Se mere om akademiuddannelsen og de fag vi udbyder på Erhvervsakademiet Lillebælt på Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.eal.dk Se mere om akademiuddannelsen og de fag vi udbyder på Erhvervsakademiet Lillebælt på Odense"

Transkript

1 TILMELDING OG MERE INFO Odense Tilmelding og kontakt Tilmelding kan ske på Sekretær Susanne Hansen Tlf Projektleder Lars G. Schou Tlf Mobil Vejle Tilmelding og kontakt Tilmelding kan ske på Boulevarden 48 Tlf Sekretær/STUDIEVEJLEDER Lizzi Dittmann Tlf Projektleder Gerd Madsen Tlf Mobil Studievejleder Jørgen Autzen Tlf Mobil Ejlskovsgade Odense C Tlf Se mere om akademiuddannelsen og de fag vi udbyder på på

2 AKADEMIUDDANNELSERNE (au) 6-ugers forløb for ledige Gratis efteruddannelse for nyledige på videregående niveau

3 Kurser fra Akademi- & merkonomuddannelser Fuldtidsuddannelse Kandidat Bachelor Kort videregående udd. Deltidsuddannelse Master Diplom Akademiuddannelse Erhvervsuddannelse eller gymnasiel uddannelse ADGANGSKRAV For at læse et fag på Akademiuddannelsen skal du have enten: tilmelding og MERE INFO Se hvor du skal tilmelde dig på bagsiden af brochuren. Der er ansøgningsfrist 7 dage før kursusstart. Hvor afholdes kurserne? Kurserne afholdes af på to adresser: Rugaardsvej 286, 5210 Odense NV. Boulevarden 19D, Kurserne er fag taget fra akademiuddannelserne (Videregående Voksen Uddannelse/VVU), som er praktisk og erhvervsrettet uddannelse. Kurserne kan være et relevant supplement til f.eks. cand.merc., cand. mag., ingeniør eller korte videregående uddannelser. 2 års relevant erhvervserfaring en relevant erhvervsuddannelse en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) en gymnasial uddannelse en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovennævnte. Varighed, omfang og eksamen Hvert kursus indeholder et fag fra Akademiuddannelserne. Hvert fag giver 10 ECTS-point, hvilket svarer til ca. 240 timers studie/arbejde. Kurserne afholdes over 6 uger med i alt 60 lektioner, hvilket svarer til 10 undervisningsdage (kl ). Hertil kommer selvstudie samt projektarbejde. Pris Kr ,- pr. kursus. (Betales af Jobcentret). Prisen er inklusiv kaffe, undervisningsmaterialer og eksamen. 2

4 Udnyt tiden som ledig - Det er gratis! Nyledige kan nu tage efteruddannelseskurser uden at betale selv, også dem, der har en videregående uddannelse. A-kasserne er positive og kursisterne strømmer til. Som nyledig med en videregående uddannelse Kan du tage efteruddannelseskurser på Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense, Middelfart eller Vejle uden at betale selv. - I finanskrisetiden, hvor mange kan miste deres job, er det vigtigt, at du opkvalificerer dine kompetencer. Derfor tilbyder vi nu forskellige kurser, der ikke koster andet, end at hive seks uger ud af kalenderen. Kurserne retter sig især mod dig, der ønsker en uddannelse på videregående niveau, opfylder adgangskravene og har behov for konkret opkvalificering på videregående niveau. På de fleste arbejdspladser skal man kunne hoppe fra projekt til projekt og overskue forandring og nye arbejdsopgaver. Det kan du lære hos os. udbyder forskellige kurser, som blandt andet fokuserer på projektstyring, organisation, coaching, ledelse, leanledelse, kommunikation i praksis og mange flere spændende temaer, alt efter hvad der interesserer dig, og hvad dine behov er. Kurserne kan gøre en forskel for dig! Hos Magistrenes Arbejdsløshedskasse er man begejstret over medlemmernes mulighed for at følge efteruddannelseskurserne. - Det er et tilbud, som vi har savnet. Det her giver et relevant og tiltrængt indspark til vore ledige medlemmer. Kurserne er indrettet efter de behov, som mange af vores medlemmer har, når de skal søge nyt job, siger Mette Ovdal Borch, konsulent hos Magistrenes Arbejdsløshedskasse. Hun mener, at kurserne kan gøre en stor forskel for medlemmerne, når de skal søge nyt job. - Vore nyledige medlemmer kan få nemmere ved at få job, hvis de har gennemført sådan et kursus. De bliver bedre til i praksis at udføre konkrete opgaver. På den måde har de en ekstra ting at byde ind med i jobsøgningen, og Når en dør lukkes åbnes en anden. Men vi har ofte så travlt med at ærgre os over den lukkede dør, at vi ikke end ænser den åbne. Alexander Graham Bell ( ) det kan være tungen på vægtskålen, når en virksomhed ansætter, siger Mette Ovdal Borch. For at sidde gratis med på kurserne skal du være ledig i 1. ledighedsperiode og være kvalificeret til at modtage uddannelsesydelse, som finansierer efteruddannelsen. 3

5 Ledelse i praksis Dette fag er for dig, der ønsker grundlæggende ledelseskompetencer herunder indføring i ledelsesformer og ledelsesværktøjer. et med faget er, at du gennem en generel introduktion til ledelsesformer og ledelsesværktøjer opnår en grundlæggende kompetence i håndtering af ledelsesmæssige situationer, så du kan tage del i løsningen af praktiske ledelsesmæssige udfordringer og problemstillinger. Undervisningen skal sikre, at du: kan analysere lederens forskellige ledelsesopgaver kan vurdere personlighedstrækkenes betydning for den måde lederen varetager sine opgaver på kan analysere sammenhængen mellem lederens værdier og ledelsesform kan anvende og vurdere ledelsesformers effektivitet i konkrete ledelsessituationer kan forstå kommunikationsprocessen som grundlag for effektiv ledelse kan præsentere budskaber og problemstillinger for en gruppe af mennesker kan forstå betingelser og forudsætninger for egen og medarbejdernes læring og udvikling kan se sammenhængen mellem den lærende virksomhed, virksomhedens forskellige læringsniveauer og medarbejderudviklingen i et bredere perspektiv. kan forstå effekten af pædagogiske teorier og virkemidler kan analysere årsager til konflikter og vurdere metoder til løsning. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i godkendt projektrapport. Boulevarden 19D Rugaardsvej Odense NV Den bedste chef er den, der har fornuft nok til at vælge gode medarbejdere til at gøre arbejdet, og selvbeherskelse nok til at lade være med at forstyrre dem, mens de gør det. Theodore Roosevelt ( ) 4

6 Projektstyring Et fag for dig, der ønsker kompetence i forbindelse med projektopstart og -gennemførelse samt kvalitetssikring. Du opnår en kompetence, som bygger på en forståelse af organisationen og dens strukturer, kulturer og processer set i projektsammenhænge, så du kan deltage ved etableringen af et projekt, dets gennemførelse og kvalitetssikring. Du øves endvidere i brugen af it-baserede projektstyringsværktøjer. Undervisningen skal sikre, at du: kan analysere et projekts baggrund og dets forudsætninger for succes kan analysere etableringen af et projekt og dets overordnede ramme, der specificeres i projektmandatet samt analysere den overordnede planlægning af et projekt, herunder etablering af den aktuelle projektorganisation. kan anvende projektmål; hoved- og delmål og dertil relaterede målepunkter og deres tidsestimering og deraf udledte ressourceforbrug. kan anvende rapportering og opfølgning for at sikre kvalitet og effektivitet kan anvende risikovurdering og -ledelse kan medvirke til den økonomiske styring af projektet, som angivet i projektmandatet kan anvende basale metoder i et it-baseret projektstyringsværktøj til gennemførelse af ovenstående. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i godkendt projektrapport. Boulevarden 19D Rugaardsvej Odense NV At lede indebærer for mig at gå forrest og dermed vise retningen, og en retning kan ikke være at blive stående på et sted, selv om stedet er godt. Jan Carlzon 5

7 Coaching i organisationer Et fag for dig, der ønsker kompetencer i forbindelse med coaching i organisationen. et med faget er, at du udvikler din ledelseskompetence med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med organisatorisk kompetenceudvikling og læring. Der tages udgangspunkt i et systemteoretisk og kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor individets læring forstås i den kontekst og de relationer, som individet indgår i, og hvor sproget anvendes som et væsentligt redskab. Undervisningen skal sikre, at du: kan se mønstre i relationer som vigtigere end årsager og virkning har en viden om, hvad der skaber læring individuelt og organisatorisk er bevidst om menneskers forskelligheder i læringsstrategier og -stile forstår værdien af at bibringe fokuspersonen kompetencer, der gør det muligt at finde egne løsninger på udfordringer kan stille spørgsmål, der sætter fokuspersoner i en selvobserverende og selvreflekterende position kan udøve coachingsamtaler i forskellige relationer: medarbejder-, kollega- og team kan du vurdere egen coachingstil har overblik over kommunikative virkemidler og træning i coachingteknikker herunder spørgeteknik inden for coachingens faser kan anvende sproget som et bevidst værktøj i etablering af den sociale virkelighed har en etik i forhold til coaching som middel i en organisation. Er bevist om hvad coaching er og ikke er Faget afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en godkendt synopsis. Boulevarden 19D Rugaardsvej Odense NV En barnlig mand er ikke en mand, hvis udvikling er gået i stå; tværtimod er han en mand, som har givet sig selv en chance for fortsat at udvikle sig længe efter, at de fleste voksne har begravet sig selv i middelalderlige vaner og konventioner. Aldous Huxley ( ) 6

8 Kommunikation i praksis sideløbende med det gennemgående kommunikationsprojekt, hvor du alene eller sammen med andre skal udforme en informationskampagne. Kommunikation i Praksis henvender sig til alle, der sigter mod ansættelse som kommunikationsmedarbejder eller mod jobs, hvor evnen til at kommunikere og præsentere sikkert og selvstændigt blot er en del af hverdagen. Faget er for dig, der ønsker kompetencer, så du selvstændigt og professionelt kan varetage skriftlige, verbale og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst. I flere og flere jobfunktioner forventes det, at medarbejderne er i stand til at kommunikere professionelt med kunder, brugere, ejere, kolleger og mange andre typer af interessenter. Intern og ekstern kommunikation er en integreret del af stort set alle private og offentlige virksomheders strategi. På Kommunikation i Praksis får du de nødvendige teoretiske og praktiske forudsætninger for at formidle et budskab klart og præcist til alle målgrupper. Du får redskaberne til at brænde igennem og få en kommunikationsindsats til at lykkes. Du lærer at kommunikere effektivt gennem både traditionelle og nye digitale medier, skrive gode, interessevækkende tekster og appellere til både fornuft og følelser. Du får opskriften på at finde den rigtige målgruppe og gennem hvilke kanaler og med hvilke argumenter, du kan påvirke den. Kommunikation i Praksis har fokus på samarbejde med presse, reklamebureauer og mange andre aktører i bestræbelserne på at få en stor og kompleks informationsindsats til at gå i mål. Samt fokus på hvordan du forbereder dig og måler effekten af dine anstrengelser. Du får trænet og forbedret dine evner til at optræde sikkert og målrettet i store forsamlinger, i snævre forhandlinger og i svære samtaler. Kurset stiller skarpt på dit kropssprog og din mundtlige fremførelse. Undervisningen er en vekselvirkning af praktiske øvelser og oplæg med masser af eksempler fra den virkelige verden. Det sker Fagets formål er at kvalificere dig til selvstændigt og professionelt at varetage skriftlige, verbale og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst. Undervisningen skal sikre, at du: kan analysere og vurdere opgaven med henblik på en professionel løsning af denne kan analysere og anvende sproget målrettet i den enkelte opgave kan anvende udbredte planlægnings- og formidlingsværktøjer i opgaveløsningen kan deltage professionelt og konstruktivt i dialogbaseret kommunikation kan deltage professionelt og konstruktivt i tværkulturel kommunikation kan reflektere over egen personlig kommunikation Mundtlig eksamen med udgangspunkt i godkendt projektrapport. Rugaardsvej Odense NV De, der skriver klart, har læsere; de, der skriver uklart, har kommentatorer. Albert Camus 7

9 Human Resource Et fag for dig, der ønsker kompetencer inden for Human Ressource. Du opnår kompetencer, så du selvstændigt kan varetage Human Ressource opgaver på alle niveauer i en virksomhed med henblik på at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere. Undervisningen skal sikre, at du: kan forstå sammenhængen mellem Human Resource og virksomhedens øvrige forretningsmæssige strategier og organisering. har kendskab til videnregnskaber samt for målet og indholdet i disse. kan udarbejde en personalepolitik. har kendskab til styring af personaleressourcer. kan forstå generelle metoder om tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af personale. kan afdække et rekrutteringsbehov gennem en job- og personaleanalyse. kan behandle en rekrutteringsopgave, herunder udarbejdelse af en job- og personprofil. kan afdække og vurdere behovet for kompetenceudvikling og analysere dette for den enkelte medarbejder. har kendskab til belønningssystemer og personalegoder til fastholdelse af medarbejdere. har kendskab til forskellige former for afvikling af medarbejdere. kan anvende relevante samtaleformer for Human Resource og vurdere etiske overvejelser i forbindelse med disse. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i godkendt projekt. Boulevarden 19D Rugaardsvej Odense NV Education is the leading of human souls to what is best, and making what is best out of them. John Ruskin ( ) 8

10 LEAN-ledelse i praksis Et fag for dig, der ønsker at styrke dine kompetencer inden for leanledelse, team-ledelse og kommunikation. et med faget er, at du kvalificeres til professionelt at tage del i virksomhedens ledelsesmæssige funktioner ifm. anvendelsen af LEAN. Undervisningen skal sikre, at du får indsigt i og kan vurdere Leanværktøjer både isoleret og i samspil. Du får viden om: Lean-ledelse Gemba-ledelse Forandrings- og udviklingsfilosofien Kaizen Muda (find og fjern spildet) Flow-begrebet Push- og pull-systemer Team-ledelse forstå sammenhængen mellem Lean og arbejdet i selvbærende team samt sammensætning og design af et team vurdere udviklingen af team sammenholdt med mål- og resultatstyring vurdere betydningen af en belønningsstrategi forstå brugen af visualisering, herunder synlig mål- og resultatstyring vurdere betydningen af gruppetænkning vurdere og bruge et koncept til teamsamtaler som supplement til den traditionelle MUS Kommunikation opbygge en Lean-møde- og beslutningsstruktur forstå vigtigheden af visualisering og kommunikation i Lean for at bevare overblikket forstå kulturen som et middel til en succesfuld Lean-transformation Arbejdsmiljø Lean-faktorers indflydelse på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø Lean-faktorers relation til stress Perspektivet for medarbejdernes indflydelse, mening og faglige udvikling Mundtlig eksamen på baggrund af skriftlig værdistrømsanalyse. Boulevarden 19D Rugaardsvej Odense NV Viden er den proces at indsamle kendsgerninger; visdom ligger i at forenkle dem. Martin H. Fisher 9

11 Salgspsykologi Til dig, der ønsker succes inden for salg igennem bedre forståelse af egen personprofil, så du i praksis kan handle i forhold til forskellig kundeadfærd. Du ønsker at lære at skabe tillid i din kommunikation og styre din tidsprioritering og dermed øge dit salg. Til dig der med fordel vil anvende værktøjerne i salgspsykologi i bestræbelserne på at sælge dig selv overfor en virksomhed. Salgspsykologi gør dig i stand til at håndtere forskellig kundeadfærd og forstå forskellige kundetyper. Du får kendskab til argumentationsteknikker og salgsstrategier, der kan give dine salgsresultater et boost. I løbet af uddannelsen lærer du at aflæse dine kunder gennem viden om personlig udvikling, profilanalyse og personlige egenskaber samt de forskellige adfærdsmodeller og kundemotiver. Du får også evnerne til at skabe tillid gennem både verbal og nonverbal kommunikation. Merkonomfaget stiller skarpt på nøglebegreber som planlægning og prioritering samt på emner som stress og stresshåndtering. Du får desuden en række kommunikationsværktøjer, der vil vise sig værdifulde for både dig og dine fremtidige kunder. Skabe forståelse for egen personprofil Forstå adfærdsmodeller, både til BtB- og BtC-markedet Kunne identificere kundemotiver og -mål Forstå betydningen af verbal og nonverbal kommunikation samt aktiv lytning Forstå salgs- og kommunikationsstrategier Anvende argumentationsteknikker Anvende forskellige kommunikationsværktøjer Kunne planlægge tid, så adfærd bliver mere struktureret og dermed effektiv Mundtlig eksamen med udgangspunkt i godkendt projektrapport. Boulevarden 48 Rugaardsvej Odense NV Hvis du vil sælge noget, så fortæl kvinden, at det er et fund, og manden, at det er fradragsberettiget. Earl Wilson 10

12 LEDERSKAB Et fag for dig, der ønsker at oparbejde en brugbar værktøjskasse til dine ledelsesopgaver. et med faget er, at ruste dig til at lede ud fra virksomhedens strategi, at kompetenceudvikle strategisk og sparre med og coache andre. Undervisningen skal sikre, at du får indsigt i og kan vurdere Leanværktøjer både isoleret og i samspil. Du får viden om: Strategisk kompetenceudvikling Lederskab, sparring og coaching Det ledelsesmæssige arbejdsfelt Nogle mennesker har et medfødt lederinstinkt og en god intuition, når det kommer til samarbejdet med andre. Men instinkt eller ej den gode leder kan ikke nøjes med at stole på sin mavefornemmelse. Der er brug for konkrete ledelsesværktøjer, hvis du skal nå dine og organisationens mål. Det mindsker risikoen for misforståelser og konflikter og får dagligdagen til at glide smidigt. Heldigvis kan lederskab læres gennem en lederuddannelse. Med faget Lederskab får du de værktøjer, du har brug for til at udfylde din rolle, og som gør dig mere sikker som leder. Med Lederskab kommer du godt rundt om ledelsesområdet. Du får viden om kompetenceudvikling med afsæt i virksomhedens mission, vision og strategi. Du lærer at analysere organisationens kultur og værdier og bruge resultatet i kompetenceudviklingen. Du får også et grundigt indblik i ledelsesformer og -stile og lærer at sparre for at skabe de bedste betingelser for medarbejderes og gruppers personlige og faglige udvikling. Du bliver klædt på til at tilrettelægge og gennemføre coachingforløb. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i projekt. Boulevarden 19D Hvis du vil have bygget et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet - men du skal vække deres længsel efter oplevelserne på det store åbne hav. Antoine de Saint-Exupery 11

13 ORGANISATION Faget giver dig en grundig indføring i organisations- og virksomhedsstruktur, styringsprocesser og kultur, og du lærer hvordan virksomhedens organisation og omgivelser spiller sammen. Du lærer hvordan en organisationsstruktur er opbygget, og hvilke styringsprocesser, der er på spil i forskellige strukturformer. Du lærer om samfunds-, virksomheds- og subkulturer og hvilken betydning de har. Du lærer også at forstå gruppedannelser, gruppeprocesser og analysere konflikter. Du får indblik i ledelse og du får en række strategiske værktøjer, du kan bruge til at afdække den strategiske situation og finde udviklingsmuligheder. Faget er for dig, der ønsker at håndtere organisatoriske og udviklingsmæssige processer. et er at give dig redskaberne til at forstå og løse organisatoriske problemstillinger i virksomheden. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i godkendt projekt. Boulevarden 19D Undervisningen skal sikre, at du: forstår organisatoriske grundelementer forstår organisationsstrukturer forstår betydningen af virksomhedskultur og virksomhedens etik forstår samspillet mellem individer og grupper i organisationer I et hierarki vil enhver ansat stige til sit inkompetenceniveau. Laurence J. Peter (1919-) 12 11

14 Erhvervsøkonomi Faget er for dig, der ønsker indsigt og kompetence indenfor erhvervsøkonomi. et er, at du bliver i stand til at foretage de mest almindelige erhvervsøkonomiske beregninger og analyser. Undervisningen skal sikre, at du: får indsigt i relevant regnskabslovgivning. kan beskrive, analysere og vurdere eksterne årsregnskaber, herunder kvalitative informationer om virksomheder. får indsigt i andre rapporteringsformer, herunder kvalitets- og videnregnskaber, sociale regnskaber og miljøregnskaber. kan anvende indsamlede informationer til en samlet risikovurdering af virksomheden. kan anvende principper for valg mellem forskellige investeringsforslag. kan udarbejde forslag til valg af finansiering. får indsigt i virksomhedens markedsmæssige situation bestemt af efterspørgsels-, konkurrence og omkostningsforhold. får indsigt i værdikæder. kan anvende forskellige metoder til økonomisk optimering. kan udarbejde resultat-, likviditets- og balance budgetter, herunder vurdere virkningen af ændringer i budgetforudsætninger, samt foretage budgetopfølgning. kan anvende cost/benefit analyser på praktiske problemstillinger. Faget afsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen. Boulevarden 19D Rugaardsvej Odense NV En økonom er en person som kan udtrykke den selvsagte ubegribelighed. Alfred A. Knopf ( ) 13

15 AFSÆTNING Faget er for dig, der ønsker at deltage aktivt i salgs- og markedsføringsopgaver. et er, at du får overblik over, hvordan markedsføring, strategisk planlægning, segmentering og konkurrentanalyse kan spille sammen og styrke afsætningen af virksomhedens produkter. Få styr på virksomhedsstrategien, og lær dine kunder og deres behov at kende. Så stiger chancerne for at sælge virksomhedens produkter markant. Undervisningen skal sikre, at du: får indsigt i markedsføring lærer strategisk planlægning lærer at forholde dig til virksomhedsforhold, samfundsforhold, kundeforhold og konkurrenceforhold, som har indflydelse på dine strategiske muligheder og dine afsætningsmuligheder. Faget afsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen. Boulevarden 19D Mange små ting er blevet store ved den rette markedsføring. Mark Twain ( ) 14 11

16 Entrepreneurship Forløbet er målrettet alle, der vil starte ny virksomhed eller blot er interesseret i iværksætteri eller forretningsudvikling. Er du en iværksætter, der vil starte egen virksomhed fra bunden af, eller arbejder du med idé-udvikling og er involveret i f.eks. outsourcing af ideer til andre virksomheder i ind- eller udland, så er Entrepreneurship noget for dig. At give dig indsigt i entrepreneurens rolle, vilkår og personlige egenskaber At give dig indsigt i den danske iværksætter- og selvstændighedskultur At give dig kompetence til at udarbejde og vurdere en forretningsplan for etablering af egen virksomhed At give dig indsigt i immaterielle rettigheder, herunder patenter, varemærker og mønsterbeskyttelse Dvs. at du efter endt uddannelse, vil stå med en bedre viden om dine fremtidige muligheder. Du vil komme til at kende nogle af de basale spilleregler ved opstart af egen virksomhed. Du vil få en større viden om de praktiske udfordringer iværksætteren vil møde i denne proces og hvilke egenskaber, der er vigtige for succes. Du vil få sparring på dine ideer og muligheder. Mundtlig eksamen på baggrund af en forretningsplan. Rugaardsvej Odense NV Du kommer til at arbejde med din ide og dit forretningskoncept, der munder ud i en forretningsplan. Forretningsplanen giver dig den røde tråd i dit videre arbejde med virksomheden, konceptet eller ideen. 15

17 Akademiuddannelsen generelt Akademiuddannelserne AU) Du kan tage en Akademiuddannelse i linjerne Ledelse Økonomi og ressourcestyring International handel og markedsføring International transport og logistik Informationsteknologi Innovation, produkt og produktion Kommunikation og formidling Finansiel Rådgivning Retail HR Hver uddannelseslinie betår af 6 moduler, som er fordelt på 4 fagmoduler, et specialemodul og et afsluttende projekt. På de forskellige linier, vil der være obligatoriske moduler og valgmoduler, som varierer efter liniens overordnede tema. Som valgfrit modul kan du vælge alle de fag, der udbydes, dog undtagen specialefaget og det afsluttende projekt, som kun kan ligge som nr. 5 og 6 i modulrækkefølgen. Hvert modul tæller 10 ECTS-point - dvs. 60 ECTS points for den samlede uddannelse. Hvert modul afsluttes med en statskontrolleret eksamen. Der vil være mulighed for kurser i indledende erhvervsøkonomi og indledende økonomisk matematik. Du kan se en oversigt over de udbudte fag på ww.eal.dk. Akademiuddannelserne kan gennemføres typisk på 3 år med en undervisningsaften om ugen. AKADEMIUDDANNELSE UDEN PROFIL Du kan vælge at tage en hel uddannelse/linje, som de er beskrevet, men du kan også vælge at sammensætte dine første 4 fag helt individuelt, alt efter hvad du har lyst til, og så afslutte med speciale og afsluttende eksamensprojekt. Vælger du anderledes fagsammensætning end de beskrevne linier, har du taget en Akademiuddannelse uden profil. MERKONOM OG ENKELTFAG Når du har gennemført og bestået de første 4 fagmoduler, er du merkonom. Hvis du har fulgt fagene på en linie, f.eks. Ledelse, er du merkonom i ledelse. Hvis du har bestået 4 individuelt valgte moduler, er du merkonom uden profil. Såfremt du gerne vil tage et enkelt fag eller to, men ikke har lyst til at gennemføre hele uddannelsen, kan du selvfølgelig nøjes med at tage de få fag, der interesserer dig. Adgangsbetingelser STX, HHX, HTX, HF Relevant erhvervsuddannelse 2 års relevant erhvervserfaring Anden baggrund, GVU, anden uddannelse m.m. vurderes individuelt Obligatoriske / valgfrie moduler Fagmodul 1 Fagmodul 2 Fagmodul 3 Fagmodul 4 = Merkonom Speciale Afgangsprojekt = Akademiuddannelse Diplomuddannelse 16 11

18 Akademiuddannelsen generelt Adgangsbetingelser Adgang til modulerne på Akademiuddannelserne (AU) har personer med enten En relevant erhvervsuddannelse En relevant grunduddannelse for voksne (GVU) En gymnasial uddannelse En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovennævnte 2 års relevant erhvervserfaring Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte studievejlederne på. Du kan finde deres kontaktdata på bagsiden. LÆS VIDERE PÅ EN DIPLOMUDDANNELSE Har du gennemført en akademiuddannelse kan du læse videre på diplomuddannelserne. Fra Januar 2010 udbyder en lang række diplomuddannelser. ADGANG TIL HD Enkelte af akademiuddannelserne giver adgang til HD-uddannelsens 2. del. Der er bestemte krav til hvilke fag du vælger på akademiuddannelsen hvis du vil direkte ind på HD anden del. Kravene kan variere lidt på de forskellige linjer. Derfor bør du kontakte en eventuelt HDudbyder for at høre nærmere om deres optagelseskrav, sammenholdt med den AU linje du vil læse. www Se mere om og dine uddannelsesmuligheder på DELTAGERBETALING Der opkræves deltagerbetaling. Deltagerbetalingen varierer fra modul til modul. Ring og hør nærmere, eller se mere på Tilmelding Tilmelding kan ske på Du kan også henvende dig til de skoler i Erhvervsakademiet der udbyder uddannelsen. Tilmeldingsfristen er typisk ca. 7 dage før kursusstart. Er du i tvivl eller i sidste øjeblik, så ring og hør nærmere om dine muligheder på den skole hvor du ønsker at deltage i undervisningen. Skolernes kontaktpersoner, findes på bagsiden 17

19 KURSUSOVERSIGT ODENSE KURSER Periode KURSER Periode Projektstyring Mandag d. 10/1-18/2 Mandag d. 28/2-8/4 Mandag d. 2/5-10/6 Kommunikation i praksis Mandag d. 10/1-18/2 Mandag d. 28/2-8/4 Mandag d. 2/5-10/6 Ledelse i praksis Mandag d. 10/1-18/2 Lean ledelse i praksis Mandag d. 10/1-18/2 Mandag d. 2/5-10/6 Human Ressource Mandag d. 10/1-18/2 Mandag d. 2/5-10/6 Salgspsykologi Mandag d. 10/1-18/2 Mandag d. 28/2-8/4 Entrepreneurship Mandag d. 28/2-8/4 Mandag d. 28/2-8/4 Coaching i organisationer Mandag d. 10/1-18/2 Mandag d. 28/2-8/4 Mandag d. 2/5-10/6 Erhvervsøkonomi Mandag d. 2/5-10/6 Undervisnings tid Odense kører 10 dage á 6 lektioner fra Tilmelding Tilmelding kan ske på Du kan også henvende dig til de skoler i Erhvervsakademiet der udbyder uddannelsen. Tilmeldingsfristen er typisk ca. 7 dage før kursusstart. Er du i tvivl eller i sidste øjeblik, så ring og hør nærmere om dine muligheder på den skole hvor du ønsker at deltage i undervisningen. Skolernes kontaktpersoner, findes på bagsiden 18

20 KURSUSOVERSIGT VEJLE KURSER Periode KURSER Periode Erhvervsøkonomi Mandag d. 7/3-15/4 Lean ledelse i praksis Tirsdag d. 11/1-10/2 Mandag d. 7/3-11/4 Mandag d. 9/5-14/6 Coaching i organisationer Tirsdag d. 11/1-10/2 Mandag d. 9/5-14/6 Ledelse i praksis Onsdag d. 12/1-9/2 Torsdag d. 10/3-14/4 Lederskab Tirsdag d. 11/1-10/2 Torsdag d. 12/5-16/6 Projektstyring Onsdag d. 12/1-11/2 Mandag d. 14/3-18/4 Human Ressource Tirsdag d. 8/3-12/4 Afsætning Tirsdag d. 5/4-10/5 Organisation Onsdag d. 9/3-13/4 Salgspsykologi Mandag d. 28/2-5/4 Kundeforståelse og salgsplanlægning Onsdag d. 11/5-15/6 Tirsdag d. 11/1-10/2 Undervisnings tid Vejle kører 8 dage á 8 lektioner fra 8.00 til Tilmelding Tilmelding kan ske på Du kan også henvende dig til de skoler i Erhvervsakademiet der udbyder uddannelsen. Tilmeldingsfristen er typisk ca. 7 dage før kursusstart. Er du i tvivl eller i sidste øjeblik, så ring og hør nærmere om dine muligheder på den skole hvor du ønsker at deltage i undervisningen. Skolernes kontaktpersoner, findes på bagsiden 19

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis AKADEMIFAG 1. halvår 2015 Organisation og arbejdspsykologi Teamledelse Det strategiske lederskab Positiv psykologi i ledelse Skriftlig kommunikation Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG.

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG. KURSER FOR LEDIGE // Forår 2013 // CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG KURSER FOR LEDIGE // Uddan dig, mens du er ledig // Alle kurser tilrettelægges

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Dagrofa University. Kursuskatalog. Catering Engros. en del af FoodService Danmark

Dagrofa University. Kursuskatalog. Catering Engros. en del af FoodService Danmark ursuskatalog Dagrofa University 20 en del af FoodService Danmark Catering Engros en del af FoodService Danmark ære ollega Så er der endnu et spændende og indholdsrigt kursuskatalog for Dagrofa University

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kurser og efteruddannelse EFTERÅR 2011 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole strategi 1 4000 kursister på Ét år tager næppe fejl Hvis du overvejer at blive bedre til dit nuværende job eller at klæde dig

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere