CV - dataliste. 2009, 1. dec. Ansættelse som pædagogisk administrativ konsulent i Jammerbugt Kommune, afdelingen Undervisning og Fritid.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CV - dataliste. 2009, 1. dec. Ansættelse som pædagogisk administrativ konsulent i Jammerbugt Kommune, afdelingen Undervisning og Fritid."

Transkript

1 CV - dataliste Navn: Henning Josefsen Adresse: Viborgvej 191, 9670 Løgstør Telefon: Mobil tlf (privat): Civilstand: Gift med Hanne siden 1972 Børn/børnebørn: 3 børn (voksne) & 8 børnebørn Alder: 61 år, født den 14. juni 1951 Arbejde 2009, 1. dec. Ansættelse som pædagogisk administrativ konsulent i Jammerbugt Kommune, afdelingen Undervisning og Fritid Ansættelse (fra 1. november 2005) som skoleinspektør ved Vilsted- Vindblæs skole i Løgstør Kommune, nu Vesthimmerlands Kommune Ansættelse 1. januar 2005 i Tjele kommune som projektleder og med henblik på konstituering som børne- & kulturchef fra juli 2005 og indtil kommunesammenlægningen. Ansættelsen bragt til ophør ved udgangen af maj måned 2005 på grund af langtidssygemelding. 2004, juli: Etablering af freelance- & konsulentfirmaet HJ Freelance. Juli december 2004 løsning af opgaver for Tjele Kommune (marts dec.): Driftsdirektør & Direktionsmedlem, Bramming kommune (febr.): Børne- & kulturdirektør & Direktionsmedlem, Bramming kommune. (december 2002 februar 2003: fungerende socialdirektør) 1991: Leder af Hanstholm Daghøjskole : Ansvarlig for fritidsområdet, Hanstholm kommune : Leder af Hanstholm Aftenskole : Lærer ved Hanstholm skole : Ungdomsskoleinspektør, Hanstholm kommune. I perioden inkl. ledelse af produktionsskoleafdeling. For uddybning af ovenstående henvises til det efterfølgende Bilag til CV dataliste.

2 Uddannelse/videreuddannelse 2012 Diplom i ledelse modul 3 og Diplom i ledelse modul 1 og Skolelederuddannelse i Vesthimmerlands Kommune (kommunikation & ledelse PD-modul) : Skolelederuddannelse i Vesthimmerlands Kommune (coaching PDmodul) : Uddannelsen Skoleledelse grunduddannelse på Den Kommunale Højskole. 2004: Iværksætterkursus : Lederuddannelsen Professionelt lederskab på Den Kommunale Højskole. 2002: Kurset Dagpasningsområdet styring, Den kommunale Højskole. 2001: Kurset Kontraktstyring hvordan?, Den kommunale Højskole. 1999: Ledelsesudviklingsprogram i Bramming kommune. 1997: Grunduddannelse i Fundraising hos firmaet Up Front Europe. 1984: Ungdomsskoleinspektørkursus II, Den kommunale Højskole. 1981: Ungdomsskoleinspektørkursus III, Den kommunale Højskole. 1978: Ungdomsskoleinspektørkursus I, Vingsted-Centret : En række lærerkurser ved DLH. 1977: Lederkursus i Viborg Amt for aftenskoleledere : Læreruddannelse, Nr. Nissum Seminarium : Thisted Gymnasium (nysproglig linie) Thisted Realskole : klasse i Skjoldborg skole. Siden 1976 desuden løbende deltagelse i relevante/aktuelle kurser, seminarer og konferencer.

3 Udtalelser o.lign. 18. januar 2010: Udtalelse fra Kirsten Jensen, skolechef i Vesthimmerlands Kommune 21. december 2006: Udtalelse fra afdelingschef Jens Erik Bangsgaard, tidligere Løgstør Kommune. 3. maj 2005: Udtalelse fra kommunaldirektør Birgit Plambeck, tidligere Tjele Kommune. 11. januar 2005: Referenceoplysninger fra Bramming Kommune indhentet af kommunaldirektør Birgit Plambeck, tidligere Tjele Kommune. 25. november 1995: Udtalelse fra daværende børne- & kulturchef Jan Krogh, Hanstholm Kommune. 16. august 1994: Udtalelse fra tidligere kommunaldirektør i Hanstholm Kommune, Henrik J. Jacobsen. 1997: Udtalelse i forbindelse med eksamination i grunduddannelse i fundraising. 29. maj 1989: Udtalelse fra daværende skoledirektør i Hanstholm Kommune, Bent Holmstrup. 29. maj 1989: Udtalelse fra daværende skoleinspektør på Hanstholm Skole, Jørgen Lumbye. 16. juni 1980: Udtalelse fra daværende ledende skoleinspektør i Hanstholm Kommune, Bent Holmstrup.

4 Bilag til CV dataliste Arbejde Løgstør Kommune/Vesthimmerlands Kommune: 1. november 2005 ansættelse som skoleinspektør på Vilsted-Vindblæs Skole (med Landsbyordning). Arbejde Tjele Kommune: Juli december 2004 løsning af en række konsulentopgaver for Tjele kommune primært udarbejdelse et større notat til budgetlægningen for 2005 med en række forslag og anbefalinger vedrørende især børn og ungeområdet samt gennemførelse af projektet Rummelig hed tværfaglighed ressourcebevidsthed et projekt på børn og ungeområdet. 1. januar 2005 ansættelse i Tjele kommune som projektleder med ansvar for færdiggørelse af børn og ungeprojektet, for en række opgaver inden for børne- & kulturforvaltningens område i forbindelse med børne- & kulturchefens fratræden (pensionering) samt med henblik på konstituering som børne- & kulturchef fra 1. juli 2005 og indtil kommunesammenlægningen. Ansættelsen bragt til ophør ved udgangen af maj måned 2005 på grund af langtidssygemelding i forbindelse med operation for en (godartet) hjernesvulst og efterfølgende genoptræning. Arbejde Bramming Kommune: ENHEDSFORVALTNING: 1. marts 31. december 2003 driftsdirektør med det overordnede ansvar for samtlige driftsenheder/-områder, herunder kulturområdet og Folkeoplysningsudvalget/fritidsområdet. I en periode sekretær for 3 fagudvalg (børne- & kulturudvalget, socialudvalget og teknisk udvalg). Medlem af Direktionen sammen med ordførende direktør. Sekretær for SSPF-udvalget. BØRNE- & KULTURFORVALTNING: 1. januar februar 2003 direktør for børne- & kulturområdet, som ud over den centrale forvaltning med 7 medarbejdere, omfattede Dagplejen med ca. 375 børn, 11 børnehaver med ca. 550 børn, skolevæsenets 6 skoler med ca elever (heraf godt 800 i SFO erne), Sundhedsplejen, Børnetandplejen, den kommunale ungdomsskole, den kommunale musikskole, folkebiblioteksvæsenet, kulturområdet i øvrigt samt Folkeoplysningsudvalget/fritidsområdet. Sparring/rådgivning i forhold til Børne- & kulturudvalget og Byrådet. Sekretær for Børne- & kulturudvalget. Medlem af Direktionen sammen med kommunaldirektøren, socialdirektøren og teknisk direktør. Sekretær for SSPF-udvalget (samt medlem af udvalget). Formand for intern uddannelsesgruppe på rådhuset, herunder undervisningsopgaver i forhold til brug af f.eks. Internet og Outlook samt i Fundraising/projekter. December 2003 februar 2004 konstitueret socialdirektør. Fra 1. april 1999 til udgangen af februar måned 2000, i forlængelse af en lederafskedigelsessag, konstitueret som leder af Dagplejen.

5 KULTUR- & SKOLEFORVALTNINGEN: 1. december december 1998 direktør for skole- & kulturområdet, som ud over den centrale forvaltning med 7 medarbejdere, omfattede skolevæsenets 6 skoler med ca elever (heraf godt 700 i SFO erne), den kommunale ungdomsskole, den kommunale musikskole, folkebiblioteksvæsenet, kulturområdet i øvrigt samt Folkeoplysningsudvalget/fritidsområdet. Sparring/rådgivning i forhold til Kulturudvalget og Byrådet. Sekretær for Kulturudvalget. Formand for intern uddannelsesgruppe på rådhuset. Ved tiltræden som forvaltningsdirektør samtidig konstitueret som leder af den kommunale musikskole i ca. ½ år. Arbejde Hanstholm Kommune: DEN KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE: Den pædagogiske og administrative ledelse. Undervisning & klubvirksomhed - herunder etablering af juniorklubvirksomhed. I 1994 ansvarlig for et forsøg med at give kommunens børn og unge et tilbud om at deltage i sommerferieaktiviteter. Permanent ordning fra og med "Tovholder" i et arbejde med henblik på at få formuleret en ungdomspolitik i kommunen, Ansvarlig for at der i efter ønske fra de unge - etableredes et ungdomsråd. FOLKESKOLE: Undervisning i stort set alle fag, især i de ældste klasser ( ). Særlige projektforløb, f.eks. "alternativ 10. klasse". Elevråds- & skolebladsarbejde. UNGDOMSVEJLEDNING: Kommunens ungdomsvejleder. Samarbejde med beskæftigelseskonsulenten, kommunens bistandsafdeling og en repræsentant fra Arbejdsformidlingen om beskæftigelsen af de ledige kontanthjælpsmodtagere i kommunen. FRITIDSFORVALTNING: I efteråret 1990 leder af en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til hvordan "Lov om støtte til folkeoplysning" & "Lov om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler" skal realiseres i Hanstholm kommune - i form af forslag til vedtægter m.v. Sekretær for folkeoplysningsudvalget, siden januar Det daglige sagsarbejde inden for folkeoplysningsudvalgets område. I 1993 sekretær for en arbejdsgruppe af politikere og musikskolefolk, som skal komme med forslag til den fremtidige struktur for musikskolevirksomheden i kommunen. DAGHØJSKOLEVIRKSOMHED: Daglig leder af "Hanstholm Daghøjskole" i hele 1991 (= i etableringsåret). Deltager som repræsentant for børne- & kulturforvaltningen i daghøjskolebestyrelsens møder med funktion af sekretær & administrator for bestyrelsen, herunder med ansvaret for økonomi/regnskabsførelse, januar juni PRODUKTIONSSKOLEVIRKSOMHED: I foråret 1992 ansvarlig for etableringen af produktionsskolen "Hanstholm Erhvervsforskole" som en aktivitet i den kommunale ungdomsskole. Daglig ledelse af "Hanstholm Erhvervsforskole" Tovholder i et arbejde med at reorganisere den daværende produktionsskoleaktivitet i ungdomsskolen i henhold til ny lovgivning, fra januar 1996.

6 Internationalt rettede aktiviteter: involveret i 15 studie- & turistture til det tidlige Østeuropa, herunder det tidligere Sovjetunionen, som arrangør/medarrangør og rejseleder. Ansvarlig for planlægning og gennemførelse af sommerferieophold á ca. 2 ugers varighed for Tjernobyl-børn i Hanstholm i 1992, 1993 og Udarbejdelse i efteråret 1994 af oplæg til kommunalbestyrelsen vedrørende venskabsbysamarbejde og andre internationale relationer. Deltagelse i større ukrainsk forretningsvirksomheds undersøgelser af mulighederne for at etablere sig i Hanstholm-området, efteråret Med i undersøgelse af mulighederne for gennem direkte investeringer, tilskud, Fundraising o.lign. at skaffe finansiering til et hotel- & turistprojekt i Velvary/Tjekkiet, Med i undersøgelse af muligheder for i forlængelse af Commeniusprojekt at få etableret samarbejde mellem skole i Bramming kommune og i Tjekkiet, marts Forskellige tillidshverv: Medlem af voksenundervisningsnævnet i Hanstholm kommune, I perioden valgt som formand. Medlem af Hansted Menighedsråd, december november I perioden valgt som kasserer/regnskabsansvarlig og i 1992 som formand. Kasserer/regnskabsansvarlig for Ræhr Menighedsråd, Medinitiativtager til oprettelsen af en folkeuniversitetskomité i Hanstholm kommune, foråret Medlem af komitéen, april maj 1989 og i det første år valgt som formand medlem af amtsbestyrelsen for LU/Landsforeningen af ungdomsskoleledere i Viborg Amt. I perioden valgt som næstformand og valgt som kasserer. Januar 1994 november 1996 medlem af kommunalbestyrelsen i Hanstholm. Andet: Ledelse af Hanstholm Aftenskole Projektledelse af "Hanstholm Fritidsskole", august juli Et udviklingsprojekt godkendt af Folkeskolens Udviklingsråd og delvis finansieret med penge fra de såkaldte 7-punktsmidler. I efteråret 1990 medinitiativtager til etableringen af en sognemedhjælperordning i Klitmøller-Hansted-Ræhr-Vigsø sogne i en 3-årig forsøgs- & udviklingsperiode fra 1. april 1991, delvis finansieret med et tilskud fra kirkeministeriet. Medinitiativtager til etableringen og gennemførelsen af to projekter i forhold til byen Velvary i Tjekkiet finansieret af udenrigsministeriets "Demokratifond" med ca kr., Medinitiativtager til etableringen af den selvejende institution "VESBÆK- Center for friluftsudannelse" (beliggende i nærheden af Viborg) og i opbygningsperioden fra sommeren 1993 til juni 1994 kasserer/regnskabsansvarlig for samme. I 1993 med i en uddannelsesgruppe på rådhuset, som sammen med ekstern samarbejdspartner skal komme med oplæg til et 3-årigt uddannelsesforløb for personalet her. (Arbejdet sat i stå i forbindelse med tidligere kommunaldirektørs fratræden nov./dec. 1993). Ansvarlig for udfærdigelsen af en ansøgning for det da nye Hanstholmfirma "Dan-Eel" til Socialministeriet om tilskud fra AKTIV-puljen med henblik på aktivering af ledige kontanthjælpsmodtagere, foråret Ansøgningen godkendt med ca kr. i tilskud. Medlem af bestyrelsen for Boligselskabet HANSTHOLM, januar 1994 november Medlem af bestyrelsen for det beskyttede pensionat Nørbygård, januar 1994 november 1996.

7 I 1994 medlem af en initiativgruppe, som skulle undersøge mulighederne for at få etableret en international sports- & sprogskole i Hanstholm. Ansvarlig for udarbejdelsen af et oplæg til ny strategi på SSPF-området i Hanstholm kommune i løbet af foråret/sommeren Ansvarlig for i samarbejde med AF og kommunens beskæftigelsesafdeling at bemande MuseumsCenter Hanstholm med ledige, februar november Fra medlem af Bramming Mandskor. Fra medlem af Rotary Bramming. Fra 1. oktober 2006 medlem af Rotary Løgstør.

Konsulent & Coach ICC

Konsulent & Coach ICC Curriculum Vitae Benny Blak, Direktør MA Konsulent & Coach ICC PERSONLIGE DATA Navn: Benny Blak, Adresse: Provstestræde 10 4000 Roskilde Mobil: 50 52 30 98 E-mail: bb@blak-consult.dk 4B Ejendomme A/S Født

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen.

Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen. 1 Gylling d. 25. april 2012 Til Børn, Unge og kulturudvalget og Odder Byråd Ansøgning om at Gylling Skole og Gylling Børnehus drives efter landsbymodellen/ordningen. Lidt om baggrunden for ansøgningen:

Læs mere

Projekt Ungdomssekretariatet

Projekt Ungdomssekretariatet Projekt Ungdomssekretariatet - en evaluering af ungdomskommuneforsøget i Hillerød Kommune Marie T. Strande og Kevin H. Mogensen i samarbejde med Birgitte Simonsen Center for Ungdomsforskning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Foto: fra forberedelserne til Aquarium

Foto: fra forberedelserne til Aquarium Foto: fra forberedelserne til Aquarium Virksomhedsplan 2014/2015 Herning Musikskole Virksomhedsplan 2014/2015 Indhold Virksomhedsplan... 4 Statusbeskrivelse pr. april 2014... 5 Formål... 6 Musikskolens

Læs mere

Til: Direktionen DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion. Notat

Til: Direktionen DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion. Notat Til: Direktionen DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 19. august 2010 Tlf. dir.: 4477 3114 Fax. dir.: 4477 2705 E-mail: lhu@balk.dk Kontakt: Lisbet Haubro Notat Fra Pædagogisk Center til Pædagogisk

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Styrket lederuddannelse i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Styrket lederuddannelse i Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling igangsætter Den Offentlige Lederuddannelse (herefter

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Børne- og Kulturchefforeningen 20 år. En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Forord Der er al mulig

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem

Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Hillerød Kommune, 02. september 2013, tins Overblik over lokalrådene og status på hvad der optager dem Indledning Nærværende notat giver et kort rids af de enkelte lokalråds organisering og historie, og

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere