Se mere om akademiuddannelsen og de fag vi udbyder på Erhvervsakademiet Lillebælt på Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.eal.dk Se mere om akademiuddannelsen og de fag vi udbyder på Erhvervsakademiet Lillebælt på Odense"

Transkript

1 TILMELDING OG MERE INFO Odense Tilmelding og kontakt Tilmelding kan ske på Sekretær Susanne Hansen Tlf Projektleder Lars G. Schou Tlf Mobil Vejle Tilmelding og kontakt Tilmelding kan ske på Boulevarden 48 Tlf Sekretær/STUDIEVEJLEDER Lizzi Dittmann Tlf Projektleder Gerd Madsen Tlf Mobil Studievejleder Jørgen Autzen Tlf Mobil Ejlskovsgade Odense C Tlf Se mere om akademiuddannelsen og de fag vi udbyder på på

2 AKADEMIUDDANNELSERNE (au) 6-ugers forløb for ledige Gratis efteruddannelse for nyledige på videregående niveau

3 Kurser fra Akademi- & merkonomuddannelser Fuldtidsuddannelse Kandidat Bachelor Kort videregående udd. Deltidsuddannelse Master Diplom Akademiuddannelse Erhvervsuddannelse eller gymnasiel uddannelse ADGANGSKRAV For at læse et fag på Akademiuddannelsen skal du have enten: tilmelding og MERE INFO Se hvor du skal tilmelde dig på bagsiden af brochuren. Der er ansøgningsfrist 7 dage før kursusstart. Hvor afholdes kurserne? Kurserne afholdes af på to adresser: Rugaardsvej 286, 5210 Odense NV. Boulevarden 19D, Kurserne er fag taget fra akademiuddannelserne (Videregående Voksen Uddannelse/VVU), som er praktisk og erhvervsrettet uddannelse. Kurserne kan være et relevant supplement til f.eks. cand.merc., cand. mag., ingeniør eller korte videregående uddannelser. 2 års relevant erhvervserfaring en relevant erhvervsuddannelse en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) en gymnasial uddannelse en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovennævnte. Varighed, omfang og eksamen Hvert kursus indeholder et fag fra Akademiuddannelserne. Hvert fag giver 10 ECTS-point, hvilket svarer til ca. 240 timers studie/arbejde. Kurserne afholdes over 6 uger med i alt 60 lektioner, hvilket svarer til 10 undervisningsdage (kl ). Hertil kommer selvstudie samt projektarbejde. Pris Kr ,- pr. kursus. (Betales af Jobcentret). Prisen er inklusiv kaffe, undervisningsmaterialer og eksamen. 2

4 Udnyt tiden som ledig - Det er gratis! Nyledige kan nu tage efteruddannelseskurser uden at betale selv, også dem, der har en videregående uddannelse. A-kasserne er positive og kursisterne strømmer til. Som nyledig med en videregående uddannelse Kan du tage efteruddannelseskurser på Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense, Middelfart eller Vejle uden at betale selv. - I finanskrisetiden, hvor mange kan miste deres job, er det vigtigt, at du opkvalificerer dine kompetencer. Derfor tilbyder vi nu forskellige kurser, der ikke koster andet, end at hive seks uger ud af kalenderen. Kurserne retter sig især mod dig, der ønsker en uddannelse på videregående niveau, opfylder adgangskravene og har behov for konkret opkvalificering på videregående niveau. På de fleste arbejdspladser skal man kunne hoppe fra projekt til projekt og overskue forandring og nye arbejdsopgaver. Det kan du lære hos os. udbyder forskellige kurser, som blandt andet fokuserer på projektstyring, organisation, coaching, ledelse, leanledelse, kommunikation i praksis og mange flere spændende temaer, alt efter hvad der interesserer dig, og hvad dine behov er. Kurserne kan gøre en forskel for dig! Hos Magistrenes Arbejdsløshedskasse er man begejstret over medlemmernes mulighed for at følge efteruddannelseskurserne. - Det er et tilbud, som vi har savnet. Det her giver et relevant og tiltrængt indspark til vore ledige medlemmer. Kurserne er indrettet efter de behov, som mange af vores medlemmer har, når de skal søge nyt job, siger Mette Ovdal Borch, konsulent hos Magistrenes Arbejdsløshedskasse. Hun mener, at kurserne kan gøre en stor forskel for medlemmerne, når de skal søge nyt job. - Vore nyledige medlemmer kan få nemmere ved at få job, hvis de har gennemført sådan et kursus. De bliver bedre til i praksis at udføre konkrete opgaver. På den måde har de en ekstra ting at byde ind med i jobsøgningen, og Når en dør lukkes åbnes en anden. Men vi har ofte så travlt med at ærgre os over den lukkede dør, at vi ikke end ænser den åbne. Alexander Graham Bell ( ) det kan være tungen på vægtskålen, når en virksomhed ansætter, siger Mette Ovdal Borch. For at sidde gratis med på kurserne skal du være ledig i 1. ledighedsperiode og være kvalificeret til at modtage uddannelsesydelse, som finansierer efteruddannelsen. 3

5 Ledelse i praksis Dette fag er for dig, der ønsker grundlæggende ledelseskompetencer herunder indføring i ledelsesformer og ledelsesværktøjer. et med faget er, at du gennem en generel introduktion til ledelsesformer og ledelsesværktøjer opnår en grundlæggende kompetence i håndtering af ledelsesmæssige situationer, så du kan tage del i løsningen af praktiske ledelsesmæssige udfordringer og problemstillinger. Undervisningen skal sikre, at du: kan analysere lederens forskellige ledelsesopgaver kan vurdere personlighedstrækkenes betydning for den måde lederen varetager sine opgaver på kan analysere sammenhængen mellem lederens værdier og ledelsesform kan anvende og vurdere ledelsesformers effektivitet i konkrete ledelsessituationer kan forstå kommunikationsprocessen som grundlag for effektiv ledelse kan præsentere budskaber og problemstillinger for en gruppe af mennesker kan forstå betingelser og forudsætninger for egen og medarbejdernes læring og udvikling kan se sammenhængen mellem den lærende virksomhed, virksomhedens forskellige læringsniveauer og medarbejderudviklingen i et bredere perspektiv. kan forstå effekten af pædagogiske teorier og virkemidler kan analysere årsager til konflikter og vurdere metoder til løsning. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i godkendt projektrapport. Boulevarden 19D Rugaardsvej Odense NV Den bedste chef er den, der har fornuft nok til at vælge gode medarbejdere til at gøre arbejdet, og selvbeherskelse nok til at lade være med at forstyrre dem, mens de gør det. Theodore Roosevelt ( ) 4

6 Projektstyring Et fag for dig, der ønsker kompetence i forbindelse med projektopstart og -gennemførelse samt kvalitetssikring. Du opnår en kompetence, som bygger på en forståelse af organisationen og dens strukturer, kulturer og processer set i projektsammenhænge, så du kan deltage ved etableringen af et projekt, dets gennemførelse og kvalitetssikring. Du øves endvidere i brugen af it-baserede projektstyringsværktøjer. Undervisningen skal sikre, at du: kan analysere et projekts baggrund og dets forudsætninger for succes kan analysere etableringen af et projekt og dets overordnede ramme, der specificeres i projektmandatet samt analysere den overordnede planlægning af et projekt, herunder etablering af den aktuelle projektorganisation. kan anvende projektmål; hoved- og delmål og dertil relaterede målepunkter og deres tidsestimering og deraf udledte ressourceforbrug. kan anvende rapportering og opfølgning for at sikre kvalitet og effektivitet kan anvende risikovurdering og -ledelse kan medvirke til den økonomiske styring af projektet, som angivet i projektmandatet kan anvende basale metoder i et it-baseret projektstyringsværktøj til gennemførelse af ovenstående. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i godkendt projektrapport. Boulevarden 19D Rugaardsvej Odense NV At lede indebærer for mig at gå forrest og dermed vise retningen, og en retning kan ikke være at blive stående på et sted, selv om stedet er godt. Jan Carlzon 5

7 Coaching i organisationer Et fag for dig, der ønsker kompetencer i forbindelse med coaching i organisationen. et med faget er, at du udvikler din ledelseskompetence med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med organisatorisk kompetenceudvikling og læring. Der tages udgangspunkt i et systemteoretisk og kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor individets læring forstås i den kontekst og de relationer, som individet indgår i, og hvor sproget anvendes som et væsentligt redskab. Undervisningen skal sikre, at du: kan se mønstre i relationer som vigtigere end årsager og virkning har en viden om, hvad der skaber læring individuelt og organisatorisk er bevidst om menneskers forskelligheder i læringsstrategier og -stile forstår værdien af at bibringe fokuspersonen kompetencer, der gør det muligt at finde egne løsninger på udfordringer kan stille spørgsmål, der sætter fokuspersoner i en selvobserverende og selvreflekterende position kan udøve coachingsamtaler i forskellige relationer: medarbejder-, kollega- og team kan du vurdere egen coachingstil har overblik over kommunikative virkemidler og træning i coachingteknikker herunder spørgeteknik inden for coachingens faser kan anvende sproget som et bevidst værktøj i etablering af den sociale virkelighed har en etik i forhold til coaching som middel i en organisation. Er bevist om hvad coaching er og ikke er Faget afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en godkendt synopsis. Boulevarden 19D Rugaardsvej Odense NV En barnlig mand er ikke en mand, hvis udvikling er gået i stå; tværtimod er han en mand, som har givet sig selv en chance for fortsat at udvikle sig længe efter, at de fleste voksne har begravet sig selv i middelalderlige vaner og konventioner. Aldous Huxley ( ) 6

8 Kommunikation i praksis sideløbende med det gennemgående kommunikationsprojekt, hvor du alene eller sammen med andre skal udforme en informationskampagne. Kommunikation i Praksis henvender sig til alle, der sigter mod ansættelse som kommunikationsmedarbejder eller mod jobs, hvor evnen til at kommunikere og præsentere sikkert og selvstændigt blot er en del af hverdagen. Faget er for dig, der ønsker kompetencer, så du selvstændigt og professionelt kan varetage skriftlige, verbale og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst. I flere og flere jobfunktioner forventes det, at medarbejderne er i stand til at kommunikere professionelt med kunder, brugere, ejere, kolleger og mange andre typer af interessenter. Intern og ekstern kommunikation er en integreret del af stort set alle private og offentlige virksomheders strategi. På Kommunikation i Praksis får du de nødvendige teoretiske og praktiske forudsætninger for at formidle et budskab klart og præcist til alle målgrupper. Du får redskaberne til at brænde igennem og få en kommunikationsindsats til at lykkes. Du lærer at kommunikere effektivt gennem både traditionelle og nye digitale medier, skrive gode, interessevækkende tekster og appellere til både fornuft og følelser. Du får opskriften på at finde den rigtige målgruppe og gennem hvilke kanaler og med hvilke argumenter, du kan påvirke den. Kommunikation i Praksis har fokus på samarbejde med presse, reklamebureauer og mange andre aktører i bestræbelserne på at få en stor og kompleks informationsindsats til at gå i mål. Samt fokus på hvordan du forbereder dig og måler effekten af dine anstrengelser. Du får trænet og forbedret dine evner til at optræde sikkert og målrettet i store forsamlinger, i snævre forhandlinger og i svære samtaler. Kurset stiller skarpt på dit kropssprog og din mundtlige fremførelse. Undervisningen er en vekselvirkning af praktiske øvelser og oplæg med masser af eksempler fra den virkelige verden. Det sker Fagets formål er at kvalificere dig til selvstændigt og professionelt at varetage skriftlige, verbale og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst. Undervisningen skal sikre, at du: kan analysere og vurdere opgaven med henblik på en professionel løsning af denne kan analysere og anvende sproget målrettet i den enkelte opgave kan anvende udbredte planlægnings- og formidlingsværktøjer i opgaveløsningen kan deltage professionelt og konstruktivt i dialogbaseret kommunikation kan deltage professionelt og konstruktivt i tværkulturel kommunikation kan reflektere over egen personlig kommunikation Mundtlig eksamen med udgangspunkt i godkendt projektrapport. Rugaardsvej Odense NV De, der skriver klart, har læsere; de, der skriver uklart, har kommentatorer. Albert Camus 7

9 Human Resource Et fag for dig, der ønsker kompetencer inden for Human Ressource. Du opnår kompetencer, så du selvstændigt kan varetage Human Ressource opgaver på alle niveauer i en virksomhed med henblik på at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere. Undervisningen skal sikre, at du: kan forstå sammenhængen mellem Human Resource og virksomhedens øvrige forretningsmæssige strategier og organisering. har kendskab til videnregnskaber samt for målet og indholdet i disse. kan udarbejde en personalepolitik. har kendskab til styring af personaleressourcer. kan forstå generelle metoder om tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af personale. kan afdække et rekrutteringsbehov gennem en job- og personaleanalyse. kan behandle en rekrutteringsopgave, herunder udarbejdelse af en job- og personprofil. kan afdække og vurdere behovet for kompetenceudvikling og analysere dette for den enkelte medarbejder. har kendskab til belønningssystemer og personalegoder til fastholdelse af medarbejdere. har kendskab til forskellige former for afvikling af medarbejdere. kan anvende relevante samtaleformer for Human Resource og vurdere etiske overvejelser i forbindelse med disse. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i godkendt projekt. Boulevarden 19D Rugaardsvej Odense NV Education is the leading of human souls to what is best, and making what is best out of them. John Ruskin ( ) 8

10 LEAN-ledelse i praksis Et fag for dig, der ønsker at styrke dine kompetencer inden for leanledelse, team-ledelse og kommunikation. et med faget er, at du kvalificeres til professionelt at tage del i virksomhedens ledelsesmæssige funktioner ifm. anvendelsen af LEAN. Undervisningen skal sikre, at du får indsigt i og kan vurdere Leanværktøjer både isoleret og i samspil. Du får viden om: Lean-ledelse Gemba-ledelse Forandrings- og udviklingsfilosofien Kaizen Muda (find og fjern spildet) Flow-begrebet Push- og pull-systemer Team-ledelse forstå sammenhængen mellem Lean og arbejdet i selvbærende team samt sammensætning og design af et team vurdere udviklingen af team sammenholdt med mål- og resultatstyring vurdere betydningen af en belønningsstrategi forstå brugen af visualisering, herunder synlig mål- og resultatstyring vurdere betydningen af gruppetænkning vurdere og bruge et koncept til teamsamtaler som supplement til den traditionelle MUS Kommunikation opbygge en Lean-møde- og beslutningsstruktur forstå vigtigheden af visualisering og kommunikation i Lean for at bevare overblikket forstå kulturen som et middel til en succesfuld Lean-transformation Arbejdsmiljø Lean-faktorers indflydelse på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø Lean-faktorers relation til stress Perspektivet for medarbejdernes indflydelse, mening og faglige udvikling Mundtlig eksamen på baggrund af skriftlig værdistrømsanalyse. Boulevarden 19D Rugaardsvej Odense NV Viden er den proces at indsamle kendsgerninger; visdom ligger i at forenkle dem. Martin H. Fisher 9

11 Salgspsykologi Til dig, der ønsker succes inden for salg igennem bedre forståelse af egen personprofil, så du i praksis kan handle i forhold til forskellig kundeadfærd. Du ønsker at lære at skabe tillid i din kommunikation og styre din tidsprioritering og dermed øge dit salg. Til dig der med fordel vil anvende værktøjerne i salgspsykologi i bestræbelserne på at sælge dig selv overfor en virksomhed. Salgspsykologi gør dig i stand til at håndtere forskellig kundeadfærd og forstå forskellige kundetyper. Du får kendskab til argumentationsteknikker og salgsstrategier, der kan give dine salgsresultater et boost. I løbet af uddannelsen lærer du at aflæse dine kunder gennem viden om personlig udvikling, profilanalyse og personlige egenskaber samt de forskellige adfærdsmodeller og kundemotiver. Du får også evnerne til at skabe tillid gennem både verbal og nonverbal kommunikation. Merkonomfaget stiller skarpt på nøglebegreber som planlægning og prioritering samt på emner som stress og stresshåndtering. Du får desuden en række kommunikationsværktøjer, der vil vise sig værdifulde for både dig og dine fremtidige kunder. Skabe forståelse for egen personprofil Forstå adfærdsmodeller, både til BtB- og BtC-markedet Kunne identificere kundemotiver og -mål Forstå betydningen af verbal og nonverbal kommunikation samt aktiv lytning Forstå salgs- og kommunikationsstrategier Anvende argumentationsteknikker Anvende forskellige kommunikationsværktøjer Kunne planlægge tid, så adfærd bliver mere struktureret og dermed effektiv Mundtlig eksamen med udgangspunkt i godkendt projektrapport. Boulevarden 48 Rugaardsvej Odense NV Hvis du vil sælge noget, så fortæl kvinden, at det er et fund, og manden, at det er fradragsberettiget. Earl Wilson 10

12 LEDERSKAB Et fag for dig, der ønsker at oparbejde en brugbar værktøjskasse til dine ledelsesopgaver. et med faget er, at ruste dig til at lede ud fra virksomhedens strategi, at kompetenceudvikle strategisk og sparre med og coache andre. Undervisningen skal sikre, at du får indsigt i og kan vurdere Leanværktøjer både isoleret og i samspil. Du får viden om: Strategisk kompetenceudvikling Lederskab, sparring og coaching Det ledelsesmæssige arbejdsfelt Nogle mennesker har et medfødt lederinstinkt og en god intuition, når det kommer til samarbejdet med andre. Men instinkt eller ej den gode leder kan ikke nøjes med at stole på sin mavefornemmelse. Der er brug for konkrete ledelsesværktøjer, hvis du skal nå dine og organisationens mål. Det mindsker risikoen for misforståelser og konflikter og får dagligdagen til at glide smidigt. Heldigvis kan lederskab læres gennem en lederuddannelse. Med faget Lederskab får du de værktøjer, du har brug for til at udfylde din rolle, og som gør dig mere sikker som leder. Med Lederskab kommer du godt rundt om ledelsesområdet. Du får viden om kompetenceudvikling med afsæt i virksomhedens mission, vision og strategi. Du lærer at analysere organisationens kultur og værdier og bruge resultatet i kompetenceudviklingen. Du får også et grundigt indblik i ledelsesformer og -stile og lærer at sparre for at skabe de bedste betingelser for medarbejderes og gruppers personlige og faglige udvikling. Du bliver klædt på til at tilrettelægge og gennemføre coachingforløb. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i projekt. Boulevarden 19D Hvis du vil have bygget et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet - men du skal vække deres længsel efter oplevelserne på det store åbne hav. Antoine de Saint-Exupery 11

13 ORGANISATION Faget giver dig en grundig indføring i organisations- og virksomhedsstruktur, styringsprocesser og kultur, og du lærer hvordan virksomhedens organisation og omgivelser spiller sammen. Du lærer hvordan en organisationsstruktur er opbygget, og hvilke styringsprocesser, der er på spil i forskellige strukturformer. Du lærer om samfunds-, virksomheds- og subkulturer og hvilken betydning de har. Du lærer også at forstå gruppedannelser, gruppeprocesser og analysere konflikter. Du får indblik i ledelse og du får en række strategiske værktøjer, du kan bruge til at afdække den strategiske situation og finde udviklingsmuligheder. Faget er for dig, der ønsker at håndtere organisatoriske og udviklingsmæssige processer. et er at give dig redskaberne til at forstå og løse organisatoriske problemstillinger i virksomheden. Mundtlig eksamen med udgangspunkt i godkendt projekt. Boulevarden 19D Undervisningen skal sikre, at du: forstår organisatoriske grundelementer forstår organisationsstrukturer forstår betydningen af virksomhedskultur og virksomhedens etik forstår samspillet mellem individer og grupper i organisationer I et hierarki vil enhver ansat stige til sit inkompetenceniveau. Laurence J. Peter (1919-) 12 11

