HVEM ER EUD ELEVERNE?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVEM ER EUD ELEVERNE?"

Transkript

1 HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 INTRODUKTION TOTAL KØN GRUNDSKOLE REGION (BOPÆL) KARAKTERER FORÆLDRES UDDANNELSE Side 1 af 13

3 1.1 INTRODUKTION I denne rapport præsenteres en tabelsamling, der beskriver populationen af elever, som er startet på EUD grundforløbet i sommeren 2014 og som fortsat er indskrevet på uddannelsen pr. 1. oktober Disse skal være startet på erhvervsuddannelsen senest et år efter endt grundskoleuddannelse. Populationen af elever er beskrevet på baggrund af oplysninger fra befolkningsregistret i Danmarks Statistik på følgende variable: Køn (Dreng, pige) Karakterer (02, 02-3,9, 4-6,9 og 7 eller derover). Angiver karaktergennemsnittet i hhv. dansk og matematik og alle dag. Karaktererne er givet ved afgangsprøverne for 9. og 10. klasse. Der er 361 elever der ikke er registeret med en 9. eller 10. klasses afgangsprøve. Den totale population i tabellerne med karakterer er derfor elever. Bopæl (Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden) Grunduddannelse (9. klasse, 10./11. klasse) Forældres uddannelse (Grundskole, gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse, videregående uddannelse). Udtrykker forældrenes højeste fuldførte uddannelse pr. 1 oktober Populationsafgrænsningen, beskrevet ovenfor giver i alt personer. I tabellerne, hvor der gives oplysninger om køn, alder, bopælsregion genfindes 12 af eleverne ikke i befolkningsregistret pr. 1. januar 2015, hvorfor populationen for disse tabeller er elever. Side 2 af 13

4 1.2 TOTAL Tabel 1. Antal elever fordelt på hovedområderne, antal og procent Tabellen nedenfor viser hvor mange elever der går på de forskellige hovedområder, både fordelt på antal af elever og i procent. Her ses det at hovedparten af EUD eleverne går på Teknologi, byggeri og transport. Hovedområde Antal elever Antal elever i procent Omsorg, sundhed og pædagogik % Kontor, handel og % Fødevarer, jordbrug og oplevelser % Teknologi, byggeri og transport % % *De 12 hovedområder, som det var muligt at vælge i år 2014, er her fordelt mellem de fire nuværende hovedområder. 1.3 KØN Tabel 2. Elever fordelt på køn, antal og procent Tabellen viser fordelingen af drenge og piger, som startede på EUD grundforløbet i sommeren 2014, både i antal og i procent. Der er en klar overvægt af drenge som udgør 66% af alle EUD eleverne. Køn Antal elever Antal elever i procent Drenge % Piger % antal elever % Tabel 3. Elever fordelt på køn og hovedområder, procent Her ses fordelingen af henholdsvis drenge og piger på de forskellige hovedområder, hvor der for eksempel er en klar overvægt af piger på omsorg, sundhed og pædagogik, mens der er flest drenge på teknologi, byggeri og transport. Hovedområde Drenge Piger Omsorg, sundhed og pædagogik 20% 80% Kontor, handel og 46% 54% Fødevarer, jordbrug og oplevelser 54% 46% Teknologi, byggeri og transport 94% 6% 66% 34% Side 3 af 13

5 Tabel 4. Elever fordelt på køn og hovedområde, antal Tabellen viser tallene fra tabel 3. i antal elever. Hovedområde Drenge Piger Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport GRUNDSKOLE Tabel 5. Elever fordelt på grundskoleuddannelse, antal og procent Tabellen nedenfor giver et indblik i, om EUD eleverne er startet på grundforløbet efter 9. eller 10. klasse. Her ses det at størstedelen af eleverne er startet efter 10. klasse. Grundskoleuddannelse Antal elever Antal elever i procent 9. klasse % 10. klasse % % Tabel 6. Elever fordelt på grundskoleuddannelse og køn, procent Tabellen viser fordelingen af piger og drenge i forhold til hvilken grundskoleuddannelse eleverne er kommet fra, inden de startede på EUD grundforløbet i sommeren Her ses det at der er dobbelt så mange af pigerne, som starter efter 10. klasse, end efter 9. klasse. Drengene fordeler sige mere ligeligt. Køn 9. klasse 10. klasse Piger 33% 67% Drenge 42% 58% 39% 61% Tabel 7. Elever fordelt på grundskoleuddannelse og køn, antal Tabellen viser ovenstående procentfordeling i antal elever. Køn 9. klasse 10. klasse kønsfordeling Piger Drenge Side 4 af 13

6 Tabel 8. Elever fordelt på grundskoleuddannelse og hovedområde, antal I tabellen ses det hvordan eleverne fordeler sig på hovedområderne i forhold til hvilken grundskoleuddannelse de har afsluttet. Her ses det at fordelingen af elever er nogenlunde lige på Teknologi, byggeri og transport samt Fødevarer, jordbrug og oplevelser, mens der på Omsorg, sundhed og pædagogik og Kontor, handel og er en mere skævvredet fordeling, hvor de fleste først er startet efter 10 klasse. For eksempel er der 74% af eleverne på Omsorg, sundhed og pædagogik som først er startet efter 10. klasse og kun 26% som er startet efter 9. klasse, mens der på Teknologi, byggeri og transport er en mere lige fordeling, hvor 45% af eleverne er startet direkte efter 9. klasse og 55% som er startet efter 10. klasse. Hovedområde 9. klasse 10. klasse Omsorg, sundhed og pædagogik 26% 74% 100% Kontor, handel og 30% 70% 100% Fødevarer, jordbrug og oplevelser 46% 54% 100% Teknologi, byggeri og transport 45% 55% 100% 39% 61% 100% Tabel 9. Elever fordelt på grundskoleuddannelse og hovedområde, procent - rækketotal Tabellen viser procentfordelingen fra ovenstående tabel, i antal elever. Hovedområde 9. klasse 10. klasse Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Side 5 af 13

7 1.6 REGION (BOPÆL) Tabel 10. Elever fordelt på bopælsregion, antal og procent Tabellen nedenfor angiver antallet af EUD elever, som startede på Eud grundforløbet i sommeren 2014, fordelt på deres bopæle. Ligeledes ses den procentvise fordeling. Her ses det, at der er et mindre antal elever fra region Hovedstaden og region Sjælland, end fra region Midtjylland og Syddanmark. Det mindre antal af elever som kommer fra Nordjylland hænger sammen med Danmarks demografi, hvor region Nordjylland er den mindste region. Bopæl Antal elever Antal i procent Nordjylland % Midtjylland % Syddanmark % Hovedstaden % Sjælland % % Tabel 11. Elever fordelt på bopælsregion og hovedområde, procent Tabellen viser den procentvise fordeling af eleverne i forhold til hvilke hovedområde eleverne fra de forskellige regioner vælger. For eksempel valgte 19% af eleverne fra region Nordjylland og fra region Syddanmark at starte på hovedområdet fødevarer, jordbrug og oplevelser, mens der kun er 11% af eleverne fra region Hovedstaden, som har taget samme valg. Hovedområde Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Omsorg, sundhed og pædagogik 15% 11% 12% 8% 14% 12% Kontor, handel og 29% 28% 25% 24% 27% 27% Fødevarer, jordbrug og oplevelser 11% 17% 19% 19% 15% 16% Teknologi, byggeri og transport 45% 45% 44% 48% 44% 45% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Side 6 af 13

8 Tabel 12. Elever fordelt på bopælsregion og hovedområde, antal Her ses ovenstående procentfordeling i antal elever. Hovedområde Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Tabel 13. Elever fordelt på bopælsregion og hovedområde, procent Tabellen viser hvordan eleverne på de forskellige hovedområder fordeler sig i forhold til regionerne. For eksempel er der 28% af eleverne på Omsorg, sundhed og pædagogik, som bor i region Syddanmark, mens kun 12% af eleverne på samme hovedområde bor i region Sjælland. Hovedområde Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport 25% 22% 13% 12% 28% 100% 21% 26% 12% 15% 25% 100% 14% 27% 15% 21% 23% 100% 20% 25% 13% 18% 24% 100% Side 7 af 13

9 1.7 KARAKTERER Tabel 14. Elevernes karakterer i dansk, matematik og alle prøver, procent Nedenfor ses den procentvise fordelingen af elevernes karakterer ved afgangsprøven i Dansk, matematik og i alle afgangsprøverne, fra grundskolen. Her ses det for eksempel at der er 27% af eleverne, som startede på EUD grundforløbet i sommeren 2014, der har fået 7 eller derover i matematik, ved deres afgangsprøve i 9. eller 10. klasse. Derudover er der over 61% af EUD eleverne som har fået 4 eller derover i deres totale karaktergennemsnit fra afgangsprøven i 9 eller 10 klasse. Karaktergennemsnit Dansk Matematik Alle prøver Under 02 5% 10% 4% 02-3,9 26% 21% 28% 4-6,9 39% 31% 48% 7 og derover 19% 27% 13% Ingen eller for få prøver 11% 11% 7% 100% 100% 100% Tabel 15. Elevernes karakterer i dansk, matematik og alle prøver, antal Nedenfor ses den procentvise fordelingen af ovenstående. Her ses det for eksempel at der i alt er over 61 % af EUD eleverne som har fået 4 eller derover i deres totale karaktergennemsnit i alle afgangsprøver i 9 eller 10 klasse. Karaktergennemsnit Dansk Matematik Alle prøver Under , , og derover Ingen eller for få prøver Tabel 16. Fordeling af elever der opfylder/ikke opfylder karakterkravene, antal og procent Her ses andelen af elever som opfylder det i år 2015 fremsatte krav om, at man skal have mindst 02 ved afgangsprøverne i dansk og matematik for at komme ind på grundforløbet. Her ses det at 73 % af eleverne som blev optaget på grundforløbet i sommeren 2014 opfyldte dette krav, mens 27% ikke gjorde. Karakterkrav Antal elever Antal elever i procent Opfyldt % Ej opfyldt % % Side 8 af 13

10 Tabel 17. Fordeling af elever der opfylder/ikke opfylder karakterkravene fordelt på hovedområder, antal Nedenfor ses andelen af elever som opfylder og ikke opfylder karakterkravene fordelt på hovedområderne. Karakterkrav Hovedområde Ej opfyldt Opfyldt Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Tabel 18. Fordeling af elever der opfylder/ikke opfylder karakterkravene på hovedområder, procent Tabellen viser den procentvise andel af elever som opfylder og ikke opfylder karakterkravene fordelt på hovedområderne. Det hovedområde som har flest elever, der ikke opfyldte karakterkravene er omsorg, sundhed og pædagogik, hvor 37% ikke har opnået den nødvendige karakter. Karakterkrav i procent Hovedområde Ej opfyldt Opfyldt Omsorg, sundhed og pædagogik 37% 63% 100% Kontor, handel og 27% 73% 100% Fødevarer, jordbrug og oplevelser 29% 71% 100% Teknologi, byggeri og transport 23% 77% 100% 27% 73% 100% Tabel 19. Elevernes karaktergennemsnit i dansk, procent Tabellen viser elevernes karaktergennemsnit i dansk, fordelt på hvilket hovedområde de går på. For eksempel er der 43% af eleverne på Kontor, handel og, som har fået over 4 i dansk. Dansk Omsorg, sundhed og pædagogik kontor, handel og Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Under 02 3% 2% 6% 6% 5% 02 3,9 24% 24% 26% 28% 26% 4 6,9 39% 43% 36% 38% 39% 7 og derover 20% 20% 21% 17% 19% Ingen eller for få prøver 13% 11% 12% 10% 11% Alle elever 100% 100% 100% 100% 100% Side 9 af 13

11 Tabel 20. Elevernes karaktergennemsnit i dansk fordelt på hovedområderne, antal Tabellen viser elevernes karaktergennemsnit i dansk, fordelt på hvilket hovedområde de går på. Dansk Omsorg, sundhed og pædagogik kontor, handel og Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Under , , og derover Ingen eller for få prøver e antal elever Tabel 21. Elevernes karaktergennemsnit i matematik fordelt på hovedområderne, procent Tabellen viser elevernes karaktergennemsnit i matematik, fordelt på hvilket hovedområde de går på. Matematik Omsorg, sundhed og pædagogik kontor, handel og Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Under 02 15% 11% 10% 7% 10% 02 3,9 25% 25% 20% 17% 21% 4 6,9 27% 35% 30% 30% 31% 7 og derover 14% 18% 27% 37% 27% Ingen for få prøver 18% 11% 12% 9% 11% Alle elever 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 22. Elevernes karaktergennemsnit i matematik fordelt på hovedområderne, antal Tabellen viser elevernes karaktergennemsnit i matematik, fordelt på hvilket hovedområde de går på. Matematik Omsorg, sundhed og pædagogik kontor, handel og Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Under , , og derover Ingen eller for få prøver e antal elever Side 10 af 13

12 Tabel 23. Elevernes karaktergennemsnit i alle prøver fordelt på hovedområderne, procent Tabellen viser elevernes karaktergennemsnit i alle de afgangsprøver, som de har afsluttet i grundskolen, fordelt på hvilket hovedområder de går på. For eksempel har mindst 40% af eleverne på alle hovedområderne, fået mindst 4 i karaktergennemsnit i alle afgangsprøverne. Alle Prøver Omsorg, sundhed og pædagogik kontor, handel og Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Under 02 4% 4% 5% 5% 4% 02 3,9 34% 30% 26% 26% 28% 4 6,9 45% 51% 46% 48% 48% 7 og derover 7% 8% 15% 16% 13% Ingen eller for få prøver 9% 6% 8% 6% 7% Alle elever 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 24. Elevernes karaktergennemsnit i alle afgangsprøver fordelt på hovedområderne, antal Tabellen viser elevernes karaktergennemsnit i alle de prøver, som de har afsluttet i grundskolen, fordelt på hvilket hovedområde de går på. Alle prøver Omsorg, sundhed og pædagogik kontor, handel og Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Under , , og derover Ingen eller for få prøver e antal elever Side 11 af 13

13 1.8 FORÆLDRES UDDANNELSE Tabel 25. Elever fordelt i forhold til forældres højest fuldførte uddannelse, antal og procent Tabellen viser hvilken uddannelse elevernes forældre har fuldført. Her ses det at størstedelen af elevernes forældre har fuldført en erhvervsuddannelse, mens den resterende del af forældrene har fuldført enten grundskolen eller en videregående uddannelse. Uddannelse Antal Procent Grundskole % Gymnasiale uddannelser 467 3% Erhvervsfaglige uddannelser % Videregående uddannelser % Uoplyst 12 0% % Tabel 26. Antal elever fordelt i forhold til forældres højest fuldførte uddannelse fordelt på hovedområderne Her ses fordelingen af elever i forhold til hvilken uddannelse deres forældre har fuldført og hvilket hovedområder eleverne selv har valgt. Hovedområde Grundskole Gymnasial Erhvervs uddannelse uddannelse Videregående uddannelse Uoplyst Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel og Fødevarer, jordbrug og oplevelser Teknologi, byggeri og transport Side 12 af 13

14 Tabel 27. Elever fordelt i forhold til forældres højest fuldførte uddannelse på hovedområderne, procent Tabellen viser ovenstående fordeling i procent. Her ses det for eksempel, at Teknologi, byggeri og transport er den uddannelse hvor der er flest af elevernes forældre som har taget en videregående uddannelse. Her er det 26% af eleverne der har forældre, som har fuldført en videregående uddannelse. Hovedområde Grundskole Gymnasial Erhvervs Videregående uddannelse uddannelse uddannelse Uoplyst Omsorg, sundhed og pædagogik 34% 3% 46% 17% 0% 100% Kontor, handel og 25% 4% 51% 20% 0% 100% Fødevarer, jordbrug og oplevelser 20% 2% 54% 23% 0% 100% Teknologi, byggeri og transport 19% 3% 52% 26% 0% 100% 22% 3% 51% 23% 0% 100% Side 13 af 13

HVEM ER EUD ELEVERNE?

HVEM ER EUD ELEVERNE? HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 TOTAL... 3 1.3 KØN... 3 1.4 GRUNDSKOLE... 4 1.5 REGION (BOPÆL)... 6 1.6 KARAKTERER... 8 1.7 FORÆLDRES UDDANNELSE...

Læs mere

Danske Erhvervsskoler HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2015

Danske Erhvervsskoler HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2015 HVEM ER EUD ELEVERNE? Tabelsamling år 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 TOTAL 4 KØN 4 GRUNDSKOLE 5 REGIOn (BOPÆL) 6 KARAKTERER 7 FORÆLDRES UDDANNELSE 9 2 INTRODUKTION I denne rapport præsenteres

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB 1... 2 1.2 FÆRRE ELEVER PÅ GF1... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER GF1... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 HOVEDSTADEN LEVERER

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB... 2 1.2 FÆRRE ELEVER... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 FÆRREST GF1-ELEVER I NORDJYLLAND...

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

Eud-elevers alder ved tilgang* til grundforløb og hovedforløb i % 1% 84% 78% 99% 16% 18%

Eud-elevers alder ved tilgang* til grundforløb og hovedforløb i % 1% 84% 78% 99% 16% 18% Fakta-ark vedr. aldersfordeling på erhvervsuddannelserne (eud) Dette faktaark præsenterer data vedr. elevernes alder, når de starter og gennemfører en erhvervsuddannelse. Tallene baserer sig på data vedr.

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

1400 af disse unge har deres daglige skolegang på én af de skoler hvor UU Vejle forestår Vejledningsopgaven.

1400 af disse unge har deres daglige skolegang på én af de skoler hvor UU Vejle forestår Vejledningsopgaven. Notat vedr. Vejles 9. og 10. kl. elevers tilmelding til optagelse.dk Det skal i første omgang bemærkes, at UU Vejle har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat.

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2019 UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2019 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2019 er en opgørelse over

Læs mere

Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019?

Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019? Hvad vælger eleverne, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse i 2019? Målsætninger for unges uddannelse har været et politisk omdrejningspunkt i mange år ambitionen er, at alle unge i Danmark

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik

Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik Flere elever opnår mindst 2 i dansk og matematik 85 procent af eleverne i 9. klasse opnår mindst 2 i dansk og matematik Fra august 2015 blev der indført adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018

UU Aarhus-Samsø Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2018 Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aarhus og Samsø Kommuner Uddannelses pr. 15. marts 2018 Folkeskoler, privatskoler og frie grundskoler Uddannelses pr. 15. marts 2018 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse

UPV i 8. Klasse. Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. Klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse UPV i 8. klasse Deskriptiv analyse af uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse 2015 UPV i 8. klasse 2015 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at:

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Notat Vedrørende: Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Der udvikles ligeledes en indikator på skoleniveau med

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

En større andel af eleverne på erhvervsuddannelserne får praktikplads efter grundforløbet

En større andel af eleverne på erhvervsuddannelserne får praktikplads efter grundforløbet En større andel af eleverne på erhvervsuddannelserne får praktikplads efter grundforløbet Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth Aktivitetsstatistik Tabel 1: Antal patienter på regioner, 1. juni 2011-31. maj 2012 54 - Diabetes 10.474 18.561 18.738 21.760 15.235 84.634 55 - Nedgroede tånegle 1.475 4.598 3.382 4.403 3.063 16.905 59

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Kommenterede bilagstabeller

Kommenterede bilagstabeller Kommenterede bilagstabeller Dokumentation til Der går ikke nogen lige vej. En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne TrendEduc og Kubix Aps

Læs mere

Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne

Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne på EUD, 2015 Baggrund I perioden 1. oktober til 1. december 2015 er den første nationale trivselsmåling på erhvervsuddannelserne gennemført. På

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Det skal bemærkes, at UU Vejle igen i år har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat.

Det skal bemærkes, at UU Vejle igen i år har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat. Notat vedr. Vejles 9. og 10. kl. elevers tilmelding til optagelse.dk Datamaterialet er udarbejdet på grundlag af tilgængelig data på 2.289 uge der ved tilmeldingen på optagelse.dk havde bopæl i Vejle Kommune.

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne

Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne Fortsat høj trivsel på erhvervsuddannelserne - Elevtrivselsmålingen Elevernes trivsel skal øges frem mod 00. Det er et af de mål for erhvervsuddannelsernes udvikling, der blev sat i forbindelse med indgåelsen

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen

Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen 14. november 218 218:23 Rettet 3. december 218 Figur 1 var fejlbehæftet (y-akse var forkert). Figur er udskriftet. Frafaldet på erhvervsuddannelserne er mindsket efter reformen Af Anne Nissen Bonde, Charlotte

Læs mere

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser

Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg. Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser Vordingborg kommunale skoler Gåsetårn Kulsbjerg Svend Gønge- Vordingborg Møn Skole Præstø skole 9. klasser skolen Skole Skolen Ungdomsskole Hovedtotal Grundskolen 82 53 33 34 13 4 219 10.Andet 1 2 1 4

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Mål 1: Antal elever som efter grundskolen søger EUD som 1. prioritet

Mål 1: Antal elever som efter grundskolen søger EUD som 1. prioritet Mål 1: elever som efter grundskolen søger EUD som 1. prioritet Rapporten viser, hvor mange der søger en erhvervsuddannelse direkte fra grundskolen som 1. prioritet. I rapporten vises data ud fra de parametre,

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e UPV 2019 i Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted Data udtrukket pr. 25. februar 2019 R i n g s t e d K o m m u n e 0 7-0 3-2 0 1 9 Indholdsfortegnelse Uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Antal elever der har ønsket Fra 9. klasse Fra 10. klasse

Antal elever der har ønsket Fra 9. klasse Fra 10. klasse 1. klasse Struer Statsgymnasium Tina Boel van Ingen Antal elever der har ønsket Fra 9. klasse Fra 1. klasse 1. klasse Efterskoler Folkeskoler incl Special Friskoler og private grundskoler Husholdnings-

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Notat vedr. resultatopfølgning på måltal i Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse i Horsens Kommune

Notat vedr. resultatopfølgning på måltal i Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse i Horsens Kommune Notat vedr. resultatopfølgning på måltal i Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse i Horsens Kommune 1. Måltal nationalt og i Horsens Kommunes Strategi for flere unge i erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8.

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8. Er du mand eller kvinde? Mand 645 50,5 Kvinde 635 49,5 Hvad er din alder? 16-29 år 144 23,8 30-59 år 676 52,4 60 år eller derover 460 23,8 Hvilken region er du bosat i? Hovedstaden inkl. Bornholm 378 28,7

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2011 Aksel Thomsen August 2014 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER FRA FREDERIKSBERG Danmarks Statistik

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Bilag 39 Offentligt. Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Bilag 39 Offentligt. Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 39 Offentligt Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Kollektiv vejledning klasse og hvad så?

Kollektiv vejledning klasse og hvad så? Kollektiv vejledning 9.3 9. klasse og hvad så? Dagens program Adgangskrav Studievalgsportfolio Optagelse.dk NemID Mere hjælp Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Omsorg,

Læs mere

Forældremøde i 8.klasse 2015-16

Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse Optagelse.dk ( * 15. januar 2016) Almen information

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Elever i grundskolen, 2015/16

Elever i grundskolen, 2015/16 Elever i grundskolen, Dette notat giver overblik over antallet af elever i grundskolen. Opgørelsen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet siden 2011/12, mens antallet af elever i frie grundskoler

Læs mere

Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse?

Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse? Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse? Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i andelen af unge 25-årige, der

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

REGION SJÆLLAND UDDANNELSES- ANALYSE 2016

REGION SJÆLLAND UDDANNELSES- ANALYSE 2016 REGION SJÆLLAND UDDANNELSES- ANALYSE 2016 Uddannelsesanalyse 2016 3 INDHOLD 6 Fakta om Region Flere af regionens unge skal have en kompetencegivende uddannelse Ud af komfortzonen kompetenceløft på alle

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Kollektiv vejledning klasse og hvad så?

Kollektiv vejledning klasse og hvad så? Kollektiv vejledning 10.3 10. klasse og hvad så? Dagens program Adgangskrav Studievalgsportfolio Optagelse.dk NemID Mere hjælp Uddannelsessystemet Job Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse

Læs mere

I det følgende præsenteres nogle opdaterede og regionale resultater vedr.;

I det følgende præsenteres nogle opdaterede og regionale resultater vedr.; Ulighed i uddannelsessystemet. Nogle opdaterede tal Den hvidbog om ulighed, LO udgav i forbindelse med sin kongres efteråret 2007, har naturligt givet anledning til debat. Det gælder navnlig påvisningen

Læs mere

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 4. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Afsnit 1. Status for alle unge i alderen 15-29 år... 4 Tabel 1.1 Status på ungdomsuddannelse... 4 Tabel 1.2 Fordeling på køn og alder... 4 Tabel 1.3 Fordeling på uddannelses-

Læs mere

Hver 3. faglærte kan matche lønnen for bachelorer

Hver 3. faglærte kan matche lønnen for bachelorer Indkomster og uddannelse Hver 3. faglærte kan matche lønnen for bachelorer En videregående uddannelse slår normalt ud i en højere indkomst, men sådan er det ikke altid. En del faglærte tjener lige så godt

Læs mere

Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Erhvervspraktik, brobygning, UPV og adgangskrav Dagens program Uddannelsessystemet Brobygning og erhvervspraktik EUD, HF og gym UPV - optagelse på ungdomsuddannelse Studievalgsportfolio Uddannelsessystemet

Læs mere

Datavarehuset Temadage handlingsplaner

Datavarehuset Temadage handlingsplaner Datavarehuset Temadage handlingsplaner oktober 2017 Side 1 Program Handlingsplansrapporten i datavarehuset Nye muligheder for at arbejde med data i datavarehuset Værd at være opmærksom på i datavarehuset?

Læs mere

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen En kortlægning af de unges uddannelsesniveau viser, at over 2. under 3 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse samtidig med at

Læs mere

REGION SJÆLLAND UDDANNELSESANALYSE

REGION SJÆLLAND UDDANNELSESANALYSE REGION SJÆLLAND UDDANNELSESANALYSE 2017 INDHOLD 6 Fakta om Region Sjælland Flere af regionens unge skal have en kompetencegivende uddannelse Ud af komfortzonen - kompetenceløft på alle niveauer Veluddannet

Læs mere

Grundforløb 1 for EUD og EUX. Tradium, Vester Alle 26, Randers

Grundforløb 1 for EUD og EUX. Tradium, Vester Alle 26, Randers Grundforløb 1 for EUD og EUX Tradium, Vester Alle 26, Randers Er en erhvervsuddannelse noget for dig? Her har du mulighed for en vekseluddannelse mellem skole og virksomhed, hvor både hoved og hænder bliver

Læs mere

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 3. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Afsnit 1. Status for alle unge i alderen 15-29 år... 4 Tabel 1.1 Status på ungdomsuddannelse... 4 Tabel 1.2 Fordeling på køn og alder... 4 Tabel 1.3 Fordeling på uddannelses-

Læs mere

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13

Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, 2012/13 Elevfravær i folkeskolen og karaktergennemsnit, Elever med højt samlet fravær får gennemsnitligt set lavere karakterer end elever med lavt fravær. Selv når der tages højde for elevernes sociale baggrund,

Læs mere

Hvor udbydes 10. klasse?

Hvor udbydes 10. klasse? Hvor udbydes. klasse? - oversigt over placeringen af de kommunale tilbud Dette notat har til formål at anskueliggøre, hvor de forskellige typer af. klasse bliver udbudt fordelt på kommuner og regioner.

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udviklingen på centrale områder i ungeindsatsen... 4 Graf 1 status på ungdomsuddannelse... 4 Graf 2 Status på beskæftigelses- og uddannelsessituation... 4 Graf 3 Hvilke

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere