Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Uddannelse, Læring og Filosofi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Uddannelse, Læring og Filosofi"

Transkript

1 KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for UDDANNELSE, LÆRING OG FILOSOFI DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af

2 FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet, i samarbejde med Det Humanistiske Fakultet. Denne delrapport er udarbejdet af Karrierecentret, Aalborg Universitet, og indeholder resultater for Studienævnet for Læring og Filosofi. Samtlige studienævn under Det Humanistiske Fakultet (HUM) får lignende delrapporter, hvor nogle af resultaterne for de enkelte studier tilmed bliver præsenteret. Formålet med delrapporterne er at give de enkelte studienævn et indblik i konkrete resultater, hvad angår studienævnenes uddannelser, der kan være særlige nyttige for dem. Det gælder fx dimittendernes vurdering af uddannelsens kvalitet i forhold til arbejdsmarkedets krav og forventninger, dimittendernes søgemønstre efter endt uddannelse, deres nuværende beskæftigelse og efter- og videreuddannelse. Af samtlige spørgsmål i spørgeskemaet har vi udvalgt en række spørgsmål der afdækker de mest centrale aspekter. Det er således muligt for studienævnene at henvende sig til Karrierecentret og bestille flere statistiske resultater på andre spørgsmål end de i delrapporterne. Det er også muligt at få opdelt alle spørgsmål på fx køn og dimittendårgang. Datagrundlag 845 ud af 1582 HUM-dimittender fra og med februar 2007 til og med september 2010 deltog i Kandidatundersøgelsen (svarprocent 53,4 %). 45 ud af 74 dimittender fra studienævnet for Læring og Filosofi deltog (svarprocenten udgør 60,8 %) (jf. evt. Kapitel 7 Datagrundlag). Definitioner Diagrammerne viser procentvise fordelinger på afgivne gyldige svar (N/n), dvs. ekskl. Ved ikke - svar og ubesvarede,. Ved nogle af spørgsmålene har dimittenderne haft mulighed for at afkrydse flere kategorier/parametre, hvorfor værdierne i disse diagrammer ikke giver 100 %. Tallene for det enkelte studienævn bliver sammenlignet med tallene for HUM. I nogle tilfælde er der meget få respondenter i en gruppe (fx gruppen af dimittender, der arbejder indenfor den statslige, regionale eller kommunale sektor), hvorfor det ikke giver mening at sammenligne tallene med HUMfakultetets tal og/eller illustrere disse grafisk. Resultaterne bliver i stedet skitseret kort i tekstform eller tabelform. Endelig præsenteres samtlige åbne svar (fritekst) fra dimittenderne enten dér, hvor det er relevant dvs. i de enkelte kapitler, eller i Kapitel 9 Appendiks. Nye undersøgelser Ønsker I yderligere undersøgelser for studienævnets uddannelser eller yderligere resultater, samarbejder vi gerne om dette. Ved sådanne forespørgsler bedes I rette henvendelse til nedenstående: Bettina Spleth Bazuin Fuldmægtig Tlf Side 1

3 INDHOLD 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M JOBSØGNING STUDIEJOBBETS, PRAKTIKFORLØBETS OG PROJEKTSAMARBEJDETS BETYDNING NUVÆRENDE JOBSITUATION NUVÆRENDE JOB JOBBETS RAMMER JOBBETS INDHOLD UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG ANVENDELSESOMRÅDER TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE DATAGRUNDLAG...35 Side 2

4 1 VEJEN TIL FØRSTE JOB FRA DIMISSION TIL FØRSTE JOB 1.1 OVERVEJELSER OM JOBMULIGHEDER M.M Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? Før uddannelsens start I høj grad 26% 38% I nogen grad 35% 36% HUM (N=731) I mindre grad 17% 27% læring fil. (N=42) Slet ikke 12% 10% 0% 20% 40% Undervejs i uddannelsen I høj grad 40% 57% I nogen grad 26% 44% HUM (N=731) I mindre grad 13% 14% læring fil. (N=42) Slet ikke 3% 2% 0% 20% 40% 60% Side 3

5 Umiddelbart før dimitterede I høj grad 63% 69% I nogen grad I mindre grad Slet ikke 21% 17% 9% 10% 7% 5% HUM (N=731) læring fil. (N=42) 0% 50% 100% Umiddelbart efter dimitterede I høj grad 66% 69% I nogen grad I mindre grad Slet ikke 15% 12% 10% 12% 9% 7% HUM (N=731) læring fil. (N=42) 0% 50% 100% Side 4

6 1.1.2 Ændrede du jobmål undervejs i dit studie? Ændrede du jobmål undervejs i studiet? Ja, en enkelt gang 13% 12% Ja, flere gange Nej, jeg fastholdte mit jobmål gennem hele min uddannelse 29% 31% 24% 26% HUM (N=703) læring fil. (N=42) Jeg havde ikke noget præcist jobmål for min uddannelse 31% 34% 0% 10% 20% 30% 40% Hvordan vurderer du universitetets information om erhvervs- og karrieremuligheder? Universitetets fælles informationsmateriale God 7% 2% Middel 30% 36% HUM (N=729) Ringe Havde ikke kendskab til dette 11% 19% 52% 43% læring fil. (N=42) 0% 20% 40% 60% Side 5

7 Universitetets centrale studievejledning God 8% 5% Middel 35% 38% HUM (N=729) Ringe Havde ikke kendskab til dette 14% 19% 44% 38% læring fil. (N=42) 0% 20% 40% 60% Karrierecentret God 19% 31% Middel 35% 38% HUM (N=729) Ringe Havde ikke kendskab til dette 10% 14% 17% 35% læring fil. (N=42) 0% 20% 40% Side 6

8 Studiernes eget informationsmateriale God 9% 12% Middel 35% 40% HUM (N=729) Ringe Havde ikke kendskab til dette 25% 26% 31% 21% læring fil. (N=42) 0% 20% 40% 60% Studiernes egne studievejledninger God 10% 10% Middel 33% 31% HUM (N=729) Ringe Havde ikke kendskab til dette 21% 25% 33% 38% læring fil. (N=42) 0% 20% 40% Side 7

9 Information via undervisere God 13% 7% Middel 36% 29% HUM (N=729) Ringe 31% 45% læring fil. (N=42) Havde ikke kendskab til dette 19% 19% 0% 20% 40% 60% Information via netværkscentret/aau Innovation/SEA 4% God 12% Middel 16% 24% HUM (N=729) Ringe Havde ikke kendskab til dette 11% 17% 48% 69% læring fil. (N=42) 0% 50% 100% Side 8

10 Karrieredage på studierne God 17% 14% Middel 36% 45% HUM (N=729) Ringe Havde ikke kendskab til dette 16% 19% 21% 32% læring fil. (N=42) 0% 20% 40% 60% Side 9

11 1.2 JOBSØGNING Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? Inden påbegyndelsen af specialet 16% 24% HUM (N=728) Inden afleveringen af specialet/hovedopgave/baprojekt 42% 43% læring fil. (N=42) Efter bestået afsluttende eksamen/speciale/ba-projekt 33% 42% 0% 20% 40% 60% Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? (inkl. job med løntilskud) Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen 32% 35% 0-3 måneder 4-12 måneder 26% 27% 34% 38% HUM (N=664) læring fil. (N=37) Mere end 1 år 3% 5% 0% 10% 20% 30% 40% Side 10

12 1.2.3 Hvor søgte du og fik dit første job? Hvor søgte du og fik dit første job? Region Nordjylland 60% 55% 58% 76% Region Midtjylland 5% 21% 24% 47% Region Hovedstaden 13% 14% 27% 50% Søgte job; HUM (N=664) Øvrige udland 1% 4% 0% 15% Fik job; HUM (N=664) Region Syddanmark 15% 5% 11% 3% Søgte job; ULF (N=38) Fik job; ULF (N=38) Region Sjælland 1% 0% 10% 16% Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) Europa (ikke Norden) 7% 2% 3% 3% 6% 1% 0% 0% 0% 20% 40% 60% 80% Side 11

13 2 STUDIEJOBBETS, PRAKT IKFORLØBETS OG PROJEKTSAMAR- BEJDETS BETYDNING Har du haft studiejob sideløbende din uddannelse? Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse? HUM Læring og Filosofi Antal Procent Antal Procent Ja, jeg har haft et studierelevant studiejob % % Ja, jeg har haft et studiejob uden relevans for mit studium % % Nej, jeg har ikke haft studiejob % % Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft studiejob i undervisningsperioden? Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnittet haft relevant studiejob i undervisningsperioden? Under 8 timer om ugen 9-16 timer om ugen 24% 35% 67% 57% Læring og Filosofi (N=21) HUM (N=385) Mere end 16 timer om ugen 10% 8% 0% 20% 40% 60% 80% Side 12

14 Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnittet haft ikke studierelevant studiejob i undervisningsperioden? Under 8 timer om ugen 9-16 timer om ugen 40% 43% 52% 60% Læring og Filosofi (N=10) HUM (N=328) Mere end 16 timer om ugen 0% 5% 0% 20% 40% 60% Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Relevant studiejob) Nej 90% 88% Læring og Filosofi (N=21) HUM (N=385) Ja 10% 12% 0% 50% 100% Side 13

15 Vurderer du, at dit studiejob har forlænget dit studium? (Studiejob uden relevans) Nej 100% 95% Læring og Filosofi (N=10) HUM (N=328) Ja 0% 5% 0% 50% 100% Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du været i praktik i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? HUM Læring og Filosofi Antal Procent Antal Procent Ja % % Nej % % Total % % Har du lavet projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? Har du lavet et projekt i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? HUM Læring og Filosofi Antal Procent Antal Procent Ja % % Nej % 2 5 % Total % % Side 14

16 2.1.6 Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du havde studiejob, praktik og/eller projektsamarbejde? Har du efterfølgende fået ansættelse i den virksomhed/organisation, hvor du havde HUM Læring og Filosofi Antal Procent Antal Procent et relevant studiejob? Ja % 4 19 % Nej % % Total % % et studiejob uden relevans? Ja % 1 10 % Nej % 9 90 % Total % % et praktik? Ja % 6 20 % Nej % % Total % % et projektsamarbejde? Ja % 5 13 % Nej % % Total % % Side 15

17 3 NUVÆRENDE JOBSITUATION Hvad er din nuværende jobsituation? Hvad er din nuværende jobsituation? Jeg er i arbejde (herunder orlov, job med løntilskud, deltidsansættelser o.lign.) 80% 79% Jeg er ledig/arbejdsløs Jeg er i gang med en fuldtidsuddannelse (f.eks. ph.d/erhvervs ph.d) 11% 11% 7% 6% læring fil. (N=44) HUM (N=765) Jeg er iværksætter/selvstændig (herunder freelance) 2% 3% 0% 50% 100% Side 16

18 4 NUVÆRENDE JOB 4.1 JOBBETS RAMMER Hvad er ansættelsesforholdet i dit nuværende job? Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? Fastansat 67% 72% Projektansat/tidsbegrænset ansat Ansat i vikariat Ansat med løntilskud Andet 18% 12% 14% 8% 0% 5% 0% 2% 0% 50% 100% Læring og Filosofi (N=35) HUM (N=608) Side 17

19 4.1.2 Inden for hvilken sektor er din nuværende beskæftigelse? Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? Privat 24% 36% Stat Kommune Region 3% 6% 26% 24% 33% 47% Læring og Filosofi (N=35) HUM (N=606) Interesseorganisation 1% 0% 20% 40% 60% Hvilken type virksomhed er du beskæftiget i? Otte dimittender fra Studienævnet for Læring og Filosofi er ansat i den private sektor og er beskæftiget i følgende virksomhedstyper: Konsulent- og rådgivningsvirksomhed IT-virksomhed Vindenergi Velgørende virksomhed Side 18

20 4.1.5 Hvilket område arbejder du primært indenfor? (Både statsligt, kommunalt samt regionalt ansatte) Hvilket område arbejder du primært indenfor? Læring og Filosofi HUM Antal Procent Antal Procent Undervisning i gymnasieskolen 0 0 % % Kommunikation 4 25 % % Administration/forvaltning 5 31 % % Andet 3 19 % % Undervisning på universitet/handelshøjskole % 1 6 % Anden undervisning 5 31 % % Forskning på universitet/handelshøjskole % 0 0 % Undervisning på anden videregående uddannelsesinstitution 15 8 % 5 69 % Kultur-/medieinstitution 0 0 % 9 5 % Anden forskning/udvikling 1 6 % 4 2 % I alt ansatte i staten % % Ni dimittender fra Studienævnet for Læring og Filosofi er ansat i kommuner og ingen er ansat i regionerne. De dimittender, som er ansat i kommunerne arbejder primært med følgende jobområder: Kommunikation Børn og unge (på institutionsniveau f.eks. skoler) Børn og unge (på forvaltningsniveau) Kultur og fritid (på institutionsniveau f.eks. museer) Beskæftigelse/integration (på institutionsniveau f.eks. jobcenter) Social, sundhed/omsorg (på institutionsniveau f.eks. plejehjem) Teknik, by og miljø Anden administration/forvaltning Side 19

21 4.2 JOBBETS INDHOLD Hvordan er dine jobfunktioner fordelt? Hvordan er dine jobfunktioner (tidsmæssigt) fordelt? - Bruger jeg nogen/meget tid på Rådgivning/vejledning Analyse Uddannelses- Strategisk Administration Projektledelse Formidling Tekstproduktion Udviklingsopgaver Markedsføring/reklame Produktudvikling/innovation Anden IT Kvalitetsudvikling Kunde-/borgerservice Ledelse HR/personale Kulturformidling Salg Oversættelse Økonomi- Forskning 52% 49% 39% 37% 53% 36% 44% 36% 53% 34% 27% 34% 27% 31% 26% 18% 26% 47% 25% 15% 22% 27% 22% 53% 21% 32% 17% 38% 14% 47% 13% 3% 13% 9% 10% 3% 6% 18% 6% 0% 71% 77% 65% 77% HUM (N=599) Læring og Filosofi (N=34) 0% 20% 40% 60% 80% Side 20

22 4.2.2 Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Læring og Filosofi Antal (Ubesvaret) 1 AC-fuldmægtig 1 Adjunkt 4 Afdelings Leder 1 Bygherrerådgiver/konsulent 1 Centerleder 1 Daglig Leder 1 Evalueringskonsulent 1 Folkeskolelærer 1 Head of Section 1 HR Director 1 HR fuldmægtig 1 Inspektør 1 Konsulent 1 Konsulent 1 Kontorassistent 1 koordinator 1 Kundekonsulent 1 Ledelses og organisationskonsulent 1 Mentor 1 Organisationskonsulent 2 Proceskonsulent 1 Pædagogisk konsulent 1 SOSU-underviser 1 Tekst- og kommunikationsansvarlig 1 Uddannelseskonsulent 1 Udviklingskonsulent 1 udviklingsmedarbejder 1 UNDERVISER 2 Undervisningsassistent 1 Total 35 Side 21

23 4.2.3 I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? (Kun offentligt tilgængelige) I hvilken virksomhed/organisation er du ansat? Læring og Filosofi Antal (Ubesvaret) 4 Ankestyrelsen 1 ballisager 1 Comentor 1 Danmarks Evalueringsinstitut 1 Danmarks Pædagogiske Universtitets skole 1 Danske Hospitalsklovne 1 eduka 1 folkebibliotek 1 Folkeskolen 1 Forsvaret 1 Hjørring Kommune 1 Jobcenter Rebild 1 Kópavogur Kommune 1 Kuben Management 1 Meeeeet.com 1 Morsø kommune 1 Park & Vej, Frh 1 social og sundhedscentret 1 SOSU NORD 1 SOSU Nord 1 Sosu Nord 1 TEC 1 UCN 2 UCN Teknologi & Business 1 UCN, act2learn 1 Udenrigsministeriet 1 University College Nordjylland 1 UU-Aalborg 1 Aalborg sygehus 1 AAU 1 Total 35 Side 22

24 4.2.4 Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? Jobbet ligger i direkte forlængelse af mit speciale/afgangsprojekt 15% 18% Jobbet ligger inden for uddannelsens traditionelle fagområde 38% 54% HUM (N=595) Jobbet ligger uden for udd. trad. fagområde, men kræver generelle/faglige komp. fra min videregående uddannelse 24% 38% Læring og Filosofi (N=34) Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job 6% 6% 0% 20% 40% 60% Side 23

25 5 UDDANNELSERNES ARBEJDSMARKEDSRELEVANS OG AN- VENDELSESOMRÅDER 5.1 TILEGNEDE OG EFTERSPURGTE KOMPETENCER I hvilken grad mener du, at du har tilegnet dig følgende kompetencer gennem dit studium? I hvilken grad mener du, at du har tilegnet dig følgende kompetencer gennem dit studium? - I nogen/høj grad Evnen til at formidle skriftligt 96% 97% Evnen til at tilegne mig ny viden 96% 97% Evnen til at analysere 95% 94% Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde 94% 100% Evnen til at arbejde projektorienteret 92% 94% Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines 91% 91% Evnen til at arbejde problemorienteret Evnen til at arbejde selvstændigt 90% 100% 89% 88% HUM (N=741) Evnen til at formidle mundtligt Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Generel kulturforståelse 74% 71% 89% 91% 86% 94% Læring og Filosofi (N=43) Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper 70% 74% At kunne arbejde kreativt og innovativt 68% 85% Relevant praktisk viden inden for mit fagområde 62% 71% Fremmedsprogsfærdigheder IT-færdigheder 21% 54% 43% 53% Relevant viden om projektledelse 40% 53% Generel forretningsforståelse 24% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 24

26 5.1.2 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium. Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra dit studium: Læring og Filosofi (Ubesvaret) 8 - nye metoder teorier - stærk skriftlighed i mange7forskellige genre - overblik, organisering, projektarbejde 1 1: evnen til at arbejde struktureret 2: analytiske blik 3: evnen til at indgå i faglige samarbejdsgrupper 1 Akademiske kompetencer som: informationssøgning formidling af resultater af undersøgelser at arbejde ud fra at ville udføre en opgave godt, og ikke fordi nogen fortæller mig, hvad jeg skal gøre! 1 analyse, metode, struktureret 1 Analytisk kompetence Problematisering- og problemløsningskompetence Kommunikative kompetencer 1 Analytiske kompetencer Kreative og innovative kompetencer Min fagspecifikke viden 1 Bred viden omkring læring Analytisk overblik Viden omkring kommunikation 1 Evnen til at arbejde i grupper Kunne se bredt på en problemstilling og få hele situationen med og ikke kun en afgrænset del Analytiske kompetencer, som kan bruges på en i mange forskellige sammenhænge 1 Evnen til at arbejde med processer i projekter Evnen til at analysere Evnen til at undervise 1 Evnen til at arbejde problemorienteret, projektorganiseret og analytisk. 1 evnen til at erhverve sig ny viden evnen til samarbejde med forskellige typer evnen til at skabe overblik 1 Evnen til at forholde mig kritisk. Arbejde struktureret. planlægning af større projekter og overholdelse af deadlines. 1 Evnen til at organisere en proces, at se ind til kernen af et problem, at samarbejde med andre og at komme fra a til b på en effektiv måde. 1 Evnen til at sætte mig ind i kompliceret og ukendt stof og tilegne mig ny viden og kompetence. Formulere mig skriftligt og mundtligt til forskellige målgrupper. 1 faglig teoretisk viden og indsigt evnen til at sætte mig ind i ny viden skriftlig og mundtlig formidling 1 Hurtigt kunne danne sig et overblik Formidlingsfærdigheder Evne til at arbejde selvstændigt og sammen med andre 1 Indsigt i/viden om organisatorisk læring/tænkning, Didaktiske redskaber/didaktisk overblik, En konkret tilgang til konsulentvirksomhed 1 Jeg blev rigtig god til at se ting i større sammenhæng, analysere og finde nye muligheder. Mine ledelseskompetancer blev bedre og jeg fik flere værktøjer til at arbejde med. Jeg tænker meget om folks muligheder til udvikling i læringsmæssige sammenhæng, som er meget anvendeligt i mit arbejde. 1 Jeg er blevet bedre til at analysere forhold mellem mennesker og kultur i fx en virksomhed. Jeg har fået større teoretisk forståelse og indsigt dvs. at mine referencer og sprogbrug har ændret sig. Jeg er blevet bedre til at arbejde selvstændigt og tag egne beslutninger. 1 Side 25

27 kritisk refleksion styrkelse af analyseapparat evnen til at kunne observere problemstillinger fra forskellige observationspunkter. 1 kritisk reflekteret (ifht. kilder, teoretiske retninger osv.) samarbejde (ifht. andre studerende, projekter, eksterne virksomheder osv) opsøgende (selv finde gode samarbejdsrelationer, praktikplads, spændende virksomheder osv.) 1 metodisk indsigt evne til at tilegne mig ny viden samarbejds og formidlingsvene, mundtligt og skriftligt 1 Min viden om læringsteori Min viden om innovation Mine erfaringer fra kontakten/praktikken til erhvervslivet på 9. semester. 1 Problemorienteret tilgang Analytiske evner Skriftlig kommunikation 1 Proces- og projektledelseskompetencer Innovationskompetencer mhp. udvikling, omstilling og innovation af organisationer Teoretisk funderede analyse- og refleksionskompetencer 1 Projektorienteret arbejde, projektledelse og evnen til at analysere mener jeg selv, har været afgørende ift. mit 2. job 1 Samarbejde Projekterfaring Omsætning af teori til praksis 1 selvledelse,evnen til at tænke strategisk, menneskeforståelse. 1 selvstændighed, viden og erfaringdannelse/deling, omstillingsparathed 1 Skabe overblik - bevare fokus på essensen Analytisk metodisk 1 Skriftlig kompetence Analytisk kompetence Metodisk komeptence 1 Skrivekompetence Samarbejdskompetence analystisk kompetence 1 Teoretisk viden om psykologiske mekanismer hos mennesker. Skriftlig formidling Procesformidling 1 Teoretisk viden, metodefærdigheder, evnen til at kunne bruge min viden i praksis efter et semester i praktik 1 Teoretisk viden; kompetencer til at igangsætte, understøtte og facilitere udviklingsprocesser; Formidlingskompetence (skriftligt og mundtligt) 1 Teori, praksis og kommunikation 1 Videnskabelige, akademiske kompetencer som højner kvaliteten i forhold til tilgangen til mit fag. Grundlæggende viden om pædagogiske og didaktiske teorier. Generel høj faglig tilgang til mit fag. 1 Total 45 Side 26

28 5.1.3 I hvilken grad har du oplevet, at følgende kompetencer er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? I hvilken grad har du oplevet, at følgende kompetencer er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? - I nogen/høj grad Evnen til at arbejde selvstændigt Evnen til at formidle mundtligt Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Evnen til at analysere Praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at arbejde projektorienteret It-færdigheder At kunne arbejde kreativt og innovativt Evnen til at arbejde problemorienteret Metodiske færdigheder inden for mit fagområde Teoretisk viden inden for mit fagområde Generel kulturforståelse 96% 100% 95% 98% 93% 95% 93% 98% 89% 95% 88% 90% 86% 95% 85% 86% 81% 93% 78% 74% 77% 88% 73% 74% 68% 76% 65% 69% 62% 57% HUM (N=741) Læring og Filosofi (N=43) Fremmedsprogsfærdigheder 33% 60% Relevant viden om projektledelse Generel forretningsforståelse 59% 58% 50% 76% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 27

29 5.1.4 Andre efterspurgte kompetencer. Har du i dit arbejdsliv oplevet, at der er blevet efterspurgt andre kompetencer, som du gerne ville have tilegnet dig gennem dit studium? Hvis ja, angiv venligst hvilke: Læring og Filosofi (Ubesvaret) 21 Budgethåndteringskompetence 1 End dem der lige er blevet nævnt eller dem jeg har tilegnet mig på studiet - jeg forstår ikke spørgsmålet når det ikke fremgår klart!? 1 Engelsk sproglige kompetencer. Basic regnskabs- økonomiforståelse 1 Erfaring! Det er svært at leve op til, når man er nyuddannet. Det kunne derfor være relevant med muligheder for at få praktisk erfaring gennem studiet på den ene eller anden måde. 1 Flere praksiserfaringer. Samtidig, mener jeg personligt, at det er en udfordring, at inkorporere flere praksisorienterede opgaver i selve studietiden. Derimod kunne et brobygningsforløb mellem uddannelse og arbejdsmarked have nytte. Herunder med en personrettet kompetenceafklaring/refleksion. 1 forandringsledelseskompetencer 1 Forretningsforståelse 1 IT-færdigheder og flere praktiske kompetencer og redskaber 1 Kompetencer til at lave tidsregnskaber. Kompetencer til at organisere undervisning, tilrettelægge vejledningsforløb og facilitere gruppeprocesser for studerende. Karrierestrategier på en arbejdsplads 1 Mere forretningsforståelse. Konkrete metoder til kompetence- og organisationsudvikling. 1 Mere grundlæggende videnskabsteoretisk viden - naturvidenskabelig/humanistisk/samfundsvidenskabelig. Meget af denne viden er indforstået blandt de studerende og undervisere der er vant til at studere på universitetet. 1 Mere praksiserfaring 1 Metoder til at hjælpe med at igangsætte undervisningssituationer især ved flerkulturelle deltagere. 1 Nej 1 nej - jeg er i overflod af kompetencer på min nuværende arbejdsplads - sagt i al beskedenhed. 1 Nu valgte jeg Pædagogisk innovation og jeg kunne godt bruge lidt mere om organisatorisk læring (den retning jeg valgte fra) 1 Proceskonsultation 1 projektledelse 1 projektledelse skarpere analytiske kompetencer 1 Projektlederrollen 1 Projektledes og strategi - how to do metoder. 1 Regnskab og budgetter 1 øgede kompetencer i engelsk 1 Økonomistyring 1 Total 45 Side 28

30 5.1.5 Kompetencegabet Kompetencegabet (Procentvise forskel mellem andelen af dimittender, der i nogen/høj grad mener, at de har tilegnet kompetencerne, og andelen af dimittender, der i nogen/høj grad har oplevet at kompeterne er blevet efterspurgt) HUM (N=741) Læring og Filosofi (N=43) Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Evnen til at arbejde problemorienteret Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Generel kulturforståelse Evnen til at arbejde projektorienteret 1% 29% 31% 18% 26% 18% 18% 12% 13% 12% Evnen til at analysere Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at formidle skriftligt Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines -1% -2% -6% 9% 7% 2% 3% 2% Fremmedsprogsfærdigheder Evnen til at formidle mundtligt -13% -5% -6% -6% Evnen til at arbejde selvstændigt At kunne arbejde kreativt og innovativt Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper Relevant viden om projektledelse Relevant praktisk viden inden for mit fagområde -7% -12% -9% -3% -18% -17% -19% -23% -24% -15% Generel forretningsforståelse -34% -26% IT-færdigheder -35% -21% -40% -20% 0% 20% 40% Side 29

31 5.1.6 Mener du, at din uddannelse GENERELT har rustet dig godt til dit arbejdsliv? Mener du, at din uddannelse GENERELT har rustet dig godt til dit arbejdsliv? I høj grad 34% 42% HUM (N=745) I nogen grad I mindre grad 12% 7% 53% 51% Læring og Filosofi (N=43) Slet ikke 1% 0% 20% 40% 60% Side 30

32 5.1.7 Angiv venligst hvilke 3 faktorer, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? Angiv venligst hvilke 3 faktorer, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav der stilles på arbejdsmarkedet? (Sæt kryds ved de 3 vigtigste) HUM (N=845) Læring og Filosofi (N=45) Mere/bedre mulighed for praktik i uddannelsen Opgaveløsning i samarbejde med virksomheder Flere praktiske opgaver og redskabsfag Flere konkrete cases i undervisningen Undervisning i projektledelse Undervisning i virksomhedskendskab og forretningsforståelse Flere gæsteundervisere fra erhvervslivet Flere valgfag, der retter sig direkte mod virksomhederne Mere faglig dybde i uddannelsen Bedre karrierevejledning (om mulighederne på arbejdsmarkedet) En højere grad af tværfaglighed i uddannelsen Mere metode Bedre vejledning om virksomhedernes behov Andet Mere problemorienteret undervisning Ingen forslag til forbedringer Bedre studievejledning (om valg undervejs i uddannelsen, etc.) Mere/bedre mulighed for udlandsophold Mere teori i uddannelsen Flere erhvervsrelaterede tilbud fra Karrierecentret Flere virksomhedspræsentationer på universitetet Bedre karrieremesser på universitetet 33% 29% 33% 33% 16% 23% 21% 29% 20% 27% 18% 31% 14% 20% 9% 13% 13% 11% 11% 16% 10% 7% 9% 18% 7% 9% 5% 5% 5% 4% 5% 7% 4% 4% 3% 2% 3% 7% 2% 2% 1% 0% 10% 20% 30% 40% Side 31

33 6 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 6.1 NYE KOMPETENCER EFTER ENDT UDDANNELSE Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? Har du efter endt uddannelse tilegnet dig yderligere kompetencer? HUM (N=726) 68% 32% Ja Læring og Filosofi (N=42) 67% 33% Nej 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hvordan har du efter endt uddannelse tilegnet dig disse kompetencer? + Andet. Hvordan har du - efter endt uddannelse - tilegnet dig disse kompetencer? (Sæt gerne flere krydser) Efteruddannelse (korte kurser, enkeltfag o.lign.) 18% 46% Regelmæssige seminarer og kurser arrangeret af arbejdspladsen 4% 37% Sidemandsoplæring, mentorordning eller anden intern oplæring 11% 37% HUM (N=492) Netværk Andet 21% 26% 32% 43% Læring og Filosofi (N=28) Videreuddannelse (master, diplom, længerevarende forløb o.lign.) 15% 25% Livslang Læring på AAU 4% 32% 0% 20% 40% 60% Side 32

34 6.1.3 Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? HUM (N=726) 69% 31% Ja Læring og Filosofi (N=42) 74% 26% Nej 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 33

35 6.1.4 Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? Inden for hvilke områder overvejer du at efter- og videreuddanne dig inden for de næste 3 år? HUM (N=501) Læring og Filosofi (N=31) Nyere eller øget viden inden for mit uddannelsesområde Projektledelse Psykologi/terapi Kommunikation Ledelse 27% 25% 26% 24% 23% 21% 46% 45% 45% 45% It 6% 19% Organisation Forretningsforståelse Præsentation/formidling HR 19% 15% 19% 15% 19% 15% 29% 32% Læring og pædagogik 14% 23% Sprog Andet 3% 13% 12% 16% Økonomi Iværksætteri Tilvalgsfag med henblik på undervisning i gymnasiet/hf Det kreative musiske område Jura 11% 6% 8% 6% 7% 3% 6% 10% 4% 3% 0% 20% 40% 60% Side 34

36 7 DATAGRUNDLAG Samlet status Status HUM Læring og Filosofi Gennemført ,7 % 43 58,1 % Nogen svar 43 2,7 % 2 2,7 % Frafald ,6 % 29 39,2 % Distribueret ,0 % ,0 % Undersøgelsesdeltagerne fordelt efter køn Undersøgelsesdeltagere fordelt på køn Mand Kvinde Total Uddannelse Læring og Filosofi 9 20,0 % 36 80,0 % ,0 % HUM ,6 % ,4 % ,0 % Hvad er dit sidste færdiggjorte uddannelsesniveau? Hvad er dit sidste færdiggjorte uddannelsesniveau? HUM Læring og Filosofi Jeg er bachelor fra AAU 86 10,2 % 2 4,4 % Jeg er i gang med en KANDIDATUDDANNELSE 41 4,9 % 0 Jeg er KANDIDAT fra et andet universitet 35 4,1 % 0 Jeg er KANDIDAT fra AAU ,7 % 43 95,6 % Jeg har afsluttet en PH.D./ERHVERVS PH.D. fra 18 2,1 % 0 AAU Total ,0 % ,0 % Undersøgelsesdeltagernes adgangsgrundlag for kandidatuddannelse Hvad var dit adgangsgrundlag for din kandidatuddannelse? HUM Læring og Filosofi Jeg havde en anden adgangsgivende eksamen 31 4,5 % 7 16,3 % Jeg var professionsbachelor 24 3,5 % 20 46,5 % Jeg var bachelor fra et andet universitet 88 12,9 % 2 4,7 % Jeg var bachelor fra AAU ,0 % 14 32,6 % Total ,0 % ,0 % Side 35

37 7.1.5 Undersøgelsesdeltagerne fordelt efter dimittendårgang Årgang HUM Læring og Filosofi ,7 % 3 15,0 % ,7 % 10 50,0 % ,4 % 4 20,0 % ,2 % 3 15,0 % Total ,0 % ,0 % Side 36

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN. Udarbejdet af FORORD

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN. Udarbejdet af FORORD DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for MUSIK DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GEOGRAFI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT Dimittendundersøgelserne 2014, 2015 og 2016 Rapport for Aalborg Universitet, Campus København DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT Rapport for DE ORDINÆRE UDDANNELSER AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for ERHVERVSJURA DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat)

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) - 2016 Velkommen til spørgeskemaet! Vi er glade for, at du tager dig tid til at besvare spørgeskemaet. Hvis du har brug for en pause undervejs, lukker

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Sprog og Int. Virksomhedskommunikation

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Sprog og Int. Virksomhedskommunikation KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for SPROG OG INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ØKONOMI (SAMFUNDSØKONOMI) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 Rapport for DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Masteruddannelser AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 Rapport for DET HUMANISTISKE FAKULTET (HUM) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Det Humanistiske Fakultet 2011 blev foretaget af karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I MASKINTEKNIK AAU ESBJERG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 Rapport for DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Masteruddannelser AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for HISTORIE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Kære alle. Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser.

Kære alle. Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser. Kære alle Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser. Som I allerede er bekendte med, er det besluttet at ændre kadencen for selvevaluering fra en treårig turnus til en seksårig turnus. Dimittendundersøgelserne

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I HISTORIE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering

Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår 2013 8. semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering Udsendt til 57 26 svar (3 nogle svar): 45,5 % Har du været i praktik i dette semester?

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ØKONOMISTYRING AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I TEKNOLOGILEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IT-LEDELSE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSEN 2009 Rapport for DE INGENIØR-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTETER (INS) Udarbejdet af

KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSEN 2009 Rapport for DE INGENIØR-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTETER (INS) Udarbejdet af KANDIDAT- OG AFTAGERUNDERSØGELSEN 2009 Rapport for DE INGENIØR-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTETER (INS) Udarbejdet af FORORD Kandidat- og Aftagerundersøgelsen 2008-09 blev foretaget af Karrierecentret

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 MATEMATIK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...11 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion som er en del af Teknologi Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side

Læs mere

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København 9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Besvaret af: 3 Har du været i praktik i dette semester? Hvor var du i praktik? Københavns Kommune Avaleo Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG

POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for POLITIK, ADMINISTRATION OG SAMFUNDSFAG DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I HUMANISTISK PALLIATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I INFORMATION TECHNOLOGY AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Pædagogiske Diplomuddannelser som er en del af Pædagogik Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Interaktive digitale medier, Aalborg Besvaret af:16 + 3 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i Sundhedspraksis som er en del af Sundhed Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar

9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Studienævnet for Humanistisk Informatik 9. semester, Humanistisk Informatik, Kommunikation, København Besvaret af: 36 + 8 med nogle svar Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I BUSINESS ADMINISTRATION AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i international handel og marked som er en del af Ledelse og Organisation Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2012 9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Interaktive Digitale Medier Besvaret af: 11 Hvilken bachelorbaggrund har du? Respondenter

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x

9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Praktikevaluering Efterår 2015 9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold?

Læs mere

Dimittendundersøgelse Idræt & Sundhed 2016

Dimittendundersøgelse Idræt & Sundhed 2016 Dimittendundersøgelse Idræt & Sundhed 2016 Uddannelse & Kvalitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dimittendundersøgelsen er gennemfør i december-januar og omhandler i alt 129 respondenter, der alle

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

eksempler fra Aalborg Universitet Karrierevejledning i praksis november Årsmøde 2011

eksempler fra Aalborg Universitet Karrierevejledning i praksis november Årsmøde 2011 Årsmøde 2011 24.-25. november Karrierevejledning i praksis - eksempler fra Aalborg Universitet Christian Volmer Nielsen Cand. Phil i samfundsfag fra 1984. Min baggrund Underviser i gymnasieskolen, EUC

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I OFFENTLIG ADMINISTRATION (MPA) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I JURA AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMUDDANNELSEN I REGNSKAB OG ØKONOMISTYRING (HD 2. DEL) AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ORGANISATION OG STRATEGI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Pædagoguddannelsen

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Pædagoguddannelsen UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Pædagoguddannelsen Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET 2 Kandidatundersøgelsen 2007 Indhold Appendiks 1 Metode...3 1.1 Spørgeskema...3

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for ph.d.er Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for ph.d.er Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Pædagoguddannelsen

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Pædagoguddannelsen UCN Dimittendundersøgelse 2017 Områderapport for Pædagoguddannelsen Efterår 2017 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Oplevelsesdesign Besvaret af: 6

9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Oplevelsesdesign Besvaret af: 6 9. semester, Humanistisk Informatik, praktik, Oplevelsesdesign Besvaret af: 6 Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering efterår 2012 Hvor var du i praktik? Springeren - Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere