernes Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del Bilag 83 Offentligt 2020-samarbejdet Det danske ligelønsproblem og mulige løsninger Forud for sit foretræde for Folketingets Ligestillings- og Beskæftigelsesudvalg

Læs mere

Ministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmålene BR og dele af spørgsmål BS om Lønkommissionen i forhold til ligeløn

Ministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmålene BR og dele af spørgsmål BS om Lønkommissionen i forhold til ligeløn Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 464 Offentligt T A L E Ministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmålene BR og dele af spørgsmål BS om Lønkommissionen i forhold til ligeløn

Læs mere

LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011

LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011 LIGELØN og LIGESTILLING HVAD GØR VI? DSR, Kreds Midtjylland Torsdag d. 19. maj 2011 Nedsat af regeringen i kølvandet på overenskomstforløbet og strejkerne foråret 2008 Kommissorium: Ligeløn en delproblemstilling

Læs mere

Lønmodeller del 1 Regressioner

Lønmodeller del 1 Regressioner Lønmodeller del 1 Regressioner Af Rikke Ibsen og Niels Westergård Nielsen Center for Corporate Performance Aarhus School of Business Aarhus Universitet Århus juni 2010 2 Lønmodeller del 1 1 Indledning...3

Læs mere

Lønmodeller del 1 Regressioner

Lønmodeller del 1 Regressioner Lønmodeller del 1 Regressioner Af Rikke Ibsen og Niels Westergård Nielsen Center for Corporate Performance Aarhus School of Business Aarhus Universitet Århus juni 2010 2 Lønmodeller del 1 1 Indledning...

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

1. Introduktion og sammenfatning... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Rapportens struktur... 4

1. Introduktion og sammenfatning... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Rapportens struktur... 4 1. Introduktion og sammenfatning... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Rapportens struktur... 4 2. Befolknings- og beskæftigelsesudviklingen... 6 2.1 Den seneste udvikling i befolkningen... 6 2.2 Befolkningen frem

Læs mere

Ligelønsloven kan ikke skaffe ligeløn

Ligelønsloven kan ikke skaffe ligeløn Ligelønsloven kan ikke skaffe ligeløn Hvis danskerne skal have ligeløn, så skal vi sende den danske Ligelønslov på værksted. Det bør være muligt med loven i hånden at afgøre om to forskellige jobs har

Læs mere

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØNKOMMISSIONENS OPGAVE Kortlægge, analysere og drøfte: Om løn, ansættelsesog ledelsesstrukturer i den offentlige

Læs mere

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden KONGRES 2012 baggrundsbilag Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden 1 Indholdsfortegnelse: Lønstigninger regionsansatte 3 o Ikke-ledende bioanalytikere og laboranter

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007

Løn i offentlig og privat sektor 21 november 2007 Løn i offentlig og privat 21 november 2007 Lønsammenligninger mellem er Offentligt ansatte tjener ikke mindre end privatansatte De lavestlønnede i den private tjener mindre end de lavestlønnede i den offentlige

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde.

Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde. LIGELØN LIGELØN Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Dansk Sygeplejeråd ISBN 978-87-7266-065-3 Grafisk Enhed 09-105 Copyright Sundhedskartellet 2009 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

Livsindkomster Beregnet for grupper inden for den offentlige sektor

Livsindkomster Beregnet for grupper inden for den offentlige sektor Livsindkomster Beregnet for grupper inden for den offentlige sektor Af Rikke Ibsen og Niels Westergård Nielsen Center for Corporate Performance Aarhus School of Business Aarhus Universitet Århus juni 2010

Læs mere

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 N O T A T Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 Nedenstående beskrives i kort form en række centrale nøgletal for den regionale sektor baseret på det særlige beregningsgrundlag SBG-11,

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik.

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Af vedlagte oversigt fremgår den obligatoriske lønstatistik, som opfylder minimumskravene fra KTO-aftetalen. Tabellen viser gennemsnitslønnen i februar 2007 opdelt

Læs mere

Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet

Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet Uligeløn hvad er problemet hvad er løsningen? Anette Borchorst Aalborg Universitet DSR, Kreds Nordjylland Tirsdag d. 8. maj 2012 Ligestilling en særlig dansk værdi? Beskæftigelse EU 2008 Euopean Commission,

Læs mere

DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED Hvordan ser det ud i dag og fremover? Helle Holt, september 2015

DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED Hvordan ser det ud i dag og fremover? Helle Holt, september 2015 DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED Hvordan ser det ud i dag og fremover? Helle Holt, september 2015 Disposition 1. Kønsopdeling i uddannelser 2. Kønsarbejdsdeling på arbejdsmarkedet 3. Beskrivelse af den offentlige

Læs mere

Tabel Fordeling af medlemmer for tværgående pensionskasser 2009

Tabel Fordeling af medlemmer for tværgående pensionskasser 2009 Tabel 515 Fordeling af medlemmer for tværgående skasser 29 761 BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte løbende er (inkl bonus) - 1 kr/antal - alt * ekskl ister Aldersister Aldersister ister ister 1

Læs mere

Tabel 5.5 Fordeling af medlemmer for tværgående pensionskasser 2010

Tabel 5.5 Fordeling af medlemmer for tværgående pensionskasser 2010 Tabel 55 Fordeling af medlemmer for tværgående skasser 2010 70061 BANKPENSION Pensionskasse for finansansatte Oversigt over forsikrede/medlemmer og årlige løbende er (inkl bonus) - 1000 kr/antal - * ekskl

Læs mere

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Samfundet har store økonomiske gevinster af uddannelse. Personer med en uddannelse har større arbejdsmarkedstilknytning og højere løn. Det betyder flere

Læs mere

Faktaark: Lønkommissionen

Faktaark: Lønkommissionen Faktaark: Lønkommissionen 28. maj 2010 Afkast af uddannelse Uddannelseslængden har betydning for lønniveauet Lønkommissionens analyser viser, at der er en klar sammenhæng mellem uddannelse og løn, således

Læs mere

GL har været repræsenteret i lønkommissionen via Akademikernes Centralorganisation.

GL har været repræsenteret i lønkommissionen via Akademikernes Centralorganisation. Lønkommissionen Lønkommissionen blev nedsat i forlængelse af overenskomstforhandlingerne i 2008, pga. diskussionerne om lønrelationer og uenighed om, hvordan man opgjorde løn. Lønkommissionen, som har

Læs mere

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Det Nationale Ligelønsnetværk Maj 2012 Redaktør: Lise Bæk Vestermark Layout: Jens Otto Emmich Tryk: 3F Indhold Forord side 4 En uafsluttet

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPAKKE November 2017

KOMMUNIKATIONSPAKKE November 2017 November 2017 Indhold På vej mod overenskomstforhandlingerne i 2018...4 De kommunale overenskomster De private overenskomster Den Danske Model kort fortalt...5 En styrke for lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Livsindkomster Beregnet for grupper inden for den offentlige sektor

Livsindkomster Beregnet for grupper inden for den offentlige sektor Livsindkomster Beregnet for grupper inden for den offentlige sektor Af Rikke Ibsen og Niels Westergård-Nielsen Center for Corporate Performance Aarhus School of Business Aarhus Universitet Århus juni 2010

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent

Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent AE har i denne analyse undersøgt længden af et arbejdsliv for forskellige uddannelsesgrupper. Resultaterne viser, at der er stor forskel på, hvor langt

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet pjaicenter@bm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 4 6 K I P R @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Lønkommissionen en fælles trædesten frem mod OK 11

Lønkommissionen en fælles trædesten frem mod OK 11 Lønkommissionen en fælles trædesten frem mod OK 11 Artiklen indledes med refleksioner om baggrunden for Lønkommissionens nedsættelse, dens formål og opgave. Der kommenteres også på Lønkommissionens særlige

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse

Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse Alle uddannelser tilfører samfundet øget vækst og velstand i form af øget produktivitet. Målt på livsværditilvæksten har alle uddannelser positive afkast,

Læs mere

STOR GEVINST VED 12 ÅRS RET OG PLIGT TIL UDDANNELSE

STOR GEVINST VED 12 ÅRS RET OG PLIGT TIL UDDANNELSE 11. august 8 Resumé: STOR GEVINST VED 12 ÅRS RET OG PLIGT TIL UDDANNELSE Investeringer i uddannelse vil give en stor gevinst for den enkelte, som får en uddannelse, for samfundet generelt og for de offentlige

Læs mere

UDKAST AF 17. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 6: AC, chefer. Gruppe 7: SL, FOA, LC, 3F, LH.

UDKAST AF 17. juni 2005. Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 2007. Gruppe 6: AC, chefer. Gruppe 7: SL, FOA, LC, 3F, LH. UDKAST AF 17. juni 2005 Bilag 1 Udmøntningsgarantigrupper i 6: AC, chefer 7: SL, FOA, LC, 3F, LH 8: Resten er indgået med enkelte organisationer Ad 2006: I kolonnen for 2006 optræder 2 former for markering:

Læs mere

Udviklingsseminar Styrk dine kompetencer i arbejdet med (lige)løn

Udviklingsseminar Styrk dine kompetencer i arbejdet med (lige)løn Udviklingsseminar Styrk dine kompetencer i arbejdet med (lige)løn For valgte og ansatte i afdelinger, forhandlingssekretære og andre der arbejder med løn og ligeløn Baggrund At sikre lige og retfærdig

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Fokus på køns betydning for løn

Fokus på køns betydning for løn Juli 2010 Fokus på køns betydning for løn Er der forskel på, hvad mænd og kvinder tjener, når de har en videregående uddannelse som ingeniør, cand. scient. eller anden naturvidenskabelig uddannelse og

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

Antal ansatte og timer pr. uge fordelt på køn og forhandlingsområde

Antal ansatte og timer pr. uge fordelt på køn og forhandlingsområde REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 19-11-2012 Nøgletal for ansatte i den regionale sektor OK-13 Nedenstående beskriver

Læs mere

Hovedtotal 1. Alle ansatte , , ,1 41,1 17,1-12,2 6,8 3,5

Hovedtotal 1. Alle ansatte , , ,1 41,1 17,1-12,2 6,8 3,5 Obligatorisk Løn-statistik August 2009 Brugernr 7031 Region Syddanmark, Sosu-uddannelser, 7033 Sociale institutioner Jylland, 7034 Region Syddanmark, psykiatriske inst., 7110 Regionsgården i Region Syddanmark,

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Fremtidens arbejdskraftsbehov. Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Fremtidens arbejdskraftsbehov Fredag 29. april 2016 Horsens v. MEAmidt V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) Udvikling i arbejdsstyrken frem til 2025 Færre faglærte og flere med længere

Læs mere

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Det giver 2-1 mio. kr. mere, at man tager en erhvervskompetencegivende uddannelse sammenlignet med, hvis man var forblevet ufaglært. Samfundet har også milliongevinster,

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede

Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse i 213. Tallene viser, at der for første gang siden den økonomiske krise er

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

18. november HK har følgende overordnede bemærkninger til forslaget.

18. november HK har følgende overordnede bemærkninger til forslaget. HK s BEMÆRKNINGER TIL FORSLAG TIL UDKAST TIL LOVFORSLAG OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 18. november 2013 Med henvisning til udkast til lovforslaget udsendt den 31. oktober fremsendes hermed HK s bemærkninger

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013 medlemsbidrag Beløb i mio. kr. Markedsandel i pct. Koncern PFA Pension 24.773 19 Danica Pension 16.837 12,6 Nordea Liv A/S 12.193 9,1 PensionDanmark

Læs mere

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik

Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik 08-1560 - poul - 27.10.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Strukturstatistikkerne for 2007 fra Danmarks Statistik Danmarks Statistik har udsendt de årlige strukturstatistikker

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA

Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA Hvordan får 60pct. en videregående uddannelse? Af Martin Junge, DEA Fremskrivning af uddannelsesniveau med før økonomisk krise antagelser 05.12.2012 Tænketanken DEA 3 scenarier: 1. 60 %-målsætningen opnås

Læs mere

Bilag 3 Regressionsanalyser samt deskriptive analyser Indhold

Bilag 3 Regressionsanalyser samt deskriptive analyser Indhold Bilag 3 Regressionsanalyser samt deskriptive analyser Indhold Tabel 1: Undersøgte regionalt ansatte efter, om de er på fuldtid eller deltid... 4 Tabel 2: Fuldtidsansatte efter deres overvejelser om at

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Faktaark: Ledelsesgabet mellem kønnene er fortsat stort

Faktaark: Ledelsesgabet mellem kønnene er fortsat stort Marts 2014 Faktaark: Ledelsesgabet mellem kønnene er fortsat stort I samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har Djøf foretaget en analyse af forskellen på mænds og kvinders chancer for at blive

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM MÆND OG KVINDER I INDUSTRIEN

LØNFORSKELLE MELLEM MÆND OG KVINDER I INDUSTRIEN LØNFORSKELLE MELLEM MÆND OG KVINDER I INDUSTRIEN MEDARBEJDERE MED HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE ELLER OPERATØR- OG MONTERINGSARBEJDE 13:35 MONA LARSEN 13:35 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND OG KVINDER I INDUSTRIEN

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det regionale område mellem Danske

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Det er forholdsvis stor forskel på ledigheden mellem de forskellige uddannelsesgrupper i Danmark. Ledigheden er næsten pct. blandt ufaglærte,

Læs mere

LIGELØN 'Kvindefag' forklarer lønforskelle i det offentlige, men ikke i det private Af Ivan Mynster Tirsdag den 6. december 2016, 05:00

LIGELØN 'Kvindefag' forklarer lønforskelle i det offentlige, men ikke i det private Af Ivan Mynster Tirsdag den 6. december 2016, 05:00 LIGELØN 'Kvindefag' forklarer lønforskelle i det offentlige, men ikke i det private Af Ivan Mynster Tirsdag den 6. december 2016, 05:00 Del: Lønforskelle i det offentlige skyldes forskelle i uddannelse,

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Ekstra millioner at hente ved at uddanne sig

Ekstra millioner at hente ved at uddanne sig Ekstra millioner at hente ved at uddanne sig Der stor forskel på størrelsen af ens indkomst gennem livet alt efter, hvilken uddannelse man har. Generelt fører længere uddannelse til højere indkomst, men

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Analysen viser, at kriser på arbejdsmarkedet får nyuddannede til at acceptere jobs, som de i virkeligheden er overkvalificerede til.

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2012 *** 3. februar 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Reguleringsordningen

Læs mere

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed 13,3 procent af alle nyuddannede fra 15 gik direkte ud i mindst måneders ledighed. Det er lidt færre end tidligere. Faldet er dog svagt, og andelen

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR

LØNFORSKELLE MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR NOTAT US. 6206 8. DECEMBER 2008 BESKÆFTIGELSE & INTEGRATION LØNFORSKELLE MELLEM OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR - MED SÆRLIGT FOKUS PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE MONA LARSEN INDHOLD 1. FORMÅL OG HOVEDRESULTATER...3

Læs mere

Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående

Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående 20. februar 2017 2017:3 Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående uddannelse Af Lars Peter Smed Christensen, Michael Drescher og Mathilde Lund Holm Siden foråret 2010 er antallet af offentligt

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Lokal løndannelse/lønstrategi

Lokal løndannelse/lønstrategi NOTAT Kontakt: Steffen Nielsen sni@sl.dk Dok.nr. 2629252 Sagsnr. 2015-SLCFA-10793 15. september 2015 Lokal løndannelse/lønstrategi 2015-2018 Indledning Siden indførelsen af den lokale løndannelse i 1998

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Tusindvis af studerende på erhvervsakademierne og landets professionsuddannelser med en gymnasial uddannelse i bagagen, ville blive afskåret fra

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn

Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Ligelønsanalyse sammenligning af offentligt ansatte kvinder og mænds løn Ref. MBH- 29.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Region Nordjylland i alt

Region Nordjylland i alt Region Nordjylland i alt Akademikere 464,3 12,55 6 Bioanalytikerne 447 10 0 Ergoterapeuter 93 2 1 Ernæringsassistenter 255 4 4 Fysiotarapeuter 192 1 0 Husassistenter 13 8 3 Håndværkere m. fl 27 5 1 Jordemødre

Læs mere

Jobvurdering. - et værktøj til at sikre ligeløn mellem kvinder og mænd

Jobvurdering. - et værktøj til at sikre ligeløn mellem kvinder og mænd Jobvurdering - et værktøj til at sikre ligeløn mellem kvinder og mænd Udgivet af FIU-ligestilling 2011 Pjecen er udarbejdet af Annelise Rasmussen på baggrund af ligelønskursus 2011 Layout: 3F kommunikationsafdeling

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

LØNSTATISTIK - Februar 2005

LØNSTATISTIK - Februar 2005 - Februar 2005 Med denne lønstatistik gives der adgang til oversigtstal for lønforholdene i Københavns Amt. I lønstatistikken kan du finde tal for, hvor stor lønudviklingen har været for de ansatte fra

Læs mere