14 Erhvervsøkonomi Faget er for dig, der ønsker indsigt og kompetence indenfor erhvervsøkonomi. et er, at du bliver i stand til at foretage de mest almindelige erhvervsøkonomiske beregninger og analyser. Undervisningen skal sikre, at du: får indsigt i relevant regnskabslovgivning. kan beskrive, analysere og vurdere eksterne årsregnskaber, herunder kvalitative informationer om virksomheder. får indsigt i andre rapporteringsformer, herunder kvalitets- og videnregnskaber, sociale regnskaber og miljøregnskaber. kan anvende indsamlede informationer til en samlet risikovurdering af virksomheden. kan anvende principper for valg mellem forskellige investeringsforslag. kan udarbejde forslag til valg af finansiering. får indsigt i virksomhedens markedsmæssige situation bestemt af efterspørgsels-, konkurrence og omkostningsforhold. får indsigt i værdikæder. kan anvende forskellige metoder til økonomisk optimering. kan udarbejde resultat-, likviditets- og balance budgetter, herunder vurdere virkningen af ændringer i budgetforudsætninger, samt foretage budgetopfølgning. kan anvende cost/benefit analyser på praktiske problemstillinger. Faget afsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen. Boulevarden 19D Rugaardsvej Odense NV En økonom er en person som kan udtrykke den selvsagte ubegribelighed. Alfred A. Knopf ( ) 13

15 AFSÆTNING Faget er for dig, der ønsker at deltage aktivt i salgs- og markedsføringsopgaver. et er, at du får overblik over, hvordan markedsføring, strategisk planlægning, segmentering og konkurrentanalyse kan spille sammen og styrke afsætningen af virksomhedens produkter. Få styr på virksomhedsstrategien, og lær dine kunder og deres behov at kende. Så stiger chancerne for at sælge virksomhedens produkter markant. Undervisningen skal sikre, at du: får indsigt i markedsføring lærer strategisk planlægning lærer at forholde dig til virksomhedsforhold, samfundsforhold, kundeforhold og konkurrenceforhold, som har indflydelse på dine strategiske muligheder og dine afsætningsmuligheder. Faget afsluttes med en 4 timers skriftlig eksamen. Boulevarden 19D Mange små ting er blevet store ved den rette markedsføring. Mark Twain ( ) 14 11

16 Entrepreneurship Forløbet er målrettet alle, der vil starte ny virksomhed eller blot er interesseret i iværksætteri eller forretningsudvikling. Er du en iværksætter, der vil starte egen virksomhed fra bunden af, eller arbejder du med idé-udvikling og er involveret i f.eks. outsourcing af ideer til andre virksomheder i ind- eller udland, så er Entrepreneurship noget for dig. At give dig indsigt i entrepreneurens rolle, vilkår og personlige egenskaber At give dig indsigt i den danske iværksætter- og selvstændighedskultur At give dig kompetence til at udarbejde og vurdere en forretningsplan for etablering af egen virksomhed At give dig indsigt i immaterielle rettigheder, herunder patenter, varemærker og mønsterbeskyttelse Dvs. at du efter endt uddannelse, vil stå med en bedre viden om dine fremtidige muligheder. Du vil komme til at kende nogle af de basale spilleregler ved opstart af egen virksomhed. Du vil få en større viden om de praktiske udfordringer iværksætteren vil møde i denne proces og hvilke egenskaber, der er vigtige for succes. Du vil få sparring på dine ideer og muligheder. Mundtlig eksamen på baggrund af en forretningsplan. Rugaardsvej Odense NV Du kommer til at arbejde med din ide og dit forretningskoncept, der munder ud i en forretningsplan. Forretningsplanen giver dig den røde tråd i dit videre arbejde med virksomheden, konceptet eller ideen. 15

17 Akademiuddannelsen generelt Akademiuddannelserne AU) Du kan tage en Akademiuddannelse i linjerne Ledelse Økonomi og ressourcestyring International handel og markedsføring International transport og logistik Informationsteknologi Innovation, produkt og produktion Kommunikation og formidling Finansiel Rådgivning Retail HR Hver uddannelseslinie betår af 6 moduler, som er fordelt på 4 fagmoduler, et specialemodul og et afsluttende projekt. På de forskellige linier, vil der være obligatoriske moduler og valgmoduler, som varierer efter liniens overordnede tema. Som valgfrit modul kan du vælge alle de fag, der udbydes, dog undtagen specialefaget og det afsluttende projekt, som kun kan ligge som nr. 5 og 6 i modulrækkefølgen. Hvert modul tæller 10 ECTS-point - dvs. 60 ECTS points for den samlede uddannelse. Hvert modul afsluttes med en statskontrolleret eksamen. Der vil være mulighed for kurser i indledende erhvervsøkonomi og indledende økonomisk matematik. Du kan se en oversigt over de udbudte fag på ww.eal.dk. Akademiuddannelserne kan gennemføres typisk på 3 år med en undervisningsaften om ugen. AKADEMIUDDANNELSE UDEN PROFIL Du kan vælge at tage en hel uddannelse/linje, som de er beskrevet, men du kan også vælge at sammensætte dine første 4 fag helt individuelt, alt efter hvad du har lyst til, og så afslutte med speciale og afsluttende eksamensprojekt. Vælger du anderledes fagsammensætning end de beskrevne linier, har du taget en Akademiuddannelse uden profil. MERKONOM OG ENKELTFAG Når du har gennemført og bestået de første 4 fagmoduler, er du merkonom. Hvis du har fulgt fagene på en linie, f.eks. Ledelse, er du merkonom i ledelse. Hvis du har bestået 4 individuelt valgte moduler, er du merkonom uden profil. Såfremt du gerne vil tage et enkelt fag eller to, men ikke har lyst til at gennemføre hele uddannelsen, kan du selvfølgelig nøjes med at tage de få fag, der interesserer dig. Adgangsbetingelser STX, HHX, HTX, HF Relevant erhvervsuddannelse 2 års relevant erhvervserfaring Anden baggrund, GVU, anden uddannelse m.m. vurderes individuelt Obligatoriske / valgfrie moduler Fagmodul 1 Fagmodul 2 Fagmodul 3 Fagmodul 4 = Merkonom Speciale Afgangsprojekt = Akademiuddannelse Diplomuddannelse 16 11

18 Akademiuddannelsen generelt Adgangsbetingelser Adgang til modulerne på Akademiuddannelserne (AU) har personer med enten En relevant erhvervsuddannelse En relevant grunduddannelse for voksne (GVU) En gymnasial uddannelse En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovennævnte 2 års relevant erhvervserfaring Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte studievejlederne på. Du kan finde deres kontaktdata på bagsiden. LÆS VIDERE PÅ EN DIPLOMUDDANNELSE Har du gennemført en akademiuddannelse kan du læse videre på diplomuddannelserne. Fra Januar 2010 udbyder en lang række diplomuddannelser. ADGANG TIL HD Enkelte af akademiuddannelserne giver adgang til HD-uddannelsens 2. del. Der er bestemte krav til hvilke fag du vælger på akademiuddannelsen hvis du vil direkte ind på HD anden del. Kravene kan variere lidt på de forskellige linjer. Derfor bør du kontakte en eventuelt HDudbyder for at høre nærmere om deres optagelseskrav, sammenholdt med den AU linje du vil læse. www Se mere om og dine uddannelsesmuligheder på DELTAGERBETALING Der opkræves deltagerbetaling. Deltagerbetalingen varierer fra modul til modul. Ring og hør nærmere, eller se mere på Tilmelding Tilmelding kan ske på Du kan også henvende dig til de skoler i Erhvervsakademiet der udbyder uddannelsen. Tilmeldingsfristen er typisk ca. 7 dage før kursusstart. Er du i tvivl eller i sidste øjeblik, så ring og hør nærmere om dine muligheder på den skole hvor du ønsker at deltage i undervisningen. Skolernes kontaktpersoner, findes på bagsiden 17

19 KURSUSOVERSIGT ODENSE KURSER Periode KURSER Periode Projektstyring Mandag d. 10/1-18/2 Mandag d. 28/2-8/4 Mandag d. 2/5-10/6 Kommunikation i praksis Mandag d. 10/1-18/2 Mandag d. 28/2-8/4 Mandag d. 2/5-10/6 Ledelse i praksis Mandag d. 10/1-18/2 Lean ledelse i praksis Mandag d. 10/1-18/2 Mandag d. 2/5-10/6 Human Ressource Mandag d. 10/1-18/2 Mandag d. 2/5-10/6 Salgspsykologi Mandag d. 10/1-18/2 Mandag d. 28/2-8/4 Entrepreneurship Mandag d. 28/2-8/4 Mandag d. 28/2-8/4 Coaching i organisationer Mandag d. 10/1-18/2 Mandag d. 28/2-8/4 Mandag d. 2/5-10/6 Erhvervsøkonomi Mandag d. 2/5-10/6 Undervisnings tid Odense kører 10 dage á 6 lektioner fra Tilmelding Tilmelding kan ske på Du kan også henvende dig til de skoler i Erhvervsakademiet der udbyder uddannelsen. Tilmeldingsfristen er typisk ca. 7 dage før kursusstart. Er du i tvivl eller i sidste øjeblik, så ring og hør nærmere om dine muligheder på den skole hvor du ønsker at deltage i undervisningen. Skolernes kontaktpersoner, findes på bagsiden 18

20 KURSUSOVERSIGT VEJLE KURSER Periode KURSER Periode Erhvervsøkonomi Mandag d. 7/3-15/4 Lean ledelse i praksis Tirsdag d. 11/1-10/2 Mandag d. 7/3-11/4 Mandag d. 9/5-14/6 Coaching i organisationer Tirsdag d. 11/1-10/2 Mandag d. 9/5-14/6 Ledelse i praksis Onsdag d. 12/1-9/2 Torsdag d. 10/3-14/4 Lederskab Tirsdag d. 11/1-10/2 Torsdag d. 12/5-16/6 Projektstyring Onsdag d. 12/1-11/2 Mandag d. 14/3-18/4 Human Ressource Tirsdag d. 8/3-12/4 Afsætning Tirsdag d. 5/4-10/5 Organisation Onsdag d. 9/3-13/4 Salgspsykologi Mandag d. 28/2-5/4 Kundeforståelse og salgsplanlægning Onsdag d. 11/5-15/6 Tirsdag d. 11/1-10/2 Undervisnings tid Vejle kører 8 dage á 8 lektioner fra 8.00 til Tilmelding Tilmelding kan ske på Du kan også henvende dig til de skoler i Erhvervsakademiet der udbyder uddannelsen. Tilmeldingsfristen er typisk ca. 7 dage før kursusstart. Er du i tvivl eller i sidste øjeblik, så ring og hør nærmere om dine muligheder på den skole hvor du ønsker at deltage i undervisningen. Skolernes kontaktpersoner, findes på bagsiden 19

AKADEMIUDDANNELSERNE (au) 6-ugers forløb for ledige. Gratis efteruddannelse for nyledige på videregående niveau. www.eal.dk

AKADEMIUDDANNELSERNE (au) 6-ugers forløb for ledige. Gratis efteruddannelse for nyledige på videregående niveau. www.eal.dk AKADEMIUDDANNELSERNE (au) 6-ugers forløb for ledige Gratis efteruddannelse for nyledige på videregående niveau www.eal.dk Kurser fra Akademi- & merkonomuddannelser Fuldtidsuddannelse Kandidat Bachelor

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Coaching i organisationer. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Coaching i organisationer v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Side 2 af 5 Coaching og samarbejde i organisationer ruster dig til læring og kompetenceudvikling

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis AKADEMIFAG -2. halvår 2014 Det strategiske lederskab Ledelse i praksis Coaching og konflikthåndtering Positiv psykologi i ledelse Økonomistyring i praksis Human Resource Management Erhvervsøkonomi Kommunikation

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12 AU /Merkonom Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linier: Ledelse (L)

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis

AKADEMIFAG. 1. halvår 2015. Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling Erhvervsøkonomi Økonomistyring i praksis AKADEMIFAG 1. halvår 2015 Organisation og arbejdspsykologi Teamledelse Det strategiske lederskab Positiv psykologi i ledelse Skriftlig kommunikation Projektstyring i praksis Markedsføring og forhandling

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Inspiration til uddannelse 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Velkommen Kirsten Jensen Mette Will Gitte Jensen Har du deltaget i et webinar før?

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Udbud efterår Akademiuddannelser - videregående uddannelser på deltid

Udbud efterår Akademiuddannelser - videregående uddannelser på deltid Udbud efterår 2013 Akademiuddannelser - videregående uddannelser på deltid Indholdsfortegnelse Om Akademiuddannelser...3 Grafiske oversigter over AU-linjernes opbygning...4 Adgangskrav...8 Finansiel rådgivning...

Læs mere

KEA Kompetence Holdoversigt Efterårssemester 2016

KEA Kompetence Holdoversigt Efterårssemester 2016 KEA Kompetence Holdoversigt Efterårssemester 2016 Indledningsfag (side 3) Indledende erhvervsøkonomi med regneark Akademiuddannelsen i Ledelse (side 3-4) Ledelse i praksis Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer 2015 Coaching i organisationer Med fokus på mangfoldighed. Et kompetencegivende forløb med eksamen. Fagmodulet er på 60 lektioner/10 ECTS point og er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. FIU-Ligestilling

Læs mere

Fleksibel videreuddannelse - fokus på dig og dine behov

Fleksibel videreuddannelse - fokus på dig og dine behov Fleksibel videreuddannelse - fokus på dig og dine behov AU International handel og markedsføring AU Kommunikation og formidling AU Økonomiog ressourcestyring AU Ledelse AU Informationsteknologi AU Finansiel

Læs mere

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING EN SIKKER VEJ MOD ET NYT VÆRDISKABENDE JOB Projektledelse og koordinering er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. En uddannelse

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Fagmodulplan for Projektstyring. Udbudt i samarbejde mellem DM Efteruddannelse og Køge Handelsskole ved MPA Jørgen Rybirk sommer 2009

Fagmodulplan for Projektstyring. Udbudt i samarbejde mellem DM Efteruddannelse og Køge Handelsskole ved MPA Jørgen Rybirk sommer 2009 Fagmodulplan for Projektstyring Udbudt i samarbejde mellem og Køge Handelsskole ved MPA Jørgen Rybirk sommer 009 Indhold: Side Generelt Side Kursets mål Side 3 Temaer og mål Side 4 Eksamen Side 4 Temaemner

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje Sapiens

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Ledelse i Region Syddanmark - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Starter 23. februar 2009 Et bidrag til kvalitet i ledelse Ledelse i Region Syddanmark skal være med til at sikre kvalitet

Læs mere

DEN MODERNE HR-UDDANNELSE INDSIGT OG VÆRKTØJER I ARBEJDET MED HR

DEN MODERNE HR-UDDANNELSE INDSIGT OG VÆRKTØJER I ARBEJDET MED HR DEN MODERNE HR-UDDANNELSE INDSIGT OG VÆRKTØJER I ARBEJDET MED HR DEN MODERNE HR-UDDANNELSE 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGE Gennem uddannelsen Den moderne HR-uddannelse opnår du: en aktuel, bred

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG.

KURSER FOR LEDIGE CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG. KURSER FOR LEDIGE // Forår 2013 // CENTER FOR EFTERUDDANNELSE AMBITIØSE EFTERUDDANNELSER DER FORENER TEORI OG PRAKSIS KEA.DK/LEDIG KURSER FOR LEDIGE // Uddan dig, mens du er ledig // Alle kurser tilrettelægges

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Akademiuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Coaching i organisationer Deltageren udvikler i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis sin samtale- og kommunikationskompetence med særligt fokus på at kunne coache i organisatorisk kontekst.

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

. Innovation og produktion. Uden profil. Finansiel rådgivning

. Innovation og produktion. Uden profil. Finansiel rådgivning Merkonom- Teknonom- og IBC Kurser. International handel og markedsføring. Kommunikation og formidling. Økonomi og ressourcestyring. Ledelse. rmationsteknologi. Retail. Human Resource. International transport

Læs mere

ORGANISERING. Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet. Procesfacilitering i organiseringsarbejdet. Projektstyring af organiseringsprojekter

ORGANISERING. Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet. Procesfacilitering i organiseringsarbejdet. Projektstyring af organiseringsprojekter ORGANISERING Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet Procesfacilitering i organiseringsarbejdet Projektstyring af organiseringsprojekter International inspiration, kursus i Danmark og studierejse

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser 2012 2013 Akademiuddannelse 5833 7,7 5081 7,6 Finansiel rådgivning 1133 5,2 1322 5,4 Afgangsprojekt fast ejendom 16 6,5 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

. Det strategiske lederskab

. Det strategiske lederskab 2016. Det strategiske lederskab (AU-fagmodulet) med fokus på mangfoldighed et forløb med mulighed for kompetencegivende eksamen obligatorisk modul under akademiuddannelsen i ledelse giver 10 ECTS point

Læs mere

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA Valgfag, finansøkonom og 2013- financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0 Indhold

Læs mere

CAMPUS VEJLE KURSER. Kursuskalender 2012. Kursuscentret

CAMPUS VEJLE KURSER. Kursuskalender 2012. Kursuscentret CAMPUS VEJLE KURSER Kursuskalender 2012 Fø l g o s p å w w w. f a ce b o o k. co m / k u r s u s ce n te r Praktiske Oplysninger AMU målgruppe Du er i AMU-målgruppen, hvis du ikke har en videregående uddannelse,

Læs mere

DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE

DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE DEN KOMPETENTE RÅDGIVER SKAB MEROMSÆTNING I DIN PORTEFØLJE Det overordnede mål med Den kompetente Rådgiver er at uddanne rådgivere, der proaktivt

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

KMD OPUS PROCESRÅDGIVER

KMD OPUS PROCESRÅDGIVER KMD OPUS PROCESRÅDGIVER CERTIFICERET UDDANNELSE FOR ADMINISTRATIVE MEDARBEJDERE I DET OFFENTLIGE, INKLUSIV KOMPETENCEGIVENDE EKSAMEN. BLIV CERTIFICERET KMD OPUS PROCESRÅDGIVER FÅ OVERBLIK OVER KOMMUNENS

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Efteruddannelse - Erhvervsakademi Sjælland - Akademiuddannelsen Kursusoversigt efterår 2013

Efteruddannelse - Erhvervsakademi Sjælland - Akademiuddannelsen Kursusoversigt efterår 2013 pr.02.07.2013 Kursusoversigt efterår 2013 Indledningsfag Erhvervsøkonomi 30 Aften 22.10.2013 10.12.2013 Tirsdag Ingen Campus Roskilde Erhvervsøkonomi 28 Aften 02.09.2013 Mandag Ingen Campus Næstved Matematik

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau Grunduddannelsen i HR og personale jura Du er nyansat HR-medarbejder og har fokus på rekruttering og fastholdelse i dine arbejdsopgaver.

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

LEDERNES KOMPETENCECENTER

LEDERNES KOMPETENCECENTER LEDERNES KOMPETENCECENTER KURSUSOVERBLIK 2015 VIDEN DER BRINGER DIG VIDERE COACHING COACHING OG KONFLIKTHÅNDTERING 23/9 NY LEDER - HVAD NU? Adgang til modul i 3 måneder ÅRETS PROJEKTDAG 2015 Pris kr. 3.495

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Beskrivelse af DEN ERHVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE PÅ UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016

Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Karaktergennemsnit UCN act2learn 2016 Akademiuddannelser Automation og drift Finansiel rådgivning Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank og real 12 8,6 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - ejendomsmægl

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere